Anglický jazyk II. stupeň - procvičování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anglický jazyk II. stupeň - procvičování"

Transkript

1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/ Název: Autor: Anglický jazyk II. stupeň - procvičování Jana Žemličková Rok vydání: 2010 Výukový materiál Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim

2 Obsah: 1. Obsah 2. Přítomný čas prostý 3. Přítomný čas průběhový 4. Minulý čas prostý 5. Minulý čas průběhový 6. Budoucí čas prostý 7. Budoucí čas průběhový, jiné vyjádření budoucnosti 8. Předpřítomný čas prostý 9. Předpřítomný čas průběhový 10. Pouţití členu určitého v názvech 11. Stupňování přídavných jmen vysvětlení 12. Stupňování přídavných jmen procvičování 13. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 14. Minulý čas Crossword Minulý čas Crossword Minulý čas Crossword Řešení - Přítomný čas prostý 18. Řešení Přítomný čas průběhový 19. Řešení Minulý čas prostý 20. Řešení Minulý čas průběhový 21. Řešení Budoucí čas prostý 22. Řešení Budoucí čas průběhový, jiné vyjádření budoucnosti 23. Řešení Předpřítomný čas prostý 24. Řešení Předpřítomný čas průběhový 25. Řešení Pouţití členu určitého v názvech 26. Řešení Stupňování přídavných jmen vysvětlení 27. Řešení Stupňování přídavných jmen procvičování 28. Řešení The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 29. Řešení Minulý čas Crossword Řešení Minulý čas Crossword Řešení Minulý čas Crossword Metodický pokyn k vyplňování pracovních listů 33. Pouţitá literatura 1

3 1.) Prostý - děj se opakuje PŘÍTOMNÝ ČAS - jde o obecně platný děj - u jízdního řádu či rozvrhu, podmět musí být neživotný, např. vlak Nejčastější slova ve větě: často = obvykle = vţdycky = někdy = nikdy = kaţdý den = kaţdý týden = kaţdý měsíc = kaţdý rok = pondělí = úterý = středa = čtvrtek = pátek = sobota = neděle = ráno = odpoledne = večer = noc = poledne = půlnoc = Tvoří se: + -? kladná věta záporná věta otázka 1, 2 os. č. j., 1-3 os. č. m. 3 os. č. j. 3 os. č. j.- o, x, s, ss, sh, ch Příklad: Ona chodí do školy kaţdý den. Ona nechodí do školy kaţdý den. Chodí ona do školy kaţdý den? My chodíme do školy kaţdý den. My nechodíme do školy kaţdý den. Chodíme my do školy kaţdý den? Procvičení: Maminka čte kaţdé ráno noviny. Tatínek se často dívá na televizi. Čtou tvé sestry kaţdý měsíc knihu? My někdy jezdíme k babičce. Děláš domácí úkol kaţdé odpoledne? 2

4 2.) Průběhový - děj právě probíhá - jistá budoucnost (naplánovaná), podmětem je člověk Nejčastější slova ve větě: teď = právě teď = v tuhle chvíli = Tvoří se: + (za slovesem) Časování slovesa TO BE (BÝT) v přítomném čase: Dlouhý tvar Já jsem Ty jsi On je Ona je Ono je My jsme Vy jste Oni jsou Zkrácený tvar Já nejsem Ty nejsi On není Ona není Ono není My nejsme Vy nejste Oni nejsou Příklad: Ty jdeš právě do školy. Ty nejdeš právě do školy. Jdeš právě do školy? Procvičení: Maminka právě čte noviny. Tatínek se teď nedívá na televizi. Čtou teď moje sestry knihu? Jejich pes běhá po zahradě. Můj bratr teď pomáhá mamince v kuchyni. Dělá Mike právě domácí úkol? 3

5 1.) Prostý - děj se začal a skončil v minulosti MINULÝ ČAS - souvislé vyprávění z minulosti Nejčastější slova ve větě: Včera = Před 2 dny = Minulý týden = Před týdnem= Minulou noc = Minulý víkend = Minulý rok = Před rokem = Před 5 lety = Minulé pondělí = Kdy = Tvoří se: + -? kladná věta záporná věta otázka pravidelné slovesa nepravidelné slovesa Příklady: - pravidelných sloves: - nepravidelných sloves: Příklad: - pravidelná slovesa: Ty ses včera díval na televizi. Ty ses včera nedíval na televizi. Díval ses včera na televizi? - nepravidelná slovesa: Ty jsi šel včera do školy. Ty jsi nešel včera do školy. Šel jsi včera do školy? Procvičení: Moje maminka pracovala před rokem ve škole. Poslouchali jste včera rádio? Já jsem v sobotu dělal domácí úkol. Hráli kluci včera ráno fotbal? My jsme je nepotkali. 4

6 2.) Průběhový - děj probíhal v určitém období v minulosti - dva i více dějů probíhalo současně a trvaly určitou dobu - děj probíhal po určitou dobu v minulosti a byl přerušen jiným dějem (=dějem prostým) Tvoří se: + (za slovesem) Nejčastější slova ve větě: Zatímco = Kdyţ = Časování slovesa TO BE (BÝT) v minulém čase: Já byl Tys byl On byl Ona byla Ono bylo My jsme byli Vy jste byli Oni byli Já nebyl Tys nebyl On nebyl Ona nebyla Ono nebylo My jsme nebyli Vy jste nebyli Oni nebyli Příklad: Ty jsi včera v osm hodin četl knihu. Ty jsi včera v osm hodin nečetl knihu. Četl jsi včera v osm hodin knihu? Procvičení: Mike nepsal minulý pátek v pět hodin domácí úkol. Maminka spala, zatímco tatínek pracoval na zahradě. Kdyţ Kate myla nádobí, rozbila talíř. Hráli kluci ve středu ve tři hodiny fotbal? Zatímco Petr myl auto, Marie uklízela jeho pokoj. Dívala jsem se na televizi, kdyţ bratr přijel. 5

7 1.) Prostý - náhlé rozhodnutí BUDOUCÍ ČAS - prostá informace o budoucnosti - předpověď - nabídka, hrozba, slib - ve zdvořilostní otázce Nejčastější slova ve větě: zítra = dnes v noci = příští týden = příští rok = dnes večer = dnes odpoledne = Tvoří se: + infinitiv slovesa (bez to) Příklad: Ty přijdeš. Ty nepřijdeš. Přijdeš? Procvičování: My ti pomůţeme. Donesu ti nápoj. Bude sněţit? My vyhrajeme! Koupíš mi lístek? Zavřu okno. Nepůjdu do kina. Zítra bude pršet. 6

8 2.) Průběhový - děje budou probíhat v určitou dobu, nebo po určitou dobu Tvoří se: + + Příklad: Zítra v pět hodin tě budu čekat. Zítra v pět hodin tě nebudu čekat. Budeš mně zítra v pět hodin čekat? Procvičení: V pátek v pět hodin půjdeme do kina. Oni nebudou dělat zítra v osm hodin domácí úkol. Budeš dnes ve čtyři hodiny hrát fotbal? Jiné vyjádření budoucnosti 3.) be going to - plán - předpoklad 4.) přítomný čas průběhový - jistá budoucnost, naplánovaný děj pro lidskou osobu 5.) přítomný čas prostý - jízdní řády, rozvrhy, programy Procvičení: Chystám se jet na prázdniny do Ameriky. Plánují tvoji rodiče se dívat večer na televizi? Zítra odjíţdí. My nechystáme narozeninovou oslavu. Co se chystáš dělat dnes večer? Podívej se na nebe, bude pršet. Oni se nechystají jít do kina v sobotu odpoledne. Hodina začíná v osm hodin. Jejich tatínek chystá umýt auto zítra ráno. Vlak přijíţdí v pět hodin. 7

9 PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS 1.) Prostý - děj se odehrál v minulosti (blíže neurčené době) a trvá do přítomnosti - děj začal v minulosti a dosud trvá - děj skončil, ale doba, kdy probíhal, stále trvá - mluvíme-li o důležité zkušenosti či zážitku - v otázce, kdy se ptáme, jestli se dosud něco stalo, či nestalo - děj skončil, ale trvají následky Nejčastější slova ve větě: Od = Po dobu = Někdy = Nikdy = Vţdy = Uţ = Ještě, uţ = Ještě ne = Právě = Letos = Poslední dobou = Nedávno = Jak dlouho = Od kdy = Tvoří se: + -? kladná věta záporná věta otázka pravidelná slovesa nepravidelná slovesa Příklad: - pravidelná slovesa: On si vyčistil boty. On si nevyčistil boty. Vyčistil si boty? - nepravidelná slovesa: On si zlomil nohu. On si nezlomil nohu. Zlomil si nohu? Procvičování: Uţ jsi někdy byl v Austrálii. Dnes jsem uţ napsal pět dopisů. Já jsem ještě nikdy nebyl v Americe. 8

10 2.) Průběhový česká věta je v přítomném čase - děj začal v minulosti a stále trvá jak dlouho děj probíhá, bývá většinou určeno výrazy (since a for) - děj v minulosti skončil, ale má následek do přítomnosti - děj skončil, ale doba v které probíhal, trvá - v otázce HOW LONG? Nejčastější slova ve větě: Od= Po= Jak dlouho= Tvoří se: + + Příklad: Ty čteš uţ dvě hodiny. Ty nečteš uţ dvě hodiny. Čteš uţ dvě hodiny? Procvičování: Sedí tady 20 minut. Pracovali jsme dlouho a teď jsme unaveni. Četl jsem celé ráno. (Je stále ráno) Jak dlouho řídíš? 9

11 POUŽITÍ ČLENU URČITÉHO V NÁZVECH 1.) NULOVÝ ČLEN: CONTINENTS Světadíly - Europe, Australia, Central Asia, South America, kromě the Antarctic COUNTRIES - Státy, země 1) Jednoslovné názvy států V JEDNOTNÉM ČÍSLE - France, Britain, California 2) Víceslovné názvy (sloţené z vlastního a obecného podst. jména) - New Mexico CITIES, TOWNS, VILLAGES - Města a obce - New York, Prague, Hrochův Týnec MOUNTAINS hory - Sněţka, Mount Everest, Ben Nevis LAKES - jezera - Loch Ness, Lake Michigan ISLANDS - ostrovy - Madagaskar 2.) ČLEN URČITÝ: COUNTRIES - Státy, země 1) Jednoslovné názvy států v MNOŽNÉM ČÍSLE - the Netherlands 2) Víceslovné názvy států mající v názvu: Republic, Union, State, Kingdom atd. - the Czech Republic, the USA, the European Union, the United Kingdom CITIES, TOWNS, VILLAGES - Města a obce s vazbou the city of..., the town of... the city of New York OCEANS - oceány - the Pacific Ocean SEAS moře - the North Sea CHANNELS průlivy - the English Channel RIVERS řeky - the Mississippi, the River Elbe MOUNTAINS pohoří - the Alps DESERTS pouště - the Sahara ISLANDS souostroví - the Seychelles Procvičení: Republic of Ireland Sydney European Union Central Asia New Zealand Missouri river Alps Madagaskar Loch Ness United Kingdom Himalayas Netherlands 10

12 STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN Přídavná jména dělíme na 3 skupiny: 1) Krátká 2) Dlouhá 3) Nepravidelná 1) Krátká přídavná jména - Skládají se z jedné, max. dvou slabik základní tvar komparativ (2.stupeň) superlativ (3.stupeň) long dlouhý longer delší the longest - nejdelší big velký bigger větší the biggest - největší clever chytrý cleverer chytřejší the cleverest - nejchytřejší funny legrační funnier legračnější the funniest - nejlegračnější 2) Dlouhá přídavná jména a) kladné stupňování základní tvar komparativ (2.stupeň) superlativ (3.stupeň) useful - uţitečný more useful uţitečnější the most useful - nejuţitečnější interesting - zajímavý more interesting zajímavější the most interesting nejzajímavější b) záporné stupňování useful - užitečný less useful méně užitečný the least useful - užitečný interesting - zajímavý less interesting méně zajímavý the least interesting nejméně zajímavý 3) Nepravidelná přídavná jména základní tvar komparativ (2.stupeň) superlativ (3.stupeň) good dobrý better lepší the best - nejlepší bad špatný worse horší the worst - nejhorší many (mnoho poč. p. jm.) more (více) the most (nejvíce) much (mnoho - nepoč. p. jm.) more (více) the most (nejvíce) little (málo - nepoč. p. jm.) less (méně) the least (nejméně) few (málo poč. p. jm.) fewer (méně) the fewest (nejméně) Nejčastější slova ve větě: tak.jako = as.as neţ = than z = of 11

13 Procvičování: On je tak vysoký jako Mary. Ona je mladší neţ Mike. Petr je ze všech nejstarší. Tato kniha je zajímavější neţ tamta kniha. Tento film je nejnudnější ze všech. Ugly Slow Fast Small High Young Large Cheerful Difficult Stupid Exciting Boring Nice Dry Thin česky základní tvar 1.stupeň - komparativ 2.stupeň - superlativ the most important shorter old more dangerous less interesting easy the most beautiful good expensive worse the coldest warmer 12

14 THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND CAPITAL CITY: QUEEN: 1)Where does the Queen live? a) Houses of Parliament b) Buckingham Palace 2)What is the Globe? a) Shakespeare s Theatre b) short for Globus 3)Why was the Monument built? a) because of fire of London in 1666 b) for fun 4)Where is the statue of Nelson? a) Trafalgar Square b) Piccadilly Circus 5)What colour has the London taxi? a) yellow b) black 6)What colour has the phonebox in London? a) red b) blue 7)Where was Shakespeare born? a) Stratford upon Avon b) London 8)What is SOHO? a) name of the Minister b)chinese part of London 9)Who are Beefeaters? a) guides in Tower of London b) kids eating beef 10)How is called the biggest clock tower in London? a) Big Ben b) Big John 11)What side do we drive in England? a) left side b) right side 12)Who are the ravens? a) birds b) people 13)What means HMS? a) her mum s son b) Her Majesty s Ship 13

15 MINULÝ ČAS - CROSSWORD 1 - Doplň minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves: zapomenout navštívit jít zlomit X chytit opustit pít vidět mluvit You are very. 14

16 MINULÝ ČAS - CROSSWORD 2 - Doplň minulý čas nepravidelných sloves: CÍTIL STAVĚL ŠEL BĚŢEL LEŢEL PŘIŠEL ZLOMIL PSAL PRODAL MLUVIL VIDĚL DOSTAL BYLI MĚL 15

17 MINULÝ ČAS - CROSSWORD 3 - Doplň minulý čas nepravidelných sloves: X X OPUSTIT NAJÍT DOSTAT ZAPÁLIT DĚLAT VIDĚT CHYTIT UHODIT TOPIT SE SPADNOUT PŘINÉST HOŘET 16

18 ŘEŠENÍ: 1.) Prostý - děj se opakuje PŘÍTOMNÝ ČAS Ona čte každý den. She reads every day. - jde o obecně platný děj Některé kočky jedí ryby. Some cats eat fish. - u jízdního řádu či rozvrhu, podmět musí být neživotný, např. vlak Vlak přijede v devět. The train arrives at 9. Nejčastější slova ve větě: často = often obvykle = usually vţdycky = always někdy = sometimes nikdy = never kaţdý den = every day kaţdý týden = every week kaţdý měsíc = every month kaţdý rok = every year pondělí = Monday úterý = Tuesday středa = Wednesday čtvrtek =Thursday pátek = Friday sobota = Saturday neděle = Sunday ráno = morning odpoledne = afternoon večer = evening noc = night poledne = midday půlnoc = midnight Tvoří se: + -? kladná věta záporná věta otázka 1, 2 os. č. j., 1-3 os. č. m. go, work don t go Do go? 3 os. č. j. +s works doesn t go Does go? 3 os. č. j.- o, x, s, ss, sh, ch +es goes Příklad: Ona chodí do školy kaţdý den. Ona nechodí do školy kaţdý den. Chodí ona do školy kaţdý den? My chodíme do školy kaţdý den. My nechodíme do školy kaţdý den. Chodíme my do školy kaţdý den? Procvičení: Maminka čte kaţdé ráno noviny. Tatínek se často dívá na televizi. Čtou tvé sestry kaţdý měsíc knihu? My někdy jezdíme k babičce. Děláš domácí úkol kaţdé odpoledne? She goes to school every day. She doesn t go to school every day. Does she go to school every day? We go to school every day. We don t go to school every day. Do we go to school every day? Mum reads newspaper every morning. Dad often watches TV. Do your sisters read book every month? We sometimes go to granny s. Do you do your homework in the afternoon? 17

19 2.) Průběhový - děj právě probíhá Právě jdu do školy. I am going to school now - jistá budoucnost (naplánovaná), podmětem je člověk V sobotu hraju fotbal. I m playing football on Saturday. Nejčastější slova ve větě: teď = now právě teď = right now, just now v tuhle chvíli = at the moment Tvoří se: to be + ing (za slovesem) Časování slovesa TO BE (BÝT) v přítomném čase: Dlouhý tvar Zkrácený tvar Já jsem I am I m Ty jsi You are You re On je He is He s Ona je She is She s Ono je It is It s My jsme We are We re Vy jste You are You re Oni jsou They are They re Já nejsem I am not I m not Ty nejsi You are not You aren t On není He is not He isn t Ona není She is not She isn t Ono není It is not It isn t My nejsme We are not We aren t Vy nejste You are not You aren t Oni nejsou They are not They aren t Příklad: Ty jdeš právě do školy. Ty nejdeš právě do školy. Jdeš právě do školy? You are going to school now. You aren t going to school now. Are you going to school now? Procvičení: Maminka právě čte noviny. Mum is reading newspaper now. Tatínek se teď nedívá na televizi. Dad isn t watching TV now. Čtou teď moje sestry knihu? Are my sisters reading book now? Jejich pes běhá po zahradě. Their dog is running in the garden. Můj bratr teď pomáhá mamince v kuchyni. My brother is helping mum in the kitchen now. Dělá Mike právě domácí úkol? Is Mike doing his homework now? 18

20 1.) Prostý - děj se začal a skončil v minulosti MINULÝ ČAS V pondělí jsem nešel do školy. I didn t go to school on Monday. - souvislé vyprávění z minulosti Přišel, sedl si a snědl jablko. He came, sat down and ate the apple. Nejčastější slova ve větě: Včera = yesterday Před 2 dny = two days ago Minulý týden = last week Před týdnem= week ago Minulou noc = last night Minulý víkend =last weekend Minulý rok = last year Před rokem = year ago Před 5 lety = five years ago Minulé pondělí = last Monday Kdy = when Tvoří se: + -? kladná věta záporná věta otázka pravidelné slovesa +ed watched didn t watch Did watch nepravidelné slovesa buy bought didn t buy Did buy Příklady: - pravidelných sloves: wash, watch, drive, travel, look etc. - nepravidelných sloves: buy, do, make, go, be, read, write etc. Příklad: - pravidelná slovesa: Ty ses včera díval na televizi. Ty ses včera nedíval na televizi. Díval ses včera na televizi? - nepravidelná slovesa: Ty jsi šel včera do školy. Ty jsi nešel včera do školy. Šel jsi včera do školy? You watched TV yesterday. You didn t watch TV yesterday. Did you watch TV yesterday? You went to school yesterday. You didn t go to school yesterday. Did you go to school yesterday? Procvičení: Moje maminka pracovala před rokem ve škole. Poslouchali jste včera rádio? Já jsem v sobotu dělal domácí úkol. Hráli kluci včera ráno fotbal? My jsme je nepotkali. My mum worked at school last year. Did you listen to the radio yesterday? I did my homework last Saturday. Did boys play football yesterday morning? We didn t meet them. 19

21 2.) Průběhový - děj probíhal v určitém období v minulosti Včera v osm jsem četl knihu. I was reading a book yesterday at 8. - dva i více dějů probíhalo současně a trvaly určitou dobu Petr dělal domácí úkol, zatímco maminka vařila večeři. Peter was doing his homework, while mum was cooking dinner. - děj probíhal po určitou dobu v minulosti a byl přerušen jiným dějem (=dějem prostým) Kate se dívala na televizi, když Petr rozbil okno. Kate was watching TV, when Peter broke the window. Tvoří se: _was/were_ + ing (za slovesem) Nejčastější slova ve větě: Zatímco = while Kdyţ= when Časování slovesa TO BE (BÝT) v minulém čase: Já byl I was Tys byl You were Já nebyl I wasn t On byl He was Tys nebyl You weren t Ona byla She was On nebyl He wasn t Ono bylo It was Ona nebyla She wasn t My jsme byli We were Ono nebylo It wasn t Vy jste byli You were My jsme nebyli We weren t Oni byli They were Vy jste nebyli You weren t Oni nebyli They weren t Příklad: Ty jsi včera v osm hodin četl knihu. You were reading book yesterday at 8 o clock. Ty jsi včera v osm hodin nečetl knihu. You weren t reading book yesterday at 8 o clock. Četl jsi včera v osm hodin knihu? Were you reading book yesterday at 8 o clock? Procvičení: Mike nepsal minulý pátek v pět hodin domácí úkol. Mike wasn t doing his homework at 5 o clock last Friday. Maminka spala, zatímco tatínek pracoval na zahradě. Mum was sleeping, while dad was working in the garden. Kdyţ Kate myla nádobí, rozbila talíř. When Kate was washing the dishes, she broke the plate. Hráli kluci ve středu ve tři hodiny fotbal? Were boys playing football at 3 o clock on Wednesday? Zatímco Petr myl auto, Marie uklízela jeho pokoj. While Peter was washing the car, Marie was clearing his room. Dívala jsem se na televizi, kdyţ bratr přijel. I was watching TV, when brother came. 20

22 1.) Prostý - náhlé rozhodnutí Půjdu domů. I will go home. BUDOUCÍ ČAS - prostá informace o budoucnosti Moji rodiče budou na svatbě. My parents will be at the wedding. - předpověď Zítra bude pršet. It will rain tomorrow. - nabídka, hrozba, slib Pomůžu ti. I will help you. - ve zdvořilostní otázce Pomůžeš mi, prosím? Will you help me, please? Nejčastější slova ve větě: zítra = tomorrow dnes v noci = tonight příští týden = next week příští rok = next year dnes večer = this evening dnes odpoledne = this afternoon Tvoří se: will + infinitiv slovesa (bez to) Příklad: Ty přijdeš. Ty nepřijdeš. Přijdeš? You will come. You won t come. Will you come? Procvičování: My ti pomůţeme. Donesu ti nápoj. Bude sněţit? My vyhrajeme! Koupíš mi lístek? Zavřu okno. Nepůjdu do kina. Zítra bude pršet. We will help you. I will get you drink. Will it snow? We will win! Will you buy me a ticket? I will close the window. I won t go to the cinema. It will rain tomorrow. 21

23 2.) Průběhový - děje budou probíhat v určitou dobu, nebo po určitou dobu Zítra touhle dobou budu psát písemku. This time tomorrow, I will be writing the test. Tvoří se: will + be + ing Příklad: Zítra v pět hodin mě čekej. I will be waiting at 5 o clock tomorrow. Zítra v pět hodin mě nečekej. I won t be waiting at 5 o clock tomorrow. Budeš mně zítra v pět hodin čekat? Will you be waiting at 5 o clock tomorrow? Procvičení: V pátek v pět hodin půjdeme do kina. We will be going to the cinema at 5 o clock on Friday. Oni nebudou dělat zítra v osm hodin domácí úkol. They won t be doing homework tomorrow at 8. Budeš dnes ve čtyři hodiny hrát fotbal? Will you be playing football today at 4 o clock? Jiné vyjádření budoucnosti 3.) be going to - plán Chystám se studat na univerzitě. I am going to study at univerzity. - Předpoklad Look at the clouds. It s going to rain. 4.) přítomný čas průběhový - jistá budoucnost, naplánovaný děj pro lidskou osobu V pátek hraju fotbal s kamarády. I am playing football with friends on Friday. 5.) přítomný čas prostý - jízdní řády, rozvrhy, programy Vlak odjíždí v pět. The train leaves at 5. Procvičení: Chystám se jet na prázdniny do Ameriky. I am going to go to the USA for holidays. Plánují tvoji rodiče se dívat večer na televizi? Are your parents going to watch TV in the evening? Zítra odjíţdí. He is learning tomorrow. My nechystáme narozeninovou oslavu. We aren t going to do birthday party. Co se chystáš dělat dnes večer? What are you going to do tonight? Podívej se na nebe, bude pršet. Look at the sky, it is going to rain. Oni se nechystají jít do kina v sobotu odpoledne. They aren t going to go to the cinema on Saturday afternoon. Hodina začíná v osm hodin. The lesson starts at 8. Jejich tatínek chystá umýt auto zítra ráno. Their dad is going to wash his car tomorrow morning. Vlak přijíţdí v pět hodin. The train arrives at 5 o clock. 22

24 PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS 1.) Prostý - děj se odehrál v minulosti (blíže neurčené době) a trvá do přítomnosti - děj začal v minulosti a dosud trvá Známe ho už 5 let. We have already known him for 5 years - děj skončil, ale doba, kdy probíhal, stále trvá Dnes jsem napsal 2 dopisy. I have written 2 letters today. - mluvíme-li o důležité zkušenosti či zážitku Byl jsem v 9 zemích. I have been to 9 countries. - v otázce, kdy se ptáme, jestli se dosud něco stalo, či nestalo Už jsi někdy byl v Kanadě? Have you ever been to Canada? - děj skončil, ale trvají následky Nejčastější slova ve větě: Od = since Po dobu = for Někdy = ever Nikdy = never Vţdy = always Uţ = already Ještě, uţ = yet Ještě ne = not yet Právě = just Letos = this year Poslední dobou = lately Nedávno = recently Jak dlouho = how long Od kdy = since when Tvoří se: + -? kladná věta záporná věta otázka pravidelná slovesa - play have /has played haven t /hasn t played Have/ Has played? nepravidelná slovesa -write have/has written haven t/hasn t written Have/Has written? Příklad: - pravidelná slovesa: On si vyčistil boty. He has cleaned his shoes. On si nevyčistil boty. He hasn t cleaned his shoes. Vyčistil si boty? Has he cleaned his shoes? - nepravidelná slovesa: On si zlomil nohu. He has broken his leg. On si nezlomil nohu. He hasn t broken his leg. Zlomil si nohu? Has he broken his leg? Procvičování: Uţ jsi někdy byl v Austrálii. Dnes jsem uţ napsal pět dopisů. Já jsem ještě nikdy nebyl v Americe. Have you ever been to Australia? I have already written 5 letters today. I haven t been to Amerika yet. 23

25 2.) Průběhový česká věta je v přítomném čase - děj začal v minulosti a stále trvá jak dlouho děj probíhá, bývá většinou určeno výrazy (since a for) Čte tu knihu už dva měsíce. He has been reading the book for 2 months. - děj v minulosti skončil, ale má následek do přítomnosti Pracovali jsme dlouho a teď jsme unaveni. We have been working for long time and now we are really tired. - děj skončil, ale doba v které probíhal, trvá Psal jsem dopisy celé ráno. (je stále ráno) I have been writing the letters all morning. - v otázce HOW LONG? Jak dlouho jsi byl v Anglii? How long have you been to England? Nejčastější slova ve větě: Od= since Po= for Jak dlouho= how long Tvoří se: have/has + been + ing Příklad: Ty čteš uţ dvě hodiny. Ty nečteš uţ dvě hodiny. Čteš uţ dvě hodiny? You have been reading for 2 hours. You haven t been reading for 2 hours. Have you been reading for 2 hours? Procvičování: Sedí tady 20 minut. She has been sitting here for 20 minutes. Pracovali jsme dlouho a teď jsme unaveni. We have been working hard and we are tired now. Četl jsem celé ráno. (Je stále ráno) I have been reading for all morning. Jak dlouho řídíš? How long have you been driving? 24

26 POUŽITÍ ČLENU URČITÉHO V NÁZVECH 1.) NULOVÝ ČLEN: CONTINENTS Světadíly - Europe, Australia, Central Asia, South America, kromě the Antarctic COUNTRIES - Státy, země 1) Jednoslovné názvy států V JEDNOTNÉM ČÍSLE - France, Britain, California 2) Víceslovné názvy (sloţené z vlastního a obecného podst. jména) - New Mexico CITIES, TOWNS, VILLAGES - Města a obce - New York, Prague, Hrochův Týnec MOUNTAINS hory - Sněţka, Mount Everest, Ben Nevis LAKES - jezera - Loch Ness, Lake Michigan ISLANDS - ostrovy - Madagaskar 2.) ČLEN URČITÝ: COUNTRIES - Státy, země 1) Jednoslovné názvy států v MNOŽNÉM ČÍSLE - the Netherlands 2) Víceslovné názvy států mající v názvu: Republic, Union, State, Kingdom atd. - the Czech Republic, the USA, the European Union, the United Kingdom CITIES, TOWNS, VILLAGES - Města a obce s vazbou the city of..., the town of... the city of New York OCEANS - oceány - the Pacific Ocean SEAS moře - the North Sea CHANNELS průlivy - the English Channel RIVERS řeky - the Mississippi, the River Elbe MOUNTAINS pohoří - the Alps DESERTS pouště - the Sahara ISLANDS souostroví - the Seychelles Procvičení: the Republic of Ireland 0 Sydney the European Union 0 Central Asia 0 New Zealand the Missouri river the Alps 0 Madagaskar 0 Loch Ness the United Kingdom the Himalayas the Netherlands 25

27 STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN Přídavná jména dělíme na 3 skupiny: 1) Krátká 2) Dlouhá 3) Nepravidelná 1) Krátká přídavná jména - Skládají se z jedné, max. dvou slabik základní tvar komparativ (2.stupeň) superlativ (3.stupeň) long dlouhý longer delší the longest - nejdelší big velký bigger větší the biggest - největší clever chytrý cleverer chytřejší the cleverest - nejchytřejší funny legrační funnier legračnější the funniest - nejlegračnější 2) Dlouhá přídavná jména 3.) kladné stupňování základní tvar komparativ (2.stupeň) superlativ (3.stupeň) useful - uţitečný more useful uţitečnější the most useful - nejuţitečnější interesting - zajímavý more interesting zajímavější the most interesting nejzajímavější 4.) záporné stupňování useful - užitečný less useful méně užitečný the least useful - užitečný interesting - zajímavý less interesting méně zajímavý the least interesting nejméně zajímavý 3) Nepravidelná přídavná jména základní tvar komparativ (2.stupeň) superlativ (3.stupeň) good dobrý better lepší the best - nejlepší bad špatný worse horší the worst - nejhorší many (mnoho poč. p. jm.) more (více) the most (nejvíce) much (mnoho - nepoč. p. jm.) more (více) the most (nejvíce) little (málo - nepoč. p. jm.) less (méně) the least (nejméně) few (málo poč. p. jm.) fewer (méně) the fewest (nejméně) Nejčastější slova ve větě: tak.jako = as.as neţ = than z = of 26

28 Procvičování: On je tak vysoký jako Mary. He is as tall as Mary. Ona je mladší neţ Mike. She is younger than Mike. Petr je ze všech nejstarší. Petr is the oldest of all. Tato kniha je zajímavější neţ tamta kniha. This book is more interesting than that book. Tento film je nejnudnější ze všech. This film is the most boring of all. Ugly uglier the ugliest ošklivý Slow slower the slowest pomalý Fast faster the fastest rychlý Small smaller the smallest malý High higher the highest vysoký Young younger the younger mladý Large larger the largest rozlehlý Cheerful more cheerful the most cheerful zábavný Difficult more difficult the most difficult obtížný Stupid more stupid the most stupid hloupý Exciting more exciting the most exciting vzrušující Boring more boring the most boring nudný Nice nicer the nicest pěkný Dry drier the driest suchý Thin thinner the thinnest tenký česky základní tvar 1.stupeň - komparativ 2.stupeň - superlativ důležitý important more important the most important krátký short shorter the shortest starý old older the oldest nebezpečný dangerous more dangerous the most dangerous zajímavý interesting less interesting the least interesting snadný easy easier the easiest krásný beautiful more beautiful the most beautiful dobrý good better the best drahý expensive more expensive the most expensive špatný bad worse the worst studený cold colder the coldest teplý warm warmer the warmest 27

29 THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND CAPITAL CITY: QUEEN: 1)Where does the Queen live? a) Houses of Parliament b) Buckingham Palace 2)What is the Globe? a) Shakespeare s Theatre b) short for Globus 3)Why was the Monument built? a) because of fire of London in 1666 b) for fun 4)Where is the statue of Nelson? a) Trafalgar Square b) Piccadilly Circus 5)What colour has the London taxi? a) yellow b) black 6)What colour has the phonebox in London? a) red b) blue 7)Where was Shakespeare born? a) Stratford upon Avon b) London 8)What is SOHO? a) name of the Minister b )Chinese part of London 9)Who are Beefeaters? a) guides in Tower of London b) kids eating beef 10)How is called the biggest clock tower in London? a) Big Ben b) Big John 11)What side do we drive in England? a) left side b) right side 12)Who are the ravens? a) birds b) people 13)What means HMS? a) her mum s son b) Her Majesty s Ship 28

30 MINULÝ ČAS - CROSSWORD 1 - Doplň minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves: F o r g o t zapomenout v i s I t e d navštívit w e N t jít b r o k E zlomit C a u g h t chytit L e f t opustit d r A n k pít S a w vidět S p o k e mluvit You are very fine class. 29

31 MINULÝ ČAS - CROSSWORD 2 - Doplň minulý čas nepravidelných sloves: F e l t CÍTIL b U i l t STAVĚL w e N t ŠEL r a N BĚŢEL l a Y LEŢEL C a m e PŘIŠEL b R o k e ZLOMIL w r O t e PSAL S o l d PRODAL S p o k e MLUVIL s a W VIDĚL g O t DOSTAL w e R e BYLI h a D MĚL Funny crossword 30

32 MINULÝ ČAS - CROSSWORD 3 - Doplň minulý čas nepravidelných sloves: l E f t OPUSTIT f o u N d NAJÍT G o t DOSTAT L i t ZAPÁLIT d I d DĚLAT S a w VIDĚT c a u g H t CHYTIT h I t UHODIT S a n k TOPIT SE F e l l SPADNOUT b r o U g h t PŘINÉST b u r N t HOŘET English is fun. 31

33 Metodický pokyn k vyplňování pracovních listů: Strany číslo 2-9 Anglické časy 1. část Příklady časů doplňte věty k jednotlivým časům (vlastní odpovědi) 2. část Nejčastější výrazy ve větách přeloţte do angličtiny 3. část Tvoří se vyplňte, čím se zpravidla tvoří tento čas 4. část Příklady přeloţte příklady do angličtiny 5. část Procvičování přeloţte věty ve správném čase do angličtiny Strana číslo 10 Použití členu určitého v názvech Přečtěte si vysvětlení, kdy se pouţívá člen určitý a kdy nikoliv. Pouţití si vyzkoušejte v úkolech pod textem Strany číslo Stupňování přídavných jmen Strana č. 11 vysvětlení stupňování přídavných jmen Strana č. 12 procvičení stupňování přídavných jmen Strana číslo 13 The United Kingdom of Great Britain and Northen Ireland Doplňte hlavní město a jméno královny Zaškrtněte správnou odpověď Strany číslo Minulé časy - Crossword Doplňte minulé časy sloves do kříţovky. Strany číslo Řešení Správnost řešení si ověřte v klíči (kromě 1. části listů 2-9, kde jsou vámi vytvořené věty) 32

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN VY_32_INOVACE_AH_2_06 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Anglické časy. 1. Přítomné časy

Anglické časy. 1. Přítomné časy Anglické časy 1. Přítomné časy PRESENT SIMPLE (přítomný prostý čas) Používá se pro vyjádření obecné pravdy (I like ice-cream) nebo pravidelně se opakujícího děje za užití časových výrazů jako jsou "every

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN MEXICO CITY IS BIGGER THAN LONDON. FOOTBALL IS MORE POPULAR THAN TENNIS. YESTERDAY WAS THE HOTTEST DAY OF THE YEAR. THEY BOUGHT THE MOST

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 9. ročník Nemocní

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA2_10 Název materiálu: Stupňování přídavných jmen - Tematická oblast: Angličtina 2. ročník strojírenské obory Anotace: Stupňování přídavných jmen je v angličtině

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

VY_22_INOVACE_92 P2 U5 Revision

VY_22_INOVACE_92 P2 U5 Revision VY_22_INOVACE_92 P2 U5 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 6. 1. Complete the table Revision P2 U5 English Czech Comparative Superlative cloudy

Více

1/6 3.2.10.12. Předpřítomný čas prostý

1/6 3.2.10.12. Předpřítomný čas prostý 1/6 3.2.10.12 Podmět + have/has + příčestí minulé I have heard it. Slyšel jsem to. She has said it. Řekla to. They have understood. Rozuměli. Paddy and Linda have decided to drive to Swansea in a car that

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Angličtina - předpřítomný čas prostý a průběhový

Angličtina - předpřítomný čas prostý a průběhový Angličtina - gramatika na http://www.e-gramatica.com/ Testy a pravidla, anglické časy a slovesné formy, větná stavba, plný přístup zdarma Předpřítomný čas prostý A) Forma Angličtina - předpřítomný čas

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb probˇ ehneme se. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy

Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb probˇ ehneme se. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb proběhneme se. 2013 Vyjadřování budoucnosti Pomocí slovesa will se nevyjadřuje pouze jednoduchá budoucnost, ale lze také vyjádřit budoucnost s průběhovým i perfektním zabarvením. Mluvíme po tom o

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu

Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Passive Trpný rod Pracovní list

Passive Trpný rod Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_137 Passive Trpný rod Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 2. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce.

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce. VY_22_INOVACE_AJM46464JEŘ Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Přítomné časy. Anglické časy

Přítomné časy. Anglické časy Anglické časy Přítomné časy PRESENT SIMPLE (přítomný prostý čas) Přítomný čas prostý se pouţívá pro vyjádření jakýchkoliv faktů. Např. vědeckých -Every plane flies (kaţdé letadlo lítá) -Ice is frozen water

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov

Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Číslo projektu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Předmět Anglický jazyk Tematický okruh Gramatické jevy Téma Present continuous Ročník 1.A Autor Mgr.

Více

Kontakt na redakci: pokud máte pocit, že byste nám chtěli sdělit něco ohledně této knihy, napište, prosím, na adresu: brenkova@grada.cz.

Kontakt na redakci: pokud máte pocit, že byste nám chtěli sdělit něco ohledně této knihy, napište, prosím, na adresu: brenkova@grada.cz. Michaela Opršalová Angličtina gramatická cvičení pro začátečníky a mírně pokročilé Vydala Grada Publishing, a. s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

3.5 Minulý čas prostý - pravidelná slovesa

3.5 Minulý čas prostý - pravidelná slovesa 3.5 Minulý čas prostý - pravidelná slovesa Minulý čas prostý používáme k vyjádření minulosti. Minulý čas tvoříme přidáním koncovky -ed k významovému slovesu. Všechny osoby mají stejný tvar. U některých

Více

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu Průběhové budoucí časy Význam anglického slovosledu Říjen 2012 Základní skladebná dvojice 1 Věta je v angličtině tvořena minimálně dvěma členy. Základní skladebná dvojice 2 Věta je v angličtině tvořena

Více

Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY. PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE

Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY. PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE Předminulý čas se vztahuje k ději v minulosti, který se stal (a je ukončen)

Více

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý Past Simple and Present Perfect Simple International Express Pre-Intermediate, U 7 UJAZ FEKT VUT v Brně Tvoření minulého času prostého Pravidelná slovesa sloveso

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

1/ Srovnávání a používání přítomných časů

1/ Srovnávání a používání přítomných časů Úroveň jazyka Pre Intermediate 1/ Srovnávání a používání přítomných časů Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 A/ Přítomný čas prostý (present simple tense) užíváme: pokud hovoříme o situacích

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

A JOB APPLICATION- 1D

A JOB APPLICATION- 1D A JOB APPLICATION- 1D VY_22_INOVACE_12 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. A JOB APPLICATION- 1D 1/ Read the letter 49 Ruskin Road BG6 4HR 18 September

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také:

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také: Tázací dovětky část druhá V tomto příspěvku se dále podíváme na tázací dovětky v angličtině. Zaměříme se především na obtížnější a méně časté aspekty tohoto gramatického jevu. Vysvětlíme si, jak se používají

Více

Angličtina s chutí. Lekce: Lekce 1. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Minulý čas prostý - kladné tvary

Angličtina s chutí. Lekce: Lekce 1. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Minulý čas prostý - kladné tvary www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Angličtina s chutí (Anglictina gramatika.jbb) Angličtina s chutí Lekce: Lekce Cvičení: Minulý čas prostý - kladné tvary I worked yesterday. Já

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Questions and Answers

Questions and Answers Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Questions

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více