Zájmový kroužek TAJEMSTVÍ PŘÍRODY. Téma: Pokusy a pozorování jako cesta vlastního poznávání přírody a světa okolo nás

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zájmový kroužek TAJEMSTVÍ PŘÍRODY. Téma: Pokusy a pozorování jako cesta vlastního poznávání přírody a světa okolo nás"

Transkript

1 Zájmový kroužek Název: TAJEMSTVÍ PŘÍRODY Téma: Pokusy a pozorování jako cesta vlastního poznávání přírody a světa okolo nás Připravili: Mgr. Tomáš Kudrna, Mgr. Lenka Hubáčková, PhDr. Václav Pumpr, CSc., prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. Zájmový kroužek Tajemství přírody je určen předškolním dětem a žákům 1. stupně ZŠ (včetně přípravných tříd). Hlavním cílem kroužku nejsou prioritně poznatky dětí, ale: - motivace pro prvotní směrování zájmu dětí o přírodovědné zkoumání a později i vzdělávání - nácvik a rozvoj schopností cíleného pozorování dějů, rozeznávání jejich začátku a konce - nácvik prvotního vyvozování závěrů - propojování elementárních poznatků se zkušenostmi z běžného života - rozvoj motoriky - rozvoj řečových dovedností - rozvoj schopnosti graficky vyjádřit začátek a konec pozorovaného děje - rozvoj schopnosti přiřazovat výsledky pozorování k reálným předmětům a dějům z běžného života - akcelerace vlastního zájmu prostřednictvím napodobení kamaráda - učení se spolupráci - rozvoj pozornosti - učení se základním prvkům bezpečné práce - prožívání radosti z vlastního úspěchu i z úspěchu druhých. Roční obsah kroužku je rozdělen na 30 vyučovacích jednotek. Pro každou jednotlivou jednotku je definován její obsah (téma) s výčtem doporučených experimentů. Vedoucí (vyučující) jej samozřejmě může redukovat, popř. rozdělit do dvou celků a pak následně některé jednotky vynechat. Výběr konkrétního rozsahu vyučovací jednotky závisí na vyspělosti dětí a možnostech realizace v daném prostředí. Výběr rozsahu vedoucím (vyučujícím) není na závadu, ale naopak povede k adresnějšímu průběhu činnosti jednotlivých kroužků, přičemž se tím nenaruší plnění výše uvedených výchovně vzdělávacích cílů. Pozn. : Dlouhodobé pokusy jsou ponechány ve třídě, pokud je to možné, nebo je vedoucí odveze s sebou a na další vyučovací jednotce přinese dětem ukázat jejich výsledek.

2 1. Tajemství přírody- pomůcky, látky, bezpečnost - Poznávání živé a neživé přírody prostřednictvím pozorování a pokusů - Odhalování záhad a tajů vlastním poznáváním - Seznámení s pomůckami a látkami pomocí nichž budeme okolní svět poznávat - Stanovení pravidel při pozorování a provádění pokusů s předvedením ukázek správného a příkladu chybného postupu - Manipulace s pomůckami a hrátky s nimi (přelévání vody ze zkumavek, kádinek, baněk, práce s pipetami). Prohlédnutí nádob s chemikáliemi. - Seznámení se s názvy vybraných pomůcek, které budou používat - Vybarvení omalovánek "Naše pomůcky" - Zopakování názvů pomůcek, zhodnocení práce dětí a žáků 2. Vzduch kolem nás - Přítomnost vzduchu kolem nás, jeho složení a význam pro život - Chytáme vzduch do kelímků je tam, není tam. - Pokus č. 1 Kdy je nádoba prázdná? - pokus předvede vedoucí a následně ho děti zopakují ve skupinách - Pokus č. 2 Vzduch zátkou- pokus předvede vedoucí, následně ho děti s malými baňkami zopakují ve skupinách - Pokus. č. 3 Jak vzniká vítr?- pokus předvede vedoucí - Děti ponořují malou kádinku do velké kádinky nebo vany dnem vzhůru, upouští z malé kádinky bubliny a snaží se je chytit do jiné kádinky (sklenice) - Děti vystřihují kolečka z papíru - Děti se snaží zopakovat pokus (s malou baňkou) po vedoucím - Nechat děti samostatně vyzkoušet takto uzavřít papírem i další malé nádoby (různých tvarů a velikostí hrdla) nad umyvadlem nebo jinou velkou nádobou - Diskuse o pozorovaném jevu, závěry o tom, které nádoby se podařilo uzavřít a které ne, zhodnocení práce dětí a žáků 3. Dýchání - Dýchání, proč dýcháme, význam dýchání, první pomoc, kam volat, důležitá telefonní čísla, hra, kdy voláme č Zamlžování oken, brýlí dýchnutím

3 - Pokus č. 6 Jak poznáme, že člověk ještě žije - pokus předvede vedoucí a následně ho děti zopakují ve skupinách - Pokus č. 29 Tvoříme mýdlové bubliny- pokus předvede vedoucí a následně ho děti zopakují ve skupinách - Děti dýchají na zrcátko nebo tabuli okenního skla, do vysrážené vodní páry mohou prsty malovat různé obrazce - Děti vyfukují bubliny a soutěží, kdo je bude mít větší, víc, nebo dokonce spojené dohromady - Zdravověda- první pomoc při stavech ohrožujících život - Vyhodnocení soutěže o nejlepší foukače bublin, hlasováním - Zopakování důležitých telefonních čísel 4. Co plave a co ne? - Co plave ve vodě, co se potopí - Pokus č. 8 Loďka z plastelíny - pokus provádějí děti za asistence vedoucího - Modelování různých tvarů plavidel z modelíny a zkoušení zda plavou - Vymodelování lodičky a zkoušení, která uveze větší náklad (např. větší počet korálků) - Sestavení lodi (plachetnice) ze základních tvarů vystřižených z barevné čtvrtky (půlkruh, trojúhelník, čtverec, obdélník, čtvrtkruh) - Rozhovor s dětmi o lodích, různých typech (nákladní, dopravní, sportovní, tankery, letadlové, válečné, parníky, plachetnice,..) - Hodnocení sestavených lodiček (plachetnic) 5. Hrátky s vodou - Poznáváme písně podle melodie (pískání, flétna,.) - Poznáme vždy pouhým okem, zda je voda čistá, nebo obsahuje ještě nějaké látky? - Pokus č. 9 Láhev s vodou hudebním nástrojem- pokus provádějí děti s plastovou lahví od limonády za asistence vedoucího (každé dítě musí mít vlastní láhev jen pro svoje použití ml)

4 - Pokus č. 5 Voda umí zmizet a Pokus č. 14 Není voda jako voda- za asistence dětí připraví vedoucí dlouhodobý pokus, který bude vyhodnocen příští hodinu (označené vzorky uloží vedoucí na chráněném místě pro následné pozorování - Děti používají láhev s vodou jako hudební nástroj, pokusí se nacvičit jednoduchou písničku. - Děti připraví roztoky na dlouhodobý pokus (např. roztoky vody a cukru, vody a zeminy, vody a kuchyňské soli, vody a jedlé sody.; roztok vody a modré skalice připraví vedoucí) a nalijí je v tenké vrstvě na Petriho misky (každá skupinka dětí připravuje jen jeden roztok a jednu misku, ostatní roztoky připravené od spolužáků si organizovaně prohlédnou). Vedoucí zároveň připraví misku s čistou vodou pro srovnání. - Děti uspořádají koncert s lahvemi s vodou - Žáci budou typovat, ve kterých miskách čistá voda být nemůže a kde by naopak mohla být. - Žáci budou předpovídat, co příští hodinu v miskách najdou - Vyhodnocení nejlepších hudebních produkcí - Vyhodnocení těch dětí, které správně předpověděly, v které misce je jen voda, a co v jednotlivých miskách najdou příští hodinu 6. Užitečná filtrace - Využití pískovnice (sítka na písek), přesíváme písek - Filtrace v domácnosti (cezení těstovin, filtrovaná káva, bazénová filtrace, vysavač, velryba, ) - Vyhodnocení pokusu č. 5 a 14 z předchozí hodiny - Pokus č. 12 Užitečná filtrace - pokus předvede vedoucí za asistence dětí. (Je vhodné použít i různé filtry - filtry na kávu, filtry ze soupravy, popř. smotek vaty a porovnávat čistotu filtrátu při filtraci jedné směsi přes různé filtry.) - Skládání filtrů, příprava roztoků, vlastní filtrace - Skupinová práce dětí - filtrace různých připravených směsí ve vodě (mouka ve vodě, zemina ve vodě, písek ve vodě, sůl ve vodě, čaj, káva, - Nakreslení své filtrační aparatury, zhodnocení čistoty filtrátu - Společné vyplnění tabulky výsledků filtrace různých materiálů (tabule, pracovní list) - Vyhodnocení činnosti dětí při filtraci jedné nebo více různých směsí

5 7. Sopka pod vodou - Výbuchy sopek včetně těch pod vodou, doprovodné jevy, pojem láva, nebezpečí pro lidi - Vznik ostrovů prostřednictvím podvodních sopek, stavba ostrovů z kostek, židlí - Pohybová hra Ostrovy - Pokus. č. 17 Barevná sopka pod vodou - pokus provádí vedoucí za asistence dětí - Přidávání jednotlivých chemikálií v průběhu pokusu - Omalovánky nákresu pokusu - Opakování doprovodných jevů při výbuchu sopek, zhodnocení jak žáci dokážou ústně popsat, co viděli 8. Rozvíjení papírových poupat - Poslech písně Rozvíjej se poupátko - Pantomimicky předvedeme rozkvět poupat - Rozkvět živých květů v přírodě, potřeba slunce, vody a živin - Pokus č. 18 Rozvíjení papírových poupat- pokus provádějí děti za asistence vedoucího - Vymalování papírových květů (fixy, pastelkami, vodovými barvami) před jejich vystřižením a srolováním různými barvičkami, jejich vystřižení a složení do poupěte - Pozorování rozpouštění barev z vybarvených květů ve vodě - Diskuse nad tím, jaké květiny děti znají. - Jaký je význam včel, které na květy přilétají 9. Hrátky s papírem - Rozdělování předmětů (papíru) na poloviny, čtvrtiny, ukázka rozstřižení archu papíru, popřípadě vystřižení obrazce do složeného papíru - Výroba papírových deček - Skládáme jednoduché origami - Pokus č. 20 Záhadná papírová páska- pokus provádějí děti za asistence vedoucího

6 - Rozstřihnutí papírové pásky na polovinu (mohou provádět všechny děti s různě připravenými páskami) - Z rozstřižených pásků vytváříme náramky, čelenky. - Každý si vytvoří svou papírovou pásku - Proč byly výsledky střihání kruhů jiné 10. Elektřina, která vzniká na našem těle - Vyprávění pohádky o Popelce (přebírání hrachu a čočky) - Třídění korálků dle barev - Zvukové i visuální vjemy při oblékání oděvů zvláště ze syntetických materiálů, rána při sáhnutí na kovovou kliku od dveří, při podání rukou, problémy při práci s izolepou před jejím nalepením apod. - Vysvětlení pojmu statická elektřina a kde se s ní můžeme setkat v běžném životě - Děti zkouší oddělit pepř od soli - Pokus č. 19 Vlasy jako lepidlo - pokus provádí učitel - Pokus č. 90 Dokážete lžičkou oddělit mletý pepř od soli- pokus provádí učitel - Děti opakují ve skupinách pokusy předvedené učitelem - Děti namalují začátek pokusu a konec pokusu při oddělování pepře od soli - Vybarvení jednoduchého předloženého mozaikového obrázku podle čísel (tvarů) - Děti budou samy uvádět, kde se s elektřinou setkaly 11. Pokusy se solí - Pohádka Proč je voda v moři slaná (http://pohadkysveta.wz.cz/more_slane.html) - Moře a koupání v něm, snazší plavání v klidném moři než v řece nebo v rybníku - Pokus č. 24 Je pravda, že mořská voda nadnáší člověka více než voda v běžném koupališti?- pokus provádějí děti za asistence vedoucího - Pokus č. 27 Stromeček ze soli dlouhodobý pokus připraví za asistence dětí vedoucí, který bude vyhodnocen příští výukovou hodinu

7 - Ve skupinkách děti připravují roztok soli ve vodě tak, aby vajíčko vyplavalo nad hladinu - Děti nakreslí začátek pokusu s vajíčkem a konec pokusu s vajíčkem. - Žáci budou předpovídat výsledek dlouhodobého pokusu - Děti nakreslí ukázky z přečtené pohádky 12. Působení mýdla a jeho nebezpečnost - Četba kapitoly z knihy Zlobilky (Martina Drijverová) - Mytí nečistot z rukou, těla, mytí nádobí, praní. - Vyhodnocení pokusu č. 27 z předchozí hodiny - Pokus č. 32 Jak působí mýdlo?- pokus provádí nejprve vedoucí, děti se ho pak pokouší napodobit - Pokus č. 33 Mýdlo může být i nebezpečné- pokus provádí vedoucí za asistence dětí - Děti se pokouší sdělit, co prováděly a co pozorovaly při obou pokusech - Děti se pokouší nakreslit počáteční a konečné stavy u pokusů 32a a 32b - Za asistence dětí můžeme ještě vyzkoušet nebezpečnost i dalších čisticích prostředků (jar, prací prášek, sprchový gel, šampón na vlasy, mýdlo s upraveným ph (5,5), dětský šampon, dětský sprchový gel, dětské mýdlo) - Vyplnění tabulky výsledků kyselosti (nebezpečnosti) různých mycích prostředků - Diskuse o nebezpečnosti a také potřebnosti různých mycích a pracích prostředků 13. Mýdlo pohybuje předměty - Iluzionisté a kouzelníci- umějí pohybovat předměty, aniž by se jich dotkli rukou - Co všechno může být zdrojem pohybu (motor, nohy, kolo z kopce, zvíře, magnet, Zeměkoule, vítr ) - Pokus č. 30 Mýdlo pohubuje dřevem- pokus provádí vedoucí za asistence dětí - Pokus č. 31 Mýdlo lodním pohonem- pokus provádí děti za asistence vedoucího - (Pokusy lze předvést vždy pouze jednou, pak je nutné vanu vždy vylít a dobře vypláchnout; lépe než kousek mýdla je u obou pokusů vhodnější použít kapátko a kápnout jednu až dvě kapky jaru)

8 - Lámání špejlí na malé kousky - Namalování a vystřižení lodičky z listu papíru, uvedení lodičky do pohybu - Vyhodnocení komu lodička dojela nejdál a kdo si počínal nejobratněji - Složení lodičky z papíru 14. Opakování témat z pokusů č. 2 až Vybrané (nejoblíbenější) pokusy z 2. až 13. jednotky - Podle dříve uvedených poznámek - Podle dříve uvedených poznámek - Za pomoci vedoucího děti slovně hodností, co je při pokusech zaujalo a k čemu jsou jim nové poznatky užitečné 15. Zmizení barev - Zopakování tématu filtrace - Kouzelníci a iluzionisté umějí nechat zmizet předměty - Kreslíme kouzelnými fixy - Pokus č. 12 Užitečná filtrace - pokus provádí děti za pomoci vedoucího (filtrace roztoku aktivního uhlí a roztoku potravinářského barviva) - Pokus č. 37 Zmizení barev - pokus provádí vedoucí za asistence dětí - Připravení směsi aktivního uhlí a barviv a jejich filtrace, složení filtru - Vlastnosti aktivního uhlí a jeho využití při zažívacích problémech a čištění (dezinfekci) vody - konvice s filtrem - Nakreslení pokusu černým uhlem 16. Rozdělování barev pomocí křídy - Lze barvy, které kolem sebe pozorujeme za všech okolností stále stejné? - Lze jednu barvu změnit přidáním jiné barvy? - Míchání temperových barev

9 - Pokus č. 38 Školní křída rozděluje barvy- pokus provádí děti za pomoci vedoucího - Nanášení roztoku barviv na křídu pomocí pipetky (přípravu co nejkoncentrovanějšího roztoku směsi potravinářských barviv provádí vedoucí), - Pozorování průběhu pokusu - Nakreslení začátku a konce pokusu - Ukázka smíchání roztoků např. červeného a modrého barviva 17. Je hnědý fix skutečně hnědý? - Můžeme hnědou barvu rozložit na jiné nebo ne? - Zahrajeme si hru Čáp ztratil čepičku - Pokus č. 39 Je hnědý fix skutečně hnědý - pokus provádí vedoucí - Vystřihování, samostatné zopakování pokusu ve skupinách s různě barevnými fixy (zelená, oranžová, fialová) - Vyplnění tabulky barev složených ze základních - základní barvy (žlutá, červená, modrá, černá a bílá) a barvy složené ze základních barev (zelená, hnědá, oranžová, fialová, šedá, růžová) - Kreslíme barevnou duhu 18. Barevná pěna - Můžeme si sami vytvořit pěnu? Co bychom k tomu potřebovali a jak bychom to provedli? - Kde všude můžeme najít pěnu - Pokus č. 44 Barevný vodopád - pokus provádí vedoucí - Děti zopakují pokus s jiným složením roztoku, který eliminuje nebezpečné vlastnosti peroxidu vodíku (v malé baňce do ½ naplněné vodou rozpustíme 2 lžičky jedlé sody, přidáme 10 kapek kapalného saponátu a na špičku lžičky potravinářského barviva, směs promísíme a umístíme do vany, pipetkou přidáme ke směsi několik ml octa) - Děti se pokusí načrtnout alespoň tři etapy postupu při realizaci pokusu

10 19. Sopka (Hrnečku vař) - Sopka vyprávění o sopkách - Pohádka hrnečku vař za pomoci dětí převyprávíme pohádku Hrnečku vař - Pokus č. 71 Sopka na stole pokus provádí děti za pomoci vedoucího (podle vybrané motivace buď předvádíme jak ze sopky chrlí láva nebo předvádíme utíkající kaši z hrníčku) - Děti vytváří sopku z modelíny a následně ji oživují - Děti vytváří hrneček z modelíny a následně vaří kaši - Pracovní list uprostřed sopka a děti se sopky vytváří lávu (buď volnými čarami nebo vytváří smyčky) - Omalovánky z pohádky Hrnečku vař 20. Kyslík - Potřeba kyslíku k životu, k životním procesům, potřeba kyslíku k hoření - Zkoušíme zadržovat dech (kdo vydrží nejdéle) - Poučení o bezpečnosti při práci s ohněm - Pokus č. 41 Bez čeho nelze žít- pokus provádí pouze vedoucí - Pokus č. 42 Proč bez dýchání zemřeme- pokus provádí pouze vedoucí - (Pokus č. 43 Poklad z vody suchou rukou- pokus provádí pouze vedoucí - Pozorování, slovní vyjádření vždy toho co viděly, slovní vyjádření důvodu toho co viděly - Nákres začátku a konce alespoň jednoho pokusu 21. Oxid uhličitý - Zabránění přístupu vzduchu jako jeden z principů hašení příklady z praxe - Dýcháme a vydechujeme do igelitového pytlíku (menší svačinový pytlík) - Poučení o bezpečnosti při práci s ohněm - Pokus č. 52 Proč hořící špejle hasne - pokus provádí pouze vedoucí - Pokus č. 54 Pátráme po oxidu uhličitém pokus provádějí opatrně děti za pomoci vedoucího

11 - Pokus č. 55 Nebezpečná vlastnost oxidu uhličitého - pokus provádí pouze vedoucí - Slovní popis toho co viděly a zároveň první pokusy o vysvětlení - Přečtení příběhu Bílá nemoc (s. 33) z knihy Janoušková, S., Kukal, P. Znamení ďábla Computer Press Kyseliny a co je kyselé - Ochutnávka různých kyselých, sladkých a slaných pochutin - Prospěšné a nebezpečné kyseliny kolem nás (v octu, v citronech, v nezralém ovoci, v mravenčím kousnutí ve vosím žihadle, v čističích na nerez, v limonádách ) - Pokus č. 58 Co je kyselé- pokus provádějí děti za pomoci vedoucího - Pokus č. 65 Pátráme po kyselinách v domácnosti (s pomocí lakmusového papírku)- pokus provádějí děti za pomoci vedoucího - Pokus č. 66 Pátráme po kyselinách v přírodě- pokus provádějí děti za pomoci vedoucího - Pomocí lakmusového papírku zjišťují přítomnost kyselin v potravinách - Vyplnění tabulky o přítomnosti/nepřítomnosti kyselin ve sledovaných potravinách 23. Přeměna staré mince v novou - Porovnání vzhledu špinavé a čisté desetikoruny. Platíme raději špinavými mincemi nebo lesklými? Máme v peněžence častěji čisté nebo špinavé mince? - Rozdíl špinavý x čistý - Proč vnímáme negativně špinavé věci, od čeho se špiní - Pohádka Jak pejsek a kočička myli podlahu (J. Čapek) - Pokus č. 59 Přeměna staré mince v novou - pokus provádí děti za pomoci učitele - Jako doplněk k pokusu 59 mohou děti v jiné nádobce ponořit do cocacoly nebo do pepsicoly znečistěnou minci stejné nominální hodnoty (nejlépe 10korunovou) a pozorovat, jestli se bude čistit stejně nebo odlišně než v octu. - Příprava roztoků k čištění a vyhodnocování čištění

12 - Vyzkoušet další kapaliny, zda čistí nebo nečistí špinavé mince (např.: roztok kyseliny citronové, citronové šťávy) - Omalovánky Dort z kokakoly 24. Červené zelí jako chameleon - Všichni poznáme co je kyselé, co je slané a co je sladké. Málo se setkáváme s tím, co je ale zásadité. Zásadité je opakem kyselého. A to, jestli je látka kyselá nebo zásaditá budeme zkoumat. - Pokus č. 67 Červené zelí jako chameleon - pokus provádí děti za pomoci vedoucího - Děti přidávají pomocí pipetky výluh z červeného zelí k roztokům ve zkumavkách a pozorují jeho barevné změny. Rozhodují, jestli přidávané látky jsou kyselé (zbarvení výluhu je červené), nebo zásadité (zbarvení výluhu je zelené, popř. modré), popř. ani kyselé, ani zásadité tedy neutrální (barva výluhu zůstane fialová) - Slovní popis provedených pokusů a v omalovánce vybarvení zkumavek podle zabarvení výluhu z červeného zelí po jeho přidání k roztokům vybraných látek - Děti hádají, co si učitel myslí (myslí si chameleona) 25. Tajné písmo - Používání neviditelného písma (popř. šifrovaných vzkazů) a klíč k jeho tajemství - Odkud všude můžeme získávat informace (televize, rádio, rozhovor, pozorování.četba) - Pokus č. 68 Tajné písmo - pokus provádí děti za pomoci vedoucího, vedoucí v roli kouzelníka, který po neúspěchu dětí (malují vodou) jim dá kouzelnou moc (malují roztokem fenolftaleinu). (K vyvolání písma je důležité nechat obrázek po nanesení roztoku jedlé sody uschnout. Pouze vedoucí může být rychlejší, když použije vápennou vodu nejlépe v rozprašovači a to v odstupu od dětí.) - Kreslení obrázku štětcem, příprava roztoků a jejich aplikace na kresbu štětcem, rozprašovačem - Vyrobení tajného vzkazu pro rodiče, kamarády a jeho vyvolání doma roztokem jedlé sody (k dostání v drogerii)

13 26. Příprava šumivého nápoje a tančící hrozinky - V létě nás osvěží vychlazené perlivé nápoje, umíme si takový nápoj sami vyrobit s pomocí základních chemikálií (obdoba dříve hojně používaného šumáku ) - Vymýšlíme a následně předvádíme reklamu na tančící hrozinky - Pokus č. 62 Vlastní příprava šumivého nápoje - upravený pokus, kde místo octa použijeme kyselinu citronovou, provádí děti za pomoci učitele Návod pokusu: Pomůcky: malá kádinka, lžička, sklenička na limonádu, kyselina citronová, jedlá soda, potravinářské barvivo, cukr, pitná voda Postup, pozorování a vysvětlení: Do kádinky postupně dáme 2 lžičky cukru, 2 lžičky kyseliny citronové, 1 lžičku jedlé sody a přidáme na špičku lžičky potravinářské barvivo. Směs v kádince dobře lžičkou promícháme. Do skleničky s vodou nasypeme přibližně dvě lžičky směsi a zamícháme. Šumivý nápoj je hotový! Pokud chceme šumivý prášek uchovávat po delší dobu, je nutné ho ochránit před vzdušnou vlhkostí (sklenička s dobře těsnícím víčkem, zatavit do igelitových pytlíků). Množství a podíl cukru a kyseliny citronové můžete měnit podle vlastní chuti. Můžete také vyzkoušet namíchat jen šumivou směs (jedlá soda + kyselina citronová) a použít jí k napěnění běžné ovocné šťávy připravené ze sirupu a vody. - Pokus č. 60 Tančící hrozinky - pokus provádí vedoucí za pomoci dětí - Děti si samy připraví práškovou směs, která po zalití vodou vytvoří nakyslý osvěžující perlivý nápoj (pokud k pokusu použijeme suroviny potravinářské nebo farma kvality, mohou vyrobený nápoj lehce ochutnat nikoliv vypít.) - Příprava roztoků - Hodnocení chuti vlastního připraveného nápoje - Přebarvení nápoje jiným potravinářským barvivem 27. Z kyselého zásaditý a naopak. Přeměna vody na víno - Slova opačného významu (uvést příklady), opak ke slovu kyselý je zásaditý - Biblický příběh, jak v Káni Galilejské Ježíš přeměnil vodu ve víno

14 - Pokus č. 63 Opak kyselého - pokus provádí vedoucí za asistence dětí - Pokus č. 64 Z kyselého zásadité a opačně- pokus provádí vedoucí za asistence dětí - Pokus č. 70 Proměna vody ve víno a vína ve vodu - pokus provádí vedoucí jako kouzlo - Nácvik kouzla Proměny vody ve víno a vína ve vody ve skupinách - Zjišťování kyselosti nebo zásaditosti roztoků pomocí lakmusového papírku - Nákres jedné části experimentu a slovní popis nakresleného 28. Pokusy s bramborou - Báseň Kutálí se ze dvora - Využití brambor - Pokus č. 81 Bramborové razítko- pokus provádí děti za pomoci vedoucího - Pokus č. 82 Létající brambora- pokus provádí děti za pomoci vedoucího - (Pokus č. 83 Zjišťujeme kde je škrob) - Děti za pomoci plastových tvořítek (např. na modelínu, keramiku) vytváří z plátku brambory razítka - Děti tisknou razítkem pomocí roztoků potravinářských barviv - Děti vytvářejí s brambory a ptačích per létající předměty (soutěž o to, čí brambora se déle udrží ve vzduchu (skupinová práce) - Vytvoření obrázku pomocí vyrobených razítek 29. Pokusy s modrou skalicí - Prohlédnutí knihy hledá se Nemo - Využití encyklopedie (vytisklé stránky z internetu) k vysvětlení pojmu mořský korál - Pokus č. 73 Barevné proměny modré skalice- pokus provádí vedoucí - Pokus č. 76 Pěstujeme umělé mořské korály- pokus provádí vedoucí za pomoci dětí - Pokus č. 72 Pěstujeme krystaly - pokus provádí vedoucí za pomocí dětí, příprava dlouhodobého pokusu, který bude vyhodnocen příští hodinu (menší krystaly modré skalice je nutné si předpěstovat )

15 - Příprava roztoků - Nakreslení viděných krystalů 30. Vyhodnocení pokusu 73 a76 a opakování pokusů z jednotek 2 až 13 a 15 až 29 - Opakování a připomenutí pokusů a motivací na ně. - Vyhodnocení pokusu č. 73, popř. 76 z minulé jednotky - Ukázka motivačních obrázků, výsledků pokusů, pomůcek. - Vyhodnocují, co se jim nejvíce líbilo. - Slovně popisují, kreslí, předvádějí, co si pamatují z předchozích pokusů. - Hodnocení dětí celého kroužku Tajemství přírody - Závěrečné zhodnocení kroužku a předání diplomů dětem s otiskem razítka Tajemství přírody

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph

Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Červené zelí a červená řepa jako přírodní indikátory ph (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-10 Předmět: Biologicko-fyzikálně

Více

Inovace výuky chemie. ph a neutralizace. Ch 8/09

Inovace výuky chemie. ph a neutralizace. Ch 8/09 Inovace výuky chemie ph a neutralizace Ch 8/09 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Chemie Anorganické sloučeniny 8. ročník

Více

Soupravička pomůcek pro mé pokusy

Soupravička pomůcek pro mé pokusy Doplňkový text pro samostatnou činnost dětí Soupravička pomůcek pro mé pokusy v návaznosti na postupy v příručce 100 přírodovědných pokusů v soupravě Tajemství přírody Pavel BENEŠ Tomáš KUDRNA Václav PUMPR

Více

Kapalina, pevná látka, plyn

Kapalina, pevná látka, plyn Obsah Co je to chemie? Kapalina, pevná látka, plyn Kyselina, zásada K čemu je chemie dobrá? Jak to vypadá v laboratoři? Bezpečnost práce Chemické pokusy Co je to chemie? Kapalina, pevná látka, plyn Kyselina,

Více

Název: Kyselé a zásadité 1

Název: Kyselé a zásadité 1 Název: Kyselé a zásadité 1 1) Co mají společného? Podívejte se na následující potraviny a zkuste zapřemýšlet, co mají společného: Společnou vlastností těchto potravin je: Které další látky jsou kyselé?

Více

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 5 - SACHARIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 5 - SACHARIDY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

Oddělování složek směsí filtrace pomocí žákovské soupravy pro chemii

Oddělování složek směsí filtrace pomocí žákovské soupravy pro chemii Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Oddělování složek směsí filtrace pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-03

Více

Pokusy a objevy s vodou. Budeme zkoumat, jaký má voda tvar, jak se dá přelévat.

Pokusy a objevy s vodou. Budeme zkoumat, jaký má voda tvar, jak se dá přelévat. Datum: 13.března 2015 Jméno:.. Třída:. Připravila: Mgr. Lenka Skrovná 1.POKUS: JAK VODA VYPADÁ? Pokusy a objevy s vodou Budeme zkoumat, jaký má voda tvar, jak se dá přelévat. Připravte si co nejvíce nádob.

Více

3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt Trojlístek

3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt Trojlístek 3. Separační metody 3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2.

Více

Název: Směsi. Výukové materiály. Téma: Směsi. Úroveň: 2. stupeň ZŠ. Tematický celek: Materiály a jejich přeměny. Předmět (obor): chemie

Název: Směsi. Výukové materiály. Téma: Směsi. Úroveň: 2. stupeň ZŠ. Tematický celek: Materiály a jejich přeměny. Předmět (obor): chemie Název: Směsi Výukové materiály Téma: Směsi Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Materiály a jejich přeměny Předmět (obor): chemie Doporučený věk žáků: 13 14 let Doba trvání: 2 vyučovací hodiny (laboratorní

Více

Základní škola Třemošnice, okres Chrudim, Pardubický kraj

Základní škola Třemošnice, okres Chrudim, Pardubický kraj Základní škola Třemošnice, okres Chrudim, Pardubický kraj 538 43 Třemošnice, Internátní 217; IČ: 70989176, tel: 469 661 719, e-maii: zskola@tremosnice.cz, www.zs-tremosnice.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2459

Více

LP č. 4 STANOVENÍ ph. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013. Ročník: osmý

LP č. 4 STANOVENÍ ph. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013. Ročník: osmý LP č. 4 STANOVENÍ ph Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 5. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Oddělování složek směsí I

Návod k laboratornímu cvičení. Oddělování složek směsí I Návod k laboratornímu cvičení Oddělování složek směsí I Úkol č. 1: Usazování Pomůcky: dělící nálevka, držák, svorka, stojan, kádinka Chemikálie: voda, potravinářské barvivo, olej 1. Dělící nálevku upevníme

Více

Název: Barvy II Míchání a dělení barev

Název: Barvy II Míchání a dělení barev Výukové materiály Název: Barvy II Míchání a dělení barev Téma: Míchání a dělení barev Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Materiály a odpady Předmět (obor): prvouka, výtvarná výchova Doporučený věk žáků:

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy Návod k laboratornímu cvičení Efektní pokusy Úkol č. 1: Chemikova zahrádka Pomůcky: skleněná vana, lžička na chemikálie. Chemikálie: vodní sklo, síran zinečnatý ZnSO 4 (X i ), síran železnatý FeSO 4, chlorid

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

LP č.1: FILTRACE A KRYSTALIZACE

LP č.1: FILTRACE A KRYSTALIZACE LP č.1: FILTRACE A KRYSTALIZACE Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 29. 5. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi 1 Anotace: Žáci vypočítají složení roztoku.

Více

Bílkoviny (laboratorní práce)

Bílkoviny (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Bílkoviny (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-08 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona

Více

Příprava vápenné vody

Příprava vápenné vody Příprava vápenné vody Metodický list pro učitele Časový harmonogram a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení - 10 minut Pomůcky a) chemikálie - oxid vápenatý - voda b) potřeby - kádinka 2 ks

Více

Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás

Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Studium kyselosti a zásaditosti roztoků kolem nás (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-10 Předmět: Chemie Cílová

Více

100 přírodovědných pokusů. Laboratorní pomůcky. Mgr. Tomáš Kudrna

100 přírodovědných pokusů. Laboratorní pomůcky. Mgr. Tomáš Kudrna 100 přírodovědných pokusů Mgr. Tomáš Kudrna Baňka kuželová dle Erlenmeyera Vlastnosti: skleněná baňka, odolná chemikáliím a vysokým teplotám Použití: k přípravě a uchovávání chemických látek, jako součást

Více

Polysacharidy. Ch 9/05. Inovace výuky Chemie

Polysacharidy. Ch 9/05. Inovace výuky Chemie Inovace výuky Chemie Polysacharidy Ch 9/05 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Chemie Přírodní látky 9. ročník polysacharidy,

Více

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce VY_52_INOVACE_204 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Kyseliny a zásady měření ph indikátory

Více

Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ

Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ Obsah: 3. stanoviště analýza potravin...1 3.1 Škrob v potravinách...1 3.2 Stanovení ph vybraných potravin...2 3.3 Stanovení cukernatosti potravin...3

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST):

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): Název výukové aktivity: Faraónův had dvěma způsoby Vyučovací předmět: Technický kroužek. Anotace: Úkolem žáků je vytvořit efektní pokusy založené na chemických

Více

LP č.2 SUBLIMACE, CHROMATOGRAFIE

LP č.2 SUBLIMACE, CHROMATOGRAFIE LP č.2 SUBLIMACE, CHROMATOGRAFIE Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 6. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi 1 Anotace: Žáci navrhnou postupy a

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Červené zelí jako acidobazický indikátor Zdroj: http://www.scifun.org/homeexpts/homeexpts.html [34] Didaktický záměr: Objasnění pojmu ph a acidobazický indikátor. Popis: Žáci si připraví roztok acidobazického

Více

Název: Krystalizace. Výukové materiály. Téma: Krystalizace. Úroveň: 2. stupeň ZŠ. Tematický celek: Vidět a poznat neviditelné. Předmět (obor): chemie

Název: Krystalizace. Výukové materiály. Téma: Krystalizace. Úroveň: 2. stupeň ZŠ. Tematický celek: Vidět a poznat neviditelné. Předmět (obor): chemie Název: Krystalizace Výukové materiály Téma: Krystalizace Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Vidět a poznat neviditelné Předmět (obor): chemie Doporučený věk žáků: 13 14 let Doba trvání: 2 vyučovací

Více

chemie Chemické směsi Akademie věd ČR hledá mladé vědce

chemie Chemické směsi Akademie věd ČR hledá mladé vědce chemie Chemické směsi Akademie věd ČR hledá mladé vědce Úvodní list Předmět: Chemie Cílová skupina: 1. ročník SŠ Délka trvání: 90 min. (laboratorní cvičení) Název hodiny: Směsi Výukový celek: Soustavy

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola Šablona klíčové aktivity V/2 Sada Fyzika 6+7 CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova

Více

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST):

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST): Název výukové aktivity: Důkaz přítomnosti karboxylových kyselin v potravinách Vyučovací předmět: Technický kroužek. Anotace: Úkolem žáků je ověřit přítomnost karboxylových

Více

Název: Acidobazické indikátory

Název: Acidobazické indikátory Název: Acidobazické indikátory Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 6 - BÍLKOVINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky ověří

Více

1.CVIČENÍ OXID UHLIČITÝ. 2. Pokus: Šumivý prášek. Pomůcky: víčko od lahve, sklenice, inkoust, talíř, kyselina citronová (prášek), jedlá soda

1.CVIČENÍ OXID UHLIČITÝ. 2. Pokus: Šumivý prášek. Pomůcky: víčko od lahve, sklenice, inkoust, talíř, kyselina citronová (prášek), jedlá soda 1.CVIČENÍ OXID UHLIČITÝ Oxid uhličitý je bezbarvý plyn, bez zápachu a bez chuti. Vzniká při dokonalém spalování uhlíku, při dýchání, tlení, hnití. Používá se při výrobě nápojů, cukru, sody. Jako kapalný

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní Didaktický list balíček č. 7 č. 9 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN A B?

Více

Název: Fyzikální a chemický děj Výukové materiály

Název: Fyzikální a chemický děj Výukové materiály Název: Fyzikální a chemický děj Výukové materiály Téma: Fyzikální a chemický děj Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Materiály a jejich přeměny Předmět (obor): chemie Doporučený věk žáků: 13 14 let Doba

Více

Zjišťování vlastností různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce)

Zjišťování vlastností různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Zjišťování í různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-01 Předmět:

Více

Název: Škatulata, hejbejte se (ve sklenici vody)

Název: Škatulata, hejbejte se (ve sklenici vody) Název: Škatulata, hejbejte se (ve sklenici vody) Výukové materiály Téma: Povrchové napětí vody Úroveň: 2. stupeň ZŠ, popř. SŠ Tematický celek: Materiály a jejich přeměny Předmět (obor): Doporučený věk

Více

Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/ Téma třídního vzdělávacího bloku

Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/ Téma třídního vzdělávacího bloku Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/48.0033 Téma třídního vzdělávacího bloku Hádej, hádej, kdo to ví, co nám kniha napoví Videonahrávka zahrnuje několik činností

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Návody na pokusy SEG Chemie pro začátečníky 103.7250

Návody na pokusy SEG Chemie pro začátečníky 103.7250 Návody na pokusy SEG Chemie pro začátečníky 103.720 OBSAH 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 16 17 18 Obsah sady... Látky potřebné pro některé pokusy... Příprava indikačních roztoků... Příprava a použití

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava roztoků a měření ph autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Důkaz kyselin. Metodický list pro učitele. Časový harmonogram. a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení 10 minut.

Důkaz kyselin. Metodický list pro učitele. Časový harmonogram. a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení 10 minut. Důkaz kyselin Metodický list pro učitele Časový harmonogram a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení 10 minut Pomůcky a) chemikálie - kyselina dusičná - kyselina chlorovodíková - kyselina citronová

Více

DOCELA OBYČEJNÁ VODA

DOCELA OBYČEJNÁ VODA Skupina č. Pracovali: Téma : DOCELA OBYČEJNÁ VODA Úloha č.1 Příprava destilované vody. Sestavte destilační aparaturu, do baňky nalijte vodu (s trochou modré skalice) a zahřívejte. Popište získaný destilát.

Více

Fotosyntéza a dýchání rostlin (laboratorní práce)

Fotosyntéza a dýchání rostlin (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Fotosyntéza a dýchání rostlin (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Př-03 Předmět: Biologicko-fyzikálně chemická

Více

Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené potravinářské barvivo, jedlá soda, ocet

Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené potravinářské barvivo, jedlá soda, ocet LÁVA Typ učiva: např. Anorganická chemie Časová náročnost: 15 minut Forma: např. ukázka/skupinová práce/práce ve dvojici Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH18

DUM VY_52_INOVACE_12CH18 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH18 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny Zdravá strava Vypracovaly: Anna Matušková, Jana Pavelová Typ studia: PS Obor: Učitelství pro I. stupeň ZŠ Skupina: E Ročník: 5. Školní rok: 2007/2008 I. NÁVRH PROJEKTU Název: Zdravá strava Autoři: Anna

Více

Kyselost a zásaditost vodných roztoků

Kyselost a zásaditost vodných roztoků Kyselost a zásaditost vodných roztoků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z

Více

Sublimace jodu. Metodický list pro učitele. Časový harmonogram. a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení - 20 minut.

Sublimace jodu. Metodický list pro učitele. Časový harmonogram. a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení - 20 minut. Sublimace jodu Metodický list pro učitele Časový harmonogram a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení - 20 minut Pomůcky a) chemikálie - jod znečištěný pískem b) potřeby - kádinka - hodinové

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

KRÁLOVSTVÍ VODY. Co prožila kapka vody? (koloběh vody) Jak vypadá voda? (skupenství vody) Život u vody a pod vodou (vodní rostliny a živočichové)

KRÁLOVSTVÍ VODY. Co prožila kapka vody? (koloběh vody) Jak vypadá voda? (skupenství vody) Život u vody a pod vodou (vodní rostliny a živočichové) KRÁLOVSTVÍ VODY Co prožila kapka vody? (koloběh vody) Jak vypadá voda? (skupenství vody) Život u vody a pod vodou (vodní rostliny a živočichové) Vodní víly a skřítkové si hrají (cvičíme, hrajeme si, malujeme

Více

Neutralizace kyseliny zásadou

Neutralizace kyseliny zásadou Neutralizace kyseliny zásadou Metodický list pro učitele Časový harmonogram a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení - 15 minut Pomůcky a) chemikálie - kyselina chlorovodíková - hydroxid sodný

Více

2.01 Aerobní/anaerobní reakce aneb kvasinky v akci. Projekt Trojlístek

2.01 Aerobní/anaerobní reakce aneb kvasinky v akci. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.01 Aerobní/anaerobní reakce aneb kvasinky v akci. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie

Více

Vlastnosti kyseliny sírové

Vlastnosti kyseliny sírové Vlastnosti kyseliny sírové Metodický list pro učitele Časový harmonogram a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení - 10 minut Pomůcky a) chemikálie - kyselina sírová - voda - kostka cukru b)

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_INOVACE_CHE_417 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena Krejčíková

Více

některé pórovité látky s obrovským povrchem jsou schopny vázat (adsorbovat) do svých pórů velké množství vody, organických a anorganických látek

některé pórovité látky s obrovským povrchem jsou schopny vázat (adsorbovat) do svých pórů velké množství vody, organických a anorganických látek ADSORPCE některé pórovité látky s obrovským povrchem jsou schopny vázat (adsorbovat) do svých pórů velké množství vody, organických a anorganických látek jsou to například aktivní uhlí (uměle vyrobená

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 8 Sacharidy Pro potřeby projektu

Více

SMĚSI TYPY SMĚSÍ. Výsledky pozorování:

SMĚSI TYPY SMĚSÍ. Výsledky pozorování: POKYNY Prostuduj si teoretické úvody k jednotlivým částím listu a následně vypracuj postupně všechny zadané úkoly tyto informace pak použij na závěr při vypracování testu zkontroluj si správné řešení úkolů

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Chemie Vyučovací předmět Chemie je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

Bublinárium. MAGDA AMBROŽOVÁ Základní škola Jana Harracha, Jilemnice. Co je dobré vědět o bublinách? Veletrh nápadů učitelů fyziky 14

Bublinárium. MAGDA AMBROŽOVÁ Základní škola Jana Harracha, Jilemnice. Co je dobré vědět o bublinách? Veletrh nápadů učitelů fyziky 14 Bublinárium MAGDA AMBROŽOVÁ Základní škola Jana Harracha, Jilemnice Při projektovém vyučování si s dětmi na 2.stupni hrajeme s bublinami. Příspěvek nabízí praktické rady a vyzkoušené postupy pro přípravu

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Bílkoviny Pro potřeby projektu

Více

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky Projekt O jabloňce 5. třída Berušky šk. rok 2010/2011 Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Stromy, rostliny a živočichové na

Více

Téma: Elektrický proud, elektrické napětí, bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči

Téma: Elektrický proud, elektrické napětí, bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči Název: Zkrat Výukové materiály Téma: Elektrický proud, elektrické napětí, bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Riziko a bezpečí, aneb co se stane, když se

Více

Inovace výuky Fyzika F7/ 02 Mgr. Simona Sabáková

Inovace výuky Fyzika F7/ 02 Mgr. Simona Sabáková Inovace výuky Fyzika F7/ 02 Mgr. Simona Sabáková Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Pokusy s atmosférickým tlakem Cílová skupina: 7. ročník Klíčová slova: Atmosférický

Více

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte.

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte. Tekutý sendvič Mnoho kapalin se podobá vodě a lze je s ní snadno míchat. Stejně tak ale najdeme kapaliny, u kterých to není možné. Jednou z nich je olej. Potřebné vybavení: voda (obarvená inkoustem), olej,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem)

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem) Výukové materiály Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem) Téma: Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem, využití tohoto jevu v praxi Úroveň: 2. stupeň ZŠ,

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Co si povídají popelnice v Jesenici

Co si povídají popelnice v Jesenici Co si povídají popelnice v Jesenici Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Co si povídají popelnice v Jesenici Stručná anotace

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie ukázka chemického skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce práce s dostupnými a běžně používanými látkami (směsmi). Na základě piktogramů žák posoudí nebezpečnost

Více

Název: Nenewtonovská kapalina

Název: Nenewtonovská kapalina Název: Nenewtonovská kapalina Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 5. Tématický celek:

Více

Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce

Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce Téma: Živá příroda houby Kňavová Michaela Cíl: Seznámení s živou přírodou houby (jejich stavba, výživa, dělení, význam pro člověka).naučit

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že

Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že jsou poživatelné. Jiné jsou tak silné, že poleptají

Více

Pracovní list Název projektového úkolu POKUSY Třída IV. Název společného projektu OD SEMÍNKA K PLODU

Pracovní list Název projektového úkolu POKUSY Třída IV. Název společného projektu OD SEMÍNKA K PLODU Pracovní list Název projektového úkolu POKUSY Třída IV. Název společného projektu OD SEMÍNKA K PLODU Název pracovního týmu Členové pracovního týmu Zadání úkolu Sazeničky z miniskleníků přesadíme do připravených

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

LP č. 2 - ALKOHOLY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 10. 2012. Ročník: devátý

LP č. 2 - ALKOHOLY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 10. 2012. Ročník: devátý LP č. 2 - ALKOHOLY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci si prakticky vyzkouší

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např.

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např. 1 Kyslík a vodík Kyslík Vlastnosti Bezbarvý reaktivní plyn, bez zápachu, nejčastěji tvoří molekuly O2. Kapalný kyslík je modrý. S jinými prvky tvoří sloučeniny oxidy (např. CO, CO2, SO2...) Výskyt Nejrozšířenější

Více

Inovace výuky - Přírodovědný seminář. Pokusy s vejci. Přs / 31, 32. vejce, skořápka, papírová blána, žloutek, bílek, uhličitan vápenatý

Inovace výuky - Přírodovědný seminář. Pokusy s vejci. Přs / 31, 32. vejce, skořápka, papírová blána, žloutek, bílek, uhličitan vápenatý Inovace výuky - Přírodovědný seminář Pokusy s vejci Přs / 31, 32 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Přírodopis Praktické

Více

Tvoøení slov. Využití: Pomùcky a potøeby:

Tvoøení slov. Využití: Pomùcky a potøeby: II. st. 3 Tvoøení slov OSV VDO EGS MKV ENV MED Klíèové pojmy: Pomùcky a potøeby: Cvièení se dá použít v kterémkoliv roèníku pøi opakování tvoøení slov. K tomu se dají využít i jiné úkoly, napø. slovní

Více

Sacharidy - důkaz organických látek v přírodních materiálech pomocí žákovské soupravy pro chemii

Sacharidy - důkaz organických látek v přírodních materiálech pomocí žákovské soupravy pro chemii Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Sacharidy - důkaz organických látek v přírodních materiálech pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce)

Více

Podstata krápníkových jevů. Ch 8/07

Podstata krápníkových jevů. Ch 8/07 Inovace výuky Chemie Podstata krápníkových jevů Ch 8/07 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Chemie Anorganické sloučeniny

Více

11 13 let, popř. i starší

11 13 let, popř. i starší Název: Provazochodec Výukové materiály Téma: Stabilita, těžiště Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Materiály a jejich přeměny Předmět (obor): Doporučený věk žáků: Doba trvání: Specifický cíl: fyzika

Více

Sada Látky kolem nás Kat. číslo 104.0020

Sada Látky kolem nás Kat. číslo 104.0020 Sada Kat. číslo 104.0020 Strana 1 z 68 Strana 2 z 68 Sada pomůcek Obsah Pokyny k uspořádání pokusu... 4 Plán uspořádání... 5 Přehled jednotlivých součástí... 6, 7 Přehled drobných součástí... 8, 9 Popisy

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Vodík a kyslík Vlhkost

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra

K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra Kyslík Je složkou vzduchu Umožňuje dýchání živočichů V malém množství je také rozpuštěn ve vodě, což umožňuje život vodních živočichů Je nezbytnou

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Laboratorní cvičení č. Oddělování složek směsí

Více

ZKOUMÁNÍ BARVIV 9-11. Authors: Jiří Škoda, Pavel Doulík. Mat. years

ZKOUMÁNÍ BARVIV 9-11. Authors: Jiří Škoda, Pavel Doulík. Mat. years 9-11 years Mat Vzdělávací obsah: Člověk a jeho svět / Rozmanitost přírody Klíčové pojmy: Barva, barvivo, směs, živá příroda, zelené barvivo rostlin, experiment Cílová věková skupina: 9-11 let Délka aktivity:

Více

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení Piráti Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 3. ročníku. Děti se stávají piráty a překonávají různé překážky jako tyto postavy. Motivace pirátským námětem je pro děti velmi přitažlivá. Děti

Více

Důkaz uhličitanu ve vodním kameni

Důkaz uhličitanu ve vodním kameni Důkaz uhličitanu ve vodním kameni Časový harmonogram a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení - 10 minut Metodický list pro učitele Pomůcky a) chemikálie - ocet b) potřeby - varná konvice zanesená

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více