Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace Velká nad Veličkou 461

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461"

Transkript

1 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2013/2014 Část I. Základní charakteristika školy Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace Velká nad Veličkou 461 Zřizovatel školy: Obec Velká nad Veličkou Ředitel školy: Mgr. František Frýdecký, Ph.D. Součásti školy: 1. Základní škola IZO: Školní družina IZO: Školní jídelna IZO: telefon , fax , webové stránky školy: Školní rok 2013/2014 (k ) Počet tříd Celkový počet žáků celkem z toho spec. vyrovnávacích 1. stupeň ,33 2. stupeň ,75 Celkem ,14 Celkový počet žáků v 1. ročníku: 22 Počet žáků na jednu třídu Školská rada zřízená dle 17a, odst.1 zákona č.564/1990 Sb., v platném znění : Zřízena , schází se pravidelně. Členové: za zřizovatele R. Spazier, Ing.V.Drlík za učitele: Mgr. L. Hlaváčová, Mgr. O. Janouch za rodiče: Mgr. E. Prachařová, R. Machálek Zvolený vzdělávací program: Hledáme klíče k vědění Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: - zaměření - výuka jazyků, sportovní výchova, folklor. 1

2 ŠJ, která je součástí školy Typ jídelny- dle výkazu V17-01 Počet Počet strávníků žáci a děti škol.prac. ostatní ŠJ s kuchyní Celkem 347 strávníků, denně se vaří průměrně 311 obědů. Počet pracovníků školní jídelny k Fyzické osoby 5 Přepočtení na plně zaměstnané 5 ŠD, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD Počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD Celkem 2 50 fyz. 2 / přepoč. 1,6 Školní klub ŠK počet oddělení ŠK Počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK Celkem fyz. 1 / přepoč 0,16 Část II. 1. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 1. Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.139/1997 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků % Z toho odborně a ped. způsobilých 19 95% 2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu: 1 3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu: 1 4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2013/14 odešli ze školy: 2 5. Počet učitelů bez odborné aprobace, kteří nastoupili ve školním roce 2013/2014 na školu: 0 6. Nepedagogičtí pracovníci: 5 provozních pracovníků, 5 kuchařek, 2 školní družina, 1 školní klub (pracovnice ve ŠD je zároveň i vedoucí ve ŠK) 2

3 7. Věkové složení učitelů Učitelé Věk Muži Ženy do 35 let let 1 7 Nad 50 let 3 5 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 Celkem 5 15 Rodičovská dovolená Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili řady krátkodobých akcí a seminářů v rámci oblastí jednotlivých vyučovacích předmětů. Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků (k ) Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenání Prospělo bez vyznamenání Celkem za I. Stupeň Neprospělo bez op. zk Celkem za II. Stupeň Opakují Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 1 0,37% 3 0 0,00% 3. Celkový počet neomluvených hodin na škole: 10 Celkový počet omluvených hodin na škole: průměr na žáka: 49 3

4 4. Vzdělání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č. 73/2005 Sb., 12 14) : žádné 5. Údaje o přijímacím řízení vycházejících žáků (školní rok 2013/2014) Název školy Počet žáků SŠ Strážnice 6 SPŠ a OA Uherský Brod 1 Integrovaná SŠ Hodonín 1 Hotelová škola Světlá a OA Velké Meziříčí 1 Obchodní akademie a SOU Veselí nad Moravou 4 Purkyňovo gymnázium Strážnice 4 OA,VOŠ a Jazyková škola Uherské Hradiště 2 SŠ rybářská a vodohospodářskátřeboň 1 SŠ technická a ekonomická Brno 1 SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec 2 SOŠ vinařská a SOU zahradnické Valtice 1 SOU Kyjov, Havlíčkova 2 SŠ průmysl., hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště 4 Střední průmyslová škola Zlín 1 SŠ letecká s.r.o. 1 Gymnázium Uherské Hradiště 1 Stojanovo gymnázium Velehrad 1 SOŠ ochrany osob a majetku s.r.o. Zlín 1 SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk 1 6. Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % z celkového počtu všech žáků 9. ročník 35 13,06% Nižší ročník 1 0,37% Celkem 36 12,43% Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a dalšími kontrolními orgány Provedené kontroly ze strany České školní inspekce: , viz protokol Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště ve Veselí nad Moravou: , viz protokol Testování žáků: SCIO Stonožka v 6. roč. (Čj, M, obecné studijní předpoklady) Testování žáků 4. a 8. tříd (Člověk a jeho svět, přírodovědná gramotnost, cizí jazyk) 4

5 Část V. Rozhodnutí ředitele Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky 7 0 O dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 Další dle 3, odst.2, zákona č.564/1990 Sb. V platném znění 0 0 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2014/ odklady Část VI. Další údaje o škole Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj.... Kroužky při ZŠ: Název kroužku Vedoucí 1.A 2.A 3.A 3.B 4.A 5.A 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B celkem 1 sportovní hry Frýdecká r sportovní hry Šáchová 2. r nohejbal Lano r rope skipping Sedlářová r florbal dívky Frýdecká r florbal chlapci ml. Frýdecká r florbal chlapci Lano r aerobik mladší Hlahůlková r aerobik starší Hlahůlková r aerobik Štefánková r atletika Zelinger r zdravotní Šáchová 3. r společenské tance Vrablcová I. 9. r hra na nástroj Kučerová r aerobik 6-9 let Čajková r ruční práce Brablcová r keramický Pawlusová r vyšívání Sečkařová r logopedický Patinková r informatika Vrablcová II r školní časopis Brablcová 6. r příprava k příjm..zk. z 22 M Sečkařová 9. r příprava k příjm..zk. z ČJ Sobková r Spolupráce s TJ Sokol, oddílem kopané TJ Kordárna

6 1. Volnočasové akce: vlastní: - Turnaj v nohejbale, Turnaj ve florbale, Světluškový průvod, Mikulášská obchůzka, Vystoupení kroužků aerobiku, Velická laťka; Turnaj ve stolním tenise, Olympiády v Čj, M, D, Pythagoriáda, Mladé Horňácko, Sokolská akademie, Vánoční tvoření, Velikonoční dílničky, Turnaj v házené. Mimoškolní aktivity - účasti školy v soutěžích, olympiádách, jiná vzdělávací a výchovná činnost: Akce školy 2013/14 V letošním roce jsme se zúčastnili největšího počtu sportovních soutěží v okresu V okresním hodnocení sportovních soutěží jsme skončili na výborném 1. místě z 39 soutěžících škol. Datum Název akce Pedagog Umístění Republikové finále OVOV Praha Frýdecký 1. místo v ČR (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) Ekocentrum Nová Lhota 2. tř. Kučerová Školní kolo v přespolním běhu tř. La, FK Okresní přebor v přespolním běhu Hodonín Lano Ekocentrum Nová Lhota 4. tř. Mikesková Ekocentrum Nová Lhota 4. tř. Mikesková Stolní tenis - školní kolo Lano Zátopkova pětka Hr. Lhota Lano Zátopkův půlmaraton Hr. Lhota FF, FK 3. místo Projektový den školy Exkurze Buchlovice, Uh. Brod 8. tř. Hl, Br Ekocentrum Nová Lhota 2. tř. Šáchová Stolní tenis - okresní kolo Hodonín Lano 1. místo ml. dívky Mezinárodní sportovní setkání partnerských měst Nowy Dwór Gdański (Polsko) FF, FK, La 1. místo, 3x 2. místo Den s Městskou Policií Brno, Hodonín Sedlářová Světluškový průvod Mikesková Beseda 9. AB Dr. Krampota AIDS, sex a vztahy Nohejbal ml. žáci; st. žáci - okrsek Strážnice Lano postup na okresní finále Velký florbal, st. dívky - Velká nad Veličkou FK, FF postup na krajské finále Velký florbal, st. žáci - okrsek - Velká nad Vel. LA, FF 3. místo Sběr papíru Galečková Velký florbal, ml. žáci - okrsek Veselí Hutník Frýdecký postup na okresní finále Velký florbal, ml. žáci - okresní finále - Hodonín Frýdecký 3. místo Módní přehlídka Veselí nad Moravou 8. AB Sečkařová Okresní finále v nohejbale Velká nad Veličkou Lano ml. 1. místo; st. 3. místo Olympiáda z dějepisu Br, Hl Mikulášská nadílka Galečková Olympiáda z českého jazyka Hl, So Sálová kopaná - Mikulášský turnaj -Velká nad Vel. Frýdecký 4. místo Mistrovství světa ve florbalu žen Brno FK, FF, La 6

7 Okresní kolo ve velkém florbale ml. žaček Žarošice Frýdecká Exkurze Brno 6. AB Hl, Br Vánoční tvoření Okresní kolo Olympiády v českém jazyce Brablcová Plavání Ratíškovice st. žáci a žačky Frýdecký 1. místo Plavání Ratíškovice ml. žáci a žačky Kučerová Krajský finále florbal st. žačky Slavkov u Brna FK, FF 4. místo LVK Malá Morávka FK, FF, IS Okresní kolo Olympiády z dějepisu Strážnice Br, Hl Zápis do 1. třídy 3.3. Divadlo 1. st. Uherské Hradiště Basketbal st. žáci Kyjov FF Velická laťka 2014 FF, FK, La 2. místo Malý florbal ml. dívky - okresní finále Frýdecká 4. místo Malý florbal st. žáci - okrsek - Velká nad Veličkou FF, La Beseda o zubní hygieně Kučerová 1.4. Malý florbal ml.žáci - okrsek - Velká nad Veličkou FF, La 3. místo 3.4. Vybíjená okrsek - Velká nad Veličkou Vrablcová postup na okresní finále 8.4. Házená okresní finále - Velká nad Veličkou Frýdecká postup na krajské finále Mladé Horňácko Janouch Malý florbal st. Žačky - Žarošice Frýdecká 1. místo AB Exkurze Mikulčice Br, Hl McDonald's Cup - Hr. Lhota FF, Ga Mezinárodní sportovní setkání partnerských měst Velká nad Veličkou FF, FK, La 2. místo Vybíjená okresní finále - Hodonín Vrablcová postup na krajské finále Policie Hodonín - 9. AB Trestně právní odpovědnost přednáška Sedlářová Policie Hodonín - 7. AB + 8. AB Kyberšikana přednáška Sedlářová Úřad práce Hodonín 8. AB exkurze SE, So 2.5. Motivační přednášky - Drug Free a Straight Edge Sedlářová (Nekolný Dominik - mistr světa ve free stylu) 6.5. Házená krajské finále Brno Frýdecká postup na republik. finále 7.5. Malá kopaná - okrsek Veselí nad Moravou Frýdecký Pohár rozhlasu Kyjov ml. žáci a žákyně La, FK ml. žákyně 4. místo Pohár rozhlasu Kyjov st. žáci FK, FF st. žákyně 2. místo OVOV - okresní finále Hodonín FK, FF postup na krajské finále Výchovný koncert - tance ZŠ Lipov Janouch Testování NIQES 4. a 8. roč. Pšurná Exkurze 6. AB Br, Šá Vybíjená krajské finále - Brno Vrablcová postup na republik. finále Republikový finále, házená st. žačky - Olomouc Frýdecká 3. místo v ČR Exkurze 7. AB severní Morava Vr, Hr Exkurze 8. AB Jižní Čechy Pš, So Exkurze 9. B, Osvětim, Velička Hlaváčová 7

8 30.5. Exkurze 3. A, 4. A Osw, IM Republikové finále, vybíjená - P Vrablcová 4. místo v ČR 3.6. Foto školy 6.6. Čtyřboj Lipov Kučerová 2. místo 6.6. OVOV - krajské finále - Břeclav FF, FK postup na republik. finále Foto školy Exkurze 9. A Praha IS, So Exkurze 1. a 2. tř. PH, ŠR Exkurze 5. A JK, Vr Dopravní hřiště 4. A Veselí nad Moravou Mikesková Dopravní hřiště 3. B Veselí nad Moravou Kučerová Divadelní představení pro 1. st. - divadelní kroužek MZŠ Velká nad Veličkou Mikesková Divadelní přehlídka Hustopeče Mikesková Secvičná na Horňácké slavnosti Výchovný koncert ZUŠ Spolupráce školy s dalšími subjekty (jiná škola, občanská a zájmová sdružení) MZŠ spolupracuje se základními školami Horňácka, Ostrožska, Veselska a Strážnicka v oblasti sportovních soutěží, projektových aktivit, dále v oblasti národopisu spolupořádání folklorního festivalu Mladé Horňácko, aktivní účast žáků na programu Horňáckých slavností a Ozvěn Horňácka. Spolupráce s místní knihovnou: Besedy, soutěže pro žáky MZŠ Velká n.vel. školní rok 2013/2014 V průběhu roku besedy pro všechny třídy ZŠ, beseda pro družinu, v květnu proběhlo pasování žáků druhých tříd na čtenáře knihovny, beseda pro žáky prvních tříd spojená s klíčkováním, při kterém žáci dostali symbolické klíče ke knihám. Obecní knihovna má velmi dobrou spolupráci s vedením školy i učitelským sborem. Dle dohody jsou prováděny besedy, soutěže a další akce pro žáky MZŠ Velká nad Veličkou. - účasti žáků a pedagogů školy na životě v obci 1 pedagog pracuje v obecním zastupitelstvu 1 pedagog vede obecní kroniku škola se podílí na výzdobě pro akce v kulturním domě - spolupráce školy s Ped. centry, vys. školami spolupráce s PS v Hodoníně, pedagogové se zúčastňují seminářů a akcí pořádaných PS, pedagogické praxe studentů VŠ, realizace výzkumných šetření VŠ (projekty a granty) - zapojení školy do projektů MZŠ Velká nad Veličkou je aktivně zapojena do projektů (EU peníze školám, Školy pro venkov, Za poznáním přírody, OVOCE DO ŠKOL, ČESKO SPORTUJE) - mezinárodní spolupráce: družba s městem Nowy Dwór Gdański ze severu Polska výměnné pobyty se sportovním a kulturním programem. - péče o talentované žáky 8

9 - spolupráce s PPP Hodonín a dislokovaným pracovištěm Veselí nad Moravou, 2 logopedické asistentky, pomoc žákům s poruchami učení (dyslektické asistentky), doučování žáků - Lyžařský výcvikový kurz Chata Kopřivná Malá Morávka, Část VII. Hodnocení a závěr Masarykova základní škola Velká nad Veličkou je největší škola v regionu Horňácka. Žákům se snaží zajišťovat kvalitní a aprobovanou výuku. Mimo edukační proces žákům nabízí široký výběr kroužků a volnočasových aktivit. V posledních letech škola velmi důstojně navazuje na dřívější sportovní tradici, čehož je důkazem i letošní 1. místo v celkovém hodnocení Asociace školních sportovních klubů okresu Hodonín a několik cenných kovů z republikových finále. V oblasti materiálního zabezpečení jsme v průběhu letošního školního roku provedli kompletní rekonstrukci sociálních zařízení na budově,,a, dále opravu dlažby na budově,,c, malování chodeb, odborných učeben a kmenových tříd na budově,,b a ve všech budovách školy byla provedena generální oprava žaluzií a stínící techniky. Ve spolupráci se zřizovatelem a za jeho finanční odpory bylo dokončeno víceúčelové sportovní hřiště. Část VIII. Poradenské služby v základní škole Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) Fyzický kvalifikace, Dosažené vzdělání počet specializace Výchovný poradce 1 VŠ Školní metodik prevence 1 VŠ Školní psycholog Školní speciální pedagog (netřídní) Úvazek Ne Ne kvalifikace, specializace Dosažené vzdělání Další vzdělávání poradenských pracovníků výchovný poradce: akce PS, SSŠ Hodonín školní metodik prevence: akce PS 1. Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Poruchy chování 5. 1 Poruchy učení 5. 1 Poruchy učení 7. 1 Poruchy chování 8. 1 Celkem 4 9

10 Část IX. Hodnocení Minimálního preventivního programu (MPP) za školní rok 2013/14 Jedním z úkolů naší školy je vytváření dobrého sociálního klimatu a produktivního prostředí pro žáky. Proto se snažíme dostatečně informovat žáky o následcích užívání návykových látek, upozorňovat je na nebezpečí na internetu, sexuálního zneužívání a domácího násilí. V neposlední řadě předcházíme náznakům agresivity, vandalismu, vulgárnosti, šikany a záškoláctví. Bohužel jsme se i my s těmito negativními jevy ve větší či menší míře v naší škole setkávali. Problémy byly řešeny ihned po zjištění s žákem, třídním učitelem, ředitelem školy a rodiči. Zaměřili jsme se na uvědomění si odpovědnosti za chování a důsledků jednání, rozvoj mezilidských vztahů, na formování mravních a morálních hodnot, rozvíjení sociálních dovedností a vhodné využití volného času (kroužky, sport. aktivity, divadlo ) Žáci měli možnost využívat Schránku důvěry, sledovat informace na nástěnce (důležitá telefonní čísla k dané problematice aj.) a dle potřeby se konaly osobní pohovory s metodikem prevence, výchovnou poradkyní a sociálně pedagogickou poradkyní. Ve spolupráci se společností ACET ČR Hlinsko, Městskou policií Brno a Hodonín, Dominikem Nekolným (profesionální sportovec Freestyle BMX a motivační lektor Drug Free) byly uskutečněny pro žáky ročníků následující přednášky: Sex, vztahy, AIDS Dopravní výchova Den s Městskou Policií Brno - MOBIDIK (Mobilní informační centrum prevence kriminality) Kyberšikana Trestně právní odpovědnost Drug Free a Straight Edge MPP byl uskutečňován ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči, kteří byli informováni o chování svých dětí nejen na třídních schůzkách, ale i při osobních pohovorech. Rodiče měli možnost získat informace (kontakty). Zpracovala: I. Sedlářová Ve Velké nad Veličkou

11 Specializované programy zaměřené na rizikové jedince a skupiny: --- Výskyt sociálně patologických jevů ve škole ano ne celkem případů návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin, heroin, kouření X 0 Záškoláctví X 0 Šikana X 0 Gambling X 0 Kriminalita X 0 Rasismus X 0 Jiné X 0. Ve Velké nad Veličkou dne Mgr. František Frýdecký, Ph.D. ředitel školy 11

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2015/2016 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2012/2013 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitel školy: Mgr. Radim Pikner Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou příspěvková organizace Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou příspěvková organizace Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2011/12 Lipov 27. 9. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK.

Více

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 O B S A H Část Strana 1. Základní údaje 3 1. 1 Základní údaje o škole 3 1. 2 Základní údaje o zřizovateli 3 1. 3 Údaje o školské radě 3 1. 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel,fax.: 518 323 221, e-mail : skola@zshutnikves.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2010/2011

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 osnova závěrečné zprávy o plnění MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

st I. d. Celkový počet žáků v 1.ročníku: 11 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 8,3

st I. d. Celkový počet žáků v 1.ročníku: 11 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 8,3 3 st I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Zřizovatel školy: obec Nové Bránice Ředitel školy: Mgr.

Více

Celkem. Část II Údaje o pracovnících školy přepočtený počet / fyzický počet. b. Úplné školy Školní rok 2005/2006

Celkem. Část II Údaje o pracovnících školy přepočtený počet / fyzický počet. b. Úplné školy Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 Zřizovatel školy: Město Blansko, okres Blansko Ředitel školy: RNDr. Pavel Nezval Součásti školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 21 OSD/01/2015 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr. Ludmila Drahošová Datum:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Vypracoval : Mgr. Josef Špaček NEDVĚDICE ZÁŘÍ 2009 OBSAH 1. Základní údaje charakteristika školy 3 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2007/2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Výroční zpráva pro škol. rok 2005/2006

Výroční zpráva pro škol. rok 2005/2006 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ Tel./záz./fax: 5432 92; 5432 6880 (v noci fax) e-mail: vedeni@zshroznova.cz Výroční zpráva pro škol. rok 2005/2006 BRNO 25.8.2006 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ Tel./záz./fax:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/20010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/20010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/20010 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 Zřizovatel školy: Město Blansko, okres Blansko Ředitel školy: RNDr. Pavel

Více

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace 753 64 Bělotín 2, tel./fax: 581 612 127, e-mail: zsbelotin@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 a) základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 1. Charakteristika školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti základní a mateřské školy za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 ŠKOLA: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Odloučené pracoviště: K. Pokorného 1742, 708 00

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Tábor-Měšice Míkova 64, 391 56 TÁBOR-MĚŠICE Jméno a příjmení pí ředitelky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Zpracoval a předkládá : Mgr. Jan Vaščák, ředitel školy V Lomnici 27. září 2013-1

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 ŠKOLNÍ ROK 2013/14 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ I. Základní údaje o škole 1. Název školy : Základní škola, Praha

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice 37011 o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 Výroční zpráva schválena školskou radou

Více

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22. Výroční zpráva o činnosti. za období školního roku 2009/10

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22. Výroční zpráva o činnosti. za období školního roku 2009/10 Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 Výroční zpráva o činnosti za období školního roku 2009/10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010,

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010, > Základní škola a Speciálně pedagogické centrum a Školní družina U Trojice 2104 580 01 Havlíčkův Brod IČO 708 385 93 tel: 569 42 22 20 e- mail: specialni.skola@tiscali.cz bankovní spojení : KB H.B. č.ú.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Bohumila Pallagyová, ředitelka školy V Dobříši dne Výroční zpráva za rok 2013/2014 2. základní

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková Záklladníí školla Hrádek u Sušiice,, okres Kllatovy V ýroční zpráva za školní rok 2005/2006 V Hrádku 1.. 10.. 2006 Zpracovalla: IIvana Kůrková Obsah: Základní údaje o škole...7 Další údaje o škole...3

Více

Přehled akcí: školní rok 2011/12

Přehled akcí: školní rok 2011/12 Přehled akcí: školní rok 2011/12 5.9. 7.9. Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Akce Termín Třídy Učitelé Místnosti Úklid okolí školy 10:55-12:35 4.A,, Úklid okolí školy - 4.

Více

O B S A H Obsah: Část 1. Základní údaje 2. Obory vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4.

O B S A H Obsah: Část 1. Základní údaje  2. Obory vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 Strana:1/17 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve školním roce 2006/2007 Projednáno v pedagogické radě : dne 28.8. 2007 ve Školské radě : dne 9. 10.2007 1 Obsah: A) Charakteristika

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 ŠKOLA: Barevná škola - ZŠ Polešovice, 687 37 tel. 572593161 zspolesovice@uhedu.cz, www.zspolesovice.uhedu.cz Školní rok: 2010/2011 Ředitelka školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Bukovci 20. srpna 2015 Zpracovala Mgr. Lucie Nožková Název: Sídlo: IČ: 75027283 Právní forma: Zřizovatel:

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1998/ 1999 Milevsko 15. 9. 1999 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy...2 Přehled

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 za školní rok 2009/2010 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola

Více

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2014/15

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2014/15 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147 Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2014/15 Zprávu zpracoval: Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy PhDr. Marta Pešová, zástupkyně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1999/ 2000 Milevsko 15. 9. 2000 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy... 2 Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 Č.j.:1/1609/09 Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 OSNOVA 1. Charakteristika školy zaměření, vybavení,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY e-mail: skola@zszelenice.cz www.zszelenice.cz (tel., fax 412 539306) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Mgr. Miroslav Kettner ředitel školy (Projednána na poradě pracovníků školy dle

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Kořenského 10/760 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 září 2015 Vypracovala: Mgr. Libuše Daňhelková, ředitelka školy 1 Výroční zpráva

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Přehled akcí ve školním roce 2012/2013

Přehled akcí ve školním roce 2012/2013 Přehled akcí ve školním roce 2012/2013 Září 2012 3. 9. Slavnostní zahájení nového školního roku 2012/2013 6. 9. Přírodovědná vycházka do okolí školy 1. ročník 7. 9. Filmové představení Tady hlídám já 7.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Tento program je součástí plánu práce školy pro školní rok 2015/2016, je vypracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Úkoly programu

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola, Břežany, okres Znojmo, příspěvková organizace 67165 Břežany 174 IČ: 75008882 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní charakteristika školy Název, adresa: Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 34. základní škola Plzeň Gerská 32 323 23 Plzeň ------------------------------ tel: 378 028 801 e-mail:zs34@zs34.plzen-edu.cz www.zs34.plzen-edu.cz Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Více