Zájmový kroužek TAJEMSTVÍ PŘÍRODY. Téma: Pokusy a pozorování jako cesta vlastního poznávání přírody a světa okolo nás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zájmový kroužek TAJEMSTVÍ PŘÍRODY. Téma: Pokusy a pozorování jako cesta vlastního poznávání přírody a světa okolo nás"

Transkript

1 Zájmový kroužek Název: TAJEMSTVÍ PŘÍRODY Téma: Pokusy a pozorování jako cesta vlastního poznávání přírody a světa okolo nás Připravili: Mgr. Tomáš Kudrna, Mgr. Lenka Hubáčková, PhDr. Václav Pumpr, CSc., prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. Zájmový kroužek Tajemství přírody je určen předškolním dětem a žákům 1. stupně ZŠ (včetně přípravných tříd). Hlavním cílem kroužku nejsou prioritně poznatky dětí, ale: - motivace pro prvotní směrování zájmu dětí o přírodovědné zkoumání a později i vzdělávání - nácvik a rozvoj schopností cíleného pozorování dějů, rozeznávání jejich začátku a konce - nácvik prvotního vyvozování závěrů - propojování elementárních poznatků se zkušenostmi z běžného života - rozvoj motoriky - rozvoj řečových dovedností - rozvoj schopnosti graficky vyjádřit začátek a konec pozorovaného děje - rozvoj schopnosti přiřazovat výsledky pozorování k reálným předmětům a dějům z běžného života - akcelerace vlastního zájmu prostřednictvím napodobení kamaráda - učení se spolupráci - rozvoj pozornosti - učení se základním prvkům bezpečné práce - prožívání radosti z vlastního úspěchu i z úspěchu druhých. Roční obsah kroužku je rozdělen na 30 vyučovacích jednotek. Pro každou jednotlivou jednotku je definován její obsah (téma) s výčtem doporučených experimentů. Vedoucí (vyučující) jej samozřejmě může redukovat, popř. rozdělit do dvou celků a pak následně některé jednotky vynechat. Výběr konkrétního rozsahu vyučovací jednotky závisí na vyspělosti dětí a možnostech realizace v daném prostředí. Výběr rozsahu vedoucím (vyučujícím) není na závadu, ale naopak povede k adresnějšímu průběhu činnosti jednotlivých kroužků, přičemž se tím nenaruší plnění výše uvedených výchovně vzdělávacích cílů. Pozn. : Dlouhodobé pokusy jsou ponechány ve třídě, pokud je to možné, nebo je vedoucí odveze s sebou a na další vyučovací jednotce přinese dětem ukázat jejich výsledek.

2 1. Tajemství přírody- pomůcky, látky, bezpečnost - Poznávání živé a neživé přírody prostřednictvím pozorování a pokusů - Odhalování záhad a tajů vlastním poznáváním - Seznámení s pomůckami a látkami pomocí nichž budeme okolní svět poznávat - Stanovení pravidel při pozorování a provádění pokusů s předvedením ukázek správného a příkladu chybného postupu - Manipulace s pomůckami a hrátky s nimi (přelévání vody ze zkumavek, kádinek, baněk, práce s pipetami). Prohlédnutí nádob s chemikáliemi. - Seznámení se s názvy vybraných pomůcek, které budou používat - Vybarvení omalovánek "Naše pomůcky" - Zopakování názvů pomůcek, zhodnocení práce dětí a žáků 2. Vzduch kolem nás - Přítomnost vzduchu kolem nás, jeho složení a význam pro život - Chytáme vzduch do kelímků je tam, není tam. - Pokus č. 1 Kdy je nádoba prázdná? - pokus předvede vedoucí a následně ho děti zopakují ve skupinách - Pokus č. 2 Vzduch zátkou- pokus předvede vedoucí, následně ho děti s malými baňkami zopakují ve skupinách - Pokus. č. 3 Jak vzniká vítr?- pokus předvede vedoucí - Děti ponořují malou kádinku do velké kádinky nebo vany dnem vzhůru, upouští z malé kádinky bubliny a snaží se je chytit do jiné kádinky (sklenice) - Děti vystřihují kolečka z papíru - Děti se snaží zopakovat pokus (s malou baňkou) po vedoucím - Nechat děti samostatně vyzkoušet takto uzavřít papírem i další malé nádoby (různých tvarů a velikostí hrdla) nad umyvadlem nebo jinou velkou nádobou - Diskuse o pozorovaném jevu, závěry o tom, které nádoby se podařilo uzavřít a které ne, zhodnocení práce dětí a žáků 3. Dýchání - Dýchání, proč dýcháme, význam dýchání, první pomoc, kam volat, důležitá telefonní čísla, hra, kdy voláme č Zamlžování oken, brýlí dýchnutím

3 - Pokus č. 6 Jak poznáme, že člověk ještě žije - pokus předvede vedoucí a následně ho děti zopakují ve skupinách - Pokus č. 29 Tvoříme mýdlové bubliny- pokus předvede vedoucí a následně ho děti zopakují ve skupinách - Děti dýchají na zrcátko nebo tabuli okenního skla, do vysrážené vodní páry mohou prsty malovat různé obrazce - Děti vyfukují bubliny a soutěží, kdo je bude mít větší, víc, nebo dokonce spojené dohromady - Zdravověda- první pomoc při stavech ohrožujících život - Vyhodnocení soutěže o nejlepší foukače bublin, hlasováním - Zopakování důležitých telefonních čísel 4. Co plave a co ne? - Co plave ve vodě, co se potopí - Pokus č. 8 Loďka z plastelíny - pokus provádějí děti za asistence vedoucího - Modelování různých tvarů plavidel z modelíny a zkoušení zda plavou - Vymodelování lodičky a zkoušení, která uveze větší náklad (např. větší počet korálků) - Sestavení lodi (plachetnice) ze základních tvarů vystřižených z barevné čtvrtky (půlkruh, trojúhelník, čtverec, obdélník, čtvrtkruh) - Rozhovor s dětmi o lodích, různých typech (nákladní, dopravní, sportovní, tankery, letadlové, válečné, parníky, plachetnice,..) - Hodnocení sestavených lodiček (plachetnic) 5. Hrátky s vodou - Poznáváme písně podle melodie (pískání, flétna,.) - Poznáme vždy pouhým okem, zda je voda čistá, nebo obsahuje ještě nějaké látky? - Pokus č. 9 Láhev s vodou hudebním nástrojem- pokus provádějí děti s plastovou lahví od limonády za asistence vedoucího (každé dítě musí mít vlastní láhev jen pro svoje použití ml)

4 - Pokus č. 5 Voda umí zmizet a Pokus č. 14 Není voda jako voda- za asistence dětí připraví vedoucí dlouhodobý pokus, který bude vyhodnocen příští hodinu (označené vzorky uloží vedoucí na chráněném místě pro následné pozorování - Děti používají láhev s vodou jako hudební nástroj, pokusí se nacvičit jednoduchou písničku. - Děti připraví roztoky na dlouhodobý pokus (např. roztoky vody a cukru, vody a zeminy, vody a kuchyňské soli, vody a jedlé sody.; roztok vody a modré skalice připraví vedoucí) a nalijí je v tenké vrstvě na Petriho misky (každá skupinka dětí připravuje jen jeden roztok a jednu misku, ostatní roztoky připravené od spolužáků si organizovaně prohlédnou). Vedoucí zároveň připraví misku s čistou vodou pro srovnání. - Děti uspořádají koncert s lahvemi s vodou - Žáci budou typovat, ve kterých miskách čistá voda být nemůže a kde by naopak mohla být. - Žáci budou předpovídat, co příští hodinu v miskách najdou - Vyhodnocení nejlepších hudebních produkcí - Vyhodnocení těch dětí, které správně předpověděly, v které misce je jen voda, a co v jednotlivých miskách najdou příští hodinu 6. Užitečná filtrace - Využití pískovnice (sítka na písek), přesíváme písek - Filtrace v domácnosti (cezení těstovin, filtrovaná káva, bazénová filtrace, vysavač, velryba, ) - Vyhodnocení pokusu č. 5 a 14 z předchozí hodiny - Pokus č. 12 Užitečná filtrace - pokus předvede vedoucí za asistence dětí. (Je vhodné použít i různé filtry - filtry na kávu, filtry ze soupravy, popř. smotek vaty a porovnávat čistotu filtrátu při filtraci jedné směsi přes různé filtry.) - Skládání filtrů, příprava roztoků, vlastní filtrace - Skupinová práce dětí - filtrace různých připravených směsí ve vodě (mouka ve vodě, zemina ve vodě, písek ve vodě, sůl ve vodě, čaj, káva, - Nakreslení své filtrační aparatury, zhodnocení čistoty filtrátu - Společné vyplnění tabulky výsledků filtrace různých materiálů (tabule, pracovní list) - Vyhodnocení činnosti dětí při filtraci jedné nebo více různých směsí

5 7. Sopka pod vodou - Výbuchy sopek včetně těch pod vodou, doprovodné jevy, pojem láva, nebezpečí pro lidi - Vznik ostrovů prostřednictvím podvodních sopek, stavba ostrovů z kostek, židlí - Pohybová hra Ostrovy - Pokus. č. 17 Barevná sopka pod vodou - pokus provádí vedoucí za asistence dětí - Přidávání jednotlivých chemikálií v průběhu pokusu - Omalovánky nákresu pokusu - Opakování doprovodných jevů při výbuchu sopek, zhodnocení jak žáci dokážou ústně popsat, co viděli 8. Rozvíjení papírových poupat - Poslech písně Rozvíjej se poupátko - Pantomimicky předvedeme rozkvět poupat - Rozkvět živých květů v přírodě, potřeba slunce, vody a živin - Pokus č. 18 Rozvíjení papírových poupat- pokus provádějí děti za asistence vedoucího - Vymalování papírových květů (fixy, pastelkami, vodovými barvami) před jejich vystřižením a srolováním různými barvičkami, jejich vystřižení a složení do poupěte - Pozorování rozpouštění barev z vybarvených květů ve vodě - Diskuse nad tím, jaké květiny děti znají. - Jaký je význam včel, které na květy přilétají 9. Hrátky s papírem - Rozdělování předmětů (papíru) na poloviny, čtvrtiny, ukázka rozstřižení archu papíru, popřípadě vystřižení obrazce do složeného papíru - Výroba papírových deček - Skládáme jednoduché origami - Pokus č. 20 Záhadná papírová páska- pokus provádějí děti za asistence vedoucího

6 - Rozstřihnutí papírové pásky na polovinu (mohou provádět všechny děti s různě připravenými páskami) - Z rozstřižených pásků vytváříme náramky, čelenky. - Každý si vytvoří svou papírovou pásku - Proč byly výsledky střihání kruhů jiné 10. Elektřina, která vzniká na našem těle - Vyprávění pohádky o Popelce (přebírání hrachu a čočky) - Třídění korálků dle barev - Zvukové i visuální vjemy při oblékání oděvů zvláště ze syntetických materiálů, rána při sáhnutí na kovovou kliku od dveří, při podání rukou, problémy při práci s izolepou před jejím nalepením apod. - Vysvětlení pojmu statická elektřina a kde se s ní můžeme setkat v běžném životě - Děti zkouší oddělit pepř od soli - Pokus č. 19 Vlasy jako lepidlo - pokus provádí učitel - Pokus č. 90 Dokážete lžičkou oddělit mletý pepř od soli- pokus provádí učitel - Děti opakují ve skupinách pokusy předvedené učitelem - Děti namalují začátek pokusu a konec pokusu při oddělování pepře od soli - Vybarvení jednoduchého předloženého mozaikového obrázku podle čísel (tvarů) - Děti budou samy uvádět, kde se s elektřinou setkaly 11. Pokusy se solí - Pohádka Proč je voda v moři slaná ( - Moře a koupání v něm, snazší plavání v klidném moři než v řece nebo v rybníku - Pokus č. 24 Je pravda, že mořská voda nadnáší člověka více než voda v běžném koupališti?- pokus provádějí děti za asistence vedoucího - Pokus č. 27 Stromeček ze soli dlouhodobý pokus připraví za asistence dětí vedoucí, který bude vyhodnocen příští výukovou hodinu

7 - Ve skupinkách děti připravují roztok soli ve vodě tak, aby vajíčko vyplavalo nad hladinu - Děti nakreslí začátek pokusu s vajíčkem a konec pokusu s vajíčkem. - Žáci budou předpovídat výsledek dlouhodobého pokusu - Děti nakreslí ukázky z přečtené pohádky 12. Působení mýdla a jeho nebezpečnost - Četba kapitoly z knihy Zlobilky (Martina Drijverová) - Mytí nečistot z rukou, těla, mytí nádobí, praní. - Vyhodnocení pokusu č. 27 z předchozí hodiny - Pokus č. 32 Jak působí mýdlo?- pokus provádí nejprve vedoucí, děti se ho pak pokouší napodobit - Pokus č. 33 Mýdlo může být i nebezpečné- pokus provádí vedoucí za asistence dětí - Děti se pokouší sdělit, co prováděly a co pozorovaly při obou pokusech - Děti se pokouší nakreslit počáteční a konečné stavy u pokusů 32a a 32b - Za asistence dětí můžeme ještě vyzkoušet nebezpečnost i dalších čisticích prostředků (jar, prací prášek, sprchový gel, šampón na vlasy, mýdlo s upraveným ph (5,5), dětský šampon, dětský sprchový gel, dětské mýdlo) - Vyplnění tabulky výsledků kyselosti (nebezpečnosti) různých mycích prostředků - Diskuse o nebezpečnosti a také potřebnosti různých mycích a pracích prostředků 13. Mýdlo pohybuje předměty - Iluzionisté a kouzelníci- umějí pohybovat předměty, aniž by se jich dotkli rukou - Co všechno může být zdrojem pohybu (motor, nohy, kolo z kopce, zvíře, magnet, Zeměkoule, vítr ) - Pokus č. 30 Mýdlo pohubuje dřevem- pokus provádí vedoucí za asistence dětí - Pokus č. 31 Mýdlo lodním pohonem- pokus provádí děti za asistence vedoucího - (Pokusy lze předvést vždy pouze jednou, pak je nutné vanu vždy vylít a dobře vypláchnout; lépe než kousek mýdla je u obou pokusů vhodnější použít kapátko a kápnout jednu až dvě kapky jaru)

8 - Lámání špejlí na malé kousky - Namalování a vystřižení lodičky z listu papíru, uvedení lodičky do pohybu - Vyhodnocení komu lodička dojela nejdál a kdo si počínal nejobratněji - Složení lodičky z papíru 14. Opakování témat z pokusů č. 2 až Vybrané (nejoblíbenější) pokusy z 2. až 13. jednotky - Podle dříve uvedených poznámek - Podle dříve uvedených poznámek - Za pomoci vedoucího děti slovně hodností, co je při pokusech zaujalo a k čemu jsou jim nové poznatky užitečné 15. Zmizení barev - Zopakování tématu filtrace - Kouzelníci a iluzionisté umějí nechat zmizet předměty - Kreslíme kouzelnými fixy - Pokus č. 12 Užitečná filtrace - pokus provádí děti za pomoci vedoucího (filtrace roztoku aktivního uhlí a roztoku potravinářského barviva) - Pokus č. 37 Zmizení barev - pokus provádí vedoucí za asistence dětí - Připravení směsi aktivního uhlí a barviv a jejich filtrace, složení filtru - Vlastnosti aktivního uhlí a jeho využití při zažívacích problémech a čištění (dezinfekci) vody - konvice s filtrem - Nakreslení pokusu černým uhlem 16. Rozdělování barev pomocí křídy - Lze barvy, které kolem sebe pozorujeme za všech okolností stále stejné? - Lze jednu barvu změnit přidáním jiné barvy? - Míchání temperových barev

9 - Pokus č. 38 Školní křída rozděluje barvy- pokus provádí děti za pomoci vedoucího - Nanášení roztoku barviv na křídu pomocí pipetky (přípravu co nejkoncentrovanějšího roztoku směsi potravinářských barviv provádí vedoucí), - Pozorování průběhu pokusu - Nakreslení začátku a konce pokusu - Ukázka smíchání roztoků např. červeného a modrého barviva 17. Je hnědý fix skutečně hnědý? - Můžeme hnědou barvu rozložit na jiné nebo ne? - Zahrajeme si hru Čáp ztratil čepičku - Pokus č. 39 Je hnědý fix skutečně hnědý - pokus provádí vedoucí - Vystřihování, samostatné zopakování pokusu ve skupinách s různě barevnými fixy (zelená, oranžová, fialová) - Vyplnění tabulky barev složených ze základních - základní barvy (žlutá, červená, modrá, černá a bílá) a barvy složené ze základních barev (zelená, hnědá, oranžová, fialová, šedá, růžová) - Kreslíme barevnou duhu 18. Barevná pěna - Můžeme si sami vytvořit pěnu? Co bychom k tomu potřebovali a jak bychom to provedli? - Kde všude můžeme najít pěnu - Pokus č. 44 Barevný vodopád - pokus provádí vedoucí - Děti zopakují pokus s jiným složením roztoku, který eliminuje nebezpečné vlastnosti peroxidu vodíku (v malé baňce do ½ naplněné vodou rozpustíme 2 lžičky jedlé sody, přidáme 10 kapek kapalného saponátu a na špičku lžičky potravinářského barviva, směs promísíme a umístíme do vany, pipetkou přidáme ke směsi několik ml octa) - Děti se pokusí načrtnout alespoň tři etapy postupu při realizaci pokusu

10 19. Sopka (Hrnečku vař) - Sopka vyprávění o sopkách - Pohádka hrnečku vař za pomoci dětí převyprávíme pohádku Hrnečku vař - Pokus č. 71 Sopka na stole pokus provádí děti za pomoci vedoucího (podle vybrané motivace buď předvádíme jak ze sopky chrlí láva nebo předvádíme utíkající kaši z hrníčku) - Děti vytváří sopku z modelíny a následně ji oživují - Děti vytváří hrneček z modelíny a následně vaří kaši - Pracovní list uprostřed sopka a děti se sopky vytváří lávu (buď volnými čarami nebo vytváří smyčky) - Omalovánky z pohádky Hrnečku vař 20. Kyslík - Potřeba kyslíku k životu, k životním procesům, potřeba kyslíku k hoření - Zkoušíme zadržovat dech (kdo vydrží nejdéle) - Poučení o bezpečnosti při práci s ohněm - Pokus č. 41 Bez čeho nelze žít- pokus provádí pouze vedoucí - Pokus č. 42 Proč bez dýchání zemřeme- pokus provádí pouze vedoucí - (Pokus č. 43 Poklad z vody suchou rukou- pokus provádí pouze vedoucí - Pozorování, slovní vyjádření vždy toho co viděly, slovní vyjádření důvodu toho co viděly - Nákres začátku a konce alespoň jednoho pokusu 21. Oxid uhličitý - Zabránění přístupu vzduchu jako jeden z principů hašení příklady z praxe - Dýcháme a vydechujeme do igelitového pytlíku (menší svačinový pytlík) - Poučení o bezpečnosti při práci s ohněm - Pokus č. 52 Proč hořící špejle hasne - pokus provádí pouze vedoucí - Pokus č. 54 Pátráme po oxidu uhličitém pokus provádějí opatrně děti za pomoci vedoucího

11 - Pokus č. 55 Nebezpečná vlastnost oxidu uhličitého - pokus provádí pouze vedoucí - Slovní popis toho co viděly a zároveň první pokusy o vysvětlení - Přečtení příběhu Bílá nemoc (s. 33) z knihy Janoušková, S., Kukal, P. Znamení ďábla Computer Press Kyseliny a co je kyselé - Ochutnávka různých kyselých, sladkých a slaných pochutin - Prospěšné a nebezpečné kyseliny kolem nás (v octu, v citronech, v nezralém ovoci, v mravenčím kousnutí ve vosím žihadle, v čističích na nerez, v limonádách ) - Pokus č. 58 Co je kyselé- pokus provádějí děti za pomoci vedoucího - Pokus č. 65 Pátráme po kyselinách v domácnosti (s pomocí lakmusového papírku)- pokus provádějí děti za pomoci vedoucího - Pokus č. 66 Pátráme po kyselinách v přírodě- pokus provádějí děti za pomoci vedoucího - Pomocí lakmusového papírku zjišťují přítomnost kyselin v potravinách - Vyplnění tabulky o přítomnosti/nepřítomnosti kyselin ve sledovaných potravinách 23. Přeměna staré mince v novou - Porovnání vzhledu špinavé a čisté desetikoruny. Platíme raději špinavými mincemi nebo lesklými? Máme v peněžence častěji čisté nebo špinavé mince? - Rozdíl špinavý x čistý - Proč vnímáme negativně špinavé věci, od čeho se špiní - Pohádka Jak pejsek a kočička myli podlahu (J. Čapek) - Pokus č. 59 Přeměna staré mince v novou - pokus provádí děti za pomoci učitele - Jako doplněk k pokusu 59 mohou děti v jiné nádobce ponořit do cocacoly nebo do pepsicoly znečistěnou minci stejné nominální hodnoty (nejlépe 10korunovou) a pozorovat, jestli se bude čistit stejně nebo odlišně než v octu. - Příprava roztoků k čištění a vyhodnocování čištění

12 - Vyzkoušet další kapaliny, zda čistí nebo nečistí špinavé mince (např.: roztok kyseliny citronové, citronové šťávy) - Omalovánky Dort z kokakoly 24. Červené zelí jako chameleon - Všichni poznáme co je kyselé, co je slané a co je sladké. Málo se setkáváme s tím, co je ale zásadité. Zásadité je opakem kyselého. A to, jestli je látka kyselá nebo zásaditá budeme zkoumat. - Pokus č. 67 Červené zelí jako chameleon - pokus provádí děti za pomoci vedoucího - Děti přidávají pomocí pipetky výluh z červeného zelí k roztokům ve zkumavkách a pozorují jeho barevné změny. Rozhodují, jestli přidávané látky jsou kyselé (zbarvení výluhu je červené), nebo zásadité (zbarvení výluhu je zelené, popř. modré), popř. ani kyselé, ani zásadité tedy neutrální (barva výluhu zůstane fialová) - Slovní popis provedených pokusů a v omalovánce vybarvení zkumavek podle zabarvení výluhu z červeného zelí po jeho přidání k roztokům vybraných látek - Děti hádají, co si učitel myslí (myslí si chameleona) 25. Tajné písmo - Používání neviditelného písma (popř. šifrovaných vzkazů) a klíč k jeho tajemství - Odkud všude můžeme získávat informace (televize, rádio, rozhovor, pozorování.četba) - Pokus č. 68 Tajné písmo - pokus provádí děti za pomoci vedoucího, vedoucí v roli kouzelníka, který po neúspěchu dětí (malují vodou) jim dá kouzelnou moc (malují roztokem fenolftaleinu). (K vyvolání písma je důležité nechat obrázek po nanesení roztoku jedlé sody uschnout. Pouze vedoucí může být rychlejší, když použije vápennou vodu nejlépe v rozprašovači a to v odstupu od dětí.) - Kreslení obrázku štětcem, příprava roztoků a jejich aplikace na kresbu štětcem, rozprašovačem - Vyrobení tajného vzkazu pro rodiče, kamarády a jeho vyvolání doma roztokem jedlé sody (k dostání v drogerii)

13 26. Příprava šumivého nápoje a tančící hrozinky - V létě nás osvěží vychlazené perlivé nápoje, umíme si takový nápoj sami vyrobit s pomocí základních chemikálií (obdoba dříve hojně používaného šumáku ) - Vymýšlíme a následně předvádíme reklamu na tančící hrozinky - Pokus č. 62 Vlastní příprava šumivého nápoje - upravený pokus, kde místo octa použijeme kyselinu citronovou, provádí děti za pomoci učitele Návod pokusu: Pomůcky: malá kádinka, lžička, sklenička na limonádu, kyselina citronová, jedlá soda, potravinářské barvivo, cukr, pitná voda Postup, pozorování a vysvětlení: Do kádinky postupně dáme 2 lžičky cukru, 2 lžičky kyseliny citronové, 1 lžičku jedlé sody a přidáme na špičku lžičky potravinářské barvivo. Směs v kádince dobře lžičkou promícháme. Do skleničky s vodou nasypeme přibližně dvě lžičky směsi a zamícháme. Šumivý nápoj je hotový! Pokud chceme šumivý prášek uchovávat po delší dobu, je nutné ho ochránit před vzdušnou vlhkostí (sklenička s dobře těsnícím víčkem, zatavit do igelitových pytlíků). Množství a podíl cukru a kyseliny citronové můžete měnit podle vlastní chuti. Můžete také vyzkoušet namíchat jen šumivou směs (jedlá soda + kyselina citronová) a použít jí k napěnění běžné ovocné šťávy připravené ze sirupu a vody. - Pokus č. 60 Tančící hrozinky - pokus provádí vedoucí za pomoci dětí - Děti si samy připraví práškovou směs, která po zalití vodou vytvoří nakyslý osvěžující perlivý nápoj (pokud k pokusu použijeme suroviny potravinářské nebo farma kvality, mohou vyrobený nápoj lehce ochutnat nikoliv vypít.) - Příprava roztoků - Hodnocení chuti vlastního připraveného nápoje - Přebarvení nápoje jiným potravinářským barvivem 27. Z kyselého zásaditý a naopak. Přeměna vody na víno - Slova opačného významu (uvést příklady), opak ke slovu kyselý je zásaditý - Biblický příběh, jak v Káni Galilejské Ježíš přeměnil vodu ve víno

14 - Pokus č. 63 Opak kyselého - pokus provádí vedoucí za asistence dětí - Pokus č. 64 Z kyselého zásadité a opačně- pokus provádí vedoucí za asistence dětí - Pokus č. 70 Proměna vody ve víno a vína ve vodu - pokus provádí vedoucí jako kouzlo - Nácvik kouzla Proměny vody ve víno a vína ve vody ve skupinách - Zjišťování kyselosti nebo zásaditosti roztoků pomocí lakmusového papírku - Nákres jedné části experimentu a slovní popis nakresleného 28. Pokusy s bramborou - Báseň Kutálí se ze dvora - Využití brambor - Pokus č. 81 Bramborové razítko- pokus provádí děti za pomoci vedoucího - Pokus č. 82 Létající brambora- pokus provádí děti za pomoci vedoucího - (Pokus č. 83 Zjišťujeme kde je škrob) - Děti za pomoci plastových tvořítek (např. na modelínu, keramiku) vytváří z plátku brambory razítka - Děti tisknou razítkem pomocí roztoků potravinářských barviv - Děti vytvářejí s brambory a ptačích per létající předměty (soutěž o to, čí brambora se déle udrží ve vzduchu (skupinová práce) - Vytvoření obrázku pomocí vyrobených razítek 29. Pokusy s modrou skalicí - Prohlédnutí knihy hledá se Nemo - Využití encyklopedie (vytisklé stránky z internetu) k vysvětlení pojmu mořský korál - Pokus č. 73 Barevné proměny modré skalice- pokus provádí vedoucí - Pokus č. 76 Pěstujeme umělé mořské korály- pokus provádí vedoucí za pomoci dětí - Pokus č. 72 Pěstujeme krystaly - pokus provádí vedoucí za pomocí dětí, příprava dlouhodobého pokusu, který bude vyhodnocen příští hodinu (menší krystaly modré skalice je nutné si předpěstovat )

15 - Příprava roztoků - Nakreslení viděných krystalů 30. Vyhodnocení pokusu 73 a76 a opakování pokusů z jednotek 2 až 13 a 15 až 29 - Opakování a připomenutí pokusů a motivací na ně. - Vyhodnocení pokusu č. 73, popř. 76 z minulé jednotky - Ukázka motivačních obrázků, výsledků pokusů, pomůcek. - Vyhodnocují, co se jim nejvíce líbilo. - Slovně popisují, kreslí, předvádějí, co si pamatují z předchozích pokusů. - Hodnocení dětí celého kroužku Tajemství přírody - Závěrečné zhodnocení kroužku a předání diplomů dětem s otiskem razítka Tajemství přírody

Soupravička pomůcek pro mé pokusy

Soupravička pomůcek pro mé pokusy Doplňkový text pro samostatnou činnost dětí Soupravička pomůcek pro mé pokusy v návaznosti na postupy v příručce 100 přírodovědných pokusů v soupravě Tajemství přírody Pavel BENEŠ Tomáš KUDRNA Václav PUMPR

Více

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-10 Předmět: Biologicko-fyzikálně

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy Návod k laboratornímu cvičení Efektní pokusy Úkol č. 1: Chemikova zahrádka Pomůcky: skleněná vana, lžička na chemikálie. Chemikálie: vodní sklo, síran zinečnatý ZnSO 4 (X i ), síran železnatý FeSO 4, chlorid

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 5 - SACHARIDY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

LP č. 4 STANOVENÍ ph. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013. Ročník: osmý

LP č. 4 STANOVENÍ ph. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013. Ročník: osmý LP č. 4 STANOVENÍ ph Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás

Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-10 Předmět: Chemie Cílová

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Červené zelí jako acidobazický indikátor Zdroj: http://www.scifun.org/homeexpts/homeexpts.html [34] Didaktický záměr: Objasnění pojmu ph a acidobazický indikátor. Popis: Žáci si připraví roztok acidobazického

Více

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce VY_52_INOVACE_204 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Kyseliny a zásady měření ph indikátory

Více

Polysacharidy. Ch 9/05. Inovace výuky Chemie

Polysacharidy. Ch 9/05. Inovace výuky Chemie Inovace výuky Chemie Polysacharidy Ch 9/05 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Chemie Přírodní látky 9. ročník polysacharidy,

Více

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní Didaktický list balíček č. 7 č. 9 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN A B?

Více

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST):

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): Název výukové aktivity: Faraónův had dvěma způsoby Vyučovací předmět: Technický kroužek. Anotace: Úkolem žáků je vytvořit efektní pokusy založené na chemických

Více

Kyselost a zásaditost vodných roztoků

Kyselost a zásaditost vodných roztoků Kyselost a zásaditost vodných roztoků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z

Více

Název: Acidobazické indikátory

Název: Acidobazické indikátory Název: Acidobazické indikátory Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Bílkoviny (laboratorní práce)

Bílkoviny (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Bílkoviny (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-08 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona

Více

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví

VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví GYMNÁZIUM JANA OPLETALA LITOVEL Odborná práce přírodovědného kroužku VÝŽIVA LIDSTVA Mléko a zdraví Vypracovali: Martina Hubáčková, Petra Vašíčková, Pavla Kubíčková, Michaela Pavlovská, Jitka Tichá, Petra

Více

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 6 - BÍLKOVINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky ověří

Více

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST):

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): Název výukové aktivity: Důkaz přítomnosti karboxylových kyselin v potravinách Vyučovací předmět: Technický kroužek. Anotace: Úkolem žáků je ověřit přítomnost karboxylových

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_INOVACE_CHE_417 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena Krejčíková

Více

Zjišťování vlastností různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce)

Zjišťování vlastností různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Zjišťování í různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-01 Předmět:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte.

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte. Tekutý sendvič Mnoho kapalin se podobá vodě a lze je s ní snadno míchat. Stejně tak ale najdeme kapaliny, u kterých to není možné. Jednou z nich je olej. Potřebné vybavení: voda (obarvená inkoustem), olej,

Více

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová

téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři autor: Ing. Dagmar Kučerová téma: Úvodní praktikum - Práce v laboratoři cíl praktika: Žáci budou seznámeni s laboratorním řádem a poučeni o bezpečnosti práce. pomůcky: laboratorní řád popis aktivit: Žáci se seznámí se všemi body

Více

Opakování-práce s tabulkami

Opakování-práce s tabulkami Směsi prezentace VY_52_Inovace_218 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Opakování-práce

Více

Najdi svůj vlastní přírodní indikátor 9-11. Author: Tuula Asunta. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Chemie

Najdi svůj vlastní přírodní indikátor 9-11. Author: Tuula Asunta. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Chemie 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Chemie Klíčové pojmy: Kyselý, neutrální, zásaditý, indikátor. Cílová věková skupina: 9-11 let Délka aktivity: 1-2 hodiny Shrnutí: Pomoci žákům porozumět

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc

METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc OBLAST KREATIVITY Produkování a realizace originálních a neobvyklých nápadů. Dejte dítěti k dispozici malou

Více

Chemický kroužek pro žáky ZŠ. Téma č.1:

Chemický kroužek pro žáky ZŠ. Téma č.1: Téma č.1: ZAČÍNÁME Teoretický úvod: 1. Základy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v laboratoři Chemická laboratoř je místo, kde se pracuje s mnoha látkami, které nám mohou být za určitých okolností

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt VODA NAD ZLATO 5. TŘÍDA BERUŠKY

Projekt VODA NAD ZLATO 5. TŘÍDA BERUŠKY Projekt VODA NAD ZLATO 5. TŘÍDA BERUŠKY Projekt Voda nad zlato Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: 1) Podoby vody - její význam pro

Více

DOPROVODNÝ PROGRAM 2013/2014

DOPROVODNÝ PROGRAM 2013/2014 Základní škola J. A. Komenského Kly, okres Mělník IČ: 710 00 241 DOPROVODNÝ PROGRAM 2013/2014 Vzdělávací oblast Tematický okruh Očekávané výstupy ze ŠVP Cíl hodiny Zdravé jídlo 1. stupeň ZŠ 1. ročník Člověk

Více

Diamonds are forever

Diamonds are forever Diamonds are forever technologie spojuje čistotu a hygienu klasické úpravy vody s příjemným pocitem bezchlorové úpravy vody. Inovativní AQUA DIAMANTE soda technologie je založená na aktivaci kyslíku z

Více

1.07 Přírodní indikátor ph. Projekt Trojlístek

1.07 Přírodní indikátor ph. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.07 Přírodní indikátor ph. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH36

DUM VY_52_INOVACE_12CH36 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH36 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Název: Kyselé nebo zásadité 1

Název: Kyselé nebo zásadité 1 Název: Kyselé nebo zásadité 1 Výukové materiály Téma: Kyseliny, zásady, měření ph, acidobazické indikátory RVP: Anorganické sloučeniny Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Riziko a bezpečí, aneb co se

Více

Kyselé, neutrální či zásadité. Jak učit tyto pojmy pomocí badatelsky orientované výuky? 9-11. Author: Tuula Asunta. Mat. years

Kyselé, neutrální či zásadité. Jak učit tyto pojmy pomocí badatelsky orientované výuky? 9-11. Author: Tuula Asunta. Mat. years 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Chemie Klíčové pojmy: Kyselý, neutrální a zásaditý. Základní chemické pojmy a jejich souvislosti s každodenním životem dětí. Cílová věková skupina: 9-11

Více

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 Tento článek se zabývá možnostmi, jak pro školní experimenty s plyny získat něco jiného než vzduch. V dalším budu předpokládat, že nemáte kamarády ve výzkumném

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava oxidu měďnatého autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.

CHEMIE. Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph. Mgr. Lenka Horutová. Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03. www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 7 - žákovská verze Téma: ph Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Pro snadnější výpočet

Více

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi RISKUJ HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi mě vzorce praxe 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Více

Acidobazický indikátor anthokyan

Acidobazický indikátor anthokyan Acidobazický indikátor anthokyan Anthokyan je barvivo obsažené v mnoha rostlinách. Je odvozen ze dvou řeckých slov: anthos (květ), kyaneos (modrý). Pokud tedy slovo anthokyan přeložíme do češtiny, znamená

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Změna teploty varu roztoku demonstrační pokus VY_52_Inovace_222 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8

Změna teploty varu roztoku demonstrační pokus VY_52_Inovace_222 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Změna teploty varu roztoku demonstrační pokus VY_52_Inovace_222 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Kapitola: Směsi Téma: Roztoky Cíl: Sledovat zvyšování teploty varu

Více

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2014

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2014 PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2014 B2C ceník č. 2/2014 platnost 1. 4. 30. 6. 2014 aktualizace 1. 4. 2014 INFORMACE o cenách a produktech Star: Jednotlivá

Více

Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě

Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě Metodické listy OPVK Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě Druhý stupeň ZŠ 9. VÝZNAM OVOCE JAKO ZDROJE CENNÝCH LÁTEK VE STRAVĚ Praktické cvičení pokus kategorie a vyžadující běžné vybavení Co

Více

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny Zdravá strava Vypracovaly: Anna Matušková, Jana Pavelová Typ studia: PS Obor: Učitelství pro I. stupeň ZŠ Skupina: E Ročník: 5. Školní rok: 2007/2008 I. NÁVRH PROJEKTU Název: Zdravá strava Autoři: Anna

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie VELKOOBCHODNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2013

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie VELKOOBCHODNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2013 PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie VELKOOBCHODNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2013 ceník č. 4/2013 platnost 1. 10. 31. 12. 2013 aktualizace 1. 10. 2013 INFORMACE o cenách a produktech Star: Jednotlivá

Více

Prvky,směsi -pracovní list

Prvky,směsi -pracovní list Prvky,směsi -pracovní list VY_52_INOVACE_194 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8,9 Prvky,směsi -pracovní list 1) Co platí pro železo a sodík? (ke každému tvrzení napište

Více

Hlavní pedagogický záměr. Podtéma: Hlavní pedagogický záměr

Hlavní pedagogický záměr. Podtéma: Hlavní pedagogický záměr Třídní vzdělávací program třídy na měsíc: říjen 2007 Vezu pohádku O ČERVENÉ KARKULCE Jede, jede, čoudí vláček, nese téma na obláček. Vynese ho na měsíc, povíme si o něm víc Záměrem projektu je seznámení

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Didaktika přírodovědy PROJEKTY

Didaktika přírodovědy PROJEKTY Pedagogické projekty (projektová metoda, projektové vyučování) - velmi efektivní forma vzdělávání - dlouhodobější plánovaná činnost, která přináší očekávané změny - vede žáky k samostatnosti při řešení

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Název: Nejznámější chemikálie světa

Název: Nejznámější chemikálie světa Název: Nejznámější chemikálie světa Téma: Destilace Úroveň: střední škola Tematický celek: Praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků Výukové materiály Předmět (obor): chemie Doporučený věk

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / ENVIRONMENTÁLNÍ CHOVÁNÍ ZVÍŘATA ZACHRAŇUJÍ SVĚT SLONÍ SPRCHA

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / ENVIRONMENTÁLNÍ CHOVÁNÍ ZVÍŘATA ZACHRAŇUJÍ SVĚT SLONÍ SPRCHA aktivita VODA ANOTACE: Žáci si prostřednictvím aktivity uvědomí význam vody v přírodě a důsledky, které plynou z jejího nedostatku. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBSAHOVÉ VZDĚLÁVACÍ OKRUHY: člověk a jeho svět PRŮŘEZOVÁ

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce

Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce Téma: Živá příroda houby Kňavová Michaela Cíl: Seznámení s živou přírodou houby (jejich stavba, výživa, dělení, význam pro člověka).naučit

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2015

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2015 PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ úklidová a gastro chemie ZÁKLADNÍ CENÍK PROSTŘEDKŮ STAR 2015 B2C ceník č. 2/2015 platnost 1. 6. 30. 9. 2015 aktualizace 1. 6. 2015 INFORMACE o cenách a produktech Star: Jednotlivá

Více

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti Tabulky nebezpečných odpadů na ZdP a NZdP 180101- ostré předměty Katalogové číslo 180101 Název Kategorie Příklady : symbolem ostré předměty nebezpečný (O/N) jehly, jehly se stříkačkami, skalpely, žiletky,

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/3 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Chutí máme na výběr, aneb co není kyselé, není ani sladké

Chutí máme na výběr, aneb co není kyselé, není ani sladké Úvodní list Předmět: Chemie Cílová skupina: II. stupeň Délka trvání: 2 x 45min v rámci mimoškolní činnosti Název hodiny: Chutí máme na výběr, aneb co není kyselé, není ani sladké Vzdělávací oblast v RVP:

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt Trojlístek

2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina

Více

Vitamin C důkaz, vlastnosti

Vitamin C důkaz, vlastnosti Předmět: Doporučený ročník: 4. - 5. ročník Zařazení do ŠVP: biochemie, přírodní látky, vitaminy Doba trvání pokusu: 45 minut Seznam pomůcek: zkumavky, kádinky, pipety (automatické), míchací tyčinky, odměrné

Více

PRÁCE S DŘEVEM. Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu POMŮCKY, KTERÉ SI PŘINESETE:

PRÁCE S DŘEVEM. Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu POMŮCKY, KTERÉ SI PŘINESETE: PRÁCE S DŘEVEM Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu tužka a papír (na předlohu) nápad pracovní oděv 40 Kč na materiál KERAMIKA Co si vyrobíte: vánoční svícen pracovní oděv 20 Kč na materiál

Více

Název: Papír a jeho vlastnosti

Název: Papír a jeho vlastnosti Název: Papír a jeho vlastnosti Výukové materiály Téma: Papír a jeho vlastnosti Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Materiály a odpady Předmět (obor): výtvarná výchova, pracovní činnosti, prvouka Doporučený

Více

Projekt Voda. 2. třída Sluníčka

Projekt Voda. 2. třída Sluníčka Projekt Voda 2. třída Sluníčka šk. rok 2010/2011 Projekt: VODA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Mrazíkovo království Dílčí vzdělávací

Více

Ch - Chemické látky a jejich směsi

Ch - Chemické látky a jejich směsi Ch - Chemické látky a jejich směsi Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl

Více

První část. Nauč se tvořit. p sto. r vé. aňá. m sky

První část. Nauč se tvořit. p sto. r vé. aňá. m sky První část Nauč se tvořit r vé p sto m sky aňá Postupy SoumĚrnost Přehni papír napůl. Nakresli na něj libovolný tvar končící na přehybu a vystřihni ho. Až vystřižený papír narovnáš, uvidíš, že máš dva

Více

VYBAVENÍ- Výtvarná výchova

VYBAVENÍ- Výtvarná výchova 57001 Oboustranná tabule 680,- Oboustranná tabule na křídu, magnetická i na fix. Včetně magnetů, houbičky a fixu. Rozměry: š/v 73 x 115 cm. 3783653 Magnetická tabule oboustranná Na jedné straně si může

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

www.mcprint.cz Zakázkový potisk fotopotisk

www.mcprint.cz Zakázkový potisk fotopotisk Zakázkový potisk fotopotisk Puzzle obrázek z vlastní fotografie Puzzle obrázek z vlastní fotografie PUZZLE Puzzle obrázek formát dílky rozměr cena Kč A01 3404 152 x 102 cm 1996, A0 1748 102 x 78 cm 1146,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Práce s barvou Žák: vnímá, rozliší a použije barvy míchá barvy, vytváří odstíny - míchání barev, rozlévání barev - hra s barvou - podzimní krajina, duha Angličtina

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Experiment C-16 DESTILACE 2

Experiment C-16 DESTILACE 2 Experiment C-16 DESTILACE 2 CÍL EXPERIMENTU Získání informací o třech klasických skupenstvích látek, změnách skupenství (jedné z fázových změn), křivkách ohřevu a ochlazování a destilační křivce. Prozkoumání

Více

Elektrické vlastnosti látek

Elektrické vlastnosti látek Elektrické vlastnosti látek A) Výklad: Co mají popsané jevy společného? Při česání se vlasy přitahují k hřebenu, polyethylenový sáček se nechce oddělit od skleněné desky, proč se nám lepí kalhoty nebo

Více

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení Piráti Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 3. ročníku. Děti se stávají piráty a překonávají různé překážky jako tyto postavy. Motivace pirátským námětem je pro děti velmi přitažlivá. Děti

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více