2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.DOKLADY 3.HG POSUDEK"

Transkript

1 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ KANALIZACE SO 40 SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ SO 402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SO 80 ÚPRAVA ÚZEMÍ 2.DOKLADY 3.HG POSUDEK 4.POLOŽKOVÝ ROZPOČET (pouze paré č. a 2) 5.SLEPÝ ROZPOČET

2 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 80 ÚPRAVA ÚZEMÍ A - SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY A - CELKOVÁ (PŘEHLEDNÁ) SITUACE STAVBY A2 - SITUACE STAVBY (KOORDINAČNÍ) A3 - GEODETICKÝ KOORDINAČNÍ VÝKRES A4 - BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ A5 - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A5. - TECHNICKÁ ZPRÁVA A5.2 - PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY A5.3 - SITUACE STAVBY.ETAPA A5.4 - SITUACE STAVBY 2.ETAPA A5.5 - SITUACE STAVBY 3.ETAPA A5.6 - HARMONOGRAM VÝSTAVBY B - STAVEBNÍ ČÁST B..a - TECHNICKÁ ZPRÁVA - SO 0, 02, 03 B..b - TECHNICKÁ ZPRÁVA - SO 80 B.2 - VÝKRESY B.2. - SITUACE POZEMNÍ KOMUNIKACE B PODÉLNÝ PROFIL B VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY B CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY B ZÍDKY PRO KONTEJNERY B DOPRAVNÍ ZNAČENÍ C - TECHNOLOGICKÁ ČÁST - NEOBSAZENO SO 0 KOMUNIKACE Č., SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ, SO 80 ÚPRAVA ÚZEMÍ

3 s SO 0 KOMUNIKACE Č., SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ, SO 80 ÚPRAVA ÚZEMÍ Celková (přehledná) situace stavby :2000 A4 A

4 94/6 94/6 PROTLAK PE D0-0,5m 94/ 772/ CYKY 3x 2,5mm / km 0,6 ŠJ4.78, / ,25 883/2 890/ / ,66 - okraje R5.5 0,65 - okraje DN 50 BE ŘEZ ZÚ - km 0, R5.5 2,5% ,5% km 0,08 DP8 ŘEZ 2 km 0, UV2 km 0,07 DP7 UV ŘEZ 3 km 0, km 0,082 DP / 873/ /20 89/9 89/ dno chráničky 295, km 0,26 ŠST2 297,24 294,94 dno chráničky 295,87.6 0,35 CYKY 3x 2,5mm B-km0, PT=UT=297,24 2 jáma protlaku na hranici pozemku 3 B2 3 B3 B5 PT=297,2 UT=297,03 B4 PT=297,35 UT=297,03 2% kam. 4,5m B6 PT=296,42 UT=296,40 kam.,5m B2-km0, PT=296,45 UT=296,48 B7 PT=296,29 UT=296,25 B3-km0, PT=296,27 UT=296, km 0,076 ŠJ / 2% 2,5% 2,5% 883/4 km 0,068 DP ŘEZ 4 km 0, kam.,5m km 0,057 DP3 UV3 0.2 UV4 855/ % kam. 3,2m 885 km 0,058 DP4.2 B8 PT=295,6 UT=295, /2 ŘEZ 5 km 0, / km 0,033 DP2 890/2 886/ STOKA - KAM DN400-26,5m 6 6 B9 PT=295,60 UT=295, B20 PT=295,30 UT=295,28 B2 PT=295,7 UT=295, / / 3 ŘEZ 6 km 0,00 00 km 0,026 ŠJ2 B29 PT=293,40 UT=293,03 887/4 2,5% 2,5% SL3 km 0,02 DP 2% B30 PT=292,76 UT=292, /5.8 B4-km0,20 4 PT=294,82 UT=294, /6 B9-km0, PT=294, UT=294,3 B22 3,25 km 0, B27 PT=293,64 UT=293, NOVÝ ROZVADĚČ RVO OSAZEN NA B23 STÁVAJÍCÍM SLOUPU el. NN 2.02 dělící rampa : /2 0 KONTEJNERŮ R4 BETONOVÉ ZÍDKY km 0,006 ŠJ R B28 PT=293, UT=292,97 B , km 0,000 ŠST 294,92 293,2 SL2 R ,5% 6.5 vs5.25 2,5% 4 R6.74 2,5% / /2 887/2 3.8 B5-km0,26 26 PT=294,70 UT=294, UV5 ŠD km 0,007 ŠS 2% 2,5 R4 R4 6 0,5% 0.69 UR2 0,5m,5m km 0,005 ŘEZ 0 4 B24 UV6 UR2 4,5m 89/8 ŘEZ km 0,03 SO 303 KAM - 6,85m DN 50 B0-km 0,03 20 PT=293,88 UT=293,79 B25 B-km0, PT=292,55 UT=292,66 RUŠENÉ OPLOCENÍ v dl. 30 m 89/ 0.68 ŘEZ 2 km 0,030 ŘEZ 3 km 0,045 ŘEZ 7 km 0, / / STOKA 3 - PP DN200-78,9m m B6-km0,32 38 PT=294,60 UT=294,55.4 2,3m B8-km0, PT=294,70 UT=294, /3 89/5 SL 89/6 893/ /8 SO 303 VÝTLAK PE D63/5,8 mm - 44,45m 2 2% 3,5m 89/0 ŘEZ 8 km 0, ,3m 89/2 892 EL.PŘÍPOJKA PRO ČERPACÍ STANICI - 2,m + rozvaděč 9 89/4 89/6 km 0,000 čerpací stanice 6.28 PŘÍPOJKA P3 ŠST4 PP DN200-0m 89/7,5m 2,5% 2,5% /2 0.74,3m 89/43 ŠD2 89/22 893/ zrušení kanalizační jímky 0m3 zásypem LEGENDA SÍTÍ: ŠD2 rušený vodovod DN 00 GG ŘEZ 9 DN 200 BE 6 km 0, UR2 6,3m UV8 UV7 89/24 zrušení kanalizace v dl.52m DN 200 2% 89/23 89/25 KANALIZACE STÁVAJÍCÍ VODOVODY STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD NTL STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD STL STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ O2 STÁVAJÍCÍ PODZ. SDĚLOVACÍ VEDENÍ O2 STÁVAJÍCÍ NADZ. SDĚLOVACÍ VEDENÍ O2 PLÁNOVANÉ EL.NN NADZEMNÍ VEDENÍ STÁVAJÍCÍ EL.NN PODZEMNÍ VEDENÍ STÁVAJÍCÍ VODOVOD (INVESTICE SmVaK, a.s.) KANALIZACE JEDNOTNÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (TLAKOVÁ) KANALIZACE DEŠŤOVÁ KANALIZACE RUŠENÁ VODOVOD RUŠENÝ SIGNALIZAČNÍ VEDENÍ NAVRŽENÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NAVRŽENÉ PŘÍPOJKA NN PRO ČERPACÍ STANICI KÚ - km 0, LEGENDA PLOCH: ŠEDÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl. 60 mm ASFALTOVÝ POVRCH VEGETAČNÍ TVÁRNICE 853/ PÍSKOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl. 80mm UR2 7,5m B7-km0,97 98 PT=UT=293,70 stávající pilíř zatažení kabelu do stáv. chráničky SADOVÉ ÚPRAVY - TRÁVNÍK ČERVENÁ RELIÉFNÍ DLAŽBA tl. 60 mm SNÍŽENÝ OBRUBNÍK UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE Z DRÁŽKOVANÉ ŠEDÉ DLAŽBY š.0,4m BETONOVÁ ZÍDKA U KONTEJNERŮ POMOCNÉ LINIE: 909/ STÁVAJÍCÍ DŘEVINY KÁCENÍ DŘEVIN HRANY KATASTRU STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ RUŠENÉ OPLOCENÍ HRANY STÁVAJÍCÍCH PLOCH pozn: výškové kóty jsou vztaženy k niveletě vozovky, vytyčovací body obrub jsou vztaženy k jejich vnějšímu líci, tj. směrem do zeleně s SO 0 KOMUNIKACE Č., SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ, SO 80 ÚPRAVA ÚZEMÍ Situace stavby (koordinační) :250 A A2

5 B2 B4 B B5 B3 B6 B7 B2 B3 B8 B9 B20 B22 B5 B2 B4 B23 B8 B9 B26 B27 B29 B28 B30 B24 B6 B25 B0 B SEZNAM SOUŘADNIC B7 s LEGENDA: NAVRŽENÉ PLOCHY HRANICE PARCEL A3 SO 0 KOMUNIKACE Č., SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ, SO 80 ÚPRAVA ÚZEMÍ Geodetický koordinační výkres :000 A3

6 3.ETAPA.ETAPA 2.ETAPA s A4 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY :2000 A5.2

7 B30 Z2 E3 B WC IP22 VOZIDEL STAVBY VÝJEZD SKLAD KANCELÁŘ OBLAST PRO UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ B24a E3 VÝJEZD VOZIDEL STAVBY IP22 s LEGENDA HRANY STÁVAJÍCÍCH PLOCH A OBJEKTŮ HRANICE PARCEL STAVBA.ETAPA DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY SITUACE STAVBY.ETAPA :000 A3 A5.3

8 IP0b IP0b VÝJEZD VOZIDEL STAVBY IP22 VOZIDEL STAVBY VÝJEZD IP0b 3xVS Z2+ E3 B 3xVS Z2+ IP0a IP0b B30 B30 B 2xE3 WC SKLAD KANCELÁŘ OBLAST PRO UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ s LEGENDA HRANY STÁVAJÍCÍCH PLOCH A OBJEKTŮ HRANICE PARCEL STAVBA 2.ETAPA DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A3 DOČASNÉ ZAKRYTÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY SITUACE STAVBY 2.ETAPA :000 A5.4 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

9 30 A6b A5 B26 šíře silnice min. 6m po obrubu 3xVS E3 B Z2+ E3 VÝJEZD VOZIDEL STAVBY A6b A5 B20a (30) B2a IP22 VOZIDEL STAVBY VÝJEZD E3 +E3 B30 E3 B30 +E3 B26 B2a B20a (30) 30 IP0b Z2+ B E3 3xVS WC IP0a SKLAD KANCELÁŘ OBLAST PRO UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ IP0a MOŽNOST ODSTAVENÍ VOZIDEL MÍSTNÍCH OBYVATEL NA NOVÉ PARKOVIŠTĚ - 20 MÍST s LEGENDA HRANY STÁVAJÍCÍCH PLOCH A OBJEKTŮ HRANICE PARCEL STAVBA 3.ETAPA DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A3 DOČASNÉ ZAKRYTÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY SITUACE STAVBY 3.ETAPA :000 A5.5 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

10 B30 PT=292,76 UT=292,53 V0b (0,25) ŘEŠENÍ MÍST PRO PŘECHÁZENÍ M :00 4 B-km0, PT=UT=297,24 2 V6a (0,5) R5.5 ŘEZ ZÚ - km 0, Va (0,25) 3 B2 R5.5 3 B3 B5 PT=297,2 UT=297,03 B4 PT=297,35 UT=297,03 2,5% 2,5%.46 2% ŘEZ 2 km 0, zámková dlažba šedá B6 PT=296,42 UT=296,40 B2-km0, PT=296,45 UT=296, B7 PT=296,29 UT=296,25 B3-km0, PT=296,27 UT=296, rampa dl. m sklon :0 snížená obruba <20mm nad vozovkou žulový dvojřádek v úrovni vozovky ŘEZ 3 km 0, ,5 přerušení vodící linie >8 m 4.5 ŘEŠENÍ SJEZDU 2 M :00 zámková dlažba reliéfní červená drážkovaná dlažba šedá š. 0,4m 2% výška chodníku nad vozovkou 0,2m zámková dlažba písková 2,5% 2,5% ,4 0,4 ŘEZ 4 km 0,060 00, %.2 B8 PT=295,6 UT=295, ŘEZ 5 km 0, B9 PT=295,60 UT=295, B20 PT=295,30 UT=295,28 B2 PT=295,7 UT=295, ŘEZ 6 km 0,00 00 B29 PT=293,40 UT=293,03 2,5% 2,5% OPLOCENÍ BUDE ZACHOVÁNO 0.7 2% B4-km0,20 4 PT=294,82 UT=294, B9-km0, PT=294, UT=294,3 B22 3 km 0, B27 PT=293,64 UT=293, B V0f 3.5 dělící rampa :8 R KONTEJNERŮ R4 2.5 B28 PT=293, UT=292,97 B26 2,5 BETONOVÉ ZÍDKY ,5% R2.5 0,5% R6.74 2,5% B5-km0,26 26 PT=294,70 UT=294, %.55 2,5 R4 R4 6 0,5% 0.69 km 0,005 ŘEZ B0-km 0,03 20 PT=293,88 UT=293,79 RUŠENÉ OPLOCENÍ v dl. 30 m ŘEZ km 0,03 B24 B25 B-km0, PT=292,55 UT=292,66 B6-km0,32 38 PT=294,60 UT=294, ŘEZ 2 km 0,030 rampa dl. m sklon :8 rozdíl výšek 0,2m B8-km0, PT=294,70 UT=294,36 ŘEZ 3 km 0,045 ŘEZ 7 km 0, % 6 4 0,8 3 0,8 ŘEZ 8 km 0, ,3 0,4 žulový dvojřádek v úrovni vozovky zámková dlažba šedá 2,5% 2,5% ,8 rampa dl. m sklon :0 vodící linie 6x pásek š. 30mm bílý plast zámková dlažba reliéfní červená snížená obruba <20mm nad vozovkou rampa dl. m sklon :0 0,45 ŘEZ 9 6 km 0, % výška chodníku nad vozovkou 0,2m KÚ - km 0, LEGENDA PLOCH: B7-km0,97 98 PT=UT=293,70 ŠEDÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl. 60 mm žulový dvojřádek v úrovni vozovky rampa dl. m sklon :0 ŘEŠENÍ SJEZDU M :00 ASFALTOVÝ POVRCH VEGETAČNÍ TVÁRNICE výška chodníku nad vozovkou 0,2m zámková dlažba šedá 0,5 zámková dlažba písková zámková dlažba reliéfní červená a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu maximální přípustný podélný sklon chodníku nepřevyšuje hodnotu :2 (8,33%) podélný sklon vyhrazeného stání činí :50 (2%) příčný sklon vyhrazeného stání činí :40 (2,5%) Výškové rozdíly komunikací nepřesahují 20mm Komunikace pro pěší mají navržen příčný sklon :50 (2%) Komunikace pro pěší má šířku nejméně,5m šikmé rampy v místech snížené obruby mají sklon :8 na délce m v místě přerušení přirozené vodící linie >8m je navržena umělá vodící linie z reliéfní červené zámkové dlažby š.0,4m b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením POMOCNÉ LINIE: PÍSKOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl. 80mm SADOVÉ ÚPRAVY - TRÁVNÍK ČERVENÁ RELIÉFNÍ DLAŽBA tl. 60 mm SNÍŽENÝ OBRUBNÍK UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE Z DRÁŽKOVANÉ ŠEDÉ DLAŽBY š.0,4m BETONOVÁ ZÍDKA U KONTEJNERŮ STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ RUŠENÉ OPLOCENÍ s snížená obruba <20mm nad vozovkou přerušení vodící linie <8 m 0,4,5 jednotlivé sjezdy jsou odlišeny kontrastní (pískovou) barvou sjezdy jsou lemovány varovným pásem z reliéfní červené dlažby š.0,4m varovné pásy jsou v místech snížené obruby navrženy až po rozdíl výškových úrovní chodníku a vozovky 8cm (přesah dl. 0,5m) v místě pro přecházení jsou navrženy signální pásy z reliéfní červené dlažby v šíři 0,8 a varovné pásy podél snížené obruby v š.0,4 až po rozdíl výškových úrovní chodníku a vozovky 8cm (přesah dl. 0,5m) a vodící linie z plastu c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením na ul. B.Němcové se jedná o komunikaci funkční tř. C3 s návrhovou rychlostí 30km bez přechodů pro chodce a bez nutnosti osazení výstražného signalizačního zařízení na ul. Ostravská je navrženo výstražné signalizační zařízení S3 d) použití stavebních výrobků pro bezbariérové řešení bezbariérové řešení je zajištěno použitím různých odstínů zámkové dlažby, dlažbou reliéfní a výškovým řešením betonových obrub a ploch ze zámkové dlažby a asfaltu vodící linie na vozovce je tvořena pásem š. 0,45m - plastovými proužky 6x 30mm SO 0 KOMUNIKACE Č., SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ, SO 80 ÚPRAVA ÚZEMÍ situace pozemní komunikace :250 A B.2.

11 LEGENDA SO 0 KOMUNIKACE Č., SO 02 KOMUNIKACE Č.2 podélný profil :000/00 A4 B.2.2

12 zeleň místní komunikace chodník kontejnerové stání účelová komunikace kontejnerové stání zeleň místní komunikace chodník účelová komunikce místní komunikace chodník účelová komunikce 4000 parkoviště SO 0 KOMUNIKACE Č., SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ, SO 80 ÚPRAVA ÚZEMÍ VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY :50 A2 B.2.3

13 LEGENDA PŮVODNÍ TERÉN UPRAVENÝ TERÉN PT=294,70 UT=294,68 PT=294,70 UT=294,36 PT=294,8 UT=294,05 PT=294, UT=294,3 PT=293,42 UT=293,24 PT=293,37 UT=293,25 PT=293,32 UT=293,26 PT=293,5 UT=293,23 PT=292,94 UT=292,87 PT=294,42 UT=294,0 PT=294,28 UT=294,8 PT=294,24 UT=294,0 PT=UT 294,25 PT=UT 294,0 PT=294, UT=293,83 PT=293,95 UT=293,9 PT=293,92 UT=293,83 oplocení PT=UT=296,06 PT=296,02 PT=295,9 UT=295,99 PT=295,95 UT=295,9 oplocení PT=UT=295,98 oplocení PT=UT=295,67 PT=295,62 UT=295,50 PT=295,5 UT=295,57 PT=295,48 UT= 295,52 PT=UT 297,46 PT=UT 297,4 PT=UT 297,24 PT=UT 297, oplocení PT=UT=296, B.NĚMCOVÉ SJEZD NA ÚČELOVOU KOMUNIKACI PT=292,88 UT=292,88 PT=292,82 UT=292,89 PT=295,93 UT=295,94 A3 SO 0 KOMUNIKACE Č., SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ, SO 80 ÚPRAVA ÚZEMÍ CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY :00 B.2.4 PT=293,0 UT=292,78 PT=UT 293,99 PT=293,85 UT=293,78 PT=293,88 UT=293,79 PT=293,92 UT=293,80 vjezd PT=UT=295,55 oplocení PT=UT=295,24 PT=295,9 PT=295,7 UT=295,27 PT=295,8 UT= 295,22 vjezd PT=UT=295,25 PT=294,60 UT=294,33 PT=294,46 UT=294,4 PT=294,39 UT=294,33 PT=UT 294,48 PT=296,78 UT=296,66 PT=296,66 UT=296,74 PT=296,64 UT= 296,7 oplocení PT=296,79 UT=296,74 oplocení PT=UT=296,35 PT=296,34 PT=296,27 UT=296,30 PT=296,30 UT=296,22 oplocení PT=UT=296, PT=295,7 UT=295,22 PT=296,28 UT=296,25

14 PŮDORYS 400 A A ŘEZ A - A kontejnerové stání účelová komunikace kontejnerové stání stříška betonová 800/300/80mm ,88 295,88 80 duté betonové tvárnice s oboustrannou povrchovou úpravou "štípáním" 500/250/200mm výplň betonem C6/20 výztuž R0 dl. 2,5 (zataženo do základu 0,3m) ve tvárnicích á 0,5m u obou povrchů , , betonové konstrukce C6/20 sanace podloží nestmelené vrstvy z drceného kameniva původní zemina ornice SO 0 KOMUNIKACE Č., SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ, SO 80 ÚPRAVA ÚZEMÍ ZÍDKY PRO KONTEJNERY :50 A3 B.2.5

15 B24b E3 94/6 94/6 94/ 772/ m 94/ / / 883/ / /3 V6a (0,5) S3 + E3 Va (0,25) P4 887/ 890/2 886/ 887/3 890/ 887/4 OPLOCENÍ BUDE ZACHOVÁNO 887/5 V0b (0,25) IP2 x C3a E2b 887/6 V0f 886/2 5 IPa /2 3,5t B3 89/8 89/9 89/ 89/3 89/5 89/6 893/2 89/8 89/0 94/ /2 873/ 873/3 30 B20a Zc 89/45 909/2 Zc 9 B29 89/20 89/9 89/26 30 B20a E3 RUŠENÉ OPLOCENÍ v dl. 30 m 89/2 89/4 89/6 89/7 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ: 20 89/2 89/22 89/43 89/24 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NOVÉ 89/23 89/25 NAVRŽENÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ: B20a - NEJVYŠŠÍ DOVOLENÁ RYCHLOST B29 - ZÁKAZ STÁNÍ B3 - ZÁKAZ VJEZDU VOZIDEL JEJICHŽ OKAMŽITÁ HMOTNOST PŘESAHUJE VYZNAČENOU MEZ C2d, C3a - PŘIKÁZANÝ SMĚR JÍZDY P4 - DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ IP0b - NÁVĚST PŘED SLEPOU POZEMNÍ KOMUNIKACÍ IPa - PARKOVIŠTĚ IP2 - VYHRAZENÉ PARKOVIŠTĚ Zc - SMĚROVÝ SLOUPEK S3 - SIGNÁL DVOU VEDLE SEBE UMÍSTĚNÝCH STŘÍDAVĚ PŘERUŠOVANÝCH ČERVENÝCH SVĚTEL E02b - TVAR KŘIŽOVATKY E3 - TEXT "POZOR VÝJEZD HASIČSKÝCH VOZIDEL" "MIMO IZS" Va (0,25) - PODÉLNÁ ČÁRA SOUVISLÁ (šířky) - dl.6m V6a (0,5) - PŘÍČNÁ ČÁRA SOUVISLÁ SE SYMBOLEM "dej přednost v jízdě" (šířky) - dl.7m V0b (0,25) - STÁNÍ KOLMÉ (šířky) V0f - VYHRAZENÉ PARKOVIŠTĚ PRO VOZIDLO PŘEPRAVUJÍCÍ OSOBU TĚŽCE POSTIŽENOU NEBO TĚŽCE POHYBOVĚ POSTIŽENOU 855/3 B29 P4 E2b 89/ C2d / S3 + E3 B29 E3 B24a IP0b 852 LEGENDA PLOCH: ŠEDÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl. 60 mm 857 ASFALTOVÝ POVRCH 853/ VEGETAČNÍ TVÁRNICE PÍSKOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl. 80mm SADOVÉ ÚPRAVY - TRÁVNÍK ČERVENÁ RELIÉFNÍ DLAŽBA tl. 60 mm SNÍŽENÝ OBRUBNÍK UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE Z DRÁŽKOVANÉ ŠEDÉ DLAŽBY š.0,4m BETONOVÁ ZÍDKA U KONTEJNERŮ POMOCNÉ LINIE: 909/ STÁVAJÍCÍ DŘEVINY KÁCENÍ DŘEVIN HRANY KATASTRU s STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ RUŠENÉ OPLOCENÍ SO 0 KOMUNIKACE Č., SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ, SO 80 ÚPRAVA ÚZEMÍ Dopravní značení :250 A B.2.7

16 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY: SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ KANALIZACE SO 40 SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ SO 402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SO 80 ÚPRAVA ÚZEMÍ A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C - SITUAČNÍ VÝKRESY C - SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C2 - CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES C3 - KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ D - SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE D2 - SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE D3 - SO 304 DEŠŤOVÁ KANALIZACE D4 - SO 40 SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ D5 - SO 402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

17 s A4 Situační výkres širších vztahů :2000 C

18 /4 0,66 - okraje CYKY 3x 2,5mm / jáma protlaku na hranici pozemku DN 50 BE km 0,08 DP8 94/ 087 0,65 - okraje dno chráničky 295, kam. 4,5m UV / PE D0-0,5m PROTLAK.78,25 UV 0.44 kam.,5m dno chráničky 295,92 km 0,26 ŠST2 297,24 294, km 0,6 ŠJ4 km 0,07 DP / / CYKY 3x 2,5mm 772/ 88 0,35 873/ 873/ ,25.82 km 0,082 DP /2 km 0,076 ŠJ3 883/ km 0,068 DP5 883/ km 0,057 DP3 kam.,5m UV3 855/3 0.2 kam. 3,2m UV km 0,058 DP /2 858 STOKA - KAM DN400-26,5m km 0,033 DP2 886/ 887/3 887/ 890/2 856 km 0,026 ŠJ2 890/ /4 km 0,02 DP 887/5 0.5 SL3 890/3 909/.27,25 887/6 km 0,000 ŠST 294,92 293,2.73 km 0,006 ŠJ 2.02 NOVÝ ROZVADĚČ RVO OSAZEN NA STÁVAJÍCÍM SLOUPU el. NN 886/2 0.5 SL2 850 A Celkový situační výkres :250 C2 s / stávající pilíř 852 UR2 7,5m 0.84 UV8 SO 303 KAM - 6,85m DN 50 UV7 9,3m ŠD2 ŠD2 SO 303 VÝTLAK PE D63/5,8 mm - 44,45m m 2,3m,5m UV6 UR2 4,5m DN 200 BE,5m 0.74 STOKA 3 - PP DN200-78,9m 2,3m.35 SL 0.5 PŘÍPOJKA P3 PP DN200-0m UR2 6,3m dl.52m DN 200 zrušení kanalizace v km 0,007 ŠS /2 ŠD,5m 0.3 ŠST4 zásypem jímky 0m3 zrušení kanalizační km 0,000 čerpací stanice / 89/45 UV5 rušený vodovod DN 00 GG 89/ EL.PŘÍPOJKA PRO ČERPACÍ STANICI - 2,m + rozvaděč UR2 0,5m 89/8 893/2 89/43 89/9 vs 89/0 89/ /2 RUŠENÉ OPLOCENÍ v dl. 30 m 89/ 89/3 89/5 89/6 89/8 89/2 89/4 89/6 89/22 LEGENDA SÍTÍ: KANALIZACE STÁVAJÍCÍ VODOVODY STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD NTL STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD STL STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ O2 STÁVAJÍCÍ PODZ. SDĚLOVACÍ VEDENÍ O2 STÁVAJÍCÍ NADZ. SDĚLOVACÍ VEDENÍ O2 PLÁNOVANÉ EL.NN NADZEMNÍ VEDENÍ STÁVAJÍCÍ EL.NN PODZEMNÍ VEDENÍ STÁVAJÍCÍ VODOVOD (INVESTICE SmVaK, a.s.) KANALIZACE JEDNOTNÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (TLAKOVÁ) KANALIZACE DEŠŤOVÁ KANALIZACE RUŠENÁ VODOVOD RUŠENÝ SIGNALIZAČNÍ VEDENÍ NAVRŽENÉ POMOCNÉ LINIE: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NAVRŽENÉ PŘÍPOJKA NN PRO ČERPACÍ STANICI STÁVAJÍCÍ DŘEVINY KÁCENÍ DŘEVIN HRANY KATASTRU STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ RUŠENÉ OPLOCENÍ HRANY STÁVAJÍCÍCH PLOCH 89/23 89/25 89/7 89/24 89/9 89/26 89/20 zatažení kabelu do stáv. chráničky

19 0.44 B33 dno chráničky 295,92 94/6 B PROTLAK PE D0-0,5m 94/ 94/ / / km 0,26 ŠST2 297,24 294,94 dno chráničky 295,87.6 CYKY 3x 2,5mm 0.2 0,35 CYKY 3x 2,5mm 0,66 - okraje B ,65 - okraje jáma protlaku na DN 50 BE hranici pozemku / km 0,6 ŠJ4 B43.78, km 0,08 DP8 880 UV2 km 0,07 DP7 kam. 4,5m UV 88 kam.,5m 873/ B km 0,082 DP6 882,25 883/2 92 B44 873/ 873/3.82 km 0,076 ŠJ3 883/ 883/4 km 0,068 DP B36 kam.,5m km 0,057 DP3 UV /2 STOKA - KAM DN400-26,5m km 0,026 ŠJ , km 0,006 ŠJ rušený vodovod DN 00 GG DN 200 BE / UV4 856 kam. 3,2m /3 852 km 0,058 DP4 887/ km 0,033 DP2 890/2 886/ 887/3 B45 890/ 887/4 B57 SL3 km 0,02 DP /5 887/6 NOVÝ ROZVADĚČ RVO OSAZEN NA STÁVAJÍCÍM SLOUPU el. NN B55 B /2 B54 B56 SL2 B37 km 0,000 ŠST 294,92 293,2 B / /2 887/2 vs B5 B50 UV5 ŠD km 0,007 ŠS UR2 0,5m,5m B47 B39 SO 303 KAM - 6,85m DN 50 UV6 UR2 4,5m 89/8 RUŠENÉ OPLOCENÍ v dl. 30 m 89/ 89/ / STOKA 3 - PP DN200-78,9m m 2,3m 89/3 89/5 SL 89/6 893/ /8 SO 303 VÝTLAK PE D63/5,8 mm - 44,45m B53,5m 89/0 B48 2,3m 89/2 892 B49 EL.PŘÍPOJKA PRO ČERPACÍ STANICI - 2,m + rozvaděč 9 89/4 89/6 km 0,000 čerpací stanice PŘÍPOJKA P3 LEGENDA PLOCH: ŠST4 PP DN200-0m 89/7 LEGENDA SÍTÍ: POMOCNÉ LINIE:,5m 89/2 0.74,3m 89/43 ŠD2 89/22 ŠD2 893/ zrušení kanalizační jímky 0m3 zásypem B52 UV8 UV7 89/24 ŠEDÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl. 60 mm ASFALTOVÝ POVRCH VEGETAČNÍ TVÁRNICE PÍSKOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl. 80mm SADOVÉ ÚPRAVY - TRÁVNÍK ČERVENÁ RELIÉFNÍ DLAŽBA tl. 60 mm 89/23 89/25 UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE Z DRÁŽKOVANÉ ŠEDÉ DLAŽBY š.0,4m BETONOVÁ ZÍDKA U KONTEJNERŮ SNÍŽENÝ OBRUBNÍK KANALIZACE STÁVAJÍCÍ VODOVODY STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD NTL STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD STL STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ O2 STÁVAJÍCÍ PODZ. SDĚLOVACÍ VEDENÍ O2 STÁVAJÍCÍ NADZ. SDĚLOVACÍ VEDENÍ O2 PLÁNOVANÉ EL.NN NADZEMNÍ VEDENÍ STÁVAJÍCÍ EL.NN PODZEMNÍ VEDENÍ STÁVAJÍCÍ VODOVOD (INVESTICE SmVaK, a.s.) KANALIZACE JEDNOTNÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (TLAKOVÁ) KANALIZACE DEŠŤOVÁ KANALIZACE RUŠENÁ VODOVOD RUŠENÝ SIGNALIZAČNÍ VEDENÍ NAVRŽENÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NAVRŽENÉ PŘÍPOJKA NN PRO ČERPACÍ STANICI STÁVAJÍCÍ DŘEVINY KÁCENÍ DŘEVIN HRANY KATASTRU STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ RUŠENÉ OPLOCENÍ HRANY STÁVAJÍCÍCH PLOCH 0.2 UR2 7,5m VYTYČOVACÍ BOD UR2 6,3m zrušení kanalizace v dl.52m DN 200 B40 SEZNAM SOUŘADNIC s 853/ stávající pilíř zatažení kabelu do stáv. chráničky A Koordinační situační výkres :250 C3

20 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY: SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE D.. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D...a - TECHNICKÁ ZPRÁVA D...b - VÝKRESOVÁ ČÁST D..b. - SITUACE D..b.2 - PODÉLNÝ PROFIL D..b.3 - VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ D..b.4 - VZOROVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA D..b.5 - VZOROVÉ NAPOJENÍ PŘÍPOJKY SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE

21 94/6 km 0,6 ŠJ4 PROTLAK PE D0-0,5m ,25 772/ 94/ km 0,26 ŠST2 297,24 294,94 CYKY 3x 2,5mm 880 km 0,07 DP / / 887/3 887/4 SL /5 LEGENDA SÍTÍ: 887/6 KANALIZACE STÁVAJÍCÍ VODOVODY STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD NTL STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD STL STÁVAJÍCÍ 0.5 SL2 SDĚLOVACÍ VEDENÍ O2 STÁVAJÍCÍ PODZ. SDĚLOVACÍ VEDENÍ O2 STÁVAJÍCÍ NADZ. SDĚLOVACÍ VEDENÍ O2 PLÁNOVANÉ EL.NN NADZEMNÍ VEDENÍ STÁVAJÍCÍ EL.NN PODZEMNÍ VEDENÍ STÁVAJÍCÍ VODOVOD (INVESTICE SmVaK, a.s.) KANALIZACE JEDNOTNÁ 887/2 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (TLAKOVÁ) KANALIZACE DEŠŤOVÁ KANALIZACE RUŠENÁ VODOVOD RUŠENÝ vs SIGNALIZAČNÍ VEDENÍ NAVRŽENÉ RUŠENÉ OPLOCENÍ v dl. 30 m UV kam.,5m km 0,082 DP6 km 0,068 DP5 884 POMOCNÉ LINIE: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NAVRŽENÉ STÁVAJÍCÍ DŘEVINY KÁCENÍ DŘEVIN / 94/4 dno chráničky 295,87.6 CYKY 3x 2,5mm 0.2 0,66 - okraje ,65 - okraje jáma protlaku na DN 50 BE hranici pozemku km 0,08 DP8 UV2 kam. 4,5m 873/ , / 873/3.82 km 0,076 ŠJ kam.,5m km 0,057 DP3 UV3 0.2 UV4 kam. 3,2m 855/3 km 0,058 DP4 855/2 km 0,033 DP2 886/ STOKA - KAM DN400-26,5m km 0,026 ŠJ2 km 0,02 DP.27, km 0,006 ŠJ 87 NOVÝ ROZVADĚČ RVO OSAZEN NA STÁVAJÍCÍM SLOUPU el. NN 886/2 HRANY KATASTRU STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ RUŠENÉ OPLOCENÍ 89/ /2 UV5 ŠD,5m UV6 UR2 4,5m 89/8 89/ STOKA 3 - PP DN m 2,3m SO SO 303 KAM - 6,85m DN 50 HRANY STÁVAJÍCÍCH PLOCH km 0,000 ŠST 294,92 293,2 km 0,007 ŠS UR2 0,5m 0. s 856 SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE Situace 909/ :250 A2 D..b.

22 KATASTR PARCELNÍ ČÍSLA DRUH POVRCHU VZDÁLENOST ŠACHET 909/ 5,66 20, / ASFALT ,32 SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE 26,48 m ŠST NTL PLYN ŠJ DP - DN300 ŠJ2 DP2 - DN200 PŘÍPOJKA VODY EL. NN UV4 - DP3 - DP4 - UV3 - PŘÍPOJKA VODY DP5 - NTL PLYN DP6 - UV - UV2 - DP7 - DN200 DP8 - ŠJ3 ŠJ4 ŠST2 PŘÍPOJKA VODY SDĚL.VEDENÍ KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU 294,90 294,80 295,23 296, 296,96 297,24 KÓTA STÁVAJÍCÍHO TERÉNU 294,92 294,8 295,20 296,05 296,87 297,24 HLOUBKA VÝKOPU,95,67,77,8 2,7 2,40 KÓTA DNA POTRUBÍ 293,7 293,24 293,53 294,24 294,80 294,94 STANIČENÍ (m, km) SKLON (promile) - DÉLKA (m) ULOŽENÍ 0,00 0,0 5,66 20,97 26,6 32,83 52,26 57,33 58,04 59,8 68,3 76,6 DN400 - kamenina spoj C tř ,48 podkladní beton + betonové sedlo 82,28 0,5 02,63 0, 07,47 07,97 6,6 26,48 UPOZORNĚNÍ: PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ!!! Před zahájením vlastních prací musí stavebník zajistit vytyčení správcem sítí a jejich označení na místě dle platných předpisů. Zakreslení kanalizačních odbočení je provedeno na základě průzkumu v terénu. Jejich přesnou polohu je však nutno před samotnou výstavbou zaktualizovat, popřípadě přizpůsobit návrhu či nově zjištěnému stavu soukromé části kanalizační přípojky. LEGENDA SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE podélný profil :500/00 A3 D..b.2

23 KAMENINOVÉ POTRUBÍ ULOŽENÉ NA BETONOVÉM LOŽI VE VOLNÉM TERÉNU VE VOZOVCE KÓTA TERÉNU 9 0 b a E t DN t E A HLOUBKA DNA POTRUBÍ HLOUBKA VÝKOPU LEGENDA PRO KAMENINOVÉ POTRUBÍ OZN. POPIS a. ZÁSYP RÝHY VÝKOPOVÝM MATERIÁLEM SE ZHUTNĚNÍM PO VRSTVÁCH 300mm b. DRCENÉ KAMENIVO ZRNO 0-63 mm 2a. 2b. 3a HUTNĚNÝ OBSYP NESOUDRŽNOU PROHOZENOU ZEMINOU (PO VRSTVÁCH), HUTNĚNÝ OBSYP ŠTĚRKOPÍSEK, MAX. ZRNO 20 mm HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE, MAX. ZRNO 4 mm 3b DRENÁŽNÍ VRSTVA Z HUTNĚNÉHO PÍSKU, MAX.ZRNO 20mm PODKLADNÍ BETON C 2/5 ORGINÁLNÍ PODKLADKY (POPŘ. VLHČENÝ PODKLADNÍ PRAŽEC S VYKLÍNOVÁNÍM) PROSTÝ BETON C 2/5 KAMENINOVÁ TROUBA DN 400 KONSTRUKCE VOZOVKY SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM ŠTĚRK (ŠTĚRKOPÍSEK) MAX. ZRNO 63 mm DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 00 (PO SKONČENÍ VÝSTAVBY NEFUNKČNÍ) 2a 8 2b t KÓTA DNA POTRUBÍ C t DN KÓTA DNA VÝKOPU 200 D B - ŠÍŘKA VÝKOPU TABULKA ROZMĚRŮ DN (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 50 8, t B 200 2, , , ,5 60, C D E SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ :25 A4 D..b.3

24 SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE VZOROVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA :25 A3 D..b.4

25 Kamenina DN 50 VZOROVÉ NAPOJENÍ PŘÍPOJKY NA KANALIZAČNÍ STOKU MĚŘÍTKO : 25 TABULKA PŘÍPOJEK - napojení na řad STOKA OZNAČENÍ STANIČENÍ D DN ZAHRADA ZELENÝ PÁS ASFALT. CESTA NAPOJENÍ PŘÍPOJKY NA KT POTRUBÍ DN 400 spád min. 2 %, max. 40% plastové (betonové, kameninové) potrubí přechod potrubí PVC/KT DN 50 nebo přechodová manžeta z nerezi a pryže koleno 5-45 /DN 50 Hutněný obsyp potrubí drceným kamenivem Prostý beton C 2/5 Podkladní vrstva štěrkopísek odbočka 400/50 STOKA KT DN 400 D - KOTA DNA POTRUBÍ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE VZOROVÉ NAPOJENÍ PŘÍPOJKY :25 A3 D..b.5

26 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY: SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE D.2..a - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2..b - VÝKRESOVÁ ČÁST D2..b. - SITUACE D2..b.2 - PODÉLNÝ PROFIL D2..b.3 - VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ D2..b.4 - VZOROVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA D2..b.5 - ČERPACÍ STANICE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

27 vs 89/9 89/0 89/2 LEGENDA SÍTÍ: 89/3 89/4 KANALIZACE STÁVAJÍCÍ VODOVODY STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD NTL STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD STL STÁVAJÍCÍ 886/2 89/8 893/2 89/43 stávající plechové přístřešky SDĚLOVACÍ VEDENÍ O2 STÁVAJÍCÍ PODZ. SDĚLOVACÍ VEDENÍ O2 STÁVAJÍCÍ NADZ. SDĚLOVACÍ VEDENÍ O2 PLÁNOVANÉ EL.NN NADZEMNÍ VEDENÍ STÁVAJÍCÍ EL.NN PODZEMNÍ VEDENÍ STÁVAJÍCÍ UR2 0,5m VODOVOD (INVESTICE SmVaK, a.s.) STÁVAJÍCÍM SLOUPU el. NN 2.02 km 0,006 ŠJ km 0,000 ŠST 294,92 293,2 89/ /2 UV5 ŠD km 0,007 ŠS,5m UV6 SO 303 KAM - 6,85m DN 50 89/ 0.3 STOKA 3 - PP DN200-78,9m UR2 4,5m m 2,3m SO 303 VÝTLAK PE D63/5,8 mm - 44,45m SL ,5m 2,3m 892 EL.PŘÍPOJKA PRO ČERPACÍ STANICI - 2,m + rozvaděč 9 km 0,000 čerpací stanice PŘÍPOJKA P3 ŠST4 PP DN200-0m,5m zrušení kanalizační jímky 0m3 zásypem 0.74,3m ŠD2 ŠD2 893/ rušený vodovod DN 00 GG DN 200 BE UR2 6,3m UV8 zrušení kanalizace v dl.52m DN 200 UV7 POMOCNÉ LINIE: KANALIZACE JEDNOTNÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (TLAKOVÁ) KANALIZACE DEŠŤOVÁ KANALIZACE RUŠENÁ VODOVOD RUŠENÝ SIGNALIZAČNÍ VEDENÍ NAVRŽENÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NAVRŽENÉ PŘÍPOJKA NN PRO ČERPACÍ STANICI STÁVAJÍCÍ DŘEVINY KÁCENÍ DŘEVIN DN 50 KAM HRANY KATASTRU STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ RUŠENÉ OPLOCENÍ s HRANY STÁVAJÍCÍCH PLOCH / UR2 7,5m stávající pilíř zatažení kabelu do stáv. chráničky 894/ Situace DN 200 BE :250 A3 DN 300 BE DN 300 BE D2..b.

28 KATASTR PARCELNÍ ČÍSLA DRUH POVRCHU VZDÁLENOST ŠACHET 909/ 6,85 909/2 9 ASFALT 43,56 DLAŽBA 893/ ZELEŇ ŠST ŠS ČS SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 5,30 m VODOVOD VODOVOD STL PLYN SDĚL.KABEL VODOVOD KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU 294,90 294,59 293,89 KÓTA STÁVAJÍCÍHO TERÉNU 294,92 294,76 293,65 HLOUBKA VÝKOPU,95,67,0,4 KÓTA DNA POTRUBÍ 293,7 293,9 293,29 292,74 292,34 STANIČENÍ (m, km) 0,00 6,85 5,30 SKLON (promile) - DÉLKA (m) ULOŽENÍ - kamenina spoj C tř. 60-6,85 DN50 - PE00 D63/5,8mm - 43,56 pískové lože + obsyp podkladní beton + betonové sedlo UPOZORNĚNÍ: PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ!!! Jejich přesnou polohu je však nutno před samotnou výstavbou Před zahájením vlastních prací musí stavebník zajistit vytyčení správcem sítí zaktualizovat, popřípadě přizpůsobit návrhu či nově zjištěnému a jejich označení na místě dle platných předpisů. stavu soukromé části kanalizační přípojky. Zakreslení kanalizačních odbočení je provedeno na základě průzkumu v terénu. LEGENDA A4 podélný profil :500/00 D2..b.2

29 A3 VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ :25 D2..b.3

30 A3 VZOROVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA :25 D2..b.4

31 ROZVADĚČ VYSTROJENÍ ČERPACÍ STANICE: OSAZENÍ ČERPACÍ STANICE OSAZENÍ ČERPACÍ STANICE ČERPACÍ STANICE 500/2755 mm POKLOP A5, 600x900 HUTNĚNÝ ZÁSYP POKLOP A5, 600x ,4 BETONOVÁ SMĚS UZEMŇOVACÍ KONZOLE 294,4 293,89 CHRÁNIČKA 293,89 292,74 VÝTLAK 292,74 PE DN 80 TELESKOPICKY OVLÁDANÁ TYČ UZAVÍRACÍHO ŠOUPÁTKA 292,34 292,34 PŘÍTOK 3247 PVC DN 50 29,24 29, NÁTOKOVÉ POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÁ PODKLADNÍ DESKA tl. 200mm (rovinnost ±5mm) ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP 50mm 2540 ŽELEZOBETONOVÁ PODKLADNÍ DESKA tl. 200mm (rovinnost ±5mm) ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP 50mm LEGENDA: VÝTLAČNÉ POTRUBÍ ŽELEZOBETONOVÁ PODKLADNÍ DESKA VYBAVENÍ MIMO ČERPACÍ STANICI TYPOVÝ ROZVADĚČ RSC 6 3x A3 ČERPACÍ STANICE :25 D2..b.5

32 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY: SO 304 DEŠŤOVÁ KANALIZACE D.3..a - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.3..b - VÝKRESOVÁ ČÁST D3..b. - SITUACE D3..b.2 - PODÉLNÉ PROFILY D3..b.3 - PODÉLNÉ PROFILY PŘÍPOJEK UV-5 D3..b.4 - VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ D3..b.5 - VZOROVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA D3..b.6 - VSAKOVACÍ ŠACHTA D3..b.7 - ULIČNÍ VPUST SO 304 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

33 vs 89/0 89/2 887/2 89/ 887/6 0.5 RUŠENÉ OPLOCENÍ v dl. 30 m 89/2 89/3 89/22 SL2 89/23 89/5 LEGENDA SÍTÍ: POMOCNÉ LINIE: 89/4 89 KANALIZACE STÁVAJÍCÍ VODOVODY STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD NTL STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD STL STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ O2 STÁVAJÍCÍ PODZ. SDĚLOVACÍ VEDENÍ O2 STÁVAJÍCÍ NADZ. SDĚLOVACÍ VEDENÍ O2 PLÁNOVANÉ EL.NN NADZEMNÍ VEDENÍ STÁVAJÍCÍ EL.NN PODZEMNÍ VEDENÍ STÁVAJÍCÍ VODOVOD (INVESTICE SmVaK, a.s.) KANALIZACE JEDNOTNÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (TLAKOVÁ) KANALIZACE DEŠŤOVÁ KANALIZACE RUŠENÁ VODOVOD RUŠENÝ SIGNALIZAČNÍ VEDENÍ NAVRŽENÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NAVRŽENÉ PŘÍPOJKA NN PRO ČERPACÍ STANICI 909/.27,25 km 0,000 ŠST 294,92 293,2.73 km 0,006 ŠJ 2.02 NOVÝ ROZVADĚČ RVO OSAZEN NA STÁVAJÍCÍM SLOUPU el. NN 886/2 85 SO 304 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Situace :250 A3 D3..b. 853/ s 852 UR2 7,5m UV8 SO 303 KAM - 6,85m DN 50 UV7 9,3m ŠD2 ŠD2 SO 303 VÝTLAK PE D63/5,8 mm - 44,45m m 2,3m UV6 UR2 4,5m DN 200 BE,5m,5m 0.74 STOKA 3 - PP DN200-78,9m 2,3m.35 SL 0.5 PŘÍPOJKA P3 PP DN200-0m UR2 6,3m dl.52m DN 200 zrušení kanalizace v km 0,007 ŠS /2 ŠD,5m 0.3 ŠST4 zásypem jímky 0m3 zrušení kanalizační km 0,000 čerpací stanice / 89/45 UV5 rušený vodovod DN 00 GG 89/ EL.PŘÍPOJKA PRO ČERPACÍ STANICI - 2,m + rozvaděč UR2 0,5m 89/8 893/2 89/43 89/9 STÁVAJÍCÍ DŘEVINY KÁCENÍ DŘEVIN HRANY KATASTRU STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ RUŠENÉ OPLOCENÍ HRANY STÁVAJÍCÍCH PLOCH

34 KATASTR PARCELNÍ ČÍSLA DRUH POVRCHU VZDÁLENOST ŠACHET 887/2 886/2 89/ 89/45 909/2 9 BET. DLAŽDICE ASFALT 29, / 9 4,45 9,97 6,3 9 7,53 SO 304 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 79,40 m VS ŠD ŠD2 2x SDĚL.VEDENÍ UV5 - STL PLYN UV6 - VODOVOD P3 - DN200 SDĚL.VEDENÍ UV7 - UV8 - UV6 PŘÍPOJKA UV6-4,45 m PŘÍPOJKA P3-9,97 m ŠST4 ŠD2 UV7 PŘÍPOJKA UV7-6,3 m ŠD2 UV8 PŘÍPOJKA UV8-7,53 m KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU KÓTA STÁVAJÍCÍHO TERÉNU HLOUBKA VÝKOPU KÓTA DNA POTRUBÍ 292,2 2,40 294,42 294,36 292,2 2,49 294,60 294,52 292,27 2,48 294,65 294,6 292,30 2,36 294,56 294,52 292,46,75 294, 294,03 292,52,5 293,93 293,84 292,30 2,36 294,56 294,52 292,39 2,43 294,72 294,43 292,46,75 294, 294,03 292,65,3 293,60 293,60 292,52,5 293,93 293,84 292,65,3 293,86 293,72 292,52,5 293,93 293,84 292,67,47 294,04 293,72 STANIČENÍ (m, km) 0,00 8,62 29,40 35,45 67,0 79,40 0,00 4,45 0,00 9,97 0,00 6,3 0,00 7,53 SKLON (promile) - DÉLKA (m) ULOŽENÍ DN200 - PP UR2-79,4 m pískové lože + obsyp PP UR2 4,45 m pískové lože + obsyp DN200 PP UR2 9,97 m pískové lože + obsyp PP UR2 6,3 m pískové lože + obsyp - 7,53 m pískové lože + obsyp LEGENDA UPOZORNĚNÍ: PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ!!! Před zahájením vlastních prací musí stavebník zajistit vytyčení správcem sítí a jejich označení na místě dle platných předpisů. Zakreslení kanalizačních odbočení je provedeno na základě průzkumu v terénu. Jejich přesnou polohu je však nutno před samotnou výstavbou zaktualizovat, popřípadě přizpůsobit návrhu či nově zjištěnému stavu soukromé části kanalizační přípojky. SO 304 DEŠŤOVÁ KANALIZACE podélné profily :500/00 A3 D3..b.2

35 KATASTR PARCELNÍ ČÍSLA DRUH POVRCHU VZDÁLENOSTI 92,5 92 4,5 92,5 92 3,2 89/45 0,5 UV UV2 UV3 UV4 UV5 PŘÍPOJKA UV -,5 m PŘÍPOJKA UV2-4,5 m PŘÍPOJKA UV3 -,5 m PŘÍPOJKA UV4-3,2 m PŘÍPOJKA UV5-0,5 m KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU KÓTA STÁVAJÍCÍHO TERÉNU HLOUBKA VÝKOPU KÓTA DNA POTRUBÍ 294,79,88 296,57 296,65 295,00,60 296,50 296,6 294,8,75 296,59 296,67 295,,60 296,6 296,56 294,20,66 295,76 295,8 294,27,60 295,70 295,77 294,0,5 295,64 295,69 294,2,50 295,65 295,6 292,2 2,49 294,60 294,52 292,4,50 294,60 294,5 STANIČENÍ (m, km) 0,00,5 0,00 4,5 0,00,5 0,00 3,2 0,00 0,5 SKLON (promile) - DÉLKA (m) ULOŽENÍ kam,5 m pískové lože + obsyp kam 4,5 m pískové lože + obsyp kam,5 m pískové lože + obsyp kam 3,2 m pískové lože + obsyp UR2 0,5 m pískové lože + obsyp LEGENDA PŮVODNÍ TERÉN UPRAVENÝ TERÉN UPOZORNĚNÍ: PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ!!! Před zahájením vlastních prací musí stavebník zajistit vytyčení správcem sítí a jejich označení na místě dle platných předpisů. Zakreslení kanalizačních odbočení je provedeno na základě průzkumu v terénu. Jejich přesnou polohu je však nutno před samotnou výstavbou zaktualizovat, popřípadě přizpůsobit návrhu či nově zjištěnému stavu soukromé části kanalizační přípojky. SO 304 DEŠŤOVÁ KANALIZACE podélné profily přípojek UV-5 :500/00 A3 D3..b.3

36 50 SO 304 DEŠŤOVÁ KANALIZACE VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ :25 A4 D3..b.4

37 SO 304 DEŠŤOVÁ KANALIZACE VZOROVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA :25 A4 D3..b.5

38 0,5 % geotextilie 300 g/m2 otvor d=50mm 2ks v 6-ti úrovních štěrkopísek fr. 0-32mm SO 304 DEŠŤOVÁ KANALIZACE VSAKOVACÍ ŠACHTA :25 A3 D3..b.6

39 ULIČNÍ VPUSTI VPUSŤ SE SPODNÍM DÍLCEM S KALIŠTĚM A ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU A VTOKOVOU MŘÍŽÍ S UMÍSTĚNÝM KALOVÝM KOŠEM pozn.: vpust UV8 je v provedení s mříží 600/600mm D400 SO 304 DEŠŤOVÁ KANALIZACE ULIČNÍ VPUST :25 A4 D3..b.7

40 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY: SO 40 SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ D.4..a - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.4..b - VÝKRESOVÁ ČÁST D4..b. - SITUACE D4..b.2 - VZOROVÉ ŘEZY D4..b.3 - SCHÉMA ZAPOJENÍ SO 40 SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ

41 CYKY 3x 2,5mm CYKY 3x 2,5mm s 89/22 890/2 89/3 883/4 883/2 89/ 887/ 887/ / 89/9 893/2 772/ 94/6 94/ / LEGENDA SÍTÍ: KANALIZACE STÁVAJÍCÍ VODOVODY STÁVAJÍCÍ 89/2 PLYNOVOD NTL STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD STL STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ O2 STÁVAJÍCÍ PODZ. SL3 SL2 RUŠENÉ OPLOCENÍ v dl. 30 m 89/0 89/2 89/3 SDĚLOVACÍ VEDENÍ O2 STÁVAJÍCÍ NADZ. SDĚLOVACÍ VEDENÍ O2 PLÁNOVANÉ EL.NN NADZEMNÍ VEDENÍ STÁVAJÍCÍ EL.NN PODZEMNÍ VEDENÍ STÁVAJÍCÍ VODOVOD (INVESTICE SmVaK, a.s.) KANALIZACE JEDNOTNÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (TLAKOVÁ) 887/4 887/6 887/2 887/5 KANALIZACE DEŠŤOVÁ KANALIZACE RUŠENÁ 89/43 VODOVOD RUŠENÝ SIGNALIZAČNÍ VEDENÍ NAVRŽENÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NAVRŽENÉ 886/2 NOVÝ ROZVADĚČ RVO OSAZEN NA 89/8 89/ 892 EL.PŘÍPOJKA PRO ČERPACÍ STANICI - 2,m + rozvaděč 893/ rušený vodovod DN 00 GG 884 STÁVAJÍCÍM SLOUPU el. NN POMOCNÉ LINIE: PŘÍPOJKA NN PRO ČERPACÍ STANICI STÁVAJÍCÍ DŘEVINY KÁCENÍ DŘEVIN HRANY KATASTRU STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ RUŠENÉ OPLOCENÍ HRANY STÁVAJÍCÍCH PLOCH 89/45 lípa SL DN 200 BE dno chráničky 909/2 295, PROTLAK PE D0-0,5m zatažení kabelu do stáv. chráničky 94/6 295, / 873/3 dno chráničky / / 94/ 873/ DN 50 BE 855/ / / 850 SO 40 SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ Situace :250 3x A3 D4..b.

42 ŘEZ KABELOVOU TRASOU VE VOLNÉM TERÉNU ŘEZ KABELOVOU TRASOU POD VOZOVKOU SO 40 SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ VZOROVÉ ŘEZY :25 A4 D4..b.2

43 světelné signalizační zařízení s výstražnými světly S3 v provedení LED světelné signalizační zařízení s výstražnými světly S3 chránička pod v provedení LED silnicí dl. 0,5m PE D0m CYKY 3x2,5-50m CYKY 3x2,5-4m CYKY 3x2,5-42m CYKY 3x2,5-3,5m CYKY 3x2,5 -,5m CYKY 3x2,5-98m CYKY 3x2,5-6m 3x2,5-7m CYKY 3x2,5-0m CYKY stávající rozvodný pilíř provedeno doplnění nového stykače CYKY 3x2,5-9m CYKY 3x2,5-67m stávající kabelové vedení v prostoru IZS stávající chránička napojení na rezervu (jistič FA-65) v rozvaděči v budově IZS provázání s technologií RCS Kladno SO 40 SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ SCHÉMA ZAPOJENÍ A4 D4..b.3

44 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY: SO 402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ D.5..a - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.5..b - VÝKRESOVÁ ČÁST D5..b. - SITUACE D5..b.2 - VZOROVÉ ŘEZY D5..b.3 - SCHÉMA ZAPOJENÍ D5..b.4 - SLOUP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SO 402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

45 854 km 0,02 DP 887/4 887/5 0.5 SL3 LEGENDA SÍTÍ: KANALIZACE STÁVAJÍCÍ VODOVODY STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD NTL STÁVAJÍCÍ 890/3 PLYNOVOD STL STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ O2 STÁVAJÍCÍ PODZ. SDĚLOVACÍ VEDENÍ O2 STÁVAJÍCÍ NADZ. km 0,000 ŠST 294,92 293,2 SO 303 KAM - 6,85m DN 50 9,3m ŠD2 ŠD2 SO 303 VÝTLAK PE D63/5,8 mm - 44,45m m 2,3m,5m.27 UV6 UR2 4,5m,5m km 0,006 ŠJ STOKA 3 - PP DN200-78,9m 2,3m.35 km 0,007 ŠS SL 0.5 PŘÍPOJKA P3 PP DN200-0m 909/2 r 0.3 ŠD,5m 0.3 ŠST4 zásypem jímky 0m3 zrušení kanalizační, lípa km 0,000 čerpací stanice / NOVÝ ROZVADĚČ RVO OSAZEN NA STÁVAJÍCÍM SLOUPU el. NN 89/45 UV5 89/ EL.PŘÍPOJKA PRO ČERPACÍ STANICI - 2,m + rozvaděč UR2 0,5m 886/2 89/8 893/2 89/43 89/9 vs 89/0 89/2 887/ /2 RUŠENÉ OPLOCENÍ v dl. 30 m 89/ 89/3 89/5 89/6 89/8 89/2 SDĚLOVACÍ VEDENÍ O2 PLÁNOVANÉ EL.NN NADZEMNÍ VEDENÍ STÁVAJÍCÍ EL.NN PODZEMNÍ VEDENÍ STÁVAJÍCÍ VODOVOD (INVESTICE SmVaK, a.s.) KANALIZACE JEDNOTNÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (TLAKOVÁ) SL2 KANALIZACE DEŠŤOVÁ 89/4 89/6 SO 402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Situace 89/7 KANALIZACE RUŠENÁ VODOVOD RUŠENÝ SIGNALIZAČNÍ VEDENÍ NAVRŽENÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NAVRŽENÉ PŘÍPOJKA NN PRO ČERPACÍ STANICI POMOCNÉ LINIE: STÁVAJÍCÍ DŘEVINY KÁCENÍ DŘEVIN HRANY KATASTRU STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ RUŠENÉ OPLOCENÍ HRANY STÁVAJÍCÍCH PLOCH 89/22 89/9 89/20 A3 s D5..b.

46 ŘEZ KABELOVOU TRASOU VE VOLNÉM TERÉNU ŘEZ KABELOVOU TRASOU POD VOZOVKOU SO 402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VZOROVÉ ŘEZY :25 A4 D5..b.2

47 Schéma propojení osvětlovacích stožárů RVO P NAPOJENO NA SLOUP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (MĚSTO BÍLOVEC) Schéma zapojení osvětlovacího stožáru Regulovatelné svítidlo 50-00% 3DIM EVG SD Da SD Da 3DIM EVG Da Da LED PE PE LED L L N N SO 402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SCHÉMA ZAPOJENÍ A4 D5..b.3

48 650 SVÍTIDLO LED AL VÝLOŽNÍK STOŽÁR (žárově zinkováno) Hlavička Písek Prostup kabelů Drát FeZn Betonový základ DETAIL SVÍTIDLA DIAGRAM SVÍTIDLA 400 poznámka: Pro prostup kabelů se musí základem protáhnout 2x ohebná trubka do betonu min. prům 63mm. Stožár může být osazen nejdříve za 28 dní po betonáži Stožár je nutné uzemnit kulatinou FeZn prum 0mm. Kabel VO bude v celé délce uložen v ochranné trubce 63/52 mm, která bude zatažena až do stožáru. SO 402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SLOUP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ :50 A4 D5..b.4

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci Stavba: Investor: Stavební objekt: Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Charakteristika

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi Luční a Dašická v Pardubicích strana 1/7 B1.1. OBECNĚ B 1.0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem řešení je rozšíření parkoviště, nové uspořádání parkovacích míst,

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník směr Dubné - Čakov, Dubné Obec Dubné Dubné 60 373 84 Dubné AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SO300 ZMĚNA Č.1 vedoucí projektant zodp. projektant vypracoval kontroloval ING. SEDLÁK ING. SEDLÁK J. HANČÍK ING. KOTLÁN investor: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU akce OBYTNÝ SOUBOR KLAFAR III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH:

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH: OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE ČISTOPIS 27.10.2010 - - - Revize Datum Schválil AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost Divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz

Více

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel: Zodp. projektant: Stupeň PD: Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část ul. Vojtěšská, ul. Hwiezdoslavova

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU ZODP. PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA AUTORIZACE: PARÉ STAVEBNÍK: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 227/1, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU IČO: 00295841 STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12

ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 ÚZEMNÍ STUDIE RD Mikulovice lokalita Z12 z.č. 2/122/11 A TEXTOVÁ ČÁST průvodní zpráva 1 Obsah: A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 A.2. PODKLADY A DŮVODY ZPRACOVÁNÍ... 3 A.3. ŠIRŠÍ VZTAHY... 3 A.4. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

Obsah. -1- A1_PZ-2.doc

Obsah. -1- A1_PZ-2.doc Obsah 1. Identifikační údaje 2 1.1 Stavba 2 1.2 Objednatel dokumentace 2 1.3 Hlavní projektant (zhotovitel dokumentace) 2 1.4 Subdodavatelé hlavního projektanta 2 1.5 Subdodavatelé investora 3 2. Základní

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín D.1.1 Architektonicko-stavební

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické.

ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje - Název stavby : Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou - Stavebník : Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou - Projektant :UNIprojekt,

Více

F2.1 - Technická zpráva

F2.1 - Technická zpráva F2.1 - Technická zpráva Revitalizace středu města Havlíčkův Brod SO 01 - Zpevněné plochy Havlíčkovo náměstí Dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje: Stavba Název stavby: Stavební objekt:

Více

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace Obsah: Technická zpráva ( inženýrské objekty ) 1. Identifikační údaje stavby 2. Související stavební objekty 3. Technický popis stavebního objektu 3.1 Stavebně technické řešení 3.1.1. Úvodní informace

Více

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii/239 a II/240 SO 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: a) Označení stavby Černuc-úprava přidruženého prostoru sil.ii.239 a II/240 b) Stavebník Obec Černuc, Černuc 17 273 23 Černuc IČ 00234257 c) Projektant Ing.Pavel

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb 748 01 Hlučín, Mírové nám. 23 Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 7.12.2006 OŽPaKS/39062/2006/CH/1 Ing. Svatava Chalabalová

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Město Petřvald Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Úvod: Příloha číslo 1 Vymezení předmětu nájmu, tj. Nové Kanalizace a Čistírny v Petřvaldě jehož rozsah je níže uveden v následujících částech Část 1

Více

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Místo stavby: Kraj : Stupeň : Druh stavby: Katastrální území, parcely: Investor,majitel a provozovatel : Hřiště U Nádraží

Více

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Počet stran: 8+2př. Stavebník: Obec Dřevnovice TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01.2 ČERPACÍ STANICE + VÝTLAKY DSO 01.2.2 VÝTLAKY

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 381 18 Český Krumlov AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice Rekapitulace

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

Rakvice RD v lokalitě Dílce

Rakvice RD v lokalitě Dílce DOPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Rakvice RD v lokalitě Dílce Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor rozvoje a správy, Nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Parkoviště na stadionu, k.ú. Brušperk Projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby B. Souhrnná technická zpráva Číslo zakázky : JG-02-15 / B Zhotovitel : Ing. Jan Görner Nad Lipinou 1729

Více

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Tabulky 2.1 Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) 2.2 Vodovod v nezastavěném území pažená rýha 2.3 Vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná 2.4 Vodovod v

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI. MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRO AKCI MOST PŘES KUŘIMKU NA UL. KOMENSKÉHO V KUŘIMI A ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE PŘED ZŠ varianta I STUDIE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Stavba Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17

1. POPIS STAVBY...2 2. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU VÝSTAVBY...17 1. POPIS STAVBY...2 1.1. Zdůvodnění výběru staveniště... 2 1.2. Zhodnocení staveniště... 2 1.3. Zásady urbanistického,architektonického a výtvarného řešení... 2 1.4. Zásady technického řešení... 2 1.4.1.

Více

FYZICKÁ REVITALIZACE ÚZEMÍ U KOSTELA A ZŠ DOLANY SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE INVESTOR: OBEC DOLANY

FYZICKÁ REVITALIZACE ÚZEMÍ U KOSTELA A ZŠ DOLANY SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE INVESTOR: OBEC DOLANY FYZICKÁ REVITALIZACE ÚZEMÍ U KOSTELA A ZŠ DOLANY SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE INVESTOR: OBEC DOLANY VÝKAZ VÝM R 1. Vybourání stávajících konstrukcí z kamene v etn o išt ní a odvozu na skládku do vzd.1km (Obec

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2. Základní technický popis se zdůvodněním navrženého řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje a) Stavba Název stavby: MŠ U Lípy Svobody, zpevněná plocha Místo stavby: Statutární město Brno městská část Brno-Tuřany kraj: Jihomoravský katastrální území: Brněnské

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 1789/09/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška.

I. Oznámení II. Usnesení č. 1789/09/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška. Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: 1.6/2022/701KP/2009/Juř Ze dne: 21.4.2009 Č. j.: OŽP/7538/09/Hr/14 Sp. zn.: - dle rozdělovníku - Vyřizuje: Ing. Hrubý Telefon: +420

Více

DRÁSOV REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA SO 100 - KOMUNIKACE

DRÁSOV REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA SO 100 - KOMUNIKACE DRÁSOV REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA SO 100 - KOMUNIKACE Dokumentace pro stavební povolení C. STAVEBNÍ ČÁST Investor: Městys Drásov Drásov 61, 664 24 IČ 00281727 Datum: DUBEN 2013 Vypracoval: S-atelier, Ing.

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Katastrální území Obec Okres Kraj 795453 Zámek Žďár Žďár nad

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace: B. Objednatel dokumentace

Více

MMPr/099398/2014/SKO Bc. Kateřina Skoková 581 268 450 katerina.skokova@prerov.eu OZNÁMENÍ

MMPr/099398/2014/SKO Bc. Kateřina Skoková 581 268 450 katerina.skokova@prerov.eu OZNÁMENÍ Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/077606/STAV/SU/SKO Přerov, dne 19.8.2014 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

Ulice Jasmínová Dolní Břežany

Ulice Jasmínová Dolní Břežany Ulice Jasmínová Textová část Srpen 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Libuše Šulková Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Průvodní a technická zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant : Stupeň PD: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ v ul. Sokolské v Komárově k.ú. Komárov, okr. Beroun Městys Komárov,

Více

C Souhrnná technická zpráva

C Souhrnná technická zpráva akce: Propoj silnic č. II/150 a II/434 Přerov II. etapa (MEOPTA) stupeň: dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR zpracovatel: EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město C Souhrnná technická

Více

Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č.. 146/2008 Sb.

Modernizace silnice II/315 Choceň - ul. Pardubická TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č.. 146/2008 Sb. TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č.. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA KRAJ OBEC STAVEBNÍ ÚŘAD CHARAKTER STAVBY STUPEŇ PD POZEMKY STAVBY KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ OBJEDNATEL

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. strana 1/17 TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA KRAJ /OKRES OBEC STAVEBNÍ ÚŘAD CHARAKTER STAVBY STUPEŇ PD : Regenerace panelového

Více

K ceníku poskytovaných služeb

K ceníku poskytovaných služeb K ceníku poskytovaných služeb SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Osazení nového sloupku pro instalaci DZ v zeleni ( případně rozebíratelné dlažbě) přepravu na pracoviště výkop pro patku doprava betonu včetně ceny

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ)

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty nebo provozní soubory samostatně v členění: Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

Více

Obec Stařechovice - stoková síť

Obec Stařechovice - stoková síť PROVOD inženýrská společnost, s.r.o. Středisko Tišnov, Brněnská 196 666 01 Tišnov Obec Stařechovice - stoková síť 1 / 31 Obec Stařechovice Obec Stařechovice Propoj Stařechovice Kostelec na Hané Obec Služín

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. STOKA DN DÉLKA ( m ) materiál

TECHNICKÁ ZPRÁVA. STOKA DN DÉLKA ( m ) materiál TECHNICKÁ ZPRÁVA Úvod Stavební objekt SO 301 Dešťová kanalizace řeší odvedení dešťových vod z komunikace. Do kanalizace jsou odvedeny přípojkami z uličních vpustí. Projektovaná kanalizace bude zaústěna

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín D.1.1 Architektonicko-stavební

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

Odbor výstavby. k o l a u d ační souhlas. Spis č.: OV/9408/2015/Ko V Třebíči dne 26.08.2015 Č.j.: OV 51602/15 - SPIS 9408/2015/Ko

Odbor výstavby. k o l a u d ační souhlas. Spis č.: OV/9408/2015/Ko V Třebíči dne 26.08.2015 Č.j.: OV 51602/15 - SPIS 9408/2015/Ko MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/9408/2015/Ko V Třebíči dne 26.08.2015 Č.j.: OV 51602/15

Více

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje Název a sídlo investora: Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá n.l. Schvalující orgán: Městský úřad Lysá nad Labem - stavební úřad, - odbor dopravy Následný možný provozovatel: Obec

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Víceúčelové hřiště při ZŠ v Okříškách Místo stavby: Okříšky Kraj : Vysočina Stupeň : DSP Druh stavby: novostavba Katastrální

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-030730/2016/En Číslo jednací dokumentu: MMZL 044266/2016 Zlín, dne 5.4.2016

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

Zadání oprav MK 2011 ve Vrbně pod Pradědem. Část 001 (schodišťové stupně na stezce u zahrádkářské osady)

Zadání oprav MK 2011 ve Vrbně pod Pradědem. Část 001 (schodišťové stupně na stezce u zahrádkářské osady) Zadání oprav MK 2011 ve Vrbně pod Pradědem Část 001 (schodišťové stupně na stezce u zahrádkářské osady) Na předem srovnané a upravené pláni provést dřevěné stupně z impregnovaných půlkuláčů s jednoduchým

Více

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH ASPE 9 Firma: Strana: 1 NABÍDKOVÝ ROZPOČET SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 047000 Vedlejší a ostatní náklady Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Město Lovosice Valbek s.r.o., stř. Ústí

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

Obchodní galerie Písek

Obchodní galerie Písek Obchodní galerie Písek prosinec 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Číslo zakázky: 15 075 Z1 Ing. Pavel Dvořák Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY... 3

F. DOKUMENTACE STAVBY... 3 Obsah dokumentace F. DOKUMENTACE STAVBY... 3 a) F 1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 b) členění na jednotlivé objekty... 3 c) detailní popis jednotlivých objektů... 4 F. DOKUMENTACE STAVBY

Více

F.4. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 ZTI A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

F.4. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 ZTI A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: SLAVKOV U BRNA - č.2 F.4 ZAKÁZKA: SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE - F.4 TECHNICKÁ ZPRÁVA - 01 PŘÍPOJKA - PODÉLNÝ PROFIL - 02 REVIZNÍ ŠACHTA - 03 ULOŽENÍ POTRUBÍ - 04 PŮDORYS LEŽATÉ KANALIZACE - 05 SCHEMA SPLAŠKOVÉ

Více

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KOMUNIKACE ČERVENÁ VODA - MLÝNICKÝ DVŮR 2.ETAPA Část: : C. STAVEBNÍ ČÁST Objekt : SO 05 5.ÚSEK INVESTOR : OBEC ČERVENÁ VODA PROJEKTANT : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Zak.

Více

Stavební povolení Veřejná vyhláška

Stavební povolení Veřejná vyhláška Městský úřad Uherské Hradiště Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Odloučené pracoviště: Protzkarova 33 Zn.: MUUH-SŽP/79806/2015/ZaplD Spis/ 14500/2015

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 5.12.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Povrchová úprava

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 02. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014

Více