Rodinná intervence Poradenské dny po předchozím objednání Poradenští pracovníci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rodinná intervence Poradenské dny po předchozím objednání Poradenští pracovníci"

Transkript

1 Závislosti na nealkoholových drogách: Poradenství: Poradna pro rodiče: Café Therapy SANANIM, o. s. Školská 30, Praha 1 Tel.: , Poradna pro rodiče SANANIM usiluje prostřednictvím krátkodobého, střednědobého nebo dlouhodobého léčebně podpůrného programu pro rodiče a ostatní blízké osoby uživatelů návykových látek o minimalizaci negativních dopadů chování uživatele drog na jeho rodinu a ostatní blízké osoby s cílem zvýšit kvalitu jejich života, provést je náročným životním obdobím a pomoci jim redukovat chování podporující, usnadňující či přímo umožňující závadové chování jejich dětí či partnerů. Konzultační centrum pro závislé ESET HELP, o. s. Starodubečská 6/99, Praha 15 Tel.: , Doprava: metro C Háje, bus 240, zastávka Škola Dubeč Informace o drogách, zdravotních rizicích, základní sociálně právní poradenství Informace o formách pomoci Kontakty na organizace poskytující služby uživatelům drog a jejich blízkým Zprostředkování dalších služeb AT poradny ESET Možnost zodpovězení Vašeho dotazu prostřednictvím u: na tel.: , nebo osobní po předchozí domluvě s vedoucím pracovníkem. Poradna pro rodiče Progresssive Progressive, o. s. Mahenova 4, Praha 5 Tel. pro objednání , (od 11:00 do 18:00) Doprava: metro B Anděl, tram 9, 20, 10, 16, 6, zastávka U Zvonu Služba je určena rodičům, zákonným zástupcům, partnerům a blízkým uživatelů drog včetně alkoholu Nabídka: Zvládnutí akutní krizové situace Podpora v tíživé životní situaci Poradenství v problematice závislostí a návykových látek Poradenství v oblasti léčby a prevence závislostí Poradenství terapie v oblasti vztahu a komunikace s osobou experimentující s návykovými látkami nebo závislé na návykových látkách

2 Rodinná intervence služba je určena experimentátorům a jejich rodičům, klientem je rodina, tj. rodič nebo oba rodiče a dospívající jedná se o podporu přistoupení k léčbě Poradenské dny po předchozím objednání: středa a pátek od 13:00 do 18:00 Poradenští pracovníci: PhDr. Olga Jablečníková a Mgr. Simona Poláková Anima, občanské sdružení pro péči o rodiny závislých Apolinářská 4a, Praha 2 Tel. pro objednání , Doprava: metro B Karlovo náměstí, tram 18, 24 zastávka Botanická zahrada Pomáháme dětem, dospělým a rodinám ohroženým závislostí. Poskytujeme sociálně terapeutickou péči formou individuálních, rodinných a skupinových setkání. Podporujeme klienty při zvládání obtížné životní situace spojené se závislostí a hledání východisek z ní Spolupracuje se státním zdravotnickým zařízením, Střediskem pro psychoterapii a rodinnou terapii při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, které má v péči rodiny závislých na návykových látkách Rodinnou, individuální či skupinovou terapii je možné dohodnout pouze po prvním kontaktu. První kontakt je informativní setkání, které nemá charakter terapeutického sezení. Kontaktní osobou je asistentka Hana Barešová. Pro děti z rodin ohrožených závislostí nebo i z jinak problematického prostředí nabízí sdružení Anima skupinovou práci s dětmi formou dětského klubu a individuální psychologickou péči pro děti a konzultace pro rodiny těchto dětí

3 Ambulantní léčba: Ordinace pro alkoholové a drogové závislosti Klinika Eset Brigádníků 556/353, Praha 10 Strašnice Telefon: , Doprava: z Opatova busem 177 na Skalku, jedna stanice busem 175 zastávka V Rybníčkách, pokračujte rovně po směru jízdy za světelnou křižovatku (křížení s ulicí V Olšinách) a dále po ní. Ulice Brigádníků je druhá ulice vlevo. TOXI ambulance Apolinář - MUDr. Zdeněk Veselý Apolinářská 4, Praha 2 Telefon: , Doprava: metro B Karlovo náměstí, tram 18, 24 zastávka Botanická zahrada Našim pacientům a jejich rodinným příslušníkům nabízíme léčbu závislosti na nealkoholových návykových látkách, psychoterapii skupinovou a individuální, poradenství v oblasti zneužívání návykových látek a léčbě závislostí, rodinnou terapii. Substituční léčba závislosti na opioidech buprenorfinem komplexního charakteru. Péče o somatický stav našich pacientů je nedílnou součástí programu. Léčba je hrazena z prostředků zdravotního pojištění. Toxikologické odběry biologického materiálu v rámci léčebného programu nebo na vlastní žádost (vč. pacientů, kteří se u nás neléčí). Ordinační hodiny bez objednání: pondělí: 12:30-13:30 středa: 9:00 9:45 a 12:30-13:30 čtvrtek: 9:00-10:30 pátek: 9:00-10:30 Motivační skupina SANANIM, o. s. Janovského 26, tel , , každé úterý a čtvrtek od do bez objednání Doprava: metro C Vltavská, Nádraží Holešovice, tram zastávka Veletržní čas a místo, kde můžeme v klidu společně mluvit o tom, jak se vám daří a co dělat dál. Doporučíme vám, jaká léčba či pomoc je pro vás nejvhodnější apod. Pro ty, kteří se rozhodnou absolvovat léčbu v denním programu stacionáře, je motivační skupina jakousi vstupní branou. Pokud je pro vás příliš těžké přijít na motivační skupinu, můžete si telefonicky domluvit individuální konzultaci. Pravidla účasti na motivační skupině: žádné násilí, včasný příchod, přijďte střízliví - to znamená ne sjetí", nedomlouvejte si zde žádné obchody, důvěrnost

4 Specializované ambulantní služby CADAS SANANIM, o. s. Spálená 12, Praha 1 Tel.: , CADAS je ambulantní zařízení, které nabízí osobám užívajícím nealkoholové omamné a psychotropní látky komplexní a specializované ambulantní služby směřující ke zvládnutí specifických obtíží spojených s jejich užíváním. Jde především o zvládnutí odvykacích stavů či stabilizaci užívání tak, aby se snížily zdravotní a sociální dopady spojené s abusem. Centrum nabízí také pomoc při řešení duševních onemocnění, která doprovázejí užívání drog, ať jde o diagnózu primární (přítomnou před začátkem užívání OPL), nebo duální (vzniklou až v souvislosti užívání drog). Spektrum služeb zahrnuje psychoterapii, farmakoterapii a sociální poradenství. Základním smyslem činnosti je motivovat klienta ke změně životního stylu. Vzhledem k tomu, že CADAS je zdravotnické zařízení a má uzavřenu smlouvu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, platíte v případě psychiatrického vyšetření poplatek 30 Kč. Ostatní služby včetně sociálního poradenství jsou bezplatné. program ambulantní psychiatrické péče (psychiatrické vyšetření, psychoterapie, farmakoterapie, sociální poradenství) program ambulantní detoxifikace (psychiatrické vyšetření, farmakoterapie, podpůrná psychoterapie, sociální poradenství) program dlouhodobé substituce (psychiatrické vyšetření, farmakoterapie - podávání substituční látky, podpůrná psychoterapie individuální a skupinová, sociální poradenství podpůrnou psychiatrickou péči pro rodinné příslušníky závislých Denní stacionář SANANIM, o. s. Janovského 26, Praha 7 Tel.: , , Doprava: metro C Vltavská, Nádraží Holešovice, tram zastávka Veletržní denní stacionární program - intenzivní ambulantní léčba skupinovou formou, s každodenní docházkou v pracovní dny od 9:00 do 16:00 pro max. 10 osob v délce cca 3 měsíce, (intenzivní individuální a skupinová psychoterapie, kontroly abstinence, nácvik denního režimu, změna životního stylu) otevřenou motivační ambulantní skupinu (podpora, stabilizace, motivace ke změně, k léčbě), 2 x týdně: úterý, čtvrtek vždy od 10:30 individuální psychoterapii, poradenství, konzultace - docházka dle dohody a potřeb klienta program pro klientky - matky, jejich děti a těhotné uživatelky konzultace pro rodiče, partnery a blízké klientů rodinnou terapii sociální poradenství

5 Ambulantní léčba o. s. Prev-centrum Meziškolská 1120/2, Praha 6 Tel.: , , Doprava: metro C Vltavská, tram č. 25 zastávka U Kaštanu Ambulantní léčba je určena: klientům, kteří experimentují s drogami nebo je užívají pravidelně, ale ještě nesplňují diagnostická kritéria závislosti na návykových látkách klientům, u kterých již lze diagnostikovat závislost na návykových látkách klientům, kteří mají různé potíže související s užíváním návykových látek (psychické a zdravotní problémy, ztráta zaměstnání, potíže ve vztazích s blízkými apod.) a chtějí tyto potíže řešit klientům, kteří jsou rozhodnuti abstinovat klientům, kteří jsou ochotni přijímat a realizovat změny směřující k upevnění abstinence. Klientům závislým na opiátech, kteří mají zájem o substituční program, nabízíme samostatný Substituční program Subutexem/Suboxonem. Centrum metadonové substituce DROP IN, o. p. s. Ve Smečkách 8, Praha 1 (tel , a Španělská 8, Praha 2 (tel , Před přijetím do programu je třeba se zaregistrovat v nízkoprahovém středisku Pro přijetí je důležitá motivace klienta. Nejčastěji jsou do programu přijímáni lidé s prokazatelnou závislostí na opiátech delší než 4 roky, s opakovanými neúspěšnými pokusy o abstinenci. U mladších klientů je často důležité doložit pokusy o klasickou léčbu v psychiatrických léčebnách. Přednost mají samozřejmě klienti, kteří mají za sebou "bohatou" drogovou kariéru, výkony trestu, klienti HIV pozitivní, klienti s hepatitidou A, B, C a gravidní ženy Ambulatní detoxikace: Pro indikované klienty a po vzájemné dohodě je možné provést ambulantní detoxikaci. Detoxikace může probíhat různě dlouhou dobu. Snižování dávek je velmi pozvolné, často je třeba setrvat na určité hladině delší dobu. Centrum pro rodinu DROP IN, o. p. s. Litevská 8, Praha 10 Tel nebo 724, krizová intervence Doba poskytování služby: pondělí, středa, pátek: hodin. Program Centra pro rodinu (CPR) se řídí heslem: "Děti patří domů", pokud je to možné. Program je zaměřen na gravidní ženy a matky s drogovou anamnézou. Cílem 3 fázového programu je abstinence matek.

6 Kontaktní centra Kontaktní centrum SANANIM, o. s. Na Skalce 819/15, Praha 5 Tel.: , Doprava: metro B Anděl Na Knížecí, bus 137 stanice Santoška programy snižování zdravotních a sociálních rizik (výměnný program injekčních stříkaček, informace o bezpečném braní a bezpečném sexu) motivační trénink a předléčebné poradenství diagnosticko-diferenciální filtr a zprostředkování všech typů ambulantní i rezidenční léčby (včetně detoxifikace) základní zdravotní ošetření testy na infekční nemoci kontaktní práce, základní nápojový, vitaminový a hygienický servis sociální a trestně-právní poradenství (pomoc při komunikaci s úřady atd.) osobní asistence krizová intervence poradenství pro rodiče, partnery nebo přátele drogou ohrožených nebo uživatelů veškeré služby Kontaktního centra jsou poskytovány bezplatně. Otevřeno: po 13:00 20:00, út-pá : 9:00 20:00, Víkendy a svátky: 13:00 20:00 Nízkoprahové středisko DROP IN, o. p. s. Karolíny Světlé 18, Praha 1 (vchod z ulice Boršov) Tel.: , Poradenská linka: (nonstop) Doprava: metro C I. P. Pavlova, tram 6, 22 zastávka Národní divadlo místo prvního kontaktu při potřebě pomoci související s problematikou nealkoholových drog. Služby jsou poskytovány bezplatně. Posláním služby je snižování zdravotních a sociálních poškození klientů užívajících návykové látky z důvodu poskytnutí podmínek pro plnější a zdravější život. Toho dosahujeme výdejem materiálu pro bezpečnou aplikaci drog a poradenstvím pro uživatele a jejich blízké v prostředí kontaktního centra. Otevřeno Po-Čt 9:00 17:30, Pá 9:00 16:00 osobní i telefonické konzultace pro experimentátory, pro uživatele drog, pro rodiče a blízké drogou ohrožených osob konzultace pro zdravotníky, pedagogy, sociální pracovníky výměna použitých injekčních stříkaček za sterilní (1:1)

7 výdej pomůcek pro bezpečnou injekční aplikaci (např. desinfekce) výdej denní dávky důležitých vitamínů možnost písemného doporučení k lékaři, k detoxifikaci, do léčeben vstupní filtr do substitučního programu (Centrum metadonové substituce) drobná zdravotní ošetření poskytování kontaktů na různé instituce (PMS, soudy, soc. kurátor, ) včetně umožnění telefonátu základní sociální poradenství (poskytování kontaktů a pomoc při hledání ubytování a práce) STAGE 5 Progressive, o. s. Mahenova 4, Praha 5 Tel.: , progressive-os.cz Doprava: metro B Anděl, tram 9, 20, 10, 16, 6, zastávka U Zvonu Kontaktní místnost je v provozu každý všední den od 13:00 do 18:00, je v ní přítomen pracovník centra, který s klientem pracuje. Maximální délka pobytu v kontaktní místnosti je 1 hodina. V kontaktní místnosti mají klienti k dispozici nápoje - čaj, kávu atd. V centru je klientům k dispozici i umývárna, která je vybavena umyvadlem a toaletou. Sprcha v centru není. Klientům je dispozici počítač s připojením na internet, na kterém společně s pracovníkem může vyhledávat např. práci, bydlení, léčbu, komunikovat s úřady apod. Klienti mají k dispozici také tiskárnu, mohou si tedy v centru napsat životopis a jiné důležité dokumenty. Počítač je k dispozici po dobu provozu kontaktní místnosti, pokud to aktuální stav v centru umožní. Základním principem je zlepšení sociální situace klienta a jeho opětovné začlenění do společnosti. Sociální práce probíhá v rámci kontaktní či poradenské místnosti. Nejčastější formou pomoci může být asistence pří hledání zaměstnání, hledání ubytování či bytu, vyřizování dokladů, asistence při získání sociálních dávek. Sociální práce může probíhat formou jednorázové intervence nebo kontinuálně, dokud se klientova situace nestabilizuje. Klientům je k dispozici sociální pracovnice. V kontaktním centru provádíme základní zdravotní ošetření abscesů, bércových vředů, odřenin, drobných řezných a tržných ran, popálenin apod. a ošetření probíhá v oddělení místnosti. Skupinová práce s klienty Každou středu od 14:00 probíhá v kontaktním centru motivační skupina pro klienty, kteří nejsou spokojeni se svou aktuální životní situací a zvažují alternativy. Dále jde o strukturované programy, které jsou připravovány pracovníky centra. Nenásilnou formou mají vést klienty k osvětě, lepší informovanosti a orientaci v nejrůznějších oblastech spojených s jejich životním stylem. Pracovníci vybírají a zpracovávají témata na základě poptávky klientů a na základě aktuálního dění na drogové scéně. Foto-studio - Klienti STAGE5 mají možnost v rámci kontaktní místnosti využít službu Foto-studia. Jedná se o zhotovení 4 průkazových fotografií s rozměry 35mm X 45mm. Klient má možnost tuto službu využít dvakrát ročně. Fotografie jsou určeny pro zhotovování dokladů, jako je občanský průkaz apod. Fotostudio nabízí své služby vždy v úterý od 13:00 do 17:00. Poradenství pro rodiče a osoby blízké uživatelů návykových látek Nabízíme kvalifikované poradenství cílené na stabilizaci rodinné situace, vytvoření funkčních vzorců komunikace rodiny se závislým členem, znovunalezení osobního pevného výchozího bodu pro rodinné příslušníky a blízké uživatelů drog.

8 Pobytová léčba: Oddělení pro léčbu závislostí VFN lůžkové oddělení pro ženy a pro muže Apolinářská 4, Praha 2 Ženy: , , Muži: tel sesterna Doprava: metro B Karlovo náměstí, tram 18, 24 zastávka Botanická zahrada Lůžkové oddělení pro ženy: nejvýhodnější forma objednání je přijít osobně (možno v doprovodu blízké osoby) kterýkoliv čtvrtek v 16 hodin na informační pohovor (Apolinářská 4, v průchodu vpravo, u přepážky v přízemí vyčkat příchodu personálu). Na pohovoru adiktoložka zodpoví Vaše dotazy ohledně léčby a vydá Vám písemné informace o podmínkách léčby s termínem nástupu, informací o potřebných vyšetřeních a orientačním seznamem vybavení do léčby. Uvažujete-li o léčbě, můžete se také zúčastnit doléčovací skupiny, vedené vedoucí lékařkou a supervizorem našeho oddělení, která se schází každý čtvrtek od do v učebně v přízemí našeho oddělení. Na tomto programu se schází abstinující pacientky, které se léčily na našem oddělení i ty, které se na ni připravují, popřípadě jejich blízcí. Pro pacientky, které se nemohou dostavit osobně, je možné objednat se k léčbě u sociální pracovnice Lenky Přikrylové tel , nebo Lůžkové oddělení pro muže: Telefonicky si domluvte schůzku s terapeutem oddělení, kde získá budoucí pacient podrobné informace o léčbě a termínu nástupu (kontaktní telefon: sesterna) Psychiatrická léčebna Bohnice Oddělení léčby závislostí prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc., MUDr. Václav Dvořák Ústavní 91, Praha 8 tel: muži , 318, 235 tel: ženy , Doprava: metro C Kobylisy, bus 200 zastávka Katovická nebo bus 152 zastávka Řepínská Oddělení léčby závislostí ženy: primář MUDr. Václav Dvořák Pavilon 7 oddělení následné režimové péče pro ženy léčící se ze závislosti na návykových látkách. Oddělení má 40 lůžek. Pavilon 8 příjmové oddělení pro ženy léčící se ze závislosti na návykových látkách. Toto oddělení je rozděleno na tři části uzavřené detoxifikační oddělení, otevřené detoxifikační oddělení a režimové oddělení. Celková kapacita pavilonu 8 je 40 lůžek. Oddělení léčby závislostí muži: primář MUDr. Karel Nešpor, CSc. Pavilon 18 oddělení následné režimové péče pro muže léčící se ze závislosti na návykových látkách. Oddělení má 39 lůžek. Pavilon 31 příjmové oddělení pro muže léčící se ze závislosti na návykových látkách. Oddělení je rozděleno na tři části uzavřené a otevřené detoxifikační oddělení a režimové oddělení. Celková kapacita je 49 lůžek. Pavilon 35 režimové oddělení následné péče pro nemocné trpící závislostí na návykových látkách, včetně závislosti na hracích automatech. Pro nemocné je k dispozici 27 lůžek.

9 Terénní programy: ESET-HELP, o. s. - Terénní program pro uživatele návykových látek Starodubečská 6/99, Praha 15 tel: pondělí, středa, pátek od 12:00 do 18:00 Program je realizován terénními pracovníky aktivním vyhledáváním uživatelů drog (potenciální klientely) přímo na ulici nebo na skryté drogové scéně (v bytech uživatelů) a soustavným monitorováním rizikových oblastí. kontaktní práce s cílem vytvoření důvěry mezi klientem a odbornou institucí výměnný program injekčního náčiní distribuce desinfekčních tampónů, kyseliny askorbové, filtrů, vody do injekcí, alobalu, kondomů a zdravotnického materiálu vitamínový servis zdravotní ošetření zprostředkování doporučení na testy HIV, HCV poradenství ohledně zdravotních rizik spojených s užíváním drog, poskytování informací o bezpečném braní a bezpečnějším sexu sociálně právní poradenství sociální asistence zprostředkování kontaktu s ostatními zařízeními v systému péče o uživatele drog mapování drogové scény v regionu Terénní programy SANANIM, o. s. Tel.: , mobil: (po-pá hod.) mobil pro Prahu 2, 5 a 13: (út, pá hod.) Terénní práce probíhá ve všední dny od 14:00 do 19:00 hodin na veřejných prostranstvích především v centru Prahy. V pondělí a čtvrtek od 14:00 do 18:00 hod. parkuje ve Washingtonově ulici (nedaleko Václavského náměstí u Vrchlického sadů) naše sanitka. Kromě výměnného programu a poradenství zde poskytujeme také základní zdravotní ošetření a testování na infekční choroby (HIV, žloutenka typu C, syfilis). V lokalitách Prahy 2, Prahy 5 a Prahy 13 fungují terénní programy v úterý a v pátek od 14:00 do 19:00 hodin. Místa, kde je možné terénní pracovníky kontaktovat, zjistíte na uvedených telefonních číslech. Část programu zajišťují externí terénní pracovníci, kteří navštěvují místa, kam se profesionální terénní pracovníci nedostanou (například byty injekčních uživatelů drog). Streetwork DROP IN, o. p. s. Tel.: , Pracovní doba pro terénní práci je pondělí až pátek od 12 do 17 hodin, sobota a neděle od 14 do 16 hodin a noční služby pondělí a čtvrtek od 21 do 23 hodin (pracovní doba pro terénní práci a lokality se může měnit po

10 dohodě pracovního týmu na základě přizpůsobení se potřebám klientů). Posláním terénních programů Drop In TPSA - Streetwork je pomáhat uživatelům nelegálních návykových látek snižovat zdravotní a sociální rizika spojených s užíváním drog v Praze a motivovat ke změně životního stylu. vyhledávání uživatelů nelegálních návykových látek poskytování informací z oblasti bezpečnějšího braní distribucí zdravotnického materiálu poradenství z oblasti sociální, sociálně právní a zdravotní doporučování do zařízení dle potřeb klienta poskytování sociální asistence do sítě kamenných zařízení Služby jsou přístupné všem, kteří spadají do cílové skupiny, klientům je nabízen anonymní kontakt. Žádná ze služeb ani zdravotnický materiál není poskytována za úplatu. NO BIOHAZARD Progressive, o. s. Mahenova 4, Praha 5 Tel.: , , web: Doprava: metro B Anděl, tram 9, 20, 10, 16, 6, zastávka U Zvonu V rámci výměnného programu mají uživatelé možnost vyměnit si použitý infekční materiál za sterilní. Dále jsou k dispozici základní zdravotnický materiál (např. náplasti, desinfekce) a materiál potřebný k bezpečnější injekční aplikaci (např. kyselina ascorbová, voda). V případě, že klient z jakéhokoli důvodu nemá použitý materiál na výměnu, pracovník ho informuje o principu výměny kus za kus a její důležitosti, ale sterilní materiál mu proto tuto chvíli poskytne. Během výměny komunikuje pracovník centra s klientem, předává mu informace o bezpečnějším braní a bezpečném sexu a o ostatních službách kontaktního a poradenského centra, které by mohl klient v případě zájmu využít. Výměna injekčního materiálu probíhá v oddělené místnosti určené pouze pro výměnu. Použitý infekční materiál je odborně likvidován. Výměnný program slouží především k prevenci šíření infekčních chorob (hepatitida B, C, HIV a další) a k celkovému zlepšení zdravotního stavu injekčních uživatelů návykových látek. Prodejní automat Vedle výměnného programu, který distribuuje sterilní HR materiál v poměru k odevzdaným stříkačkám, je klientům nabídnuta ve výměnné místnosti možnost dokoupení materiálu navíc nad rámec běžné výměny anebo materiálu, který není standardně v rámci výměny nabízen. Nákup je možný prostřednictvím prodejního automatu umístěného v prostorách výměnné místnosti. Automat je přístupný v otevírací době výměnné místnosti a představuje doplněk k výměnnému programu STAGE 5. PROVOZ VÝMĚNNÉ MÍSTNOSTI po, út: 13:00 18:00, stř pá: 10 18:00 Terénní program NO BIOHAZARD působí v hl. m. Praze 5 x týdně, a to v pondělí, středu, čtvrtek, sobotu a neděli, pokud na tyto dny nepřipadne státní svátek. V současné době terénní pracovníci působí na MČ Praha 1, 2, 5, 7 a 8.

11 Detox: Oddělení pro léčbu závislostí VFN, Detoxifikační jednotka Apolinář Apolinářská 4, Praha 2 tel: Doprava: metro B Karlovo náměstí, tram 18, 24 zastávka Botanická zahrada Zařízení je určeno pro péči o osoby závislé na alkoholu, na ilegálních drogách nebo i pro pacienty s kombinovanou závislostí. Poskytujeme detoxikaci, tj. zbavení organizmu návykové látky, tak i detoxifikaci, tj. léčbu odvykacího stavu (dříve abstinenčních příznaků). Dětské a dorostové detoxifikační centrum Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Vlašská 36/336, Praha 1 Tel. objednávky , , Doprava: metro C I. P. Pavlova., tram 22 zastávka Malostranské náměstí Dětské a dorostové detoxikační centrum je specializované oddělení pro akutní léčbu dětí a mladistvých do ukončeného 18. roku se zkušeností a závislostí na psychotropních látkách. Pracoviště je ojedinělé svého druhu v Praze i v ČR. Poskytuje lůžkovou i ambulantní péči. Akutní léčba intoxikace drogou (bez objednání) Na detoxikaci navazují: psychoterapie, a to na lůžku (hospitalizace obvykle 7-21 dní) i v ambulanci, diagnostická a toxikologická vyšetření Ambulance (Po-Pá: 8:00 15:30hod.) a kontaktní místo pro děti, rodiče, lékaře a pedagogy Pomoc při zajištění následné léčby ve všech typech zařízení protidrogové péče Sociální pomoc (rodina, škola, zaměstnání) Centrum nabízí spolupráci při řešení problémů s dětmi a mládeží, která experimentuje s drogami či projevuje kritéria problémových uživatelů drog nebo je dokonce již v kategorii pacientů s rozvinutou závislostí na návykových látkách - od ambulantních konzultací až po zajištění hospitalizace a detoxifikace a navazující následné léčby. Detoxikační centrum zahrnuje ambulanci psychiatrickou a navazující lůžkovou část s kapacitou 14 lůžek. Provoz lůžkové části je nepřetržitý. Léčba je diferencovaná dle typu pacienta a jeho aktuálního zdravotního stavu. Léčba je zaměřena nejen na zvládnutí abstinenčních příznaků, ale i motivační trénink - díky intenzivní individuální a skupinové motivační terapii a aktivitám pro volný čas (keramická dílna, arteterapie, muzikoterapie atd.). Pro děti s povinnou školní docházkou zajišťujeme výuku. PL Bohnice detoxifikační oddělení Ústavní 91, Praha 8 Tel , ženy pavilon 8, muži pavilon 31 Doprava: metro C Kobylisy, bus 200 zastávka Katovická nebo bus 152 zastávka Řepínská

12 Následná péče: Centrum následné péče ambulantní doléčovací program, program pro rodinné příslušníky DROP IN, o. p. s. Kobrova 10, Praha 5 Tel , Doprava: metro B Anděl, 10 min chůze nebo bus 176 z Karlova náměstí do stanice Holečkova Posláním Centra následné péče je pomáhat bývalým uživatelům návykových látek, patologickým hráčům a jejich rodinným příslušníkům v hledání a udržení naplněného života bez návratů k minulému rizikovému chování. CNP usiluje o takovou práci s klienty, která umožní, aby se zkušenosti a rizikové návyky získané v předcházející etapě života staly minulostí pozitivně využitou pro další existenci. Své služby - ambulantní léčbu a doléčování s využitím individuální a skupinové psychoterapie - nabízí především klientům žijícím, pracujícím a studujícím na území Prahy a Středočeského kraje. Program CNP je vhodný především pro klienty: se zájmem o změnu svého stylu života u nichž nebo u jejich blízkých se projevují sklony k návykovému chování schopné sebekontroly ve vztahu k rizikovému chování dostatečně sociálně zakotvené (stabilní bydlení) od 15 let věku (horní hranice není stanovena) schopné pravidelné docházky odpovídající náplni programu Doléčovací centrum Magdaléna Magdaléna, o. p. s. Pod Vyšehradem 1, Praha 4 - Podolí Tel , , Doprava: metro C Pražského povstání, bus 148 zastávka Podolská vodárna Program je určen pro: závislé na návykových látkách, kteří absolvovali krátkodobou (např. denní stacionář), střednědobou (např. v psychiatrické léčebně) nebo dlouhodobou (v terapeutické komunitě) léčbu drogové závislosti a mají zájem v tomto procesu pokračovat program není uzavřen ani pro ty, kteří neprodělali žádnou léčbu, či jiný odborný program a usilují o abstinenci. Preferujeme klienty s náhledem a motivací k dlouhodobé abstinenci a se zajištěným bydlením. Doporučení z jiných zařízení je vhodné, ale nikoli nezbytné rodiče a blízké osoby uživatelů návykových látek. Aktivity jsou přizpůsobeny nárokům, možnostem a aktuálním potřebám jednotlivých klientů. Základní délka programu je cca půl roku cíle programu upevnění abstinence, podpora zdravého životního stylu, podpora klientů v procesu integrace do společnosti, prevence a zvládnutí relapsu, zlepšení kvality život

13 základní pravidla aktivní a pravidelná účast v programu, abstinence od drog včetně alkoholu při účasti na programu, nepřípustnost fyzického a psychického násilí Doléčovací centrum následná péče a doléčování Sananim, o. s. Ovčí Hájek 2549/64, Praha 5 Tel , Doprava: metro B Hůrka Doléčovací centrum nabízí možnost účastnit se doléčovacího programu v ambulantní nebo pobytové formě. Cílovou skupinu tvoří klienti splňující následující kritéria: Podmínky pro vstup do ambulantního programu: diagnóza primární závislosti na nealkoholových drogách, včetně kombinací se závislostí na alkoholu a gamblingu věk nad 15 let aktuální abstinence od všech návykových látek, alkoholu a gamblingu po dobu minimálně 3 měsíců Ambulantnní léčba následná péče o. s. Prev-Centrum Meziškolská 1120/2, Praha 6 Tel , Doprava: metro C Vltavská, tram č. 25 zastávka U Kaštanu Pro koho je následná péče v o. s. Prev-Centrum určena? klientům se zkušeností užívání návykových látek, kteří absolvovali ambulantní nebo pobytovou léčbu (i nedokončenou) klientům se zkušeností užívání návykových látek, kteří začali abstinovat sami bez předchozí léčby, klientům se zkušeností užívání návykových látek, kteří vzhledem ke své situaci (denní studium, stálý pracovní poměr) nemohou navštěvovat intenzivní doléčovací program, klientům, kteří absolvovali ambulantní léčbu v o. s. Prev-Centrum a chtějí pokračovat v následné péči, klientům, kteří jsou motivováni k dlouhodobé abstinenci. Délka následné péče je stanovena v písemném kontraktu, který klient s terapeutem uzavírá. Délka spolupráce bývá zpravidla 3-12 měsíců, frekvence docházky je zpočátku 1 2x týdně, postupně se může snižovat dle dohody mezi klientem a terapeutem.

Návrh modelu sociální služby KONTAKTNÍ CENTRUM

Návrh modelu sociální služby KONTAKTNÍ CENTRUM Návrh modelu sociální služby KONTAKTNÍ CENTRUM Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 4 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Definice a cíle kontaktního

Více

Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem B. Oblast protidrogové politiky pro rok (rozpočet 400.

Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem B. Oblast protidrogové politiky pro rok (rozpočet 400. Příloha č. 3 k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 číslo UZ19_0064 ze dne 22.05.2019 Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem B. Oblast protidrogové politiky pro rok

Více

METODIKA PODPORY STARTOVACÍHO ZAMĚSTNÁNÍ PRO OSOBY OPOUŠTĚJÍCÍ VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY (VTOS)/VÝKON VAZBY (VV)

METODIKA PODPORY STARTOVACÍHO ZAMĚSTNÁNÍ PRO OSOBY OPOUŠTĚJÍCÍ VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY (VTOS)/VÝKON VAZBY (VV) METODIKA PODPORY STARTOVACÍHO ZAMĚSTNÁNÍ PRO OSOBY OPOUŠTĚJÍCÍ VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY (VTOS)/VÝKON VAZBY (VV) v období realizace projektu Příprava a podpora vstupu na trh práce pro bývalé uživatele

Více

Podoba ambulantního programu v roce 2000

Podoba ambulantního programu v roce 2000 1997: Vznik o.s. Prev-Centrum 1. logo - pouţívané v letech 1997 2001 Podoba ambulantního programu v roce 2000 o.s. Prev-Centrum realizuje především dlouhodobou primární prevenci a postupně vzniká program

Více

B. SPECIÁLNÍ ČÁST OBSAH

B. SPECIÁLNÍ ČÁST OBSAH . SPEIÁLNÍ ČÁST OSH 1. Detoxifikace 2. Terénní programy 3. Kontaktní a poradenské služby 4. mbulantní léčba 5. Stacionární programy 6. Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba 7. Rezidenční péče v terapeutických

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2015-2016) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Tisková zpráva. Drogová problematika v Libereckém kraji

Tisková zpráva. Drogová problematika v Libereckém kraji Tisková zpráva Instituce registrovaná Ministerstvem vnitra ČR č.j.: II/s-OS/1-27632/95-R IČO: 63125137 P. Jilemnického 1929 434 01 Most 1 www.mostknadeji.eu Drogová problematika v Libereckém kraji Drogová

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV POSKYTOVATELE: Společnost Podané ruce o.p.s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 59 kontaktní centra IDENTIFIKÁTOR: 5807132 NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Kontaktní centrum ve Znojmě, Horní

Více

Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ PROGRAMY PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK

Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ PROGRAMY PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ PROGRAMY PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 4 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019.

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Návrh na přidělení finančních prostředků ve výši Kč v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem

Návrh na přidělení finančních prostředků ve výši Kč v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem Č í s l o P r o j e k t u Příloha č. 3 k usnesení Zastupitelstva MČ číslo UZ18_0567 ze dne 10.04.2018 Návrh na přidělení finančních prostředků ve výši 400 000 Kč v rámci dotačního programu MČ s názvem

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Fokus Praha, o. s. Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální rehabilitace 7802447 Terénní Ambulantní

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

2. Název zařízení: Adresa: Karlov 3, Smetanova Lhota, pošta Čimelice, okres Písek, 398 04.

2. Název zařízení: Adresa: Karlov 3, Smetanova Lhota, pošta Čimelice, okres Písek, 398 04. 1. Poskytovatel služby: 1.1 Název : SANANIM 1.2 Organizační forma (právní subjektivita): Občanské sdružení 1.3 IČO: 00496090 DIČ: CZ - 00496090 1.4 Adresa / sídlo: Obec: PRAHA Kód obce: CZ 011D PSČ : 158

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

NÁSLEDNÁ PÉČE O DROGOVĚ ZÁVISLÉ

NÁSLEDNÁ PÉČE O DROGOVĚ ZÁVISLÉ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Bc. Lucie Simonová NÁSLEDNÁ PÉČE O DROGOVĚ ZÁVISLÉ (Efektivita služeb programu chráněného bydlení Doléčovacího centra SANANIM za rok

Více

Shrnutí roku 2011 v bílinském terénu (Bílina)

Shrnutí roku 2011 v bílinském terénu (Bílina) Shrnutí roku 2011 v bílinském terénu (Bílina) Cílová skupina se na území města Bílina v zásadě již několik let nemění. Stále převládají muži ve věkovém rozmezí 17-38 let, kteří si drogy aplikují intravenózně

Více

Přehled AT ambulancí a poraden v HMP

Přehled AT ambulancí a poraden v HMP Přehled AT ambulancí a poraden v HMP MČ P1 ambulance pro závislosti a AT Praha 1, 110 00 Palackého 720/5 MUDr. Milada Klabochová 222 928 239 klabochova@centrum.cz AT pro spádovou oblast P1. Poskytuje:

Více

Jednání se zájemcem, smlouva a individuální plánování v terénních programech pro uživatele drog

Jednání se zájemcem, smlouva a individuální plánování v terénních programech pro uživatele drog Jednání se zájemcem, smlouva a individuální plánování v terénních programech pro uživatele drog vyšlo v Sociální revue, 24. 6. 2009 Když jsem nedávno napsal text Individuální plánování ve veřejných záchodcích,

Více

Poskytovatel: Česká společnost pro duševní zdraví pobočka Praha (ČSDZ)

Poskytovatel: Česká společnost pro duševní zdraví pobočka Praha (ČSDZ) 1 Poskytovatel: Česká společnost pro duševní zdraví pobočka Praha (ČSDZ) Popis realizace poskytované služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 66 služba Sociálně aktivizační služby pro

Více

Možnosti intervencí u uživatelů nových drog: terénní programy na taneční scéně a propad v jejich financování

Možnosti intervencí u uživatelů nových drog: terénní programy na taneční scéně a propad v jejich financování Projekt: Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou,soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Reg. Číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Více

PŘEHLED INSTITUCÍ. Obsah :

PŘEHLED INSTITUCÍ. Obsah : PŘEHLED INSTITUCÍ Obsah : 1. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností... 2 2. Školská a zdravotnická zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc...

Více

Systém péče o těhotné uživatelky drog v ČR

Systém péče o těhotné uživatelky drog v ČR Systém péče o těhotné uživatelky drog v ČR Centrum pro rodinu Drop In,o.p.s. 2.9.2009 1 Vývoj Do r. 1989 užívání NL pervitin, brawn Užívání v skryté populaci Chemici, zdravotníci, lékaři Domácí výroba

Více

SUBSTITUČNÍ LÉČBA JAK JÍ POJMOUT

SUBSTITUČNÍ LÉČBA JAK JÍ POJMOUT SUBSTITUČNÍ LÉČBA JAK JÍ POJMOUT MUDr.DUŠAN RANDÁK Centrum metadonové substituce a ambulantní detoxifikace Praha 4 DROP IN o.p.s. Měřín 18.11.2004 SUBSTITUČNÍ LÉČBA JEDNA ZE SPEKTRA PÉČE O ZÁVISLÉ NA OPIÁTECH

Více

Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62

Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62 1. Poslání Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62 Posláním služby je poskytovat dětem a mládeži v lokalitě Ostrava Kunčičky bezpečný prostor, odbornou

Více

PÉČE O POTŘEBNÉ V SOUČASNOSTI

PÉČE O POTŘEBNÉ V SOUČASNOSTI Nauka o stavbách III Život v běžném PÉČE O POTŘEBNÉ V SOUČASNOSTI doc. Ing.arch. Irena Šestáková každý člověk se během dne a týdne pohybuje na různých místech, v různých ch setkává se s různými lidmi Terénní

Více

1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK

1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK příloha č. 1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK 2016. Priority a aktivity v oblasti protidrogové prevence dle přijatých koncepčních materiálů. 1. Úvod Plán preventivních aktivit

Více

5. AMBULANTNÍ STACIONÁRNÍ PÉČE

5. AMBULANTNÍ STACIONÁRNÍ PÉČE 5. AMBULANTNÍ STACIONÁRNÍ PÉČE Ambulantní léčebná a preventivní péče ve zdravotnických a nezdravotnických zařízeních. Specializovaná ambulantní péče poskytovaná diferencovaně uživatelům všech typů návykových

Více

Linka důvěry zpráva vedoucí linky důvěry

Linka důvěry zpráva vedoucí linky důvěry Linka důvěry zpráva vedoucí linky důvěry Personální obsazení linky důvěry v r.2001: interní zaměstnanci: vedoucí linky důvěry: Mgr.Eva Bicanová, psycholog sociální pracovnice linky důvěry: Anna Přecechtělová

Více

Přehled poskytovatelů města Aš

Přehled poskytovatelů města Aš Přehled poskytovatelů města Aš Nestátní neziskové organizace: 1. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 2. Farní charita Aš - Domov sv. Zdislavy pro matky dětmi v tísni 3. FOKUS-Mladá Boleslav,

Více

Katalog poskytovatelů služeb města Aše

Katalog poskytovatelů služeb města Aše Kontakty: Infocentrum Aš Neumannova 1 352 01 Aš Tel.: +420 354 525 714 Tel./fax: +420 354 525 492 e-mail: infocentrumas@tiscali.cz www.mestoas.cz template.cz 2006 (777296092) Katalog poskytovatelů služeb

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO TRINITY, s. r. o.,

Více

Pravidla dobre praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Pravidla dobre praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU : INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Bral jsem drogy delší dobu, pak jsem měl trestní činnost, dostal jsem ochrannou léčbu, která mě nedobrovolně, ale paradoxně zachránila život. Taky do toho zasáhla podmínka, a tak se mi zúžil výběr možností

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM INTEGRACE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM OHROŽENÝCH OBYVATEL MĚSTA MOSTU DO SPOLEČNOSTI Reg.č. CZ.1.04/3.2.00/55.00005

Více

Metodický manuál práce OSPOD s drogově závislými klienty (se zaměřením na ženy a matky) Manuál pro pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje

Metodický manuál práce OSPOD s drogově závislými klienty (se zaměřením na ženy a matky) Manuál pro pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje [Zadejte text.] Metodický manuál práce OSPOD s drogově závislými klienty (se zaměřením na ženy a matky) Manuál pro pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje Tato publikace vznikla prostřednictvím projektu

Více

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZEN ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA 1 Popis služby působnost v oblasti sekundární a terciární prevence zneužívání návykových látek zařízení prvního kontaktu s klientem průběh tohoto kontaktu může

Více

Dostupnost péče pro pacienty závislé na alkoholu v ČR Petr Popov

Dostupnost péče pro pacienty závislé na alkoholu v ČR Petr Popov Dostupnost péče pro pacienty závislé na alkoholu v ČR Petr Popov Alkohol a jeho společenské dopady v České republice v roce 2017 Národní konference RVKPP / SNN ČLS JEP, Praha, 26. 9. 2017 Zákon č. 65/2017

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Úkol 2 Druhým dílčím úkolem aktivity je zmapovat charakter intervencí (činností) vykonávaných sociálními

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 22.10.2012 Časové rozvržení: 13:00 15:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

STATUT. SANANIM z.ú. V Praze dne Dr. Martina Richterová ředitelka

STATUT. SANANIM z.ú. V Praze dne Dr. Martina Richterová ředitelka STATUT SANANIM z.ú V Praze dne 10.6.2014 Dr. Martina Richterová ředitelka 1. SYSTÉM ŘÍZENÍ 1.1 Podrobné vztahy a kompetence orgánů sdružení 1.2 Přímé provozní řízení 1.2.1 Ředitel 1.2.2 Výkonný ředitel

Více

Od kolébky do hrobu aneb Klienti v dlouhodobé substituční léčbě

Od kolébky do hrobu aneb Klienti v dlouhodobé substituční léčbě Od kolébky do hrobu aneb Klienti v dlouhodobé substituční léčbě Pavlovská, Amalie, Skořepová, Hana, Minařík Jakub, Audrlický Jan, Kalina, Kamil CADAS SANANIM Centrum ambulantní detoxifikace a substituce

Více

Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí

Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí Kontaktní centrum CPPT Program následné péče CPPT Krajské centrum nelátkových závislostí CPPT Kontaktní centrum POINT 14 Terénní program POINT 14 Středisko následné péče POINT 14 Terapeutická komunita

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí 79/3,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 196/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 173 ze dne 14.03.2016 Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

Město Jilemnice období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Město Jilemnice období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 Zpráva o realizaci sekundární protidrogové prevence v okrese Semily Město Jilemnice období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 Autorský tým (věcná část): Bc. Pavel Pech Ivona Vendégová Komentáře a prognózy: Lubomír

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PĚSTOUNY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PĚSTOUNY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO PĚSTOUNY DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE (1) Uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče (dále jen dohoda) mezi pověřenou osobou (organizace, která má od krajského úřadu pověření k

Více

Vyabstinuj, jak umíš! Současný stav ústavní detoxifikace v Brně

Vyabstinuj, jak umíš! Současný stav ústavní detoxifikace v Brně Vyabstinuj, jak umíš! Současný stav ústavní detoxifikace v Brně MUDr. Ronald MAREK, Psychiatrická AT ordinace, Sdružení Podané ruce o.p.s. Detoxifikace Ambulantní detoxifikace domácí detox Na začátku či

Více

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování (zahájení provozu v březnu 2011) za tým DS vypracovaly PhDr. Lenka Havlíčková a Mgr. Eliška Hrbková Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Manželská a rodinná poradna Zařízení sociální intervence Kladno Kontaktní, organizační a personální informace: sídlo: Jana Palacha 1643, 272 01, Kladno tel: 312 292 344 email:

Více

DOBRÁ PRAXE PRO PRÁCI S PROBLEMATICKÝMI UŽIVATELI DROG PO VTOS PŘI VSTUPU NA TRH PRÁCE

DOBRÁ PRAXE PRO PRÁCI S PROBLEMATICKÝMI UŽIVATELI DROG PO VTOS PŘI VSTUPU NA TRH PRÁCE DOBRÁ PRAXE PRO PRÁCI S PROBLEMATICKÝMI UŽIVATELI DROG PO VTOS PŘI VSTUPU NA TRH PRÁCE za období realizace projektu Příprava a podpora vstupu na trh práce pro bývalé uživatele návykových látek a osoby

Více

6. KRÁTKODOBÁ A STŘEDNĚDOBÁ LŮŽKOVÁ PÉČE

6. KRÁTKODOBÁ A STŘEDNĚDOBÁ LŮŽKOVÁ PÉČE 6. KRÁTKODOBÁ A STŘEDNĚDOBÁ LŮŽKOVÁ PÉČE Krátkodobá a střednědobá léčba závislých na alkoholu, jiných návykových látkách a patologických hráčů v rámci lůžkové péče na samostatných specializovaných odděleních

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

Budeme se zajímat o léčbu bolesti? Mamma HELP, sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o. s.

Budeme se zajímat o léčbu bolesti? Mamma HELP, sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o. s. Budeme se zajímat o léčbu bolesti? Mamma HELP, sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o. s. Mamma HELP Mamma HELP je největším sdružením žen s rakovinou prsu v ČR, s celostátní působností Vznikl

Více

Zaměstnání jako cesta k návratu do života a destigmatizaci v očích veřejnosti MANUÁL DOBRÉ PRAXE

Zaměstnání jako cesta k návratu do života a destigmatizaci v očích veřejnosti MANUÁL DOBRÉ PRAXE Zaměstnání jako cesta k návratu do života a destigmatizaci v očích veřejnosti MANUÁL DOBRÉ PRAXE 1. ÚVOD Manuál dobré praxe Pracovní a sociální agentura o. s. SANANIM vznikl v rámci projektu ESF Následná

Více

Interní předpis 1: Dětské krizové centrum, o.s. 1

Interní předpis 1: Dětské krizové centrum, o.s. 1 Obsah Obsah... 1 1. Poslání služby telefonické krizové pomoci Dětského krizového centra, o. s. v Praze... 2 1.1. Cílová skupina... 2 1.2. Provozní doba... 3 1.3. Činnosti poskytované služby... 4 1.4. Rozsah

Více

Výroční zpráva 2000 Centrum protidrogové prevence a terapie, Havířská 11, 301 00 Plzeň

Výroční zpráva 2000 Centrum protidrogové prevence a terapie, Havířská 11, 301 00 Plzeň Výroční zpráva 2000 Centrum protidrogové prevence a terapie, obecně prospěšná společnost Havířská 11, 301 00 Plzeň Tel./fax: 019/74 210 34 E-mail: drogypl@mbox.vol.cz IČO: 25 23 21 42 bank. spojení: Creditanstalt,a.s.

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

Záznam individuální přímé práce pracovníka s uživateli Azylový dům pro matky s dětmi

Záznam individuální přímé práce pracovníka s uživateli Azylový dům pro matky s dětmi Záznam individuální přímé práce pracovníka s uživateli Azylový dům pro matky s dětmi Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci Základní

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 37/99 ze dne 17.5.2018 k návrhu na financování projektů v rámci Grantového programu hlavního města

Více

Úvod. MUDr. Zdeňka Staňková, Mgr. Radka Kobližková

Úvod. MUDr. Zdeňka Staňková, Mgr. Radka Kobližková Úvod Občanské sdružení DRUG-OUT Klub děkuje všem, kteří v roce 2008 podpořili programy Kontaktní centrum pro drogově závislé a Terénní program: MPSV, MZ, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky,

Více

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Obsah: str. 1. Souhrnná tabulka čerpání z městského rozpočtu na

Více

Výroční zpráva 2009 Květen 2010

Výroční zpráva 2009 Květen 2010 Výroční zpráva 2009 Květen 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Vznik, charakteristika a poslání organizace 3. Poskytované služby v rámci hlavní činnosti 3.1. Sociální úsek 3.1.1 Pečovatelská služba 3.1.2. Odborné

Více

Jak se (ne)měnil profil pacientů v LNN Nechanice a AT ambulanci PK Hradec Králové v posledních letech

Jak se (ne)měnil profil pacientů v LNN Nechanice a AT ambulanci PK Hradec Králové v posledních letech Jak se (ne)měnil profil pacientů v LNN Nechanice a AT ambulanci PK Hradec Králové v posledních letech Hrnčiarová,J., Bažant,J., Němcová,L., Vránová,J. AT konference 2015 Pracoviště PK AT ambulance Psychiatrické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Svitavy 2015 OBSAH 1 základní údaje o středisku... 3 2 přehled poskytovaných forem péče... 4 3 personální zabezpečení střediska... 5 4 provoz střediska (+ přijímání klientů, výsledky

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2015 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Výroční zpráva 2007 občanského sdružení Mana,o.s.

Výroční zpráva 2007 občanského sdružení Mana,o.s. Výroční zpráva 2007 občanského sdružení Mana,o.s. projekt Psychosociálního centra. 1. Slovo předsedy Vážen přátelé, Výroční zpráva občanského sdružení Mana,o.s. za rok 2007 je především ve znamení registrace

Více

Záznam individuální přímé práce pracovníka s uživateli Dům na půl cesty

Záznam individuální přímé práce pracovníka s uživateli Dům na půl cesty Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci Hlavní řešená témata Záznam individuální přímé práce pracovníka s uživateli Dům na půl

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

POPIS PROJEKTU NZDM PIXLA NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ V PLZNI

POPIS PROJEKTU NZDM PIXLA NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ V PLZNI Poskytovatel: Ponton, občanské sdružení, z.s. Druh sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách): Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Název a místo zařízení poskytované sociální

Více

PSYCHOTERAPEUTICKÉ ODDĚLENÍ HARTIG

PSYCHOTERAPEUTICKÉ ODDĚLENÍ HARTIG PSYCHOTERAPEUTICKÉ ODDĚLENÍ HARTIG ODDĚLENÍ PSYCHOTERAPIE A PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACE 9A V PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNĚ HORNÍ BEŘKOVICE www.plhberkovice.cz. TERAPEUTICKÝ TÝM Psychiatrickou péči zajišťují: MUDr.

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

FOKUS OPAVA. občanské sdružení. Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice PROVOZNÍ ŘÁD. Následná péče. Vávrovická 70/77, 747 07 Opava, tel.

FOKUS OPAVA. občanské sdružení. Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice PROVOZNÍ ŘÁD. Následná péče. Vávrovická 70/77, 747 07 Opava, tel. PROVOZNÍ ŘÁD Následná péče Tímto předpisem se ruší všechny dříve vydané verze tohoto předpisu. Platnost od: 21.3.2011 Podpis statutárního zástupce: PhDr. Ivana Strossová ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SLUŢBY

Více

Bodovací stupnice. Zdroje

Bodovací stupnice. Zdroje 4. AMBULANTNÍ LÉČBA Ambulantní léčebná a preventivní péče ve zdravotnických a nezdravotnických zařízeních. Specializovaná ambulantní péče poskytovaná diferencovaně uživatelům všech typů návykových látek,

Více

Systém adiktologické péče v síti služeb na okresním městě

Systém adiktologické péče v síti služeb na okresním městě Systém adiktologické péče v síti služeb na okresním městě AT konference Seč 2016 Mgr. Josef Soukal Síť adiktologických služeb Primární prevence (všeobecná a selektivní) AT ordinace (do 12/2015), nyní jen

Více

Terénní program SANANIM 2 pro práci se specifickými skupinami

Terénní program SANANIM 2 pro práci se specifickými skupinami Terénní programy SANANIM Tab. Porovnání celkových výkonů výměnného programu za roky 2007-2017 Profesionální TP Přijaté stříkačky Profesionální TP Vydané stříkačky XTP Peerwork Vydané stříkačky Stříkačky

Více

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ,

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ, DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SOUBOR INFORMACÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Ostrava, 1. ledna 2015 Mgr. Bc. Vojtěch Curylo ředitel organizace 1 1 Veřejný závazek

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

INOVACE V PRACOVNÍM PORADENSTVÍ

INOVACE V PRACOVNÍM PORADENSTVÍ INOVACE V PRACOVNÍM PORADENSTVÍ za období realizace projektu Příprava a podpora vstupu na trh práce pro bývalé uživatele návykových látek a osoby ohrožené drogovou závislostí v konfliktu se zákonem CZ.2.17/2.1.00/32326

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1. PÍSEMNÁ PODOBA (FORMULÁŘE) (verze pro rok 2014) Úvod. Formulář Denní výkaz

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1. PÍSEMNÁ PODOBA (FORMULÁŘE) (verze pro rok 2014) Úvod. Formulář Denní výkaz UŽIVATELSKÝ MANUÁL (verze pro rok 2014) Úvod Tento manuál má sloužit k pomoci při evidenci výkonů v drogových nízkoprahových službách, tj. Kontaktních centrech (KC) a Terénních programech (TP). Je rozdělen

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO MĚSTO RALSKO ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Katalog RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM poskytovatelů sociálních služeb SENIOŘI pro území města Ralsko OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V K 1 Základní informace, možnost poradit se Možnosti řešit nepříznivou sociální situaci Identi ikace vlastních potřeb Vytvoření pocitu přijetí a bezpečí pro řešení situace Podpora motivace k přijetí dlouhodobých

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný Vnitřní řád Střediska výchovné péče Slaný Slaný 2015 OBSAH 1. Charakteristika střediska, jeho struktura a provoz... 3 Organizační struktura... 3 Vymezení odpovědnosti zaměstnanců, organizační zajištění,

Více

INFORMACE O POBYTU V Domově Odry

INFORMACE O POBYTU V Domově Odry INFORMACE O POBYTU V Domově Odry ROZŠÍŘENÝ O VŠEOBECNÉ INFORMACE PRO CELOROČNÍ POBYTOVÉ SLUŽBY a) Domov pro seniory a) Domov se zvláštním režimem ALDa Tyto informace obsahují zásady pro pořádek a klidné,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Služba se klientům poskytuje na základě Smlouvy, ve které jsou individuálně dohodnuty

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Dětská a dorostová adiktologie

Dětská a dorostová adiktologie Dětská a dorostová adiktologie Michaela Namyslovová 18. 6 2015 Diskuse Kam byste poslali nezletilého závislého/experimentátora? Pro tuto specifickou klientelu chybí specifické služby Jediná ambulance dětské

Více

PASTORAČNÍ a PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

PASTORAČNÍ a PSYCHOLOGICKÁ PORADNA Pojďte ke mne všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. (Ježíš. Bible, Mt 11,28) PASTORAČNÍ a PSYCHOLOGICKÁ PORADNA Možná právě u nás můžete najít novou inspiraci, naději

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. str. 2-19 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. str. 20-21 OSTATNÍ

Více

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 verze 01 Tento materiál je pouze informativní rozpracovanou verzí jednotlivých

Více

DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 28 PN BOHNICE

DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 28 PN BOHNICE Směrnice PNB Revize č.: 0 Platné od: 01.01.2015 Strana: 1 z 15 S 6/2014 Výtisk č.: 1 DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 28 PN BOHNICE Jméno a příjmení VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL MUDr. Michal Považan MUDr. Marek

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Veřejný závazek

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. Veřejný závazek POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ Název zařízení Centrum motivace a stimulace Veřejný závazek Poslání služby Centra motivace a stimulace IQ Roma servisu:

Více

Zpráva o činnosti OS SVP HELP ME Brno za rok 2006

Zpráva o činnosti OS SVP HELP ME Brno za rok 2006 Zpráva o činnosti OS SVP HELP ME Brno za rok 2006 Středisko výchovné péče pro děti a mládež je občanským sdružením, které je zařazeno do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR. Předmětem činnosti

Více

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 III. Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 (dále jen Národní program HIV/AIDS

Více