STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR"

Transkript

1 STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA CZ05 SEVEROVÝCHOD ČÁST 01 POPIS ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ZPRÁVA - ENVIROS, S. R. O. DUBEN 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

2 Název dokumentu Referenční číslo Číslo svazku Datum PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA CZ05 SEVEROVÝCHOD ČÁST 01 POPIS ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ECZ13057 Svazek 1 z 1 Duben 2014 Vedení projektu: Ing. Vladimíra Henelová zástupce vedoucího projektu Mgr. Jakub Bucek, Mgr. Jan Karel garanti projektu Schváleno: Ing. Jaroslav Vích výkonný ředitel, ředitel projektu Adresa klienta: Ministerstvo životního prostředí ČR Vršovická 1442/ Praha 10 Kontaktní osoba: Ing. Jan Kužel Telefon.: Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Srbová Telefon.:

3 Složení řešitelského týmu Název/obchodní firma Sídlo/místo podnikání Právní forma IČ EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, Brno Ing. Jiří Hon Ing. Jana Fichnová Mgr. Pavla Škarková Společnost s ručením omezeným Obsah A. Vymezení a typ zóny, popis regionu, příslušné klimatické a topografické údaje a další údaje... 5 A.1 Zóna Severovýchod... 5 A.1.1 Liberecký kraj... 7 A.1.2 Královéhradecký kraj A.1.3 Pardubický kraj B. Informace o charakteru cílů vyžadujících v dané lokalitě ochranu B.1 Stanovení cílové skupiny obyvatel B.2 Vymezení citlivých ekosystémů C. Odpovědné orgány, jména a adresy osob odpovědných za vypracování a provádění programu Část 1 Popis řešeného území 3 / 23

4 Seznam tabulek Tabulka 1: Administrativní členění, zóna Severovýchod... 5 Tabulka 2: Charakteristika Libereckého kraje... 7 Tabulka 3: Klimatické charakteristiky Libereckého kraje... 9 Tabulka 4: Lokace měst Libereckého kraje Tabulka 5: Charakteristika Královéhradeckého kraje Tabulka 6: Klimatické charakteristiky Královéhradeckého kraje Tabulka 7: Lokace měst Královéhradeckého kraje Tabulka 8 Charakteristika Pardubického kraje Tabulka 9: Klimatické charakteristiky Pardubického kraje Tabulka 10: Lokace měst Pardubického kraje Tabulka 11: Cílové skupiny obyvatel Libereckého kraje Tabulka 12: Cílové skupiny obyvatel Královéhradeckého kraje Tabulka 13: Cílové skupiny obyvatel Pardubického kraje Tabulka 14: Počet obyvatel v oblastech s překročenými imisními limity, zóna Severovýchod 20 Seznam obrázků Obrázek 1: Administrativní členění, zóna Severovýchod... 6 Obrázek 2: Správní členění, Liberecký kraj... 7 Obrázek 3: Geografická mapa Libereckého kraje Obrázek 4: Správní členění, Královéhradecký kraj Obrázek 5: Geografická mapa Královéhradeckého kraje Obrázek 6: Správní členění, Pardubický kraj Obrázek 7: Geografická mapa Pardubického kraje Část 1 Popis řešeného území 4 / 23

5 A. VYMEZENÍ A TYP ZÓNY, POPIS REGIONU, PŘÍSLUŠNÉ KLIMATICKÉ A TOPOGRAFICKÉ ÚDAJE A DALŠÍ ÚDAJE A.1 Zóna Severovýchod Charakteristika Kód: CZ05 Rozloha: km 2 Počet obyvatel: (k ) Hustota obyvatel: 121 obyvatel/km 2 Zdroj: ČSÚ, Administrativní vymezení zóny Zóna Severovýchod je tvořená správním obvodem Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje. Tabulka 1: Administrativní členění, zóna Severovýchod (CZ-)NUTS 2 NUTS 3 LAU 1 oblast kód kraj kód okres kód NUTS Severovýchod CZ05 Liberecký kraj CZ051 Okres Česká Lípa CZ0511 Okres Jablonec nad CZ0512 Nisou Okres Liberec CZ0513 Okres Semily CZ0514 Královéhradecký kraj CZ052 Okres Hradec Králové CZ0521 Okres Jičín CZ0522 Okres Náchod CZ0523 Okres Rychnov nad CZ0524 Kněžnou Okres Trutnov CZ0525 Pardubický kraj CZ053 Okres Chrudim CZ0531 Okres Pardubice CZ0532 Okres Svitavy CZ0533 Okres Ústí nad Orlicí CZ0534 Zdroj: ČSÚ Část 1 Popis řešeného území 5 / 23

6 Obrázek 1: Administrativní členění, zóna Severovýchod Zdroj: ČSÚ Část 1 Popis řešeného území 6 / 23

7 A.1.1 Liberecký kraj Kód: CZ051 Obrázek 2: Správní členění, Liberecký kraj Zdroj: ČSÚ, Tabulka 2: Charakteristika Libereckého kraje Charakteristika Rozloha km 2 Počet obyvatel (k ) Hustota obyvatel 139 obyvatel/km 2 Počet obcí Počet měst 1 36 Okresy 2 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily Statutární město 2 Liberec, Jablonec nad Nisou Počet obcí s rozšířenou působností 2 10 Počet obcí s pověřeným obecním úřadem 2 11 Nejvyšší bod 1 Kotel (1435 m n. m.), okres Semily Nejnižší bod 1 hladina Smědé (203 m n. m.), okres Liberec Zdroj: 1 ČSÚ, 2 Část 1 Popis řešeného území 7 / 23

8 Zóna Liberecký kraj leží na severu České republiky a podle své rozlohy (3163 km 2 ) zaujímá 4,0 % území republiky. Na severu Liberecký kraj hraničí s Německou spolkovou republikou a Polskem, na východě sousedí s Královéhradeckým krajem, na jihu se Středočeským a na západě s Ústeckým krajem. Hustota zalidnění činí 139 obyvatel na km 2, což mírně převyšuje republikový průměr. Podle dominujících odvětví hospodářství lze říci, že Liberecký kraj má průmyslový charakter. Významnými složkami hospodářství kraje jsou sklářský, keramický, textilní průmysl, strojírenství a zpracovatelský průmysl s vazbou na výrobu automobilů. Dalšími hlavními sektory jsou obchod, doprava, zdravotnictví a stavebnictví. Zemědělství je doplňkovým odvětvím v hospodářství Libereckého kraje. Zemědělská půda zde zaujímá 44,5 % rozlohy kraje, podíl orné půdy na celkové rozloze činí 22,3 % což je hluboko pod celostátním průměrem. Naopak výrazně vysoký podíl území kraje představuje lesní půda 44,2 %. Hlavní dopravní osu Libereckého kraje tvoří rychlostní silnice Praha-Liberec, která zajišťuje hlavní spojení regionu s centrem státu. Druhou osou je trasa Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové.a ve směru západ-východ silnice Děčín-Nový Bor-Turnov-Hradec Králové. Z celkové délky silnic tvoří silnice druhé třídy 26,7 %, silnice třetí třídy 62,2 %. Problémy, které souvisí s automobilovou dopravou, se nepříznivě promítají na kvalitě životního prostředí. Nehledě na to, že hustota železniční sítě v Libereckém kraji (0,172 km/km 2 ) přesahuje téměř o polovinu celostátní průměr, kraj stále postrádá železniční trať, která by byla součástí mezinárodního železničního koridoru. Z přírodovědeckého hlediska náleží území zóny k vysoce významným regionům a vyznačuje se velkou pestrostí přírodních ekosystémů, vysokou koncentrací chráněných území a botanicky a zoologicky významných lokalit. Příslušné klimatické údaje Klima v severovýchodní části zóny (Jizerské hory, Krkonoše a podhůří) spadá do lehce chladné oblasti, západní a jihozápadní část má podmínky mírně teplé oblasti. Průměrná roční teplota kolísá mezi 7,0 a 8,0 C, průměrná měsíční teplota nejteplejšího měsíce roku (července) se pohybuje v mezích od 16,0 do 17,0 C, nejstudenějšího pak (ledna) od -3,0 do -2,0 C. Roční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí mm. Část 1 Popis řešeného území 8 / 23

9 Tabulka 3: Klimatické charakteristiky Libereckého kraje Označení klimatické oblasti Mírně teplá oblast MW7 Mírně teplá oblast MW4 Chladná oblast Počet letních dní Počet dní s prům. teplotou 10 C a více Počet dní s mrazem Počet ledových dní Prům. lednová teplota ( C) Prům. červencová teplota ( C) Prům. dubnová teplota ( C) Prům. říjnová teplota ( C) Prům. počet dní se srážkami 1 mm a více Suma srážek ve vegetačním období (mm) Suma srážek v zimním období (mm) Počet dní se sněhovou pokrývkou Počet zatažených dní Počet jasných dní Zdroj: Atlas podnebí České republiky C7 Příslušné topografické údaje Územně náleží k Českému masivu, který je jednou z nejstarších částí evropské pevniny. Krajinný reliéf je značně členitý, dominantní jsou zejména Lužické a Jizerské hory na severu a Krkonoše na severovýchodě, výrazné jsou též kužele Ralské pahorkatiny na jihozápadě, úhlopříčně je kraj proťat Ještědsko-kozákovským hřbetem, ve Frýdlantském výběžku se rozprostírá mírně zvlněná Frýdlantská pahorkatina, mírně zvlněný reliéf má též Žitavská pánev, jejíž součástí je i Liberecká kotlina; na jihovýchodě pak do kraje zasahuje severní část Jičínské pahorkatiny. Zeměpisné souřadnice zóny jsou následující: - nejsevernější bod - zem. šířka: 51 01'20'', zem. délka: 15 03'30'' (okolí obce Habartice); - nejjižnější bod - zem. šířka: 50 28'45'', zem. délka: 15 23'30'' (okolí obce Bradlecká Lhota); - nejzápadnější bod - zem. šířka: 50 39'30'', zem. délka: 14 21'40'' (okolí obce Velká Javorská); - nejvýchodnější bod - zem. šířka: 50 31'20'', zem. délka: 15 38' (okolí obce Čistá u Horek). Část 1 Popis řešeného území 9 / 23

10 Obrázek 3: Geografická mapa Libereckého kraje Zdroj: ČSÚ, 2012 Lokace měst Tabulka 4: Lokace měst Libereckého kraje Název městské část počet obyvatel 1 zem. šířka 2 zem. délka 2 Liberec Jablonec nad Nisou Česká Lípa Turnov , Nový Bor , Semily , Hrádek nad Nisou , Frýdlant , Tanvald , Mimoň , Železný Brod , Chrastava , Lomnice nad Popelkou , Jilemnice , Doksy Zdroj: 1) ČSÚ, 2) Část 1 Popis řešeného území 10 / 23

11 A.1.2 Královéhradecký kraj Kód: CZ052 Obrázek 4: Správní členění, Královéhradecký kraj Zdroj: ČSÚ, Část 1 Popis řešeného území 11 / 23

12 Tabulka 5: Charakteristika Královéhradeckého kraje Charakteristika Rozloha ,7 km 2 Počet obyvatel (k ) Hustota obyvatel 114 obyvatel/km 2 Počet obcí Počet měst 1 48 Okresy 2 Statutární město 2 Počet obcí s rozšířenou působností 2 15 Počet obcí s pověřeným obecním 20 úřadem 2 Nejvyšší bod 1 Nejnižší bod 1 Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov Hradec Králové Sněžka (1 602 m n. m.), okres Trutnov Zdroj: 1 ČSÚ, 2 hladina Cidliny u Žíželic (202 m n. m.), okres Hradec Králové Královéhradecký kraj se nachází v severovýchodní části Čech a podle své rozlohy (4 758 km 2 ) zaujímá 6,0 % území republiky. Královéhradecký kraj sousedí na severozápadě s Libereckým, na západě Středočeským a na jihu Pardubickým krajem. Na severu a východě sousedí Královéhradecký kraj s Polskem. Podle počtu obyvatel se kraj řadí na desáté místo v republice. Podle dominujících odvětví hospodářství lze říci, že kraj má průmyslově-zemědělský charakter. Ve struktuře ekonomiky kraje významné postavení zaujímá zpracovatelský průmysl, který je zde reprezentován strojírenstvím, textilním, oděvním a potravinářským průmyslem. Dalšími důležitými sektory jsou zemědělství, zdravotnictví, školství, stavebnictví, energetický průmysl, obchod a doprava. Více než polovinu území kraje tvoří zemědělská půda (58 %), lesy se rozkládají na 31 % a vodní plochy činí 1,5 % území. Územím kraje procházejí dvě významné mezinárodní silniční trasy: E 442 (Karlovy Vary- Ústí nad Labem-Hradec Králové-Hranice-Bumbálka-Slovensko) a E 67 (Polsko-Náchod- Hradec Králové-Praha). Z hlediska intenzity automobilové dopravy lze poslední z nich charakterizovat, jako silnici s extremním zatížením. Železniční síť kraje se vyznačuje velkým množstvím regionálních tratí. Nejdůležitějšími železničními uzly jsou Hradec Králové, Jaroměř a Týniště nad Orlicí, přes které vedou regionálně významné tratě ve směru Praha, Liberec a Letohrad. V kraji jsou situovány dva hraniční železniční přechody do Polska (Meziměstí a Královec). Příslušné klimatické údaje Klimatické poměry jsou velmi různorodé a jsou závislé na výrazných výškových rozdílech krajiny. Nejníže položené části území v Polabské nížině - okolí Hradce Králové- náležejí k teplé klimatické Část 1 Popis řešeného území 12 / 23

13 oblasti (teplý, mírně suchý okrsek s mírnou zimou). Převážná část území pak představuje mírně vlhké až vlhké okrsky i mírně teplé klimatické oblasti. Předhůří Krkonoš s většinou území Vnitrosudetské pánve a Orlických hor patří k velmi vlhkému vrchovinnému okrsku mírně teplé oblasti. K chladné klimatické oblasti náležejí vyšší části Krkonoš a hřeben Orlických hor. Průměrné roční úhrny srážek se pohybují od mm v údolí Labe až do hodnot 1400 mm na hřebenech Krkonoš. Průměrné roční teploty se pohybují v rozmezí 7-8 C na většině území až po 0-2 C na krkonošských vrcholech. Tabulka 6: Klimatické charakteristiky Královéhradeckého kraje Označení klimatické oblasti Teplá oblast W2 Mírně teplá oblast MW4 Počet letních dní Počet dní s prům. teplotou 10 C a více Počet dní s mrazem Počet ledových dní Prům. lednová teplota ( C) Prům. červencová teplota ( C) Prům. dubnová teplota ( C) Prům. říjnová teplota ( C) Prům. počet dní se srážkami 1 mm a více Suma srážek ve vegetačním období (mm) Suma srážek v zimním období (mm) Počet dní se sněhovou pokrývkou Počet zatažených dní Počet jasných dní Zdroj: Atlas podnebí České republiky Příslušné topografické údaje Území kraje má velice členitý terén s velkými výškovými rozdíly. V jeho příhraniční oblasti se zvedají hřbety Orlických hor a Krkonoš - nejvyšší hora Krkonoš Sněžka (1602 m n. m.) je zároveň nejvyšším vrcholem České republiky. Směrem k jihozápadu se krajina postupně snižuje do Polabské nížiny, kde leží naopak nejníže položený bod kraje (202 m n. m.). Výškové rozpětí tedy činí celých 1400 m, ale například na území okresu Hradec Králové je výškové rozpětí pouze 132 m. Zeměpisné souřadnice kraje jsou následující: -nejsevernější bod - zem. šířka: 50 46'50'', zem. délka: 15 32'40''; -nejjižnější bod - zem. šířka: 50 02'25'', zem. délka: 16 20' (okolí obce Polom); -nejzápadnější bod - zem. šířka: 50 22'30'', zem. délka: 15 06'20'' (okolí obce Dolní Rokytňany); -nejvýchodnější bod - zem. šířka: 50 09'10'', zem. délka: 16 35'10'' (okolí obce Bartošovice). Část 1 Popis řešeného území 13 / 23

14 Obrázek 5: Geografická mapa Královéhradeckého kraje Zdroj: ČSÚ, 2012 Lokace měst Tabulka 7: Lokace měst Královéhradeckého kraje Název městské část počet obyvatel 1 zem. šířka 2 zem. délka 2 Hradec Králové Trutnov Náchod Jičín Dvůr Králové nad Labem Jaroměř , Vrchlabí Rychnov nad Kněžnou Nové Město nad Metují Nová Paka , Hořice Červený Kostelec Broumov Nový Bydžov Zdroj: 1) ČSÚ, 2) Část 1 Popis řešeného území 14 / 23

15 A.1.3 Pardubický kraj Kód: CZ053 Obrázek 6: Správní členění, Pardubický kraj Zdroj: ČSÚ, Část 1 Popis řešeného území 15 / 23

16 Tabulka 8 Charakteristika Pardubického kraje Charakteristika Rozloha ,9 km 2 Počet obyvatel (k ) Hustota obyvatel 114 obyvatel/km 2 Počet obcí Počet měst 1 35 Okresy 2 Chrudim, Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí Statutární město 2 Pardubice Počet obcí s rozšířenou působností 2 15 Počet obcí s pověřeným obecním úřadem 2 11 Nejvyšší bod 1 Králický Sněžník (1423 m n. m.), okres Ústí nad Orlicí Nejnižší bod 1 hladina Labe u Kojic (200 m n. m.), okres Pardubice Zdroj: 1 ČSÚ, 2 Pardubický kraj se nachází ve východní části Čech a podle své rozlohy (4 519 km 2 ) zaujímá 5,7 % území republiky. Pardubický kraj sousedí na východě s Olomouckým krajem, na jihu s Vysočinou a Jihomoravským krajem, na západě se Středočeským a na severu s Královéhradeckým krajem. Na severovýchodě sousedí Pardubický kraj s Polskem. Podle počtu obyvatel se kraj řadí na předposlední místo v České republice. Podle dominujících odvětví hospodářství, lze kraj charakterizovat jako průmyslově-zemědělský. Ve struktuře ekonomiky kraje významné postavení zaujímá zpracovatelský průmysl, který je zde reprezentován strojírenstvím, chemickým, textilním, oděvním a kožedělným průmyslem. Dalšími důležitými sektory jsou doprava, skladování, spoje a obchod. Více než polovinu území kraje tvoří zemědělská půda (61 %), lesy se rozkládají na 29 % a vodní plochy činí 1,35 % území. Územím kraje procházejí dvě významné mezinárodní silniční trasy: E 442 (Hradec Králové-Holice- Vysoké Mýto-Litomyšl-Moravská Třebová-Lipník nad Bečvou) a E 461 (Svitavy-Brno-Mikulov- Rakousko). Nejdůležitější silniční spojení ve směru sever-jih představuje silnice č. I/37, která se v Pardubicích kříží se silnici č. I/36 a v Chrudimi se silnici č.i/17.hlavními železničními tahy jsou mezinárodní železniční koridory E040 (Paříž-Norimberk-Praha-Vídeň) a E061 (Berlín-Praha-Brno- Vídeň). Napojení na leteckou dopravu je zajištěno mezinárodním letištěm v Pardubicích. Část 1 Popis řešeného území 16 / 23

17 Tabulka 9: Klimatické charakteristiky Pardubického kraje Označení klimatické oblasti Teplá oblast W2 Mírně teplá oblast MW7 Mírně teplá oblast MW4 Počet letních dní Počet dní s prům. teplotou 10 C a více Počet dní s mrazem Počet ledových dní Prům. lednová teplota ( C) Prům. červencová teplota ( C) Prům. dubnová teplota ( C) Prům. říjnová teplota ( C) Prům. počet dní se srážkami 1 mm a více Suma srážek ve vegetačním období (mm) Suma srážek v zimním období (mm) Počet dní se sněhovou pokrývkou Počet zatažených dní Počet jasných dní Zdroj: Atlas podnebí České republiky Příslušné topografické údaje Severovýchodní část území kraje je tvořena Orlickou geomorfologickou oblastí, součástmi které jsou Orlické hory a Podorlická pahorkatina. Severní, centrální a jižní část vyplňuje Východočeská tabule, západ je představen Českomoravskou vrchovinou. Nejvyšším bodem kraje je Králický Sněžník (1 424 m n. m.), třetí nejvyšší místo České republiky. Nejnižší bod kraje se nachází na hladině Labe u Kojic, při západní hranici kraje (200 m n. m.). Zeměpisné souřadnice kraje jsou následující: -nejsevernější bod - zem. šířka: 50 10'30'', zem. délka: 15 46'40'' (okolí obce Pohřebačka); -nejjižnější bod - zem. šířka: 49 34'30'', zem. délka: 16 25'30''; -nejzápadnější bod - zem. šířka: 50 02'30'', zem. délka: 15 22' (okolí obce Kojice); -nejvýchodnější bod - zem. šířka: 50 11'15'', zem. délka: 16 52'. Část 1 Popis řešeného území 17 / 23

18 Obrázek 7: Geografická mapa Pardubického kraje Zdroj: ČSÚ, 2012 Lokace měst Tabulka 10: Lokace měst Pardubického kraje Název městské část počet obyvatel 1 zem. šířka 2 zem. délka 2 Pardubice , Chrudim , Svitavy , Česká Třebová Ústí nad Orlicí Vysoké Mýto Moravská Třebová Litomyšl Lanškroun Hlinsko Přelouč Polička Choceň Zdroj: 1) ČSÚ, 2) Část 1 Popis řešeného území 18 / 23

19 B. INFORMACE O CHARAKTERU CÍLŮ VYŽADUJÍCÍCH V DANÉ LOKALITĚ OCHRANU Primárním cílem programu je zajištění ochrany zdraví lidí a ochrany ekosystémů a vegetace. B.1 Stanovení cílové skupiny obyvatel Tabulka 11: Cílové skupiny obyvatel Libereckého kraje Skupina obyvatel Počet obyvatel/ Podíl v % Počet obyvatel (k ) Obyvatelé ve věku 0 14 let (%) 15,4 Obyvatelé ve věku 0 14 let (obyvatel) Obyvatelé ve věku 65 + let (%) 16,2 Obyvatelé ve věku 65+ let (obyvatel) Zdroj: ČSÚ, V Libereckém kraji jsou dvě lázeňská města Lázně Libverda a Osečná (lázně Kundratice) Tabulka 12: Cílové skupiny obyvatel Královéhradeckého kraje Skupina obyvatel Počet obyvatel/ Podíl v % Počet obyvatel (k ) Obyvatelé ve věku 0 14 let (%) 14,8 Obyvatelé ve věku 0 14 let (obyvatel) Obyvatelé ve věku 65 + let (%) 17,8 Obyvatelé ve věku 65+ let (obyvatel) Zdroj: ČSÚ, Na území Královéhradeckého kraje se nacházejí tři lázeňská města Jánské Lázně, Lázně Bělohrad a Velichovky. Část 1 Popis řešeného území 19 / 23

20 Tabulka 13: Cílové skupiny obyvatel Pardubického kraje Skupina obyvatel Počet obyvatel/ Podíl v % Počet obyvatel (k ) Obyvatelé ve věku 0 14 let (%) 15,0 Obyvatelé ve věku 0 14 let (obyvatel) Obyvatelé ve věku 65 + let (%) 17,0 Obyvatelé ve věku 65+ let (obyvatel) Zdroj: ČSÚ, Na území Pardubického kraje má jedno město statut lázeňského města Lázně Bohdaneč. Na území zóny Severovýchod byl vypočten počet obyvatel žijících v území s překročenými imisními limity pro benzo(a)pyren a 24-hodinovou koncentraci PM 10. Tabulka 14: Počet obyvatel v oblastech s překročenými imisními limity, zóna Severovýchod Skupina obyvatel Počet obyvatel v území s překročenými imisními limity (pětiletý průměr ) Počet obyvatel B(a)P PM 10 24h 417,3 tis. 5,5 tis. B.2 Vymezení citlivých ekosystémů Imisní limity se pro ochranu ekosystémů a vegetace uplatňují v oblastech citlivých ekosystémů (příloha č. 1 zákona č. 201/2012 Sb.). Na území zóny Severovýchod leží 4 CHKO a 1 NP. Na území Libereckého kraje se nachází 6 velkoplošných chráněných území. Jedná se o Krkonošský národní park (část) a dále 5 chráněných krajinných oblastí - Lužické hory (část), České středohoří (část), Kokořínsko (část), Jizerské hory a Český ráj (část). V kraji je vyhlášeno 123 maloplošných zvláště chráněných území a tři přírodní parky. Na území Královehradeckého kraje se nacházejí čtyři velkoplošná zvláště chráněná území, která jsou tvořena Krkonošským národním parkem (část, rozlohou 245 km 2 ) a třemi chráněnými krajinnými oblastmi o celkové ploše ha: Broumovskem, Orlickými horami (část) a Českým rájem (část). Na území kraje je dále 126 maloplošných chráněných území. Na území Pardubického kraje se nachází 3 velkoplošných zvláště chráněných území, kterými jsou chráněné krajinné oblasti Železné Hory (část), Orlické hory (část) a Žďárské vrchy (část). Celková rozloha CHKO činí 393 km 2. Na území kraje je 101 maloplošných chráněných území. Pro hodnocení koncentrace SO 2 a NO x ve vztahu k imisním limitům pro ochranu ekosystémů a vegetace dle bodu 2 Přílohy 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší jsou použity pouze měření na venkovských lokalitách. Část 1 Popis řešeného území 20 / 23

21 Na venkovských lokalitách nedošlo v roce 2011 k překročení imisního limitu pro roční ani zimní průměrnou koncentraci, z pohledu ochrany ekosystémů a vegetace. Imisní limit pro roční průměrné koncentrace NO x (30 µg.m -3 ) nebyl v roce 2011 překročen na žádné z lokalit klasifikovaných jako venkovské. V rámci zóny Severovýchod se do hodnocení ochrany vegetace z hlediska působení troposférického ozonu započítává 6 lokalit. Z vývoje expozičního indexu vyplývá, že až do roku 2006 překračovaly téměř všechny lokality imisní limit pro ochranu vegetace a ekosystémů. V letech 2008 až 2010 je tomu tak pouze na stanici Souš a v letech 2011 a 2012 nebyl expoziční index AOT40 překročen na žádné z hodnocených stanic. Část 1 Popis řešeného území 21 / 23

22 C. ODPOVĚDNÉ ORGÁNY, JMÉNA A ADRESY OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VYPRACOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ PROGRAMU 1) Zpracovatel programu Enviros, s.r.o. zastoupen: Ing. Jaroslavem Víchou, ředitelem a jednatelem společnosti sídlo: Na Rovnosti 1, Praha 3 IČ DIČ CZ telefon: ) Provádění programu Ministerstvo životního prostředí České republiky sídlo: Vršovická 1442/65, Praha 10 IČ Kontaktní osoba: Ing. Jan Kužel, ředitel odboru ochrany ovzduší telefon: , Krajský úřad Libereckého kraje sídlo: U Jezu 642/2a, Liberec 2 IČ DIČ CZ Kontaktní osoby: Ing. Jaroslava Janečková, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství telefon: , Ing. Markéta Miklasová, vedoucí oddělení ovzduší a odpadů telefon: , Část 1 Popis řešeného území 22 / 23

23 Krajský úřad Královéhradeckého kraje sídlo: Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové IČ DIČ CZ Kontaktní osoby: RNDr. Miroslav Krejzlík, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství telefon: , Ing. Petr Uhlíř, vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí telefon: , Krajský úřad Pardubického kraje sídlo: Komenského nám. 125, Pardubice IČ DIČ CZ Kontaktní osoby: Ing. Josef Hejduk, vedoucí odboru životního prostředí telefon: , Ing. Richard Pinkas, vedoucí oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství telefon: , Část 1 Popis řešeného území 23 / 23

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2030) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR - PZKO. Problematika ORP a karty projektů. Regionální řídící výbor 24.3.

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2030) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR - PZKO. Problematika ORP a karty projektů. Regionální řídící výbor 24.3. STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2030) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR - PZKO Regionální řídící výbor Zóna Severovýchod 24.3.2014 Problematika ORP a karty projektů Problematika ORP Řešitel: Ekotoxa s.r.o.

Více

ORP Broumov Královéhradecký kraj

ORP Broumov Královéhradecký kraj Přírodní pozoruhodnosti 2 4 200 Historické městské soubory 1 30 1 40 Zámky 1 15 Křesťanské sakrální památky 2 120 Technické památky Muzea, galerie 1 10 1 20 Turistická informační centra 4 60 Úhrn 495 140

Více

Kraje České republiky

Kraje České republiky Kraje České republiky 1. Určení jednotlivých krajů ČR 2. Poloha krajů na mapě /krajská města/ 3. Srovnání rozlohy a počtu obyvatel 4. Soutěž skupin určení průměrné rozlohy českých a moravských krajů -

Více

Objednatel: Královéhradecký kraj. za finančního přispění Státního fondu dopravní infrastruktury. Listopad 2007, úprava květen 2008

Objednatel: Královéhradecký kraj. za finančního přispění Státního fondu dopravní infrastruktury. Listopad 2007, úprava květen 2008 VÝVOJ DOPRAVNÍCH VZTAHŮ NA ÚZEMÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE VYVOLANÝ VÝSTAVBOU DÁLNICE D11 A RYCHLOSTNÍ SILNICE R35, S VAZBOU NA ROZVOJOVÉ ZÁMĚRY PÁTEŘNÍCH OS ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V KRAJI STUDIE Objednatel: Královéhradecký

Více

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2014 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Příloha č. 1 Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých

Více

Soutěže družstev 2016 zařazení družstev do skupin dle nároků a přihlášek (toto není rozlosování)

Soutěže družstev 2016 zařazení družstev do skupin dle nároků a přihlášek (toto není rozlosování) Dospělí 01 Východočeská divize kolo den datum TC Chrudim A 1. sobota 30.4.2016 Tenis Nová Paka A 2. sobota 7.5.2016 TC Dvůr Králové A 3. sobota 21.5.2016 VŠTJ UK Hradec Králové 4. sobota 28.5.2016 TK Česká

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

Aktualizace Programu snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší Královéhradeckého kraje

Aktualizace Programu snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší Královéhradeckého kraje Prvního pluku 20/224 186 59 Praha 8 - Karlín telefon 251 038 111 telefax 222 325 182 www.tebodin.com www.tebodin.cz Zákazník: Krajský úřad Královéhradeckého kraje Projekt: Aktualizace Programu snižování

Více

Liberecký kraj. v èíslech

Liberecký kraj. v èíslech 2 3 7 9 4 5 8 2 1 Liberecký kraj 9 6 8 v èíslech 4 5 7 1 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2008 Úvodní slovo 1 Základní geografická charakteristika 2 Administrativní èlenìní 4 Obyvatelstvo

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 10. května /ENV/16 Ing. Říčan

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 10. května /ENV/16 Ing. Říčan ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Dospělí Východočeská divize kolo den datum sobota 2.5.2015 sobota 9.5.2015 sobota 23.5.2015 sobota 30.5.2015 sobota 13.6.2015 sobota 20.6.

Dospělí Východočeská divize kolo den datum sobota 2.5.2015 sobota 9.5.2015 sobota 23.5.2015 sobota 30.5.2015 sobota 13.6.2015 sobota 20.6. Dospělí 01 Východočeská divize kolo den datum TC Chrudim A 1. sobota 2.5.2015 18 27 36 45 Tenis Nová Paka A 2. sobota 9.5.2015 85 64 73 12 TC Dvůr Králové A 3. sobota 23.5.2015 28 31 47 56 LTC Pardubice

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5. POPIS ČÍSELNÍKU : BA0100 NUTS4 Název: Územní statistické jednotky NUTS Charakteristika: Územní statistické jednotky na úrovni NUTS4- okresy doplněné o Hl. město Praha z úrovně NUTS3 a Českou republiku

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ. ??? Se kterými kraji sousedí???

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ. ??? Se kterými kraji sousedí??? KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ??? Se kterými kraji sousedí??? KH kraj sousedí na SZ s Libereckým krajem, na Z se Středočeským krajem, na J s Pardubickým krajem a na S a V s Polskem (Dolní Slezsko)??? Kolik a jaké

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 29. července /ENV/15 Ing. Říčan

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 29. července /ENV/15 Ing. Říčan ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA STŘEDNÍ MORAVA CZ07 ČERVENEC, 2015 Název dokumentu: PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Zóna Střední Morava CZ07 Datum schválení: červenec 2015 Odpovědné orgány,

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako příslušný správní orgán podle ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále

Více

A rychlostní komunikace B sběrné komunikace C městské třídy a obslužné komunikace D zklidněné komunikace, cyklistické stezky a stezky pro pěší

A rychlostní komunikace B sběrné komunikace C městské třídy a obslužné komunikace D zklidněné komunikace, cyklistické stezky a stezky pro pěší 2. Místní komunikace Tento článek si klade dva cíle informovat o tzv. místních komunikacích a způsobu jejich statistického sledování a v závěru stručně data o místních komunikacích podle obcí popsat. Vymezení

Více

Přehled registrovaných projektů předložených v rámci 2. kola výzvy v ROP SV (výzva vyhlášena od do )

Přehled registrovaných projektů předložených v rámci 2. kola výzvy v ROP SV (výzva vyhlášena od do ) Přehled registrovaných projektů předložených v rámci 2. kola výzvy v ROP SV (výzva vyhlášena od 17. 12. 2007 do 28. 3. 2008) Oblast podpory 2.2 - Rozvoj měst Název projektu Žadatel Celkové způsobilé výdaje

Více

35,98% 30,15% 35,93% 30,59%

35,98% 30,15% 35,93% 30,59% zpracoval: Ing.Šrámek ČR 2-0627.9.2006 Celostátní průměr 40% Jihočeský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - II.Q - 2006 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

NĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR

NĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA SEVEROVÝCHOD CZ05 KVĚTEN, 2016 ČERVEN, 2015 NĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Název dokumentu: PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ Zóna

Více

5. Struktura regionálních center z hlediska významu pro dopravní obslužnost

5. Struktura regionálních center z hlediska významu pro dopravní obslužnost 5. Struktura regionálních center z hlediska významu pro dopravní obslužnost Aktivita X09/05 Výstup struktura regionálních center z hlediska významu pro dopravní obslužnost 1 Rozvojové osy a struktura regionálních

Více

výplatou. Komentář Jméno Email Webová stránka Informujte mě o

výplatou. Komentář Jméno Email Webová stránka Informujte mě o rychla online půjčka studenka město jindřichův. 2015 Rychlá půjčka online ihned na rychla město jindřichův účet Ohodnotit. Vysoká dostupnost půjček Na výběr máte více typů půjček a úvěrů., Praha Půjčky

Více

Seznam provozoven oprávněných k výměně dálničních kupónů - emise 2016

Seznam provozoven oprávněných k výměně dálničních kupónů - emise 2016 Seznam provozoven oprávněných k výměně dálničních kupónů - emise 2016 PSČ Pošta Obec Adresa č.p. č.o. Kraj 35201 Aš 1 Aš Poštovní náměstí 911 0 KVK 39165 Bechyně Bechyně nám. T. G. Masaryka 147 0 JHČ 29471

Více

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Rozptylová studie pro záměr OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Listopad 2007 Zpracovatel: RNDr. J. Novák Lesní 34 460 01 Liberec 1 IČ 460 11 731 osvědčení o autorizaci č. 1568a/740/06/DK telefon

Více

Pasport zjištěného stavu a záměrů. Zjištěný stav záměrů a kontaktů na místní iniciativy

Pasport zjištěného stavu a záměrů. Zjištěný stav záměrů a kontaktů na místní iniciativy Pasport zjištěného stavu a záměrů Zjištěný stav záměrů a kontaktů na místní iniciativy V rámci přípravy a řešení první etapy generelu byl proveden pasport záměrů a stavu v řešeném území, přičemž řešeným

Více

6 7 1 Souhrn 9 10 11 2 Drogová situace v krajích 12 Mimo to tato služba v rámci tzv. noèních terénù navštívila nìkolik dalších menších, lokálních taneèních èi hudebních akcí, pøedevším na malých mìstech,

Více

práce vážím. cz domén Jsme akreditovaným registrátorem půjčka pred výplatou hluboka nad vltavou zámek telč. 2008 19:26KanioviPan

práce vážím. cz domén Jsme akreditovaným registrátorem půjčka pred výplatou hluboka nad vltavou zámek telč. 2008 19:26KanioviPan půjčka pred výplatou hluboka nad vltavou zámek telč. řádu, neomezeně databází, FTP účtů případě malých půjček do půjčka pred výplatou hluboka nad vltavou zámek telč 500. Děkuji a přeji Vám hodně spokojených

Více

DOSPĚLÍ KRAJSKÉ PŘEBORY

DOSPĚLÍ KRAJSKÉ PŘEBORY DOSPĚLÍ VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR 1 TO SK Žamberk A 1 Baník Žacléř 1 TC Jevíčko 2 TO TJ Tesla Pardubice 2 LTC Nový Bydžov A 2 TK Ústí nad Orlicí B 3 TC Hořice A 3 TK Náchod 3 TK SB Světlá nad Sáz. 4 TC Dvůr

Více

Česká republika. ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta

Česká republika. ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta Česká republika ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta HOROPIS 1. provincie: Česká vysočina Šumavská Českoleská Český les (Čerchov 1042 m) Všerubská vrchovina Šumavská hornatina Šumava (Gr. Arber 1456, Plechý

Více

VYHODNOCENÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 460 01 Liberec 4, U Domoviny 491/1, tel.: 485 107 757-9, fax: 485 104 715, e-mail: info@saul.eu, www.saul.eu VYHODNOCENÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Objednatel:

Více

Přehled registrovaných projektů předložených v rámci 9. kola výzvy v ROP SV (výzva vyhlášena od do )

Přehled registrovaných projektů předložených v rámci 9. kola výzvy v ROP SV (výzva vyhlášena od do ) Přehled registrovaných projektů předložených v rámci 9. kola výzvy v ROP SV (výzva vyhlášena od 11. 8. 2008 do 11. 11. 2008) Oblast podpory 2.2 - Rozvoj měst Název projektu Žadatel Celkové způsobilé výdaje

Více

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ)

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) Aš 17629331 0710 ČNB Plzeň Benešov 7627121 0710 ČNB Praha Beroun 7624131 0710 ČNB Praha Bílina 17626501 0710 ČNB Ústí nad Labem Blansko 7627631 0710 ČNB Brno Blatná 47624291 0710 ČNB České Budějovice Blovice

Více

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby) Index 2005/2000

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (fyzické osoby) Index 2005/2000 2.3.4. Stavebnictví Tři čtvrtiny stavebních prací v kraji realizují firmy se sídlem v okresech Hradec Králové a Trutnov. Ve dvou okresech kraje (v Jičíně a Trutnově) rostla produktivita práce ve stavebnictví

Více

3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL

3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL 3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL Významným specifickým prvkem města je jeho sepětí s krajinou. Dramatická konfigurace terénu s množstvím drobných vodních toků a lesnatých strání, údolní poloha

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. 2011

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. 2011 Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. 2011 Leden 2012 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení surovinové

Více

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2015 Semilsko, Jilemnicko, Turnovsko

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2015 Semilsko, Jilemnicko, Turnovsko ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2015 Semilsko, Jilemnicko, Turnovsko KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 V Liberci dne 1. 12. 2015 Seznam změn platných

Více

SROVNÁNÍ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI A VZDĚLANOSTI U VYBRANÝCH KRAJŮ

SROVNÁNÍ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI A VZDĚLANOSTI U VYBRANÝCH KRAJŮ SROVNÁNÍ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI A VZDĚLANOSTI U VYBRANÝCH KRAJŮ Pavel Linha Abstrakt I když se Česká republika rozkládá na poměrně malém území, je možné zde nalézt velké rozdíly v hodnotách různých ukazatelů.

Více

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100 D.13 - Hloubky Q 100 ICOB 576077 Albrechtice nad Orlicí 535427 Bakov nad Jizerou 579041 Batňovice 535443 Bělá pod Bezdězem 535451 Benátky nad Jizerou 563919 Bílý Kostel nad Nisou nezaplaveno 312 0 1 289

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013 Květen 2011 O 072 Oddělení tiskové OBSAH Z{kladní informace... 3 Vzory platných řidičských průkazů... 3 Termíny povinné

Více

OBSAH Úvodní slovo Poloha kraje Mezikrajské srovnání Základní geografická charakteristika Administrativní členění Obyvatelstvo Domovní a bytový fond

OBSAH Úvodní slovo Poloha kraje Mezikrajské srovnání Základní geografická charakteristika Administrativní členění Obyvatelstvo Domovní a bytový fond LIBERECKÝ V ČÍSLECH 216 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 OBSAH Úvodní slovo Poloha kraje Mezikrajské srovnání Základní geografická charakteristika Administrativní členění Obyvatelstvo Domovní

Více

Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období let 2012 až 2016

Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období let 2012 až 2016 Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období let 2012 až 2016 2 OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 4 1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ RÁMEC VEŘEJNÉ DOPRAVY... 5 1 CHARAKTERISTIKA LIBERECKÉHO KRAJE... 6 2 POPIS

Více

LIBERECKÝ KRAJ V ČÍSLECH

LIBERECKÝ KRAJ V ČÍSLECH LIBERECKÝ V ČÍSLECH 1 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 13 14 15 16 17 18 19 OBSAH Úvodní slovo Poloha kraje Mezikrajské srovnání Základní geografická charakteristika Administrativní členění Obyvatelstvo Domovní a

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH 2012-2014 (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH 2012-2014 (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 212-213 636 204 263 23,3 545 106 208 192 332 28 41 100 175 318 563 966 226-227 2 000-9 999 obyv. 133 442 487 571 50,6 137 73 380 405 726 96 116 279 519 762 942 1 192 130 10 000-49

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2015 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ SOUHRNNÉ PŘEHLEDY O PŮDNÍM FONDU Z ÚDAJŮ

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Souhrnná hodnotící zpráva

Souhrnná hodnotící zpráva Souhrnná hodnotící zpráva Oblast podpory 2.2 14. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Souhrnná hodnotící zpráva pro Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod 9. kolo

Více

Blíží se vypnutí analogových vysílačů k 30.6.2011

Blíží se vypnutí analogových vysílačů k 30.6.2011 Blíží se vypnutí analogových vysílačů k 30.6.2011 Brno - Kojál, Mikulov - Děvín, Hodonín - Babí Lom, Svitavy - Kamenná Horka, Žďár nad Sázavou - Harusův kopec, Uherský Brod - Velká Javorina V rámci přechodu

Více

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje v roce 2006

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje v roce 2006 1 / 12 Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území kého e v roce 2006 1 000 218 2 000 233 3 000 269 4 000 404 5 000 427 Špindlerův Mlýn Harrachov - -Bautzen - Dresden - Berlin -

Více

VÝSTAVBA ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ přehled nejvýznamnějších realizačních zakázek

VÝSTAVBA ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ přehled nejvýznamnějších realizačních zakázek VÝSTAVBA ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ přehled nejvýznamnějších realizačních zakázek Optické trasy Polička Svitavy optický kabel IDSE VČE, realizace 2003 Vedení VN a VVN -venkovní vedení (AlFe vodiče, izolované

Více

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku Změny a doplňky předpisu: vyhláškou č. 111/2012 Sb. s účinností dnem 5. 4. 2012 Za tímto zněním je uvedena příloha, která byla doplněna vyhláškou č.

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

030 (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec

030 (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec 030 (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec VYDIS Jaroměř - Jaroměř zastávka km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5430 5400 5480 5402 IDS IREDO Jaroměř - Stará Paka IDOL Horka u Staré Paky - Liberec

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

SOUTĚŽE DRUŽSTEV VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ. Rozdělení družstev do jednotlivých skupin dle jejich nároků a přihlášek.

SOUTĚŽE DRUŽSTEV VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ. Rozdělení družstev do jednotlivých skupin dle jejich nároků a přihlášek. SOUTĚŽE DRUŽSTEV 2017- VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Rozdělení družstev do jednotlivých skupin dle jejich nároků a přihlášek. POZOR!!! NEJEDNÁ SE O ROZLOSOVÁNÍ. TO BUDE ZVEŘEJNĚNO (PO UZÁVĚRCE PŘIPOMÍNEK) NA

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Geografie Geografie Aplikovaná geografie VYBRANÉ DEMOGRAFICKÉ ANALÝZY NAD TEMATICKÝMI

Více

HRADEC KRÁLOVÉ v jižní části celkem 82 obcí Hradce Králové Chlumec nad Cidlinou Nechanice Smiřice Třebechovice pod Orebem řeka Labe Orlice

HRADEC KRÁLOVÉ v jižní části celkem 82 obcí Hradce Králové Chlumec nad Cidlinou Nechanice Smiřice Třebechovice pod Orebem řeka Labe Orlice Správní obvod Hradec Králové leží v jižní části kraje. Na jihu sousedí s krajem Pardubickým, na západě s obcemi správního obvodu Nový Bydžov, na severu se správními obvody Hořice, Dvůr Králové nad Labem

Více

Název zastávky Číslo zóny Název zóny

Název zastávky Číslo zóny Název zóny Adršpach 368 Adršpach (368) Anenská Studánka 937 Anenská Studánka (937) Bartoušov 566 Bartoušov (566) Bartoušov zast. 566 Bartoušov (566) Bělá u Staré Paky z. 598 Bělá(SM) (598) Bernartice u Trutnova 432

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

půjčky mimoň město písek. 000,-Kč na konsolidaci jiných úvěrů, bez zástavy, bez poplatku srovnánípodpora v nezaměstnanostidůchodová kalkulačkadaňové

půjčky mimoň město písek. 000,-Kč na konsolidaci jiných úvěrů, bez zástavy, bez poplatku srovnánípodpora v nezaměstnanostidůchodová kalkulačkadaňové půjčky mimoň město písek. 000,-Kč na konsolidaci jiných úvěrů, bez zástavy, bez poplatku předem. UžitečnéKurzy měnforexhypotékahypotéky srovnánípodpora v nezaměstnanostidůchodová kalkulačkadaňové formulářevýpočet

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 3 12.11.2002 Hospitalizovaní obyvatelé Královéhradeckého kraje na lůžkovém

Více

Nouzové sdružení českých okresů v severovýchodních Čechách Hořice

Nouzové sdružení českých okresů v severovýchodních Čechách Hořice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2964 č. archivní pomůcky: 8977 Nouzové sdružení českých okresů v severovýchodních Čechách Hořice 1918-1919 inventář Mgr. Jiří Kuba, Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.2 VODA A VODNÍ REŽIM 5.2.1 Základní geografický, hydrologický a vodohospodářský přehled Charakteristickým rysem podnebí v České republice je převládající západní proudění a intenzivní cyklonální činnost

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva březen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

390/2004 Sb. VYHLÁŠKA

390/2004 Sb. VYHLÁŠKA 390/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2004, kterou se mění vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí Ministerstvo zemědělství stanoví podle 25 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

Více

vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Dotazy valtiontalouden tilan. Asociace přátel armády IČO:27018458ACES ČR

vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Dotazy valtiontalouden tilan. Asociace přátel armády IČO:27018458ACES ČR půjčka online sušice nezaměstnanost absolventů. Že tím riskuje, že příště už daně platit ra budete platit jinde, to půjčka online sušice nezaměstnanost absolventů je mu vcelku fuk. Používáním našich služeb

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 Hospodářsky podprůměrné a slabé oblasti Libereckého kraje Na území Libereckého kraje se projevují významné rozdíly mezi jednotlivými obcemi a regiony, především z

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa 2006-2007 DATABÁZE BROWNFIELDS Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields na území Libereckého kraje Zadavatelé studie: Liberecký kraj Agentura pro podporu podnikání

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - Společenské a OC-rozptylová studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 9.

Více

PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZAKÁZEK REALIZOVANÝCH PROJEKTOVÝM STŘEDISKEM HRADEC KRÁLOVÉ

PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZAKÁZEK REALIZOVANÝCH PROJEKTOVÝM STŘEDISKEM HRADEC KRÁLOVÉ PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZAKÁZEK REALIZOVANÝCH PROJEKTOVÝM STŘEDISKEM HRADEC KRÁLOVÉ (mimo územně plánovací dokumentace měst a obcí) ÚZEMNÍ PLÁNY VELKÝCH ÚZEMNÍCH CELKŮ (ÚP VÚC), pro pořizovatele, zpracováno

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Právní forma Obec IČO 00276111 Sídlo Zodpovědný zástupce Telefon E-mail Hlavní kontaktní osoba (manažer

Více

Čekací doba v min. Věta do strojku (neupravovat, generuje se automaticky) Dopravce Linka Spoj Čas

Čekací doba v min. Věta do strojku (neupravovat, generuje se automaticky) Dopravce Linka Spoj Čas Dopravce Linka Spoj Čas Věta do strojku (neupravovat, generuje se automaticky) Na zastávce V Tč vyčká Příjezdu linky Spoje Dopravce Ze směru Čas AP TOUR 610061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AP TOUR 610061 10

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických ústavů. Čl. 2 Rozmísťování dětí a mladistvých

Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických ústavů. Čl. 2 Rozmísťování dětí a mladistvých Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k upřesnění činností školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (č.j. 25 503/98-24) Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických

Více

VEŘEJNÝ INTERNET A KNIHOVNY K některým otázkám realizace programu VISK 3 Informační centra veřejných knihoven

VEŘEJNÝ INTERNET A KNIHOVNY K některým otázkám realizace programu VISK 3 Informační centra veřejných knihoven VEŘEJNÝ INTERNET A KNIHOVNY K některým otázkám realizace programu VISK 3 Informační centra veřejných knihoven Vít Richter, Národní knihovna ČR Rozvoj a využívání informačních a komunikačních technologií

Více

VYBRANÉ ÚDAJE O REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD

VYBRANÉ ÚDAJE O REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD SOUBORNÉ INFORMACE Ročník 2008 Liberec, Hradec, Pardubice 29. května 2008 VYBRANÉ ÚDAJE O REGIONU SOUDRŽNOSTI Zpracoval: ČSÚ, oddělení regionálních analýz a informačních služeb Liberec Vedoucí oddělení:

Více

Královehradecký kraj Pardubický kraj

Královehradecký kraj Pardubický kraj Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Královehradecký kraj Pardubický kraj VY_32_INOVACE_PRE.3.13

Více

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení 5.8 BYDLENÍ 5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení V Královéhradeckém kraji převládá venkovské osídlení s nadprůměrným zastoupením nejmenších obcí s méně než 1 tis. obyvatel a s

Více

AKTUALIZACE PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ROCE 2012. Královéhradecký kraj

AKTUALIZACE PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ROCE 2012. Královéhradecký kraj CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY AKTUALIZACE PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ROCE 2012 ZADAVATEL: ZPRACOVAL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE EKOTOXA s.r.o.

Více

Podíl jednotlivých druhů dopravy na dělbě přepravní práce a vliv délky vykonané cesty na použití dopravního prostředku

Podíl jednotlivých druhů dopravy na dělbě přepravní práce a vliv délky vykonané cesty na použití dopravního prostředku Podíl jednotlivých druhů dopravy na dělbě přepravní práce a vliv délky vykonané cesty na použití dopravního prostředku Ústav dopravních systémů ČVUT v Praze Fakulta dopravní Konviktská 20, 110 00 PRAHA

Více

Typologie venkovského prostoru Královéhradeckého kraje

Typologie venkovského prostoru Královéhradeckého kraje Typologie venkovského prostoru Soubor tematických map Typology of Rural Areas of the Hradec Králové Region Map Collection 0 Anotace: Mapový soubor prezentuje typologii venkova sestavenou na základě postupu,

Více

Příloha 2, tabulka č. 1 Přehled mateřských škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zřizovaných KHK podle stavu k 1. 9.

Příloha 2, tabulka č. 1 Přehled mateřských škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zřizovaných KHK podle stavu k 1. 9. Příloha 2, tabulka č. 1 Přehled mateřských škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zřizovaných K podle stavu k 1. 9. 2011 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Hradec

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1945. Vyhlásené: 31.12.1945 Časová verzia predpisu účinná od: 31.12.1945 do: 01.04.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1945. Vyhlásené: 31.12.1945 Časová verzia predpisu účinná od: 31.12.1945 do: 01.04. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1945 Vyhlásené: 31.12.1945 Časová verzia predpisu účinná od: 31.12.1945 do: 01.04.1949 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 164. V y h l á š k a

Více

Strana 925 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 P ÍLOHA H. Imisní studie. DRUH A POSOUZENÍ ZNEâI TùNÍ OVZDU Í

Strana 925 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 P ÍLOHA H. Imisní studie. DRUH A POSOUZENÍ ZNEâI TùNÍ OVZDU Í pfiíloha H 925-1046 29.3.2005 16:31 Stránka 925 Strana 925 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 P ÍLOHA H Imisní studie DRUH A POSOUZENÍ ZNEâI TùNÍ OVZDU Í 1. ÚVOD Imisní studie

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

GE - Vyšší kvalita výuky

GE - Vyšší kvalita výuky Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Název: Železniční doprava

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 849/28/2015 část B)

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 849/28/2015 část B) ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 849/28/2015 část B) NEMOVITÁ VĚC: Garáž, Podíl id. 1/2 - pozemek st.p.č. 738 se stavbou garáže bez čp/če a pozemek 1354/2, vše v k.ú. Dolní Rokytnice, obci Rokytnice

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Strategie území správního obvodu ORP Kostelec nad Orlicí

Strategie území správního obvodu ORP Kostelec nad Orlicí Strategie území správního obvodu ORP Kostelec nad Orlicí v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a ve volitelném tématu "servis samosprávám" Dokument

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

dsa@brandysko.cz epodatelna@brandysko.cz

dsa@brandysko.cz epodatelna@brandysko.cz název obce Aš adresa ORP e-mail ID dat. schránky podatelna@muas.cz 5nubqy8 epodatelna@benesov-city.cz cb4bwan 317754111 doprava16@muberoun.cz 2gubtq5 311621289 epodatelna@bilina.cz qdtb7vx 417810800 posta@bilovec.cz

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více