Poruchy plodnosti. - vyskytují se poměrně vzácně díky dlouhodobě prováděné selekci na plodnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poruchy plodnosti. - vyskytují se poměrně vzácně díky dlouhodobě prováděné selekci na plodnost"

Transkript

1 Pruchy pldnsti A. VROZENÉ ANOMÁLIE - vyskytují se pměrně vzácně díky dluhdbě prváděné selekci na pldnst - nelze je však pdceňvat, prtže řada z nich je dědičné pvahy Intersexuální stavy = vrzené anmálie charakterizvané přítmnstí tkání a znaků bjíh phlaví Hermafrditismus je charakteristický přítmnstí znaků bjíh phlaví u jednh jedince - způsbený vlivem jednduchéh recesivníh genu v zygtách s geneticky předurčeným phlavím - při tét anmálii nacházíme u jednh jedince buď phlavní žlázy bjíh phlaví (vaječníky i varlata) neb tzv. varitestis (rgán s funkcí a tkáněmi bu phlaví) žlázy puze neb mají hermafrditi phlavní jednh phlaví, ale vývdné phlavní cesty neb jejich část dpvídají phlaví pačnému - hermafrditi jsu zpravidla nepldní Freemartinismus je abnrmální vývin phlavních rgánů, které pcházejí z různphlavních dvjčat - placentární cévy bu pldů se čast prpjí ve splečnu cévní síť - gnády začínají svu hrmnální prdukci dříve než a díky spjení krevníh řečiště bu pldů jsu schpny hrmnálně vlivňvat vývj samičích phlavních rgánů některé části phlavníh ústrjí nevyvinu vůbec, jsu přítmny puze v pdbě vazivvých pruhů neb jsu neprůchzí čast chybí dělžní rhy neb celá dělha a pchva bývá bvykle slepě uzavřena - tat anmálie nemá dědičný charakter a zapříčiňuje abslutní nepldnst

2 Syndrm testikulární feminizace je dědičná prucha funkcí receptrů - pstihuje jedince geneticky determinvané jak u nichž jsu vyvinuta varlata - je u nich geneticky blkvána citlivst buněk na andrgeny během embrynálníh vývje nedchází k diferenciaci vývdných phlavních cest - vznik defektu je pdmíněn recesivním genem přenášeným matku - zvířata exteriérvě dpvídají stejně jak jejich vnější phlavní ústrjí - pchva knčí slepě a dál pkračuje jen vazivvý pás se dělí na dva pruhy směřující k varlatům - pstižená zvířata jsu nepldná Vývjvé anmálie gnád = nejčastěji nedstatečný vývj zárdečnéh epitelu Hypplazie varií = typická nedstatečným vývjem vaječníků, především zárdečnéh epitelu - jedná se dědičnu vývjvu vadu způsbenu genem vázaným na genetický základ pr bílu barvu těla - takt pstižený bývá puze jeden vaječník (v 87% případů levý) při částečné hypplazii je vaječník menší, flikuly vykazují snížený pčet a jejich vývj bývá zpmalený při úplné hypplazii: jsu vaječníky malé, úzké, tuhé a zcela chybí flikuly sekrece vývdné phlavní cesty jsu zalženy nrmálně, ale vlivem snížené estrgenů během růstu a dspívání jedince jsu jedntlivé rgány malé nevýrazné jsu i sekundární phlavní znaky (úzká pánev, malá vulva, nevyvinutá mléčná žláza), neb mají zvířata vzhled kastrátů (vlů) zevně se nebjevují příznaky říje při jednstranné hypplazii je diagnstika btížná: příznaky říje se sice bjevují, ale se sníženu intenzitu a musejí být vícekrát inseminvány, aby zabřezly je u jalvic je ptřeba rzpznat hypplazii d pžděnéh phlavníh dspívání, které čast způsben nízku úrvní výživy neb karencí některých živin - pstižená zvířata by měla být z chvu vyřazvána

3 Aplazie varií je vzácná anmálie, kdy vaječník není vůbec vyvinut Duplicita neb rzštěpení varií se vyskytuje velmi vzácně - parenchym varia je umístěn na více místech v závěsném vazu, ale jeh funkce je zachvána Vývjvé anmálie vývdných phlavních cest Nemc bílých jalvic je dědičně pdmíněný defekt vyskytující se především u bílých jedinců plemene Shrthrn, výjimečně se může vyskytnut i u našeh červenstrakatéh sktu - během embrynálníh vývje je geneticky tlumena diferenciace a vývj phlavních cest - anmálie se mhu na phlavních cestách vyskytnut v různém rzsahu: hypertrfvaný, zúžený až neperfrvaný hymenální prstenec může vést ke znemžnění inseminace a blestivsti až krvácení při páření jednstranné pstižení phlavních cest např. jednrhá dělha nemusí nutně vést k nemžnsti zabřeznutí těžké malfrmace pchvy, krčku dělžníh a dělhy - rgány mhu existvat puze v pdbě vazivvých pruhů, pkud jsu luminizvané lumen vyplněn žlutým až červeným sekretem dělžních žlázek, který se resrpcí vdy mění v hnědu kašvitu hmtu dělžní rhy s nahrmaděným sekretem mhu imitvat stav březsti variální činnst a cykličnst je zachvána - při lehčích frmách nemci bílých jalvic může plemenice zabřeznut, je však žáducí takt pstižená zvířata z plemenitby vyřazvat (dědičný defekt) - krmě výše uvedených defektů se mhu vyskytnut i další vývjvé anmálie pstihující různé části phlavníh aparátu - prjevují se nepřítmnstí, srůsty či neprůchdnsti některých částí phlavníh ústrjí B. ZÍSKANÉ ANOMÁLIE - získané abnrmality se bjevují především u starších zvířat Příčiny: pranění chrnické zánětlivé prcesy funkční pruchy a bujení tkání (nvtvary)

4 Hydrmetra se vyskytuje hlavně u starších zvířat - jedná se nahrmadění sekretu dělžních žlázek v dutině dělhy - čast přechází v pymetru - pstižená zvířata se z chvu vyřazují Pneummetra se vyskytuje u starých krav s nedstatečným uzavřením stydké štěrbiny a s pchvu naplněnu vzduchem - dělha je atypicky ulžená, zvětšená a plní se vzduchem - její stěna je chablá a výrazně ztenčená - pstižená zvířata se vyřazují z chvu Urvagina je stav, který vyskytuje u starších zvířat neb u krav p těžkých prdech - vaginální stěna a její fixační aparát je chablý, pševní dn je prpadlé hrmadí se mč - zvířata lze výjimečně inseminvat 1-2 hdiny p výplachu 0,5% rztkem uhličitanu sdnéh Pneumvagina je stav, kdy se v pchvě hrmadí vzduch - častá příčina následných zánětů - léčba je mžná puze chirurgickým zákrkem Neuzavření stydké štěrbiny vzniká čast p těžkých prdech - výkaly znečišťují pchvu častá příčina zánětů - šetření je mžné plasticku krekcí defrmvaných stydkých pysků Funkční pruchy Tichá říje = říje, při které dzrávají flikuly a dchází k vulaci, ale zvíře nevykazuje zevní příznaky říje - phlavní cyklus funguje, ale je btížné zjištění říje zvířata zůstávají nepřipuštěna - tichá říje se vyskytuje pměrně čast u vyskužitkvých djnic v prvních měsících p prdu - v dalších měsících p prdu se říje prjevuje bvyklými příznaky - příčiny tiché říje jsu jednak genetické + nedstatky v technice chvu sktu následkem je nevyrvnaná prdukce hrmnů v rganismu nedsahuje-li hladina estrgenů ptřebné úrvně příznaky říje se nebjeví Vnější příčiny tichých říjí: trvalé ustájení s nedstatkem phybu

5 nedstatečná výživa vyská mléčná prdukce nepříznivé klimatické pdmínky nedstatky v hygieně ustájení sktu Acyklie dystrfie vaječníků = stav, při kterém jsu výrazně zmenšené vaječníky s úbytkem zárdečnéh epitelu na vaječnících neprbíhají cyklické změny, nezrají flikuly, nedchází k vulaci ani tvrbě žlutéh tělíska - příčinu vzniku tét pruchy je narušení hyptalam-hypfyzární sy a nedstatečná prdukce FSH a LH - tat anmálie se bjevuje při pdvýživě (hladvá sterilita) neb napak při překrmvání (sterilita z nadbytku) - ke vzniku acyklie může přispět i dluhdbé zkrmvání zdravtně závadných krmiv Léčba: kntrla a úprava krmné dávky při nedstatku minerálních látek a stpvých prvků se pdávají minerální směsi a dpručuje se přidávat i vitamíny A, D, E velmi účinné je vyhnání zvířat na pastvu či d výběhů a zlepšení zhygienických pdmínek ustájení zlepšení stavu může přinést i přítmnst plemeníka k bnvě variální funkce napmáhají i masáže dělhy a vaječníků

6 Syndrm variálních cyst (SOC) - nejzávažnější funkční prucha pldnsti u sktu - příčinu je narušení hyptalam-hypfyzární sy dchází ke změně pměru FSH a LH v neprspěch LH - generativní a endkrinní funkce vaječníků je narušena nastává dčasná až trvalá nepldnst - jak variální cysta je značván kulvitý fluktuující útvar průměru nejméně 2-2,5 cm, vyplněný tekutinu, zůstávající na vaječníku 10 a více dnů, bez sučasné přítmnsti CL - syndrm se pdílí na celkvé nepldnsti mléčnéh sktu 10-20% a jednu za živt je jím pstižen 10-40% krav - vyšší výskyt SOC je u vyskužitkvých djnic v bdbí dne p prdu a suvisí s prvním pprdním dzráním flikulu a mhutným nástupem laktace - u jalvic se SOC vyskytuje jediněle, stejně jak u masných krav - výskyt SOC je geneticky predispnván vyským keficientem heritability (0,43) a prkázal se, že na přensu těcht pruch se pdílejí i plemeníci se sklnem k pruchám libida - z vnějších faktrů se uplatňují především nedstatky ve výživě Pdle stupně nedstatku LH vznikají různé typy variálních pruch: Při malém nedstatku LH se ještě nevytvářejí cysty dchází k perzistenci flikulů s pžděnu vulací a následnu tvrbu žlutéh tělíska Při výraznějším nedstatku LH již k vulaci nedchází, flikul luteinizuje a může se vytvřit luteální cysta dprvázená zvýšením hladiny prgesternu Při velkém nedstatku LH vzniká nejtěžší frma SOC, tzv. flikulární cysty Luteální cysty s výrazným lemem luteální tkáně mhu přispívat k výrazné prdukci prgesternu blkvat phlavní cyklus - p určité dbě djde k regresi cyst, stejně jak u žlutéh tělíska - tat dba však může být delší než 1 phlavní cyklus Flikulární cysty jsu příčinu dluhdbé prdukce estrgenů simulují hrmnální stav během říje plemenice čast vykazují vnější příznaky říje, které však přetrvávají delší dbu

7 Léčbu lze rzdělit na dvě skupiny metd: a) Mechanické dstranění cyst (cysttripsie) = vymáčknutí cysty tlakem na její stěnu při rektální palpaci b) Hrmnální metdy v sučasnsti nejužívanější metda likvidace cyst (ppř. kmbinace metd mechanických a hrmnálních) k dstranění flikulárních cyst se nejčastěji pužívají preparáty na bázi GnRH (př. Supergestran, Derigestran) pdněcují prdukci LH v hypfýze = i vulaci - vzniklé CL prdukuje prgestern, phlavní cyklus se nrmalizuje a následná říje se dstavuje d 20 dnů p aplikaci GnRH mžná je i aplikace prgesternu ve frmě vaginálních spirál, které se zavádějí d pchvy na dbu 12 dnů implantvaný prgestern nahrazuje funkci CL dny p vyjmutí spirály nastupuje říje, kteru je vhdné vynechat a inseminvat až v další indukvané či spntánní říji dalším pstupem je aplikace humánníh chrivéh gnadtrpinu HCG, který má silný luteinizační účinek na stěnu cysty zvyšuje se hladina prgesternu v krvi ( den p aplikaci) simuluje se stav přítmnsti žlutéh tělíska - při pklesu hladiny prgesternu klem 20. dne p aplikaci se dstavuje spntánní říje a vulace - v případě luteálních cyst je dpručván pužívání prstaglandinů (preparátů typu Oestrphan) mají výrazný lutelytický účinek 3-4 dny p jejich aplikaci dchází k rzpadu žlutéh tělíska a následné říji - pr zpřesnění dby inseminace lze 3 dny p Oestrphanu aplikvat GnRH pr pdpru vulace a inseminvat tentýž den Perzistentní žluté tělísk = funkční anmálie spčívající v přetrvávání CL na variu p dbu delší než 1 cyklus, aniž by byl zvíře březí činnst CL je zachvána: brání růstu a zrání flikulů blkuje průběh phlavníh cyklu = kratší či delší nepldnst

8 - kráva je delší dbu bez říje (není březí) a na variu je palpačně zjištěn CL - tent jev bývá vázán na patlgický bsah v dělze neb na embrynální dúmrť Na vznik perzistentníh CL může mít vliv vnější prstředí: výživa (nejčastěji) phybu ustájení bez mžnsti hygienické nedstatky pdmínky nepříznivé klimatické rušivé psychické vlivy - léčba je zaměřena na dstranění CL prstřednictvím PGF2α - říje se dstaví d 3 dnů, říjvý hlen je čast zkalený neinseminvat - je vhdné prvést šetření dělhy výplachem Záněty phlavníh ústrjí - čast jsu spjeny s btížným průběhem prdu Jedná se záněty: Vaječníků Vejcvdů Dělhy Vleklý zánět dělžní sliznice bjevuje se p prdu - půvdcem bývá nespecifický kmplex mikrrganismů - při rektálním vyšetření bývá zjišťvána zvětšená dělha s tužší dělžní stěnu a fluktuujícím bsahem - léčba jsu dpručvány výplachy dělhy antibakteriálními a desinfekčními rztky Pymetra - těžká frma endmetritidy, vyznačující se nahrmaděním hnisu v dělze - nemcnění nejčastěji vzniká z akutní neb chrnické endmetritidy p prdu - u krav je častým následkem macerace pldu p trichmnádvé infekci - příčinu také bývá dumření pldu p infekci Actinmyces pygenes neb smíšenu infekcí E. cli, streptkky, stafylkky aj., které vnikly d dělhy jakukli cestu - půvdci vyvlávají hnisavý zánět, prsáknutí endmetria, lýzi pldu a hrmadění hnisu v dělze - zvířata při tmt nemcnění zpravidla nevykazují příznaky pruchy celkvéh zdravtníh

9 stavu a není-li dělha příliš naplněna laktace je nrmální V případě dluhdbéh trvání nemcnění a velkéh naplnění dělhy zvíře: hubne vypadává srst dchází k tkům klubů ppř. jsu metastázy v jiných rgánech a dstavují se příznaky celkvé sepse - bnvení phlavních funkcí je nejisté - léčba spčívá ve vyprázdnění dělhy a následném šetření kataru dělhy - p vyprázdnění dělhy je vhdný výplach desinfekčními rztky Zánět dělžníh krčku Zánět pchvy, pševní předsíně a vulvy Bezpříznakvá sterilita - charakteristickým rysem těcht pruch je nezabřezávání, respektive časné přerušení březsti plemenic, které vykazují nrmální průběh phlavníh cyklu a na phlavních rgánech nejsu patrné žádné anmálie Bezpříznakvá sterilita je když: Plemenice se již minimálně jednu telila Plemenice vykazuje nrmální phlavní cyklus Plemenice byla minimálně 3x inseminvána semenem pldnéh býka Kmplexní vyšetření plemenice neukázal patlgické mrflgick-funkční změny Pdmínky chvu jsu dbré - výskyt bezpříznakvé sterility je zaznamenán u cca 10% zvířat zařazených d reprdukce Dsavadní pznatky svědčí dvu frmách pakvanéh přebíhání: Vynechání plzení jeh příčinu může být: snížená kvalita vulvaných vajíček k plzení vůbec nedjde zárdek p plzení dále nevyvíjí Embrynální mrtalita = dumření a zánik plzených vajíček a embryí v raných stádiích březsti

10 - v dbrých chvech dumírá z nejrůznějších důvdů až 20% embryí (nrmální míra EM) - ve stádech s prblematicku pldnstí může EM dsahvat 40 i více % - k embrynální mrtalitě dchází nejčastěji d dby vytvření pldvých balů a jejich spjení s dělhu, tj. v dbě, kdy je přežití závislé na kvalitě a kvantitě výživných látek v uterinním sekretu a kdy je embry nejvíce zranitelné Příčiny EM vycházejí: ze samtnéh embrya resp. ze vztahu embry-matka z vnitřníh prstředí matky z existenčních pdmínek, které matku vlivňují - léčba není mžná, ale snižvání prcenta výskytu EM je mžné preventivně hlavně zajištění ptimálníh živtníh prstředí zvířat (welfare) Vnější činitelé prstředí výživa a krmení - úrveň výživy pdmínky ustájení hygiena prstředí technika chvu užitkvst zdravtní stav vliv rčníh bdbí na zabřezávání rganizace a evidence ztechnické práce Pdmínku vyhvující reprdukce je: dbrý zdravtní stav a chvná kndice zvířete - zvláště v bdbí rzdjvání djnice p telení, kdy mnžství přijatých živin v krmné dávce nestačí na prdukci mléka dchází k úbytku živé hmtnsti krav plnhdntná krmná dávka s vyváženým pměrem energetické slžky a stravitelných N-látek je dalším důležitým faktrem vlivňujícím pldnst - nedstatek energetické slžky v krmné dávce snižuje u djnic zabřezávání - důležité je i zastupení minerálních látek, vitamínů (A, D, E) a stpvých prvků (jód, mangan, zinek, flur, měď, atd.)

11 - nedstatečná výživa plemenic se prjevuje: nedstatečnými a tichými říjemi prdu prdlužením dby invluce dělhy p embrynální mrtalitu - d úrvně výživy je dvislá i intenzita dchvu jalvic určuje vhdný věk jalvice při zapuštění péče chvatele chvné plemenice bývá jedním z rzhdujících faktrů úspěšnéh chvu - při inseminaci je zabřeznutí dvislé d nahlášení říjících se k inseminaci - pravidelné sledvání a vyhledávání říje je prvním předpkladem pr dsažení žáducí natality ve stádě pdnebí a rční bdbí vlivňuje reprdukci především druhtně prstřednictvím klísající výživy během rku - vyské teplty půsbí na zabřezávání negativně 6.2 ANALÝZA PŘÍČIN ZHORŠENÉ PLODNOSTI - v každém chvu je nezbytné průběžně vyhdncvat výsledky užitkvsti, reprdukce a zdravtníh stavu stáda Je vhdné sledvat především tyt parametry: Prdukce Djivst Obsah slžek (tuk, bílkvina, laktóza) Obsah smatických buněk Mčvina v mléce Přírůstky neb nárůst výšky v kříži u telat a jalvic Zdraví Pčet úhynů a nutných prážek, jejich příčina % prcent zadržených lůžek Ostatní pprdní kmplikace Kndice krav v jedntlivých fázích laktace Kmplikace s knčetinami kulhání

12 Metablické testy, ph mči, stlice, rzbr bachrvé tekutiny, nálezy z jatek a úhynů Reprdukce Rzdělení stáda % březích krav % zapuštěných a nevyšetřených krav % nepřipuštěných d 60. dne p telení % nepřipuštěných nad 60 dní p telení Prbíhá analýza nepřipuštěných nad 60 dní p prdu % březích p 1. inseminaci a p všech inseminacích u krav a jalvic Servis perida, interval Embrynální mrtalita Pravidelnst cyklů u krav a jalvic Analýza pruch (necyklující zvířata, cysty, endmetritidy ) Další dplňkvá vyšetření (krystalizace pševníh hlenu, spermicidita hlenu, atd.)

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Prjekt: Invace bru Mechatrnik pr Zlínský kraj Registrační čísl: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Pdmínky živta abitické pdmínky - tj. slžky neživé přírdy: sluneční záření, vda, vzduší, půda... bitické pdmínky -

Více

Úvod Stres a reprodukce Úvod 1. Stres a stereotypy chování Stres Stereotypy v chování

Úvod Stres a reprodukce Úvod 1. Stres a stereotypy chování Stres Stereotypy v chování Úvd Změna pžadavků na užitkvst hspdářských zvířat, tedy i prasat, má za následek výraznu změnu gentypů. Ty jsu mnhem nárčnější k pdmínkám prstředí, v nichž jsu chvána. V důsledku th vyvstává d ppředí vědní

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

RODINA GENŮ CYP450 A METABOLISMUS LÉKŮ

RODINA GENŮ CYP450 A METABOLISMUS LÉKŮ Dplňující infrmace RODINA GENŮ CYP450 A METABOLISMUS LÉKŮ Cytchrm P450 je rdina genů, která se nachází téměř u všech živých bytstí na zemi. Odhaduje se, že tyt geny, které hrají důležitu rli v metablismu,

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Základy rdinné a sexuální výchvy Terasft TS Sexuální výchva pr 5.-6. rčník ZŠ Výuka Obdbí lidskéh živta 24 stran 1. Část I - úvd 2. Věkvé úseky 3. Obdbí nvrzenecké 4. Oběhvá a trávicí sustava 5. Hmtnst

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Sportujeme s ENERVITEM

Sportujeme s ENERVITEM Sprtujeme s ENERVITEM 1. Stravvání u vytrvalstních výknů Během jakéhkliv vytrvalstníh výknu čerpají svaly energii především ze tří zdrjů: - glykgen (především svalvý glykgen), - endgenní (vnitřní) tuky

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Prjekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Invujeme, invujeme Šablna III/2 Invace a zkvalitnění výuky prstřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučvací sustava Splečná pr celu sadu blast Phlavní

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. GYNPRODYL 100 mg, měkké tobolky GYNPRODYL 200 mg, měkké tobolky progesteronum

Příbalová informace: informace pro uživatele. GYNPRODYL 100 mg, měkké tobolky GYNPRODYL 200 mg, měkké tobolky progesteronum Příbalvá infrmace: infrmace pr uživatele GYNPRODYL 100 mg, měkké tblky GYNPRODYL 200 mg, měkké tblky prgesternum Přečtěte si pzrně tut příbalvu infrmaci dříve, než začnete tent přípravek užívat, prtže

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení Metda klíčvých ukazatelů pr činnsti zahrnující zvedání, držení, nšení Pkyny pr pužití při hdncení pracvních pdmínek Hdncení se prvádí v pdstatě pr činnsti ruční manipulace a musí se týkat jednh pracvníh

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

nejnižší mezi 2. - 5. hodinou nejvyšší mezi 15. - 18. hodinou kolísání je považováno za fyziologické, pohybuje-li se mezi 36-36,9 C Záznam teploty

nejnižší mezi 2. - 5. hodinou nejvyšší mezi 15. - 18. hodinou kolísání je považováno za fyziologické, pohybuje-li se mezi 36-36,9 C Záznam teploty Vitální funkce Tělesná teplta je značení pr přirzenu tepltu danéh rganismu, za kteréh dchází k jeh bvyklému fungvání Hyptermie 35,5-35,9 C Nrmtermie 36-36,9 C Subfebriliezvýšená 37-38 C Hypertermie-hrečka

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Registr Tarceva návrh CRF Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Tarceva návrh CRF Nemalobuněčný karcinom plic Registr Tarceva návrh CRF Nemalbuněčný karcinm plic Frmulář: Vstupní parametry Rk narzení (z rdnéh čísla) Věk (z rdnéh čísla) Phlaví (z rdnéh čísla) Kuření Kuřák Bývalý kuřák Nekuřák Hmtnst pacienta v

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Informace pro chovatele, poradce a projektanty

Informace pro chovatele, poradce a projektanty Metdický list 02/07 Infrmace pr chvatele, pradce a prjektanty TECHNIKA A TECHNOLOGIE CHOVU SKOTU MANAGEMENT STÁDA DOJNICE KULHÁNÍ KRAV AUDIT STÁDA Z dluhdbých záznamů z něklika desítek stád vyskužitkvých

Více

ARTISTA NEWS No 1. Vše závisí na chlazení

ARTISTA NEWS No 1. Vše závisí na chlazení ARTISTA NEWS N 1. Vše závisí na chlazení Věda sama sbě: také přivelkých rzměrech skla pr fusing dsáhnut během chladicíhprcesujedntnutepltuuvnitř skleněnéplchy Téma chlazení je shledem na spékané skl stále

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Emona 0,02 mg/3 mg. potahované tablety. ethinylestradiolum/drospirenonum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Emona 0,02 mg/3 mg. potahované tablety. ethinylestradiolum/drospirenonum Sp. zn.sukls40622/2014 Příbalvá infrmace: infrmace pr uživatele Emna 0,02 mg/3 mg ptahvané tablety ethinylestradilum/drspirennum Přečtěte si pzrně celu příbalvu infrmaci dříve, než začnete tent přípravek

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2013

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2013 Pravidla pr pskytvání příspěvku na náklady spjené s reprezentací mládeže na mezinárdních závdech v rce 2013 Stav vychází z kalendáře IFSC k 15.1.2013 Obtížnst: 2 závdy EYC + MEJ + MSJ Buldering: 3 závdy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy SOMATOLOGIE Vnitřní systémy VY-32-INOVACE-56 AUTOR: Mgr. Ludmila Kainarová POHLAVNÍ SYSTÉM ŽENY FUNKCE 1. tvorba pohlavních buněk vajíček 2. tvorba pohlavních hormonů (estrogen,progesteron) 3. umožnění

Více

Jedna tableta obsahuje gestodenum 0,075 mg a ethinylestradiolum 0,020 mg.

Jedna tableta obsahuje gestodenum 0,075 mg a ethinylestradiolum 0,020 mg. Sp.zn.sukls137760/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Lusienne 0,075 mg/0,020 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta bsahuje gestdenum 0,075 mg a ethinylestradilum

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

RYCHLE A BEZPEČNĚ. J.Flajšingrová, G. Gottwaldová Oddělení urgentního příjmu

RYCHLE A BEZPEČNĚ. J.Flajšingrová, G. Gottwaldová Oddělení urgentního příjmu RYCHLE A BEZPEČNĚ J.Flajšingrvá, G. Gttwaldvá Oddělení urgentníh příjmu rk celkem dg.t06+s 2008 827 292 35% 2009 1641 870 53% 2010 1884 974 52% 1011 2082 1202 58% 1012 2078 1123 54% 1013 1800 943 53% 2014

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

- LÉKAŘSKÁ KOMISE - DOPORUČENÍ Č. 5

- LÉKAŘSKÁ KOMISE - DOPORUČENÍ Č. 5 - LÉKAŘSKÁ KOMISE - DOPORUČENÍ Č. 5 OMRZLINY - MÍSTNÍ POŠKOZENÍ CHLADEM - PRVNÍ OPATŘENÍ A LÉČBA V TERÉNU - (dpručení pr laiky) 4/2007 MUDr. Jana KUBALOVÁ, MUDr. Jarslava ŘÍHOVÁ, LK ČHS MÍSTNÍ POŠKOZENÍ

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Přístroj na odstraňování akné

Přístroj na odstraňování akné Přístrj na dstraňvání akné CLEANE-BT Přístrj na dstraňvání akné CLEANE-BT Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Následující bezpečnstní instrukce si pečlivě přečtěte. Jejich správné ddržvání zabrání

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie Efektivita českéh systému třídění dpadu v kntextu Evrpské unie CETA Centrum eknmických a tržních analýz Executive summary Teretická výchdiska: Nakládání s dpady představuje unikátní labratř regulace. Bez

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM

SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM Abstrakt Jan Hrabák V pslední dbě neustále sklňvané stárnutí byvatelstva vyspělých zemí bude mít dle mnhých významný dpad na eknmiku jedntlivých

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Pojistná matematika. Podstata pojišťovny: se vzrůstajícím počtem klientů, klesá pojistně technické riziko.

Pojistná matematika. Podstata pojišťovny: se vzrůstajícím počtem klientů, klesá pojistně technické riziko. Pjistná matematika Pdstata pjišťvny: se vzrůstajícím pčtem klientů, klesá pjistně technické rizik. Příklad: - Pravděpdbnst, ţe nastane pjistná událst, je 0,01 za jeden rk. Škda, která můţe nastat při tét

Více

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment

C V I Č E N Í 3 1. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. Teplice a. Vyráběný sortiment Technlgie skla 00/0 C V I Č E N Í. Představení firmy Glaverbel Czech a.s. [-]. Viskzitní křivka skla [,6]. Výpčet pmcí Vgel-Fulcher-Tammannvy rvnice [,6]. Výpčet z chemickéh slžení [,6]. Představení firmy

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

www.elektapainting.cm pag. 1 di 5 MATERIA Jednslžkvý ptah na vdní bázi pr dekraci pdlah a stěn Vlastnsti prduktu MATERIA je jednslžkvá stěrka na vdní bázi a bázi syntetických mdifikvaných kplymerů pr dekraci

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data Manuál pr Vdhspdářský mdel Histrická data Mdel verze 17.1 (LXI. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 28.10.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 23.10.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 28.10.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 23.10.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Agrclean Čísl prduktu: 30004860(30) Aktuální verze: 3.1.0, vytvřená dne: 28.10.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 23.10.2014 blast: CZ ODDÍL 1:

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu :

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu <aktuální den, D>: Redesign mnitru služeb 16. 9. 2014 V CS OTE služí pr mnitrvání a detekvání významných změn ve službách na OPM tzv. mnitrvací nástrj služeb na OPM. Na jaře 2014 připravujeme v prduktivním CS OTE prvést

Více

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU?

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? . s. a t k e j r p r d y H c e w S kalu í n á v ň zply a Sušení dklad p í n v Prac 1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? Kal je materiál, který vzniká na všech kmunálních čistírnách dpadních vd, prt je nevyhnutelným

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Nvá šance v gastrnmii PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Lektr: Mirslav Šeda Gastrnmická akademie.s. Trcha terie SANITACE / ČIŠTĚNÍ znamená zbavení pvrchu nečistt a mastnty, většinu s pmcí nástrjů

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

V. NEŽÁDOUCÍ REAKCE U pacientů s citlivostí na latex se můžete setkat s alergickou reakcí na gutaperču, která obsahuje sušený přírodní kaučuk.

V. NEŽÁDOUCÍ REAKCE U pacientů s citlivostí na latex se můžete setkat s alergickou reakcí na gutaperču, která obsahuje sušený přírodní kaučuk. GuttaCre POPIS PRODUKTU GuttaCre bturátry se pužívají pr plnění křenvých kanálků. I. INDIKACE Tyt prdukty je mžn pužít puze v klinickém neb dentálním zařízení, kvalifikvaným stmatlgem. Aplikační ple: GuttaCre

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

VÝUKOVÁ AKTIVITA. Měření lokálních změn atmosféry během zatmění Slunce (úplné zatmění Slunce 2012) Autoři:

VÝUKOVÁ AKTIVITA. Měření lokálních změn atmosféry během zatmění Slunce (úplné zatmění Slunce 2012) Autoři: VÝUKOVÁ AKTIVITA Měření lkálních změn atmsféry během zatmění Slunce (úplné zatmění Slunce 2012) Autři: Miguel Ángel Pí Jiménez, astrnm, Institute f Astrphysics f Canary Islands. Dr. Miquel Serra-Ricart,

Více

ETIKA GENETIKY - OBECNĚ

ETIKA GENETIKY - OBECNĚ ETIKA GENETIKY - OBECNĚ - genvá technika staví na pznatcích bilgie, bichemie a genetiky - je mžné zjistit, izlvat, záměrně vlivňvat, měnit a nvě kmbinvat dědičné vlhy živých bytstí včetně člvěka - genvá

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Čistota vody a životní prostředí

Čistota vody a životní prostředí Čistta vdy a živtní prstředí Analytická suprava pr čisttáře a hspdáře Vážení chvatelé ryb, ČRS, Výbr územníh svazu pr Severní Mravu a Slezsk v Ostravě si Vám dvluje nabídnut analyticku sadu (resp. "čisttářsku

Více

Welfare a řízená reprodukce koček. MVDr. Roman Vitásek, Ph.D. VFU Brno

Welfare a řízená reprodukce koček. MVDr. Roman Vitásek, Ph.D. VFU Brno Welfare a řízená reprodukce koček MVDr. Roman Vitásek, Ph.D. VFU Brno Reprodukční aktivita u kočky Puberta nástup - obvykle při dosažení 80% hmotnosti dospělého zvířete - 6. - 9. měsíc stáří (5-12 měsíců)

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více