Přístroj pro vyplňování mezer v bezdrátovém signálu technologie SMA Bluetooth Wireless Technology SMA BLUETOOTH REPEATER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přístroj pro vyplňování mezer v bezdrátovém signálu technologie SMA Bluetooth Wireless Technology SMA BLUETOOTH REPEATER"

Transkript

1 Přístroj pro vyplňování mezer v bezdrátovém signálu technologie SMA Bluetooth Wireless Technology SMA BLUETOOTH REPEATER Návod k instalaci BTREPIN-IA-ICZ Verze 1.1 CZ

2

3 SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu Bezpečnost Použití v souladu s určením Kvalifikace cílové skupiny Bezpečnostní upozornění SMA Bluetooth Repeater Možnosti použití Přehled funkcí Přehled přístroje Vybalení přístroje Obsah dodávky Identifikace přístroje SMA Bluetooth Repeater Montáž Výběr místa montáže Montáž přístroje SMA Bluetooth Repeater na zeď Montáž přístroje SMA Bluetooth Repeater na DIN lištu Elektrické připojení Připojení přístroje SMA Bluetooth Repeater se síťovým zdrojem k napájení Připojení přístroje SMA Bluetooth Repeater s modulem Power Modul k napájení Nastavení Nastavení režimu Nastavení NetID Návod k instalaci BTREPIN-IA-ICZ

4 Obsah SMA Solar Technology AG 8 Údržba a péče Odstavení z provozu Demontáž přístroje SMA Bluetooth Repeater ze stěny Demontáž přístroje SMA Bluetooth Repeater z DIN lišty Likvidace přístroje SMA Bluetooth Repeater Identifikace chyb Napájení Kvalita připojení Technické údaje SMA Bluetooth Repeater Síťový zdroj (CINCON, TRG30R 120) Příslušenství Kontakt BTREPIN-IA-ICZ Návod k instalaci

5 SMA Solar Technology AG Informace k tomuto návodu 1 Informace k tomuto návodu Rozsah platnosti Tento návod platí pro přístroj SMA Bluetooth Repeater s firmwarem od verze V 0.18R. Cílová skupina Tento návod je určený pro odborníky. Činnosti popsané v tomto návodu smějí provádět pouze osoby s odpovídající kvalifikací (viz kapitola 2.2 Kvalifikace cílové skupiny, Strana 7). Další informace Další informace naleznete na webu Název dokumentu SMA Bluetooth Wireless Technology SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi Druh dokumentu Technický popis Technické informace Symboly Symbol Vysvětlení Výstražné upozornění, jehož nerespektování vede bezprostředně k usmrcení nebo k těžkému poranění. Výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést k usmrcení nebo k těžkému poranění. Výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést k lehkému nebo středně těžkému poranění. Výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést ke vzniku materiálních škod. Informace, která je pro určité téma nebo určitý cíl důležitá, ale netýká se bezpečnosti. Podmínka, která musí být pro dosažení určitého cíle splněna. Žádoucí výsledek. Problém, který se může vyskytnout. Návod k instalaci BTREPIN-IA-ICZ

6 Informace k tomuto návodu SMA Solar Technology AG Grafické úpravy Grafická úprava Vysvětlení Příklad netučně Označení prvků v softwarovém rozhraní nebo na displeji nebo pojmenování připojovacích svorek přístroje. Hodnota se zobrazuje v poli Energie. tučně Terminologie Označení prvků v softwarovém rozhraní nebo na displeji, na které je třeba kliknout nebo které je třeba zadat. > Označení několika prvků v softwarovém rozhraní nebo na displeji, na které je třeba kliknout. [tlačítko/klávesa] Označení tlačítek, na která je třeba kliknout, a kláves, které je třeba stisknout. Klikněte na možnost Nastavení. Do pole Minuty zadejte hodnotu 10. Klikněte na možnosti Nastavení > Datum. Klikněte na tlačítko [Další]. V tomto návodu se fotovoltaické systémy a malé větrné elektrárny označují souhrnně jako systémy. 6 BTREPIN-IA-ICZ Návod k instalaci

7 SMA Solar Technology AG Bezpečnost 2 Bezpečnost 2.1 Použití v souladu s určením Přístroj SMA Bluetooth Repeater se smí používat pouze s následujícími produkty společnosti SMA Solar Technology AG: všechny komunikační produkty SMA s technologií Bluetooth všechny střídače s dodatečně doplněným modulem SMA Bluetooth Piggy-Back všechny střídače s dodatečně doplněným modulem SMA Bluetooth Piggy-Back Plus střídače sintegrovanou technologií Bluetooth: SB (Sunny Boy) 3000TL-20/SB 4000TL-20/SB 5000TL-20: se softwarovým balíčkem od verze 2.06 SB 3000TL-21/SB 4000TL-21/SB 5000TL-21 SB 2000HF-30/SB 2500HF-30/SB 3000HF-30 STP (Sunny Tripower) 10000TL-10/STP 12000TL-10/STP 15000TL-10/ STP 17000TL-10 Používejte přístroj SMA Bluetooth Repeater výhradně ve vnitřních prostorech. Pokyn pro Francii Vzhledem k zákonným ustanovením ve Francii provozujte přístroj SMA Bluetooth Repeater pouze uvnitř budov. Přístroj SMA Bluetooth Repeater smějí montovat a demontovat pouze odborníci. Používejte přístroj SMA Bluetooth Repeater pouze tak, jak je to uvedeno v přiložené dokumentaci. Jiné použití může vést ke vzniku materiálních škod či k poranění osob. Přiložená dokumentace je součástí produktu. Abyste mohli přístroj SMA Bluetooth Repeater používat optimálně a v souladu s určením, přečtěte si dokumentaci a dbejte v ní uvedených pokynů. Dokumentace se musí uchovávat tak, aby byla kdykoliv přístupná. 2.2 Kvalifikace cílové skupiny Odborně vyškolený pracovník absolvoval dostatečné proškolení a disponuje znalostmi o principu fungování a o provozu přístroje. Odborně vyškolený pracovník absolvoval proškolení o zacházení s nebezpečími a riziky při instalaci elektrických zařízení. Návod k instalaci BTREPIN-IA-ICZ

8 Bezpečnost SMA Solar Technology AG 2.3 Bezpečnostní upozornění Zásah elektrickým proudem Nebezpečí usmrcení v důsledku zásahu elektrickým proudem způsobeného komponentami střídače, které jsou pod napětím. Před prováděním jakýchkoliv prací na střídači střídač na AC i DC straně odpojte od napětí (viz návod k instalaci střídače). Práce na střídači smějí provádět pouze odborní pracovníci. Elektrostatický výboj (ESD) Když se dotknete elektronických součástek, můžete střídač poškodit nebo zničit elektrostatickým výbojem. Než se dotknete jakékoliv součástky, uzemněte se tak, že se dotknete ochranného vodiče (PE) nebo nenalakované části krytu střídače. Snažte se nedotýkat součástek a konektorových kontaktů. 8 BTREPIN-IA-ICZ Návod k instalaci

9 SMA Solar Technology AG SMA Bluetooth Repeater 3 SMA Bluetooth Repeater 3.1 Možnosti použití Přístroj SMA Bluetooth Repeater se používá při nevýhodných podmínkách instalace mezi přístroji společnosti SMA Solar Technology AG s technologií Bluetooth Wireless Technology k vyplňování mezer v bezdrátovém signálu nebo ke zvyšování kvality bezdrátových připojení. Obrázek 1: příklad použití přístroje SMA Bluetooth Repeater Položka A B C Označení komunikační přístroj (zde: Sunny Beam s technologií Bluetooth) SMA Bluetooth Repeater střídač s technologií Bluetooth od společnosti SMA Solar Technology AG 3.2 Přehled funkcí Připojení k přístrojům SMA s technologií Bluetooth Wireless Technology prostřednictvím technologie Bluetooth třídy Class 1 Maximální dosah ve volném prostoru při přímé viditelnosti činí 100 m. V uzavřených prostorech závisí dosah na různých faktorech. Návod k instalaci BTREPIN-IA-ICZ

10 SMA Bluetooth Repeater SMA Solar Technology AG 3.3 Přehled přístroje Obrázek 2: přehled prvků přístroje Položka A B C D E F G Označení připojení síťového zdroje (AC) připojení DC zdroje (např. Power Modul, viz kapitola 12 Příslušenství, Strana 28) LED dioda RDY pro napájení (zelená) otočný přepínač MODE otočný přepínač NetID LED dioda Bluetooth (modrá) LED diody kvality připojení (žluté) 10 BTREPIN-IA-ICZ Návod k instalaci

11 SMA Solar Technology AG Vybalení přístroje 4 Vybalení přístroje 4.1 Obsah dodávky Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní a zda není viditelně poškozená. Je-li dodávka nekompletní nebo poškozená, obraťte se na svého prodejce. Obrázek 3: součásti dodávky Položka Počet Označení A 1 SMA Bluetooth Repeater B 1 držák pro montáž na stěnu nebo na DIN lištu (při expedici nasazen na zadní stranu přístroje SMA Bluetooth Repeater) C 1 šroub D 1 hmoždinka E 1 2pólový konektor pro připojení napájení přes modul Power Modul 4.2 Identifikace přístroje SMA Bluetooth Repeater Přístroj SMA Bluetooth Repeater můžete identifikovat pomocí typového štítku. Typový štítek se nachází na pravé straně přístroje SMA Bluetooth Repeater. Návod k instalaci BTREPIN-IA-ICZ

12 Montáž SMA Solar Technology AG 5 Montáž 5.1 Výběr místa montáže Dbejte požadavků na místo montáže nebo instalace: Místo montáže je ve vnitřních prostorech. Přístroj je na místě montáže chráněn před prachem, mokrem a agresivními látkami. Jsou zachovány minimální vzdálenosti. Minimální vzdálenosti: 340 mm 200 mm 425 mm 100 mm 100 mm 150 mm Obrázek 4: minimální vzdálenosti, které je třeba zachovat Pokud používáte síťový zdroj, vyberte místo montáže v blízkosti zásuvky. Pokud používáte modul Power Modul, mějte na paměti, že kabel pro napájení smí mít délku maximálně 10 m. Zachovejte vzdálenost minimálně 1 m od zařízení, která využívají frekvenční pásmo 2,4 GHz, např. wifi zařízení nebo mikrovlnné trouby. Předejdete tak snížení kvality připojení a rychlosti přenosu dat. Stanovení místa montáže nebo instalace Místo pro montáž nebo instalaci stanovíte tak, že budete měnit vzdálenost přístroje SMA Bluetooth Repeater od přístrojů s kritickou kvalitou připojení tak dlouho, dokud nebudou všechny přístroje zobrazovat alespoň dobrou kvalitu připojení. Podmínky: Otočný přepínač MODE je v poloze 0 (viz kapitola 7.1 Nastavení režimu, Strana 18). 12 BTREPIN-IA-ICZ Návod k instalaci

13 SMA Solar Technology AG Montáž Otočný přepínač NetID je nastavený na NetID systému (viz kapitola 7.2 Nastavení NetID, Strana 18). Nebezpečí usmrcení v důsledku zásahu elektrickým proudem způsobeného komponentami střídače, které jsou pod napětím. Před prováděním jakýchkoliv prací na střídači střídač na AC i DC straně odpojte od napětí (viz návod k instalaci střídače). Práce na střídači smějí provádět pouze odborní pracovníci. 1. Odstavte systém z provozu (viz návod ke střídači a ke komunikačnímu produktu). Tím zajistíte, že přístroj SMA Bluetooth Repeater bude na daném místě integrován do sítě SMA Bluetooth, v níž se vyskytuje mezera v bezdrátovém signálu, a že bude zvyšovat kvalitu připojení prostřednictvím technologie Bluetooth. 2. Umístěte přístroj SMA Bluetooth Repeater do poloviny vzdálenosti mezi přístroji s kritickou kvalitou připojení. 3. Připojte napájení (viz kapitola 6 Elektrické připojení, Strana 16). 4. Opět systém uveďte do provozu (viz návod ke střídači a ke komunikačnímu produktu). 5. Zopakujte vyhledávání systémů pomocí komunikačního produktu (viz návod ke komunikačnímu produktu, např. přístroj Sunny Beam s technologií Bluetooth nebo aplikace Sunny Explorer). 6. Zkontrolujte u všech přístrojů, zda je kvalita připojení alespoň na úrovni dobré. Přístroje se při tom musí nacházet na svém obvyklém místě provozu (například přístroj Sunny Beam nesmí být držen přímo před přístrojem SMA Bluetooth Repeater). Produkt SMA Bluetooth Repeater Sunny Boy typu SB x000tl-2x a SB xx00hf-30, Sunny Tripower typu STP 1x000TL-10 Střídače SMA jiného typu s modulem SMA Bluetooth Piggy-Back nebo SMA Bluetooth Piggy-Back Plus Komunikační přístroj (např. Sunny Beam s technologií Bluetooth) Sunny Explorer Dobrá kvalita připojení svítí 1 modrá a 2 žluté LED diody zobrazení minimálně dvou kroužků na displeji střídače zkontrolujte, zda se kvalita připojení použitím přístroje SMA Bluetooth Repeater zlepšila viz příslušný návod najeďte kurzorem myši na symbol bezdrátového signálu vpravo dole v uživatelském rozhraní Kvalita připojení všech přístrojů je alespoň na úrovni dobré. Namontujte nebo instalujte přístroj SMA Bluetooth Repeater na tomto místě. Kvalita připojení všech přístrojů není alespoň na úrovni dobré? Návod k instalaci BTREPIN-IA-ICZ

14 Montáž SMA Solar Technology AG Umístěte přístroj SMA Bluetooth Repeater na jiné místo a znovu zkontrolujte kvalitu připojení. V případě potřeby použijte další přístroje SMA Bluetooth Repeater. 5.2 Montáž přístroje SMA Bluetooth Repeater na zeď Příslušenství potřebné pro montáž: 1držák 1šroub 1hmoždinka 1. Odstraňte držák z vodicí lišty na zadní straně přístroje SMA Bluetooth Repeater. Nadzvedněte při tom držák za závěs a zatlačte proti vodicí liště. 2. Vyznačte otvor k vyvrtání. Dbejte při tom na vzdálenosti mezi vyvrtaným otvorem a stěnami krytu přístroje. 70 mm 60 mm 70 mm 15 mm 3. Na vyznačeném místě vyvrtejte otvor o průměru 6 mm. 4. Připevněte držák na stěnu pomocí hmoždinky a šroubu. Nasměrujte držák tak, aby oba kolíky směřovaly nahoru a logo SMA dopředu. 14 BTREPIN-IA-ICZ Návod k instalaci

15 SMA Solar Technology AG Montáž 5. Nasaďte přístroj SMA Bluetooth Repeater shora na držák. Dbejte při tom nasměrování loga SMA na krytu přístroje. Přístroj SMA Bluetooth Repeater slyšitelně zaklapne. 5.3 Montáž přístroje SMA Bluetooth Repeater na DIN lištu Příslušenství potřebné pro montáž: 1držák 1. Nadzvedněte držák za závěs a vytáhněte ho z vodicí lišty na zadní straně přístroje SMA Bluetooth Repeater tak daleko, aby držák byl ještě napůl zaklapnutý. Držák při tom bude mírně vyčnívat přes okraj krytu přístroje. 2. Zahákněte přístroj SMA Bluetooth Repeater zespoda za DIN lištu. 3. Zatlačte přístroj SMA Bluetooth Repeater nahoru na DIN lištu. 4. Zatlačte přístroj SMA Bluetooth Repeater dolů. 5. Zatlačte držák do vodicí lišty tak, aby zcela zaklapnul. Zaklapnukí Návod k instalaci BTREPIN-IA-ICZ

16 Elektrické připojení SMA Solar Technology AG 6 Elektrické připojení 6.1 Připojení přístroje SMA Bluetooth Repeater se síťovým zdrojem knapájení Nebezpečí vzniku požáru použitím nesprávného síťového zdroje Při použití technicky nevhodných síťových zdrojů může dojít ke zkratu nebo požáru. Používejte síťový zdroj stanovený jako příslušenství pro přístroj SMA Bluetooth Repeater. 1. Nastrčte na síťový zdroj zásuvkový adaptér vhodný pro danou zemi tak, aby adaptér slyšitelně zaklapnul. 2. Zástrčku síťového zdroje zastrčte do připojení Power 12V přístroje SMA Bluetooth Repeater. 3. Zastrčte zástrčku síťového zdroje do zásuvky. LED dioda RDY přístroje SMA Bluetooth Repeater svítí zeleně. Přístroj SMA Bluetooth Repeater je připojený k napájení. LED dioda RDY je zhasnutá nebo bliká? Viz kapitola 10.1 Napájení, Strana BTREPIN-IA-ICZ Návod k instalaci

17 SMA Solar Technology AG Elektrické připojení 6.2 Připojení přístroje SMA Bluetooth Repeater s modulem Power Modul k napájení Nebezpečí usmrcení v důsledku zásahu elektrickým proudem při otevření střídače. Usmrcení nebo těžká poranění. Odpojte střídač na AC i DC straně od napětí (viz návod k instalaci střídače). Nebezpečí poškození střídače vlivem elektrostatického výboje Než se dotknete jakékoliv součástky, uzemněte se tak, že se dotknete ochranného vodiče (PE) nebo nenalakované části krytu střídače. Podmínka: Modul Power Modul je namontován do střídače (viz návod k modulu Power Modul). 1. Odpojte střídač od napětí a otevřete ho (viz návod k instalaci střídače). 2. Otevřete pružinové svorky 2pólového konektoru. 3. Připojte k pružinovým svorkám žíly. Polarita je při tom libovolná. 4. Zavřete pružinové svorky. 5. Střídač s namontovaným modulem Power Modul opět uveďte do provozu (viz návod ke střídači). 6. 2pólový konektor zastrčte do připojení Power 12V přístroje SMA Bluetooth Repeater. LED dioda RDY přístroje SMA Bluetooth Repeater svítí zeleně. Přístroj SMA Bluetooth Repeater je připojený k napájení. LED dioda RDY je zhasnutá nebo bliká? Viz kapitola 10.1 Napájení, Strana 22. Návod k instalaci BTREPIN-IA-ICZ

18 Nastavení SMA Solar Technology AG 7 Nastavení 7.1 Nastavení režimu Z výroby je otočný přepínač MODE nastaven do polohy 0. Ostatní polohy nejsou povolené a slouží pouze pro servis společnosti SMA. Pokud otočný přepínač MODE není ve správné poloze, otočte šipku otočného přepínače MODE pomocí 2,5mm šroubováku do správné polohy. 7.2 Nastavení NetID NetID slouží k vzájemnému ohraničení systémů s technologií SMA Bluetooth, které se nacházejí v těsném sousedství. Všechny přístroje jednoho systému musí mít stejné NetID. Pomocí otočného přepínače NetID můžete přístroj SMA Bluetooth Repeater nastavit na NetID svého systému. Obsazení poloh otočného přepínače * NetID Funkce 0 Technologie Bluetooth je vypnutá. 1 Technologie Bluetooth je zapnutá. (stav při expedici) Přístroj se může připojit k maximálně 2 komunikačním produktům. Přístroj nemůže navázat připojení k jiným střídačům ani přístrojům SMA Bluetooth Repeater. 2až9 aaažf Technologie Bluetooth je zapnutá. Přístroj se může propojit se všemi produkty vybavenými technologií SMA Bluetooth se stejným NetID. * Informace ke stavu LED diod rozhraní Bluetooth najdete v kapitole U systémů s jedním střídače je možné použít NetID 1. NetID 1 přednastavené ve střídači při expedici můžete nechat nastavené, pokud se váš systém využívající technologii Bluetooth skládá z následujících produktů: max. 1 střídač max. 1 počítač s rozhraním Bluetooth a aplikací Sunny Explorer max. 1 přístroj Sunny Beam typu BEAM-BT-11.GR1 nebo max. 1 střídač max. 2 přístroje Sunny Beam typu BEAM-BT-11.GR1 Ve všech ostatních případech musíte zjistit volné NetID (viz nápověda k aplikaci Sunny Explorer). 18 BTREPIN-IA-ICZ Návod k instalaci

19 SMA Solar Technology AG Údržba a péče Pokud NetID systému není známé, přečtěte NetID na některém z přístrojů v systému (např. na dataloggeru Sunny WebBox s technologií Bluetooth nebo na střídači s technologií Bluetooth). Otočte šipku otočného přepínače NetID pomocí 2,5mm šroubováku na NetID systému. 8 Údržba a péče Pravidelně kontrolujte, zda přístroj SMA Bluetooth Repeater není zvnějšku poškozený nebo znečištěný. Pokud je přístroj SMA Bluetooth Repeater zvnějšku tak vážně poškozený, že není zajištěno bezpečné fungování, musíte přístroj SMA Bluetooth Repeater vyměnit. Pokud je přístroj SMA Bluetooth Repeater znečištěný, čistěte ho pouze lehce navlhčeným hadříkem. Používejte při tom pouze čisticí prostředky, které nedrhnou a neleptají. Návod k instalaci BTREPIN-IA-ICZ

20 Odstavení z provozu SMA Solar Technology AG 9 Odstavení z provozu 9.1 Demontáž přístroje SMA Bluetooth Repeater ze stěny 1. Odpojte přístroj SMA Bluetooth Repeater od napájení: Pokud je přístroj SMA Bluetooth Repeater připojený k síťovému zdroji, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a odstraňte zástrčku síťového zdroje na přístroji SMA Bluetooth Repeater. Pokud je přístroj SMA Bluetooth Repeater připojený k modulu Power Modul, odpojte střídač s namontovaným modulem Power Modul od napětí a otevřete ho (viz návod k instalaci střídače) a odstraňte 2pólový konektor z připojení Power 12V přístroje SMA Bluetooth Repeater. 2. Držte přístroj SMA Bluetooth Repeater zatlačený nahoru a tlačte šroubovákem proti držáku. 3. Vysuňte přístroj SMA Bluetooth Repeater z držáku směrem nahoru. 4. Vyšroubujte šroub ze stěny a odstraňte držák. 5. Pokud byl přístroj SMA Bluetooth Repeater připojený k modulu Power Modul, odstraňte kabelové připojení k modulu Power Modul (viz návod k modulu Power Modul). 20 BTREPIN-IA-ICZ Návod k instalaci

21 SMA Solar Technology AG Odstavení z provozu 9.2 Demontáž přístroje SMA Bluetooth Repeater z DIN lišty 1. Odpojte přístroj SMA Bluetooth Repeater od napájení: Pokud je přístroj SMA Bluetooth Repeater připojený k síťovému zdroji, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a odstraňte zástrčku síťového zdroje na přístroji SMA Bluetooth Repeater. Pokud je přístroj SMA Bluetooth Repeater připojený k modulu Power Modul, odpojte střídač s namontovaným modulem Power Modul od napětí a otevřete ho (viz návod k instalaci střídače) a odstraňte 2pólový konektor z připojení Power 12V přístroje SMA Bluetooth Repeater. 2. Držte přístroj SMA Bluetooth Repeater zatlačený dolů a tlačte šroubovákem proti držáku. Táhněte při tom držák směrem dolů a odstraňte ho. 3. Vyklopte spodní hranu přístroje SMA Bluetooth Repeater dopředu. 4. Sejměte přístroj SMA Bluetooth Repeater směrem nahoru z DIN lišty. 5. Pokud byl přístroj SMA Bluetooth Repeater připojený k modulu Power Modul, odstraňte kabelové připojení k modulu Power Modul (viz návod k modulu Power Modul). 9.3 Likvidace přístroje SMA Bluetooth Repeater Chcete-li přístroj SMA Bluetooth Repeater zlikvidovat na místě instalace, dbejte v místě instalace platných předpisů pro likvidaci elektronického šrotu. Chcete-li přístroj SMA Bluetooth Repeater nechat zlikvidovat společností SMA Solar Technology AG: Použijte obal bezpečný pro přepravu. Tip: Pokud možno používejte původní obal. Zašlete přístroj SMA Bluetooth Repeater na vlastní náklady s poznámkou ZUR ENTSORGUNG (k likvidaci) na adresu společnosti SMA Solar Technology AG. Návod k instalaci BTREPIN-IA-ICZ

22 Identifikace chyb SMA Solar Technology AG 10 Identifikace chyb 10.1 Napájení LED dioda RDY Stav Význam Opatření trvale svítí zeleně bliká zeleně avšechny ostatní LED diody jsou zhasnuté bliká zeleně avšechny ostatní LED diody blikají Napájecí napětí je dobré. Přístroj SMA Bluetooth Repeater je v provozu. Napájecí napětí je na mezní hodnotě. Přístroj SMA Bluetooth Repeater je v provozu. Firmware přístroje SMA Bluetooth Repeater je vadný. žádné Pokud používáte síťový zdroj: Používejte pouze síťový zdroj, který je určený pro přístroj SMA Bluetooth Repeater jako příslušenství. Pokud používáte modul Power Modul: Pokud používáte dodaný kabel od společnosti SMA: Kontaktujte linku SMA Serviceline. Pokud používáte jiný kabel: Zlepšete napájení jedním znásledujících opatření: Zkraťte kabel. Zvolte kabel o větším průřezu. Kontaktujte linku SMA Serviceline. 22 BTREPIN-IA-ICZ Návod k instalaci

23 SMA Solar Technology AG Identifikace chyb LED dioda RDY Stav Význam Opatření zhasnuto Napájecí napětí není k dispozici nebo je příliš nízké. Přístroj SMA Bluetooth Repeater není v provozu. Pokud používáte síťový zdroj: Zkontrolujte, zda zásuvka vede napětí: Například do zásuvky zapojte jiné zařízení. Pokud zásuvka vede napětí, je vadný buď síťový zdroj, nebo přístroj SMA Bluetooth Repeater. Vyměňte síťový zdroj. Vyměňte přístroj SMA Bluetooth Repeater. Pokud používáte modul Power Modul: Pokud používáte dodaný kabel od společnosti SMA: Kontaktujte linku SMA Serviceline. Pokud používáte jiný kabel: Zkontrolujte zapojení. Pokud je zapojení správné, je vadný buď modul Power Modul, nebo přístroj SMA Bluetooth Repeater. Kontaktujte linku SMA Serviceline. Návod k instalaci BTREPIN-IA-ICZ

24 Identifikace chyb SMA Solar Technology AG 10.2 Kvalita připojení Přístroj SMA Bluetooth Repeater může kvalitu připojení zobrazovat pouze v případě, že je integrován do stávající sítě využívající technologii SMA Bluetooth. Síť využívající technologii Bluetooth vytvářejí pouze zařízení typu master *. Přístroj zobrazuje kvalitu přípojení vždy k tomu přístroji, který se k němu připojil. LED diody Bluetooth Stav Modrá LED Žluté LED diody dioda Kvalita připojení velmi dobré Opatření žádné trvale svítí 3 LED diody trvale svítí dobré žádné 2 LED diody trvale svítí 1 LED dioda trvale svítí 3 LED diody jsou zhasnuté nespolehlivé Změňte umístění přístroje SMA Bluetooth Repeater. nebo kritické Použijte další přístroje SMA Bluetooth Repeater. * Master je pojem ze síťové techniky. V počítačové síti je master takové zařízení, které ostatním zařízením (slave) dává pokyn například k přijímání nebo odesílání dat. V síti využívající technologii SMA Bluetooth jsou všechny komunikační produkty SMA (např. Sunny Explorer nebo Sunny Beam s technologií Bluetooth) zařízeními typu master. 24 BTREPIN-IA-ICZ Návod k instalaci

25 SMA Solar Technology AG Identifikace chyb LED diody Bluetooth Stav Modrá LED Žluté LED diody dioda zhasnuto bliká aled dioda RDY bliká zeleně 3 LED diody jsou zhasnuté blikají 3 LED diody blikají 3 LED diody Kvalita připojení Přístroj SMA Bluetooth Repeater není připojený ksíti Bluetooth. V dosahu signálu není žádný přístroj se stejným NetID. Síť SMA Bluetooth není vytvořená. Vytvoření sítě iniciuje jen zařízení typu master, např. komunikační produkty. Otočný přepínač NetID je v poloze 1 nebo 0. Firmware přístroje SMA Bluetooth Repeater je vadný. Opatření Zkontrolujte NetID. Změňte umístění přístroje SMA Bluetooth Repeater nebo použijte další přístroj SMA Bluetooth Repeater. Uveďte vsíti SMA Bluetooth do provozu zařízení typu master. Nastavte otočný přepínač NetID na NetID svého systému (viz kapitola 7.2). Kontaktujte linku SMA Serviceline. Návod k instalaci BTREPIN-IA-ICZ

26 Technické údaje SMA Solar Technology AG 11 Technické údaje 11.1 SMA Bluetooth Repeater Všeobecné údaje Šířka x výška x hloubka Hmotnost Místo montáže Způsob montáže Indikace stavu Stupeň krytí * 142 mm x 40 mm x 76 mm 144 g uvnitř DIN lišta / nástěnný držák LED diody IP20 * podle normy IEC Napájení Zdroj napětí AC síťový zdroj Zdroj napětí DC Power Modul Vstupní napětí AC 12 V 24 V Toleranční hodnota pro vstupní napětí AC ± 10 % Frekvence pro vstupní napětí AC 50 Hz / 60 Hz Vstupní napětí DC 12 V 24 V Toleranční hodnota pro vstupní napětí DC ± 20 % Typický příkon 0,8 W Maximální příkon 1,2 W Podmínky prostředí během provozu Teplota okolí 20 C +65 C Relativní vlhkost, bez kondenzace 5 % 95 % Nadmořská výška 0 m m Podmínky prostředí při skladování/přepravě Teplota okolí 40 C +70 C Relativní vlhkost, bez kondenzace 10 % 95 % Nadmořská výška 0 m m 26 BTREPIN-IA-ICZ Návod k instalaci

27 SMA Solar Technology AG Technické údaje Komunikace Střídač Datalogger Dosah ve volném prostoru Bluetooth Bluetooth 100 m 11.2 Síťový zdroj (CINCON, TRG30R 120) Mechanické údaje Šířka x výška x hloubka Hmotnost 107,8 mm x 57,5 mm x 33,5 mm 300 g Napájení Napětí Jmenovitý proud 100 V 240 V AC, 50 Hz / 60 Hz 0,8 A Návod k instalaci BTREPIN-IA-ICZ

28 Příslušenství SMA Solar Technology AG 12 Příslušenství V následujícím přehledu najdete odpovídající příslušenství a náhradní díly ke svému produktu. V případě potřeby můžete tyto díly objednat u společnosti SMA Solar Technology AG nebo u svého prodejce. Označení Stručný popis Objednací kód SMA Síťový zdroj pro Evropu, USA a Kanadu Síťový zdroj pro Austrálii a Jižní Koreu Power Modul síťový zdroj pro přístroj SMA Bluetooth Repeater, datalogger Sunny WebBox, jednotku SMA Power Injector s technologií Bluetooth, jednotku RS485 Power Injector asadu Wireless-Set /02 síťový zdroj pro přístroj SMA Bluetooth Repeater, datalogger Sunny WebBox, jednotku SMA Power Injector s technologií Bluetooth, jednotku RS485 Power Injector asadu Wireless-Set /02 modul pro napájení přístroje SMA Bluetooth Repeater prostřednictvím střídače PWRSUPPLY PWRSUPPLY/AU/KR PWRM-10-NR 28 BTREPIN-IA-ICZ Návod k instalaci

29 SMA Solar Technology AG Kontakt 13 Kontakt V případě technických problémů s našimi produkty se obraťte na linku SMA Serviceline. Abychom vám mohli cíleně pomoci, potřebujeme znát následující údaje: typ, sériové číslo a verze firmwaru střídače sériové číslo komunikačního produktu verze firmwaru nebo softwaru komunikačního produktu sériové číslo a verze firmwaru přístroje SMA Bluetooth Repeater SMA Czech Republic s. r. o. Radlická 740/113d Praha 5 Tel Návod k instalaci BTREPIN-IA-ICZ

30

31 SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem spolenosti SMA Solar Technology AG. K jejich celkovému i ástenému zveejnní je nutný písemný souhlas SMA Solar Technology AG. Vnitropodnikové kopie za úelem evaluace výrobku i odborného využití jsou povoleny bez pedchozího souhlasu. Vylouení odpovdnosti V zásad platí Všeobecné dodací podmínky spolenosti SMA Solar Technology AG. Obsah této dokumentace je prbžn kontrolován a popípad aktualizován. Pesto nemohou být vyloueny odchylky. Neruíme za úplnost. Aktuální verzi dokumentace lze získat na internetové stránce nebo pes standardní odbytové kanály. Nároky vyplývající ze záruky a ruení v pípad škod všeho druhu jsou vyloueny, pokud škody nastaly z jedné nebo více následujících píin: Škody pi peprav neodborné použití výrobku i jeho použití k jinému než stanovenému úelu provoz výrobku v jiném než pedpokládaném prostedí provoz výrobku bez zohlednní dležitých zákonem daných bezpenostních pedpis v míst instalace nedodržení výstražných a bezpenostních pokyn ve veškeré dokumentaci, která je pro výrobek relevantní provoz výrobku za nesprávných bezpenostních a ochranných podmínek svévolné zmny i opravy výrobku i softwarové aplikace obsažené v dodávce chybný provoz výrobku vlivem pipojených i sousedních pístroj mimo zákonné limity Katastrofy a vyšší moc Užívání softwarových aplikací vyrobených spoleností SMA Solar Technology AG a obsažených v dodávce navíc podléhá tmto podmínkám: SMA Solar Technology AG vyluuje veškerou odpovdnost za pímé i nepímé následné škody, které vyplynou z užívání softwarových aplikací vyrobených spoleností SMA Solar Technology AG. Totéž platí pro poskytnuté, resp. neposkytnuté podprné služby. Softwarové aplikace obsažené v dodávce, které nebyly vyrobeny spoleností SMA Solar Technology AG, se ídí licenními a ruitelskými smlouvami píslušného výrobce. Záruka výrobce SMA Aktuální záruní podmínky jsou piloženy k pístroji. V pípad poteby jsou ke stažení na internetové stránce nebo pes standardní odbytové kanály ve form výtisku. Ochranná známka Všechny ochranné známky jsou uznávané, i když nejsou oznaené píslušným symbolem. Chybí-li symbol ochranné známky, neznamená to, že zboží i známka nejsou chránné. Slovní značka a loga Bluetooth jsou registrovanou ochrannou známkou společnosti Bluetooth SIG, Inc., jakékoliv použití těchto značek společností SMA Solar Technology AG probíhá na základě licence. SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Německo Tel Fax SMA Solar Technology AG. Veškerá práva vyhrazena. Návod k instalaci BTREPIN-IA-ICZ

32

Aktualizace firmwaru pomocí SD karty SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER

Aktualizace firmwaru pomocí SD karty SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Aktualizace firmwaru pomocí SD karty SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Technický popis NG_UpdSD-TB-cs-32 Verze 3.2 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................

Více

Kontrola systému SUNNY SENSORBOX

Kontrola systému SUNNY SENSORBOX Kontrola systému SUNNY SENSORBOX Návod k instalaci Sensorbox-ICZ100914 98-0010914 Verze 1.4 CZ SMA Solar Technology AG 2 Sensorbox-ICZ100914 Návod k instalaci SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Upozornění

Více

Kontrola systému PT100M-NR

Kontrola systému PT100M-NR Kontrola systému PT100M-NR Návod k instalaci PT100MNR-ICZ083510 98-0017010 Verze 1.0 CZ Obsah Obsah 1 Upozornění k tomuto návodu....................... 5 1.1 Oblast platnosti......................................

Více

Návod k instalaci Výměna přístrojů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA

Návod k instalaci Výměna přístrojů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA Návod k instalaci Výměna přístrojů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA Geraeteaustausch-IA-cs-20 Verze 2.0 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené

Více

Multifunkční relé a funkce OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY

Multifunkční relé a funkce OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY Multifunkční relé a funkce OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY Technický popis ZusFunktNG-TB-TCZ121224 Verze 2.4 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu.....................

Více

Návod k instalaci SUNNY BOY 240 SUNNY MULTIGATE

Návod k instalaci SUNNY BOY 240 SUNNY MULTIGATE Návod k instalaci SUNNY BOY 240 SUNNY MULTIGATE SMA-SB240-IA-cs-12 Verze 1.2 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti

Více

Návod k použití SUNNY TRIPOWER 5000TL/6000TL/7000TL/8000TL/ 9000TL/10000TL/12000TL

Návod k použití SUNNY TRIPOWER 5000TL/6000TL/7000TL/8000TL/ 9000TL/10000TL/12000TL Návod k použití SUNNY TRIPOWER 5000TL/6000TL/7000TL/8000TL/ 9000TL/10000TL/12000TL STP5-10TL-20-BE-cs-13 98-109000.03 Verze 1.3 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace

Více

Senzor teploty okolí TEMPSENSOR-AMBIENT

Senzor teploty okolí TEMPSENSOR-AMBIENT Senzor teploty okolí TEMPSENSOR-AMBIENT Návod k instalaci TempsensorAmb-ICZ110610 98-0042110 Verze 1.0 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................ 4 1.1

Více

FV střídače SUNNY BOY 1100 / 1200 / 1700

FV střídače SUNNY BOY 1100 / 1200 / 1700 FV střídače SUNNY BOY 1100 / 1200 / 1700 Instalační vedení SB11_12_17-ICZ094131 IMCZ-SB11_17 Verze 3.1 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Upozornění k tomuto návodu....................... 5 1.1

Více

Kontrola systému Koncepce bezpečnosti a hesel od společnosti SMA pro heslem chráněné FV systémy s technologií Bluetooth Wireless Technology

Kontrola systému Koncepce bezpečnosti a hesel od společnosti SMA pro heslem chráněné FV systémy s technologií Bluetooth Wireless Technology Kontrola systému Koncepce bezpečnosti a hesel od společnosti SMA pro heslem chráněné FV systémy s technologií Bluetooth Wireless Technology Technický popis Sicherheit-TCZ103010 Verze 1.0 CZ SMA Solar

Více

Příslušenství pro Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C)

Příslušenství pro Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Příslušenství pro Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Technický popis COM-C-TCZ084210 98-4011810 Verze 1.0 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Detailní informace o výrobku.......................

Více

Komunikační rozhraní pro střídače SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK

Komunikační rozhraní pro střídače SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Komunikační rozhraní pro střídače SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Návod k instalaci BTPB-ICZ112112 98-0013912 Verze 1.2 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Upozornění k tomuto návodu.......................

Více

Centrální střídače SUNNY CENTRAL 200 / 250 / 250HE / 350

Centrální střídače SUNNY CENTRAL 200 / 250 / 250HE / 350 Centrální střídače SUNNY CENTRAL 200 / 250 / 250HE / 350 Návod k instalaci SC20_25_35-ICZ094521 98-4005121 Verze 2.1 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Upozornění k tomuto návodu.......................

Více

Solární datová technika 485PB-SMC-NR

Solární datová technika 485PB-SMC-NR Solární datová technika 485PB-SMC-NR Instalační vedení 48PB-SMC-NR-ICZ083211 98-00010611 Verze 1.1 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Pokyny k tomuto návodu.......................... 5 1.1 Oblast

Více

FV střídače SUNNY BOY 2100TL

FV střídače SUNNY BOY 2100TL FV střídače SUNNY BOY 2100TL Návod k instalaci SB2100TL-ICZ091730 IMCZ-SB21TL Verze 3.0 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Pokyny k tomuto návodu.......................... 5 1.1 Oblast platnosti......................................

Více

Dohled systému SUNNY SENSORBOX

Dohled systému SUNNY SENSORBOX Dohled systému SUNNY SENSORBOX Instalační vedení Sensorbox-ICZ084413 98-0010913 Verze 1.3 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Pokyny k tomuto návodu.......................... 7 1.1 Oblast platnosti......................................

Více

Kontrola systému Větrné čidlo

Kontrola systému Větrné čidlo Kontrola systému Větrné čidlo Návod k instalaci Windsensor-ICZ101010 98-0025110 Verze 1.0 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Upozornění k tomuto návodu....................... 4 1.1 Oblast platnosti......................................

Více

Návod k instalaci Communit

Návod k instalaci Communit Návod k instalaci Communit Communit-IA-A1-cs-22 98-128000.02 Verze 2.2 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti

Více

Sledování činnosti FV systému METER CONNECTION BOX

Sledování činnosti FV systému METER CONNECTION BOX Sledování činnosti FV systému METER CONNECTION BOX Návod k instalaci METERBOX-ICZ110611 98-0027711 Verze 1.1 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................

Více

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130516 7085272-01

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130516 7085272-01 Návod k montáži Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné 130516 7085272-01 UIK/ UIG... 3 všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Ustavení přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Ustavení

Více

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130416 7085270-01

Návod k montáži. Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné UIK/ UIG... 3 130416 7085270-01 Návod k montáži Chladící a mrazící zařízení, podstavné, integrovatelné 130416 7085270-01 UIK/ UIG... 3 všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Ustavení přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny... 2 2 Ustavení

Více

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P SK Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Všeobecné informace Kapesní číslicový multimetr VC 203 je přístroj který se používá pro měření DCV, ACV, DCA, odporu, diod a testu vodivosti. Multimetr

Více

Návod k instalaci MULTIFUNKČNÍ RELÉ

Návod k instalaci MULTIFUNKČNÍ RELÉ Návod k instalaci MULTIFUNKČNÍ RELÉ MFR-NR-IA-cs-22 Verze 2.2 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti SMA Solar

Více

Smart-UPS RT Externí bateriová sada Montáž typu věž / police 6U

Smart-UPS RT Externí bateriová sada Montáž typu věž / police 6U Smart-UPS RT Externí bateriová sada Montáž typu věž / police 6U SURT192RMXLBP2 SURT192RMXLBP2J Česky 990-2485B 02/2009 Úvod O tomto zdroji UPS Externí bateriová sada American Power Conversion (APC ) SURT192RMXLBP2

Více

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Inspiron 20 3000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Inspiron 14 5000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

Odsavač par CSDH 9110 L. Návod k použití

Odsavač par CSDH 9110 L. Návod k použití Odsavač par CSDH 9110 L Návod k použití 1 POPIS Odsavač je k dispozici ve filtrační verzi nebo verzi s odtahem. Filtrační verze (obr.1): Odsavač nasává vzduch z kuchyně s dýmem a pachy, převede jej přes

Více

TECHNICKÉ INSTRUKCE INSTALACE A NÁVOD

TECHNICKÉ INSTRUKCE INSTALACE A NÁVOD TECHNICKÉ INSTRUKCE INSTALACE A NÁVOD OSOUŠEČ RUKOU MAGNUM HI-TECH Gratulujeme, že jste si vybrali osoušeč rukou Magnum HI-TECH od FUMAGALLI COMPONENTI. Tyto osoušeče jsou bezesporu nejlepší na trhu, pokud

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

SmartFan X. Návod k montáži a použití

SmartFan X. Návod k montáži a použití SmartFan X getair GmbH & Co. KG Krefelder Straße 670 41066 Mönchengladbach Německo E-mail: info@getair.eu Web: www.getair.eu V 1.1 Obsah Český 1. Všeobecné pokyny... 4 2. Příprava k montáži... 5 3. Montáž...

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Informace o provozní teplotě naleznete v uživatelské příručce. V takovém případě kontaktujte

Více

Návod k použití. Odsavač par. Obsah. Česky SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA

Návod k použití. Odsavač par. Obsah. Česky SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA Návod k použití Odsavač par CZ Česky Obsah SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA Instalace...5 Instalace Ovladače Údržba...7 Čištění Čištění tukových

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

SMA Bluetooth. Obsah. SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi. Další dokumenty k technologii SMA Bluetooth

SMA Bluetooth. Obsah. SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi. Další dokumenty k technologii SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi Obsah V tomto dokumentu jsou shrnuty hlavní vlastnosti technologie Wireless Technology a jsou zde zodpovězeny otázky z praxe. Další dokumenty k technologii Technický popis Wireless

Více

3.016362. Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas. Řídící jednotka CRD - 3.016362

3.016362. Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas. Řídící jednotka CRD - 3.016362 3.016362 Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas Řídící jednotka CRD - 3.016362 OBSAH ÚVOD 3 POPIS 4 INSTALACE 4 PŘIPOJENÍ 5 HLAVNÍ OVLÁDACÍ PRVKY - PANEL 6 HLAVNÍ ZOBRAZOVACÍ PRVKY

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

Honeywell Honeywell. Honeywell. Bezdrátové nástěnné moduly Prostorové čidlo s korekcí HCW82 Prostorové čidlo HCF82 HCW82/HCF82

Honeywell Honeywell. Honeywell. Bezdrátové nástěnné moduly Prostorové čidlo s korekcí HCW82 Prostorové čidlo HCF82 HCW82/HCF82 Honeywell Honeywell Bezdrátové nástěnné moduly Prostorové čidlo s korekcí HCW82 Prostorové čidlo HCF82 HCW82/HCF82 Návod k montáži a obsluze Obsah Honeywell 1. Přehled... 3 1.1. Použití... 3 1.2. Rozdíly

Více

FV střídače SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL s funkcí Reactive Power Control

FV střídače SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL s funkcí Reactive Power Control Titulní strana FV střídače SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL s funkcí Reactive Power Control Návod k instalaci SMC9-11TLRP-IA-cs-51 IMCS-SMCTLRP Verze 5.1 SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Informace o bezpečnosti 1.1 Přípravy před použitím 1.2 Během používání 1.3 Bezpečnostní symboly 1.4 Údržba 2. Popis 2.1 Přední panel 2.2 Tlačítka a funkce 3. Specifikace 3.1 Obecná specifikace

Více

OVLÁDACÍ JEDNOTKY EC 201i, 401i, 601i EC 401, 601. Návod k použití. Výrobce : Prodej a servis : Instalační firma :

OVLÁDACÍ JEDNOTKY EC 201i, 401i, 601i EC 401, 601. Návod k použití. Výrobce : Prodej a servis : Instalační firma : Výrobce : Prodej a servis : Hunter Industries Incorporated IRIMON, spol. s r.o. Diamond Street 1940 Obchodní zastoupení HUNTER pro ČR 92069 San Marcos Rožmberská 1272 198 00 Praha 9 California, USA tel.:

Více

Malý průtokový ohřívač M 3..7

Malý průtokový ohřívač M 3..7 DE EN FR NL PL CS SK NO SV BG FI PT ES 3 19 35 52 69 85 101 117 132 148 164 180 196 Malý průtokový ohřívač M 3..7 Pokyny k instalaci a provozu Instantaneous water heater M 3..7 Operating and installation

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/04 Obj. č.: 51 01 72: 12 V / 2 A FSP 2/4; 51 00 39: 13,8 V / 8 A FSP 8/10; 51 01 71: 24 V / 3 A FSP 3/5; 51 00 40: 13,8 V / 12 A FSP 12/15; 51 00 36: 13,8 V / 2 A FSP 2/4; 51 01

Více

Fotovoltaický ostrovní systém TPS 203

Fotovoltaický ostrovní systém TPS 203 Fotovoltaický ostrovní systém TPS 203 Nosná panelová konstrukce dodávaného provedení produktu se od zobrazeného provedení liší. Fotovoltaický ostrovní systém (FVOS) TPS 203 o špičkovém výkonu 45Wp je vhodný

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Modul větrání LM1 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 9, 634 00 Brno, tel. +40 547 49 311, fax +40 547 13 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.: 306780_01403 Změny vyhrazeny CZ Obsah

Více

1000/1500 VA 110/120/230 V

1000/1500 VA 110/120/230 V Uživatelská příručka Česky APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 V stříd. 2U pro montáž do věže/stojanu Zdroj nepřetržitého napájení 990-1851D 03/2007 Úvod Zdroj nepřetržitého napájení APC (Uninterruptible

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/03 Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) Tyto takzvané světelné pohyblivé noviny můžete použít ve výkladních skříních, na výstavách, v barech, ve sklípcích nebo při pořádání různých

Více

Návod na montáž a použití regulátoru ZR10-D

Návod na montáž a použití regulátoru ZR10-D inventer jednoduše geniální větrání Návod na montáž a použití regulátoru ZR10-D Výhradní zastoupení pro ČR a SR Výrobce A-INVENT s.r.o. Öko-Haustechnik inventer GmbH Lipová 1000 Ortsstraße 4a, 07751 Löberschütz

Více

Řada Illustra Flex Kamera 1MP a 3MP Bullet Stručná úvodní příručka

Řada Illustra Flex Kamera 1MP a 3MP Bullet Stručná úvodní příručka Řada Illustra Flex Kamera 1MP a 3MP Bullet Stručná úvodní příručka 8200-1027-0611 B0 Upozornění Před zapojením nebo obsluhou této kamery si pozorně pročtěte tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití.

Více

Register your product and get support at. www.philips.com/welcome SDV8622/12. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at. www.philips.com/welcome SDV8622/12. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV8622/12 Příručka pro uživatele Contents 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Vnitřní použití 4 Venkovní použití 4 Recyklace 4 2 Vaše

Více

EW2 BEZDRÁTOVÝ ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL ZÓNOVÝ A PGM EXPANDER revize textu 12/2015

EW2 BEZDRÁTOVÝ ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL ZÓNOVÝ A PGM EXPANDER revize textu 12/2015 EW2 BEZDRÁTOVÝ ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL ZÓNOVÝ A PGM EXPANDER revize textu 12/2015 Uživatelský manuál v1.0 Kompatibilita: ESIM364 v02.08.00 a vyšší. EPIR3 v1.2.0 a vyšší. Základní vlastnosti: 4 zónové vstupy

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE 1. OBECNÝ POPIS Pinzeta R/C pro SMD umožňuje rychlé přesné měření drobných součástek plošných spojů. Abyste mohli měřící přístroj využívat v plné míře, přečtěte si pozorně

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál

Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál 12. Technické údaje Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál Obsah: 1. Vlastnosti 2. Vysvětlení modelu 3. Popis produktů 4. Instalace a připojení 5. Uzemnění systému 6. Spuštění regulátoru 7. Displej

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 Akumulátorová vrtačka s nastavením příklepu Obj. č.: 82 76 81 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. Model RT-23I RT-30I RT-40I 220 240V ~ 50 Hz

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. Model RT-23I RT-30I RT-40I 220 240V ~ 50 Hz Stolní ventilátor Model RT-23I RT-30I RT-40I Síťové napětí 220 240V ~ 50 Hz 220 240V ~ 50 Hz 220 240V ~ 50 Hz Jmenovitý výkon 30 Watt 40 Watt 50 Watt Elektr. třída ochrany I I I Průměr ca. 23 cm ca. 30

Více

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI Návod k obsluze 1 Vážený zákazník: Děkujeme za koupi indukční varné desky. Doufáme, že vám nabídne hodně let bezproblémového provozu. Přečtěte si prosím tento návod pozorně

Více

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 547843 Datum vydání: 8.2.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...

Více

MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR

MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR 12-24V/40A G925 Návod k použití Vážený zákazníku Děkujeme za důvěru. Nákupem jste získal spolehlivý a vysoce kvalitní výrobek, který poskytne dobrou službu po dlouhou dobu pokud

Více

Návod k použití. Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T. Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T

Návod k použití. Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T. Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T Návod k použití Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T Obsah Symboly... 4 5 V návodu k použití (4), na násadci/kolénkovém násadci

Více

Napájecí systém NSD-800-545-240-120_4M. Návod k obsluze

Napájecí systém NSD-800-545-240-120_4M. Návod k obsluze Napájecí systém NSD-800-545-240-120_4M Návod k obsluze IČ: 25503421, DIČ: CZ 25503421 Tel.: +420 547 236 111, Fax: +420 547 236 112, E-mail: bke@bke.cz, www.bke.cz Obsah 1. Upozornění...3 2. Doprava, přejímka...3

Více

Úvodem: Technické parametry:

Úvodem: Technické parametry: JPM 2021 zesilovač Úvodem: Zesilovač JPM 2021 je dalším zařízením, kterým se snažíme zjednodušit lokální ozvučení, tedy případy kdy chceme snadno nabudit dva reproduktory, neřešit složitou kabeláž a nepřemýšlet

Více

420/620 VA 110/120/230 V

420/620 VA 110/120/230 V Uživatelská příručka Česky APC Smart-UPS SC 420/620 VA 110/120/230 V stříd. Věž Zdroj nepřetržitého napájení 990-1853D 12/2005 Úvod Zdroj nepřetržitého napájení APC (Uninterruptible Power Supply - UPS)

Více

Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod

Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Verze S1.7 DMC-3 je vysoce citlivý selektivní detektor vf signálu pracující v rozsahu

Více

Řídicí moduly elektromotoru NLX pro systémy A-dec 300 a A-dec 500 I n s t a l a č n í p ř í r u č k a

Řídicí moduly elektromotoru NLX pro systémy A-dec 300 a A-dec 500 I n s t a l a č n í p ř í r u č k a Řídicí moduly elektromotoru NLX pro systémy A-dec 300 a A-dec 500 I n s t a l a č n í p ř í r u č k a NEBEZPEČÍ: Pokud před zahájením tohoto postupu nevypnete napájení, může dojít k zasažení elektrickým

Více

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce... hospodárně teplá voda. 1 Přehled Při objednávce uveďte prosím typ přístroje a sériové číslo. 2 2 Obsah 1. Přehled... 2

Více

Přijímač CAN-2. Uživatelská příručka. Vaše nové rádiové dálkové ovládání

Přijímač CAN-2. Uživatelská příručka. Vaše nové rádiové dálkové ovládání Přijímač CAN-2 Uživatelská příručka Vaše nové rádiové dálkové ovládání Děkujeme za nákup nového přijímače Magnetek CAN-2. V případě potřeby uživatelské úpravy nebo servisu se obracejte na společnost TER

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií Při nepoužívání multimetru přístroj vypněte otočným voličem do polohy OFF. Baterie vám tak déle vydrží. Při dlouhodobém uskladnění přístroje vyjměte baterii. AC/DC Digitální klešťový multimetr Návod k

Více

SOLAR INVERTERS Návod k instalaci FLX Series www.danfoss.com/solar

SOLAR INVERTERS Návod k instalaci FLX Series www.danfoss.com/solar MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Návod k instalaci FLX Series www.danfoss.com/solar Bezpečnost a shoda s předpi... Bezpečnost a shoda s předpisy Typy bezpečnostních zpráv V tomto dokumentu

Více

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 195 CZ Obsah Bezpečnost Přehled výrobku Soubor funkcí Tlačítka, LED, a LCD Baterie a napájení astavení Obsluha Kontrola přesnosti a kalibrace Technické

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168 AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní instrukce... 3 Základní popis... 4 Rozmístění jednotlivých částí... 8 Prvky na displeji... 9 Specifikace... 11 Elektrické vlastnosti...

Více

QAF63.2-J QAF63.6-J. Protimrazové čidlo. Pro použití ve vzduchovém kanálu. Aktivní kapilární kanálové čidlo pro měření nejnižších teplot v rozsahu

QAF63.2-J QAF63.6-J. Protimrazové čidlo. Pro použití ve vzduchovém kanálu. Aktivní kapilární kanálové čidlo pro měření nejnižších teplot v rozsahu s Protimrazové čidlo Pro použití ve vzduchovém kanálu QAF63.2-J QAF63.6-J Aktivní kapilární kanálové čidlo pro měření nejnižších teplot v rozsahu 0 15 C Provozní napětí AC 24 V Měřící signál DC 0 10 V

Více

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011 EM Přídavný modul k regulátoru DeltaSol MX Montáž Připojení Obsluha v.1.0-03/2011 Návod Bezpečnostní pokyny Dodržujte laskavě následující bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku.

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

Jazz Dry s lithiovou baterií. Návod k použití

Jazz Dry s lithiovou baterií. Návod k použití Jazz Dry s lithiovou baterií Návod k použití 1 K A B J C D E F G H I 2 3 NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou.

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

Informace o produktu. Série venkovních stanic Pro montáž na omítku. Profi-Economic PES Profi-Design PDS

Informace o produktu. Série venkovních stanic Pro montáž na omítku. Profi-Economic PES Profi-Design PDS Informace o produktu Série venkovních stanic Pro montáž na omítku Profi-Economic PES Profi-Design PDS Technische Änderungen vorbehalten. PI_PES_PDS_Art0010272_1v3_CZ_SK.doc 2 10/2008 Obsah Obsah...2 Obsah

Více

Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry

Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry Univerzální napájení (P 32200) Infraport pro komunikaci (P 32200) Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Převodníky SensoTrans DMS P 32200

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTU 3807 - P 4L W FTU W - IM3 FTU 3807 - P 4L W WH FTU 3807 - P 4L W BK

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTU 3807 - P 4L W FTU W - IM3 FTU 3807 - P 4L W WH FTU 3807 - P 4L W BK Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTU 3807 - P 4L W FTU W - IM3 FTU 3807 - P 4L W WH FTU 3807 - P 4L W BK OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 8 ÚDRŽBA... 9

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

Příslušenství pro střídače SMA Sada pro přídavné větrání FANKIT01-10

Příslušenství pro střídače SMA Sada pro přídavné větrání FANKIT01-10 Příslušenství pro střídače SMA Sada pro přídavné větrání FANKIT01-10 Návod k instalaci FANKIT01-IA-cs-12 IMCZ-FANK-TL21 Verze 1.2 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu.........................

Více

VÄLKOMMEN! STŘEDOVÝ DISPLEJ VOZIDLA MOBILNÍ APLIKACE STRÁNKA PODPORY VOLVO TIŠTĚNÉ INFORMACE

VÄLKOMMEN! STŘEDOVÝ DISPLEJ VOZIDLA MOBILNÍ APLIKACE STRÁNKA PODPORY VOLVO TIŠTĚNÉ INFORMACE VÄLKOMMEN! Zde se dozvíte o fungování zadních sedadel ve svém voze Volvo XC90 Excellence. Podrobnější informace pro uživatele najdete ve vozidle, v aplikaci a na webu. STŘEDOVÝ DISPLEJ VOZIDLA Uživatelská

Více

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál 2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál Před uvedením měřicího přístroje do provozu, si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál Obsah Strana 1. Úvod.. 4 2. Vlastnosti.. 4 3. Bezpečnost...

Více

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem.

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem. Pro uživatele / pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 392f Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem CZ VRT 392f Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 392f Regulátor

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

Obsah. Conergy IPG T. Návod k obsluze www.conergy.com ČESKY. Návod k obsluze. Série Conergy IPG T Návod k obsluze 1

Obsah. Conergy IPG T. Návod k obsluze www.conergy.com ČESKY. Návod k obsluze. Série Conergy IPG T Návod k obsluze 1 Obsah Conergy IPG T Návod k obsluze www.conergy.com Návod k obsluze Série Conergy IPG T Návod k obsluze 1 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1 Stručný popis 3 1.2 Použití dle stanoveného účelu 3 1.3 Normy a technické

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz Pro prùmyslové posuvné brány Tub3500 Pokyny a upozornìní pro montážní techniky www.kovopolotovary.cz Tub 3500 OBSAH strana 1 Upozornìní 2 2 Popis zaøízení a jeho použití 3 2.1 Provozní možnosti 3 2.2 Typické

Více

Návod na instalaci a ovládání k regulátoru ZR10-D pro větrací

Návod na instalaci a ovládání k regulátoru ZR10-D pro větrací Návod na instalaci a ovládání k regulátoru ZR10-D pro větrací systém inventer Výhradní zastoupení pro ČR a SR Výrobce A-INVENT s.r.o. inventer GmbH Lipová 1000 Ortsstraße 4a, 341 01 Horažďovice 077 51

Více

Návod k obsluze (Překlad originálního návodu k obsluze)

Návod k obsluze (Překlad originálního návodu k obsluze) CZ WELDPLAST S6 Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Švýcarsko Tel. +41 41 662 74 74 Fax +41 41 662 74 16 www.leister.com sales@leister.com Návod k obsluze (Překlad originálního

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

Danfoss Link Central Controller

Danfoss Link Central Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Instalační příručka Danfoss Link Central Controller www.danfoss.com Obsah 1. Stručný průvodce instalací.........................................187 2. Úvod..............................................................188

Více