Realizace portálu pro anonymní oznamování přestupků proti zákonu policii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Realizace portálu pro anonymní oznamování přestupků proti zákonu policii"

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakalářská práce Realizace portálu pro anonymní oznamování přestupků proti zákonu policii Ladislav Janík Vedoucí práce: ing. Martin Komárek Studijní program: Elektrotechnika a informatika strukturovaný bakalářský Obor: Informatika a výpočetní technika březen

2 Poděkování Chtěl bych poděkovat ing. Martinu Komárkovi, vedoucímu mé bakalářské práce, za jeho správné vedení, rady a čas, který mi věnoval při tvorbě práce. Také děkuji zadavateli p.hrabalovi, za vstřícnou komunikaci a trpělivost při návrhu projektu. 2

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze podklady uvedené v přiloženém seznamu. Nemám žádný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu 60 Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). V Praze dne

4 Obsah Poděkování... 2 Prohlášení... 3 Seznam obrázků... 6 Seznam tabulek Úvod Specifikace cíle práce a požadavky Softwarové nároky Požadavky Registrace Přihlášení Přidání oznámení Výpis oznámení Administrace Návrh systému Způsob zadávání Použité metody a technologie Grafické zpracování Tvorba jednotlivých částí systému Struktura stránky index.php Systém podstránek Připojení k databázi Přihlašování do systému Hlavička webu Silueta policisty Instalační část Požadavky na systém Soubor mysql_tabulky.php Nastavení parametrů pro odesílané maily Jiné možnosti instalace a nastavení Uživatelská část Registrace Vyplnění formuláře Odeslání formuláře a kontrola údajů Potvrzení autorizačního kódu odeslaného na

5 Potvrzení registrace administrátorem Přihlášení Přidání nového oznámení Zadání údajů Kontrola zadaných údajů Nahrání fotky Uložení do databáze Odeslání ů policii Výpis oznámení Administrační část Tabulka s výpisem dat WYSIWYG editor Úvod Oznámení Města Uživatelské účty Novinky Závěr Použitá literatura Přílohy Obsah přiloženého CD Příloha A Dokumentace instalační část Příloha B Dokumentace administrační část Příloha C Dokumentace uživatelská část

6 Seznam obrázků Obrázek 1 - pole $stranky v souboru index.php Obrázek 2 - připojení k MySQL databázi Obrázek 3 - načítání fotek do hlavičky Obrázek 4 - funkce sirka_obrazku() Obrázek 5 - nastavení šířky pásu v hlavičce pomocí JavaScriptu Obrázek 6 - funkce JavaScriptu hlavicka_vlevo() Obrázek 7 - soubor data/data.php Obrázek 8 - funkce pro vytváření a odstraňování tabulek z databáze Obrázek 9 - vytvoření tabulky v databázi Obrázek 10 - Přihlašovací část v hlavičce Obrázek 11 - Registrační formulář Obrázek 12 - Formulář na přidání nového oznámení Obrázek 13 - funkce vytvor_zmenseniny() Obrázek 14 - Třídění oznámení podle měst a městských částí Obrázek 15 - Hlavní stránka po přihlášení administrátora Obrázek 16 - funkce zkrat_retezec() Obrázek 17 - Tabulka s výpisem dat zobrazení delšího textu Obrázek 18 - Tabulka s výpisem dat zobrazení fotky Obrázek 19 - WYSIWYG editor Obrázek 20 - Administrace měst Obrázek 21 - Administrace uživatelských účtů Obrázek 22 - Administrace novinek Seznam tabulek Tabulka 1 - Práva

7 1. Úvod Každý den se ve velkých městech v jako třeba v Praze setkáváme s dopravní situací, která se stává noční můrou většiny z nás. Tuto situaci ještě umocňují bezohlední řidiči, kteří si myslí, že pro ně zákony neplatí. Když vidí kolonu, tak ji klidem objedou odstavným pruhem. Plné parkoviště? Tak proč nezastavit na chodníku přímo před domem? A mnoho dalších přestupků si až moc lidí zevšedňuje. Společně s tím se dostává do popředí pro některé z nás nový výraz whistleblowing 1. Díky tomu, že se internet stává poslední dobou stále častějším společníkem každého člověka, nabízí se tu možnost jak využít whistleblowing také v dopravě. Jako průkopník tohoto systému bude webový portál, na kterém budou lidé moci nahlásit přestupky, týkající se parkování, které jim zbytečně komplikují život. Tento systém jistě ocení, např. maminky s kočárkem, které nemohou projet po chodníku, protože na něm parkuje auto, nebo lidé, kterým pravidelně někdo parkuje před vjezdem do dvora jejich domu. 1 Whistleblowing (7) - Whistleblower je ten, kdo píská na píšťalku, aby na něco upozornil. V českém jazyce nemá toto označení adekvátní ekvivalent. Překládá se nejčastěji jako informátor, někdy také oznamovatel, ovšem toto označení v sobě stále nese jakousi negativní pachuť udavačství a práskačství. Pojem whistleblowing má naopak pozitivní náboj, neboť obsahuje odvahu sdělit nějakou skutečnost, kterou se jiní sdělit neodváží, odvahu potlačit strach, loajalitu či kolegialitu a upozornit na nefér jednání. 7

8 2. Specifikace cíle práce a požadavky Cílem této práce je vytvořit webový portál umožňující vkládání oznámení o přestupcích týkajících se parkování s možností přiložení fotografie a popisu místa. Další částí práce je zhodnocení postupu vývoje webového portálu podle požadavků občanského sdružení Oživení (1), případně návrh možných vylepšení aplikace Softwarové nároky Pro používání aplikace bude potřeba pouze webový prohlížeč. Aplikace bude optimalizovaná pro dva nejpoužívanější prohlížeče a to Mozilla Firefox 2.0 a Internet Explorer 6 v rozlišení obrazovky 1024 x 768 a vyšší. Aplikace počítá se zapnutým JavaScriptem 2 u administrátorů. Na uživatelské straně bude JavaScript použit pouze jako doplněk a portál bude plně funkční i bez něj Požadavky Systém je určen pro uživatele všech kategorií, proto musí být jeho obsluha intuitivní a jednoduchá Registrace Uživatel bez registrace má možnost pouze prohlížet oznámení, která přidali registrovaní uživatelé. Aby mohl využívat všech funkcí systému, tak musí provést registraci, která se skládá z následujících kroků: 1. Vyplnění registračního formuláře 2. Potvrzení ové adresy uživatele 3. Autorizace administrátorem Přihlášení Uživatelé se do systému přihlašují pomocí přezdívky (nick) a hesla, které si zvolili při registraci. Veškeré jejich osobní údaje, vyjma přezdívky, jsou skryty ostatním uživatelům a mají k nim přístup pouze administrátoři systému. 2 Javascript - multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk, jehož autorem je Brendan Eich. Používá se jako interpretovaný programovací jazyk pro WWW stránky, často vkládaný přímo do HTML kódu stránky. Jsou jím obvykle ovládány různé interaktivní prvky GUI (tlačítka, textová políčka) nebo tvořeny animace a efekty obrázků. 8

9 Přidání oznámení Oznámení mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé, kteří mají aktivní uživatelský účet (tzn. nebyli vyřazeni ze systému). Oznámení se vztahuje k určitému městu či městské části a obsahuje SPZ vozidla, popis místa, fotografii, datum a čas zjištění přestupku Výpis oznámení Výpis oznámení je přístupný i neregistrovaným uživatelům. Mají možnost třídit oznámení podle měst a městských částí Administrace Úvodní text Administrátoři mají možnost editovat úvodní text zobrazený na hlavní stránce webu Oznámení Systém má možnost správy oznámení tzn. administrátoři mají možnost smazat nevhodné oznámení o přestupku, či doplnit nějaké informace ( např. na žádost uživatele). Hlavní administrátoři mají přístup ke všem oznámením, administrátoři měst jen k oznámením týkajících se jim přidělených měst Města a městské části Hlavní administrátor zakládá jednotlivá města a jejich městské části. Ke každému z nich může napsat až tři kontakty na policejní oddělení (minimálně jeden). Městům přiřadí jejich administrátory Uživatelské účty Sekce pouze pro hlavní administrátory. Mají zde přehledný výpis všech účtů uživatelů, administrátorů měst a hlavních administrátorů. U všech mohou upravovat zadané údaje, případně je vyřadit ze systému. 9

10 Novinky Novinky mohou přidávat jen hlavní administrátoři. Na hlavní stránce webu jsou zobrazeny poslední tři novinky vložené do systému. 3. Návrh systému 3.1. Způsob zadávání Celý webový portál byl vytvářen na základě požadavků od občanského sdružení Oživení (1). Za o.s. Oživení jsem jednal s p. Vojtěchem Hrabalem, který byl zadavatel. Jelikož nebyly předem přesně specifikované požadavky na funkcionalitu systému, byla celá struktura navrhována iterativně. Její finální podoba se postupně formovala na schůzkách s vedoucím mé BP ing. Komárkem a p. Hrabalem. Jako hlavní komunikační kanál jsme zvolili internetovou aplikaci Google Groups (2), což je volně přístupná diskuse, kde je možné si založit vlastní skupinu s možností jednoduchého vytváření stránek (HTML 3 dokumentů), uploadování souborů. Tento systém má možnost automatického odesílání všech novinek ve skupině na ové adresy registrovaných uživatelů, což je pro náš případ ideální. Systém Google Groups (2) je přehledný a jednoduše se v něm dají nalézt předchozí diskuse a zprávy. Iterativní způsob zadávání práce má své výhody i nevýhody. Výhody Ideální pokud zadavatel nemá přesně stanovenou podobu systému Vhodné pokud zadavatel nemá dobré technické znalosti v daném oboru Postupné formování systému podle potřeb zadavatele Nevýhody Dopředu není známá struktura problém při návrhu databáze Více práce pro programátora průběžné úpravy a změny Větší potřeba komunikace se zadavatelem 3.2. Použité metody a technologie V dnešní době je na výběr z mnoha programovacích jazyků určených pro webové aplikace. Výběr závisí většinou na povaze aplikace a výběru dle programátora. 3 HTML = HyperText Markup Language značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu. 10

11 Možné programovací jazyky: PHP Java Servlety Perl ASP.NET a další Pro tvorbu tohoto webového portálu jsem zvolil PHP (testováno na verzi 5.1.1) z několika důvodů. Asi hlavním důvodem bylo to, že je to jazyk, který používám nejčastěji a proto s ním mám relativně dobré zkušenosti. Dalším z důvodů je fakt, že je to asi nejpoužívanější jazyk pro tvorbu webů a většina serverů ho dnes podporuje. Poslední důvod je ten, že je dost přehledný (na rozdíl např. od Perlu, který používá regulární výrazy) a lépe by se v něm vyznal jiný programátor, který by chtěl systém upravovat. Použil jsem strukturální metodu programování. Efektivnější by bylo OOP 4, ale jelikož s ním nemám dostatečnou zkušenost, tak bych strávil většinu času učením této metodiky. Při této volbě jsem mohl využít své zkušenosti s psaním webů strukturální metodou. Zvolil jsem strukturu odpovídající dvouvrstvé architektuře z důvodu jednoduchosti systému. Třívrstvou architekturu bych volil v případě větší aplikace, při potřebě rozdělení zátěže na více serverů (prezenční, aplikační a databázová). Dle mého názoru je pro tento případ dvouvrstvá architektura ideální. V systému jsem použil i JavaScript a to ve dvou případech. Jeho první důležitá činnost je ve formulářích a dále je použit v grafické části aplikace k animacím. Pro snadnější úpravu textu novinek a úvodního textu jsem použil WYSIWYG editor Open WYSIWYG (3), který je vydán pod LGPL 5 Open Source licencí. Celý web je psán v XHTML STRICT Snažil jsem se dodržet validitu kódu, ale WYSIWYG editor bohužel neumí vytvářet validní kód a nepodařilo se mi najít jiný, s podobnými vlastnostmi, který by to uměl. Vzhled aplikace je vytvořen pomocí CSS 7 stylů. Díky využití CSS stylů je oddělena grafická část aplikace od aplikační a datové, tzn. výsledný HTML kód je čistší a obsahuje jen důležitá data, o formátování se starají kaskádové styly. Databáze je založena na technologii MySQL verze 4. Výhoda této technologie je opět její dostupnost na serverech a rychlost. Další výhodou MySQL je možnost rychlého fulltextového vyhledávání na úrovni databáze. 4 OOP Object-oriented programming - Objektově Orientované Programování je metodika vývoje software založená, mj. na koncepci objektů, abstrakce a používání dědičnosti. 5 LGPL - Lesser General Public License - varianta licence pro svobodný software GNU GPL, která ale na rozdíl od GPL umožňuje spojování s nesvobodným kódem, a tak je vhodnější např. pro knihovny (za předpokladu, že autor jejich použití v nesvobodných programech chce umožnit). 6 XHTML STRICT 1.1 norma pro tvorbu HTML dokumentů. Vydána jako doporučení konsorcia W3C (6) 7 CSS - Cascading Style Sheets jazyk pro formátování internetových stránek 11

12 3.3. Grafické zpracování Ze strany zadavatele bylo jediným požadavkem na vzhled aplikace to, aby stylově odpovídal vzhledu webu o.s.oživení (1). Jelikož grafika není mojí silnou stránkou, dohodnul jsem s p. Hrabalem že vzhled bude mít na starosti grafik, konkrétně moje sestra Adéla Janíková. Mojí úlohu bylo její grafický návrh převést do formátu CSS stylů. Navíc jsem vzhled oživil přidáním animací. V animované hlavičce se pohybují fotky jednotlivých přestupků a v jednou za 10 vteřin náhodně ze stran vykukuje silueta policisty. 12

13 4. Tvorba jednotlivých částí systému V této části práce se podrobněji zaměříme na jednotlivé části systému, použité metody a způsob implementace Struktura stránky index.php Celá struktura webu je v souboru index.php, který je v kořenovém adresáři Systém podstránek Systém podstránek je řešen připojováním konkrétních stránek, které jsou uloženy v adresáři /stránky/, dle parametru str,, který je obsažen v URL webu. Pokud není parametr str definován, je defaultně nastavena stránka stranky/uvod.php.. Ke každé stránce je přiřazen parametr pro str,, který je uložen v poli $stranky. OBRÁZEK 1 - POLE $STRANKY V SOUBORU INDEX.PHP Připojení k databázi OBRÁZEK 2 - PŘIPOJENÍ K MYSQL DATABÁZI Jelikož je systém založen na databázi a veškeré informace jsou v uložené v ní, bude potřeba připojení k databázi při načtení každé stránky. Proto je připojení k databázi na začátku souboru index.php a je provedeno při každém spuštění. 13

14 Přihlašovací údaje k databázi jsou uloženy v souboru /data/data.php, ten je při přihlašování připojen k souboru index.php. Pokud se připojení k databázi nepovede, tak je php skript zastaven hned na začátku a vypíše se chyba. /data/data.php obsahuje proměnné $se o adresa serveru (pokud běží MySQL databáze na stejném serveru jako php, může být nastaveno localhost 8 ) $us o Přihlašovací jméno do databáze $pa o Přihlašovací heslo do databáze $db o Jméno databáze $prefix o Tento prefix je připojen před jméno každé tabulky v databázi. Zvolil jsem to tak z toho důvodu, kdyby systém používal stejnou databázi jako nějaká jiná aplikace, aby nenastal nějaký konflikt (např. u tabulky UZIVATELE je dost pravděpodobné, že bude i u jiného systému. Pokud použiji např. PRESTUPKY_UZIVATELE, tak je pravděpodobnost výrazně menší) Přihlašování do systému Jelikož má systém obsahovat funkci přihlašování uživatelů, je třeba vyřešit jeden problém. Protokol http je bezestavový, tzn. provede operace, které mu uživatel zadá, vyřídí komunikaci se serverem a vše co se stalo zapomene. Proto jsem pro tento případ použil SESSION 9. Když uživatel zadá nick a heslo do přihlašovacího formuláře v hlavičce webu, tak jsou zadané údaje zkontrolovány s databází, zda má přístup do systému. Pokud projde kontrolou, tak se do session uloží uživatelské jméno, heslo, uživatelská práva, stav uživatele a jeho identifikační číslo. Tyto údaje pak používá systém při všech operacích. Po úspěšném přihlášení je uživatel přesměrován na hlavní stránku a místo přihlašovacího formuláře se mu v hlavičce zobrazí jeho nick a odkaz na odhlášení ze systému. 8 Localhost - odkaz na právě používaný počítač. Loopback (logická smyčka) odkazuje na speciální vyhrazenou IP adresu Session - Místo pojmu session se také někdy používá český termín "relace". Session řeší problém bezstavovosti protokolu HTTP, udrží se pomocí ní informace o stavu aplikace a práci uživatele s ní. V session lze uchovávat proměnné (parametry), které by jinak museli být předávány (a tedy i přenášeny) v URL, což je nejen pracné, ale v případě některých parametrů také ne zrovna bezpečné. Pokud jsou nějaké proměnné v relaci, tyto se vůbec nepřenášejí mezi serverem a počítačem klienta, skript na serveru je dostává přímo z interpretu PHP 14

15 Pokud při přihlašování nastane chyba, tak je zobrazena chybová stránka /stranky/login_chyba.php. Když je provedeno odhlášení ze systému, je session zničena zavoláním funkce session_destroy() a uživatel je opět přesměrován na hlavní stránku Hlavička webu Při navrhování designu webu jsem dostal instrukce, aby v hlavičce webu byla sada obrázků jednotlivých přestupků, která se bude pohybovat ze strany na stranu. Dalším požadavkem byla snadné nastavení těchto obrázků. První varianta, kterou jsem zvažoval, bylo vytvořit jednu tabulku v databázi a všechny fotky pak přidávat a odebírat přes administraci. Pak mě ale napadla jiná metoda, pro tento případ ideální svou jednoduchostí. Fotky do hlavičky jsou načítány ze složky /pics/hlavicka/. Jediné úskalí této varianty je v tom, že do této složky je fotky potřeba nahrát již zmenšené. Je zde možnost i určit pořadí fotek, ve kterém budou seřazeny. Jelikož jsou načítány podle jejich jména, tak je stačí pojmenovat čísly a podle nich se budou řadit. Pás, který se bude v hlavičce pohybovat jsem vytvořil pomocí CSS stylů, jako objekt DIV s velkou šířkou a nastaveným overflow: hidden;.. To znamená, že přesah tohoto pásu bude skrytý. Problém, na který jsem zde narazil je ten, že v době kdy se načítají CSS styly (při načítání části <head>), ještě nejsou načteny obrázky ze složky a tím pádem ani nevím, jak bude posuvný pás široký. Situaci jsem vyřešil tak, že na začátku má pás nějakou defaultní šířku a při načítání fotek ze složky se pomocí funkce sirka_obrazku() spočítá jeho šířka, která se následně sčítá se všemi ostatními. Na závěr je šířka pásu upravena pomocí JavaScriptu přesně podle šířky fotek. OBRÁZEK 3 - NAČÍTÁNÍ FOTEK DO HLAVIČKY 15

16 OBRÁZEK 4 - FUNKCE SIRKA_OBRAZKU() OBRÁZEK 5 - NASTAVENÍ ŠÍŘKY PÁSU V HLAVIČCE POMOCÍ JAVASCRIPTU O pohyb hlavičky se starají funkce JavaScriptu hlavicka_vlevo() a hlavicka_vpravo().. Pro časování animace jsem použil funkci settimeout(), která je definovaná pro objekt window. Funkce hlavicka_vlevo() je zavolána při načtení objektu <body> parametrem onload. Další funkce, které jsem vytvořil v JavaScriptu jsou zrychli() a zpomal(), jsou používány pro změnu rychlosti hlavičky. Funkce zrychli() je zavolána při najetí myší nad hlavičku, naopak fce zpomal() je spuštěna při opuštění myši plochy hlavičky. 16

17 OBRÁZEK 6 - FUNKCE JAVASCRIPTU HLAVICKA_VLEVO() JavaScript je vložen přímo do souboru index.php. Efektivnější by bylo, kdybych ho vložil do externího souboru. Díky tomu by se nemusel pokaždé načítat ze serveru, ale mohl by se uložit do cache paměti. Přímo do kódu stránky jsem ho vložil kvůli té části skriptu, který upravuje rozměr pásu v hlavičce, protože parametry jsou generovány php skriptem (ten by v externím souboru nemohl být) Silueta policisty Pohyb siluety policisty je zajišťován také JavaScriptem. Při načtení objektu <body> je parametrem onload spuštěna funkce ukaz_policajta('2'). Parametr 2 znamená, že se objeví na pravé straně. Fuknce vysune obrázek a opět ho skryje, následně vygeneruje náhodně číslo od 0 do 2. Toto číslo znamená, kde se obrázek objeví, 0 = vlevo, 1 = nahoře, 2 = vpravo. Pak se opět zavolá tato funkce s vygenerovaným parametrem. 17

18 4.2. Instalační část Podrobný popis instalace systému je popsán v přiložené dokumentaci, viz. A. Dokumentace instalační část.pdf Při přípravě instalace systému jsem počítal s tím, že ji bude provádět nejspíš správce serveru, nebo jiná osoba, která má alespoň základní technické znalosti. To se týká hlavně požadavků na systém. Je potřeba aby na serveru běžela správná verze PHP, MySQL serveru a aby byla v APACHi povolena knihovna GD 10, kterou v aplikaci používám pro zmenšování nahrávaných fotografií. Neméně důležité je také správně nastavit přístupová práva pro jednotlivé knihovny, ale přišlo mi, že rozebírat i tuto problematiku je nad rámec instalační dokumentace Požadavky na systém Apache povolený modul GD PHP verze MySQL databáze verze Prvotní krok instalace je nakopírování celé adresářové struktury na server do požadovaného adresáře. Dalším krokem je nastavení parametrů pro přihlášení k databázi. Tyto parametry jsem oddělil od kódu uložením do samostatného souboru data.php ve složce data. OBRÁZEK 7 - SOUBOR DATA/DATA.PHP Parametry jsou $se adresa MySQL serveru, $us uživatelské jméno, $pa - heslo, $db jméno databáze, $prefix prefix pro tabulky Prefix pro tabulky znamená to, že před jméno každé tabulky v databázi vloží tento parametr. Je to pro případ, že by tato aplikace používala stejnou databázi jako jiná aplikace (u některých hostingů poskytují jen jednu databázi). V systému používám například tabulku se jménem UZIVATELE a zrovna u ní je velká šance, že bude použita i v jiném systému, pak by mohlo dojít k různým kolizím. Poté již stačí spustit soubor index.php, který je v kořenovém adresáři aplikace. Ten zkontroluje, zda již existuje tabulka UZIVATELE s daným prefixem. Pokud ne, 10 Knihovna GD open source knihovna pro dynamické vytváření obrázků. 11 Apache - Apache HTTP Server je softwarový webový server s otevřeným kódem pro Linux, BSD, Microsoft Windows a další platformy. 18

19 pozná, že jde o první spuštění a nabídne uživateli možnost založit databázi a vytvořit adresářovou strukturu. Tyto operace provádí skript mysql_tabulky.php Soubor mysql_tabulky.php Tento skript obsahuje dvě důležité funkce, které vytvářejí a odstraňují tabulky z databáze. vytvor_tabulku() a odstran_tabulku(). Při vytváření tabulek dostane funkce jako jeden z parametrů také $sql,, který obsahuje informace o parametrech tabulky. Je to vlastně část SQL příkazu, ke kterému je následně připojen příkaz CREATE TABLE a jméno tabulky s přidaným prefixem. Funkce na odstranění tabulek zde slouží pro případ, kdy by bylo potřeba aplikaci smazat, nebo jen přeinstalovat smazat informace v databázi. OBRÁZEK 8 - FUNKCE PRO VYTVÁŘENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ TABULEK Z DATABÁZE V první části tohoto skriptu se zkontroluje, zda již existuje databáze, pokud ne, tak ji vytvoří. Poté následuje vytvoření všech tabulek v databázi. Každá z tabulek je nejprve smazána (pokud již existuje), následně je znovu vytvořena. 19

20 OBRÁZEK 9 - VYTVOŘENÍ TABULKY V DATABÁZI Jsou vytvořeny tabulky UZIVATELE, MESTA, MESTSKE_CASTI, OZNAMENI, KODY, AKTUALITY a TEXTY. Následně je do tabulky UZIVATELE vložen záznam obsahující přihlašovací informace pro prvotního administrátora s loginem admin a heslem admin. Tyto údaje jsou jen provizorní a slouží k vytvoření ostatních administrátorských účtů. Pro bezpečnost systému stému je potřeba následně tento profil vymazat! Dále je do tabulky TEXTY vložen úvodní text. Ten bude možné později upravit v administrační sekci. Na závěr skript vytvoří v kořenovém adresáři následující složky /fotky, /fotky/y_120, /fotky/y_480 a /vypisy. y. Složky /y_120 a /y_480 budou obsahovat zmenšeniny vkládaných fotek. Y znamená, že výchozí pro zmenšování bude výška a následující číslo určuje hodnotu. Použil jsem tyto dvě zmenšeniny, protože vyhovují grafickému provedení webu. Složky jsou vytvářeny pomocí funkce mkdir(). Jako jeden z parametrů se zadává číslo, které se udává v oktalové (osmičkové) soustavě, tj. absolutním zápisem nebo pomocí tzv. symbolického zápisu. Nejčastěji se zapisuje absolutním zápisem jako třímístné číslo, kdy první číslice udává práva vlastníka, druhá práva skupiny a třetí pak práva ostatním, přičemž operace spuštění souboru přispívá do celkového součtu vahou 1, zápis vahou 2 a čtení vahou 4. Tím vznikají různé kombinace přístupových práv, jejichž přehled je uveden v následující tabulce (r-čtení, w-zápis, x-spouštění): 20

21 Hodnota právo x 2 -w- 3 -wx 4 r-- 5 r-x 6 rw- 7 rwx TABULKA 1 V této části jsem narazil na problém, že vždy když se vytváří adresář pomocí funkce mkdir() s parametrem pro práva s hodnotou 777 (tzn. Pro všechny povoleno vše), tak se adresář vytvoří, ale má nastavená práva 755. To znamená, že práva pro zápis má pouze vlastník a ostatní mohou jen prohlížet a spouštět. Pak by nastala situace, že by skript chtěl vytvořit do takové složky např. fotografii, ale neměl by na to dostatečná práva. Tento problém jsem vždy řešil ručním nastavením práv složkám na 777 a tak je to i u této aplikace. Nyní jsem zpětně objevil důvod, proč se toto stává a tím pádem i efektivnější řešení. Apache má defaultně nastavenou oktalovou masku 022, kterou používá při každé změně práv pomocí php skriptu, tj. i při vytvoření složky. Když tuto masku použije na práva 777, vznikne z toho 755. Řešení je jednoduché, stačí před vytvářením složek odstranit tuto masku pomocí funkce umask(0000); Nastavení parametrů pro odesílané maily Systém obsahuje funkci na rozesílání ů při různých operacích. Jsou zde následující typy mailů: Mail s autorizačním kódem pro potvrzení registrace - pro uživatele Mail pro administrátora, s informací o registraci nového uživatele Mail odeslaný po autorizaci uživatele administrátorem - pro uživatele Mail odeslaný po přidání nového oznámení - pro policejní útvar Přednastavení těchto mailů je možné v souboru data/kontaktni_udaje.php, který obsahuje i ovou adresu, ze které budou maily odesílány a adresu webu. Tento soubor je následně připojen ve funkci pro odesílání ů a podle parametru je vybrán potřebný vzor mailu. V případě, kdy bude obsahovat nějaký odkaz generovaný v závislosti na daném problému, je mail rozdělen do dvou částí a odkaz bude připojen mezi ně. 21

22 Jiné možnosti instalace a nastavení Při tvorbě instalace a nastavení dalších údajů bylo na výběr z více možností. Např. instalace mohla být víc komplexněji pojatá, tzn. že by byla ještě nějaká aplikace, která by se postarala o nakopírování souborů a adresářů na server, nastavení údajů pro databázi by bylo formou GUI, nebo jen formou HTML vyplněním formuláře. Instalace by potom byla jistě jednodušší a rychlejší, ale přišlo mi to zbytečné, protože ji bude provádět stejně někdo, kdo bude mít na starosti server, takže počítám, že pro něj tato instalace bude jednoduchá. Další část, kterou by bylo možné udělat efektivněji je nastavování předdefinovaných ů. Nyní se nastavují v souboru, ke kterému má přístup pouze ten, kdo bude mít přístup na FTP, což bude nejspíš správce. To znamená, že se y jednou nastaví a tak zůstanou. Kdyby se pro uložení těchto informací použila databáze, tak by je pak šlo jednoduše editovat z administračního prostředí. Znamenalo by to ale také odpovídající editor, který by umožňoval automatické vložení předdefinovaných odkazů a další možná nastavení. Zvolil jsem možnost ukládání do souboru, protože mi přišla dostačující. Také by se dal lépe propracovat soubor mysql_tabulky.php, respektive vytvořit část v administraci, které by umožňovala případné smazání některé celé tabulky. To by mělo využití pouze při testování systému, nebo při zkušební instalaci. 22

23 4.3. Uživatelská část Podrobný popis uživatelské části je popsán v přiložené dokumentaci, viz. C. Dokumentace - uživatelská část.pdf. Do uživatelské části spadají veškeré funkce a možnosti, které se nabízejí uživateli aplikace. V tomto případě je uživatelem aplikace osoba, která chce do systému přidávat nová oznámení a prohlížet výpisy oznámení u jednotlivých měst. Prohlížet výpisy může kdokoli i bez registrace a přihlášení do systému. Pokud chce někdo vložit vlastní oznámení, tak musí projít systémem registrace, a následně se přihlásit Registrace Registrace slouží k vytvoření nového uživatelského účtu. Pro její správné vyřízení musí být splněno několik kroků. Postup registrace Vyplnění formuláře správné zadání údajů Odeslání formuláře Potvrzení autorizačního kódu odeslaného na Potvrzení registrace administrátorem Vyplnění formuláře Na registrační formulář se lze dostat kliknutím na odkaz registrace, který je v přihlašovací části v hlavičce. OBRÁZEK 10 - PŘIHLAŠOVACÍ ČÁST V HLAVIČCE Každý, kdo se chce registrovat do systému, se registruje k určitému městu. Tato vlastnost je zde z toho důvodu, aby o přijetí uživatelů do systému rozhodovali odpovídající administrátoři měst. V této verzi aplikace je však nastaveno, že o přijetí rozhodují všichni administrátoři a to z důvodu urychlení 23

24 registrace. Do budoucna nebude problém přejít ke způsobu schvalování, který jsem uvedl. OBRÁZEK 11 - REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Uživatel při registraci vyplňuje následující povinné údaje: Nick Heslo Kontrola hesla Jméno Příjmení Telefon Jako nepovinné údaje zde jsou: Motivace Odkud jste se dozvěděli o tomto systému Povinných údajů je zde dost a to z toho důvodu, kdyby bylo potřeba doplnit nějaké oznámení, tak aby to bylo možné. Tyto údaje jsou přístupné pouze hlavním administrátorům. Administrátoři měst, kteří mohou kontrolovat 24

25 jednotlivá oznámení mají zobrazený pouze Nick uživatele. Tím pádem jim je do jisté míry zajištěna anonymita. Ještě by určitě bylo dobré k registraci přidat texty popisující tento způsob zachování jejich anonymity, protože na první pohled tato registrace vůbec nevypadá jako anonymní Odeslání formuláře a kontrola údajů Po odeslání registračního formuláře proběhne kontrola zadaných údajů. Probíhá kontrola následujících údajů: Zda bylo vybrané město Zadání nicku Kontrola povolených znaků v nicku (pouze písmena a číslice) Zadání hesla Zadání kontroly hesla Totožné zadání hesla a kontroly hesla Zadání u Zadání jména, příjmení a telefonu Kontrola nicku, zda již neexistuje v databázi Pokud jsou nalezeny nějaké chyby, tak jsou vypsány a zobrazen odkaz na opravení zadaných údajů. Tento odkaz zobrazí zpět registrační formulář s vyplněnými údaji. Tyto údaje se formuláři předávají jako parametry v URL. Další možnost jak by se dalo řešit toto předávání parametrů by bylo pomocí sessions, formuláře se skrytými poli, nebo přes databázi. Formu předávání přes URL jsem zvolil, protože se zde předávají relativně krátká data a není třeba řešit složitější způsob předávání. Jediný problém by mohl nastat u položky Motivace, jelikož tak je zadávána formou TEXTAREA a nemá omezenou maximální délku. Ale jelikož je maximální povolená délka URL cca 4kB, tak je tento problém zanedbatelný Potvrzení autorizačního kódu odeslaného na Pokud projde odeslaný formulář kontrolou, tak jsou údaje o uživateli uloženy do databáze do tabulky UZIVATELE a parametr stav uživatele je nastaven na nepotvrdil_kontakt. V této chvíli je jeho účet zatím nefunkční, tzn. nemůže se ani přihlásit do systému. Současně se pomocí funkce generuj_kod(), vygeneruje náhodný kód o délce 15 znaků. Tento kód obsahuje číslice a malá a velká písmena a je uložen do tabulky KODY společně s id nového uživatele (které je vytvořeno v tabulce UZIVATELE autoinkrementací). Na uživatele je odeslána předdefinovaná zpráva společně s odkazem obsahujícím následující kód. Tvar odkazu: $adresa_webu."?str=registrace&akce=potvrzeni&kod=".$kod 25

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS INFORMAČNÍ

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Jakub Englický, Šimon Polan Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník Náměstí Jana Žižky

Více

Manuál k redakčnímu systému WebRedakce. NETservis s.r.o.

Manuál k redakčnímu systému WebRedakce. NETservis s.r.o. Manuál k redakčnímu systému WebRedakce NETservis s.r.o. Obsah 1 Základní informace...- 4-2 Položky menu...- 5-2.1 Vytvoření menu...- 5-2.2 Popis nastavení položky menu...- 5-2.3 Modely položky menu (stránky)...-

Více

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta Elektrotechnická. Bakalářská práce. Informační systém pro cestovní agenturu.

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta Elektrotechnická. Bakalářská práce. Informační systém pro cestovní agenturu. České vysoké učení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakalářská práce Informační systém pro cestovní agenturu Radek Jedlička Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc. Studijní program: Softwarové

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická. Bakalářská práce. Jiří Šebek

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická. Bakalářská práce. Jiří Šebek ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Bakalářská práce 2012 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra grafiky a interakce [DCGI] Webová aplikace (eshop)

Více

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Secure hosting system for student projects server Bc. Tomáš Zimáček Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Webhostingový trh je již velmi nasycen,

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

Aplikace pro obchodování na internetu

Aplikace pro obchodování na internetu MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace pro obchodování na internetu Amir Džaferagič BRNO 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Všechny

Více

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller E-LEARNING MOODLE Lukáš Heller E-learning Moodle Lukáš Heller Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků

Více

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT

Více

WebWorks WebCreator CMS - changelog

WebWorks WebCreator CMS - changelog Jan VOLEJNÍK, DiS. e-mail: jan.volejnik@web-works.cz www: http://www.web-works.cz tel: +420 731 574 999 ICQ: 89-280-876 Informace o změnách mezi jednotlivými verzemi Obsah Obsah... 1 Verze 1.0 beta...

Více

Visual PHP Developer Guide

Visual PHP Developer Guide Visual PHP Developer Guide Verze jádra: 1.7.6.762 Visual PHP Developer Guide Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš produkt Visual PHP. Pevně věříme, že s ním budete spokojeni natolik, že si pozdější tvorbu

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

Webový archív vědeckých konferencí

Webový archív vědeckých konferencí Masarykova univerzita Fakulta informatiky Webový archív vědeckých konferencí bakalářská práce Martin Mayer Brno, 2007 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL TÉMATA PRACÍ PRO WEB KATEDRY PLZEŇ, 2012 VÁCLAV RAJTMAJER Prohlášení

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Milan Klapač Vedoucí BP: Ing. David Hartman Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Uživatelské prostředí pro manažerský systém MediGain

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

Webová aplikace pro vytváření logických herních úloh a jejich sdílení

Webová aplikace pro vytváření logických herních úloh a jejich sdílení Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Webová aplikace pro vytváření logických herních úloh a jejich sdílení Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Jakub Vlachovský Brno

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jakub Valčík. Editor XML dat. Katedra softwarového inženýrství

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jakub Valčík. Editor XML dat. Katedra softwarového inženýrství Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jakub Valčík Editor XML dat Katedra softwarového inženýrství Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Irena Mlýnková Studijní program: Informatika,

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Copyright 2008

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Webová aplikace pro správu a prezentaci aktivit florbalového

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Systém pro online testování s podporou mobilních

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Systém pro online testování s podporou mobilních Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Systém pro online testování s podporou mobilních zařízení Plzeň 2012 Kamil Praum Západočeská

Více

Bezpečnost e-shopových frameworků. Bc. Filip Hasík

Bezpečnost e-shopových frameworků. Bc. Filip Hasík Bezpečnost e-shopových frameworků Bc. Filip Hasík Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je popsat problematiku e-shopových frameworků a jejich odolnost vůči bezpečnostním zranitelnostem.

Více