Od 1. týdne výuky používaná učebnice New Headway Intermediate. Od 18. týdne výuky používaná učebnice New Headway Upper-intermediate

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Od 1. týdne výuky používaná učebnice New Headway Intermediate. Od 18. týdne výuky používaná učebnice New Headway Upper-intermediate"

Transkript

1 Pomaturitní studium FCE Období školního vyučování ve školním roce začne stejně jako ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích a bude probíhat v souladu s vyhláškou ministerstva školství při respektování podzimních, vánočních, pololetních, velikonočních a jarních prázdnin. Výukový plán - English Pre-intermediate FCE Používané učebnice: Od 1. týdne výuky používaná učebnice New Headway Intermediate Od 18. týdne výuky používaná učebnice New Headway Upper-intermediate Od 31. týdne výuky používaná učebnice FCE Result Nepravidelné aktivity, sloužící k vyšší efektivitě a zpestření výuky: Ukázky DVD filmů Drill gramatiky a slovní zásoby pomocí multimediálního software EuroWord Překlad a brouzdání po známých a oblíbených internetových stránkách Poslech Poslechové knihy a audionahrávek pro zlepšení porozumění souvisle mluveného slova 1. týden 1. Lekce What a wonderful world Pomocná slovesa (do, be, have) Opakování všech časů Otázka a zápor Krátké odpovědi To have x to have got Znění slov a jejich hláskování Neznělé hlásky Prázdniny/dovolená a nemoce

2 2. týden 2. Lekce Happiness Wonders of the modern world A group of people talk about their wonders of the modern world Correcting language mistakes in an informal letter The life of a Times journalist What s the most important invention? (fonetické psaní) Předložky Společenské výrazy a fráze Jazyková terminologie Přítomný čas prostý Přítomný čas průběhový Dějová a nedějová slovesa (walk x know) Trpný rod v přítomném čase Always +...ing Sport, odpočinkové aktivity Čísla (peníze, zlomky, desetinná čísla, procenta, telefonní čísla, data) Synonyma, antonyma Sister Wendy, TV star Profiles (WB) Three people talk about their favourite sport or leasure activity Popis osoby Modifikace přídavných jmen a příslovcí What s important to you in life? Favourite sports and activities koncovka -s Báseň Slovesa to look,to be

3 3. týden 3. Lekce Telling tales Minulý čas prostý a průběhový Předminulý čas Trpný rod v minulém čase Had x would While, during, for Umění, hudba, literatura Slova patřící k sobě Příslovce The writer, the painter and the musician Biographies The holiday that wasn t Příběh Mé nejhorší prázdniny, má nejhorší dovolená Použití příslovcí (suddenly, however) Favourite poem, music, painting Famous writer, painter, musician Vyjadřování vlastních názorů (slova znějící stejně)!!! STOP AND CHECK 4. týden 4. Lekce Doing the right thing Modální slovesa (can, have to, be allowed to, must, should) Can x be able to Must x have to Přídavná jména popisující osoby Tvoření slov pomocí přípon a koncovek Národnosti A world guide to good manners School days long ago Entertaining friends in three different countries Vyplňování formulářů

4 5. týden 5. Lekce On the move School rules Nationality stereotypes The rules of etiquette in different countries Budoucí čas (to be going to x will x to be +...ing) I m sure they ll Složeniny Počasí Cestování městskou dopravou Hotel Make x do If it s Tuesday we must be in Munich Ssh! The geography of the British Isles A weather forecast Fax Your school days Arranging to meet Class survey favourite holiday Weather British Isles Předložky samohlásky 6. týden 6. Lekce Likes and dislikes Otázka s like Postavení slovesa ve větě Like x as Like x would like

5 7. týden 7. Lekce The world of work Vztažné věty Slova patřící k sobě Nápisy a oznámení Synonyma a antonyma In search of (good) English food Two English people talk about living in NY Popis pokoje Použití vztažných zájmen (who, which, that, where, whose) Food, cooking, restaurants Capital cities Doplňování do textu Křížovka Použití slovníku!!! STOP AND CHECK Předpřítomný čas prostý Předpřítomný čas prostý x minulý čas Trpný rod v předpřítomném čase Been x gone Činný x trpný rod Telefonování Slova s více významy The modern servant Two newspaper stories Thomas Wilson Formální dopis žádost o místo Lives of three modern servants Choosing a career Retirement CV

6 Předložky 8. týden 8. Lekce 9. týden 9. Lekce Relationships Podmínkové věty Časové věty (when, as soon as) I d rather Wish If only Přídavná jména Modifikace příslovcí Peníze Who wants to be a millionaire? A life of regrets Píseň Who wants to be a millionaire? Three charity appeals Neformální dopis s použitím slov although, however, actually, anyway You have won 5 million pounds Which charity would you give to? Making suggestions Modální slovesa (2) minulý, přítomný čas Must be x must have been May x might Must have might have

7 10. týden 10. Lekce Obsessions So do I Neither do I Přídavná jména popisující povahu Slovesa a podstatná jména používaná dohromady The man who planted trees The house is not the same since you left Two people talk about their families Kombinace vět Popis osoby, místa Quiz What sort of person are you? Class survey about brothers and sisters Agreeing and disagreeing Předložky!!! STOP AND CHECK Předpřítomný čas průběhový Předpřítomný čas prostý x průběhový Předpřítomný čas x minulý čas Časové výrazy (since, until) Podstatná jména složená Předpony, přípony Death cigarettes Collectors and their collections Začátek a konec dopisů (formální, neformální) Stížnosti The right to smoke? Exchanging information about two collectors Guessing game Stížnosti Předložky

8 11. týden 11. Lekce Tell me about it! Nepřímé otázky Dovětky Otázky s předložkou na konci Sloveso + podstatné jméno Idiomy Zvířecí idiomy You ask we answer! Sydney The forgetful generation Třídní plakát Pro a proti Madame Tussaud s Stories of forgetfulness Hovorová angličtina 12. týden 12. Lekce Two weddings, a birth and a funeral Nepřímá řeč Rozkaz v nepřímé řeči Ask x tell Speak x talk Narození, svatba, smrt Společenské výrazy a fráze Omluva David Copperfield The holiday of your dreams A marriage made in hell Two people give statements to the police

9 !!! STOP AND CHECK 13. týden 14. týden Opakování: NEW HEADWAY INTERMEDIATE Materiál: 15. týden Aktivity : 16. týden OPAKOVÁNÍ Aktivity : 17. týden Báseň: Funeral blues Oprava chyb v neformálním dopise What are the customs connected with births, weddings and funerals? The day I was born Eddica Euroword Eddica Domácí učitel Aktivity navržené na internetu (www.oup.com/elt/headway Business English - pracovní pozice, formuláře, smlouva Rozšířená slovní zásoba EuroWord, doprovodná CD k učebnicím Žádost o místo; životopis + průvodní dopis Konverzace - simulace pracovního pohovoru; moje silné a slabé stránky NEW HEADWAY ELEMENTARY Business English - nákup, prodej, reklamace, Rozšířená slovní zásoba - pokračování Poslech (EW,.) Návrh obch. smlouvy Konverzace - simulace obchodních situací The Christmas

10 Koledy Vánoce - rozdíly u nás a ve světě Esej: Význam tradice slavení vánoc 18. týden 1. Lekce There s no place like home Opakování časů (minulý, přítomný, budoucí, předpřítomný) Činný x trpný rod Pomocná slovesa (do, have be) Sloveso have x have got Podstatná jména složená Tvoření slov Pokoje a jejich vybavení Idiomy house, home Home is where you make it People who emigrate At home on a train Hello Muddah, Hello Faddah Oprava chyb ve dvou dopisech Exchanging information about families who have emigrated The pros and cons of living in another coutry Data Číslovky Hláskování Aktivity navržené na internetu (www.oup.com/elt/headway 19. týden 2. Lekce Been there, done that Předpřítomný čas Průběhové formy slovesa Vazba to have something done Trpný rod Předpřítomný čas x minulý čas

11 Hádání významu Synonyma Slovesa TAKE, PUT Cestování Death by tourism The world s highest dustman World traveller and lavender farmer Psaní poznámek Pozice příslovcí ve větě Životopis The Virgo Group Tourism Your earliest memories Zvolání Předložky pohybu Přízvuk 20. týden 3. Lekce What happened was this Časy (minulý prostý a průběhový čas, předminulý čas) Činný x trpný rod Časové výrazy Přídavná jména popisující povahu Přípony a předpony Slova z literatury Slova, ve kterých se často dělají chyby Girl banned from top store The Mayor of Casterbridge The news The Mayor of Casterbridge Three people talking about a book they ve liked Recenze knihy nebo filmu Books Expressing interest and surprise

12 21. týden 4. Lekce It s a deal Vyjadřování množství (a little, lots of, few, not much, hardly any, fewer) Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména Složeniny (something, anybody, nowhere) All x every Dovoz a vývoz Slova a jejich přízvuk The businesswoman who went to Australia Three thousand years of world trade From riches to rags An English couple who opened an English restaurant in France Poznámky Výzkum a psaní zpráv (obchod v naší zemi) A class survey of shopping habits A maze Společenské výrazy a fráze!!! STOP AND CHECK Předložky Přízvuk ve větě 22. týden 5. Lekce Whatever will be, will be Budoucí čas (will, shall, going to do) Přítomný čas prostý Přítomný čas průběhový Will be doing/will have done Časové věty

13 Dvojice slov Sloveso TO BE + příslovce nebo předložka Zdraví Sloveso to have This is your captain speaking I ll marry you, but only if Third time lucky Vox pops The reunion Formální, neformální dopis Who make the best couples? Exchanging information about three people s arrangements to meet Telefonování 23. týden Jarní prázdniny 24. týden 6. Lekce People, places and things Vztažné věty Příčestí ve větě Infinitiv ve větě Vedlejší věty v infinitivu Předložky ve vztažných větách Interpunkce Přídavná jména končící na -ing, -ed Synonyma v kontextu Podstatná jména složená The man who could buy anything I ve never seen anything like it Micro mad Max Seven radio advertisements Popis oblíbené části města Reklama

14 25. týden 7. Lekce Doing without Vliv reklamy na jednotlivce Describing a picture Exchanging information about the strage person, place and thing Devising an advert Anglická oznámení v různých situacích Aktivity navržené na internetu (www.oup.com/elt/headway Předložky (přídavné jméno + předložka) Stejná slova, různý význam Zkrácené infinitivy Infinitiv x -ing form Spotřební zboží Sloveso get Podstatná jména složená Letters between Sean and his grandmother The family who turned back the clock The house that Jack built Píseň Fast car Použití výrazů whereas, however, although Vynález, bez kterého se nelze obejít Domestic life 50 years ago The pros and cons of TV Anglické výrazy Aktivity navržené na internetu (www.oup.com/elt/headway Použití slovníku 26. týden 8. Lekce Famous for 15 minutes

15 Modální, pomocná slovesa v přítomném, minulém čase Modální slovesa další použití Need needn t have Modifikace přídavných jmen a příslovcí Příslovce + sloveso Slova patřící k sobě Jane Austen, the hottest writer in Hollywood The 1901 teaching contract for female teachers One side of a phone conversation An interview with Tim Rice Dopis fanouška Talking about the lives of famous people The lives of women past and present Přehánění a podceňování Aktivity navržené na internetu (www.oup.com/elt/headway!!! STOP AND CHECK Křížovka Předložky 27. týden 9. Lekce Nothing but the truth Otázky (záporné, nepřímé otázky, otázky na předmět) No x not x none Otázka (další použití) Zápor Zápor + infinitiv Otázka How?, What like? Skupiny osob Antonyma a synonyma Slovesa keep, lose Mysteries of the universe The man who fell to Earth Saying I won t Waiting at the church

16 Spojování vět Spojky whenever, unless Příslovce anyway, actually General knowledge quiz Retelling a story Vyjadřování slušnosti 28. týden 10. Lekce Things ain t what they used to be Vyjadřování zvyků a návyků v přítomnosti, minulosti Be/get used to Used to x would Peníze Slovesa COME, GO Get x become x be Living history People and their money Henry s 4.5 million secret! Homelessness Writing about a period in history Short talk about your first friend or teacher Attitudes to money Homelessness Časové výrazy Předložky 29. týden 11. Lekce If only things were different! Přání (if only, I wish) Přání v přítomném, minulém čase

17 30. týden 12. Lekce Icons I shouldn t have done 3. kondicionál Opakování všech kondicionálů Idiomy Stížnosti Vzhled, povaha Whose life s perfect anyway? Things we never said A disastrous day for May A radio play Family secrets Divadelní hra Two lovers tell each other the truth Dramatic scene Fráze Členy a ukazovací zájmena Výrazy each/every/either both/all Zdůraznění Členy a ukazovací zájmena Trpný rod Pořádek slov ve větě Slova znějící stejně Hononyma Podstatná jména Slovesa set, break Michelangelo It blows your head Hero saves mid-air overdose victim which sugar children s jokes

18 31. týden Opakování: New Headway Upper- Intermediate Zdroje: 1. Lekce The sexes Various people describe great events of the 20 th century Použití výrazů personally, obviously, ideally, basically Great events of the 20 th century Famous photos of the 20 th century How the A-bomb changed history!!! STOP AND CHECK Předložky Aktivity navržené na internetu (www.oup.com/elt/headway Eddica Domácí učitel Eddica Euroword Kniha: First Certificate Masterclass Budoucí čas Budoucí čas průběhový Předbudoucí čas Oprava chyb v textu Podstatná a přídavná jména popisující osobu Slovesa lay/lie Formální, neformální jazyk Sloveso GET Space travel Group nouns Multiple matching Phrasal verbs with bring Men s and women s abilities Informal letter Using formal x informal language Giving personal information Looking for a penfriend y FCE

19 32. týden 2. Lekce Compulsion 33. týden 3. Lekce Talents Zvyky, opakující se činnosti Vazba used to Vedlejší věty Srovnání Přídavná jména popisující osobu Multiple matching Sentence completion Computer games Moods and attitudes Article Creating interest Fans and enthusiasts y FCE Modální slovesa can, be able to Vztažné věty Tvoření slov Film Přípony podstatných jmen s break Schopnosti Will Smith Phrasal verb with break True or false Developing talents in children Slovesa rise, arise, raise Letter of application Puctuation Two-way task and discussion Choosing a job FCE

20 34. týden 4. Lekce Appearances Modální slovesa don t need to/needn t have Be allowed to/can t Oprava chyb v textu Části lidského těla Slovesa smyslového vnímání s put Multiple choice Phrasal verbs with put Clothing and fashion Confusing adverbs Report Impersonal language The appearance of a place FCE 35. týden 5. Lekce Foreign parts Vedlejší věty Tvoření slovních druhů Záporná přídavná jména Slova, ve kterých se často dělají chyby Extrémní přídavná jména Doplńování do textu I flew to Brazil by accident Phrasal verbs: travel Going abroad Phrasal verbs with look Informal letter Creating interest Two-way task and discussion Getting to know a country FCE

21 36. týden 6. Lekce The mind 37. týden 7. Lekce Free time 38. týden 8. Lekce Media Gerundium a infinitiv Oprava chyb v textu Kolokace Tvoření slov Collocations: verbs and nouns Factors influencing success Personal qualities Short story Dramatic effect Two-way task and discussion Street relief FCE Vazba have/get something done s come Které slovo tam patří? Oprava chyb v textu Sporty Předpony Holidays with a difference Prefixes Listening to music Sentence completion Formal letter Contrasting language Two-way task and discussion A camping holiday FCE Nepřímá řeč Časové výrazy v nepřímé řeči

22 39. týden 9. Lekce Around us Vytváření slovních druhů So x such Podstatná jména složená Tvoření slov Doplńování do textu So x such How people use the Internet Discursive composition connecting ideas Advertising FCE Vztažné věty Tvoření slov Předložky Volcanoes The effects of tourism Informal letter Asking for information Two-way task and discussion Improving the environment FCE 40. týden 10. Lekce Innovation Přání I d rather, It s time Oprava chyb v textu s carry Přídavná jména složená Přípony přídavných jmen Inventions: the top ten? Gadgets Article beginnings and endings Two-way task and discussion Historical breakthroughs FCE

23 41. týden 11. Lekce Communication Kondicionály (0, 1, 2, 3) Výrazy unless, as long as, provided that Tvoření slov Přídavná jména kladná nebo záporná? Slovesa, ve kterých se často dělají chyby Kolokace 42. týden 12. Lekce Society Konec školního roku I know just how you feel Telling lies Collocations with say, speak, talk, tell Slovesa hope, wait, expect, look, forward to Formal letter Focusing ideas Ways of learning FCE Vyjadřování možnosti a pravděpodobnosti Členy Tvoření slov Vztažné věty Co patří do věty? Overcoming crime Crime vocabulary Problems related to money Report Complex sentences People and society FCE

Od 1. týdne výuky používaná učebnice New Headway Elementary. Od 19. týdne výuky používaná učebnice New Headway Pre-intermediate

Od 1. týdne výuky používaná učebnice New Headway Elementary. Od 19. týdne výuky používaná učebnice New Headway Pre-intermediate Pomaturitní studium PET Období školního vyučování ve školním roce začne stejně jako ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích a bude probíhat v souladu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJGZD10C0T01 Didaktický test obsahuje 63 úloh. Didaktický test obsahuje dva subtesty, ke každému subtestu

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, OBSAH Úvod.. 3 Pracovní list 1 5 Worksheet 1.. 6 Worksheet 2..... 7 Pracovní list 2.. 8 Worksheet..... 9 Pracovní list 3.. 11 Worksheet..... 12 Pracovní list 4.. 13 Pracovní list 5.. 15 Pracovní list 6..

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání nižší stupeň osmiletého Gymnázia v Karviné 1. Kapitola Identifikační údaje školy...3 2. Kapitola Charakteristika školy...4 3. Kapitola Hodinové dotace

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 2. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

ŠKOLA DOBRÉHO STARTU

ŠKOLA DOBRÉHO STARTU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA DOBRÉHO STARTU Příloha č. 1 RVP ZV - Standardy pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŽEROTÍNOVA 376 1 Obsah : strana Obsah 2 Identifikační

Více

ŠVP - PŘÍLOHA 2014/2015 TŘÍDY S BILINGVNÍM PROGRAMEM

ŠVP - PŘÍLOHA 2014/2015 TŘÍDY S BILINGVNÍM PROGRAMEM ŠVP - PŘÍLOHA 2014/2015 TŘÍDY S BILINGVNÍM PROGRAMEM OBSAH Matematika 1.- 5. ročník Výběrový seminář: Konverzace v angličtině 2.r., Hudební seminář 3.r. Anglický jazyk 6-9. ročník Francouzský jazyk 6.-

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách:

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách: 1 MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE 1. Minulý čas slovesa to be se tvoří nepravidelně. 1. I was I was in Prague last month. Minulý měsíc jsem byl v Praze. 2. you were You were late. Opozdil jsi se. 3. he,

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK 5.1. 5.1.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK: Vyučovací předmět vychází ze vzdělávacího

Více

UČIVO NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK

UČIVO NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK Vážení rodiče, následující plány učiva Vám pomohou zorientovat se v učivu jazyka anglického, zejména pokud Vaše dítě chybí delší dobu. Předmět: Jazyk anglický Třídy: 1.A, 1.C Učebnice:

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Anglický jazyk koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Nižší

Více

Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.

Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04. Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Banka témata Přílohou k tomuto dokumentu je soubor prilohy_clil_banka_temata.rar

Více

Komunikujeme v rámci EU

Komunikujeme v rámci EU Komunikujeme v rámci EU Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU studijní texty Jitka

Více

Administrativní a prezentační systémy - APS124EP. Anotace - cíl předmětu. Předmět APS je zaměřen na programový balík Office.

Administrativní a prezentační systémy - APS124EP. Anotace - cíl předmětu. Předmět APS je zaměřen na programový balík Office. Administrativní a prezentační systémy - APS124EP Garant předmětu: Doc. MUDr. Vilikus Zdeněk, CSc. Počet hodin: 0/3 Počet kreditů: 4 Způsob ukončení: Zápočet Předmět APS je zaměřen na programový balík Office.

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více