Budoucí kariéra, lákavé dobrodružství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Budoucí kariéra, lákavé dobrodružství"

Transkript

1 Budoucí kariéra, lákavé dobrodružství Jak vyplnit formuláře Zde najdete návod na vyplnění formulářů. Pokud si nebudete vědět rady, rádi Vám poradíme. Všechny formuláře a dokumenty vyplňujte černým tenkým fixem, černou propiskou nebo na počítači, či psacím stroji. Registrační formulář V první řadě musíte vyplnit registrační formulář, kde jsou otázky týkající se Vás a Vašich očekávání na umístění. Doporučujeme věnovat vyplnění formulářů a přípravě dokumentů velkou pozornost, protože se tímto způsobem prezentujete a samozřejmě nejvíce nabídek od rodin mají slečny s perfektní žádostí. Telefonní kontakty - Vždy uvádějte ve tvaru mezinárodních tel. čísel s předvolbou viz.: Děti - Většina rodin, hledajících au pair má minimálně jedno dítě mladší pěti let, proto doporučujeme označit v otázce, jak staré děti byste akceptovala co nejvíce možností. Více dětí neznamená víc práce, často si hrají mezi sebou a nevyžadují od au pair tolik pozornosti. Rodiny s jedním nebo dvěma dětmi jsou výjimkou, většina rodin má 3 a více dětí. Délka pobytu - V této kolonce se snažte vyjít rodině vstříc a pokud nejste omezena dalším studiem nebo zaměstnáním vyplňte, že souhlasíte s umístěním na dobu jednoho roku. V době Vánoc a ještě několikrát během pobytu je většině dívek umožněno navštívit rodinu nebo známé doma. Kouření - Pouze malé procento rodin akceptuje au pair, která kouří. Pokud jste schopna pro svou budoucí práci tohoto zlozvyku alespoň na čas zanechat, raději uveďte, že jste nekuřačka. Pokud si však nejste sama sebou stoprocentně jista, měla byste tuto skutečnost uvést, jinak riskujete vážné problémy během pobytu. Jazykové znalosti V této kolonce se zbytečně nepodceňujte, spíše naopak. Chlapci jako au pair - Chlapci se umisťují do rodin obtížněji než dívky, proto by měli své prezentaci věnovat ještě větší pozornost. Zvláštní důraz je kladen na úroveň angličtiny, řidičský průkaz a ochotu řídit automobil, předchozí zkušenosti s péčí o děti a souhlas s umístěním na jeden rok a déle. Počítejte s tím, že budete požádáni vykonávat veškeré domácí práce, jako je žehlení, praní, vaření, atd. Překlad otázek v registračním formuláři 1. Uveďte pohlaví ( muž/ žena) 2. Datum narození, místo narození 3. Národnost, náboženství. Praktikujete náboženství aktivně? 4. Současné zaměstnání 5. Vzdělání a certifikáty 6. Zaměstnání otce a matky 7. Uveďte jména a věk svých sourozenců 8. Uveďte své zkušenosti při hlídání dětí 9. Kolik by měla mít hostitelská rodina dětí? 10. Chtěl/a byste pracovat se Staršími lidmi Handicapovanou osobou Uveďte věk dětí, se kterými byste chtěla pracovat 11. Vyjmenujte koníčky a zájmy. Umíte plavat? 12. Kouříte? Pokud ano, byla byste ochotná bydlet s rodinou, kde byste nemohla kouřit? 13. Máte platný řidičský průkaz? Kdy jste složila závěrečný test? Pokud máte ŘP, budete ochotna řídit během pobytu? 14. Na jaké úrovni hovoříte danými jazyky? (němčina, angličtina, francouzština, další jazyky) 15. Chcete při Vašem pobytu studovat? 16. Žila jste v poslední době v zahraničí? Jak dlouho? 17. Jak dlouho chcete v dané zemi zůstat? 18. Kdy můžete začít? Kdy chcete pobyt ukončit? 19. Máte kurz první pomoci? 20. Jaký máte způsob stravování? Běžný, Bílé maso, Vegetarián, Vegan Pokud jste vegetarián nebo vegan, budete ochotná připravovat masitá jídla? 21. Budete ochotná žít s rodinou, která má doma kočku nebo psa, kteří žijí buď doma, nebo venku? 22. Výška. Váha. Trpíte nějakou nemocí nebo alergií? 23. Kolik dní jste byl/ a minulý rok nemocná? 24. Máte zápis v trestním rejstříku? Pokud ano, vysvětlete. 25. Další informace, které si přejete dodat (specifikace, umístění, speciální požadavky) 26. Uveďte jméno au pair, blízko které si přejete být umístěna. 27. Napište kontakt na dvě osoby, které Vám poskytují reference. 28. V případě nutnosti koho má agentura kontaktovat? Mluví tento člověk jazykem dané země? PRAHA BRNO PLZEŇ LIBEREC SYDNEY Peroutková 5 Rychtaříkova 1 Pražská 7 / Clarence Street Praha Brno Plzeň Liberec 1 Sydney, NSW 2000 Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Fax: Fax: Fax: Fax: Fax: Mobil: Mobil: Mobil: Mobil: Mobil:

2 Praha 1, Czech Republic AU PAIR REGISTRATION FORM/ AU PAIR FORMULÁŘ/ AU PAIR BEWERBUNGSBOGEN/ AU PAIR BULLETIN D INSCRIPTION/ AU PAIR REGISTRO/ REGISTERINGBLANKET Name/ Name/ Nom/ Nombre Address/ Adrese/ Adrese/ Dirección Telephone number (day):.. Home:.... Telefonnummer(tagsüber)/ Téléphone (travail) / No. De Teléfono (dia) Telefonnummer(zu Hause)/ (maison)/ (Casa) Fax:.. . Desired Country: England Germany Italy Spain Belgium France Sweden Netherlands 1. Gender: Female/ Weiblich/ Feminin/ Chica Male/ Männlich/Maskulin/ Chico 2. Date of Birth/ Geburtsdatum/ Date de naissance/ Fecha de nacimiento:.././. Place of Birth/ Geburtsort/ Lieu/ Lugar de nacimiento:. 3. Nationality/ Nationalität/ Nationalité/ Nacionalidad:. Religion/ Religion.. Regular Practicing/ Regelmäßig ausgeübt/ Pratique régulière/ Practicante : YES NO 4. Present occupation/ Derzeitiger Beruf/ Situation actuelle/ Ocupación en la actualidad. 5. Certificates and Qualifications/ Zertifikate und Qualifikationen/ Diplômes & Qualifications/ Diploma y calificaciones.. 6. Fathers occupation/ Beruf des Vater/ Profession du père/ Ocupación del Padre Mothers occupation/ Beruf der Mutter/ Profession de la mère/ Ocupación de la Madre.. 7. If you have brothers or sisters gives their names and ages/ Haben Sie Geschwister? Wenn ja, wie heißen sie und wie alt sind sie?/ Avez vous des frères et sœurs et leur âge/ Señale el nombre edad de tus hermanos/as: Brothers/ Brüder/ (Alter)/ Frères (Âges)/ Hermanos (edades)... Sisters/ Schwestern (Alter)/ Sœurs (Âges)/ Hermanas (edades) Give details of any experience or training after children/ Donnez-nous des informations sur votre expérience de garde d=enfants/ Señale experiencias o formación relacionda con el cuidado de niños: What size of family would you like to live with? (You can tick one, two or three boxes) In welcher Familie möchten Sie am liebsten leben? (Bitte alle Möglichkeiten ankreuzen)/ Dans quel type de famille aimeriez-vous vivre? (Cochez les cases vous concernant)/ Con que tipo de familia te gustaría vivir? (Señale únicamente las opciones que desea) No children/ Keine Kinder/ Pas d=infant/ Sin niños With one or two children/ Mit einem oder zwei Koncern/ Un ou deux enfants/ Con uno o dos niños With 3 or more children/ Mit 3 oder mehr Koncern/ Trois enfants et plus/ Con tres o más niños 10. Would you work with?/ Mochten Sie arbeiten mit?/ Des personnes âgées. An elderly person/couple/ Älterer Person/Ehepaar/ Una ersona mayor o pareja A disabled person/child/ Behinderter Person/Kind / personne ou un enfant handicapé./ Persona discapacitada o niño Children aged 0-2/ Kindern 0-2 Jahren alt/ Enfant de 0-2 ans/ Niños de edades entre 0-2 Children aged 2-5/ Kindern 2-5 Jahre alt/ Enfant de 2-5 ans/ Niños entre 2-5 Children aged over 5/ Kindern älter als 5 Jahre/ Enfant de + 5 ans/ Niños de más de Hobbies and interests/ Hobbies und Interessen/ Occupations et intérêts/ Aficiones e Intereses. Do you swim?/ Können Sie schwimmen? Yes No 12. Do you smoke?/ Rauchen Sie?/ Fumez-vous?/ Fuma? Yes No If yes would you go to a family where you could not smoke in the home?/ Würden Sie bei einer Familie leben, in der Rauchen verboten ist?/ oui,accepteriez vous une famille où vous ne pourriez pas fumer dans la maison / Estaria dispuesto a dejar de fumar si la familia se lo exigiera? Yes No 13. Do you have a current car driving licence?/ Haben Sie einen gültigen Führerschein?/ Avez vous le permis de conduire voiture/ Tiene Permiso de conducir Yes No If yes on what date did you pass your test?/ Wann haben Sie Test gemacht/ Date d=obtention/ En caso afirmativo Cuándo pasó su examen.. If yes are you willing to drive as part of your job?/ Wenn ja, wann wurde er ausgestellt?/ Si oui souhaitez vous conduire dans le cadre de votre travail?/ Estaria dispuesto a conducir en España Yes No 14. What is you standard of spoken language?/ Welche Sprachkenntnisse haben Sie?/ Quel est votre niveau en langue?/ Cúal es su nivel en las siguientes lenguas? English/ Englisch: None/ Keine/ Pas du tout/ No habla Basic/ Anfänger/ Un peu/ Básico Moderate/ Fortgeschritten/ Moyen/ Moderado Good/ Gut/ Bon/ Bueno Fluent/ Fließend/ Couramment/ Fluido German/Deutsch: None/ Keine/ Pas du tout/ No habla Basic/ Anfänger/ Un peu/ Básico Moderate/ Fortgeschritten/ Moyen/ Moderado Good/ Gut/ Bon/ Bueno Fluent/ Fließend/ Couramment/ Fluido French/Francozisch: None/ Keine/ Pas du tout/ No habla Basic/ Anfänger/ Un peu/ Básico Moderate/ Fortgeschritten/ Moyen/ Moderado Good/ Gut/ Bon/ Bueno Fluent/ Fließend/ Couramment/ Fluido Do you speak any other languages (at what level)? / Sprechen Sie andere Sprachen (wie gut?)?/ Parlez vous une autre langue(à quel niveau)?/ Habla Ud. Otros idiomas? (que nivel) Photography

3 15. Do you want to go to college to study while you are an au pair? / Möchten Sie in eine Sprachenschule gehen, um Deutsch zu lernen?/ Voulez-vous aller dans une école pour étudier pendant que vous êtes au pair?/ Desea asistir a una academia de idiomas durante su estancia de Au-Pair? Yes No 16. If you visited your chosen country or lived aboard before?/ When was it, where and for how long?/ Waren Sie schon im Ausland? Wenn ja, wann, wo und wie lange?/ Si vous êtes déjà venu en France pour visiter ou y vivre, quand, où et pour combien de temps êtes vous venu?. 17. How long do you wish to stay? ( Most families prefer a one year placements)/ Wie lange mochten Sie bleiben?/ Combien de temps souhaitez vous rester One year or more/ Ein Jahr und mehr/ Un an ou plus Summer holidays (July to September)/ Sommerferien/ Vacances dété Other/ andere/ Autre When could you start/ Wann können Sie anfangen?.. to finish (if applicable)?/ Wann aufhören(falls erforderlich)? 19. Have you had any training in First Aid?/ Haben Sie einen Erste Hilfe Kursus absolviert/ Avez vous un brevet de secourisme?/ Tiene nociones de primeros auxilios? Yes No 20. What is your diet? / Ihre Ernährung?/ Quel est votre régime alimentaire/ Cuál es su dieta? Conventional/ Normale Kost/ Normal/ Convencional White Meat/ Weißes Fleisch/ Viande Blance/ Carne Vegetarian/ Vegetarier/ Végétarien/ Vegetariana Vegan/ Veganer/ Végélatien/ Vegan If you are vegetarian or vegan would you prepare meat meals?/ Würden Sie als Vegetarier trotzdem Fleischgerichte zubereiten?/ Si vous êtes Végétarien ou Végélatien, pouvez vous préparer les repas/ Si eres vegetariana) podrías preparar comidas de carne? Yes No 21. Would you work with a family that had? (Tick all those that apply to you)/ Würden Sie bei einer Familie leben, die sich? (Bitte alle Möglichkeiten ankreuzen):/ Souhaiteriez-vous travailler dans une famille qui possède/ Cuánto tiempo desea permanecer? (la mayoria de las familias prefieren un año)/ Trabajarias con una familia que tuviese?: (Cubre todas las casillas con las que estes de acuerdo) A dog living in the house/ Einen Hund im Haus hält/ Un chien vivant dans la mason/ Perro viviendo en casa. Perro viviendo fuera A dog living outside/ Einen Hund im Freien hält/ Un chien vivant dehors A cat living in the house/ Einen Katze im Haus hält/ Un chat vivant dans la mason/ Gato viviendo en casa.. A cat living outside/ Einen Katze im Freien hält Un chat vivant dehors/ Gato viviendo fuera 22. Height/ Größe/ Hauteur/ Altura... cm Weight/ Gewicht/ Poids/ Peso kg Do you have any disabilities, illnesses or allergies? / Haben Sie Nahrungsmittelallergien oder andere Ernährungseinschränkungen?/ Faites vous des allergies alimentaires / Avez vous des allergies ou problèmes de santé/ Tiene algún impedimento fisico, enfermedad o alergia? How many days off work or college have you had in the last 12 months due to illness?/ Wie lange waren Sie Im letzten Jahr arbeitsunfähig?/ Combien de jours avez-vous manqué durant ces 12 derniers mois pour maladie / Cuánto tiempo has faltado a su trabajo o escuela por enfermedad, en los últimos 12 meses? days/ Tagen/ moura/ dias 24. Do you have a criminal record? Sind Sie vorbestraft?/ Avez vous un casier judiciaire?/ Tiene algún historial criminal? Yes No If yes please give details/ Wenn ja, nennen Sie bitte Einzelheiten/ Si oui, commentaires/ Si es afirmativo, por favor detalles 25. Any other information you wish to give/ Andere Informationen, die Sie für wichtig halten / Ou autres commentaires/ Añada cualquier información que considere importante Give the name of any other au pair you wish to be placed near?/ Nennen Sie uns andere Au pairs, in deren Nähe Sie sein möchten?/ Si vous souhaitez être logée près d=une autre fille au pair, donnez nous son nom/ Danos el nombre de otra au pair de la que desees estar cerca Please give the name, address and telephone number of two references (not relatives)/ Bitte geben Sie uns Namen, Adresse und Telefonnummer zweier Referenzen(keine Verwandten)/ Veuillez donner les noms, adresses et numéro de téléphone de deux références(pas de lien de parenté):/ Por favor, indíquenos el nombre, dirección y no de teléfono de dos personas (no familiares) a quien pedir referencias.: Name/ Nom / Nombre.. Name/ Nom / Nombre.. Address/ Adrese/ Dirección. Address/ Adrese/ Dirección Tel.No/ Téléphone/ No de teléfono. Tel.No/ Téléphone/ Nodeteléfono. 28. In case of accident or emergency give the name and address of your next of kin. / Wer sind im Notfall Ihre nächsten Angehörigen/ En cas de problème, personne à contacter/ Contacto en caso de accidente o enfermedad: Name/ Name/Nom.. Address/ Adresse..... Tel.No.... Does your next of kin speak the language of your destination country?/ Sprechen diese Anghörigen Deutsch?/ Cette personne parle-t-elle Français/ Hablan español tus parientes más cercanos? Yes No The information contained in this form is transferred to computer records. It will not be supplied to any third party other than prospective families. I confirm the information in this form is correct and I accept the standard conditions Signature (Podpis): Date (Datum):..

4 Praha 1, Czech Rep. MEDICAL REFERENCE/ LÉKÁŘSKÉ POTVRZENÍ/ ÄRZTLICHES ATTEST/ CERTIFICAT MEDICAL/ FICHA MÉDICA/ CERTIFICATO MEDICO/ MEDICINSK REFERENS Name/ Name/ Nom/ Nombre Address/ Adrese/ Adrese/ Dirección.. Date of Birth/ Geburtsdatum/ Date de naissance/ Fecha de nacimiento:.. 1. Is the patient in good health? (Je zdravotní stav pacientky celkově dobrý?) Yes No Ist der Patient bei guter Gesundheit?/ Le patient est-il en bonne santé?/ Está el paciente en buen estado de salud?/ La paziente gode di buona salute?/ Är patienten vid god hälsa? 2. Has the patient been seriously ill during the last year? (Byla vážně nemocná v posledním roce?) Yes No War der Patient im letzten Jahr krank?/ Le patient a-t-il été malade au cours de l année dernière?/ Padecio el paciente alguna enfermedad durante el año pasado?/ La paziente è stata malata nel corso dell ultimo anno?/ Har patienten varit sjuk det senaste året? If yes, please give details (Pokud ano, udejte prosím podrobnosti): Wenn ja, bitte geben Sie weitere Informationen:/ Si oui, de quelle nature? Si la respuesta es afirmativa, por favor, especifiquela/ 3. Does the patient suffer from any of the following illness? (Trpí pacient některými z těchto nemocí?) Leidet der Patient an irgendeiner der folgenden Krankheiten?/ Le patient souffre-t-il d une des maladies suivantes?/ Sufre el paciente alguno de estos problemas?/ La paziente ha sofferto delle seguenti malattie?/ Lider patienten av något av följande? Diabetes (Cukrovka)/ Diabetes/ Diabète/ Diabetes/ Diabete/ Diabetes Yes No Epilepsy (Epilepsie)/ Epilepsie/ Epilepsie/ Epilepsia/ Epilessia/ Epilepsi Yes No Asthma (Astma)/ Asthma/ Asthme/ Asma/ Asma/ Astma Yes No 4. Does the patient have any history of psychiatric illness? (Byl pacient podroben psychiatrické léčbě?) Yes No Gibt es in der Krankengeschichte des Patienten Hinweise auf psychiatrische Erkrankungen/ Le patient a-t-il des antécédents psychiatriques?/ Tiene el paciente algun historial spiquiatrico?/ La paziente ha sofferto di qualche malattia psichiatrica?/ Har patienten någon gång lidit av psykiska besvär? If yes, please give details (Pokud ano, udejte prosím podrobnosti): Wenn ja, bitte geben Sie weitere Informationen/ Si oui, de quelle nature?/ Si la respuesta es afirmativa, por favor, especifiquela/ 5. Is the patient suitable to look after children? (Je pacientka schopna se starat o děti?) Yes No Ist der Patient dazu geeignet, auf Kinder aufzupassen?/ Est-il en mesure de s occuper d enfants?/ Está el paciente capacitado para cuidar niños?/ A suo guidizio, la paziente è in grado di prendersi cura dei bambini?/ Är patienten lämpad för att ta hand om barn? 6. Are you aware of any medical condition for which the patient may require treatment during the next two years? Yes No (Víte o nějakých lékařských potřebách, které by mohla pacientka vyžadovat po dobu následujících let?) Gibt es irgendwelche Anzeichen einer Erkrankung des Patienten, welche in den nächsten zwei Jahren einer Behandlung bedarf?/ Savezvous si le patient doit subir un traitement médical au cours des prochaines années?/ Sabe usted si el paciente tiene que seguir alguna medicación durante los dos proximos años?/ Lei è al corrente di qualce malattia che potrebbe richiedere una cura nei prossimi due anni?/ Känner Ni till någon medicinsk omständighet som kan medföra att patienten behöver behandling inom de två nästkommande åren? If yes, please give details. (Pokud ano, udejte prosím podrobnosti.) Wenn ja, bitte geben Sie weitere Informationen/ Si oui, de quelle nature?/ Si la respuesta es afirmativa, por favor, especifiquela/ Doctor seal (Razítko lékaře): Doctor Signature (Podpis lékaře): Date (Datum):..

5 Praha 1, Czech Rep. REFERENCE/ POTVRZENÍ/ EMPFEHLUNGSSCHREIBEN/ RÉFÉRENCE/ REFERENCIA/ REFERENZA/ REFERENS Referent name:... Au pair name:: Referent address:. Au pair address:.... Referent tel. no: Au pair tel. no: In what capacity do you know her/him? (V jaké funkci ji/ho znáte?) In welchem Verhältnis stehen Sie zu ihr/ihm?/ Comment le/la connaissez-vous?/ En calidad de qué la conoce?/ Quale è la vostra relazione?/ Lei è il suo/ I vilken egenskap känner Ni sökanden? Employer (Zaměstnavatel)/ Arbeitgeber/ Employeur/ Empleador/ Datore di lavoro/ Arbetsgivare Work Colleague (Kolega ze zaměst.)/ Arbeitskollege/ Relation de travail/ Compañero de trabajo/ Collega di lavoro/ Arbetskamrat Teacher (Učitel)/ Lehrer/ Enseignant/ Profesor/ Insegnante/ Lärare Family Friend (Přítel)/ Freund der Familie/ Ami(e) de la famille/ Amigo de familia/ Amico di famiglia/ Vän till familjen Personal Friend (Rodinný člen)/ Persönlicher Freund/ Ami(e) personnel(le)/ Amigo personal/ Amico Persönlicher Freund 2. How long have you known her/him? (Jak dlouho ji/ho znáte?) Wie lange kennen Sie sie/ihn schon?/ Depuis combien de temps la/le connaissezvous?/ Desde cuando la conoce?/ Da quanto tempo la conosce?/ Hur länge har Ni känt sökanden? 2 years or more (2 roky a více)/ 2 Jahre oder länger/ 2 ans ou plus/ 2 años o más/ Più di due anni 1 to 2 years (1 až 2 roky/ 1 bis 2 Jahre/ De 1 à 2 ans/ 1-2 años/ 1-2 anni/ Ett till två år Less than 1 year (Méně než jeden rok)/ Weniger als 1 Jahr/ Moins d 1 an/ Menos de 1 año/ Meno di un anno/ Mindre än ett år 3. How would you rate her/ his standard of work? (Jak byste hodnotil(a) její/ jeho úroveň v práci?) Wie würden Sie ihre/seine Arbeitsauffassung beurteilen?/ Comment considérezvous la qualité de son travail?/ Cómo calificaría su capacidad de trabajo?/ Come Lei classificherebbe il livello del suo lavoro? 4. How would you rate her/ his interpersonal skills? (Jak byste hodnotil(a) její/ jeho peči o děti? Wie würden Sie ihre/seine zwischenmenschlichen Fähigkeiten beurteilen?/ Que pensez-vous de son sens relationnel?/ Qué opina usted de sus relaciones interpersonales?/ Come Lei valuterebbe le sue capacitá di comunicare con gli altri?/ Hur skulle Ni bedöma sökandens personliga egenskaper? 5. In your experience how would you describe her/ his trustworthiness and reliability? (Z vlastních zkušeností jak byste hodnotil(a) její/ jeho čestnost a spolehlivost?) Wie würden Sie ihre/seine Vertrauenswürdigkeit und Verläßlichkeit beschreiben?/ Selon vous, ses critères de loyauté et d honnêteté sontils?/ Según su experiencia, cómo describiría su sentido de la lealtad y de la honradez? 6. How would you describe her/ his degree of cooperation and helpfulness? (Jak byste hodnotil(a) její/ jeho spolupráci a ochotu? Wie würden Sie ihre/seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit und Mithilfe einschätzen?/ Quel est votre avis sur son niveau de coopération et d aide?/ Cómo describiría su nivel de cooperación y ayuda 7. Describe the character of the person. (Popište charakter hodnocené/ho) Beschreiben Sie den Charakter der Person/ Décrivez la personnalité de la personne/ Describa el caracter de la persona/ Come descriverebbe il carattere della persona?/ Beskriv sökandens karaktär. I hereby confirm this is my fair and honest assessment. (Potvrzuji tímto, že informace zde vypněné jsou pravdivě.) Referent Signature (Podpis referenta): Date (Datum):..

CHARACTER REFERENCE CHARAKTER REFERENZ RECOMMANDATION CARACTÉRIELE

CHARACTER REFERENCE CHARAKTER REFERENZ RECOMMANDATION CARACTÉRIELE CHARACTER REFERENCE CHARAKTER REFERENZ RECOMMANDATION CARACTÉRIELE Central office Náměstí Svobody 17, 602 00, Czech Republic tel: 00420 542 42 42 42 www.studentagency.cz is applying to au pair programme.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

MOTHER S HELP APPLICATION

MOTHER S HELP APPLICATION MOTHER S HELP APPLICATION Great Britain Central office Náměstí Svobody 17, 602 00, Czech Republic tel: 00420 542 42 42 42 www.studentagency.cz Přihlášku prosím vyplňte v anglickém jazyce, čitelně, hůlkovým

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Žádosti o víza do Ruské federace

Žádosti o víza do Ruské federace Žádosti o víza do Ruské federace Od 16. července zavádí zastupitelský úřad Ruské federace nový způsob podávání žádostí o udělení víza. Od tohoto data je pro všechny žadatele povinné zadat žádost nejprve

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_145 Minulý čas složený Passé composé Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

AU PAIR APPLICATION. Great Britain. Přihlášku prosím vyplňte v anglickém jazyce, čitelně, hůlkovým písmem a černým perem! Childcare reference/skills

AU PAIR APPLICATION. Great Britain. Přihlášku prosím vyplňte v anglickém jazyce, čitelně, hůlkovým písmem a černým perem! Childcare reference/skills AU PAIR APPLICATION Great Britain Central office Namesti Svobody 17, 602 00, Czech Republic tel: 00420 542 42 42 42 www.studentagency.cz Přihlášku prosím vyplňte v anglickém jazyce, čitelně, hůlkovým písmem

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Název: Posloupnosti Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 5. (3. ročník vyššího gymnázia,

Více

DOSSIER AU PAIR. Au pair přihláška. Přihlášku prosím vyplňte ve francouzském jazyce, čitelně, hůlkovým písmem a černým perem!

DOSSIER AU PAIR. Au pair přihláška. Přihlášku prosím vyplňte ve francouzském jazyce, čitelně, hůlkovým písmem a černým perem! DOSSIER AU PAIR Au pair přihláška Central office Bašty 2, Brno 602 00, Czech Republic Tel.: +420-5-42 42 42 42 Fax: +420-5-42 42 42 40 www.studentagency.cz Označte požadovanou zemi: France Bélgique Přihlášku

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_ 04_TEST 7 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

a) 9 4 3 b) -2 9 5 3 2 6 7 9 5 0 6

a) 9 4 3 b) -2 9 5 3 2 6 7 9 5 0 6 MATEMATIKA 1. Která rovnost není správná? a) 3 (4+5) 2 = 54 b) 3 (4+5 2) = 52 c) (3 4+5) 2 = 34 d) 3 4+5 2 = 22 2. Jirka si z ušetřených peněz koupil knihu za 102,- Kč a zápisník za 40,- Kč. Kolik korun

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz MUST vs. HAVE TO Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_10_ANJ

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ tř.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ tř. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) tř. Družby 7.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Žádost o práci ve Velké Británii

Žádost o práci ve Velké Británii Evropské služby zaměstnanosti Strategie ucházení se o volné místo Žádost o práci ve Velké Británii Hledání práce na místě (E303) - pomocí lokálních úřadů práce (Jobcentres), - pomocí soukromých agentur

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

III_2-05-02_The Verb to Be sloveso Být pracovní list.doc III_2-05-02_The Verb to Be sloveso Být pracovní list - řešení.doc

III_2-05-02_The Verb to Be sloveso Být pracovní list.doc III_2-05-02_The Verb to Be sloveso Být pracovní list - řešení.doc Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: The verb To BE sloveso Být Pořadové číslo: III_2-05-02 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. AC Téma hodiny: Sloveso Být Procvičovat sloveso to

Více

Pracovní list je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se v něm budou zabývat gramatikou, kterou by měli na konci 7. ročníku ovládat.

Pracovní list je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se v něm budou zabývat gramatikou, kterou by měli na konci 7. ročníku ovládat. Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 7.10 Gramatika Pracovní list je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se v něm budou zabývat

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : My family, my hobbies Present simple and continuous, Wh- questions

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : My family, my hobbies Present simple and continuous, Wh- questions PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Eva Prokšová j5-doc-pro-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Johny, My name s Pavel Novák and I m twelve years old. I m from Prague which

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

SOLICITUD DE AU PAIR

SOLICITUD DE AU PAIR SOLICITUD DE AU PAIR España Au pair přihláška Central office Náměstí Svobody 17, 602 00, Czech Republic tel: 00420 542 42 42 42 www.studentagency.cz Přihlášku prosím vyplňte ve španělském jazyce, čitelně,

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_09_16_Prověrka 1.pololetí

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_09_16_Prověrka 1.pololetí Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 Autor: Jana Vlčková Název: VY_32_INOVACE_09_16_Prověrka 1.pololetí Téma: Prověrka z probraného učiva po pololetí

Více

TÉMA: Časování sloves ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

TÉMA: Časování sloves ZPŮSOBOVÁ SLOVESA TÉMA: Časování sloves ZPŮSOBOVÁ SLOVESA Pracovní list č. 2 1. Přiřaď český význam modálních sloves: dürfen - sollen - können - wollen - mögen - + wissen müssen - chtít moci, umět muset smět mít povinnost

Více

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_20 Tématický celek: Gramatika

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Žádosti o víza do Ruské federace

Žádosti o víza do Ruské federace Žádosti o víza do Ruské federace 15. července 2012 zavedl zastupitelský úřad Ruské federace nový způsob podávání žádostí o udělení víza. Od tohoto data je pro všechny žadatele povinné zadat žádost nejprve

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

AU PAIR APPLICATION AU PAIR BEWERBUNG Au pair přihláška

AU PAIR APPLICATION AU PAIR BEWERBUNG Au pair přihláška AU PAIR APPLICATION AU PAIR BEWERBUNG Au pair přihláška Central office Náměstí Svobody 17, 602 00, Czech Republic tel: 00420 542 42 42 42 www.studentagency.cz Označte požadovanou zemi: Belgium Denmark

Více

AU PAIR APPLICATION IRELAND. Passport photo. Personal Detail. Name

AU PAIR APPLICATION IRELAND. Passport photo. Personal Detail. Name AU PAIR APPLICATION IRELAND Přihlášku prosím vyplňte v anglickém jazyce, čitelně, hůlkovým písmem a černým perem! Central office Náměstí Svobody 17, 602 00, Czech Republic tel: 00420 542 42 42 42 www.studentagency.cz

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini)

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) 1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) Rod mužský le/l les Rod ženský la/l les Jednotné číslo V češtině rozlišujeme tři rody, ve francouzštině pouze

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-06 Pracovní list Přivlastňovací zájmena Pracovní list pomáhá

Více

PSANÍ. (1) My address is Dlouhá 34, Liberec. Thank you and!

PSANÍ. (1) My address is Dlouhá 34, Liberec. Thank you and! PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Petra Prokophová aj5-kap-prk-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Santa, (1) My address is Dlouhá 34, Liberec. Thank you and! (2)I

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

Žáci umí určit předložky 3. pádu, ví, jak se změní osobní zájmena a umí vědomosti používat ve větách.

Žáci umí určit předložky 3. pádu, ví, jak se změní osobní zájmena a umí vědomosti používat ve větách. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_09 Osobní zájmena a předložky se 3. pádem Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování předložek a

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. Familie. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. Familie. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Wir leben und sprechen Deutsch II Familie Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/19-20 Autor Mgr. Eva Gapková Datum vzniku

Více

Žádosti o víza do Ruské federace

Žádosti o víza do Ruské federace Žádosti o víza do Ruské federace 15. července 2012 zavedl zastupitelský úřad Ruské federace nový způsob podávání žádostí o udělení víza. Od tohoto data je pro všechny žadatele povinné zadat žádost nejprve

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Název sady: Zpracování gramatiky pro 1. - 3. ročník čtyřletého gymnázia a uměleckých oborů

Název sady: Zpracování gramatiky pro 1. - 3. ročník čtyřletého gymnázia a uměleckých oborů Datum: 1. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_246 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Autor: Název materiálu: Číslo projektu: Tematická oblast: Datum tvorby:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Autor: Název materiálu: Číslo projektu: Tematická oblast: Datum tvorby: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_05_TEST 1-9 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 20 30 min Pracujte ve dvojicích. Vylosujte si jednu ilustraci a sestavte rozhovor, který mezi sebou

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_TEST 11-12 LEKCE_ET3 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více