DOING BUSINESS INDONÉSIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOING BUSINESS INDONÉSIE"

Transkript

1 DOING BUSINESS INDONÉSIE 2015 Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade, 2014, všechna autorská práva vyhrazena

2 1 Obsah Doing Business... 2 Základní charakteristika... 2 Zahraniční obchod... 4 Zahraniční obchod s Českou republikou... 5 Všeobecné hodnocení podmínek pro podnikání... 6 Začátek podnikání... 8 Získání stavebního povolení Přístup k sítím Registrace nemovitosti Získání úvěru Ochrana investorů Daňové zatížení Přeshraniční obchod Vymáhání závazků Řešení insolvence Shrnutí Kontakty... 20

3 2 Doing Business Světová banka každoročně sleduje změny v podnikatelském prostředí vybraných zemí. Do výzkumu je zahrnuto 189 států od Afghánistánu po Zimbabwe. Země jsou seřazeny vzestupně od nejvhodnějších pro začátek podnikání. Centrum informačních služeb agentury CzechTrade Vám nabízí shrnutí nejdůležitějších informací o podnikatelském prostředí v Indonésii za rok Studie Doing Business analyzuje 189 zemí světa a navzájem je porovnává z hlediska náročnosti pro místního podnikatele na založení a řízení malé až středně velké firmy v souladu s příslušnými předpisy. Zaměřuje se na následující oblasti: vstup na trh, získání stavebního povolení, přístup k inženýrským sítím, registrace nemovitosti, získání úvěru na projekty, ochrana podnikatelů, daňová zátěž, přeshraniční obchodování, vymáhání dodržení smluvních podmínek na zákaznících a řešení insolvence. Počet zemí určuje meze intervalu pro hodnocení v jednotlivých kapitolách. Hodnota 1 značí nejlepší zemi z dané oblasti a hodnota 189 naopak zemi s nejhoršími výsledky. Základní charakteristika s hlavním městem Jakarta se nachází na ostrovech v Tichém a Indickém oceánu a je přiřazována do regionu východní Asie a Pacifiku. Podle kategorizace Světové banky je řazena k zemím s nižším středním příjmem. Její populace čítá 250 milionů obyvatel, což ji činí 4. nejlidnatější zemí světa, a HDP per capita je USD. V roce 2013 byl podle statistik Světové banky růst HDP 6 %, míra inflace 4 % a míra nezaměstnanosti 6 %. HDP v roce 2013 dosáhlo hodnoty 868,3 miliardy USD. Růst ekonomiky brzdí nedostatečná infrastruktura, vysoká míra ochrany trhu, nízká produktivita práce a nedostatečně vzdělaná pracovní síla. je členem OSN, WTO, Mezinárodního měnového fondu, IBRD, ASEAN, AFTA a APEC (nejedná se o úplný výčet). Z hlediska regionální spolupráce je pro Indonésii nejdůležitější členství v ASEAN. Podle odhadu Mezinárodního měnového fondu by mělo HDP v následujících letech růst. Předpokládaný vývoj ilustruje graf 1. Nezaměstnanost od roku 2010 klesá a tento trend by měl pokračovat i do budoucna. Inflace by se podle odhadů měla pohybovat okolo 5,5 % a od roku 2017 by se měla ještě o něco snížit, ale jedná se o značně dlouhodobý odhad. Předpokládaný vývoj nezaměstnanosti a inflace zobrazuje graf 2.

4 Miliardy USD Doing Business 3 Graf 1: Vývoj HDP v letech a odhady jeho vývoje pro roky (v běžných cenách USD) Zdroj: Světová banka <http://www.worldbank.org/> a Mezinárodní měnový fond <http://www.imf.org/external/index.htm> Graf 2: Vývoj míry inflace a nezaměstnanosti v letech a odhad pro roky % Míra inflace Nezaměstnanost Zdroj: Světová banka <http://www.worldbank.org/> a Mezinárodní měnový fond <http://www.imf.org/external/index.htm> Nejdůležitějším sektorem ekonomiky je průmyslová výroba, která neustále roste, ale svou nezastupitelnou roli má v indonéském hospodářství i zemědělství, které je důležitým zdrojem exportních příjmů a zároveň poskytuje pracovní místa venkovskému obyvatelstvu. Základní zemědělskou plodinou je rýže, dále surový palmový olej, přírodní kaučuk, káva a kakao. Nejvýznamnějšími exportními komoditami jsou ropa, zemní plyn, uhlí a palmový olej, v poslední době narůstá podíl průmyslového a spotřebního zboží. Indonéské statistiky ovšem zařazují do kategorie průmyslového zboží i ocel, surové železo a polosurové výrobky z barevných kovů, které mají jen velmi malou přidanou hodnotu. Svůj podíl na exportu má i textilní průmysl a výroba obuvi.

5 Miliardy USD Doing Business 4 Zahraniční obchod V roce 2013 byla hodnota celkového exportu 206 miliard USD a hodnota importu 223,5 miliard USD (Světová banka ještě neposkytuje data za rok 2014). Země tedy o něco více dováží, než vyváží. Do roku 2011 tomu ale bylo naopak, tam převažoval export. Vývoj exportu a importu země ilustruje graf 3. Graf 3: Vývoj indonéského exportu a importu v letech (v USD) export import Zdroj: Světová banka <http://www.worldbank.org/> Nejvýznamnějšími obchodními partnery jsou Japonsko,, Singapur, Jižní Korea, USA a. nejvíce vyváží uhelné brikety, ropu, palmový olej a zemní plyn, ale i textil, jak je již uvedeno výše. Do země se nejvíce dováží strojírenské výrobky a elektronika, rafinovaná ropa, kovy a dopravní prostředky. Podle hodnocení WTO je třetím nejvíce protekcionistickým trhem na světě. Omezení se týkají dovozu alkoholických nápojů (vysoké clo a daně), mléčných výrobků, cukru, potravin, kosmetiky a léčiv (velmi dlouhé lhůty pro získání registrace), textilu nebo pneumatik. V případě mléčných výrobků je kromě tradičních Halal certifikací a dovozních povolení vyžadována i certifikace země původu a příslušného výrobního podniku. Ovšem získání těchto certifikací je značně časově i finančně náročné, protože mimo jiné vyžaduje i návštěvu indonéského expertního týmu v daném podniku. A kromě poplatku za samotnou certifikaci jsou exportéři nuceni hradit i náklady na cestu a pobyt indonéských expertních týmů. V Indonésii existuje tzv. negativní investiční list, který rozděluje podnikání v jednotlivých oborech do 3 sekcí uzavřené obory, otevřené s podmínkami a ostatní, které jsou otevřené vstupu bez dalších podmínek. Dále jsou skupiny děleny podle jednotlivých oborů, kde jsou u druhé skupiny v přehledné tabulce uvedeny i podmínky pro dané odvětví. Mezi odvětví uzavřená vstupu patří pěstování konopí, lov vybraných druhů ryb, získávání korálů a částí korálových útesů. Dále sem část patří chemického průmyslu, jejíž činnost a produkty by mohly mít negativní vliv na životní prostředí, chemické zbraně, alkoholické nápoje (likéry, víno, sladové nápoje) a část dopravního sektoru. Zcela omezeno je i řízení a provozování radiových frekvencí a satelitních monitorovacích stanic, veřejná muzea, historické

6 Miliony Kč Doing Business 5 památky (hrady, chrámy apod.) a také kasina a provozovny hazardních her. Z pohledu českých investorů se jedná zejména o omezení vlastnického podílu ve firmách, zaměřených např. na výstavbu malých vodních elektráren, distribučních firmách, v cestovním ruchu apod. Pro více informací o negativním investičním listu: Zahraniční obchod s Českou republikou V roce 2014 činil český export do 3,58 miliard Kč a import z do České republiky byl za toto období 5,35 miliard Kč. V posledních 5 letech hodnota českého vývozu do vzrostla. Zatím co v roce 2010 byla celková částka vývozu 1,15 miliard Kč, v roce 2014 to bylo již zmíněných 3,58 miliard Kč (viz graf 4). Graf 4: Vývoj českého exportu do v letech Zdroj: Český statistický úřad: Databáze zahraničního obchodu < Při bližším pohledu na komoditní strukturu českého exportu největší podíl zaujímá chemická dřevná buničina, které se v roce 2014 vyvezlo za 1,64 miliardy Kč, což je cca 46 % hodnoty celkového exportu do v daném roce. Dalšími významnými komoditami v loňském roce byly sloučeniny s aminovou funkcí, stroje pro lisování a tvarování kaučuku a plastů a jejich součásti, parní turbíny, části přístrojů na vysílání a přijímání hlasu a dat, ocelové ventily, zařízení pro rozvod elektřiny a umělá střeva a jiné plastové trubky a hadice. Tato komoditní struktura odpovídá i dlouhodobějšímu vývoji českého exportu do.

7 6 Všeobecné hodnocení podmínek pro podnikání V minulém roce byla v žebříčku na 117. místě, letos si polepšila o 3 příčky a posunula se na 114. místo. Zlepšilo se i bodové hodnocení země, z 58,1 v roce 2014 na 59,15 pro rok Graf 5 shrnuje výsledky v jednotlivých zkoumaných oblastech. se poměrně dobře umístila ve srovnání ochrany investorů a přeshraničním obchodě. Naopak velmi špatné hodnocení obdržela za placení daní, začátek podnikání, vyřizování stavebného povolení a vymáhání závazků. Oproti předešlým letům si polepšila pouze ve dvou kategoriích a to sice v přístupu k elektrické síti, kde poskočila hned o 23 příček a velice mírně si zlepšila umístění ve srovnání začátku podnikání. V ostatních kategoriích si pohoršila maximálně o 5 příček, takže nedošlo k žádným dramatickým změnám. Když uvedené ukazatele srovnáme z hlediska bodového hodnocení, tak k nejvýraznější změně došlo v kategorii začátku podnikání, kdy se ukazatel navýšil téměř o 5 bodů. Jinak změny většinou proběhly maximálně v řádu desetin nebo se bodové ohodnocení ukazatelů nezměnilo vůbec. Graf 5: Souhrn jednotlivých kritérií výzkumu a jejich hodnocení (čím blíže středu, tím vyšší postavení v žebříčku, 1-189) řešení insolvence začátek podnikání získání stavebního povolení 75 vymáhání závazků přístup k sítím přeshraniční obchod registrace nemovitosti daňové zatížení 160 získání úvěru ochrana investorů Nejlepší prostředí pro podnikání na světě má dle studie Singapur, naopak nejhorší Eritrea. Česká republika se v tomto žebříčku umístila na 44. místě. Graf 6 ilustruje, jak dopadly země vybrané z regionu východní Asie a Tichého oceánu. Regionální průměr (východní Asie a Tichý oceán) činil 92. Z vybraných zemí je na tom výrazně nejlépe, s výrazným odstupem následuje a, pak a nejhůře z vybraných zemí se umístila. V následujících kapitolách popíšeme všechny zkoumané oblasti, na jejichž základě bylo vytvořeno pořadí zemí dle podnikatelského prostředí, tedy dle snadnosti podnikání.

8 7 Graf 6: Porovnání podnikatelského prostředí v Indonésii a ve vybraných zemích

9 8 Začátek podnikání Oblast zakládání podnikání byla posuzována těmito indikátory: požadované administrativní formality, čas potřebný k vyřízení všech formalit, náklady na jednotlivé formality a minimální základní kapitál. Ve srovnání zemí z hlediska začátku podnikání se umístila na 155. místě, blízko a Filipín. Z vybraných zemí obdržela nejlepší hodnocení a s odstupem větším jak 100 míst následuje. zaujímá v tomto žebříčku 110. příčku. Ovšem v zemi došlo v posledních letech k několika reformám, které by měly počátek podnikání usnadnit či podpořit zakládání nových projektů. Reforma z roku 2010 zavádí online služby, omezuje nutnost určitých povolení, zvyšuje efektivitu při registraci a snižuje některé poplatky. V roce 2011 byla přijata reforma, která zjednodušuje registraci názvu firmy pro nové firmy a snižuje náklady na zápis firmy do obchodního rejstříku. Další reforma z roku 2012 představuje jednodušší proces pro podávání žádostí, který umožňuje podat naráz jak žádost o všeobecnou obchodní licenci, tak o osvědčení o certifikaci podnikání (General trading license, Business registration certificate). Poslední reforma z roku 2015 povoluje Ministerstvu spravedlnosti a lidských práv elektronicky vydat schvalovací dopis pro založení firmy v zemi. Graf 7: Srovnání snadnosti založení firmy mezi vybranými zeměmi Podle zahraniční kanceláře CzechTrade v Indonésii může mít založená společnost 2 formy: zahraniční kancelář nebo přímá zahraniční investice, což je společnost s ručením omezeným v Indonésii pod názvem PT PMA. Druhá forma je daleko výhodnější, hlavně z důvodu že dovážený produkt může být registrován na tuto firmu, která má licenci na dovoz apod. Rovněž může být až 100% vlastněna cizincem. Avšak jako úvodní investici je nutné složit USD. Proces registrace PT PMA českým firmám trvá 5 10 týdnů. Všechny zahraniční investice a zřízení zahraničních kanceláří podléhá schválení Indonéskou radou pro koordinaci investic (BKMP, Indonesia Investment Coordinating Board).

10 9 Schválení názvu firmy Ministerstvem spravedlnosti a lidských práv zabere 4 dny, schválení licence Indonéskou radou pro koordinaci investic (BKMP) trvá 12 dní. Následuje příprava podkladů od notáře (4 dny) a získání osvědčení o sídle firmy u místní pobočky státního úřadu, které zabere 3 dny. Registrace pro placení daní trvá 3 dny, otevření bankovního účtu zabere jen den. Pro získání zakládací listiny je zapotřebí 20 dní a pro získání osvědčení o registraci u lokální vlády také 20 dní. Pro podrobnější informace o celém procesu a náležitostech lze nalézt na webových stránkách Indonéské rady pro koordinaci investic: Podle klasifikace míry rizika EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost) patří v současnosti do 3. kategorie. Země jsou podle této klasifikace rozděleny do 7 kategorií, kde 7. kategorii představují země s nejvyšší úrovní teritoriálního rizika a 1. kategorii země s minimální úrovní rizika. Klasifikace každé země probíhá jednou ročně, nedojde-li k nějakému mimořádnému vývoji. Tato klasifikace vychází z dat Mezinárodního měnového fondu a Světové banky a údajů o platební zkušenosti vývozních úvěrových pojišťoven zemí účastníků Konsensu OECD.

11 10 Získání stavebního povolení V kategorii získávání stavebního povolení se neumístila příliš dobře, a to až na 153. místě ze 189 ekonomik světa. Ze srovnávaných zemí se výrazně nejlépe umístila a o něco lépe než skončily. Hůře než dopadly a. Přitom regionální průměr je 71. skončila na 139. místě. Graf 8: Srovnání podmínek pro získání stavebního povolení mezi vybranými zeměmi

12 11 Přístup k sítím K připojení k elektrické síti v Indonésii je zapotřebí 5 administrativních úkonů, trvá 90,7 dní a stojí 353,6 % důchodu na hlavu. v tomto srovnání skončila na 78. místě, což je výrazné zlepšení oproti 101. místu v roce V této kategorii lze pozorovat i nejlepší bodové zlepšení ze 71,71 bodů v roce 2014 na 76,9 v roce Přístup k elektrickým sítím usnadnilo i zkomplikovalo několik reforem z posledních let. První reforma z roku 2012 znesnadnila přístup k elektřině navýšením poplatků za připojení. Reforma z roku 2013 zrušila požadavek na nové zákazníky, kteří žádají o připojení, aby nemuseli ukazovat sousedův účet za elektřinu, což se používalo dříve pro zjednodušení určení adresy nového zákazníka. Společnost poskytující elektrickou energii v Jakartě v roce 2015 zrušila povinnost pro dodavatele elektrické energie získat několik certifikátů, které garantují bezpečnost vnitřních instalací, což proces zjednodušilo. Ale zároveň toto opatření navýšilo náklady zavedením zálohy pro nová připojení. Graf 9: Porovnání snadnosti získat přistup k elektrické síti ve vybraných zemích

13 12 Registrace nemovitosti V kategorii registrace nemovitosti se v celosvětovém srovnání umístila na 117. místě, ze srovnávaných zemí hůře skončila jen. Nejlépe se z výběru umístila. obsadila 31. příčku. Pro registraci nemovitosti v Indonésii je zapotřebí 5 administrativních úkonů, proces trvá 27,4 dne a stojí 10,8 % hodnoty majetku. Reforma z roku 2010 zjednodušila registraci majetku zavedením časových limitů pro řízení na katastru nemovitostí. Graf 10: Srovnání snadnosti registrovat nemovitost mezi vybranými zeměmi

14 13 Získání úvěru Z vybraných zemí je nejsnadnější získat úvěr v Malajsii a v Indii. se umístila spolu s Čínou na 71. místě, což je mírně lépe než regionální průměr. reformou z roku 2014 zlepšila svůj informační systém o půjčkách novým nařízením, které stanovuje právní rámec pro zakládání úvěrových institucí. Graf 11: Porovnání podmínek pro získání úvěru ve vybraných zemích

15 14 Ochrana investorů V celosvětovém srovnání se umístila na 43. místě, což je podstatně lepší než regionální průměr. Bodové hodnocení se od minulého roku nezměnilo. Mezi vybranými zeměmi panují značné rozdíly, zatímco a se umístily na předních příčkách ( na 5. a na 7. místě), a se umístily až na 132. a 154. místě. obsadila 83. příčku. v roce 2010 posílila ochranu investorů zpřísněním požadavků na zveřejňování informací o transakcích se spřízněnými stranami. Graf 12: Porovnání ochrany investorů ve vybraných zemích

16 15 Daňové zatížení V celosvětovém srovnání se umístila až na 160. místě ze 189 srovnávaných zemí. Lépe než regionální průměr se umístila pouze, ale ostatní vybrané země stále dopadly lépe než. se umístila až na 119. místě. V průměru firmy udělají v Indonésii 65 daňových plateb za rok a musí věnovat 253,5 hodin vyplňování formulářů, přípravě a placení daní. Zaplacené daně činí v průměru 31,4 % ze zisku. Reformou z roku 2010 zlevnila náklady na placení daní snížením nejvyšší sazby daně z příjmu právnických osob. V roce 2011 došlo ke snížení sazby daně z příjmu právnických osob. A reforma z roku 2015 snížila zaměstnavatelům sazbu příspěvků na zdravotní pojištění. Graf 13: Porovnání daňového zatížení ve vybraných zemích

17 16 Přeshraniční obchod Podle zprávy Doing Business vývoz standardního kontejneru se zbožím vyžaduje 4 dokumenty, trvá 17 dní a stojí 571,8 USD. V případě importu toho samého kontejneru je zapotřebí 8 dokumentů, trvá 26 dní a stojí 646,8 USD. Ve srovnání 189 ekonomik se umístila na 62. místě, tedy o 20. míst lépe než je průměr regionu. Z vybraných zemí má výrazně lepší umístění jen. je na 58. místě. Jak je již uvedeno výše, import do země je časově i finančně náročnější. Pokud bychom tedy rozebrali celý proces dovozu do podrobněji, zjistíme, že celní odbavení a kontroly zaberou 4 dny a stojí 125 USD. Příprava dokumentů trvá 13 dní a stojí 210 USD. Pro vnitrozemskou přepravu a manipulaci je potřeba 2 dnů a 160 USD. A poslední část procesu, přístavní a koncová manipulace, trvala 7 dní a stála 165 USD. Tyto údaje platí pro Jakartu. Zpráva uvádí i data pro Surabayu, druhé největší město. Ale v případě Surabayi je rozdíl jen v nižší částce za vnitrozemskou přepravu a manipulaci, která činí 100 USD. Tyto údaje shrnuje tabulka 1. Přeshraniční obchod komplikuje i nedostatečná infrastruktura přístavu Tanjung Priok v Jakartě. Graf 14: Porovnání cen a podmínek pro vývoz a dovoz zboží a služeb ve vybraných zemích Tabulka 1: Časová a finanční náročnost dovozu do Import Jakarta Surabaya Čas (dny) Cena (USD) Čas (dny) Cena (USD) Celní odbavení a kontroly Příprava dokumentů Vnitrozemská přeprava a manipulace Přístavní a koncová manipulace Celkem

18 17 Vymáhání závazků Velice špatně se umístila ve srovnání vymáhání závazků, až na 172. místě ze 189 srovnávaných zemí. Ještě hůře z vybraných států dopadla, která skončila až jako 186. Česká republika obsadila 37. pozici. Podle zprávy Doing Business trvá vymáhání závazku 471 dní, stojí 115,7 % hodnoty závazku a vyžaduje 40 formalit. Graf 15: Porovnání snadnosti vymáhat dodrženi smluvních podmínek ve vybraných zemích

19 18 Řešení insolvence Podle údajů Světové banky řešení insolvence trvá v průměru 1,9 roků a stojí 21,6 % hodnoty dlužníkova majetku, s tím že je vysoká pravděpodobnost, že zadlužená společnost bude rozprodávána postupně. Průměrná návratnost je 31,7 centů na dolar. V celosvětovém srovnání se umístila na 75. místě, což je lepší než regionální průměr, ale, a se umístily o něco lépe. Česká republika v této kategorii zaujímá velice dobré 20. místo. Graf 16: Porovnání snadnosti řešení insolvence ve vybraných zemích

20 19 Shrnutí se nachází v regionu východní Asie a Pacifiku a je 4. nejlidnatější zemí světa. HDP v roce 2013 dosáhlo hodnoty 868,3 miliardy USD. V roce 2013 byl růst HDP 6 %, míra inflace 4 % a míra nezaměstnanosti 6 %. Hlavními problémy indonéské ekonomiky jsou nedostatečná infrastruktura, vysoká míra ochrany trhu, nízká produktivita práce a nedostatečně vzdělaná pracovní síla. je členem mnoha mezinárodních organizací. V posledních letech převažuje import nad exportem. Hodnota českého exportu do stále roste. V celkovém hodnocení Světové banky se umístila na 114. místě. Oproti loňskému roku si polepšila o 3 příčky a její bodové hodnocení mírně vzrostlo, z 58,10 bodů z roku 2014 na 59,15 bodů v roce Pozice jednotlivých ukazatelů se neměnily nijak dramaticky, kromě kategorie přístupu k elektrické síti, kde došlo k posunu o 23 příček nahoru. Ve srovnání z hlediska bodového hodnocení došlo k významnému zlepšení v již zmíněném přístupu k elektrické síti a také v začátku podnikání. Další kategorie se proměňovaly jen o desetiny procent, nebo se nezměnily vůbec. se dobře umístila ve srovnání ochrany investorů a vcelku dobře si stojí i v přeshraničním obchodě, získávání půjček a řešení insolvencí. Naopak země se velice špatně umístila ve vymáhání závazků, placení daní, začátku podnikání a získávání stavebního povolení. Vymáhání závazků v Indonésii v průměru stojí 115,7 % hodnoty závazku, tudíž je vlastně nevýhodné závazek vůbec vymáhat. V nedávných letech v zemi došlo k několika reformám, z nichž většina podpořila a usnadnila podnikání. Jedná se například o reformy usnadňující začátek podnikání, zpřísnění požadavků na zveřejňovaní, což přispívá k lepší ochraně investorů, nebo snížení části daňového zatížení. Bohužel ne všechny reformy v oblasti přístupu k elektrickým sítím měly kladný dopad pro podnikání, některé měly i opačný efekt.

21 20 Kontakty Pokud máte zájem o další informace týkající se indonéského trhu či jiných světových trhů, navštivte portál Zpravodajství pro export, rozšířenou verzi pak mají možnost shlédnout klienti Exportního klubu CzechTrade či klienti s přístupem do Klientské zóny. Pokud takový přístup nemáte a rádi byste jej získali, neváhejte se obrátit na konzultanty CzechTrade. Centrum informačních služeb: Dita Nedělková vedoucí oddělení CIS, Iva Pivoňková analytik zahraničního obchodu, Kontakt na zahraniční kancelář CzechTrade v Indonésii: Ing. Pavel Kalina Vedoucí zahraniční kanceláře, T: (ext. line 37) M:

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY Obsah: Základní charakteristika země Ekonomika Zahraniční obchod Proč právě Nový Zéland? Perspektivní obory Jak na to? Základní charakteristika země Rozloha:

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Kolumbie, Panama, Kostarika - ČR perspektivy obchodních vztahů

Kolumbie, Panama, Kostarika - ČR perspektivy obchodních vztahů Kolumbie, Panama, Kostarika - ČR perspektivy obchodních vztahů KOLUMBIE, PANAMA, KOSTARIKA ČR PERSPEKTIVY OBCHODNÍCH VZTAHŮ Matyáš Pelant vedoucí oddělení Amerik, MPO 1 KOLUMBIE Průmyslově-zemědělská země

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 CETA Cílem dohody je odstranit obchodní bariéry v předem daných oblastech a podpořit tím obchod mezi EU a

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008 Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Obsah prezentace 1) Rozdělení Kypru 2) Ekonomická charakteristika země 3) Nejdůležitější události v souvislosti s ekonomickým vývojem

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Obsah: Asociace malých a středních podniků a řemeslníků AMSP Německo-český obchod v číslech

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Základy ekonomie II Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Struktura Mezinárodní ekonomické vztahy Platební bilance Důvody mezinárodního obchodu Absolutní a komparativní

Více

Investiční espresso 4/2011. aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 21.4.2011

Investiční espresso 4/2011. aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 21.4.2011 Investiční espresso 4/2011 aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 21.4.2011 1 Komodity Dnes se v espressu zaměříme na jeden z největších finančních trhů světa a to

Více

Vládní regulace a podnikání srovnání kvality podnikatelského prostředí v EU a USA

Vládní regulace a podnikání srovnání kvality podnikatelského prostředí v EU a USA Vládní regulace a podnikání srovnání kvality podnikatelského prostředí v EU a USA Ing. Ivana Dostálová Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Podpora českých firem při obchodování s Vietnamem

Podpora českých firem při obchodování s Vietnamem s Vietnamem s Vietnamem 1 Všeobecné údaje Vietnamská socialistická republika rozloha 331.221 km 2 počet obyvatel 89,7 milionů (2013) 53% obyvatel je mladších 25 let 29% městských obyvatel 71% venkovských

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Export zboží služeb a investic

Export zboží služeb a investic Export zboží služeb a investic rady pro úspěšný vývoz Základní instituce podporující export českých firem Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade Zastupitelské úřady

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s.

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s. Rating obcí Rating poskytuje hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů, které odráží míru rizika, zda daný subjekt splní své závazky vyplývající zejména z přijetí půjčky. Pro potenciálního

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva 11. března 2013, Podpora exportu a ochrana mezinárodních investic Podpora exportu Malá otevřená

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 E. Obchodní vztahy 1. Tuzemský obchod Kroky pro dobrý obchod - výběr obchodního partnera - smluvní podmínky dodávek - optimalizace zásob a výroby 2 E. Obchodní vztahy

Více

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Polsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Polsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr CORPORATE INFORMATION informace o jurisdikci Rozloha Polska je 312,683 km². Polsko

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice. «Perspektivy rozvoje rusko-české obchodní a hospodářské spolupráce»

Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice. «Perspektivy rozvoje rusko-české obchodní a hospodářské spolupráce» «Perspektivy rozvoje rusko-české obchodní a hospodářské spolupráce» Praha, 19. června 2014 Zahraniční ekonomické styky Evropská unie základný obchodní partner Ruské federace Podíl EU na obratu zboží RF

Více

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Mexiko patří k nejvyspělejším a rozlohou největším státům Latinské Ameriky. Člen OECD, Pacifické aliance Aktuálně 14. ekonomika světa (MMF) 1,972

Více

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu hájí obchodní zájmy České

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Analýza vybraných dopadů pro uzavření obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru na ekonomiku ČR

Analýza vybraných dopadů pro uzavření obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru na ekonomiku ČR Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti Odbor ekonomických analýz Únor 2012 Analýza vybraných dopadů pro uzavření obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru na ekonomiku ČR 1 O B S A H...

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy

Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy 2008 Obsah: Úvod Strategie pro přístup na trh Překážky obchodu Databáze Informační zdroje Zkratky a pojmy Kontakty Úvod Ekonomika Evropské unie patří v současnosti

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice za první čtvrtletí 2014 Praha, duben 2014 k 1.1.2014 vstoupila v platnost novela Insolvenčního zákona. Mezi významné změny, které upravuje, patří změna

Více

CzechTrade: brána k novým trhům

CzechTrade: brána k novým trhům CzechTrade: brána k novým trhům Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade radomil.dolezal@czechtrade.cz 08.10.2014 www.czechtrade.cz CzechTrade: brána k novým trhům díky CzechTrade získáte

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA & PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra

ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra VY_32_INOVACE_ZEM_75 ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

Styčný úřad Olomouckého kraje, Česká republika v provincii Fujian, Čína.

Styčný úřad Olomouckého kraje, Česká republika v provincii Fujian, Čína. Styčný úřad Olomouckého kraje, Česká republika v provincii Fujian, Čína. Liaison Office of the Olomouc Region, Czech Republic, Fujian Province, China. S podporou Olomouckého kraje Připravil Roman Spáčil

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Vládní program na podporu exportu České republiky

Vládní program na podporu exportu České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu EGAP hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Czech Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009 Přehled v českém jazyce Stručný výhled Makroekonomická situace, z níž tento střednědobý výhled vychází, na základě

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory:

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA &PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

Podmínky podnikání v ČR v mezinárodním srovnání & případová studie Podmínky zaměstnávání

Podmínky podnikání v ČR v mezinárodním srovnání & případová studie Podmínky zaměstnávání Podmínky podnikání v ČR v mezinárodním srovnání & případová studie Podmínky zaměstnávání Václav Šmejkal Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz 5. 12. 20 Metodika hodnocení Doing Business každoroční

Více

Ekonomické dopady sankcí proti Rusku na české podnikatele

Ekonomické dopady sankcí proti Rusku na české podnikatele Popis Doposud Evropská unie přijala několik sankčních opatření vůči Rusku v reakci na její postup na Ukrajině. Zpočátku se jednalo o cílené sankce, primárně zaměřené proti konkrétním osobám. Ty byly později

Více

od Admiral Markets Trading Camp

od Admiral Markets Trading Camp od Admiral Markets Trading Camp 1. Fundamentální analýza 2. Ekonomické zprávy a ukazatele 3. Zdroje zpráv 4. Praktický příklad 5. Jak obchodovat zprávy Studuje ekonomické, sociální nebo politické dopady

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 11. března 2015, Karlovy Vary OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

Struktura přednášky. - charakteristika. Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech. Asijské centrum 1.

Struktura přednášky. - charakteristika. Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech. Asijské centrum 1. Základy světové a evropské integrace Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech Asijské centrum Přednáška č. 11 Struktura přednášky 1. JAPONSKO hospodářský vývoj od začátku

Více

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza Kanadský dolar - nákup Obchod na vzestup kanadského dolaru Souhrn Štěpán Pírko, leden 2006 V této analýze můžeme úspěšně navázat na předchozí analýzu Komoditní měny long, kterou jsme již v březnu 2003

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Bezhotovostní platby a

Bezhotovostní platby a Bezhotovostní platby a omezení šedé ekonomiky Simona Hornochová náměstkyně ministra financí pro daně a cla Konference Budoucnost platebních karet 22. října 2014 Co je to šedá ekonomika? ez časti tátu A

Více