VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO UŽIVATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO UŽIVATELE"

Transkript

1 Příloha č. 2 Smlouvy o poskytování pečovatelské služby VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO UŽIVATELE CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (CHPS) FRÝDEK- MÍSTEK

2 Úvodní ustanovení Poskytování pečovatelské služby má svůj komplex pravidel a postupů, které přispívají k dobrému fungování našich služeb. Obsahují mimo jiné základní vymezení práv a povinností uživatelů a poskytovatele pečovatelské služby. Poslání Posláním Charitní pečovatelské služby ve Frýdku-Místku je umožnit starším a nemocným osobám se sníženou soběstačností, žijícím v regionu Frýdek-Místek, žít a dožít ve své domácnosti s naší podporou a pomocí. Cíle 1, Umožnit uživatelům žít a dožít v prostředí vlastní domácnosti a tím si udržet své sociální vazby. 2, Podpořit soběstačnost uživatelů a povzbudit jejich vlastní aktivitu. 3, Poskytnout uživatelům i jejich rodinám podporu při orientaci v možnostech zlepšení nebo vyřešení jejich nepříznivé sociální situace (prostřednictvím poradenství a kontaktů na navazující služby) Cílová skupina Cílovou skupinou jsou osoby žijící na území města Frýdku-Místku a jeho okolních obcí (seznam obcí níže), konkrétně - senioři a dospělí lidé se zdravotním postižením a chronickým onemocněním, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech a chtějí žít ve svém domácím prostředí. Seznam obcí, kde poskytujeme péči: Baška, Dobrá, Frýdlant n. O., Hodoňovice, Chlebovice, Janovice, Kunčičky u Bašky, Lhotka, Lískovec, Metylovice, Myslík, Nošovice, Nižní Lhoty, Ostravice, Palkovice, Paskov, Řepiště, Sedliště, Skalice, Staré Město, Sviadnov, Žabeň Komu nemůžeme službu poskytnout Péči nemůžeme poskytnout občanům, kteří z důvodu těžkého smyslového nebo mentálního postižení nekomunikují běžným způsobem. 2

3 Práva a povinnosti uživatelů služeb 1) Uživatel služeb má právo a) být informován o všech možnostech naší služby a úkonech, které poskytujeme b) v případě nespokojenosti s našimi službami stěžovat si u vedoucího pečovatelské služby - stížnost na kvalitu služby může podat uživatel služby, rodinný příslušník pečující o uživatele nebo jiná osoba, pověřená uživatelem služby: - CHPS respektuje ústní, písemnou, i anonymní formu podání stížnosti. - Pro anonymní stížnosti je ve veřejně přístupných prostorách Charity umístěna schránka a nástěnka pro vyvěšení zápisu o řešení anonymní stížnosti. - Pracovník, který vyslechl ústní stížnost, připomene uživateli jeho právo na písemnou stížnost k nejbližšímu nadřízenému, na přání uživatele pracovník stížnost zapíše a použije přitom co nejpřesněji jeho formulace. - Vedoucí CHPS musí stížnost řešit do 20 dnů a v této lhůtě písemně odpovědět stěžovateli - Pokud uživatel odmítá písemný zápis, ale stěžuje si opakovaně, stejně tak pokud uživatel ústně poprvé vyjádřil závažnější obvinění, pracovník je povinen stížnost zapsat (do denních záznamů) s informací, že si uživatel písemné řešení nepřál. Nadřízený pracovník záležitost řeší jako řádnou stížnost. c) zkontrolovat si správnost údajů na pečovatelském výkaze, na jehož základě se zpracovává vyúčtování za poskytnutou péči (měsíčně, po uplynutí daného měsíce) d) na správnost vyúčtování za peč. službu a v případě oprávněné chyby na opravu vyúčtování e) na ochranu osobních údajů, f) na odbornou a bezpečnou službu, g) měnit smlouvu po dohodě s vedoucí pečovatelské služby h) ukončit smlouvu bez udání důvodu (výpovědní lhůta 1 den). ch) znát jména osob, které u něj vykonávají službu (osoby se u uživatele mohou měnit v závislosti na rozpisu služeb) i) zvolit si zástupce při jednání o pečovatelské službě (kromě sepisování smlouvy) j) nahlížet do dokumentace, která je vedená o uživateli (individuální plán, dovedností dotazník, výkaz s individuálními záznamy, smlouvy) k) na individuální přístup, vycházející z individuálního plánu péče, který si zpracovává se svým klíčovým pracovníkem 2) Uživatel má povinnost a) poskytnout údaje nezbytné k zavedení pečovatelské služby (jméno, příjmení, bydliště, datum narození, telefonní kontakt, kontakt na příbuzné) b) nahlásit změny, které jsou důležité pro výkon služby (změna bydliště, změna kontaktu na uživatele) 3

4 c) oznámit alespoň 1 den předem termín ukončení smlouvy (i bez udání důvodu, telefonicky, písemně, mailem osobně), tuto skutečnost může oznámit sám uživatel, příbuzný nebo koho uživatel pověří. d) oznámit i prostřednictvím rodiny nástup do nemocnice nebo jiné změny vedoucí k důvodu dočasného pozastavení výkonu pečovatelské služby stačí telefonicky e) poskytnout vhodné podmínky pro výkon služby v domácnostech osob (dostatek čistého prádla pro převléknutí osob, zajištění domácích zvířat tak, aby neobtěžovali, zabezpečit vhodnou postel u osob, které jsou převážně nebo úplně ležící a zajistit k němu vhodný přístup, mít bezpečné elektrospotřebiče, pokud se podává nebo připravuje jídlo, aby bylo k dispozici, nechovat se agresivně, nepřátelsky nebo nevytvářet zneklidňující prostřed, uložit cennosti tak, aby nemohlo docházet ke zbytečnému obviňování našich pracovníků ) f) respektovat v určitých případech časové odchylky od obvyklého příchodu pracovníka (hlavně v zimním období, kdy je hodně sněhu; v případech nouzových situací služby nebo kdy je velká nemocnost pracovníků v období chřipek) g) respektovat skutečný čas strávený výkonem služby u uživatele. Spotřebovaný čas je zapsán do výkazu a je možné si ho ihned zkontrolovat. Není možné, aby si uživatel sám cokoli ve výkaze přepisoval h) platit vyúčtované částky za provedené pečovatelské úkony nejpozději do 15. dne po dni, kdy mu bylo vyúčtování předloženo. Platí pečovatelce oproti stvrzence nebo osobně na dispečinku, anebo převodem z účtu. ch) podílet se na vytváření individuálního plánu péče, který je součástí našich služeb (kromě uživatelů, kteří mají nasmlouvánu jen donášku oběda a občasný úklid) i) v souvislosti s rozpisem služeb uživatel akceptuje skutečnost, že se pracovníci u něj mohou měnit. Zvláště při zajišťování péče během večerů, sobot a nedělí a svátků. Práva a povinnosti pracovníků pečovatelské služby 1) Pracovník pečovatelské služby má právo a) na vstřícné pracovní prostředí bez pocitu ponížení nebo nepřátelství ze strany uživatele, b) odmítnout vykonat pečovatelskou službu, pokud by byl sám ohrožen na životě nebo zdraví, pokud by byl obtěžován c) odmítnout vykonat službu, která není v jeho pracovní náplni nebo odmítnout opakovaně žádané úkony, které nejsou ve smlouvě (musí se rozšířit smlouva) d) pracovník má právo na vhodné podmínky v domácnosti uživatele, které obsahují mimo jiné ochranu před nadměrným kouřením a požíváním alkoholu uživatele i jeho rodinných příslušníků a zbytečné přetápění místností. 4

5 2) Pracovník má povinnost a) oznámit zhoršení zdravotního stavu uživatele, který by vedl k nutnosti lékařského ošetření nebo hospitalizaci, b) nahlásit vedoucí pečovatelské služby nejen zhoršení zdravotního stavu a psychiky, ale i sociálního prostředí, především u osamělých uživatelů, kdy bude zapotřebí kontaktovat sociálního pracovníka úřadu (např. zvýšení příspěvku na péči), c) vykonat pečovatelskou službu s pečlivostí a ohleduplností, d) chovat se k uživatelům vstřícně a v mezích slušného chování, respektovat jeho potřeby, e) zachovávat mlčenlivost a dodržovat práva uživatelů f) sdělit případné další požadavky uživatelů na rozšíření pečovatelské služby g) předat k prošetření případnou stížnost uživatelů, h) písemně zaznamenat opakovanou stížnost uživatele a nechat ho pod stížnost podepsat ch) nahlásit nenadálé situace, které mají vliv na vykonávanou službu i) odevzdávat klíče od uživatelů na dispečink, pokud je přerušena nebo ukončena péče j) pracovník má zakázáno vstupovat do bytu uživatele, pokud je mu známo, že je uživatel mimo byt k) pracovník nepřijímá žádné finanční částky, jen jako dar Charitě, dle platných vnitřních předpisů 5

6 Důležité údaje o Charitní pečovatelské službě Adresa dispečinku: F. Čejky 450, Frýdek-Místek Telefon: , Fax/tel.: Mobil vedoucí: Mgr. Piskořová Marcela web: Organizační struktura Charitní pečovatelské služby (CHPS) Ředitel Charity - Ing. Bužek Pavel vedoucí CHPS Mgr. Piskořová Marcela sociální pracovnice Míčková Michaela, Dis. pracovníci sociální služby 9 pečovatelek, 1 pečovatel Seznam pečovatelů(ek): Baránek Jiří, Bujnošková Milada, Fucimanová Alena, Návratová Soňa, Pavlosková Marie, Strnadlová Šárka, Svačková Drahomíra, Šindlerová Dana, Vlčková Marie, Smolíková Jaroslava 6

7 Jako doplňková služba u nás funguje Půjčovna zdravotnických pomůcek. Máme k zapůjčení el. polohovatelná lůžka, invalidní vozíky, WC křesla, chodítka, sedačky do vany, atd.. Půjčení pomůcek se hradí. Na dispečinku a webových stránkách je k dispozici ceník. Otvírací den je PO a ST od a hod Ostatní dny a hodiny po telefonické nebo osobní domluvě (Míčková , Piskořová ) Pravidlo pro zacházení s písemnými formuláři v domácnosti uživatele a důležité informace o domácnosti Pro zjednodušení fungování služby v domácnosti uživatele chceme zavést složku, která bude sloužit pro uložení následujících písemností. : výkaz pečovatelských úkonů, vyplněný přiložený formulář s důležitými informacemi (pro případ náhlých situací), dále může sloužit pro vzkazy našim pečovatelkám ze strany rodinných příslušníku či naopak,. Chceme požádat o vyhrazení jednoho místa v domácnosti, které bude stabilní a přístupné pro pečovatelku (ky), která (-é) u uživatele vykonává službu. 7

Pečovatelská služba OASA Opava

Pečovatelská služba OASA Opava Příloha č. 2 Vnitřní pravidla pro poskytování Pečovatelská služba OASA Opava Vnitřní pravidla pro poskytování Účinnost od 15.7. 2011 Datum aktualizace 5: 1.5.2015 Adresa Poskytovatele sociální služby:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby A. Základní informace o CHPS Pečovatelskou službu poskytuje Oblastní charita Hodonín, Wilsonova 4242/7, 695 05 Hodonín. Pečovatelskou službu (dále jen

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby 9. úprava a doplnění I. Základní prohlášení Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytována

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením /příloha č. 5 smlouvy o poskytování

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby Základní informace Poskytovatelem služby je Pečovatelská služba

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domova pro seniory Pohoda Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2010 Na základě zákona č. 108/2006 Sb., 40 a vyhl. 505/2006 Sb. S těmito pravidly musí být

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava úřad městského obvodu VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V AZYLOVÉM DOMĚ

Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava úřad městského obvodu VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V AZYLOVÉM DOMĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V AZYLOVÉM DOMĚ Vypracoval: odbor sociálních věcí Datum: 07. 02. 2013 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Bc. Darina Kolková Adresa: DPS Hladnovská

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 40 zákona č. 108/2006 Sb.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 40 zákona č. 108/2006 Sb. Pardubská 1194,763 12 Vizovice, IČO: 27 664 333 tel: 577 453 396 Fax: 557 005 989 www.pecovatelstvi-dotek. cz mob: 737 024 823 E-mail: r.dotek@seznam.cz Bankovní spojení: Č.S.: 141 755 8389 / 0 800 PEČOVATELSKÁ

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla SENIOR centra Blansko, příspěvkové organizace, se sídlem v Blansku, Pod Sanatorkou 2363/3 (dále jen SENIOR centrum Blansko) vychází ze zákona

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory Přílohy Příloha č.

Více

PRAVIDLA SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

PRAVIDLA SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE Spolek Trend vozíčkářů Olomouc Lužická 7, 779 00 Olomouc Osobní asistence Tel: 585 754 924, 777 974 455 Email: asistence@trendvozickaru.cz www.trendvozickaru.cz PRAVIDLA SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE 1. Spolek

Více

Vnitřní řád pobytové sociální služby

Vnitřní řád pobytové sociální služby Vnitřní řád pobytové sociální služby Posláním pobytové sociální služby v Nemocnici Valašské Meziříčí a. s. je zajistit uživatelům odbornou péči a podporu v jejich nečekané, nepříznivé zdravotní a sociální

Více

Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu

Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu PREAMBULE Posláním Poradny pro oběti nacismu, zřízené při obecně prospěšné společnosti Živá paměť, je podporovat oběti nacismu v nepříznivých sociálních

Více

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Kdo: Seniorcentrum OASA, s.r.o. Adresa: Petřvald 2, Petřvaldík 68, 742 60 IČ:

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

Domovní řád v Charitním domově Moravec

Domovní řád v Charitním domově Moravec Česká katolická charita CHARITNÍ DOMOV MORAVEC Moravec 53, 592 54 Moravec Domovní řád v Charitním domově Moravec Platnost od: 1. března 2014 I. - 1 - OBECNÁ ČÁST 1. Úvod Vážená paní, vážený pane, vítáme

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Strana 1 (celkem 8) PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro pracoviště: Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel)

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem o. p. s. č../2014 (dále jen Smlouva) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: Pan (paní): Narozen (narozena): Bydliště: (

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Vnitřní pravidla pro uţivatele osobní asistence Strana: 1 z 17 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO UŢIVATELE OSOBNÍ ASISTENCE

Vnitřní pravidla pro uţivatele osobní asistence Strana: 1 z 17 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO UŢIVATELE OSOBNÍ ASISTENCE Vnitřní pravidla pro uţivatele osobní asistence Strana: 1 z 17 Centrum pro zdravotně postiţené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. Bělehradská 389, 530 09 Pardubice Polabiny (dále jen CZP PK nebo Centrum

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více