Vaše uživatelský manuál OKI C5510 MFP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál OKI C5510 MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633890"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Nejnovější ovladače a příručky jsou k dispozici na webové stránce společnosti Oki: Copyright 2005 Oki Europe Ltd. Oki a Microline jsou registrované ochranné známky společnosti Oki Electric Industry Company Ltd. Energy Star je ochranná známka agentury United States Enviromental Protection Agency. 2 Poznámky, upozornění a varování Úvod.. 9 Pohled zepředu Pohled zezadu. 10 Ovládací panel. 11 Oblast kopírování Oblast displeje a funkcí Další ovládací prvky Ovládací panel Tlačítka..

3 .. 14 Kontrolky Začínáme.. 18 Doporučené typy papíru Zásobník Víceúčelový zásobník Výstupní zásobník pro listy lícem dolů Zásobník pro listy lícem nahoru Vkládání papíru.. 21 Zásobník Víceúčelový zásobník Konfigurace zařízení Požadavky na minimální konfiguraci

4 Informace před instalací Funkce komunikace po Internetu Konfigurace z webové stránky Konfigurace Obsah jednotlivých nabídek Popis nastavení správce Vysvětlení archivovacích protokolů Tiskárna Nastavení tiskárny v systému Windows Nastavení ovladače tiskárny Předvolby tisku v aplikacích systému Windows Karta Setup (Nastavení) Karta Job Options (Možnosti úlohy) Karta Colour (Barva) Předmluva> 3 Nastavení z ovládacího panelu v systému Windows Karta General (Obecné). 44 Karta Advanced (Upřesnit) Provoz.

5 Vkládání dokumentů ke kopírování Používání automatického podavače Vkládání dokumentů do automatického podavače Pokládání dokumentů na sklo Odesílání dokumentů v u Základní použití.. 49 Pokročilé použití Odesílání dokumentů na souborový server Základní použití Pokročilé použití Kopírování Základní použití Pokročilé použití.. 53 Skenování....

6 56 Požadavky na systém.. 56 Postup instalace Používání skeneru Seznámení s uživatelským rozhraním Používání základních funkcí Další nástroje Výměna spotřebovávaných částí Podrobnosti objednávky spotřebovávaných částí Výměna tonerové kazety Výměna obrazového válce Výměna pásového posuvníku Výměna zapékací jednotky Instalace přídavné paměti Kódy pro objednání Rozšíření paměti Odstraňování potíží..

7 .. 91 Informační kódy a zprávy Informační kódy zobrazované při skenování a kopírování Zprávy zobrazované při skenování a kopírování.. 92 Informační kódy zobrazované při připojení k síti.. 92 Informační kódy zobrazované při odesílání ů Informační kódy zobrazované při archivování Předmluva> 4 Odstranění uvíznutého papíru V automatickém podavači V tiskárně.. 99 Barevný tisk Faktory ovlivňující vzhled tisku Tipy pro barevný tisk Tisk fotografií Tisk z aplikací sady Microsoft Office Tisk určitých barev (např. barev loga společnosti) Nastavení jasu a intenzity výtisku Přístup k možnostem pro dosažení souladu barev Nastavení možností pro dosažení souladu barev Používání funkce Colour Swatch (Vzorník barev).

8

9 Používání nástroje Colour Correct (Oprava barev) Technické údaje Chybové kódy Rejstřík Informace o kontaktování společnosti Oki Předmluva> 5 POZNÁMKY, UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ POZNÁMKA: Poznámka poskytuje další informace, které doplňují hlavní text. UPOZORNĚNÍ Upozornění poskytuje dodatečné informace, jejichž ignorování může vést k chybnému fungování nebo poškození zařízení. VAROVÁNÍ Varování poskytuje dodatečné informace, jejichž ignorováním uživatel riskuje zranění. Abyste se svým zařízením dosáhli maximální kvality a výkonu, používejte pouze originální spotřebovávané díly Oki. Použití jiných výrobků než originálních výrobků Oki může způsobit omezení výkonu tiskárny a zneplatnění záruky. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozorněn&ie; a snadné digitální kopírování. > Síťový tisk a tisk z počítače Při připojení k síti může víceúčelové zařízení hrát úlohu síťové nebo počítačové tiskárny (dostupné v režimu skenování). > Odeslání více stránek Díky automatickému podavači dokumentů umožňuje zařízení vložit naráz až 50 stránek dokumentu, které budou postupně naskenovány. > Správa adresáře a profilů &ndaží ke zvětšení a zmenšení měřítka v krocích 1 % na hodnotu v rozmezí 25 % až 400 %. Měřítko lze vybrat i z předem nastavených hodnot. 2. Kvalita kopírování 3. Hustota kopie 4. Počet kopií Slouží k nastavení kvality kopírování. Slouží k nastavení úrovně hustoty. Slouží k zadání počtu kopií nebo ové adresy. OBLAST DISPLEJE A FUNKCÍ 5. Počet kopií 6. Copy Mode (Režim kopírování) 7. Scan Mode (Režim skenování) 8. Additional Settings (Dodatečná nastavení) Zobrazuje počet kopií. Slouží k výběru režimu kopírování. Slouží k výběru režimu skenování (výchozí pracovní režim). Slouží pro zadání dodatečných nastavení režimů kopírování a skenování. (Tato nastavení jsou dostupná jen po dobu 3 minut. Po třech minutách se nastavení automaticky vrátí na výchozí hodnoty.) Slouží k pohybu kurzoru na panelu LCD. Klávesy nahoru a dolů se používají k přepínání označení funkcí. Klávesa vlevo slouží k návratu na vyšší úroveň nastavení. Klávesa vpravo slouží k přechodu na nižší úroveň nastavení. Slouží k výběru a potvrzení aktuálního výběru nastavení. 9. Klávesy nahoru, dolů, vpravo, vlevo 10. OK/Select (Vybrat) Úvod> Zrušit/Návrat Slouží ke zrušení výběru a přechodu zpět na nejvyšší úroveň nastavení. Klávesa se používá ke zrušení jakýchkoli předchozích vstupů. Slouží k výběru existující adresy FTP pro funkci skenování. Klávesa je dostupná pouze v režimu skenování. Slouží k výběru existující ové adresy pro funkci skenování. Klávesa je dostupná pouze v režimu skenování. 12. FTP Address (Adresa FTP) 13. Address Book (Adresář) DALŠÍ OVLÁDACÍ PRVKY 14. Menu (Nabídka) 15. Reset 16. Power save (Úspora energie) 17. Kontrolky napájení Napájení Alarm Spánek 18. Mono (Monochromaticky) 19. Color (Barevně) 20. Zastavit Svítí, je-li zařízení zapnuté a připravené. Svítí, nastal-li chybový stav. Svítí, je-li zařízení v režimu úspory energie. Odeslání či kopírování dokumentu monochromaticky. Odeslání či kopírování dokumentu barevně. Slouží k zastavení všech operací (na panelu LCD se objeví obrazovka pohotovostního režimu pro příslušnou funkci). Nemá vliv na nastavení. Slouží k přístupu do nabídky nastavení zařízení. Slouží k vrácení všech nastavení skeneru na výchozí výrobní nastavení. Po stisknutí tlačítka přejde zařízení do režimu spánku (držení tlačítka stisknutého nefunguje). Úvod> 12 OVLÁDACÍ PANEL Ovládací panel umožňuje zásahy obsluhy a informuje o normálním provozu tiskárny i o situacích vyžadujících pozornost Na ovládacím panelu jsou následující 4 kontrolky a 2 tlačítka: Kontrolka napájení (tiskárna připravena) (zelená). Kontrolka papíru (žlutá). Kontrolka spotřebovávaných částí (žlutá). Kontrolka alarmu (žlutá). Tlačítko ON LINE. Tlačítko CANCEL. Tlačítka slouží k ovládání tiskárny a kontrolky informují o jejím provozním stavu. Úvod> 13 TLAČÍTKA Používání Tlačítka jsou označena texty ON LINE a CANCEL a každé má následující tři režimy provozu: REŽIM PROVOZU Krátké stisknutí (Stisknutí 1) Stisknutí po dobu 2 sekund (Stisknutí 2) Stisknutí po dobu 5 sekund (Stisknutí 5) POPIS Stisknutí tlačítka a jeho uvolnění do 2 sekund od stisknutí.

10 Činnost je spuštěna ihned po uvolnění tlačítka. Stisknutí tlačítka a jeho uvolnění po 2 až 5 sekundách od stisknutí. Činnost je spuštěna ihned po uvolnění tlačítka (kromě případu zrušení úlohy). Stisknutí tlačítka a přidržení po dobu 5 sekund nebo déle. Činnost je spuštěna po 5 sekundách od stisknutí tlačítka, a to i v případě delšího přidržení. Funkce Dále jsou uvedeny výsledky použití tlačítek v různých situacích. STAV PŘED TLAČÍTKO ONLINE TLAČÍTKO CANCEL STISKNUTÍM STISKNUTÍ STISKNUTÍ STISKNUTÍ STISKNUTÍ STISKNUTÍ STISKNUTÍ Online (režim nečinnosti) Přepnutí do Tisk stavu offline přehledu nabídky (*1) Přepnutí do Tisk stavu online přehledu nabídky (*2) Přepnutí do stavu offline Tisk ukázkového výtisku Tisk ukázkového výtisku (*2) Offline (režim nečinnosti) Online (příjem, zpracování nebo tisk dat) Zrušení úlohy (*3) Zrušení úlohy (*3) Požadavek Spuštění na ruční přísunu vkládání, papíru na doplnění papíru do víceúčelového zásobníku nebo informace o neshodě formátů papíru Úvod> 14 STAV PŘED TLAČÍTKO ONLINE TLAČÍTKO CANCEL STISKNUTÍM STISKNUTÍ STISKNUTÍ STISKNUTÍ STISKNUTÍ STISKNUTÍ STISKNUTÍ V zásobníku 1 došel papír nebo je zásobník 1 otevřený Zrušení úlohy (*3) Přetečení Zotavení z paměti nebo chybového neplatná data stavu a přepnutí do stavu online Uvíznutí papíru Zjištění, že toner nebyl vyměněn Při otevření a Zjištění, zavření krytu v že byl toner případě vyměněn spotřebování toneru *1: Přehled nabídky (neboli stavová stránka) obsahuje podrobné informace o nastavení a stavu tiskárny. *2: Přepnutí do stavu online po spuštění tisku. *3: Zrušení úlohy po 2 sekundách od stisknutí tlačítka (i v případě delšího přidržení tlačítka). KONTROLKY Obecné informace Stavy tiskárny (signalizované kontrolkami) lze zhruba rozdělit takto: Normální stav: tiskárna funguje normálně, tzn. že je ve stavu online nebo zpracovává úlohu. Stav varování: tiskárnu lze dále používat bez provedení zásahu, ale může nastat chyba. Chybový stav: tiskárnu nelze dále používat. Ke zotavení z chybového stavu je nutný zásah. Při vážných chybách není zotavení možné, takže je nutné obrátit se na servisního technika. Pokud nastane zároveň více stavů, kontrolky signalizují jen stav s nejvyšší prioritou. Signalizují stav varování a normální stav s nejvyšší prioritou. Úvod> 15 Funkce Dále jsou shrnuty funkce jednotlivých kontrolek: KONTROLKA Napájení (tiskárna připravena) Papír FUNKCE Signalizuje zapnuté napájení, stavy online, offline, úsporný režim, příjem dat, tisk, zrušení úlohy, zahřívání, průběh úpravy hustoty nebo nastavení teploty. Signalizuje varování nebo alarm při spotřebování papíru nebo požadavek na ruční vkládání. Spotřebovávané Signalizuje varování nebo alarm při uplynutí životnosti nebo části chybnou instalaci spotřebovávaných částí. Alarm Signalizuje uvíznutí papíru nebo otevřený kryt. Signalizace pomocí kontrolek a její význam Kontrolky mohou signalizovat mnoho různých stavů a situací, a to jednoduchých nebo kombinovaných. K tomu slouží následující signály: KONTROLKA SIGNALIZACE Napájení (tiskárna připravena) (zelená) NESVÍTÍ SVÍTÍ Blikání 1 (po 2 sekundách) Blikání 2 (po 500 milisekundách) Blikání 3 (po 120 milisekundách) STAV Napájení je vypnuté. Online (nečinnost). Offline (Takto kontrolka bliká při každé chybě. ) Probíhá příjem dat, tisk, zahřívání, úprava hustoty nebo nastavení teploty. Probíhá zrušení úlohy. Blikání 4 (Po dobu 4,5 s svítí a Úsporný režim. po dobu 0,5 s nesvítí.) Úvod> 16 KONTROLKA SIGNALIZACE Papír, NESVÍTÍ Spotřebováva SVÍTÍ né části, Alarm (žlutá) Blikání 1 (po 2 sekundách) STAV Online. Signalizace varování (lze tisknout). Došlo k chybě, ale po stisknutí tlačítka ON LINE nebo CANCEL lze pokračovat v tisku. Došlo k chybě. Je třeba vyměnit některou spotřebovávanou část nebo např. odstranit uvíznutý papír. Pak dojde k zotavení tiskárny z chybového stavu a lze pokračovat v tisku. Došlo k vážné chybě. Je nutné tiskárnu restartovat nebo kontaktovat servisní středisko. Blikání 2 (po 500 milisekundách) Blikání 3 (po 120 milisekundách) Úvod> 17 ZAČÍNÁME DOPORUČENÉ TYPY PAPÍRU Toto víceúčelové zařízení pracuje s mnoha různými typy médií, včetně papírů různých gramáží a velikostí, fólií a obálek.

11 Tato část poskytuje obecné rady ohledně výběru média a vysvětluje, jak každý typ média používat. Nejlepšího výkonu tiskárny dosáhnete při používání standardního papíru o gramáži 75 až 90 g/m2, který je určen pro kopírky a laserové tiskárny. Vhodné typy: > papír Arjo Wiggins Conqueror Colour Solutions 90 g/m2, > papír Colour Copy od firmy Neusiedler. Použití papíru s výrazným reliéfem nebo hrubého papíru s texturou se nedoporučuje. Mohou se používat předtištěné formuláře, ale inkoust se nesmí rozmazávat, je-li vystaven vysoké zapékací teplotě během procesu tisku. Obálky nesmí být zkroucené, zvlněné ani jinak zdeformované. Jejich chlopeň musí mít obdélníkový tvar a musí být opatřena lepidlem, které zůstává neporušené i při vystavení tlaku válce a vysoké zapékací teplotě (používané v tomto typu tiskárny). Obálky s okénky nejsou vhodné. Fólie by měly být typu, který je určen pro použití v kopírkách a laserových tiskárnách. Doporučujeme používat průsvitné fólie Oki (objednací číslo ). Nepoužívejte kancelářské fólie určené pro ruční popisování fixem. Tyto fólie se v zapékací jednotce roztaví a způsobí poškození tiskárny. Rovněž štítky musejí být určeny pro použití v kopírkách a laserových tiskárnách. Fólie, na které jsou štítky nalepeny, musí být štítky zcela pokrytá. Štítky jiného typu mohou tiskárnu poškodit, protože se při tiskovém procesu mohou odlepovat. Vhodné typy: > štítky Avery White Laser Label typu 7162, 7664, 7666 (formát A4) nebo 5161 (formát Letter), > štítky řady Kokuyo A693X (formát A4) nebo A650 (formát B5). Doporučujeme vizitky vyrobené společností Oki (objednací číslo ). Začínáme> 18 ZÁSOBNÍK VELIKOST A6 A5 B5 Executive A4 Letter Legal 13" Legal 13,5" Legal 14" ROZMĚRY 105 x 148mm 148 x 210mm 182 x 257mm 184,2 x 266,7mm 210 x 297mm 215,9 x 279,4mm 216 x 330mm 216 x 343mm 216 x 356 mm Lehký Střední Těžký g/m g/m g/m2 GRAMÁŽ (G/M2) Pokud máte ve víceúčelovém zásobníku papíru vložený stejný papír, můžete tiskárnu nastavit tak, aby v případě, že dojde papír v aktuálně používaném zásobníku, automaticky přepnula na jiný zásobník. Při tisku z aplikace v systému Windows lze tuto funkci zapnout prostřednictvím nastavení v ovladači tiskárny. Při tisku v jiných systémech lze tuto funkci zapnout pomocí nabídky Print (Tisk) na tiskárně. VÍCEÚČELOVÝ ZÁSOBNÍK Ve víceúčelovém zásobníku lze použít papír stejných velikostí jako v standardním zásobníku, ale s gramáží od 75 do 203 g/m2. Pro velmi těžký papír používejte zadní výstupní zásobník pro listy lícem nahoru. Dráha papíru tiskárnou tak bude téměř rovná. Z víceúčelového zásobníku je možné podávat papír o šířce nejméně 105 mm a délce až 1200 mm (tisk plakátů). Při používání papíru o délce větší než 356 mm (Legal 14") používejte papír s gramáží 90 až 128 g/m2 a zadní výstupní zásobník pro listy lícem nahoru. Pro tisk na obálky a fólie používejte víceúčelový zásobník. Maximální výška balíku médií v zásobníku je 10 mm, proto lze do zásobníku najednou vložit až 50 fólií nebo 10 obálek. Papír a fólie musíte vkládat tiskovou stranou nahoru a horní hranou směrem do tiskárny. Začínáme> 19 VÝSTUPNÍ ZÁSOBNÍK PRO LISTY LÍCEM DOLŮ Zásobník pro listy lícem dolů umístěný v horní části tiskárny pojme až 250 listů standardního papíru o gramáži 80 g/m2. Maximální gramáž vkládaného papíru je 120 g/m2. Stránky tištěné ve vzestupném pořadí (strana 1 jako první) budou v zásobníku seřazeny vzestupně avšak lícem dolů (poslední stránka nahoře). ZÁSOBNÍK PRO LISTY LÍCEM NAHORU Chcete-li používat zadní výstupní zásobník pro listy lícem nahoru, musíte ho otevřít a vytáhnout podpěru papíru. Papír pak bude z tiskárny vycházet do tohoto zásobníku a to bez ohledu na nastavení ovladače. Výstupní zásobník pro listy lícem nahoru pojme až 100 listů standardního papíru o gramáži 80 g/m2. Maximální gramáž vkládaného papíru je 203 g/m2. Pro papír o gramáži větší než 120 g/m2 vždy používejte tento výstupní zásobník nebo víceúčelový vstupní zásobník. Začínáme> 20 VKLÁDÁNÍ PAPÍRU ZÁSOBNÍK 1. Vytáhněte zásobník papíru z tiskárny. 2. Papíry, které chcete vložit, uvolněte podle obrázku, tj. na hranách (1) a uprostřed (2), aby byly jednotlivé listy řádně odděleny, a potom je znovu zarovnejte sklepáním o rovnou podložku (3).

12 1 2 3 Vkládání papíru> Vložte papír (hlavičkový papír vkládejte lícem dolů a horním okrajem směrem k přední části tiskárny) Upravte zadní zarážku (1) a vodítka papíru (2) podle velikosti používaného papíru. Ochrana před uvíznutím papíru: > Nenechávejte volné místo mezi papírem a zadní zarážkou a mezi papírem a bočními vodítky papíru. > Nepřeplňujte zásobníky papíru. Kapacita zásobníku závisí na typu papíru. > Nevkládejte poškozený papír. > Nevkládejte současně papír různých velikostí a typů. > Nevytahujte zásobník během tisku. > Zásobník papíru zavírejte jemně. 5. Při tisku lícem dolů zkontrolujte, zda je zásobník (zadní) pro odkládání lícem nahoru (3) uzavřen. (Papír vystupuje z tiskárny nahoře.) Kapacita odkládacího zásobníku je asi 250 listů v závislosti na gramáži papíru. Při tisku lícem nahoru zajistěte, aby zásobník (zadní) pro odkládání lícem nahoru (3) byl otevřen a aby byla vysunuta podpěra papíru (4). Papír se odkládá v obráceném pořadí stránek a kapacita odkládacího zásobníku je přibližně 100 listů v závislosti na gramáži papíru. Vkládání papíru> Pro těžký papír (vizitky apod.) používejte vždy zásobník pro odkládání lícem nahoru (zadní). 3 4 UPOZORNĚNÍ Neotvírejte ani nezavírejte zadní výstup papíru při tisku. Papír by mohl uvíznout. Vkládání papíru> 23 VÍCEÚČELOVÝ ZÁSOBNÍK 1. Otevřete víceúčelový zásobník papíru a jemným tlakem na plošinu pro papír (1) se přesvědčete, že zaklapla Vložte papír a upravte vodítka papíru (2) podle velikosti použitého papíru. > Při tisku na hlavičkové papíry vkládejte papír do víceúčelového zásobníku předtištěnou stranou nahoru a horním okrajem směrem do tiskárny. > Obálky by měly být vkládány lícem nahoru, horní hranou doleva a kratší stranou do tiskárny. > Nepřekračujte kapacitu papíru (přibližně 50 listů nebo 10 obálek). Maximální výška stožku papíru je 10mm. 3. Stisknutím západky (3) dovnitř uvolněte desku s papírem tak, aby byl papír zvednut a pevně sevřen. V nabídce Media (Média) nastavte správnou velikost papíru pro víceúčelový zásobník papíru. Poznámka: Před zavřením víceúčelového zásobníku musíte desku pro papír (1) sklopit tak, aby zaklapla. Vkládání papíru> 24 KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ POŽADAVKY NA MINIMÁLNÍ KONFIGURACI Tato víceúčelové zařízení vyžaduje k dosažení nejlepších výsledků následující konfiguraci: Odesílání ů: > Síť TCP/IP. > Server SMTP a volitelně server POP3. Archivování dokumentů prostřednictvím intranetu > Prostředí protokolu FTP, HTTP nebo CIFS. > Systém Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, server HTTP nebo FTP. INFORMACE PŘED INSTALACÍ Chcete-li pomocí víceúčelového zařízení odesílat naskenované soubory em nebo pomocí protokolu FTP, musíte ho v síti správně nakonfigurovat. Chcete-li, aby ostatní zařízení rozpoznala víceúčelové zařízení v síti, musíte nastavit následující síťové parametry: Zapnutí protokolu DHCP: Adresa IP: Maska podsítě: Adresa IP brány: Server DNS: Server SMTP: Port SMTP: Server POP3: Port POP3: Konfigurace zařízení> 25 Vysvětlení: 1. Zapnutí protokolu DHCP: Chcete-li, aby zařízení získávalo adresu IP, masku podsítě a adresu brány automaticky ze serveru DHCP, zvolte hodnotu Yes (Ano). Po změně nastavení z hodnoty Disable (Vypnuto) na hodnotu Enable (Zapnuto) vypněte modul skeneru a znovu ho zapněte. 2. Adresa IP: Jedná se o adresu IP přiřazenou zařízení správcem sítě. 3. Maska podsítě: Jedná se o masku podsítě přiřazenou správcem sítě. 4. Adresa IP brány: Jedná se o adresu IP brány přiřazenou správcem sítě. 5. Server SMTP: Jedná se o adresu IP poštovního serveru SMTP přiřazenou správcem sítě. 6. Port SMTP: Číslo portu poštovního serveru SMTP. 7. Server DNS: Jedná se o adresu IP serveru DNS přiřazenou správcem sítě. 8. Server POP3: Jedná se o adresu IP serveru POP3. 9. Port POP3: Jedná se o číslo portu serveru POP3. Pokud poštovní server vyžaduje před odesíláním ů ze zařízení ověřování protokolem POP3, zadejte název nebo adresu IP serveru DNS a číslo portu serveru POP3. POZNÁMKA: 1. Server DHCP: Při každém připojení k síti je hostiteli automaticky přidělena jedinečná adresa IP pomocí protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Správa adres IP je tak pro správce sítě jednodušší. Pokud je v síti k dispozici server DHCP, není nutné informace o protokolu TCP/IP, masce podsítě, adrese brány a názvu DNS zadávat. Víceúčelové zařízení tyto informace získá automaticky. Konfigurace zařízení> Adresa IP: Adresa IP (Internet Protocol) jednoznačně identifikuje připojení hostitele k síti IP.

13 Adresu IP přiřazuje správce systému nebo návrhář sítě. Adresa IP se skládá ze dvou částí. Jedna z nich označuje síť a druhá označuje daný uzel. Adresa IP je obvykle udávána jako posloupnost čtyř čísel oddělených tečkami. Každé číslo může být v rozsahu 0 až 255. Například SMTP: (Simple Mail Transfer Protocol) je hlavním komunikačním protokolem pro odesílání a přijímání ů na Internetu. 4. DNS: (Domain Name System). Server DNS identifikuje hostitele pomocí názvů namísto adres IP. Je-li v síti k dispozici server DNS, můžete místo číselného názvu serveru SMTP či POP3 zadávat název domény. Například: Pegasus.com.tw místo POP3: POP3 je nejnovější verze protokolu POP (Post Office Protocol). Jedná se o službu, která ukládá a zpřístupňuje y pro různé klientské počítače, které nemají přístup k Internetu 24 hodin denně. y jsou na serveru POP3 uloženy do doby, než se uživatel přihlásí. FUNKCE KOMUNIKACE PO INTERNETU Skenování do u Víceúčelové zařízení umožňuje odeslat naskenovaný dokument na ové adresy v síti. Dokument je nejprve naskenován, potom je převeden do standardního formátu PDF, JPEG, TIFF nebo MTIF (Multi-page TIFF) a nakonec je v reálném čase odeslán vzdáleným příjemcům jako ová příloha. Odešlete-li z víceúčelového zařízení , používá toto zařízení při přenosu odchozích ů na poštovní server SMTP protokol SMTP a potom tyto y odešle příjemcům prostřednictvím Internetu. Skenování na server FTP Tato funkce se používá na intranetu s protokolem FTP (File Transfer Protocol), HTTP (Hypertext Transfer Protocol) nebo CIFS (Common Internet File System). Víceúčelové zařízení umožňuje ukládat naskenované dokumenty ve standardním formátu PDF, JPEG, TIFF nebo MTIFF přímo na určený server nebo do určeného počítače v síti. Konfigurace zařízení> 27 Protokol CIFS je systém sdílení souborů v systému Microsoft Windows. Tato archivovací funkce je jedinečná v tom, že umožňuje všem uživatelům v podniku sdílet jediné zařízení k odesílání dokumentů do všech složek souborů na vyhrazeném serveru nebo v konkrétním počítači. Konfiguraci zařízení můžete provést třemi způsoby: z ovládacího panelu, z webové stránky víceúčelového zařízení, z nástrojů pro správu víceúčelového zařízení (další informace najdete v uživatelské příručce Network Setup Tool (Nástroj pro nastavení sítě) na disku CD-ROM dodaném se zařízením). Než bude zařízení schopné odesílat naskenované dokumenty do sítě, musí správce systému zadat následující nastavení a cílová místa. > Parametry sítě a e- mailu: Jedná se o parametry protokolů TCP/IP, SMTP a POP3, které slouží k odesílání naskenovaných dokumentů na ové adresy. > Cílová umístění archivovaných souborů: Definují protokoly a cílová umístění, které se budou používat k odesílání naskenovaných dokumentů na servery FTP, weby nebo počítače v síti. POZNÁMKA: 1. Pokud správce systému zvolil použití protokolu DHCP, nastaví se adresa IP protokolu TCP/IP, adresa brány, maska podsítě a název serveru DNS automaticky. 2. Při první instalaci víceúčelového zařízení doporučujeme, aby správce ponechal výchozí nastavení systému nezměněná. Nastavení lze kdykoliv změnit později, až se blíže seznámíte s provozem a funkcemi zařízení. Konfigurace zařízení> 28 KONFIGURACE Z WEBOVÉ STRÁNKY 1. Zadejte adresu IP víceúčelového zařízení do pole Adresa v prohlížeči a stiskněte klávesu Enter. Zobrazí se webová stránka víceúčelového zařízení. Například: 2. Klepněte na každou položku v nabídce a zadejte příslušnou hodnotu. POZNÁMKA: Nastavení správce jsou chráněna heslem. Doporučujeme, aby správce systému vytvořil nové heslo, protože zařízení je dodáváno bez hesla. KONFIGURACE Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko Menu (Nabídka). OBSAH JEDNOTLIVÝCH NABÍDEK Information (Informace) POLOŽKA Model Serial number (Výrobní číslo) F/W version (Verze firmwaru) POPIS NEBO MOŽNOSTI VÝBĚRU Zobrazuje název modelu. Zobrazuje výrobní číslo. Zobrazuje verzi firmwaru. Konfigurace zařízení> 29 Nabídka Printer (Tiskárna) POLOŽKA Tray 1 Paper Size (Velikost papíru v zásobníku 1) Tray 2 Paper Size (Velikost papíru v zásobníku 2) MP Paper Size (Velikost papíru ve víceúčelovém zásobníku) Tray 1 Media Weight (Gramáž médií v zásobníku 1) Tray 1 Media Type (Typ médií v zásobníku 1) MP Media Weight (Gramáž médií ve víceúčelovém zásobníku) POPIS NEBO MOŽNOSTI VÝBĚRU Letter, Legal, A4, B5, A5. Letter, Legal, A4, B5, A5. Letter, Legal, A4, B5, A5. Light, Medium, Heavy (Lehký, Střední, Těžký). Plain, Letterhead, Bond, Recycled, Rough (Běžný, Hlavičkový, Dokumentový, Recyklovaný, Hrubý). Medium, Heavy, Ultra Heavy (Střední, Těžký, Velmi těžký).

14 MP Media Type (Typ médií Plain, Letterhead, Transperency, Label, Bond, ve víceúčelovém Recycled, CardStock, Rough (Běžný, Hlavičkový, zásobníku) Fólie, Štítky, Dokumentový, Recyklovaný, Čtvrtky, Hrubý). Auto Density Adjust (Automatická úprava hustoty) Density Adjustment (Úprava hustoty) Auto Color Registration (Automatický soutisk barev) ON (Zapnuto), OFF (Vypnuto). Zvolte, má-li být prováděna automatická úprava hustoty. Zvolte, má-li být prováděna úprava hustoty. Zvolte, má-li být prováděn automatický soutisk barev. Síťová nastavení POLOŽKA IP Address (Adresa IP) Subnet Mask (Maska podsítě) Gateway IP (Adresa IP brány) DNS Server (Server DNS) DHCP Enable (Zapnutí protokolu DHCP) POPIS NEBO MOŽNOSTI VÝBĚRU Adresa IP víceúčelového zařízení. Adresa IP masky podsítě. Adresa IP brány sítě. Adresa IP serveru DNS. Chcete-li protokol DHCP zapnout, zvolte hodnotu YES (ANO). Konfigurace zařízení> 30 Mail Server (Poštovní server) POLOŽKA SMTP Server (Server SMTP) SMTP Port (Port SMTP) POP3 Server (Server POP3) POP3 Port (Port POP3) Def. Subject (Výchozí předmět) POPIS NEBO MOŽNOSTI VÝBĚRU Adresa IP serveru SMTP. Číslo portu serveru SMTP. Adresa IP serveru POP3. Číslo portu serveru POP3. Výchozí text pro pole Předmět ových zpráv odesílaných z víceúčelového zařízení. Je povoleno maximálně 64 znaků. Výchozí předmět bude použit pouze v případě, že pole Předmět ové zprávy odesílané z víceúčelového zařízení zůstane prázdné. Def. From Výchozí odesílatel ů odeslaných z víceúčelového (Výchozí odesílatel) zařízení C5510. Je povoleno maximálně 64 znaků. Scan Size Limit (Maximální velikost naskenovaného dokumentu) Určuje maximální velikost ové přílohy odesílané z víceúčelového zařízení. Možnosti: 1 MB, 3 MB, 5 MB, 10 MB, 30 MB, No limit (Bez omezení). Report Print (Tisk sestav) POLOŽKA Menu Map (Přehled nabídek) POPIS NEBO MOŽNOSTI VÝBĚRU Pomocí tohoto příkazu můžete vytisknout přehled nabídek. Demo Page Pomocí tohoto příkazu můžete vytisknout ukázkovou (Ukázková stránka) stránku. Job Counting (Počet úloh) Consumable Remaining (Zbývající spotřebovávané části) Pomocí tohoto příkazu můžete vytisknout počet úloh. Pomocí tohoto příkazu můžete vytisknout informace o zbývajících spotřebovávaných částech. Scan to Log Report Pomocí tohoto příkazu můžete vytisknout informace o (Protokol úloh úlohách skenování s odesláním. skenování s odesláním) Konfigurace zařízení> 31 Management (Správa) POZNÁMKA: 1. Nabídka Management (Správa) je chráněna heslem. Doporučujeme, aby správce systému z důvodu zajištění zabezpečení vytvořil nové heslo, protože zařízení je dodáváno bez hesla. 2. Zabezpečení lze nezávisle rozdělit na nastavení možností Scan-to Restriction (Omezení skenování s odesláním) a PIN Setting (Nastavení kódu PIN - omezení kopírování). Úplné omezení skeneru však vyžaduje, aby byly použity obě možnosti a aby první číslice každého kódu PIN byly stejné. Scan To Restriction (Omezení skenování s odesláním): Po zapnutí této možnosti budete požádáni o čtyřciferný kód PIN. Ačkoli je nutno zadat 4 číslice, ve skutečnosti je ověřována pouze první číslice. PIN Setting (Nastavení kódu PIN - omezení kopírování): Tato funkce vyžaduje čtyř až šesticiferný kód PIN. Na rozdíl od možnosti Scan-to restriction (Omezení skenování s odesláním) jsou ověřovány všechny číslice. POLOŽKA Password (Heslo) POPIS NEBO MOŽNOSTI VÝBĚRU Chce-li správce změnit heslo, může zde zadat nové heslo. (Do tohoto pole můžete zadat maximálně 8 alfanumerických znaků. Při zadávání znaků se rozlišují malá a velká písmena.) Možnosti: Off (Vypnuto), 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Poznámka: Obrazovka pro zadání kódu PIN ID se zobrazí v případě, že je možnost PIN Setting (Nastavení PIN) nastavena na hodnotu Enable (Zapnuto). V případě, že je při dokončení odesílání u vybrána hodnota Yes (Ano), zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda uživatel chce novou adresu příjemce přidat do adresáře v zařízení. Možnosti: Yes (Ano), No (Ne) Pin Setting (Nastavení kódu PIN) Možnosti: On (Zapnuto), Off (Vypnuto) Poznámka: Obrazovka pro zadání kódu PIN ID se zobrazí v případě, že je možnost PIN Setting (Nastavení kódu PIN) nastavena na hodnotu Enable (Zapnuto). Zadejte 4 až 6 znaků kódu PIN ID. Méně znaků než 4 bude odmítnuto. Power Saving (Úspora energie) Vyberte toto nastavení, chcete-li, aby se zařízení po určité době nečinnosti přepnulo do úsporného režimu. Možnosti: Off (Vypnuto), 5, 15, 30, 60, 240 minut. Scan To Restriction (Omezení skenování s odesláním) Add To Address On (Přidání adresy příjemce zapnuto) Konfigurace zařízení> 32 POLOŽKA Using Language (Používaný jazyk) POPIS NEBO MOŽNOSTI VÝBĚRU Vyberte jazyk, ve kterém se budou zobrazovat zprávy na displeji. Možnosti: Eng (angličtina), Fra (francouzština), Ita (italština), Spa (španělština), Ger (němčina), Por (portugalština), Dut (holandština), Dan (dánština), Swe (švédština), Nor (norština), Gre (řečtina).

15 POPIS NASTAVENÍ SPRÁVCE POZNÁMKA: Nastavení správce jsou chráněna heslem. Doporučujeme, aby správce systému zabezpečil zařízení vytvořením nového hesla, protože zařízení je dodáváno bez hesla. POLOŽKA Management (Správa) POPIS NEBO MOŽNOSTI VÝBĚRU Možnosti: Password (Heslo), Scan to Restriction (Omezení skenování s odesláním), Add To Addr. On (Přidání adresy příjemce zapnuto), Pin Setting (Nastavení kódu PIN), Power Saving (Úspora energie), Using Language (Používaný jazyk), Scan-to Log Report (Protokol úloh skenování s odesláním). Scan-to Profiles Pomocí této možnosti lze vytvořit profily cílových umístění (Profily skenování s archivovaných souborů, do kterých se budou ukládat odesláním) naskenované obrázky. Address Book (Adresář) Nastaví seznam ových adres, na které se budou odesílat naskenované obrázky, pomocí webové stránky nebo nástroje Network Setup Tool (Nástroj pro nastavení sítě). Poznámka: Adresář nelze přiřadit prostřednictvím ovládacího panelu. Logout (Odhlásit) Odhlášení z nastavení správce. Konfigurace zařízení> 33 Nastavení Scan-to Profiles (Profily skenování s odesláním) POZNÁMKA: Tato nastavení lze provést pouze pomocí webové stránky nebo nástroje pro nastavení sítě. Nelze ho provést z ovládacího panelu. POLOŽKA Protocol (Protokol) POPIS NEBO MOŽNOSTI VÝBĚRU Zvolte protokol požadovaný pro ukládání naskenovaných obrázků. Možnosti: *FTP, *HTTP, *CIFS Target *URL (Cílová adresa URL) Port Zadejte adresář, do kterého se uloží naskenovaný dokument. Pokud je číslo portu protokolu jiné než výchozí, zadejte ho do tohoto pole. Výchozí nastavení: FTP:21, CIFS:139 Zadejte název souboru, do kterého se uloží naskenovaný obrázek. Nebo chcete-li, aby se název souboru měnil s časem, zadejte #Y#M#D#h#m#s#n. (Písmena Y, M, D, h, m, d, n postupně označují rok, měsíc, den, hodinu, minutu, sekundu a pořadové číslo. ) Název souboru test#m#s například bude v koncové části obsahovat minuty a sekundy, tj. například test1120, test1260 atd. * Adresář se liší v závislosti na protokolu. Směrování začíná kořenovým adresářem daného protokolu (FTP, HTTP, CIFS). Například: ftp://, a file:\\. File name (Název souboru) Konfigurace zařízení> 34 VYSVĚTLENÍ ARCHIVOVACÍCH PROTOKOLŮ FTP Zkratka FTP znamená File Transfer Protocol (Protokol pro přenos souborů). Jedná se o běžnou metodu přenosu souborů pomocí Internetu z jednoho počítače na druhý. Protokol FTP je specifikovaný v dokumentu RFC 959[FTP]. Než začnete protokol FTP používat k ukládání dokumentů, musíte mít na serveru FTP platný uživatelský účet s heslem a s oprávněními zapisovat do adresáře, do kterého chcete soubory ukládat. Chcete-li z víceúčelového zařízení přidat podadresář, musíte mít oprávnění k přidávání nových adresářů. HTTP Protokol HTTP je specifikovaný v dokumentu RFC 2616[HTTP 1.1] a jako výchozí port používá port číslo 80. Pokud k ukládání souborů nepoužíváte port HTTP, musíte ve víceúčelovém zařízení změnit port HTTP na port webového serveru. Obecně řečeno: Webový server s protokolem HTTP zpravidla používá pro ověřování uživatelů anonymní účet, aby mohl uživatel přejít přímo na webovou stránku bez zadávání uživatelského jména a hesla. Pokud server HTTP používá k ověřování uživatelů anonymní účet a používáte-li víceúčelové zařízení k ukládání souborů na tento server, nemusíte již zadávat žádný text do polí Login name (Uživatelské jméno) a Password (Heslo). Pokud však server HTTP k ověřování připojení k dané webové stránce nepoužívá anonymní účet, musí uživatel při prvním připojení k webové stránce zadat uživatelské jméno a heslo. V tomto režimu je funkce ukládání souborů dostupná jen po zadání uživatelského jména a hesla povoleného serverem do polí Login name (Uživatelské jméno) a Password (Heslo). Před použitím protokolu HTTP proto musíte zkontrolovat, jaký režim webový server povoluje. Není-li režim anonymního přístupu povolen, musíte mít na serveru HTTP platný účet a heslo. Protože víceúčelové zařízení kontroluje před ukládáním souborů a zápisem souborů po skenování do zadaného adresáře, zda daný cílový adresář skutečně existuje, musíte mít oprávnění jak k zápisu na webový server, tak k procházení tohoto adresáře, jinak nebude víceúčelové zařízení moci soubor do adresáře zapsat. Konfigurace zařízení> 35 Chcete-li víceúčelové zařízení používat nejen k provádění nastavení webového serveru, ale také k ukládání souborů, musíte potvrdit, že příslušný účet pro připojení k webovému serveru má oprávnění k zápisu. Jinak nebude víceúčelové zařízení moci zapisovat naskenované soubory do systému souborů.

16 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Nastavení anonymního přístupu k serveru IIS: Spusťte ovládací panel Správce služeb Internetu. Vyberte výchozí webový server a pravým tlačítkem klepněte na složku C:\Inetpub\wwwroot\X cabinet. Klepněte na příkaz Properties (Vlastnosti). Konfigurace zařízení> V dialogovém okně X cabinet klepněte na kartu Zabezpečení adresáře a pak klepněte na tlačítko Upravit ve skupinovém rámečku Anonymní přístup a řízení ověřování. Zkontrolujte, zda je v dialogovém okně Metody ověřování vybrána možnost Anonymní přístup. 5. Klepnutím na tlačítko Upravit otevřete dialogové okno Účet anonymního uživatele. POZNÁMKA: Účet uložený v systému počítače, v souboru username musí mít dostatečná oprávnění k přístupu k souborovému systému. Nastavení přístupu s oprávněními k serveru IIS: 1. Stejně jako v části Nastavení anonymního přístupu k serveru IIS spusťte Správce služeb Internetu a vyberte Výchozí webový server. Pravým tlačítkem klepněte na složku C:\Inetpub\wwwroot\X cabinet a v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti. Konfigurace zařízení> V dialogovém okně vlastností klepněte na kartu Adresář. Vyberte oprávnění pro čtení, zápis a procházení adresářů. POZNÁMKA: Pokud server používá souborový systém NTFS a pokud chcete, aby server IIS používal anonymní účet k přístupu k souborům v adresáři C:\Inetpub\wwwroot\X cabinet\files, musí mít anonymní účet příslušná oprávnění. Měli byste provést tato nastavení: 1. V Průzkumníku Windows klepněte pravým tlačítkem na adresář C:\Inetpub\wwwroot\X cabinet\files a pak na příkaz Vlastnosti. 2. V dialogovém okně Soubor klepněte na kartu Zabezpečení a vyberte položku Everyone (Všichni). 3. Vyberte oprávnění pro čtení a spouštění, seznam vlastností složky, čtení i zápis. Nyní má každý uživatel oprávnění spravovat všechny soubory v daném adresáři a může do něj ukládat soubory. POZNÁMKA: 1. Z důvodu zabezpečení naskenovaných souborů by neměla mít skupina uživatelů Everyone (Všichni) plná oprávnění k danému adresáři. Proto doporučujeme nastavit v souborové sytému oprávnění k ukládání souborů do daného adresáře pro anonymní účet serveru IIS nebo pro uživatele či skupiny, které mohou používat pouze tento adresář. 2. Poznámka: Pomocí protokolu HTTP nelze z tohoto víceúčelového zařízení přidat na server podadresář. Konfigurace zařízení> 38 Používáte-li server Apache jako server HTTP, musí tento server (podle své dokumentace) obsahovat skript ke spuštění metody PUT protokolu HTTP. Přestože je k dokumentaci připojen příklad v jazyce Perl, budete muset tento skript před použitím změnit, protože víceúčelové zařízení používá blokové kódování přenosu. Server Apache musí být také nastaven tak, aby toto víceúčelové zařízení akceptoval. Další informace najdete v příslušné dokumentaci k serveru Apache. CIFS CIFS (sdílení sítě Windows) je protokol pro ukládání souborů obvykle používaný pro sdílení prostředků v síti počítačů se systémem Microsoft Windows. Nastavte sdílený adresář stejně jako při nastavování sítě pro sdílení prostředků v systému MS Windows. V režimu na úrovni složek v systému Windows 9x či Me použijte pro heslo složky víceúčelového zařízení heslo pro úplné řízení daného adresáře a uživatelské jméno ponechejte prázdné. V režimu na úrovni uživatele v systému Windows NT či 2000 použijte pro uživatelské jméno a heslo složky víceúčelového zařízení účet a heslo s oprávněním k zápisu. POZNÁMKA: V systému Windows NT lze jako účet pro ukládání souborů použít pouze místní účet. Pokud přidáváte doménu systému Windows NT, není doménový účet vhodný jako účet pro ukládání souborů. Pro referenci je níže uveden obrázek dialogového okna pro nastavení sdílení serveru CIFS v systému Windows Klepněte na kartu Sharing (Sdílení). Vyberte možnost Full (Úplný). Zde zadejte heslo Konfigurace zařízení> 39 TISKÁRNA NASTAVENÍ TISKÁRNY V SYSTÉMU WINDOWS Nabídky na displeji tiskárny poskytují přístup k mnoha možnostem nastavení. Také ovladač tiskárny pro systém Windows obsahuje nastavení pro mnohé z těchto položek. Když jsou položky v ovladači tiskárny a v nabídce stejné, pak budou při tisku dokumentu ze systému Windows položky v nabídkách přepsány nastavením v ovladači tiskárny. Obrázky v této kapitole zobrazují dialogová okna systému Windows XP. Dialogová okna v jiných verzích systému Windows se mohou mírně lišit. NASTAVENÍ OVLADAČE TISKÁRNY Ovladač tiskárny lze nastavit v okně Tiskárny systému Windows (okno Tiskárny a faxy v systému Windows XP) nebo z příslušné aplikace systému Windows. Nastavení ovladače provedená v systému Windows platí jako výchozí a uchovávají se i po vypnutí systému Windows.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500 B6250/B6500 Uživatelská příručka B6250/B6500 PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a aktuální. Společnost Oki nemá žádnou zodpovědnost za následky

Více

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití hp LaserJet 1150 1300 1300n použití tiskárna hp LaserJet 1150 a tiskárna hp LaserJet 1300 series uživatelská příručka Informace o autorských právech Copyright společnost Hewlett-Packard 2003 Všechna práva

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ MFC-9440CN MFC-9840CDW DCP-9040CN DCP-9045CDN Verze 0 CZE Obsah Část I Windows 1 Tisk 2 Použití ovladače tiskárny Brother...2 Tisk dokumentů...3 Oboustranný tisk...4 Zásady

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE Stručná referenční příručka 604P17523 CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE využitím všech možností přístroje. S přístrojem je dodáván disk CD-ROM Training and Information (Školení a informace). Disk obsahuje

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series HP Deskjet 3520 e-all-in-one series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP e-all-in-one Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7 Automatické

Více

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Uživatelská příručka M276 Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 200 color M276 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka Tiskárny HP LaserJet 1022, 1022n a 1022nw Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100 Uživatelská příručka HP Officejet Pro 8100 Tiskárna HP Officejet Pro 8100 eprinter Návod k obsluze Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. vydání, 1/2014

Více

B6200/B6300. uživatelská příručka

B6200/B6300. uživatelská příručka B6200/B6300 uživatelská příručka PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a platné. Výrobce nemá žádnou zodpovědnost za následky chyb, které jsou

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Návod k použití Vážený zákazníku, naléhavě vás žádáme, abyste si před použitím v zájmu bezpečnosti a pohodlí pozorně přečetli kapitolu Bezpečnost [ 109]. Gratulujeme vám ke koupi koncového komunikačního

Více

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo.

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo. Příručka uživatele Laserová tiskárna Brother HL-1110(E) HL-111(E) Pro zrakově postižené uživatele Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené

Více

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka Tiskárna HP LaserJet P2015 Series Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele

tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele p íručka uživatele tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele Autorská práva a licence Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Veškerá práva vyhrazena. Kromě případů vymezených autorskými zákony

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou

Více

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL: AR-568 AR-560 AR-56 AR-568D AR-560D AR-56D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH ÚVOD... POUŽITÍ NÁVODU K OBSLUZE... ROZDÍLY MEZI MODELY... 5 INSTALACE PŘED INSTALACÍ SOFTWARE...

Více

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2 Obsah Bezpečnostní informace...15

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více