Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. www.6zsmb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Čj.: 350/2010 Dne: VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok: Předkládá: Ing. Tomáš Suchý, ředitel školy

2 OBSAH: a) Základní údaje o škole b) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci a způsobilosti c) Údaje o zápisu k povinné školní docházce d) Údaje o přijímacím řízení ţáků na střední školy e) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků g) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI h) Prezentace školy na veřejnosti a další mimořádné akce školy Přílohy: 1) Výroční zpráva o hospodaření školy - rok ) Výroční zpráva o hospodaření školy ½ roku 2010 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) podle 10, odst. 3, předkládám Výroční zprávu Základní školy Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace se stavem k

3 A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Na základě usnesení zastupitelstva města Mladá Boleslav, č. 2997, ze dne , zřídilo Statutární město Mladá Boleslav dnem příspěvkovou organizaci, Základní školu Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 s IČ: Rozhodnutím MŠMT č.j /03-21 je od škola zařazena do sítě škol. Identifikátor zařízení: Zřizovatel školy: Statutární město Mladá Boleslav. Škola sdruţuje: 1) Základní školu s plánovanou kapacitou 550 ţáků, IZO: ) Školní druţinu s plánovanou kapacitou 130 ţáků, IZO: ) Školní jídelnu s plánovanou kapacitou 770 jídel, IZO: K 1. červnu 2010 došlo ke změně názvu školy ze Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 na Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace má dlouholetou tradici jako jedna z nejznámějších škol v regionu. Nachází se na menším mladoboleslavském sídlišti Slavoj v okrajové části města s výbornou dostupností městské hromadné dopravy i dopravy meziměstské. Slavnostní zahájení provozu ve školní budově bylo v roce Od té doby je známá jako sportovka nebo šestka. Škola je úplnou základní školou kapacitně postavenou na 550 ţáků s kompletním zabezpečením, včetně školní jídelny a školní druţiny, které sídlí v jedné budově. Vzdělávací obor: C/01 Základní škola. Vzdělávací program: 309/ Školní vzdělávací program ŠESTKA. 3

4 Na škole působí školská rada. Členy školské rady jsou: zástupci zřizovatele - Petr Krichebauer, Ivana Matoušková, zástupci rodičů David Skalský, Roman Šoltys a zástupci pedagogů Otakar Vorel, Lukáš Krejčík. Ve školním roce zahájilo docházku celkem 288 ţáků, z toho 157 chlapců a 131 dívek. Na I. stupni ( ročník) 178 ţáků, na II. stupni ( ročník) 110 ţáků. Školní rok ukončilo celkem 289 ţáků (na I. stupni 186, na II. stupni 103). Neprospěli 2 ţáci. Celkový počet tříd 13 na I. stupni 9 na II. stupni 4 průměrný počet ţáků ve třídě 22,23 průměrný počet ţáků I. st. ve třídě 20,66 průměrný počet ţáků II. st. ve třídě 25,75 Školní druţina: Ve školním roce navštěvovalo ŠD počátkem měsíce září 101 ţáků a 108 ţáků ve 2. pololetí. Činnost školní druţiny zajišťují tři vychovatelky - celkem tři plné pracovní úvazky. Kompetence vedoucí vychovatelky, která je přímo podřízena zástupci ředitele školy, stanoví Organizační řád. Zodpovídá za organizaci činnosti druţiny, plánování její činnosti a kontrolu kvality výchovně - vzdělávací práce. Kontrolní činnost vedoucí vychovatelky má formu kontroly vedení dokumentace a hospitací. Školní druţina má nadstandardní podmínky z hlediska prostor. K dispozici jsou tři herny a na ně navazující chodba přizpůsobená ke klidovým aktivitám, kterou pouţívají všechna oddělení. Pro pohybové a sportovní vyţití ţáků slouţí školní zahrada s pískovištěm, hřiště a tělocvična. K dispozici byla i herna vybavená výpočetní technikou. 4

5 Školní jídelna: Počet přihlášených strávníků ve školním roce - průměr 292 z toho ţáci 237 zaměstnanci 27 cizí strávnici 28 Cena stravného: I. stupeň 7-10 let 16,50- Kč II. stupeň let 18,- Kč III. stupeň 15 a více let 19,- Kč dospělí 20,- Kč Cizím strávníkům je účtováno: mzdové náklady 20,40- Kč reţie 12,80- Kč zisk 0,80- Kč Pracovnice školní jídelny: vedoucí jídelny 1 úvazek 1 kuchařky 2 2 pracovnice provozu 2 1,31 uklizečka 1 0,44 5

6 B) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH - JEJICH KVALIFIKACI A ZPŮSOBILOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Správní zaměstnanci Č. Příjmení, jméno Funkce 01. NOVÁKOVÁ Miroslava hospodářka 02. HORÁKOVÁ Kateřina finanční účetní 03. MACH Zdeněk údrţbář 04 HRADCOVÁ Helena mzdová účetní 05. TOMANOVÁ Hana uklízečka 06. KALÍŠKOVÁ Lenka uklízečka, školnice 07. BŘEHOVSKÁ Eva vedoucí ŠJ 08. TRUBAČÍKOVÁ Jana uklízečka 09. JEŢKOVÁ Pavlína vedoucí kuchařka 10. MAZAČOVÁ Jitka kuchařka 11. VRABCOVÁ Lenka pracovník provozu 12. ŠARKÖZYOVÁ Václava pracovník provozu 13. UHLÍŘOVÁ Hana uklízečka 6

7 Pedagogičtí pracovníci Č. Příjmení, jméno, titul Titul Vzdělání Kvalifikace Aprobace Pracovní zařazení Zařazení 01. BARTOŠOVÁ Pavlína SŠ vych. vych/tv vych ŠD 02. DUBSKÁ Iveta Ing. VŠ učit. II. st. Vv uč I. st. 03. DVOŘÁKOVÁ Alena Mgr. VŠ učit. II. st. Tv uč II. st. 04. FLODRMANOVÁ Ivana SŠ uč I. st. 05. HÁSOVÁ Ivana Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 06. JEŘÁBKOVÁ Monika Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 07. MILČINSKÁ Miloslava Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 08. KRÁLOVÁ Albína SŠ učit. I. st. I. st. ZŠ 09. KULASOVÁ Zdeňka Mgr. VŠ učit. I. st. I. st. ZŠ uč I. st. 10. KREJČÍK Lukáš Mgr. VŠ učit. II. st. D uč II. st. 11. KREJČÍKOVÁ Kateřina Ing. VŠ učit. II. st. Ch zástupce 12. NOVÁKOVÁ Ilona SŠ vych. vych. vych ŠD 13. PLUHAŘOVÁ Markéta Mgr. VŠ učit. II. st. Bi, M uč II. st. 14 SMUTNÁ Jitka Mgr. VŠ učit. II. st. Rj, Hv uč II. st. 15. SOUČKOVÁ Jana Bc. VS učit. II. st. Aj uč II. st. 16. SUCHÝ Tomáš Ing. VŠ učit. II. st. M, I ředitel 17 SVÁROVSKÁ Lucie Mgr. VŠ učit. II. st. M, F uč II. st. 18. VOREL Otakar Mgr. VŠ učit. II. st. Tv, Pe uč II. st. 19. VESELÁ Blanka SŠ Aj uč II. st. 20. VORLOVÁ Lenka Mgr. VŠ učit. II. st. M, Z uč I. st. 21. FOŘTOVÁ Ilona Ing. VŠ Aj, Nj uč II. st. 22. HEROUTOVÁ Miroslava Mgr. VŠ učit. II. st. Čj, Vv uč II. st. 23. KOŠVANCOVÁ Natálie Bc. VŠ vych. vych. vych. ŠD Jana Součková nastoupila k 1. únoru 2010 mateřskou dovolenou, její úvazek převzala Ilona Fořtová. Úvazek Ilony Fořtové ve školní druţině připadl nově nastupující vychovatelce Natálii Košvancové. 7

8 C) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Zápis do 1. ročníku se uskutečnil ve dnech 5. a 6. února 2010 formou putování pohádkovou říší. Zapsáno bylo 59 ţáků. Ţádost o odklad podali rodiče sedmi ţáků. Odklady byly kladně vyřízeny po předloţení patřičného doporučení. D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ŢÁKŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLY Počet ţáků 9. třídy 25 Počet ţáků 7. třídy 1 Ţáci přijati v 1. kole 25 96,15 % Nepřijatí ţáci 1 3,85 % Ţáci přijati do SŠ v mladoboleslavském regionu 21 84,0 % Ţáci přijati do SŠ v jiném regionu 4 16,0 % Ţáci přijati do státních SŠ 16 64,0 % Ţáci přijati do soukromých SŠ 9 36,0 % Ţáci přijati ke 4- letému maturitnímu studiu 16 64,0 % Ţáci přijati na 3- letý učební obor 9 36,0 % 8

9 Přehled rozmístění: Okres Mladá Boleslav Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, MB 2 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická 0 a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, MB Střední průmyslová škola, MB 3 SOŠ a SOU, MB 1 Integrovaná SŠ na Karmeli, MB 0 SZŠ, MB 1 SŠ tradičních řemesel HERMÉS, MB 0 Soukromá SŠ Maja, MB 0 SŠ ekonomicko-podnikatelská Spektrum, MB 0 Škoda Auto a. s. SOU strojírenské, MB 9 SOU Horky nad Jizerou 5 SŠ gastronomie a hotelnictví, MB 0 Celkem 21 Jiný region Obchodní akademie, Kollárova, Praha 8 1 SPŠ stavební, Liberec 1 Gymnázium, Jablonec nad Nisou 1 SOŠ Kolín 1 Celkem 4 Přijímací řízení ţáků 5. ročníku ke studiu na osmiletém gymnáziu Celkový počet přihlášených 6 Přijatých 3 50 % Z toho: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře 5 Přijatých 2 33,3 % Gymnázium Palackého 6 Přijatých 1 16,66 % 9

10 E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ Ve školním roce 2009/2010 prospělo celkem 289 ţáků, tj. 99,2 %. Průměrný prospěch ţáků je 1,408. Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo 1. stupeň chování 2. stupeň chování 3. stupeň chování 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Celkem CHARAKTERISTIKA PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU Ve všech ročnících byla realizována výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠESTKA. Učební osnovy a jejich cíle byly aţ na drobné nepatrné výjimky splněny ve všech ročnících školy. Školní rok byl slavnostně zahájen na hřišti školy za účastni známých sportovců atleta Svatoslava Tona, florbalisty Petra Novotného a florbalové reprezentantky Kláry Leierové. 10

11 Průměrný prospěch školy na konci ŠR byl 1,408. S vyznamenáním studovalo 178 ţáků. Prospělo 109 ţáků, 2 ţáci neprospěli. Celkem bylo organizováno na škole 17 krouţků a ve spolupráci s občanskými sdruţeními dalších 38 krouţků. Pro 11 ţáků školy byly zpracovány individuální vzdělávací plány k integraci na základě doporučení Pedagogicko psychologické poradny nebo Speciálního pedagogického centra. Byla zabezpečena ambulantní náprava specifických poruch učení v rozsahu 6 hodin týdně. Nápravy zabezpečovala Mgr. Monika Jeřábková, Mgr. Ivana Hásová a Albína Králová. Ţáci se zjištěnou specifickou poruchou učení byli hodnoceni a klasifikováni podle pokynů MŠMT k zajištění péče o ţáky se specifickými poruchami učení v ZŠ. Ţáci II. stupně studovali v 6. aţ 9. ročníku dle školního vzdělávacího programu s rozdělením disponibilních hodin pro volitelné předměty - sportovní přípravu se zaměřením na lehkou atletiku a florbal, a dále další dva matematická praktika nebo matematickopřírodovědná praktika a praktika z informatiky. Zaměření nabídky volitelných předmětů sledovalo tedy tradici školy, tj. atletiku a přírodovědné předměty. Výborných výsledků bylo opět dosaţeno ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy (v učebním plánu se sportovní přípravou), zejména v oblasti výkonnostní. Konkrétní vyhodnocení je uvedeno v části Přehled sportovních soutěţí. V porovnání s minulým školním rokem došlo opět k mírnému zlepšení celkového průměrného prospěchu školy z 1,577 na 1,408. Nastal také pokles ţáků, kteří neprospěli z 3 na 2. Ţáci devátých tříd se zúčastnili objektivních republikových testů Stonoţka fy SCIO. Testováno bylo celkem 27 ţáků naší školy. Výsledky byly pod průměrem ČR. Odpovídaly ale studijním předpokladům ţáků. Na základě vyhlášených kritérií Statutárního města Mladá Boleslav byla udělena Ţákovská cena ţákovi 9. třídy naší školy Dominiku Víchovi a ţákyni 5. třídy Lucii Jelínkové. 11

12 ŠKOLNÍ DRUŢINA Výchovně-vzdělávací činnost druţiny probíhala v tomto školním roce podle školního vzdělávacího programu školní druţiny. Výchovné a vzdělávací cíle ve ŠD byly průběţně plněny. Tématicky zaměřené činnosti byly prováděny ve všech odděleních se zaměřením na druh činnosti a věk dětí. Rozvoj zručností a dovedností dětí byl prohlubován v pracovnětechnických činnostech. Prohloubení pohybové aktivity, sportovních dovedností si děti upevnily v tělovýchovně sportovní a turistické činnosti. Správné společenské chování, sebeovládání, správné vystupování, hygienické návyky si děti upevnily v esteticko-výchovné činnosti. Lásku k přírodě a její ochranu se děti učí v přírodovědné činnosti. Dopravní tématika je všeobecně zaměřena na bezpečný pohyb dětí v dopravě. Některé větší akce konané v rámci školní druţiny: sběr ovoce na školní zahradě HALOWEEN, prostory ŠD (masky, soutěţe) vánoční posezení u stromečku (koledy, dárky, cukroví) soutěţ o nejhezčího sněhuláka (hřiště ZŠ, soutěţ druţstev) Čarodějnice - výtvarná soutěţ o nejlepší kresbu, výstava u vchodu do ŠD Dětský den sportovní soutěţe na stanovištích Po celý školní rok je výchovná činnost zaměřena na společensky prospěšnou činnost péče a dodrţování hygienických pravidel druţiny, uplatňování zdravotnické osvěty, zásady společenského chování, výchova k sebekázni při vycházkách a zájmových činnostech, sebehodnocení a péče o květiny. 12

13 I. STUPEŇ 1. PŘEHLED AKCÍ 1. STUPNĚ 1. září 2009 Slavnostní zahájení školního roku přivítání prvňáčků 4. října 2009 Putování se šestkou 4. listopadu 2009 Překáţková dráha sportovní akce pro MŠ 27. listopadu 2009 Rozsvěcení vánočního stromku 4. prosince 2009 Čert a Mikuláš a 1. adventní pátek 10. prosince 2009 Zimní čtyřboj školní kolo 11. prosince adventní pátek 18. prosince 2009 Třídní besídky všechny třídy 1. stupně 13. ledna 2010 Skřítek Šesťáček 12. ledna 22. ledna 2010 Návštěva mateřských škol s budoucími prvňáčky 27. ledna 2010 Filmové představení února 2010 Zápis do 1. tříd 24. února 2009 Recitace školní kolo 17. března 2010 Karneval 26. března 2010 Noc s Andersenem 16. dubna 2010 Anglické divadlo 22. dubna 2010 Beseda s ilustrátorem A. Dudkem 23. dubna 2010 Cvičení v přírodě v rámci Dne Země 20. května 2010 Atletický trojboj školní kolo 26. května 2010 Atletický trojboj okresní kolo Benátky nad Jizerou 13

14 2. DALŠÍ AKCE 1. STUPNĚ 3 x byl uspořádán sběr papíru po celý rok sběr víček, baterií bylo prováděno třídění odpadu krouţky krouţek anglického jazyka krouţek sportovních her klávesy náboţenství krouţek florbalu krouţek šachů krouţek atletiky pěvecký krouţek krouţek keramiky krouţek informatiky (p. uč. Hásová, Čurdová, Veselá, Součková) (p. uč. Kulasová) (p. uč. Smutná) (pan Němeček) (p. uč. Suchý) (pan Šoltys) (p. uč. Kulasová) (p. uč. Milčinská) (p. uč. Dubská, Heroutová) (p. uč. Suchý, p. uč. Fořtová) učitelky 1. stupně se zúčastňovaly vzdělávacích akcí třídy 1. stupně byly během školního roku na exkurzích uskutečnily se školy v přírodě ţáci navštívili knihovnu, dopravní hřiště, dle ŠVP výuky plavání i divadelní představení 3. PLNĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH CÍLŮ ŠVP ŠESTKA NA I. STUPNI VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÉ CÍLE, HODNOCENÍ A JEJICH UPLATNĚNÍ - osvojení poznatků poznávací i praktické činnosti - pochopení učiva a přijímaných vědomostí nejen jako teorii, ale i v praktickém ţivotě a o jeho samostatné rozvíjení - rozvíjení samostatnosti při psaní, čtení i počítání i v ostatních činnostech - orientace v učebnicích, slovnících, encyklopediích a ostatních studijních materiálech - seznámení s audiovizuální technikou, s prací na počítačích 14

15 - vyjádření názorů, postojů, umění formulovat otázky, samostatně se vyjadřovat v mluveném projevu i písemném projevu, umět diskutovat - estetické vnímání - rozvíjení pohybových dovedností a ovlivňování svého zdraví - získání správných mravních hodnot a postojů a umění rozpoznat je od špatných - chápání sama sebe jako občana ČR a podle toho se chovat na veřejnosti i doma - chápání důleţitosti svého zdraví i svých blízkých - odpovědnost, chápání, pochopení, respektování a umění pracovat a spolupracovat s kolektivem, chápat mezilidské vztahy - kladení důrazu na hodnotu člověka jako takového a hodnotu samotnou - sebehodnocení, kritika, sebekritika, vlastní názor ČESKÝ JAZYK 1. ročník Ţáci se vyjadřují pomocí slovní zásoby gramaticky správně, tak aby to odpovídalo moţnostem ţáka 1. ročníku. Ţáci rozlišují věty, slova, slabiky, hlásky a písmena, srozumitelně mluví, uvědoměle čtou a vyjadřují se. Ţáci píšou správné tvary písmen a číslic ve větší velikosti, píšou a spojují písmena, slabiky, slova, dodrţují správné pořadí písmen ve slově, píšou slova úplná, dokáţou napsat mluvené věty a slova, dodrţují čitelnost a úhlednost psaného projevu. Ţáci čtou plynule jednoduchý text s porozuměním, recitují kratší báseň, znají některá rozpočítadla a říkanky, orientují se v textu Slabikáře a Čítanky, vnímají ilustraci, znají některý dětský časopis. 2. ročník Ţáci pracují s větou, pouţívají věty jednoduché i souvětí, dodrţují pořádek slov ve větě, orientují se v hláskách i slabikách, dodrţují správnou výslovnost a psaní skupin dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, poznávají podstatná jména a slovesa, rozlišují jména obecná a vlastní. Jsou schopni krátkého vyprávění a popisu. Ţáci píšou písmena číslice podle normy psaní v přirozené velikosti a liniatuře, dodrţují sklon písma, správně spojují písmena, slabiky, píšou jednoduchý text, správně uţívají velká písmena ve slovech a větách, dodrţují úhlednost a celkovou úpravu a pracovní návyky, dokáţou napsat adresu a přání. Ţáci čtou plynule s porozuměním, recitují básně, domýšlejí jednoduché příběhy, převypravují, orientují se v textech Čítanky a jiných textech pro děti, vnímají spojitost textu s ilustrací. 15

16 3. ročník Ţáci rozlišují slabiky a hlásky, uţívají vyjmenovaná slova a jejich pravopis, rozlišují slovní druhy, skloňují podstatná jména a pracují s jejich mluvnickými kategoriemi, správně píšou vlastní jména, určují osobu, číslo a čas u sloves, odlišují větu jednoduchou od souvětí, poznají základní skladební dvojice, souvisle se vyjadřují a kladou otázky, vypravují a popisují jednoduché předměty a činnosti. Ţáci píšou podle normy psaní v přirozené velikosti a liniatuře, dodrţují sklon a rozestupy písmen, píšou čitelně, úhledně a přiměřeně hbitě, provádějí kontrolu vlastního projevu, dokáţou napsat krátký dopis. Ţáci vyuţívají čtenářské dovednosti a návyky, recitují, orientují se v textu pro děti, domýšlejí příběhy, vyjadřují svůj postoj k přečtenému textu a chápou ho. 4. ročník Ţáci porovnávají význam slov, všímají si spisovné podoby slov a dokáţou je rozpoznat od nespisovných, uvědoměle pouţívají i/y po obojetných souhláskách, určují slovní druhy, skloňují podstatná jména, časují slovesa, rozlišují větu jednoduchou a souvětí. Sestavují osnovu projevu a dělí text na odstavce, sestavují text telegramu, dokáţí napsat jednoduchý dopis a adresu, vypravují a vyjadřují se pomocí souvětí. Ţáci zacházejí s grafickými a psacími materiály a pomůckami, dodrţují základní hygienické a pracovní návyky, píšou podle normy psaní, uplatňují svůj osobitý rukopis, opisují a přepisují texty, píšou diktát, provádějí kontrolu napsaného textu, dokáţí se vyjadřovat v jednoduchých formách společenského a úředního styku. Ţáci plynule a správně čtou, porozumějí textu, pouţívají porozumění textu v ostatních předmětech, vyjadřují své pocity z četby, poslechu a divadelního představení, dokáţou vyhledávat potřebné informace v učebnicích a encyklopediích, rozumějí literárním pojmům. 5. ročník Ţáci vyuţívají jazyka jako nástroje k ústnímu i písemnému dorozumívání, uţívají spisovnou výslovnost a pravopis, znají přídavná jména, nezaměňují kategorie podstatných jmen a sloves, pracují s různými typy souvětí, pouţívají interpunkci, pracují s Pravidly českého pravopisu, orientují se v encyklopediích, vypravují, popisují, rozšiřují si slovní zásobu. Ţáci hovoří souvisle o přečteném textu, vyjadřují své názory a pocity, odlišují literaturu od faktu, dokáţou vyhledávat informace ve slovnících, vyuţívají vlastní četbu a dokáţou ji zaznamenat. 16

17 CIZÍ JAZYK ročník Ţáci porozumějí krátkému vyslechnutému sdělení, jednoduše se ústně vyjadřují, zvládají základy techniky čtení a psaní. MATEMATIKA 1. ročník Ţáci dokáţou spočítat prvky souboru do 20ti, vytváří konkrétní soubor s daným počtem prvků, porovnávají čísla a soubory prvků, čtou a zapisují čísla 0 20, sčítají a odčítají v oboru 0 20, řeší jednoduché slovní úlohy na porovnání, sčítání a odčítání na o n více a méně. Orientují se v prostoru, rozeznávají základní geometrické tvary. 2. ročník Ţáci sčítají a odčítají do 100 s přechodem přes desítku, spočítají prvky do 100, vytvářejí soubory s daným počtem prvků, porovnávají čísla do 100, zaokrouhlují na desítky, orientují se na číselné ose, řeší slovní úlohy, seznamují se s násobilkou a dělením do pěti,, kreslí křivé a rovné čáry, odhadují a měří délku úsečky, poznají geometrická tělesa, dokáţou je vymodelovat. Znají jednotky času a seznamují se s určením času. 3. ročník Ţáci čtou a píšou trojciferná čísla, učí se čísla do 1000, zakreslují čísla na číselné ose, porovnávají čísla do 1000, pouţívají sčítání a odčítání do 1000, písemné sčítání a odčítání, provádějí kontrolu výpočtu, řeší slovní úlohy, provádějí předběţný odhad výsledku, Uţívají násobilku a dělení, učí se dělit se zbytkem, pouţívají tabulky, řeší slovní úlohy, znají bod, krajní body úsečky, průsečík přímek, měří délku úsečky, sestrojují úsečky, převádějí jednotky, provádějí odhad délky a vzdálenosti, určují obvod jednoduchých obrazců. 4. ročník Ţáci počítají do , čtou píšou a zobrazují čísla na číselné ose, porovnávají čísla, rozkládají je, pamětně i písemně čísla sčítají a odčítají, násobí a dělí, provádějí odhad a kontrolu výpočtu, řeší slovní úlohy. Učí se zlomky polovinu a čtvrtinu celku, sčítají zlomky se stejným jmenovatelem. Určují vzájemnou polohu přímek, sestrojují rovnoběţky, kolmice, rýsují kruţnice s daným poloměrem a středem. Poznají osově souměrný útvar, určují osu 17

18 souměrnosti, nakreslí souměrný útvar.určují obsah obrazců pomocí čtvercové sítě, řeší obsah obdélníku a čtverce, modelují síť kvádru a krychle i samotný kvádr a krychli. 5. ročník Ţáci porovnávají přirozená čísla, učí se je znázorňovat na číselné ose, zaokrouhlují přirozená čísla, dokáţou je zapsat, sčítají přirozená čísla zpaměti i písemně, dokáţí je i odčítat, násobit a dělit, řeší slovní úlohy. Zapisují a čtou desetinná čísla do řádů desetin a setin, zobrazují desetinná čísla na číselné ose, sčítají je, odčítají, násobí a dělí, uţívají desetinná čísla v praktických situacích. Umějí narýsovat obdélník, čtverec, pravoúhlý trojúhelník, počítají obvod a obsah obdélníku a čtverce, převádějí čtverečné jednotky, počítají povrch kvádru a krychle, doplňují řady čísel a tabulky, čtou a sestrojují sloupkový diagram, sestrojují a čtou jednoduché grafy v soustavě souřadnic. PRVOUKA ročník Ţáci dokáţou dojít bezpečně a nejkratší cestou do školy, orientují se v prostoru školy a jejím okolí, vědí, jak se chovat ve třídě, vytvářejí si způsob práce a odpočinku, dodrţují základní návyky, učí se vhodnému chování, dokáţou pouţít základní spojení na rodiče, znají adresu a telefonní číslo. Umí rozlišit základní příbuzenské stavy, svoji rodinu, znají profesi svých rodičů, umí se chovat ke členům rodiny, k ostatním, ke zvířatům, rostlinám a majetku. Dokáţou uvést úplnou adresu a telefon, vědí, ţe tyto informace nemají poskytovat cizím lidem. Orientují se ve škole, v domě, ve třídě, v pokojích, přiměřeně svému věku ovládají své chování, umí pouţít telefon. Umí pojmenovat nejdůleţitější části a místa ve městě, znají dopravní prostředky, umí v nich cestovat, znají důleţitá telefonní čísla na hasiče, policii a záchrannou sluţbu, poznávají významná místa ve městě. Znají řeky a kopce v našem městě, popisují krajinu blízkého okolí, určují světové strany, znají barvy na mapě, chápou nebezpečí přírody. Vnímají svět kolem sebe, rozpoznávají různé materiály, rozlišují předměty denní potřeby, znají nejrozšířenější činnosti lidí, zařizují jednoduché záleţitosti, chápou principy správné chování. Popisují proměny přírody v ročních obdobích, popisují vlastnosti jednotlivých látek, dokáţou vysvětlit základní význam vody, vzduchu, ohně, nerostů a hornin a půdy. Provádějí elementární pokusy. Dokáţou pojmenovat nejznámější rostliny a ţivočichy, vysvětlují rozdíly mezi nimi a jejich význam, znají význam zoo a botanických zahrad, vhodně zacházejí se zvířaty a rostlinami. Popisují základní rozdíly mezi lidmi, určují základní části lidského těla a důleţitých orgánů, orientují se v průběhu lidského ţivota, v čase, minulosti, 18

19 přítomnosti a budoucnosti, určují čas, dokáţou pojmenovat, dny, měsíce, roční období. Dodrţují základní denní reţim, pouţívají kalendář, znají data narození svých nejbliţších. Poznají dobrou a špatnou práci, chápou význam pohybu pro člověka, orientují se světě techniky, umí zacházet s jednoduchými přístroji a chápou nebezpečí při špatné manipulaci s nimi, dokáţou ošetřit drobná poranění. Umí zdravit, vhodně se chovat, řešit spory, chápou nevhodnost některých výrazů, poznají nevhodné chování. Uplatňují základní návyky,hygienu, chápou důleţitost spánku, dodrţují zásady správného podávání léků, znají svého lékaře, chápou škodlivost nesprávné výţivy, uplatňují stravovací a pitný reţim, umějí se chovat u stolu, dokáţou nakoupit. Znají základní jedovaté a léčivé rostliny, nebezpečí některých léků, tabáku a alkoholu. Dokáţou poznat zlé lidi, umí se svěřit s radostmi i problémy. PŘÍRODOVĚDA 4. ročník Ţáci rozlišují druhy hub, rostlin a ţivočichů, pozorují přírodniny, uvádějí rozdíly, rozlišují základní rozdíly, hovoří samostatně, měří hmotnost, objem teplotu a čas. Umí zacházet s kompasem, poznávají nerosty a horniny, popisují změny v přírodě, pozorují ţivot rostlin v ročních obdobích. Rozlišují základní ekosystémy, vysvětlují vztahy organismů a neţivé přírody, popisují základní práce v zemědělství, hospodářství a lesnictví. 5. ročník Určují zástupce bezobratlých a obratlovců, znají význam Slunce, pohybu Země. Popisují základní stavbu a funkci těla člověka, pracují se siloměrem, uţívají elektrospotřebiče, znají význam energie pro ţivot, vědí, proč je nutné přírodu chránit. VLASTIVĚDA ročník Ţáci konkretizují základní zeměpisné pojmy, dokáţou vyjádřit polohu místní krajiny, pouţívají mapy, znají problematiku osídlení, cestovního ruchu, znají rozdíl mezi průmyslem a zemědělstvím především v regionu. Znají významné památky, známé osobnosti, podniky a sluţby. Znají pojmy vlast a cizina, základní symboly ČR, nejznámější jména politiků a prezidentů ČR, orientují se na mapě ČR a jednotlivých jejich částech, znají průmysl, zemědělství a nejdůleţitější informace o našem státě polohu, hory, řeky, města, podnebí,... Dokáţou popsat polohu ČR v Evropě, znají sousední státy, vědí o cestovním ruchu. Znají a 19

20 umějí na mapě najít známe evropské státy a města. Charakterizují způsob ţivota našich předků, znají historickou skutečnost naší země, popsují způsob ţivota v jednotlivých obdobích od dávné minulosti po současnost. HUDEBNÍ VÝCHOVA ročník Ţáci pracují s písněmi, poslechovými skladbami a pohybovými hrami.jsou schopni sluchově, pěvecky, instrumentálně a pohybově vyjádřit hudební kontrasty.pracují s rytmizací, poznávají takty, poznají jednoduchou melodii, seznamují se s notami, rozlišují hudbu slavnostní a populární. Seznamují se s vybranými hudebními skladateli. VÝTVARNÁ VÝCHOVA ročník Ţáci uvědoměle zacházejí s některými prostředky a materiály, ovládají základní technické dovednosti, formy a techniky na základě vlastního výtvarného projevu, organizují svou vlastní výtvarnou práci, řeší přiměřené prostorové a plošné úkoly, vyuţívají základní barvy, poznávají základní rozdíly ve výtvarném vyjadřování ročník Ţáci uplatňují ve vlastním výtvarném projevu praktické poznatky a dovednosti malba, kresba, mozaika, koláţ,... Pracují s linií, proporcemi lidského těla, písmem, pokouší se o dekoraci, projevují smysl a cit, poznávají různé způsoby výtvarného vyjádření, uţívají různé materiály. ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ročník Ţáci organizují svou vlastní praktickou činnost, vybírají si vhodný materiál a pracovní postup. Udrţují pořádek na svém pracovišti, dodrţují zásady bezpečnosti a hygieny práce. Rozlišují druhy materiálů, vybírají si vhodné pracovní nástroje a pomůcky, pracují s drobným materiálem, papírem, kartonem, modelovací hmotou, textilií, stavebnicí, poznávají pěstitelské práce, provádějí jednoduché pěstitelské činnosti. 20

21 TĚLESNÁ VÝCHOVA ročník Ţáci vědí o důleţitosti pohybu, o aktivním cvičení, znají základní pravidla chování při TV, reagují na základní pokyny, samostatně se převlékají do cvičebního úboru, chápou účinek různých cvičení, znají své tělesné přednosti i nedostatky, znají základní zásady správného sezení a drţení těla, osvojují si vhodné pohybové dovednosti. Znají základy gymnastiky a gymnastických cvičení, umějí cvičit s hudebním doprovodem, umějí pohybem vyjádřit jednoduchou melodii. Umí běhat, základy plavání, skoky, hody ročník Ţáci znají důvody, proč je důleţité pravidelně cvičit, znají zásady fair play, znají koordinační a kondiční cvičení, znají základní cviky na protaţení a rozcvičení. Znají aktivně základní pojmy a dokáţou je uplatnit, umějí kotoul vpřed, vzad, stoj na rukách, umějí roznoţku a skrčku, dokáţou skloubit pohyb s hudbou, umějí rytmická cvičení a základní lidové tance,umějí koordinovat své pohyby a ovlivňovat svoje výkony, znají míčové hry a jejich pravidla, vědí ţe plavání je jednou z nejzdravějších sportovních činností. Jsou schopni turistiky. V ţádném z předmětů na 1. stupni ZŠ nedošlo, aţ na drobné výjimky, k nesplnění tematických plánů, byly splněny a dodrţeny osnovy a bylo i splněno učivo v kaţdém předmětu v kaţdém konkrétním ročníku. Dětem byla v rámci volitelného předmětu s hodinovou dotací týdně nabídnuta moţnost výuky Sportovních her a Estetické výchovy. 21

22 II. STUPEŇ Ve výjimečných případech došlo k nesplnění osnov školního vzdělávacího programu. V rámci metodického sdruţení II. stupně bylo konstatováno, ţe v nadcházejícím období musí dojít k revizi osnov, např. tím, ţe se vypustí některé pasáţe, které nám přímo nepřikazuje rámcový vzdělávací program, nebo se upraví některé výstupy ţáka. Během školního roku byla do výuky na druhém stupni zařazena celá řada aktivit, které doplnily prakticky i teoreticky výuku podle školního vzdělávacího programu ŠESTKA. V zimě jsme zařadili do výuky soutěţní projekt s názvem TOP TEN českých osobností. Ţáci se netradičním způsobem seznámili s vybranými osobnostmi z české historie. Prezentovali své nabité znalosti před ostatními ţáky druhého stupně, vybírali, hodnotili. Výsledkem jsou nejenom nové znalosti i dovednosti klíčové kompetence, ale i netradiční výzdoba schodiště školy. Projekt prolínal téměř všemi povinnými předměty počínaje českým jazykem a konče tělesnou výchovou. Druhým velkým projektem byl INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, ve kterém ţáci i prakticky poznali jednotlivé součásti tohoto systému. V rámci výuky se uskutečnilo také tradiční sportovní soustředění, denní výtvarné aktivity, praxe v souvislosti s Dnem Země apod. Na konci května se zájemci zúčastnili sportovně poznávacího zájezdu na sever Evropy do Dánska a Švédska, během něhoţ poznali různé zajímavosti z tohoto koutu světa a odehráli výběrová florbalová utkání. Jako doplněk volnočasových aktivit se podařilo ţákům nabídnout účast na mezinárodním táboře ve Finsku o hlavních prázdninách. Ten organizovalo partnerské město Mladé Boleslavi Vantaa. 22

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Sčítá a odčítá v oboru 0 6. Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 7. - PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Přírodověda 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace www.6zsmb.cz Čj.: 1123/2011 Dne: 15. 9. 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Výtvarná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 11. - VÝTVARNÁ

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Č E S K Á R E P U B L I K A. Inspekční zpráva

Č E S K Á R E P U B L I K A. Inspekční zpráva Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Základní škola Orlík nad Vltavou Orlík nad Vltavou 2, 398 07 Identifikátor školy: 600 062 104 Termín

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více