Zájmový kroužek TAJEMSTVÍ PŘÍRODY. Téma: Pokusy a pozorování jako cesta vlastního poznávání přírody a světa okolo nás

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zájmový kroužek TAJEMSTVÍ PŘÍRODY. Téma: Pokusy a pozorování jako cesta vlastního poznávání přírody a světa okolo nás"

Transkript

1 Zájmový kroužek Název: TAJEMSTVÍ PŘÍRODY Téma: Pokusy a pozorování jako cesta vlastního poznávání přírody a světa okolo nás Připravili: Mgr. Tomáš Kudrna, Mgr. Lenka Hubáčková, PhDr. Václav Pumpr, CSc., prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. Zájmový kroužek Tajemství přírody je určen předškolním dětem a žákům 1. stupně ZŠ (včetně přípravných tříd). Hlavním cílem kroužku nejsou prioritně poznatky dětí, ale: - motivace pro prvotní směrování zájmu dětí o přírodovědné zkoumání a později i vzdělávání - nácvik a rozvoj schopností cíleného pozorování dějů, rozeznávání jejich začátku a konce - nácvik prvotního vyvozování závěrů - propojování elementárních poznatků se zkušenostmi z běžného života - rozvoj motoriky - rozvoj řečových dovedností - rozvoj schopnosti graficky vyjádřit začátek a konec pozorovaného děje - rozvoj schopnosti přiřazovat výsledky pozorování k reálným předmětům a dějům z běžného života - akcelerace vlastního zájmu prostřednictvím napodobení kamaráda - učení se spolupráci - rozvoj pozornosti - učení se základním prvkům bezpečné práce - prožívání radosti z vlastního úspěchu i z úspěchu druhých. Roční obsah kroužku je rozdělen na 30 vyučovacích jednotek. Pro každou jednotlivou jednotku je definován její obsah (téma) s výčtem doporučených experimentů. Vedoucí (vyučující) jej samozřejmě může redukovat, popř. rozdělit do dvou celků a pak následně některé jednotky vynechat. Výběr konkrétního rozsahu vyučovací jednotky závisí na vyspělosti dětí a možnostech realizace v daném prostředí. Výběr rozsahu vedoucím (vyučujícím) není na závadu, ale naopak povede k adresnějšímu průběhu činnosti jednotlivých kroužků, přičemž se tím nenaruší plnění výše uvedených výchovně vzdělávacích cílů. Pozn. : Dlouhodobé pokusy jsou ponechány ve třídě, pokud je to možné, nebo je vedoucí odveze s sebou a na další vyučovací jednotce přinese dětem ukázat jejich výsledek.

2 1. Tajemství přírody- pomůcky, látky, bezpečnost - Poznávání živé a neživé přírody prostřednictvím pozorování a pokusů - Odhalování záhad a tajů vlastním poznáváním - Seznámení s pomůckami a látkami pomocí nichž budeme okolní svět poznávat - Stanovení pravidel při pozorování a provádění pokusů s předvedením ukázek správného a příkladu chybného postupu - Manipulace s pomůckami a hrátky s nimi (přelévání vody ze zkumavek, kádinek, baněk, práce s pipetami). Prohlédnutí nádob s chemikáliemi. - Seznámení se s názvy vybraných pomůcek, které budou používat - Vybarvení omalovánek "Naše pomůcky" - Zopakování názvů pomůcek, zhodnocení práce dětí a žáků 2. Vzduch kolem nás - Přítomnost vzduchu kolem nás, jeho složení a význam pro život - Chytáme vzduch do kelímků je tam, není tam. - Pokus č. 1 Kdy je nádoba prázdná? - pokus předvede vedoucí a následně ho děti zopakují ve skupinách - Pokus č. 2 Vzduch zátkou- pokus předvede vedoucí, následně ho děti s malými baňkami zopakují ve skupinách - Pokus. č. 3 Jak vzniká vítr?- pokus předvede vedoucí - Děti ponořují malou kádinku do velké kádinky nebo vany dnem vzhůru, upouští z malé kádinky bubliny a snaží se je chytit do jiné kádinky (sklenice) - Děti vystřihují kolečka z papíru - Děti se snaží zopakovat pokus (s malou baňkou) po vedoucím - Nechat děti samostatně vyzkoušet takto uzavřít papírem i další malé nádoby (různých tvarů a velikostí hrdla) nad umyvadlem nebo jinou velkou nádobou - Diskuse o pozorovaném jevu, závěry o tom, které nádoby se podařilo uzavřít a které ne, zhodnocení práce dětí a žáků 3. Dýchání - Dýchání, proč dýcháme, význam dýchání, první pomoc, kam volat, důležitá telefonní čísla, hra, kdy voláme č Zamlžování oken, brýlí dýchnutím

3 - Pokus č. 6 Jak poznáme, že člověk ještě žije - pokus předvede vedoucí a následně ho děti zopakují ve skupinách - Pokus č. 29 Tvoříme mýdlové bubliny- pokus předvede vedoucí a následně ho děti zopakují ve skupinách - Děti dýchají na zrcátko nebo tabuli okenního skla, do vysrážené vodní páry mohou prsty malovat různé obrazce - Děti vyfukují bubliny a soutěží, kdo je bude mít větší, víc, nebo dokonce spojené dohromady - Zdravověda- první pomoc při stavech ohrožujících život - Vyhodnocení soutěže o nejlepší foukače bublin, hlasováním - Zopakování důležitých telefonních čísel 4. Co plave a co ne? - Co plave ve vodě, co se potopí - Pokus č. 8 Loďka z plastelíny - pokus provádějí děti za asistence vedoucího - Modelování různých tvarů plavidel z modelíny a zkoušení zda plavou - Vymodelování lodičky a zkoušení, která uveze větší náklad (např. větší počet korálků) - Sestavení lodi (plachetnice) ze základních tvarů vystřižených z barevné čtvrtky (půlkruh, trojúhelník, čtverec, obdélník, čtvrtkruh) - Rozhovor s dětmi o lodích, různých typech (nákladní, dopravní, sportovní, tankery, letadlové, válečné, parníky, plachetnice,..) - Hodnocení sestavených lodiček (plachetnic) 5. Hrátky s vodou - Poznáváme písně podle melodie (pískání, flétna,.) - Poznáme vždy pouhým okem, zda je voda čistá, nebo obsahuje ještě nějaké látky? - Pokus č. 9 Láhev s vodou hudebním nástrojem- pokus provádějí děti s plastovou lahví od limonády za asistence vedoucího (každé dítě musí mít vlastní láhev jen pro svoje použití ml)

4 - Pokus č. 5 Voda umí zmizet a Pokus č. 14 Není voda jako voda- za asistence dětí připraví vedoucí dlouhodobý pokus, který bude vyhodnocen příští hodinu (označené vzorky uloží vedoucí na chráněném místě pro následné pozorování - Děti používají láhev s vodou jako hudební nástroj, pokusí se nacvičit jednoduchou písničku. - Děti připraví roztoky na dlouhodobý pokus (např. roztoky vody a cukru, vody a zeminy, vody a kuchyňské soli, vody a jedlé sody.; roztok vody a modré skalice připraví vedoucí) a nalijí je v tenké vrstvě na Petriho misky (každá skupinka dětí připravuje jen jeden roztok a jednu misku, ostatní roztoky připravené od spolužáků si organizovaně prohlédnou). Vedoucí zároveň připraví misku s čistou vodou pro srovnání. - Děti uspořádají koncert s lahvemi s vodou - Žáci budou typovat, ve kterých miskách čistá voda být nemůže a kde by naopak mohla být. - Žáci budou předpovídat, co příští hodinu v miskách najdou - Vyhodnocení nejlepších hudebních produkcí - Vyhodnocení těch dětí, které správně předpověděly, v které misce je jen voda, a co v jednotlivých miskách najdou příští hodinu 6. Užitečná filtrace - Využití pískovnice (sítka na písek), přesíváme písek - Filtrace v domácnosti (cezení těstovin, filtrovaná káva, bazénová filtrace, vysavač, velryba, ) - Vyhodnocení pokusu č. 5 a 14 z předchozí hodiny - Pokus č. 12 Užitečná filtrace - pokus předvede vedoucí za asistence dětí. (Je vhodné použít i různé filtry - filtry na kávu, filtry ze soupravy, popř. smotek vaty a porovnávat čistotu filtrátu při filtraci jedné směsi přes různé filtry.) - Skládání filtrů, příprava roztoků, vlastní filtrace - Skupinová práce dětí - filtrace různých připravených směsí ve vodě (mouka ve vodě, zemina ve vodě, písek ve vodě, sůl ve vodě, čaj, káva, - Nakreslení své filtrační aparatury, zhodnocení čistoty filtrátu - Společné vyplnění tabulky výsledků filtrace různých materiálů (tabule, pracovní list) - Vyhodnocení činnosti dětí při filtraci jedné nebo více různých směsí

5 7. Sopka pod vodou - Výbuchy sopek včetně těch pod vodou, doprovodné jevy, pojem láva, nebezpečí pro lidi - Vznik ostrovů prostřednictvím podvodních sopek, stavba ostrovů z kostek, židlí - Pohybová hra Ostrovy - Pokus. č. 17 Barevná sopka pod vodou - pokus provádí vedoucí za asistence dětí - Přidávání jednotlivých chemikálií v průběhu pokusu - Omalovánky nákresu pokusu - Opakování doprovodných jevů při výbuchu sopek, zhodnocení jak žáci dokážou ústně popsat, co viděli 8. Rozvíjení papírových poupat - Poslech písně Rozvíjej se poupátko - Pantomimicky předvedeme rozkvět poupat - Rozkvět živých květů v přírodě, potřeba slunce, vody a živin - Pokus č. 18 Rozvíjení papírových poupat- pokus provádějí děti za asistence vedoucího - Vymalování papírových květů (fixy, pastelkami, vodovými barvami) před jejich vystřižením a srolováním různými barvičkami, jejich vystřižení a složení do poupěte - Pozorování rozpouštění barev z vybarvených květů ve vodě - Diskuse nad tím, jaké květiny děti znají. - Jaký je význam včel, které na květy přilétají 9. Hrátky s papírem - Rozdělování předmětů (papíru) na poloviny, čtvrtiny, ukázka rozstřižení archu papíru, popřípadě vystřižení obrazce do složeného papíru - Výroba papírových deček - Skládáme jednoduché origami - Pokus č. 20 Záhadná papírová páska- pokus provádějí děti za asistence vedoucího

6 - Rozstřihnutí papírové pásky na polovinu (mohou provádět všechny děti s různě připravenými páskami) - Z rozstřižených pásků vytváříme náramky, čelenky. - Každý si vytvoří svou papírovou pásku - Proč byly výsledky střihání kruhů jiné 10. Elektřina, která vzniká na našem těle - Vyprávění pohádky o Popelce (přebírání hrachu a čočky) - Třídění korálků dle barev - Zvukové i visuální vjemy při oblékání oděvů zvláště ze syntetických materiálů, rána při sáhnutí na kovovou kliku od dveří, při podání rukou, problémy při práci s izolepou před jejím nalepením apod. - Vysvětlení pojmu statická elektřina a kde se s ní můžeme setkat v běžném životě - Děti zkouší oddělit pepř od soli - Pokus č. 19 Vlasy jako lepidlo - pokus provádí učitel - Pokus č. 90 Dokážete lžičkou oddělit mletý pepř od soli- pokus provádí učitel - Děti opakují ve skupinách pokusy předvedené učitelem - Děti namalují začátek pokusu a konec pokusu při oddělování pepře od soli - Vybarvení jednoduchého předloženého mozaikového obrázku podle čísel (tvarů) - Děti budou samy uvádět, kde se s elektřinou setkaly 11. Pokusy se solí - Pohádka Proč je voda v moři slaná (http://pohadkysveta.wz.cz/more_slane.html) - Moře a koupání v něm, snazší plavání v klidném moři než v řece nebo v rybníku - Pokus č. 24 Je pravda, že mořská voda nadnáší člověka více než voda v běžném koupališti?- pokus provádějí děti za asistence vedoucího - Pokus č. 27 Stromeček ze soli dlouhodobý pokus připraví za asistence dětí vedoucí, který bude vyhodnocen příští výukovou hodinu

7 - Ve skupinkách děti připravují roztok soli ve vodě tak, aby vajíčko vyplavalo nad hladinu - Děti nakreslí začátek pokusu s vajíčkem a konec pokusu s vajíčkem. - Žáci budou předpovídat výsledek dlouhodobého pokusu - Děti nakreslí ukázky z přečtené pohádky 12. Působení mýdla a jeho nebezpečnost - Četba kapitoly z knihy Zlobilky (Martina Drijverová) - Mytí nečistot z rukou, těla, mytí nádobí, praní. - Vyhodnocení pokusu č. 27 z předchozí hodiny - Pokus č. 32 Jak působí mýdlo?- pokus provádí nejprve vedoucí, děti se ho pak pokouší napodobit - Pokus č. 33 Mýdlo může být i nebezpečné- pokus provádí vedoucí za asistence dětí - Děti se pokouší sdělit, co prováděly a co pozorovaly při obou pokusech - Děti se pokouší nakreslit počáteční a konečné stavy u pokusů 32a a 32b - Za asistence dětí můžeme ještě vyzkoušet nebezpečnost i dalších čisticích prostředků (jar, prací prášek, sprchový gel, šampón na vlasy, mýdlo s upraveným ph (5,5), dětský šampon, dětský sprchový gel, dětské mýdlo) - Vyplnění tabulky výsledků kyselosti (nebezpečnosti) různých mycích prostředků - Diskuse o nebezpečnosti a také potřebnosti různých mycích a pracích prostředků 13. Mýdlo pohybuje předměty - Iluzionisté a kouzelníci- umějí pohybovat předměty, aniž by se jich dotkli rukou - Co všechno může být zdrojem pohybu (motor, nohy, kolo z kopce, zvíře, magnet, Zeměkoule, vítr ) - Pokus č. 30 Mýdlo pohubuje dřevem- pokus provádí vedoucí za asistence dětí - Pokus č. 31 Mýdlo lodním pohonem- pokus provádí děti za asistence vedoucího - (Pokusy lze předvést vždy pouze jednou, pak je nutné vanu vždy vylít a dobře vypláchnout; lépe než kousek mýdla je u obou pokusů vhodnější použít kapátko a kápnout jednu až dvě kapky jaru)

8 - Lámání špejlí na malé kousky - Namalování a vystřižení lodičky z listu papíru, uvedení lodičky do pohybu - Vyhodnocení komu lodička dojela nejdál a kdo si počínal nejobratněji - Složení lodičky z papíru 14. Opakování témat z pokusů č. 2 až Vybrané (nejoblíbenější) pokusy z 2. až 13. jednotky - Podle dříve uvedených poznámek - Podle dříve uvedených poznámek - Za pomoci vedoucího děti slovně hodností, co je při pokusech zaujalo a k čemu jsou jim nové poznatky užitečné 15. Zmizení barev - Zopakování tématu filtrace - Kouzelníci a iluzionisté umějí nechat zmizet předměty - Kreslíme kouzelnými fixy - Pokus č. 12 Užitečná filtrace - pokus provádí děti za pomoci vedoucího (filtrace roztoku aktivního uhlí a roztoku potravinářského barviva) - Pokus č. 37 Zmizení barev - pokus provádí vedoucí za asistence dětí - Připravení směsi aktivního uhlí a barviv a jejich filtrace, složení filtru - Vlastnosti aktivního uhlí a jeho využití při zažívacích problémech a čištění (dezinfekci) vody - konvice s filtrem - Nakreslení pokusu černým uhlem 16. Rozdělování barev pomocí křídy - Lze barvy, které kolem sebe pozorujeme za všech okolností stále stejné? - Lze jednu barvu změnit přidáním jiné barvy? - Míchání temperových barev

9 - Pokus č. 38 Školní křída rozděluje barvy- pokus provádí děti za pomoci vedoucího - Nanášení roztoku barviv na křídu pomocí pipetky (přípravu co nejkoncentrovanějšího roztoku směsi potravinářských barviv provádí vedoucí), - Pozorování průběhu pokusu - Nakreslení začátku a konce pokusu - Ukázka smíchání roztoků např. červeného a modrého barviva 17. Je hnědý fix skutečně hnědý? - Můžeme hnědou barvu rozložit na jiné nebo ne? - Zahrajeme si hru Čáp ztratil čepičku - Pokus č. 39 Je hnědý fix skutečně hnědý - pokus provádí vedoucí - Vystřihování, samostatné zopakování pokusu ve skupinách s různě barevnými fixy (zelená, oranžová, fialová) - Vyplnění tabulky barev složených ze základních - základní barvy (žlutá, červená, modrá, černá a bílá) a barvy složené ze základních barev (zelená, hnědá, oranžová, fialová, šedá, růžová) - Kreslíme barevnou duhu 18. Barevná pěna - Můžeme si sami vytvořit pěnu? Co bychom k tomu potřebovali a jak bychom to provedli? - Kde všude můžeme najít pěnu - Pokus č. 44 Barevný vodopád - pokus provádí vedoucí - Děti zopakují pokus s jiným složením roztoku, který eliminuje nebezpečné vlastnosti peroxidu vodíku (v malé baňce do ½ naplněné vodou rozpustíme 2 lžičky jedlé sody, přidáme 10 kapek kapalného saponátu a na špičku lžičky potravinářského barviva, směs promísíme a umístíme do vany, pipetkou přidáme ke směsi několik ml octa) - Děti se pokusí načrtnout alespoň tři etapy postupu při realizaci pokusu

10 19. Sopka (Hrnečku vař) - Sopka vyprávění o sopkách - Pohádka hrnečku vař za pomoci dětí převyprávíme pohádku Hrnečku vař - Pokus č. 71 Sopka na stole pokus provádí děti za pomoci vedoucího (podle vybrané motivace buď předvádíme jak ze sopky chrlí láva nebo předvádíme utíkající kaši z hrníčku) - Děti vytváří sopku z modelíny a následně ji oživují - Děti vytváří hrneček z modelíny a následně vaří kaši - Pracovní list uprostřed sopka a děti se sopky vytváří lávu (buď volnými čarami nebo vytváří smyčky) - Omalovánky z pohádky Hrnečku vař 20. Kyslík - Potřeba kyslíku k životu, k životním procesům, potřeba kyslíku k hoření - Zkoušíme zadržovat dech (kdo vydrží nejdéle) - Poučení o bezpečnosti při práci s ohněm - Pokus č. 41 Bez čeho nelze žít- pokus provádí pouze vedoucí - Pokus č. 42 Proč bez dýchání zemřeme- pokus provádí pouze vedoucí - (Pokus č. 43 Poklad z vody suchou rukou- pokus provádí pouze vedoucí - Pozorování, slovní vyjádření vždy toho co viděly, slovní vyjádření důvodu toho co viděly - Nákres začátku a konce alespoň jednoho pokusu 21. Oxid uhličitý - Zabránění přístupu vzduchu jako jeden z principů hašení příklady z praxe - Dýcháme a vydechujeme do igelitového pytlíku (menší svačinový pytlík) - Poučení o bezpečnosti při práci s ohněm - Pokus č. 52 Proč hořící špejle hasne - pokus provádí pouze vedoucí - Pokus č. 54 Pátráme po oxidu uhličitém pokus provádějí opatrně děti za pomoci vedoucího

11 - Pokus č. 55 Nebezpečná vlastnost oxidu uhličitého - pokus provádí pouze vedoucí - Slovní popis toho co viděly a zároveň první pokusy o vysvětlení - Přečtení příběhu Bílá nemoc (s. 33) z knihy Janoušková, S., Kukal, P. Znamení ďábla Computer Press Kyseliny a co je kyselé - Ochutnávka různých kyselých, sladkých a slaných pochutin - Prospěšné a nebezpečné kyseliny kolem nás (v octu, v citronech, v nezralém ovoci, v mravenčím kousnutí ve vosím žihadle, v čističích na nerez, v limonádách ) - Pokus č. 58 Co je kyselé- pokus provádějí děti za pomoci vedoucího - Pokus č. 65 Pátráme po kyselinách v domácnosti (s pomocí lakmusového papírku)- pokus provádějí děti za pomoci vedoucího - Pokus č. 66 Pátráme po kyselinách v přírodě- pokus provádějí děti za pomoci vedoucího - Pomocí lakmusového papírku zjišťují přítomnost kyselin v potravinách - Vyplnění tabulky o přítomnosti/nepřítomnosti kyselin ve sledovaných potravinách 23. Přeměna staré mince v novou - Porovnání vzhledu špinavé a čisté desetikoruny. Platíme raději špinavými mincemi nebo lesklými? Máme v peněžence častěji čisté nebo špinavé mince? - Rozdíl špinavý x čistý - Proč vnímáme negativně špinavé věci, od čeho se špiní - Pohádka Jak pejsek a kočička myli podlahu (J. Čapek) - Pokus č. 59 Přeměna staré mince v novou - pokus provádí děti za pomoci učitele - Jako doplněk k pokusu 59 mohou děti v jiné nádobce ponořit do cocacoly nebo do pepsicoly znečistěnou minci stejné nominální hodnoty (nejlépe 10korunovou) a pozorovat, jestli se bude čistit stejně nebo odlišně než v octu. - Příprava roztoků k čištění a vyhodnocování čištění

12 - Vyzkoušet další kapaliny, zda čistí nebo nečistí špinavé mince (např.: roztok kyseliny citronové, citronové šťávy) - Omalovánky Dort z kokakoly 24. Červené zelí jako chameleon - Všichni poznáme co je kyselé, co je slané a co je sladké. Málo se setkáváme s tím, co je ale zásadité. Zásadité je opakem kyselého. A to, jestli je látka kyselá nebo zásaditá budeme zkoumat. - Pokus č. 67 Červené zelí jako chameleon - pokus provádí děti za pomoci vedoucího - Děti přidávají pomocí pipetky výluh z červeného zelí k roztokům ve zkumavkách a pozorují jeho barevné změny. Rozhodují, jestli přidávané látky jsou kyselé (zbarvení výluhu je červené), nebo zásadité (zbarvení výluhu je zelené, popř. modré), popř. ani kyselé, ani zásadité tedy neutrální (barva výluhu zůstane fialová) - Slovní popis provedených pokusů a v omalovánce vybarvení zkumavek podle zabarvení výluhu z červeného zelí po jeho přidání k roztokům vybraných látek - Děti hádají, co si učitel myslí (myslí si chameleona) 25. Tajné písmo - Používání neviditelného písma (popř. šifrovaných vzkazů) a klíč k jeho tajemství - Odkud všude můžeme získávat informace (televize, rádio, rozhovor, pozorování.četba) - Pokus č. 68 Tajné písmo - pokus provádí děti za pomoci vedoucího, vedoucí v roli kouzelníka, který po neúspěchu dětí (malují vodou) jim dá kouzelnou moc (malují roztokem fenolftaleinu). (K vyvolání písma je důležité nechat obrázek po nanesení roztoku jedlé sody uschnout. Pouze vedoucí může být rychlejší, když použije vápennou vodu nejlépe v rozprašovači a to v odstupu od dětí.) - Kreslení obrázku štětcem, příprava roztoků a jejich aplikace na kresbu štětcem, rozprašovačem - Vyrobení tajného vzkazu pro rodiče, kamarády a jeho vyvolání doma roztokem jedlé sody (k dostání v drogerii)

13 26. Příprava šumivého nápoje a tančící hrozinky - V létě nás osvěží vychlazené perlivé nápoje, umíme si takový nápoj sami vyrobit s pomocí základních chemikálií (obdoba dříve hojně používaného šumáku ) - Vymýšlíme a následně předvádíme reklamu na tančící hrozinky - Pokus č. 62 Vlastní příprava šumivého nápoje - upravený pokus, kde místo octa použijeme kyselinu citronovou, provádí děti za pomoci učitele Návod pokusu: Pomůcky: malá kádinka, lžička, sklenička na limonádu, kyselina citronová, jedlá soda, potravinářské barvivo, cukr, pitná voda Postup, pozorování a vysvětlení: Do kádinky postupně dáme 2 lžičky cukru, 2 lžičky kyseliny citronové, 1 lžičku jedlé sody a přidáme na špičku lžičky potravinářské barvivo. Směs v kádince dobře lžičkou promícháme. Do skleničky s vodou nasypeme přibližně dvě lžičky směsi a zamícháme. Šumivý nápoj je hotový! Pokud chceme šumivý prášek uchovávat po delší dobu, je nutné ho ochránit před vzdušnou vlhkostí (sklenička s dobře těsnícím víčkem, zatavit do igelitových pytlíků). Množství a podíl cukru a kyseliny citronové můžete měnit podle vlastní chuti. Můžete také vyzkoušet namíchat jen šumivou směs (jedlá soda + kyselina citronová) a použít jí k napěnění běžné ovocné šťávy připravené ze sirupu a vody. - Pokus č. 60 Tančící hrozinky - pokus provádí vedoucí za pomoci dětí - Děti si samy připraví práškovou směs, která po zalití vodou vytvoří nakyslý osvěžující perlivý nápoj (pokud k pokusu použijeme suroviny potravinářské nebo farma kvality, mohou vyrobený nápoj lehce ochutnat nikoliv vypít.) - Příprava roztoků - Hodnocení chuti vlastního připraveného nápoje - Přebarvení nápoje jiným potravinářským barvivem 27. Z kyselého zásaditý a naopak. Přeměna vody na víno - Slova opačného významu (uvést příklady), opak ke slovu kyselý je zásaditý - Biblický příběh, jak v Káni Galilejské Ježíš přeměnil vodu ve víno

14 - Pokus č. 63 Opak kyselého - pokus provádí vedoucí za asistence dětí - Pokus č. 64 Z kyselého zásadité a opačně- pokus provádí vedoucí za asistence dětí - Pokus č. 70 Proměna vody ve víno a vína ve vodu - pokus provádí vedoucí jako kouzlo - Nácvik kouzla Proměny vody ve víno a vína ve vody ve skupinách - Zjišťování kyselosti nebo zásaditosti roztoků pomocí lakmusového papírku - Nákres jedné části experimentu a slovní popis nakresleného 28. Pokusy s bramborou - Báseň Kutálí se ze dvora - Využití brambor - Pokus č. 81 Bramborové razítko- pokus provádí děti za pomoci vedoucího - Pokus č. 82 Létající brambora- pokus provádí děti za pomoci vedoucího - (Pokus č. 83 Zjišťujeme kde je škrob) - Děti za pomoci plastových tvořítek (např. na modelínu, keramiku) vytváří z plátku brambory razítka - Děti tisknou razítkem pomocí roztoků potravinářských barviv - Děti vytvářejí s brambory a ptačích per létající předměty (soutěž o to, čí brambora se déle udrží ve vzduchu (skupinová práce) - Vytvoření obrázku pomocí vyrobených razítek 29. Pokusy s modrou skalicí - Prohlédnutí knihy hledá se Nemo - Využití encyklopedie (vytisklé stránky z internetu) k vysvětlení pojmu mořský korál - Pokus č. 73 Barevné proměny modré skalice- pokus provádí vedoucí - Pokus č. 76 Pěstujeme umělé mořské korály- pokus provádí vedoucí za pomoci dětí - Pokus č. 72 Pěstujeme krystaly - pokus provádí vedoucí za pomocí dětí, příprava dlouhodobého pokusu, který bude vyhodnocen příští hodinu (menší krystaly modré skalice je nutné si předpěstovat )

15 - Příprava roztoků - Nakreslení viděných krystalů 30. Vyhodnocení pokusu 73 a76 a opakování pokusů z jednotek 2 až 13 a 15 až 29 - Opakování a připomenutí pokusů a motivací na ně. - Vyhodnocení pokusu č. 73, popř. 76 z minulé jednotky - Ukázka motivačních obrázků, výsledků pokusů, pomůcek. - Vyhodnocují, co se jim nejvíce líbilo. - Slovně popisují, kreslí, předvádějí, co si pamatují z předchozích pokusů. - Hodnocení dětí celého kroužku Tajemství přírody - Závěrečné zhodnocení kroužku a předání diplomů dětem s otiskem razítka Tajemství přírody

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů Smysly jsou nejen pro děti důležitým informačním kanálem. Díky nim získáváme informace o světě a jeho proměnách, a to často naprosto

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Dokáže sluchově vnímat Zvládá základy správné výslovnosti, tempo řeči a pravidelné dýchání. Čte obrázky zleva doprava,

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Jana Miháliková Do Evropy hrou

Jana Miháliková Do Evropy hrou Jana Miháliková Do Evropy hrou 1 2 3 4 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5 6 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Cesty vody. Název výukového modulu: Autor (autoři) výukového modulu: Mgr. Jan Petr, Mgr. Jiří Stavinoha. Věkové určení: pro 8.

Cesty vody. Název výukového modulu: Autor (autoři) výukového modulu: Mgr. Jan Petr, Mgr. Jiří Stavinoha. Věkové určení: pro 8. Název výukového modulu: Cesty vody Autor (autoři) výukového modulu: Mgr. Jan Petr, Mgr. Jiří Stavinoha Zapojené obory: inform. a komunik. technologie (IKT) chemie (volitelně) fyzika (volitelně) český jazyk

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Celoškolní podzimní projekt (starší žáci učí mladší)

Celoškolní podzimní projekt (starší žáci učí mladší) Celoškolní podzimní projekt (starší žáci učí mladší) MOJE ZDRAVÍ Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního

Více

Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce

Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce č.j. MSMT-10670/2014 V Praze dne 10. 7. 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává toto doporučení, které má sloužit jako metodická

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Školní projekty

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

Meteorologická laboratoř

Meteorologická laboratoř AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Meteorologická laboratoř Mgr. Hana Grygárková Obsah 1. Měření srážek...8 1.1. Metodický pokyn...8 1.2. Realizace úlohy...9 1.2.1. Teoretický základ úlohy...9 1.2.2. Pomůcky...10

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Bezpečná mateřská škola

Bezpečná mateřská škola Bezpečná mateřská škola Metodika Prevence úrazů a násilí dětí předškolního věku Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole Bezpečná

Více

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah Výukový proces (Vybrané didaktické kategorie) Danuše Nezvalová 2006 Obsah 1 Cíle ve výuce 4 Výukový cíl 4 Klasifikace výukových cílů 4 Taxonomie výukových cílů 5 Stanovení cílů výuky 6 Otázky 8 Případová

Více

Materiál pro rodiče. Materiál pro rodiče zpracoval kolektiv autorů:

Materiál pro rodiče. Materiál pro rodiče zpracoval kolektiv autorů: Materiál pro rodiče Materiál pro rodiče zpracoval kolektiv autorů: Mgr. David Drápela, Mgr. Marie Franců, Mgr. Klára Geislerová, Bc. Tereza Hejralová, Mgr. Jitka Štanclová, Bc. Klára Večeřová. Garanty

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

1Voda. Voda: Základ života. Úvod. Hlavní myšlenka. Délka trvání. Roční období Místo Pomůcky. Předměty. Cíle. Metody

1Voda. Voda: Základ života. Úvod. Hlavní myšlenka. Délka trvání. Roční období Místo Pomůcky. Předměty. Cíle. Metody Voda Autor: Kliment Mindjov Hlavní myšlenka Délka trvání Roční období Místo Pomůcky Předměty Cíle Metody Všichni používáme vodu a všichni máme spoluzodpovědnost za její ochranu před znečištěním a šetrné

Více

Mgr. et Bc. Pavel Kopta. Využití arteterapie v náhradní rodině

Mgr. et Bc. Pavel Kopta. Využití arteterapie v náhradní rodině Mgr. et Bc. Pavel Kopta Využití arteterapie v náhradní rodině 3 Mgr. et Bc. Pavel Kopta Využití arteterapie v náhradní rodině Pro činnost Občanského sdružení Rozum a Cit jsme si zvolili motto: Nasloucháme

Více