Moravského urologického sympozia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moravského urologického sympozia"

Transkript

1 Suppl. A ročník ISBN Moravského urologického sympozia Pořadatel: Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a občanské sdružení Muž 21. století, o.s Karlova Studánka, Lázeňský dům Libuše Abstrakta

2 Rapidnorm 3000 mg Fosfomycin Jediná dávka pro léčbu nekomplikované cystitidy NOVINKA Zkrácená informace: Název přípravku: Rapidnorm 3000 mg, granule pro perorální roztok. Složení: 1 sáček obsahuje fosfomycinum 3000 mg (fosfomycinum trometamoli 5631 mg). Indikace: Léčba akutních nekomplikovaných infekcí močových cest u dospívajících a dospělých žen ve věku od 12 do 65 let. Dávkování a způsob podání: U žen s hmotností nad 50 kg jeden sáček přípravku Rapidnorm najednou. Po rozpuštění obsahu sáčku ve sklenici vody je roztok určen k okamžitému podání. Lék se užívá 2 hodiny před jídlem či po něm. Kontraindikace: Přecitlivělost na složky přípravku, těžká porucha funkce ledvin. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Při užívání fosfomycinu nutno pamatovat na příp. onemocnění související s Clostridium difficile. Přípravek by neměl být užíván při intoleranci fruktózy, malabsorpci glukosy a galaktosy, při sacharoso-izomaltasové deficienci. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášené - průjem, bolest hlavy, vaginitida, nauzea, rinitida, bolesti zad, dysmenorea, faryngitida, závratě, bolest břicha, dyspepsie, astenie a vyrážka. Interakce: Metoklopramid snižuje biologickou dostupnost fosfomycinu. Doporučuje se odstup 2 až 3 hodin mezi podáním obou léčiv. Podobné účinky mohou vyvolávat i jiné léky zvyšující gastrointestinální motilitu. Balení: 1 sáček s 8 g granulí. Držitel rozhodnutí o registraci: APOGEPHA Arzneimittel GmbH, Kyffhäuserstrasse 27, Drážďany, Německo. Reg. č: 15/228/13-C. Datum revize textu: Podrobné informace jsou v Souhrnu údajů o přípravku. Přípravek je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. APOGEPHA Arzneimittel GmbH, Kyffhäuserstraße 27, Drážďany, SRN, tel , fax ,

3 Informace 3 Pořadatel Prezidenti Programový výbor Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a občanské sdružení Muž 21. století, o.s. doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc. MUDr. Milan Král, Ph.D. Mgr. Nataša Sochorová doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D. Organizátor SOLEN, s. r. o. Lazecká 297/51, Olomouc Kontaktní osoba: Mgr. Simona Elblová , , Programové zajištění: Zdeňka Bartáková , , Účast je v rámci celoživotního postgraduálního vzdělávání dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK ohodnocena 12 kredity pro lékaře a 8 kredity pro sestry. Grafické zpracování a sazba: Lucie Šilberská Supplementum A časopisu Urologie pro praxi Citační zkratka: Urolog. praxi 2015; 16(Suppl A) ISBN

4 4???? Program MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Čtvrtek / lékařská sekce Slavnostní zahájení doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D Doktorandský studijní program garanti doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. Problematika diagnostiky renálního ložiska MUDr. David Ondra Vývoj radionuklidových a ultrazvukových nálezů u pacientů po operaci kojenecké hydronefrózy dlouhodobé výsledky MUDr. Jan Šarapatka, MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D. Kvalita života po radikální prostatektomii MUDr. Marek Broul, FECSM Operační léčba postprostatektomické inkontinence diagnostika a načasování terapie MUDr. Eva Burešová Funkční rekonstrukce uretrovezikálního spojení při roboticky asistované radikální prostatektomii MUDr. Vladimír Študent Moderní zobrazovací metody v primodiagnostice karcinomu prostaty MUDr. Šárka Kudláčková Karcinom prostaty garanti doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D., prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc. Co schází pacientovi s diagnózou rakoviny prostaty v kontaktu s lékařem prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc. Nádorové metastázy a dopad změn metabolizmu kostí na péči o pacienty (informace z konference) doc. MUDr. Vojtěch Kamarád, DrSc. Robotická chirurgie v ČR v roce 2015 doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. Robotická radikální prostatektomie zlepšení funkčních výsledků doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. Současné možnosti robotické operativy MUDr. Igor Hartmann, Ph.D Přestávka Sekce mluts garanti doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. mluts přehled a vývoj léčby doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. Možnosti kombinační léčby mluts MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., FEBU Zkušenosti s kombinační léčbou u pacientů s mluts i se symptomy OAB MUDr. Šárka Kudláčková, MUDr. Milan Král, Ph.D. Nykturie a její řešení MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., FEBU

5 Pacientům s mcrpc Xofigo prodlužuje celkové přežití cílenou léčbou kostních metastáz 1 Xofigo vs. placebo: Signifikantně prodlužuje celkové přežití o 3,6 měsíce Signifikantně oddaluje výskyt první symptomatické skeletální příhody o 5,8 měsíce Nižší výskyt nežádoucích účinků než placebo Xofi go je indikováno pro léčbu kostních metastáz u pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty, symptomatickými metastázami v kostech a bez známých viscerálních metastáz. 2 Reference: 1. Parker C, et al. Alpha emitter radium-223 and survival in metastatic prostate cancer. N Engl J Med. 2013;369(3): Xofi go SPC. L.CZ.SM SPC na straně 7

6 6???? Program Sekce erektilní dysfunkce garanti doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., MUDr. Aleš Horák Avanafil (Spedra ) poslední z dostupných inhibitorů fosfodiesterázy 5. typu MUDr. Aleš Horák Penilní rehabilitace u pacientů s erektilní dysfunkcí po radikální prostatektomii doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. Penilní rehabilitace praxe MUDr. Igor Hartmann, Ph.D. Čtvrtek / sesterská sekce I Moderátoři: Mgr. Nataša Sochorová, Marie Schindlerová Prevence tumoru varlat samovyšetřování Tomáš Kaplan, Bc. Hana Přadková Mezioborová spolupráce při léčbě roztroušené sklerózy Zuzana Vilnerová, Bc. Hana Juřenová Fimóza u dětí Zuzana Hrabcová Z historie ošetřovatelství Mgr. Nataša Sochorová Význam a aplikace kalia Marie Schindlerová, Věra Julínková Spolupráce urologického oddělení se stacionářem po TRUS a biopsii prostaty Bc. Miriam Žižková, Bc. Hana Přadková Hospitalizmus Renata Slováčková Přestávka Cizí těleso v ledvinné pánvičce Jitka Hanousková Cizí předměty v močovém měchýři Pavlína Palčíková Cizí tělesa v močových cestách Jitka Kolajová, DiS., Lucia Šimalíková Riziko infekce u různých typů derivace moči Lenka Pazstorová, Martina Terová Pooperační komplikace močových derivací Lenka Harazimová, Monika Čopfová, Petra Nováčková Péče o pacienty s urostomií Martina Terová, Lenka Pazstorová Ošetřovatelská kazuistika pacienta s nekrózou penisu Bc. Ivanka Baumová Péče o pacienta s Fourniérovou gangrénou Mgr. Jana Bitalová Od Společenský večer

7 Zkrácený souhrn údajů o přípravku Xofigo Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Obchodní název léčivého přípravku: Xofigo 1000 kbq/ml injekční roztok. Mezinárodní nechráněný název účinné látky: Radium-223 dichloridum. Schválené indikace pro použití: Přípravek Xofigo je indikován k léčbě dospělých mužů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty, symptomatickými metastázami v kostech a bez známých viscerálních metastáz. Kontraindikace: Pro podání přípravku Xofigo neexistují žádné známé kontraindikace. Klinicky významná varování a upozornění pro použití: Suprese kostní dřeně: U pacientů léčených přípravkem Xofigo byla hlášena suprese kostní dřeně, proto musí být na počátku léčby a před každou dávkou přípravku Xofigo provedeno hematologické vyšetření pacientů. Před prvním podáním přípravku by měl být absolutní počet neutrofilů (ANC) 1, /l, počet trombocytů /l a hemoglobin 10,0 g/dl. Před následným podáním by měl být ANC 1, /l a trombocyty /l. Pokud nedojde k obnovení těchto hodnot během 6 týdnů po posledním podání přípravku Xofigo i přes podávanou standardní péči, měla by další léčba přípravkem Xofigo pokračovat pouze po pečlivém vyhodnocení poměru přínos/riziko. Pacienti s prokázaným ohrožením rezervy kostní dřeně, např. po předchozí cytotoxické chemoterapii a/nebo ozařování (EBRT) nebo pacienti s karcinomem prostaty s pokročilou difúzní infiltrací kostí (EOD4; superscan ), by měli být léčeni s opatrností. Účinnost a bezpečnost cytotoxické chemoterapie podané po léčbě přípravkem Xofigo nebyly stanoveny. Crohnova choroba a ulcerózní kolitida: Bezpečnost a účinnost přípravku Xofigo u pacientů s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou nebyly hodnoceny. Vzhledem k tomu, že se přípravek Xofigo vylučuje stolicí, může radiace způsobit zhoršení akutního zánětlivého střevního onemocnění. Pacientům s akutním onemocněním střev by měl být přípravek Xofigo podán pouze po pečlivém vyhodnocení poměru přínos/riziko. Komprese míchy: U pacientů s neléčenou hrozící nebo přítomnou kompresí míchy by měla být léčba pomocí standardní péče, jak je klinicky indikována, dokončena před zahájením nebo znovuzahájením léčby přípravkem Xofigo. Fraktury kostí: U pacientů s frakturami kostí by měla být před zahájením nebo znovuzahájením léčby přípravkem Xofigo provedena ortopedická stabilizace fraktur. Osteonekróza čelisti: U pacientů léčených bisfosfonáty a přípravkem Xofigo nelze vyloučit zvýšené riziko vzniku osteonekrózy čelisti. Sekundární maligní nádory: Přípravek Xofigo přispívá k celkové dlouhodobé kumulativní radiační expozici u pacienta, která může být spojena se zvýšeným rizikem rakoviny a vrozených defektů. Zejména může být zvýšené riziko osteosarkomu, myelodysplastického syndromu a leukémie. V klinických studiích při sledování po dobu až tří let nebyly hlášeny žádné případy rakoviny vyvolané přípravkem Xofigo. Pomocné látky se známým účinkem: V závislosti na podaném objemu může tento léčivý přípravek obsahovat až 2,35 mmol (54 mg) sodíku v jedné dávce. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. Klinicky významné nežádoucí příhody a interakce: Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky ( 10 %) u pacientů léčených přípravkem Xofigo byly průjem, nevolnost, zvracení a trombocytopenie. Nejzávažnější nežádoucí účinky byly trombocytopenie a neutropenie. Protože nemůže být vyloučena interakce s vápníkem a fosfáty, podávání přípravků s těmito látkami a/nebo vitaminem D by mělo být několik dnů před zahájením léčby přípravkem Xofigo přerušeno. Souběžná chemoterapie s přípravkem Xofigo může mít aditivní účinky na supresi kostní dřeně. Úplnou informaci o bezpečnosti přípravku naleznete v SPC přípravku. Dostupné lékové formy: Injekční roztok. Jedna injekční lahvička obsahuje 6 ml roztoku (6,0 MBq radia-223 dichloridu k referenčnímu datu). Dávkování a způsob podání: Přípravek Xofigo je podáván v dávce o aktivitě 50 kbq na kilogram tělesné hmotnosti ve 4 týdenních intervalech. Je podáváno 6 injekcí přípravku Xofigo. Přípravek Xofigo je určen pro intravenózní podání. Musí být podán pomalou injekcí (obvykle do 1 minuty). Intravenózní sonda nebo kanyla musí být před a po aplikaci injekce přípravku Xofigo propláchnuta isotonickým roztokem chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) určeným pro injekční podání. Klinicky významná možnost vzniku závislosti na léku: Není známo, že by přípravek Xofigo vyvolával závislost na léku. Odkaz na speciální skupiny pacientů: Přípravek Xofigo není indikován u žen. Přípravek Xofigo nemá být používán u žen, které jsou nebo mohou být těhotné nebo u kojících žen. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním: Manipulace s přípravkem Xofigo by měla být prováděna tak, aby odpovídala jak požadavkům na radiační bezpečnost, tak požadavkům na farmaceutickou kvalitu. Příjem, uchovávání, používání, manipulace a likvidace radiofarmak podléhají předpisům a/nebo příslušným povolením kompetentního úředního orgánu a měla být přijímána, používána a podávána pouze oprávněnými osobami v určených klinických podmínkách. Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci: Bayer Pharma AG, D Berlín, Německo. Registrační číslo: EU/1/13/873/001. Podmínky uchovávání: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávání přípravku Xofigo by mělo být v souladu s národními předpisy pro radioaktivní látky. Poslední revize SPC: listopad 2013 Další informace získáte na adrese: Bayer, s. r. o., Siemensova 2717/4, Praha 5, tel.: , fax: , Přípravek je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním léku si pečlivě přečtěte úplnou informaci o přípravku. L.CZ.SM

8 8???? Program Pátek / lékařská sekce Pracovní snídaně rezidentů, kazuistiky garanti prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc., MUDr. Milan Král, Ph.D. Komplikovaná urolitiáza na pět let zapomenutém ureterálním stentu MUDr. Slavomír Vachata, MUDr. Jiří Špaček, MUDr. Jan Tomášek, MUDr. Lukáš Holub, doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. Odlitková pyelolitiáza jako příčina selhání funkce graftu po transplantaci MUDr. Zdeněk Polák Naše zkušenosti s životností flexibilních uretroskopů po 360 procedurách MUDr. Jakub Baron, MUDr. Peter Dančík Buschkeův-Löwensteinův nádor v oblasti hráze MUDr. Petr Dolák Nízce diferencovaný leiomyosarkom s origem ve funiculus spermaticus MUDr. Romana Dúbravická, MUDr. Jan Vašinka, MUDr. Martin Labovský Maligní melanom uretry MUDr. Roman Šamudovský Cirkumcize není malých operací MUDr. Jan Tomášek, MUDr. Ivo Novák, Ph.D., doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. Následky injekční aplikace cizí látky pod kůži penisu MUDr. Ľubica Ciesar Lahová, MUDr. Josef Kopecký Resekce tumoru solitárního varlete u mladého muže MUDr. Jiří Špaček, MUDr. Lukáš Holub, MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D., MUDr. Slavomír Vachata, MUDr. Josef Košina, doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. Verukózní karcinom penisu glansektomie MUDr. Slavomír Klátil Tumor varlete z Leydigových buněk MUDr. Jakub Szewczyk Extragonadální smíšený germinální tumor retroperitonea MUDr. Eva Poláčková, MUDr. Osvald Celman, MUDr. Katarína Spurná, MUDr. Lukáš Kypta, MUDr. Karel Zita Fokální Ormondova choroba (idiopatická retroperitoneální fibróza) MUDr. Jan Pulcer, MUDr. Roman Staněk, MUDr. Tomáš Kokoř, MUDr. Gabriela Hoblíková, prof. MUDr. Michal Michal Resekce tumoru ledviny: tumor lokalizovaný v hilu ledviny MUDr. Vladimír Študent Resekce objemného tumoru funkčně solitární ledviny MUDr. Petra Vltavská, MUDr. Roman Staněk, MUDr. Tomáš Kokoř, MUDr. Jan Pulzer, MUDr. Veronika Králová, MUDr. Gabriela Černá Progredující subkapsulární ložiska ledvin jako méně častá manifestace počínajícího onkologického onemocnění MUDr. Jan Šarapatka, MUDr. Šárka Kudláčková, MUDr. Michaela Zezulová

9 Program???? 9 Lacerace pravé ledviny bez traumatu MUDr. František Hruška, MUDr. Eva Burešová Inflamatorní myofibroblastický tumor močového měchýře asociovaný s bilaterálním hereditárním retinoblastomem MUDr. Jakub Musil Vezikorektální píštěl u pacienta po rekonstrukční operaci střeva MUDr. Jana Jurásková Corpus alienum vesicae urinariae MUDr. Michaela Šafářová Překvapivý nález u pacientky s podezřením na renální koliku MUDr. Barbora Látalová Dioctophyme renale (Ledvinovec psí) MUDr. Jan Pulcer, MUDr. Ivo Odstrčil, MUDr. Jozef Jaššo, RNDr. Pavel Moravec, prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. Rozvaha o adekvátní radikalitě při dodatečném průkazu intraluminálního šíření uroteliálního karcinomu in situ do chámovodů MUDr. Yaroslav Andriychuk Neobvyklá manifestace karcinomu močového měchýře imitující gynekologické maligní onemocnění MUDr. Jan Novák Přestávka Problematika postgraduálního vzdělávání garanti doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. Prezentace a diskuzní panel doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D., MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., FEBU, MUDr. Milan Král, Ph.D., MUDr. David Hradil Uroinfekce stačí jen jedna dávka ATB MUDr. Eva Burešová Pokročilý karcinom prostaty Degarelix nová data v hormonální léčbě karcinomu prostaty doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. Kvalita života pacientů s kostními metastázami a současné možnosti jejího ovlivnění doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D Karcinom močového měchýře neadjuvantní chemoterapie MUDr. Milan Král, Ph.D., MUDr. Hana Študentová, MUDr. Vladimír Študent Zkušenosti z praxe garanti doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. Využití metody rázových vln v léčbě erektilní dysfunkce MUDr. Turčan Pavel, PhDr. Pokorný Pavel Zkušenosti s operační léčbou postprostatektomické inkontinence moči MUDr. Eva Burešová, MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., FEBU, doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

10 10???? Program Chirurgická léčba sestupu orgánů pánevního dna MUDr. Jan Kestřánek, Ph.D, doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., MUDr. Ondřej Dvořák, MUDr. Daniel Leško, doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. Extra-anatomický stent Detour první zkušenosti doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D., MUDr. Josef Košina Sklerotizace renální cysty u adolescentní dívky, kazuistika MUDr. Peter Kuliaček, MUDr. Ivo Novák, MUDr. Jiří Špaček, MUDr. Pavel Rejtar, Ph.D. (nekomentovaný poster) Pátek / sesterská sekce II Sesterská sekce je organizována ve spolupráci s Aesculap Akademií Urologická operativa z pohledu sestry Moderátoři: Lenka Pazstorová, Lenka Ďurišová, Irena Kader Agová Péče o rigidní endoskopy a laparoskopické nástroje Ing. Jiří Hammer Specifika šicích materiálů v urologické endoskopické operativě Jana Bednaříková Prevence SSI příprava operačního pole Mgr. Petra Bártová Otevřené a laparoskopické urologické operace rozdíl pro perioperační sestry Bc. Jana Černá, Jana Matesová Pozitivní a negativní dvouleté zkušenosti s novým endoskopickým sálem UREX Bc. Lenka Ďurišová, Petra Kroutilová Transuretrální resekce ve fyziologickém roztoku Jaroslava Dohnalová Přestávka Robotická operativa pohledem perioperační sestry Irena Kader Agová, Martina Fričarová Výhody nových flexibilních nástrojů Petra Kroutilová, Bc. Lenka Ďurišová Detour, nový extra-anatomický stent výhody a rizika Bc. Helena Dušánková PVP fotoselektivní vaporizace prostaty z pohledu perioperační sestry Bc. Kateřina Zdrálková ECIRS inovace v léčbě nefrolitiázy v endourologii Bc. Kateřina Zdrálková Závěr Moravského urologického sympozia

11 Pouze VIAGRA je VIAGRA Bylo prokázáno, že Viagra poskytuje optimální tvrdost erekce 1-3* Léčba erektilní dysfunkce (ED) pomáhá obnovit sebeúctu a sebedůvěru pacienta 4-8 Zkrácená informace o pøípravku Viagra 25, 50, 100 mg potahované tablety, Viagra 50 mg tablety rozpustné v ústech. Složení - léèivá látka: Jedna potahovaná tableta obsahuje 25, 50 nebo 100 mg sildenafilu ve formì sildenafili citras. Jedna tableta rozpustná v ústech obsahuje 50 mg sildenafilum ve fomì sildenafili citras. Pomocná látka se známým úèinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 0,834 mg, 1,667, nebo 3,334 mg laktosy (ve formì monohydrátu); a další pomocné látky. Indikace: léèba erektilní dysfunkce u dospìlých mužù. Dávkování a zpùsob podání: K perorálnímu podání dospìlým nad 18 let. Potahované tablety - Obvyklá doporuèená dávka je 50 mg, kterou je tøeba užít podle potøeby pøibližnì jednu hodinu pøed sexuální aktivitou. Tablety rozpustné v ústech - Obvyklá doporuèená dávka je 50 mg, kterou je tøeba užít podle potøeby pøibližnì jednu hodinu pøed sexuální aktivitou na laèno, po vložení do úst se tableta nechá rozpadnout a poté se spolkne s/bez zapití. Je tøeba ji užít bezprostøednì po vyjmutí z blistru. U pacientù vyžadujících dávku 100 mg se druhá 50mg tableta rozpustná v ústech musí užít až po úplném rozpadnutí první tablety. Obì lékové formy - Maximální doporuèená dávka je 100 mg dennì. U nemocných s renální insuficiencí, insuficiencí jater a u nemocných, kteøí souèasnì užívají pøípravky inhibující CYP3A4, se doporuèuje zahájit léèbu dávkou 25 mg. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léèivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku pøípravku. Souèasné užití s látkami schopnými uvolòovat oxid dusnatý nebo s nitráty v jakékoli formì. Použití u pacientù, pro které není sexuální aktivita vhodná (napø. nestabilní angina pectoris, závažné srdeèní selhání). Závažná jaterní porucha, hypotenze (TK<90/50mm Hg), cévní mozková pøíhoda nebo infarkt myokardu v nedávné anamnéze a také známé hereditární degenerativní postižení sítnice (retinitis pigmentosa). U pacientù, kteøí ztratili zrak v dùsledku nearteritické pøední ischemické neuropatie optického nervu (NAION). Zvláštní upozornìní: Pøed zahájením léèby erektilní dysfunkce by mìl lékaø posoudit kardiovaskulární funkce pacienta. Sildenafil zvyšuje hypotenzivní úèinek nitrátù. Souèasné užití sildenafilu s jinými formami léèby erektilní dysfunkce se nedoporuèuje. Pøi podání sildenafilu pacientùm užívajícím alfa-blokátory a u pacientù s anatomickou deformací penisu èi s onemocnìními, která je predisponují k priapismu, je tøeba opatrnosti. V pøípadì erekce, která pøetrvává déle než 4 hodiny, by mìl pacient vyhledat okamžitou lékaøskou pomoc. Je nutné pacienta pouèit, aby v pøípadì jakékoliv náhlé poruchy zraku pøestal pøípravek VIAGRA užívat a okamžitì vyhledal svého lékaøe Je tøeba peèlivì uvážit podávání sildenafilu pacientùm s poruchami srážlivosti krve nebo aktivní vøedovou chorobou. Souèasné užívání sildenafilu s ritonavirem není doporuèeno. Pøípravek VIAGRA není indikován k použití u žen. Potahovaná tableta obsahuje laktózu. Interakce: Pøi souèasném podání s inhibitory CYP3A4 by mìla být jako úvodní podána dávka 25 mg. Úèinky na schopnost øídit a obsluhovat stroje: Nemocní by mìli znát svoji reakci na pøípravek Viagra døíve, než budou øídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. Nežádoucí úèinky: Nejèastìji hlášené nežádoucí úèinky: bolesti hlavy a návaly, dyspepsie, poruchy vidìní, rozmazané vidìní, nevolnost, nával horka, cyanopsie, zduøení nosní sliznice, závratì. Pøedávkování: V pøípadech pøedávkování je nutno podle potøeby zavést standardní podpùrná opatøení, nelze pøedpokládat, že by dialýza zrychlila clearance. Uchovávání: Potahované tablety - Uchovávejte pøi teplotì do 30 C. Tablety rozpustné v ústech - Nevyžaduje zvlášní teplotní podmínky. Obì lékové formy - Chraòte pøed vlhkostí (v pùvodním vnitøním obalu). Balení: 2, 4, 8 nebo 12 tablet v blistru. Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci: Pfizer Limited, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Velká Británie. Registraèní èísla: Potahované tablety - EU/1/98/077/ , EU/1/98/077/ , EU/1/98/077/ Tablety rozpustné v ústech - EU/1/98/077/ Datum poslední revize textu: Výdej léèivého pøípravku je vázán na lékaøský pøedpis. Pøípravek není hrazen z prostøedkù veøejného zdravotního pojištìní. Pøed pøedepsáním se, prosím, seznamte s úplnou informací o pøípravku. Reference: 1. Mulhall J et al. Erectile dysfunction: Monitoring response to treatment in clinical practice Recommendations of an international study panel. J Sex Med 2007;4: King et al. Correlations between increased erection hardness and improvements in emotional well-being and satisfaction outcomes in men treated with sildenafil citrate for erectile dysfunction. Int J Impot Res 2007;19: Mulhall J.P. et. al., Erection hardness, a unifying factor for defining response in the treatment of erectile dysfunction. UROLOGY 68 (Suppl 3A): 17-25, Kadioglu et al. Quality of erections in men treated with flexible-dose sildenafil for erectile dysfunction: Multicenter trial with a double-blind, randomized, placebo-controlled phase and an open-label phase. J Sex Med 2008;5: Althof et al. Sildenafil citrate improves self-esteem, confidence, and relationships in men with erectile dysfunction: Results from an international, multi-center, double-blind placebo-controlled trial. J Sex Med 2006;3: Cappelleri et al. Comparison between sildenafil-treated subjects with erectile dysfunction and control subjects on the self-esteem and relationship questionnaire. J Sex Med 2006;3: Montorsi et al. Erectile function and assessments of erection hardness correlate positively with measures of emotional well-being, sexual satisfaction, and treatment satisfaction in men with erectile dysfunction treated with sildenafil citrate (Viagra). Urology 2006;68: Moncada et al. Emotional changes in men treated with sildenafil citrate for erectile dysfunction: A double-blind, placebo-controlled clinical trial. J Sex Med 2009;6: * U 76 % mužù, kteøí užili pøípravek Viagra 100 mg, bylo dosaženo EHS (stupeò tvrdosti erekce) 4 z pùvodního EHS 3. 2 Úplnou informaci pro pøedepisování obdržíte na adrese: Pfizer, spol. s r. o., Stroupežnického 17, Praha 5, telefon: , fax: , V pøípadì odborných dotazù volejte odbornou informaèní službu spoleènosti Pfizer: VGR

12 12???? Abstrakta Doktorandský studijní program garanti doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. ČTVRTEK / / Problematika diagnostiky renálního ložiska MUDr. David Ondra Urologické oddělení, Uherskohradišťská nemocnice a.s. S rozvojem zobrazovacích metod dochází ke stále častějším nálezům renálního ložiska ne zcela jasné etiologie. Problémem je pak rozlišit, zda jde o ložisko, které máme aktivně řešit (nejčastěji maligní povahy), nebo o ložisko, kde jej intervence zbytečnou zátěží pro pacienta a je výhodnější je jen sledovat. Práce uvádí přehled vyšetřovacích metod používaných k diagnostikování renálního ložiska, shrnuje současnou praxi dle doporučení EAU a AAU, aktuální stav poznání pomocí závěrů posledních metaanalýz a pokouší se zpřesnit diagnostiku renálních lézí a odlišit ložisko intersticiální nefritidy a benigní komplikované cysty od maligního tumoru ledvin, tumoru parenchymu ledviny od tumoru dutého systému ledviny, intraparenchymatózně uložených kalcifikací od litiázy dutého systému a analyzuje specificitu a senzitivitu flexibilního nefroskopického vyšetření v korelaci k CT nálezům k rozlišení tumoru parenchymu ledviny od tumoru dutého systému ledviny, intraparenchymatózně uložených kalcifikací od litiázy dutého systému. Retrospektivně hodnotí soubor pacientů vyšetřených na našem pracovišti s CT nálezem renálního ložiska za poslední 8 let s důrazem na malá ložiska nejasné etiologie. Vývoj radionuklidových a ultrazvukových nálezů u pacientů po operaci kojenecké hydronefrózy dlouhodobé výsledky MUDr. Jan Šarapatka, MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D. Urologická klinika LF UP a FN Olomouc Asymptomatická dilatace kalichopánvičkového systému (KPS) je odhalena při ultrazvukovém (UZ) screeningu v 0,6 4,5 %. Během postnatálního sledování se asi v 50 % dilatace KPS spontánně upraví, u zbývajících pacientů je nutno vyloučit závažnou obstrukční nebo refluxní vadu, která by mohla ohrozit správný vývoj a funkci ledviny. Nejčastější příčinou dilatace KPS je porucha odtoku moči v pelviureterální junkci (PUJ). Stále se hledá optimální vyšetřovací postup, který by co nejméně zatížil dítě a včas odhalil rizikový stupeň poruchy odtoku moči s nutností operace. Jednou z možností hodnocení závažnosti obstrukce PUJ je posouzení vývoje ledviny při dlouhodobém sledování vývoje UZ a radionuklidových nálezů po resekční pyeloplastice. Indikačními kritérii k operaci jsou: hypofunkce ledviny ( 40 %), pokles funkce ledviny během sledování o 10 %, jednoznačný průkaz obstrukce při MAG3 scintigrafii nebo při vylučovací urografii s furosemidovým testem, progrese dilatace KPS a redukce parenchymu během UZ sledování a symptomatická hydronefróza.

13 Abstrakta???? 13 V prospektivní studii sledujeme soubor dětí, u kterých byla na Urologické klinice FN Olomouc v letech provedena resekční pyeloplastika. Hodnotíme předoperační a pooperační UZ a scintigrafické nálezy. Klinický průběh a vývoj monitorovaných ukazatelů pooperačně hodnotíme 1., 2. a 3. rok po výkonu. Kvalita života po radikální prostatektomii MUDr. Marek Broul, FECSM Klinika urologie a robotické chirurgie UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, KZ a.s., Sexuologické oddělení MNUL, KZ a.s. Cíl: Vyhodnotit dotazníky IIEF 5 vyplněné pacienty Kliniky urologie a robotické chirurgie UJEP v letech před roboticky asistovanou radikální prostatektomií (RARP) a po této operaci v několika časových odstupech. V tomto souboru jsme chtěli zjistit, zda a po jaké době dochází k návratu erektilní funkce a zda někdy dojde k návratu erekce do původního stavu jako před operací. Dále jsme chtěli potvrdit, zda je návrat erekce závislý na typu provedeného výkonu tedy nervy šetřící a nervy nešetřící prostatektomie. Metoda: V hodnoceném období jsme na našem pracovišti provedli roboticky asistovaných radikálních prostatektomií. Ne všichni pacienti sou- Graf 1. Graf s IIEF-5 skóre pacientů, kteří podstoupili RARP v jednotlivých hodnotících obdobích, rozdělený podle jednotlivých typů operace NNS (non nerve sparing surgery), UNS (unilateral nerve sparing surgery) a BNS (bilateral nerve sparing surgery)

14 14???? Abstrakta Obrázek 1. Dotazník IIEF-5

15 Abstrakta???? 15 hlasili s vyplňováním dotazníků a někteří nechtěli svou erekci a pooperační erektilní dysfunkci vůbec řešit. Někteří pacienti souhlasili pouze s anonymním vyplněním dotazníku a tak do konečného souboru nemohli být zařazeni. Do práce jsem tedy zařadil pouze pacienty, kteří s vyplňováním dotazníků souhlasili, následně byli ochotni chodit na další kontroly a i při nich vyplňovat IIEF-5 dotazníky. Výsledky: Prokázal jsem, že erektilní funkce se po robotické radikální prostatektomii postupně obnovuje. K úplnému návratu erektilní funkce na úplně stejnou hodnotu IIEF-5 skóre v našem souboru nedošlo. Po 12 měsících došlo téměř k vyrovnání se původním hodnotám IIEF-5 skóre. Prokázali jsme vliv typu prodělané operace (nervy šetřící (jednostranně, oboustranně) x nešetřící) na návrat erektilní funkce. Závěr: Sexuální funkce jsou pro většinu mužů středního i vyššího věku normální součástí kvality života a výkony typu robotické radikální prostatektomie mohou tyto funkce porušit. Sledování IIEF-5 skóre u pacientů po radikální roboticky asistované prostatektomii ukazuje na výskyt erektilní dysfunkce a její postupné zlepšování v čase. Operační léčba postprostatektomické inkontinence moči diagnostika a načasování terapie MUDr. Eva Burešová, doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. Urologická klinika LF UP a FN Olomouc Nejčastější příčinou stresové inkontinence u mužů je iatrogenně nebo traumatem způsobená insuficience sfinkteru. Postprostatektomická inkontinence má největší dopad na kvalitu života pacienta. V rámci doktorandského studia chirurgické léčby této inkontinence se jako zásadní součást managementu jeví správná diagnostika a načasování operační terapie. Karcinom prostaty je druhá nejčastěji se vyskytující malignita u mužů. V případě lokalizovaného onemocnění je standartní terapií radikální prostatektomie (RP). I přesto, že se neustále zdokonalují operační techniky, část pacientů po RP může trpět stresovou inkontinencí moči. Výskyt postprostatektomické inkontinence (PPI) v publikovaných souborech značně kolísá, závisí na použité definici inkontinence a době trvání od operace. Všeobecně platí, že během prvního roku po RP je vysoká šance opětovného dosažení kontinence. Přetrvávající únik moči významně ovlivňuje kvalitu života a pro pacienty je daleko více obtěžujícím symptomem než erektilní dysfunkce. Zatím chybí jednoznačné validované vyšetření, které by přesně určilo PPI. Evropská urologická společnost doporučuje dvoustupňový algoritmus. V prvním řadě se začíná s neinvazivními metodami, jako je pečlivě odebraná anamnéza, vyšetření moči, ultrazvukové změření postmikčního rezidua, analýza mikčního deníku a vyplnění dotazníků (např. zkrácená forma ICIQ International Consultation on Incotinence Questionnaire. Bohužel zatím neexistuje žádný dotazník, který by se zaměřoval jen na PPI. Stupně inkontinence také zatím nebyly přesně definovány, spousta autorů používá svoje rozdělení. Všeobecně se dělí na několik stupňů: lehká, střední a těžká inkontinence. Závažnost inkontinence se nedá určit jen podle pacientovy denní spotřeby vložek. Různé pomůcky mají variabilní jímavost moči a také subjektivní potřeba nutnosti výměny vložky dle

16 16???? Abstrakta její náplně se u každého pacienta značně liší. Proto k zobjektivizování stupně inkontinence pomáhají PAD testy (vložkové testy). I když mají své úskalí, jsou velmi důležitou pomůckou. Nejpřesnějších výsledků se dosahuje pomocí 24hodinového vložkového testu, ale nejlépe proveditelný je standardizovaný jednohodinový PAD test, který jsme používali i v rámci této doktorandské práce. Pokud konzervativní terapie inkontinence nestačí, jsou indikována invazivní vyšetření. Je nutné provést cystoskopii k zjištění stavu anastomózy a sfinkteru k vyloučení striktury a viditelného defektu při volní kontrakci svěrače. Kompletní urodynamické vyšetření není pro pacienty přínosem a mělo by být indikováno jen při podezření na mikční dysfunkci nebo známky urgentní inkontinence. Funkční rekonstrukce uretrovezikálního spojení při roboticky asistované radikální prostatektomii MUDr. Vladimír Študent Urologická klinika LF UP a FN Olomouc Úvod a cíle: Postprostatektomická inkontinence (PPI) představuje stále velký problém i při použití minimálně invazivních metod, jako je roboticky asistovaná radikální prostatektomie (RARP). PPI výrazně snižuje kvalitu života mužů, prodlužuje rekonvalescenci a je rovněž spojena s nezbytným finančně náročným užíváním inkontinenčních pomůcek. Představujeme novou metodu funkční rekonstrukce uretrovezikální anastomózy, která má za cíl snížit časnou PPI po RARP. Metodika: Celkem 66 pacientů indikovaných k RARP bylo randomizováno do dvou skupin. U jedné byla provedena standardní metoda rekonstrukce svalů pánevního dna dle Rocca, druhá byla operována novou technikou. Před operací a pooperačně v protokolem daných intervalech byly vyplněny dotazníky International Prostate Symptom Score (IPSS) a mezinárodní dotazník pro inkontinenci ICIQ-SF. Dále byl proveden standardizovaný jednohodinový vložkový test (PAD test) za 6 8 týdnů po operaci. Zaznamenány byly případné komplikace. Výsledky: Výsledky jsou postupně vyhodnocovány. První výsledky míry PPI se zdají povzbudivé, nebyly zaznamenány nežádoucí účinky jako retence či bolesti. První výsledky také ukázaly lepší kontrolu kontinence u nové metody, což je třeba statisticky posoudit. Závěr: Tato nová metoda operace může být při potvrzení svého efektu na PPI přínosem pro muže po RARP i pro celou společnost. Moderní zobrazovací metody v primodiagnostice karcinomu prostaty MUDr. Šárka Kudláčková Urologická klinika LF UP a FN Olomouc Karcinom prostaty je druhou nejčastější malignitou u mužů. Diagnóza je stanovena na základě histologického vyšetření vzorků z biopsie prostaty, ke které jsou indikováni muži s elevací PSA a/nebo patologickým nálezem per rectum. Senzitivita a specificita sonografického vyšetření je ale nedostačující. Nádor prostaty je jen v cca 30 % případů viditelný jako ložisko při TRUS. Biopsie prostaty je tedy multiplikovaná a systematická, aby došlo k rovnoměrnému odběru vzorků zejména pak periferní zóny prostaty. Cílem práce je shrnutí

17 Abstrakta???? 17 současných poznatků, co se týče indikací a provedení samotné biopsie, tak i do praxe nově zaváděných zobrazovacích metod, které umožňují vizualizaci ložisek karcinomu. Ověřený je přínos MP-MRI, v rámci sonografie je zkoumán přínos elastografie, CFM, použití sonokontrastních látek či nejnovější výsledky použití metody tkáňové analýzy pomocí Histoscanningu s TT (True Targeting) technologií naváděné biopsie. Krom posledně zmiňované pak ještě na našem pracovišti zkoumáme možnost použití 18F-cholin PET CT v diagnostice karcinomů uloženým mimo periferní zónu prostaty. U všech metod je potřeba ještě výsledky podložit dalšími studiemi k ověření výsledků. Do budoucna pak bude při jejich zavádění do rutinní praxe jistě hrát roli i dostupnost a především cena konkrétních vyšetření, která vzhledem k počtům biopsií prováděným na urologických pracovištích bude zřejmě v rozhodovacím procesu na prvním místě. U NMR a PET CT si však v nejbližší době nelze představit jejich rutinní používání zejména při primobiopsiích. Náklady a časová náročnost na provedení těchto vyšetření by v současnosti výrazně převýšily jejich přínos oproti standartní biopsii pod sonografickou kontrolou. Nepochybně však tyto metody přispívají k diagnostice karcinomu při opakovaných biopsiích, pokud je primobiopse negativní a trvá podezření na karcinom prostaty. Metody zvyšující senzitivitu a specificitu ultrasonografie např. Histoscanning či elastografie, kdy jde o ev. součást softwaru ultrasonografického přístroje, by tyto nevýhody významně eliminovaly. Karcinom prostaty garanti doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D., prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc. ČTVRTEK / / Co schází pacientovi s diagnózou rakoviny prostaty v kontaktu s lékařem prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc. Ústav lékařské chemie a biochemie, LF UP Olomouc PROSTAK o.p.s. Rakovina prostaty je nejčastějším onkologickým onemocněním u mužů ve věku nad 60 let. Jsou dvě kategorie pacientů s rozdílnou adherencí k lékaři urologovi a sdílení informací. Muži ve věku 40 až 60 let, kteří by se měli zajímat, jak lze snížit riziko vzniku nádoru prostaty správným životním stylem, složením stravy, doplňky stravy či farmakoprevencí. A muži vyššího věku již s diagnózou karcinomu prostaty, kteří mají zájem o terapii, její vedlejší účinky na kvalitu života a také o dobu přežití. Vystihuje kontakt pacienta s lékařem tento dialog? Lékař poslouchá pacienta a pořád opakuje: To je dobře, to je dobře, to je dobře.... Co je dobře?, ptá se pacient. Že to nemám já, říká lékař.

18 18???? Abstrakta Nádorové metastázy a dopad změn metabolizmu kostí na péči o pacienty (informace z konference) doc. MUDr. Vojtěch Kamarád, DrSc. Ústav histologie a embryologie LF UP Olomouc PROSTAK o.p.s Cílem interaktivního výukového setkání lékařů specialistů na onkologickou péči, zdravotních sester z onkologických pracovišť a zástupců pacientských organizací sdružujících zejména pacienty s karcinomem prostaty a rakoviny plic bylo vytvoření co nejlepšího standartu péče o pacienty s nádorovými metastázami a onemocněním kostí spojeným s nádorovou léčbou. Z pohledu pacientských organizací byly formulovány následující závěry. O pacienty s karcinomem prostaty vyvolaných onemocnění kostí musí pečovat multidisciplinární tým zahrnující: urology, radiology, specialisty pro léčbu bolesti, specializované sestry a ortopedy. Všichni musí těsně spolupracovat s cílem dosáhnout co nejlepších výsledků v zájmu pacienta. Pacienti zaslouží, aby projevům karcinomem vyvolaného kostního onemocnění bylo předcházeno a byly včasně a správně léčeny. Pacienti musí být správně a přiměřeně poučeni o kostním zdraví a jak toto může být ovlivněno protinádorovou léčbou. Musí být obeznámeni s projevy kostních metastáz a útlaku míchy. Musí vědět, jak pomocí změn životního stylu (dostatek přiměřeného pohybu, nekuřáctví a abstinence) mohou napomáhat snížení rizika rozvoje kostního poškození. Účast na konferenci byla podpořena grantem společnosti Amgen. Robotická chirurgie v ČR v roce 2015 doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. Urologická klinika LF UP a FN Olomouc Rozvoj roboticky asistované chirurgie (RAS) v ČR se datuje od roku 2005, kdy byly zakoupeny první dva systémy davinci (Nemocnice na Homolce, Ústřední vojenská nemocnice). V následujících letech docházelo k průběžnému zvyšování počtu center robotické chirurgie v ČR, ale zároveň probíhala jednání o standardizaci péče poskytované pomocí robota i o systému její úhrady ze strany zdravotních pojišťoven. Byly vydány dokumenty, které jasně stanovily zdravotní indikace vhodné pro použití robotického systému i limity úhrady ze systému veřejného zdravotního pojištění. Dokumentace k této problematice byla zpracována v rámci České společnosti robotické chirurgie (ČSRCH). Výsledkem bylo, že v roce 2011 se metoda RAS v ČR prováděla v 7 centrech robotické chirurgie na celkem 9 strojích davinci a s vyhovujícím schématem úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Výkony se prováděly v těchto odbornostech: urologie, všeobecná chirurgie, gynekologie, ušní-nosní-krční, kardiochirurgie a cévní chirurgie. Určitý zlom nastal v roce 2011 s nástupem diskuse o tzv. nadstandardní zdravotní péči, kdy nový ministr zdravotnictví vyvolal diskuze o RAS (ne vždy podložené adekvátními odbornými daty) a následně došlo k omezování počtu robotických výkonů. V této době se ČSRCH intenzivně začala věnovat úsilí za zachování úhrad jednotlivých výkonů a možností jednotlivých robotických center tyto výkony poskytovat svým pacientům. V roce 2013 a 2014 dochází ke stagnaci vývoje RAS v ČR, na konci roku 2014 bylo plně funkčních pět center robotické chirurgie, pracujících

19 Abstrakta???? 19 na pěti systémech. Celkové počty procedur RAS v roce 2014 byly prakticky shodné s počty provedenými v roce 2013, to bylo způsobeno vyšší aktivitou zbývajících center. Jaký je stav v roce 2015? Existují 4 generace robotů: Standard je již ukončena technická podpora dodavatelem, nelze koupit operační nástroje (Nemocnice Na Homolce, Mostiště, Nový Jičín, FN u sv. Anny, Brno) S byl ukončen vývoj, další životnost maximálně 2 3 roky, nutné plánovat obnovu (Olomouc, Ústí nad Labem) Si plná podpora (pouze v ÚVN Střešovice) Xi umožnuje požití nových technologií (nikdo v ČR) K pracuje pouze 5 robotů Homolka a sv. Anna Brno již nemají operační nástroje. Ze stejného důvodu přestanou pracovat robotické systémy Standard v Mostišti (březen 2015) a v Novém Jičíně (květen 2015). Jaká je situace ve vyspělých zemích EU? Ve Francii pracuje 82 robotických systémů, v Německu 72, v Itálii 72. V zemích s přibližným počtem obyvatel jako má ČR: Belgie 33, Švédsko 23, Dánsko 15, Řecko 10. Mimo EU: Turecko 24, Rusko 22. Bylo prokázáno v praxi i následně v mnoha odborných článcích, že robotická chirurgie zvyšuje přesnost práce, kvalitu a radikalitu výkonu, dále přispívá ke zvýšení komfortu a kvality života nemocných. Vývoj a rozvoj robotické chirurgie nejen v USA, ale téměř ve všech zemích světa prokazuje trend této miniinvazivní chirurgické léčby. Bohužel nerespektování těchto faktů lidmi, odpovědnými za úroveň a dostupnost moderní zdravotní péče v ČR, nás dovedla k poměrně tristnímu současnému stavu. To, že robotická chirurgie v ČR existuje na vysoké úrovni, je hlavně zásluha nadšených a obětavých robotických chirurgů a tato skutečnost patří mezi zázraky českého zdravotnictví. Co očekáváme? Zodpovědný přístup MZČR při podpoře této moderní miniinvazivní chirurgické léčby, která existuje v ČR již 10 let a stále není v úhradové vyhlášce, péče je proplácena zdravotními pojištovnami formou tzv. balíčků, což činí mnohé administrativní problémy. Reálný plán: distribuce robotických systémů v ČR, nejlépe kopírující již stávající KOC. Možnost plného využití již instalovaných systémů s optimálním počtem výkonů za rok na jeden systém. Robotická radikální prostatektomie zlepšení funkčních výsledků doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. Urologická klinika LF UP a FN Olomouc S nástupem minimálně invazivních metod přinesla nové možnosti operační techniky a nové možnosti jak v resekční, tak zejména v rekonstrukční fázi RP. Umožňují nám úpravu anatomických a funkčních poměrů v pánvi po odstranění prostaty s cílem kontinenci zlepšit. Pokud srovnáváme kvalitu života u jednotlivých způsobů operace (retropubická, laparoskopická, roboticky asistovaná) nevidíme jednoznačnou superioritu jednoho způsobu operace. Očekávání od samotného zavedení nových laparoskopických metod tedy nebyla zcela naplněna. Nicméně je jasné, že zejména

20 20???? Abstrakta pomocí robotického systému můžeme provádět takové modifikace rekonstrukční fáze RP, jaké nám jiné techniky nedovolují. V naší práci jsme se inspirovali inovativními technikami provedení rekontrukční fáze RAPP a navrhli jsme vlastní variantu. Provedli jsme studii srovnávající tuto novou metodu a zde standardně prováděnou metodou máme první velmi slibné výsledky. Současné možnosti robotické operativy MUDr. Igor Hartmann, Ph.D. Urologická klinika LF UP a FN Olomouc Sdělení je zaměřené na roboticky asistovanou parciální resekci ledvin a pyeloplastiku, t. j. operace, které jsou v urologii kromě radikální prostatektomie robotickým systémem nejčastěji prováděné. Sekce mluts garanti doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. ČTVRTEK / / Farmakoterapie LUTS 2015 zaostřeno na kombinační terapii doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D, FEBU, MUDr. Milan Král, Ph.D., MUDr. Šárka Kudláčková Urologická klinika LF UP a FN Olomouc Přes nesporné úspěchy v posledních letech zůstává léčba symptomů dolních močových cest (LUTS) u mužů i nadále výzvou současné moderní farmakoterapie. LUTS má multifaktoriální etiologii a mezi nejdůležitější faktory ovlivňující prognózu pacientů patří benigní hyperplazie prostaty (BPH), benigní zvětšení prostaty (BPE), adrenergní inervace hladké svaloviny (rozvoj hyperaktivního močového měchýře, OAB), zánět, mikrostrukturální změny stárnoucího detruzoru, uroteliální dysfunkce, změny na muskarinových receptorech (rozvoj OAB) a ateroskleróza. Až do nedávné doby byla majorita pacientů s LUTS/BPH léčena monoterapií, většinou alfablokátorem. Naprostá většina pacientů (75 %) s LUTS/BPH má současně přítomny symptomy OAB. Kombinační terapie pacienta s LUTS/BPH je tak prakticky nevyhnutelná. Léčivý přípravek Urizia 6 mg/0,4 mg je fixní kombinací antimuskarinika solifenacinu a perorálního léku obsahujícího α1-blokátor tamsulosin (v lékové formě s řízeným uvolňováním (OCAS )) pro terapii LUTS/BPH. Fixní kombinace solifencinu a tamsulosinu prokázala v randomizovaných studiích III. fáze v rámci své indikace vysokou účinnost a prověřený bezpečnostní profil odpovídající jednotlivým obsaženým léčivům. Studie M-LUTSCA (Male Lower Urinary Tract Symptoms Care Awareness) je monocentrické

MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM

MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM 4 MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Čtvrtek 20. 3. 2014 / lékařská sekce 14.00 Slavnostní zahájení doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., 14.10 16.00 Doktorandský studijní program garant doc. MUDr. Vladimír Študent,

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 3. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 24. dubna 2015 Výukové centrum LF UK a Pořádá Urologická klinika LF UK a a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České akademie

Více

XOFIGO (RADIUM-223 DICHLORID) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY

XOFIGO (RADIUM-223 DICHLORID) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY NÁDORY PROSTATY 63 XOFIGO (RADIUM-223 DICHLORID) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY Kolektiv autorů Úvod Léčivý přípravek (radium-223 dichlorid) byl 13. listopadu 2013 schválen

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické

Více

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Soubor pøednášek ze semináøe Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Semináøe se konají na 14 místech ÈR v období únor duben 2009 1. Péèe o pacienta s nespavostí Diagnostika a nefarmakologická

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls211402/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alfuzostad 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje alfuzosini hydrochloridum10

Více

Tableta s prodlouženým uvolňováním. Popis přípravku : bílé, kulaté, nepotahované tablety se zkosenými hranami.

Tableta s prodlouženým uvolňováním. Popis přípravku : bílé, kulaté, nepotahované tablety se zkosenými hranami. Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls37077/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alfuzostad 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Pokroky v urogynekologii

Pokroky v urogynekologii Urologické oddělení Nemocnice Kyjov pod záštitou Sekce urodynamiky, neurologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS J. E. Purkyně a České akademie urologie pořádá ve dnech 4. 6. - 5. 6. 2015

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Základní předpoklady vstupu do registru čekatelů 1. Vyloučení malignity 2.

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

po 5 letech ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2

po 5 letech ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2 ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2 pred lécbou 6. týden 12. týden po 1 roku po 3 letech po 5 letech Správný výber pro Vaše pacienty se superficiálními BCC - krátkodobá lécba s velice dobrým kosmetickým

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval

Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval Urologické oddělení Thomayerova nemocnice Topografie bazálních ganglií Topografie bazálních ganglií Patofyziologie

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem.

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem. sp.zn. sukls186765/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREPARATION H čípky 23 mg / 69 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Faecis extractum fluidum 1,00 % hmot., t.j. 23

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU XATRAL UNO tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Alfuzosini hydrochloridum 10 mg v jedné tabletě. Úplný seznam

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

Celkové závěry vědeckého hodnocení přípravku Femara a souvisejících názvů (viz příloha I)

Celkové závěry vědeckého hodnocení přípravku Femara a souvisejících názvů (viz příloha I) Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění potřebných úprav v souhrnu údajů o přípravku, označení na obalu a příbalové informaci předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky 7 Vědecké závěry Celkové

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Angizidine 35 mg, tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním.

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MONO MACK DEPOT MONO MACK 50 D tablety s proslouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Úzkost u seniorů. Stres, úzkost a nespavost ve stáří. Úzkost a poruchy chování ve stáří. Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011

Úzkost u seniorů. Stres, úzkost a nespavost ve stáří. Úzkost a poruchy chování ve stáří. Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011 Úzkost u seniorů Stres, úzkost a nespavost ve stáří MUDr. Petr Hrubeš Hradec Králové Úzkost a poruchy chování ve stáří MUDr. Vanda Franková Dobřany Sborník přednášek z Jarního sympozia 2011 Moderní trendy

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA KVĚTEN OD 08.05. DO 14.05.2010 1 www.pressonline.cz STR. 1/2 Na Slovensku proplácejí robotické operace v Čechách Slovenské pojišťovny zcela hradí slovenským pacientům

Více

Potíže s močením POMOC!? Ano!

Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením jsou velmi rozšířeným, ale často tabuizovaným problémem. Může se přitom jednat jak o inkontinenci (= nechtěný únik moči), tak o nepříjemné nebo časté nucení

Více

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 0,4 mg tamsulosini hydrochloridum, což odpovídá 0,367 mg tamsulosinum.

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 0,4 mg tamsulosini hydrochloridum, což odpovídá 0,367 mg tamsulosinum. sp.zn.sukls48957/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tamsulosin HCl Teva 0,4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

Astma a alergie v roce 2010 a novinky pro rok 2011

Astma a alergie v roce 2010 a novinky pro rok 2011 Dne 30. 11. 2010 od 17:30 hodin Restaurace Větruše Fibichova 392 Ústí nad Labem Moderuje: Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. 17:30 Úvodní slovo Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. 17:45 Astma kazuistiky a novinky v léčbě

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT SYMPOZIA: doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. přednosta Urologická klinika

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 4. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 22. dubna 2016 Výukové centrum LF UK a FN Pořádá Urologická klinika LF UK a FN a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Deprese u seniorů Pohled geriatra na depresi u seniorů Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Praha Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Prim. MUDr. Richard Krombholz Praha Sborník přednášek

Více

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Málek V. Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové Léčit chirurgicky nebo neléčit Radikální

Více

ONEMOCNĚNÍ PROSTATY. Markéta Vojtová

ONEMOCNĚNÍ PROSTATY. Markéta Vojtová ONEMOCNĚNÍ PROSTATY Markéta Vojtová http://media.novinky.cz/613/206133 original1 e72hg.jpg Akutní prostatitida 1 Etiologie Nejčastěji ascendentně Případně lymfogenně ze zánětu v okolí (rektum) Hematogenně

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 1. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 12. dubna 2013 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 3.9.2005 Lednice

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls25846/2010 a sukls25848/2010 a příloha ke sp. zn. sukls156917/2010 a sukls157010/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Pentasa Sachet

Více

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Otakar Kraft, Martin Havel Klinika nukleární medicíny FN Ostrava

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy MUDr. Jana Skoupá, MBA Pharma Projects s.r.o. Česká farmako-ekonomická společnost Praha, 15.9.2009 Struktura prezentace Proč model

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls238164/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CORVATON retard tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: molsidominum

Více

Xofigo 1000 kbq/ml injekční roztok. Radium-223 dichloridum

Xofigo 1000 kbq/ml injekční roztok. Radium-223 dichloridum Příbalová informace: informace pro pacienta Xofigo 1000 kbq/ml injekční roztok. Radium-223 dichloridum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti.

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

Potíže s močením POMOC!? Ano!

Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením jsou velmi rozšířeným, ale často tabuizovaným problémem. Může se přitom jednat jak o inkontinenci (= nechtěný únik moči), tak o nepříjemné nebo časté nucení

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata)

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Stimulace imunity tam, kde je potřeba Prokázaná účinnost Mechanismus účinku přípravku Aldara (1) Stimuluje vrozenou a buněčnou

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života NADAČNÍ FOND Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Zdeněk Adam, Jan Straub, Roman Hájek, Lucia Ficeková a další Velké Bílovice 20.4.-21.4.2007 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Zdeněk Adam a Pavel Šlampa Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Radioterapeutická klinika MOU NADAČNÍ FOND Česká

Více

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm.

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm. Sp.zn.sukls74932/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin STADA 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje desloratadinum 5 mg.

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neoclarityn 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum 5 mg. Pomocná látka se známým účinkem: Tento přípravek obsahuje laktózu.

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více