Český jazyk - učivo 3. týden ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český jazyk - učivo 3. týden ( )"

Transkript

1 7.A AJ - Levorová 1. řešení k doposud zadaným úkolům: pečlivě zkontrolujte, opravte - pokud je něco nejasné, dejte vědět a vysvětlíme si :) Kontakt: 2. procvičovat nepravidlná slovesa - tabulka na začátku pracovního sešitu - zaměřit se hlavně na past participle (3. tvar) dál procvičujeme slovíčka z Unit 4 - pracovní sešit s A - AJ - jazyková skupina (I.Šnebergerová) Řešení minulého zadání: PS 43/5-1 to give, 2 raining, 3 to walk, 4 to help, 5 to wash, 6 doing, 7 doing, 8to lock, 9taking, 10 to have, PS 43/I can - 1 to look, to lock, 2 lying, see, talking, 3 interesting, frightening, enbarrassed, 4 - Would you mind helping me with the housework, please? Could you speak louder, please?, uč.56/1-1d, 2i, 3g, 4k, 5f, 6a, 7e, 8j, 9h, 10b, 11 c, uč.56/text - 1c, 2h, 3f, 4d, 5j, 6a, 7k, 8b, 9i, 10e, pollution - is not used Nové zadání: - procvičování slovní zásoby The environment - PS 44/1- spojte výrazy, 44/2 - doplňte výrazy ze cv. 1 - PS str Přehled mluvnice/5 Our environment - Trpný rod - přečtěte si text a-e, zapište si poznámky do sešitu, pak PS 44/3, další procvičování trpného rodu najdete na: - Verbs exercises - Passive voice - na mail mi prosím pošlete připravený text mluvního cvičení Neváhejte mně v případě jakéhokoli dotazu napsat :-) Český jazyk - učivo 3. týden ( ) 1) Tento týden budete mít za úkol si POZORNĚ zkontrolovat vypracované úkoly z minulých dvou týdnů. Kontrolujte a přemýšlejte u toho, snažte se pochopit souvislosti, řešení najdete v přílohách (1 = 1. týden, 2 = 2. týden). Snažila jsem se řešení vypracovat srozumitelně a názorně. 2) Do školního sešitu zezadu si udělejte nadpis Potřebuji procvičit a pod něj si dělejte poznámky o tom, co vám moc nejde, v čem nemáte jasno, co ještě potřebujete procvičit. Nadpis v sešitu si udělají všichni, budeme z vašich poznámek vycházet, až se vrátíme do školy, a nejasnosti si vysvětlíme. Samozřejmě ten, kdo látku pochopil, nemusí mít vepsáno nic.

2 3) Kdo má nějaký naléhavý dotaz nyní, napište mi do mailu Podle vašich reakcí se pokusím o vysvětlení zpracuji písemně všechny dotazy najednou a dám k dispozici pro všechny (popř. odpovím individuálně). Prosím vyvarujte se reakcí typu: Čemu nerozumíš? Všemu. (známe z hodin na takové dotazy odpovědět neumím, snažte se být konkrétní). Komu je učivo celkem jasné, někdy chybuje nebo věci pochopí při opravě, nereaguje, nepíše mi, že tomu rozumí. V záplavě mailů pak lehce přehlédnu ten s dotazem. 4) Úkoly na příští týden se budou týkat procvičování pravopisu, novou látku vynecháme a probereme si ji po návratu zpátky do školy. V učivu tak přeskočíme do května a června, kdy máme jen opakovat. Nové zadání: Mluvnice pouze opakování pravopisu Sloh 1) Učebnice str. 102/1 vypsat do sešitu jen slova, doplnit i/y bez přidaných podstatných jmen 2) Učebnice str. 102/2 doplnit i/y, vypsat do sešitu jen slova, NE CELÉ VĚTY. 3) PS str. 46/3 a 4 - doplnit i/y Zapřemýšlejte nad tím, jestli je vám vše kolem žádosti jasné, kdo by měl nějaký zásadní problém, ozve se mi do mailu: Příští týden se pustíme do dalšího slohového útvaru, kdo má nějaké resty z minulých dvou týdnů, má ještě možnost si je dokončit. Literatura Na základě přečtené ukázky (úkol z min. týdne Minda čili O chovu psů) odpověz na otázky (písemně do sešitu na literaturu) 1) Jaký žánr je fejeton? (kdo neví, odpověď najde ve svém zápisu nebo ve slovníku lit. pojmů vzadu v čítance) 2) O čem K. Čapek píše? Co kritizuje? (stručně) 3) Zkus uvést 2 3 důvody, proč si člověk pořizuje psa 7.A dějepis Řešení předchozího zadání: 1. Kde (název obce a její přibližná zeměpisná poloha) a kým (jméno vojevůdce) byla poprvé použita vozová hradba? Jan Žižka, bitva u Nekmíře (Plzeň sever) 2. V jakém období obléhala husitská vojska Plzeň? Uveďte roky Kdo vedl husitská vojska proti katolické Plzni? Uveďte jméno.

3 Prokop Holý 4. Bylo obléhání Plzně úspěšné? Ne 5. Plzeň má ve znaku mimo jiné dvouhrbého velblouda. Uveďte, z jakého důvodu tomu tak je. Jaká je souvislost s husity? Plzeňští ukořistili velblouda během husitského obléhání Plzně. Nový úkol Jan Hus upevňování učiva. Podívej se na video a zpracuj následující otázky JAN HUS Jaká byla společenská situace v českém království konce 14. století? a) objevil se mor, sílila kritika církve b) království prosperovalo, větší problémy se neobjevovaly c) církev zeslábla natolik, že se o ni obyčejní lidé přestali zajímat Kolik bylo v té době papežů? a) 1 b) 2 c) 3 Jaké bylo Husovo povolání? a) kazatel a pedagog b) žádné c) kazatel a misionář Byl Hus jediným evropským kazatelem, který bojoval za změnu církve? a) ne, měl několik předchůdců i následovníků b) ano, nikdo jiný proti církvi nekázal c) ne, ale byl první ze všech Kdo navštěvoval Husova kázání? a) téměř nikdo

4 b) jen chudina, pro šlechtu to bylo pod její úroveň c) chudina, šlechta, dokonce i královna Žofie Co způsobil Dekret kutnohorský na Univerzitě Karlově? a) neměl žádný reálný dopad na univerzitní život b) změnil poměr hlasů ve prospěch Čechů, proto cizinci univerzitu opustili c) Univerzita Karlova se odstěhovala z Prahy do Kutné Hory Jaký vztah měl k Husovi král Václav IV.? a) jeho vztah se měnil - nejdříve ho podporoval, pak zavrhl b) bezvýhradně ho podporoval po celou dobu jeho působení c) s Husovými názory nesouhlasil, a proto ho nikdy nepodporoval Podařilo se církvi Husa během kostnického koncilu zlomit? a) ano, Hus odvolal svá nejvážnější tvrzení a očistil své jméno b) ne, Hus sice některá tvrzení odvolal, přesto byl prohlášen za kacíře c) ne, Hus neodvolal žádný ze svých názorů, a byl tedy upálen jako kacíř 7.A FYZIKA Dostali jsme se k nové kapitole Mechanické vlastnosti kapalin. Do sešitu si zapiš poznámky (to, co je tučně), pokud máš možnost, rámečky s poznámkami si vytiskni a vlep. Nezapomeň si zapsat i vzorečky. Zakresli si obrázek a vypočítej příklady. Pro doplnění si můžeš přečíst danou kapitolu v učebnici. V případě dotazů se na mě neváhej obrátit. Mechanické vlastnosti kapalin (nadpis si zapiš do sešitu) Vlastnosti kapalin - Kapaliny se skládají z částic, které jsou v neustálém a neuspořádaném pohybu - Jsou tekuté částice se po sobě mohou snadno posunovat - Mají vodorovnou hladinu a tvar podle nádoby - Jsou téměř nestlačitelné proto zachovávají svůj objem - Kapalina je snadno dělitelná na menší části snadno odlijeme do jiné nádoby,

5 Účinky vnější tlakové síly působící na volnou hladinu kapaliny a Pascalův zákon (nadpis si zapiš do sešitu) obrázek si nakresli do sešitu písmenkem F je tady označena působící síla Zdroj obrázku: Vysvětlení -! pouze si pročti! Co se stane, pokud bychom si vzali PET lahev, naplnili ji vodou, uzavřeli, do spodní částí lahve provrtali díry a potom bychom ji zmáčkli? Ze všech otvorů bude voda vystřikovat stejně. Ve všech tedy působí stejná tlaková síla. Otvory jsou stejně velké, můžeme říci, že je ve vodě ve všech místech stejný tlak. Pascalův zákon: Působením vnější tlakové síly na povrch kapaliny v uzavřené nádobě vznikne ve všech místech kapaliny stejný tlak. p = F: S [p] = 1 Pa z toho vyplývá, že F= p.s [N] S= F: p [m 2 ]! vzorečky si zapiš do sešitu! Příklady na procvičení vypočítej do sešitu př. 1 Kolmo na hladinu vody v nádobě působí píst, jehož plocha má obsah 30 cm 2, tlakovou silou 9 N. Vypočti tlak uvnitř kapaliny. př. 2 Na kapalinu uzavřenou v nádobě působí vnější tlaková síla 50 N. Plocha pístu je 20 cm 2. Urči tlak uvnitř kapaliny. Vypočti tlak uvnitř kapaliny. Dobrovolný příklad př. 3 Na píst o obsahu 0,08 m 2, který se dotýká hladiny kapaliny v uzavřené nádobě, působí vnější tlaková síla. Urči velikost této síly, jestliže v kapalině vznikne tlak 1,2 kpa.

6 7.A MATEMATIKA Trojčlenka - je matematický úkon, který se používá, když znáš 3 proměnné a potřebuješ spočítat čtvrtou - proměnné spolu musí souviset, a to tak, že v příkladu jsou: 2 proměnné 3 známé hodnoty a 1 neznámá, kterou je potřeba zjistit -!!! vždy si musíš uvědomit, zda se jedná o přímou, nebo nepřímou úměru!!! Jednoduchý příklad: Kupuješ 5 rohlíků, 1 rohlík přitom stojí 3 Kč. Kolik zaplatíš za 5 rohlíků? Víš, že za 5rohlíků zaplatíš 15 korun. Právě jsi spočetl příklad s trojčlenkou! Rozbor s trojčlenkou: celkem se jedná o 2 proměnné (rohlíky, cena) jsou zde 4 hodnoty (1 rohlík, 5 rohlíků, 3 Kč, 15 Kč). 3 z nich jsou známé (1 rohlík, 5 rohlíků, 3 Kč) 1 je neznámá (? Kč za 5 rohlíků). Příklady na přímou a nepřímou úměru: 1 malíř vymaluje chodbu bytového domu za 14 dní. Za jak dlouho chodbu vymalují 4 malíři? Řeknu si: čím více ( )malířů, tím kratší ( )doba Pozn.: Práce je vždy nepřímá úměrnost! NEPŘÍMÁ úměrnost Auto ujede vzdálenost 50 km za 45 minut. Za jak dlouho dojede do cíle vzdáleného 87 km? Řeknu si: čím více ( )kilometrů, tím delší ( )doba PŘÍMÁ úměrnost Mám 200 Kč, kolik kg banánů si můžu koupit, když 1 kg stojí 32,90 Kč? Řeknu si: čím více ( ) Kč, tím víc ( ) kg PŘÍMÁ úměrnost Děda má zásobu zrní pro 15 slepic na 50 dnů. Na kolik dnů bude stačit zásoba pro 20 slepic? Řeknu si: čím více ( ) slepic, tím méně ( ) dnů zásob NEPŘÍMÁ úměrnost

7 Pozn.: Úlohy na procenta, měřítko mapy PŘÍMÁ ÚMĚRNOST Využití trojčlenky Příklad 1: Auto ujede vzdálenost 50 km za 45 minut. Za jak dlouho dojede do cíle vzdáleného 87 km? Zapíšeš si, co znáš. Do řádku píšeš: co s čím souvisí (proměnná s hodnotou), pod sebou jsou stejné jednotky. 50 km.. 45 min Určíš úměru: čím více km, tím delší doba, tzn. PÚ 87 km.. x min Zleva a zprava vytvoříme šipky. První šipka vychází od x, druhá šipka jde stejným směrem, pokud jde o PÚ 50 km.45 min 87 km. x min I. způsob výpočtu vyjádření rovnosti poměrů 87 : 50 = x : 45 po úpravě x = x = 78,3 min = 78 min. 18 s II. způsob výpočtu vyjádření neznámé pomocí šipek číslo. číslo X = číslo Dosazuji podle šipek. Začínám u x (vždy). Následuje číslo na konci šipky, která směřuje od x. Pokračujeme číslem, které je na začátku druhé šipky. Do jmenovatele dosazuji číslo na konci druhé šipky. 50 km.45 min 87 km. x min

8 x = 50 Buď v čitateli násobíš a pak dělíš, nebo využiješ krácení. x = 78,3 min. Auto do cíle vzdálené 87 km dojede za 78,3 minuty. Příklad 2: 1 malíř vymaluje chodbu bytového domu za 14 dní. Za jak dlouho chodbu vymalují 4 malíři? Zapíšeš si, co znáš. Do řádku píšeš: co s čím souvisí (proměnná s hodnotou), pod sebou jsou stejné jednotky. 1 malíř.. 14 dní Určíš úměru: čím více malířů, tím kratší doba, tzn. NÚ 4 malíři.. x dní Zleva a zprava vytvoříš šipky. První šipka vychází od x, druhá šipka jde opačným směrem, pokud jde o NÚ. 1 malíř. 14 dní 4 malíři. x dní I. způsob výpočtu vyjádření rovnosti poměrů 1 : 4 = x : 14 po úpravě x = x = 3,5 dne II. způsob výpočtu vyjádření neznámé pomocí šipek číslo. číslo X = číslo Dosazuji podle šipek. Začínám u x (vždy). Následuje číslo na konci šipky, která směřuje od x. Pokračujeme číslem, které je na začátku druhé šipky. Do jmenovatele dosazuji číslo na konci druhé šipky. 1 malíř. 14 dní 4 malíři. x dní

9 14. 1 x = 4 Buď v čitateli násobíš a pak dělíš, nebo využiješ krácení. x = 3,5 dne 4 malíři zvládnou bytovou chodbu vymalovat za 3,5 dne. 7.A NJ - Bílková V učebnici si přečíst rozhovory 43/3,4,5, 44/7 ( zkusit si přeložit, neznámá slovíčka vyhledejte vzadu v učebnici ve slovníčku ) Do sešitu si zapsat : Povely ( učebnice str. 46/11 německy + česky zkus si nejprve přiřadit Řešení: 1d, 2a, 3h, 4j, 5f, 6b, 7c, 8e, 9g, 10i ) + ještě připsat : Sprich! = Mluv! Steh auf! = Postav se! Pass auf! = Dávej pozor! Komm her! = Pojď sem! Hör auf! = Poslouchej! Sprich nach! = Opakuj! Pracovní sešit - 36/7 opsat so sešitu a přeložit do němčiny, 37/13 7.A NJ - Levorová 1. řešení k doposud zadaným úkolům: - pečlivě zkontrolujte, opravte - pokud je něco nejasné, dejte vědět a vysvětlíme si :) 2. pracovní sešit s. 74/6, 7 - opakovací cvičení 3. procvičování slovní zásoby: dál budeme potřebovat druhý díl učebnice, zkuste se registrovat na: je tu možné zdarma stáhnout učebnici, což nám usnadní další práci. Napište mi, jestli máte/nemáte učebnici staženou. Zpětná vazba je pro mě velmi důležitá. Kontakt:

10 7.A PŘÍRODOPIS Přírodopis: Posílám vypracované cvičení ke kontrole: Doplň správný pojem: rybí pásmo horských potoků a řek - pstruhové pokrytí těla ryb - šupiny samčí pohlavní buňky ryb - jikry kosti pokrývající žábry ryb - skřele způsob rozmnožování ryb- tření ryba právě vylíhlá z vajíčka - plůdek orgán nadnášející ryby ve vodě plynový měchýř typický znak lososovitých ryb tuková ploutvička ryby s dvojitou hřbetní ploutví okounovité (okoun říční, candát obecný) tažné ryby : losos obecný, úhoř říční výživa plůdku ryb žloutkový váček str vypiš příklady obojživelníků: - ocasatí - 2 zástupce + znaky - bezocasí - 3 zástupce + znaky (skokan, rosnička, ropucha) 7.A RJ - Sikorová učebnice - pokračovat ve čtení celé strany 37 - str přečíst a volně přeložit rozhovory ve cv. 4.2 (a, b) + vyzkoušet různé varianty z vidliček PS - str. 28/11 - cvičení navazuje na úkol v učebnici (pouze napiš krátké vyprávění o tom, jak k Tobě přijede kamarád na návštěvu). Rozhovory jsou nahrány mnou na YouTube - jeden odkaz přikládám - Ostatní jsou vidět na mém profilu na YouTube pod mým jménem. V případě dotazů se na mě neváhejte obrátit. Veškeré procvičování k učebnici je na odkaze níže. Vyber Lekce 3 a můžeš pracovat :-)

11 7.A zeměpis Dobrý den, zasílám vám komplet poznámky z jižní Ameriky najdete je jako PDF přílohu v u od třídního učitele. DO 3.DUBNA nás zajímá pouze kapitola OBYVATELSTVO!!!! NIC JINÉHO!! Pouze vám to bude sloužit jako zdroj informací o jižní Americe. Navážeme na povrch a vodstvo, které jsme si zakreslovali do slepých map a začneme obyvatelstvem. Přečtěte si z poznámek vše o obyvatelstvu ve všech regionech jižní Ameriky. Poté si vyberte jeden region - střed, východ, západ, jih či sever a do sešitu napište odpovědi na následující otázky: 1. Jaká je zde hustota obyvatel? Kde obyvatelé žijí (ve městech či na venkově)? 2. Proč se v tomto regionu mluví těmito jazyky? Kdo na to měl vliv? 3. Jaká rasa převažuje v daném regionu? Jsou všechny rasy sobě rovné? 4. Jaké náboženství v daném regionu převažuje? 4. Zajímavosti. Více po vás tento týden chtít nebudu. Pokud máte nějaké,,resty", tak si je doplňte. Až nám to situace dovolí, tak si vše společně zkontrolujeme. Nehrozí vám žádná špatná známka, ale naopak pokud budete mít vše splněné, tak se nebráním hodnotit tyto práce na výbornou. S pozdravem Martin Schröpfer

Dobrodružný plán. Dobrodruh/Dobrodružka: 3. týden září ročník

Dobrodružný plán. Dobrodruh/Dobrodružka: 3. týden září ročník Dobrodružný plán 3. týden 12. - 16. září 2016 5.ročník Dobrodruh/Dobrodružka: Co nás čeká tento týden: Milí dobrodruzi, doufám, že máte zabaleno. Vyrážíme na dobrodružnou cestu Evropou! S sebou: pomůcky,

Více

Slovníček k učebnici Tamburin 1 - pokyny v pracovním sešitě

Slovníček k učebnici Tamburin 1 - pokyny v pracovním sešitě Slovníček k učebnici Tamburin 1 - pokyny v pracovním sešitě 1. lekce Ich und du Já a ty 1. Hry Udělej šipky. 2. Hrajeme si A) Přečti a namaluj obrázek. B) vystřihni a nalep (str.65) C) vystřihni a nalep

Více

Písemná práce jak rozumět zadání

Písemná práce jak rozumět zadání U písemné práce se setkáme se 2 dokumenty: Písemná práce jak rozumět zadání 1) TESTOVÝ SEŠIT 1. strana = informace 2. a další strany = zadání 2) ZÁZNAMOVÝ ARCH 1. strana = volba tématu 2. a další strany

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. sinkulová 1/9 5.2.02.5 Významné mořské ryby - jsou hlavním zdrojem potravy obyvatelstva přímořských států sleď obecný v severních mořích, plankton, korýši, drobné ryby, slaneček /nasoluje se/, udí se /uzenáč/, marinuje

Více

Jedná se o slovní úlohy s tématy běžného života. Žáci řeší slovní úlohy pomocí trojčlenky.

Jedná se o slovní úlohy s tématy běžného života. Žáci řeší slovní úlohy pomocí trojčlenky. Šablona č. I, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Číslo a proměnná Přímá a nepřímá úměrnost Ročník 7. Materiál slouží

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_03. Ryby

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_03. Ryby Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_03 Ryby Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP Přírodopis

Více

Výpočet hustoty, práce s tabulkami

Výpočet hustoty, práce s tabulkami Výpočet hustoty, práce s tabulkami Autor: Pavel Broža Datum: 3. 5. 2014 Cílový ročník: 7. Život jako leporelo, reistrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Výpočet hustoty vzor 1 (bez převodů jednotek) Dřevěné

Více

Poměry a úměrnosti. Poměr dvou čísel je matematický zápis a : b, ve kterém a,b jsou nezáporná, nejčastěji přirozená čísla, symbol : čteme ku

Poměry a úměrnosti. Poměr dvou čísel je matematický zápis a : b, ve kterém a,b jsou nezáporná, nejčastěji přirozená čísla, symbol : čteme ku Poměry a úměrnosti Poměr dvou čísel je matematický zápis a : b, ve kterém a,b jsou nezáporná, nejčastěji přirozená čísla, symbol : čteme ku S poměrem lze pracovat jako se zlomkem a : b = a b porovnávat,

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Rozhovor pro mladší děti 1. a 2. třída (+ může být pro ty, které nepíšou a nečtou)

Rozhovor pro mladší děti 1. a 2. třída (+ může být pro ty, které nepíšou a nečtou) Rozhovor pro mladší děti 1. a 2. třída (+ může být pro ty, které nepíšou a nečtou) 1. Rozhovor porozumění / poslech, mluvení, gramatika (čtení, orientace v abecedě) Typ otázky Srozumitelné Gramaticky správně

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

Měsíční učební plán 8. ročník

Měsíční učební plán 8. ročník Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Měsíční učební plán 8. ročník Třídní učitelka: Měsíc: Mgr. Petra Nosková září Anglický jazyk Eliška Panáčová Introduction Starter unit Student become

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení...

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení... 34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon... 2 35_Tlak - příklady... 2 36_Hydraulické stroje... 3 37_PL: Hydraulické stroje - řešení... 4 38_Účinky gravitační síly Země na kapalinu... 6 Hydrostatická

Více

Milí rodiče a prarodiče,

Milí rodiče a prarodiče, Milí rodiče a prarodiče, chcete pomoci svým dětem, aby se jim dobře počítalo se zlomky? Procvičujte s nimi. Tento text je pokračováním publikace Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím. stupeň ZŠ, ve které

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SLOVESA (ANGLICKÝ

Více

Učitel mezitím rozdá každému páru namnožený arch s úkoly. Žáci vše zapisují do rozdaných listů.

Učitel mezitím rozdá každému páru namnožený arch s úkoly. Žáci vše zapisují do rozdaných listů. Název: Druhy podstatných jmen Cíl:: Procvičení odchylek ve vyjadřování čísla u substantiv Fáze vyučovacího procesu: procvičování Organizační forma vyučování: skupinová (práce ve dvojicích), písemná, reprodukční

Více

INDIÁNI NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4.

INDIÁNI NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4. CENTRUM ČTENÍ, TI SE MAJÍ, CELÝ DEN SI JENOM HRAJÍ. POJĎME SI HRÁT NEJEN S PÍSMENKEM I NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4. UDĚLEJTE

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

VY_52_INOVACE_ / Obojživelníci Obojživelníci ve vodě i na souši

VY_52_INOVACE_ / Obojživelníci Obojživelníci ve vodě i na souši 1/5 5.2.02.6 ve vodě i na souši Cíl - popsat vnější a vnitřní stavbu těla obojživelníků - pochopit způsob rozmnožování a jejich vývin - vysvětlit přizpůsobení obojživelníků vodnímu prostředí - odvodit

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

Název materiálu: Ryby - zástupci

Název materiálu: Ryby - zástupci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Lekce 6 Třída, pokoj. 6.1 Struktury. Slovník je tady/tam. Slovník je na stole. Slovník je napravo/nalevo. Vidím třídu. Vidím učitele. Znám město.

Lekce 6 Třída, pokoj. 6.1 Struktury. Slovník je tady/tam. Slovník je na stole. Slovník je napravo/nalevo. Vidím třídu. Vidím učitele. Znám město. Lekce 6 Třída, pokoj 6.1 Struktury Kde je slovník? Slovník je tady/tam. Slovník je na stole. Slovník je napravo/nalevo. Co vidíš? Vidím třídu. Koho vidíš? Vidím učitele. Co znáš? Znám město. 75 LEKCE 6

Více

m.1.2. vypočítat příklad a po kliknutí na modrou tečku ověřit výsledek

m.1.2. vypočítat příklad a po kliknutí na modrou tečku ověřit výsledek Unhošť 65 Ročník: 1 Matematika a její aplikace MATEMATIKA sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10, počítání číselného hada M m.1.1. vypočítat slovní úlohu, vytažením číselného údaje se objeví pro

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 5.2.02.4 Ryby nejpočetnější skupina obratlovců - druhově nejpočetnější skupina obratlovců - stavba těla hlava, trup, ocas - hlava nepohyblivá, pevně srůstá s trupem, v zadní části - skřele - ploutve

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

2.5.15 Trojčlenka III

2.5.15 Trojčlenka III .5.15 Trojčlenka III Předpoklady: 0051 Př. 1: Doplň tabulku, která udává vzdálenost, kterou je možné ujít za různé doby velmi rychlou chůzi. Kolik kilometrů ujdeme touto rychlostí za 1 hodinu? doba chůze

Více

volitelný předmět ročník zodpovídá PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY 9. MACASOVÁ

volitelný předmět ročník zodpovídá PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY 9. MACASOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky provádí operace s celými čísly (sčítání, odčítání, násobení

Více

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy

Výstupy žáka Učivo Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Anglický jazyk 5. ročník učebnice PROJECT 1 ( third edition) Vzdělávací obsah: 1. lekce představí se, pozdraví a rozloučí se pojmenuje předměty ve škole rozumí běžným pokynům učitele při hodině počítá

Více

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list práce s interaktivní tabulí - asertivní práva, asertivní povinnosti samostatná práce do sešitů s prezentací - souvislost práv a povinností v rámci

Více

Milí rodiče a prarodiče,

Milí rodiče a prarodiče, Milí rodiče a prarodiče, chcete pomoci svým dětem, aby se jim dobře počítalo se zlomky? Procvičujte s nimi. Tento text je pokračováním publikace Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím. stupeň ZŠ, ve které

Více

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy Pracovní listy Pracovní list č. 1 Dovednost: slovní zásoba z tématu škola, dovednost globálního čtení pěti slov se školní tematikou Cíl: Žák umí přiřadit k obrázku pět slov se školní tematikou. Postup:

Více

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova, nadpis Tvoření osnovy a nadpisů Ročník 4. Anotace Tento pracovní list

Více

Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7.

Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7. Seznam šablon Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7. Číslo Označení Název Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence 1 CČ1

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

Poměry a úměrnosti II

Poměry a úměrnosti II 1.1.12 Poměry a úměrnosti II Předpoklady: 010111 U následujících úloh je nutné poznat, zda jde o přímou nebo nepřímou úměrnost případně příklad, který není možné řešit ani jedním z obou postupů. Pedagogická

Více

21. týden ledna ročník

21. týden ledna ročník Dobrodružný plán 21. týden 16-20. ledna 2017 4. ročník Dobrodruh/Dobrodružka: Co nás čeká tento týden: Milí dobrodruhové, v tomto týdnu pokračuje pololetní testování. Přeji vám stále hodně energie, vytrvalosti

Více

8. týden října ročník. vše pod dohledem naší mentorky Gábiny Rákosníkové. Téma opět objevíte sami. Vaše dobrodružka Silvie L.

8. týden října ročník. vše pod dohledem naší mentorky Gábiny Rákosníkové. Téma opět objevíte sami. Vaše dobrodružka Silvie L. Dobrodružný plán 8. týden 17. - 21. října 2016 4. ročník Dobrodruh/Dobrodružka: Co nás čeká tento týden: Milí dobrodruzi, v úterý nás čeká projektové vyučování z oblasti ETIKY a to vše pod dohledem naší

Více

Datum: Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Pstruh potoční se představuje

Datum: Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Pstruh potoční se představuje Autor: Diana Kotová Datum: 15. 11. 2011 Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Pstruh potoční se představuje Anotace:

Více

1.1.4 Poměry a úměrnosti I

1.1.4 Poměry a úměrnosti I 1.1.4 Poměry a úměrnosti I Předpoklady: základní početní operace Poznámka: Následující látka patří mezi nejdůležitější, probírané na základní škole. Bohužel patří také mezi ty, kde je nejvíce rozšířené

Více

I. 2 AJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Anglický jazyk (AJ)

I. 2 AJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Anglický jazyk (AJ) I. 2 AJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Anglický jazyk (AJ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Výuka anglického jazyka je zaměřena na komunikační

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Plán práce pro 2. ročník na 15. školní týden ( ) Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Samohlásky. Blahopřejeme!

Plán práce pro 2. ročník na 15. školní týden ( ) Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Samohlásky. Blahopřejeme! Plán práce pro 2. ročník na 15. školní týden (10. 12. - 14. 12. 2018) ČJ Psaní Samohlásky Samohlásky (krátké, dlouhé) (krátké, dlouhé) ČJ str. 40, 41 společně PS str. 35 41/1 část DÚ: ČJ str. 41/1 dokonči

Více

Didaktický test Na co se mě vlastně ptají?

Didaktický test Na co se mě vlastně ptají? Didaktický test Na co se mě vlastně ptají? Základní slovníček: SPRÁVNĚ x CHYBNĚ JE PRAVDIVÉ x NENÍ PRAVDIVÉ (správný tvar) (chybný tvar, chyba) Styly písma: KURZIVA (vyznačeno kurzivou) TUČNĚ vyznačená

Více

Obojživelníci a plazi list č. 1

Obojživelníci a plazi list č. 1 Obojživelníci a plazi list č. 1 1/ Doplňte chybějící text: Život obojživelníků je vázán na prostředí. Mají... tělní teplotu, která je závislá na teplotě prostředí, ve kterém žijí. Larvy obojživelníků (pulci)

Více

Měsíční učební plán 8. ročník

Měsíční učební plán 8. ročník Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Měsíční učební plán 8. ročník Třídní učitelka: Měsíc: Mgr. Daria Woznicová září English - Thabang Lehner Introduction Starter unit Unit 1 TV and

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Reformátoři církve Jan Viklef anglický učenec, ze kterého vycházel i Jan Hus, žádal vrátit se ke skromnému životu církve.

Reformátoři církve Jan Viklef anglický učenec, ze kterého vycházel i Jan Hus, žádal vrátit se ke skromnému životu církve. Husitská revoluce (15. století) Václav IV. - syn Karla IV. neměl panovnické schopnosti svého otce - opíral se o drobnou šlechtu, a tím si znepřátelil vysokou šlechtu, která ho nechala na čas uvěznit -

Více

vysvětlení pravidel + rozdělení žáků do skupinek (cca 5 minut)

vysvětlení pravidel + rozdělení žáků do skupinek (cca 5 minut) Didaktika matematiky s praxí II. PhDr. Eva Bomerová Cíl hodiny: Procvičení násobení a dělení z paměti hravou formou - Lovení matematických bobříků Před začátkem vyučovací hodiny si upravíme třídu tak,

Více

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu

m.1.2. v prohlížeči vyhledat velikost katastrálního území a porovnat Jazyková komunikace ČESKÝ JAZYK 1. stupeň 1. období skládání slov, čtení textu Souhrnný 101 Ročník: 1 Matematika a její aplikace MATEMATIKA porovnávání čísel do 20, sčítání a odčítání do 20 M m.1.1. seřadit názvy vesnic podle velikosti území, odpovědět na otázky. Mapa se po kliknutí

Více

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV. Lišejníky. Lišejníky. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV. Lišejníky. Lišejníky. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky Lišejníky Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Název učební jednotky (téma) Lišejníky Stručná anotace učební jednotky V této hodině se žáci seznámí s lišejníky, s jejich stavbou a jejich

Více

Testy do hodin - souhrnný test - 6. ročník

Testy do hodin - souhrnný test - 6. ročník Kolik procent škol jste předstihli Škola: Název: Obec: BCEH ZŠ a MŠ, Slezská 316 Slavkov - 6. ročník ČESKÝ JAZYK Máte lepší výsledky než 7 % zúčastněných škol. MATEMATIKA Máte lepší výsledky než 7 % zúčastněných

Více

Centrum čtení LETÍME DO VESMÍRU II.

Centrum čtení LETÍME DO VESMÍRU II. Centrum čtení 1. Pracujte společně. Vezměte si jeden pracovní list OHROMNÉ HVĚZDY a kaţdý se na něj podepište. Zapište datum. 2. Přečtěte si, co je na listu. Čtěte nahlas, střídejte se po větách. Vypracujte

Více

Výpočet dráhy. Autor: Pavel Broža Datum: 12. 4. 2014 Cílový ročník: 7. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.

Výpočet dráhy. Autor: Pavel Broža Datum: 12. 4. 2014 Cílový ročník: 7. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21. Výpočet dráhy Autor: Pavel Broža Datum: 12. 4. 2014 Cílový ročník: 7. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Výpočet dráhy vzor 1 Auto jelo po dálnici průměrnou rychlostí 120 km/h.

Více

Matematika. čísla v oboru 1 až 5 pro žáky se specifickými vývojovými poruchami. Metodický materiál k interaktivní prezentaci

Matematika. čísla v oboru 1 až 5 pro žáky se specifickými vývojovými poruchami. Metodický materiál k interaktivní prezentaci Matematika čísla v oboru 1 až 5 pro žáky se specifickými vývojovými poruchami Metodický materiál k interaktivní prezentaci vytvořený v rámci projektu "ICT proti bariérám ve vzdělávání dětí se speciálními

Více

Matematika. 7. ročník. Číslo a proměnná celá čísla. absolutní hodnota čísla. zlomky. racionální čísla

Matematika. 7. ročník. Číslo a proměnná celá čísla. absolutní hodnota čísla. zlomky. racionální čísla list 1 / 9 M časová dotace: 4 hod / týden Matematika 7. ročník (M 9 1 01) provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; čte a zapíše celé číslo, rozliší číslo kladné a záporné, určí číslo

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

MATEMATIKA jak naučit žáky požadovaným znalostem

MATEMATIKA jak naučit žáky požadovaným znalostem 17 30. DUBNA 2008 MATEMATIKA jak naučit žáky požadovaným znalostem Na pomoc učitelům základních škol V rámci systémového projektu Kvalita I, jednoho z projektů Evropského sociálního fondu, vydal Ústav

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Metodická příručka k elektronické učebnici eškola ZŠ Komenského Slavkov u Brna

Metodická příručka k elektronické učebnici eškola ZŠ Komenského Slavkov u Brna Metodická příručka k elektronické učebnici eškola ZŠ Komenského Slavkov u Brna Získání elektronické knihy: Elektronická učebnice eškola je primárně určena k práci na tabletu. Na tabletu s operačním systémem

Více

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 íé= Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ..07/.4.00/2.2759 Název DUM: Mechanické vlastnosti

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov Německý jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické OSV - Poznávání lidí. znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou

Více

Doporučený čas: 45 min. (dle schopností žáků)

Doporučený čas: 45 min. (dle schopností žáků) Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 6.03 Procvičujeme slovesa a předložky (pro 6. ročník) Tento pracovní list slouží k procvičování

Více

Očekávaný výstup Praktické využití trojčlenky k vyřešení slovních úloh Speciální vzdělávací žádné

Očekávaný výstup Praktické využití trojčlenky k vyřešení slovních úloh Speciální vzdělávací žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Ing. Renata Dupalová Datum 17. 8. 2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Matematika její aplikace Vzdělávací obor Matematika

Více

Šablona č. 01.22. Přírodopis. Co už víme o rybách?

Šablona č. 01.22. Přírodopis. Co už víme o rybách? Šablona č. 01.22 Přírodopis Co už víme o rybách? Anotace: Pracovní list s opakováním učiva o rybách. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci vyplní pracovní list, ve kterém si ověří znalosti

Více

Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/ Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 5 Slovní druhy

Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/ Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 5 Slovní druhy Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 5 Slovní druhy Pracovní list slouží žákům s SPU k osvojení slovních druhů. Slovní druhy

Více

Němčina druhý jazyk

Němčina druhý jazyk 5.1.3 5.1.3 Němčina druhý jazyk DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK 7. ročník 5.1.3/01 RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI rozumí významu výuky cizích jazyků v současnosti MKV 25., GM 16. rozumí otázkám a pokynů,

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č Úlohy o pohybu, společné práci a směsích

Metodické pokyny k pracovnímu listu č Úlohy o pohybu, společné práci a směsích Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9.04 Úlohy o pohybu, společné práci a směsích Pracovní list je zaměřen na řešení slovních

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. O lesíku. O lesíku. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. O lesíku. O lesíku. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) O lesíku (Procvičování podstatných jmen rodu ženského) Stručná anotace V této vyučovací hodině si žáci

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

Centrum čtení LETÍME DO VESMÍRU

Centrum čtení LETÍME DO VESMÍRU Centrum čtení 1. Rozdělte se do dvojic. Kaţdá dvojice si vezme jeden list Život na Marsu? Posuďte sami! a půjde si někam na chodbu, kde je nikdo nebude rušit. Jeden z dvojice bude představovat Anču Zíravou,

Více

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny *

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny * Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny * Název: Číselný obor do 20 Rozklad čísel na jednotky a desítky Autor: Mgr. Lucie Fajforvá Datum vzniku: 13. 4. 2015

Více

Kamarádství, přátelství, láska Metodický list

Kamarádství, přátelství, láska Metodický list ství, přátelství, láska Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - vlastnosti přátel, druhy a vlastnosti lásky práce se sešitem - moji přátelé, ti, které miluji námět na domácí přípravu nebo

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Věci a osoby ve třídě

Věci a osoby ve třídě Autorky: L. Bičišťová, Z. Janoušková Věci a osoby ve třídě Výukový materiál vznikl v rámci pracovní skupiny s pedagožkami z prvního stupně. Cílem bylo vytvořit takové materiály, které by umožnily začlenit

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Komunikace - pravidla Metodický list

Komunikace - pravidla Metodický list Komunikace - pravidla Metodický list skupinová práce s interaktivní tabulí - pravidla slušné komunikace mezi vrstevníky a s dospělými praktické cvičení - scénky slušného chování, základy etikety Obecné

Více

Jsou tři druhy výrazů, které jsou fuj a u kterých je třeba jisté ostražitosti. Jsou to:

Jsou tři druhy výrazů, které jsou fuj a u kterých je třeba jisté ostražitosti. Jsou to: Podmínky u výrazů Jsou tři druhy výrazů, které jsou fuj a u kterých je třeba jisté ostražitosti. Jsou to: lomené výrazy výrazy se sudými odmocninami výrazy s logaritmy Lomené výrazy Lomené výrazy jsou

Více

MAPY VELKÉHO A STŘEDNÍHO MĚŘÍTKA

MAPY VELKÉHO A STŘEDNÍHO MĚŘÍTKA MAPA A GLÓBUS Tento nadpis bude stejně velký jako nadpis Planeta Země. Můžeš ho napsat přes půl nebo klidně i přes celou stranu. GLÓBUS Glóbus - zmenšený model Země - nezkresluje tvary pevnin a oceánů

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

Anglický jazyk

Anglický jazyk 5.1.2 5.1.2 Anglický jazyk ANGLICKÝ JAZYK - 3. ročník 5.1.2/01 Výstupy ŠVP Učivo Průřezová témata, přesahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Žák: osvojí si slovní zásobu v rámci

Více

Jak postupovat při zpracování jednotlivých částí testu: Flyers

Jak postupovat při zpracování jednotlivých částí testu: Flyers Jak postupovat při zpracování jednotlivých částí testu: Flyers Tip 1 Je třeba bezchybně porozumět zadání, které je vždy psané anglicky. Pomůže ti následující slovníček. Choose a word from the box. Vyber

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

VY_32_INOVACE_MIK_I-1_1. Šablona č. I, sada č. 1. Ročník 6. Materiál slouží k procvičení a upevnění učiva o procentech.

VY_32_INOVACE_MIK_I-1_1. Šablona č. I, sada č. 1. Ročník 6. Materiál slouží k procvičení a upevnění učiva o procentech. Šablona č. I, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Číslo a proměnná Procenta Ročník 6. Materiál slouží k procvičení a upevnění

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Předmět Učivo Sebehodnocení Český jazyk. Skloňuji podstatná jména rodu ženského, určuji koncovku. Znám rozdíl mezi tvarem slova a slovem příbuzným.

Předmět Učivo Sebehodnocení Český jazyk. Skloňuji podstatná jména rodu ženského, určuji koncovku. Znám rozdíl mezi tvarem slova a slovem příbuzným. Dobrodružný plán 22. týden 23. - 27. ledna 2017 4. ročník Dobrodruh/Dobrodružka: Co nás čeká tento týden: Na své si přijdou zejména milovníci zvířat. V tomto týdnu se budeme zabývat tématem z přírodovědy

Více

Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová

Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová Práce s pracovním listem Stoletá válka - Počáteční text je připraven pro žáka, který už alespoň trochu ovládá český jazyk. Důležité věci jsou psané tučně. Neznámá slova

Více

Měřítko plánu a mapy Pracovní list do matematiky pro žáky 7. ročníku

Měřítko plánu a mapy Pracovní list do matematiky pro žáky 7. ročníku Měřítko plánu a mapy Pracovní list do matematiky pro žáky 7. ročníku MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu:

Více

Příručka pro uživatele verze Online

Příručka pro uživatele verze Online Deutsch im Maschinenbau Němčina ve strojírenství Příručka pro uživatele verze Online česky A. Úvod B. Navigace C. Typy cvičení Příručka pro uživatele verze Online - česky A. Úvod B. Navigace C. Typy cvičení

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Rovnice a nerovnice, kruhy a válce, úměrnost, geometrické konstrukce, výrazy 2 Třída: Tercie Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Anglický jazyk. 5. ročník. Poslech s porozuměním

Anglický jazyk. 5. ročník. Poslech s porozuměním list 1 / 10 Aj časová dotace: 3 hod / týden Anglický jazyk 5. ročník Poslech s porozuměním tematické okruhy: informace o sobě a druhých pozdravy, přivítání, rozloučení (využití Dash & Dot) představí sebe

Více

Šablona č. 01.22. Zeměpis. Zeměpisný kolotoč o Austrálii

Šablona č. 01.22. Zeměpis. Zeměpisný kolotoč o Austrálii Šablona č. 01.22 Zeměpis Zeměpisný kolotoč o Austrálii Anotace: Pracovní list o Austrálii je vhodný ke společnému zopakování na závěr probraného učiva, případně tyto otázky mohou sloužit jako písemný test.

Více

Náměty na zapojení žáka s LMP ve 4. ročníku při výuce vzorů podstatných jmen Autor: PhDr. Kamila Balharová, Mgr. Jitka Altmanová

Náměty na zapojení žáka s LMP ve 4. ročníku při výuce vzorů podstatných jmen Autor: PhDr. Kamila Balharová, Mgr. Jitka Altmanová Příklad výukové aktivity k vybrané minimální doporučené úrovni pro úpravy očekávaných výstupů Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Podstatná jména a jejich vzory Náměty na zapojení žáka s LMP ve 4.

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více