Multi-gas Detektor. Návod k použití Nastavení Provoz Servis. Číslo součásti: B 17. vydání. Ventis MX4 Návod k použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Multi-gas Detektor. Návod k použití Nastavení Provoz Servis. Číslo součásti: B 17. vydání. Ventis MX4 Návod k použití"

Transkript

1 Multi-gas Detektor Návod k použití Nastavení Provoz Servis Číslo součásti: B 17. vydání i 2020 Industrial Scientific Corporation

2

3 Obsah Oznámení o autorském právu... 1 Varování a upozornění... 1 Obecné... 1 Obsluha... 1 Nebezpečné podmínky, jedy a znečišťující látky... 1 Všeobecné použití... 2 Agenturou stanovené podmínky použití a varování... 2 Doporučené postupy... 3 Zdroje Ventis MX Vlastnosti Ventis MX Vybalení detektoru... 4 Obsah... 4 Přehled detektoru... 5 Vlastnosti a funkce hardwaru... 5 Obrazovka displeje... 7 Alarmy... 9 Nastavení monitoru Baterie Dokovací stanice, nabíječky a další příslušenství Nabíjení baterií Zapnutí a vypnutí Konfigurace Pokyny Používání a servis detektoru Vynulování, kalibrace a Bump test Postupy Doporučení Všeobecné informace Pokyny Součásti balení Odběr vzorků na dálku Čištění Servis Aspirační monitor Výměna víčka a vnitřního filtru čerpadla Difuzní monitor Industrial Scientific Corporation i

4 Výměna čidla, filtru, LCD displeje a vibračního motoru Konfigurace baterie Čísla částí a variant baterií Produkty, technické údaje a certifikáty Příslušenství a součásti detektoru Ventis MX Technické údaje detektoru Specifikace baterií Provozní podmínky Provoz v chladném počasí Skladovací podmínky Technické údaje senzorů Tabulka křížové citlivosti čidla toxických plynů Hodnoty LEL a korelační faktory LEL pro hořlavé plyny Certifikáty Tabulka certifikátů pro nebezpečné oblasti Záruka Omezení odpovědnosti Kontaktní informace ii 2020 Industrial Scientific Corporation

5 Oznámení o autorském právu Ventis MX4 a Ventis jsou registrované ochranné známky společnosti Industrial Scientific Corporation. Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Tyto pomocné materiály nebo jakákoli jejich součást se nesmí bez písemného schválení společnosti Industrial Scientific Corporation kopírovat, přetiskovat nebo reprodukovat v žádné formě, včetně, ale nejen, fotokopírování, přepisování, přenášení nebo ukládání na jakékoli médium a překládání do jakéhokoli jazyka, a to v jakékoli formě nebo jakýmikoliv způsoby, digitálně, elektronicky, mechanicky, xerograficky, opticky, magneticky nebo jinak. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou chráněné a důvěrné a autorské právo, ochranné známky, obchodní názvy, patenty a ostatní práva duševního vlastnictví v dokumentaci jsou výlučným majetkem společnosti Industrial Scientific Corporation, pokud není uvedeno jinak. Informace (včetně, ale nejen, dat, nákresů, specifikací, dokumentace, seznamu software, zdrojových nebo objektových kódů) se nesmějí předávat přímo ani nepřímo třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu. Informace obsažené v tomto dokumentu se považují za přesné a spolehlivé. Společnost Industrial Scientific nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich použití. Společnost Industrial Scientific Corporation neodpovídá za žádné výdaje, náklady spojené s poškozením, které mohou vzniknout následkem použití informací obsažených v tomto dokumentu. Přestože jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění přesnosti, specifikace tohoto produktu a zde uvedený obsah se mohou bez předchozího oznámení změnit. Varování a upozornění Obecné Obsluha DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Nesplnění některých postupů nebo nedodržení určitých podmínek může ovlivnit výkonnost tohoto výrobku. Pro maximální bezpečnosti a optimální výkon si prostudujte Návod k použití Ventis MX4, který je k dispozici online v centru zdrojů Ventis MX4 na adrese: VentisMX4resources. POZOR: Zařízení musí být z bezpečnostních důvodů obsluhováno a udržováno pouze kvalifikovaným personálem. Před obsluhou nebo servisem si dobře prostudujte celý návod k použití. Nebezpečné podmínky, jedy a znečišťující látky VAROVÁNÍ: Obsluha zařízení, výměna nebo dobíjení baterií nebo používání komunikačního portu se musí provádět v oblasti, o které se ví, že není nebezpečná. Výrobek není určen pro použití v atmosféře obohacené kyslíkem. VAROVÁNÍ: Před servisem zařízení nebo výměnou baterie detektor vypněte. VAROVÁNÍ: Výměna součástí může snížit vnitřní bezpečnost a může způsobit nebezpečné podmínky. UPOZORNĚNÍ: Vysoké hodnoty mimo rozsah stupnice mohou znamenat výbušné koncentrace plynů. UPOZORNĚNÍ: Jakékoli rychlé stoupání hodnot následované klesajícími nebo nepravidelnými odečty mohou znamenat koncentrace plynů nad horním limitem stupnice, které mohou být nebezpečné. Výpary silikonových sloučenin nebo jiné známé znečišťující látky mohou ovlivnit čidlo hořlavých plynů a způsobit, že odečty hořlavých plynů mohou být nižší, než skutečné koncentrace plynu. Pokud se detektor používal v oblasti, kde byly přítomny silikonové výpary, vždy ho před dalším použitím kalibrujte, abyste zajistili přesné měření. Nepoužívejte čerpadlo Ventis Slide-on Pump (VSP), pokud vzorkujete tyto cílové plyny: chlor (CL2), oxid chloričitý (CLO2), chlorid vodný (HCL) a těkavé organické sloučeniny (VOC), nebo pokud je nainstalován senzor pro kterýkoli z těchto plynů a cílový plyn není znám; používejte pouze modul čerpadla Ventis MX4. Použití VSP s těmito plyny bude mít za následek nepřesné odečty hodnot plynů kvůli jejich náchylnosti k absorpci Industrial Scientific Corporation 1

6 Všeobecné použití Atmosféra s nedostatkem kyslíku může způsobit, že naměřené hodnoty hořlavých plynů budou nižší než skutečné koncentrace. Atmosféra obohacená kyslíkem může způsobit, že naměřené hodnoty hořlavých plynů budou vyšší než skutečné koncentrace. Náhlé změny atmosférického tlaku mohou způsobit dočasné výkyvy naměřených hodnot kyslíku. Po každé události, kdy obsah hořlavých plynů způsobil, že detektor ukazuje hodnoty mimo přijatelný rozsah, ověřte kalibraci čidla hořlavých plynů. Otvory čidla, vodní uzávěrky a přívod čerpadla se musí udržovat v čistotě. Ucpání otvoru čidla nebo přívodu čerpadla nebo znečištění vodních uzávěrek může způsobit, že naměřené hodnoty budou nižší než skutečné koncentrace plynu. Aby se zabránilo možnému vtažení kapaliny do hadičky pro odběr vzorků a sestavy čerpadla, doporučuje se při odběru vzorků s pomocí detektoru s nasáváním na hadičky pro odběr vzorků použít filtr Industrial Scientific (P/N ). VAROVÁNÍ: VLOŽTE ALKALICKÉ BATERIE SE SPRÁVNOU POLARITOU + A -. VAROVÁNÍ: Ventis MX4 je schválen k použití pouze s bateriemi typu AAA Energizer EN92 a Duracell MN2400. Typy baterií NEKOMBINUJTE. Abyste se vyhnuli potenciálně nepřesným údajům u některých aplikací s difúzními přístroji - monitorování plynů jiných než O2, CO, CO2, H2S a hořlavých plynů [LEL / CH4], používejte pouze koženou brašnu jako brašnu na nošení. Pokud je přístroj v kožené brašně, nezapínejte jej, nepoužívejte jej ani nevypínejte. Agenturou stanovené podmínky použití a varování Zajistěte, aby všechna omezení týkající se použití částí (např. baterie) splňovala všechny agenturou stanovené podmínky použití. Zajistěte, aby všechna nastavení konfigurovatelná na přístroji (např. nastavení vždy zapnuto ) splňovala všechny agenturou stanovené podmínky použití. Při použití dokovacích stanic společnosti Industrial Scientific kompatibilních s přístrojem zachovávejte povinná nastavení v celém softwaru např. softwaru inet Control nebo Accessory Software) nebo přístroj nakonfigurujte manuálně po zadokování. Ventix MX4 je certifikovaný CSA v souladu s Canadian Electrical Code pro použití v nebezpečných lokalitách ve třídě I, divizi I a třídě I, zóně 1 s teplotou prostředí Tamb v rozsahu: -20 C až +50 C. Kanadská asociace pro standardizaci (CSA) hodnotila pouze část tohoto přístroje - % LEL (dolní mez výbušnosti) detekce hořlavých plynů - z hlediska výkonu podle standardu CSA C22.2 č To platí pouze tehdy, když se detektor používá v difuzním režimu a byl kalibrován na 50 % LEL CH4 a když se detektor používá v režimu s nasáváním s lithiovou baterií s prodlouženou životností a byl kalibrován na 50 % LEL CH4. UPOZORNĚNÍ: CSA C22.2 č. 152 vyžaduje před každodenním použitím testovat citlivost na známých koncentracích pentanu nebo metanu ekvivalentních 25 % nebo 50 % plné koncentrace. Přesnost musí být v rámci -0 % až +20 % skutečné koncentrace. Přesnost se může opravit podle části Vynulování/kalibrace Návodu k použití výrobku. Toto zařízení vyhovuje normám IEC a EN pro metan, propan a hexan s následující výjimkou: co se týče detektoru metanu (důlního), čas výdrže baterie byl potvrzen jako sedm (7) hodin namísto osmi (8) hodin doporučených těmito normami. Důlní správa bezpečnosti a ochrany zdraví (MSHA) schválila Ventis MX4 jako povolený detektor pro více plynů s následujícím varováním: Schváleno MSHA pouze pro použití s následujícími moduly baterií: buď s lithiovou baterií číslo dílu X2, 3,7 voltů, nebo s lithium-intovou baterií s prodlouženou životností P/N , 3,7 voltů. Souprava baterií není vyměnitelná uživatelem. Baterii monitoru a lithiovou baterii na hlavní jednotce PCB může vyměnit pouze technik. Nabíjecí lithium-iontové baterie nabíjejte pouze s nabíječkou baterií Industrial Scientific určenou k použití s tímto monitorem, a pouze na čerstvém vzduchu. Monitor se smí kalibrovat pouze podle postupů uvedených v návodu k použití. Verze detektoru Ventis MX4 s nasáváním je schválena pro použití pouze s baterií s prodlouženou Industrial Scientific Corporation

7 životností. Pro dodržení požadavků shody podle normy 30 CFR část 75, oddíl D, musí monitor zobrazovat metan v režimu procenta z objemu (0-5 %). Přístroje certifikované podle SANS 1515 mohou být použity pouze následovně: difuzní aplikace konfigurovány a udržovány ve stavu znemožňujícím vypnutí, když je přístroj v alarmovém stavu. alarmy na metan nastaveny následovně: minimum = 1 % objemu a maximum = 1,4 objemu. se schválenými lithium-iontovými bateriemi (viz příslušenství Ventis MX4 a části v této příručce). Doporučené postupy Společnost Industrial Scientific doporučuje před prvním použitím detektor dobít (je-li vybavený dobíjecími bateriemi), nakonfigurovat a kalibrovat. Pokud je lithium-iontová baterie značně vybitá, může trvat až hodinu, než displej nástroje zobrazí, že baterie se dobíjí. Monitory, které se používají málokdy, se musí dobít každé čtyři měsíce. Žádná část přístroje nesmí být pokryta pokrývkou, částí oblečení nebo jiným materiálem, který by omezoval proud vzduchu k čidlům nebo zamezoval přístup obsluhy k zvukovým, světelným nebo vibračním alarmům. Společnost Industrial Scientific doporučuje provést každý měsíc plnou kalibraci přístroje (minimálně) pomocí certifikovaných koncentrací kalibračních plynů Industrial Scientific, což pomůže zajistit přesnost detektoru. Společnost Industrial Scientific doporučuje detektor před každým použitím vynulovat a provést bump test pomocí certifikovaných koncentrací kalibračních plynů Industrial Scientific. Kontakty baterií jsou po vyjmutí z detektoru na baterii obnaženy. Nedotýkejte se kontaktů baterie a nepokládejte baterie na sebe. Při sestavování přístroje nebo instalaci baterie zachovávejte ochranu vstupu utaženích každého šroubu na jeho stanovenou hodnotu utahovacího momentu (viz Výkres montážní sestavy monitoru Ventis MX4 a jeho seznam částí v této příručce). Máte-li podezření, že přístroj Ventis MX4 nefunguje správně, okamžitě kontaktujte pracovníka servisu. Zdroje Ventis MX4 Návod k použití Ventis MX4 je primárním zdrojem informací v rámci celé řady výukových nástrojů vyvinutých pro uživatele detektoru. Jeho formát krok za krokem zahrnuje vše, od vybalení k nastavení, provozu a servisu. Všichni uživatelé zařízení Ventis MX4 by si Návod k použití měli prostudovat a porozumět mu před rozbalením a používáním detektoru. Specifické zdroje pro Ventis MX4 jsou součástí širšího školení společnosti a nabízejí školicí modely online a výukové programy ve třídě pro techniky, obsluhu, zásahové jednotky, školitele a distributory. Kurzy kombinují teorii s praxí a lze je ušít na míru jedinečným požadavkům zákazníků a aplikací pro detekce plynů. Centra zákaznických služeb a technické podpory poskytují informace o produktu a objednávkách, pomoc při obsluze zařízení a odborné poradenství pro technické aplikace. Servisní centra nabízejí komplexní služby oprav a údržby. Industrial Scientific Corporation nabízí širokou škálu zdrojů na pomoc zákazníkům při bezpečném a odpovědném používání jejích produktů a služeb. Společnost Industrial Scientific se svými 19 výrobními, podpůrnými a servisními centry a stovkami distributorů po celém světě splňuje celosvětové potřeby detekce plynů Industrial Scientific Corporation 3

8 Vlastnosti Ventis MX4 Ventis MX4 je přenosný detektor pro detekci vice plynů. Je nabízen jako difuzní detektor, který detekuje a měří plyny přítomné v otevřeném prostoru. Chcete-li detektor používat v uzavřených prostorách, Ventis MX4 je nabízen také jako detektor s nasáváním. Přeměnu detektoru na druhý typ (pro použití v otevřeném či uzavřeném prostoru) umožňují doplňkové moduly čerpadla a baterie. Na základě objednávky zákazníka jsou ve výrobě nainstalována až čtyři čidla umožňující průběžnou a souběžnou detekci a měření přítomnosti až čtyř konkrétních plynů. Kategorie čidla Počet na detektoru Detekované plyny Kyslík 1 Pouze O2 (kyslík) Hořlavé 1 Detektor je možné nakonfigurovat pro měření JEDNÉ z následujících hodnot: Dolní mez výbušnosti - LEL (pentan) Dolní mez výbušnosti - LEL (metan) CH4 (0 5 %) Toxické 2 Každé čidlo detekuje a měří pouze JEDEN z následujících: CO (oxid uhelnatý) CO/H2 minimum (oxid uhelnatý s křížovou citlivostí na nízký obsah H2) H2S (sirovodík) NO2 (oxid dusičitý) SO2 (oxid siřičitý) Detektor Ventis MX4 je vybavený vícerežimovým (akustický, vizuální a vibrační) a víceúrovňovým systémem alarmů a dokáže uživatele upozornit na potenciálně nebezpečné koncentrace plynu. Detektor provádí průběžné zaznamenávání údajů v 10sekundových intervalech. Při konfiguraci se čtyřmi čidly může uložit přibližně 90 dnů dat. Do protokolu událostí se zapisují a ukládají údaje o 60 alarmech, 30 chybových událostech a 250 manuálně provedených kalibracích nebo bump testech. Když je paměť plná, nejstarší záznamy se přepíší nejnovějšími hodnotami a události se zaznamenají. Detektor Ventis MX4 funguje jako samostatné zařízení pro detekci nebezpečných koncentrací plynů v ovzduší. Je kompatibilní s výrobky, které nabíjejí, kalibrují, bump testují, odečítají a zaznamenávají údaje přístroje, chrání a jinak aktivují nebo zlepšují použití monitoru a jeho údajů. Kompletní seznam těchto výrobků najdete v části příručky Příslušenství a součásti detektoru Ventis MX4. Vybalení detektoru Obsah Balení detektoru obsahuje níže uvedené položky, včetně položek označených jako volitelné, pokud byly objednány. Každá objednaná položka by měla být při rozbalování nalezena. Množství Položka Poznámky 1 dle objednávky Přenosný detektor pro více plynů Ventis MX4 1 Stručná úvodní příručka Ventis MX4 1 nainstalovaná dle objednávky Baterie Typ detektoru je vyznačen na štítku krabice. Možnosti: Ventis MX4 difuzní Ventis MX4 s nasáváním Ventis MX4 s nasáváním a konverzní soupravou Přečtěte si důležité bezpečnostní informace před použitím monitoru. Jeden ze čtyř typů baterií je nainstalován při výrobě dle označení na štítku krabice. Varianty: Industrial Scientific Corporation

9 Množství Položka Poznámky Dobíjecí lithium-intová baterie Dobíjecí lithium-iontová baterie Slim s prodlouženou životností Dobíjecí lithiová baterie s prodlouženou životností Výměnná alkalická baterie 1 dle objednávky Nabíječka Ventis Univerzální napájecí kabel. Nabíječka na střídavý proud včetně vyměnitelných koncovek (USA, Velká Británie, EU, Austrálie). 0 nebo 1 Kalibrační nástavec Difuzní 1 v balení S nasáváním není zahrnut v balení 1 Hadičky na kalibraci a bump test Difuzní 2 stopy (asi 60 cm) průsvitné hadičky 0 nebo 1 Hadička pro testování za provozu 1 Zpráva o výstupní kontrole a testu 1 Záruční list -- Difuzní není zahrnuta v balení S nasáváním 10 stop (asi 3 m) černé hadičky Obsahuje následující továrně nastavené informace*: Datum nastavení detektoru Číslo dílu (P/N) Sériové číslo detektoru (S/N) Pro každé čidlo*: Číslo součásti Sériové číslo Typ Umístění Hodnoty úrovně alarmu Rozsah hodnot plynu Hodnoty rozsahu rezervy *Některé továrně nastavené hodnoty může uživatel měnit. Jestliže po vybalení některá položka chybí nebo se zdá poškozená, kontaktujte místního distributora výrobků Industrial Scientific nebo Industrial Scientific Corporation (podrobnosti viz Kontaktní informace). Přehled detektoru Vlastnosti a funkce hardwaru Horní díl krytu detektoru (přední část) má dvě hlavní části. Jak je zobrazeno níže, v horní části jsou porty čidel. Ve spodní části jsou funkce uživatelského rozhraní, obrazovka LCD displeje a dvě tlačítka. Obecné vlastnosti všech funkcí jsou uvedeny níže. Jak ukazuje obrázek, difuzní detektory a detektory s nasáváním se liší v umístění mechanismu přívodu vzduchu a vizuálních indikátorů alarmů. Když je přístroj připevněn sponou k obsluze nebo v kompatibilní brašně na nošení, může se používat v jakékoli poloze. Nomální poloha přístroj při měření koncentrace plynu je taková, že čidla a displej směřují k obsluze Industrial Scientific Corporation 5

10 Aspirační monitor Difuzní monitor Číslo Funkce Popis 1 Vizuální indikátor alarmu Signalizace alarmu nebo varování; frekvence se liší podle úrovně alarmu. Rovněž se používá jako ukazatel spolehlivosti. 2 Vstup čerpadla (s nasáváním) Porty čidel (difuzní) Přívod vzduchu, kalibrace a přívod plynu pro bump test. 3 LCD displej Uživatelské rozhraní; podsvícení bliká, když je detektor ve stavu systémového, vysokého nebo nízkého alarmu. 4 Porty akustického alarmu Zapnuté, když je detektor ve stavu systémového, vysokého nebo nízkého alarmu; frekvence a tón se liší podle úrovně alarmu. Také se používá jako varování a ukazatel spolehlivosti. 5 Tlačítko ON/OFF/MODE Používá se pro zapnutí a vypnutí detektoru. Také se používá k přemostění procesu nebo kroku nebo k přechodu na další obrazovky v režimu detekce plynů i v režimu konfigurace. Nastavuje hodnoty v režimu konfigurace. 6 Tlačítko Enter Používá se ke spuštění procesu nebo kroku. Upravuje hodnoty v režimu konfigurace. 7 Rozhraní infračerveného portu (IrDa) 8 Nabíjecí kontakty Nabíjení baterie. Označuje rozhraní infračerveného portu Industrial Scientific Corporation

11 Obrazovka displeje Níže zobrazená Úvodní obrazovka přístroje Ventis MX4 slouží k zobrazení všech ikon a alfanumerických znaků (např ), které se na displeji mohou zobrazit při používání, dokování nebo nabíjení detektoru. Každá položka na displeji je stacionární, sděluje jedinečnou informaci a zobrazí se pouze tehdy, když se provádí relevantní úkol. Vedle úvodní obrazovky je zobrazen příklad Obrazovky detekce plynů. Na obrázku vidíte, jak ikony a alfanumerické znaky společně sdělují několik informací uživateli detektoru. Úvodní obrazovka Všechna možná vyobrazení displeje. Obrazovka detekce plynů Ukázka obrazovky v režimu detekce plynů Poznámka: Obrazovky zobrazené v tomto návodu obsahují ikonu čerpadla. Vypadá jako ventilátor a označuje používání detektoru s nasáváním. U difuzního detektoru se ikona čerpadla na detektoru nezobrazí. Je užitečné si úvodní obrazovku prohlédnout po částech. Horní a dolní řádek obsahuje ikony. Hlavní funkcí prostřední části v režimu detekce plynů je sdělovat hodnoty koncentrací plynů. Definice všech ikon, zkratky názvů plynů, jednotky měření a další ukazatele jsou uvedeny níže. V případě potřeby jsou uvedeny různé varianty displeje. Ikony horního řádku Definice Stav: označuje, že se nevyskytují žádné chyby detektoru a čidla. Varování: označuje selhání detektoru nebo čidla. Nula: označuje nulový stav (např. žádné výsledky, probíhá vynulování atd.). Plynová láhev: označuje informace související s kalibrací (čas provést kalibraci, plyn použitý pro kalibraci atd.). Hodiny: označují probíhající proces. Kalendář: označuje varování o prošlých termínech servisních úkonů (kalibrace, bump test atd.). Alarm: označuje podmínku způsobující alarm. Zapnutý nízký akustický alarm. Zapnutý vysoký akustický alarm. Vrchol: zobrazí se při prohlížení vrcholových hodnot detekce. Alfanumerické hodnoty displeje Definice Oxid uhelnatý (CO) Metan (CH4) Kysličník siřičitý (SO2) 2020 Industrial Scientific Corporation 7

12 Alfanumerické hodnoty displeje Definice Dolní mez výbušnosti (DMV). % LEL (anglicky) % LIE (francouzsky) % UEG (německy) Kyslík (O2) Oxid dusičitý (NO2) Sirovodík (H2S) CO H2/minimum Procentní objem: jednotka měření O2 a CH4 Procento pro hořlavé plyny, varianty displeje: % LEL (anglicky) % LIE (francouzsky) % UEG (německy) Parts Per Million (částic na jeden milion): jednotka měření H2S, CO, SO2 a NO2. Ikony ve spodním řádku Překročení horního limitu rozsahu: pro každé čidlo nad horním limitem rozsahu označuje naměřenou koncentraci plynu vyšší, než je horní měřicí rozsah čidla. Varianty displeje: Or (anglicky a německy) Sup (francouzsky) Překročení dolního limitu rozsahu: pro každé čidlo pod dolním limitem rozsahu označuje naměřenou koncentraci plynu nižší, než je dolní měřicí rozsah čidla. Varianty displeje: -Or (agnlicky a německy) InF (francouzsky) Definice Ukazatel nabití baterie, varianty displeje: Ikona vybité baterie s třemi pomlčkami namísto naměřenými hodnotami každého čidla = varování kritického stavu baterie Blikající ikona vybité baterie = varování vybité baterie 1 černý díl < zbývá 33 % kapacity baterie 2 černé díly = zbývá % kapacity baterie 3 černé díly = zbývá % kapacity baterie Bezpečnostní kód: označuje, že je nastavený kód nebo je třeba ho zadat. Čerpadlo: zobrazí se vždy, když se používá detektor s nasáváním. Označuje probíhající infračervenou datovou komunikaci. Krátkodobý limit expozice: označuje hodnoty krátkodobého limitu expozice (STEL). Varianty displeje: STEL (anglicky a německy) VLE (francouzsky) Časově vážený průměr: označuje hodnoty časově váženého průměru (TWA). Varianty displeje: TWA (anglicky a německy) VME (francouzsky) Industrial Scientific Corporation

13 Alarmy DŮLEŽITÉ Berte všechny alarmy a varování vážně a reagujte na něovat podle stanovených bezpečnostních zásad společnosti. Jakmile se spustí alarm, zůstane zapnutý tak dlouho, dokud je přítomný alarmový stav. U alarmů týkajících se plynů se po detekci změny koncentrace plynu změní zvukové signály, aby ohlásily jakýkoli nový stav, jako například minimální alarm, maximální alarm, koncentrace mimo rozsah nebo nepřítomnost plynu. Když se umožní funkce alarmu a monitor přejde do režimu alarmu, alarm bude trvat až do té doby, kdy stav alarmu přestane existovat a uživatel monitoru stiskne tlačítko ENTER na jednu sekundu. Týká se to pouze alarmů týkajících se plynů. Uživatelům detektoru se doporučuje, aby se s možnými alarmy detektoru seznámili před jeho nastavením a používáním. Ventis MX4 má čtyři úrovně alarmu a varování. Systémový alarm vydává tón nejvyšší frekvence a vizuální a vibrační signály nejvyšší úrovně. Používá se při takových událostech, jako je selhání čerpadla, kritické selhání baterie nebo selhání čidla. Zvukové alarmy vysoké nebo nízké úrovně, v kombinaci s vizuálními a vibračními indikátory, se zapnou, když hodnoty koncentrace plynu překročí rozsah, jsou příliš vysoké nebo příliš nízké. Indikátor nejnižší úrovně je varování s různými druhy pípání, které označuje nutný servisní zásah (např. stav baterie nebo čas provést kalibraci). Pípání slouží také jako potvrzovací pípnutí, je-li zapnutý. Níže jsou popsány druhy alarmů a podmínky jejich spuštění. Displej Obrazovka alarmu překročení horního limitu rozsahu Zpráva Or označuje čidlo, jehož hodnoty jsou nad horní hranicí rozsahu. Na numerickém displeji (vlevo) se zobrazují aktuální hodnoty koncentrace plynu všech ostatních čidel nebo se na textovém displeji (vpravo) zobrazují názvy plynů. Zapnou se alarmy vysoké úrovně a zobrazí se ikona alarmu. Popis Ke stavu překročení horního limitu rozsahu dojde, když je naměřená hodnota koncentrace odečítaného plynu vyšší, než měřicí rozsah čidla. Po každém alarmu překročení horního limitu rozsahu je nutné detektor kalibrovat. Poznámka: Hodnoty čidel O2 a toxických plynů se obvykle resetují, když snímaný plyn dosáhne přijatelného rozsahu. Pokud je naměřená hodnota LEL mimo rozsah, zapne se alarm a čidlo LEL se automaticky vypne. Stiskněte tlačítko Ester, aby se čidlo LEL zapnulo. Tím se vypnou indikátory alarmu. Po přibližně 30sekundovém období zahřívání se zobrazí hodnota LEL. Pokud je nově naměřená hodnota mimo rozsah nebo pokud nastane jiný alarmový stav, indikátory alarmu se zapnou. Ke stavu překročení dolního limitu rozsahu dojde, když je naměřená hodnota koncentrace odečítaného plynu nižší, než měřicí rozsah čidla. Obrazovka alarmu překročení dolního limitu rozsahu Zpráva -Or označuje čidlo, jehož hodnoty jsou pod horní hranicí rozsahu. Všechna ostatní čidla zobrazují aktuální hodnoty koncentrace plynu*. Zapne se alarm vysoké úrovně a zobrazí se ikona alarmu. Po alarmu překročení dolního limitu rozsahu by se měl detektor kalibrovat. K vysokému alarmu dojde, když naměřené koncentrace plynu překročí hodnotu nastavenou na čidlu pro spuštění vysokého alarmu. Obrazovka vysoký alarm Blikající hodnota koncentrace plynu* označuje čidlo, jehož nasnímané hodnoty alarm spustily. Zapnou se vysoké alarmy a zobrazí se ikona se šipkou nahoru Industrial Scientific Corporation 9

14 Displej Popis K nízkému alarmu dojde, když naměřené koncentrace plynu dosáhnou hodnoty nastavené na čidle pro spuštění nízkého alarmu. Obrazovka nízký alarm Blikající hodnota koncentrace plynu* označuje čidlo, jehož nasnímané hodnoty alarm spustily. Zapnou se nízké alarmy a zobrazí se ikona se šipkou dolů. K alarmu TWA dojde, když vypočtený časově vážený průměr dosáhne v nastaveném časovém rámci nebezpečné hodnoty. Obrazovka alarm TWA Blikající hodnota koncentrace plynu* označuje čidlo, jehož nasnímané hodnoty alarm spustily. Zapnou se nízké alarmy a bliká ikona TWA. K alarmu STEL dojde, když hodnota krátkodobého vystavení přesáhne přijatelný limit. Obrazovka STEL alarm Blikající hodnota koncentrace plynu* označuje čidlo, jehož nasnímané hodnoty alarm spustily. Zapnou se vysoké alarmy a bliká ikona STEL. K alarmu dojde, když detektor nezjistí nainstalované čidlo. Obrazovka nenainstalované čidlo Zapne se systémový alarm a zobrazí se ikona chyby. K alarmu dojde, když dojde k poruše některého instalovaného čidla. Obrazovka poruchy čidla Blikající F označuje, které čidlo je příčinou alarmu. Zapne se akustický alarm a zobrazí se ikona chyby. Chybové kódy 4XX až 5XX (zde ke zobrazen kód 404) znamenají, že monitor detekoval poruchu. Přístroj nefunguje a musí ho zkontrolovat kvalifikovaný technik nebo se musí odeslat společnosti Industrial Scientific k servisu nebo opravě. Obrazovka kritických chyb Industrial Scientific Corporation

15 Displej Alarm chyba čerpadla Zapne se systémový alarm a zobrazí se ikona chyby. Popis K alarmu dojde, když připojené čerpadlo nepracuje správně. Zatímco je ve stavu alarmu, detektor se každých deset sekund pokouší čerpadlo restartovat. Pokud se to nezdaří, detektor zůstává ve stavu alarmu. Poznámka: jmenovitá rychlost průtoku je > 200 cl/min (0,2 l/min). Alarm poruchy čerpadla se spustí, když průtok klesne pod 200 cl/min +0, -25 %. K alarmu dojde, když baterie detektoru dosáhne nízké úrovně nabití nebo se blíží ke konci životnosti. Obrazovka varování vybité baterie Každých 60 sekund se ozve pípnutí a bliká ikona prázdné baterie. Tento alarm se spustí, jakmile se sníží nabití baterie do stavu, který neumožňuje další provoz. Baterie se musí nabít nebo vyměnit. Když k tomu dojde, přístroj NEDETEKUJE plyn. Alarm kritického stavu baterie Ikona vybité baterie označuje varování brzkého vybití baterie, přičemž se zobrazí tři pomlčky namísto hodnot každého čidla. 10 minut před vypnutím monitoru se ozve zvuk vysokého alarmu. K alarmu dojde, když jedno nebo více čidel má prošlý bump test. Jestliže to nastavení detektoru dovolí, může se provést bump test za provozu, a to na místě, kde není žádná koncentrace nebezpečných plynů. Obrazovka prošlého bump testu Písmeno b označuje, u kterého čidla je bump test prošlý. Každých 30 sekund se ozvou dvě pípnutí a zobrazí se ikony kalendáře a alarmu. K alarmu dojde, když u jednoho nebo více čidel je čas provést kalibraci. Jestliže to nastavení detektoru dovolí, může se provést kalibrace za provozu, a to na místě, kde není žádná koncentrace nebezpečných plynů. Obrazovka alarm čas kalibrace Hodnota plynu bliká u každého čidla, u kterého je prošlá kalibrace. Každých 30 sekund se ozvou tři pípnutí a zobrazí se ikony kalendáře a alarmu. Bliká ikona plynové láhve. * Displej v numerickém režimu zobrazuje hodnoty koncentrace plynu; v textovém režimu se místo hodnot plynů zobrazí názvy plynů Industrial Scientific Corporation 11

16 Nastavení monitoru Příprava detektoru na první použití je tzv. proces 3C, nabití (charge) (je-li detektor vybaven lithium iontovou baterií), konfigurace (configure) a kalibrace (calibrate). Tato část návodu se zabývá nabíjením a konfigurací pro účely nastavení a slouží jako trvalá pomůcka pro budoucí referenci. Kalibrace je posána v části Používání a servis detektoru. Baterie Jak je zobrazeno níže, lithium-iontové a lithium-iontové baterie s prodlouženou životností jsou kompatibilní pouze s difuzním nástrojem. Baterie s prodlouženou životností se může nainstalovat a použít u difuzního i aspiračního nástroje. Objednací čásla dílů jsou uvedena v tabulce Čísla částí a variant baterií. Kompatibilita baterií Nabíjecí (číslo dílu*) Vyměnitelné (číslo dílu*) Lithium-iontová baterie Lithium-iontová baterie Slim s prodlouženou životností Lithium-iontová baterie s prodlouženou životností Alkalická baterie (VTSB-1XY*) (VTSB-4XY*) (VTSB-2XY*) (VTSB-3XY*) Kryt Kryt Ventis MX4 difuzní Ano Ano Ano Ano Ventis MX4 aspirační Ne Ne Ano (bez krytu) Ano (bez krytu) *X vyznačuje barvu a Y vyznačuje schválení. Dokovací stanice, nabíječky a další příslušenství Před prvním použitím detektor plně nabijte. Detektor Ventis MX4 vybavený lithium-iontovou baterií se může nabít s použitím kteréhokoli z níže uvedených produktů. Číslo dílu Dokovací stanice Produkt Dokovací stanice DSX pro přístroje Ventis Kalibrační stanice Kalibrační stanice V-Cal Kalibrační stanice V-Cal s 6 jednotkami Nabíječky Nabíječka Ventis pro jedinou jednotku Nabíječka Ventis pro jedinou jednotku / Datalink Nabíječka Ventis pro 6 jednotek Nabíječka Ventis pro nabíjení jediné jednotky z auta, 12 VDC Nabíječka Ventis pro jedinou jednotku s montáží na nákladní auto, 12 VDC, s cigaretovým adaptérem Nabíječka Ventis pro jedinou jednotku s montáží na nákladní auto, pevné spojení Poznámka: Všechny výše uvedené výrobky jsou vybaveny LED. Tento indikátor nepřerušovaně zeleně, když není v nabíječce žádný přístroj nebo když je plně nabitý přístroj umístěn do nabíječky, při nabíjení přístroje svítí nepřerušovaně oranžově a při doplňovacím nabíjení přepíná mezi zelenou a oranžovou - částečně nabitý přístroj se dobíjí. Zkontrolujte indikátor úrovně nabití baterie na monitoru, aby se potvrdila míra nabití baterie Industrial Scientific Corporation

17 Nabíjení baterií Umístění vložky nabíječky Pokud má nabíječka vložku, upravte její polohu tak, aby se zajistilo, že póly baterie se dotýkají nabíjecích kontaktů. Poloha vkládání zepředu Poloha vkládání zezadu Lithium-iontová baterie Strana vložky č. 1: dopředná poloha Lithium-iontová baterie Slim s prodlouženou životností Strana vložky č. 2: dopředná poloha Lithium-iontová baterie s prodlouženou životností Strana vložky č. 1: zadní poloha Jakmile se složka zasadí do požadované polohy, zajistí se na místě pevným zatlačením dolů. Aby se zabránilo ztracení vložky, uchovávejte ji v kolébce v nejčastěji používané poloze. Poznámka: NEDOTÝKEJTE se pólů baterie nacházejících se na přední straně nabíječky, protože nečistoty a poškození sníží schopnost nabíjení baterie. Zapnutí a vypnutí Pro zapnutí přístroje Ventis MX4 stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE (zapnuto/vypnuto/režim) a podržte ho po dobu tří až pěti sekund. Během prvních deseti až 15 sekund se detektor zapne, firmware provede interní testy a uživatel uvidí nebo uslyší níže popsané a zobrazené možnosti. Po této fázi spuštění se objeví obrazovka odpočítávání. Během 20sekundového odpočítávání může uživatel detektoru vstoupit do režimu konfigurace a ručně upravit nastavení detektoru. Displej a možnosti Pokyny Žádná aktivita uživatele není nutná. Obrazovka vizuálního testu Zobrazí se až na pět sekund, dokud detektor nedokončí kontrolu čidel a alarmů. Krátce se spustí vizuální, vibrační a akustický alarm, následně se vypne Industrial Scientific Corporation 13

18 Displej a možnosti Pokyny Zkontrolujte, že vstup čerpadla není blokován. Obrazovka nastavení čerpadla Na detektoru s nasáváním se zobrazí na pět až sedm sekund. Detektor kontroluje přítomnost čerpadla. Je-li čerpadlo přítomno, spustí se a v případě potřeby se upraví na optimální průtok. Žádná aktivita uživatele není nutná. Obrazovka verze softwaru Obrazovka verze software se zobrazí na pět sekund. Žádná aktivita uživatele není nutná. Obrazovka dnů kalibrace Když se objeví šipka nahoru ( ), uvádí počet dnů zobrazených pro každé čidlo, kdy je naplánovaná příští kalibrace. Když se objeví šipka dolů ( ), uvádí počet dnů zobrazených pro každé čidlo, kdy byla provedena poslední kalibrace. Spuštění režimu detekci plynu: Nechejte odpočítávání dokončit a přejděte na obrazovku detekci plynu. Obrazovka odpočítávání Zobrazí 20sekundové odpočítávání. Možnosti: Spuštění režimu detekci plynu Spuštění režimu konfigurace Spuštění režimu konfigurace: Současně stiskněte tlačítka ON/OFF/MODE a ENTER, podržte je tři sekundy a poté uvolněte. Stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE, podržte ho po celou dobu pětisekundového odpočítávání a po jeho uvolnění se detektor vypne. Obrazovka vypnutí Obrazovka zobrazí pětisekundové odpočítávání doprovázené pěti pípnutími a blikáním kontrolky LED. Konfigurace Úvod Před prvním použitím detektoru je třeba zkontrolovat jeho nastavení a v případě potřeby upravit. Následující úkony by měl provést kvalifikovaný personál. Zkontrolujte, zda se nastavení detektoru shoduje s pravidly společnosti a všemi platnými předpisy, zákony a dodržovanými pokyny vydanými regulačními úřady a vládními nebo oborovými skupinami Industrial Scientific Corporation

19 Určete, která nastavení případně potřebují úpravu. Proveďte úpravy nebo dohlédněte na jejich provádění jinými kvalifikovanými osobami. Při použití software dokovací stanice Industrial Scientific kompatibilního s nástrojem (např. inet, Docking Station Server Administrative Console [DSSAC], nebo software příslušenství), zachovejte povinná nastavení prostřednictvím software nebo manuální konfigurací nastavení nástroje po jeho zadokování. Nastavení detektoru by mělo být pravidelně kontrolováno a dle potřeby upravováno. Následující nastavení detektoru Ventis MX4 jsou nastavitelná nebo konfigurovatelná. Typ LEL Nastavení režimu kalibrace Nastavení nízkého alarmu Nastavení vysokého alarmu Nastavení alarmu TWA Nastavení intervalu TWA Nastavení alarmu STEL Nastavení plynu pro kalibraci Nastavení hodin Nastavení data Nastavení režimu zobrazení potvrzovací pípnutí (vypnutý/zapnutý) potvrzovací pípnutí (typ) Bump test za provozu Varování nutný bump test Nastavení času provedení bump testu Procento při bump testu Čas odezvy bump testu Nastavení blokace alarmu Vynulování za provozu Kalibrace za provozu Alarm nutná kalibrace Nastavení času provedení kalibrace Bezpečnostní kód Výběr jazyka Nastavení vždy zapnuto Vypnutí při nastavení alarmu Nastavení alarmu na dokovací stanici Detektor Ventis MX4 je možné konfigurovat ručně dle níže uvedených pokynů. Všechny změny vstupují v platnost okamžitě po ukončení konfiguračního režimu. Pokyny DŮLEŽITÉ Konfigurační režim by měl používat pouze bezpečnostní personál oprávněný provádět změny v nastavení detektoru, v souladu se směrnicemi společnosti. Než zahájíte proces konfigurace, přečtěte si VŠECHNY níže uvedené požadavky a pokyny a popis procesu na jednotlivých obrazovkách. Konfigurační režim je možné spustit v průběhu 20sekundového odpočítávání při zapnutí detektoru. Chcete-li spustit konfigurační režim, během odpočítávání současně stiskněte tlačítka ON/OFF/MODE a ENTER, podržte je tři sekundy a poté je uvolněte. (Pokud jste v režimu konfigurace, stiskem stejných tlačítek konfiguraci detektoru ukončíte). Každá konfigurační obrazovka se po 30 sekundách ukončí a detektor přejde do režimu detekci plynu. Chcete-li konfigurační režim spustit znovu, detektor vypněte, zapněte a opakujte výše uvedený proces. V průběhu procesu konfigurace jsou hlavní funkce těchto dvou tlačítek následující: Tlačítko ENTER se používá k úpravě hodnot. Také se používá (pokud je to uvedeno) pro zahájení procesu nebo kroku v rámci procesu. Tlačítko ON/OFF/MODE se používá k nastavení hodnot. Rovněž se používá (pokud je to uvedeno) pro přeskočení procesu nebo kroku v rámci procesu a také k přechodu na další konfigurační obrazovku Industrial Scientific Corporation 15

20 To, která obrazovka se v konfiguračním režimu zobrazí jako první, závisí na třech aspektech: nastavení bezpečnostního kódu přítomnost nebo nepřítomnost funkce China MA přítomnost nebo nepřítomnost čidla LEL. Je-li bezpečnostní kód nastavený na 000, bezpečnostní funkce je vypnutá a obrazovka zadání bezpečnostního kódu se NEOBJEVÍ. Jestliže bezpečnostní kód NENÍ nastavený na 000, bezpečnostní funkce je zapnutá a na detektoru se zobrazí obrazovka zadání bezpečnostního kódu. Detektor dále zkontroluje přítomnost důlní funkce China MA. Je-li tato funkce v provozu, na detektoru se zobrazí obrazovka spuštění vynulování. Jestliže důlní funkce China MA NENÍ v provozu, detektor zkontroluje, zda je nainstalováno čidlo LEL. Je-li čidlo nainstalováno, na detektoru se objeví obrazovka typ LEL. Jestliže čidlo LEL není nainstalováno, na detektoru se zobrazí obrazovka spuštění vynulování. Proces konfigurace Displej a možnosti Obrazovka zadání bezpečnostního kódu Tato obrazovka sděluje, že je aktivována bezpečnostní funkce. Obrazovka nastavení typu LEL Možnosti: LEL nebo CH4 Pokyny Pro případnou úpravu hodnoty stiskněte tlačítko ENTER; tlačítko stiskněte opakovaně nebo ho přidržte, abyste urychlili kroky k získání platného bezpečnostního kódu. Pro spuštění konfiguračního režimu a přechodu na další obrazovku stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Je-li třeba, pro úpravu hodnoty stiskněte ENTER. Pro nastavení hodnoty a přechod na obrazovku spuštění vynulování stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Poznámka: Jestliže se typ LEL změní, čidlo přejde do režimu neúspěšné kalibrace. Před dalším použitím detektoru a předtím, než bude přístupný z další obrazovky procesu konfigurace, obrazovky spuštění vynulování, je nutné provést úplnou kalibraci. Úplné pokyny ke kalibraci viz část příručky Vynulování, kalibrace a Bump test. Pro přeskočení procesu vynulování a kalibrace stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE a přejděte na jednu ze dvou obrazovek. Obrazovka spuštění vynulování Možnosti Přeskočení procesu vynulování a kalibrace. Zahájení procesu vynulování a kalibrace. Jestliže soubor nainstalovaných čidel obsahuje H2S a NO2, NEBO SO2 a NO2, detektor je přednastavený na standardní režim kalibrace a zobrazí se obrazovka nastavení spuštění nízkého alarmu. U všech ostatních nainstalovaných kombinací čidel se zobrazí obrazovka výběr režimu kalibrace. Pro spuštění procesu vynulování a kalibrace stiskněte tlačítko ENTER. Pokračujte k části návodu Vynulování, kalibrace a Bump test. Možnost rychlá kalibrace nastaví detektor tak, aby se současně kalibrovala všechna čtyři čidla. Možnost standardní kalibrace nastaví detektor tak, aby se každé čidlo kalibrovalo samostatně. Výběr režimu kalibrace Možnosti 0 = standardní kalibrace 1 = rychlá kalibrace Je-li třeba, pro úpravu hodnoty stiskněte ENTER. Pro nastavení hodnoty a přechod na obrazovku nastavení nízkého alarmu stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE Industrial Scientific Corporation

21 Proces konfigurace Displej a možnosti Pokyny Poznámka: V režimu konfigurace může uživatel upravovat hodnoty čtyř typů alarmů. Tyto možnosti se na detektoru zobrazí v níže uvedeném pořadí. 1. Nízký alarm 2. Vysoký alarm 3. TWA (jsou-li nainstalována toxická čidla) 4. STEL (jsou-li nainstalována toxická čidla) Uživatel může u každého typu alarmu (např. nízký alarm) upravit nastavení alarmu pro každé instalované čidlo, jedno čidlo po druhém. Pořadí, ve kterém se čidla mění, je následující: 1. Toxické čidlo 1 2. Čidlo LEL 3. Toxické čidlo 2 4. Čidlo O2 Obrazovka nastavení spuštění nízkého alarmu Zobrazuje stávající hodnotu nízkého alarmu pro každé nainstalované čidlo. Jestliže některé z čidel NENÍ nainstalováno, jeho pozice na displeji zůstane prázdná. Obrazovka nastavení spuštění vysokého alarmu Zobrazuje stávající hodnotu vysokého alarmu pro každé nainstalované čidlo. Jestliže některé z čidel není nainstalováno, jeho pozice na displeji zůstane prázdná. Pro přeskočení procesu nastavení nízkého alarmu a přechod na obrazovku nastavení spuštění vysokého alarmu stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Pro zahájení procesu nastavení nízkého alarmu stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se rozbliká první čidlo, jehož hodnoty se mají změnit. Pro případnou úpravu hodnoty stiskněte tlačítko ENTER; tlačítko stiskněte opakovaně nebo ho přidržte, čímž zrychlíte zadání hodnoty. Pro nastavení hodnoty stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Rozbliká se další čidlo, jehož hodnota se má změnit. Pokračujte s použitím tlačítek ENTER a ON/OFF/MODE a postupně upravte a nastavte hodnoty nízkého alarmu každého čidla. Po nastavení hodnoty alarmu u každého nainstalovaného čidla stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE pro přechod na obrazovku nastavení spuštění vysokého alarmu. Pro přeskočení procesu nastavení vysokého alarmu a přechod na jednu ze dvou níže uvedených obrazovek stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Pro zahájení procesu nastavení vysokého alarmu stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se rozbliká první čidlo, jehož hodnoty se mají změnit. Pro případnou úpravu hodnoty stiskněte tlačítko ENTER; tlačítko stiskněte opakovaně nebo ho přidržte, čímž zrychlíte zadání hodnoty. Pro nastavení hodnoty stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Rozbliká se další čidlo, jehož hodnota se má změnit. Pokračujte s použitím tlačítek ENTER a ON/OFF/MODE a postupně upravte a nastavte hodnoty vysokého alarmu každého čidla. Po nastavení hodnoty alarmu u každého nainstalovaného čidla stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE pro přechod na jednu ze dvou obrazovek. Je-li nainstalováno alespoň jedno toxické čidlo, zobrazí se obrazovka nastavení alarmu TWA. Nejsou-li nainstalována ŽÁDNÁ toxická čidla, zobrazí se obrazovka nastavení hodnoty kalibračního plynu Industrial Scientific Corporation 17

22 Proces konfigurace Displej a možnosti Obrazovka nastavení spuštění alarmu TWA Zobrazí se stávající hodnoty TWA nainstalovaných toxických čidel. Nezobrazí se hodnoty žádných jiných čidel. Pokyny Pro přeskočení procesu nastavení alarmu TWA a přechod na obrazovku nastavení časového intervalu TWA stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Pro zahájení procesu nastavení alarmu TWA stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se rozbliká první čidlo, jehož hodnoty se mají změnit. Pro případnou úpravu hodnoty stiskněte tlačítko ENTER; tlačítko stiskněte opakovaně nebo ho přidržte, čímž zrychlíte zadání hodnoty. Pro nastavení hodnoty stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Rozbliká se další čidlo, jehož hodnota se má změnit. Pokračujte s použitím tlačítek ENTER a ON/OFF/MODE a postupně upravte a nastavte hodnoty alarmu u každého čidla. Po nastavení hodnoty alarmu u každého nainstalovaného čidla stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE pro přechod na obrazovku nastavení časového intervalu TWA. Je-li třeba, pro úpravu hodnoty stiskněte ENTER. Pro nastavení hodnoty a přechod na obrazovku nastavení spuštění alarmu STEL stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Obrazovka nastavení časového intervalu TWA Zobrazuje stávající interval TWA. Hodnotu lze nastavit od jedné do 40 hodin v krocích po jedné hodině. Obrazovka nastavení spuštění alarmu STEL Zobrazí stávající hodnoty STEL nainstalovaných toxických čidel. Nezobrazí se hodnoty žádných jiných čidel. Pro přeskočení procesu nastavení alarmu STEL a přechod na obrazovku nastavení hodnoty kalibračního plynu stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Pro zahájení procesu nastavení alarmu STEL stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se rozbliká první čidlo, jehož hodnoty se mají změnit. Pro případnou úpravu hodnoty stiskněte tlačítko ENTER; tlačítko stiskněte opakovaně nebo ho přidržte, čímž zrychlíte zadání hodnoty. Pro nastavení hodnoty stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Rozbliká se další čidlo, jehož hodnota se má změnit. Pokračujte s použitím tlačítek ENTER a ON/OFF/MODE a postupně upravte a nastavte hodnoty alarmu STEL každého čidla. Po nastavení hodnoty alarmu u každého nainstalovaného čidla stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE pro přechod na obrazovku nastavení hodnoty kalibračního plynu Industrial Scientific Corporation

23 Proces konfigurace Displej a možnosti Obrazovka nastavení hodnoty kalibračního plynu Zobrazuje stávající hodnotu kalibrace plynu pro každé nainstalované čidlo. Jestliže některé z čidel není nainstalováno, jeho pozice na displeji zůstane prázdná. Obrazovka nastavení hodin Zobrazuje stávající čas ve 24hodinovém formátu. Obrazovka nastavení data Zobrazuje stávající datum. Hodnota vlevo ukazuje měsíc, hodnota vpravo je den. Rok se zobrazí pod dnem. Pokyny Pro přeskočení procesu nastavení hodnoty kalibračního plynu a přechod na obrazovku nastavení hodin stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Pro zahájení procesu hodnoty kalibračního plynu stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se rozbliká první čidlo, jehož hodnoty se mají změnit. Pro případnou úpravu hodnoty stiskněte tlačítko ENTER; tlačítko stiskněte opakovaně nebo ho přidržte, čímž zrychlíte zadání hodnoty. Pro nastavení hodnoty stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Rozbliká se další čidlo, jehož hodnota se má změnit. Pokračujte s použitím tlačítek ENTER a ON/OFF/MODE a postupně upravte a nastavte hodnoty kalibrace plynu každého čidla. Po nastavení hodnoty kalibrace plynu u každého nainstalovaného čidla stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE pro přechod na obrazovku nastavení hodin. Pro přeskočení procesu nastavení hodin a přechod na obrazovku nastavení data stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Pro zahájení procesu nastavení hodin stiskněte tlačítko ENTER Na displeji se rozbliká první časová hodnota, která se má změnit. Pro případnou úpravu hodnoty stiskněte tlačítko ENTER; tlačítko stiskněte opakovaně nebo ho přidržte, čímž zrychlíte zadání hodnoty. Pro nastavení hodnoty stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Rozbliká se další hodnota, která se má změnit. Hodnotu upravte s pomocí tlačítek ENTER a ON/OFF/MODE. Po nastavení všech hodnot stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE pro přechod na obrazovku nastavení data. Pro přeskočení procesu nastavení data a přechod na obrazovku nastavení režimu zobrazení stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Pro zahájení procesu nastavení data stiskněte tlačítko ENTER Na displeji se rozbliká první hodnota data, která se má změnit. Pro případnou úpravu hodnoty stiskněte tlačítko ENTER; tlačítko stiskněte opakovaně nebo ho přidržte, čímž zrychlíte zadání hodnoty. Pro nastavení hodnoty stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Rozbliká se další hodnota, která se má změnit. Pokračujte s použitím tlačítek ENTER a ON/OFF/MODE a postupně upravte a nastavte všechny hodnoty. Po nastavení všech hodnot stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE pro přechod na obrazovku nastavení režimu zobrazení Industrial Scientific Corporation 19

24 Proces konfigurace Displej a možnosti Obrazovka nastavení režimu zobrazení Možnosti 0 = numerický režim 1 = textový režim Obrazovka ukazatele zapnutí/vypnutí Možnosti 0 = vypnuto/off 1 = zapnuto/on Obrazovka nastavení typu potvrzovací pípnutí Možnosti 1 = akustické pípání 2 = blikání LED 3 = akustické pípání a blikání LED Obrazovka možnost bump testu za provozu Možnosti 0 = vypnuto/off 1 = zapnuto/on Obrazovka varování nutný bump test Možnosti 0 = vypnuto/off 1 = zapnuto/on Pokyny Vybraný režim zobrazení určuje, zda uživatel detektoru uvidí numerický nebo textový displej (včetně zobrazení alarmu) v režimu detekce plynů. Je-li třeba, pro úpravu hodnoty stiskněte ENTER. Pro nastavení hodnoty a přechod na obrazovku nastavení ukazatele spolehlivosti stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Je-li ukazatel spolehlivosti zapnutý, detektor v režimu detekce plynů vyšle každých 90 vteřin signál informující uživatele, že je v provozu. Je-li třeba, pro úpravu hodnoty stiskněte ENTER. Pro nastavení hodnoty a přechod na jednu z dalších dvou obrazovek stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Je-li ukazatel spolehlivosti zapnutý, zobrazí se obrazovka nastavení typu ukazatele spolehlivosti. Je-li ukazatel spolehlivosti vypnutý, zobrazí se obrazovka možnost bump testu za provozu. Zvolte typ signálu, který bude vydáván po zapnutí ukazatele spolehlivosti. Je-li třeba, pro úpravu hodnoty stiskněte ENTER. Pro nastavení hodnoty a přechod na obrazovku možnost bump testu za provozu stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Je-li tato možnost zapnutá, umožňuje všem uživatelům detektoru provést bump test detektoru v režimu detekce plynů. Je-li třeba, pro úpravu hodnoty stiskněte ENTER. Pro nastavení hodnoty a přechod na jednu z dalších dvou obrazovek stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Je-li zapnutá možnost bump testu za provozu, zobrazí se obrazovka varování je nutné provést bump test. Je-li možnost bump testu za provozu vypnutá, zobrazí se obrazovka nastavení blokace alarmu. Je-li tato možnost zapnutá, detektor každých 30 sekund dvakrát zapípá a zobrazí se ikony označující, že je nutné provést bump test. Je-li třeba, pro úpravu hodnoty stiskněte ENTER. Pro nastavení hodnoty a přechod na obrazovku nastavení času bump testu stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE Industrial Scientific Corporation

25 Proces konfigurace Displej a možnosti Obrazovka nastavení času bump testu Rozsah hodnot: 0,5 dne až 7,0 dnů Přírůstek hodnoty: 0,5 dne Obrazovka požadované procento plynu při bump testu Rozsah hodnot: 50 % - 99 % Přírůstek hodnoty: jedno procento Obrazovka čas odezvy bump testu Rozsah hodnot: 30 až 300 sekund Přírůstek hodnoty: pět sekund Obrazovka nastavení blokace alarmu Možnosti 0 = normální režim 1 = blokační režim Obrazovka vynulování za provozu Možnosti 0 = vypnuto/off 1 = zapnuto/on Pokyny Nastaví povolený čas, který může uplynout mezi jednotlivými bump testy. Pro případnou úpravu hodnoty stiskněte tlačítko ENTER; tlačítko stiskněte opakovaně nebo ho přidržte, čímž zrychlíte zadání hodnoty. Pro nastavení hodnoty a přechod na obrazovku požadované procento plynu při bump testu stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Nastaví očekávané procento kalibrovaného plynu, kterému bude detektor vystaven. Pro případnou úpravu hodnoty stiskněte tlačítko ENTER; tlačítko stiskněte opakovaně nebo ho přidržte, čímž zrychlíte zadání hodnoty. Pro nastavení hodnoty a přechod na obrazovku čas odezvy bump testu stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Nastaví část odezvy bump testu. Pro případnou úpravu hodnoty stiskněte tlačítko ENTER; tlačítko stiskněte opakovaně nebo ho přidržte, čímž zrychlíte zadání hodnoty. Pro nastavení hodnoty a přechod na obrazovku nastavení blokace alarmu stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Když se monitor zapne a přejde do režimu alarmu týkajícího se plynu, alarm bude trvat tak dlouho, než koncentrace plynu klesne na hodnotu nižší než (u kyslíku vyšší než) nastavený bod spuštění alarmu, a uživatel monitoru stlačí tlačítko ENTER na jednu sekundu. Je-li třeba, pro úpravu hodnoty stiskněte ENTER. Pro nastavení hodnoty a přechod na obrazovku vynulování za provozu stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Je-li tato možnost zapnutá, umožňuje všem uživatelům detektoru vynulovat detektor v režimu detekce plynů. Je-li třeba, pro úpravu hodnoty stiskněte ENTER. Pro nastavení hodnoty a přechod na jednu z dalších dvou obrazovek stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Je-li vynulování za provozu zapnuto, objeví se obrazovka možnost kalibrace za provozu. Je-li vynulování za provozu vypnuto, objeví se obrazovka alarm nutná kalibrace Industrial Scientific Corporation 21

26 Proces konfigurace Displej a možnosti Obrazovka možnosti kalibrace za provozu Možnosti 0 = vypnuto/off 1 = zapnuto/on Obrazovka alarmu nutné kalibrace Možnosti 0 = vypnuto/off 1 = zapnuto/on Pokyny Je-li tato možnost zapnutá, umožňuje všem uživatelům detektoru kalibrovat detektor v režimu detekce plynů. Je-li třeba, pro úpravu hodnoty stiskněte ENTER. Pro nastavení hodnoty a přechod na obrazovku alarmu nutné kalibrace stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Je-li tato možnost zapnutá, detektor v režimu kalibrace aktivuje alarm nutné kalibrace, je-li čas kalibrovat některé čidlo. Na displeji se zobrazí blikající plynová láhev a typ plynu a každých 30 sekund zazní tři pípnutí. Je-li třeba, pro úpravu hodnoty stiskněte ENTER. Pro nastavení hodnoty a přechod na obrazovku nastavení času kalibrace stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Nastaví čas povolený mezi jednotlivými kalibracemi. Je-li třeba, pro úpravu hodnoty stiskněte ENTER. Pro nastavení hodnoty a přechod na obrazovku nastavení dnů kalibrace stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Obrazovka nastavení času kalibrace Rozsah hodnot: jeden až 365 dnů Přírůstek hodnoty: jeden den Obrazovka nastavení dnů kalibrace Možnosti 0 = zobrazení dnů od poslední kalibrace 1 = zobrazení dnů do příští kalibrace Obrazovka nastavení bezpečnostního kódu Platné hodnoty: 000 až 999. Přírůstek hodnoty: jedna Nastaví zobrazení obrazovky dnů kalibrace v provozním režimu. Poznámka: Šipka nahoru ( ) se objeví na obrazovce, když se detektor nastaví na zobrazování počtu dnů před příští nutnou kalibrací. Šipka dolů ( ) se objeví na obrazovce, když se detektor nastaví na zobrazování počtu dnů od vykonání poslední kalibrace. Zobrazí se hodnota z každého nainstalovaného čidla. Je-li třeba, pro úpravu hodnoty stiskněte ENTER. Pro nastavení hodnoty a přechod na obrazovku nastavení bezpečnostního kódu stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE Hodnota bezpečnostního kódu 000 dovoluje všem uživatelům detektoru spustit režim konfigurace a získat přístup ke změně nastavení detektoru. Hodnota jiná než 000 omezuje přístup do konfiguračního režimu; omezuje také přístup do procesu vypnutí detektoru, který je nakonfigurován na vždy zapnuto. Pro případnou úpravu hodnoty stiskněte tlačítko ENTER; tlačítko stiskněte opakovaně nebo ho přidržte, čímž zrychlíte zadání hodnoty. Pro nastavení hodnoty a přechod na obrazovku výběr jazyka stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE Industrial Scientific Corporation

27 Proces konfigurace Displej a možnosti Pokyny Umožňuje výběr jazyka displeje na vybraných obrazovkách. Je-li třeba, pro úpravu hodnoty stiskněte ENTER. Pro nastavení hodnoty a přechod na obrazovku nastavení typu LEL stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Obrazovka výběr jazyka Možnosti E = angličtina F = francouzština d = němčina Když se spustí proces vypnutí, bude chráněn bezpečnostním kódem pouze v případě, že tento bezpečnostní kód není 000. Pokud je kód nastaven na jakoukoli jinou hodnotu než 000, bude uživatel vyzván, aby zadal bezpečnostní kód jednotky a dokončil tak process vypnutí. Obrazovka nastavení možnosti vždy zapnuto Možnosti 0 = vypnuto/off 1 = zapnuto/on Je-li třeba, pro úpravu hodnoty stiskněte ENTER. Pro nastavení hodnoty a přechod na obrazovku následujícího konfiguračního režimu stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Když přístroj ohlásí alarm, zablokujte nebo odblokujte operátorem ovládané vypnutí. Je-li třeba, pro úpravu hodnoty stiskněte ENTER. Obrazovka vypnutí při alarmu Možnosti 0 = vypnuto/off 1 = zapnuto/on Pro nastavení hodnoty a přechod na obrazovku následujícího konfiguračního režimu stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Když je přístroj zadokován, zablokujte nebo odblokujte indicatory alarmů. Je-li třeba, pro úpravu hodnoty stiskněte ENTER. Obrazovka alarmu na doku Možnosti 0 = vypnuto/off 1 = zapnuto/on Pro nastavení hodnoty a přechod na obrazovku následujícího konfiguračního režimu stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Používání a servis detektoru Správné používání a servis detektoru zahrnuje vše od bump testu a kalibrace přes udržování detektoru v čistotě, správné odebírání vzorků vzduchu, až po výměnu částí a dílů. Následující kapitoly poskytují informace a pokyny ke všem úkonům spojeným s používáním a servisem, počínaje kalibrací a bump testem. Vynulování, kalibrace a Bump test Nástroje pro detekci plynu mohou zachránit život. Když se postupy uvedené níže provádějí pravidelně, mohou napomáhat správnému fungování nástroje a zvyšovat bezpečnost operátora Industrial Scientific Corporation 23

28 Postupy Konfigurace. Proces konfigurace umožňuje kvalifikovanému personálu kontrolovat a upravovat nastavení přístroje. Bump test (neboli funkční test). Pomocí bump testu se kontroluje funkčnost čidla a alarmu. Nainstalovaná čidla jsou krátce vystavena očekávaným koncentracím kalibračních plynů, které jsou vyšší než nastavené body minima alarmu čidel. Když jedno nebo více čidel projde testem, jsou funkční a přístroj spustí alarm. Kladný a záporný výsledek testu se znázorní na displeji přístroje. Poznámka: bump test neměří přesnost čidla (viz Kalibrace ). Nula. Nulováním se každé čidlo nastaví tak, aby rozeznávalo okolní vzduch jako čistý vzduch. Pokud okolní vzduch není skutečně čistý vzduch, jakékoli plyny, které jsou přítomné a relevantní pro nainstalované typy čidel, budou měřeny a zobrazovány jako nula. Naměřené hodnoty budou nepřesné, dokud se přístroj nevynuluje správně na skutečně čistý vzduch nebo na nulový válec vzduchu. Kalibrace. Všechna čidla se postupně během doby oslabí. Tím se sníží schopnost čidla měřit koncentrace plynů přesně; pravidelnými kalibracemi se však nástroj upravuje tak, aby se kompenzovalo toto snižování citlivosti. Během kalibrace se nainstalovaná čidla vystavují očekávaným koncentracím kalibračních plynů a v případě potřeby se nástroj sám upraví tak, aby se zajistilo přesné měření a zobrazování hodnot koncentrací plynů. Poznámka: Když se čidlo oslabí pod přijatelnou úroveň, není možná žádná další úprava a čidlo již neprojde kalibrací. Maximální hodnoty. Nástroj ukládá do paměti nejvyšší detekované hodnoty plynů, vrcholné naměřené hodnoty neboli maxima. Při bump testu a kalibraci se často zaznamenají nové naměřené maximální hodnoty. Proto se musí vynulovat maximální naměřené hodnoty po každé kalibraci. Operátor nástroje si také může přát vynulovat maximální naměřené hodnoty po bump testu, před změnou lokality nebo po reakci na alarm a jeho zrušení. Poznámka: Maximální naměřené hodnoty a odečty záznamu údajů se ukládají na sobě nezávisle a vynulování maximální hodnoty tudíž neovlivní záznam údajů; vypnutí nástroje nebo výměna jeho baterie neovlivní naměřené maximální hodnoty. Tyto kontroly a vyrovnávání pomáhají udržovat bezpečnost operátora a zachovávat maximální naměřené hodnoty tak, jako v černé skříňce. V případě incidentu souvisejícího s plynem tento záznam z černé skříňky může být užitečný pro bezpečnostní tým nebo případného vyšetřovatele. Doporučení Doporučení společnosti Industrial Scientific Corporation pro minimální frekvenci každého postupu jsou uvedena v tabulce níže. Tato doporučení jsou založena na údajích z terénu, bezpečnostních pracovních postupech, nejlepších praktikách oboru a regulačních norem, aby se mohla zaručit bezpečnost pracovníků. Společnost Industrial Scientific Corporation není zodpovědná za stanovení bezpečných praktik a zásad. Tyto zásady mohou být ovlivněny nařízeními a doporučeními regulačních skupin, podmínkami životního prostředí, provozními podmínkami, způsoby užívání nástroje a jeho vystavování plynům a dalšími factory. Postup Konfigurace Kalibrace Bump test b Doporučená minimální frekvence Industrial Scientific Před prvním použitím a poté podle potřeby. Před prvním použitím a poté měsíčně. Před použitím každý den. Industrial Scientific také doporučuje, aby se prováděla kalibrace okamžitě po každém z těchto incidentů: přístroj spadne, je upuštěn nebo je vystaven jinému podstatnému nárazu; je vystaven vodě; neprojde bump testem; nebo je opakovaně vystaven koncentracím plynu nad rozsah (kladný nebo záporný). Kalibrace se také doporučuje po nainstalování nového (nebo vyměněného) čidla. b Pokud podmínky dovolují každodenní testování, mohou se bump testy provádět méně často na základě bezpečnostních zásad společnosti. Poznámka: Použitím kalibračních plynů poskytnutých jiným dodavatelem než Industrial Scientific může vést k anulování záruk a omezit potenciální nároky na náhradu škod. Všeobecné informace Úkoly vynulování, kalibrace a bump testu se v průběhu konfigurace mohou zapnout nebo vypnout pro použití za provozu. Toto nastavení povoluje nebo zakazuje přístup k těmto funkcím z režimu detekce plynů. Je-li kterákoli z těchto možností zapnutá, je přístupná všem uživatelům detektoru. V režimu detekce plynů získá uživatel stisknutím tlačítka ON/OFF/MODE přístup k následujícím obrazovkám a procesům v uvedeném pořadí. Obrazovka detekci plynu Počet dnů od kalibrace Spuštění vynulování (je-li zapnuto pro použití za provozu) Obrazovka hodnota kalibračního plynu (je-li zapnuto pro použití za provozu) Industrial Scientific Corporation

29 Spuštění bump testu (je-li zapnuto pro použití za provozu) Nejvyšší naměřené hodnoty Hodnoty TWA Hodnoty STEL Detektor může provést dva typy kalibrace a tato možnost je nastavena v konfiguračním režimu. Vybraný typ kalibrace rovněž určuje typ bump testu detektoru. Při rychlé kalibraci se detektor nastaví na kalibraci a bump test všech instalovaných čidel zároveň. Při nastavení standardní kalibrace se tyto úkoly provedou samostatně pro každé nainstalované čidlo v níže uvedeném pořadí. 1. Čidlo kyslíku* 2. Toxické čidlo 1 3. Čidlo LEL 4. Toxické čidlo 2 *Poznámka: Je-li nastavená výchozí hodnota 20,9 % nebo 21 %, čidlo kyslíku se kalibruje během procesu vynulování a během procesu kalibrace se jako první kalibruje čidlo 1toxických látek. Detektor Ventis MX4 je možné kalibrovat s pomocí některého z níže uvedených příslušenství. Kalibrační nástavec a/nebo hadička dodávané s detektorem (viz pokyny níže) Kalibrační stanice V-Cal (pokyny viz návod k použití kalibrační stanice) Dokovací stanice DSX pro Ventis MX4 (pokyny viz návod k použití dokovací stanice) Pokyny Kalibrace a bump test s kalibračním nástavcem nebo hadičkou Před začátkem si přečtěte všechny pokyny: upozornění, kontrolní seznam dodaných položek, příprava plynové láhve a podrobné vysvětlivky jednotlivých obrazovek procesu vynulování, kalibrace a bump testu. Každý proces je uveden v pořadí, v jakém je dostupný z režimu detekce plynů. DŮLEŽITÉ Společnost Industrial Scientific doporučuje provedení úplné kalibrace detektoru s použitím známých certifikovaných koncentrací kalibračních plynů společnosti Industrial Scientific pro přípravu detektoru k prvnímu použití a dále měsíčně (minimálně), aby byla zajištěna přesnost detektoru. Společnost Industrial Scientific doporučuje detektor před každým použitím vynulovat a provést bump test pomocí známých certifikovaných koncentrací kalibračních plynů Industrial Scientific. Než zahájíte proces vynulování, kalibrace a bump testu, přečtěte si VŠECHNY níže uvedené požadavky a pokyny včetně popisu procesu na jednotlivých obrazovkách. Vynulování, kalibraci a bump test detektoru by měl provádět pouze kvalifikovaný personál. Funkce vynulování, kalibrace a bump testu by se měly provádět v prostředí s čerstvým vzduchem, kde není žádná koncentrace nebezpečných plynů. Po ukončení kalibrace nebo bump testu nebo po ukončení kteréhokoli procesu zastavte přívod plynu. Součásti balení Položka Detektor s nasáváním s automatickým regulátorem** Detektor/regulátor** Detektor s nasáváním s regulátorem** Kalibrační nástavec* Ne Ne Ano Kalibrační hadička dlouhá 2 stopy (asi 60 cm)* Kalibrační hadička dlouhá 2 stopy (asi 60 cm) s integrovanou spojkou ve tvaru t Ano Ne Ano Ne Ano Ne Láhev s kalibračním plynem Ano Ano Ano Difuzní detektor s regulátorem** *Dodává se s detektorem. **Společnost Industrial Scientific doporučuje 1) používat regulátory s průtokovou rychlostí 0,5 LPM a 2) kalibrovat difuzní detektor (nebo provést jeho bump test) s regulátorem, NIKOLI s automatickým regulátorem Industrial Scientific Corporation 25

30 Difuzní detektor s regulátorem Detektor s nasáváním s automatickým regulátorem Příprava plynové láhve k použití Podle výše uvedené tabulky připojte k plynové láhvi správný regulátor a utáhněte ve směru hodinových ručiček. Poté si podle používané kombinace detektoru a regulátoru vyberte pokyny A, B nebo C. A. Detektor s nasáváním s automatickým regulátorem Kterýkoli konec hadičky připojte k hlavici na plynové lahvi. DRUHÝ KONEC HADIČKY JEŠTĚ NEPŘIPOJUJTE K DETEKTORU, DOKUD SE NEZOBRAZÍ OBRAZOVKA POUŽÍT PLYN. Plyn se spustí po připojení hadičky. Jestliže plyn pustíte před zobrazením uvedené obrazovky, detektor spustí alarm a zaznamená neúspěšný krok. B. Detektor s nasáváním s regulátorem Kalibrační hadička se spojkou ve tvaru t (není součástí balení) má dva otvory různé velikosti, úzký otvor na jednom konci a širší otvor na druhém konci. Širší otvor připojte k hlavici na regulátoru plynové lahve. Menší otvor připojte k přívodu čerpadla. PLYN NEPOUŠTĚJTE, DOKUD SE NEZOBRAZÍ OBRAZOVKA POUŽÍT PLYN. Jestliže plyn pustíte dříve, detektor spustí alarm a zaznamená neúspěšný krok. C. Difuzní detektor s regulátorem Kterýkoli konec hadičky připojte k hlavici na plynové lahvi. Druhý konec hadičky připojte k hlavici na kalibračním nástavci. KALIBRAČNÍ NÁSTAVEC NEPŘIPOJUJTE K DETEKTORU A PLYN NEPOUŠTĚJTE, DOKUD SE NEZOBRAZÍ OBRAZOVKA POUŽÍT PLYN. Jestliže plyn pustíte dříve, detektor spustí alarm a zaznamená neúspěšný krok Industrial Scientific Corporation

31 Proces vynulování a rychlé kalibrace Displej a možnosti Pokyny Pro přechod na obrazovku počet dnů od kalibrace stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Zobrazení v numerickém režimu Zobrazení v textovém režimu Obrazovka detekce plynu Zobrazuje hodnoty koncentrace plynu (nebo názvy plynů v textovém režimu) u všech nainstalovaných čidel. Jestliže čidlo NENÍ nainstalováno, jeho pozice na displeji zůstane prázdná. Obrazovka počet dnů od kalibrace Zobrazuje počet dnů od poslední úspěšné kalibrace každého nainstalovaného čidla. Každá hodnota může být odlišná. Pro přechod na jednu ze tří dalších obrazovek stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Je-li aktivována možnost vynulování za provozu, uživatel přejde na obrazovku spuštění vynulování. Je-li možnost vynulování za provozu vypnutá a je zapnutá možnost bump testu za provozu, uživatel přejde na obrazovku spuštění bump testu. Jsou-li obě možnosti (vynulování za provozu a bump test za provozu) vypnuté, uživatel přejde na obrazovku nejvyšší odečtené hodnoty. Poznámka: Jsou-li VŠECHNY možnosti zapnuty pro použití za provozu (vynulování, kalibrace a bump test) a uživatel zadá vynulování v režimu detekce plynů, po úspěšném vynulování se detektor kalibruje. Jestliže chcete po vynulování provést bump test (nebo vymazat nejvyšší odečtené hodnoty), NIKOLI provést kalibraci, kalibraci ukončete podle pokynů na obrazovce hodnota kalibračního plynu. Obrazovka spuštění vynulování Možnosti: Provést vynulování Přeskočit vynulování Obrazovka probíhajícího vynulování Numerická hodnota každého čidla bude nula, s výjimkou O2. Zobrazí se aktualizovaná hodnota rozsahu O2. Ikona hodin bliká a zobrazí se ikona vynulování Pro zahájení procesu vynulování stiskněte ENTER a přejděte na obrazovku probíhající vynulování. Pro přeskočení procesu vynulování a kalibrace stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE a přejděte na jednu ze dvou obrazovek. Je-li aktivována možnost bump testu za provozu, uživatel přejde na obrazovku spuštění bump testu. Je-li možnost bump testu za provozu vypnutá, uživatel přejde na obrazovku nejvyšší odečtené hodnoty. Nechte proces vynulování dokončit a pokračujte na obrazovku výsledky vynulování (úspěšné nebo neúspěšné). Po procesu vynulování stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE pro přeskočení kalibrace nainstalovaných čidel toxických a hořlavých látek. Uživatel se vrátí do režimu, ve kterém byl zahájen proces kalibrace (konfigurace nebo detekci plynu). Poznámka: Během procesu vynulování se kalibruje čidlo O 2 (je-li nastaveno na výchozí objem plynu 20,9%) Industrial Scientific Corporation 27

32 Proces vynulování a rychlé kalibrace Displej a možnosti Obrazovka výsledků vynulování (úspěšné) Zobrazí se zaškrtnutí oznamující úspěšné vynulování a ozve se krátké pípnutí. Numerická hodnota všech čidel bude nula, s výjimkou O2. Možnosti: Opakovat vynulování Zahájit kalibraci Spustit režim detekci plynu Pokyny Do deseti sekund Stiskněte tlačítko ENTER pro opakování procesu vynulování. Pro přechod na jednu ze dvou dalších obrazovek stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Jestliže vynulování bylo spuštěno z. režimu konfigurace, uživatel přejde na obrazovku hodnota kalibračního plynu. režimu detekce plynů se zapnutou možností kalibrace za provozu, uživatel přejde na obrazovku hodnota kalibračního plynu. režimu detekce plynů s vypnutou možností kalibrace za provozu, uživatel přejde na obrazovku detekce plynů v režimu detekce plynů. Jestliže do deseti sekund nestiskne ani tlačítko ENTER, ani ON/OFF/MODE, uživatel přejde na obrazovku detekce plynů v režimu detekce plynů. Pro návrat na obrazovku spuštění vynulování a opakování procesu vynulování stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE (nebo deset sekund počkejte). Obrazovka výsledků vynulování (neúspěšné) U každého čidla, které bylo vynulováno neúspěšně, se zobrazí F, u každého úspěšně vynulovaného čidla se zobrazí P. Jestliže byla kalibrace čidla O2 úspěšná, zobrazí se výsledná hodnota. Ukončení Pro ukončení procesu rychlé kalibrace (nebo pro přeskočení kalibrace čidla ve standardní kalibraci) a návrat do režimu detekce plynů stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE, dokud bliká ikona plynové láhve. Obrazovka hodnota kalibračního plynu* Bliká ikona plynové láhve. Na každém čidle se zobrazí koncentrace plynu, která se má použít při kalibraci. (V případě O2 se nezobrazí nic, protože čidlo bylo kalibrováno při vynulování.) Kalibrace trvá až pět minut. Obrazovka probíhající kalibrace* Je-li zaznamenán plyn, hodnoty plynů pro LEL a čidla toxických plynů se zvýší a hodnota O2 se sníží. Jestliže plyn NENÍ zaznamenán, zaznamená se selhání kalibrace a zobrazí se obrazovka neúspěšné kalibrace. Poznámka: Procentní rozsah rezervy čidla měří jeho citlivost. Zobrazená hodnota rozsahu vydělená hodnotou kalibračního plynu se rovná procentu rozsahu rezervy. Procento rozsahu rezervy vyšší než 70 % označuje dobré Kalibrace Z připravené plynové láhve pusťte plyn, jak je popsáno níže pro používanou kombinaci detektoru a regulátoru. U detektoru nasávání s regulátorem odběru připojte hadičku z regulátoru ke vstupu čerpadla. U detektoru nasávání s regulátorem pozitivního toku otočte hlavicí regulátoru (proti směru hodinových ručiček). U detektoru nasávání s regulátorem pozitivního toku: Umístěte kalibrační nástavec nad horní část krytu detektoru (přední část detektoru). Pro správné připojení proveďte nebo zkontrolujte následující: o Nástavec zcela zakrývá porty čidla. o Displej a tlačítka na detektoru NEJSOU zakryta. o Postranní ramena nástavce jsou pevně uchycena do drážek po stranách detektoru. o Název Ventis na kalibračním nástavci směřuje Industrial Scientific Corporation

33 Proces vynulování a rychlé kalibrace Displej a možnosti čidlo; % označuje okrajovou citlivost. Je-li procento rozsahu rezervy nižší než 50 %, čidlo kalibrací neprošlo. Pokyny nahoru a je čitelný. o Špička nástavce směřuje nahoru a směrem od detektoru. Otočte hlavici regulátoru proti směru hodinových ručiček. ZASTAVENÍ PRŮTOKU PLYNU Po kalibraci nebo je-li kalibrace kdykoli v průběhu procesu ukončena, zastavte průtok plynu takto: U detektoru nasávání s regulátorem odběru odpojte hadici od vstupu čerpadla. U detektoru nasávání nebo u detektoru s regulátorem pozitivního toku otočte hlavicí regulátoru (po směru hodinových ručiček). Obrazovka výsledků čidla* Úspěšný (nahoře) nebo neúspěšný (dole) Alternativně se na displeji zobrazí P pro úspěšný výsledek (nebo F pro neúspěšný výsledek) a konečná hodnota rozsahu pro každé čidlo. Zobrazí se odškrtnutí a ozve se jedno pípnutí. Všechna čidla úspěšně prošla Uživatel se vrátí do režimu, ve kterém byl zahájen proces kalibrace (konfigurace nebo detekci plynu). Neúspěšné čidlo Jestliže je kalibrace na jednom nebo více čidlech neúspěšná, zobrazí se obrazovka neúspěšné kalibrace a zapne se systémový alarm. Čidlo, které neprošlo kalibrací, zůstane ve stavu alarmu, dokud nebude kalibrace úspěšná nebo dokud nebude vyměněno. Obrazovka neúspěšné kalibrace* Zobrazí se hodnoty plynu pro všechna úspěšně kalibrovaná čidla. U neúspěšných čidel se zobrazí F. Zapne se systémový alarm. Zobrazí se ikona varování a ikona plynové láhve označující selhání kalibrace čidla. Pro opakování kalibrace stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. * V průběhu standardní kalibrace nebo standardního bump testu se pro KAŽDÉ kalibrované nebo testované čidlo zobrazí série obrazovek použít plyn, kalibrace/test probíhá a výsledky Industrial Scientific Corporation 29

34 Proces bump testu Displej a možnosti Pokyny Pro přeskočení procesu bump testu a přechod na obrazovku nejvyšší odečtené hodnoty stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Pro zahájení procesu bump testu stiskněte tlačítko ENTER. Obrazovka spuštění bump testu Možnosti Spuštění procesu Přeskočení procesu Obrazovka použití plynu pro bump test Zobrazí očekávané koncentrace plynu pro bump test. Detektor na úspěšné detekování plynu počká až pět minut. Jestliže je plyn zaznamenán, uživatel přejde na obrazovku probíhající bump test. Jestliže plyn NENÍ zaznamenán, bump test je neúspěšný a uživatel přejde na obrazovku výsledky bump testu. Obrazovka probíhající bump test* Zobrazí se, když dojde k zaznamenání plynu do pěti minut. Ikona hodin blikáním označuje, že probíhá test. Zobrazí se hodnota(y) čidla. Hodnoty LEL a hodnoty toxických čidel se zvýší, hodnota O2 se sníží. Ukončení Pro ukončení procesu rychlého bump testu (nebo pro přeskočení testu čidla ve standardním bump testu) stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE, dokud bliká ikona plynové láhve. Uživatel se vrátí na obrazovku detekce plynů. Provedení bump testu Z připravené plynové láhve pusťte plyn, jak je popsáno níže pro používanou kombinaci detektoru a regulátoru. U detektoru nasávání s regulátorem odběru připojte hadičku z regulátoru ke vstupu čerpadla. U detektoru nasávání s regulátorem pozitivního toku otočte hlavicí regulátoru (proti směru hodinových ručiček). U difuzního detektoru s regulátorem pozitivního toku: Umístěte kalibrační nástavec nad horní část krytu detektoru (přední část detektoru). Pro správné připojení proveďte nebo zkontrolujte následující: o Nástavec zcela zakrývá porty čidla. o Displej a tlačítka na detektoru NEJSOU zakryta. o Postranní ramena nástavce jsou pevně uchycena do drážek po stranách detektoru. o Název Ventis na kalibračním nástavci směřuje nahoru a je čitelný. o Špička nástavce směřuje nahoru a směrem od detektoru. Otočte hlavici regulátoru proti směru hodinových ručiček. Při probíhání bump testu sledujte aktivitu na displeji (vlevo). Po ukončení bump testu se zobrazí obrazovka výsledky bump testu. ZASTAVENÍ PRŮTOKU PLYNU Po bump testu nebo je-li bump test kdykoli v průběhu procesu ukončen, zastavte průtok plynu z láhve takto: U detektoru nasáváním s regulátorem odběru odpojte hadičku od vstupu čerpadla. U detektoru s nasáváním nebo u difuzního detektoru s regulátorem otočte hlavicí regulátoru Industrial Scientific Corporation

35 Proces bump testu Displej a možnosti Pokyny Žádná aktivita uživatele není nutná. Po úspěšném dokončení bump testu se detektor přepne do režimu detekci plynu. Obrazovka výsledků bump testu (úspěšné)* Výše uvedené obrazovky ukazují úspěšný výsledek na všech čidlech. Jestliže jedno nebo více čidel úspěšně neprojde, namísto P se zobrazí F. Střídavě se třikrát zobrazí obrazovka úspěšný/neúspěšný test (vlevo) a konečný odečet čidla. Zazní jedno pípnutí označující dokončení bump testu. Po neúspěšném bump testu se zobrazí obrazovka neúspěšný bump test a spustí se nízký akustický alarm. Po neúspěšném bump testu by se detektor měl úplně kalibrovat. Obrazovka výsledků bump testu (neúspěšné)* V případě selhání bump testu se pod každým typem plynu zobrazí bf. Zapne se systémový alarm a bliká ikona plynové láhve. Obrazovka nejvyšší naměřené hodnoty Zobrazuje ikonu nejvyšších hodnot a nejvyšší koncentrace plynu pro každé instalované čidlo od té doby, kdy byly naposledy vymazány nejvyšší naměřené hodnoty. (V případě O2 se zobrazí nejnižší naměřená hodnota). Poznámka: Po úplné kalibraci musí čidlo O 2 úspěšně projít bump testem, aby se vyčistil stav neúspěšného bump testu. Chcete-li nejvyšší naměřené hodnoty vymazat, stiskněte tlačítko ENTER. Pro přechod na jednu ze dvou dalších obrazovek stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Jsou-li nainstalována čidla toxických plynů, uživatel přejde na obrazovku hodnoty TWA. Nejsou-li nainstalována čidla toxických plynů, uživatel přejde na obrazovku detekce plynů. Chcete-li zobrazené hodnoty TWA vymazat, stiskněte tlačítko ENTER. Pro přechod na obrazovku hodnoty STEL stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Obrazovka hodnoty TWA Zobrazí se ikona TWA (časově vážený průměr) a vypočtené hodnoty pro každé nainstalované čidlo toxických plynů; u všech ostatních čidel zůstanou hodnoty prázdné Industrial Scientific Corporation 31

36 Proces bump testu Displej a možnosti Pokyny Chcete-li zobrazené hodnoty vymazat, stiskněte tlačítko ENTER. Pro přechod na obrazovku detekce plynů stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE. Obrazovka hodnoty STEL Zobrazí se ikona STEL (limit krátkodobého vystavení) a hodnoty STEL pro každé nainstalované čidlo toxických plynů; u všech ostatních čidel zůstanou hodnoty prázdné. Hodnota STEL je průběžný průměr za posledních 15 minut. * V průběhu procesu standardní kalibrace nebo standardního bump testu se pro KAŽDÉ kalibrované nebo testované čidlo zobrazí série obrazovek použít plyn, kalibrace/test probíhá a výsledky. Odběr vzorků na dálku Detektor s nasáváním V uzavřeném prostoru by se vzorky měly odebírat v odstupech 4 stop (1,2 m). Pokyny pro použití motorizovaného čerpadla a linky pro odběr vzorků VAROVÁNÍ: ČerpadloVentis Slide-on Pump (VSP) nepoužívejte, pokud odebíráte vzorky těchto cílových plynůchlór CL2), oxid chloričitý (CLO2), chlorovodík (HCL) a těkavé organické sloučeniny (VOC), nebo pokud je nainstalováno čidlo kteréhokoli z těchto plynů a cílový plyn není znám; používejte pouze modul čerpadla Ventis MX4. Použití VSP s těmito plyny bude mít za následek nepřesné odečty plynů kvůli jejich náchylnosti k absorpci. Pro odběr vzorků s pomocí motorizovaného čerpadla a linkou pro odběr vzorků doporučuje společnost Industrial Scientific následující: Nikdy nepoužívejte čerpadlo bez nainstalovaného interního filtru. Zvolte typ trubičky podle cílových plynů. Pokud jsou cílové plyny známé, použijte trubičku s teflonovou výstelkou pro odběr těchto plynů: chlor (Cl2), oxid chloričitý (ClO2), chlorovodík (HCl) a těkavé organické sloučeniny (VOC). Pro odběr ostatních známých plynů lze použít uretanové trubičky nebo trubičky s teflonovou výstelkou. V případech, kdy cílové plyny jsou neznámé, zvolte trubičky s teflonovou výstelkou. Pro určování času odběru vzorků je důležitá znalost délky linky pro odběr vzorků. Délka linky pro odběr vzorků se stanoví jako vzálenost od protiprachového filtru zástavy vody s otvorem k bodu, kde se linka připojuje k přívodu čerpadla. Zajistěte, aby délka linky pro odběr vzorků nepřekročila maximum sací vzdálenosti čerpadla. Linka pro odběr vzorků může sestávat z hadičky, sondy nebo sondy a hadičky. Kromě vnitřního filtru v přívodní hlavici čerpadla použijte na lince pro odběr vzorků prachový filtr - zástavu vody (externí filtr), nainstalovanž na konci linky. Výměna filtrů čerpadla *: o o Externí a interní filtry vyměňte současně. Před výměnou filtrů přístroj vypněte. o Zkontrolujte vstupní víčko a hlavici čerpadla; odstraňte nečistoty, zbytky nebo tekutinu foukáním vzduchu skrz víčko nebo jemným otíráním čistým hadříkem, který nepouští vlákna. *Viz též - Výměna víčka a vnitřního filtru čerpadla. Dust filter-water stop Industrial Scientific Corporation

37 Před každým odběrem vzorku a po něm proveďte zkoušku celé linky na odběr vzorků. o Zablokujte konec linky na odběr vzorků palcem na otvoru zástavy vody. Tím by se měl vyvolat alarm poruchy čerpadla. o Odblokujte otvor zástavy vody. Po dokončení cyklu alarmu by se čerpadlo mělo vrátit do normálního provozu. Poznámka: Pokud nedojde k poruše čerpadla, zkontrolujte, zda nejsou praskliny nebo jiná poškození, nečistoty nebo nesprávná spojení v těchto místech: všechny spojky linky na odběr vzorků, kryt přívodu čerpadla a přívodního bubnu a položky filtru - zástavy vody na konci linky pro odběr vzorků a uvnitř přívodního bubnu čerpadla. Na základě délky linky na odběr vzorků vypočtěte minimální čas doporučený pro to, aby vzorek vzduchu dospěl k čidlům přístroje. Jak je uvedeno níže, použijte základní čas 2 minut a připočtěte 2 sekundy na každých 30 cm (1 stopu) délky linky. Sledujte, zda se na displeji obrazovky zobrazují hodnoty plynů, a pokud tak tomu je, nechte je stabilizovat, aby se stanovila odečítaná hodnota. Minimální čas odběru vzorku pro běžné délky linky na odběr vzorků Délka linky pro odběr vzorků Základní čas (minuty) + Linka na odběr vzorkůfaktor délky (sekundy) = Minimální čas odběru vzorkůtime (mm:ss) 3,05 m (10 stop) 2 min + (10 x 2 sek) = 02:20 6,10 m (20 stop) 2 min + (20 x 2 sek) = 02:40 9,14 m (30 stop) 2 min + (30 x 2 sek) = 03:00 12,10 m (40 stop) 2 min + (40 x 2 sek) = 03:20 15,24 m (50 stop) 2 min + (50 x 2 sek) = 03:40 18,29 m (60 stop) 2 min + (60 x 2 sek) = 04:00 21,34 m (70 stop) 2 min + (70 x 2 sek) = 04:20 24,38 m (80 stop) 2 min + (80 x 2 sek) = 04:40 27,43 m (90 stop) 2 min + (90 x 2 sek) = 05:00 30,48 m (100 stop) 2 min + (100 x 2 sek) = 05:20 Čištění NIKDY nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí roztoky jakéhokoli typu. V případě potřeby otřete vnější povrch detektoru Ventis MX4 měkkým čistým hadříkem. Zkontrolujte, zda difuzní membrána čidla není znečištěná na horní ani spodní straně; jemně ji otřete měkkým, čistým a suchým hadříkem nebo kartáčkem. Zkontrolujte, že vstup do detektoru nasávání čerpadla není znečištěný. Servis Přístroj se dodává s pokyny pro údržbu baterií; konverzi detektoru (difuzní na detektor s nasáváním a naopak); servis čidel, FILTRU čidel a LCD displeje; a pro sestavení čerpadla. Výkres montážní sestavy monitoru Ventis MX4 vám pomůže identifikovat součásti uvedené v jednotlivých souborech pokynů i momentové hodnoty šroubů. Před zahájením servisu detektoru si přečtěte všechny pokyny. DŮLEŽITÉ Před zahájením servisních prací detektor vypněte. Servis detektoru smí provádět pouze kvalifikovaný personál, který musí dodržet následující bezpečnostní opatření: Nedotýkat se kontaktů baterie na detektoru ani baterie samotné. Práci provádět v prostředí s čistým vzduchem, kde není žádná koncentrace nebezpečných plynů. Práci provádět na nevodivém pracovním povrchu. Mít uzemňovací náramky Industrial Scientific Corporation 33

38 Zasazení alkalických baterií 1. Uvolněte západku a zvedněte dvířka pouzdra baterií. 2. Vložte baterie AAA typu Energizer EN92 nebo Duracell MN2400 do pouzdra tak, aby záporný ( ) pól baterie nasedl na pružinu uvnitř pouzdra baterií. NEKOMBINUJTE různé typy baterií. 3. Po správném zasazení všech tří baterií AAA zavřete dvířka pouzdra baterií. Po bezpečném uzavření pouzdra uslyšíte zaklapnutí západky. 4. Po výměně baterií zlikvidujte opotřebené baterie podle zásad společnosti. Aspirační monitor Aspirační monitor se může používat se dvěma typy baterií Ventis: lithium-iontové baterie s prodlouženou životností alkalické baterie Před demontáží nebo prováděním jakékoli servisní úlohy vypněte nástroj. Zasazení baterie do čerpadla Odšoubujte a sundejte sponu na pásek. Uložte si sponu, šroubek a podložku pro budoucí použití. Vyšroubujte, zvedněte a vyndejte baterii z difuzního přístroje. Uložte si je pro budoucí použití. Uvolněte šroub dvířek čerpadla. Vysuňte dvířka čerpadla dolů. Zvedněte dvířka, aby se otevřela. Založte kompatibilní baterii s prodlouženou životností stranou s etiketou vzhůru do dolní přihrádky pouzdra čerpadla. Vložte nástroj do pouzdra nástroje; utáhněte* čtyři nástrčkové šrouby na zadní straně čerpadla. Spusťte dvířka čerpadla zpátky. Zasuňte je to jejich uzavřené, zaklapnuté polohy. Utáhněte* šroub dvířek čerpadla Industrial Scientific Corporation

39 Výměna dvířek čerpadla Uvolněte šroub dvířek čerpadla. Stáhněte dvířka čerpadla dolů; zvedněte je, aby se otevřela. Dvířka jsou zasazena do modulu čerpadla dvěma kolíky, které se zasunou do drážek. Nakloňte dvířka tak, aby se jeden kolík vysunul do spodu své drážky a druhý do vrchu své drážky. Zvedněte dvířka, aby se mohla sundat. Nasaďte nová dvířka obdobným způsobem, jako byla odstraněna. Spusťte dvířka čerpadla zpátky. Zasuňte je to jejich plně uzavřené, zaklapnuté polohy. Utáhněte* šroub dvířek čerpadla. *Hodnota krouticího momentu je 0,39 Newton-metru. Výměna víčka a vnitřního filtru čerpadla Důležité Před provedením této servisní úlohy přístroj vypněte. Vyšroubujte a sundejte krytku čerpadla pohybem proti směru hodinových ručiček. Vyjměte vnitřní filtr ze vstupního válce. Tip: Pokud filtr nevypadne při sejmutí víčka, jemně poklepejte na stranu přístroje. Zkontrolujte vstupní válec a těsnicí kroužek v modulu čerpadla a víčku filtru. Zajistěte, aby byl vstupní válec čistý a oba těsnicí kroužky byly na svém místě a nepoškozené. Zkontrolujte vstupní víčko a hlavici čerpadla. Odstraňte nečistoty, zbytky nebo tekutinu foukáním vzduchu skrz víčko nebo jemným otíráním čistým hadříkem, který nepouští vlákna. Vložte náhradní filtr do víčka filtru (zobrazen filtr číslo části ). Poznámka: Nikdy nepoužívejte čerpadlo bez vnitřního filtru. Zajistěte krytku čerpadla na přívodním bubnu: otáčejte jí po směru hodinových ručiček, aby se utáhla. Obraťte přístroj. Vložte nový vnitřní filtr do vstupního válce modulu čerpadla Industrial Scientific Corporation 35

40 Difuzní monitor Difuzní monitor se může používat se všemi čtyřmi typy baterií Ventis: lithium-iontovými bateriemi lithium-iontovými bateriemi Slim s prodlouženou životností lithium-iontovými bateriemi s prodlouženou životností alkalickými bateriemi Zasazení baterie S použitím nástrčkového roubováku uvolněte všechny čtyři šrouby z baterie (vlevo) nebo z krytu baterie (vpravo). Vyjměte baterii (vlevo) nebo kryt baterie a baterii s prodlouženou životností (vpravo) z přístroje. Poznámka: Baterie s prodlouženou životností se vejde do krytu baterií snadno. Pokud se baterie nedá vložit snadno, zastavte se a znovu si přečtěte návod, aby se zaručilo její správné zasazení. Baterie s prodlouženou životností se nejdřív zasadí do krytu baterie. Při správném umístění bude vidět etiketa baterie. Poté zarovnejte kryt baterie s přístrojem. *Hodnota utahovacího momentu je 0,39 Newton-metru). Baterie se zasazuje tak, že se zarovná s přístrojem. S použitím nástrčkového šroubováku utáhněte* všechny čtyři šrouby, aby se baterie (zobrazeno) nebo kryt baterie zajistily na přístroji. Závěsný klips Když se difuzní monitor nosí zavěšený, musí se bezpečně připevnit, aby se zajistilo, že porty čidla jsou vystaveny vzduchu. Monitor musí být vidět bez omezení. Žádná část monitoru nesmí být zakryta oděvem nebo částí oděvu Industrial Scientific Corporation

41 Výměna klipsu Pouze klips (používá se s baterií a baterií Slim s prodlouženou životností) Zvedněte kryt klipsu. Klips odstraníte pomocí nástrčkového šroubováku, kterým uvolníte šroub klipsu pohybem proti směru hodinových ručiček. Sundejte šroub, podložku a klips; dejte je stranou nebo si je uložte pro budoucí použití. Klips vsaďte zpět tak, že vložíte podložku na šroub a zasadíte je do středního otvoru spony. Zašroubujte šroub po směru hodinových ručiček, aby se utáhl*. Klips s distanční vložkou (pro použití baterie s prodlouženou životností a krytem baterií) Klips odstraníte pomocí nástrčkového šroubováku, kterým uvolníte šroub pohybem proti směru hodinových ručiček. Sundejte šroub, podložku a klips; dejte je stranou nebo si je uložte pro budoucí použití. Klips se připojí tak, že se nejdřív usadí distanční podložka na spodní základnu pouzdra. Nasaďte podložku na šroub a vložte šroub do středního otvoru klipsu. Zasuňte šroub do otvoru distanční podložky a pak do spodu pouzdra přístroje. Utáhněte šroub po směru hodinových ručiček*. *Hodnota utahovacího momentu je 0,88 Newton-metru. Výměna čidla, filtru, LCD displeje a vibračního motoru Pokyny pro servis částí jsou uvedeny níže. Dodržte pokyny relevantní pro požadovanou úlohu a dbejte na následující: Detektor má dvoudílnou obvodovou desku sestávající z hlavní desky a menší desky čidla. Jsou k sobě navzájem připojeny konektorem uprostřed desky čidla. Přepážku lze vyměnit jako sestavu, která se vloží do horní části krytu čidla nebo se může vyměnit celý horní kryt čidla. Poznámka: Při výměně čidla se doporučuje rovněž vyměnit přepážku/horní kryt čidla. Po sestavení detektoru je třeba provést úplnou kalibraci. LCD displej se vyjme a připojí jako jediná součást Industrial Scientific Corporation 37

42 Demontáž detektoru. (U difuzního monitoru začněte krokem č. 6.) 1 Vypněte detektor. 2 Uvolněte čtyři šrouby ve spodní části krytu modulu čerpadla (zadní strana modulu). 3 Uvolněte šroub na předním krytu čerpadla. 4 Uvolněte šroub předních dvířek, posuňte kryt pouzdra směrem dolů; nadzvednutím dvířek získáte přístup k detektoru. 5 Detektor nadzvedněte a vyjměte z modulu čerpadla; postavte ho stranou. 6 Detektor položte displejem dolů. U difuzního monitoru uvolněte čtyři zajišťovací šrouby baterie, aby se baterie uvolnila od spodu pouzdra. 7 Uvolněte čtyři šrouby v horní části spodního krytu. 8 Nazvedněte, aby se oddělila horní část krytu detektoru od dolní části. Tím se odkryje sestava DPS desek. 9 Vyjměte sestavu DPS desek a horní a spodní část krytu detektoru položte stranou. 10 Hlavní obvodovou desku oddělte od desky čidla. Výměna LCD 1 LCD uchopte po stranách a nadzvednutím ho sejměte z hlavní obvodové desky. 2 Pro správné umístění nového LCD vyrovnejte konektory LCD se zásuvkami na hlavní obvodové desce. 3 Jemným zatlačením usaďte na místo. Výměna čidla/čidel 1 Určete, které čidlo budete odstraňovat. 2 Čidlo jemně nadzvedněte a vyjměte. 3 Při přidávání nového čidla vyrovnejte jeho konektor(y) proti odpovídajícím zásuvkám na obvodové desce čidla. 4 Zatlačte dolů. Jemné cvaknutí potvrdí, že čidlo je bezpečně na svém místě. Sestavení DPS desek 1 Znovu připojte hlavní obvodovou desku k desce čidla, zapojte jejich konektory. 2 Zatlačte. Jemné cvaknutí potvrdí, že se desky bezpečně spojily. Výměna FILTRU čidla nebo horní části krytu Vyměňujete-li přepážku čidla uvnitř horní části krytu, postupujte podle kroků 1-5. Vyměňujete-li celou horní část krytu, přejděte k pokynům pro Sestavení detektoru. 1 Prohlédněte si umístění stávající FILTRU čidla. Povšimněte si, že každý výřez má tvar odpovídající čidlu, které chrání. 2 Nadzvedněte a vyjměte přepážku a těsnění z vnitřku horní strany krytu detektoru. Zkontrolujte, zda v krytu není lepidlo. V případě potřeby ho jemně seškrábněte. Otřete čistým, měkkým a suchým hadříkem nebo kartáčkem. 3 Sloupněte fólii z nové sestavy FILTRU čidel, odkryjte lepivou část. 4 Novou přepážku opatrně vložte na místo. Každý tvarovaný otvor odpovídá tvaru čidla, které chrání. Stisknutím připevněte k vnitřku horní části krytu. Výměna vibračního motoru 1 Horní kryt detektoru položte čelem dolů. 2 Vibrační motor vyjměte z jeho přihrádky. Přihrádka má dvě části oddělené drážkou. Použitý motor zlikvidujte. 3 Pro správné umístění nového vibračního motoru musí jeho kontakty směřovat k uživateli a musí být vyrovnané s levým okrajem přihrádky. (Posuvná část motoru zapadne do male části přihrádky). 4 Zatlačte na místo Industrial Scientific Corporation

43 Sestavení detektoru 1 Sestavu DPS desek vraťte na místo ve spodní části krytu detektoru. LCD je směrem k uživateli. 2 Vrchní část krytu detektoru vraťte na místo (nebo vložte novou vrchní část krytu). 3 Utáhněte* čtyři šrouby v horní části spodního krytu detektoru. 4 Detektor vraťte do modulu čerpadla. Detektor je otočený displejem nahoru a logo je čitelné. Jeho spodní otevřený konec zakrývá baterii. U difuzního monitoru vyměňte baterii nebo sestavu krytu baterie. 5 Utáhněte* čtyři šrouby ve spodní části modulu čerpadla, které přidržují detektor k modulu, nebo utáhněte* čtyři záchytné šrouby na soupravě baterií u difuzního monitoru.. 6 Zavřete přední kryt modulu čerpadla; posuňte je nahoru, aby se ozvalo cvaknutí. 7 Utáhněte* šroub na předním krytu čerpadla. 8 Použitá čidla zlikvidujte podle předpisů společnosti. 9 Po přidání nebo výměně jakéhokoli čidla nebo výměně vodní uzávěrky čidla či vrchního dílu detektoru proveďte úplnou kalibraci. *Hodnota utahovacího momentu je 0,88 Newton-metru) Industrial Scientific Corporation 39

44 Výkres montážní sestavy monitoru Ventis MX4 Seznam dílů pro výkres montážní sestavy monitoru Ventis MX4 Položka Číslo dílu (P/N) Popis X Difuzní detektor Ventis MX4, sestava horního krytu (včetně položek 2 a 3) X barva krytu, kde: 0 = černá, 1 = oranžová Sestava FILTRU čidel Vibrační motor Sestava LCD Ventis MX Čidlo Ventis MX4, hořlavé plyny (LEL/CH4) Čidlo Ventis MX4, kyslík (O2) Čidlo Ventis MX4, oxid uhelnatý (CO) Čidlo Ventis MX4, oxid uhelnatý s křížovou citlivostí na nízký obsah vodíku (CO/H2 Low) Industrial Scientific Corporation

45 Seznam dílů pro výkres montážní sestavy monitoru Ventis MX4 Položka Číslo dílu (P/N) Popis Čidlo Ventis MX4, sirovodík (H2S) Čidlo Ventis MX4, oxid dusičitý (NO2) Čidlo Ventis MX4, kysličník siřičitý (SO2) Šroub, nástrčkový klíč (utahovací moment: 55 oz-in nebo 0,39 N.m +/- 10%) * Distanční podložka klipsu * Klips * Pojistná podložka * Nástrčkový šroub, (pro použití s díly 12, 13 a 14) (utahovací moment: 125 oz-in nebo 0,88 N.m +/- 10%) Nástrčkový šroub, (utahovací moment: 125 oz-in nebo 0,88 N.m +/- 10%) Baterie XY Lithium-iontová baterie XY Lithium-iontová baterie Slim s prodlouženou životností Y Lithium-iontová baterie s prodlouženou životností XY Alkalická baterie (Povolení CSA, China KA a Číny (středisko schvalování dolů), schváleno pouze pro difúzní monitor) XY** Kryt baterie (pro použití baterie s prodlouženou životností) Viz Čísla částí a variant baterií s uvedením čísel dílů pro objednávky. Utahovací moment: 0,39 N.m. * Součást nemůže vyměnit uživatel. Detektor Ventis MX4 se musí poslat do autorizovaného servisního centra, kde bude díl vyměněn. ** K dispozici v konverzní soupravě VTSB-2XY (číslo dílu pro objednávku); při konverzi aspiračního monitoru na difuzní monitor s nabíjecí lithium-iontovou baterií s prodlouženou životností nebo alkalickou baterií. (Baterie se prodávají samostatně.) Konfigurace baterie Základní číslo dílu, které je uvedeno na etiketě baterie Ventis, je v osmimístném numerickém formátu (XXXXXXXX). Odpovídající objednací čísla dílu mají čtyřmístný písmenný referenční základní kód VTSB, který je následován třímístnou příponou. První znak přípony je číslo, které určuje typ baterie; druhý a třetí označuje barvu, respektive variantu schválení. Například, jak je uvedeno níže v tabulce Čísla částí a variant baterií, souprava nabíjecí lithiumiontové baterie Slim s rozířeným rozsahem, která je černá a má schválení UL, by měla objednací číslo dílu VTSB-401 a na etiketě by měla uvedeno objednací číslo Industrial Scientific Corporation 41

46 Čísla částí a variant baterií Číslo diagramu Souprava baterií Čísla částí Varianty a (X and Y) 17 Nabíjecí lithium-iontová baterie 18 Nabíjecí lithium-iontová baterie Slim s prodlouženou životností 19 a 21 Souprava nabíjecí lithium-iontové baterie s prodlouženou životností (includes battery and cover) Etiketa Objednací kód soupravy XY VTSB-1XY X vyznačuje barvu: XY Y c (baterie) XY (kryt) VTSB-4XY VTSB-2XY (kit) b 20 Alkalická baterie c VTSB-3XY 0 černou; 1 oranžovou Y vyznačuje schválení: 1 pro UL, CSA, ATEX, IECEx, EAC (GOST-K a GOST-R), KOSHA, MED, SANS a TllS; 2 pro MSHA; 3 pro China EX; 4 pro ANZEx; 5 pro INMETRO; a C pro China KA a Varianty barvy a schválení se mohou u každé položky baterie lišit. Více informací vám na požádání poskytne společnost Industrial Scientific nebo pověřený distributor jejích produktů. b Baterii a kryt lze objednat samostatně s použití těchto čísel dílů: y (baterie), XY (kryt). c Pouze aspirační přístroj. Ventis MX4 - výkres montážní sestavy modulu čerpadla Industrial Scientific Corporation

47 Seznam dílů pro výkres montážní sestavy modulu čerpadla Ventis MX4 Položka Číslo dílu (P/N) Popis X0 Ventis MX4 - sestava dvířek čerpadla X = barva dvířek sestavy čerpadla, kde: 0 = černá, 1 = oranžová (utahovací moment šroubu s roznýtovaným koncem: 55 oz. in. nebo 0,39 n.m +/- 10%) Filtrační nástavec přívodu čerpadla Vstup čerpadla uzávěr filtru pro použití s 1+5,25cm expandovatelnou sondou Uzávěr filtru, 1/8 NP, zásuvkový Vodní filtr Vnitřní filtr Y Souprava lithiové baterie s prodlouženou životností Y = Povolení, kde: 1 = UL, CSA, ATEX, IECEx, INMETRO, GOST-R, GOST-K, KOSHA a TIIS* 2 = MSHA 3 = China Ex 4 = ANZEx *Pro nástroje schválené Technickým ústavem pro prômyslovou bezpečnost (TIIS)-: Nepoužívejte pro mľťení koncentrací kyslíku s výjimkou směsí vzduchu a hořlavého plynu, nebo výparů a toxického plynu Souprava alkalické baterie: povolení UL, ATEX, IECEx, ANZEx a INMETRO (Povolení CSA, China KA a Číny (středisko schvalování dolů), schváleno pouze pro difúzní monitor) Šroub, nástrčkový klíč (utahovací moment: 55 oz-in nebo 0,39 N.m +/- 10%) Šroub, nástrčkový klíč (utahovací moment: 55 oz-in nebo 0,39 N.m +/- 10%) Produkty, technické údaje a certifikáty Příslušenství a součásti detektoru Ventis MX4 Čidla, přepážka čidel, vibrační motor, LCD a kalibrační nástavec Čidlo Ventis MX4, hořlavé plyny (LEL/CH4) Čidlo Ventis MX4, kyslík (O2) Čidlo Ventis MX4, oxid uhelnatý (CO) Čidlo Ventis MX4, oxid uhelnatý s křížovou citlivostí na nízký obsah vodíku (CO/H2 Low) Čidlo Ventis MX4, sirovodík (H2S) Čidlo Ventis MX4, oxid dusičitý (NO2) Čidlo Ventis MX4, kysličník siřičitý (SO2) X Sestava krytu difuzního detektoru (včetně sestavy FILTRU čidel) X barva krytu, kde: 0 = černá, 1 = oranžová Sestava FILTRU čidel Vibrační motor Sestava LCD Ventis MX Sestave kalibrační nádobky Ventis, kalibrační nádobka s trubičkou Kalibrační nástavec Ventis 2020 Industrial Scientific Corporation 43

48 Technické údaje detektoru Položka Displej Tlačítka Kryt detektoru Alarmy Velikost a hmotnost Velikost Popis, Podsvícený LCD displej (z tekutých krystalů) Dvě (ON/OFF/MODE a ENTER) Polykarbonát s pogumovanou vrstvou na ochranu proti elektrostatickému výboji Ultra-jasné kontrolky LED, hlasitý akustický alarm (95dB ve 30 cm) a vibrační alarm Difuzní s lithiovou baterií (typické) 103 mm x 58 mm x 30 mm (4,1 x 2,3 x 1,2 ) Difuzní s lithiovou baterií Slim s prodlouženou životností (typické) 103 mm x 58 mm x 36 mm (4,1 x 2,3 x 1,4 ) S nasáváním s lithiovou baterií s prodlouženou životností (typické) 172 mm x 67 mm x 66 mm (6,8 x 2,6 x 2,6 ) Hmotnost 182 g (6,4 oz) 207 g (7,3 oz) 380 g (13,4 oz) Specifikace baterií Tabulka specifikací baterií níže uvádí provozní dobu, dobu nabíjení, teplotní požadavky pro nabíjení a předpokládanou dobu životnosti. Tabulka specifikací baterií Nabíjecí baterie (číslo dílu) Vyměnitelné baterie (číslo dílu) Lithium-iontová baterie Lithium-iontová baterie Slim s prodl. životností Lithium-iontová baterie s prodl. životností Alkalická baterie (VTSB-1XY c ) (VTSB-4XY c ) (VTSB-2XY c ) (VTSB-3XY c ) Doba provozu a Difuzní Doba provozu a Aspirační 12 hodin 18 hodin 20 hodin 8 hodin 12 hodin 4 hodiny Doba nabíjení b až do 5 hours až do 7 hodin až do 7,5 hodin _ Okolní teplota požadovaná pro 0 40 C ( F) 0 40 C ( F) 0 40 C ( F) a Přibližná provozní doba baterie po úplném nabití, když se používá při pokojové teplotě. b Když se lithium-iontová baterie hluboce vybije a nástroj se zadokuje, může trvat až hodinu, než displej nástroje zobrazí, že baterie se nabíjí. c X vyznačuje barvu a Y vyznačuje schválení. Poznámka: Baterie mohou projít až 300 cykly nabíjení během doby životnosti. Provozní podmínky Zahřívací doba Teplotní rozsah Vlhkostní rozsah Tlakový rozsah 1 atm ± 20 % 40 sekund (včetně času stabilizace) -20 C až +50 C (-4 F až +122 F) % relativní vlhkosti (RV) bez kondenzace (během nepřetržitého provozu) _ Industrial Scientific Corporation

49 Provoz v chladném počasí Při použití přístroje při teplotách pod -20 C (-4 F) buďte obezřetní, protože může dojít ke zhoršení čitelnosti displeje obrazovky. Doporučujeme následující postupy, aby se udržela funkcionalita a dostupná síla baterie. Nepoužívejte přístroj při teplotách, které jsou mimo teplotní rozsah nainstalovaných čidel (viz Specifikace čidel ). Používejte kompatibilní, plně nabitou lithium-iontovou baterii. Před použitím přístroje v chladném prostředí ho spusťte v prostředí s pokojovou teplotou (přibližně 20 C [68 F]). Používejte přístroj střídavě v chladném i zatepleném prostředí. Nepoužívejte přístroj bez lidské obsluhy. Skladovací podmínky Teplotní rozsah Vlhkostní rozsah Tlakový rozsah Maximální doba 0 25 ºC (32 77 ºF) 40 70% relativní vlhkosti (RV) bez kondenzace 0,9 1,1 atm až 6 měsíců Poznámka: společnost Industrial Scientific doporučuje, aby se málo často používané lithium-iontové baterie plně nabily každé čtyři měsíce. Technické údaje senzorů Název plynu Zkr. Rozsah měření Rozlišení Přesnost - čas a teplota kalibrace* Kyslík O2 0 30% vol 0,1% vol ± 0,8% vol O2 (0,0 5,0% vol O2) Oxid uhelnatý s křížovou citlivostí na nízký obsah vodíku CO/H2 min ± 0,5% vol O2 (5,1 30,0% vol O2) ppm 1 ppm ± 5% (0-300 ppm) ± 15% ( ppm) Čas odezvy (typický) T Oxid uhelnatý CO ppm 1 ppm ± 5% Sirovodík H2S ppm 0,1 ppm ± 5% Oxid dusičitý NO ppm 0,1 ppm ± 10% Oxid siřičitý SO ppm 0,1 ppm ± 10% Hořlavé plyny LEL 0 100% LEL 1% LEL ± 5% Metan CH4 0 5% vol 0,01% vol ± 5% Čas odezvy (typický) T90 *Přesnost každého čidla se uvádí v dané hodnotě ± stanovené odchylce v procentech nebo v jednotkách rozlišení, podle toho, co je větší Industrial Scientific Corporation 45

50 Tabulka křížové citlivosti čidla toxických plynů Cílový plyn Čidlo CO CO (H2 min) H2S SO2 NO2 Cl2 ClO2 HCN HCl PH3 NO H2 NH3 CO H2S SO NO Cl ClO HCN HCl PH NO H NH Tabulka křížové citlivosti čidla (výše) uvádí procentuální reakci čidla (horní řádek) při expozici známé koncentraci cílového plynu (sloupec 1). Tyto hodnoty byly naměřeny v následujících podmínkách okolního prostředí: 20 C (68 F), 50 % RV a 1 atm. Konkrétní hodnoty křížové citlivosti se týkají pouze nových čidel a mohou se lišit v čase, stejně jako u jednotlivých čidel. Hodnota znamená, že nejsou k dispozici žádné údaje. Tato tabulka se uvádí pouze jako reference a podléhá možné změně Industrial Scientific Corporation

51 Hodnoty LEL a korelační faktory LEL pro hořlavé plyny Vzorek plynu* LEL (% objemu) Korelační faktory LEL Kalibrační plyn Butan Hexan Vodík Metan Pentan Propan Aceton 2,5% 1,00 0,70 1,70 1,70 0,90 1,10 Acetylen 2,5% 0,70 0,60 1,30 1,30 0,70 0,80 Benzen 1,2% 1,10 0,80 1,90 1,90 1,00 1,20 Butan 1,9% 1,00 0,58 1,78 1,67 0,83 1,03 Etan 3,0% 0,80 0,60 1,30 1,30 0,70 0,80 Etanol 3,3% 0,89 0,52 1,59 1,49 0,74 0,92 Etylen 2,7% 0,80 0,60 1,40 1,30 0,70 0,90 Hexan 1,1% 1,71 1,00 3,04 2,86 1,42 1,77 Vodík 4,0% 0,56 0,33 1,00 0,94 0,47 0,58 Isopropanol 2,0% 1,10 0,90 2,00 1,90 1,00 1,20 Metan 5,0% 0,60 0,35 1,06 1,00 0,50 0,62 Metanol 6,0% 0,60 0,50 1,10 1,10 0,60 0,70 Nonan 0,8% 2,22 1,30 3,95 3,71 1,84 2,29 Pentan 1,4% 1,21 0,71 2,15 2,02 1,00 1,25 Propan 2,1% 0,97 0,57 1,72 1,62 0,80 1,00 Styren 0,9% 1,30 1,00 2,20 2,20 1,10 1,40 Toluen 1,1% 1,53 0,89 2,71 2,55 1,26 1,57 Xylen 1,1% 1,50 1,10 2,60 2,50 1,30 1,60 JP-4 1,20 JP-5 0,90 JP-8 1,50 Poznámka: Výše uvedená tabulka uvádí hodnoty LEL pro vybrané hořlavé plyny*. Dále uvádí korelační faktory, které napomáhají bezpečnostním technikům a obsluze přístroje určit skutečné procento LEL v případech, kdy se vzorek plynu odlišuje od plynu, který byl použit ke kalibraci přístroje. Pokud přístroj např. odečítá 10% LEL v atmosféře pentanu a byl kalibrován na metan, skutečné procento LEL se stanoví takto: 1. Vyhledejte políčko tabulky, kde se vzorek plynu (pentan) kříží s kalibračním plynem (metan). 2. Vynásobte hodnotu políčka (2,02) hodnotou LEL odečtenou přístrojem (10%). Tím vypočítáte skutečnou koncentraci LEL 20,2%. * Seznam hořlavých plynů nepředstavuje ucelený seznam všech hořlavých plynů, které může Ventis MX4 zjistit. Další informace o detekci hořlavých plynů a přístroji Ventis MX4 si vyžádejte u oddělení technických služeb Industrial Scientific Industrial Scientific Corporation 47

52 Certifikáty Certifikáty pro víceplynový monitor Ventis MX4 k době publikace tohoto dokumentu jsou uvedeny níže v tabulce certifikátů pro nebezpečné oblasti. Klasifikaci nástroje pro nebezpečnou oblast stanovíte podle jeho etikety nebo příslušného nařízení. Tabulka certifikátů pro nebezpečné oblasti Certifikační orgán (CB) Oblastní klasifikace Schválený rozsah teplot Normy ANZEx Ex ia s, zóna 0 I/IIC, teplotní třída T4-20 C až +50 C (-4 F až +122 F) AS/NZS : 2005 AS/NZS : 2006 AS/NZS 1826: 2008 IEC : 2011 IEC : 2011 ATEX a Ex ia IIC, úroveň ochrany zařízení Ga, teplotní třída T4; Ex ia I, úroveň ochrany zařízení Ma; Skupina a kategorie zařízení II 1G a I M1-20 C až +50 C (-4 F až +122 F) EN :2012 a A11: 2013 EN : 2012 EN 50303: 2000 Čína Ex Ex ia IIC, úroveň ochrany zařízení Ga, teplotní třída T4; Ex ia d l Mb -20 C až +50 C (-4 F až +122 F) GB : 2010 GB : 2010 GB : 2010 Čína CMC Čína MA Schválení z hlediska vyhovění metrologickým požadavkům Schváleno pro podzemní doly s CO, H2S, O2 a CH4 (difuzní, pouze s baterií ) CSA Třída I, skupiny A, B, C a D, teplotní třída T4 Ex d ia IIC, teplotní třída T4-20 C až +50 C (-4 F až +122 F) -20 C až +50 C (-4 F až +122 F) -20 C až +50 C (-4 F až +122 F) CSA C22.2 č. 157 CSA C22.2 č. 152 CSA C22.2 č CSA C22.2 č CSA C22.2 č. E GOST EAC PBExiadl X / 1ExiadllCT4 X Schválení metrologie GOST-R, metrologie GOST-K -20 C až +50 C (-4 F až +122 F) GOST Р GOST Р GOST Р GOST Р GOST Р IECEx a Ex ia IIC, úroveň ochrany zařízení Ga, teplotní třída T4-20 C až +50 C (-4 F až +122 F) IEC : 2011 IEC : 2011 INMETRO Ex ia IIC, úroveň ochrany zařízení Ga, teplotní třída T4-20 C až +50 C (-4 F až +122 F) ABNT NBR IEC : 2013 ABNT NBR IEC : 2013 KOSHA Ex d ia IIC, teplotní třída T4-20 C až +50 C (-4 F až +122 F) IEC : 2007 IEC : 2007 IEC : 2006 MASC SANS ; typ A; Ex ia l/llc, teplotní třída T4-20 C až +50 C (-4 F až +122 F) Industrial Scientific Corporation

53 Tabulka certifikátů pro nebezpečné oblasti Certifikační orgán (CB) Oblastní klasifikace Schválený rozsah teplot Normy MSHA b 30 CFR část 22; schváleno pro podzemní hlubinné doly (pouze lithium-iontové akumulátory) UL Třída I, divize 1, skupiny A B C D, teplotní třída T4 Třída II, skupiny F G Třída I, zóna 0, AEx ia IIC, teplotní třída T4 30 CFR, část C až +50 C (-4 F až +122 F) UL vydání UL vydání. UL vydání a Požadavky na značení jsou uvedeny v části níže. b MSHA požaduje kalibraci monitoru pouze podle postupů uvedených v příručce produktu. MSHA take požaduje, aby se hodnoty na monitoru displeje metanu zobrazovaly v režimu procent na objem (0-5 %) za účelem stanovení shody s předpisy podle 30 CFR část 75 D Industrial Scientific Corporation 49

54 Požadavky na značení Značení ATEX Industrial Scientific Corp USA VENTIS MX4 DEMKO 10 ATEX Ex ia IIC T4 Ga Ex ia I Ma EN EN II 1G a I M1-20 o C Ta +50 o C IP 66/67 Aspirační konfigurace Používejte pouze vyměnitelný akumulátor, číslo dílu nebo Nedobíjejte a nevyměňujte baterie na nebezpečných místech. Parametry nabíjecích kontaktů: Um = 6,2 V [Sériové číslo] [Měsíc/rok výroby] Difuzní konfigurace Používejte pouze vyměnitelný akumulátor, číslo dílu , XX nebo X1. Nedobíjejte a nevyměňujte baterie na nebezpečných místech. Parametry nabíjecích kontaktů: Um = 6,2V [Sériové číslo] [Měsíc/rok výroby] Značení IECEx Industrial Scientific Corp USA VENTIS MX4 IECEx UL Ex ia IIC T4 Ga -20 o C Ta +50 o C IP 66/67 Aspirační konfigurace Používejte pouze vyměnitelný akumulátor, číslo dílu nebo Nedobíjejte a nevyměňujte baterie na nebezpečných místech. Parametry nabíjecích kontaktů: Um = 6,2V [Sériové číslo] [Měsíc/rok výroby] Difuzní konfigurace Používejte pouze vyměnitelný akumulátor, číslo dílu , XX nebo X1. Nedobíjejte a nevyměňujte baterie na nebezpečných místech. Parametry nabíjecích kontaktů: Um = 6,2V [Sériové číslo] [Měsíc/rok výroby] Souprava alkalické baterie, P/N Nedobíjejte a nevyměňujte baterie na nebezpečných místech. Schváleno k použití pouze se třemi (3) bateriemi AAA typu Duracell MN2400 a Energizer EN92. Všechny baterie vyměňte najednou. Značení ANZEx Industrial Scientific Corp USA VENTIS MX4 ANZEx X Ex ia s Zone 0 I Ex ia s Zone 0 IIC T4 IP 66/67-20 o C Ta +50 o C Aspirační konfigurace Používejte pouze vyměnitelný akumulátor, číslo dílu nebo Nedobíjejte a nevyměňujte baterie na nebezpečných místech. Parametry nabíjecích kontaktů: Um = 6,2V [Sériové číslo] [Měsíc/rok výroby] Difuzní konfigurace Používejte pouze vyměnitelný akumulátor, číslo dílu , XX nebo X1. Nedobíjejte a nevyměňujte baterie na nebezpečných místech. Parametry nabíjecích kontaktů: Um = 6,2V [Sériové číslo] [Měsíc/rok výroby] Souprava alkalické baterie, P/N Nedobíjejte a nevyměňujte baterie na nebezpečných místech. Schváleno k použití pouze se třemi (3) bateriemi AAA typu Duracell MN2400 a Energizer EN92. Všechny baterie vyměňte najednou Industrial Scientific Corporation

55 Záruka Na všechny monitory, čerpadla a senzory CO, H2S, O2 a LEL u přístroje Ventis MX4 vyrobených po 31. prosinci 2019 se poskytuje záruka na čtyři (4) roky od data výroby. Na všechny ostatní komponenty Ventis MX4, včetně těch, které jsou součástí přístrojů vyrobených před 1. lednem 2020, se poskytuje záruka (dva) roky od data výroby. Výše uvedené záruky se vztahují na vady materiálu a zpracování a vyžadují běžné a správné používání zařízení. Omezení odpovědnosti ZÁRUKA UVEDENÁ VÝŠE JE PŘÍSNĚ OMEZENA SVÝMI PODMÍNKAMI A NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, ZAJIŠTĚNÍ, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VZNIKLÉ ZE ZÁKONA, PRŮBĚHU JEDNÁNÍ, POUŽITÍ OBCHODU NEBO JINAK. SPOLEČNOST INDUSTRIAL SCIENTIFIC NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY, VYSLOVENÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, AVŠAK BEZ OMEZENÍ, ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. JESTLIŽE VÝROBEK SELŽE V RÁMCI UVEDENÉ ZÁRUKY, JEDINÝM PRÁVEM KUPUJÍCÍHO A ZÁVAZKEM SPOLEČNOSTI INDUSTRIAL SCIENTIFIC JE VÝMĚNA NEBO OPRAVA NEVYHOVUJÍCÍHO ZBOŽÍ NEBO VRÁCENÍ PŮVODNÍ NÁKKUPNÍ CENY NEVYHOVUJÍCÍHO ZBOŽÍ, A TO NA ZÁKLADĚ VÝHRADNÍHO POSOUZENÍ SPOLEČNOSTI INDUSTRIAL SCIENTIFIC. SPOLEČNOST INDUSTRIAL SCIENTIFIC V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO POUŽITÍ, VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S PRODEJEM, VÝROBOU NEBO POUŽITÍM JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ PRODÁVANÝCH V RÁMCI TÉTO ZÁRUKY, VZNIKLÉ ZE SMLOUVY NEBO PORUŠENÍ PRÁVA, VČETNĚ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI V OBČANSKO-PRÁVNÍM ŘÍZENÍ. Výslovnou podmínkou záruky Industrial Scientific je, že všechny produkty budou po obdržení pečlivě zkontrolovány kupujícím, zda nejsou poškozeny, že budou řádně kalibrovány PRO konkrétní použití kupujícího a budou používány, opravovány a udržovány v přísném souladu s pokyny uvedenými v dokumentaci k produktu Industrial Scientific. Opravy nebo údržba nekvalifikovaným personálem povedou ke ztrátě záruky, stejně jako použití neschválených materiálů a náhradních dílů. Stejně jako u jiných technicky vyspělých produktů je nezbytnou podmínkou záruky společnosti Industrial Scientific, aby všichni zaměstnanci, kteří produkt používají, byli dobře seznámeni s jeho použitím, možnostmi a omezeními, tak jak je uvedeno v dokumentaci produktu. Kupující uznává, že si sám určil zamýšlený účel a rozhodl o vhodnosti zakoupeného zboží. Strany se výslovně dohodly, že jakékoli technické nebo jiné poradenství poskytnuté společností Industrial Scientific s ohledem na použití zboží nebo služeb bude bezplatné a na riziko kupujícího; z toho důvodu společnost Industrial Scientific nepřebírá žádné závazky ani odpovědnost za poskytnuté rady nebo získané výsledky Industrial Scientific Corporation 51

56 Ventis MX4 Centrum zdrojů Produktová dokumentace Školení online A další! Kontaktní informace Industrial Scientific Corporation 1 Life Way Pittsburgh, PA USA Web: Phone: or DETECTS ( ) Fax: Industrial Scientific France S.A.S. 11D Rue Willy Brandt Arras Cedex, France Web: Phone: +33 (0) Fax: +33 (0) 英思科传感仪器 ( 上海 ) 有限公司地址 : 中国上海市浦东金桥出口加工区桂桥路 290 号邮编 : 电话 : 传真 : 网址 : 服务热线 : To locate a nearby distributor of our products or an Industrial Scientific service center or business office, visit us at Rendez-vous sur notre site Web si vous voulez trouver un distributeur de nos produits près de chez vous, ou, si vous recherchez un centre de service ou un bureau Industrial Scientific. Besuchen Sie uns unter um einen Vertriebshändler unserer Produkte oder ein Servicecenter bzw. eine Niederlassung von Industrial Scientific zu finden. Para buscar un distribuidor local de nuestros productos o un centro de servicio u oficina comercial de Industrial Scientific, visite 如需查找就近的产品经销商或 Industrial Scientific 服务中心或业务办事处, 请访问我们的网站 Industrial Scientific Corporation

Multi-gas Detektor. Návod k použití Nastavení Provoz Servis. Číslo součásti: B Verze 8

Multi-gas Detektor. Návod k použití Nastavení Provoz Servis. Číslo součásti: B Verze 8 Multi-gas Detektor Návod k použití Nastavení Provoz Servis Číslo součásti: 17152357-B Verze 8 1 Obsah Oznámení o autorském právu... 4 Varování a upozornění... 4 Obecné... 4 Obsluha... 4 Nebezpečné podmínky,

Více

Hunter H2. Návod k obsluze

Hunter H2. Návod k obsluze Hunter H2 Návod k obsluze 1. Bezpečnostní pokyny a varování 1.1 Bezpečnostní hlediska 1.2 Údržba 1.3 Provoz a skladování 1.4 Zodpovědnost za způsobené závady 1.5 Symboly 2. Obsluha 2.1 Tlačítko ON/OFF

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

CHROMSERVIS s.r.o. CLIP a CLIP + Osobní detektor plynů. Návod pro obsluhu. Vydání Crowcon. Zastoupení pro Českou republiku:

CHROMSERVIS s.r.o. CLIP a CLIP + Osobní detektor plynů. Návod pro obsluhu. Vydání Crowcon. Zastoupení pro Českou republiku: CHROMSERVIS s.r.o. CLIP a CLIP + Osobní detektor plynů Návod pro obsluhu Vydání 130905 Crowcon Zastoupení pro Českou republiku: Jakobiho 327 109 00 Praha 10-Petrovice Tel: +420 274 021 211 Fax: +420 274

Více

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Dovozce : AFRISO spol. s r.o., Zakouřilova 102, 149 00 Praha 4 Tel: 272 937 472-4, fax: 272 930 274 www. afriso.cz ; info@afriso.cz Stránka 1 z 5 ON/ OF tlačítko

Více

Actioncam Gimball. Uživatelská příručka (Česky)

Actioncam Gimball. Uživatelská příručka (Česky) Actioncam Gimball Uživatelská příručka (Česky) www.rollei.cz Popis produktu Instalace software Stáhněte a nainstalujte aplikaci Rollei nazvanou "Rollei AC Gimbal" na svůj telefon. Aplikace podporuje ios

Více

TPMS kontrola tlaku v pneumatice. tpms4a

TPMS kontrola tlaku v pneumatice. tpms4a TPMS kontrola tlaku v pneumatice tpms4a Hlavní výhody použití systému TPMS - Neustálá kontrola tlaku a teploty pneumatik - Optimální přilnavost pneumatik - Prodloužení životnosti pneumatik - Úspora pohonných

Více

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor Jeho specialitou je dlouhodobé nasazení: jednoplynový detektor Dräger Pac 5500 bez omezení životnosti je ideálním řešením pro rychlý a přesný osobní monitoring a detekci

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Dräger Pac 3500 Jednoplynový detektor

Dräger Pac 3500 Jednoplynový detektor Dräger Pac 3500 Jednoplynový detektor Rychlý a spolehlivý, přesný a nevyžadující údržbu až dva roky: Přístroj Dräger Pac 3500 je ideálním řešením pro průmyslovou osobní detekci oxidu uhelnatého, sirovodíku

Více

Otáčkoměr MS6208B R298B

Otáčkoměr MS6208B R298B Otáčkoměr MS6208B R298B Návod k použití 1 MS6208B je bezkontaktní otáčkoměr se stabilním provedením, vysokou spolehlivostí a vysokou bezpečností. Jádrem přístroje je vysokorychlostní integrovaný obvod.

Více

Manual Safescan 155 & 165 series

Manual Safescan 155 & 165 series Manual Safescan 155 & 165 series ENGLISH DEUTSCH ČESKY MAGYAR БЪЛГАРСКИ POLSKI SLOVENČINA 1 Příručka Safescan série 155 a 165 Balení obsahuje: detektor falešných bankovek Safescan příručku výkonový adaptér

Více

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána.

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána. NÁVOD K OBSLUZE KONFIGURACE Konfigurační software DEGA CONFIG ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 2 / Technické požadavky str. 2 / Návod k použití str. 3

Více

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech

Začínáme. Nejdříve si přečtěte. Zajištění odolnosti vůči vodě a prachu. Ikony v pokynech Nejdříve si přečtěte Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah

Více

Monitor na měření CO 2 ZG 106 NÁVOD K POUŽITÍ

Monitor na měření CO 2 ZG 106 NÁVOD K POUŽITÍ Monitor na měření CO 2 ZG 106 - NÁVOD K POUŽITÍ Obsah ÚVOD...2 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PŘÍSTROJE...2 VLASTNOSTI PŘÍSTROJE...3 NÁVOD K POUŽITÍ...3 FUNKCE A OVLÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH REŽIMŮ...4 UKÁZKOVÁ METODA

Více

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor Jeho specialitou je dlouhodobé nasazení: jednoplynový detektor Dräger Pac 5500 bez omezení životnosti je ideálním řešením pro rychlý a přesný osobní monitoring a detekci

Více

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. Příloha NEOSOLAR Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

Smartphone Gimball. Uživatelská příručka (Česky)

Smartphone Gimball. Uživatelská příručka (Česky) Smartphone Gimball Uživatelská příručka (Česky) www.rollei.cz Popis produktu Instalace software Stáhněte a nainstalujte aplikaci Rollei nazvanou "Rollei Smart Gimbal" na svůj telefon. Aplikace podporuje

Více

DETEKTORŮ TOXIRAE 3 NÁVOD PRO OBSLUHU. Revize Zastoupení pro Českou republiku:

DETEKTORŮ TOXIRAE 3 NÁVOD PRO OBSLUHU. Revize Zastoupení pro Českou republiku: AUTORAE LITE AUTOMATICKÁ STANICE PRO FUNKČNÍ ZKOUŠKY DETEKTORŮ TOXIRAE 3 NÁVOD PRO OBSLUHU Revize 090603 Zastoupení pro Českou republiku: Chromservis s.r.o. Jakobiho 327 109 00 Praha 10-Petrovice Tel:

Více

Laser Methane mini. Přenosný laserový detektor metanu Návod pro obsluhu. Zastoupení pro Českou republiku: Chromservis s.r.o.

Laser Methane mini. Přenosný laserový detektor metanu Návod pro obsluhu. Zastoupení pro Českou republiku: Chromservis s.r.o. Laser Methane mini Přenosný laserový detektor metanu Návod pro obsluhu Zastoupení pro Českou republiku: Chromservis s.r.o. Jakobiho 327 109 00 Praha 10 Petrovice Tel: +420 274 021 211 Fax: +420 274 021

Více

BATERIOVÝ BLESK Digitalis Pro T400, T600

BATERIOVÝ BLESK Digitalis Pro T400, T600 BATERIOVÝ BLESK Digitalis Pro T400, T600 Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek FOMEI. Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento manuál. E-mail: sls@fomei.com Webové stránky: www.fomei.com Upozornění

Více

měřič vzdálenosti Součásti balení Uživatelská příručka

měřič vzdálenosti Součásti balení Uživatelská příručka Laserový měřič vzdálenosti Uživatelská příručka Součásti balení 1 ks Laserový měřič vzdálenosti OQ-40 1ks Textilní pouzdro 1 ks Poutko 2 ks Nenabíjecí baterie AAA, 1,5 V 1 ks Manuál 1 Instalace baterií

Více

MANUÁL Měřič CO2 - CDL 210

MANUÁL Měřič CO2 - CDL 210 Obsah MANUÁL Měřič CO2 - CDL 210 1 Obsah Obsah 1 Všeobecné informace... 1 1.1 Informace o návodu k použití... 1 1.2 Poznámky... 1 1.3 Určené použití... 1 1.4 Součásti... 1 1.5 Informace o likvidaci...

Více

NÁVOD K OBSLUZE R248 - DIGITÁLNÍ TESTER IZOLACE MS5205

NÁVOD K OBSLUZE R248 - DIGITÁLNÍ TESTER IZOLACE MS5205 R248 - DIGITÁLNÍ TESTER IZOLACE MS5205 Obsah Bezpečnostní informace Upozornění Záruka Příslušenství Úvod Přední panel Displej Zprávy na displeji Tlačítka Otočný přepínač Vstupní zdířka Popis Funkcí Možnosti

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

1.2 Vzhled a rozměry Materiály a rozměry plášť je vyroben z PC (polykarbonát). Rozhraní z tekutých krystalů je vyrobeno z tvrzeného akrylu.

1.2 Vzhled a rozměry Materiály a rozměry plášť je vyroben z PC (polykarbonát). Rozhraní z tekutých krystalů je vyrobeno z tvrzeného akrylu. 1.1 Specifikace a parametry displeje 36V / 48V napětí; Jmenovitý proud: 10 ma Maximální provozní proud: 30 ma Minimální proud:

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

BEZDRÁTOVÉ POKOJOVÉ ČIDLO CTC

BEZDRÁTOVÉ POKOJOVÉ ČIDLO CTC Návod na montáž a údržbu BEZDRÁTOVÉ POKOJOVÉ ČIDLO CTC CZ verze 1.0 Obsah 1. Instalace 1.1. Seznam dílů 1.2. Displej a LED 1.3. Umístění 1.4. Elektrické zapojení 2. První spuštění 3. Funkce 3.1. Nastavení

Více

Uživatelský manuál Kamera do auta

Uživatelský manuál Kamera do auta Uživatelský manuál Kamera do auta Upozornění Výrobek nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo zdrojům tepla. Může být poškozen kryt nebo vnitřní součástky. Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty

Více

Alkoholtester S6880. Digitální dechový alkohol-test

Alkoholtester S6880. Digitální dechový alkohol-test Alkoholtester S6880 Digitální dechový alkohol-test Digitální dechový alkohol-test Neřiďte po požití alkoholu 1- LCD displej 2- Vypínač 3- Tlačítko jednotek 4- Baterie 5- Dechový detektor Vlastnosti 1-

Více

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze.

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 1. Úvod Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 2. Bezpečnost Návod k obsluze obsahuje důležité

Více

Elektronický detektor úniku metoda vodíku

Elektronický detektor úniku metoda vodíku Elektronický detektor úniku metoda vodíku 1. Obecné informace Děkujeme za zakoupení elektronického detektoru úniku používaného pro detekci metodou vodíku. Přečtěte si pozorně návod před použitím výrobku.

Více

AX-DL100 - Laserový měřič vzdálenosti

AX-DL100 - Laserový měřič vzdálenosti AX-DL100 - Laserový měřič vzdálenosti 1. Přehled Děkujeme, že jste si vybrali naše výrobky! Přečtěte si prosím pečlivě Stručný návod k použití tohoto výrobku, abyste zajistili bezpečnost a nejefektivnější

Více

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka WWW.EVBIKE.CZ - 1 - Obsah: 1/ INSTALACE 2/ ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ 3/ POKROČILÉ NASTAVENÍ 4/ CHYBOVÁ HLÁŠENÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek EVBIKE a věříme,

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

ILH Detektor těkavých organických látek Návod k obsluze

ILH Detektor těkavých organických látek Návod k obsluze ILH Detektor těkavých organických látek Návod k obsluze Montáž Zařízení lze instalovat v suchém prostředí (IP20) pomocí šroubů na stěnu nebo zapuštěný do krabice (rozvaděče). Doporučená výška instalace

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

Návod k použití Commeter C0111 Digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm

Návod k použití Commeter C0111 Digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm www.cometsystem.cz Návod k použití Commeter C0111 Digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Obsah ÚVOD... 3 TECHNICKÉ PARAMETRY... 4 Parametry měření... 4 Obecné parametry...

Více

Návod na rychlý start

Návod na rychlý start Zaregistrujte váš výrobek a získejte podporu na www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Návod na rychlý start 1 Připojení 2 Instalace 3 Používání Obsah balení Základna NEBO Sluchátko Kryt baterie

Více

Načerpejte si svůj program pro detekci plynů

Načerpejte si svůj program pro detekci plynů Načerpejte si svůj program pro detekci plynů Nakonfigurovaný pro Vaši bezpečnost vynese víceplynový detektor Ventis MX4 Váš program pro detekci plynů na další úroveň. Provádějte detekci jednoho až čtyř

Více

Multi-gas Monitor. Návod k pouţití Nastavení Provoz Servis. Číslo dílu: 17152357 Verze 1.0

Multi-gas Monitor. Návod k pouţití Nastavení Provoz Servis. Číslo dílu: 17152357 Verze 1.0 Multi-gas Monitor Návod k pouţití Nastavení Provoz Servis Číslo dílu: 17152357 Verze 1.0 1 Ventis MX4 - Návod k pouţití Obsah UPOZORNĚNÍ O AUTORSKO-PRÁVNÍ OCHRANĚ... 3 VAROVÁNÍ A VAROVNÉ ZNAČKY... 3 Obecné...

Více

Kamera do auta DFS-J510

Kamera do auta DFS-J510 Uživatelská příručka Kamera do auta DFS-J510 2018-09-18 Představení produktu 1)TF Slot 2)NAHORU 3)MENU 4)DOLŮ 5)mikrofon 6)Reset 7)Power 8)HOLD 9)Mode 10)OK 11)USB 12)HDMI výstup Popis prvků TF Slot TF

Více

Jak pracovat s LEGO energometrem

Jak pracovat s LEGO energometrem Obnovitelná energie Jak pracovat s LEGO energometrem Obsah 1. Energometr popis zařízení... 3 2. Připojení zásobníku energie... 3 3. Nabití a vybití... 4 3.1 Nabití a vybití s použitím LEGO bateriového

Více

Obsah balení. 1 Sluchátka 2 Základnová stanice 3 Baterie ( 2 kusy) 4 Síťový adaptér

Obsah balení. 1 Sluchátka 2 Základnová stanice 3 Baterie ( 2 kusy) 4 Síťový adaptér Obsah balení 1 Sluchátka 2 Základnová stanice 3 Baterie ( 2 kusy) 4 Síťový adaptér 5 Audio adaptér RCA 6 Audio kabel 3.5 mm 7 Audio adaptér z 6.3 mm na 3.5 mm 8 Externí mikrofon Funkční prvky: Sluchátka

Více

OM-EL-USB-2. USB Záznamník vlhkosti, teploty a rosného bodu.

OM-EL-USB-2. USB Záznamník vlhkosti, teploty a rosného bodu. OM-EL-USB-2 USB Záznamník vlhkosti, teploty a rosného bodu. Tento záznamník je schopen uložit až 16382 hodnot vlhkosti v rozsahu 0 až 100%RH a 16382 hodnot teploty v rozsahu -35 až +80 C (-31 až +176 F).

Více

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím.

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S JEZDCI Čtěte pozorně všechny instrukce Elektronické časové spínače s programováním denním (Micro D) nebo týdenním (Micro W) k ovládání elektrických zařízení.

Více

TEPLOTA A VLHKOST DATALOGGER

TEPLOTA A VLHKOST DATALOGGER TEPLOTA A VLHKOST DATALOGGER Před uvedením tohoto přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento provozní manuál 1 Obsah Strana 1. Vlastnosti.... 3 2. Popis. 3 3. LED Význam Stavů.... 4 4. Provozní Pokyny....

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOMĚR. MFlow EX

NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOMĚR. MFlow EX NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOMĚR MFlow EX Vydal JETI model s.r.o 26. 3. 2014 OBSAH 1 1. ÚVOD... 3 2. POPIS... 3 3. KOMUNIKACE SENZORU MFLOW... 4 4. MENU MFLOW... 5 5. INSTALACE... 7 6. AKTUALIZACE FIRMWARU...

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Návod k obsluze DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Čtěte pozorně všechny instrukce Měřicí přístroje řady EV3M jsou digitální elektronické multimetry trms určené k zobrazování základních elektrických

Více

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k použití záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Obsah: 1.0 Obecný popis...1 1.1 Popis programu...1 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...3 1.3 Ovládání přístroje...3

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Návod k obsluze. (vydání pro aktualizaci z verze ColorNavigator 6) Software pro správu barev. Verze 7.0. Důležité

Návod k obsluze. (vydání pro aktualizaci z verze ColorNavigator 6) Software pro správu barev. Verze 7.0. Důležité Návod k obsluze (vydání pro aktualizaci z verze ColorNavigator 6) Software pro správu barev Verze 7.0 Důležité Přečtěte si pečlivě tento Návod k obsluze, abyste si osvojili bezpečné a efektivní používání

Více

Multifunkční digitální relé 600DT

Multifunkční digitální relé 600DT Multifunkční digitální relé 600DT Specifikace Napájecí napětí: 20 až 240 V AC/DC Frekvenční rozsah: 50/60 Hz Displej/indikace: Zapnutí indikováno podsvícením. LCD s třemi číslicemi pro nastavení a čas

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

Snímač tlaku v pneumatikách

Snímač tlaku v pneumatikách Snímač tlaku v pneumatikách Uživatelská příručka Obsah Snímač tlaku v pneumatikách...2 Funkce systému............2 Alarmy........2 Technické specifikace......2 Popis řídící jednotky a displeje...3 Nastavení

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

DEGA PBx-CL II NÁVOD K OBSLUZE. Ruční detektor hořlavých a výbušných plynů. ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.

DEGA PBx-CL II NÁVOD K OBSLUZE. Ruční detektor hořlavých a výbušných plynů. ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs. NÁVOD K OBSLUZE Ruční detektor hořlavých a výbušných plynů DEGA PBxCL II ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 1 / Pro Vaši bezpečnost str. 2/ Technické informace

Více

FITNESS NÁRAMEK 2 V 1

FITNESS NÁRAMEK 2 V 1 FITNESS NÁRAMEK 2 V 1 Děkujeme, že jste se rozhodli ke koupi tohoto produktu. Přečtěte si prosím pozorně a pečlivě tuto příručku před tím, než uvedete přístroj do provozu. Návod pečlivě uchovejte pro případné

Více

2 tlačítko nahoru/dolu. 3 ukazatel stavu baterie. 4 ukazatel přenosu. 5 tlačítko nočního osvětlení. 7 konektor pro adaptér

2 tlačítko nahoru/dolu. 3 ukazatel stavu baterie. 4 ukazatel přenosu. 5 tlačítko nočního osvětlení. 7 konektor pro adaptér DĚTSKÁ JEDNOTKA 1 tlačítko ON/OFF 2 tlačítko nahoru/dolu 3 ukazatel stavu baterie 4 ukazatel přenosu 5 tlačítko nočního osvětlení 6 mikrofon 7 konektor pro adaptér 8 noční osvětlení 9 ukazatel nočního

Více

Měřič impedance. Návod k použití

Měřič impedance. Návod k použití Měřič impedance Návod k použití Bezpečnostní upozornění Před použitím měřicího přístroje si důkladně přečtěte tento návod. Měřicí přístroj používejte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Nepoužívejte

Více

PŘENOSNÉ RÁDIO DAB+ Art.-Nr Příručka

PŘENOSNÉ RÁDIO DAB+ Art.-Nr Příručka PŘENOSNÉ RÁDIO DAB+ Art.-Nr. 5985452 Příručka Děkujeme, že jste se rozhodli ke koupi tohoto produktu. Přečtěte si prosím pozorně a pečlivě tuto příručku před tím, než uvedete přístroj do provozu. Návod

Více

HHF12. Návod k obsluze anemometru

HHF12. Návod k obsluze anemometru HHF12 Návod k obsluze anemometru ANEMOMETR HHF12 Nový, inovovaný výrobek zajišťuje měření rychlosti větru, chladu a informace o teplotních stavech pro venkovní aplikace. Ovládání přístroje je velmi jednoduché

Více

NASTAVENÍ PROPORCIONÁLNÍO REGULÁTORU

NASTAVENÍ PROPORCIONÁLNÍO REGULÁTORU NASTAVENÍ PROPORCIONÁLNÍO REGULÁTORU Proporcionální regulátor má 3 a 1/2 místný displej a tři tlačítka touchpadu, jejichž prostřednictvím lze získat informace o stavu regulátoru a lze jimi nastavit funkční

Více

Kamerový Tester Provozní Manuál

Kamerový Tester Provozní Manuál Kamerový Tester Provozní Manuál Před použitím tohoto přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento Provozní Manuál, protože obsahuje velmi důležité bezpečnostní informace. Obsah Strana 1. Upozornění. 3 2.

Více

OS425-LS Série. Uživatelský manuál

OS425-LS Série. Uživatelský manuál OS425-LS Série Uživatelský manuál OS425-LS ( s bílou blikající LED diodou ) Instrukce pro obsluhu teploměru OS425-LS je bezdotykový infračervený teploměr s matematickým módem pro infračervené funkce. snímání

Více

VESTAVĚNÝ OVLADAČ MINI CHILLER

VESTAVĚNÝ OVLADAČ MINI CHILLER VESTAVĚNÝ OVLADAČ MINI CHILLER UŽIVATELSKÝ MANUÁL AIR CONDITIONING Překlad původního návodu k obsluze DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Před instalací a použitím vašeho nového klimatizačního zařízení si pečlivě přečtěte

Více

T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty

T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty T2M 2,4G LED ovladač barevné teploty T2M T3- CC T3- CV T2M je 2.4GHz RF bezdrátový regulátor teploty synchronizace / zóna barva. Řídicí systém se skládá ze dvou částí, dálkového ovládání a přijímače. Synchronizačním

Více

NÁVOD K POUŽITÍ APLIKACE P5XS

NÁVOD K POUŽITÍ APLIKACE P5XS NÁVOD K POUŽITÍ APLIKACE P5XS NASTAVENÍ ULTRAZVUKOVÉHO PŘÍSTROJE NEWTRON P5XS NA DÁLKU OBSAH 1 ÚVOD...2 2 UPOZORNĚNÍ...2 Používání přístroje...2 Nastavování parametrů přístroje...2 3 POPIS...2 Fyzický

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

TP44 Návod na instalaci a použití Digitální programovatelný termostat TP44 TP44

TP44 Návod na instalaci a použití Digitální programovatelný termostat TP44 TP44 www.regulus.cz TP44 Návod na instalaci a použití Digitální programovatelný termostat TP44 CZ TP44 1. Popis Digitální termostat je vhodný k řízení teploty v obývacím pokoji a velmi snadno se ovládá. Umožňuje

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Rollei Compact Timer Remote Controll

Rollei Compact Timer Remote Controll Rollei Compact Timer Remote Controll Uživatelská příručka (Česky) www.rollei.cz Popis prvků ovladače: 1. Konektor 6. SET (NASTAVENÍ) 2. Kabel 7. Podsvícení / zámek 3. Dvoubarevný LED indikátor 8. Kurzorové

Více

JS-230 šachové hodiny ID: 28276

JS-230 šachové hodiny ID: 28276 JS-230 šachové hodiny ID: 28276 FUNKCE - Režim odpočítávání času, čas definovaný uživatelem. Maximální čas 9h59m59s. - Režim počítání času, maximální čas 9h59m59s. - Čas lze upravovat během přestávky.

Více

Chytrý nabíjecí PWM regulátor série HP Uživatelský manuál HP2410/HP2420/HP2420-S

Chytrý nabíjecí PWM regulátor série HP Uživatelský manuál HP2410/HP2420/HP2420-S Zátěž Baterie Sol. panel 1. Vlastnosti produktu 1. Automatické rozpoznání systémového napětí 12V/24V. 2. Vylepšený 3-stupňový PWM algoritmus. Chytrý nabíjecí PWM regulátor série HP 3. Při použití teplotní

Více

Bezpečnostní instrukce. Popis

Bezpečnostní instrukce. Popis Nepřerušitelný zdroj napětí ROLINE PersonalSecure500VA/ 650VA/ 800VA Katalogové číslo: 19.40.3505 (500) Katalogové číslo: 19.40.3508 (800) Bezpečnostní instrukce. Nevhazujte baterie do ohně mohou explodovat..

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Intelligent Solar Charge Controller Uživatelská příručka Před použitím si přečtěte tento návod. Obsah 1. Informace o výrobku 3 2. Instalace 4 3. Provoz 5 4. Závady a jejich odstranění 10 5. Technická data

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Začínáme Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Anywhere 5.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AUTORSKÁ PRÁVA Tato uživatelská příručka je chráněna autorskými právy společností Chromservis s.r.o. a Gas Measurement Instruments Ltd (GMI). Informace obsažené

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX-5003 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, za nákup dvoukanálového měřiče teploty. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka.

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka. 5. Přehled použití Snímač a vysílač průtoku FlowX3 F9.02 je jako všechny ostatní přístroje řady X3 vybaven digitálním displejem a klávesnicí s pěti tlačítky, které slouží k nastavení, kalibraci a ovládání

Více

NÁVOD K OBSLUZE MBAR EX

NÁVOD K OBSLUZE MBAR EX NÁVOD K OBSLUZE MBAR EX Vydal JETI model s.r.o. 14. 11. 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. HLAVNÍ FUNKCE... 3 3. UMÍSTĚNÍ SENZORU MBAR EX... 3 4. ZAPOJENÍ SENZORU MBAR EX... 4 5. NASTAVENÍ POMOCÍ JETIBOXU... 5

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

Uživatelská příručka. Hodinky s kamerou. Vážení zákazníci, Před použitím přístroje prosím přečtěte tento návod.

Uživatelská příručka. Hodinky s kamerou. Vážení zákazníci, Před použitím přístroje prosím přečtěte tento návod. Uživatelská příručka Hodinky s kamerou Vážení zákazníci, Před použitím přístroje prosím přečtěte tento návod. 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových

Více

Popis zařízení. Kontrolní jednotka. IP posouzení: IP67 Odolný prachu a vodotěsný do hloubky jednoho metru.

Popis zařízení. Kontrolní jednotka. IP posouzení: IP67 Odolný prachu a vodotěsný do hloubky jednoho metru. Popis zařízení 360 detekční hrot Kontrolní jednotka Tlačítko zapnutí/vynutí / Citlivost (+) LED osvětlení Režim / Citlivost (-) Reproduktor LED Prostor pro baterie IP posouzení: IP67 Odolný prachu a vodotěsný

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Bezpečnostní upozornění V průběhu instalace a obsluhy přístroje, dodržujte následující instrukce: 1) Přístroj smí zapojovat kvalifikovaná osoba. 2) Při instalaci

Více

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze PYROMETR AX-6520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace... 3 2. Poznámky... 3 3. Popis součástí měřidla... 3 4. Popis displeje LCD... 4 5. Způsob měření... 4 6. Obsluha pyrometru... 4 7. Poměr

Více

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko:

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko: UŽIVATELSKÝ MANUÁL Váha DIBAL G 310 Servisní středisko: NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÁHY DIBAL G-310 OBSAH 1 POPIS VÁHY... 1 2 ÚVOD... 2 2.1 CHARAKTERISTIKA... 2 2.2 INSTALACE VÁHY... 2 2.3 ÚDRŽBA... 2 2.4 ZAPNUTÍ

Více

Manuál k přístroji. Základní příručka pro týmy zabezpečení a obsluhu přístroje

Manuál k přístroji. Základní příručka pro týmy zabezpečení a obsluhu přístroje Manuál k přístroji Základní příručka pro týmy zabezpečení a obsluhu přístroje Číslo dílu: 17154993-B Vydání: 1-1 13. brezna 2013 Industrial Scientific Corporation. Oakdale, Pensylvánie, USA Šanghaj, Čína

Více

Alkohol tester evolve s duálním displejem

Alkohol tester evolve s duálním displejem Alkohol tester evolve s duálním displejem POPIS 1. LCD s časem 2. LCD pro testování alkoholu 3. Tlačítko zapnutí/vypnutí 4. Otvory pro vdechování 5. Tlačítko MODE 6. Tlačítko SET 7. Tlačítko ADJ 8. Kryt

Více