Poruchy plodnosti. - vyskytují se poměrně vzácně díky dlouhodobě prováděné selekci na plodnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poruchy plodnosti. - vyskytují se poměrně vzácně díky dlouhodobě prováděné selekci na plodnost"

Transkript

1 Pruchy pldnsti A. VROZENÉ ANOMÁLIE - vyskytují se pměrně vzácně díky dluhdbě prváděné selekci na pldnst - nelze je však pdceňvat, prtže řada z nich je dědičné pvahy Intersexuální stavy = vrzené anmálie charakterizvané přítmnstí tkání a znaků bjíh phlaví Hermafrditismus je charakteristický přítmnstí znaků bjíh phlaví u jednh jedince - způsbený vlivem jednduchéh recesivníh genu v zygtách s geneticky předurčeným phlavím - při tét anmálii nacházíme u jednh jedince buď phlavní žlázy bjíh phlaví (vaječníky i varlata) neb tzv. varitestis (rgán s funkcí a tkáněmi bu phlaví) žlázy puze neb mají hermafrditi phlavní jednh phlaví, ale vývdné phlavní cesty neb jejich část dpvídají phlaví pačnému - hermafrditi jsu zpravidla nepldní Freemartinismus je abnrmální vývin phlavních rgánů, které pcházejí z různphlavních dvjčat - placentární cévy bu pldů se čast prpjí ve splečnu cévní síť - gnády začínají svu hrmnální prdukci dříve než a díky spjení krevníh řečiště bu pldů jsu schpny hrmnálně vlivňvat vývj samičích phlavních rgánů některé části phlavníh ústrjí nevyvinu vůbec, jsu přítmny puze v pdbě vazivvých pruhů neb jsu neprůchzí čast chybí dělžní rhy neb celá dělha a pchva bývá bvykle slepě uzavřena - tat anmálie nemá dědičný charakter a zapříčiňuje abslutní nepldnst

2 Syndrm testikulární feminizace je dědičná prucha funkcí receptrů - pstihuje jedince geneticky determinvané jak u nichž jsu vyvinuta varlata - je u nich geneticky blkvána citlivst buněk na andrgeny během embrynálníh vývje nedchází k diferenciaci vývdných phlavních cest - vznik defektu je pdmíněn recesivním genem přenášeným matku - zvířata exteriérvě dpvídají stejně jak jejich vnější phlavní ústrjí - pchva knčí slepě a dál pkračuje jen vazivvý pás se dělí na dva pruhy směřující k varlatům - pstižená zvířata jsu nepldná Vývjvé anmálie gnád = nejčastěji nedstatečný vývj zárdečnéh epitelu Hypplazie varií = typická nedstatečným vývjem vaječníků, především zárdečnéh epitelu - jedná se dědičnu vývjvu vadu způsbenu genem vázaným na genetický základ pr bílu barvu těla - takt pstižený bývá puze jeden vaječník (v 87% případů levý) při částečné hypplazii je vaječník menší, flikuly vykazují snížený pčet a jejich vývj bývá zpmalený při úplné hypplazii: jsu vaječníky malé, úzké, tuhé a zcela chybí flikuly sekrece vývdné phlavní cesty jsu zalženy nrmálně, ale vlivem snížené estrgenů během růstu a dspívání jedince jsu jedntlivé rgány malé nevýrazné jsu i sekundární phlavní znaky (úzká pánev, malá vulva, nevyvinutá mléčná žláza), neb mají zvířata vzhled kastrátů (vlů) zevně se nebjevují příznaky říje při jednstranné hypplazii je diagnstika btížná: příznaky říje se sice bjevují, ale se sníženu intenzitu a musejí být vícekrát inseminvány, aby zabřezly je u jalvic je ptřeba rzpznat hypplazii d pžděnéh phlavníh dspívání, které čast způsben nízku úrvní výživy neb karencí některých živin - pstižená zvířata by měla být z chvu vyřazvána

3 Aplazie varií je vzácná anmálie, kdy vaječník není vůbec vyvinut Duplicita neb rzštěpení varií se vyskytuje velmi vzácně - parenchym varia je umístěn na více místech v závěsném vazu, ale jeh funkce je zachvána Vývjvé anmálie vývdných phlavních cest Nemc bílých jalvic je dědičně pdmíněný defekt vyskytující se především u bílých jedinců plemene Shrthrn, výjimečně se může vyskytnut i u našeh červenstrakatéh sktu - během embrynálníh vývje je geneticky tlumena diferenciace a vývj phlavních cest - anmálie se mhu na phlavních cestách vyskytnut v různém rzsahu: hypertrfvaný, zúžený až neperfrvaný hymenální prstenec může vést ke znemžnění inseminace a blestivsti až krvácení při páření jednstranné pstižení phlavních cest např. jednrhá dělha nemusí nutně vést k nemžnsti zabřeznutí těžké malfrmace pchvy, krčku dělžníh a dělhy - rgány mhu existvat puze v pdbě vazivvých pruhů, pkud jsu luminizvané lumen vyplněn žlutým až červeným sekretem dělžních žlázek, který se resrpcí vdy mění v hnědu kašvitu hmtu dělžní rhy s nahrmaděným sekretem mhu imitvat stav březsti variální činnst a cykličnst je zachvána - při lehčích frmách nemci bílých jalvic může plemenice zabřeznut, je však žáducí takt pstižená zvířata z plemenitby vyřazvat (dědičný defekt) - krmě výše uvedených defektů se mhu vyskytnut i další vývjvé anmálie pstihující různé části phlavníh aparátu - prjevují se nepřítmnstí, srůsty či neprůchdnsti některých částí phlavníh ústrjí B. ZÍSKANÉ ANOMÁLIE - získané abnrmality se bjevují především u starších zvířat Příčiny: pranění chrnické zánětlivé prcesy funkční pruchy a bujení tkání (nvtvary)

4 Hydrmetra se vyskytuje hlavně u starších zvířat - jedná se nahrmadění sekretu dělžních žlázek v dutině dělhy - čast přechází v pymetru - pstižená zvířata se z chvu vyřazují Pneummetra se vyskytuje u starých krav s nedstatečným uzavřením stydké štěrbiny a s pchvu naplněnu vzduchem - dělha je atypicky ulžená, zvětšená a plní se vzduchem - její stěna je chablá a výrazně ztenčená - pstižená zvířata se vyřazují z chvu Urvagina je stav, který vyskytuje u starších zvířat neb u krav p těžkých prdech - vaginální stěna a její fixační aparát je chablý, pševní dn je prpadlé hrmadí se mč - zvířata lze výjimečně inseminvat 1-2 hdiny p výplachu 0,5% rztkem uhličitanu sdnéh Pneumvagina je stav, kdy se v pchvě hrmadí vzduch - častá příčina následných zánětů - léčba je mžná puze chirurgickým zákrkem Neuzavření stydké štěrbiny vzniká čast p těžkých prdech - výkaly znečišťují pchvu častá příčina zánětů - šetření je mžné plasticku krekcí defrmvaných stydkých pysků Funkční pruchy Tichá říje = říje, při které dzrávají flikuly a dchází k vulaci, ale zvíře nevykazuje zevní příznaky říje - phlavní cyklus funguje, ale je btížné zjištění říje zvířata zůstávají nepřipuštěna - tichá říje se vyskytuje pměrně čast u vyskužitkvých djnic v prvních měsících p prdu - v dalších měsících p prdu se říje prjevuje bvyklými příznaky - příčiny tiché říje jsu jednak genetické + nedstatky v technice chvu sktu následkem je nevyrvnaná prdukce hrmnů v rganismu nedsahuje-li hladina estrgenů ptřebné úrvně příznaky říje se nebjeví Vnější příčiny tichých říjí: trvalé ustájení s nedstatkem phybu

5 nedstatečná výživa vyská mléčná prdukce nepříznivé klimatické pdmínky nedstatky v hygieně ustájení sktu Acyklie dystrfie vaječníků = stav, při kterém jsu výrazně zmenšené vaječníky s úbytkem zárdečnéh epitelu na vaječnících neprbíhají cyklické změny, nezrají flikuly, nedchází k vulaci ani tvrbě žlutéh tělíska - příčinu vzniku tét pruchy je narušení hyptalam-hypfyzární sy a nedstatečná prdukce FSH a LH - tat anmálie se bjevuje při pdvýživě (hladvá sterilita) neb napak při překrmvání (sterilita z nadbytku) - ke vzniku acyklie může přispět i dluhdbé zkrmvání zdravtně závadných krmiv Léčba: kntrla a úprava krmné dávky při nedstatku minerálních látek a stpvých prvků se pdávají minerální směsi a dpručuje se přidávat i vitamíny A, D, E velmi účinné je vyhnání zvířat na pastvu či d výběhů a zlepšení zhygienických pdmínek ustájení zlepšení stavu může přinést i přítmnst plemeníka k bnvě variální funkce napmáhají i masáže dělhy a vaječníků

6 Syndrm variálních cyst (SOC) - nejzávažnější funkční prucha pldnsti u sktu - příčinu je narušení hyptalam-hypfyzární sy dchází ke změně pměru FSH a LH v neprspěch LH - generativní a endkrinní funkce vaječníků je narušena nastává dčasná až trvalá nepldnst - jak variální cysta je značván kulvitý fluktuující útvar průměru nejméně 2-2,5 cm, vyplněný tekutinu, zůstávající na vaječníku 10 a více dnů, bez sučasné přítmnsti CL - syndrm se pdílí na celkvé nepldnsti mléčnéh sktu 10-20% a jednu za živt je jím pstižen 10-40% krav - vyšší výskyt SOC je u vyskužitkvých djnic v bdbí dne p prdu a suvisí s prvním pprdním dzráním flikulu a mhutným nástupem laktace - u jalvic se SOC vyskytuje jediněle, stejně jak u masných krav - výskyt SOC je geneticky predispnván vyským keficientem heritability (0,43) a prkázal se, že na přensu těcht pruch se pdílejí i plemeníci se sklnem k pruchám libida - z vnějších faktrů se uplatňují především nedstatky ve výživě Pdle stupně nedstatku LH vznikají různé typy variálních pruch: Při malém nedstatku LH se ještě nevytvářejí cysty dchází k perzistenci flikulů s pžděnu vulací a následnu tvrbu žlutéh tělíska Při výraznějším nedstatku LH již k vulaci nedchází, flikul luteinizuje a může se vytvřit luteální cysta dprvázená zvýšením hladiny prgesternu Při velkém nedstatku LH vzniká nejtěžší frma SOC, tzv. flikulární cysty Luteální cysty s výrazným lemem luteální tkáně mhu přispívat k výrazné prdukci prgesternu blkvat phlavní cyklus - p určité dbě djde k regresi cyst, stejně jak u žlutéh tělíska - tat dba však může být delší než 1 phlavní cyklus Flikulární cysty jsu příčinu dluhdbé prdukce estrgenů simulují hrmnální stav během říje plemenice čast vykazují vnější příznaky říje, které však přetrvávají delší dbu

7 Léčbu lze rzdělit na dvě skupiny metd: a) Mechanické dstranění cyst (cysttripsie) = vymáčknutí cysty tlakem na její stěnu při rektální palpaci b) Hrmnální metdy v sučasnsti nejužívanější metda likvidace cyst (ppř. kmbinace metd mechanických a hrmnálních) k dstranění flikulárních cyst se nejčastěji pužívají preparáty na bázi GnRH (př. Supergestran, Derigestran) pdněcují prdukci LH v hypfýze = i vulaci - vzniklé CL prdukuje prgestern, phlavní cyklus se nrmalizuje a následná říje se dstavuje d 20 dnů p aplikaci GnRH mžná je i aplikace prgesternu ve frmě vaginálních spirál, které se zavádějí d pchvy na dbu 12 dnů implantvaný prgestern nahrazuje funkci CL dny p vyjmutí spirály nastupuje říje, kteru je vhdné vynechat a inseminvat až v další indukvané či spntánní říji dalším pstupem je aplikace humánníh chrivéh gnadtrpinu HCG, který má silný luteinizační účinek na stěnu cysty zvyšuje se hladina prgesternu v krvi ( den p aplikaci) simuluje se stav přítmnsti žlutéh tělíska - při pklesu hladiny prgesternu klem 20. dne p aplikaci se dstavuje spntánní říje a vulace - v případě luteálních cyst je dpručván pužívání prstaglandinů (preparátů typu Oestrphan) mají výrazný lutelytický účinek 3-4 dny p jejich aplikaci dchází k rzpadu žlutéh tělíska a následné říji - pr zpřesnění dby inseminace lze 3 dny p Oestrphanu aplikvat GnRH pr pdpru vulace a inseminvat tentýž den Perzistentní žluté tělísk = funkční anmálie spčívající v přetrvávání CL na variu p dbu delší než 1 cyklus, aniž by byl zvíře březí činnst CL je zachvána: brání růstu a zrání flikulů blkuje průběh phlavníh cyklu = kratší či delší nepldnst

8 - kráva je delší dbu bez říje (není březí) a na variu je palpačně zjištěn CL - tent jev bývá vázán na patlgický bsah v dělze neb na embrynální dúmrť Na vznik perzistentníh CL může mít vliv vnější prstředí: výživa (nejčastěji) phybu ustájení bez mžnsti hygienické nedstatky pdmínky nepříznivé klimatické rušivé psychické vlivy - léčba je zaměřena na dstranění CL prstřednictvím PGF2α - říje se dstaví d 3 dnů, říjvý hlen je čast zkalený neinseminvat - je vhdné prvést šetření dělhy výplachem Záněty phlavníh ústrjí - čast jsu spjeny s btížným průběhem prdu Jedná se záněty: Vaječníků Vejcvdů Dělhy Vleklý zánět dělžní sliznice bjevuje se p prdu - půvdcem bývá nespecifický kmplex mikrrganismů - při rektálním vyšetření bývá zjišťvána zvětšená dělha s tužší dělžní stěnu a fluktuujícím bsahem - léčba jsu dpručvány výplachy dělhy antibakteriálními a desinfekčními rztky Pymetra - těžká frma endmetritidy, vyznačující se nahrmaděním hnisu v dělze - nemcnění nejčastěji vzniká z akutní neb chrnické endmetritidy p prdu - u krav je častým následkem macerace pldu p trichmnádvé infekci - příčinu také bývá dumření pldu p infekci Actinmyces pygenes neb smíšenu infekcí E. cli, streptkky, stafylkky aj., které vnikly d dělhy jakukli cestu - půvdci vyvlávají hnisavý zánět, prsáknutí endmetria, lýzi pldu a hrmadění hnisu v dělze - zvířata při tmt nemcnění zpravidla nevykazují příznaky pruchy celkvéh zdravtníh

9 stavu a není-li dělha příliš naplněna laktace je nrmální V případě dluhdbéh trvání nemcnění a velkéh naplnění dělhy zvíře: hubne vypadává srst dchází k tkům klubů ppř. jsu metastázy v jiných rgánech a dstavují se příznaky celkvé sepse - bnvení phlavních funkcí je nejisté - léčba spčívá ve vyprázdnění dělhy a následném šetření kataru dělhy - p vyprázdnění dělhy je vhdný výplach desinfekčními rztky Zánět dělžníh krčku Zánět pchvy, pševní předsíně a vulvy Bezpříznakvá sterilita - charakteristickým rysem těcht pruch je nezabřezávání, respektive časné přerušení březsti plemenic, které vykazují nrmální průběh phlavníh cyklu a na phlavních rgánech nejsu patrné žádné anmálie Bezpříznakvá sterilita je když: Plemenice se již minimálně jednu telila Plemenice vykazuje nrmální phlavní cyklus Plemenice byla minimálně 3x inseminvána semenem pldnéh býka Kmplexní vyšetření plemenice neukázal patlgické mrflgick-funkční změny Pdmínky chvu jsu dbré - výskyt bezpříznakvé sterility je zaznamenán u cca 10% zvířat zařazených d reprdukce Dsavadní pznatky svědčí dvu frmách pakvanéh přebíhání: Vynechání plzení jeh příčinu může být: snížená kvalita vulvaných vajíček k plzení vůbec nedjde zárdek p plzení dále nevyvíjí Embrynální mrtalita = dumření a zánik plzených vajíček a embryí v raných stádiích březsti

10 - v dbrých chvech dumírá z nejrůznějších důvdů až 20% embryí (nrmální míra EM) - ve stádech s prblematicku pldnstí může EM dsahvat 40 i více % - k embrynální mrtalitě dchází nejčastěji d dby vytvření pldvých balů a jejich spjení s dělhu, tj. v dbě, kdy je přežití závislé na kvalitě a kvantitě výživných látek v uterinním sekretu a kdy je embry nejvíce zranitelné Příčiny EM vycházejí: ze samtnéh embrya resp. ze vztahu embry-matka z vnitřníh prstředí matky z existenčních pdmínek, které matku vlivňují - léčba není mžná, ale snižvání prcenta výskytu EM je mžné preventivně hlavně zajištění ptimálníh živtníh prstředí zvířat (welfare) Vnější činitelé prstředí výživa a krmení - úrveň výživy pdmínky ustájení hygiena prstředí technika chvu užitkvst zdravtní stav vliv rčníh bdbí na zabřezávání rganizace a evidence ztechnické práce Pdmínku vyhvující reprdukce je: dbrý zdravtní stav a chvná kndice zvířete - zvláště v bdbí rzdjvání djnice p telení, kdy mnžství přijatých živin v krmné dávce nestačí na prdukci mléka dchází k úbytku živé hmtnsti krav plnhdntná krmná dávka s vyváženým pměrem energetické slžky a stravitelných N-látek je dalším důležitým faktrem vlivňujícím pldnst - nedstatek energetické slžky v krmné dávce snižuje u djnic zabřezávání - důležité je i zastupení minerálních látek, vitamínů (A, D, E) a stpvých prvků (jód, mangan, zinek, flur, měď, atd.)

11 - nedstatečná výživa plemenic se prjevuje: nedstatečnými a tichými říjemi prdu prdlužením dby invluce dělhy p embrynální mrtalitu - d úrvně výživy je dvislá i intenzita dchvu jalvic určuje vhdný věk jalvice při zapuštění péče chvatele chvné plemenice bývá jedním z rzhdujících faktrů úspěšnéh chvu - při inseminaci je zabřeznutí dvislé d nahlášení říjících se k inseminaci - pravidelné sledvání a vyhledávání říje je prvním předpkladem pr dsažení žáducí natality ve stádě pdnebí a rční bdbí vlivňuje reprdukci především druhtně prstřednictvím klísající výživy během rku - vyské teplty půsbí na zabřezávání negativně 6.2 ANALÝZA PŘÍČIN ZHORŠENÉ PLODNOSTI - v každém chvu je nezbytné průběžně vyhdncvat výsledky užitkvsti, reprdukce a zdravtníh stavu stáda Je vhdné sledvat především tyt parametry: Prdukce Djivst Obsah slžek (tuk, bílkvina, laktóza) Obsah smatických buněk Mčvina v mléce Přírůstky neb nárůst výšky v kříži u telat a jalvic Zdraví Pčet úhynů a nutných prážek, jejich příčina % prcent zadržených lůžek Ostatní pprdní kmplikace Kndice krav v jedntlivých fázích laktace Kmplikace s knčetinami kulhání

12 Metablické testy, ph mči, stlice, rzbr bachrvé tekutiny, nálezy z jatek a úhynů Reprdukce Rzdělení stáda % březích krav % zapuštěných a nevyšetřených krav % nepřipuštěných d 60. dne p telení % nepřipuštěných nad 60 dní p telení Prbíhá analýza nepřipuštěných nad 60 dní p prdu % březích p 1. inseminaci a p všech inseminacích u krav a jalvic Servis perida, interval Embrynální mrtalita Pravidelnst cyklů u krav a jalvic Analýza pruch (necyklující zvířata, cysty, endmetritidy ) Další dplňkvá vyšetření (krystalizace pševníh hlenu, spermicidita hlenu, atd.)

Úvod Stres a reprodukce Úvod 1. Stres a stereotypy chování Stres Stereotypy v chování

Úvod Stres a reprodukce Úvod 1. Stres a stereotypy chování Stres Stereotypy v chování Úvd Změna pžadavků na užitkvst hspdářských zvířat, tedy i prasat, má za následek výraznu změnu gentypů. Ty jsu mnhem nárčnější k pdmínkám prstředí, v nichž jsu chvána. V důsledku th vyvstává d ppředí vědní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Základy rdinné a sexuální výchvy Terasft TS Sexuální výchva pr 5.-6. rčník ZŠ Výuka Obdbí lidskéh živta 24 stran 1. Část I - úvd 2. Věkvé úseky 3. Obdbí nvrzenecké 4. Oběhvá a trávicí sustava 5. Hmtnst

Více

Sportujeme s ENERVITEM

Sportujeme s ENERVITEM Sprtujeme s ENERVITEM 1. Stravvání u vytrvalstních výknů Během jakéhkliv vytrvalstníh výknu čerpají svaly energii především ze tří zdrjů: - glykgen (především svalvý glykgen), - endgenní (vnitřní) tuky

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Registr Tarceva návrh CRF Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Tarceva návrh CRF Nemalobuněčný karcinom plic Registr Tarceva návrh CRF Nemalbuněčný karcinm plic Frmulář: Vstupní parametry Rk narzení (z rdnéh čísla) Věk (z rdnéh čísla) Phlaví (z rdnéh čísla) Kuření Kuřák Bývalý kuřák Nekuřák Hmtnst pacienta v

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU?

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? . s. a t k e j r p r d y H c e w S kalu í n á v ň zply a Sušení dklad p í n v Prac 1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? Kal je materiál, který vzniká na všech kmunálních čistírnách dpadních vd, prt je nevyhnutelným

Více

- LÉKAŘSKÁ KOMISE - DOPORUČENÍ Č. 5

- LÉKAŘSKÁ KOMISE - DOPORUČENÍ Č. 5 - LÉKAŘSKÁ KOMISE - DOPORUČENÍ Č. 5 OMRZLINY - MÍSTNÍ POŠKOZENÍ CHLADEM - PRVNÍ OPATŘENÍ A LÉČBA V TERÉNU - (dpručení pr laiky) 4/2007 MUDr. Jana KUBALOVÁ, MUDr. Jarslava ŘÍHOVÁ, LK ČHS MÍSTNÍ POŠKOZENÍ

Více

ETIKA GENETIKY - OBECNĚ

ETIKA GENETIKY - OBECNĚ ETIKA GENETIKY - OBECNĚ - genvá technika staví na pznatcích bilgie, bichemie a genetiky - je mžné zjistit, izlvat, záměrně vlivňvat, měnit a nvě kmbinvat dědičné vlhy živých bytstí včetně člvěka - genvá

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Dotazník pro majitele kočky

Dotazník pro majitele kočky Dtazník pr majitele kčky Záznam připravil/a: Majitel: Jmén majitele: Telefn: E-mail: Adresa: Kčka: Jmén zvířete: Věk zvířete: Plemen zvířete: Phlaví zvířete: Kastrát: ANO/NE V klika letech byl zvíře kastrván?

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii.

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii. 5. Glb{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich ppis, princip, využití v gedézii. Zpracval: Tmáš Kbližek, 2014 Obecný princip Glbální navigační družicvé systémy (GNSS) umžňují určení prstrvé plhy

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Specializační stáže. II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK

Specializační stáže. II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Specializační stáže Pracviště: II. chirurgická klinika kardivaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Kapacita pracviště: 2 Obr akreditace: 1. Kardichirurgie 1.1. Základní chirurgický kmen: Pvinná praxe v bru

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

prášek pro přípravu injekčního roztoku

prášek pro přípravu injekčního roztoku PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE THIOPENTAL VALEANT 0,5 g THIOPENTAL VALEANT 1 g prášek pr přípravu injekčníh rztku (Thipentalum natricum) Přečtěte si pzrně celu příbalvu infrmaci dříve, než

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Případové studie využití HTA v diplomových pracích FBMI. Ing. Veronika Burianová

Případové studie využití HTA v diplomových pracích FBMI. Ing. Veronika Burianová Případvé studie využití HTA v diplmvých pracích FBMI Ing. Vernika Burianvá Nákladvá efektivita extrakrprální kardipulmnální resuscitace Řešitel: Veducí práce: Odbrný knzultant: Ing. et Mgr. Klára Buriškvá

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

(příliv kapitálu do danéé země) čím nižší je cena domácí měny, tím větší je po ní poptávka tzn. klesající tvar DCZK PCZK DCZK

(příliv kapitálu do danéé země) čím nižší je cena domácí měny, tím větší je po ní poptávka tzn. klesající tvar DCZK PCZK DCZK Kapitla 9 MĚNOVÝ KURZ Měnvý kurz vlivňuje mezinárdní směnu statků a služeb a přesuny kapitálu mezi jedntlivými státy Faktry vlivňující měnvý kurz Vývj mezinárdníh bchdu Vývj hspdářskéh cyklu Vývj reálných

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD 1 SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD Stanvisk dbru infrmatiky Magistrátu hlavníh města Prahy (dále jen OINF MHMP

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov

ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánov ZÁPIS ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCI ZKO OLOMOUCKÉHO kraje ze dne 10.03.2012 Štěpánv Přítmni - výbr KO: Bc. Jiří Lasík, Radvan Mrávek, Bc. Anežka Lasíkvá, Jsef Václavský, Blahslav Kuřil Omluveni: René Knečný,

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

TISKÁRNY. Canon ix 4000

TISKÁRNY. Canon ix 4000 TISKÁRNY Tiskárna je zařízení, které dstává data z pčítače a tiskne je na papír. Tiskárna je výstupní zařízení, které služí k přensu dat ulžených v elektrnické pdbě na papír neb jiné médium (ftpapír, kmpaktní

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Oběhová soustava. Krevní tělíska

Oběhová soustava. Krevní tělíska Oběhvá sustava Oběhvu sustavu tvří srdce, cévy, krev a míza. Cévy se pdle bsahu dělí na krevní a mízní. Krevní cévy jsu tepny, žíly a vlásečnice. Oběhvá sustava přepravuje krví živné látky, hrmny, kyslík,

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Variace Pohlavní soustava ženy

Variace Pohlavní soustava ženy Variace 1 Pohlavní soustava ženy 21.7.2014 16:03:50 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENY Funkce pohlavního systému ženy 1. Zrání vajíček a jejich uvolňování z kůry

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hry Telefn: 599 455 121, www.css-strava.cz PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dkument je přílhu č. 3, každé smluvy pskytvání

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Kapitola 3 VÝDAJE A ROVNOVÁŽNÝ PRODUKT (MODEL 45 tzn. MODEL DŮCHOD VÝDAJE)

Kapitola 3 VÝDAJE A ROVNOVÁŽNÝ PRODUKT (MODEL 45 tzn. MODEL DŮCHOD VÝDAJE) www.thunva.cz Kapitla 3 VÝDAJE A ROVNOVÁŽNÝ RODUKT (MODEL 45 tzn. MODEL DŮCHOD VÝDAJE) Mdel 45 (mdel s multiplikátrem): prvnává skutečně vytvřený prdukt (HD) a plánvané výdaje, které zamýšlejí ek. subjekty

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Kvalita, školení kvality PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Kvalita, školení kvality PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Kvalita, šklení kvality PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více