Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Obsah Obsah Úvod Google Alerts Jak na Alerts Využití ve výuce Plán hodiny Google Reader Využití ve výuce Plán hodiny Plán hodiny Orkut Jak začít se službou Orkut Hlavní stránka Přátelé Profil přítele Vkládání fotografií, alba a videí Využití ve výuce Plán hodiny Picasa A Stažení aplikace Vytvořte si album Co ještě umí na pár kliků? Základní úpravy Webové album Prezentace Tisk Zálohování a ukládání Přeměňte fotky na film Koláž Posílání fotek em Tisk přes internet Plán hodiny (anglicky) Alba a koláže Experimentujte s úpravami Picasa ve škole Google Image Search Answers.com Výuka angličtiny: Image Labeller Jak hrát Google Image Labeler? Plán hodiny YouTube Jak vkládat videa na YouTube? Video dostupné jen někomu Jak si stáhnout video Jak vytvořit a upravit jednoduché video Jak vkládat video z YouTube například do blogu YouTube a TeacherTube

2 7.7 Využití ve výuce Natočte své žáky Konkrétní video z YouTube ve výuce angličtiny Příloha Blogger Jak na to? Použití při výuce Blog Search Plán hodiny Google Earth A Instalace Využití ve výuce Google Earth B Plán hodiny Google Maps Jak na to? Vyhledávání map Přidávání a tisk značek pro označení místa Přidávání a tištění tvarů Jak uložit výsledky hledání Složitější text či popis ve formátu HTML Přidávání fotografií Spolupráce s ostatními a sdílení Hledání a přidávání textu Google Calendar Využití ve výuce Plán hodiny Google Documents Využití ve výuce Gmail Využití služeb gmailu Další funkce gmailu SketchUp Jak získat SketchUp K čemu? Jak na to? Využití ve výuce Google Groups Diskuse online nebo přes e mail Tvorba stránek Úprava stránek Vlastní nastavení vzhledu a grafiky Využití ve škole Plán hodiny igoogle Nastavení vzhledu Nastavení nástrojů Využití ve výuce V angličtině V jiných předmětech

3 19 Google Talk Jak získat Google Talk? Jak s ním pracovat? Google Notebook Jak nainstalovat Google Notebook? Jak na to? Page Creator Plán hodiny Vhodnost nástrojů Google pro nevidomé Google alerts Google web search Google docs Další nástroje mimo Google zdarma Audacity Využití ve výuce Plán hodiny Seznam autorek

4 1 Úvod Důvodů, proč zavádění a smysluplné využívání ICT není doposud na základních a středních školách bezproblémovou záležitostí, je celá řada, přestože mnohé z nich jako je například finanční dostupnost počítačů nebo snadnost a rychlost připojení k internetu pomalu přestávají mít rozhodující vliv. Největším problémem však zůstává nepřipravenost učitelů efektivně a tvůrčím způsobem zapojovat do výuky prostředky, jež jsou pro jejich žáky v prostředí mimo školu zcela běžné. Je velmi důležité, aby hračky, jimiž se studenti a žáci ve svých mimoškolních aktivitách baví a které nabízejí obrovský potenciál nejen pro vzdělávání ve školách, ale i pro celoživotní formální i neformální vzdělávání, získaly své pevné místo už od základní školy, pokud ne ještě dříve. Cílem projektu projektu CZ / /0061 bylo přispět k řešení tohoto stavu vytvořením podpůrné sítě pro inovativní formy celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich sdílení prostřednictvím e learningu ve výukovém systému Moodle. Při jeho realizaci jsme však narazili na poměrně velkou skupinu učitelů, kteří se sice chtějí v rámci svého ať už formálního nebo neformálního celoživotního vzdělávání naučit, jak svou výuku ve školách zkvalitnit využíváním informačních a komunikačních technologií, ale z různých důvodů pro ně prostředí LMS Moodle není vhodné nebo dosažitelné. Nepotřebují nebo nemohou pracovat v komplexním výukovém systému, ale přesto se potřebují dozvědět, jaké nástroje nabízí web druhé generace. Pro tyto pedagogy jsme připravili sborník studijních materiálů, který obsahuje seminární práce studentek předmětu Úvod do e learningu, v nichž popisují, jak ovládnout jednotlivé nástroje Googlu, a také konkrétní návrhy, jak je zapojit do výuky. Materiály jsou až na jednu výjimku vytvořené v češtině, a to proto, aby je mohli využívat i učitelé neangličtináři. Studentky se v něm nejen dělí o zkušenosti, ale také dokumentují své počítačové dovednosti. Do jejich textu jsme zasahovali minimálně, do ilustrací už vůbec ne. Nicméně, pokud se dvě studentky věnovaly stejnému tématu, jejich seminární práce jsme upravili do jedné kapitoly, aby se informace zbytečně neopakovaly. Dále jsme všechny nástroje podle jejich popisů ještě jednou vyzkoušeli, případně opravili nepřesnosti. K nástrojům společnosti Google jsme přidali i program z jiné dílny, a to zdarma stažitelný editor zvukových souborů Audacity. V dalších vydáních tohoto sborníku počítáme s tím, že počet představených nástrojů Google i dalších volně stažitelných programů se bude rozšiřovat s tím, jak budou nové a nové vznikat. Stejně tak počítáme s tím, že každý semestr bude tento sborník již v digitální podobě doplněn o další inspirativní popisy konkrétního využití ve vyučování. Tuto tištěnou publikaci doplňuje kurz na adrese odkud je možné si digitální text, který bude průběžně doplňován o další nástroje, kdykoli stáhnout a samotné nástroje si v netutorovaném kurzu vyzkoušet. Tamara Váňová editorka 4

5 2 Google Alerts Základem výsledného textu jsou dvě seminární práce o Google Alerts, jejichž autorkami jsou Bc. Martina Bulková a Bc. Kristýna Mikulčíková, obě studentky 1. ročníku kombinované formy jednooborového následného magisterského studia učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy. Alerts je služba, která vám přímo do mailové schránky zašle informace, které se vztahují k tématům, o nichž chcete být průběžně informováni. Mohou to být například nejnovější výzkumy v oblasti, v níž pracujete, poslední žhavé novinky v módě, výsledky oblíbeného fotbalového klubu, průběžný vývoj určité události, apod. Takových požadavků na zasílání aktuálních informací podle klíčových slov si můžete vytvořit až Pro tuto službu zatím není český překlad. Alert znamená výstraha, stav pohotovosti, zvýšená ostraha, ale ani jedno z českých slov přesně významem neodpovídá, a proto používáme původní název Alerts. Pokud anglicky nerozumíte ani slovo, doporučujeme vám si alespoň pár základních osvojit. Můžete sice využít další z nástrojů, který nabízí vyhledávač na a to možnost automatického překladu, ale jak sami vidíte na následujícím obrázku, automatický má k dobrému překladu ještě pořád hodně daleko. Samotné objednání této služby je velmi jednoduché: potřebujete mít jen jakoukoli e mailovou schránku (není nutno, aby to byl gmail), do níž vám budou informace pravidelně chodit. Na adrese pak zadáte klíčové slovo z oblasti, která vás zajímá, určíte typ dat, jaká chcete dostávat, zvolíte frekvenci zpráv a uvedete svou e mailovou adresu. Pokud přistupujete jako anonymní uživatel (nejste identifikováni přihlášením se přes svůj účet), budete muset z udané e mailové adresy poslat navíc potvrzení, že adresa skutečně existuje a že skutečně chcete, aby vám zprávy chodily. Anonymní uživatel smí tedy jen požádat o zasílání zpráv, tuto žádost potvrdit, případně ji zrušit. Jakékoli pozdější úpravy, jako je například změna typu dat nebo frekvence zasílání, už vyžadují registraci přes individuální účet Google Account. 5

6 2.1 Jak na Alerts Službu nejsnáze najdete přes vyhledavač, např. google.com, na jehož úvodní straně se na horní liště vlevo proklinete přes more > even more > Alerts až na stránku kde se nachází tato vstupní tabulka, kam zadáme následující parametry: 1. Zadáme oblast zájmu, např. Ministerstvo školství ČR, Jiří Topolánek atd. 2. Z roletky vybereme si typ dat: News (novinky) nejnovější novinové články; Web webové stránky; Blogs tzv. blogy druh elektronického online deníčku, kam si můžeme zapisovat a sdílet s ostatními informace o vybraném tématu; Comprehensive (všeobecné) kombinace novinek, webových stránek a blogů; Video; Groups diskusní skupiny. 3. Dále zvolíme, jak často nám mají být informace posílány: once a day (každý den); once a week (jednou za týden); as it happens (tak, jak se něco nového objeví). 4. Vepíšeme e mailovou adresu, do níž chceme dostávat upozornění na nové zprávy o zvoleném tématu. 5. Potvrdíme výběr. Jsme li anonymní uživatelé, na udanou adresu přijde mail, jímž musíme souhlas s odebíráním potvrdit. Pokud jsme ovšem přihlášení přes svůj účet (Google Account), stačí jen kliknutí na Create Alert. Toto přihlášení je také nutné k tomu, abychom mohli přes odkaz Sign here to manage your alerts vstoupit do správy vlastních požadavků. Jedině tak můžeme své preference měnit, případně zadávat další požadavky bez toho, že bychom museli při každém z nich mailem potvrzovat, že skutečně existujeme a skutečně chceme tyto informace dostávat. 6

7 Pokud je žádostí zbytečně mnoho nebo nás téma už nezajímá, požadavek jednoduše vymažeme tak, že ho označíme v políčku a klikneme na Delete. V případě, že jsme přihlášeni a klikli jsme na Sign here to manage your alerts, objeví následující tabulka, v níž se zobrazí momentální stav vyběru: A i zde můžeme dále upravovat: 1. Tlačítkem Delete můžeme smazat vybranou položku, a to tak, že klikneme do prázdného okénka u položky, kterou chceme vymazat, ta se nám označí a my ji můžeme smazat pomocí tlačítka Delete. 2. Tlačítkem Edit můžeme upravit nastavení položky: 1. okruh zájmu jednoduchým smazáním a vepsáním nové položky; 2. typ dat zprávy; 3. častost zpráv; 4. tlačítkem Save uložíme provedené změny. 5. tlačítkem Cancel tyto změny zrušíme. 3. Tlačítkem New Alert můžeme přidat další okruh a rozšířit tak vlastní výběr o další téma. 4. Výběrem mezi Sending text s a Switch to HTML s volíme formát zasílané zprávy. 5. Odkazem Settings se vrátíme zpět do svého účtu. 2.2 Využití ve výuce Službu Alerts mohou využívat nejen učitelé, ale i studenti tam, kde je dlouhodobě zajímá vše, co se k danému tématu na webu nově objevuje. Získají tak pravidelné zasílání nejnovějších informací z vybraných oborů bez toho, že by museli ztrácet čas jejich neustálým vyhledáváním a zjišťováním, zda od posledního čtení nedošlo k jejich aktualizací. Samotná služba je určena spíše pro individuální používání, a pro výuku je proto vhodné ji doplňovat dalšími nástroji Googlu, které umožňují sdílení vytvořených materiálů, např. Sites, Blogger, Docs apod. 7

8 2.2.1 Plán hodiny Úroveň studentů: 2. ročník SŠ Pre Intermediate Počet vyučovacích hodin: 1 x 45 min. + navazující hodiny a samostatná domácí práce Pomůcky: počítač s přístupem na internet pro každého studenta zvlášť nebo alespoň jeden pro dvojici (v nejhorším případě lze pro předání informací o službách a nástrojích Googlu využít jen učitelský počítač připojený k dataprojektoru, ostatní činnosti vyžadující přístup k internetu by pak měli studenti za domácí úkol), sešit, pero, nakopírovaný text písně stažený např. z upravený na gap filling exercise (doplnění vynechaných slov), odpovídající píseň (na CD, z YouTube apod.). Cíle výuky: procvičit slovní zásobu týkající se tématu Music; zlepšit porozumění slyšenému; procvičit orientaci v anglickém textu různé úrovně jazyka, různé zdroje; vytvořit pracovní tým pro práci na společném projektu; procvičit písemný a mluvený projev. 1. Před zapnutím studentských počítačů navodí vyučující téma hodiny tím, že se studenty vede krátkou konveraci, již může oživit ilustrací hudebních nástrojů nebo hudebníků, kterou si předem připravil buď v prezentaci Impress/PowerPoint nebo s využitím nástrojů webu. Vyučující klade dotazy, např. What musical instruments do you know? Can you play any any of them? What kind of music do you like listening to? Have you ever been to a concert? What was it like? What is your favourite singer/band? Where can you find information about your favourite musicians? a doplňuje slovní zásobu. 2. Pak studentům rozdá text zvolené písně, pustí píseň a studenti z poslechu vepisují vynechaná slova. Společná oprava proběhne ihned po slončení aktivity, vyučující shrne typické chyby.. 3. Po zapnutí studentských počítačů učitel vysvětlí používání služby Alerts a nástrojů Google Sites/Blogger/Docs. Základní prezentaci je možné také zpracovat v nástrojích Open Office (Writer nebo Impress) nebo Microsoft Office (Word nebo powerpoint) a vyvěsit na web. 3. Studenti se rozdělí do skupin, a každá z nich si zvolí oblíbeného zpěváka, zpěvačku nebo skupinu. Formulářem na straně si založí požadavek dostávat o nich informace do mailu. 4. Je vymezen např. týden na to, aby studenti sledovali výsledky, jež jim služba Alerts zasílá, a zpracovávali si zajímavé informace pomocí nástrojů umožňujících sdílení. 5. Následujícího týdne si studenti na základě získaných informací připraví o zvoleném zpěvákovi nebo skupině prezentaci pomocí nástrojů Sites, Blogger nebo Docs a zpřístupní ji ostatním spolužákům. V prezentaci by se měla objevit procvičovaná slovní zásoba. 9. Studenti prezentují zbytku třídy výsledky své práce a spolužácí hlasují o nejlepší prezentaci.. 8

9 3 Google Reader Autorkou této práce je Bc. Martina Bulková, studentka 1. ročníku kombinované formy jednooborového následného magisterského studia učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy. Google Reader je nástroj, který nabízí v rozšířené verzi podobné služby jako Google Alerts. Na rozdíl od služby Alerts, která nám na mail zasílá informaci o tom, že se na internetu objevila nová stránka obsahující klíčové slovo, jež jsme zadali, Reader nám umožňuje sledovat informační pohyb na vybraných webových stránkách nebo serverech, tyto změny sdílet s vybranými jedinci, přáteli nebo s celým světem. Zprávy jsou generovány z různých internetových stránek a pravidelně se aktualizují. Odběr zpráv lze měnit, a to buď zadáním vlastního odkazu, nebo lze využít nejoblíbenější výběr okruhů zpráv, který Google nabízí. Pro přehlednost jsou zprávy řazeny do složek podle hlavního tématu a dále také podle internetové stránky nebo serveru, kde můžeme daný článek nebo příspěvek najít. Složky lze přejmenovávat, mazat i tvořit nové. S každou zprávou lze dále pracovat: označit ji jako oblíbenou, přeposlat ji mailem, sdílet na jiné veřejné stránce nebo umístit do jiné složky ikonky pro zmíněné úpravy jsou součástí každé zprávy. Počet zpráv ve složce může být kolísavý, a to tehdy, když je daný okruh zpráv aktivní a server dále dohledává zprávy staršího data. Pokud si ale takto dohledanou zprávu označíme do oblíbených, již ji neztratíme, pokud ji sami nesmažeme. Pro náročnější uživatele nabízí Google Reader také odběr zpráv do mobilního telefonu, což lze hlavně využít v případě nedostupnosti počítače nebo pro rychlou informaci 3.1 Využití ve výuce Google Reader má široké využití, ale je nutno se s ním nejdříve trochu seznámit a vyzkoušet jeho výhody. Pokud máme uživatelskou zkušenost s ovou schránkou nebo textovým editorem, neměla by být práce s Google Readerem problém. Jelikož jsou zprávy tématicky zaměřené, je možné je použit zejména pro přípravu projektů na dané téma a mohou je využít nejen žáci, ale i učitelé, např. při přípravě pracovních listů, skupinových prací nebo pro využití s interaktivní tabulí. Pro výuku cizích jazyků si můžeme zadat zdroj a Reader sám ohlídá veškeré novinky a aktualizace, a tak nemusíme složitě hledat, co je nového, ale úplně stačí zkontrolovat Google Reader. Tuto výhodu mohou ovšem využít nejen učitelé cizích jazyků, ale i učitelé občanské a rodinné výchovy, pracovní a výtvarné výchovy po zadání oblíbeného zdroje Reader bude generovat veškeré nové příspěvky, např. nově vložené výrobky z papíru, omalovánky na sklo, akuální zprávy z domova i ze světa, příspěvky ve školním časopise, nápady na výrobky v dílnách atd. Učitelé, kteří se zabývají ekologickou výchovou, mohou sledovat pokroky v recyklaci materiálů, vývoji nových technologií pro ukládání odpadů, nebo jejich ekologické likvidaci. Učitele se zaměřením na přírodní vědy mohou sledovat nápady na experimenty v přírodě, počasí, změny klimatu atd. Učitelé tělesné výchovy mohou přidat k běžnému tělocviku teorii o sportovních rekordech, nových sportech, novém sportovním vybavení. Učitelé hudební výchovy mohou sledovat vývoj hudby, nápady na projekty o hudebních skupinách atd. 9

10 Učitelé matematiky mohou sledovat obtížnost matematických olympiád nebo, v případě středních škol, obtížnost přijímacích zkoušek. Škála využití pro tento nástroj je rozsáhlá a je jen na učiteli daného předmětu, jakým způsobem si ho bude adaptovat pro ulehčení a zefektivnění své práce. Je nutné podotknout, že Google Reader je svým založením velmi podobný Google Alerts, který po zadání klíčového slova vyhledává a zasílá na všechny články, které toto klíčové slovo obsahuje. Je jen na uživateli, které z těchto služeb dá přednost Plán hodiny 1 Ověříme si, že studenti ovládají základní prvky práce s internetem a seznámíme je s použitím nástroje Reader. Téma: Zdraví Předmět: Občanská nebo rodinná výchova Postup: 1. V návaznosti na téma Péče o zdraví je žákům zadán úkol zpracovat buď během hodiny v počítačové učebně nebo doma jako domácí úkol referát na téma zdraví. 2. Po zadání klíčového slova, například zdraví, a po případném přihlášení k odběru článků z různých zdrojů (konkrétní zdroje může také zadat sám učitel) mají žáci přístup k nepřebernému množství informací na dané téma a stačí je jen zpracovat v textovém editoru a doplnit obrázky Plán hodiny 2 Téma: Londýn Předmět: Anglický jazyk kulturní studie Postup: 1. Žáci dostanou za úkol zjistit zajímavosti týkající se Londýna. 2. Při využití služby Reader žáci zadají klíčové slovo Londýn nebo London a vyberou si zdrojové stránky, odkud čerpat informace, které jsou kdykoli opět k dispozici můžeme si je označit hvězdičkou, a tak už je neztratíme a můžeme je okamžitě vyhledat. 3. Zdroje mohou být rozděleny fotografie, encyklopedie nebo celé články záleží na zdrojové stránce. 10

11 4 Or kut Autorkou této práce je Bc. Martina Bulková, studentka 1. ročníku kombinované formy jednooborového následného magisterského studia učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy. Google Orkut je služba společnosti Google, která by měla sloužit nejenom ke stálému spojení s přáteli, ale také k hledání přátelů nových. Po výběru přátel, které hledáme v rámci služeb Orkut podle jména nebo komunitního kruhu, lze s přáteli komunikovat, tzn. posílat si zprávy a vzkazy, a také sdílet fotografie a videa. Tyto funkce jsou z hlediska využitelnosti nejzajímavější. Zprávy, zaslané ze služby Orkut, se objevují nejen ve stávající ové poště uživatele, popřípadě jeho přátel, ale i přímo ve službě Orkut, takže pro komunikaci není nutno přepínat z Orkutu do vlastní pošty. Orkut je také místo, kam lze ukládat vlastní fotografie. Výhoda je v tom, že fotografie není nutno nikam složitě posílat, a přitom si je zvolení přátelé mohou kdykoli prohlédnout, zkopírovat nebo vytisknout. Do jednoho alba se vejde až 100 fotografií a celková velikost schránky na fotografie může dosáhnout velikosti až fotografií. Podobně to funguje s vkládáním videa. Tato funkce je podporována nástroji Google Video nebo YouTube. Pokud chce uživatel vložit své vlastní video, je nutné toto video nejprve nahrát do jednoho ze dvou zmíněných nástrojů (Google Video nebo YouTube) a teprve potom je možné jej vložit do schránky ve službě Orkut. Zde je nutno opět připomenout, že do schránky mohou nahlížet pouze zvolení přátelé, tzn. že bez vědomí uživatele nemá nikdo přístup do schránky, a tak by nemělo docházet k zneužívání informací a osobních dat. 4.1 Jak začít se službou Or kut Pro registraci služby Orkut si tuto službu najdeme přes odkaz na hlavní stránce vyhlevávače Google vpravo nahoře Můj účet/my Account a po kliknutí na službu Orkut se nám otevře toto okno, které se nám nabídne začít se službou Orkut. Po odkliknutí tlačítka Pokračovat se nám objeví tabulka, kde musíme vyplnit tři povinné údaje, a to den, měsíc a rok narození. Také musíme souhlasit s podmínkami, které služba Orkut nabízí. 11

12 Tlačítkem Přijmout podmínky se dostaneme do našeho profilu, kde musíme zadat některé další povinné údaje, které jsou označeny hvězdičkou. Vlevo můžeme, ale nemusíme přidat foto. Všechny údaje lze později upravovat, takže se tím můžeme zabývat, až budeme mít čas a chuť si svůj Profil upravit. Vyplněním povinných údajů a kliknutím na dokončit se dostaneme na Hlavní stránku služby Orkut. 4.2 Hlavní str ánka 12

13 Hlavní stránka nabízí přehled všech nových událostí, které se staly od našeho posledního přihlášení (1). V horní části jsou informace o počtu zápisků, fotografií, přátel a zpráv (2). Kliknutím na ně se nám tyto informace zobrazí. Řádek Dnešní štěstěna je zábavný prvek, který navrhuje, jaký máte den, co se vám může naskytnout nebo koho potkáte. V levé části je lišta s hlavní nabídkou funkcí (3) a také fotka, která může, ale nemusí být vložena. Funkce Nastavení nám slouží zejména k zpřístupňování našich dat dalším osobám. Zde si můžeme nastavit, co uvidíme jen my, co uvidí naši přátelé a co uvidí ostatní. Dále si zde můžeme nastavit jazyk (čeština, angličtina atd.), můžeme si zde nastavit upomínání narozenin a také zde můžeme účet na nástroji Orkut zrušit. Je zde možné i další nastavení, ale to už záleží na pokročilosti a využitelnosti daného nastavení. V dolní části lišty je ikonka najít přátele (4), která nám umožňuje najít přátele pomocí zadání jejich ové adresy. V pravé části je lišta, která nás informuje o přátelích a komunitách (5), se nimiž sdílíme zápisky, fotografie, videa a ostatní informace. Nástroj Orkut nabízí i některé další funkce, které jsem do své prezentace nezahrnula, protože z hlediska využitelnosti pro praktický život jsou zanedbatelné. 4.3 Přátelé Služba Přátelé je jedna z klíčových funkcí služby Orkut. Přátele si můžeme hledat několika způsoby. První způsob je hledání přítele podle ové adresy. ovou adresu zadáme na Hlavní stránka vlevo dole (4). Oznámení o tom, že žádáte danou osobu o přátelství, si tato osoba přečte ve své ové schránce a pak už bude záležet na ní, jestli přijme nebo nepřijme nabídku přátelství. Pokud přijme, kliknutím na odkaz ve své poště se dostane do služby Orkut, do které se následně přihlásí, ale až po tom, co si založí svůj vlastní Google účet. Všechny tyto kroky jsou automaticky nabízeny počítačem, takže celý postup je velmi jednoduchý. Druhý způsob hledání přítele je zadáním jména do okénka na adrese URL: nebo klepnutím na ikonku lupy, kterou najdeme v pravém horním rohu hlavní lišty nabídek. Zobrazí se následující tabulka, kde se nám po zadání jména zobrazí, zda databáze takové jméno našla či nikoli a my můžeme opět požádat o přátelství. Důležitou informací je, že databáze pracuje pouze s lidmi, kteří mají Google účet, popřípadě jsou uživateli služby Orkut. Seznam přátel najdeme kliknutím na ikonku Přátelé na hlavní liště nabídek. 13

14 Objeví se nám tato nabídka, která umožňuje vybrat si přítele. Kliknutím na jeho jméno nebo podobenku se dostaneme do jeho profilu a můžeme s ním dále pracovat. Přátele najdeme i na hlavní stránce Orkutu v pravé horní části (5) Profil přítele V Profilu přítele najdeme všechny informace, které s námi chce daný přítel sdílet, tzn. jeho fotky, videa, zápisky, ale také jeho osobní údaje, které nám zpřístupnil. My máme povoleno pouze několik funkcí: 1. napsat Posudek na přítele ikonu najdeme na liště vlevo, posudek vyplníme a odešleme. Pokud se příteli náš posudek nelíbí, odmítne ho a ten se už nebude nikde zobrazovat. 2. poslat mu Zápis ikonu opět najdeme na liště vlevo nebo na ikonce pod jménem přítele. Zde můžeme zanechat krátký vzkaz, který můžeme upravit i v HTML verzi (viz tipy pro zápis). Tuto funkci lze najít i na hlavní stránce v levé dolní části nabídkové lišty (3) pod ikonou Zápisník, kde se po odkliknutí objeví všechny zápisy pod hlavičkou Můj zápisník. 14

15 V pravé části Profilu přítele najdeme jeho vlastní přátele a komunity, které můžeme také požádat o přátelství, pokud máme zájem. 4.4 Vkládání fotografií, alba a videí Fotografie Provádíme výběrem funkce fotografie na hlavní stránce v levé dolní části nabídkové lišty (3). Po kliknutí na tuto ikonu se dostaneme do našeho Alba. Celkově zde můžeme umístit až fotografií, a to vždy po 100 fotografiích v jednom albu. Fotky vkládáme tlačítkem Procházet a do alba nahráváme tlačítkem nahrát fotografie. Alba 15

16 Nové album vytvoříme tak, že vypíšeme název, popřípadě i popis alba, do připraveného formuláře na úvodní stránce v nabídce fotografie. Název a popis stávajícího alba můžeme měnit kliknutím na tlačítko upravit v dolní části téže stránky pod obrázkem, který představuje dané album. Celé album můžeme smazat kliknutím na tlačítko smazat také pod obrázkem. Kliknutím na fotografii v albu se otevře prezentace fotografií, ve které se pohybujeme pomocí šipek, které jsou umístěny nad fotografií. Videa Provádíme výběrem funkce videa na hlavní stránce v levé dolní části nabídkové lišty (3). Tato funkce je podporována nástroji Google Video a YouTube, odkud můžete své videa nahrávat. Pokud si chcete nahrát své vlastní video, je nutné jej nejprve nahrát do jednoho z těchto nástrojů a teprve potom ho můžeme vložit do Orkutu. Pro nahrátí videa je nutné vložit URL adresu z Google Video nebo YouTube. Po dvojitém kliknutí na vložené video, se video otevře na své původní adrese. Vložená videa se dají dále upravovat pomocí ikon upravit popis nebo vymazat. 16

17 4.5 Využití ve výuce Z hlediska využitelnosti pro výuku bych zmínila hlavně sdílení obrázků mezi učiteli, vytváření alb obrázků, které lze použít pro výuku cizích jazyků, českého jazyka, přírodopisu či přírodovědy a prakticky všech ostatních předmětů, kde je zapotřebí názornosti. Videa umístěná ve službě Orkut mohou také velmi rychle a bez dalšího složitého hledání sloužit jako názorná ukázka, např. učitelé chemie mohou sdílet videa týkající se chemických pokusů, učitelé přírodopisu mohou předvést svým žákům, jak se rozpouštějí ledovce, učitelé fyziky mohou poukázat na sílu vody při protržení hráze nebo další jevy, které byly zachyceny kamerou a dají se sdílet. Učitelé hudební výchovy mohou využít hudební klipy k naznačení vývoje hudby a jednotlivých zpěváků. Ve výtvarné výchově je možné promítnout různé techniky práce s barvou, tužkou a jinými materiály. Učitelé si také vzájemně mohou posílat zprávy a vzkazy, sdílet nejnovější poznatky a informace ze svého oboru a posílat připomínky k fotografiím a videům, které jsou oprávněni prohlížet a jinak sdílet. Učitelé ale také mohou naučit žáky využívat tento nástroj při práci na projektech. Na projektu pracuje obvykle skupina žáků, a tak si mohou vzájemně posílat návrhy a komentáře k projektové práce, či konzultovat využití foto materiálů atd. při práci na společném projektu. Orkut lze využít opravdu všestranně a v případě, že si učitelé databázi vytvoří, mohou s ní pracovat a obnovovat ji systematicky kdykoli a kdekoli, kde je připojení k internetu Plán hodiny Téma: Projekt Zvířata Předmět: Cizí jazyk Postup: 1. Učitel zadá úkol žáci mají například v malých skupinkách zpracovat projekt na téma Domácí zvířata nebo Divoká zvířata. 2. Vytvoření databáze v rámci nástroje Orkut členové skupinky se definují jako přátelé, takže budou moci sdílet své obrázky a zároveň si posílat komentáře a návrhy na projekt vše v rámci služby Orkut. a) databázi lze zpracovávat přímo v hodině cizího jazyka v případě, že žáci mají hotovou zadanou práci a v učebně je k dispozici počítač; b) žáci také mohou zpracovávat část databáze v rámci mezipředmětových vztahů v návaznosti na výuku Informatiky, c) databáze může být zpracovávána v rámci domácí přípravy. 17

18 Ve všech případech je učitel definován jako přítel u všech svých žáků, takže může sledovat vývoj a tvorbu materiálů ke zpracování. 3. S nasbíraným materiálem (fotografie, obrázky a návrhy) žáci zpracovávají daný úkol. Poznámka: Pokud zadáme tvorbu materiálu dostatečně dopředu, zvládneme zpracovat daný projekt během jedné vyučovací hodiny. Vycházíme z toho, že děti mají rády obrázky a tvorba databáze je nadchne. 18

19 5 Picasa A Základem výsledného textu jsou dvě seminární práce o nástroji Picasa, jejichž autorkami jsou Bc. Kateřina Miczánová a Bc. Marcela Hubáčková, obě studentky 2. ročníku kombinované formy jednooborového následného magisterského studia učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy.** Picasa je program, který umožňuje snadnou správu a editaci fotografií. S jeho pomocí je můžete na počítači rychle a jednoduše vyhledat, importovat přímo z přenosných médií, čteček i z fotoaparátu, spravovat, prohlížet, upravovat a publikovat na webu. Původně se jednalo o placený produkt pro správu fotografií v elektronické podobě, ale od té doby, co ho od původního majitele Google koupil, je program poskytován zdarma. Možnosti, které nabízí nástroj Picasa, nabízí i spousta jiných podobných programů, ale ovládání Picasy je tak jednoduché, že nepotřebujete ani žádný manuál, což se nedá říci o všech podobných programech. Program Picasa lze použít při výuce hlavně k prezentaci obrázků, např. při hodině angličtiny, například k prezentaci o Londýně, kdy obrázky doplňuje výklad, nebo při různých konverzačních cvičeních či rozhovorech. 5.1 Stažení aplikace Picasu si můžete stáhnout na adrese ale je přístupná i v české verzi na Navíc k ní existuje poměrně velká česká komunita, kam je možno se obrátit o pomoc, pokud si s něčím nebudete vědět rady. Najdete ji na adrese gugcz/topics Jakmile si program Picasa nainstalujete, okamžitě se dá do práce. Ve složkách najde a uspořádá podle data všechny fotografie, které máte na pevném disku počítače. Pokud Picasa najde složky, které nechcete, jděte do nabídky Nástroje > Správce složek a vyberte složky, které má prohledat jednou, prohledávat vždy, nebo odstranit. Pokud chcete ze své knihovny odstranit jednotlivé fotky, stačí fotku vybrat a kliknout pravým tlačítkem myši, abyste ji trvale smazali ze svého počítače, nebo ji skryli v rámci Picasa. Jakmile si stáhnete program Picasa, objeví se následující tabulka a zeptá se vás, zda chcete vyhledat fotky na celém počítači nebo zda chcete, aby počítač prohledal jen vybrané složky Dokumenty, Obrázky nebo Plochu. Logičtější volba je ta první, jelikož se může stát, že jste si kdysi uložili nějaké fotografie jinam, než jste zvyklí nyní. Poté, co kliknete na Pokračovat, začnou se načítat veškeré fotografie, které máte v počítači. Mile mě překvapil fakt, že se fotografie začaly automaticky řadit podle toho, v kterém roce byly pořízeny. Pokud máte ve svém počítači tolik fotografií jako já, budou se vám načítat několik minut. V případě, že jste si někdy stahovali hudbu nebo filmy, načtou se vám i obrázky, které si většinou stáhnete automaticky s filmem či hudebním albem, a někdy o tom ani nevíte. Označí se vám také krátká videa, videoklipy i celé filmy. 19

Vzdělávací aktivity v jazyce anglickém Oborová uživatelská příručka pro učitele

Vzdělávací aktivity v jazyce anglickém Oborová uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávací aktivity v jazyce anglickém Oborová uživatelská příručka pro učitele Miroslav Kučera, Lukáš Bajer a kolektiv Příručka byla vypracována ve spolupráci s Jednotou

Více

PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet

PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet OBSAH PŘEDMLUVA..... 6 1 ÚVOD DO PROJEKTU aplanet... 9 1.1 SEZNAMTE SE SE ZÁKLADNÍMI POJMY PROJEKTU aplanet... 9 1.2 PROČ JE TŘEBA ZMĚNIT ZPŮSOB NAŠEHO PROFESNÍHO ROZVOJE:

Více

Kam chceme Uživatelská příručka pro učitele

Kam chceme Uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Kam chceme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů Příručka byla vypracována ve spolupráci s Jednotou školských informatiků. Název: Autor: Vydavatel: Vydání: Kam

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller E-LEARNING MOODLE Lukáš Heller E-learning Moodle Lukáš Heller Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta

Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta Jak na Facebook 0 Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta Ke zhlédnutí je možné využít elektronickou verzi na adrese: http://jak-na-fb.g6.cz/ 1 Obsah 1. Úvod do sociálních

Více

PRŮVODCE PRO UČITELE. 3. část. Průvodce ICT nástroji

PRŮVODCE PRO UČITELE. 3. část. Průvodce ICT nástroji PRŮVODCE PRO UČITELE 3. část Průvodce ICT nástroji OBSAH 1 ZAČÍNÁME S WEBOVÝMI NÁSTROJI... 4 1.1 ZVYŠOVÁNÍ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI DÍKY SOCIÁLNÍM SÍTÍM A ICT NÁSTROJŮM.....4 1.2 INTERNETOVÉ NÁSTROJE A JAK

Více

1 Co jsou sociální sítě... 3. 2 Facebook... 4. 2.1 Registrace... 6. 2.2 Základní funkce... 9. 2.3 Jak najít přátele na FB... 9

1 Co jsou sociální sítě... 3. 2 Facebook... 4. 2.1 Registrace... 6. 2.2 Základní funkce... 9. 2.3 Jak najít přátele na FB... 9 [Zadejte text.] Obsah 1 Co jsou sociální sítě... 3 2 Facebook... 4 2.1 Registrace... 6 2.2 Základní funkce... 9 2.3 Jak najít přátele na FB... 9 2.4 Jak poslat soukromou zprávu... 10 2.5 Nastavení soukromí...

Více

Informační technologie v biologických vědách I

Informační technologie v biologických vědách I Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Katedra biologie Informační technologie v biologických vědách I (Studijní opory pro distanční studium) v. 1.0 Marcel Štofik Ústí nad Labem 2013 Stručný

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google dokumenty Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů Název: Autor: Vydavatel: Vydání: Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů itelligence a. s.,

Více

Gmail e-mail v podání Google

Gmail e-mail v podání Google Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Gmail e-mail v podání Google Tutoriál projektu MOSS učitelská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Jan Bobek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2

Více

Sociální sítě teoretický koncept

Sociální sítě teoretický koncept Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Sociální sítě teoretický koncept Bakalářská práce Autor: Štěpán Košař Informační technologie, Manažer projektů

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová. Moodle. Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů

Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová. Moodle. Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů Computer Press Brno 2013 Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických

Více

1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky. 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace

1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky. 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace 1 2 Obsah 1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace 3. LEKCE: Nakupujeme bezpečně na Internetu 4. LEKCE:

Více

Vzdělávací aktivity v jazyce českém Oborová uživatelská příručka pro učitele

Vzdělávací aktivity v jazyce českém Oborová uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávací aktivity v jazyce českém Oborová uživatelská příručka pro učitele Lukáš Bajer a kolektiv Příručka byla vypracována ve spolupráci s Jednotou školských informatiků.

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Tato

Více

projekt evik: výuka, individualizace, koučink

projekt evik: výuka, individualizace, koučink projekt evik: výuka, individualizace, koučink DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V KRALUPECH NAD VLTAVOU e-vik výuka individualizace koučink kdo jsme OBSAH Úvod 3 Pár slov o projektu

Více

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE INGRID NAGYOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

Příručka pro efektivní využívání ICT

Příručka pro efektivní využívání ICT Projekt EFEKTIVNÍ ŠKOLA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.52/02.0004 Příručka pro efektivní využívání ICT Autorský tým: pracovníci SOŠ Liberec a SŠPT Jablonec nad Nisou jaro 2014 OBSAH Charakteristika

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST INGRID NAGYOVÁ ALEŠ OUJEZDSKÝ STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVA 2006 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Tato publikace

Více

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School ICTKOORDINÁTOR časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR ZIMA 2012 ZDARMA Soutěž o ceny! Více na str. 17 08 Samsung Smart School Rozšiřujte možnos komunikace mezi učiteli a studenty

Více

Autor: Karel Klatovský

Autor: Karel Klatovský Autor: Karel Klatovský Tato příručka byla vytvořena v rámci programu Partneři ve vzdělávání společnosti Microsoft. 2 Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Systémové požadavky... 4 1.2. Instalace... 5 1.3. Windows LiveID...

Více