PSANÍ. Anglický jazyk. Kateřina Čechová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PSANÍ. Anglický jazyk. Kateřina Čechová"

Transkript

1 PSNÍ Jazyk nglický jazyk Úroveň 9. třída utor Kateřina Čechová Kód materiálu aj9-kat-cec-psa-02 Z á k l a d o v ý t e x t : Národní srovnávací testy z cizích jazyků pro žáky základních škol Z.1.07/1.1.22/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 1/9

2 Hi, my name is James, but my friends call me Messy. Why? Let s say this wasn t the first time something like this happened to me. I m going to tell you about my school trouble last month. It was Wednesday evening and I was studying for my Maths test. Suddenly, I heard TV from the living room. ie Hard was on! p o z n á m k y Tematická oblast škola, psaní testu k z á k l a d o v é m u t e x t u : minulý čas prostý a průběhový, zápor 2/9

3 Otázka č. 1 Přečtěte si úvodní text a pozorně si prohlédněte celý obrázkový příběh. Která z následujících pasáží se nejlépe hodí jako pokračování příběhu? ie Hard was my favourite movie and I was looking forward to it the whole week. I wanted to watch just a little piece of it but I comletely forgot about learning and I sat in front of the telly until the midnight. I was watching TV in the living room. I didn t even realise that we were going to sit for Maths test tomorrow. My dad was sitting there and he was watching TV. I envied him but I knew I had to learn hard as I m not a Maths genius. - pasáž musí odpovídat obr. č. 1 a zároveň logicky navazovat na úvodní text (na zemi jsou učebnice matematiky, ale James se se zájmen dívá na TV) schopnost logicky vázat informace a plynule pokračovat v příběhu, vhodně interpretovat skutečnost a popsat ji (obrázek) žák si přečte úvodní text a prohlédne si obrázky (vytvoří si přibližnou představu o příběhu), v úvodním textu jsou prvotní informace o testu a filmu v televizi, ty je třeba v následující pasáži spojit a zároveň vytvořit logickou spojitost s obrázkem a pravděpodobným pokračováním. - pro příběh není tato informace vůbec důležitá, navíc lze vyvodit, že James o filmu předem nevěděl (náhle ho zaslechl, když se učil) - z úvodního textu víme, že se James učil na test, což tato možnost popírá - podle obrázku by mělo být jasné, že u televize sedí James (oblečení, vlasy, učebnice matematiky), o otci se nemluví v úvodním textu a jak by žáci mohli zjistit případně později ani na jiném místě příběhu Žáci mohou chybovat, pokud si nepřečtou úvodní text, pak by v úvahu přicházely možnosti a, ty ale úvodní text logicky vylučuje. 3/9

4 Otázka č. 2 Která z vět vystihující pokračování příběhu je správně napsaná? My alarm clock woke me up in the morning and I was terribly sorry I didn t learn more instead of watching telly. The alarm clock waked me up in the morning and I am very sorry I not learned more instead of watching telly. n allarm clock woke me in the morning and I was terriblly sory I did not learn more insteed of watching TV. I woke up in the morning and I were very sorry I didnt learn more instead of watched the TV. - bez chyb ve spellingu a časech kontrola spellingu a znalosti minulých časů, zachování času uvnitř jedné věty, schopnost chápat parafrázi jako odlišné vyjádření téhož významu přečíst všechny věty, identifikovat ty, v nichž najdou alespoň jednu chybu, ověřit, že ve vybrané větě chyba není spelling, minulý čas (kladná oznamovací, zápor) - nepravidelné frázové sloveso - chyby: waked, I am, not learned - an (byl to určitě jeden určitý budík u něj v pokoji), allarm, woke me (chybí up), terriblly, sory, insteed - I were, didnt (apostrof), watched the TV (tvar slovesa, člen) žáky může zmást, že věty nejsou vždy konstruovány naprosto stejně, ale jsou v nich malé obměny, smysl ovšem zůstává zachován (použití synonym) 4/9

5 Otázka č. 3 oplňte na prázdná místa vhodné výrazy k doplnění dalších dvou částí příběhu. I was 1 at my desk and I was sweating all 2. my body. Everybody was busy counting and drawing but I 3. to count a single task. 4., I heard somebody whispering in my ear. It was a 5. fly. It told me to take my pen and look at 6. exercise. I heard it saying numbers, signs and solving the whole problems. 1 siting, sat, sitting, sit 2 at, on, through, over 3 can t, wasn t able, not could, couldn t 4 Now, Suddenly, Slowly, Once 5 tiny, ugly, two, insect 6 once, first, the first, the one 1 - sitting, 2 - over, 3 - wasn t able, 4 - Suddenly, 5 - tiny, 6 - the first kontrola slovní zásoby, pochopení významu z kontextu, spellingu naznačení myšlenkových pochodů, které vedou ke správné odpovědi dvojení souhlásky po krátké přízvučné samohlásce, min. č. průběhový, fráze all over, minulý čas modálního slovesa, členy, řadové číslovky 1 - siting (špatně spelling), sat (je tam was), sit (je tam was a musí to být minulý čas), 2 - at, on, through (nevhodné doplnění, nepoužívá se), 3 - can t (zachování minulého času vyprávění), not could (zcela nesprávně), couldn t (mohlo by být, kdyby za mezerou nebyl to-infinitiv), 4 - Now, Slowly, Once (nelogické), 5 - ugly (člen by musel být an), two (člen, neodpovídá skutečnosti, není plurál), insect (člen, nelogické), 6 - once (jiný význam), first ( chybí člen the), the one ( nelogické) je vhodné si nejdříve tipnout bez otevření možností, pak si přečíst všechny a zvolit tu nejlepší - u tohoto typu je poměrně vysoká možnost překliknutí kontrolovat! 5/9

6 Otázka č. 4 Vyberte vhodné pokračování příběhu. The fly was buzzing on and on and I couldn t concentrate on the test. The fly was flying around my head and I wished it could speak to tell me what to do. ll the problems were easy and I finished the test in about fifteen minutes. I was writing like mad as I had only a few minutes to finish the test. - už víme, že mu moucha šeptala do ucha správné odpovědi a také to, že všichni už dávno psali a on nevěděl, co dělat, dokud k němu nepřiletela moucha, takže byl ve skulzu a musel psát rychle pochopení událostí příběhu a udržení dějových souvislostí mít na paměti, co se stalo v příběhu dosud a navázat na to (vhodné je si předem podle obrázku říci, jak příběh pokračuje a pak vybírat z možností) - moucha mu pomáhala, potřeboval, aby bzučela - už víme, že moucha mluvila, nemusel si to tedy přát, protože se to už dělo - na začátku řekl, že neví, jak příklady řešit, podle obrázků je navíc zřejmé, že měl s testem problémy potíže by mohla dělat možnost, protože její vyloučení je částečně spojeno s textem otázky č. 3, ale i kdyby žáci v dané otázce udělali chybu, význam by měl být vyvoditelný i s pomocí obrázku a dosavadního vývoje příběhu (neučil se, neuměl na test) 6/9

7 Otázka č. 5 Která z vět vystihující pokračování příběhu je napsána správně? I got the best sign in my class. I got the best mark in my class. I got the best number in my class. I got the best stamp in my class. - školní známka se v J označuje jako mark nebo jako grade (v am. angličtině) testuje slovní zásobu vylučovací metoda, označení nejlepší možnosti v souvislosti s příběhem (musí to být školní známka) překlad čes. slova známka (školní) - spíše znamení, znak, - číslo (z testu člověk dostává známku, ne číslo, ačkoli je známka u nás číslem vyjádřena), - známka (poštovní) 7/9

8 Otázka č. 6 oplňte vhodný výraz do poslední věty příběhu. I woke up as my alarm clock rang. I didn t know where I was but then it struck me. I didn t meet a magic fly, I didn t pass the Maths test. It was only a. dream, delusion, wish dream (nejvhodnější), delusion (přijatelné), wish (přijatelné, i když neodpovídá zcela obrázku) pochopení celku příběhu, vyvození pointy znovu si projít celý obrýzkový příběh, vybavit si dosavadní průběh, přečíst si důkladně závěrečný text lie? ( nikdo mu nelhal, byla to jeho fantazie), illusion (podle členu nelze), vision (vidinám ve spánku se říká sny) 8/9

9 Otázka č. 7 Které výrazy lze doplnit na prázdné místo ve větě? Vyberte všechny možnosti. lmost ninety percent of students the final History test. passed sat for made failed - úspěšně vykonat, - typické anglické spojení sit for a test (v ČJ psát test), - neuspět v testu, propadnout testuje slovní zásobu, fráze spojené se školním prostředím, schopnost dosazování a vyvozování do věty postupně dosazujeme všechny výrazy a zjišťujeme jejich smysl a vhodnost fráze sit for a test, vylouční czenglish (udělat test) - make znamená spíše vytvářet, což dělá učitel, ne student obtíže při neznalosti fráze sit for, ale na druhou stranu je dané spojení natolik signifikantní, že by mohli odhadnout, že je jednou ze správných odpovědí, poplést by je mohla možnost, ostatní označují spíše úspěšnost, případně průběh, sloveso fail se významově odlišuje, navíc by je sloveso mohlo svádět k přesvědčení, že je třeba použít ještě např. předložku in (zde není třeba) 9/9

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr.

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

ŠKOLA DOBRÉHO STARTU

ŠKOLA DOBRÉHO STARTU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA DOBRÉHO STARTU Příloha č. 1 RVP ZV - Standardy pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŽEROTÍNOVA 376 1 Obsah : strana Obsah 2 Identifikační

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr.

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 2. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářskoprávní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS OSOBNÍ PERSONAL U osobních zájmen se ve 3. osobě sg. projevuje

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 ANGLICKÝ JAZYK VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

michael's story / 1 / meeting lisa

michael's story / 1 / meeting lisa michael's story / 1 / meeting lisa hello. my name is michael and I would like to tell you about a girl I know. she lives in california now but we used to spend a lot of time together when she was a teacher

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 ANGLICKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: Ekonomika a management Jména autorů Růžena Dvořáčková Jan Skipala OSTRAVA 2014 2 OBSAH strana

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách:

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách: 1 MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE 1. Minulý čas slovesa to be se tvoří nepravidelně. 1. I was I was in Prague last month. Minulý měsíc jsem byl v Praze. 2. you were You were late. Opozdil jsi se. 3. he,

Více

angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA

angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA 1 ÚVOD Cvičebnice Angličtina příprava k testům podle vzdělávacích standardů pro 9. ročník byla

Více