hospodářský rok 2010 výroční zpráva Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hospodářský rok 2010 výroční zpráva Toyota Financial Services Czech s.r.o."

Transkript

1 hospodářský rok 2010 výroční zpráva Toyota Financial Services Czech s.r.o.

2 Toyota Financial Services Czech s.r.o.

3 Obsah Úvod 5 Společnost 6 Vznik společnosti a její historie 6 Produkty a služby 8 Produkty a služby pro koncové zákazníky (retail) 8 Wholesale 16 Řízení rizik 17 Strategie pro hospodářský rok Zpráva nezávislých auditorů 18 Účetní závěrka 24 Rozvaha k 31. březnu Výkaz zisku a ztráty za rok končící 31. března Přehled o změnách vlastního kapitálu 26 Přehled o peněžních tocích pro rok končící 31. března Všeobecné informace Účetní postupy Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pohledávky Vlastní kapitál Závazky Bankovní úvěry Finanční deriváty Daň z příjmů Časové rozlišení Členění výnosů podle odvětví Analýza zaměstnanců Odměna auditorské společnosti Transakce se spřízněnými stranami Významné investiční přísliby a jiné budoucí závazky Potenciální závazky Následné události Přehled o peněžních tocích 41 Schválení účetní závěrky 41 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 42 výroční zpráva

4 Toyota Financial Services Czech s.r.o.

5 Úvod Vážené dámy, vážení pánové, vážení přátelé, již desátý rok v řadě je mou milou povinností sednout k počítači a zamyslet se nad hodnocením uplynulého fiskálního (hospodářského roku). Tato má povinnost dnes nese v sobě i určitou nostalgii, se kterou se zamýšlím nad těmi uplynulými deseti lety, kdy naše firma procházela různými etapami vývoje. Dovolte mi tak, než se budu věnovat uplynulému roku, trochu se zamyslet nad uplynulou dekádou. Vzpomenu-li na naše počátky, rok 2000, kdy malá univerzální leasingová společnost se stala součástí uskupení Toyota Financial Services, uvědomuji si jaký ohromný kus práce jsme udělali. V té době jsme uměli jen finanční leasing, byli jsme firmou s osmi zaměstnanci a sídlili v Praze 3-Žižkově na pár metrech čtverečních. Zlom nastal v roce 2001, kdy jsme se přestěhovali do moderních kanceláří v Praze 8-Karlíně, a tento rok byl současně i obdobím, ve kterém jsme nastartovali přerod naší společnosti v souladu s naším dlouhodobým posláním a naší vizí. Začali jsme pracovat na obměně produkčního systému, schématu dealerské podpory a vývoji dalších základních finančních produktů. Učili jsme se, jaké to je být součástí velkého celku, jakým bezpochyby TFS je, a měnili vše a to nejen ve svých hlavách. Naučili jsme se i jak přestěhovat firmu během jednoho dne a bez dopadu na naše hospodaření a obsluhu zákazníků a obchodních partnerů pracovat ve zhoršených podmínkách po dobu 3 měsíců rozsáhlé povodně v roce 2002 nás opravdu prověřily Období , kdy v září 2003 byl spuštěn produkční software, lze tak nazvat určitým obdobím učení se. Nadcházející éra pak pro mne bude navždy spojena s rozběhem firmy, zahájením a během spolupráce s našimi partnery a doplněním produktových řad o zbývající finanční produkty, které částečně byly již určitou evolucí základu připraveného v předchozí éře. Za důležité nicméně považuji přidání produktových řad Toyota Rent (Lexus Rent) a Toyota Rent Plus obě na bázi operativního leasingu, které vytvářejí prostor pro další pozitivní vývoj naší nabídky v kontextu vývoje daňové legislativy. V tomto období jsme rovněž začali vytvářet zisk (podle CAS ve fiskálním roce 2004, dle IFRS již v roce 2002), aktiva se přehoupla přes 1 mld. Kč a pohledávky po splatnosti (31+) se držely pod 1 %. Na toto období navázala éra, kterou jsme původně plánovali jako další kvalitativní skok ve vývoji naší společnosti. Záměrem bylo nabídnout dosud na trhu neuvedené zcela jiné produkty (v roce 2008 bylo uvedeno na trh první co-brandované pojištění v rámci leasingových společností Toyota Pojištění, nabízeno rovněž pro hotovostní zákazníky) a transformovat firemní procesy při maximálním využití elektronických systémů. Jak již ale víme, rok 2008 byl prvním rokem jinak jistě dobré finanční reformy s negativním dopadem na finanční leasing, ale hlavně počátkem finanční krize následované krizí ekonomickou. Byli jsme tak nuceni své plány trochu přehodnotit a změnit priority. Jakkoliv stále ekonomické prostředí (makro i mikro) krizí prochází, fiskální rok 2010 pro nás znamenal takřka zdvojnásobení zisku oproti roku předchozímu (zisk před zdaněním dle CAS) a návrat k očekávaným tržním podílům. Negativně se vyvíjela oblast pohledávek po splatnosti, i když bez signifikantního dopadu na hospodaření naší firmy, rovněž tak se stále prohluboval rozdíl mezi plánovanou a skutečnou hodnotou aktiv a to i meziročně (meziroční pokles o 7,42 %). Pozitivně rostl počet nově uzavřených obchodních případů (leasing, úvěr, pojištění ve splátkách) a počet zprostředkovaných pojistných smluv (hotovostní zákazníci a zákazníci končící smluvní vztah na bázi financování). V oblasti obchodu lze tak, i přes pokračující trend v oblasti poklesu poptávky spatřovat pozitivní obrat k lepšímu doufejme, že i fiskální rok následující tento trend potvrdí. Současně jsme v tomto roce dokončili projekt TFS ONLINE. Na jeho spuštění čekáme na léto 2010, kdy jej chceme použít i jako marketingový nástroj pro naše zákazníky, které bychom chtěli při uvedení systému na trh oslovit speciální nabídkou ku příležitosti 10 let výročí založení naší firmy. Naše firma se také v roce 2009 po třetí přestěhovala. Vše, čeho jsme dosáhli v uplynulém roce, ale vlastně i uplynulé dekádě, by bylo nemyslitelné bez našich tradičních partnerů prodejní sítě Toyota a Lexus, distributora vozů Toyota a Lexus TOYOTA MOTOR CZECH spol. s r.o. a obou spolupracujících pojistitelů Allianz pojišťovna, a.s. a Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Vedení a zaměstnancům všech těchto organizací jménem naší firmy děkuji za jejich podporu a spolupráci. Rovněž tak děkuji svým kolegyním a kolegům. Bez jejich práce, podpory, pochopení a týmového ducha by nebylo možné realizovat tolik věcí při současném udržení kvality práce v rámci denní rutiny. Následující fiskální rok pak hodláme věnovat udržení tržního podílu v oblasti finančních produktů a pojištění. Využití TFS ONLINE našimi partnery se stane rutinní záležitostí, uvidíme, jak budou reagovat naši zákazníci na některé funkcionality na českém trhu dosud neznámé. Současně pak do systému části určené pro naše partnery včleníme nástroj pro prodej vrácených, či odebraných vozů formou aukce a systém pro zákaznickou retenci (CRM). Budeme také pečlivě sledovat vývoj legislativy související s naším podnikáním a budeme pokračovat v úpravě vnitřních procesů tak, abychom dosáhli maximální produktivity. Deset let je dlouhá doba. V lidském životě znamená hodně. Za deset let se člověk narodí, naučí chodit, mluvit, číst, psát a chápat souvislosti. V našem případě lze zde nalézt určitou paralelu, byť jsme na jednotlivé krůčky a kroky pochopitelně neměli tolik času. Pevně věřím, že dekáda následující jen potvrdí vše, co jsme budovali a vybudovali a bude další z řady v úspěšné historii TFS na území České republiky. S úctou Ing. Aleš Kamarýt jednatel V Praze, 12. srpna 2010 výroční zpráva

6 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva za hospodářské období končící 31. března 2010 Společnost Základní údaje Název: Toyota Financial Services Czech s.r.o. IČO: Sídlo: Bavorská 2662/1, Praha 5-Stodůlky Datum vzniku: 30. dubna 1996 Právní forma: společnost s ručením omezeným Majetková účast: TOYOTA FINANCIAL SERVICES (UK) plc 100 % Základní kapitál: Statutární orgán: , splaceno Ing. Aleš Kamarýt jednatel Společnost Toyota Financial Services Czech s.r.o. je členem České leasingové a finanční asociace. Vznik společnosti a její historie Společnost Toyota Financial Services Czech s.r.o. vznikla v roce 2000 jako nástupce původní BB-Leasing s.r.o. (založena v roce 1996) a to na základě převzetí 100 % obchodního podílu původní společnosti BB-Leasing s.r.o. novým vlastníkem společností TOYOTA FINANCIAL SERVICES (UK) plc z Velké Británie. Od roku 1996 do dubna 2000 BB-Leasing, s.r.o., univerzální leasingová společnost Květen 2000 vznik Toyota Financial Services Czech s.r.o. ( TFSCZ ) převzetím 100 % obchodního podílu BB-Leasing s.r.o., nový vlastník TOYOTA FINANCIAL SERVICES (UK) plc z Velké Británie Červen 2000 uzavřena první leasingová smlouva pod hlavičkou TFSCZ (produkt Toyota Leasing) Březen 2001 uzavřena dohoda o spolupráci mezi TFSCZ a dovozcem vozů Toyota společností TOYOTA MOTOR CZECH spol. s r.o. ( TMCZ ) Březen 2001 první setkání se všemi autorizovanými dealery Toyota z České republiky, oficiální uvedení produktu Toyota Vario na trh, uvedení nového kalkulačního programu Duben červen 2001 první společná kampaň ( Jarní kampaň ) ve spolupráci s TMCZ, určená na podporu prodeje modelů Yaris, Corolla a Avensis, během této kampaně byl dosažen první prodejní rekord Září 2001 zahájeny práce na implementaci a uzpůsobení systému STEP_SQL (kmenový software sloužící pro správu smluv a jejich účetní vedení) Říjen 2001 zahájena spolupráce se společností Toyota Material Handling Česká republika a.s. (dříve Kromexim, a.s. Kroměříž) dovozcem manipulační techniky Toyota do České republiky, uveden na trh leasingový produkt Toyota Forklift Leasing Březen 2002 prezentace prvního produktu na úvěrové bázi (Toyota Kredit) síti autorizovaných prodejců Toyota a jeho následné uvedení na trh Duben 2002 zahájeny práce na novém schématu dealerské podpory Červen 2002 dosažen historický prodejní rekord (na bázi tržního podílu, dosud nepřekonán) Srpen 2002 sídlo společnosti zasaženo povodněmi, kanceláře TFSCZ přestěhovány do náhradních prostor poskytnutých TMCZ Říjen 2002 úspěšný návrat do sídla společnosti Únor 2003 společnost oceněna za 2. nejlepší výsledek mezi společnostmi ze skupiny Toyota Financial Services v Evropě a Africe Únor 2003 zahájena testovací fáze nového schématu dealerské podpory s pilotními partnery Duben 2003 uveden na trh první produkt na bázi operativního leasingu (Toyota Rent) Květen 2003 zbytek autorizovaných prodejců Toyota zahrnut do schématu nové dealerské podpory

7 Září 2003 systém STEP_SQL uveden do ostrého provozu Prosinec 2003 on-line kalkulátor pro autorizované prodejce uveden do provozu Únor 2004 rozšířena spolupráce s Toyota Material Handling Česká republika a.s. (dříve Kromexim, a.s. Kroměříž) o nabídku produktu na bázi operativního leasingu (Toyota Forklift Rent) Únor 2004 TFSCZ hostitelem 6. TFS Marketingové konference, současně obdržela cenu za 1. místo (nejvyšší tržní podíl) mezi společnostmi ze skupiny Toyota Financial Services v rámci regionu Evropa-Afrika Květen 2004 změna zákona o DPH a následný dramatický pokles objemu nově uzavíraných leasingových smluv Srpen 2004 začátek prací na projektu založení sesterské společnosti Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. Září 2004 uveden na trh první produkt z řady Toyota Direct (pojištění po řádném ukončení leasingové, resp. úvěrové smlouvy) Prosinec 2004 historický prodejní rekord v počtu smluv uzavřených za jeden měsíc Leden 2005 finalizace projektu a založení Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. Srpen 2005 uveden na trh variabilní úvěr Toyota Genio Říjen 2005 uvedení kompletně přepracované nabídky dealerské podpory (wholesale) Prosinec 2006 vytvořeno výchozí schéma klientských ratingů Únor 2007 připojení k Nebankovnímu registru klientských informací Únor 2007 vítězství v největším tendru v historii TFSCZ na financování vozidel pro zaměstnanecký program TPCA Kolín Březen 2007 změněn corporate identity design na stěžejních produktech Červen 2007 zahájeny práce na webovém rozhraní interně označovaném jako toyota724 (konečný název TFS ONLINE) Únor 2008 uzavřena první smlouva v rámci řady Toyota Pojištění Březen 2008 dokončeny práce na produktové řadě Toyota Rent Plus Říjen 2008 spuštěna do ostrého běhu první část webového rozhraní TFS ONLINE Můj účet, určená pro zákazníky TFSCZ Prosinec 2008 spuštěny nové webové stránky se zcela novým designem a s nově vytvořeným Klientským centrem Leden 2009 spuštěna do ostrého běhu druhá část webového rozhraní TFS ONLINE Můj účet, určena pro spolupracující partnery (dealery) Červen 2009 stěhování do nové budovy Toyota v Praze 5-Stodůlkách Září 2009 zahájena nabídka v rámci Lexus Financial Services Prosinec spuštěna automatizovaná výměna dat pro okamžité financování skladu vozidel pro dealery Březen 2006 nové webové stránky, poprvé se zákaznickou sekcí (off-line) Říjen 2006 TFSCZ je právoplatným pojišťovacím agentem na základě splnění zákonných podmínek výroční zpráva

8 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Produkty a služby Obchodní činnost společnosti Toyota Financial Services Czech s.r.o. je realizována ve třech základních produktových rovinách. První z oblastí je poskytování finančních služeb koncovým zákazníkům, kteří mají záměr pořídit si (tj. profinancovat) vozy Toyota a Lexus nebo manipulační techniku Toyota a BT. Tato oblast služeb je nazývána pojmem retail. Druhá část produktového portfolia TFSCZ, která je běžně nazývána wholesale, je určena na podporu sítě autorizovaných prodejců Toyota. Nad oběma těmito základními částmi produktového portfolia, které slouží zejména k pořízení aktiv (majetku) je pak oblast třetí, pojištění. Pojištění je v tuto chvíli tvořeno nabídkou pojištění majetkového, vázaného na automobily (resp. manipulační techniku). Retail Portfolio finančních služeb, které bylo zejména v posledních dvou letech s ohledem na novely Zákona o daních z příjmů a Zákona o dani z přidané hodnoty zásadně modifikováno, je v současné době schopné plně uspokojit širokou škálu zákaznických potřeb a očekávání. Jsou v něm zastoupeny jak leasingové tak i úvěrové produkty a nově i kompletní řada pojistných produktů určených i pro zákazníky nefinancující vozidlo prostřednictvím Toyota Financial Services Czech s.r.o. Podrobnosti k jednotlivým produktům jsou uvedeny v následujícím členění: Toyota Leasing Jednoduché řešení pro soukromé osoby i všechny typy podnikání. Díky němu zákazníka čekají nízké měsíční splátky, které nezatíží domácí nebo firemní rozpočet. Konkrétní podmínky leasingové smlouvy jsou nastaveny na základě kombinace následujících parametrů: _ mimořádná splátka 10 % 60 % z pořizovací ceny vozidla, _ délka smlouvy 24 až 72 měsíců, _ fixní a velmi výhodné pojištění odpovědnosti je součástí pravidelných splátek po celou dobu leasingové smlouvy, _ havarijní pojištění s atraktivními sazbami a volitelnou spoluúčastí 5 %/min Kč nebo 10 %/min Kč je neměnné po celou dobu leasingové smlouvy a je součástí pravidelných splátek, _ smlouva je při využití opce ukončena zaplacením odkupní ceny v symbolické výši Kč vč. DPH.

9 Toyota Kredit Toyota Vario Toyota Genio Rozsahem nabídky možných variant je Toyota Kredit bezkonkurenčně nejlepším produktem našeho portfolia. Navíc je často základem speciálních akčních nabídek. Parametry produktu pomohou splnit i ta nejnáročnější očekávání: _ výše vlastních prostředků od 10 % do 70 % z pořizovací ceny vozidla pro nepodnikatele; u podnikatelů je minimální platbou předem hodnota DPH z pořizovací ceny, _ délka úvěrové smlouvy je 12 až 60 měsíců, _ fixní a velmi výhodné pojištění odpovědnosti je součástí pravidelných splátek po celou dobu úvěrové smlouvy, _ havarijní pojištění s atraktivními sazbami a volitelnou spoluúčastí 5 %/min Kč nebo 10 %/min Kč je neměnné po celou dobu úvěrové smlouvy a je součástí pravidelných splátek, _ produkt lze standardně použít na financování vozidel značky Toyota a Lexus (nová i ojetá vozidla), _ smlouva zaniká splacením celé jistiny (úvěru); úvěrovou smlouvu lze po dohodě s naší společností prodloužit nebo úvěr předčasně splatit. Speciálním rysem, který odlišuje tento úvěrový produkt od jiných, je volba poslední zvýšené splátky. Ta umožňuje zákazníkovi dosáhnout velmi příznivé měsíční platby a navíc rozhodnout o způsobu ukončení smlouvy až v průběhu financování. A to je někdy velmi důležité, vždyť požadavky se mohou v čase měnit. Produkt je možné nastavit velmi flexibilně: _ výše vlastních prostředků 20 % 60 % z pořizovací ceny vozidla, _ délka smlouvy 36 nebo 48 měsíců, _ fixní a velmi výhodné pojištění odpovědnosti je součástí pravidelných splátek po celou dobu úvěrové smlouvy, _ havarijní pojištění s atraktivními sazbami a volitelnou spoluúčastí 5 %/min Kč nebo 10 %/min Kč je neměnné po celou dobu úvěrové smlouvy a je součástí pravidelných splátek, _ poslední zvýšenou splátku úvěru lze volit v rozsahu od 10 % do 30 %, resp. 25 % z celkové hodnoty vozidla, a to v závislosti na délce smlouvy a modelu financovaného vozidla, _ smlouvu lze uzavřít na většinu modelů Toyota _ na konci smluvního období může zákazník zvolit jednu z následujících variant: _ splacení poslední zvýšené splátky, _ pokračování ve financování poslední zvýšené splátky (prodloužení úvěrové smlouvy do konečného splacení), _ odkup vozidla v tržní hodnotě (minimálně v hodnotě poslední zvýšené splátky) dealerem a využití nabídky na velmi výhodnou koupi vozidla nového, včetně neméně výhodných podmínek financování. Skutečně velmi snadná cesta k pořízení nového vozidla Toyota. Výhody úvěrové smlouvy umožní pořídit si nový vůz při zachování nízkých vstupních i pravidelných měsíčních výdajů. Zároveň v produktu nabízíme velkou flexibilitu pro pravidelnou obměnu starého vozidla za nové. Rysy, které produkt charakterizují: _ výše vlastních prostředků od 10 % do 60 % z pořizovací ceny vozidla pro nepodnikatele; u podnikatelů je minimální platbou předem hodnota DPH z pořizovací ceny, _ délka úvěrové smlouvy 72 měsíců, _ lze uzavřít na jakýkoliv model značky Toyota (pouze nová vozidla), _ fixní a velmi výhodné pojištění odpovědnosti je součástí pravidelných splátek po celou dobu úvěrové smlouvy, _ havarijní pojištění s atraktivními sazbami a volitelnou spoluúčastí 5 %/min Kč nebo 10 %/min Kč je neměnné po celou dobu úvěrové smlouvy a je součástí pravidelných splátek, _ možnost předčasného splacení dluhu každých 12 měsíců bez jakýchkoliv sankčních poplatků, _ po dohodě s dealerem Toyota možnost výhodného odkupu vozidla a následná nabídka vozidla nového, _ produkt je určen pro všechny zákaznické skupiny. výroční zpráva

10 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Rent Toyota Rent Plus Toyota Forklift Leasing Výhody pronájmu bez nutnosti řešit otázku jak naložit s vozidlem po ukončení nájemní smlouvy, nabízí produkt postavený na základech operativního leasingu (pronájmu). Podnikatelé a obchodní společnosti u tohoto produktu oceňují zejména příznivou měsíční splátku ( jež je daňově uznatelným nákladem v plné výši), sníženou administrativu spojenou s provozem vozidla a zajištění pravidelné obměny vozového parku. Měsíční nájemné vychází z následujících parametrů: _ mimořádná splátka předem se standardně pohybuje od 10 % do 40 % z pořizovací ceny vozidla, lze však financovat až 100 % pořizovací ceny vozidla, _ standardní délka smlouvy je 24, 36 nebo 48 měsíců, _ maximální počet ujetých km v rámci leasingové smlouvy je , _ fixní a velmi výhodné pojištění odpovědnosti je součástí pravidelných splátek po celou dobu nájemní smlouvy, _ havarijní pojištění s atraktivními sazbami a volitelnou spoluúčastí 5 %/min Kč nebo 10 %/min Kč je neměnné po celou dobu nájemní smlouvy a je součástí pravidelných splátek, _ v ceně nájmu je dále zahrnuta registrace vozidla, platba silniční daně a koncesionářského poplatku za rozhlasový přijímač, _ po ukončení smlouvy se vozidlo vrací zpět do naší společnosti, zákazník proto nemusí řešit otázku ponechání/prodeje vozidla, může si pronajmout vozidlo nové, a tím snížit náklady na provoz, _ odpovídá-li opotřebení vozidla smluvním podmínkám, nejsou klientovi účtovány žádné dodatečné náklady při vrácení vozidla. Toyota Rent Plus je nejnovějším produktem v nabídce naší společnosti určené živnostníkům a firmám. Standardní operativní leasing Toyota Rent doplňuje o další užitečné položky tak, aby se zákazníkovi zjednodušila agenda s vedením vozového parku. Navíc služby, které v rámci produktu nabízíme, jsou za příznivou cenu. Sjednáváme je totiž ve velkých objemech, proto i s malou flotilou může zákazník využít ceny určené mnohem větším korporacím. Celkové nájemné vychází z následujících parametrů: _ financování 100 % pořizovací ceny vozidla, _ délka smlouvy 12 až 48 měsíců, _ maximální počet ujetých km v rámci leasingové smlouvy je , _ měsíční splátky nájemného obsahují kompletní servisní a asistenční služby podle specifických požadavků klienta (opravy a údržba, výměna a skladování pneumatik, silniční asistence, řešení pojistné události, náhradní vozidlo a kartu na čerpání pohonných hmot), _ v ceně nájmu je dále registrace vozidla, platba silniční daně a koncesionářského poplatku za rozhlasový přijímač, _ fixní a velmi výhodné pojištění odpovědnosti po celou dobu leasingu je vždy součástí pravidelných splátek, _ havarijní pojištění se spoluúčastí 5 %/ min Kč nebo 10 %/min Kč je fixní po celou dobu leasingu a je vždy součástí pravidelných splátek, _ po ukončení smlouvy se vozidlo vrací zpět do naší společnosti, odpovídá-li opotřebení vozidla smluvním podmínkám, nejsou klientovi účtovány žádné dodatečné náklady. Financování manipulační techniky Toyota a BT má již tradiční místo v nabídce našich služeb. Řešení vzniklo ve spolupráci s výhradním distributorem obou značek a dokládá, že i tradiční produkt může mít nadstandardní podmínky. Základními rysy produktu jsou: _ mimořádná splátka ve výši 10 % 60 % z pořizovací ceny vozíku, _ délka splácení 24 až 72 měsíců, _ strojní pojištění je fixní a je součástí splátek po celou dobu leasingové smlouvy s maximální spoluúčastí Kč, _ pojištění odpovědnosti za škody je součástí pravidelných splátek po celou dobu leasingové smlouvy, _ zůstatková hodnota 0 % z pořizovací ceny vozíku, _ smlouva je při využití opce ukončena zaplacením odkupní ceny v symbolické výši Kč vč. DPH.

11 Toyota Forklift Kredit Toyota Forklift Rent Toyota Pojištění Pro okamžité pořízení stroje bez použití všech vlastních finančních prostředků nabízíme produkt založený na principu úvěrového financování. Toyota Forklift Kredit je vhodný pro podnikatele, kteří mají zájem o variabilní financování s neměnnou splátkou při využití všech daňových výhod, které úvěrové produkty nabízí. Nastavení smlouvy je velmi flexibilní: _ minimální platbou předem je hodnota DPH z pořizovací ceny, maximální až 60 %, _ délka úvěrové smlouvy je 12 až 72 měsíců, _ fixní pojištění odpovědnosti za škody může být součástí pravidelných splátek po celou dobu úvěrové smlouvy, _ strojní pojištění s maximální spoluúčastí Kč je fixní po celou dobu úvěrové smlouvy a může být součástí pravidelných splátek, _ smlouva zaniká splacením celé jistiny (úvěru); úvěrovou smlouvu lze po dohodě s naší společností prodloužit nebo úvěr předčasně splatit. Společně s výhradním distributorem vysokozdvižných vozíků a manipulační techniky značky Toyota a BT nabízíme nejnovější řešení financování strojového parku pro podnikatele a firmy. Na rozdíl od finančního leasingu umožňuje Toyota Forklift Rent manipulační techniku pouze pronajmout a snížit si tak okamžité měsíční výdaje na minimum. Po ukončení pronájmu se stroj jednoduše vrací s možností obměny za předmět nový. Podmínky nájemní smlouvy jsou dány kombinací následujících parametrů: _ délka smlouvy 24 až 60 měsíců, _ financování až 100 % pořizovací ceny vozíku, _ strojní pojištění je fixní a je součástí nájemní splátky po celou dobu leasingu, maximální spoluúčast je Kč, _ pojištění odpovědnosti za škody je fixní a je součástí pravidelné nájemní splátky, _ po ukončení smlouvy se vysokozdvižný vozík vrací zpět do naší společnosti, odpovídá-li opotřebení vysokozdvižného vozíku smluvním podmínkám, nejsou klientovi vyúčtovány žádné dodatečné náklady. Nedílnou součástí nabídky Toyota Financial Services Czech s.r.o. je také pojištění. Zejména pak ty druhy pojištění, která kryjí rizika provozu vozidel (tj. pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, havarijní pojištění, doplňková havarijní pojištění, apod.). Většina zákazníků využívá námi zprostředkované pojištění již jako součást leasingových nebo úvěrových splátek. Pro ty zákazníky, kteří doposud nevyužívají nabídky pojištění při financování vozidla, jsme společně s Allianz pojišťovna, a.s. vytvořili speciální produkt Toyota Pojištění. Toto pojištění je vhodné zejména pro ty zákazníky, kteří si pořizují vozidlo za hotové či cestou jiného financování než prostřednictvím Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Pojištění je současně v nabídce i pro stávající zákazníky, kteří řádně či předčasně ukončují svůj smluvní vztah s naší společností a mají zájem si své vozidlo ponechat v majetku. Při sjednání Toyota Pojištění zákazník získává: _ první značkový pojistný produkt na českém trhu nabízený naší společností a renomovanou Allianz pojišťovnou, a.s., _ jistotu garantovaných a kvalitních služeb, _ nadstandardní přístup k likvidaci pojistné události, _ náhradní vozidlo zdarma po dobu 5 dnů pro případy poškození vozidla v důsledku pojistné události, _ prvotřídní asistenční služby u nás i v zahraničí, _ širokou škálu doplňkových připojištění, _ pojištění přímo při koupi vozidla od autorizovaného prodejce značky Toyota/Lexus se speciálními sazbami. výroční zpráva

12 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Tabulka č. 1 - Smlouvy předané v hospodářském roce 2010 (v Kč) Produkt Financovaná hodnota Podíl Počet smluv Podíl Pořizovací ceny (bez DPH) Podíl Toyota Leasing ,24 % 72 4,71 % ,39 % Toyota Equipment ,87 % 10 0,65 % ,58 % Toyota Kredit ,70 % ,31 % ,97 % Toyota Vario ,10 % 22 1,44 % ,76 % Toyota Genio ,99 % ,24 % ,98 % Toyota Rent/Rent Plus ,32 % 80 5,23 % ,57 % Toyota Forklift Leasing/Kredit/Rent ,78 % 37 2,42 % ,75 % Celkem ,00 % ,00 % ,00 % Z Tabulky č. 1 je patrné zastoupení jednotlivých produktů (vztaženo na předané smlouvy v daném hospodářském roce). Financovaná hodnota reprezentuje množství peněžních prostředků půjčených zákazníkům. Počet smluv udává počet jednotek (financovaných objektů), které byly v rámci hospodářského roku financovány. Sloupec Pořizovací ceny (bez DPH) vyjadřuje součet hodnoty jednotlivých objektů v čase jejich pořízení a to opět v členění za jednotlivé produkty. V tomto hospodářském roce se potvrdil trend minulých let, ve kterých postupně oslabovalo dříve dominantní postavení finančního leasingu ve prospěch úvěrových produktů. Svůj vliv na uvedenou skutečnost měly zejména dopady novel Zákona o daních z příjmů a Zákona o dani z přidané hodnoty z konce roku 2007, které celkově negativně ovlivnily přístup zejména podnikatelských subjektů k financování vůbec. Oživení poptávky po finančním leasingu nepřinesla ani možnost dočasného použití mimořádných odpisů platných do a úspěch úvěrových produktů naopak ještě více podpořila možnost odpočtu DPH i u kategorie osobních vozidel. Svůj podíl na zvýšení popularity úvěrových produktů nadále akcelerují banky, které mnohé produkty přiblížili širší populaci. Zákazníci na úvěrových produktech oceňují zejména dostupnost, flexibilitu a jednoduchost. Podíváme-li se zpět do hospodářského roku 2010, zjistíme některé zajímavé skutečnosti: _ Autorizovaní prodejci Toyota a Lexus dokládají, že nepříznivý podíl hotovostních zákazníků trvá, a to v poměru 30/70 ve prospěch hotovosti (do roku 2009 byl tento poměr 60/40 ve prospěch financování přes dealerství). Bohužel v tomto ohledu nelze skutečnost objektivně potvrdit, faktem však zůstává, že podobná čísla vykazují i další společnosti poskytující finanční služby, proto je lze interpretovat jako relevantní. _ Objem obchodů realizovaných finančním leasingem s plnou amortizací Toyota Leasing si zejména vzhledem k výše uvedeným skutečnostem opět pohoršil (srovnání 2010/2009: 5,24 %/14,95 %/ podle financované hodnoty (viz Graf č. 2), resp. 4,39 %/13,44 % z pohledu pořizovacích cen a 4,71 %/16,42 % z pohledu počtu smluv). Potvrzuje se tak vize dalšího posílení zejména úvěrových produktů v následujících letech. _ Toyota Kredit, nejvyužívanější úvěrový produkt, zaznamenal meziroční nárůst nejen z hlediska podílu počtu smluv (srovnání 2010/2009: 63,31 %/56,70 %) ale i v parametrech podílu financované hodnoty a pořizovacích cen. Podíl na tom měly nejen výše uvedené skutečnosti, ale i fakt, že v průběhu srpna prosince 2009 probíhala velmi úspěšná kampaň Úvěr s úrokem 0,9 % ročně, postavená na základech úvěru Toyota Kredit, která vznikla z dohody a za přispění distributora vozidel Toyota do ČR, společnosti TOYOTA MOTOR CZECH spol. s r.o. (TMCZ). _ Toyota Genio znovu potvrdil vysokou poptávku po obdobném typu produktů, meziročně zastoupení tohoto produktu v portfoliu opět stouplo (srovnání 2010/2009: 22 %/19 % podle počtu smluv). Svůj podíl na této skutečnosti má zejména velmi úspěšná kampaň Genio 50/50 z 1. čtvrtletí Zákazník měl v této akci možnost po uhrazení poloviny vozu doplatit druhou polovinu bez navýšení až za rok. Kampaň obsáhla kompletní modelovou řadu Toyota (kromě modelu Hilux, Hiace a Land Cruiser), byla komunikována v médiích (včetně televize) a dealeři ji velmi pozitivně přijali, což napomohlo k úspěchu této nabídky nejen z hlediska navýšení podílu finančních služeb, ale zejména k prodeji samotných vozů. _ Operativní leasing zastoupený v portfoliu produkty Toyota Rent a nově Toyota Rent Plus meziročně mírně ztratil svůj podíl (porovnejte 2010/2009 poměr 5,23 %/7,13 %). Tento fakt byl ovlivněn zejména vývojem celkové ekonomické situace. U většiny flotilových firem/zákazníků se prakticky zastavila obnova vozových parků a docházelo pouze k prodloužení používání stávajících vozidel. _ Produkt Toyota Vario od okamžiku svého nasazení do našeho portfolia naráží na malou ochotu prodejců věnovat tomuto produktu větší pozornost. Přitom i minimální snaha může přinést opakující se obchod a potenciál generování kvalitních ojetých vozidel pro dealerství jako další potenciální profit centrum. Produkt nicméně ponecháváme v nabídce, předpokládáme, že s dalším rozvojem trhu se stane frekventovanějším. _ Součástí statistiky je i řada Toyota Equipment Rent, která zakládá možnost financování autorizovaných partnerů vybavením showroomů, v posledním roce výhradně zastoupená financováním dealerského značení. Protože se jedná o financování výrobků na míru je zde zakomponován instrument závazku zpětného odkupu distributorem (TMCZ). _ Produkty určené pro financování manipulační techniky vykázaly stagnaci. Hlavním důvodem byla skutečnost daná rozsahem celkového hospodářského útlumu a podobně jako v případě automobilových flotil se společnosti koncentrovaly na maximální snížení nákladů a využívání stávajících předmětů oproti jejich přirozené obnově. Trh s manipulační technikou klesnul v kalendářním roce 2009 o 61 % (!), což odpovídá objemu realizovaných prodejů v rozsahu ks prodaných strojů manipulační techniky oproti ks prodaných v kalendářním roce Toyota resp. BT měla na tomto trhu podíl cca 15 %, dominantní postavení se odehrávalo ve trojici německých výrobců Jungheinrich, Still a Linde. Přesto se v rámci TFS podařilo realizovat 10krát více obchodních případů než v hospodářském roce 2009 (porovnejte 2010/2009 počet nově realizovaných smluv 37 ks/3 ks). V letošním roce je očekáváno mírné oživení trhu (cca prodej ks strojů), což je sice stále o téměř 50 % méně než v roce 2008, nicméně vytváří částečně větší prostor i pro uplatnění finančních služeb.

13 Graf č. 1 Zastoupení produktů u nově uzavřených smluv dle počtu smluv Graf č. 2 Zastoupení produktů u nově uzavřených smluv podle financované hodnoty Toyota Forklift Leasing/Kredit/Rent 2,4 % Toyota Leasing 4,7 % Toyota Rent/Rent Plus 5,2 % Toyota Equipment 0,7 % Toyota Forklift Leasing/Kredit/Rent 2,8 % Toyota Leasing 5,2 % Toyota Rent/Rent Plus 11,3 % Toyota Equipment 0,9 % Toyota Genio 22,2 % Toyota Genio 15,0 % Toyota Vario 1,4 % Toyota Kredit 63,4 % Toyota Vario 3,1 % Toyota Kredit 61,7 % Celkově jsme přes nepříznivou hospodářskou situaci na trhu zaznamenali meziroční mírný růst obchodu a to na bázi financované hodnoty o 16,7 mil. Kč (o 4 %), o 238 smluv (o 18 %) a v pořizovacích cenách bez DPH obrat vzrostl o 83,7 mil. Kč (o více než 13 %). Komentář k celkově realizovanému obchodu: _ Během hospodářského roku přetrvávala situace po dopadu novely Zákona o daních z příjmů z konce roku 2007 a jejich dalších úprav, která celkově negativně ovlivnila přístup zejména podnikatelských subjektů k financování. Novela značně omezila daňové zvýhodnění finančního leasingu, který byl do té doby dominantním produktem pro financování automobilů v České republice. _ V důsledku globální ekonomické krize opadl zájem o financování jako takové podnikatelé a společnosti začali mnohem obezřetněji sledovat náklady a omezili výdaje, soukromé osoby v obavě nad ztrátou zaměstnání a potenciálního rizika budoucího nesplácení nákup nového vozu odložili nebo realizovali nákup za hotové. Na trhu nadále převažoval nákup vozidel v hotovosti nad financováním v poměru 70:30, což je téměř opačný poměr než na jaký jsme byli na trhu historicky zvyklí.boj o financujícího zákazníka se přiostřil. _ K razantnímu nárůstu objemu našeho financování došlo ve dvou okamžicích od srpna 2009 jsme po cca 2 letech uvedli na trh společnou celonárodní kampaň s TMCZ zaměřenou na financování modelů Yaris a Auris nazvanou Úvěr s úrokem 0,9 % ročně, která byla připravena v kontextu speciálního akčního modelu Toyota 009. Podstatou byla úroková sazba 0,9 % p.a. garantovaná na dobu 48 měsíců. _ Druhým zlomovým okamžikem bylo uvedení již výše zmíněného produktu Toyota Genio 50/50 v lednu Tento produkt byl již úspěšně vyvinut a testován v minulosti, nově však byl zařazen společně s TOYOTA MOTOR CZECH spol. s r.o. jako hlavní komunikační sdělení do médií včetně televize. K úspěchu přispěla i skutečnost, že kampaň byla nabízena na většinu modelové řady a zákazník tak nebyl omezen na výběr pouze jednoho typu vozu. O významu kampaně v celostátním měřítku svědčí i fakt, že ji pro své obchodní účely převzala i řada konkurentů jako namátkou Mazda, VW nebo Opel. _ Potěšitelné je, že u dealerů díky naší systematické práci a také velice výhodným nabídkám se velmi ztížila pozice konkurence. V současnosti naše společnost prodává 78 % všech financujících zákazníků naše produkty, na celou konkurenci tak zbývá pouhých 22 %. Tento parametr je také označován jako Toyota Time Sales a jeho globální cílová hodnota pro TFS je nastavena na 50 %, TFSCZ jej tedy překračuje o plných +56 %. Tabulka č. 2 nabízí pohled na celkový tržní podíl Toyota a Lexus v rámci prodejů nových vozidel v České republice spolu s podílem financování poskytnutého naší společností. Realizovaný obchodní výsledek se přes nepříznivou situaci na trhu podařilo udržet v úrovni, která umožní další růst v okamžiku růstu národní i globální ekonomiky. Kromě obchodních kampaní navíc společnost přistoupila k optimalizaci přístupu k našim obchodním partnerům tak, abychom maximálně vytěžovali potenciál na showroomech a přitom neztratili kontakt se zákazníkem. I proto se již koncem hospodářského roku začalo pracovat na dalších aktivitách, které povedou k řízení loajality našich klientů a to prostřednictvím propracovaného CRM systému. Přestěhování do společné budovy s distributorem, společností TOYOTA MOTOR CZECH spol. s r.o., umožnilo optimalizaci vzájemné komunikace a přispělo k pozitivnímu vnímání ze strany dealerské sítě. To vše je dobrým základem pro růst společnosti v dalších letech. výroční zpráva

14 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Tabulka č. 2 Podíl společnosti na trhu prodaných nových vozů Toyota a Lexus (osobní a lehká užitková vozidla) Parametr / hospodářský rok Prodej vozů v ČR (ks) Prodej značek Toyota a Lexus (ks) Podíl Toyota na českém trhu 3,00 % 2,84 % 3,21 % 3,02 % 3,27 % 2,33 % Počet vozů financovaných TFSCZ (ks) Dosažená penetrace TFSCZ 28,13 % 33,31 % 29,27 % 27,21 % 17,84 % 26,80 % Graf č. 3 Vývoj počtu financovaných vozidel (nově kontrahované obchodní případy) a dosažené penetrace Počet ks Penetrace 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % - Počet vozů financovaných TFSCZ (ks) - Dosažená penetrace TFSCZ V rámci činnosti společnosti byla v hospodářském roce 2010 také dále sledována výkonnost produktu Toyota Pojištění, tedy pojištění zákazníků Toyota a Lexus, nakupujících vozidla v hotovosti nebo prostřednictvím jiných věřitelů. Projekt byl k pilotnímu provozu předán síti autorizovaných prodejců již v únoru 2008, ale k faktickému uzavírání prvních smluv bylo přistoupeno až během března 2008 a následujících měsíců. V hospodářském roce 2010 došlo ke kontraktaci dalších dealerů a dnes již oblast hotovostního Toyota Pojištění pokrývá 100 % autorizované prodejní sítě Toyota a Lexus. Stěžejní body dalšího rozvoje Toyota Pojištění v minulém hospodářském roce byly následující: _ Na podzim 2009 došlo k přechodu brandu Toyota Pojištění i do oblasti pojištění v rámci financování (kde bylo dříve používáno jména Allianz pojišťovny, a.s.) a pojištění po řádném ukončení finančních smluv (oblast dříve označovaná jako Toyota Direct). Tato změna působila velmi pozitivně na prodejce i zákazníky, jelikož se s brandem Toyota Pojištění začali setkávat častěji a jméno výrobce pro ně mělo význam garance kvality. _ Od září do prosince 2009 běžela první vlna kampaně pro Toyota Pojištění pro hotovostní zákazníky. Hlavní podstatou kampaně bylo poskytnutí nadstandardních slev pro zákazníky tak, aby prodejci mohli lépe čelit agresivnímu cenovému vývoji trhu. Druhá vlna kampaně byla v nabídce od začátku roku 2010 a spočívala ve třech základních benefitech: sleva 20 % na havarijní pojištění, 25 % sleva na pojištění odpovědnosti a převoditelnost bonusů z pojištění odpovědnosti na havarijní pojištění. _ 93 % celkového počtu uzavřených smluv tvoří smlouvy uzavírané na nové osobní a užitkové vozy, 82 % zákazníků uzavírá souběžně povinné ručení a havarijní pojištění, pouze 18 % klientů uzavřelo jen samostatnou smlouvu o pojištění odpovědnosti bez pojištění havarijního. _ Z doplňkových pojištění je nejúspěšnějším produktem pojištění skel vozidla, které bylo uzavřeno ve 66 % případů. _ Projekt má nadále velký potenciál do budoucnosti, s postupným růstem a zvyšující se aktivitou prodejců v této oblasti, jež v produktu vidí příležitost v době oslabeného zájmu o finanční služby. Pro další informace je přiložen Graf č. 4, který sleduje poměr mezi pojištěnými dle typu subjektu. Graf č. 4 Rozdělení zákazníků Toyota Pojištění dle typu subjektu soukromé 77 % firemní 23 % K 31. březnu 2010 naše společnost spravovala aktivních smluv, z toho 33 % činily smlouvy na bázi operativního a finančního leasingu, 67 % smlouvy úvěrové. Celkově počet smluv meziročně mírně stoupl o 0,42 %. Počet úvěrových smluv meziročně vzrostl o 19,5 %, počet leasingových smluv pak poklesl o 24 %. Bližší detaily lze nalézt v Tabulce č. 3.

15 Tabulka č. 3 Počet aktivních smluv za produkt Produkty/k datu Meziroční změna Toyota Leasing ,27 % Toyota Vario (leasing) ,00 % Toyota Kredit ,67 % Toyota Vario (úvěr) ,79 % Toyota Genio ,75 % Toyota Forklift Leasing ,00 % Toyota Forklift Rent ,52 % Toyota Forklift (úvěr) ,00 % Toyota Rent ,00 % Toyota Equipment ,00 % Jiné (Non Toyota Leasing/Kredit/Rent)* ,16 % Celkem ,42 % *) jedná se o případy financování jiných vozidel než Toyota či Lexus a to formou Toyota Leasing nebo Toyota Kredit Tabulka č. 4 - Objemy financování (hodnoty vyjádřeny v Kč) Objemy zůstatků / k datu Meziroční změna Zůstatkové hodnoty předmětů leasingu ,22 % Zůstatky financovaných hodnot ,98 % Zůstatek hodnoty pohledávek jistiny úvěrů ,44 % Zůstatek hodnoty pohledávek úvěry celkem ,86 % Celkový financovaný objem 1) ,68 % 1) celkový financovaný objem je vyjádřen jako součet zůstatků financovaných hodnot (leasing) a hodnot pohledávek (úvěry) Celková hodnota zůstatkových cen hmotného dlouhodobého majetku financovaného formou finančního a operativního leasingu (po provedených odpisech) představovala k datu 31. března 2010 částku téměř 343 mil. Kč (pokles o 39,22 % oproti předchozímu roku). Celková hodnota zůstatku financovaných hodnot představuje k témuž datu částku ve výši 300 mil. Kč (pokles o 36,98 %). Zůstatek pohledávek z titulu poskytnutých spotřebitelských úvěrů ( jistiny a nezaplacené úroky) činil částku téměř 706 mil. Kč (nárůst o 12,86 %). Celkový financovaný objem pak dosáhl výše mld. Kč a meziročně poklesl o 8,68 % viz Tabulka č. 4. Vliv na tento výsledek mělo zejména další snížení prodejních cen vozidel na trhu a zvýšení průměru plateb předem nebo mimořádných splátek. výroční zpráva

16 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Wholesale Naše společnost již od roku 2000, kdy zahájila svou činnost na českém trhu, podporuje prodej vozů značky Toyota a Lexus také poskytováním finanční pomoci autorizovaným prodejcům těchto značek při pořízení skladových zásob nových i ojetých vozů, předváděcích vozidel a poskytováním účelových finančních úvěrů. V únoru 2003 jsme nabídli dealerům v reakci na jejich potřeby nové schéma podpory, které přineslo rozšířené možnosti a pro naši společnost také efektivnější zajištění a sledování portfolia produktů podpory. Schéma bylo následně upraveno v říjnu 2005, kdy byly do schématu implementovány nové prvky zajištění, došlo k restrukturalizaci limitů a zásadní úpravě schématu pro financování předváděcích vozů. Produkt byl dále přizpůsoben novým tržním podmínkám, nový ceník nabyl platnosti od Nově jsme od prosince 2009 nabídli také plně automatizované uvolňování skladových vozidel dealerem přímo z objednávacího systému TMCZ. To umožňuje dealerům flexibilně reagovat na měnící se požadavky zákazníků a zajistit financování skladu na konkrétní vozidlo i mimo řádnou provozní dobu kanceláře TFSCZ. Nabízené wholesale produkty mají svá logická pojmenování: Toyota New SF financování skladů nových vozidel, Toyota Used SF financování skladů ojetých vozidel, Toyota Demo financování skladů předváděcích vozidel, Toyota Financing I/C financování formou investičních úvěrů, Toyota Financing W/C financování provozního kapitálu. Navíc nabízíme i financování v rámci finančního či operativního leasingu, kdy parametry těchto produktů jsou velmi podobné produktům retailovým (Toyota Leasing a Toyota Rent), liší se pouze některými detaily. Součástí schématu dealerské podpory je i záměr spolupodílení se naší společnosti na reklamních aktivitách jednotlivých prodejců a provizní schéma. Pro všechny výše uvedené produkty jsou pak nastavovány produktové limity, ty se liší podle bonity jednotlivých partnerů, jejich požadavků a dalších parametrů je ovlivňujících. Zájem dealerů o finanční podporu poskytovanou naší společností až do minulého roku vykazoval vzrůstající tendenci. Zatímco v hospodářském roce 2005 jsme poskytli prostředky v hodnotě mil. Kč, v hospodářském roce 2010 již objem poskytnutých prostředků činil mil. Kč (nárůst o 37 %). V důsledku hospodářské krize a částečného snížení poptávky po vozidlech Toyota však došlo k poklesu objemu profinancovaných prostředků v rámci wholesale v hospodářském roce V porovnání s minulým hospodářským rokem výše financovaných částek poklesla o 23 % a výsledek se vrátil k hodnotám z let (srovnání 2010/2009: 1,50 mld. Kč/ 1,95 mld. Kč). Na výše uvedených číslech se zcela markantním způsobem podílelo zejména financování v rámci produktu Toyota New SF (financování skladů nových vozidel), díky kterému jsme i nepřímo urychlovali dodávku vozidel pro koncové zákazníky mezi sklady distributora vozidel Toyota v České republice společností TOYOTA MOTOR CZECH spol. s r.o. a jednotlivými autorizovanými prodejci. Na větším významu rovněž nabylo financování předváděcích vozů (Toyota Demo), kdy požadavky dealerů v rámci jejich potřeb na předváděcí vozy se snažíme pokrýt ze 100 %. Graf č. 5 Vývoj hodnot poskytnutých prostředků v rámci dealerské podpory Financovaná hodnota (v mil. Kč) Fiskální rok

17 Řízení rizik Úvěrové riziko Úvěrové riziko vyplývá zejména z pohledávek z leasingových a úvěrových smluv a je z velké části zajištěno financovanými předměty, které jsou v případě nesplácení odebrány a poté zpeněženy. V rámci procesu snížení tohoto rizika společnost již v roce 2006 přistoupila do Nebankovního registru klientských informací (NRKI), prostřednictvím kterého se nebankovní subjekty informují o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů. Prostřednictvím NRKI se zároveň uskutečňuje i výměna příslušných dat s Bankovním registrem klientských informací. Za využití nástrojů specializovaných externích firem společnost rovněž na denní bázi monitoruje stav současných klientů. Úvěrové riziko je vyhodnocováno měsíčně a to na základě sledování výše jednotlivých pohledávek a opravných položek. Společnost vymáhá své pohledávky v návaznosti na upomínkové řízení probíhající ve třech etapách ( ové, písemné a telefonické upomínky). Pokud klient ani po těchto výzvách své závazky neuhradí, společnost od smlouvy odstupuje, resp. předčasně ji ukončuje a klient je vyzván k přistavení financovaného předmětu. V případě, kdy závazky klient neuhradí a financovaný předmět nepřistaví, předává pracovník správy portfolia podklady se smlouvou a vyčíslenou dlužnou částkou smluvní inkasní agentuře, která zajišťuje vymáhání dluhu a případně odebrání financovaného předmětu. Výtěžkem z prodeje odebraného předmětu společnost uspokojí své pohledávky a případný zbývající dluh předává smluvní právní kanceláři, která vymáhá dluh právní cestou, nejčastěji prostřednictvím exekučního řízení. Strategie pro hospodářský rok 2011 Naše strategie pro nadcházející období jsou tyto: 1. Rozšíření portálu TFS ONLINE Dealerské centrum o aplikace a systémy: a. Aukce vozidel, b. ENCORE (systém pro zákaznickou retenci). Cíl: zvýšení zákaznické spokojenosti a spokojenosti spolupracujících prodejců 2. Uzpůsobení vnitropodnikových procesů a předpisů připravované legislativě (zákon o spotřebitelském úvěru dle směrnice 2008/48/ES) Cíl: soulad se zákonem a optimalizace vnitropodnikových procesů 3. Maximalizace tržního podílu u Toyota Pojištění pro hotovostní zákazníky Cíl: zvýšení zákaznické spokojenosti a spokojenosti spolupracujících prodejců Likvidní riziko Riziko likvidity představuje riziko neschopnosti společnosti plnit své závazky z důvodu nedostatku finančních prostředků. Dostatečné množství likvidních prostředků je zajišťováno řízením hotovostních toků, které eliminuje nečekané nároky na peněžní zdroje. K zajištění likvidního rizika společnost spolupracuje s bankovními ústavy s vysokým ratingovým hodnocením stanoveným mezinárodními ratingovými agenturami, vyšším počtem spolupracujících bank, stanoveným limitem čerpání úvěrových linek (maximální čerpání ve výši 75 % celkové linky), zastoupením dlouhodobých úvěrů (až 50 % z celkové hodnoty čerpaných úvěrů). Úrokové riziko Úrokové riziko představuje změna tržních úrokových sazeb aplikovaných na refinanční zdroje. Cílem řízení úrokového rizika je dosáhnout stabilních úrokových nákladů prostřednictvím minimalizace dopadů změn tržních úrokových sazeb. K zajištění tohoto cíle využívá společnost finanční deriváty, úrokové swapy, kterými fixuje úrokové sazby finančních zdrojů. výroční zpráva

18 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Zpráva nezávislých auditorů a účetní závěrka PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/ Praha 2 Česká republika Telefon Fax ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SPOLEČNÍKOVI SPOLEČNOSTI TOYOTA FINANCIAL SERVICES CZECH S.R.O. Ověřili jsme účetní závěrku společnosti Toyota Financial Services Czech s.r.o., identifikační číslo , se sídlem Bavorská 2662/1, Praha 5 (dále Společnost ) za rok končící 31. března 2010 uvedenou ve výroční zprávě na stranách 24 41, ke které jsme dne 8. června 2010 vydali výrok uvedený na stranách Zpráva o výroční zprávě Ověřili jsme soulad ostatních informací obsažených ve výroční zprávě Společnosti za rok končící 31. března 2010 s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy odpovídá jednatel Společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Úloha auditora Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními standardy auditu a související aplikační doložkou Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni naplánovat a provést ověření tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že ostatní informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. Výrok Podle našeho názoru jsou ostatní informace uvedené ve výroční zprávě Společnosti za rok končící 31. března 2010 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. Jednatel Společnosti odpovídá za správu a údržbu integrity internetových stránek Společnosti. Naší úlohou není posouzení těchto záležitostí, a proto neneseme žádnou odpovědnost za případné změny ve výroční zprávě, ke kterým mohlo dojít následně po jejím prvotním zveřejnění na internetových stránkách Společnosti. PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, Praha 2, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod oprávněním číslo PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. PricewaterhouseCoopers označuje českou společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., či dle kontextu síť členských společností PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.

19 Zpráva nezávislých auditorů a účetní závěrka Toyota Financial Services Czech s.r.o. Zpráva nezávislého auditora Zpráva o prověrce zprávy o vztazích Dále jsme provedli prověrku přiložené zprávy o vztazích mezi Společností a její ovládající osobou a mezi Společností a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok končící 31. března 2010 (dále Zpráva ). Za úplnost a správnost Zprávy odpovídá jednatel Společnosti. Naší úlohou je prověřit správnost údajů uvedených ve Zprávě. Rozsah prověrky Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky č a související aplikační doložkou Komory auditorů České republiky k prověrce zprávy o vztazích. V souladu s těmito předpisy jsme povinni naplánovat a provést prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že Zpráva neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování zaměstnanců Společnosti, na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevydáváme auditorský výrok. Závěr Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti v údajích uvedených ve Zprávě sestavené v souladu s požadavky 66a obchodního zákoníku. 14. září 2010 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. zastoupená Paul Inman Ing. Kristina Vančurová ředitel statutární auditor, oprávnění č výroční zpráva

20 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Zpráva nezávislých auditorů a účetní závěrka PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/ Praha 2 Česká republika Telefon Fax ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SPOLEČNÍKOVI SPOLEČNOSTI TOYOTA FINANCIAL SERVICES CZECH S.R.O. Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Toyota Financial Services Czech s.r.o. identifikační číslo , se sídlem Bavorská 2662/1, Praha 5 (dále Společnost ), tj. rozvahu k 31. březnu 2010, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za rok končící 31. března 2010 a přílohu, včetně popisu podstatných účetních pravidel (dále účetní závěrka ). Odpovědnost jednatele Společnosti za účetní závěrku Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá jednatel Společnosti. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodná účetní pravidla a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. Úloha auditora Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech platným v České republice, Mezinárodními standardy auditu a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, Praha 2, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod oprávněním číslo PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. PricewaterhouseCoopers označuje českou společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., či dle kontextu síť členských společností PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ , auditor č.osv.1177 (osvědčení Komory auditorů ČR) Organizační kancelář,, IČ 16954181 Telefon,fax: 382/216203, mobil: 603/521491, e-mail: bholecek@iol.cz Evid.č.zprávy: 450/1/2014 Zpráva nezávislého auditora

Více

Výroční zpráva 2009. Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Výroční zpráva 2009. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva 2009 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. 2 Výroční zpráva 2009 3 4 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva 2009 Obsah Úvod 6 Společnost

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Se sídlem: Kříženeckého nám. 1078/5a, Hlubočepy, 152 00

Více

Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro akcionáře společnosti Český Aeroholding, a.s. Se sídlem: Jana Kašpara 1069/1, 160

Více

Výroční zpráva 2007. Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Výroční zpráva 2007. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva 2007 Toyota Financial Services Czech s.r.o. 4 Výroční zpráva 2007 Obsah Úvod 6 Společnost 8 Vznik Společnosti a její historie 8 Produkty a služby 10 Produkty a služby pro koncové zákazníky

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená obecně prospěšné společnosti

Více

Výroční zpráva 2008. Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Výroční zpráva 2008. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva 2008 Toyota Financial Services Czech s.r.o. 4 Výroční zpráva 2008 Obsah Úvod 6 Společnost 8 Vznik Společnosti a její historie 8 Produkty a služby 10 Produkty a služby pro koncové zákazníky

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

hospodářský rok 2012 výroční zpráva Toyota Financial Services Czech s.r.o.

hospodářský rok 2012 výroční zpráva Toyota Financial Services Czech s.r.o. hospodářský rok 2012 výroční zpráva Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. 2 výroční zpráva 2012 Obsah Úvod 4 Společnost 6 Vznik společnosti a její historie 7 Produkty

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

V. ZPRÁVA AUDITORA Consultas - Audit s.r.o. Osvědčení KAČR č. 087 Zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25668 IČO: 60469081 Sídlo: Luhovská 1732/9, 182 00 Praha 8 Kancelář: Lidická 20, 150 00

Více

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice Název společnosti: VOP CZ, s.p. Sídlo společnosti: IČO: 000 00 493 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA za rok 2015 Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového

Více

hospodářský rok 2011 výroční zpráva Toyota Financial Services Czech s.r.o.

hospodářský rok 2011 výroční zpráva Toyota Financial Services Czech s.r.o. hospodářský rok 2011 výroční zpráva Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. 2 výroční zpráva 2011 Obsah Úvod 4 Společnost 6 Vznik společnosti a její historie 7 Produkty

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. vyhlášky č. 00/00 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Organizační kancelář Cz, s.r.o.

Organizační kancelář Cz, s.r.o. V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5 235 310 239 DIČ: CZ26415666 www.ok-cz.cz Č. reg. MOS v Praze, odd.c, vl. 80453 kancelar@ok-cz.cz ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA číslo 10 / 2009 O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

ve zjednodušeném rozsahu

ve zjednodušeném rozsahu Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Reklamní atelier Area

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Czech Property Investments, a.s.

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Czech Property Investments, a.s. THIS DOCUMENT IS A NON-BINDING CZECH TRANSLATION OF THE SIGNED ENGLISH ANNUAL REPORT. IN CASE OF ANY DISCREPANCY BETWEEN THE ENGLISH AND THE CZECH VERSION, THE ENGLISH VERSION SHALL PREVAIL. Zpráva nezávislého

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech ke standardu ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (účinná od 24. listopadu 2014) Aplikační doložku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2009, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy ke standardu ISA 720 ODPOVĚDNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU (účinná od 24. listopadu

Více

Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora Tel.: +420 541 235 273 Fax: +420 541 235 745 www.bdo.cz BDO CA s. r. o. Marie Steyskalové 14 Brno 616 00 Zpráva nezávislého auditora Akcionářům společnosti Elektromont Brno, akciová společnost Výrok auditora

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. V roãní zpráva 2006

TOYOTA Financial Services Czech s.r.o. V roãní zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah Úvod 6 O Spoleãnosti 8 Vznik Spoleãnosti a její historie 8 Produkty a sluïby 10 Wholesale 18 Strategie pro hospodáfisk rok 2007 19 Zpráva nezávisl ch auditorû a úãetní závûrka

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Vážené dámy, vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2008, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní informace o

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2013 Toyota Financial Services Czech s.r.o. / Výroční zpráva / Hospodářský rok 2013 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 9

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2015 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2015 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 10 Wholesale 18 Pojištění 20 Technologie a internet 24 Řízení rizik 28 Strategie

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2016 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2015 2016 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 10 Wholesale 18 Pojištění 20 Technologie a internet 24 Řízení rizik

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 výtah Březen 2012 Obsah Obsah...2 Zpráva auditora...3 1. Příjemce zprávy...3 2. Základní údaje ověřovaného subjektu...3 3. Údaje auditora...4

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky. IČ Karviná-Ráj Česká republika

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky. IČ Karviná-Ráj Česká republika ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ke dni 31.12.2009 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více