ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ"

Transkript

1 ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ Alaninaminotransferáza v séru (ALT) Albumin v séru Albumin v moči (mikroalbuminurie) Alfa-1-fetoprotein v plodové vodě Alkalická fosfatáza v séru (ALP) Amyláza v séru AMS/S) Amyláza v moči (AMS/U) Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) Antitrombin III v plazmě Aspartátaminotransferáza v séru (AST) Bilirubin v séru Bilirubin přímý (konjugovaný) v séru Bílkovina celková v séru (CB/S) Bílkovina celková v moči (CB/dU) C-peptid v séru C-reaktivní protein v séru (CRP) D-Dimery v plazmě Digoxin v séru Draslík v séru (kalium, K/S) Draslík v moči (K/dU) Elektroforéza sérových bílkovin Eosinofilní kationický protein (ECP) Estradiol v séru (E2) Feritin v séru Fibrinogen v plazmě Folát v séru (kyselina listová) Folitropin v séru (folikuly stimulující hormon, FSH) Fosfor v séru (P/S) Fosfor v moči (P/dU) Gamaglutamyltransferáza v séru (GMT) Glukóza v séru (Glukóza/S) Glukóza v plazmě (Glukóza/P) Glukóza v moči (Glukóza/dU) Glykované proteiny v séru (fruktosamin, DMF) Glykovaný hemoglobin v krvi (HbA1c) HCG v séru (lidský choriogonadotropní hormon) HDL-cholesterol v séru Homocystein v séru Hořčík v séru (Mg) Chloridy v séru (Cl/S) Chloridy v moči (Cl/dU) Cholesterol celkový v séru Imunoglobulin E celkový v séru (IgE) Kreatinin v séru Kreatinin v moči (Kreatinin/dU) Strana 1 (celkem 92)

2 Kreatininová clearance Kreatinkináza v séru (CK) Krevní obraz základní Krevní obraz s diferenciálním rozpočtem leukocytů (analyzátor) Krevní nátěr pro diferenciální rozpočet leukocytů (mikroskopicky) Krevní skupina AB0 a Rh-faktor Krvácivost Kyselá fosfatáza v séru (ACP/S) Kyselá fosfatáza v séru prostatická Kyselina močová v séru (KM/S) Kyselina močová v moči (KM/dU) Laktát v plazmě LDL-cholesterol v séru Lutropin v séru (luteinizační hormon, LH) Moč chemické vyšetření Moč morfologické vyšetření Močový sediment dle Hamburgera (Hamburgerův sediment) Močovina v séru (Urea/S) Močovina v moči (Urea/dU) Nádorové markery alfa-1-fetoprotein (AFP) Nádorové markery CA-125 Nádorové markery CA 19-9 Nádorové markery karcinoembryonální antigen (CEA) Nádorové markery prostatický antigen celkový (PSA) Okultní krvácení ve stolici Prolaktin v séru Protein C v plazmě Retikulocyty Sedimentace erytrocytů (FW) Sodík v séru (natrium, Na/S) Sodík v moči (Na/dU) Testosteron v séru Thyreoidální markery thyreotropin v séru (TSH) Thyreoidální markery celkový trijodtyronin v séru (T3) Thyreoidální markery celkový thyroxin v séru (T4) Thyreoidální markery volný thyroxin v séru (ft4) Toxikologický screening drog v moči Triacylglyceroly v séru Tromboplastinový test (INR) Trombinový čas Troponin I v séru (TnI) Vápník v séru (kalcium, Ca/S) Vápník v moči (Ca/dU) Vitamín B12 Železo v séru (Fe) Strana 2 (celkem 92)

3 Alaninaminotransferáza v séru (ALT) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0,01-0,80 μkat/l 1) Kolísání hodnot ALT v referenčním rozmezí nemá klinický význam a za jednu až dvě třetiny rozsahu tohoto kolísání jsou zodpovědné genetické faktory. 2) u krve na stanovení ALT nesmí předcházet žádná výraznější námaha. 3) Sérum nesmí být hemolytické. Strana 3 (celkem 92)

4 Albumín v séru statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-2 roky 27,0-52,0 g/l 2-15 let 30,0-52,0 g/l 15 let - dospělí 35,0-53,0 g/l 1) U referenčního rozmezí se někdy uvádějí sexuální rozdíly, ale vesměs nejsou uznávány. 2) Při odběru krve kromě minimálního použití škrtidla (hrozí falešně vyšší koncentrace albumínu) je nutno standardizovat polohu (vsedě resp. vleže). Vestoje jsou hodnoty 10-13% vyšší. Strana 4 (celkem 92)

5 Albumin v moči (Mikroalbuminurie) (moč) Materiál moč (3 hod.) plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu ,0 μg/min. l) Moč se sbírá během nočního odpočinku (obvykle osmihodinový - ale i 3 nebo 6hodinový - sběr od 22:00 do 06:00 hodin) podle návodu pro pacienta. Sběrnou nádobu uchovávejte v chladu. Objem se musí přesně změřit. 2) Podle doporučení ČSKB a ČDS není jediné vyšetření směrodatné, musí se opakovat. Strana 5 (celkem 92)

6 Alfa-1-fetoprotein v plodové vodě (plodová voda) Materiál plodová voda plastová zkumavka (žlutý uzávěr) Dostupnost rutinní ( 1x týdně pátek ) Kód výkonu Pohlaví Referenční meze Jednotky Ž dle týdne gravidity v době amniocentézy IU/ml 1) Vzorky jsou 1 x týdně svozem dopraveny z CGB laboratoře (cytologie, lékařská genetika) z Ostravy-Vítkovic. Strana 6 (celkem 92)

7 Alkalická fosfatáza v séru (ALP) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-2 roky 0-7,40 μkat/l 2-15 let 0-10,00 μkat/l M 15 let - dospělí 0-2,70 μkat/l Ž 15 let - dospělí 0-2,30 μkat/l Strana 7 (celkem 92)

8 Amyláza v séru (AMS/S) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0,01-1,50 μkat/l 1) Materiál nesmí být kontaminován slinami. Strana 8 (celkem 92)

9 Amyláza v moči (AMS/U) (moč) Materiál moč plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu ,17 μkat/l l) Strana 9 (celkem 92)

10 Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) (plazma) (plazma) žilní krev do Sarstedtské zkumavky s natrium citratem (zelený uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu sec. 1) Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát:krev 1:10). Strana 10 (celkem 92)

11 Antitrombin III v plazmě (plazma) (plazma) žilní krev do Sarstedtské zkumavky s natrium citratem (zelený uzávěr) Dostupnost rutinní ( min. 1x za 14 dní ) Odezva rutinní ( v den provedení ) Kód výkonu % 1) Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát:krev 1:10). Strana 11 (celkem 92)

12 Aspartátaminotransferáza v séru (AST) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0,01-0,80 μkat/l 1) Kolísání v rozsahu referenčního rozmezí nemá klinický význam a jedna až dvě třetiny kolísání v tomto rozmezí je podmíněna geneticky. 2) Před odběrem nutno vyloučiti výraznější fyzickou námahu. 3) Hemolýza séra znemožňuje spolehlivé stanovení transamináz AST. Strana 12 (celkem 92)

13 Bilirubin v séru statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-2 roky 0-170,0 μmol/l > 2 roky 0-22,0 μmol/l Poznámky : 1) Lačnění před odběrem nemá trvat déle než přes noc. 2) Krev po odběru nesmí stát ve zkumavce na přímém slunci. 3) Spolehlivé vyšetření bilirubinu v séru znemožňuje hemolýza séra. Strana 13 (celkem 92)

14 Bilirubin přímý ( konjugovaný ) v séru statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-5,00 μmol/l Poznámky : 1) Sérum nesmí být hemolytické. 2) Zkumavka s krví nesmí být po odběru vystavena slunečnímu světlu. 3) Vyšetření nelze vyžadovat, je-li celková bilirubinemie v séru pod 20 umol - (stávající metoda není dostatečně citlivá). Strana 14 (celkem 92)

15 Bílkovina celková v séru (CB/S) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-2 roky 46,0-69,0 g/l 2-15 let 52,0-78,0 g/l 15 let - dospělí 62,0-85,0 g/l Poznámka : 1) krve se má dít vsedě, po 5 minutovém klidu, nutno zabránit venostáze použitím škrtidla (dochází k falešně vyšším hodnotám celkové bílkoviny v séru). Strana 15 (celkem 92)

16 Bílkovina v moči (CB/dU) (moč) Materiál moč (24 hod.) plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu ,15 g/24 hod. l) Strana 16 (celkem 92)

17 C-peptid v séru ( sérum) Kód výkonu ,0-1655,0 pmol/l Poznámka : 1) Pacient k odběru musí být na lačno a nevyžaduje zvláštní přípravu k odběru. Strana 17 (celkem 92)

18 Kreatinkináza v séru (CK) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-2 roky 0-5,50 μkat/l 2-15 let 0-4,00 μkat/l M 15 let - dospělí 0,40-3,17 μkat/l Ž 15 let - dospělí 0,40-2,83 μkat/l 1) Sérum nesmí být hemolytické. 2) Hodnoty CK v séru zvyšuje fyzická námaha, křeče. 3) Hodnoty CK v séru zvyšují operativní zákroky i intramuskulární injekce. Strana 18 (celkem 92)

19 C-reaktivní protein v séru (CRP) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu ,00 mg/l 1) Sérová hodnota CRP je užitečný a v klinice nejvíce používaný protein akutní fáze. 2) Referenční hodnota 5 mg/l neodpovídá horní fyziologické hranici, ale představuje mez detekce u stávajících analytických postupů (nefelometrie, turbidimetrie, apod.). 3) Stávající stanovení CRP v séru je třeba odlišovat od stanovení tzv. hypersenzitivního CRP (hs CRP), jehož citlivost a mez detekce je řádově vyšší. Hypersenzitivní CRP se začíná uplatňovat jako velmi spolehlivý marker budoucí kardiovaskulární příhody. Strana 19 (celkem 92)

20 D-Dimery v plazmě (plazma) (plazma) žilní krev do Sarstedtské zkumavky s natrium citratem (zelený uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu ,0 ng/ml FEU 1) Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát:krev 1:10). Strana 20 (celkem 92)

21 Digoxin v séru Materiál krev Dostupnost rutinní ( pondělí-pátek ); v případě podezření na intoxikaci digoxinem po domluvě s laboratoří (tel ) ve statimovém režimu Kód výkonu Pohlaví Věkové rozmezí Terapeutická hladina Jednotky 0,80-2,40 ng/ml 1) se provádí nejméně 6, lépe 24 hodin po podání digoxinu pacientovi (prakticky krátce před podáním nové dávky). 2) Steady state (= vyrovnaný stav) sérové koncentrace digoxinu je dosažen nejdříve po 5 dnech od zahájení aplikace. 3) V literatuře se uvádějí koncentrace digoxinu v séru buď v nmol/l nebo v ng/ml. Přepočet : a) nmol/l x 0,78 = ng/ml b) ng/ml x 1,28 = nmol/l Strana 21 (celkem 92)

22 Draslík v séru (kalium, K/S) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-2 roky 4,00-6,20 mmol/l 2-15 let 3,60-5,90 mmol/l 15 let - dospělí 3,90-5,60 mmol/l 1) Separace krvinek od séra musí být uskutečněna do hodiny!!! Necentrifugovanou krev nelze skladovat, zvláště ne pak v chladničce! 2) V plasmě je koncentrace draslíku lehce nižší než v séru, proto při vyšetřování kalemie nelze střídat materiály (sérum/plasma). 3 ) Při odběru nutno dbát lege artis podmínek odběru žilní krve : žádné stažení paže škrtidlem, žádné cvičení paží či pěstí! Strana 22 (celkem 92)

23 Draslík v moči (K/dU) (moč) Materiál moč (24 hod.) plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu ,0-90,0 mmol/24 hod. l) Strana 23 (celkem 92)

24 Elektroforéza sérových bílkovin Dostupnost rutinní ( 1-2x týdně ) Odezva rutinní ( do 2-4 dnů ) Kód výkonu let - dospělí 58,0-68,0 % 15 let - dospělí 1,0-4,0 % 15 let - dospělí 5,0-10,0 % 15 let - dospělí 8,0-14,0 % 15 let - dospělí 13,0-19,0 % Laboratoř denzitometricky vyhodnotí jednotlivé bílkovinné frakce, ale patologický výsledek elektroforézy vydává ve formě popisu a slovního komentáře výsledku i s doporučením dalšího laboratorního diagnostického postupu. l ) Kromě antikoagulačních prostředků v séru vadí při elektroforéze hemolýza séra! 2) Od elektroforézy bílkovin plného séra se postupně upouští ve prospěch stanovení jednotlivých bílkovin. Elektroforéza sérových bílkovin zůstává stále vynikajícím screeningovým postupem hlavně pro zachycování paraproteinů (M-gradient) v séru. Strana 24 (celkem 92)

25 Eosinofilní kationický protein v séru (ECP) ( sérum) Kód výkonu ,0 ng/ml Poznámka : Strana 25 (celkem 92)

26 Estradiol v séru (E2) Kód výkonu M 0 56,0 pg/ml Ž ženy v době fertilního období: - folikulární fáze 0 160,0 pg/ml - ovulační fáze 34,0 400,0 pg/ml - luteální fáze 27,0 246,0 pg/ml - antikoncepce 0 102,0 pg/ml menopauza 0 30,0 pg/ml léč. menopauza 0 93,0 pg/ml Strana 26 (celkem 92)

27 Feritin v séru Kód výkonu M 28,0-397,0 ng/ml Ž 6,0-159,0 ng/ml 1) Feritin v séru není jen indikátorem tělesných zásob železa, ale také citlivý tumorózní marker. Strana 27 (celkem 92)

28 Fibrinogen v plazmě (plazma) (plazma) žilní krev do Sarstedtské zkumavky s natrium citratem (zelený uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu ,70 4,00 g/l 1) Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady (citrát:krev 1:10). Strana 28 (celkem 92)

29 Folát v séru (kyselina listová) Kód výkonu ,2-15,4 ng/ml 1) Strana 29 (celkem 92)

30 FSH v séru (folitropin, folikuly stimulující hormon) Kód výkonu M 0,7-11,1 IU/l Ž ženy v době fertilního období: - folikulární fáze 3,0-14,4 IU/l - ovulační fáze 5,8-21,0 IU/l - luteální fáze 1,2-9,0 IU/l - antikoncepce 0-4,9 IU/l ženy v postmenopauze 21,7-153,0 IU/l Strana 30 (celkem 92)

31 Fosfor (P/S) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-2 roky 1,10-2,80 mmol/l 2-15 let 1,40-2,20 mmol/l 15 let - dospělí 0,80-1,50 mmol/l Strana 31 (celkem 92)

32 Fosfor v moči (P/dU) (moč) Materiál moč (24 hod.) plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu ,0-32,0 mmol/24 hod. l) Strana 32 (celkem 92)

33 Gamaglutamyltransferáza v séru (GMT) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-2 roky 0-3,70 μkat/l 2-15 let 0-0,60 μkat/l M 15 let - dospělí 0-0,92 μkat/l Ž 15 let - dospělí 0-0,63 μkat/l Strana 33 (celkem 92)

34 Glukóza v séru (Glukóza/S) Glukóza v plazmě (Glukóza/P) (sérum, plazma) (sérum, plazma) srážlivá žilní krev do Sarstedtské zkumavky s bílým uzávěrem nebo žilní krev do Sarstedtské zkumavky s NaF+heparinem, žluté víčko (plazma) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-15 let 3,30-5,30 mmol/l 15 let - dospělí 4,20-6,10 mmol/l 1) musí být nalačno! 2) Laboratoř OKBH vyšetřuje glykémii v žilním séru nebo plasmě. Nevyšetřujeme glykemii v plné krvi (ani žilní, ani kapilární). 3) Stanovení koncentrace glukózy v plazmě žilní krve je indikováno při diagnostice DM (vyšetření nalačno, nebo ogtt). 4) Uvedené referenční hodnoty se týkají glykémie nalačno!! 5) U hodnot nalačno není rozdílu mezi hodnotou glykémie stanovenou v žilním séru či plasmě nebo hodnotou glykémie v kapilární plasmě. Odlišné hodnoty glykémie v těchto různých materiálech jsou až po jídle neboli postprandiálně. 6) Pozor - fluorid sodný je jedovatý! Strana 34 (celkem 92)

35 Glukóza v moči (Glukóza/dU) (moč) Materiál moč (24 hod., 2x12 hod., 3x8 hod.) plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu ,80 mmol/24 hod. l) Strana 35 (celkem 92)

36 Glykované proteiny v séru (fruktosamin) Kód výkonu ,0-285,0 μmol/l 1) nemusí být prováděn nalačno. 2) Glykované proteiny vyjadřují průměrnou kompenzaci diabetu za období posledních tří týdnů (optimálně za posledních 8-12 dnů ). Strana 36 (celkem 92)

37 Glykovaný hemoglobin (nesrážlivá krev) (nesrážlivá krev) nesrážlivá žilní krev do Sarstedtské zkumavky s K3EDTA (červený uzávěr) Kód výkonu ,80-4,00 % 1) Krev po odběru dobře promíchat! Krev nesmí být odebrána do heparinu! 2) Pacient před odběrem nemusí lačnit, poněvadž glykovaný hemoglobin je dlouhodobý ukazatel kompenzace diabetu (údaje se značně liší od 6 týdnů až po 3 měsíce (= životnost erytrocytu). 3) Kritéria kompenzace diabetu: - optimální kompenzace diabetu : pod 4,5 % - uspokojivá kompenzace diabetu : 4,5 6,0 % - neuspokojivá kompenzace diabetu : nad 6,0 % Strana 37 (celkem 92)

38 HCG v séru (lidský choriogonadotropní hormon) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu Ž netěhotné nad 10 let 0-5,0 IU/l Ž těhotné 1. týden 10,0-30,0 IU/l 2. týden 10,0-100,0 IU/l 3. týden 10, ,0 IU/l 4. týden 10, ,0 IU/l měsíc IU/l 2. trimestr IU/l 3. trimestr IU/l Poznámka : 1) Vzhledem k velkým individuálním rozdílům koncentrací je nutno sledovat prosperitu těhotenství s využitím více odběrů HCG. 2) Stanovení HCG v séru je i součástí screeningu vrozených vývojových vad. Podmínkou je sdělení délky těhotenství s co největší přesností. Optimální interval pro screening vrozených vývojových vad plodu je týden těhotenství. 3) Koncentrace 5,0 100,0 IU/l jsou z hlediska potvrzení nebo vyloučení těhotenství nesměrodatné a stanovení HCG v séru je nutno opakovat. Strana 38 (celkem 92)

39 HDL cholesterol v séru Kód výkonu roky 0,80-2,15 mmol/l 2-15 let 0,90-2,25 mmol/l M 15 let - dospělí 0,80-1,80 mmol/l Ž 15 let - dospělí 0,80-2,20 mmol/l 1) krve musí být proveden bez použití škrtidla. bez lačnění zavádí do vyšetření cca 10% chybu. 2) Hodnoty HDL-cholesterolu pod 1,00 mmol/l se považují za rizikový faktor aterogenezy, naopak hodnoty HDL-cholesterolu nad 1,60 mmol/l jsou považovány za faktor ochranný. Strana 39 (celkem 92)

40 Homocystein v séru ( sérum) Kód výkonu ,0-15,0 μmol/l Poznámka : 1) Strana 40 (celkem 92)

41 Hořčík v séru (Mg) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu roky 0,75-1,15 mmol/l 2-15 let 0,70-0,95 mmol/l 15 let - dospělí 0,70-1,05 mmol/l 1) krve musí být proveden bez použití škrtidla. Strana 41 (celkem 92)

42 Chloridy v séru (Cl/S) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-2 roky 95,0 115,0 mmol/l 2-15 let 97,0-110,0 mmol/l 15 let - dospělí 95,0-110,0 mmol/l Strana 42 (celkem 92)

43 Chloridy v moči (Cl/dU) (moč) Materiál moč (24 hod.) plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu ,0-260,0 mmol/24 hod. l) Strana 43 (celkem 92)

44 Cholesterol celkový v séru Kód výkonu roky 2,50-4,30 mmol/l 2-15 let 2,30-4,80 mmol/l 15 let - dospělí 3,50-5,20 mmol/l 1) krve musí být proveden bez použití škrtidla. Komprese paže škrtidlem před odběrem krve, zvláště je-li delší a cvičí-li pacient na vybídnutí ošetřujícího personálu pěstí nebo předloktím, vede to k vzestupu cholesterolemie o 10 až 15 %. 2) Pacient nemusí před odběrem lačnit, ale měl by dodržet 20-minutový interval vsedě, v praxi aspoň 5-minutový. Až 20 minutový klid vsedě před odběrem je postačující ke snížení hladiny cholesterolemie, která je o % vyšší u pacientů vstoje. Poněvadž v praxi nelze dodržovat tento extrémní požadavek, spokojujeme se s 5 minutami klidu vsedě před odběrem krve. 3) Hodnoty celkové cholesterolemie v plasmě (ať heparinové nebo EDTA) jsou o 3-4 % nižší než v séru. Nelze proto při vyšetřování střídat materiály tj.jednou vyšetřit cholesterol ze séra, podruhé z plasmy. 4) Koncentrace cholesterolemie s věkem od puberty do dospělosti stoupá zhruba do 60 let, pak klesá. V praxi se držíme cílové hodnoty cholesterolemie (5,0 mmol/l) po celý život, u obou pohlaví a dosažení této hodnoty znamená docílení standardního rizika aterogeneze. Strana 44 (celkem 92)

45 Imunoglobulin E celkový v séru (IgE) Kód výkonu rok 0-12,0 IU/ml 1-5 let 0-50,0 IU/ml 5-9 let 0-75,0 IU/ml 9-15 let 0-160,0 IU/ml 15 let - dospělí 0-100,0 IU/ml 1) Strana 45 (celkem 92)

46 Kreatinin v séru (Kreatinin/S) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-2 roky 20,0-50,0 μmol/l 2-15 let 20,0-88,0 μmol/l M 15 let - dospělí 35,0-115,0 μmol/l Ž 15 let - dospělí 50,0-97,0 μmol/l 1) Hodnoty kreatininu v séru nepříznivě ovlivňuje vyšší sérová koncentrace bilirubínu. 2) Stanovení kreatininu znemožňuje silnější hemolýza séra. Strana 46 (celkem 92)

47 Kreatinin v moči (Kreatinin/dU) (moč) Materiál moč (24 hod.) plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu M 8,8-17,6 mmol/24 hod. Ž 7,0-15,8 mmol/24 hod. l) Strana 47 (celkem 92)

48 Kreatininová clearance (sérum, moč) Materiál sérum, moč (24 hod.) srážlivá žilní krev do Sarstedtské zkumavky s bílým uzávěrem, plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu Materiál Referenční meze Jednotky Glomerulární filtrace (clearance kreatininu) moč 1,34 2,60 ml/sec Tubulární resorpce (resorbční frakce vody) moč 0,98 0,99 1/1 l) Glomerulární filtrace (clearance endogenního kreatininu korigovaná na povrch těla) se vypočítává na základě znalosti diurézy (za 24 hod.), výšky a váhy pacienta, sérové a močové koncentrace kreatininu. Strana 48 (celkem 92)

49 Krevní obraz základní (nesrážlivá krev) (nesrážlivá krev) nesrážlivá žilní krev do Sarstedtské zkumavky s K3EDTA (červený uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu Erytrocyty Hemoglobin Hematokrit MCV (střední objem erytrocytů) MCH (množství Hb v erytrocytu) MCHC (koncentrace Hb v erytroc.) Leukocyty Trombocyty 0-2 roky 3,6 5, let 3,7 5,4 M 15 let - dospělí 4,2 5, /l Ž 15 let - dospělí 3,8 5,2 0-2 roky let M 15 let - dospělí g/l Ž 15 let - dospělí roky 0,30 0, let 0,32 0,50 M 15 let - dospělí 0,40 0,54 1/1 Ž 15 let - dospělí 0,36 0, roky let f1 15 let - dospělí roky let pg 15 let - dospělí roky > 2 roky g/l 0-2 roky 8,0 11, let 4,0 10, /l 15 let - dospělí 3,5 9,0 0-2 roky > 2 roky /l 1) Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Strana 49 (celkem 92)

50 Krevní obraz diferenciální rozpočet leukocytů (analyzátor) (nesrážlivá krev) (nesrážlivá krev) nesrážlivá žilní krev do Sarstedtské zkumavky s K3EDTA (červený uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu Neutrofily Eosinofily Bazofily Monocyty Lymfocyty 0-2 roky 0,25 0, let 0,35 0,70 1/1 15 let - dospělí 0,40 0, roky 0 0, let 0 0,05 1/1 15 let - dospělí 0 0, roky 0 0, let 0 0,01 1/1 15 let - dospělí 0 0, roky 0,02 0, let 0,02 0,08 1/1 15 let - dospělí 0,02 0, roky 0,20 0, let 0,20 0,60 1/1 15 let - dospělí 0,20 0,45 1) Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. 2) Stanovení je standardně prováděno na analyzátoru spolu se základním krevním obrazerm. Strana 50 (celkem 92)

51 Krevní nátěr diferenciální rozpočet leukocytů (mikroskopicky) (nesrážlivá krev) (nesrážlivá krev) nesrážlivá žilní krev do Sarstedtské zkumavky s K3EDTA (červený uzávěr) Kód výkonu 96711, 96713, Neutrofily Eosinofily Bazofily Monocyty Lymfocyty 0-2 roky 0,25 0, let 0,35 0,70 1/1 15 let - dospělí 0,40 0, roky 0 0, let 0 0,05 1/1 15 let - dospělí 0 0, roky 0 0, let 0 0,01 1/1 15 let - dospělí 0 0, roky 0,02 0, let 0,02 0,08 1/1 15 let - dospělí 0,02 0, roky 0,20 0, let 0,20 0,60 1/1 15 let - dospělí 0,20 0,45 1) Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. 2) Mikroskopické stanovení je přednostně prováděno u pacientů z hematologické ambulance a u dětí, dále také pro upřesnění u pacientů s patologickými nálezy při stanovení na analyzátoru. Strana 51 (celkem 92)

52 Krevní skupina AB0 a Rh(D) antigen (sérum, erytrocyty) (sérum, erytrocytární náplav) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) Referenční rozmezí - SKUPINOVÝ SYSTÉM AB0 : REAKCE ERYTROCYTŮ S DIAGNOSTICKÝMI ANTISÉRY Krevní skupina Anti-A Anti-B Anti-AB A B AB REAKCE SÉRA S DIAGNOSTICKÝMI ERYTROCYTY Krevní skupina 0 A 1 A 2 B A B AB Strana 52 (celkem 92)

53 Krvácivost (Duke) (krev z ušního lalůčku) (kapilární krev z ušního lalůčku) nelze provést ze vzorku nutná přítomnost pacienta Kód výkonu sec. 1) Zjišťuje se doba, za kterou dojde na kůži při vpichu za standardních podmínek k zástavě krvácení. Jedná se pouze o orientační metodu. 2) Krvácivost se měří nejdéle 3O minut. U delších časů se zapíše déle než 30 minut. Dobu krvácivosti ovlivňují některé antiagregační léky (např. kyselina acetylsalicylová). Doporučeje se tyto léky vysadit nejméně týden před vyšetřením. Strana 53 (celkem 92)

54 Kyselá fosfatáza v séru (ACP/S) Kód výkonu let 0 120,0 nkat/l M 15 let - dospělí 0 90,0 nkat/l Ž 15 let - dospělí 0 70,0 nkat/l 1) u krve nesmí předcházet digitální vyšetření prostaty či masáž prostaty. 2) Vzhledem k diurnálnímu kolísání se má odběr provádět v 9.00 hod. ráno a mezi odběrem a dodáním materiálu do laboratoře má uplynout co nejkratší doba. Laboratoř vyšetřuje dodaný materiál ihned po dodání materiálu. 3) Stanovení ACP v séru je mimořádně citlivé na hemolýzu (vede k falešnému zvýšení sérové koncentrace ACP). Strana 54 (celkem 92)

55 Kyselá fosfatáza v séru prostatická frakce (ACPP/S) Kód výkonu ,4 nkat/l 1) u krve nesmí předcházet digitální vyšetření prostaty či masáž prostaty. 2) Vzhledem k diurnálnímu kolísání se má odběr provádět v 9.00 hod. ráno a mezi odběrem a dodáním materiálu do laboratoře má uplynout co nejkratší doba. Laboratoř vyšetřuje dodaný materiál ihned po dodání materiálu. 3) Stanovení ACPP v séru je mimořádně citlivé na hemolýzu (vede k falešnému zvýšení sérové koncentrace ACPP). Strana 55 (celkem 92)

56 Kyselina močová v séru (KM/S) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu roky 100,0-350,0 μmol/l 2-15 let 130,0-390,0 μmol/l M 15 let - dospělí 202,0-416,0 μmol/l Ž 15 let - dospělí 142,0-339,0 μmol/l 1) Statimové vyšetření jen výjimečně. Strana 56 (celkem 92)

57 Kyselina močová v moči (KM/dU) (moč) Materiál moč (24 hod.) plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu ,60-6,0 mmol/24 hod. l) Strana 57 (celkem 92)

58 Laktát v plazmě (plazma) (plazma) žilní krev do Sarstedtské zkumavky s NaF + K3EDTA (žlutý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0,60-2,44 mmol/l l) žilní krve bezpodmínečně bez komprese paže škrtidlem a bez cvičení paží či pěstí! Strana 58 (celkem 92)

59 LDL-cholesterol v séru Kód výkonu ,00 mmol/l 1) krve musí být proveden bez použití škrtidla. 2) se provádí po hodinovém lačnění pacienta, před odběrem pacient dodržuje optimálně 20-minutovou, v rutinní praxi aspoň 5-minutovou polohu vsedě! 3) Krev nesmí být lipemická ( chylózní ), koncentrace triacylglycerolů nesmí být vyšší jak 4,0 mmol/l. 4) Cílová hodnota LDL cholesterolu z pohledu aterogeneze v primární prevenci při malém riziku činí 4,50 mmol/l a méně, při vysokém riziku 3,50 mmol/l a méně. V sekundární prevenci je cílovou hodnotou 2,60 mmol/l a méně. 5) LDL-cholesterol lze rovněž vypočítat ze tří vyšetřených parametrů (celkový cholesterol, HDLcholesterol a triacylglyceroly) dle Friedewaldova vzorce. Strana 59 (celkem 92)

60 LH v séru (lutropin, luteinizační hormon) Kód výkonu M 0,8-7,6 IU/l Ž ženy v době fertilního období: - folikulární fáze 1,1-11,6 IU/l - ovulační fáze 17,0-77,0 IU/l - luteální fáze 0-14,7 IU/l - antikoncepce 0-8,0 IU/l ženy v postmenopauze 11,3-40,0 IU/l Strana 60 (celkem 92)

61 Moč chemické vyšetření (moč) Materiál moč plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu analyt 0 (negat.) 1 arb. jedn. 2 arb. jedn. 3 arb. jedn. 4 arb. jedn. Bilirubin (μmol/l) negativní 17,0 50,0 100,0 Urobilinogen (μmol/l) normální 34,0 70,0 140,0 200,0 Ketolátky (mmol/l) negativní 1,0 5,0 10,0 25,0 Bílkovina (g/l) negativní 0,3 1,0 3,0 10,0 Glukósa (mmol/l) normální 5,5 14,0 28,0 55,0 Erytrocyty (ery/μl) negativní Leukocyty (leu/μl) negativní Nitrity negativní pozitivní Referenční meze ph 5,0 6,5 Jednotky Specific. hmotnost moče 1,010 1,025 (g/cm 3 ) l) Strana 61 (celkem 92)

62 Moč morfologické vyšetření (moč) Materiál moč plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu Erytrocyty (počet elementů/1 µl) Leukocyty (počet elementů/1 µl) Válce hyalinní (počet elementů/1 µl) Válce granulované (počet elementů/1 µl) Epitelie ploché (počet elementů/1 µl) Epitelie kulovité (počet elementů/1 µl) analyt 0 (negat.) 1 arb. jedn. 2 arb. jedn. 3 arb. jedn. 4 arb. jedn > > > > > > 200 Bakterie > 400 Krystaly oxalátu 0 přítomny četné velmi četné záplava Krystaly kyseliny močové 0 přítomny četné velmi četné záplava Tripelfosfáty 0 přítomny četné velmi četné záplava Drť urátová 0 přítomny četné velmi četné záplava Drť krystalická 0 přítomny četné velmi četné záplava Drť amorfní 0 přítomny četné velmi četné záplava Trichomonády 0 přítomny četné velmi četné záplava Kvasinky 0 přítomny četné velmi četné záplava Spermie 0 přítomny četné velmi četné záplava Hlen 0 přítomny četné velmi četné záplava l) Strana 62 (celkem 92)

63 Močový sediment dle Hamburgera (Hamburgerův sediment) (moč) Materiál moč (3 hod.) plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu Materiál Referenční meze Jednotky Erytrocyty moč /sec Leukocyty moč /sec Válce (hyalinní) moč 0 1 1/sec Válce (ostatní) moč nepřítomny l) Moč se sbírá přesně 3 hodiny (180 minut) v 7 hodin ráno se pacient vymočí do záchodu (tato porce moče se nesbírá). Pacient pak močí do připravené, vymyté a vysušené plastové nádoby přesně 3 hodiny, (případně močí vícekrát), ale naposledy v 10 hodin. Pokud se nemůže pacient z jakéhokoliv důvodu vymočit přesně za 3 hodiny, toleruje se v krajních případech úchylka doby sběru moče ± 30 minut, pacient pak může močit do nádoby mezi 2,5 a 3,5 hodinou, ale skutečná délka sběrového období musí být s minutovou přesností uvedena na žádance. Příjem tekutin má být během sběru moče do 300 ml. Strana 63 (celkem 92)

64 Močovina v séru (Urea/S) statim ( pondělí-pátek ) statim ( do 1 hodiny od doručení materiálu ) Kód výkonu (rutinní) (statim) 0-2 roky 1,70-5,30 mmol/l 2-15 let 1,80-6,50 mmol/l 15 let - dospělí 1,70-8,30 mmol/l Strana 64 (celkem 92)

65 Močovina v moči (Urea/dU) (moč) Materiál moč (24 hod.) plastová zkumavka na moč (žlutý uzávěr) Kód výkonu ,0-540,0 mmol/24 hod. l) Strana 65 (celkem 92)

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Albumin v séru... 2 Index MAU/KREA... 2 Alkalická fosfatáza v séru... 3 Alaninaminotransferáza v séru... 3 Amyláza v moči... 3 Amyláza v

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř Platnost od 01.06.2015 Verze 06 A. ÚVOD Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice Číslo dokumentu LP Verze 3 Exemplář 3 Platnost od 2.3.2015 Zpracoval Mgr. M. Korotvička, MUDr. V. Šoupová Kontroloval Mgr. M. Korotvička, vedoucí OKB Schválil

Více

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost: interní Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 01 Příručka OD 04 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) Důvěrnost:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. RNDr. VLADIMÍR KOMÁREK s.r.o. PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ 2006

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. RNDr. VLADIMÍR KOMÁREK s.r.o. PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ 2006 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ 2006 RNDr. VLADIMÍR KOMÁREK s.r.o. LABORATOŘ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE BRNO, ZAHRADNÍKOVA 2-8 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana č. 1 z 62 Tento dokument je platnou verzí Laboratorní příručky Laboratoře klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách, p. o. Po vytištění má pouze informativní charakter. Zpracovala

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 10.4.2015 Rozdělovník Č. výtisku Umístění

Více

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Revize: 7.10. 2012 stručný popis a charakteristika biochemická vyšetření řazena abecedně ALP (Alkalická fosfatáza) Alkalická fosfatáza je enzym složený

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře LABORATORNÍ METODY Část

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Obsah 1. Účel... 3 2. Platnost... 3 3. Použité zkratky a pojmy... 3 4. Odpovědnosti a pravomoci... 3 5. Vlastní popis předmětu... 3 A. Úvod... 3 A.1 Předmluva... 3 A.2 Úvod... 4 B.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD JAROMĚŘ ŘÍJEN 2013 LP 1/47 OKBD Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Jaroměř Skupina: Laboratorní příručka Označení: LP Verze: 02 Počet stran: 47 Platí od : 1. 10. 2013

Více

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení : Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 01.10.2014 Revize: 1x za 2 roky Rozsah působnosti: všechna oddělení Stodské nemocnice a.s. Počet stran:

Více

C Manuál pro odběry primárních vzorků

C Manuál pro odběry primárních vzorků C Manuál pro odběry primárních vzorků C.1 Základní informace V této kapitole jsou uvedeny všechny specifické pokyny týkající se správného odběru a zacházení s primárními vzorky. Tyto pokyny jsou důležité

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Biochemická laboratoř v Lanškrouně provozovatel: Ing. Miroslav Kuťák LP Laboratorní příručka Verze: 07 Jméno Podpis Vypracoval: Ing. Miroslav Kuťák Schválil: Ing. Miroslav Kuťák Uvolnil:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. MUDr. Karel Dvořák Číslo dokumentu: LP Laboratoře transfuzní stanice Platnost od: 11.11.2013 Verze č.:3 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: ing. Janoušková Schválil: MUDr. Karel Dvořák Strana 1 (celkem 65) Změna č.1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení pacienti, dovolujeme si Vám předložit

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Jeremenkova 40/1056 Počet stran: 41 Směrnice č. 004 Rozdělovník: Verze Revize Výtisk Umístění Odpovědná osoba (vydání) 2 2 1. Kancelář vedoucí Ing. Beáta Jánošová laboratoří OKB 2. Pracoviště Přerov Jana

Více

Laboratorní příručka Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec

Laboratorní příručka Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec Vypracoval: MUDr. Martina Fojtíková Mgr. Nikola Manfrinová Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.,MBA Datum platnosti: 15. 9. 2014 Označení

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - OKB Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 2. 2015 Verze č.: 7 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551111 fax: +420 311 559050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO NH

Více

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH BIOCHEMIE 1) ABR Pro posouzení acidobazické rovnováhy provádíme na přístroji Rapid point tuto škálu analytů ph, Na, K, Ca, Cl Referenční meze:

Více

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard Téma: Odběr biologického materiálu vydání č. 3 Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. Žďárská 610, Nové Město na Moravě, 592 31 STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP sekce: číslo: odbornost: A 6 Všeobecný standard

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - HTO Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 5. 2013 Verze č.: 5 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

Laboratorní vyšetřovací metody Hematologie, biochemie

Laboratorní vyšetřovací metody Hematologie, biochemie Laboratorní vyšetřovací metody Hematologie, biochemie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Mgr. Helena Kollátorová Biologický

Více

Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice J.Hradec, a.s.

Oddělení hematologie a krevní transfúze. Nemocnice J.Hradec, a.s. Oddělení hematologie a krevní transfúze Nemocnice J.Hradec, a.s. Typ dokumentu: SOP Strana číslo: 1 Platnost od do: 4.10.2011 4.10.2012 Název dokumentu Laboratorní příručka Rozdělovník Jméno Umístění Počet

Více

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. strana : 1 z 2 Název dokumentu Laboratorní příručka THO Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Abstrakt Laboratorní příručka komplexně informuje o činnostech prováděných na THO. Je určena všem spolupracujícím

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka BLP1 Vydání č. 7 Schválil: RNDr.L.Faldynová Kulíšková Datum platnosti: 1. 1. 2015 Výtisk č. 1 Strana: 2 1. Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, v úvodu bychom Vám rádi poděkovali za spolupráci,

Více

Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace

Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace OBSAH Str. ABR 1 Albumin 15 ALP 17 ALT 18 Amniová tekutina na fosfolipidy 19 Amoniak 20 AMS 22 Anorganický fosfor (ip) 24 AT III 26 Apolipoprotein

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

Typ dokumentace: Veřejná Číslo verze: 02 Zpracoval/podpis: A. Špačková/1.3.2008/ Číslo výtisku: Schválil/dne/podpis: Ing. Švarcová/1.3.2008/ Platnost od: 1.3.2008 Jiné informace: Dokument je v platné verzi

Více