Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. www.6zsmb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Čj.: 350/2010 Dne: VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok: Předkládá: Ing. Tomáš Suchý, ředitel školy

2 OBSAH: a) Základní údaje o škole b) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci a způsobilosti c) Údaje o zápisu k povinné školní docházce d) Údaje o přijímacím řízení ţáků na střední školy e) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků g) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI h) Prezentace školy na veřejnosti a další mimořádné akce školy Přílohy: 1) Výroční zpráva o hospodaření školy - rok ) Výroční zpráva o hospodaření školy ½ roku 2010 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) podle 10, odst. 3, předkládám Výroční zprávu Základní školy Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace se stavem k

3 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Na základě usnesení zastupitelstva města Mladá Boleslav, č. 2997, ze dne , zřídilo Statutární město Mladá Boleslav dnem příspěvkovou organizaci, Základní školu Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 s IČ: Rozhodnutím MŠMT č.j /03-21 je od škola zařazena do sítě škol. Identifikátor zařízení: Zřizovatel školy: Statutární město Mladá Boleslav. Škola sdruţuje: 1) Základní školu s plánovanou kapacitou 550 ţáků, IZO: ) Školní druţinu s plánovanou kapacitou 130 ţáků, IZO: ) Školní jídelnu s plánovanou kapacitou 770 jídel, IZO: K 1. červnu 2010 došlo ke změně názvu školy ze Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 na Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace má dlouholetou tradici jako jedna z nejznámějších škol v regionu. Nachází se na menším mladoboleslavském sídlišti Slavoj v okrajové části města s výbornou dostupností městské hromadné dopravy i dopravy meziměstské. Slavnostní zahájení provozu ve školní budově bylo v roce Od té doby je známá jako sportovka nebo šestka. Škola je úplnou základní školou kapacitně postavenou na 550 ţáků s kompletním zabezpečením, včetně školní jídelny a školní druţiny, které sídlí v jedné budově. Vzdělávací obor: C/01 Základní škola. Vzdělávací program: 309/ Školní vzdělávací program ŠESTKA. 3

4 Na škole působí školská rada. Členy školské rady jsou: zástupci zřizovatele - Petr Krichebauer, Ivana Matoušková, zástupci rodičů David Skalský, Roman Šoltys a zástupci pedagogů Otakar Vorel, Lukáš Krejčík. Ve školním roce zahájilo docházku celkem 288 ţáků, z toho 157 chlapců a 131 dívek. Na I. stupni ( ročník) 178 ţáků, na II. stupni ( ročník) 110 ţáků. Školní rok ukončilo celkem 289 ţáků (na I. stupni 186, na II. stupni 103). Neprospěli 2 ţáci. Celkový počet tříd 13 na I. stupni 9 na II. stupni 4 průměrný počet ţáků ve třídě 22,23 průměrný počet ţáků I. st. ve třídě 20,66 průměrný počet ţáků II. st. ve třídě 25,75 Školní druţina: Ve školním roce navštěvovalo ŠD počátkem měsíce září 101 ţáků a 108 ţáků ve 2. pololetí. Činnost školní druţiny zajišťují tři vychovatelky - celkem tři plné pracovní úvazky. Kompetence vedoucí vychovatelky, která je přímo podřízena zástupci ředitele školy, stanoví Organizační řád. Zodpovídá za organizaci činnosti druţiny, plánování její činnosti a kontrolu kvality výchovně - vzdělávací práce. Kontrolní činnost vedoucí vychovatelky má formu kontroly vedení dokumentace a hospitací. Školní druţina má nadstandardní podmínky z hlediska prostor. K dispozici jsou tři herny a na ně navazující chodba přizpůsobená ke klidovým aktivitám, kterou pouţívají všechna oddělení. Pro pohybové a sportovní vyţití ţáků slouţí školní zahrada s pískovištěm, hřiště a tělocvična. K dispozici byla i herna vybavená výpočetní technikou. 4

5 Školní jídelna: Počet přihlášených strávníků ve školním roce - průměr 292 z toho ţáci 237 zaměstnanci 27 cizí strávnici 28 Cena stravného: I. stupeň 7-10 let 16,50- Kč II. stupeň let 18,- Kč III. stupeň 15 a více let 19,- Kč dospělí 20,- Kč Cizím strávníkům je účtováno: mzdové náklady 20,40- Kč reţie 12,80- Kč zisk 0,80- Kč Pracovnice školní jídelny: vedoucí jídelny 1 úvazek 1 kuchařky 2 2 pracovnice provozu 2 1,31 uklizečka 1 0,44 5

6 B) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH - JEJICH KVALIFIKACI A ZPŮSOBILOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Správní zaměstnanci Č. Příjmení, jméno Funkce 01. NOVÁKOVÁ Miroslava hospodářka 02. HORÁKOVÁ Kateřina finanční účetní 03. MACH Zdeněk údrţbář 04 HRADCOVÁ Helena mzdová účetní 05. TOMANOVÁ Hana uklízečka 06. KALÍŠKOVÁ Lenka uklízečka, školnice 07. BŘEHOVSKÁ Eva vedoucí ŠJ 08. TRUBAČÍKOVÁ Jana uklízečka 09. JEŢKOVÁ Pavlína vedoucí kuchařka 10. MAZAČOVÁ Jitka kuchařka 11. VRABCOVÁ Lenka pracovník provozu 12. ŠARKÖZYOVÁ Václava pracovník provozu 13. UHLÍŘOVÁ Hana uklízečka 6

7 Pedagogičtí pracovníci Č. Příjmení, jméno, titul Titul Vzdělání Kvalifikace Aprobace Pracovní zařazení Zařazení 01. BARTOŠOVÁ Pavlína SŠ vych. vych/tv vych ŠD 02. DUBSKÁ Iveta Ing. VŠ učit. II. st. Vv uč I. st. 03. DVOŘÁKOVÁ Alena Mgr. VŠ učit. II. st. Tv uč II. st. 04. FLODRMANOVÁ Ivana SŠ uč I. st. 05. HÁSOVÁ Ivana Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 06. JEŘÁBKOVÁ Monika Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 07. MILČINSKÁ Miloslava Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 08. KRÁLOVÁ Albína SŠ učit. I. st. I. st. ZŠ 09. KULASOVÁ Zdeňka Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 10. KREJČÍK Lukáš Mgr. VŠ učit. II. st. D uč II. st. 11. KREJČÍKOVÁ Kateřina Ing. VŠ učit. II. st. Ch zástupce 12. NOVÁKOVÁ Ilona SŠ vych. vych. vych ŠD 13. PLUHAŘOVÁ Markéta Mgr. VŠ učit. II. st. Bi, M uč II. st. 14 SMUTNÁ Jitka Mgr. VŠ učit. II. st. Rj, Hv uč II. st. 15. SOUČKOVÁ Jana Bc. VS učit. II. st. Aj uč II. st. 16. SUCHÝ Tomáš Ing. VŠ učit. II. st. M, I ředitel 17 SVÁROVSKÁ Lucie Mgr. VŠ učit. II. st. M, F uč II. st. 18. VOREL Otakar Mgr. VŠ učit. II. st. Tv, Pe uč II. st. 19. VESELÁ Blanka SŠ Aj uč II. st. 20. VORLOVÁ Lenka Mgr. VŠ učit. II. st. M, Z uč I. st. 21. FOŘTOVÁ Ilona Ing. VŠ Aj, Nj uč II. st. 22. HEROUTOVÁ Miroslava Mgr. VŠ učit. II. st. Čj, Vv uč II. st. 23. KOŠVANCOVÁ Natálie Bc. VŠ vych. vych. vych. ŠD Jana Součková nastoupila k 1. únoru 2010 mateřskou dovolenou, její úvazek převzala Ilona Fořtová. Úvazek Ilony Fořtové ve školní druţině připadl nově nastupující vychovatelce Natálii Košvancové. 7

8 C) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Zápis do 1. ročníku se uskutečnil ve dnech 5. a 6. února 2010 formou putování pohádkovou říší. Zapsáno bylo 59 ţáků. Ţádost o odklad podali rodiče sedmi ţáků. Odklady byly kladně vyřízeny po předloţení patřičného doporučení. D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ŢÁKŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLY Počet ţáků 9. třídy 25 Počet ţáků 7. třídy 1 Ţáci přijati v 1. kole 25 96,15 % Nepřijatí ţáci 1 3,85 % Ţáci přijati do SŠ v mladoboleslavském regionu 21 84,0 % Ţáci přijati do SŠ v jiném regionu 4 16,0 % Ţáci přijati do státních SŠ 16 64,0 % Ţáci přijati do soukromých SŠ 9 36,0 % Ţáci přijati ke 4- letému maturitnímu studiu 16 64,0 % Ţáci přijati na 3- letý učební obor 9 36,0 % 8

9 Přehled rozmístění: Okres Mladá Boleslav Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, MB 2 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická 0 a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, MB Střední průmyslová škola, MB 3 SOŠ a SOU, MB 1 Integrovaná SŠ na Karmeli, MB 0 SZŠ, MB 1 SŠ tradičních řemesel HERMÉS, MB 0 Soukromá SŠ Maja, MB 0 SŠ ekonomicko-podnikatelská Spektrum, MB 0 Škoda Auto a. s. SOU strojírenské, MB 9 SOU Horky nad Jizerou 5 SŠ gastronomie a hotelnictví, MB 0 Celkem 21 Jiný region Obchodní akademie, Kollárova, Praha 8 1 SPŠ stavební, Liberec 1 Gymnázium, Jablonec nad Nisou 1 SOŠ Kolín 1 Celkem 4 Přijímací řízení ţáků 5. ročníku ke studiu na osmiletém gymnáziu Celkový počet přihlášených 6 Přijatých 3 50 % Z toho: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře 5 Přijatých 2 33,3 % Gymnázium Palackého 6 Přijatých 1 16,66 % 9

10 E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ Ve školním roce 2009/2010 prospělo celkem 289 ţáků, tj. 99,2 %. Průměrný prospěch ţáků je 1,408. Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo 1. stupeň chování 2. stupeň chování 3. stupeň chování 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Celkem CHARAKTERISTIKA PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU Ve všech ročnících byla realizována výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠESTKA. Učební osnovy a jejich cíle byly aţ na drobné nepatrné výjimky splněny ve všech ročnících školy. Školní rok byl slavnostně zahájen na hřišti školy za účastni známých sportovců atleta Svatoslava Tona, florbalisty Petra Novotného a florbalové reprezentantky Kláry Leierové. 10

11 Průměrný prospěch školy na konci ŠR byl 1,408. S vyznamenáním studovalo 178 ţáků. Prospělo 109 ţáků, 2 ţáci neprospěli. Celkem bylo organizováno na škole 17 krouţků a ve spolupráci s občanskými sdruţeními dalších 38 krouţků. Pro 11 ţáků školy byly zpracovány individuální vzdělávací plány k integraci na základě doporučení Pedagogicko psychologické poradny nebo Speciálního pedagogického centra. Byla zabezpečena ambulantní náprava specifických poruch učení v rozsahu 6 hodin týdně. Nápravy zabezpečovala Mgr. Monika Jeřábková, Mgr. Ivana Hásová a Albína Králová. Ţáci se zjištěnou specifickou poruchou učení byli hodnoceni a klasifikováni podle pokynů MŠMT k zajištění péče o ţáky se specifickými poruchami učení v ZŠ. Ţáci II. stupně studovali v 6. aţ 9. ročníku dle školního vzdělávacího programu s rozdělením disponibilních hodin pro volitelné předměty - sportovní přípravu se zaměřením na lehkou atletiku a florbal, a dále další dva matematická praktika nebo matematickopřírodovědná praktika a praktika z informatiky. Zaměření nabídky volitelných předmětů sledovalo tedy tradici školy, tj. atletiku a přírodovědné předměty. Výborných výsledků bylo opět dosaţeno ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy (v učebním plánu se sportovní přípravou), zejména v oblasti výkonnostní. Konkrétní vyhodnocení je uvedeno v části Přehled sportovních soutěţí. V porovnání s minulým školním rokem došlo opět k mírnému zlepšení celkového průměrného prospěchu školy z 1,577 na 1,408. Nastal také pokles ţáků, kteří neprospěli z 3 na 2. Ţáci devátých tříd se zúčastnili objektivních republikových testů Stonoţka fy SCIO. Testováno bylo celkem 27 ţáků naší školy. Výsledky byly pod průměrem ČR. Odpovídaly ale studijním předpokladům ţáků. Na základě vyhlášených kritérií Statutárního města Mladá Boleslav byla udělena Ţákovská cena ţákovi 9. třídy naší školy Dominiku Víchovi a ţákyni 5. třídy Lucii Jelínkové. 11

12 ŠKOLNÍ DRUŢINA Výchovně-vzdělávací činnost druţiny probíhala v tomto školním roce podle školního vzdělávacího programu školní druţiny. Výchovné a vzdělávací cíle ve ŠD byly průběţně plněny. Tématicky zaměřené činnosti byly prováděny ve všech odděleních se zaměřením na druh činnosti a věk dětí. Rozvoj zručností a dovedností dětí byl prohlubován v pracovnětechnických činnostech. Prohloubení pohybové aktivity, sportovních dovedností si děti upevnily v tělovýchovně sportovní a turistické činnosti. Správné společenské chování, sebeovládání, správné vystupování, hygienické návyky si děti upevnily v esteticko-výchovné činnosti. Lásku k přírodě a její ochranu se děti učí v přírodovědné činnosti. Dopravní tématika je všeobecně zaměřena na bezpečný pohyb dětí v dopravě. Některé větší akce konané v rámci školní druţiny: sběr ovoce na školní zahradě HALOWEEN, prostory ŠD (masky, soutěţe) vánoční posezení u stromečku (koledy, dárky, cukroví) soutěţ o nejhezčího sněhuláka (hřiště ZŠ, soutěţ druţstev) Čarodějnice - výtvarná soutěţ o nejlepší kresbu, výstava u vchodu do ŠD Dětský den sportovní soutěţe na stanovištích Po celý školní rok je výchovná činnost zaměřena na společensky prospěšnou činnost péče a dodrţování hygienických pravidel druţiny, uplatňování zdravotnické osvěty, zásady společenského chování, výchova k sebekázni při vycházkách a zájmových činnostech, sebehodnocení a péče o květiny. 12

13 I. STUPEŇ 1. PŘEHLED AKCÍ 1. STUPNĚ 1. září 2009 Slavnostní zahájení školního roku přivítání prvňáčků 4. října 2009 Putování se šestkou 4. listopadu 2009 Překáţková dráha sportovní akce pro MŠ 27. listopadu 2009 Rozsvěcení vánočního stromku 4. prosince 2009 Čert a Mikuláš a 1. adventní pátek 10. prosince 2009 Zimní čtyřboj školní kolo 11. prosince adventní pátek 18. prosince 2009 Třídní besídky všechny třídy 1. stupně 13. ledna 2010 Skřítek Šesťáček 12. ledna 22. ledna 2010 Návštěva mateřských škol s budoucími prvňáčky 27. ledna 2010 Filmové představení února 2010 Zápis do 1. tříd 24. února 2009 Recitace školní kolo 17. března 2010 Karneval 26. března 2010 Noc s Andersenem 16. dubna 2010 Anglické divadlo 22. dubna 2010 Beseda s ilustrátorem A. Dudkem 23. dubna 2010 Cvičení v přírodě v rámci Dne Země 20. května 2010 Atletický trojboj školní kolo 26. května 2010 Atletický trojboj okresní kolo Benátky nad Jizerou 13

14 2. DALŠÍ AKCE 1. STUPNĚ 3 x byl uspořádán sběr papíru po celý rok sběr víček, baterií bylo prováděno třídění odpadu krouţky krouţek anglického jazyka krouţek sportovních her klávesy náboţenství krouţek florbalu krouţek šachů krouţek atletiky pěvecký krouţek krouţek keramiky krouţek informatiky (p. uč. Hásová, Čurdová, Veselá, Součková) (p. uč. Kulasová) (p. uč. Smutná) (pan Němeček) (p. uč. Suchý) (pan Šoltys) (p. uč. Kulasová) (p. uč. Milčinská) (p. uč. Dubská, Heroutová) (p. uč. Suchý, p. uč. Fořtová) učitelky 1. stupně se zúčastňovaly vzdělávacích akcí třídy 1. stupně byly během školního roku na exkurzích uskutečnily se školy v přírodě ţáci navštívili knihovnu, dopravní hřiště, dle ŠVP výuky plavání i divadelní představení 3. PLNĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ ŠVP ŠESTKA NA I. STUPNI VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÉ CÍLE, HODNOCENÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ - osvojení poznatků poznávací i praktické činnosti - pochopení učiva a přijímaných vědomostí nejen jako teorii, ale i v praktickém ţivotě a o jeho samostatné rozvíjení - rozvíjení samostatnosti při psaní, čtení i počítání i v ostatních činnostech - orientace v učebnicích, slovnících, encyklopediích a ostatních studijních materiálech - seznámení s audiovizuální technikou, s prací na počítačích 14

15 - vyjádření názorů, postojů, umění formulovat otázky, samostatně se vyjadřovat v mluveném projevu i písemném projevu, umět diskutovat - estetické vnímání - rozvíjení pohybových dovedností a ovlivňování svého zdraví - získání správných mravních hodnot a postojů a umění rozpoznat je od špatných - chápání sama sebe jako občana ČR a podle toho se chovat na veřejnosti i doma - chápání důleţitosti svého zdraví i svých blízkých - odpovědnost, chápání, pochopení, respektování a umění pracovat a spolupracovat s kolektivem, chápat mezilidské vztahy - kladení důrazu na hodnotu člověka jako takového a hodnotu samotnou - sebehodnocení, kritika, sebekritika, vlastní názor ČESKÝ JAZYK 1. ročník Ţáci se vyjadřují pomocí slovní zásoby gramaticky správně, tak aby to odpovídalo moţnostem ţáka 1. ročníku. Ţáci rozlišují věty, slova, slabiky, hlásky a písmena, srozumitelně mluví, uvědoměle čtou a vyjadřují se. Ţáci píšou správné tvary písmen a číslic ve větší velikosti, píšou a spojují písmena, slabiky, slova, dodrţují správné pořadí písmen ve slově, píšou slova úplná, dokáţou napsat mluvené věty a slova, dodrţují čitelnost a úhlednost psaného projevu. Ţáci čtou plynule jednoduchý text s porozuměním, recitují kratší báseň, znají některá rozpočítadla a říkanky, orientují se v textu Slabikáře a Čítanky, vnímají ilustraci, znají některý dětský časopis. 2. ročník Ţáci pracují s větou, pouţívají věty jednoduché i souvětí, dodrţují pořádek slov ve větě, orientují se v hláskách i slabikách, dodrţují správnou výslovnost a psaní skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, poznávají podstatná jména a slovesa, rozlišují jména obecná a vlastní. Jsou schopni krátkého vyprávění a popisu. Ţáci píšou písmena číslice podle normy psaní v přirozené velikosti a liniatuře, dodrţují sklon písma, správně spojují písmena, slabiky, píšou jednoduchý text, správně uţívají velká písmena ve slovech a větách, dodrţují úhlednost a celkovou úpravu a pracovní návyky, dokáţou napsat adresu a přání. Ţáci čtou plynule s porozuměním, recitují básně, domýšlejí jednoduché příběhy, převypravují, orientují se v textech Čítanky a jiných textech pro děti, vnímají spojitost textu s ilustrací. 15

16 3. ročník Ţáci rozlišují slabiky a hlásky, uţívají vyjmenovaná slova a jejich pravopis, rozlišují slovní druhy, skloňují podstatná jména a pracují s jejich mluvnickými kategoriemi, správně píšou vlastní jména, určují osobu, číslo a čas u sloves, odlišují větu jednoduchou od souvětí, poznají základní skladební dvojice, souvisle se vyjadřují a kladou otázky, vypravují a popisují jednoduché předměty a činnosti. Ţáci píšou podle normy psaní v přirozené velikosti a liniatuře, dodrţují sklon a rozestupy písmen, píšou čitelně, úhledně a přiměřeně hbitě, provádějí kontrolu vlastního projevu, dokáţou napsat krátký dopis. Ţáci vyuţívají čtenářské dovednosti a návyky, recitují, orientují se v textu pro děti, domýšlejí příběhy, vyjadřují svůj postoj k přečtenému textu a chápou ho. 4. ročník Ţáci porovnávají význam slov, všímají si spisovné podoby slov a dokáţou je rozpoznat od nespisovných, uvědoměle pouţívají i/y po obojetných souhláskách, určují slovní druhy, skloňují podstatná jména, časují slovesa, rozlišují větu jednoduchou a souvětí. Sestavují osnovu projevu a dělí text na odstavce, sestavují text telegramu, dokáţí napsat jednoduchý dopis a adresu, vypravují a vyjadřují se pomocí souvětí. Ţáci zacházejí s grafickými a psacími materiály a pomůckami, dodrţují základní hygienické a pracovní návyky, píšou podle normy psaní, uplatňují svůj osobitý rukopis, opisují a přepisují texty, píšou diktát, provádějí kontrolu napsaného textu, dokáţí se vyjadřovat v jednoduchých formách společenského a úředního styku. Ţáci plynule a správně čtou, porozumějí textu, pouţívají porozumění textu v ostatních předmětech, vyjadřují své pocity z četby, poslechu a divadelního představení, dokáţou vyhledávat potřebné informace v učebnicích a encyklopediích, rozumějí literárním pojmům. 5. ročník Ţáci vyuţívají jazyka jako nástroje k ústnímu i písemnému dorozumívání, uţívají spisovnou výslovnost a pravopis, znají přídavná jména, nezaměňují kategorie podstatných jmen a sloves, pracují s různými typy souvětí, pouţívají interpunkci, pracují s Pravidly českého pravopisu, orientují se v encyklopediích, vypravují, popisují, rozšiřují si slovní zásobu. Ţáci hovoří souvisle o přečteném textu, vyjadřují své názory a pocity, odlišují literaturu od faktu, dokáţou vyhledávat informace ve slovnících, vyuţívají vlastní četbu a dokáţou ji zaznamenat. 16

17 CIZÍ JAZYK ročník Ţáci porozumějí krátkému vyslechnutému sdělení, jednoduše se ústně vyjadřují, zvládají základy techniky čtení a psaní. MATEMATIKA 1. ročník Ţáci dokáţou spočítat prvky souboru do 20ti, vytváří konkrétní soubor s daným počtem prvků, porovnávají čísla a soubory prvků, čtou a zapisují čísla 0 20, sčítají a odčítají v oboru 0 20, řeší jednoduché slovní úlohy na porovnání, sčítání a odčítání na o n více a méně. Orientují se v prostoru, rozeznávají základní geometrické tvary. 2. ročník Ţáci sčítají a odčítají do 100 s přechodem přes desítku, spočítají prvky do 100, vytvářejí soubory s daným počtem prvků, porovnávají čísla do 100, zaokrouhlují na desítky, orientují se na číselné ose, řeší slovní úlohy, seznamují se s násobilkou a dělením do pěti,, kreslí křivé a rovné čáry, odhadují a měří délku úsečky, poznají geometrická tělesa, dokáţou je vymodelovat. Znají jednotky času a seznamují se s určením času. 3. ročník Ţáci čtou a píšou trojciferná čísla, učí se čísla do 1000, zakreslují čísla na číselné ose, porovnávají čísla do 1000, pouţívají sčítání a odčítání do 1000, písemné sčítání a odčítání, provádějí kontrolu výpočtu, řeší slovní úlohy, provádějí předběţný odhad výsledku, Uţívají násobilku a dělení, učí se dělit se zbytkem, pouţívají tabulky, řeší slovní úlohy, znají bod, krajní body úsečky, průsečík přímek, měří délku úsečky, sestrojují úsečky, převádějí jednotky, provádějí odhad délky a vzdálenosti, určují obvod jednoduchých obrazců. 4. ročník Ţáci počítají do , čtou píšou a zobrazují čísla na číselné ose, porovnávají čísla, rozkládají je, pamětně i písemně čísla sčítají a odčítají, násobí a dělí, provádějí odhad a kontrolu výpočtu, řeší slovní úlohy. Učí se zlomky polovinu a čtvrtinu celku, sčítají zlomky se stejným jmenovatelem. Určují vzájemnou polohu přímek, sestrojují rovnoběţky, kolmice, rýsují kruţnice s daným poloměrem a středem. Poznají osově souměrný útvar, určují osu 17

18 souměrnosti, nakreslí souměrný útvar.určují obsah obrazců pomocí čtvercové sítě, řeší obsah obdélníku a čtverce, modelují síť kvádru a krychle i samotný kvádr a krychli. 5. ročník Ţáci porovnávají přirozená čísla, učí se je znázorňovat na číselné ose, zaokrouhlují přirozená čísla, dokáţou je zapsat, sčítají přirozená čísla zpaměti i písemně, dokáţí je i odčítat, násobit a dělit, řeší slovní úlohy. Zapisují a čtou desetinná čísla do řádů desetin a setin, zobrazují desetinná čísla na číselné ose, sčítají je, odčítají, násobí a dělí, uţívají desetinná čísla v praktických situacích. Umějí narýsovat obdélník, čtverec, pravoúhlý trojúhelník, počítají obvod a obsah obdélníku a čtverce, převádějí čtverečné jednotky, počítají povrch kvádru a krychle, doplňují řady čísel a tabulky, čtou a sestrojují sloupkový diagram, sestrojují a čtou jednoduché grafy v soustavě souřadnic. PRVOUKA ročník Ţáci dokáţou dojít bezpečně a nejkratší cestou do školy, orientují se v prostoru školy a jejím okolí, vědí, jak se chovat ve třídě, vytvářejí si způsob práce a odpočinku, dodrţují základní návyky, učí se vhodnému chování, dokáţou pouţít základní spojení na rodiče, znají adresu a telefonní číslo. Umí rozlišit základní příbuzenské stavy, svoji rodinu, znají profesi svých rodičů, umí se chovat ke členům rodiny, k ostatním, ke zvířatům, rostlinám a majetku. Dokáţou uvést úplnou adresu a telefon, vědí, ţe tyto informace nemají poskytovat cizím lidem. Orientují se ve škole, v domě, ve třídě, v pokojích, přiměřeně svému věku ovládají své chování, umí pouţít telefon. Umí pojmenovat nejdůleţitější části a místa ve městě, znají dopravní prostředky, umí v nich cestovat, znají důleţitá telefonní čísla na hasiče, policii a záchrannou sluţbu, poznávají významná místa ve městě. Znají řeky a kopce v našem městě, popisují krajinu blízkého okolí, určují světové strany, znají barvy na mapě, chápou nebezpečí přírody. Vnímají svět kolem sebe, rozpoznávají různé materiály, rozlišují předměty denní potřeby, znají nejrozšířenější činnosti lidí, zařizují jednoduché záleţitosti, chápou principy správné chování. Popisují proměny přírody v ročních obdobích, popisují vlastnosti jednotlivých látek, dokáţou vysvětlit základní význam vody, vzduchu, ohně, nerostů a hornin a půdy. Provádějí elementární pokusy. Dokáţou pojmenovat nejznámější rostliny a ţivočichy, vysvětlují rozdíly mezi nimi a jejich význam, znají význam zoo a botanických zahrad, vhodně zacházejí se zvířaty a rostlinami. Popisují základní rozdíly mezi lidmi, určují základní části lidského těla a důleţitých orgánů, orientují se v průběhu lidského ţivota, v čase, minulosti, 18

19 přítomnosti a budoucnosti, určují čas, dokáţou pojmenovat, dny, měsíce, roční období. Dodrţují základní denní reţim, pouţívají kalendář, znají data narození svých nejbliţších. Poznají dobrou a špatnou práci, chápou význam pohybu pro člověka, orientují se světě techniky, umí zacházet s jednoduchými přístroji a chápou nebezpečí při špatné manipulaci s nimi, dokáţou ošetřit drobná poranění. Umí zdravit, vhodně se chovat, řešit spory, chápou nevhodnost některých výrazů, poznají nevhodné chování. Uplatňují základní návyky,hygienu, chápou důleţitost spánku, dodrţují zásady správného podávání léků, znají svého lékaře, chápou škodlivost nesprávné výţivy, uplatňují stravovací a pitný reţim, umějí se chovat u stolu, dokáţou nakoupit. Znají základní jedovaté a léčivé rostliny, nebezpečí některých léků, tabáku a alkoholu. Dokáţou poznat zlé lidi, umí se svěřit s radostmi i problémy. PŘÍRODOVĚDA 4. ročník Ţáci rozlišují druhy hub, rostlin a ţivočichů, pozorují přírodniny, uvádějí rozdíly, rozlišují základní rozdíly, hovoří samostatně, měří hmotnost, objem teplotu a čas. Umí zacházet s kompasem, poznávají nerosty a horniny, popisují změny v přírodě, pozorují ţivot rostlin v ročních obdobích. Rozlišují základní ekosystémy, vysvětlují vztahy organismů a neţivé přírody, popisují základní práce v zemědělství, hospodářství a lesnictví. 5. ročník Určují zástupce bezobratlých a obratlovců, znají význam Slunce, pohybu Země. Popisují základní stavbu a funkci těla člověka, pracují se siloměrem, uţívají elektrospotřebiče, znají význam energie pro ţivot, vědí, proč je nutné přírodu chránit. VLASTIVĚDA ročník Ţáci konkretizují základní zeměpisné pojmy, dokáţou vyjádřit polohu místní krajiny, pouţívají mapy, znají problematiku osídlení, cestovního ruchu, znají rozdíl mezi průmyslem a zemědělstvím především v regionu. Znají významné památky, známé osobnosti, podniky a sluţby. Znají pojmy vlast a cizina, základní symboly ČR, nejznámější jména politiků a prezidentů ČR, orientují se na mapě ČR a jednotlivých jejich částech, znají průmysl, zemědělství a nejdůleţitější informace o našem státě polohu, hory, řeky, města, podnebí,... Dokáţou popsat polohu ČR v Evropě, znají sousední státy, vědí o cestovním ruchu. Znají a 19

20 umějí na mapě najít známe evropské státy a města. Charakterizují způsob ţivota našich předků, znají historickou skutečnost naší země, popsují způsob ţivota v jednotlivých obdobích od dávné minulosti po současnost. HUDEBNÍ VÝCHOVA ročník Ţáci pracují s písněmi, poslechovými skladbami a pohybovými hrami.jsou schopni sluchově, pěvecky, instrumentálně a pohybově vyjádřit hudební kontrasty.pracují s rytmizací, poznávají takty, poznají jednoduchou melodii, seznamují se s notami, rozlišují hudbu slavnostní a populární. Seznamují se s vybranými hudebními skladateli. VÝTVARNÁ VÝCHOVA ročník Ţáci uvědoměle zacházejí s některými prostředky a materiály, ovládají základní technické dovednosti, formy a techniky na základě vlastního výtvarného projevu, organizují svou vlastní výtvarnou práci, řeší přiměřené prostorové a plošné úkoly, vyuţívají základní barvy, poznávají základní rozdíly ve výtvarném vyjadřování ročník Ţáci uplatňují ve vlastním výtvarném projevu praktické poznatky a dovednosti malba, kresba, mozaika, koláţ,... Pracují s linií, proporcemi lidského těla, písmem, pokouší se o dekoraci, projevují smysl a cit, poznávají různé způsoby výtvarného vyjádření, uţívají různé materiály. ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ročník Ţáci organizují svou vlastní praktickou činnost, vybírají si vhodný materiál a pracovní postup. Udrţují pořádek na svém pracovišti, dodrţují zásady bezpečnosti a hygieny práce. Rozlišují druhy materiálů, vybírají si vhodné pracovní nástroje a pomůcky, pracují s drobným materiálem, papírem, kartonem, modelovací hmotou, textilií, stavebnicí, poznávají pěstitelské práce, provádějí jednoduché pěstitelské činnosti. 20

21 TĚLESNÁ VÝCHOVA ročník Ţáci vědí o důleţitosti pohybu, o aktivním cvičení, znají základní pravidla chování při TV, reagují na základní pokyny, samostatně se převlékají do cvičebního úboru, chápou účinek různých cvičení, znají své tělesné přednosti i nedostatky, znají základní zásady správného sezení a drţení těla, osvojují si vhodné pohybové dovednosti. Znají základy gymnastiky a gymnastických cvičení, umějí cvičit s hudebním doprovodem, umějí pohybem vyjádřit jednoduchou melodii. Umí běhat, základy plavání, skoky, hody ročník Ţáci znají důvody, proč je důleţité pravidelně cvičit, znají zásady fair play, znají koordinační a kondiční cvičení, znají základní cviky na protaţení a rozcvičení. Znají aktivně základní pojmy a dokáţou je uplatnit, umějí kotoul vpřed, vzad, stoj na rukách, umějí roznoţku a skrčku, dokáţou skloubit pohyb s hudbou, umějí rytmická cvičení a základní lidové tance,umějí koordinovat své pohyby a ovlivňovat svoje výkony, znají míčové hry a jejich pravidla, vědí ţe plavání je jednou z nejzdravějších sportovních činností. Jsou schopni turistiky. V ţádném z předmětů na 1. stupni ZŠ nedošlo, aţ na drobné výjimky, k nesplnění tematických plánů, byly splněny a dodrţeny osnovy a bylo i splněno učivo v kaţdém předmětu v kaţdém konkrétním ročníku. Dětem byla v rámci volitelného předmětu s hodinovou dotací týdně nabídnuta moţnost výuky Sportovních her a Estetické výchovy. 21

22 II. STUPEŇ Ve výjimečných případech došlo k nesplnění osnov školního vzdělávacího programu. V rámci metodického sdruţení II. stupně bylo konstatováno, ţe v nadcházejícím období musí dojít k revizi osnov, např. tím, ţe se vypustí některé pasáţe, které nám přímo nepřikazuje rámcový vzdělávací program, nebo se upraví některé výstupy ţáka. Během školního roku byla do výuky na druhém stupni zařazena celá řada aktivit, které doplnily prakticky i teoreticky výuku podle školního vzdělávacího programu ŠESTKA. V zimě jsme zařadili do výuky soutěţní projekt s názvem TOP TEN českých osobností. Ţáci se netradičním způsobem seznámili s vybranými osobnostmi z české historie. Prezentovali své nabité znalosti před ostatními ţáky druhého stupně, vybírali, hodnotili. Výsledkem jsou nejenom nové znalosti i dovednosti klíčové kompetence, ale i netradiční výzdoba schodiště školy. Projekt prolínal téměř všemi povinnými předměty počínaje českým jazykem a konče tělesnou výchovou. Druhým velkým projektem byl INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, ve kterém ţáci i prakticky poznali jednotlivé součásti tohoto systému. V rámci výuky se uskutečnilo také tradiční sportovní soustředění, denní výtvarné aktivity, praxe v souvislosti s Dnem Země apod. Na konci května se zájemci zúčastnili sportovně poznávacího zájezdu na sever Evropy do Dánska a Švédska, během něhoţ poznali různé zajímavosti z tohoto koutu světa a odehráli výběrová florbalová utkání. Jako doplněk volnočasových aktivit se podařilo ţákům nabídnout účast na mezinárodním táboře ve Finsku o hlavních prázdninách. Ten organizovalo partnerské město Mladé Boleslavi Vantaa. 22

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Disponibilní hodiny byly na 1. stupni využity na posílení výuky předmětu Matematika a její aplikace (2) a také předmětu Člověk a jeho svět (2). Anglický

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace www.6zsmb.cz Čj.: 1123/2011 Dne: 15. 9. 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ 301 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1 1

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 13. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 33. - KREATIVITA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Kreativita

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Základy administrativy Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 33 33 33 Učební texty: 1 3. období

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 138 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Domácnost. Obsah učiva v jednotlivých ročnících :

Domácnost. Obsah učiva v jednotlivých ročnících : 5.10.3 Volitelné předměty Volitelné předměty, které budou zařazovány podle zájmu žáků. Zařazení volitelných předmětů do učebního plánu školy sleduje individuální rozvoj žáka podle jeho zájmu a prohlubování

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Habry

Základní škola a Mateřská škola Habry Metody a kritéria hodnocení žáků Český jazyk 3. 5. ročník Základní škola a Mateřská škola Habry Diktáty a pravopisná cvičení 1 = 0 1chyba 2 = 2 4 chyby 3= 5 7 chyb 4= 8 10 chyb 5 = 11 a více Písemné zkoušení

Více