Budoucí kariéra, lákavé dobrodružství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Budoucí kariéra, lákavé dobrodružství"

Transkript

1 Budoucí kariéra, lákavé dobrodružství Jak vyplnit formuláře Zde najdete návod na vyplnění formulářů. Pokud si nebudete vědět rady, rádi Vám poradíme. Všechny formuláře a dokumenty vyplňujte černým tenkým fixem, černou propiskou nebo na počítači, či psacím stroji. Registrační formulář V první řadě musíte vyplnit registrační formulář, kde jsou otázky týkající se Vás a Vašich očekávání na umístění. Doporučujeme věnovat vyplnění formulářů a přípravě dokumentů velkou pozornost, protože se tímto způsobem prezentujete a samozřejmě nejvíce nabídek od rodin mají slečny s perfektní žádostí. Telefonní kontakty - Vždy uvádějte ve tvaru mezinárodních tel. čísel s předvolbou viz.: Děti - Většina rodin, hledajících au pair má minimálně jedno dítě mladší pěti let, proto doporučujeme označit v otázce, jak staré děti byste akceptovala co nejvíce možností. Více dětí neznamená víc práce, často si hrají mezi sebou a nevyžadují od au pair tolik pozornosti. Rodiny s jedním nebo dvěma dětmi jsou výjimkou, většina rodin má 3 a více dětí. Délka pobytu - V této kolonce se snažte vyjít rodině vstříc a pokud nejste omezena dalším studiem nebo zaměstnáním vyplňte, že souhlasíte s umístěním na dobu jednoho roku. V době Vánoc a ještě několikrát během pobytu je většině dívek umožněno navštívit rodinu nebo známé doma. Kouření - Pouze malé procento rodin akceptuje au pair, která kouří. Pokud jste schopna pro svou budoucí práci tohoto zlozvyku alespoň na čas zanechat, raději uveďte, že jste nekuřačka. Pokud si však nejste sama sebou stoprocentně jista, měla byste tuto skutečnost uvést, jinak riskujete vážné problémy během pobytu. Jazykové znalosti V této kolonce se zbytečně nepodceňujte, spíše naopak. Chlapci jako au pair - Chlapci se umisťují do rodin obtížněji než dívky, proto by měli své prezentaci věnovat ještě větší pozornost. Zvláštní důraz je kladen na úroveň angličtiny, řidičský průkaz a ochotu řídit automobil, předchozí zkušenosti s péčí o děti a souhlas s umístěním na jeden rok a déle. Počítejte s tím, že budete požádáni vykonávat veškeré domácí práce, jako je žehlení, praní, vaření, atd. Překlad otázek v registračním formuláři 1. Uveďte pohlaví ( muž/ žena) 2. Datum narození, místo narození 3. Národnost, náboženství. Praktikujete náboženství aktivně? 4. Současné zaměstnání 5. Vzdělání a certifikáty 6. Zaměstnání otce a matky 7. Uveďte jména a věk svých sourozenců 8. Uveďte své zkušenosti při hlídání dětí 9. Kolik by měla mít hostitelská rodina dětí? 10. Chtěl/a byste pracovat se Staršími lidmi Handicapovanou osobou Uveďte věk dětí, se kterými byste chtěla pracovat 11. Vyjmenujte koníčky a zájmy. Umíte plavat? 12. Kouříte? Pokud ano, byla byste ochotná bydlet s rodinou, kde byste nemohla kouřit? 13. Máte platný řidičský průkaz? Kdy jste složila závěrečný test? Pokud máte ŘP, budete ochotna řídit během pobytu? 14. Na jaké úrovni hovoříte danými jazyky? (němčina, angličtina, francouzština, další jazyky) 15. Chcete při Vašem pobytu studovat? 16. Žila jste v poslední době v zahraničí? Jak dlouho? 17. Jak dlouho chcete v dané zemi zůstat? 18. Kdy můžete začít? Kdy chcete pobyt ukončit? 19. Máte kurz první pomoci? 20. Jaký máte způsob stravování? Běžný, Bílé maso, Vegetarián, Vegan Pokud jste vegetarián nebo vegan, budete ochotná připravovat masitá jídla? 21. Budete ochotná žít s rodinou, která má doma kočku nebo psa, kteří žijí buď doma, nebo venku? 22. Výška. Váha. Trpíte nějakou nemocí nebo alergií? 23. Kolik dní jste byl/ a minulý rok nemocná? 24. Máte zápis v trestním rejstříku? Pokud ano, vysvětlete. 25. Další informace, které si přejete dodat (specifikace, umístění, speciální požadavky) 26. Uveďte jméno au pair, blízko které si přejete být umístěna. 27. Napište kontakt na dvě osoby, které Vám poskytují reference. 28. V případě nutnosti koho má agentura kontaktovat? Mluví tento člověk jazykem dané země? PRAHA BRNO PLZEŇ LIBEREC SYDNEY Peroutková 5 Rychtaříkova 1 Pražská 7 / Clarence Street Praha Brno Plzeň Liberec 1 Sydney, NSW 2000 Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Fax: Fax: Fax: Fax: Fax: Mobil: Mobil: Mobil: Mobil: Mobil:

2 Praha 1, Czech Republic AU PAIR REGISTRATION FORM/ AU PAIR FORMULÁŘ/ AU PAIR BEWERBUNGSBOGEN/ AU PAIR BULLETIN D INSCRIPTION/ AU PAIR REGISTRO/ REGISTERINGBLANKET Name/ Name/ Nom/ Nombre Address/ Adrese/ Adrese/ Dirección Telephone number (day):.. Home:.... Telefonnummer(tagsüber)/ Téléphone (travail) / No. De Teléfono (dia) Telefonnummer(zu Hause)/ (maison)/ (Casa) Fax:.. . Desired Country: England Germany Italy Spain Belgium France Sweden Netherlands 1. Gender: Female/ Weiblich/ Feminin/ Chica Male/ Männlich/Maskulin/ Chico 2. Date of Birth/ Geburtsdatum/ Date de naissance/ Fecha de nacimiento:.././. Place of Birth/ Geburtsort/ Lieu/ Lugar de nacimiento:. 3. Nationality/ Nationalität/ Nationalité/ Nacionalidad:. Religion/ Religion.. Regular Practicing/ Regelmäßig ausgeübt/ Pratique régulière/ Practicante : YES NO 4. Present occupation/ Derzeitiger Beruf/ Situation actuelle/ Ocupación en la actualidad. 5. Certificates and Qualifications/ Zertifikate und Qualifikationen/ Diplômes & Qualifications/ Diploma y calificaciones.. 6. Fathers occupation/ Beruf des Vater/ Profession du père/ Ocupación del Padre Mothers occupation/ Beruf der Mutter/ Profession de la mère/ Ocupación de la Madre.. 7. If you have brothers or sisters gives their names and ages/ Haben Sie Geschwister? Wenn ja, wie heißen sie und wie alt sind sie?/ Avez vous des frères et sœurs et leur âge/ Señale el nombre edad de tus hermanos/as: Brothers/ Brüder/ (Alter)/ Frères (Âges)/ Hermanos (edades)... Sisters/ Schwestern (Alter)/ Sœurs (Âges)/ Hermanas (edades) Give details of any experience or training after children/ Donnez-nous des informations sur votre expérience de garde d=enfants/ Señale experiencias o formación relacionda con el cuidado de niños: What size of family would you like to live with? (You can tick one, two or three boxes) In welcher Familie möchten Sie am liebsten leben? (Bitte alle Möglichkeiten ankreuzen)/ Dans quel type de famille aimeriez-vous vivre? (Cochez les cases vous concernant)/ Con que tipo de familia te gustaría vivir? (Señale únicamente las opciones que desea) No children/ Keine Kinder/ Pas d=infant/ Sin niños With one or two children/ Mit einem oder zwei Koncern/ Un ou deux enfants/ Con uno o dos niños With 3 or more children/ Mit 3 oder mehr Koncern/ Trois enfants et plus/ Con tres o más niños 10. Would you work with?/ Mochten Sie arbeiten mit?/ Des personnes âgées. An elderly person/couple/ Älterer Person/Ehepaar/ Una ersona mayor o pareja A disabled person/child/ Behinderter Person/Kind / personne ou un enfant handicapé./ Persona discapacitada o niño Children aged 0-2/ Kindern 0-2 Jahren alt/ Enfant de 0-2 ans/ Niños de edades entre 0-2 Children aged 2-5/ Kindern 2-5 Jahre alt/ Enfant de 2-5 ans/ Niños entre 2-5 Children aged over 5/ Kindern älter als 5 Jahre/ Enfant de + 5 ans/ Niños de más de Hobbies and interests/ Hobbies und Interessen/ Occupations et intérêts/ Aficiones e Intereses. Do you swim?/ Können Sie schwimmen? Yes No 12. Do you smoke?/ Rauchen Sie?/ Fumez-vous?/ Fuma? Yes No If yes would you go to a family where you could not smoke in the home?/ Würden Sie bei einer Familie leben, in der Rauchen verboten ist?/ oui,accepteriez vous une famille où vous ne pourriez pas fumer dans la maison / Estaria dispuesto a dejar de fumar si la familia se lo exigiera? Yes No 13. Do you have a current car driving licence?/ Haben Sie einen gültigen Führerschein?/ Avez vous le permis de conduire voiture/ Tiene Permiso de conducir Yes No If yes on what date did you pass your test?/ Wann haben Sie Test gemacht/ Date d=obtention/ En caso afirmativo Cuándo pasó su examen.. If yes are you willing to drive as part of your job?/ Wenn ja, wann wurde er ausgestellt?/ Si oui souhaitez vous conduire dans le cadre de votre travail?/ Estaria dispuesto a conducir en España Yes No 14. What is you standard of spoken language?/ Welche Sprachkenntnisse haben Sie?/ Quel est votre niveau en langue?/ Cúal es su nivel en las siguientes lenguas? English/ Englisch: None/ Keine/ Pas du tout/ No habla Basic/ Anfänger/ Un peu/ Básico Moderate/ Fortgeschritten/ Moyen/ Moderado Good/ Gut/ Bon/ Bueno Fluent/ Fließend/ Couramment/ Fluido German/Deutsch: None/ Keine/ Pas du tout/ No habla Basic/ Anfänger/ Un peu/ Básico Moderate/ Fortgeschritten/ Moyen/ Moderado Good/ Gut/ Bon/ Bueno Fluent/ Fließend/ Couramment/ Fluido French/Francozisch: None/ Keine/ Pas du tout/ No habla Basic/ Anfänger/ Un peu/ Básico Moderate/ Fortgeschritten/ Moyen/ Moderado Good/ Gut/ Bon/ Bueno Fluent/ Fließend/ Couramment/ Fluido Do you speak any other languages (at what level)? / Sprechen Sie andere Sprachen (wie gut?)?/ Parlez vous une autre langue(à quel niveau)?/ Habla Ud. Otros idiomas? (que nivel) Photography

3 15. Do you want to go to college to study while you are an au pair? / Möchten Sie in eine Sprachenschule gehen, um Deutsch zu lernen?/ Voulez-vous aller dans une école pour étudier pendant que vous êtes au pair?/ Desea asistir a una academia de idiomas durante su estancia de Au-Pair? Yes No 16. If you visited your chosen country or lived aboard before?/ When was it, where and for how long?/ Waren Sie schon im Ausland? Wenn ja, wann, wo und wie lange?/ Si vous êtes déjà venu en France pour visiter ou y vivre, quand, où et pour combien de temps êtes vous venu?. 17. How long do you wish to stay? ( Most families prefer a one year placements)/ Wie lange mochten Sie bleiben?/ Combien de temps souhaitez vous rester One year or more/ Ein Jahr und mehr/ Un an ou plus Summer holidays (July to September)/ Sommerferien/ Vacances dété Other/ andere/ Autre When could you start/ Wann können Sie anfangen?.. to finish (if applicable)?/ Wann aufhören(falls erforderlich)? 19. Have you had any training in First Aid?/ Haben Sie einen Erste Hilfe Kursus absolviert/ Avez vous un brevet de secourisme?/ Tiene nociones de primeros auxilios? Yes No 20. What is your diet? / Ihre Ernährung?/ Quel est votre régime alimentaire/ Cuál es su dieta? Conventional/ Normale Kost/ Normal/ Convencional White Meat/ Weißes Fleisch/ Viande Blance/ Carne Vegetarian/ Vegetarier/ Végétarien/ Vegetariana Vegan/ Veganer/ Végélatien/ Vegan If you are vegetarian or vegan would you prepare meat meals?/ Würden Sie als Vegetarier trotzdem Fleischgerichte zubereiten?/ Si vous êtes Végétarien ou Végélatien, pouvez vous préparer les repas/ Si eres vegetariana) podrías preparar comidas de carne? Yes No 21. Would you work with a family that had? (Tick all those that apply to you)/ Würden Sie bei einer Familie leben, die sich? (Bitte alle Möglichkeiten ankreuzen):/ Souhaiteriez-vous travailler dans une famille qui possède/ Cuánto tiempo desea permanecer? (la mayoria de las familias prefieren un año)/ Trabajarias con una familia que tuviese?: (Cubre todas las casillas con las que estes de acuerdo) A dog living in the house/ Einen Hund im Haus hält/ Un chien vivant dans la mason/ Perro viviendo en casa. Perro viviendo fuera A dog living outside/ Einen Hund im Freien hält/ Un chien vivant dehors A cat living in the house/ Einen Katze im Haus hält/ Un chat vivant dans la mason/ Gato viviendo en casa.. A cat living outside/ Einen Katze im Freien hält Un chat vivant dehors/ Gato viviendo fuera 22. Height/ Größe/ Hauteur/ Altura... cm Weight/ Gewicht/ Poids/ Peso kg Do you have any disabilities, illnesses or allergies? / Haben Sie Nahrungsmittelallergien oder andere Ernährungseinschränkungen?/ Faites vous des allergies alimentaires / Avez vous des allergies ou problèmes de santé/ Tiene algún impedimento fisico, enfermedad o alergia? How many days off work or college have you had in the last 12 months due to illness?/ Wie lange waren Sie Im letzten Jahr arbeitsunfähig?/ Combien de jours avez-vous manqué durant ces 12 derniers mois pour maladie / Cuánto tiempo has faltado a su trabajo o escuela por enfermedad, en los últimos 12 meses? days/ Tagen/ moura/ dias 24. Do you have a criminal record? Sind Sie vorbestraft?/ Avez vous un casier judiciaire?/ Tiene algún historial criminal? Yes No If yes please give details/ Wenn ja, nennen Sie bitte Einzelheiten/ Si oui, commentaires/ Si es afirmativo, por favor detalles 25. Any other information you wish to give/ Andere Informationen, die Sie für wichtig halten / Ou autres commentaires/ Añada cualquier información que considere importante Give the name of any other au pair you wish to be placed near?/ Nennen Sie uns andere Au pairs, in deren Nähe Sie sein möchten?/ Si vous souhaitez être logée près d=une autre fille au pair, donnez nous son nom/ Danos el nombre de otra au pair de la que desees estar cerca Please give the name, address and telephone number of two references (not relatives)/ Bitte geben Sie uns Namen, Adresse und Telefonnummer zweier Referenzen(keine Verwandten)/ Veuillez donner les noms, adresses et numéro de téléphone de deux références(pas de lien de parenté):/ Por favor, indíquenos el nombre, dirección y no de teléfono de dos personas (no familiares) a quien pedir referencias.: Name/ Nom / Nombre.. Name/ Nom / Nombre.. Address/ Adrese/ Dirección. Address/ Adrese/ Dirección Tel.No/ Téléphone/ No de teléfono. Tel.No/ Téléphone/ Nodeteléfono. 28. In case of accident or emergency give the name and address of your next of kin. / Wer sind im Notfall Ihre nächsten Angehörigen/ En cas de problème, personne à contacter/ Contacto en caso de accidente o enfermedad: Name/ Name/Nom.. Address/ Adresse..... Tel.No.... Does your next of kin speak the language of your destination country?/ Sprechen diese Anghörigen Deutsch?/ Cette personne parle-t-elle Français/ Hablan español tus parientes más cercanos? Yes No The information contained in this form is transferred to computer records. It will not be supplied to any third party other than prospective families. I confirm the information in this form is correct and I accept the standard conditions Signature (Podpis): Date (Datum):..

4 Praha 1, Czech Rep. MEDICAL REFERENCE/ LÉKÁŘSKÉ POTVRZENÍ/ ÄRZTLICHES ATTEST/ CERTIFICAT MEDICAL/ FICHA MÉDICA/ CERTIFICATO MEDICO/ MEDICINSK REFERENS Name/ Name/ Nom/ Nombre Address/ Adrese/ Adrese/ Dirección.. Date of Birth/ Geburtsdatum/ Date de naissance/ Fecha de nacimiento:.. 1. Is the patient in good health? (Je zdravotní stav pacientky celkově dobrý?) Yes No Ist der Patient bei guter Gesundheit?/ Le patient est-il en bonne santé?/ Está el paciente en buen estado de salud?/ La paziente gode di buona salute?/ Är patienten vid god hälsa? 2. Has the patient been seriously ill during the last year? (Byla vážně nemocná v posledním roce?) Yes No War der Patient im letzten Jahr krank?/ Le patient a-t-il été malade au cours de l année dernière?/ Padecio el paciente alguna enfermedad durante el año pasado?/ La paziente è stata malata nel corso dell ultimo anno?/ Har patienten varit sjuk det senaste året? If yes, please give details (Pokud ano, udejte prosím podrobnosti): Wenn ja, bitte geben Sie weitere Informationen:/ Si oui, de quelle nature? Si la respuesta es afirmativa, por favor, especifiquela/ 3. Does the patient suffer from any of the following illness? (Trpí pacient některými z těchto nemocí?) Leidet der Patient an irgendeiner der folgenden Krankheiten?/ Le patient souffre-t-il d une des maladies suivantes?/ Sufre el paciente alguno de estos problemas?/ La paziente ha sofferto delle seguenti malattie?/ Lider patienten av något av följande? Diabetes (Cukrovka)/ Diabetes/ Diabète/ Diabetes/ Diabete/ Diabetes Yes No Epilepsy (Epilepsie)/ Epilepsie/ Epilepsie/ Epilepsia/ Epilessia/ Epilepsi Yes No Asthma (Astma)/ Asthma/ Asthme/ Asma/ Asma/ Astma Yes No 4. Does the patient have any history of psychiatric illness? (Byl pacient podroben psychiatrické léčbě?) Yes No Gibt es in der Krankengeschichte des Patienten Hinweise auf psychiatrische Erkrankungen/ Le patient a-t-il des antécédents psychiatriques?/ Tiene el paciente algun historial spiquiatrico?/ La paziente ha sofferto di qualche malattia psichiatrica?/ Har patienten någon gång lidit av psykiska besvär? If yes, please give details (Pokud ano, udejte prosím podrobnosti): Wenn ja, bitte geben Sie weitere Informationen/ Si oui, de quelle nature?/ Si la respuesta es afirmativa, por favor, especifiquela/ 5. Is the patient suitable to look after children? (Je pacientka schopna se starat o děti?) Yes No Ist der Patient dazu geeignet, auf Kinder aufzupassen?/ Est-il en mesure de s occuper d enfants?/ Está el paciente capacitado para cuidar niños?/ A suo guidizio, la paziente è in grado di prendersi cura dei bambini?/ Är patienten lämpad för att ta hand om barn? 6. Are you aware of any medical condition for which the patient may require treatment during the next two years? Yes No (Víte o nějakých lékařských potřebách, které by mohla pacientka vyžadovat po dobu následujících let?) Gibt es irgendwelche Anzeichen einer Erkrankung des Patienten, welche in den nächsten zwei Jahren einer Behandlung bedarf?/ Savezvous si le patient doit subir un traitement médical au cours des prochaines années?/ Sabe usted si el paciente tiene que seguir alguna medicación durante los dos proximos años?/ Lei è al corrente di qualce malattia che potrebbe richiedere una cura nei prossimi due anni?/ Känner Ni till någon medicinsk omständighet som kan medföra att patienten behöver behandling inom de två nästkommande åren? If yes, please give details. (Pokud ano, udejte prosím podrobnosti.) Wenn ja, bitte geben Sie weitere Informationen/ Si oui, de quelle nature?/ Si la respuesta es afirmativa, por favor, especifiquela/ Doctor seal (Razítko lékaře): Doctor Signature (Podpis lékaře): Date (Datum):..

5 Praha 1, Czech Rep. REFERENCE/ POTVRZENÍ/ EMPFEHLUNGSSCHREIBEN/ RÉFÉRENCE/ REFERENCIA/ REFERENZA/ REFERENS Referent name:... Au pair name:: Referent address:. Au pair address:.... Referent tel. no: Au pair tel. no: In what capacity do you know her/him? (V jaké funkci ji/ho znáte?) In welchem Verhältnis stehen Sie zu ihr/ihm?/ Comment le/la connaissez-vous?/ En calidad de qué la conoce?/ Quale è la vostra relazione?/ Lei è il suo/ I vilken egenskap känner Ni sökanden? Employer (Zaměstnavatel)/ Arbeitgeber/ Employeur/ Empleador/ Datore di lavoro/ Arbetsgivare Work Colleague (Kolega ze zaměst.)/ Arbeitskollege/ Relation de travail/ Compañero de trabajo/ Collega di lavoro/ Arbetskamrat Teacher (Učitel)/ Lehrer/ Enseignant/ Profesor/ Insegnante/ Lärare Family Friend (Přítel)/ Freund der Familie/ Ami(e) de la famille/ Amigo de familia/ Amico di famiglia/ Vän till familjen Personal Friend (Rodinný člen)/ Persönlicher Freund/ Ami(e) personnel(le)/ Amigo personal/ Amico Persönlicher Freund 2. How long have you known her/him? (Jak dlouho ji/ho znáte?) Wie lange kennen Sie sie/ihn schon?/ Depuis combien de temps la/le connaissezvous?/ Desde cuando la conoce?/ Da quanto tempo la conosce?/ Hur länge har Ni känt sökanden? 2 years or more (2 roky a více)/ 2 Jahre oder länger/ 2 ans ou plus/ 2 años o más/ Più di due anni 1 to 2 years (1 až 2 roky/ 1 bis 2 Jahre/ De 1 à 2 ans/ 1-2 años/ 1-2 anni/ Ett till två år Less than 1 year (Méně než jeden rok)/ Weniger als 1 Jahr/ Moins d 1 an/ Menos de 1 año/ Meno di un anno/ Mindre än ett år 3. How would you rate her/ his standard of work? (Jak byste hodnotil(a) její/ jeho úroveň v práci?) Wie würden Sie ihre/seine Arbeitsauffassung beurteilen?/ Comment considérezvous la qualité de son travail?/ Cómo calificaría su capacidad de trabajo?/ Come Lei classificherebbe il livello del suo lavoro? 4. How would you rate her/ his interpersonal skills? (Jak byste hodnotil(a) její/ jeho peči o děti? Wie würden Sie ihre/seine zwischenmenschlichen Fähigkeiten beurteilen?/ Que pensez-vous de son sens relationnel?/ Qué opina usted de sus relaciones interpersonales?/ Come Lei valuterebbe le sue capacitá di comunicare con gli altri?/ Hur skulle Ni bedöma sökandens personliga egenskaper? 5. In your experience how would you describe her/ his trustworthiness and reliability? (Z vlastních zkušeností jak byste hodnotil(a) její/ jeho čestnost a spolehlivost?) Wie würden Sie ihre/seine Vertrauenswürdigkeit und Verläßlichkeit beschreiben?/ Selon vous, ses critères de loyauté et d honnêteté sontils?/ Según su experiencia, cómo describiría su sentido de la lealtad y de la honradez? 6. How would you describe her/ his degree of cooperation and helpfulness? (Jak byste hodnotil(a) její/ jeho spolupráci a ochotu? Wie würden Sie ihre/seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit und Mithilfe einschätzen?/ Quel est votre avis sur son niveau de coopération et d aide?/ Cómo describiría su nivel de cooperación y ayuda 7. Describe the character of the person. (Popište charakter hodnocené/ho) Beschreiben Sie den Charakter der Person/ Décrivez la personnalité de la personne/ Describa el caracter de la persona/ Come descriverebbe il carattere della persona?/ Beskriv sökandens karaktär. I hereby confirm this is my fair and honest assessment. (Potvrzuji tímto, že informace zde vypněné jsou pravdivě.) Referent Signature (Podpis referenta): Date (Datum):..

AU PAIR APPLICATION AU PAIR BEWERBUNG Au pair přihláška

AU PAIR APPLICATION AU PAIR BEWERBUNG Au pair přihláška AU PAIR APPLICATION AU PAIR BEWERBUNG Au pair přihláška Central office Náměstí Svobody 17, 602 00, Czech Republic tel: 00420 542 42 42 42 www.pracovnipobyty.cz Označte požadovanou zemi: Belgium Finland

Více

DOSSIER AU PAIR. Au pair přihláška. Přihlášku prosím vyplňte ve francouzském jazyce, čitelně, hůlkovým písmem a černým perem!

DOSSIER AU PAIR. Au pair přihláška. Přihlášku prosím vyplňte ve francouzském jazyce, čitelně, hůlkovým písmem a černým perem! DOSSIER AU PAIR Au pair přihláška Central office Náměstí Svobody 17, 602 00, Czech Republic tel: 00420 542 42 42 42 www.pracovnipobyty.cz Označte požadovanou zemi: France Bélgique Přihlášku prosím vyplňte

Více

DOSSIER AU PAIR. Au pair přihláška. Přihlášku prosím vyplňte ve francouzském jazyce, čitelně, hůlkovým písmem a černým perem!

DOSSIER AU PAIR. Au pair přihláška. Přihlášku prosím vyplňte ve francouzském jazyce, čitelně, hůlkovým písmem a černým perem! DOSSIER AU PAIR Au pair přihláška Central office Náměstí Svobody 17, 602 00, Czech Republic tel: 00420 542 42 42 42 www.studentagency.cz Označte požadovanou zemi: France Bélgique Přihlášku prosím vyplňte

Více

AU PAIR APPLICATION. Great Britain/ Ireland. Přihlášku prosím vyplňte v anglickém jazyce, čitelně, hůlkovým písmem a černým perem!

AU PAIR APPLICATION. Great Britain/ Ireland. Přihlášku prosím vyplňte v anglickém jazyce, čitelně, hůlkovým písmem a černým perem! AU PAIR APPLICATION Great Britain/ Ireland Central office Náměstí Svobody 17, 602 00, Czech Republic tel: 00420 542 42 42 42 www.pracovnipobyty.cz Přihlášku prosím vyplňte v anglickém jazyce, čitelně,

Více

Jméno a příjmení:... Státní příslušnost:... Kontaktní adresa:... Tel./ Mobil:... E-mail:... Trvalé bydliště:... Datum narození:...

Jméno a příjmení:... Státní příslušnost:... Kontaktní adresa:... Tel./ Mobil:... E-mail:... Trvalé bydliště:... Datum narození:... Žádost Au Pair Jméno a příjmení:.... Státní příslušnost:... Stav:... Kontaktní adresa:.... Tel./ Mobil:... E-mail:... Trvalé bydliště:... Věk:... Datum narození:... Nejbližší možné datum odjezdu do zahraničí:...

Více

Agentura Ariane Poláčkova 1613 Strážnice 69662

Agentura Ariane Poláčkova 1613 Strážnice 69662 Personal Information Name and Surname: Age: Date of birth:. Citizenship: Religion:. Mother s occupation: Father s occupation:. Age of brothers/sisters:... What type of location do you currently live*?

Více

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and the Czech Republic on Social Security Poznámky k žádosti o australský starobní důchod podle dohody o sociální péči mezi

Více

KAPESNÍ PRŮVODCE VELKOU BRITÁNIÍ

KAPESNÍ PRŮVODCE VELKOU BRITÁNIÍ KAPESNÍ PRŮVODCE VELKOU BRITÁNIÍ aneb PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE PRO KAŽDÉHO Vydáno komunitním sdružením (Community Partnership Group) Každý dodatek k pravému poznání, je dodatek k lidské moci. Horace

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

Žádost O Osobní Účet Individual Account Application

Žádost O Osobní Účet Individual Account Application Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 051.GBCZ.IA.v1.16.07.2012 Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 1 ŽÁDOST O OSOBNÍ ÚČET Individual Account Application Před vyplněním následujícího

Více

Hotels revue. Lenka Šmídová. Wellness. Úspěšná česká jachtařka. krotí přírodní živly. ohne Fehl und Tadel

Hotels revue. Lenka Šmídová. Wellness. Úspěšná česká jachtařka. krotí přírodní živly. ohne Fehl und Tadel léto / sommer / summer / 2011 orea Hotels revue Wellness ohne Fehl und Tadel Smaller and smaller... the history of swimming costumes Úspěšná česká jachtařka Lenka Šmídová krotí přírodní živly ... VÍCE,

Více

Návrh pojištění klíčových osob úraz a nemoc Key Man Proposal Form

Návrh pojištění klíčových osob úraz a nemoc Key Man Proposal Form HCC Specialty Ltd. 40 Lime Street London EC3M 5BS, United Kingdom main +44 (0)20 7929 3223 facsimile +44 (0)20 7626 5470 HCC Specialty Návrh pojištění klíčových osob úraz a nemoc Key Man Proposal Form

Více

Accord Canada / République Tchèque

Accord Canada / République Tchèque Accord Canada / République Tchèque Demande de prestations tchèques Voici des renseignements importants dont vous devez tenir compte au moment de remplir votre demande. Veuillez vous assurer de signer la

Více

Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application

Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application 051.GBCZ.CA.v2.17.07.2012 Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application 1 Žádost o firemní účet Corporate Account Application Vyplňte prosím všechny

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

Bedienungsanleitung. Bitte lesen diese Anleitung vor Inbetriebnahme genau durch und bewahren Sie diese für spätere Bezugnahme sorgfältig auf!

Bedienungsanleitung. Bitte lesen diese Anleitung vor Inbetriebnahme genau durch und bewahren Sie diese für spätere Bezugnahme sorgfältig auf! DE Art.-Nr. 16526 POWER PACK BULLY 1000 Ampere Starthilfe Bedienungsanleitung Bitte lesen diese Anleitung vor Inbetriebnahme genau durch und bewahren Sie diese für spätere Bezugnahme sorgfältig auf! 1

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

LIFE IS A RACE. RUN! ŽIVOT JE ZÁVOD. BĚŽ!

LIFE IS A RACE. RUN! ŽIVOT JE ZÁVOD. BĚŽ! 04/2014 MULTILINGUAL MAGAZINE LIFE IS A RACE. RUN! ŽIVOT JE ZÁVOD. BĚŽ! THE LIMITS OF MY LANGUAGE MEAN THE LIMITS OF MY WORLD. LUDWIG WITTGENSTEIN The multilingual magazine PELICAN has been published by

Více

LETNÍ ŠKOLA SLOVANSKÝCH STUDIÍ

LETNÍ ŠKOLA SLOVANSKÝCH STUDIÍ LETNÍ ŠKOLA SLOVANSKÝCH STUDIÍ FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI www.lsss.upol.cz Letní škola slovanských studií (LŠSS) nabízí zahraničním zájemcům kurzy českého jazyka, podle individuálního

Více

ŠKOLA DOBRÉHO STARTU

ŠKOLA DOBRÉHO STARTU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA DOBRÉHO STARTU Příloha č. 1 RVP ZV - Standardy pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŽEROTÍNOVA 376 1 Obsah : strana Obsah 2 Identifikační

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

MOD. Income and assets Příjem a majetek. Purpose of this form Účel tohoto formuláře. Your partner Váš partner/ka

MOD. Income and assets Příjem a majetek. Purpose of this form Účel tohoto formuláře. Your partner Váš partner/ka Income and assets Příjem a majetek IA Your partner Váš partner/ka MOD For more information Pro další informace Purpose of this form Účel tohoto formuláře This form is part of your claim for an Australian

Více

Published bei Paritätisches Bildungswerk Landesverband NRW e.v. www.bildung.paritaet-nrw.org 2009

Published bei Paritätisches Bildungswerk Landesverband NRW e.v. www.bildung.paritaet-nrw.org 2009 Parent s Guide Francoise Ruel Deutsch-französischer Kindergarten Wuppertal Kordula Gützlag Paritätisches Bildungswerk NRW Prof. Dr. Charlotte Röhner Universität Wuppertal Parent s guide Methodology of

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

Metodika aktivity 06 Ověřování klíčových kompetencí oboru P O Z E M N Í S T A V I T E L S T V Í ( S t a v e b n i c t v í ) v rámci projektu

Metodika aktivity 06 Ověřování klíčových kompetencí oboru P O Z E M N Í S T A V I T E L S T V Í ( S t a v e b n i c t v í ) v rámci projektu Metodika aktivity 06 Ověřování klíčových kompetencí oboru P O Z E M N Í S T A V I T E L S T V Í ( S t a v e b n i c t v í ) v rámci projektu Š k o l a p r o p r a k t i c k ý ž i v o t Zpracovali: Mgr.

Více

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

18. 7. 15. 8. 2015 Olomouc, Czech Republic

18. 7. 15. 8. 2015 Olomouc, Czech Republic Letní škola slovanských studií www.lsss.upol.cz 18. 7. 15. 8. 2015 Olomouc, Czech Republic Letní škola slovanských studií (LŠSS) nabízí zahraničním zájemcům kurzy českého jazyka, podle individuálního zájmu

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více