Anglický jazyk II. stupeň - procvičování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anglický jazyk II. stupeň - procvičování"

Transkript

1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/ Název: Autor: Anglický jazyk II. stupeň - procvičování Jana Žemličková Rok vydání: 2010 Výukový materiál Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim

2 Obsah: 1. Obsah 2. Přítomný čas prostý 3. Přítomný čas průběhový 4. Minulý čas prostý 5. Minulý čas průběhový 6. Budoucí čas prostý 7. Budoucí čas průběhový, jiné vyjádření budoucnosti 8. Předpřítomný čas prostý 9. Předpřítomný čas průběhový 10. Pouţití členu určitého v názvech 11. Stupňování přídavných jmen vysvětlení 12. Stupňování přídavných jmen procvičování 13. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 14. Minulý čas Crossword Minulý čas Crossword Minulý čas Crossword Řešení - Přítomný čas prostý 18. Řešení Přítomný čas průběhový 19. Řešení Minulý čas prostý 20. Řešení Minulý čas průběhový 21. Řešení Budoucí čas prostý 22. Řešení Budoucí čas průběhový, jiné vyjádření budoucnosti 23. Řešení Předpřítomný čas prostý 24. Řešení Předpřítomný čas průběhový 25. Řešení Pouţití členu určitého v názvech 26. Řešení Stupňování přídavných jmen vysvětlení 27. Řešení Stupňování přídavných jmen procvičování 28. Řešení The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 29. Řešení Minulý čas Crossword Řešení Minulý čas Crossword Řešení Minulý čas Crossword Metodický pokyn k vyplňování pracovních listů 33. Pouţitá literatura 1

3 1.) Prostý - děj se opakuje PŘÍTOMNÝ ČAS - jde o obecně platný děj - u jízdního řádu či rozvrhu, podmět musí být neživotný, např. vlak Nejčastější slova ve větě: často = obvykle = vţdycky = někdy = nikdy = kaţdý den = kaţdý týden = kaţdý měsíc = kaţdý rok = pondělí = úterý = středa = čtvrtek = pátek = sobota = neděle = ráno = odpoledne = večer = noc = poledne = půlnoc = Tvoří se: + -? kladná věta záporná věta otázka 1, 2 os. č. j., 1-3 os. č. m. 3 os. č. j. 3 os. č. j.- o, x, s, ss, sh, ch Příklad: Ona chodí do školy kaţdý den. Ona nechodí do školy kaţdý den. Chodí ona do školy kaţdý den? My chodíme do školy kaţdý den. My nechodíme do školy kaţdý den. Chodíme my do školy kaţdý den? Procvičení: Maminka čte kaţdé ráno noviny. Tatínek se často dívá na televizi. Čtou tvé sestry kaţdý měsíc knihu? My někdy jezdíme k babičce. Děláš domácí úkol kaţdé odpoledne? 2

4 2.) Průběhový - děj právě probíhá - jistá budoucnost (naplánovaná), podmětem je člověk Nejčastější slova ve větě: teď = právě teď = v tuhle chvíli = Tvoří se: + (za slovesem) Časování slovesa TO BE (BÝT) v přítomném čase: Dlouhý tvar Já jsem Ty jsi On je Ona je Ono je My jsme Vy jste Oni jsou Zkrácený tvar Já nejsem Ty nejsi On není Ona není Ono není My nejsme Vy nejste Oni nejsou Příklad: Ty jdeš právě do školy. Ty nejdeš právě do školy. Jdeš právě do školy? Procvičení: Maminka právě čte noviny. Tatínek se teď nedívá na televizi. Čtou teď moje sestry knihu? Jejich pes běhá po zahradě. Můj bratr teď pomáhá mamince v kuchyni. Dělá Mike právě domácí úkol? 3

5 1.) Prostý - děj se začal a skončil v minulosti MINULÝ ČAS - souvislé vyprávění z minulosti Nejčastější slova ve větě: Včera = Před 2 dny = Minulý týden = Před týdnem= Minulou noc = Minulý víkend = Minulý rok = Před rokem = Před 5 lety = Minulé pondělí = Kdy = Tvoří se: + -? kladná věta záporná věta otázka pravidelné slovesa nepravidelné slovesa Příklady: - pravidelných sloves: - nepravidelných sloves: Příklad: - pravidelná slovesa: Ty ses včera díval na televizi. Ty ses včera nedíval na televizi. Díval ses včera na televizi? - nepravidelná slovesa: Ty jsi šel včera do školy. Ty jsi nešel včera do školy. Šel jsi včera do školy? Procvičení: Moje maminka pracovala před rokem ve škole. Poslouchali jste včera rádio? Já jsem v sobotu dělal domácí úkol. Hráli kluci včera ráno fotbal? My jsme je nepotkali. 4

6 2.) Průběhový - děj probíhal v určitém období v minulosti - dva i více dějů probíhalo současně a trvaly určitou dobu - děj probíhal po určitou dobu v minulosti a byl přerušen jiným dějem (=dějem prostým) Tvoří se: + (za slovesem) Nejčastější slova ve větě: Zatímco = Kdyţ = Časování slovesa TO BE (BÝT) v minulém čase: Já byl Tys byl On byl Ona byla Ono bylo My jsme byli Vy jste byli Oni byli Já nebyl Tys nebyl On nebyl Ona nebyla Ono nebylo My jsme nebyli Vy jste nebyli Oni nebyli Příklad: Ty jsi včera v osm hodin četl knihu. Ty jsi včera v osm hodin nečetl knihu. Četl jsi včera v osm hodin knihu? Procvičení: Mike nepsal minulý pátek v pět hodin domácí úkol. Maminka spala, zatímco tatínek pracoval na zahradě. Kdyţ Kate myla nádobí, rozbila talíř. Hráli kluci ve středu ve tři hodiny fotbal? Zatímco Petr myl auto, Marie uklízela jeho pokoj. Dívala jsem se na televizi, kdyţ bratr přijel. 5

7 1.) Prostý - náhlé rozhodnutí BUDOUCÍ ČAS - prostá informace o budoucnosti - předpověď - nabídka, hrozba, slib - ve zdvořilostní otázce Nejčastější slova ve větě: zítra = dnes v noci = příští týden = příští rok = dnes večer = dnes odpoledne = Tvoří se: + infinitiv slovesa (bez to) Příklad: Ty přijdeš. Ty nepřijdeš. Přijdeš? Procvičování: My ti pomůţeme. Donesu ti nápoj. Bude sněţit? My vyhrajeme! Koupíš mi lístek? Zavřu okno. Nepůjdu do kina. Zítra bude pršet. 6

8 2.) Průběhový - děje budou probíhat v určitou dobu, nebo po určitou dobu Tvoří se: + + Příklad: Zítra v pět hodin tě budu čekat. Zítra v pět hodin tě nebudu čekat. Budeš mně zítra v pět hodin čekat? Procvičení: V pátek v pět hodin půjdeme do kina. Oni nebudou dělat zítra v osm hodin domácí úkol. Budeš dnes ve čtyři hodiny hrát fotbal? Jiné vyjádření budoucnosti 3.) be going to - plán - předpoklad 4.) přítomný čas průběhový - jistá budoucnost, naplánovaný děj pro lidskou osobu 5.) přítomný čas prostý - jízdní řády, rozvrhy, programy Procvičení: Chystám se jet na prázdniny do Ameriky. Plánují tvoji rodiče se dívat večer na televizi? Zítra odjíţdí. My nechystáme narozeninovou oslavu. Co se chystáš dělat dnes večer? Podívej se na nebe, bude pršet. Oni se nechystají jít do kina v sobotu odpoledne. Hodina začíná v osm hodin. Jejich tatínek chystá umýt auto zítra ráno. Vlak přijíţdí v pět hodin. 7

9 PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS 1.) Prostý - děj se odehrál v minulosti (blíže neurčené době) a trvá do přítomnosti - děj začal v minulosti a dosud trvá - děj skončil, ale doba, kdy probíhal, stále trvá - mluvíme-li o důležité zkušenosti či zážitku - v otázce, kdy se ptáme, jestli se dosud něco stalo, či nestalo - děj skončil, ale trvají následky Nejčastější slova ve větě: Od = Po dobu = Někdy = Nikdy = Vţdy = Uţ = Ještě, uţ = Ještě ne = Právě = Letos = Poslední dobou = Nedávno = Jak dlouho = Od kdy = Tvoří se: + -? kladná věta záporná věta otázka pravidelná slovesa nepravidelná slovesa Příklad: - pravidelná slovesa: On si vyčistil boty. On si nevyčistil boty. Vyčistil si boty? - nepravidelná slovesa: On si zlomil nohu. On si nezlomil nohu. Zlomil si nohu? Procvičování: Uţ jsi někdy byl v Austrálii. Dnes jsem uţ napsal pět dopisů. Já jsem ještě nikdy nebyl v Americe. 8

10 2.) Průběhový česká věta je v přítomném čase - děj začal v minulosti a stále trvá jak dlouho děj probíhá, bývá většinou určeno výrazy (since a for) - děj v minulosti skončil, ale má následek do přítomnosti - děj skončil, ale doba v které probíhal, trvá - v otázce HOW LONG? Nejčastější slova ve větě: Od= Po= Jak dlouho= Tvoří se: + + Příklad: Ty čteš uţ dvě hodiny. Ty nečteš uţ dvě hodiny. Čteš uţ dvě hodiny? Procvičování: Sedí tady 20 minut. Pracovali jsme dlouho a teď jsme unaveni. Četl jsem celé ráno. (Je stále ráno) Jak dlouho řídíš? 9

11 POUŽITÍ ČLENU URČITÉHO V NÁZVECH 1.) NULOVÝ ČLEN: CONTINENTS Světadíly - Europe, Australia, Central Asia, South America, kromě the Antarctic COUNTRIES - Státy, země 1) Jednoslovné názvy států V JEDNOTNÉM ČÍSLE - France, Britain, California 2) Víceslovné názvy (sloţené z vlastního a obecného podst. jména) - New Mexico CITIES, TOWNS, VILLAGES - Města a obce - New York, Prague, Hrochův Týnec MOUNTAINS hory - Sněţka, Mount Everest, Ben Nevis LAKES - jezera - Loch Ness, Lake Michigan ISLANDS - ostrovy - Madagaskar 2.) ČLEN URČITÝ: COUNTRIES - Státy, země 1) Jednoslovné názvy států v MNOŽNÉM ČÍSLE - the Netherlands 2) Víceslovné názvy států mající v názvu: Republic, Union, State, Kingdom atd. - the Czech Republic, the USA, the European Union, the United Kingdom CITIES, TOWNS, VILLAGES - Města a obce s vazbou the city of..., the town of... the city of New York OCEANS - oceány - the Pacific Ocean SEAS moře - the North Sea CHANNELS průlivy - the English Channel RIVERS řeky - the Mississippi, the River Elbe MOUNTAINS pohoří - the Alps DESERTS pouště - the Sahara ISLANDS souostroví - the Seychelles Procvičení: Republic of Ireland Sydney European Union Central Asia New Zealand Missouri river Alps Madagaskar Loch Ness United Kingdom Himalayas Netherlands 10

12 STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN Přídavná jména dělíme na 3 skupiny: 1) Krátká 2) Dlouhá 3) Nepravidelná 1) Krátká přídavná jména - Skládají se z jedné, max. dvou slabik základní tvar komparativ (2.stupeň) superlativ (3.stupeň) long dlouhý longer delší the longest - nejdelší big velký bigger větší the biggest - největší clever chytrý cleverer chytřejší the cleverest - nejchytřejší funny legrační funnier legračnější the funniest - nejlegračnější 2) Dlouhá přídavná jména a) kladné stupňování základní tvar komparativ (2.stupeň) superlativ (3.stupeň) useful - uţitečný more useful uţitečnější the most useful - nejuţitečnější interesting - zajímavý more interesting zajímavější the most interesting nejzajímavější b) záporné stupňování useful - užitečný less useful méně užitečný the least useful - užitečný interesting - zajímavý less interesting méně zajímavý the least interesting nejméně zajímavý 3) Nepravidelná přídavná jména základní tvar komparativ (2.stupeň) superlativ (3.stupeň) good dobrý better lepší the best - nejlepší bad špatný worse horší the worst - nejhorší many (mnoho poč. p. jm.) more (více) the most (nejvíce) much (mnoho - nepoč. p. jm.) more (více) the most (nejvíce) little (málo - nepoč. p. jm.) less (méně) the least (nejméně) few (málo poč. p. jm.) fewer (méně) the fewest (nejméně) Nejčastější slova ve větě: tak.jako = as.as neţ = than z = of 11

13 Procvičování: On je tak vysoký jako Mary. Ona je mladší neţ Mike. Petr je ze všech nejstarší. Tato kniha je zajímavější neţ tamta kniha. Tento film je nejnudnější ze všech. Ugly Slow Fast Small High Young Large Cheerful Difficult Stupid Exciting Boring Nice Dry Thin česky základní tvar 1.stupeň - komparativ 2.stupeň - superlativ the most important shorter old more dangerous less interesting easy the most beautiful good expensive worse the coldest warmer 12

14 THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND CAPITAL CITY: QUEEN: 1)Where does the Queen live? a) Houses of Parliament b) Buckingham Palace 2)What is the Globe? a) Shakespeare s Theatre b) short for Globus 3)Why was the Monument built? a) because of fire of London in 1666 b) for fun 4)Where is the statue of Nelson? a) Trafalgar Square b) Piccadilly Circus 5)What colour has the London taxi? a) yellow b) black 6)What colour has the phonebox in London? a) red b) blue 7)Where was Shakespeare born? a) Stratford upon Avon b) London 8)What is SOHO? a) name of the Minister b)chinese part of London 9)Who are Beefeaters? a) guides in Tower of London b) kids eating beef 10)How is called the biggest clock tower in London? a) Big Ben b) Big John 11)What side do we drive in England? a) left side b) right side 12)Who are the ravens? a) birds b) people 13)What means HMS? a) her mum s son b) Her Majesty s Ship 13

15 MINULÝ ČAS - CROSSWORD 1 - Doplň minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves: zapomenout navštívit jít zlomit X chytit opustit pít vidět mluvit You are very. 14

16 MINULÝ ČAS - CROSSWORD 2 - Doplň minulý čas nepravidelných sloves: CÍTIL STAVĚL ŠEL BĚŢEL LEŢEL PŘIŠEL ZLOMIL PSAL PRODAL MLUVIL VIDĚL DOSTAL BYLI MĚL 15

17 MINULÝ ČAS - CROSSWORD 3 - Doplň minulý čas nepravidelných sloves: X X OPUSTIT NAJÍT DOSTAT ZAPÁLIT DĚLAT VIDĚT CHYTIT UHODIT TOPIT SE SPADNOUT PŘINÉST HOŘET 16

18 ŘEŠENÍ: 1.) Prostý - děj se opakuje PŘÍTOMNÝ ČAS Ona čte každý den. She reads every day. - jde o obecně platný děj Některé kočky jedí ryby. Some cats eat fish. - u jízdního řádu či rozvrhu, podmět musí být neživotný, např. vlak Vlak přijede v devět. The train arrives at 9. Nejčastější slova ve větě: často = often obvykle = usually vţdycky = always někdy = sometimes nikdy = never kaţdý den = every day kaţdý týden = every week kaţdý měsíc = every month kaţdý rok = every year pondělí = Monday úterý = Tuesday středa = Wednesday čtvrtek =Thursday pátek = Friday sobota = Saturday neděle = Sunday ráno = morning odpoledne = afternoon večer = evening noc = night poledne = midday půlnoc = midnight Tvoří se: + -? kladná věta záporná věta otázka 1, 2 os. č. j., 1-3 os. č. m. go, work don t go Do go? 3 os. č. j. +s works doesn t go Does go? 3 os. č. j.- o, x, s, ss, sh, ch +es goes Příklad: Ona chodí do školy kaţdý den. Ona nechodí do školy kaţdý den. Chodí ona do školy kaţdý den? My chodíme do školy kaţdý den. My nechodíme do školy kaţdý den. Chodíme my do školy kaţdý den? Procvičení: Maminka čte kaţdé ráno noviny. Tatínek se často dívá na televizi. Čtou tvé sestry kaţdý měsíc knihu? My někdy jezdíme k babičce. Děláš domácí úkol kaţdé odpoledne? She goes to school every day. She doesn t go to school every day. Does she go to school every day? We go to school every day. We don t go to school every day. Do we go to school every day? Mum reads newspaper every morning. Dad often watches TV. Do your sisters read book every month? We sometimes go to granny s. Do you do your homework in the afternoon? 17

19 2.) Průběhový - děj právě probíhá Právě jdu do školy. I am going to school now - jistá budoucnost (naplánovaná), podmětem je člověk V sobotu hraju fotbal. I m playing football on Saturday. Nejčastější slova ve větě: teď = now právě teď = right now, just now v tuhle chvíli = at the moment Tvoří se: to be + ing (za slovesem) Časování slovesa TO BE (BÝT) v přítomném čase: Dlouhý tvar Zkrácený tvar Já jsem I am I m Ty jsi You are You re On je He is He s Ona je She is She s Ono je It is It s My jsme We are We re Vy jste You are You re Oni jsou They are They re Já nejsem I am not I m not Ty nejsi You are not You aren t On není He is not He isn t Ona není She is not She isn t Ono není It is not It isn t My nejsme We are not We aren t Vy nejste You are not You aren t Oni nejsou They are not They aren t Příklad: Ty jdeš právě do školy. Ty nejdeš právě do školy. Jdeš právě do školy? You are going to school now. You aren t going to school now. Are you going to school now? Procvičení: Maminka právě čte noviny. Mum is reading newspaper now. Tatínek se teď nedívá na televizi. Dad isn t watching TV now. Čtou teď moje sestry knihu? Are my sisters reading book now? Jejich pes běhá po zahradě. Their dog is running in the garden. Můj bratr teď pomáhá mamince v kuchyni. My brother is helping mum in the kitchen now. Dělá Mike právě domácí úkol? Is Mike doing his homework now? 18

20 1.) Prostý - děj se začal a skončil v minulosti MINULÝ ČAS V pondělí jsem nešel do školy. I didn t go to school on Monday. - souvislé vyprávění z minulosti Přišel, sedl si a snědl jablko. He came, sat down and ate the apple. Nejčastější slova ve větě: Včera = yesterday Před 2 dny = two days ago Minulý týden = last week Před týdnem= week ago Minulou noc = last night Minulý víkend =last weekend Minulý rok = last year Před rokem = year ago Před 5 lety = five years ago Minulé pondělí = last Monday Kdy = when Tvoří se: + -? kladná věta záporná věta otázka pravidelné slovesa +ed watched didn t watch Did watch nepravidelné slovesa buy bought didn t buy Did buy Příklady: - pravidelných sloves: wash, watch, drive, travel, look etc. - nepravidelných sloves: buy, do, make, go, be, read, write etc. Příklad: - pravidelná slovesa: Ty ses včera díval na televizi. Ty ses včera nedíval na televizi. Díval ses včera na televizi? - nepravidelná slovesa: Ty jsi šel včera do školy. Ty jsi nešel včera do školy. Šel jsi včera do školy? You watched TV yesterday. You didn t watch TV yesterday. Did you watch TV yesterday? You went to school yesterday. You didn t go to school yesterday. Did you go to school yesterday? Procvičení: Moje maminka pracovala před rokem ve škole. Poslouchali jste včera rádio? Já jsem v sobotu dělal domácí úkol. Hráli kluci včera ráno fotbal? My jsme je nepotkali. My mum worked at school last year. Did you listen to the radio yesterday? I did my homework last Saturday. Did boys play football yesterday morning? We didn t meet them. 19

21 2.) Průběhový - děj probíhal v určitém období v minulosti Včera v osm jsem četl knihu. I was reading a book yesterday at 8. - dva i více dějů probíhalo současně a trvaly určitou dobu Petr dělal domácí úkol, zatímco maminka vařila večeři. Peter was doing his homework, while mum was cooking dinner. - děj probíhal po určitou dobu v minulosti a byl přerušen jiným dějem (=dějem prostým) Kate se dívala na televizi, když Petr rozbil okno. Kate was watching TV, when Peter broke the window. Tvoří se: _was/were_ + ing (za slovesem) Nejčastější slova ve větě: Zatímco = while Kdyţ= when Časování slovesa TO BE (BÝT) v minulém čase: Já byl I was Tys byl You were Já nebyl I wasn t On byl He was Tys nebyl You weren t Ona byla She was On nebyl He wasn t Ono bylo It was Ona nebyla She wasn t My jsme byli We were Ono nebylo It wasn t Vy jste byli You were My jsme nebyli We weren t Oni byli They were Vy jste nebyli You weren t Oni nebyli They weren t Příklad: Ty jsi včera v osm hodin četl knihu. You were reading book yesterday at 8 o clock. Ty jsi včera v osm hodin nečetl knihu. You weren t reading book yesterday at 8 o clock. Četl jsi včera v osm hodin knihu? Were you reading book yesterday at 8 o clock? Procvičení: Mike nepsal minulý pátek v pět hodin domácí úkol. Mike wasn t doing his homework at 5 o clock last Friday. Maminka spala, zatímco tatínek pracoval na zahradě. Mum was sleeping, while dad was working in the garden. Kdyţ Kate myla nádobí, rozbila talíř. When Kate was washing the dishes, she broke the plate. Hráli kluci ve středu ve tři hodiny fotbal? Were boys playing football at 3 o clock on Wednesday? Zatímco Petr myl auto, Marie uklízela jeho pokoj. While Peter was washing the car, Marie was clearing his room. Dívala jsem se na televizi, kdyţ bratr přijel. I was watching TV, when brother came. 20

22 1.) Prostý - náhlé rozhodnutí Půjdu domů. I will go home. BUDOUCÍ ČAS - prostá informace o budoucnosti Moji rodiče budou na svatbě. My parents will be at the wedding. - předpověď Zítra bude pršet. It will rain tomorrow. - nabídka, hrozba, slib Pomůžu ti. I will help you. - ve zdvořilostní otázce Pomůžeš mi, prosím? Will you help me, please? Nejčastější slova ve větě: zítra = tomorrow dnes v noci = tonight příští týden = next week příští rok = next year dnes večer = this evening dnes odpoledne = this afternoon Tvoří se: will + infinitiv slovesa (bez to) Příklad: Ty přijdeš. Ty nepřijdeš. Přijdeš? You will come. You won t come. Will you come? Procvičování: My ti pomůţeme. Donesu ti nápoj. Bude sněţit? My vyhrajeme! Koupíš mi lístek? Zavřu okno. Nepůjdu do kina. Zítra bude pršet. We will help you. I will get you drink. Will it snow? We will win! Will you buy me a ticket? I will close the window. I won t go to the cinema. It will rain tomorrow. 21

23 2.) Průběhový - děje budou probíhat v určitou dobu, nebo po určitou dobu Zítra touhle dobou budu psát písemku. This time tomorrow, I will be writing the test. Tvoří se: will + be + ing Příklad: Zítra v pět hodin mě čekej. I will be waiting at 5 o clock tomorrow. Zítra v pět hodin mě nečekej. I won t be waiting at 5 o clock tomorrow. Budeš mně zítra v pět hodin čekat? Will you be waiting at 5 o clock tomorrow? Procvičení: V pátek v pět hodin půjdeme do kina. We will be going to the cinema at 5 o clock on Friday. Oni nebudou dělat zítra v osm hodin domácí úkol. They won t be doing homework tomorrow at 8. Budeš dnes ve čtyři hodiny hrát fotbal? Will you be playing football today at 4 o clock? Jiné vyjádření budoucnosti 3.) be going to - plán Chystám se studat na univerzitě. I am going to study at univerzity. - Předpoklad Look at the clouds. It s going to rain. 4.) přítomný čas průběhový - jistá budoucnost, naplánovaný děj pro lidskou osobu V pátek hraju fotbal s kamarády. I am playing football with friends on Friday. 5.) přítomný čas prostý - jízdní řády, rozvrhy, programy Vlak odjíždí v pět. The train leaves at 5. Procvičení: Chystám se jet na prázdniny do Ameriky. I am going to go to the USA for holidays. Plánují tvoji rodiče se dívat večer na televizi? Are your parents going to watch TV in the evening? Zítra odjíţdí. He is learning tomorrow. My nechystáme narozeninovou oslavu. We aren t going to do birthday party. Co se chystáš dělat dnes večer? What are you going to do tonight? Podívej se na nebe, bude pršet. Look at the sky, it is going to rain. Oni se nechystají jít do kina v sobotu odpoledne. They aren t going to go to the cinema on Saturday afternoon. Hodina začíná v osm hodin. The lesson starts at 8. Jejich tatínek chystá umýt auto zítra ráno. Their dad is going to wash his car tomorrow morning. Vlak přijíţdí v pět hodin. The train arrives at 5 o clock. 22

24 PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS 1.) Prostý - děj se odehrál v minulosti (blíže neurčené době) a trvá do přítomnosti - děj začal v minulosti a dosud trvá Známe ho už 5 let. We have already known him for 5 years - děj skončil, ale doba, kdy probíhal, stále trvá Dnes jsem napsal 2 dopisy. I have written 2 letters today. - mluvíme-li o důležité zkušenosti či zážitku Byl jsem v 9 zemích. I have been to 9 countries. - v otázce, kdy se ptáme, jestli se dosud něco stalo, či nestalo Už jsi někdy byl v Kanadě? Have you ever been to Canada? - děj skončil, ale trvají následky Nejčastější slova ve větě: Od = since Po dobu = for Někdy = ever Nikdy = never Vţdy = always Uţ = already Ještě, uţ = yet Ještě ne = not yet Právě = just Letos = this year Poslední dobou = lately Nedávno = recently Jak dlouho = how long Od kdy = since when Tvoří se: + -? kladná věta záporná věta otázka pravidelná slovesa - play have /has played haven t /hasn t played Have/ Has played? nepravidelná slovesa -write have/has written haven t/hasn t written Have/Has written? Příklad: - pravidelná slovesa: On si vyčistil boty. He has cleaned his shoes. On si nevyčistil boty. He hasn t cleaned his shoes. Vyčistil si boty? Has he cleaned his shoes? - nepravidelná slovesa: On si zlomil nohu. He has broken his leg. On si nezlomil nohu. He hasn t broken his leg. Zlomil si nohu? Has he broken his leg? Procvičování: Uţ jsi někdy byl v Austrálii. Dnes jsem uţ napsal pět dopisů. Já jsem ještě nikdy nebyl v Americe. Have you ever been to Australia? I have already written 5 letters today. I haven t been to Amerika yet. 23

25 2.) Průběhový česká věta je v přítomném čase - děj začal v minulosti a stále trvá jak dlouho děj probíhá, bývá většinou určeno výrazy (since a for) Čte tu knihu už dva měsíce. He has been reading the book for 2 months. - děj v minulosti skončil, ale má následek do přítomnosti Pracovali jsme dlouho a teď jsme unaveni. We have been working for long time and now we are really tired. - děj skončil, ale doba v které probíhal, trvá Psal jsem dopisy celé ráno. (je stále ráno) I have been writing the letters all morning. - v otázce HOW LONG? Jak dlouho jsi byl v Anglii? How long have you been to England? Nejčastější slova ve větě: Od= since Po= for Jak dlouho= how long Tvoří se: have/has + been + ing Příklad: Ty čteš uţ dvě hodiny. Ty nečteš uţ dvě hodiny. Čteš uţ dvě hodiny? You have been reading for 2 hours. You haven t been reading for 2 hours. Have you been reading for 2 hours? Procvičování: Sedí tady 20 minut. She has been sitting here for 20 minutes. Pracovali jsme dlouho a teď jsme unaveni. We have been working hard and we are tired now. Četl jsem celé ráno. (Je stále ráno) I have been reading for all morning. Jak dlouho řídíš? How long have you been driving? 24

26 POUŽITÍ ČLENU URČITÉHO V NÁZVECH 1.) NULOVÝ ČLEN: CONTINENTS Světadíly - Europe, Australia, Central Asia, South America, kromě the Antarctic COUNTRIES - Státy, země 1) Jednoslovné názvy států V JEDNOTNÉM ČÍSLE - France, Britain, California 2) Víceslovné názvy (sloţené z vlastního a obecného podst. jména) - New Mexico CITIES, TOWNS, VILLAGES - Města a obce - New York, Prague, Hrochův Týnec MOUNTAINS hory - Sněţka, Mount Everest, Ben Nevis LAKES - jezera - Loch Ness, Lake Michigan ISLANDS - ostrovy - Madagaskar 2.) ČLEN URČITÝ: COUNTRIES - Státy, země 1) Jednoslovné názvy států v MNOŽNÉM ČÍSLE - the Netherlands 2) Víceslovné názvy států mající v názvu: Republic, Union, State, Kingdom atd. - the Czech Republic, the USA, the European Union, the United Kingdom CITIES, TOWNS, VILLAGES - Města a obce s vazbou the city of..., the town of... the city of New York OCEANS - oceány - the Pacific Ocean SEAS moře - the North Sea CHANNELS průlivy - the English Channel RIVERS řeky - the Mississippi, the River Elbe MOUNTAINS pohoří - the Alps DESERTS pouště - the Sahara ISLANDS souostroví - the Seychelles Procvičení: the Republic of Ireland 0 Sydney the European Union 0 Central Asia 0 New Zealand the Missouri river the Alps 0 Madagaskar 0 Loch Ness the United Kingdom the Himalayas the Netherlands 25

27 STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN Přídavná jména dělíme na 3 skupiny: 1) Krátká 2) Dlouhá 3) Nepravidelná 1) Krátká přídavná jména - Skládají se z jedné, max. dvou slabik základní tvar komparativ (2.stupeň) superlativ (3.stupeň) long dlouhý longer delší the longest - nejdelší big velký bigger větší the biggest - největší clever chytrý cleverer chytřejší the cleverest - nejchytřejší funny legrační funnier legračnější the funniest - nejlegračnější 2) Dlouhá přídavná jména 3.) kladné stupňování základní tvar komparativ (2.stupeň) superlativ (3.stupeň) useful - uţitečný more useful uţitečnější the most useful - nejuţitečnější interesting - zajímavý more interesting zajímavější the most interesting nejzajímavější 4.) záporné stupňování useful - užitečný less useful méně užitečný the least useful - užitečný interesting - zajímavý less interesting méně zajímavý the least interesting nejméně zajímavý 3) Nepravidelná přídavná jména základní tvar komparativ (2.stupeň) superlativ (3.stupeň) good dobrý better lepší the best - nejlepší bad špatný worse horší the worst - nejhorší many (mnoho poč. p. jm.) more (více) the most (nejvíce) much (mnoho - nepoč. p. jm.) more (více) the most (nejvíce) little (málo - nepoč. p. jm.) less (méně) the least (nejméně) few (málo poč. p. jm.) fewer (méně) the fewest (nejméně) Nejčastější slova ve větě: tak.jako = as.as neţ = than z = of 26

28 Procvičování: On je tak vysoký jako Mary. He is as tall as Mary. Ona je mladší neţ Mike. She is younger than Mike. Petr je ze všech nejstarší. Petr is the oldest of all. Tato kniha je zajímavější neţ tamta kniha. This book is more interesting than that book. Tento film je nejnudnější ze všech. This film is the most boring of all. Ugly uglier the ugliest ošklivý Slow slower the slowest pomalý Fast faster the fastest rychlý Small smaller the smallest malý High higher the highest vysoký Young younger the younger mladý Large larger the largest rozlehlý Cheerful more cheerful the most cheerful zábavný Difficult more difficult the most difficult obtížný Stupid more stupid the most stupid hloupý Exciting more exciting the most exciting vzrušující Boring more boring the most boring nudný Nice nicer the nicest pěkný Dry drier the driest suchý Thin thinner the thinnest tenký česky základní tvar 1.stupeň - komparativ 2.stupeň - superlativ důležitý important more important the most important krátký short shorter the shortest starý old older the oldest nebezpečný dangerous more dangerous the most dangerous zajímavý interesting less interesting the least interesting snadný easy easier the easiest krásný beautiful more beautiful the most beautiful dobrý good better the best drahý expensive more expensive the most expensive špatný bad worse the worst studený cold colder the coldest teplý warm warmer the warmest 27

29 THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND CAPITAL CITY: QUEEN: 1)Where does the Queen live? a) Houses of Parliament b) Buckingham Palace 2)What is the Globe? a) Shakespeare s Theatre b) short for Globus 3)Why was the Monument built? a) because of fire of London in 1666 b) for fun 4)Where is the statue of Nelson? a) Trafalgar Square b) Piccadilly Circus 5)What colour has the London taxi? a) yellow b) black 6)What colour has the phonebox in London? a) red b) blue 7)Where was Shakespeare born? a) Stratford upon Avon b) London 8)What is SOHO? a) name of the Minister b )Chinese part of London 9)Who are Beefeaters? a) guides in Tower of London b) kids eating beef 10)How is called the biggest clock tower in London? a) Big Ben b) Big John 11)What side do we drive in England? a) left side b) right side 12)Who are the ravens? a) birds b) people 13)What means HMS? a) her mum s son b) Her Majesty s Ship 28

30 MINULÝ ČAS - CROSSWORD 1 - Doplň minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves: F o r g o t zapomenout v i s I t e d navštívit w e N t jít b r o k E zlomit C a u g h t chytit L e f t opustit d r A n k pít S a w vidět S p o k e mluvit You are very fine class. 29

31 MINULÝ ČAS - CROSSWORD 2 - Doplň minulý čas nepravidelných sloves: F e l t CÍTIL b U i l t STAVĚL w e N t ŠEL r a N BĚŢEL l a Y LEŢEL C a m e PŘIŠEL b R o k e ZLOMIL w r O t e PSAL S o l d PRODAL S p o k e MLUVIL s a W VIDĚL g O t DOSTAL w e R e BYLI h a D MĚL Funny crossword 30

32 MINULÝ ČAS - CROSSWORD 3 - Doplň minulý čas nepravidelných sloves: l E f t OPUSTIT f o u N d NAJÍT G o t DOSTAT L i t ZAPÁLIT d I d DĚLAT S a w VIDĚT c a u g H t CHYTIT h I t UHODIT S a n k TOPIT SE F e l l SPADNOUT b r o U g h t PŘINÉST b u r N t HOŘET English is fun. 31

33 Metodický pokyn k vyplňování pracovních listů: Strany číslo 2-9 Anglické časy 1. část Příklady časů doplňte věty k jednotlivým časům (vlastní odpovědi) 2. část Nejčastější výrazy ve větách přeloţte do angličtiny 3. část Tvoří se vyplňte, čím se zpravidla tvoří tento čas 4. část Příklady přeloţte příklady do angličtiny 5. část Procvičování přeloţte věty ve správném čase do angličtiny Strana číslo 10 Použití členu určitého v názvech Přečtěte si vysvětlení, kdy se pouţívá člen určitý a kdy nikoliv. Pouţití si vyzkoušejte v úkolech pod textem Strany číslo Stupňování přídavných jmen Strana č. 11 vysvětlení stupňování přídavných jmen Strana č. 12 procvičení stupňování přídavných jmen Strana číslo 13 The United Kingdom of Great Britain and Northen Ireland Doplňte hlavní město a jméno královny Zaškrtněte správnou odpověď Strany číslo Minulé časy - Crossword Doplňte minulé časy sloves do kříţovky. Strany číslo Řešení Správnost řešení si ověřte v klíči (kromě 1. části listů 2-9, kde jsou vámi vytvořené věty) 32

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. THE? Bank of England London Palladium Cambridge Theatre Greenwich Park

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden.

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Minulý čas prostý u slovesa to be Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. I was in the mountains

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Minulý čas prostý. Past simple. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Minulý čas prostý. Past simple. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Minulý čas prostý Past simple Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Use Použití Minulý čas prostý používáme, hovoříme-li o činnostech, událostech či stavech, které začaly a také skončily v

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

PS 2 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Přítomný čas průběhový - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já se dívám na televizi.

PS 2 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Přítomný čas průběhový - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já se dívám na televizi. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Přítomný čas průběhový - oznamovací věty Cvičení: Já se dívám na televizi. 8 9 I am watching TV.

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9.04 Minulý a předpřítomný čas

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9.04 Minulý a předpřítomný čas Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9.04 Minulý a předpřítomný čas Pracovní list je vytvořen k využití v předmětu Anglický

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Going to aneb Pl anuji, ˇ ze seknu s pl anov an ım. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Going to

Going to aneb Pl anuji, ˇ ze seknu s pl anov an ım. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Going to aneb Plánuji, že seknu s plánováním. 2013 Vyjadřování budoucnosti Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? You go to school at 8 o clock. We get up at 6 o clock.

Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? You go to school at 8 o clock. We get up at 6 o clock. 1. Utvoř otázky (pomocí slovesa DO) a opověz kladně i záporně. Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? Yes, I do. No, I don t. You go to school at 8 o clock. We get up

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN VY_32_INOVACE_AH_2_06 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Anglické časy. 1. Přítomné časy

Anglické časy. 1. Přítomné časy Anglické časy 1. Přítomné časy PRESENT SIMPLE (přítomný prostý čas) Používá se pro vyjádření obecné pravdy (I like ice-cream) nebo pravidelně se opakujícího děje za užití časových výrazů jako jsou "every

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_301 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

PS 2 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 How - otázky. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Jak dlouhý je tento pes? Cvičení: Jak vysoká je tato budova?

PS 2 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 How - otázky. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Jak dlouhý je tento pes? Cvičení: Jak vysoká je tato budova? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. How - otázky Cvičení: Jak dlouhý je tento pes? How long is this dog? Jak dlouhý je tento pes? It's

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN MEXICO CITY IS BIGGER THAN LONDON. FOOTBALL IS MORE POPULAR THAN TENNIS. YESTERDAY WAS THE HOTTEST DAY OF THE YEAR. THEY BOUGHT THE MOST

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

- ověření gramatických jevů.

- ověření gramatických jevů. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomné časy v angličtině jsou: Present simple Přítomný čas prostý Present continuous Přítomný čas průběhový Present perfect Předpřítomný čas Present perfect

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1) K obrázkům přiřaďte následující číslovky, členy nebo ukazovací zájmena tak, aby dvojice dávaly věcný smysl a byly zároveň mluvnicky

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. a 9. třída Základní

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ VY_32_INOVACE_AK_2_12 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Comparatives and superlatives

Comparatives and superlatives Comparatives and superlatives MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu:VY_32_INOVACE_24_03 Tématický celek:

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I.

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I. 1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim a/ s _ i b/ s t _ c/ d e 2/ Dokonči odpověď na otázku: Can you play the piano? Yes, I.. No, I. Otázku

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA2_10 Název materiálu: Stupňování přídavných jmen - Tematická oblast: Angličtina 2. ročník strojírenské obory Anotace: Stupňování přídavných jmen je v angličtině

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu

Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb probˇ ehneme se. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy

Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb probˇ ehneme se. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb proběhneme se. 2013 Vyjadřování budoucnosti Pomocí slovesa will se nevyjadřuje pouze jednoduchá budoucnost, ale lze také vyjádřit budoucnost s průběhovým i perfektním zabarvením. Mluvíme po tom o

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Věty k překladu From part D Unit 6, Project 2

Věty k překladu From part D Unit 6, Project 2 Věty k překladu From part D Unit 6, Project 2 Unit 6 part D - translation practice 1. Zajdeme si dnes do parku? Dobře. Podívej. Je to tučňák. Myslím, že se ztratil. Shall we go to the park today? OK. Look.

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. four father sister add tailor badge watch brother

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ČLENY U VLASTNÍCH JMEN VY_32_INOVACE_AH_2_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 9. ročník Nemocní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_92 P2 U5 Revision

VY_22_INOVACE_92 P2 U5 Revision VY_22_INOVACE_92 P2 U5 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 6. 1. Complete the table Revision P2 U5 English Czech Comparative Superlative cloudy

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Doplňovačka-časy, slovní zásoba

Doplňovačka-časy, slovní zásoba Šablona č. III, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Gramatika-cvičení:sestavení rozhovoru, čas minulý prostý, hledání dvojic slov, opozita Doplňovačka-opakování

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/tri/ Czenglish 1 (201-300)

www.czenglish.net/czenglish-1/tri/ Czenglish 1 (201-300) 1 201 Where's your school bag? Kde je tvoje aktovka? 202 Is she married? Je vdaná? 203 Are you tired? Jste unavení? 204 Aren't you tired? Nejsi unavený? 205 This dog is big but that dog is small. Tento

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_132 Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

1/6 3.2.10.12. Předpřítomný čas prostý

1/6 3.2.10.12. Předpřítomný čas prostý 1/6 3.2.10.12 Podmět + have/has + příčestí minulé I have heard it. Slyšel jsem to. She has said it. Řekla to. They have understood. Rozuměli. Paddy and Linda have decided to drive to Swansea in a car that

Více

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH POSLECH VERZE A 1. ÁST ÚLOHY 1 4 VERZE A Uslyšíte ty i krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na základ vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 1 4

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis BUDOUCÍ ČAS PRŮBĚHOVÝ VY_32_INOVACE_AK_2_10 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ VY_32_INOVACE_AK_2_11 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PART ONE Spelling of the verbs a) make present participles/add -ing b) put the verbs in the past read swim leave catch come rain hear burn wear think say take shine smoke give carry have take get can t

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

III_2-05-02_The Verb to Be sloveso Být pracovní list.doc III_2-05-02_The Verb to Be sloveso Být pracovní list - řešení.doc

III_2-05-02_The Verb to Be sloveso Být pracovní list.doc III_2-05-02_The Verb to Be sloveso Být pracovní list - řešení.doc Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: The verb To BE sloveso Být Pořadové číslo: III_2-05-02 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. AC Téma hodiny: Sloveso Být Procvičovat sloveso to

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více