Vaše uživatelský manuál OKI C5510 MFP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál OKI C5510 MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633890"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Nejnovější ovladače a příručky jsou k dispozici na webové stránce společnosti Oki: Copyright 2005 Oki Europe Ltd. Oki a Microline jsou registrované ochranné známky společnosti Oki Electric Industry Company Ltd. Energy Star je ochranná známka agentury United States Enviromental Protection Agency. 2 Poznámky, upozornění a varování Úvod.. 9 Pohled zepředu Pohled zezadu. 10 Ovládací panel. 11 Oblast kopírování Oblast displeje a funkcí Další ovládací prvky Ovládací panel Tlačítka..

3 .. 14 Kontrolky Začínáme.. 18 Doporučené typy papíru Zásobník Víceúčelový zásobník Výstupní zásobník pro listy lícem dolů Zásobník pro listy lícem nahoru Vkládání papíru.. 21 Zásobník Víceúčelový zásobník Konfigurace zařízení Požadavky na minimální konfiguraci

4 Informace před instalací Funkce komunikace po Internetu Konfigurace z webové stránky Konfigurace Obsah jednotlivých nabídek Popis nastavení správce Vysvětlení archivovacích protokolů Tiskárna Nastavení tiskárny v systému Windows Nastavení ovladače tiskárny Předvolby tisku v aplikacích systému Windows Karta Setup (Nastavení) Karta Job Options (Možnosti úlohy) Karta Colour (Barva) Předmluva> 3 Nastavení z ovládacího panelu v systému Windows Karta General (Obecné). 44 Karta Advanced (Upřesnit) Provoz.

5 Vkládání dokumentů ke kopírování Používání automatického podavače Vkládání dokumentů do automatického podavače Pokládání dokumentů na sklo Odesílání dokumentů v u Základní použití.. 49 Pokročilé použití Odesílání dokumentů na souborový server Základní použití Pokročilé použití Kopírování Základní použití Pokročilé použití.. 53 Skenování....

6 56 Požadavky na systém.. 56 Postup instalace Používání skeneru Seznámení s uživatelským rozhraním Používání základních funkcí Další nástroje Výměna spotřebovávaných částí Podrobnosti objednávky spotřebovávaných částí Výměna tonerové kazety Výměna obrazového válce Výměna pásového posuvníku Výměna zapékací jednotky Instalace přídavné paměti Kódy pro objednání Rozšíření paměti Odstraňování potíží..

7 .. 91 Informační kódy a zprávy Informační kódy zobrazované při skenování a kopírování Zprávy zobrazované při skenování a kopírování.. 92 Informační kódy zobrazované při připojení k síti.. 92 Informační kódy zobrazované při odesílání ů Informační kódy zobrazované při archivování Předmluva> 4 Odstranění uvíznutého papíru V automatickém podavači V tiskárně.. 99 Barevný tisk Faktory ovlivňující vzhled tisku Tipy pro barevný tisk Tisk fotografií Tisk z aplikací sady Microsoft Office Tisk určitých barev (např. barev loga společnosti) Nastavení jasu a intenzity výtisku Přístup k možnostem pro dosažení souladu barev Nastavení možností pro dosažení souladu barev Používání funkce Colour Swatch (Vzorník barev).

8

9 Používání nástroje Colour Correct (Oprava barev) Technické údaje Chybové kódy Rejstřík Informace o kontaktování společnosti Oki Předmluva> 5 POZNÁMKY, UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ POZNÁMKA: Poznámka poskytuje další informace, které doplňují hlavní text. UPOZORNĚNÍ Upozornění poskytuje dodatečné informace, jejichž ignorování může vést k chybnému fungování nebo poškození zařízení. VAROVÁNÍ Varování poskytuje dodatečné informace, jejichž ignorováním uživatel riskuje zranění. Abyste se svým zařízením dosáhli maximální kvality a výkonu, používejte pouze originální spotřebovávané díly Oki. Použití jiných výrobků než originálních výrobků Oki může způsobit omezení výkonu tiskárny a zneplatnění záruky. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozorněn&ie; a snadné digitální kopírování. > Síťový tisk a tisk z počítače Při připojení k síti může víceúčelové zařízení hrát úlohu síťové nebo počítačové tiskárny (dostupné v režimu skenování). > Odeslání více stránek Díky automatickému podavači dokumentů umožňuje zařízení vložit naráz až 50 stránek dokumentu, které budou postupně naskenovány. > Správa adresáře a profilů &ndaží ke zvětšení a zmenšení měřítka v krocích 1 % na hodnotu v rozmezí 25 % až 400 %. Měřítko lze vybrat i z předem nastavených hodnot. 2. Kvalita kopírování 3. Hustota kopie 4. Počet kopií Slouží k nastavení kvality kopírování. Slouží k nastavení úrovně hustoty. Slouží k zadání počtu kopií nebo ové adresy. OBLAST DISPLEJE A FUNKCÍ 5. Počet kopií 6. Copy Mode (Režim kopírování) 7. Scan Mode (Režim skenování) 8. Additional Settings (Dodatečná nastavení) Zobrazuje počet kopií. Slouží k výběru režimu kopírování. Slouží k výběru režimu skenování (výchozí pracovní režim). Slouží pro zadání dodatečných nastavení režimů kopírování a skenování. (Tato nastavení jsou dostupná jen po dobu 3 minut. Po třech minutách se nastavení automaticky vrátí na výchozí hodnoty.) Slouží k pohybu kurzoru na panelu LCD. Klávesy nahoru a dolů se používají k přepínání označení funkcí. Klávesa vlevo slouží k návratu na vyšší úroveň nastavení. Klávesa vpravo slouží k přechodu na nižší úroveň nastavení. Slouží k výběru a potvrzení aktuálního výběru nastavení. 9. Klávesy nahoru, dolů, vpravo, vlevo 10. OK/Select (Vybrat) Úvod> Zrušit/Návrat Slouží ke zrušení výběru a přechodu zpět na nejvyšší úroveň nastavení. Klávesa se používá ke zrušení jakýchkoli předchozích vstupů. Slouží k výběru existující adresy FTP pro funkci skenování. Klávesa je dostupná pouze v režimu skenování. Slouží k výběru existující ové adresy pro funkci skenování. Klávesa je dostupná pouze v režimu skenování. 12. FTP Address (Adresa FTP) 13. Address Book (Adresář) DALŠÍ OVLÁDACÍ PRVKY 14. Menu (Nabídka) 15. Reset 16. Power save (Úspora energie) 17. Kontrolky napájení Napájení Alarm Spánek 18. Mono (Monochromaticky) 19. Color (Barevně) 20. Zastavit Svítí, je-li zařízení zapnuté a připravené. Svítí, nastal-li chybový stav. Svítí, je-li zařízení v režimu úspory energie. Odeslání či kopírování dokumentu monochromaticky. Odeslání či kopírování dokumentu barevně. Slouží k zastavení všech operací (na panelu LCD se objeví obrazovka pohotovostního režimu pro příslušnou funkci). Nemá vliv na nastavení. Slouží k přístupu do nabídky nastavení zařízení. Slouží k vrácení všech nastavení skeneru na výchozí výrobní nastavení. Po stisknutí tlačítka přejde zařízení do režimu spánku (držení tlačítka stisknutého nefunguje). Úvod> 12 OVLÁDACÍ PANEL Ovládací panel umožňuje zásahy obsluhy a informuje o normálním provozu tiskárny i o situacích vyžadujících pozornost Na ovládacím panelu jsou následující 4 kontrolky a 2 tlačítka: Kontrolka napájení (tiskárna připravena) (zelená). Kontrolka papíru (žlutá). Kontrolka spotřebovávaných částí (žlutá). Kontrolka alarmu (žlutá). Tlačítko ON LINE. Tlačítko CANCEL. Tlačítka slouží k ovládání tiskárny a kontrolky informují o jejím provozním stavu. Úvod> 13 TLAČÍTKA Používání Tlačítka jsou označena texty ON LINE a CANCEL a každé má následující tři režimy provozu: REŽIM PROVOZU Krátké stisknutí (Stisknutí 1) Stisknutí po dobu 2 sekund (Stisknutí 2) Stisknutí po dobu 5 sekund (Stisknutí 5) POPIS Stisknutí tlačítka a jeho uvolnění do 2 sekund od stisknutí.

10 Činnost je spuštěna ihned po uvolnění tlačítka. Stisknutí tlačítka a jeho uvolnění po 2 až 5 sekundách od stisknutí. Činnost je spuštěna ihned po uvolnění tlačítka (kromě případu zrušení úlohy). Stisknutí tlačítka a přidržení po dobu 5 sekund nebo déle. Činnost je spuštěna po 5 sekundách od stisknutí tlačítka, a to i v případě delšího přidržení. Funkce Dále jsou uvedeny výsledky použití tlačítek v různých situacích. STAV PŘED TLAČÍTKO ONLINE TLAČÍTKO CANCEL STISKNUTÍM STISKNUTÍ STISKNUTÍ STISKNUTÍ STISKNUTÍ STISKNUTÍ STISKNUTÍ Online (režim nečinnosti) Přepnutí do Tisk stavu offline přehledu nabídky (*1) Přepnutí do Tisk stavu online přehledu nabídky (*2) Přepnutí do stavu offline Tisk ukázkového výtisku Tisk ukázkového výtisku (*2) Offline (režim nečinnosti) Online (příjem, zpracování nebo tisk dat) Zrušení úlohy (*3) Zrušení úlohy (*3) Požadavek Spuštění na ruční přísunu vkládání, papíru na doplnění papíru do víceúčelového zásobníku nebo informace o neshodě formátů papíru Úvod> 14 STAV PŘED TLAČÍTKO ONLINE TLAČÍTKO CANCEL STISKNUTÍM STISKNUTÍ STISKNUTÍ STISKNUTÍ STISKNUTÍ STISKNUTÍ STISKNUTÍ V zásobníku 1 došel papír nebo je zásobník 1 otevřený Zrušení úlohy (*3) Přetečení Zotavení z paměti nebo chybového neplatná data stavu a přepnutí do stavu online Uvíznutí papíru Zjištění, že toner nebyl vyměněn Při otevření a Zjištění, zavření krytu v že byl toner případě vyměněn spotřebování toneru *1: Přehled nabídky (neboli stavová stránka) obsahuje podrobné informace o nastavení a stavu tiskárny. *2: Přepnutí do stavu online po spuštění tisku. *3: Zrušení úlohy po 2 sekundách od stisknutí tlačítka (i v případě delšího přidržení tlačítka). KONTROLKY Obecné informace Stavy tiskárny (signalizované kontrolkami) lze zhruba rozdělit takto: Normální stav: tiskárna funguje normálně, tzn. že je ve stavu online nebo zpracovává úlohu. Stav varování: tiskárnu lze dále používat bez provedení zásahu, ale může nastat chyba. Chybový stav: tiskárnu nelze dále používat. Ke zotavení z chybového stavu je nutný zásah. Při vážných chybách není zotavení možné, takže je nutné obrátit se na servisního technika. Pokud nastane zároveň více stavů, kontrolky signalizují jen stav s nejvyšší prioritou. Signalizují stav varování a normální stav s nejvyšší prioritou. Úvod> 15 Funkce Dále jsou shrnuty funkce jednotlivých kontrolek: KONTROLKA Napájení (tiskárna připravena) Papír FUNKCE Signalizuje zapnuté napájení, stavy online, offline, úsporný režim, příjem dat, tisk, zrušení úlohy, zahřívání, průběh úpravy hustoty nebo nastavení teploty. Signalizuje varování nebo alarm při spotřebování papíru nebo požadavek na ruční vkládání. Spotřebovávané Signalizuje varování nebo alarm při uplynutí životnosti nebo části chybnou instalaci spotřebovávaných částí. Alarm Signalizuje uvíznutí papíru nebo otevřený kryt. Signalizace pomocí kontrolek a její význam Kontrolky mohou signalizovat mnoho různých stavů a situací, a to jednoduchých nebo kombinovaných. K tomu slouží následující signály: KONTROLKA SIGNALIZACE Napájení (tiskárna připravena) (zelená) NESVÍTÍ SVÍTÍ Blikání 1 (po 2 sekundách) Blikání 2 (po 500 milisekundách) Blikání 3 (po 120 milisekundách) STAV Napájení je vypnuté. Online (nečinnost). Offline (Takto kontrolka bliká při každé chybě. ) Probíhá příjem dat, tisk, zahřívání, úprava hustoty nebo nastavení teploty. Probíhá zrušení úlohy. Blikání 4 (Po dobu 4,5 s svítí a Úsporný režim. po dobu 0,5 s nesvítí.) Úvod> 16 KONTROLKA SIGNALIZACE Papír, NESVÍTÍ Spotřebováva SVÍTÍ né části, Alarm (žlutá) Blikání 1 (po 2 sekundách) STAV Online. Signalizace varování (lze tisknout). Došlo k chybě, ale po stisknutí tlačítka ON LINE nebo CANCEL lze pokračovat v tisku. Došlo k chybě. Je třeba vyměnit některou spotřebovávanou část nebo např. odstranit uvíznutý papír. Pak dojde k zotavení tiskárny z chybového stavu a lze pokračovat v tisku. Došlo k vážné chybě. Je nutné tiskárnu restartovat nebo kontaktovat servisní středisko. Blikání 2 (po 500 milisekundách) Blikání 3 (po 120 milisekundách) Úvod> 17 ZAČÍNÁME DOPORUČENÉ TYPY PAPÍRU Toto víceúčelové zařízení pracuje s mnoha různými typy médií, včetně papírů různých gramáží a velikostí, fólií a obálek.

11 Tato část poskytuje obecné rady ohledně výběru média a vysvětluje, jak každý typ média používat. Nejlepšího výkonu tiskárny dosáhnete při používání standardního papíru o gramáži 75 až 90 g/m2, který je určen pro kopírky a laserové tiskárny. Vhodné typy: > papír Arjo Wiggins Conqueror Colour Solutions 90 g/m2, > papír Colour Copy od firmy Neusiedler. Použití papíru s výrazným reliéfem nebo hrubého papíru s texturou se nedoporučuje. Mohou se používat předtištěné formuláře, ale inkoust se nesmí rozmazávat, je-li vystaven vysoké zapékací teplotě během procesu tisku. Obálky nesmí být zkroucené, zvlněné ani jinak zdeformované. Jejich chlopeň musí mít obdélníkový tvar a musí být opatřena lepidlem, které zůstává neporušené i při vystavení tlaku válce a vysoké zapékací teplotě (používané v tomto typu tiskárny). Obálky s okénky nejsou vhodné. Fólie by měly být typu, který je určen pro použití v kopírkách a laserových tiskárnách. Doporučujeme používat průsvitné fólie Oki (objednací číslo ). Nepoužívejte kancelářské fólie určené pro ruční popisování fixem. Tyto fólie se v zapékací jednotce roztaví a způsobí poškození tiskárny. Rovněž štítky musejí být určeny pro použití v kopírkách a laserových tiskárnách. Fólie, na které jsou štítky nalepeny, musí být štítky zcela pokrytá. Štítky jiného typu mohou tiskárnu poškodit, protože se při tiskovém procesu mohou odlepovat. Vhodné typy: > štítky Avery White Laser Label typu 7162, 7664, 7666 (formát A4) nebo 5161 (formát Letter), > štítky řady Kokuyo A693X (formát A4) nebo A650 (formát B5). Doporučujeme vizitky vyrobené společností Oki (objednací číslo ). Začínáme> 18 ZÁSOBNÍK VELIKOST A6 A5 B5 Executive A4 Letter Legal 13" Legal 13,5" Legal 14" ROZMĚRY 105 x 148mm 148 x 210mm 182 x 257mm 184,2 x 266,7mm 210 x 297mm 215,9 x 279,4mm 216 x 330mm 216 x 343mm 216 x 356 mm Lehký Střední Těžký g/m g/m g/m2 GRAMÁŽ (G/M2) Pokud máte ve víceúčelovém zásobníku papíru vložený stejný papír, můžete tiskárnu nastavit tak, aby v případě, že dojde papír v aktuálně používaném zásobníku, automaticky přepnula na jiný zásobník. Při tisku z aplikace v systému Windows lze tuto funkci zapnout prostřednictvím nastavení v ovladači tiskárny. Při tisku v jiných systémech lze tuto funkci zapnout pomocí nabídky Print (Tisk) na tiskárně. VÍCEÚČELOVÝ ZÁSOBNÍK Ve víceúčelovém zásobníku lze použít papír stejných velikostí jako v standardním zásobníku, ale s gramáží od 75 do 203 g/m2. Pro velmi těžký papír používejte zadní výstupní zásobník pro listy lícem nahoru. Dráha papíru tiskárnou tak bude téměř rovná. Z víceúčelového zásobníku je možné podávat papír o šířce nejméně 105 mm a délce až 1200 mm (tisk plakátů). Při používání papíru o délce větší než 356 mm (Legal 14") používejte papír s gramáží 90 až 128 g/m2 a zadní výstupní zásobník pro listy lícem nahoru. Pro tisk na obálky a fólie používejte víceúčelový zásobník. Maximální výška balíku médií v zásobníku je 10 mm, proto lze do zásobníku najednou vložit až 50 fólií nebo 10 obálek. Papír a fólie musíte vkládat tiskovou stranou nahoru a horní hranou směrem do tiskárny. Začínáme> 19 VÝSTUPNÍ ZÁSOBNÍK PRO LISTY LÍCEM DOLŮ Zásobník pro listy lícem dolů umístěný v horní části tiskárny pojme až 250 listů standardního papíru o gramáži 80 g/m2. Maximální gramáž vkládaného papíru je 120 g/m2. Stránky tištěné ve vzestupném pořadí (strana 1 jako první) budou v zásobníku seřazeny vzestupně avšak lícem dolů (poslední stránka nahoře). ZÁSOBNÍK PRO LISTY LÍCEM NAHORU Chcete-li používat zadní výstupní zásobník pro listy lícem nahoru, musíte ho otevřít a vytáhnout podpěru papíru. Papír pak bude z tiskárny vycházet do tohoto zásobníku a to bez ohledu na nastavení ovladače. Výstupní zásobník pro listy lícem nahoru pojme až 100 listů standardního papíru o gramáži 80 g/m2. Maximální gramáž vkládaného papíru je 203 g/m2. Pro papír o gramáži větší než 120 g/m2 vždy používejte tento výstupní zásobník nebo víceúčelový vstupní zásobník. Začínáme> 20 VKLÁDÁNÍ PAPÍRU ZÁSOBNÍK 1. Vytáhněte zásobník papíru z tiskárny. 2. Papíry, které chcete vložit, uvolněte podle obrázku, tj. na hranách (1) a uprostřed (2), aby byly jednotlivé listy řádně odděleny, a potom je znovu zarovnejte sklepáním o rovnou podložku (3).

12 1 2 3 Vkládání papíru> Vložte papír (hlavičkový papír vkládejte lícem dolů a horním okrajem směrem k přední části tiskárny) Upravte zadní zarážku (1) a vodítka papíru (2) podle velikosti používaného papíru. Ochrana před uvíznutím papíru: > Nenechávejte volné místo mezi papírem a zadní zarážkou a mezi papírem a bočními vodítky papíru. > Nepřeplňujte zásobníky papíru. Kapacita zásobníku závisí na typu papíru. > Nevkládejte poškozený papír. > Nevkládejte současně papír různých velikostí a typů. > Nevytahujte zásobník během tisku. > Zásobník papíru zavírejte jemně. 5. Při tisku lícem dolů zkontrolujte, zda je zásobník (zadní) pro odkládání lícem nahoru (3) uzavřen. (Papír vystupuje z tiskárny nahoře.) Kapacita odkládacího zásobníku je asi 250 listů v závislosti na gramáži papíru. Při tisku lícem nahoru zajistěte, aby zásobník (zadní) pro odkládání lícem nahoru (3) byl otevřen a aby byla vysunuta podpěra papíru (4). Papír se odkládá v obráceném pořadí stránek a kapacita odkládacího zásobníku je přibližně 100 listů v závislosti na gramáži papíru. Vkládání papíru> Pro těžký papír (vizitky apod.) používejte vždy zásobník pro odkládání lícem nahoru (zadní). 3 4 UPOZORNĚNÍ Neotvírejte ani nezavírejte zadní výstup papíru při tisku. Papír by mohl uvíznout. Vkládání papíru> 23 VÍCEÚČELOVÝ ZÁSOBNÍK 1. Otevřete víceúčelový zásobník papíru a jemným tlakem na plošinu pro papír (1) se přesvědčete, že zaklapla Vložte papír a upravte vodítka papíru (2) podle velikosti použitého papíru. > Při tisku na hlavičkové papíry vkládejte papír do víceúčelového zásobníku předtištěnou stranou nahoru a horním okrajem směrem do tiskárny. > Obálky by měly být vkládány lícem nahoru, horní hranou doleva a kratší stranou do tiskárny. > Nepřekračujte kapacitu papíru (přibližně 50 listů nebo 10 obálek). Maximální výška stožku papíru je 10mm. 3. Stisknutím západky (3) dovnitř uvolněte desku s papírem tak, aby byl papír zvednut a pevně sevřen. V nabídce Media (Média) nastavte správnou velikost papíru pro víceúčelový zásobník papíru. Poznámka: Před zavřením víceúčelového zásobníku musíte desku pro papír (1) sklopit tak, aby zaklapla. Vkládání papíru> 24 KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ POŽADAVKY NA MINIMÁLNÍ KONFIGURACI Tato víceúčelové zařízení vyžaduje k dosažení nejlepších výsledků následující konfiguraci: Odesílání ů: > Síť TCP/IP. > Server SMTP a volitelně server POP3. Archivování dokumentů prostřednictvím intranetu > Prostředí protokolu FTP, HTTP nebo CIFS. > Systém Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, server HTTP nebo FTP. INFORMACE PŘED INSTALACÍ Chcete-li pomocí víceúčelového zařízení odesílat naskenované soubory em nebo pomocí protokolu FTP, musíte ho v síti správně nakonfigurovat. Chcete-li, aby ostatní zařízení rozpoznala víceúčelové zařízení v síti, musíte nastavit následující síťové parametry: Zapnutí protokolu DHCP: Adresa IP: Maska podsítě: Adresa IP brány: Server DNS: Server SMTP: Port SMTP: Server POP3: Port POP3: Konfigurace zařízení> 25 Vysvětlení: 1. Zapnutí protokolu DHCP: Chcete-li, aby zařízení získávalo adresu IP, masku podsítě a adresu brány automaticky ze serveru DHCP, zvolte hodnotu Yes (Ano). Po změně nastavení z hodnoty Disable (Vypnuto) na hodnotu Enable (Zapnuto) vypněte modul skeneru a znovu ho zapněte. 2. Adresa IP: Jedná se o adresu IP přiřazenou zařízení správcem sítě. 3. Maska podsítě: Jedná se o masku podsítě přiřazenou správcem sítě. 4. Adresa IP brány: Jedná se o adresu IP brány přiřazenou správcem sítě. 5. Server SMTP: Jedná se o adresu IP poštovního serveru SMTP přiřazenou správcem sítě. 6. Port SMTP: Číslo portu poštovního serveru SMTP. 7. Server DNS: Jedná se o adresu IP serveru DNS přiřazenou správcem sítě. 8. Server POP3: Jedná se o adresu IP serveru POP3. 9. Port POP3: Jedná se o číslo portu serveru POP3. Pokud poštovní server vyžaduje před odesíláním ů ze zařízení ověřování protokolem POP3, zadejte název nebo adresu IP serveru DNS a číslo portu serveru POP3. POZNÁMKA: 1. Server DHCP: Při každém připojení k síti je hostiteli automaticky přidělena jedinečná adresa IP pomocí protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Správa adres IP je tak pro správce sítě jednodušší. Pokud je v síti k dispozici server DHCP, není nutné informace o protokolu TCP/IP, masce podsítě, adrese brány a názvu DNS zadávat. Víceúčelové zařízení tyto informace získá automaticky. Konfigurace zařízení> Adresa IP: Adresa IP (Internet Protocol) jednoznačně identifikuje připojení hostitele k síti IP.

13 Adresu IP přiřazuje správce systému nebo návrhář sítě. Adresa IP se skládá ze dvou částí. Jedna z nich označuje síť a druhá označuje daný uzel. Adresa IP je obvykle udávána jako posloupnost čtyř čísel oddělených tečkami. Každé číslo může být v rozsahu 0 až 255. Například SMTP: (Simple Mail Transfer Protocol) je hlavním komunikačním protokolem pro odesílání a přijímání ů na Internetu. 4. DNS: (Domain Name System). Server DNS identifikuje hostitele pomocí názvů namísto adres IP. Je-li v síti k dispozici server DNS, můžete místo číselného názvu serveru SMTP či POP3 zadávat název domény. Například: Pegasus.com.tw místo POP3: POP3 je nejnovější verze protokolu POP (Post Office Protocol). Jedná se o službu, která ukládá a zpřístupňuje y pro různé klientské počítače, které nemají přístup k Internetu 24 hodin denně. y jsou na serveru POP3 uloženy do doby, než se uživatel přihlásí. FUNKCE KOMUNIKACE PO INTERNETU Skenování do u Víceúčelové zařízení umožňuje odeslat naskenovaný dokument na ové adresy v síti. Dokument je nejprve naskenován, potom je převeden do standardního formátu PDF, JPEG, TIFF nebo MTIF (Multi-page TIFF) a nakonec je v reálném čase odeslán vzdáleným příjemcům jako ová příloha. Odešlete-li z víceúčelového zařízení , používá toto zařízení při přenosu odchozích ů na poštovní server SMTP protokol SMTP a potom tyto y odešle příjemcům prostřednictvím Internetu. Skenování na server FTP Tato funkce se používá na intranetu s protokolem FTP (File Transfer Protocol), HTTP (Hypertext Transfer Protocol) nebo CIFS (Common Internet File System). Víceúčelové zařízení umožňuje ukládat naskenované dokumenty ve standardním formátu PDF, JPEG, TIFF nebo MTIFF přímo na určený server nebo do určeného počítače v síti. Konfigurace zařízení> 27 Protokol CIFS je systém sdílení souborů v systému Microsoft Windows. Tato archivovací funkce je jedinečná v tom, že umožňuje všem uživatelům v podniku sdílet jediné zařízení k odesílání dokumentů do všech složek souborů na vyhrazeném serveru nebo v konkrétním počítači. Konfiguraci zařízení můžete provést třemi způsoby: z ovládacího panelu, z webové stránky víceúčelového zařízení, z nástrojů pro správu víceúčelového zařízení (další informace najdete v uživatelské příručce Network Setup Tool (Nástroj pro nastavení sítě) na disku CD-ROM dodaném se zařízením). Než bude zařízení schopné odesílat naskenované dokumenty do sítě, musí správce systému zadat následující nastavení a cílová místa. > Parametry sítě a e- mailu: Jedná se o parametry protokolů TCP/IP, SMTP a POP3, které slouží k odesílání naskenovaných dokumentů na ové adresy. > Cílová umístění archivovaných souborů: Definují protokoly a cílová umístění, které se budou používat k odesílání naskenovaných dokumentů na servery FTP, weby nebo počítače v síti. POZNÁMKA: 1. Pokud správce systému zvolil použití protokolu DHCP, nastaví se adresa IP protokolu TCP/IP, adresa brány, maska podsítě a název serveru DNS automaticky. 2. Při první instalaci víceúčelového zařízení doporučujeme, aby správce ponechal výchozí nastavení systému nezměněná. Nastavení lze kdykoliv změnit později, až se blíže seznámíte s provozem a funkcemi zařízení. Konfigurace zařízení> 28 KONFIGURACE Z WEBOVÉ STRÁNKY 1. Zadejte adresu IP víceúčelového zařízení do pole Adresa v prohlížeči a stiskněte klávesu Enter. Zobrazí se webová stránka víceúčelového zařízení. Například: 2. Klepněte na každou položku v nabídce a zadejte příslušnou hodnotu. POZNÁMKA: Nastavení správce jsou chráněna heslem. Doporučujeme, aby správce systému vytvořil nové heslo, protože zařízení je dodáváno bez hesla. KONFIGURACE Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko Menu (Nabídka). OBSAH JEDNOTLIVÝCH NABÍDEK Information (Informace) POLOŽKA Model Serial number (Výrobní číslo) F/W version (Verze firmwaru) POPIS NEBO MOŽNOSTI VÝBĚRU Zobrazuje název modelu. Zobrazuje výrobní číslo. Zobrazuje verzi firmwaru. Konfigurace zařízení> 29 Nabídka Printer (Tiskárna) POLOŽKA Tray 1 Paper Size (Velikost papíru v zásobníku 1) Tray 2 Paper Size (Velikost papíru v zásobníku 2) MP Paper Size (Velikost papíru ve víceúčelovém zásobníku) Tray 1 Media Weight (Gramáž médií v zásobníku 1) Tray 1 Media Type (Typ médií v zásobníku 1) MP Media Weight (Gramáž médií ve víceúčelovém zásobníku) POPIS NEBO MOŽNOSTI VÝBĚRU Letter, Legal, A4, B5, A5. Letter, Legal, A4, B5, A5. Letter, Legal, A4, B5, A5. Light, Medium, Heavy (Lehký, Střední, Těžký). Plain, Letterhead, Bond, Recycled, Rough (Běžný, Hlavičkový, Dokumentový, Recyklovaný, Hrubý). Medium, Heavy, Ultra Heavy (Střední, Těžký, Velmi těžký).

14 MP Media Type (Typ médií Plain, Letterhead, Transperency, Label, Bond, ve víceúčelovém Recycled, CardStock, Rough (Běžný, Hlavičkový, zásobníku) Fólie, Štítky, Dokumentový, Recyklovaný, Čtvrtky, Hrubý). Auto Density Adjust (Automatická úprava hustoty) Density Adjustment (Úprava hustoty) Auto Color Registration (Automatický soutisk barev) ON (Zapnuto), OFF (Vypnuto). Zvolte, má-li být prováděna automatická úprava hustoty. Zvolte, má-li být prováděna úprava hustoty. Zvolte, má-li být prováděn automatický soutisk barev. Síťová nastavení POLOŽKA IP Address (Adresa IP) Subnet Mask (Maska podsítě) Gateway IP (Adresa IP brány) DNS Server (Server DNS) DHCP Enable (Zapnutí protokolu DHCP) POPIS NEBO MOŽNOSTI VÝBĚRU Adresa IP víceúčelového zařízení. Adresa IP masky podsítě. Adresa IP brány sítě. Adresa IP serveru DNS. Chcete-li protokol DHCP zapnout, zvolte hodnotu YES (ANO). Konfigurace zařízení> 30 Mail Server (Poštovní server) POLOŽKA SMTP Server (Server SMTP) SMTP Port (Port SMTP) POP3 Server (Server POP3) POP3 Port (Port POP3) Def. Subject (Výchozí předmět) POPIS NEBO MOŽNOSTI VÝBĚRU Adresa IP serveru SMTP. Číslo portu serveru SMTP. Adresa IP serveru POP3. Číslo portu serveru POP3. Výchozí text pro pole Předmět ových zpráv odesílaných z víceúčelového zařízení. Je povoleno maximálně 64 znaků. Výchozí předmět bude použit pouze v případě, že pole Předmět ové zprávy odesílané z víceúčelového zařízení zůstane prázdné. Def. From Výchozí odesílatel ů odeslaných z víceúčelového (Výchozí odesílatel) zařízení C5510. Je povoleno maximálně 64 znaků. Scan Size Limit (Maximální velikost naskenovaného dokumentu) Určuje maximální velikost ové přílohy odesílané z víceúčelového zařízení. Možnosti: 1 MB, 3 MB, 5 MB, 10 MB, 30 MB, No limit (Bez omezení). Report Print (Tisk sestav) POLOŽKA Menu Map (Přehled nabídek) POPIS NEBO MOŽNOSTI VÝBĚRU Pomocí tohoto příkazu můžete vytisknout přehled nabídek. Demo Page Pomocí tohoto příkazu můžete vytisknout ukázkovou (Ukázková stránka) stránku. Job Counting (Počet úloh) Consumable Remaining (Zbývající spotřebovávané části) Pomocí tohoto příkazu můžete vytisknout počet úloh. Pomocí tohoto příkazu můžete vytisknout informace o zbývajících spotřebovávaných částech. Scan to Log Report Pomocí tohoto příkazu můžete vytisknout informace o (Protokol úloh úlohách skenování s odesláním. skenování s odesláním) Konfigurace zařízení> 31 Management (Správa) POZNÁMKA: 1. Nabídka Management (Správa) je chráněna heslem. Doporučujeme, aby správce systému z důvodu zajištění zabezpečení vytvořil nové heslo, protože zařízení je dodáváno bez hesla. 2. Zabezpečení lze nezávisle rozdělit na nastavení možností Scan-to Restriction (Omezení skenování s odesláním) a PIN Setting (Nastavení kódu PIN - omezení kopírování). Úplné omezení skeneru však vyžaduje, aby byly použity obě možnosti a aby první číslice každého kódu PIN byly stejné. Scan To Restriction (Omezení skenování s odesláním): Po zapnutí této možnosti budete požádáni o čtyřciferný kód PIN. Ačkoli je nutno zadat 4 číslice, ve skutečnosti je ověřována pouze první číslice. PIN Setting (Nastavení kódu PIN - omezení kopírování): Tato funkce vyžaduje čtyř až šesticiferný kód PIN. Na rozdíl od možnosti Scan-to restriction (Omezení skenování s odesláním) jsou ověřovány všechny číslice. POLOŽKA Password (Heslo) POPIS NEBO MOŽNOSTI VÝBĚRU Chce-li správce změnit heslo, může zde zadat nové heslo. (Do tohoto pole můžete zadat maximálně 8 alfanumerických znaků. Při zadávání znaků se rozlišují malá a velká písmena.) Možnosti: Off (Vypnuto), 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Poznámka: Obrazovka pro zadání kódu PIN ID se zobrazí v případě, že je možnost PIN Setting (Nastavení PIN) nastavena na hodnotu Enable (Zapnuto). V případě, že je při dokončení odesílání u vybrána hodnota Yes (Ano), zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda uživatel chce novou adresu příjemce přidat do adresáře v zařízení. Možnosti: Yes (Ano), No (Ne) Pin Setting (Nastavení kódu PIN) Možnosti: On (Zapnuto), Off (Vypnuto) Poznámka: Obrazovka pro zadání kódu PIN ID se zobrazí v případě, že je možnost PIN Setting (Nastavení kódu PIN) nastavena na hodnotu Enable (Zapnuto). Zadejte 4 až 6 znaků kódu PIN ID. Méně znaků než 4 bude odmítnuto. Power Saving (Úspora energie) Vyberte toto nastavení, chcete-li, aby se zařízení po určité době nečinnosti přepnulo do úsporného režimu. Možnosti: Off (Vypnuto), 5, 15, 30, 60, 240 minut. Scan To Restriction (Omezení skenování s odesláním) Add To Address On (Přidání adresy příjemce zapnuto) Konfigurace zařízení> 32 POLOŽKA Using Language (Používaný jazyk) POPIS NEBO MOŽNOSTI VÝBĚRU Vyberte jazyk, ve kterém se budou zobrazovat zprávy na displeji. Možnosti: Eng (angličtina), Fra (francouzština), Ita (italština), Spa (španělština), Ger (němčina), Por (portugalština), Dut (holandština), Dan (dánština), Swe (švédština), Nor (norština), Gre (řečtina).

15 POPIS NASTAVENÍ SPRÁVCE POZNÁMKA: Nastavení správce jsou chráněna heslem. Doporučujeme, aby správce systému zabezpečil zařízení vytvořením nového hesla, protože zařízení je dodáváno bez hesla. POLOŽKA Management (Správa) POPIS NEBO MOŽNOSTI VÝBĚRU Možnosti: Password (Heslo), Scan to Restriction (Omezení skenování s odesláním), Add To Addr. On (Přidání adresy příjemce zapnuto), Pin Setting (Nastavení kódu PIN), Power Saving (Úspora energie), Using Language (Používaný jazyk), Scan-to Log Report (Protokol úloh skenování s odesláním). Scan-to Profiles Pomocí této možnosti lze vytvořit profily cílových umístění (Profily skenování s archivovaných souborů, do kterých se budou ukládat odesláním) naskenované obrázky. Address Book (Adresář) Nastaví seznam ových adres, na které se budou odesílat naskenované obrázky, pomocí webové stránky nebo nástroje Network Setup Tool (Nástroj pro nastavení sítě). Poznámka: Adresář nelze přiřadit prostřednictvím ovládacího panelu. Logout (Odhlásit) Odhlášení z nastavení správce. Konfigurace zařízení> 33 Nastavení Scan-to Profiles (Profily skenování s odesláním) POZNÁMKA: Tato nastavení lze provést pouze pomocí webové stránky nebo nástroje pro nastavení sítě. Nelze ho provést z ovládacího panelu. POLOŽKA Protocol (Protokol) POPIS NEBO MOŽNOSTI VÝBĚRU Zvolte protokol požadovaný pro ukládání naskenovaných obrázků. Možnosti: *FTP, *HTTP, *CIFS Target *URL (Cílová adresa URL) Port Zadejte adresář, do kterého se uloží naskenovaný dokument. Pokud je číslo portu protokolu jiné než výchozí, zadejte ho do tohoto pole. Výchozí nastavení: FTP:21, CIFS:139 Zadejte název souboru, do kterého se uloží naskenovaný obrázek. Nebo chcete-li, aby se název souboru měnil s časem, zadejte #Y#M#D#h#m#s#n. (Písmena Y, M, D, h, m, d, n postupně označují rok, měsíc, den, hodinu, minutu, sekundu a pořadové číslo. ) Název souboru test#m#s například bude v koncové části obsahovat minuty a sekundy, tj. například test1120, test1260 atd. * Adresář se liší v závislosti na protokolu. Směrování začíná kořenovým adresářem daného protokolu (FTP, HTTP, CIFS). Například: ftp://, a file:\\. File name (Název souboru) Konfigurace zařízení> 34 VYSVĚTLENÍ ARCHIVOVACÍCH PROTOKOLŮ FTP Zkratka FTP znamená File Transfer Protocol (Protokol pro přenos souborů). Jedná se o běžnou metodu přenosu souborů pomocí Internetu z jednoho počítače na druhý. Protokol FTP je specifikovaný v dokumentu RFC 959[FTP]. Než začnete protokol FTP používat k ukládání dokumentů, musíte mít na serveru FTP platný uživatelský účet s heslem a s oprávněními zapisovat do adresáře, do kterého chcete soubory ukládat. Chcete-li z víceúčelového zařízení přidat podadresář, musíte mít oprávnění k přidávání nových adresářů. HTTP Protokol HTTP je specifikovaný v dokumentu RFC 2616[HTTP 1.1] a jako výchozí port používá port číslo 80. Pokud k ukládání souborů nepoužíváte port HTTP, musíte ve víceúčelovém zařízení změnit port HTTP na port webového serveru. Obecně řečeno: Webový server s protokolem HTTP zpravidla používá pro ověřování uživatelů anonymní účet, aby mohl uživatel přejít přímo na webovou stránku bez zadávání uživatelského jména a hesla. Pokud server HTTP používá k ověřování uživatelů anonymní účet a používáte-li víceúčelové zařízení k ukládání souborů na tento server, nemusíte již zadávat žádný text do polí Login name (Uživatelské jméno) a Password (Heslo). Pokud však server HTTP k ověřování připojení k dané webové stránce nepoužívá anonymní účet, musí uživatel při prvním připojení k webové stránce zadat uživatelské jméno a heslo. V tomto režimu je funkce ukládání souborů dostupná jen po zadání uživatelského jména a hesla povoleného serverem do polí Login name (Uživatelské jméno) a Password (Heslo). Před použitím protokolu HTTP proto musíte zkontrolovat, jaký režim webový server povoluje. Není-li režim anonymního přístupu povolen, musíte mít na serveru HTTP platný účet a heslo. Protože víceúčelové zařízení kontroluje před ukládáním souborů a zápisem souborů po skenování do zadaného adresáře, zda daný cílový adresář skutečně existuje, musíte mít oprávnění jak k zápisu na webový server, tak k procházení tohoto adresáře, jinak nebude víceúčelové zařízení moci soubor do adresáře zapsat. Konfigurace zařízení> 35 Chcete-li víceúčelové zařízení používat nejen k provádění nastavení webového serveru, ale také k ukládání souborů, musíte potvrdit, že příslušný účet pro připojení k webovému serveru má oprávnění k zápisu. Jinak nebude víceúčelové zařízení moci zapisovat naskenované soubory do systému souborů.

16 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Nastavení anonymního přístupu k serveru IIS: Spusťte ovládací panel Správce služeb Internetu. Vyberte výchozí webový server a pravým tlačítkem klepněte na složku C:\Inetpub\wwwroot\X cabinet. Klepněte na příkaz Properties (Vlastnosti). Konfigurace zařízení> V dialogovém okně X cabinet klepněte na kartu Zabezpečení adresáře a pak klepněte na tlačítko Upravit ve skupinovém rámečku Anonymní přístup a řízení ověřování. Zkontrolujte, zda je v dialogovém okně Metody ověřování vybrána možnost Anonymní přístup. 5. Klepnutím na tlačítko Upravit otevřete dialogové okno Účet anonymního uživatele. POZNÁMKA: Účet uložený v systému počítače, v souboru username musí mít dostatečná oprávnění k přístupu k souborovému systému. Nastavení přístupu s oprávněními k serveru IIS: 1. Stejně jako v části Nastavení anonymního přístupu k serveru IIS spusťte Správce služeb Internetu a vyberte Výchozí webový server. Pravým tlačítkem klepněte na složku C:\Inetpub\wwwroot\X cabinet a v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti. Konfigurace zařízení> V dialogovém okně vlastností klepněte na kartu Adresář. Vyberte oprávnění pro čtení, zápis a procházení adresářů. POZNÁMKA: Pokud server používá souborový systém NTFS a pokud chcete, aby server IIS používal anonymní účet k přístupu k souborům v adresáři C:\Inetpub\wwwroot\X cabinet\files, musí mít anonymní účet příslušná oprávnění. Měli byste provést tato nastavení: 1. V Průzkumníku Windows klepněte pravým tlačítkem na adresář C:\Inetpub\wwwroot\X cabinet\files a pak na příkaz Vlastnosti. 2. V dialogovém okně Soubor klepněte na kartu Zabezpečení a vyberte položku Everyone (Všichni). 3. Vyberte oprávnění pro čtení a spouštění, seznam vlastností složky, čtení i zápis. Nyní má každý uživatel oprávnění spravovat všechny soubory v daném adresáři a může do něj ukládat soubory. POZNÁMKA: 1. Z důvodu zabezpečení naskenovaných souborů by neměla mít skupina uživatelů Everyone (Všichni) plná oprávnění k danému adresáři. Proto doporučujeme nastavit v souborové sytému oprávnění k ukládání souborů do daného adresáře pro anonymní účet serveru IIS nebo pro uživatele či skupiny, které mohou používat pouze tento adresář. 2. Poznámka: Pomocí protokolu HTTP nelze z tohoto víceúčelového zařízení přidat na server podadresář. Konfigurace zařízení> 38 Používáte-li server Apache jako server HTTP, musí tento server (podle své dokumentace) obsahovat skript ke spuštění metody PUT protokolu HTTP. Přestože je k dokumentaci připojen příklad v jazyce Perl, budete muset tento skript před použitím změnit, protože víceúčelové zařízení používá blokové kódování přenosu. Server Apache musí být také nastaven tak, aby toto víceúčelové zařízení akceptoval. Další informace najdete v příslušné dokumentaci k serveru Apache. CIFS CIFS (sdílení sítě Windows) je protokol pro ukládání souborů obvykle používaný pro sdílení prostředků v síti počítačů se systémem Microsoft Windows. Nastavte sdílený adresář stejně jako při nastavování sítě pro sdílení prostředků v systému MS Windows. V režimu na úrovni složek v systému Windows 9x či Me použijte pro heslo složky víceúčelového zařízení heslo pro úplné řízení daného adresáře a uživatelské jméno ponechejte prázdné. V režimu na úrovni uživatele v systému Windows NT či 2000 použijte pro uživatelské jméno a heslo složky víceúčelového zařízení účet a heslo s oprávněním k zápisu. POZNÁMKA: V systému Windows NT lze jako účet pro ukládání souborů použít pouze místní účet. Pokud přidáváte doménu systému Windows NT, není doménový účet vhodný jako účet pro ukládání souborů. Pro referenci je níže uveden obrázek dialogového okna pro nastavení sdílení serveru CIFS v systému Windows Klepněte na kartu Sharing (Sdílení). Vyberte možnost Full (Úplný). Zde zadejte heslo Konfigurace zařízení> 39 TISKÁRNA NASTAVENÍ TISKÁRNY V SYSTÉMU WINDOWS Nabídky na displeji tiskárny poskytují přístup k mnoha možnostem nastavení. Také ovladač tiskárny pro systém Windows obsahuje nastavení pro mnohé z těchto položek. Když jsou položky v ovladači tiskárny a v nabídce stejné, pak budou při tisku dokumentu ze systému Windows položky v nabídkách přepsány nastavením v ovladači tiskárny. Obrázky v této kapitole zobrazují dialogová okna systému Windows XP. Dialogová okna v jiných verzích systému Windows se mohou mírně lišit. NASTAVENÍ OVLADAČE TISKÁRNY Ovladač tiskárny lze nastavit v okně Tiskárny systému Windows (okno Tiskárny a faxy v systému Windows XP) nebo z příslušné aplikace systému Windows. Nastavení ovladače provedená v systému Windows platí jako výchozí a uchovávají se i po vypnutí systému Windows.

Vaše uživatelský manuál OKI C5540 MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633887

Vaše uživatelský manuál OKI C5540 MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633887 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál OKI C3200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633766

Vaše uživatelský manuál OKI C3200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633766 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

C3300/C3400. Uživatelská příručka. C3300n/C3400n C3000

C3300/C3400. Uživatelská příručka. C3300n/C3400n C3000 C3300/C3400 Uživatelská příručka C3300n/C3400n C3000 Předmluva Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby informace uvedené v tomto dokumentu byly úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb,

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Vaše uživatelský manuál OKI C9800 MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633872

Vaše uživatelský manuál OKI C9800 MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633872 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

C5000 Series. Uživatelská příručka C5550 MFP C5000

C5000 Series. Uživatelská příručka C5550 MFP C5000 C5000 Series Uživatelská příručka C5550 MFP C5000 Předmluva Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a platné. Společnost Oki nenese žádnou zodpovědnost za

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

MC560. Uživatelská příručka

MC560. Uživatelská příručka MC560 Uživatelská příručka Předmluva Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby informace uvedené v tomto dokumentu byly úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit. Výrobce

Více

Vaše uživatelský manuál OKI C5400 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633859

Vaše uživatelský manuál OKI C5400 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633859 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce.? Nabídky GHI PRS ABC JKL

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze B CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu Xerox WorkCentre M118i Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu 701P42710 Tato příručka představuje pohotovou referenci k nastavení funkce snímání do e-mailu na přístroji. Naleznete v ní tyto postupy:

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

C3450. Uživatelská příručka. C3450n C3000

C3450. Uživatelská příručka. C3450n C3000 C3450 Uživatelská příručka C3450n C3000 Předmluva Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby informace uvedené v tomto dokumentu byly úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

MC350/MC360. Uživatelská příručka

MC350/MC360. Uživatelská příručka MC350/MC360 Uživatelská příručka Předmluva Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby byly informace uvedené v tomto dokumentu úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit.

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

MB400 Series MB460 MB470 MB480

MB400 Series MB460 MB470 MB480 MB400 Series MB460 MB470 MB480 Předmluva Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby byly informace uvedené v tomto dokumentu úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit.

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Vaše uživatelský manuál OKI C5200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633865

Vaše uživatelský manuál OKI C5200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633865 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

Stručný návod pro nastavení funkcí snímání. Nastavení snímání do e-mailu

Stručný návod pro nastavení funkcí snímání. Nastavení snímání do e-mailu Stručný návod pro nastavení funkcí snímání XE3024CS0-2 Tento návod obsahuje pokyny pro: Nastavení snímání do e-mailu na straně 1 Nastavení snímání do schránky na straně 6 Nastavení snímání v síti na straně

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Vaše uživatelský manuál OKI MC860 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633869

Vaše uživatelský manuál OKI MC860 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633869 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Poznámky k vydání softwaru Capture Pro Verze 3.1.0

Poznámky k vydání softwaru Capture Pro Verze 3.1.0 Poznámky k vydání softwaru Capture Pro Verze 3.1.0 Verze 3.1.0 softwaru Capture Pro vylepšuje stávající software a opravuje chyby. Ve verzi 3.1.0 jsou samostatný software Capture Pro a klientská verze

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Inteligentní konfigurovatelný switch pro 2. vrstvu (2 Layer) Verze 3.70 Červenec 2007 Vydání 1

Inteligentní konfigurovatelný switch pro 2. vrstvu (2 Layer) Verze 3.70 Červenec 2007 Vydání 1 Inteligentní konfigurovatelný switch pro 2. vrstvu (2 Layer) Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 3.70 Červenec

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

Instalace. Obsah balení

Instalace. Obsah balení Instalace HandyTone-486 - VoIP adapter pro použití s analogovým telefonním přístrojem HandyTone-486 je plně kompatibilní se standardem SIP. Nastavení VoIP je možné provést prostřednictvím připojeného analogového

Více

CON-LAN. Komunikační převodník tf hit <-> Ethernet. Kompletní příručka

CON-LAN. Komunikační převodník tf hit <-> Ethernet. Kompletní příručka CON-LAN Komunikační převodník tf hit Ethernet Kompletní příručka 2004 2014, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne: 2014/06/06, platné

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Русский Suomi Norsk Dansk Polski Magyar Svenska Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Tisk dokumentů na VŠPJ

Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ je zabezpečený. Úlohy, které si pošlete k tisku, se vytisknou teprve ve chvíli, kdy přiložíte svoji ISIC kartu ke kopírce. Úlohu si můžete vytisknout na kterékoli

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač)

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) Důležité! Průvodce nastavením spustíte z přiloženého disku CD-ROM Sweex. Tento průvodce instalací vám krok za krokem ukáže, jak router nastavit. Nepodaří-li

Více

Připojení do PC aplikace Camera Live

Připojení do PC aplikace Camera Live Návod na připojení a zprovoznění IP kamera Anbash. Postup popsaný v tomto návodu není jedinou cestou ke zprovoznění kamery, představuje doporučený postup. V návodu je popsáno základní připojení kamery

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Dokonalá organizace kanceláře se síťovými skenery NetDeliver

Dokonalá organizace kanceláře se síťovými skenery NetDeliver Dokonalá organizace kanceláře se síťovými skenery NetDeliver Nejdůležitější přednosti: multifunkční zařízení tvořící vstup do digitální kanceláře snadná digitalizace různorodých tiskovin vícenásobné rozesílání

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více