Anglický jazyk II. stupeň - procvičování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anglický jazyk II. stupeň - procvičování"

Transkript

1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/ Název: Autor: Anglický jazyk II. stupeň - procvičování Jana Žemličková Rok vydání: 2010 Výukový materiál Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim

2 Obsah: 1. Obsah 2. Přítomný čas prostý 3. Přítomný čas průběhový 4. Minulý čas prostý 5. Minulý čas průběhový 6. Budoucí čas prostý 7. Budoucí čas průběhový, jiné vyjádření budoucnosti 8. Předpřítomný čas prostý 9. Předpřítomný čas průběhový 10. Pouţití členu určitého v názvech 11. Stupňování přídavných jmen vysvětlení 12. Stupňování přídavných jmen procvičování 13. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 14. Minulý čas Crossword Minulý čas Crossword Minulý čas Crossword Řešení - Přítomný čas prostý 18. Řešení Přítomný čas průběhový 19. Řešení Minulý čas prostý 20. Řešení Minulý čas průběhový 21. Řešení Budoucí čas prostý 22. Řešení Budoucí čas průběhový, jiné vyjádření budoucnosti 23. Řešení Předpřítomný čas prostý 24. Řešení Předpřítomný čas průběhový 25. Řešení Pouţití členu určitého v názvech 26. Řešení Stupňování přídavných jmen vysvětlení 27. Řešení Stupňování přídavných jmen procvičování 28. Řešení The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 29. Řešení Minulý čas Crossword Řešení Minulý čas Crossword Řešení Minulý čas Crossword Metodický pokyn k vyplňování pracovních listů 33. Pouţitá literatura 1

3 1.) Prostý - děj se opakuje PŘÍTOMNÝ ČAS - jde o obecně platný děj - u jízdního řádu či rozvrhu, podmět musí být neživotný, např. vlak Nejčastější slova ve větě: často = obvykle = vţdycky = někdy = nikdy = kaţdý den = kaţdý týden = kaţdý měsíc = kaţdý rok = pondělí = úterý = středa = čtvrtek = pátek = sobota = neděle = ráno = odpoledne = večer = noc = poledne = půlnoc = Tvoří se: + -? kladná věta záporná věta otázka 1, 2 os. č. j., 1-3 os. č. m. 3 os. č. j. 3 os. č. j.- o, x, s, ss, sh, ch Příklad: Ona chodí do školy kaţdý den. Ona nechodí do školy kaţdý den. Chodí ona do školy kaţdý den? My chodíme do školy kaţdý den. My nechodíme do školy kaţdý den. Chodíme my do školy kaţdý den? Procvičení: Maminka čte kaţdé ráno noviny. Tatínek se často dívá na televizi. Čtou tvé sestry kaţdý měsíc knihu? My někdy jezdíme k babičce. Děláš domácí úkol kaţdé odpoledne? 2

4 2.) Průběhový - děj právě probíhá - jistá budoucnost (naplánovaná), podmětem je člověk Nejčastější slova ve větě: teď = právě teď = v tuhle chvíli = Tvoří se: + (za slovesem) Časování slovesa TO BE (BÝT) v přítomném čase: Dlouhý tvar Já jsem Ty jsi On je Ona je Ono je My jsme Vy jste Oni jsou Zkrácený tvar Já nejsem Ty nejsi On není Ona není Ono není My nejsme Vy nejste Oni nejsou Příklad: Ty jdeš právě do školy. Ty nejdeš právě do školy. Jdeš právě do školy? Procvičení: Maminka právě čte noviny. Tatínek se teď nedívá na televizi. Čtou teď moje sestry knihu? Jejich pes běhá po zahradě. Můj bratr teď pomáhá mamince v kuchyni. Dělá Mike právě domácí úkol? 3

5 1.) Prostý - děj se začal a skončil v minulosti MINULÝ ČAS - souvislé vyprávění z minulosti Nejčastější slova ve větě: Včera = Před 2 dny = Minulý týden = Před týdnem= Minulou noc = Minulý víkend = Minulý rok = Před rokem = Před 5 lety = Minulé pondělí = Kdy = Tvoří se: + -? kladná věta záporná věta otázka pravidelné slovesa nepravidelné slovesa Příklady: - pravidelných sloves: - nepravidelných sloves: Příklad: - pravidelná slovesa: Ty ses včera díval na televizi. Ty ses včera nedíval na televizi. Díval ses včera na televizi? - nepravidelná slovesa: Ty jsi šel včera do školy. Ty jsi nešel včera do školy. Šel jsi včera do školy? Procvičení: Moje maminka pracovala před rokem ve škole. Poslouchali jste včera rádio? Já jsem v sobotu dělal domácí úkol. Hráli kluci včera ráno fotbal? My jsme je nepotkali. 4

6 2.) Průběhový - děj probíhal v určitém období v minulosti - dva i více dějů probíhalo současně a trvaly určitou dobu - děj probíhal po určitou dobu v minulosti a byl přerušen jiným dějem (=dějem prostým) Tvoří se: + (za slovesem) Nejčastější slova ve větě: Zatímco = Kdyţ = Časování slovesa TO BE (BÝT) v minulém čase: Já byl Tys byl On byl Ona byla Ono bylo My jsme byli Vy jste byli Oni byli Já nebyl Tys nebyl On nebyl Ona nebyla Ono nebylo My jsme nebyli Vy jste nebyli Oni nebyli Příklad: Ty jsi včera v osm hodin četl knihu. Ty jsi včera v osm hodin nečetl knihu. Četl jsi včera v osm hodin knihu? Procvičení: Mike nepsal minulý pátek v pět hodin domácí úkol. Maminka spala, zatímco tatínek pracoval na zahradě. Kdyţ Kate myla nádobí, rozbila talíř. Hráli kluci ve středu ve tři hodiny fotbal? Zatímco Petr myl auto, Marie uklízela jeho pokoj. Dívala jsem se na televizi, kdyţ bratr přijel. 5

7 1.) Prostý - náhlé rozhodnutí BUDOUCÍ ČAS - prostá informace o budoucnosti - předpověď - nabídka, hrozba, slib - ve zdvořilostní otázce Nejčastější slova ve větě: zítra = dnes v noci = příští týden = příští rok = dnes večer = dnes odpoledne = Tvoří se: + infinitiv slovesa (bez to) Příklad: Ty přijdeš. Ty nepřijdeš. Přijdeš? Procvičování: My ti pomůţeme. Donesu ti nápoj. Bude sněţit? My vyhrajeme! Koupíš mi lístek? Zavřu okno. Nepůjdu do kina. Zítra bude pršet. 6

8 2.) Průběhový - děje budou probíhat v určitou dobu, nebo po určitou dobu Tvoří se: + + Příklad: Zítra v pět hodin tě budu čekat. Zítra v pět hodin tě nebudu čekat. Budeš mně zítra v pět hodin čekat? Procvičení: V pátek v pět hodin půjdeme do kina. Oni nebudou dělat zítra v osm hodin domácí úkol. Budeš dnes ve čtyři hodiny hrát fotbal? Jiné vyjádření budoucnosti 3.) be going to - plán - předpoklad 4.) přítomný čas průběhový - jistá budoucnost, naplánovaný děj pro lidskou osobu 5.) přítomný čas prostý - jízdní řády, rozvrhy, programy Procvičení: Chystám se jet na prázdniny do Ameriky. Plánují tvoji rodiče se dívat večer na televizi? Zítra odjíţdí. My nechystáme narozeninovou oslavu. Co se chystáš dělat dnes večer? Podívej se na nebe, bude pršet. Oni se nechystají jít do kina v sobotu odpoledne. Hodina začíná v osm hodin. Jejich tatínek chystá umýt auto zítra ráno. Vlak přijíţdí v pět hodin. 7

9 PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS 1.) Prostý - děj se odehrál v minulosti (blíže neurčené době) a trvá do přítomnosti - děj začal v minulosti a dosud trvá - děj skončil, ale doba, kdy probíhal, stále trvá - mluvíme-li o důležité zkušenosti či zážitku - v otázce, kdy se ptáme, jestli se dosud něco stalo, či nestalo - děj skončil, ale trvají následky Nejčastější slova ve větě: Od = Po dobu = Někdy = Nikdy = Vţdy = Uţ = Ještě, uţ = Ještě ne = Právě = Letos = Poslední dobou = Nedávno = Jak dlouho = Od kdy = Tvoří se: + -? kladná věta záporná věta otázka pravidelná slovesa nepravidelná slovesa Příklad: - pravidelná slovesa: On si vyčistil boty. On si nevyčistil boty. Vyčistil si boty? - nepravidelná slovesa: On si zlomil nohu. On si nezlomil nohu. Zlomil si nohu? Procvičování: Uţ jsi někdy byl v Austrálii. Dnes jsem uţ napsal pět dopisů. Já jsem ještě nikdy nebyl v Americe. 8

10 2.) Průběhový česká věta je v přítomném čase - děj začal v minulosti a stále trvá jak dlouho děj probíhá, bývá většinou určeno výrazy (since a for) - děj v minulosti skončil, ale má následek do přítomnosti - děj skončil, ale doba v které probíhal, trvá - v otázce HOW LONG? Nejčastější slova ve větě: Od= Po= Jak dlouho= Tvoří se: + + Příklad: Ty čteš uţ dvě hodiny. Ty nečteš uţ dvě hodiny. Čteš uţ dvě hodiny? Procvičování: Sedí tady 20 minut. Pracovali jsme dlouho a teď jsme unaveni. Četl jsem celé ráno. (Je stále ráno) Jak dlouho řídíš? 9

11 POUŽITÍ ČLENU URČITÉHO V NÁZVECH 1.) NULOVÝ ČLEN: CONTINENTS Světadíly - Europe, Australia, Central Asia, South America, kromě the Antarctic COUNTRIES - Státy, země 1) Jednoslovné názvy států V JEDNOTNÉM ČÍSLE - France, Britain, California 2) Víceslovné názvy (sloţené z vlastního a obecného podst. jména) - New Mexico CITIES, TOWNS, VILLAGES - Města a obce - New York, Prague, Hrochův Týnec MOUNTAINS hory - Sněţka, Mount Everest, Ben Nevis LAKES - jezera - Loch Ness, Lake Michigan ISLANDS - ostrovy - Madagaskar 2.) ČLEN URČITÝ: COUNTRIES - Státy, země 1) Jednoslovné názvy států v MNOŽNÉM ČÍSLE - the Netherlands 2) Víceslovné názvy států mající v názvu: Republic, Union, State, Kingdom atd. - the Czech Republic, the USA, the European Union, the United Kingdom CITIES, TOWNS, VILLAGES - Města a obce s vazbou the city of..., the town of... the city of New York OCEANS - oceány - the Pacific Ocean SEAS moře - the North Sea CHANNELS průlivy - the English Channel RIVERS řeky - the Mississippi, the River Elbe MOUNTAINS pohoří - the Alps DESERTS pouště - the Sahara ISLANDS souostroví - the Seychelles Procvičení: Republic of Ireland Sydney European Union Central Asia New Zealand Missouri river Alps Madagaskar Loch Ness United Kingdom Himalayas Netherlands 10

12 STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN Přídavná jména dělíme na 3 skupiny: 1) Krátká 2) Dlouhá 3) Nepravidelná 1) Krátká přídavná jména - Skládají se z jedné, max. dvou slabik základní tvar komparativ (2.stupeň) superlativ (3.stupeň) long dlouhý longer delší the longest - nejdelší big velký bigger větší the biggest - největší clever chytrý cleverer chytřejší the cleverest - nejchytřejší funny legrační funnier legračnější the funniest - nejlegračnější 2) Dlouhá přídavná jména a) kladné stupňování základní tvar komparativ (2.stupeň) superlativ (3.stupeň) useful - uţitečný more useful uţitečnější the most useful - nejuţitečnější interesting - zajímavý more interesting zajímavější the most interesting nejzajímavější b) záporné stupňování useful - užitečný less useful méně užitečný the least useful - užitečný interesting - zajímavý less interesting méně zajímavý the least interesting nejméně zajímavý 3) Nepravidelná přídavná jména základní tvar komparativ (2.stupeň) superlativ (3.stupeň) good dobrý better lepší the best - nejlepší bad špatný worse horší the worst - nejhorší many (mnoho poč. p. jm.) more (více) the most (nejvíce) much (mnoho - nepoč. p. jm.) more (více) the most (nejvíce) little (málo - nepoč. p. jm.) less (méně) the least (nejméně) few (málo poč. p. jm.) fewer (méně) the fewest (nejméně) Nejčastější slova ve větě: tak.jako = as.as neţ = than z = of 11

13 Procvičování: On je tak vysoký jako Mary. Ona je mladší neţ Mike. Petr je ze všech nejstarší. Tato kniha je zajímavější neţ tamta kniha. Tento film je nejnudnější ze všech. Ugly Slow Fast Small High Young Large Cheerful Difficult Stupid Exciting Boring Nice Dry Thin česky základní tvar 1.stupeň - komparativ 2.stupeň - superlativ the most important shorter old more dangerous less interesting easy the most beautiful good expensive worse the coldest warmer 12

14 THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND CAPITAL CITY: QUEEN: 1)Where does the Queen live? a) Houses of Parliament b) Buckingham Palace 2)What is the Globe? a) Shakespeare s Theatre b) short for Globus 3)Why was the Monument built? a) because of fire of London in 1666 b) for fun 4)Where is the statue of Nelson? a) Trafalgar Square b) Piccadilly Circus 5)What colour has the London taxi? a) yellow b) black 6)What colour has the phonebox in London? a) red b) blue 7)Where was Shakespeare born? a) Stratford upon Avon b) London 8)What is SOHO? a) name of the Minister b)chinese part of London 9)Who are Beefeaters? a) guides in Tower of London b) kids eating beef 10)How is called the biggest clock tower in London? a) Big Ben b) Big John 11)What side do we drive in England? a) left side b) right side 12)Who are the ravens? a) birds b) people 13)What means HMS? a) her mum s son b) Her Majesty s Ship 13

15 MINULÝ ČAS - CROSSWORD 1 - Doplň minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves: zapomenout navštívit jít zlomit X chytit opustit pít vidět mluvit You are very. 14

16 MINULÝ ČAS - CROSSWORD 2 - Doplň minulý čas nepravidelných sloves: CÍTIL STAVĚL ŠEL BĚŢEL LEŢEL PŘIŠEL ZLOMIL PSAL PRODAL MLUVIL VIDĚL DOSTAL BYLI MĚL 15

17 MINULÝ ČAS - CROSSWORD 3 - Doplň minulý čas nepravidelných sloves: X X OPUSTIT NAJÍT DOSTAT ZAPÁLIT DĚLAT VIDĚT CHYTIT UHODIT TOPIT SE SPADNOUT PŘINÉST HOŘET 16

18 ŘEŠENÍ: 1.) Prostý - děj se opakuje PŘÍTOMNÝ ČAS Ona čte každý den. She reads every day. - jde o obecně platný děj Některé kočky jedí ryby. Some cats eat fish. - u jízdního řádu či rozvrhu, podmět musí být neživotný, např. vlak Vlak přijede v devět. The train arrives at 9. Nejčastější slova ve větě: často = often obvykle = usually vţdycky = always někdy = sometimes nikdy = never kaţdý den = every day kaţdý týden = every week kaţdý měsíc = every month kaţdý rok = every year pondělí = Monday úterý = Tuesday středa = Wednesday čtvrtek =Thursday pátek = Friday sobota = Saturday neděle = Sunday ráno = morning odpoledne = afternoon večer = evening noc = night poledne = midday půlnoc = midnight Tvoří se: + -? kladná věta záporná věta otázka 1, 2 os. č. j., 1-3 os. č. m. go, work don t go Do go? 3 os. č. j. +s works doesn t go Does go? 3 os. č. j.- o, x, s, ss, sh, ch +es goes Příklad: Ona chodí do školy kaţdý den. Ona nechodí do školy kaţdý den. Chodí ona do školy kaţdý den? My chodíme do školy kaţdý den. My nechodíme do školy kaţdý den. Chodíme my do školy kaţdý den? Procvičení: Maminka čte kaţdé ráno noviny. Tatínek se často dívá na televizi. Čtou tvé sestry kaţdý měsíc knihu? My někdy jezdíme k babičce. Děláš domácí úkol kaţdé odpoledne? She goes to school every day. She doesn t go to school every day. Does she go to school every day? We go to school every day. We don t go to school every day. Do we go to school every day? Mum reads newspaper every morning. Dad often watches TV. Do your sisters read book every month? We sometimes go to granny s. Do you do your homework in the afternoon? 17

19 2.) Průběhový - děj právě probíhá Právě jdu do školy. I am going to school now - jistá budoucnost (naplánovaná), podmětem je člověk V sobotu hraju fotbal. I m playing football on Saturday. Nejčastější slova ve větě: teď = now právě teď = right now, just now v tuhle chvíli = at the moment Tvoří se: to be + ing (za slovesem) Časování slovesa TO BE (BÝT) v přítomném čase: Dlouhý tvar Zkrácený tvar Já jsem I am I m Ty jsi You are You re On je He is He s Ona je She is She s Ono je It is It s My jsme We are We re Vy jste You are You re Oni jsou They are They re Já nejsem I am not I m not Ty nejsi You are not You aren t On není He is not He isn t Ona není She is not She isn t Ono není It is not It isn t My nejsme We are not We aren t Vy nejste You are not You aren t Oni nejsou They are not They aren t Příklad: Ty jdeš právě do školy. Ty nejdeš právě do školy. Jdeš právě do školy? You are going to school now. You aren t going to school now. Are you going to school now? Procvičení: Maminka právě čte noviny. Mum is reading newspaper now. Tatínek se teď nedívá na televizi. Dad isn t watching TV now. Čtou teď moje sestry knihu? Are my sisters reading book now? Jejich pes běhá po zahradě. Their dog is running in the garden. Můj bratr teď pomáhá mamince v kuchyni. My brother is helping mum in the kitchen now. Dělá Mike právě domácí úkol? Is Mike doing his homework now? 18

20 1.) Prostý - děj se začal a skončil v minulosti MINULÝ ČAS V pondělí jsem nešel do školy. I didn t go to school on Monday. - souvislé vyprávění z minulosti Přišel, sedl si a snědl jablko. He came, sat down and ate the apple. Nejčastější slova ve větě: Včera = yesterday Před 2 dny = two days ago Minulý týden = last week Před týdnem= week ago Minulou noc = last night Minulý víkend =last weekend Minulý rok = last year Před rokem = year ago Před 5 lety = five years ago Minulé pondělí = last Monday Kdy = when Tvoří se: + -? kladná věta záporná věta otázka pravidelné slovesa +ed watched didn t watch Did watch nepravidelné slovesa buy bought didn t buy Did buy Příklady: - pravidelných sloves: wash, watch, drive, travel, look etc. - nepravidelných sloves: buy, do, make, go, be, read, write etc. Příklad: - pravidelná slovesa: Ty ses včera díval na televizi. Ty ses včera nedíval na televizi. Díval ses včera na televizi? - nepravidelná slovesa: Ty jsi šel včera do školy. Ty jsi nešel včera do školy. Šel jsi včera do školy? You watched TV yesterday. You didn t watch TV yesterday. Did you watch TV yesterday? You went to school yesterday. You didn t go to school yesterday. Did you go to school yesterday? Procvičení: Moje maminka pracovala před rokem ve škole. Poslouchali jste včera rádio? Já jsem v sobotu dělal domácí úkol. Hráli kluci včera ráno fotbal? My jsme je nepotkali. My mum worked at school last year. Did you listen to the radio yesterday? I did my homework last Saturday. Did boys play football yesterday morning? We didn t meet them. 19

21 2.) Průběhový - děj probíhal v určitém období v minulosti Včera v osm jsem četl knihu. I was reading a book yesterday at 8. - dva i více dějů probíhalo současně a trvaly určitou dobu Petr dělal domácí úkol, zatímco maminka vařila večeři. Peter was doing his homework, while mum was cooking dinner. - děj probíhal po určitou dobu v minulosti a byl přerušen jiným dějem (=dějem prostým) Kate se dívala na televizi, když Petr rozbil okno. Kate was watching TV, when Peter broke the window. Tvoří se: _was/were_ + ing (za slovesem) Nejčastější slova ve větě: Zatímco = while Kdyţ= when Časování slovesa TO BE (BÝT) v minulém čase: Já byl I was Tys byl You were Já nebyl I wasn t On byl He was Tys nebyl You weren t Ona byla She was On nebyl He wasn t Ono bylo It was Ona nebyla She wasn t My jsme byli We were Ono nebylo It wasn t Vy jste byli You were My jsme nebyli We weren t Oni byli They were Vy jste nebyli You weren t Oni nebyli They weren t Příklad: Ty jsi včera v osm hodin četl knihu. You were reading book yesterday at 8 o clock. Ty jsi včera v osm hodin nečetl knihu. You weren t reading book yesterday at 8 o clock. Četl jsi včera v osm hodin knihu? Were you reading book yesterday at 8 o clock? Procvičení: Mike nepsal minulý pátek v pět hodin domácí úkol. Mike wasn t doing his homework at 5 o clock last Friday. Maminka spala, zatímco tatínek pracoval na zahradě. Mum was sleeping, while dad was working in the garden. Kdyţ Kate myla nádobí, rozbila talíř. When Kate was washing the dishes, she broke the plate. Hráli kluci ve středu ve tři hodiny fotbal? Were boys playing football at 3 o clock on Wednesday? Zatímco Petr myl auto, Marie uklízela jeho pokoj. While Peter was washing the car, Marie was clearing his room. Dívala jsem se na televizi, kdyţ bratr přijel. I was watching TV, when brother came. 20

22 1.) Prostý - náhlé rozhodnutí Půjdu domů. I will go home. BUDOUCÍ ČAS - prostá informace o budoucnosti Moji rodiče budou na svatbě. My parents will be at the wedding. - předpověď Zítra bude pršet. It will rain tomorrow. - nabídka, hrozba, slib Pomůžu ti. I will help you. - ve zdvořilostní otázce Pomůžeš mi, prosím? Will you help me, please? Nejčastější slova ve větě: zítra = tomorrow dnes v noci = tonight příští týden = next week příští rok = next year dnes večer = this evening dnes odpoledne = this afternoon Tvoří se: will + infinitiv slovesa (bez to) Příklad: Ty přijdeš. Ty nepřijdeš. Přijdeš? You will come. You won t come. Will you come? Procvičování: My ti pomůţeme. Donesu ti nápoj. Bude sněţit? My vyhrajeme! Koupíš mi lístek? Zavřu okno. Nepůjdu do kina. Zítra bude pršet. We will help you. I will get you drink. Will it snow? We will win! Will you buy me a ticket? I will close the window. I won t go to the cinema. It will rain tomorrow. 21

23 2.) Průběhový - děje budou probíhat v určitou dobu, nebo po určitou dobu Zítra touhle dobou budu psát písemku. This time tomorrow, I will be writing the test. Tvoří se: will + be + ing Příklad: Zítra v pět hodin mě čekej. I will be waiting at 5 o clock tomorrow. Zítra v pět hodin mě nečekej. I won t be waiting at 5 o clock tomorrow. Budeš mně zítra v pět hodin čekat? Will you be waiting at 5 o clock tomorrow? Procvičení: V pátek v pět hodin půjdeme do kina. We will be going to the cinema at 5 o clock on Friday. Oni nebudou dělat zítra v osm hodin domácí úkol. They won t be doing homework tomorrow at 8. Budeš dnes ve čtyři hodiny hrát fotbal? Will you be playing football today at 4 o clock? Jiné vyjádření budoucnosti 3.) be going to - plán Chystám se studat na univerzitě. I am going to study at univerzity. - Předpoklad Look at the clouds. It s going to rain. 4.) přítomný čas průběhový - jistá budoucnost, naplánovaný děj pro lidskou osobu V pátek hraju fotbal s kamarády. I am playing football with friends on Friday. 5.) přítomný čas prostý - jízdní řády, rozvrhy, programy Vlak odjíždí v pět. The train leaves at 5. Procvičení: Chystám se jet na prázdniny do Ameriky. I am going to go to the USA for holidays. Plánují tvoji rodiče se dívat večer na televizi? Are your parents going to watch TV in the evening? Zítra odjíţdí. He is learning tomorrow. My nechystáme narozeninovou oslavu. We aren t going to do birthday party. Co se chystáš dělat dnes večer? What are you going to do tonight? Podívej se na nebe, bude pršet. Look at the sky, it is going to rain. Oni se nechystají jít do kina v sobotu odpoledne. They aren t going to go to the cinema on Saturday afternoon. Hodina začíná v osm hodin. The lesson starts at 8. Jejich tatínek chystá umýt auto zítra ráno. Their dad is going to wash his car tomorrow morning. Vlak přijíţdí v pět hodin. The train arrives at 5 o clock. 22

24 PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS 1.) Prostý - děj se odehrál v minulosti (blíže neurčené době) a trvá do přítomnosti - děj začal v minulosti a dosud trvá Známe ho už 5 let. We have already known him for 5 years - děj skončil, ale doba, kdy probíhal, stále trvá Dnes jsem napsal 2 dopisy. I have written 2 letters today. - mluvíme-li o důležité zkušenosti či zážitku Byl jsem v 9 zemích. I have been to 9 countries. - v otázce, kdy se ptáme, jestli se dosud něco stalo, či nestalo Už jsi někdy byl v Kanadě? Have you ever been to Canada? - děj skončil, ale trvají následky Nejčastější slova ve větě: Od = since Po dobu = for Někdy = ever Nikdy = never Vţdy = always Uţ = already Ještě, uţ = yet Ještě ne = not yet Právě = just Letos = this year Poslední dobou = lately Nedávno = recently Jak dlouho = how long Od kdy = since when Tvoří se: + -? kladná věta záporná věta otázka pravidelná slovesa - play have /has played haven t /hasn t played Have/ Has played? nepravidelná slovesa -write have/has written haven t/hasn t written Have/Has written? Příklad: - pravidelná slovesa: On si vyčistil boty. He has cleaned his shoes. On si nevyčistil boty. He hasn t cleaned his shoes. Vyčistil si boty? Has he cleaned his shoes? - nepravidelná slovesa: On si zlomil nohu. He has broken his leg. On si nezlomil nohu. He hasn t broken his leg. Zlomil si nohu? Has he broken his leg? Procvičování: Uţ jsi někdy byl v Austrálii. Dnes jsem uţ napsal pět dopisů. Já jsem ještě nikdy nebyl v Americe. Have you ever been to Australia? I have already written 5 letters today. I haven t been to Amerika yet. 23

25 2.) Průběhový česká věta je v přítomném čase - děj začal v minulosti a stále trvá jak dlouho děj probíhá, bývá většinou určeno výrazy (since a for) Čte tu knihu už dva měsíce. He has been reading the book for 2 months. - děj v minulosti skončil, ale má následek do přítomnosti Pracovali jsme dlouho a teď jsme unaveni. We have been working for long time and now we are really tired. - děj skončil, ale doba v které probíhal, trvá Psal jsem dopisy celé ráno. (je stále ráno) I have been writing the letters all morning. - v otázce HOW LONG? Jak dlouho jsi byl v Anglii? How long have you been to England? Nejčastější slova ve větě: Od= since Po= for Jak dlouho= how long Tvoří se: have/has + been + ing Příklad: Ty čteš uţ dvě hodiny. Ty nečteš uţ dvě hodiny. Čteš uţ dvě hodiny? You have been reading for 2 hours. You haven t been reading for 2 hours. Have you been reading for 2 hours? Procvičování: Sedí tady 20 minut. She has been sitting here for 20 minutes. Pracovali jsme dlouho a teď jsme unaveni. We have been working hard and we are tired now. Četl jsem celé ráno. (Je stále ráno) I have been reading for all morning. Jak dlouho řídíš? How long have you been driving? 24

26 POUŽITÍ ČLENU URČITÉHO V NÁZVECH 1.) NULOVÝ ČLEN: CONTINENTS Světadíly - Europe, Australia, Central Asia, South America, kromě the Antarctic COUNTRIES - Státy, země 1) Jednoslovné názvy států V JEDNOTNÉM ČÍSLE - France, Britain, California 2) Víceslovné názvy (sloţené z vlastního a obecného podst. jména) - New Mexico CITIES, TOWNS, VILLAGES - Města a obce - New York, Prague, Hrochův Týnec MOUNTAINS hory - Sněţka, Mount Everest, Ben Nevis LAKES - jezera - Loch Ness, Lake Michigan ISLANDS - ostrovy - Madagaskar 2.) ČLEN URČITÝ: COUNTRIES - Státy, země 1) Jednoslovné názvy států v MNOŽNÉM ČÍSLE - the Netherlands 2) Víceslovné názvy států mající v názvu: Republic, Union, State, Kingdom atd. - the Czech Republic, the USA, the European Union, the United Kingdom CITIES, TOWNS, VILLAGES - Města a obce s vazbou the city of..., the town of... the city of New York OCEANS - oceány - the Pacific Ocean SEAS moře - the North Sea CHANNELS průlivy - the English Channel RIVERS řeky - the Mississippi, the River Elbe MOUNTAINS pohoří - the Alps DESERTS pouště - the Sahara ISLANDS souostroví - the Seychelles Procvičení: the Republic of Ireland 0 Sydney the European Union 0 Central Asia 0 New Zealand the Missouri river the Alps 0 Madagaskar 0 Loch Ness the United Kingdom the Himalayas the Netherlands 25

27 STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN Přídavná jména dělíme na 3 skupiny: 1) Krátká 2) Dlouhá 3) Nepravidelná 1) Krátká přídavná jména - Skládají se z jedné, max. dvou slabik základní tvar komparativ (2.stupeň) superlativ (3.stupeň) long dlouhý longer delší the longest - nejdelší big velký bigger větší the biggest - největší clever chytrý cleverer chytřejší the cleverest - nejchytřejší funny legrační funnier legračnější the funniest - nejlegračnější 2) Dlouhá přídavná jména 3.) kladné stupňování základní tvar komparativ (2.stupeň) superlativ (3.stupeň) useful - uţitečný more useful uţitečnější the most useful - nejuţitečnější interesting - zajímavý more interesting zajímavější the most interesting nejzajímavější 4.) záporné stupňování useful - užitečný less useful méně užitečný the least useful - užitečný interesting - zajímavý less interesting méně zajímavý the least interesting nejméně zajímavý 3) Nepravidelná přídavná jména základní tvar komparativ (2.stupeň) superlativ (3.stupeň) good dobrý better lepší the best - nejlepší bad špatný worse horší the worst - nejhorší many (mnoho poč. p. jm.) more (více) the most (nejvíce) much (mnoho - nepoč. p. jm.) more (více) the most (nejvíce) little (málo - nepoč. p. jm.) less (méně) the least (nejméně) few (málo poč. p. jm.) fewer (méně) the fewest (nejméně) Nejčastější slova ve větě: tak.jako = as.as neţ = than z = of 26

28 Procvičování: On je tak vysoký jako Mary. He is as tall as Mary. Ona je mladší neţ Mike. She is younger than Mike. Petr je ze všech nejstarší. Petr is the oldest of all. Tato kniha je zajímavější neţ tamta kniha. This book is more interesting than that book. Tento film je nejnudnější ze všech. This film is the most boring of all. Ugly uglier the ugliest ošklivý Slow slower the slowest pomalý Fast faster the fastest rychlý Small smaller the smallest malý High higher the highest vysoký Young younger the younger mladý Large larger the largest rozlehlý Cheerful more cheerful the most cheerful zábavný Difficult more difficult the most difficult obtížný Stupid more stupid the most stupid hloupý Exciting more exciting the most exciting vzrušující Boring more boring the most boring nudný Nice nicer the nicest pěkný Dry drier the driest suchý Thin thinner the thinnest tenký česky základní tvar 1.stupeň - komparativ 2.stupeň - superlativ důležitý important more important the most important krátký short shorter the shortest starý old older the oldest nebezpečný dangerous more dangerous the most dangerous zajímavý interesting less interesting the least interesting snadný easy easier the easiest krásný beautiful more beautiful the most beautiful dobrý good better the best drahý expensive more expensive the most expensive špatný bad worse the worst studený cold colder the coldest teplý warm warmer the warmest 27

29 THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND CAPITAL CITY: QUEEN: 1)Where does the Queen live? a) Houses of Parliament b) Buckingham Palace 2)What is the Globe? a) Shakespeare s Theatre b) short for Globus 3)Why was the Monument built? a) because of fire of London in 1666 b) for fun 4)Where is the statue of Nelson? a) Trafalgar Square b) Piccadilly Circus 5)What colour has the London taxi? a) yellow b) black 6)What colour has the phonebox in London? a) red b) blue 7)Where was Shakespeare born? a) Stratford upon Avon b) London 8)What is SOHO? a) name of the Minister b )Chinese part of London 9)Who are Beefeaters? a) guides in Tower of London b) kids eating beef 10)How is called the biggest clock tower in London? a) Big Ben b) Big John 11)What side do we drive in England? a) left side b) right side 12)Who are the ravens? a) birds b) people 13)What means HMS? a) her mum s son b) Her Majesty s Ship 28

30 MINULÝ ČAS - CROSSWORD 1 - Doplň minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves: F o r g o t zapomenout v i s I t e d navštívit w e N t jít b r o k E zlomit C a u g h t chytit L e f t opustit d r A n k pít S a w vidět S p o k e mluvit You are very fine class. 29

31 MINULÝ ČAS - CROSSWORD 2 - Doplň minulý čas nepravidelných sloves: F e l t CÍTIL b U i l t STAVĚL w e N t ŠEL r a N BĚŢEL l a Y LEŢEL C a m e PŘIŠEL b R o k e ZLOMIL w r O t e PSAL S o l d PRODAL S p o k e MLUVIL s a W VIDĚL g O t DOSTAL w e R e BYLI h a D MĚL Funny crossword 30

32 MINULÝ ČAS - CROSSWORD 3 - Doplň minulý čas nepravidelných sloves: l E f t OPUSTIT f o u N d NAJÍT G o t DOSTAT L i t ZAPÁLIT d I d DĚLAT S a w VIDĚT c a u g H t CHYTIT h I t UHODIT S a n k TOPIT SE F e l l SPADNOUT b r o U g h t PŘINÉST b u r N t HOŘET English is fun. 31

33 Metodický pokyn k vyplňování pracovních listů: Strany číslo 2-9 Anglické časy 1. část Příklady časů doplňte věty k jednotlivým časům (vlastní odpovědi) 2. část Nejčastější výrazy ve větách přeloţte do angličtiny 3. část Tvoří se vyplňte, čím se zpravidla tvoří tento čas 4. část Příklady přeloţte příklady do angličtiny 5. část Procvičování přeloţte věty ve správném čase do angličtiny Strana číslo 10 Použití členu určitého v názvech Přečtěte si vysvětlení, kdy se pouţívá člen určitý a kdy nikoliv. Pouţití si vyzkoušejte v úkolech pod textem Strany číslo Stupňování přídavných jmen Strana č. 11 vysvětlení stupňování přídavných jmen Strana č. 12 procvičení stupňování přídavných jmen Strana číslo 13 The United Kingdom of Great Britain and Northen Ireland Doplňte hlavní město a jméno královny Zaškrtněte správnou odpověď Strany číslo Minulé časy - Crossword Doplňte minulé časy sloves do kříţovky. Strany číslo Řešení Správnost řešení si ověřte v klíči (kromě 1. části listů 2-9, kde jsou vámi vytvořené věty) 32

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách:

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách: 1 MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE 1. Minulý čas slovesa to be se tvoří nepravidelně. 1. I was I was in Prague last month. Minulý měsíc jsem byl v Praze. 2. you were You were late. Opozdil jsi se. 3. he,

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 2. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářskoprávní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS OSOBNÍ PERSONAL U osobních zájmen se ve 3. osobě sg. projevuje

Více

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY Obsah Pítomný as prostý: sloveso to be... 2 Minulý as prostý: sloveso to be... 2 Existencionální vazba there is/there are... 3 Pítomný as prostý: plnovýznamová slovesa...

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr.

Více

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 109 (Modul Back to school, strany 3-4) Sloveso have got / has got (mít) když mluvíme o

Více

CHALLENGES 1 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 106-111

CHALLENGES 1 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 106-111 CHALLENGES 1 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 106-111 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 106 Sloveso být - to be (lekce Get ready A, strana 3) Podívejte se na píklady slovesa

Více

Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy (pomůcka pro žáky a rodiče)

Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy (pomůcka pro žáky a rodiče) Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy (pomůcka pro žáky a rodiče) Tato pomůcka byla vytvořena na pomoc rodičům dětí, které jsou například dlouhodobě nemocné nebo si ve škole

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr.

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

Vyjadřování budoucnosti

Vyjadřování budoucnosti 5. Vyjadřování budoucnosti Vyjadřování budoucnosti Úroveň A (Cvičení 1 40) going to pro plánované nebo jisté události v budoucnosti a pro rozhodnutí Úroveň B (Cvičení 41 125) budoucí čas (will) (nabídky,

Více

Anglický pravopis a anglická abeceda:

Anglický pravopis a anglická abeceda: strana 1 Anglický pravopis a anglická abeceda: a b c d e f g h i j k l m ei bi: si: di: i: ef dži: eidž ai džei kei el em n o p q r s t u v w x y z en u pi: kju: a: es ti: ju: vi: dabl ju: eks wai zed

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: Ekonomika a management Jména autorů Růžena Dvořáčková Jan Skipala OSTRAVA 2014 2 OBSAH strana

Více

ŠKOLA DOBRÉHO STARTU

ŠKOLA DOBRÉHO STARTU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA DOBRÉHO STARTU Příloha č. 1 RVP ZV - Standardy pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŽEROTÍNOVA 376 1 Obsah : strana Obsah 2 Identifikační

Více

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý Past Simple and Present Perfect Simple International Express Pre-Intermediate, U 7 UJAZ FEKT VUT v Brně Tvoření minulého času prostého Pravidelná slovesa sloveso

Více

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE INSPIROMAT Výstupy projektu Progress CZ.1.07/1.3.44./01.0038 prosinec 2014 PRŮVODCE UČITELE Průvodce učitele

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

Dialog bez bariér reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0020

Dialog bez bariér reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0020 Dialog bez bariér reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0020 Příručka učitele angličtiny podpůrný materiál pro učitele angličtiny základních a středních škol Příručka učitele angličtiny byla vydána v rámci grantového

Více

INFOA. Anglická Gramatika. * základní gramatika pro žáky a studenty * s moderním přístupem k výuce * se stovkami příkladů

INFOA. Anglická Gramatika. * základní gramatika pro žáky a studenty * s moderním přístupem k výuce * se stovkami příkladů 'I', t INFA ' Anglická Gramatika * základní gramatika pro žáky a studenty * s moderním přístupem k výuce * se stovkami příkladů Anglická Gramatika Gary Crabbe Christopher Guilds Stanislav Soják BSAH/CNTENTS

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více