Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele"

Transkript

1 6 Příručka uživatele Aktualizováno:

2 Obsah Charakteristika programu Používané zkratky Formuláře pro Koloběh formulářů Prostředí u Spuštění Přihlášení Odhlášení uživatele Přepínání mezi uživatelskými účty Anonymní uživatel Vyžádání nového hesla Přístup k šablonám formulářů Složky se šablonami formulářů Listování seznamem formulářů Seznam formulářů Zobrazení složek Vyhledávání a filtrace zobrazení Vyhledávání formulářů Parametry hledání Filtrace zobrazení seznamů formulářů Archiv formulářů Spisové znaky Verze dokumentů Přílohy Podrobnosti o uloženém formuláři Sdílené dokumenty Sdílení dokumentu s jiným uživatelem Seznam sdílených dokumentů Nastavení prostředí u Informace o uživateli Adresy

3 7.3. Nastavení aplikace Zařazení do skupin Správa skupin Změna hesla nebo certifikátu Změna hesla Změna hesla uživatele s provázanými účty Nastavení certifikátů Nepřítomnost uživatele Můj globální zástupce Mí přímí podřízení Podpisová kniha Pověření ke správě certifikátů Moje certifikáty Detail certifikátu Autorizace přidělené mně Provázaní uživatelé Ukázka použití formuláře Inicializace formuláře Vrácení formuláře Přepracování formuláře Schválení formuláře Uzavření formuláře Form Filler Instalace programu Samostatná aplikace Zásuvný modul prohlížeče Internet Explorer Mozilla Firefox Formuláře Otevření formuláře Publikovaný a nepublikovaný formulář Přípony formulářů Otevření zaheslovaného formuláře ZFO Otevření formuláře z přílohy u Otevření formuláře z URL adresy Bezpečnost formulářů Vlastnosti dokumentu Obecné Popis formuláře

4 Zabezpečení Zobrazení Volby zobrazení Panel Rychlý přístup Menu Soubor Pás karet Pracovní panely Stavový řádek Záložky Správa záložek Hlasové funkce Povolení hlasových funkcí Potlačení hlasových funkcí Ovládání hlasového výstupu Podpora programů typu screenreader Práce s formulářem Editační pole v Form Filler Editovatelné pole pro výpočet Pole s bohatým formátováním (Rich-text) Pole pro kreslení Opakovatelné části formuláře Přidávání sekcí Odebírání sekcí Vyprazdňování polí Ukládání a odesílání formulářů Ukládání formuláře Odeslání formuláře poštou Odeslání formuláře poštou s podpisem Kontrola pravopisu Nastavení jazyka pro kontrolu pravopisu Kontrola a přepočítání dat Uživatelská tlačítka Kontextová nápověda k polím Export a import dat Export vyplněných dat do souboru XML Import XML dat do formuláře Elektronické podpisy a časová razítka Podepisování formulářů Časová razítka

5 Sign Master...74 Hromadná korespondence Práce s modulem pro hromadnou korespondenci Editace datového zdroje pro hromadnou korespondenci Podání (odeslání) dat z formuláře Uložení dat do datového souboru Odeslání dat elektronickou poštou Odeslání dat na webový server Odeslání dat webové službě Odeslání dat na Portál veřejné správy Průběh odesílání První odeslání Dotaz na stav zpracování Šifrování dat...83 Tisk formuláře Tisk Náhled tisku Export do PDF Hromadný tisk příloh formuláře Hromadný tisk formulářů Nastavení aplikace Obecné Bezpečnost Podpis Úložiště certifikátů Nastavení sítě Aktualizace Aktualizace aplikace Automatická aktualizace formuláře Použití klávesových zkratek Seznam klávesových zkratek Form Filler Právní upozornění Licenční smlouva Copyright

6 1. Charakteristika programu je formulářový server, který zajišťuje centrální správu XML formulářů, jejich koloběh se schvalovacími procesy a sběr dat do databáze. Tato příručka je určena všem jeho uživatelům a popisuje práci s em a formuláři obecně Používané zkratky V následujícím seznamu najdete nejběžnější zkratky, na které můžete narazit vtéto dokumentaci FFS () nástroj pro centrální správu formulářů, jehož používání popisuje tato dokumentace. FO souborový formát pro elektronické formuláře. ISDOC (Information System Document) souborový formát pro elektronické faktury. PDF/A oficiální archivační verze souborového formátu PDF. Jedná se o zúžení definice formátu PDF tak, aby bylo možné soubory uložené v PDF/A otevřít beze ztráty informace i všemi budoucími verzemi softwarových nástrojů. Definována v standardech ISO 19005: a ISO :2011. XML (Extensible Markup Language) značkovací jazyk určený pro výměnu dat. ZFO souborový formát pro komprimovaný elektronický formulář. FormFlow Server Program je nástroj pro centrální správu formulářů. Jeho prostřednictvím je možné zajistit, aby všichni uživatelé měli k dispozici formuláře, které potřebují. Vyplněný formulář je pak pomocí u předán dalším odpovědným osobám a po schválení předán na místo určení, případně uzavřen. Program pracuje v prostředí běžných webových prohlížečů může to být Internet Explorer, ale třeba i Mozilla Firefox či jiný program tohoto typu. Uživatelé tak pracují ve známém prostředí, ve kterém se snadno a rychle orientují. K vyplňování samotných formulářů slouží program Form Filler, který může být také součástí webového prohlížeče, nebo nainstalován samostatně Formuláře pro FormFlow Server Formuláře do u vkládá administrátor. Ten také již při vkládání určí vlastnosti formuláře: kterým uživatelům bude přístupný k vyplnění, komu bude dále předán, i konečného příjemce. V některých případech nemusí být další uživatelé určeni napevno, ale pomocí pravidel, která berou ohled na údaje vyplněné ve formuláři. Zpracování formuláře em může proběhnout dvěma různými způsoby: 6

7 1.4. Formulář je určen jen pro sběr dat (nemá žádné podepisovací kroky). Pak se po vyplnění uživatelem a odeslání uloží data do databáze u. Pokud se jedná o formulář určený ke koloběhu (s podepisovacími kroky), pak je po vyplnění a odeslání předán dalším uživatelům. Do databáze se obvykle ukládá až po skončení podepisovacího procesu. Koloběh formulářů Proces vyplňování a schvalování může být u každého formuláře nastaven odlišně. Obecně se postup vyplňování skládá z následujících kroků: Uživatel se přihlásí k u. Zobrazí se složky s jednotlivými formuláři. Uživatel vyhledá požadovaný formulář. Formulář se otevře v aplikaci Form Filler a uživatel jej může začít vyplňovat. Vyplněný formulář se odešle zpět u. Pokud se jedná o formulář určený ke sběru dat, je nyní uložen a proces zpracování zde končí. (Pokud byl formulář odeslaný anonymním uživatelem, může být ještě vyžadováno jeho schválení tzv. arbitrem.) Formulář určený ke koloběhu je po odeslání na server předán další osobě ke zpracování, podpisu či schválení. Uživatel, kterému byl formulář doručen, jej opět otevře v aplikaci Form Filler a po příslušných úpravách odešle zpět u. Takových kroků může být potřeba několik, než je formulář definitivně schválen. Schválený formulář je doručen konečnému příjemci a poté uzavřen. Podrobnosti o jednotlivých krocích práce s formulářem najdete v dalších kapitolách této příručky. 7

8 2. Prostředí FormFlow Serveru 2.1. Spuštění spustíte v okně webového prohlížeče. Pro přístup použijte adresu, kterou vám poskytl administrátor tohoto serveru, například Přihlášení K přihlášení do aplikace je obvykle potřeba znát uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje vám sdělí administrátor serveru. Zapište jméno a heslo do vstupních polí Přihlašovací jméno a Heslo a klepněte na tlačítko Přihlášení. 8

9 Volba Přihlásit se pomocí automatické autentifikace se zobrazuje pouze v případě, že administrátor tuto možnost nastavil. Pokud ji zatrhnete, budete přihlášeni automaticky k přednastavenému uživatelskému účtu bez nutnosti vyplňování jména a hesla. Pro přihlášení k jinému než přednastavenému účtu použijte obvyklá pole pro přihlašovací jméno a heslo Odhlášení uživatele Přihlášený uživatel se odhlásí klepnutím na odkaz Odhlásit u horního okraje okna. tak přejde do anonymního režimu, ale kdykoliv se může přihlásit další uživatel. Pokud nebude ze strany uživatele po určitou dobu zaznamenána žádná aktivita (výchozí nastavení je 60 minut), dojde k jeho automatickému odhlášení. Zpráva o tom se vypíše v horní části okna Přepínání mezi uživatelskými účty Pokud je uživatelský účet provázaný s dalšími účty, je možné se mezi nimi přepínat bez odhlašování a nového přihlašování. V takovém případě se v záhlaví vedle odkazu Odhlásit zobrazuje seznam provázaných účtů. Pro přepnutí stačí vybrat účet ze seznamu a potvrdit tlačítkem Přepnout. Další informace o práci s provázanými uživatelskými účty naleznete v kapitole 7.11 Provázaní uživatelé Anonymní uživatel Pokud to administrátor serveru umožní, může se em pracovat i anonymní, tedy nepřihlášený uživatel. Ten pak má k dispozici pouze kartu Formuláře a funkce hledání, umožňující manipulovat s těmi formuláři, které administrátor anonymním uživatelům zpřístupnil. 9

10 Anonymně přistupuje uživatel také k formulářům, které mu přijdou poštou nebo které si stáhne z jiných webových stránek, než je samotný Vyžádání nového hesla Pokud zapomenete heslo ke svému účtu, můžete si pomocí odkazu na přihlašovací stránce nechat zaslat unikátní odkaz pro vytvoření nového hesla. Tento odkaz bude em odeslán na vaši ovou adresu uvedenou na kartě Moje nastavení. Z toho důvodu je doporučeno si adresu v nastavení vyplnit a dohlížet na to, aby byla stále platná. K vyžádání nového hesla slouží odkaz Zapomenuté heslo? umístěný ve spodní části přihlašovacího dialogu. Po kliknutí na odkaz se zobrazí informace o postupu při získání nového hesla. Do pole Přihlašovací jméno vyplňte své uživatelské jméno a potvrďte tlačítkem Odeslat . 10

11 Na vaši ovou adresu bude během několika minut odeslána zpráva s odkazem pro změnu hesla. Pozor, odkaz má časově omezenou platnost a po jejím uplynutí již nebude možné jej použít. V takovém případě si stejným způsobem vyžádejte nový odkaz. Délku jejich platnosti nastavuje administrátor u. Odeslání u ještě neznamená, že heslo bylo změněno. Pokud si tedy v tuto chvíli na správné heslo vzpomenete, můžete je stále použít k přihlášení. Jakmile se úspěšně přihlásíte, odkaz pro změnu hesla již nebude možné použít, stejně jako kdyby vypršela jeho platnost. Kliknutím na platný odkaz se zobrazí dialog Znovunastavení hesla pro váš uživatelský účet. Vyplňte své nové heslo do polí Nové heslo a Kopie nového hesla. Tlačítkem Změna hesla dialog potvrďte. Teprve v tomto okamžiku přestává platit vaše původní heslo a je nahrazeno heslem právě vytvořeným. Zároveň budete přihlášeni k u a můžete pokračovat v práci. 11

12 3. Přístup k šablonám formulářů Po přihlášení do systému v roli běžného uživatele budete mít podle svých práv, která vám nastavil administrátor serveru, mnohem komplexnější přístup k formulářům a také budete mít určité možnosti nastavení systému (prostředí). To, co uživatel v okně u konkrétně vidí, záleží na jemu přidělených právech. Běžný uživatel, bez administrátorských práv, má obvykle přístup ke dvěma oknům Formuláře a Moje nastavení. Okna se volí klepnutím na jejich záložky v levé horní části okna. Administrátor u má navíc možnost uživatelům nastavit zobrazování dalších, takzvaných uživatelských záložek. Pomocí nich může mít uživatel přístup k dalším informacím, obvykle souvisejícím s formuláři u Složky se šablonami formulářů Po přihlášení se nejprve obvykle zobrazí okno Formuláře (nastavení výchozího okna si ale můžete změnit, podrobnosti najdete v kapitole 7.3 Nastavení aplikace). Toto okno je prostředím pro práci s knihovnou uložených šablon formulářů, které program spravuje. Šablony formulářů se ukládají do pojmenovaných složek. Ty mohou mít, podobně jako složky (adresáře) na disku počítače, stromovou strukturu. Strukturu složek a práva přístupu k jednotlivým složkám nastavuje uživatel s právy administrátora serveru. Okno je svisle rozdělené na dvě části. V levé části máte k dispozici stromovou strukturu složek. Rozbalovat či sbalovat rozvětvenou strukturu podsložek můžete klepnutím myší na trojúhelníkové symboly u jednotlivých složek. Složka se také rozbalí, pokud zobrazíte její obsah kliknutím na název. 12

13 Sekce pod hlavičkou Rozpracované je určena k práci s formuláři, které právě procházejí schvalovacím procesem. Složka Formuláře nese podsložky určené pro ukládání formulářových šablon. Aplikace může obsahovat i sekci Archiv formulářů, určenou pro shromažďování formulářů, které již prošly schvalovacím procesem. V pravé části okna je dole k dispozici seznam (šablon) formulářů, uložených ve složce aktuálně vybrané ve struktuře vlevo. Nad seznamem formulářů najdete sekci pro nastavení filtru, jehož pomocí lze upřesnit, které formuláře ze seznamu mají být v dané chvíli zobrazeny. Pokud budete chtít načíst obsah některé ze šablon formulářů, klepněte myší na její název. Formulář se načte do programu Form Filler, případně do dalšího okna prohlížeče, kde s ním můžete pracovat. Sekce Rozpracované se dále dělí na dvě pevně začleněné podsložky Moje k vyřízení a V procesu. Klepnutím na některou z těchto složek se zobrazí rozpracované formuláře, které odpovídají charakteru složky Moje k vyřízení ve složce jsou obsaženy formuláře čekající na zpracování právě vámi. Číslo v závorce uvádí počet formulářů v této složce. V procesu v této složce se uživateli zobrazují všechny rozpracované formuláře, ke kterým máte přístupové právo. Zeleně podbarvené jsou ty, které čekají na vaše zpracování, žlutě podbarvené jsou ty, které můžete převzít, ostatní jsou podbarveny standardně bíle. Listování seznamem formulářů Každá řádková položka seznamu odpovídá jednomu formuláři. Na jednu stránku v okně se zobrazí nejvýše tolik položek, kolik máte přednastaveno (okno Moje nastavení, sekce Nastavení aplikace, volič Řádek na stránku). Pokud je formulářů v seznamu více, zobrazují se na více stránkách. V tom případě můžete využít navigační pomůcku pod seznamem vlevo. Jednotlivá tlačítka slouží k přechodu na první stránku («), předchozí stránku (Předchozí), následující stránku (Další) a poslední stránku (»). V závislosti na nastavení u může obsahovat i číselné odkazy vedoucí přímo na konkrétní stránku seznamu. Listování při známém počtu záznamů Listování při neznámém počtu záznamů Zobrazení počtu stránek v navigaci je ovlivněno volbou Celkový počet záznamů v Nastavení aplikace, sekci Moje nastavení. Administrátor u může rozhodnout, zda nastavení této položky ponechá na volbě uživatelů, nebo ji určí napevno všem. Je-li v položce Celkový počet záznamů nastaveno bude zjištěn při prvním zobrazení seznamu, pak pokaždé při vstupu do konkrétní složky zjistí celkový počet formulářů ve složce a 13

14 zobrazí jejich počet i kompletní stránkování navigace tak, jak ukazuje levý obrázek. Pozor, při větším počtu záznamů může načtení stránky trvat o něco déle. Zvolíte-li variantu, že celkový počet záznamů nebude zjištěn při prvním zobrazení seznamu, pak pod seznamem nejprve zobrazí pouze základní navigační pomůcku bez čísel stránek tak, jak je zobrazeno na obrázku vpravo. Pokud budete chtít zjistit celkový počet záznamů ve složce, klikněte na odkaz Zjistit v položce Celkem záznamů nad seznamem formulářů. spočítá formuláře ve složce a kromě toho zobrazí i kompletní navigační pomůcku včetně čísel stránek. Počet stránek také zjistíte, pokud při listování seznamem zobrazíte poslední stránku, ať už procházením po jednotlivých stránkách nebo přímo pomocí tlačítka» (Jdi na poslední stránku). Pokud je celkový počet záznamů známý, aplikace kromě počtu zobrazuje i tlačítko Aktualizovat. Slouží k obnovení informace o počtu záznamů a stránkování podle aktuálního stavu Seznam formulářů Samotný seznam formulářů se dělí do několika sloupců. Zastoupení sloupců závisí na typu seznamu. Jinak vypadají seznamy formulářových šablon a jinak seznamy formulářů rozpracovaných; i tam některé sloupce nejsou zastoupeny u formulářů, které nejsou určeny ke koloběhu. Seznam formulářových šablon Seznam rozpracovaných formulářů 14

15 Ve sloupci Typ je grafickým symbolem vyznačen typ formuláře. Existují dva typy formulářů: formulář určený pro sběr dat formulář účastnící se koloběhu dokumentů Ve sloupci Kód je uveden kód identifikující vzor formuláře; ten zadal administrátor při zařazení formulářového vzoru do knihovny serveru. Sloupec Jméno obsahuje popisný název formuláře. Ve sloupci SN je uvedeno sériové číslo formuláře. Sloupec Autor nese uživatelské jméno autora formuláře. Jestliže jde o položku formuláře při zobrazení složky Moje k vyřízení, je zobrazen sloupec Postoupeno kým, ve kterém je vypsáno uživatelské jméno osoby, která formulář podepsala v předchozím podepisovacím kroku. Pokud jde o položku formuláře při zobrazení složky Moje k vyřízení, je zobrazen sloupec Vráceno kým, ve kterém je vypsáno uživatelské jméno osoby, která formulář v předchozím podepisovacím kroku vrátila k přepracování. Jedná-li se o položku formuláře při zobrazení složky V procesu, je zobrazen sloupec Vyžadováno nesoucí datum a čas vyžádání formuláře. Ve sloupci Vyplněné je vypsáno datum a čas vyplnění formuláře. Jestliže jde o položku formuláře při zobrazení složky Moje k vyřízení, je zobrazen sloupec Uloženo nesoucí datum a čas uložení formuláře. U sekce rozpracovaných formulářů můžete částečně ovlivnit, které sloupce sosobami účastnícími se procesu (autor, vyřizuje, vyřídil) mají být zobrazeny. Příslušné volby najdete na kartě Moje nastavení, sekce Nastavení aplikace, položka Sloupce v seznamu rozpracovaných formulářů. Sloupec První editace se zobrazuje u formulářů, které můžete převzít. Zobrazuje se v něm, zda (a případně kdy) již formulář některý uživatel stáhl a začal vyplňovat. Poslední sloupec tabulky může podle typu zobrazení obsahovat aktivní symboly; pokud na některý z nich klepnete myší, provede se odpovídající akce. Zobrazí stránku s podrobnými informacemi o formuláři. Jednou ze zobrazených informací je Podepisovací cesta, která informuje o koloběhu dokumentů, který formulář absolvuje. Aktuální příjemce formuláře je zvýrazněn tučným písmem. Součástí výpisu podepisovací cesty jsou též komentáře, které při schválení, zamítnutí či vrácení formuláře vyplnil nebo vyplnili podepisující. Pomocí tohoto tlačítka lze nastavovat zástupce na formulář, pokud je to uživateli povoleno (Nastavení aplikace/parametry systému). Uživatelé jsou oprávněni nastavovat své zástupce v detailu vzoru docflow formuláře. Pokud nastavení povoleno je, uživatel má možnost si u daného formuláře zvolit, kdo bude jeho zástupce. 15

16 Tlačítko Zkontrolovat příjemce slouží pro ověření přítomnosti příjemce formuláře. Pokud je aktuální příjemce nepřítomen, bude pomocí tohoto tlačítka formulář postoupen jeho zástupci. Naopak, pokud zástupce dosud nestihl formulář zpracovat a nepřítomnost původního příjemce již skončila, dojde k postoupení formuláře zpět původnímu příjemci. Klepnutím na symbol složky zobrazíte složku, ve které je formulář uložen. Klepnutím na symbol koše vyžádáte vymazání příslušného formuláře. Chcete-li formulář ze šablony otevřít (a následně vyplnit), klepněte na jeho kód či název Zobrazení složek Každá složka formulářů obsahuje tři druhy souvisejících dokumentů: šablony formulářů, rozpracované formuláře a uzavřené formuláře. Šablony formulářů jsou nainstalované vzory všech formulářů, které jsou ve složce k dispozici. Pomocí šablony vytvoříte nový formulář k vyplnění. Mezi Rozpracované formuláře jsou zařazeny konkrétní formuláře, které už byly částečně vyplněny, právě procházejí schvalovacím procesem nebo čekají na uzavření. Formulář vidí ten uživatel, který jej již podepsal nebo který jej bude teprve podepisovat. Nadřízení (vedoucí skupin) navíc vidí formuláře svých podřízených. Položky, které může uživatel v daném kroku převzít a zpracovat, jsou podbarveny žlutě. Do Uzavřených formulářů se formulář přesune poté, kdy byla jeho XML data uložena do databázových tabulek u. V případě formulářů určených pro sběr dat dochází k uzavření po správném vyplnění formuláře a odeslání dat. Pokud je specifikován arbitr, uzavře formulář on osobně. Formuláře, které musí projít schvalovacím procesem, se uzavírají obvykle po finálním schválení nebo zamítnutí formuláře. Vyplněný uzavřený formulář vidí ti, kteří jej podepsali, a také ti, kdo jej uzavřeli. Nadřízení vidí formuláře svých podřízených. K přepínání mezi těmito třemi kategoriemi slouží záložky umístěné v pravé části okna nad seznamem dokumentů. Pro nalezení určitého formuláře tedy nejprve v levé části okna v sekci Formuláře vyberte příslušnou složku, například Interní sdělení, a poté vpravo zvolte odpovídající záložku, například Šablony formulářů. 16

17 Rozpracované K rozpracovaným formulářům můžete navíc přistupovat pomocí skupiny Rozpracované, která je umístěna v horní části levého sloupce na kartě Formuláře. Seznamy v obou podsložkách skupiny Rozpracované (Moje k vyřízení a V procesu) zobrazují souhrn formulářů z celého systému bez ohledu na to, do které složky jsou zařazeny. 17

18 4. Vyhledávání a filtrace zobrazení 4.1. Vyhledávání formulářů Potřebujete-li najít nějaký formulář, o kterém nevíte, kde je uložen, můžete k rychlému vyhledání použít pole umístěné vždy v pravém horním rohu stránky, vedle informace o přihlášeném uživateli. Další možností je zvolit odkaz Pokročilé hledání. Zde si můžete nastavit i podrobnější podmínky hledání. Do vyhledávacího pole zapište například název formuláře, jeho kód či jiný údaj, podle kterého chcete vyhledávat. Je možné vložit i více slov či jiných řetězců oddělených mezerou, v tom případě se vyhledají formuláře obsahující všechny požadované výrazy. Kromě názvu a kódu je k podrobnému vyhledání možné použít i další vlastnosti formulářů. Jejich seznam zobrazíte klepnutím na odkaz Zobrazit/skrýt parametry hledání. Tyto možnosti jsou podrobněji popsány v následující kapitole Parametry hledání. Datum poslední indexace, uvedené pod vyhledávacím polem, informuje, kdy byly naposledy obnoveny vyhledávací informace. Změny ve formulářích, které nastaly po tomto čase, nemusí být proto správně vyhledány. 18

19 4.2. Parametry hledání Okno pro vyhledávání formulářů vždy zobrazuje alespoň jedno pole, určené pro vepsání části názvu, kódu či jiné charakteristiky hledaného formuláře. Vložíte-li do pole více výrazů oddělených mezerami, budou vyhledány formuláře obsahující všechny zadané výrazy. Odkaz Zobrazit/skrýt parametry hledání umožňuje zapnout či vypnout zobrazení dalších, doplňujících podmínek. V sekci Hledat je možné zvolit, které typy dokumentů (formulářů či šablon) mají být zařazeny do vyhledávání: zda se má hledat v šablonách, v rozpracovaných formulářích či v uzavřených či dokonce starých uzavřených formulářích (dobu, po které se uzavřené formuláře přesunou mezi tzv. staré uzavřené formuláře, nastavuje administrátor serveru). Zaškrtnout lze jednu nebo více variant současně. Sekce Hledat v slouží k určení, v kterých součástech formuláře bude zadaný text vyhledáván. Systém může hledat například ve vyplněných datech, přílohách, sériovém číslu formuláře či v případě anonymního formuláře v jeho identifikačním kódu. Sekce Uživatelé umožňuje vybrat formuláře podle toho, kdo se podílel na jejich koloběhu, ať už jako autor, ten, kdo formulář vyřídil či kdo jej uzavřel. Do pole pro vyhledání uživatelů vložte jméno, příjmení či uživatelské jméno požadovaného uživatele. Zatržením volby já se zobrazí pouze formuláře upravené přímo vámi. V sekci Vytvořeno nebo změněno od je možné určit rozmezí dat, ve kterém byl formulář vytvořen, případně upraven. Položka Hledat ve složce umožňuje omezit hledání pouze na část struktury u. Volbou Hledat v koši nastavíte, zda se mají formuláře hledat i mezi smazanými formuláři, či dokonce pouze mezi nimi. Po nastavení všech parametrů spusťte hledání opět tlačítkem Hledat. Pro návrat k původnímu nastavení parametrů můžete použít tlačítko Nastavit výchozí parametry hledání. 19

20 Pokud jsou ve vyhledaných formulářích uložené dokumenty (přílohy), je možné je rovnou zvyhledaných výsledů hromadně uložit na disk počítače jako ZIP archív. Zatržením pole u zvoleného formuláře vyberete k uložení všechny jeho přílohy, nebo si tlačítkem zobrazte seznam dokumentů a vyberte konkrétní přílohu či přílohy. Výběr potvrďte kliknutím na tlačítko Exportovat vybrané dokumenty a v následujícím dialogu určete způsob pojmenování ukládaných souborů uvnitř ZIP souboru. Tlačítkem Exportovat všechny dokumenty uložíte současně dokumenty ze všech aktuálně zobrazených formulářů Filtrace zobrazení seznamů formulářů Pomocí ovladačů nad seznamem formulářů ve složce můžete nastavit filtr, který z celého seznamu zobrazí pouze ty formuláře, které momentálně potřebujete. To může být užitečné pro snazší orientaci v seznamech s velkým množstvím položek. Filtrace se týká ovšem jen jednoho seznamu tedy položek formulářů uložených v jedné určité složce. Použití filtru je jednoduché. Do vstupního pole Filtrovat podle kódu nebo názvu formuláře zapište část názvu nebo kódu požadovaného formuláře a klepněte na tlačítko Použít. V seznamu se nyní zobrazí jen ty položky, které v názvu nebo kódu obsahují zadaný řetězec. 20

21 Pokud zatrhnete volbu Použít fulltextové vyhledávání, bude se zadané slovo či slova hledat nejen v názvu a kódu, ale i dalších parametrech formuláře, například popisu. Kromě kritéria pro filtraci podle názvu máte možnost zaškrtnout políčko Ukázat popis. Pak se pod každou položkou s názvem formuláře zobrazí i popis daného formuláře, pokud byl vyplněn. Další volby se zobrazují jen v některých složkách s formuláři. Například ve složkách V procesu či Rozpracované formuláře máte navíc možnost zaškrtnout políčko Pouze moje formuláře, v tom případě se ze seznamu vyřadí položky těch formulářů, na jejichž vyplňování se nijak nepodílíte. U některých typů formulářů může být nežádoucí, aby byly zobrazovány ve skupině Rozpracované, tedy ve složkách Moje k vyřízení a V procesu, například proto, že v procesu zůstávají dlouho a ztěžují tak každodenní přístup k ostatním formulářům. Proto může administrátor vybrané formuláře označit jako skryté, čímž zajistí, že nebudou ve skupině Rozpracované zobrazovány. Pokud si přesto přejete takové formuláře ve složkách Moje k vyřízení a V procesu zobrazit, zatrhněte ve filtru volbu zobrazit také skryté formuláře. 21

22 Seznam formulářů ve složkách Rozpracované formuláře a V procesu může být omezen i časově tak, že se budou zobrazovat pouze formuláře aktualizované v posledních x měsících. Časové rozmezí si můžete nastavit v poli počet měsíců pro zobrazení formulářů. Rozpracované formuláře obsahují navíc filtry pro jednotlivé stavy formulářů: nevyřízené, schválené či zamítnuté formuláře. Složka Uzavřené formuláře standardně zobrazuje pouze formuláře uzavřené v nedávné době (konkrétní časové rozmezí určuje administrátor serveru, na následujícím obrázku je to 1 rok). Pokud chcete vyhledat i formuláře starší, zatrhněte volbu hledat i ve starých uzavřených formulářích, starších než. Tím se zároveň pole počet měsíců pro zobrazení formulářů změní na dvojici polí Zobrazit formuláře uzavřené mezi, do kterých můžete vložit časové rozmezí pro hledané formuláře. Chcete-li se vrátit k výchozímu zobrazení všech položek v seznamu, klepněte na tlačítko Vyčistit filtr. 22

23 5. Archiv formulářů Vyplněné a schválené formuláře se ve u zařazují do složky Uzavřené formuláře. Kromě toho je možné tyto formuláře každé šablony ukládat ještě do tzv. Archivu formulářů. Uspořádání složek Archivu formulářů je nezávislé na složkách se šablonami formulářů. Formulář se při archivaci uloží do složky určené buďto v nastavení formuláře ve u, nebo do složky zvolené uživatelem přímo ve formuláři Spisové znaky Formulářům v Archivu formulářů lze přidělovat několik údajů navíc: a) spisový znak (ident. znak) b) skartační znak c) skartační lhůta počet roků, kdy má být formulář uchován Pokud je to ve formuláři nastaveno, bude sám kontrolovat skartační dobu archivovaných dokumentů a po jejím vypršení dokument automaticky vymaže Verze dokumentů Je-li to v nastavení formuláře povoleno, je možné do Archivu formulářů ukládat postupně různé verze formuláře. Další verzi formuláře (dokumentu) vytvoříte takto: Klikněte na ikonu Formulář se otevře ve Form Filleru. Upravte jej podle potřeby (například vložením nové verze připojeného dokumentu). Formulář je znovu zpracován (projde schvalovacím procesem) podle pravidel této šablony. u formuláře v Archivu formulářů. 23

24 Novou verzi formuláře do Form Filleru může stáhnout více uživatelů souběžně. Po vložení nové verze do oběhu (tedy po odeslání do u) již nelze vytvářet nové verze, dokud formulář nedokončí koloběh. Jinými slovy: další verzi formuláře lze vytvořit až po archivaci verze předchozí Přílohy Přílohy formulářů uložených v Archivu formulářů jsou přístupné přímo z rozhraní u. Formulář může být nastaven tak, že se po kliknutí na jeho kód nebo jméno nabídne ke stažení první z příloh v něm vložených. Kromě toho je vždy možné si zobrazit seznam všech příloh, a to kliknutím na symbol trojúhelníka v seznamu formulářů. Kliknutím na název souboru si jej můžete rovnou vyžádat ke stažení. Dvě tlačítka umístěná pod seznamem formulářů umožňují hromadné stažení přílohjako ZIP archív. Zatržením pole u formuláře či více formulářů můžete stáhnout zároveň všechny jejich přílohy, nebo si vyberte konkrétní přílohy v rozbaleném seznamu formulářů. Výběr potvrďte tlačítkem Exportovat vybrané dokumenty a v následujícím dialogu zvolte způsob pojmenování souborů uvnitř ZIP souboru. Tlačítkem Exportovat pak uložíte soubor na zvolené místo na disku počítače. Tlačítko Exportovat všechny dokumenty obdobným způsobem uloží dokumenty všech formulářů aktuálně zobrazených v seznamu. 24

Příručka správce Admin Guide

Příručka správce Admin Guide Admin Guide Obsah 1. Co je Long-Term Docs Server... 5 1.1. Obecné vlastnosti Long-Term Docs Server... 5 1.2. Charakteristické prvky verze Long-Term Docs Server... 5 1.2.1. Dlouhodobá ověřitelnost dokumentů

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

Signer. Příručka uţivatele

Signer. Příručka uţivatele Signer Příručka uţivatele Obsah 1. Co je Long-Term Docs Signer... 4 2. Instalace... 4 3. Spuštění aplikace... 6 4. Rychlá orientace v základních funkcích... 7 4.1. Přístup k základním funkcím a jejich

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Technické zabezpečení KFS prostřednictvím programového systému Realizováno v rámci OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti

Více

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Copyright 2008

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

N á v o d. I n s t a t O n l i n e

N á v o d. I n s t a t O n l i n e Generální ředitelství cel N á v o d k obsluze webové aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat I n s t a t O n l i n e verze 3.5 duben 2009 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Definice základních termínů... 3 3.

Více

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE 1 Tabulka povinností povinných poskytovatelů... 4 1. Registrace... 7 2. Ověření... 7 3. Správa všech údajů poskytovatele, registrace služeb a zveřejnění dat (Sekce MOJE)...

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

EMCS DM Klient. Uživatelská příručka

EMCS DM Klient. Uživatelská příručka EMCS DM Klient Uživatelská příručka EMCS DM Klient: Uživatelská příručka 1. Historie verzí... 1 2. Úvod... 2 2.1. EMCS DM deklarantský modul... 2 2.2. Funkčnost... 2 2.3. Technický popis... 2 3. Funkce

Více

Začínáme s programem MEDICUS

Začínáme s programem MEDICUS Začínáme s programem MEDICUS Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 30.5.2014 Obsah Úvod...7 Použité...8 formátování textu Požadavky...8 na hardware Zálohování...9 Instalace...11

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s.

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Watt verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Obsah OBSAH: 1. CO JE TO WATT?...3 1.1. ZÁKLADNÍ POJMY...3 2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE...5 2.1. VOLBA JAZYKA...5 2.2. PŘIHLÁŠENÍ

Více

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE Podpora obnovitelných zdrojů energie 1/142 Obsah Použité zkratky... 4 1 Úvod... 5 2 Nastavení systému uživatele... 6 2.1 Konfigurace stanice... 6 2.2 Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 6. 5. 2015 Verze: 4.5 2015 MVČR Obsah 1 Úvod...6 1.1 Cíl dokumentu...6 1.2 Zkratky a definice...6 1.3 Technické

Více