Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro studenty systému LMS Moodle"

Transkript

1 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/

2 2

3 3 Obsah 1. Úvod do problematiky e-learningových kurzů Úvodní stránka systému LMS Moodle Přihlášení do LMS Moodle Přihlášení do e-learningového kurzu Základní orientace v kurzu Popis funkcí jednotlivých bloků Sledování aktivit kurzu Navigace Administrace kurzu Popis činností a aktivit v e-learningovém kurzu Doplňkové bloky Obecná doporučení pro systém LMS Moodle Seznam použitých zdrojů a literatury... 20

4 4

5 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ 5 1. Úvod do problematiky e-learningových kurzů Dostáváte do rukou příručku, která by Vám měla posloužit k získání teoretických poznatků i praktickými radami při práci se systémem Moodle 2.x (dále jen Moodle) z pohledu studenta e-learningových kurzů, který patří k výukovým systémům pod označením LMS (Learning Management System řídící výukový systém). LMS Moodle je softwarový balíček určený pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů v prostředí Internetu. E-learning je forma vzdělávacího procesu, který využívá informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, k distribuci studijních obsahů a materiálů, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia. Mezi hlavní výhody e-learningového vzdělávání patří: možnost studovat dle Vašich časových možností, možnost přístupu k informacím nezávisle na čase a místě, možnost studovat svým vlastním tempem. Tato příručka je určena pro studenty e-learningových kurzů Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Rozhodli jsme se využívat LMS Moodle, protože poskytuje přehledné uživatelské rozhraní a neklade tedy žádné speciální požadavky na počítačovou gramotnost jak ze strany lektorů tak studentů.

6 6 2. Úvodní stránka systému LMS Moodle Odkaz na LMS Moodle naleznete na www stránkách Národního Centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně (dále jen Centrum), nebo přímo na adrese nconzo.cz/elearning/. Po vstupu na stránku LMS Moodle se Vám objeví Úvodní stránka, viz obrázek č. 1 Úvodní stránka LMS Moodle. Obrázek č. 1: Úvodní stránka LMS Moodle Úvodní stranu tvoří: hlavní menu, dostupné kategorie kurzů, volitelné bloky (kalendář, kategorie kurzů, poslední novinky, atd.).

7 3. PŘIHLÁŠENÍ DO LMS MOODLE 7 3. Přihlášení do LMS Moodle Pro práci (studium) v systému LMS Moodle, je nutné se zaregistrovat do klientského systému Centra. Přihlášení do LMS Moodle po úspěšném vytvoření uživatelského účtu do klientského systému Centra se můžete provést několika způsoby: můžete se přihlásit přímo na domovské stránce E-learningového portálu Centra, pomocí platných přihlašovacích údajů, které jste si zvolili při registraci do klientského systému Centra, můžete se přihlásit do klientského systému Centra a následně pomocí odkazu, který naleznete na domovské stránce Centra (www.nconzo.cz) přejdete do systému LMS Moodle bez další nutnosti přihlášení, Přihlášení do systému LMS Moodle přímo z domovské stránky E-learningového portálu Centra je možné pomocí platného uživatelského jménaa hesla, které jste si zvolili při registraci do klientského systému Centra. V tomto případě naleznete tlačítko pro přihlášení na Úvodní stránce LMS Moodle, v pravém horním rohu, viz obrázek č. 2 Tlačítko pro přihlášení do LMS Moodle, kde máte rovněž možnost volby Jazyka prostředí LMS Moodle. Obrázek č. 2: Tlačítko pro přihlášení do LMS Moodle Následně po kliknutí levým tlačítkem myši na text Nejste přihlášeni (Přihlásit se) se Vám objeví přihlašovací dialog, viz obrázek č. 3. Do pole, které je označeno textem Přihlašovací jméno: napíšete své přihlašovací jméno např. novák009, do pole označené Heslo napíšete heslo, které jste si zvolili při registraci do klientského systému Centra. Následně klikněte levým tlačítkem myši na tlačítko Přihlášení

8 8 Obrázek č. 3: Přihlašovací dialog Pokud Vaše přihlášení do systému LMS Moodle proběhlo korektně, uvidíte v pravém horním rohu svoje jméno a příjmení, viz obrázek č. 4 Přihlášení. Obrázek č. 4: Přihlášení Dále si můžete všimnout, že po úspěšném přihlášení do LMS Moodle se Vám na Úvodní obrazovce objevila rozšířená nabídka položek., viz obrázek č. 5 Úvodní obrazovka po přihlášení.

9 3. PŘIHLÁŠENÍ DO LMS MOODLE 9 Obrázek č. 5: Úvodní obrazovka po přihlášení

10 10 4. Přihlášení do e-learningového kurzu Po úspěšném přihlášení do systému LMS Moodle máte možnost si vybrat z hlavních kategorií e-learningových kurzů. Navigace v rámci systému LMS Moodle probíhá pomocí nabídky Navigace Kurzy (v levé části obrazovky), nebo pomocí nabídky uprostřed obrazovky část Kategorie kurzů. Jednotlivé e-learningové kurzy jsou řazeny pomocí stromové struktury, viz obrázek č. 6 Kategorie kurzů Obrázek č. 6: Kategorie kurzů E-learningové kurzy mohou být volně přístupné, nebo přístupné pouze s klíčem k zápisu (heslo). U volně přístupných kurzů nejsou žádná další omezení a můžete tyto kurzy libovolně procházet, viz obrázek č. 7 Volně přístupné kurzy. Kurzy kde je vyžadován klíč k zápisu je nutné pro zapsání do tohoto kurzu zadat správný klíč, aby jste se zapsali jako student do tohoto kurzu, viz obrázek č. 8 Uzamčený kurz. Tento klíč k zápisu obdržíte od vedoucího dané vzdělávací akce, nebo-li v tomto případě učitele e-learningového kurzu, viz obrázek č. 9 Klíč k zápisu

11 4. PŘIHLÁŠENÍ DO E-LEARNINGOVÉHO KURZU Obrázek č. 7: Volně přístupné kurzy Obrázek č. 8: Uzamčený kurz 11

12 12 Obrázek č. 9: Klíč k zápisu V tomto případě je u tohoto e-learningového kurzu nastaven klíč k zápisu na hodnotu 34abc56. Tuto hodnotu zadejte do příslušného pole, viz obrázek č. 9 Klíč k zápisu a potvrďte pomocí tlačítka Zapsat se do kurzu. Po zadání platného klíče k zápisu a úspěšném odeslání tohoto klíče se zapíšete do e-learningového kurzu jako student. Jako zapsaný student e-learningového kurzu máte k dispozici veškeré zpřístupněné materiály tohoto kurzu, viz obrázek č. 10 Student e-learningového kurzu Obrázek č. 10: Student e-learningového kurzu

13 5. ZÁKLADNÍ ORIENTACE V KURZU 5. Základní orientace v kurzu Nyní jste se úspěšně přihlásili do e-learningového kurzu jako student. V této kapitole si stručně popíšeme funkce základních bloků systému LMS Moodle, tak aby jste jej byli schopni ovládat, viz obrázek č. 11 Navigace v kurzu Obrázek č. 11: Navigace v kurzu 5.1 Popis funkcí jednotlivých bloků V této části si podrobněji popíšeme funkce jednotlivých základních bloků systému LMS Moodle Sledování aktivit kurzu Navigace Pro pohyb v rámci systému LMS Moodle používejte blok Navigace, který naleznete v levém sloupci a drobečkovou navigaci, viz obrázek č. 12 Blok navigace 13

14 14 Obrázek č. 12: Blok navigace Titulní stránka pokud kliknete tlačítkem myši na tuto volbu, objeví se Vám Úvodní obrazovka LMS Moodle, kterou jsme si ukazovali dříve, viz obrázek č. 5 Úvodní obrazovka po přihlášení Moje stránka jedná se o Vaši osobní stránku, v rámci Vašeho uživatelského profi lu, viz. obrázek č. 13 Moje stránka, kde můžete nalézt přehled Vašich kurzů, osobních souborů, seznam připojených uživatelů, atd.

15 5. ZÁKLADNÍ ORIENTACE V KURZU 15 Obrázek č. 13: Moje stránka Hlavní nabídka obsahuje obecné informace o části (kurzu) LMS Moodle, ve které se aktuálně nacházíte, viz. obrázek č. 14 Hlavní nabídka. V této části můžete vytvořit a diskutovat s ostatními studenty kurzu a učitelem kurzu pomocí blogů, k daným tématům a problematice, které se týkají daného kurzu. Obrázek č. 14: Hlavní nabídka Můj profil rychlá navigace, v rámci činností studenta v systému LMS Moodle, obsahuje vše co se týká nastavení a informací o Vaší osobě, fotografi e, souhrn Vašich příspěvků, soubory, atd. v LMS Moodle, viz obrázek č. 15 Můj profil

16 16 Obrázek č. 15: Můj profi l Moje kurzy rychlá navigace pro sledování aktivit a činností v rámci konkrétního kurzu, kde máte defi novanou roli studenta, viz obrázek č. 16 Moje kurzy. Po kliknutí na položku Moje kurzy se Vám rozbalí další nabídka, kde vidíte seznam všech Vašich kurzů, kde jste zapsáni jako studenti. Následně po kliknutí v nabídce na konkrétní kurz rozbalíte další nabídku se strukturou již konkrétního kurzu. V nabídce Účastníci naleznete nabídku Blogy, která slouží pro komunikaci se zapsanými studenty a učitelem v kurzu formou příspěvků. U druhé položky v této nabídce je uvedeno Jméno a Příjmení studenta kurzu,po kliknutí na tuto nabídku uvidíte stejné položky jako v nabídce Můj profi l. Obrázek č. 16: Moje kurzy

17 5. ZÁKLADNÍ ORIENTACE V KURZU Administrace kurzu V rámci bloku administrace kurzu máte v roli studenta k dispozici tyto nástroje: Správa kurzu Tento nástroj slouží studentům pro základní správu v rámci daného e-learningového kurzu, viz. obrázek č. 17 Správa kurzu. Můžete zvolit volbu vyškrtnout z kurzu, pokud již nemáte zájem být studentem tohoto kurzu, nebo si zkontrolovat známky absolvovaných testů a úkolů. Známky z absolvovaných testů a úkolů si máte možnost zkontrolovat jak za konkrétní kurz tak všechny Vámi absolvované kurzy, viz obrázek č. 18 Známky Obrázek č. 17: Správa kurzu Obrázek č. 18: Známky Nastavení mého profilu Tento nástroj slouží k studentům k nastavení a sledování aktivit v rámci jejich uživatelského profi lu v systému LMS Moodle, viz obrázek č. 17 Správa kurzu Pomocí této volby máte možnost editovat Váš vytvořený uživatelský profi l v systému LMS Moodle, který obsahuje základní informace o Vaší osobě. Pomocí této volby máte možnost nastavit možnosti upozorňování na nové zprávy v systému LMS Moodle, na Váš soukromý . Pomocí této volby máte možnost nastavit kolik příspěvků v blogu chcete zobrazit na stránku, nebo systém LMS Moodle umožňuje připojit k Vašemu profi lu externí blog.

18 18 6. Popis činností a aktivit v e-learningovém kurzu V rámci obsahové části e-learningového kurzu se můžete setkat mimo teoretické části s několika typy činností a aktivit, které pro Vás tvůrce e-learningového kurzu připravil. Anketa Je velmi prostá, učitel Vám položí otázku/y a určí výběr z několika odpovědí. Následně máte možnost okamžitě vidět výsledky této ankety, viz obrázek č. 19 Anketa Obrázek č. 19: Anketa Dotazník Je určen k provádění a realizaci jednoduchých šetření. Dotazník umožňuje anonymní i neanonymní šetření. Fórum Je hlavním asynchronním (účastníci nemusí být ve stejnou dobu přihlášeni v systému) komunikačním nástrojem systému LMS Moodle. Tento modul slouží především pro komunikaci všech se všemi účastníky (studenty, učiteli) kurzu. Chat Umožňuje studentům synchronně komunikovat v reálném čase přes síť internet. Průzkum Slouží k průzkumu mínění studentů e-learningového kurzu, tak aby popřípadě mohl učitel přizpůsobit podobu tohoto kurzu dle požadavků a potřeb studentů kurzu. Slovník Tento modul slouží jako významový slovník k dané problematice e-learningového kurzu, viz obrázek č. 20 Slovník, studenti mohou jednotlivé položky slovníku komentovat popřípadě jednotlivé výklady mohou být hodnoceny pomocí škály defi nované učitelem.

19 6. POPIS ČINNOSTÍ A AKTIVIT V E-LEARNINGOVÉM KURZU 19 Obrázek č. 20: Slovník Test Tato činnost slouží k vyhodnocení získaných poznatků v rámci e-learningového kurzu. Jednotlivé odpovědi na zadané otázky jsou uchovávány v kategorizované databázi a slouží učiteli e-learningového kurzu k vyhodnocení jednotlivých testů. Úkoly Tato činnost slouží učiteli ke sběru studentských prací, hodnocení těchto prací a poskytování zpětné vazby studentům včetně hodnocení. Například odevzdání a hodnocení závěrečných seminárních prací studentů. Wiki Umožňuje pracovat studentům dohromady na společných projektech. Základem je hlavní stránka a každý autor může přidávat další stránky v podstatě vytvářet rozsáhlou encyklopedii. Tento modul je lokální obdobou celosvětové encyklopedie Workshop Je velmi variabilní modul pro zadávání, sběr a hodnocení úkolů, přičemž do procesu hodnocení vkládá vzájemné hodnocení mezi studenty. Základní použití lze shrnout zhruba takto: učitel vloží zadání (volitelně i vzor jeho vypracování) a provede základní nastavení, studenti vypracují zadání a svoji práci odevzdají ve formě digitálního souboru, po odevzdání vlastní práce je studentům (anonymně) nabídnuto k hodnocení několik (počet volí učitel) náhodně vybraných prací jiných studentů, po ukončení fáze vzájemného hodnocení mezi studenty hodnotí učitel jak vlastní práci studenta, tak jeho schopnosti hodnotit práce spolužáků. 6.1 Doplňkové bloky Jak jste si mohli všimnout stránka kurzu je ve výchozím nastavení rozdělena do tří sloupců. Pravý sloupec obsahuje tzv. doplňkové bloky, kde můžete nalézt různé odkazy např. Užitečné odkazy, Zajímavé odkazy, Kalendář, atd.

20 20 Například v našem LMS Moodle máme v pravé části umístněné bloky Prohledat fóra pro snadnější vyhledávání v jednotlivých fórem, Poslední novinky pro rychlý přehled posledních událostí v LMS Moodle, Nadcházející události rychlý přehled plánovaných aktivit, atd. 7. Obecná doporučení pro systém LMS Moodle Nastavte si u všech diskusních fór odebírání příspěvků em, a udržujte si tak přehled o dění v kurzu. Nebojte se experimentovat: Neváhejte se v kurzu porozhlédnout a vyzkoušet si co nejvíce funkcí a možností. V systému LMS Moodle lze jen těžko něco pokazit, a i kdyby se něco takového stalo, dá se to většinou snadno napravit. Používejte navigační lištu v záhlaví každé stránky. Lišta vám napovídá, kde se právě nacházíte, takže si nebudete připadat v systému ztracení. 8. Seznam použitých zdrojů a literatury 1. Příručka pro Tutory 2. Internetová encyklopedie 3. Moodle rukověť tvůrce kurzů (Milan Dvořák, Martin Navrátil) 4. Česká Wiki dokumentace 5. Materiály z e-learningového kurzu Moodle 2.0 pro autory

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE Brno 2011 1 Příručka pro lektory systému LMS Moodle Lukáš Holešovský Tato příručka vznikla

Více

Moodle průvodce pro lektory

Moodle průvodce pro lektory Moodle průvodce pro lektory 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle... 5 2.1

Více

Moodle průvodce pro studenty

Moodle průvodce pro studenty Moodle průvodce pro studenty 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle...

Více

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller E-LEARNING MOODLE Lukáš Heller E-learning Moodle Lukáš Heller Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků

Více

Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová. Moodle. Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů

Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová. Moodle. Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů Computer Press Brno 2013 Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Technické zabezpečení KFS prostřednictvím programového systému Realizováno v rámci OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti

Více

Moodle - Učitelé pro zítřek 1

Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Obsah 1 Úvod...3 2 Kurz...4 2.1 Přihlášení, odhlášení...4 2.2 Role v kurzu...5 2.3 Vytvoření kurzu...5 2.4 Nastavení kurzu...6 2.5 Pohyb v kurzu... 10 2.6 Psaní textu... 10

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS PORTÁL

Metodická příručka pro učitele. InspIS PORTÁL Metodická příručka pro učitele InspIS PORTÁL InspIS PORTÁL PORTÁL INFORMACÍ O ŠKOLÁCH Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací

Více

On-line učební moduly pro nakládáni s odpady, skládkování odpadů a recyklace odpadů

On-line učební moduly pro nakládáni s odpady, skládkování odpadů a recyklace odpadů On-line učební moduly pro nakládáni s odpady, skládkování odpadů a recyklace odpadů Uživatelský manuál k e-learningovému systému WASTRE Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Manuál pro poskytovatele vzdělávání

Manuál pro poskytovatele vzdělávání Manuál pro poskytovatele vzdělávání Projekt Modernizace informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje sekce Pedagogičtí pracovníci reg. č. CZ.1.07/1.3.51/01.0013. Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1.

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Novell Vibe 4.0. Březen 2015. Stručný úvod. Spuštění Novell Vibe. Rozhraní Novell Vibe a jeho funkce

Novell Vibe 4.0. Březen 2015. Stručný úvod. Spuštění Novell Vibe. Rozhraní Novell Vibe a jeho funkce Novell Vibe 4.0 Březen 2015 Stručný úvod Pokud začínáte používat Novell Vibe, budou prvními činnostmi, které budete potřebovat vykonat, nastavení vašeho osobního pracovního prostoru a vytvoření týmového

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Vladimíra Sehnalová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 Centrum klientské podpory: Mobilní telefony: +420 733 530 680,

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více

Školení Webnode pro učitele

Školení Webnode pro učitele Školení Webnode pro učitele Představte si, že si chcete vytvořit své vlastní internetové stránky. Běžná představa spočívá ve stažení příslušného programu, jeho instalace a následného poměrně složitého

Více

Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby

Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby Informační manuál pro webové aplikace Pořizování a úprava informaci pro prezentační weby Verze 1.07 V případě jakéhokoliv problému spojeného s weby, volejte HELPDESK 4444 2 Obsah Obsah... 3 1 Úvod... 4

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle

Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle 1 z 19 4.10.2011 14:15 VŠE Podnikové informační systémy Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle Projekt Eva Dvořáková Tomáš Kuneš Miroslav Ballek

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.3 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod...3 Požadavky na provoz systému E-ZAK...3 Zabezpečení...4 Přihlášení...4

Více

Moodle pokročilá správa. Marek Neruda

Moodle pokročilá správa. Marek Neruda Moodle pokročilá správa Marek Neruda Autor: Marek Neruda Název díla: Moodle pokročilá správa Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha

Více

E-learning: manuál pro Garanta a Lektora. E-learning. manuál pro garanta a lektora 1 / 36

E-learning: manuál pro Garanta a Lektora. E-learning. manuál pro garanta a lektora 1 / 36 E-learning manuál pro garanta a lektora 1 / 36 Obsah Softwarové a hadrwarové nároky...4 Pojmy v systému...4 Administrační nástroje...6 Modul redakční systém...6 Přehled článků...6 Přidat článek...7 Editace

Více

Metodika online výuky. Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016

Metodika online výuky. Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016 Metodika online výuky Poradenství a metodická pomoc při zavádění online vzdělávání CZ.1.07/3.2.01/02.0016 Obsah 1. Úvod... 4 2. Online vzdělávání ve virtuální učebně... 5 2.1. Základní formy online komunikace...

Více