Alternativy: adopce, pěstounská péče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alternativy: adopce, pěstounská péče"

Transkript

1 Léčba neplodnosti neplodnost je vždy nemocí páru! léčbu lze provádět různými postupy: léčba psychosociální, léčba farmaky, asistovaná reprodukce od inseminace po IVF základní etická otázka nejobecnějšího charakteru: Máme léčit? Bezesporná odpověď: Ano. etické otázky vyvolávají pouze způsoby léčby, eticky sporná metoda zůstává prakticky jen IVF IVF určitá etická východiska z pohledu lékařské etiky a výhrady: všichni mají právo být šťastni je štěstí přímo úměrné počtu dětí a na tomto počtu závislé? postup IVF je eticky přijatelný neprokáže-li se opak trochu legalismus typu: provedl jsem potrat v 5. měsíci, dokažte mi, že to byl už člověk z pohledu křesťanské etiky jsme zvyklí spíše na to, že u sporných věcí se jich vyvaruji, dokud neprokážu etickou nezávadnost (např. potrat bezdůvodně neprovádím, nedokážu přesně posoudit a prokázat, že již nejde o člověka) argumenty musí být racionální, nelze se bavit o pocitech nebo o nezvyklosti metody pozor na dopad našeho soudu na druhé čili sytý hladovému nevěří při IVF asistujeme jen tam, kde by to bez nás díky nějaké poruše nešlo, v oblasti, kde to u zdravého páru normálně funguje Etické otázky spojené s IVF Máme léčit? Bezesporu ano. Lze obecně metodu IVF ospravedlnit? Obecně ano, problematické jsou dílčí úkony. Metodu IVF lze provést i eticky nesporně, tedy tak, že eliminuji problémové úseky léčby (získám a oplodním nedarovanými spermiemi jedno nedarované vajíčko, které transferuji biologické matce) Nadbytek embryí Co se zbylými embryi? Zachovat do nekonečna zmrazené v zásobě? Darovat? Vyhodit? Nadbytek uchycených plodů Selekce plodů. Mohu transferovat více embryí a pak provést selektivně několikanásobný potrat? Je embryo a plod člověk nebo věc? Tedy subjekt nebo objekt?! Darování spermií/vajíček Analogie darování orgánu? Čí je potom dítě? Co je určující pro rodičovství? Kdo je rodič? Náhradní matka Pronájem dělohy sporné i právně, nelze ospravedlnit už ani biologickou potřebou rodičů plodit, jak rodič rozpozná, že jemu předané dítě je opravdu jeho? Vliv života náhradní matky, Problém špatné informovanosti léčených, obecně zacházení s metodou, nadbytečné indikování, atd. Alternativy: adopce, pěstounská péče

2 Platná legislativa z. 227/2006 Neplodný pár je muž a žena Písemný souhlas dávají před každým výkonem znovu Žena musí být v plodném věku Oplození jen tolika ovocytů, kolik je potřeba k pravděpodobně úspěšnému navození těhotenství Nevyužitá embrya lze darovat pro výzkum nebo pro umělé oplodnění jiné ženy nebo nechat zničit Genetické vyšetření embryí lze provádět jen ve speciálních případech Otcem je muž, které o oplodnění se ženou požádal Dárci dárkyně vajíček do 35 let, spermií do 40 let nesmí být příbuzní povinnost zdravotního vyšetření dárce dárcovství je anonymní právo na informace o dárci (o tom, co může mít vliv na přímý zdravotní vývoj dítěte) uchování údajů 30 let Úhrada IVF z veřejného zdravotního pojištění ve věku let ženy, 3 cykly IVF za život, případně 4. pokud u předešlých nedošlo k transferu nic dalšího nehrazeno (kryokonzervace, genetická diagnostika, doplatky na léky, )

3 Co je to neplodnost a její nejčastější příčiny Pravděpodobnost otěhotnění je u zdravého páru v jednom menstruačním cyklu okolo 25 %. Zbylých % párů zůstává podle statistik nedobrovolně bezdětných. O neplodnosti tedy hovoříme jako o neschopnosti otěhotnět nejméně po 1 roce pravidelného pohlavního styku. Po této době se již doporučuje začít s vyšetřováním obou partnerů. Příčina neplodnosti bývá v 35 % na straně ženy, v 25 % na straně muže, 25 % se na ní podílejí oba partneři a v 5 % zůstává nevysvětlena. K nejčastějším příčinám sterility u žen patří hormonální poruchy a neprůchodné nebo poškozené vejcovody. Méně často se pak setkáváme s určitými poruchami děložního hrdla či dělohy. U muže se ve většině případů jedná o poruchu tvorby spermií (tedy tzv. spermatogenezi). Vyšetření neplodnosti Neplodnost je vždy záležitost celého páru. Účelem vyšetření sterilního páru je najít příčinu neplodnosti a následně určit vhodný způsob léčby. Vždy se postupuje od vyšetření jednodušších nerizikových k vyšetřením složitějším a náročnějším. Základní vyšetření provádí gynekolog, složitější pak specialista zabývající se léčbou sterility. Vyšetření začíná pohovorem s oběma partnery a jeho součástí je i podrobná anamnéza (tedy tzv. předchorobí). U žen zahrnuje: vstupní vyšetření zevních a vnitřních rodidel; hormonální vyšetření; zjištění ovulace - měření bazálních teplot; ultrazvukové a laboratorní vyšetření; stav vejcovodů a jejich průchodnost - ultrazvukové, rentgenologické a laparoskopické vyšetření; vyšetření děložní dutiny (tj. hysteroskopii). U mužů se hodnotí množství spermií v ejakulátu, jejich tvar a pohyblivost. Asistovaná reprodukce a její metody Léčba neplodnosti závisí vždy na tom, o jakou příčinu sterility se jedná. V některých případech postačí k otěhotnění vyvolání ovulace (uvolnění zralého vajíčka z vaječníku do vejcovodu) hormonální léčbou a načasování pohlavního styku, v jiných pak nastupuje operační řešení. S rozvojem asistované reprodukce se zásadně změnil charakter léčby sterility a původně rozšířené formy léčby výrazně ustoupily do pozadí. Léčba neplodnosti pomocí metod asistované reprodukce je jednou z nejprogresivnějších oblastí moderní medicíny. Metodami asistované reprodukce jsou nazývány všechny postupy, které vyžadují manipulaci se zárodečnými buňkami (tj. s vajíčky a spermiemi). Ačkoliv těchto metod byla vyvinuta celá řada, v současné době jsou nejčastěji prováděny intrauterinní inseminace (IUI) a mimotělní oplodnění vajíčka (in vitro fertilizace - IVF). Při intrauterinní inseminaci je zaveden v laboratoři zpracovaný vzorek spermatu do dutiny děložní tenkým katétrem (trubičkou). Tato metoda předpokládá nepoškozené vejcovody.

4 Mimotělní oplodnění vajíčka (in vitro fertilizace - IVF) Tato metoda byla původně vypracována pro ženy s nefunkčními, poškozenými či chybějícími vejcovody, později se začala využívat prakticky u všech typů sterilit. Provádí se na specializovaných pracovištích (centrech asistované reprodukce) zabývajících se léčbou neplodnosti. Před vlastní léčbou, která probíhá ambulantně, je sterilní pár lékařem podrobně seznámen s postupem léčby, úspěšností prováděných metod i možnými riziky. Od začátku menstruačního cyklu jsou ženě podávány hormonální léky ve formě injekcí, které stimulují vaječníky k dozrávání většího počtu vajíček (oocytů). Reakce pacientky na stimulaci se sleduje pomocí ultrazvukového vyšetření (měřením folikulu, tj. dutinky obsahující vajíčko, a výšky děložní sliznice) a stanovením hladin hormonů v krevním séru. Odběr vajíček se provádí jednu až dvě hodiny před plánovanou ovulací. Vpichem jehly přes poševní stěnu jsou pod kontrolou ultrazvuku odebrána vajíčka. Výkon většinou probíhá v krátkodobé narkóze trvající minut. Manžel týž den odevzdá do laboratoře sperma. V laboratoři jsou poté získaná vajíčka přidána do výživného média, kde by přidáním spermií mělo dojít k oplození a vývoji embrya (zárodku). Tato embrya jsou po dvou až pěti dnech šetrně přenesena pomocí tenkého katétru zpět do dělohy. S přenosem více embryí se zvyšuje šance otěhotnět, ale zároveň se zvyšuje riziko vícečetného těhotenství. V České republice jsou přenášena maximálně 4 embrya, což je počet zajišťující optimální šanci na otěhotnění při minimálním riziku vícečetné gravidity. V případě většího počtu embryí je možné nadpočetná embrya zamrazit (tj. kryokonzervovat), a pokud nedojde k těhotenství, jsou v některém z dalších cyklů přenesena po rozmražení do dělohy, aniž by pacientka musela podstupovat znovu celý léčebný cyklus. Mimotělní oplodnění vajíčka krok za krokem Hormonální léčba stimulující dozrání několika vajíček. Sledování průběhu léčby: ultrazvukové měření růstu folikulů, individuální dávkování léků, měření hladin hormonů v krvi, prevence vedlejších účinků. Odběr vajíček v krátkodobé narkóze (trvá minut) pod kontrolou transvaginálního ultrazvuku. Odběr spermií prováděný ve stejný den jako odběr vajíček. Oplození - příprava vajíček a spermií, společná kultivace do druhého dne, další den probíhá pod mikroskopem kontrola oplodněných oocytů. Kultivace oplozených oocytů (embryí). Přenos embryí do dělohy. Diagnostika časného těhotenství, sledování jeho průběhu. Oplození pomocí intracytoplazmatické injekce spermie (ICSI V posledních několika letech byl vypracován nový postup umožňující oplodnění vajíčka v případech, kdy nízký počet spermií nebo protilátky na obalu vajíčka či spermií toto neumožňovaly. Technika intracytoplazmatické injekce spermie (ICSI) spočívá v aplikaci spermie jemnou pipetou přímo do cytoplasmy vajíčka. Tento postup výrazně snížil počet případů vyžadujících použití spermií dárce. V současné době se metody ICSI využívá také po nasátí spermií z nadvarlat (známá

5 jako MESA) nebo při získání spermií z nepatrného vzorku varlat (TESE). Tyto metody jsou prováděny u mužů, jejichž ejakulát neobsahuje žádné spermie a je předpoklad, že ve varlatech či nadvarlatech obsaženy budou. Úspěšnost mimotělního oplodnění Úspěšnost oplodnění metodou IVF se na špičkových pracovištích pohybuje mezi 25 % až 35 %. Při přenosu kryokonzervovaných embryí se úspěšnost pohybuje okolo 20 %. Ne všechny páry mají stejnou naději na úspěch (může u nich působit vliv věku, příčiny sterility, citlivosti na podávané léky). Ne všechna dosažená těhotenství končí porodem. Okolo 15 % gravidit končí potratem, což je obdobné s počtem potratů u spontánně vzniklých těhotenství. Závěrem Léčba neplodnosti pomocí metod asistované reprodukce je jednou z nejprogresivnějších oblastí současné medicíny. Moderní léčba neplodnosti nabízí široké spektrum postupů, na jejichž konci bývá často vytoužené těhotenství, a to i v případech ještě donedávna zcela neléčitelných. V současné době tvoří "děti ze zkumavky" 1,5 % všech ročně narozených dětí v České republice. Všechna těhotenství se celostátně i celosvětově evidují a z dosavadních zkušeností je zřejmé, že riziko vzniku vývojové vady není u těchto dětí v žádném případě vyšší než v běžné populaci.

TOUHA PO DÍTĚTI. Co potřebujete vědět... ale nikdo o tom nemluví. Poruchy plodnosti Léčba neplodnosti Asistovaná reprodukce. Hnutí Pro život ČR

TOUHA PO DÍTĚTI. Co potřebujete vědět... ale nikdo o tom nemluví. Poruchy plodnosti Léčba neplodnosti Asistovaná reprodukce. Hnutí Pro život ČR TOUHA PO DÍTĚTI Co potřebujete vědět... ale nikdo o tom nemluví Poruchy plodnosti Léčba neplodnosti Asistovaná reprodukce Hnutí Pro život ČR OBSAH 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 6 2.1 Neplodnost 6 2.2 Léčba

Více

Léčba neplodnosti. Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Diplomovaný farmaceutický asistent

Léčba neplodnosti. Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Diplomovaný farmaceutický asistent Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Léčba neplodnosti Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: MUDr. Miroslava Čedíková Vypracovala: Šárka Paulová Čelákovice 2011

Více

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít Hana Konečná Nadace Mateřská naděje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Koalice pro zdraví Česká společnost

Více

Co vás tedy může na dovolené

Co vás tedy může na dovolené fit & fun editorial > Sedavé zaměstnání a pracovní stres nejdou příliš dohromady se zdravím a kondicí. Aktivně odpočívat však lze denně a dokonce i v kanceláři. Samozřejmě není nad dovolenou. Víme, jak

Více

Nadstandardní lékařská péče v České republice

Nadstandardní lékařská péče v České republice ZDRAVÍ Nadstandardní lékařská péče v České republice MODERN Všeobecné lékařství Estetická medicína a plastická chirurgie Gynekologie Business a lidé Lázeňství, wellness Rehabilitace S-Press Publishing

Více

Aktuální gynekologie a porodnictví

Aktuální gynekologie a porodnictví Aktuální gynekologie a porodnictví Péče o pár s poruchou plodnosti v ordinaci gynekologa Aleš Sobek jr., Aleš Sobek Fertimed, Olomouc/Polanka nad Odrou Korespondenční adresa: MUDr. Aleš Sobek, Boleslavova

Více

ROZPLOZOVACÍ SOUSTAVA

ROZPLOZOVACÍ SOUSTAVA Maturitní téma č. 31 ROZPLOZOVACÍ SOUSTAVA Rozmnožování - reprodukce - je jednou ze základních vlastností všech organismů. Díky rozmnožování je život druhu nepřetržitý. Živočichové se mohou rozmnožovat

Více

ší šířen poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU

ší šířen poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU Vývoj jedince je komplexní proces, na kterém se podílejí genetické faktory a vliv vnějho prostředí. Zahrnuje oplodnění, prenatální a postnatální období. Celé postnatální

Více

Neplodnost Asistovaná reprodukce Neplodnost

Neplodnost Asistovaná reprodukce Neplodnost Neplodnost Asistovaná reprodukce Neplodnost Lidská neplodnost je podle WHO považována za nemoc = stav, kdy v průběhu jednoho roku při pravidelném pohlavním styku nedojde k otěhotnění WHO dělí neplodnost

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

MODERN. Nadstandardní lékařská péče v České republice ZDRAVÍ. Všeobecné lékařství Estetická medicína a plastická chirurgie Gynekologie Business a lidé

MODERN. Nadstandardní lékařská péče v České republice ZDRAVÍ. Všeobecné lékařství Estetická medicína a plastická chirurgie Gynekologie Business a lidé ZDRAVÍ MODERN Nadstandardní lékařská péče v České republice Všeobecné lékařství Estetická medicína a plastická chirurgie Gynekologie Business a lidé S-Press Publishing 2009 210x297+5_WB+BS_AJ plastická

Více

Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol. příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING

Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol. příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING Autoři: MUDr. Miroslava Balaščaková, MUDr. Jana Bartošová, MUDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

Kdy začíná lidský život?

Kdy začíná lidský život? MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Simona Kudláčová Kdy začíná lidský život? Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. Brno 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že předkládanou

Více

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ Tato publikace vychází za finanční podpory Slovak-Czech Women s Fund. REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ: Vydává Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 v roce 2006.

Více

Dětská leukémie průvodce pro rodiče

Dětská leukémie průvodce pro rodiče MUDr. Lucie Šrámková Dětská leukémie průvodce pro rodiče Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby Dětská leukémie Průvodce pro rodiče MUDr. Lucie

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Znalosti žen o riziku a prevenci karcinomu prsu Andrea Podwiková

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Znalosti žen o riziku a prevenci karcinomu prsu Andrea Podwiková Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Znalosti žen o riziku a prevenci karcinomu prsu Andrea Podwiková Bakalářská práce 2009 2 3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci na téma:,,znalosti

Více

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH T A J E M S T V Í Š Ť A S T N É H O M A N Ž E L S T V Í 2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH CO DĚLAT PRO SVÉ ŠTĚSTÍ aneb slova úvodem........................... POČÁTKY NOVÉHO ŽIVOTA aneb od kdy je člověk člověkem.................

Více

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA. Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA. Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny Monika Čermáková Dítě v náhradní rodinné péči očima pediatra Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny Středisko

Více

jak učit o Tomáš Fait Zuzana Prouzová

jak učit o Tomáš Fait Zuzana Prouzová jak učit o antikoncepci Tomáš Fait Zuzana Prouzová Praha 2010 Publikace vznikla v rámci osvětové a informační kampaně Labestra Láska beze strachu, pořádané Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu.

Více

Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL)

Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) Autoři: European LeukemiaNet, projekt 6, Akutní lymfoblastická leukémie (leden 2007) J. M. Ribera, J. M. Sancho Oddělení

Více

I m u n o l o g i e 1 9 9 8. IV. Chronický únavový syndrom. I m u n o l o g i e 98

I m u n o l o g i e 1 9 9 8. IV. Chronický únavový syndrom. I m u n o l o g i e 98 I m u n o l o g i e 1 9 9 8 IV. Chronický únavový syndrom Chronický únavový syndrom MUDr. Martin Nouza, CSc. Chronický únavový syndrom (CFS - chronic fatigue syndrome), některými skupinami nazývaný chronický

Více

Zákon o specifických zdravotních službách II. část zdravotní služby poskytované za zvláštních podmínek

Zákon o specifických zdravotních službách II. část zdravotní služby poskytované za zvláštních podmínek Zákon o specifických zdravotních službách II. část zdravotní služby poskytované za zvláštních podmínek DAGMAR ZÁLESKÁ advokátka specializující se na zdravotnické právo I. Úvod Zákon o specifických zdravotních

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4802 Sbírka zákonů č. 373 / 2011 373 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem

Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Co je dobré vědět o onemocnění maligním lymfomem Informační brožura pro pacienty Úvod Když se dozvíte, že jste vy nebo někdo z vašich blízkých onemocněli a jako diagnóza byl stanoven lymfom, může vás to

Více

Máme pro vás špičkové oční oddělení

Máme pro vás špičkové oční oddělení Č íslo 4 / květen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Máme pro vás špičkové oční oddělení Naše oční lékařství je jedním z oborů, které se dlouhé roky pyšní vysoce odborným personálem často přednášejícím

Více

ADC SANATORIUM gynekologická klinika VÝROČNÍ ZPRÁVA

ADC SANATORIUM gynekologická klinika VÝROČNÍ ZPRÁVA ADC SANATORIUM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ADC SANATORIUM OBSAH: 1. Stručná historie zařízení. 2 1.1. Plány dalšího rozvoje..4 1.2. Pracovníci Sanatoria... 4 1.3. Prostorové vybavení...7 1.4. Prováděné výkony..

Více

Prevence rakoviny prsu u žen

Prevence rakoviny prsu u žen UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Vladimíra Pěčonková V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) ŠPP bylo na naší škole zřízeno již roku 2005 díky projektu, který je spolufinancován EU a státním rozpočtem ČR. Činnost pracoviště je zaměřena na poskytování speciálně

Více