Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR"

Transkript

1 Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Pardubice, 20. července 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba Omluven: Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální sekretář ŠSČR), Jan Kolašín (sekretář ŠSČR), Martin Petr (předseda KMK), Petr Harasimovič (předseda KR), Jaroslav Šmíd (předseda KHŠS). 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu Schůzi zahájil v 17:13 předseda V. Novotný. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem Viktor Novotný. 2. Schválení zápisu z 99. schůze VV ŠSČR P. Pisk doporučil smazat zmínku o návrhu J. Prokopové jako potenciální rozhodčí pro Mitropu 2016 z důvodu, že to s ní nebylo předem projednáváno. V zápisu z 99. Schůze bude tato věta smazána. Usnesení 100/1: VV ŠSČR schvaluje zápis z 99. schůze VV ŠSČR. Úkol 100/1: Upravit zápis z 99. schůze VV sekretariát Příloha 1: Zápis z 99. schůze VV 3. Schválení programu 100. schůze VV ŠSČR Bod programu Předkladatel 1 Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu V. Novotný

2 2 Schválení zápisu 99. schůze VV ŠSČR V. Novotný 3 Schválení programu 100. schůze VV ŠSČR V. Novotný 4 Kolize MČR družstev v bleskovém/rapid šachu a 1. ligy P. Záruba 5 Odvolání ŠK Světlá nad Sázavou V. Novotný 6 Návrh koncepce soutěží dospělých P. Záruba 7 Zpráva předsedy ŠSČR V. Novotný 8 Potvrzení usnesení per rollam F. Štross 9 Zpráva sekretariátu F. Štross 10 Zpráva předsedy OK F. Štross 11 Kontrola úkolů F. Štross 12 Koncepce činnosti KR, nový Statut rozhodčích P. Harasimovič 13 Zpráva předsedy LK V. Novotný 14 Zpráva předsedy STK P. Záruba 15 Zpráva hospodáře R. Svoboda 16 Zpráva předsedy KMK M. Petr 17 Změna webu ŠSČR J. Havlíček 18 Zpráva předsedy KM J. Havlíček 19 Zpráva předsedy TMK M. Vokáč 20 Různé 21 Závěr Bylo dohodnuto, že bod Komise rozhodčích bude předřazen jako bod 4. Usnesení 100/2: VV ŠSČR schvaluje program 100. schůze VV ŠSČR.

3 4. Kolize MČR družstev v bleskovém/rapid šachu a 1. ligy O termínové kolizi MČR družstev v bleskovém/rapid šachu a 1. ligy informoval P. Záruba. Na rozšířené STK došlo k vytvoření pochybení, které jsem nebyl schopen uhlídat, kdy v mezidobí rozesílání materiálů před rozšířenou STK a samotnou schůzí došlo k uzavření smlouvy na pořádání MČR družstev v rapid a bleskovém šachu v termínu října 2015 a tak se obsazenost tohoto termínu neobjevila v materiálech, které měla rozšířená STK k dispozici. Na rozšířené STK poté došlo k přesunu 1. kola 1. ligy na termín MČR družstev v bleskovém a rapid šachu. Pořadatel MČR již má uzavřenou smlouvu s hotelem a nemůže s termínem hnout. Jedinou šancí jak z tohoto problému ven je změna Sportovního kalendáře a to konkrétně přesun 1. kola 1. lig na a ligy mládeže z tohoto termínu přesunout na Byly osloveny krajští předsedové STK, zdali přizpůsobí termíny lig navázaných na 1. ligu. Zatím přišla odpověď z 6 krajů a tyto potvrdily ochotu se přizpůsobit. V diskuzi zaznělo, že liga mládeže bude v tomto případě navazovat na ME mládeže, ale jde patrně o nejmenší zlo. Usnesení 100/3: VV ŠSČR schvaluje změnu Sportovního kalendáře ŠSČR dle předloženého návrhu a pověřuje komise aktualizací rozpisů. Úkol 100/2: Aktualizovat rozpisy lig STK, KM. 5. Odvolání ŠK Světlá nad Sázavou P. Buchníček informoval o odvolání ŠK Světlá nad Sázavou proti rozhodnutí KM ŠSČR neuznat Krajský přebor družstev starších žáků kraje Vysočina 2014/2015 jako soutěž o postup do 1. ligy mládeže 2015/2016 a zařadit do 1. ligy mládeže 2015/2016 družstvo TJ Žďár nad Sázavou, viz příloha. V diskuzi zdůrazněno, že se VV nezabývá souladem sehraného KP se SŘ, k tomu zná Odvolací řád dostatek prostředků na úrovni kraje, kde ale žádné oficiální protesty neproběhly. Ačkoliv byl KP sehrán nestandardně jako tzv. baráž, byl schválen řídícím orgánem (krajská KM) jako KP s postupem

4 do 1. ligy mládeže a KM ŠSČR neměla do pravomoci kraje zasahovat. Proto navrženo zrušit rozhodnutí KM ŠSČR a vyžádat si jméno oprávněného postupujícího od KŠS Vysočina. Usnesení 100/4: VV ŠSČR ruší rozhodnutí KM ŠSČR o zařazení družstva TJ Žďár nad Sázavou jako oprávněného postupujícího Kraje Vysočina do 1. ligy družstev mládeže 2015/2016 a ukládá KM ŠSČR vyžádat si stanovení postupujícího do 1. ligy družstev mládeže 2015/2016 od KŠS Vysočina. Úkol 100/3: Vyžádat si stanovení postupujícího do 1. ligy družstev mládeže 2015/2016 od KŠS Vysočina KM ŠSČR. Úkol 100/4: Vrátit odvolací poplatek ŠK Světlá nad Sázavou sekretariát. Příloha 2: Odvolání ŠK Světlá nad Sázavou 6. Návrh koncepce soutěží dospělých Vypracovanou koncepci soutěží dospělých předložil P. Záruba, viz příloha. V diskuzi zazněly následující náměty a připomínky na doplnění: snaha o eliminaci krátkých remíz pomocí sofijských pravidel, analýza a případné přehodnocení tříbodového systému a tří soupisek, podpora ženského šachu, zhodnocení možnosti na možnost zavedení Grand Prix ve vážném šachu (ženy!), podpora amatérských soutěží (soupeření se sobě rovnými), značka kvality pro turnaje Turnaj jak má být ze strany ŠSČR podle předem určených pravidel. Usnesení 100/5: VV ŠSČR bere na vědomí předložený návrh koncepce soutěží dospělých a pověřuje sekretariát jejím zveřejněním na webu ŠSČR k diskuzi. Úkol 100/5: Zveřejnit návrh koncepce soutěží dospělých na webu ŠSČR sekretariát. Příloha 3: Návrh koncepce soutěží dospělých 7. Zpráva předsedy ŠSČR Zprávu předsedy uvedl V. Novotný. Aktuality ze sportovního prostředí Nová paní ministryně se již seznámila i s problematikou sportu a na schůzce se zástupci sportovního prostředí deklarovala, že se jí nechce věnovat jen okrajově. Mezi priority patří nová koncepce sportu, kterou by MŠMT mělo připravit v létě (čímž znegovala prohlášení M. Chládka z VH ČUS). V září by měl

5 jít do parlamentu návrh zákona o sportu. Též by ráda co nejdříve spustila registr sportovců (problémy s okamžitým spuštěním jsou kvůli ochraně osobních údajů, neví se, zda se stihne uplatnit již letos). Náměstkem pro sport se stal Pavel Šulc. Výhled na 2016 v rozpočtu jsou již od počátku 3 mld., což je lepší výchozí situace než v předchozích letech, kdy se tam vždy během roku přesouvalo 800 mil. Kč z jiných kapitol. Plánuje se obdoba letošního roku, mezi jednotlivými programy jsou posuny pouze minimální. Probíhá politický boj o navýšení rozpočtu, hovoří se ale už jen o 1 miliardě, a to především na sport mládeže, k čemuž by byl patrně vytvořen nový program, aby směřovalo do nejnižších článků. Bude se řešit na podzim. Do konce července by mohla od ČOV přijít další splátka z loterií. FIDE Po nezařazení šachu na program OH v Tokiu 2020 se K. Iljumžinov při setkání s šéfem MOV Bachem vrátil k myšlence zařazení šachu na zimní OH. Oficiální zpráva FIDE k tomu více neuvádí, z mého pohledu je to naprosto nereálné, neboť Olympijská charta jasně vymezuje sporty zimních OH jako ty, které se týkají ledu či sněhu a nelze předpokládat, že by se toto zásadní pravidlo měnilo. ECU Přidruženým členem ECU je nově Kosovo, kde se v příštím roce bude konat ME jednotlivců. ECU oznámila přihlášky do konkurzů ohledně ME 2017, řada jich zůstává bez nabídky (prodlouženo do 7. 8.). Pokračují spory s bývalým vedením ECU s podezřením ze zpronevěry. Jako perlička obdrželi jsme mail s phishingovým útokem tvářící se jako pozvánka od prezidenta ECU Z. Azmaiparašvilliho ke sdílení souborů prostřednictvím Dropboxu. Obdrželi jsme od ECU dotazník k Šachu do škol koordinací jeho vyplnění byl pověřen GS. Financování z EU V kapitole sport programu Erasmus + platí, že se každého projektu v současné době musí účastnit nejméně 5 organizací z 5 různých zemí. Nicméně, od příštího roku zde s největší pravděpodobností budou určité změny, které by umožnily projektům s rozpočtem do 360 tisíc EUR mít pouze 3 partnery ze tří zemí. Konečné rozhodnutí, ale padne až v následujících měsících. Pokud jde o finanční management, tak je to tak, že v případě udělení grantu smlouvu s Komisí podepisuje jménem konsorcia pouze koordinátor (project leader), který pak ručí za to, že je projekt řádně spravován a zároveň je jediný, který přímo grant obdrží. Pak už záleží na něm, jak si nastaví administrativní a finanční systém např. kdy v průběhu projektu bude vyplácet partnerským organizacím peníze na jejich lidské zdroje atd.

6 Do konce července by měla být zveřejněna příručka pro koordinátory, kde by tomuto tématu mělo být více informací. Různé Předkládám návrh rozdělení rozpočtové položky V15_10 administrativní práce komisí. Vzhledem k uplynutí pololetí doporučuji předsedům neprodlené zahájení čerpání svých rozpočtů. Obdržel jsem dlouho avizovaný rezignační dopis od člena VV Petra Buchníčka, kterému jeho pracovní povinnosti nedovolují věnovat se práci pro ŠSČR tak, jak by si sám představoval. Petrovi velmi děkuji za jeho dlouholetou obětavou práci pro svaz a za jeho věcné připomínky a názory. Petr zatím zůstává řadovým členem LK, kde se věnuje především agendě odvolací. Dále jsem se věnoval spuštění maďarského serveru Learningchess.net v ČR, vypořádání s Online Arénou, anketě ŠSČR při Czech Openu, komunikaci s TMK nad KTCM, koncepcí a dalšími tématy, návrhům smluv, atd. Usnesení 100/6: VV ŠSČR schvaluje rozdělení rozpočtové položky V15_10 dle předloženého návrhu. Usnesení 100/7: VV ŠSČR bere na vědomí rezignaci Petra Buchníčka na člena VV ŠSČR a děkuje mu za jeho dlouholetou činnost pro ŠSČR. Usnesení 100/8: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy. Úkol 100/6: Vyplnit dotazník ECU k ŠdŠ sekretariát Úkol 100/7: Aktualizovat zápis ŠSČR ve veřejném rejstříku po odchodu M. Šindeláře a P. Buchníčka z VV sekretariát Příloha 4: Administrativní práce komisí 8. Potvrzení usnesení per rollam VV ŠSČR potvrzuje usnesení učiněná per rollam: Usnesení 100/9: VV ŠSČR schvaluje proplacení faktury za ME mládeže 2015 v celkové výši euro. 9. Zpráva sekretariátu F. Štross předložil zprávu sekretariátu za uplynulé období.

7 Hlavní náplně práce uplynulého období mimo běžnou agendu: Se všemi devíti kandidáty přihlášenými do konkurzu na sportovního sekretáře ŠSČR byly uskutečněny pohovory. Na základě těchto pohovorů byl jako nový zaměstnanec ŠSČR vybrán Milan Petras z Prahy. Datum nástupu je V příloze je předložen návrh pracovní smlouvy. Na Městský soud v Praze byla podána žádost o zařazení nového pobočného spolku Šachového svazu Plzeňského kraje do výpisu ŠSČR ve spolkovém rejstříku. Ve spolupráci s TMK byla objednána skupinová letenka na ME družstev na Islandu a dále letenka pro V. Jansu na Světový pohár. Trenér reprezentace mládeže D. Kaňovský byl potvrzen jako oprávněná osoba k registraci hráčů na MS mládeže. Byly vyplaceny ceny za Grand-Prix v rapid šachu 2014/2015 a příspěvky školám zapojeným do projektu Šachy do škol. Na FIDE byly podány a následně potvrzeny rozhodcovské licence pro Josefa Sýkoru a Jiřího Pyskatého. Společnost Chess Informant na základě uzavřené dohody s ECU zaslala na sekretariát dvě nejnovější tištěná čísla Informátorů. Připomínáme, že všechny kontaktní osoby klubů obdržely odkaz na elektronickou verzi Informátoru ke stažení. Na Extraligu družstev žen a Czech Open byl zapůjčen online materiál. Andrei Matsenko požádal o změnu federace z RUS na CZE. TMK i STK s přestupem souhlasí, jelikož dotyčný splňuje požadované podmínky (účast v českých soutěžích, dlouhodobý pobyt). Usnesení 100/10: VV ŠSČR schvaluje změnu federace A. Matsenka z RUS na CZE. Usnesení 100/11: VV ŠSČR bere na vědomí informace ze sekretariátu. Úkol 100/8: Zaslat žádost o změnu federace A. Matsenka na FIDE sekretariát. 10. Zpráva předsedy OK

8 F. Štross informoval o zprávě Organizační komise. Do ŠSČR byl přijat nový oddíl Šachová akademie VŠTE. K dnešnímu dni nemají uhrazenou fakturu za členské příspěvky oddíly: ŠK Spartak Ústí n.l., ŠK DDM Varnsdorf, TJ Semily, TJ Dvůr Králové nad Labem a ŠK Bohemia Pardubice o.s. Všem oddílům byla poslána mailem 2x urgence, pak byly informovány KŠS a nakonec zaslána upomínka. V přílohách je uveden aktuální stav přestupů a registrace cizinců. Usnesení 100/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. Příloha 5: Přestupy k Příloha 6: Registrace cizinců k Kontrola úkolů F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů. Usnesení 100/13: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 12. Koncepce činnosti KR, nový statut rozhodčích Zprávu KR předložil a okomentoval P. Harasimovič. KR schválila nový Statut rozhodčích a Směrnici pro vzdělávání rozhodčích a předkládá je VV ke schválení. Současně předkládáme návrh na změnu Klasifikačního řádu tak, aby reflektoval požadavek nového Statutu na kvalifikaci rozhodčích. Tyto dokumenty jsou přílohou této zprávy. Nový Statut rozhodčích dále předpokládá existenci zvláštní směrnice pro udělování mezinárodních titulů, která bude vytvořena dodatečně a posléze předložena VV ke schválení. KR obdržela žádost o titul IA od Jiřiny Prokopové. Jelikož žádost předpokládá IA normu z turnaje Czech Open 2015, který se teprve bude konat, KR žádost předjednala a schválí ji po ověření zbývající normy, až bude předložena. Poté KR předloží žádost VV ke schválení per rollam, aby bylo možné odeslat ji pro schválení na 86. kongresu FIDE v Abu Dhabi. KR schválila pořádání školení rozhodčích první třídy, které se bude konat září v Orlové. Propozice byly zveřejněny na webových stránkách ŠSČR. Dále KR zahájila jednání o pořádání školení rozhodčích FIDE (FA) v roce 2016.

9 Diskuze: některé body předložených dokumentů jsou sporné a bude potřeba je ještě prodiskutovat a pozměnit: kárná pravomoc KŠS a odvolání proti němu, rozhodčí a členství v ŠSČR (chceme aktivní rozhodčí), kdo co může rozhodovat (R3 může rozhodovat mistrovské soutěže družstev, ale již ne např. klubový přebor jednotlivců apod.), postavení kapitána družstva jako rozhodčího. Je důležité, abychom měli co nejvíc rozhodčích, a aby bylo hodně školení, protože z každého rozhodčí může být potenciální funkcionář, kterých stále ubývá. Zápočet na elo by měl ratingovému administrátorovi zasílat pouze kvalifikovaný rozhodčí. U KŠS je potřeba zjistit, do jaké míry jim předložený návrh nové koncepce bourá zavedená pravidla. Usnesení 100/14: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KR. Úkol 100/9: Zaslat předloženou koncepci, statut a směrnici rozhodčích na kraje k připomínkování KR. 13. Zpráva předsedy LK Zprávu předsedy LK představil V. Novotný. LK se zabývala odvoláním ŠK Světlá viz bod 5. J. Benák připravil vzorové stanovy pro šachové oddíly s komentářem. Zabýval jsem se hledáním dalších členů k personálnímu posílení LK budu rád, pokud se mi zájemci sami přihlásí. V rámci příprav na setkání s kraji též vztahům KŠS a ŠSČR. LK obdržela dopis od B. Adamčíka týkající se definování základních požadavků na hrací místnost, kde je v SŘ obecný odkaz na platné právní předpisy a pisatel by rád jasnější vymezení, zda lze hru v šachy dle hygienických předpisů přiřadit např. ke kancelářské práci atd. LK se bude problémem zabývat. Usnesení 100/15: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy LK. Úkol 100/10: Publikovat vzorové stanovy a rozeslat je oddílům sekretariát. 14. Zpráva předsedy STK Zprávu předsedy STK uvedl P. Záruba.

10 STK vyhlásila a vyhodnotila konkurz na pořadatele závěrečného trojkola Extraligy 15/16. Pořadatelství bylo přiděleno klubu Zikuda Turnov, který trojkolo uspořádá tak jako loni v místním kulturním domě. STK schválila rozpis Grand Prix v rapid šachu pro sezonu 15/16 a zároveň tím odstartovala konkurz na turnaje započítávané do tohoto seriálu. Konkurz končí Před schválením je konkurz na polofinále MČR juniorů a MČR juniorek STK schválila propozice MČR juniorů, juniorek a juniorských družstev v rapid šachu. Akce se koná ve Vyškově v termínu STK řešila propozice MČR družstev v rapid šachu a bleskovém šachu. Při této činnosti se odhalila kolize s prvním kolem 1. lig. Více v samostatném bodě. MČR v bleskovém šachu 2015 P. Pisk odmítl roli hlavního pořadatele MČR v bleskovém šachu 2015 z důvodu termínové kolize s ME v bleskovém a rapid šachu (Minsk, ), kde bude v roli turnajového ředitele. Z tohoto důvodu je nutné co nejdříve pověřit nového organizátora. Usnesení 100/16: VV ŠSČR pověřuje sekretariát zorganizováním MČR v bleskovém šachu Usnesení 100/17: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 15. Zpráva hospodáře R. Svoboda přednesl zprávu hospodáře. Stav účtů a pokladen k Bankovní účet GE: Bankovní účet ERA Aréna: Bankovní účet ERA ČOV: Bankovní účet ERA zasilatelství: Pokladna Praha, korunová: Pokladna Ostrava, korunová: Pokladna Praha, eurová Termínovaný účet, JaT: Termínovaný účet, Artesa: Běžný účet, Artesa: Celkem ,15 Kč 0,00 Kč ,06 Kč Kč Kč Kč ,94 Kč (378,97 euro) ,01 Kč Kč 0,14 Kč ,30 Kč

11 Stav hospodaření k Stav hospodaření k dokumentuje, že hospodaření svazu se vyvíjí dle schváleného rozpočtu. Smlouva Galerie Dolmen Byl zpracován návrh smlouvy s Galerií Dolmen, která zajišťuje skladování a distribuci Metodických materiálů ŠSČR. Tyto služby Galerie Dolmen pro svaz zajišťuje za reklamní služby. Návrh smlouvy je zpracován dle připomínek některých členů VV ŠSČR a je odsouhlasen smluvním partnerem. Ve smlouvě budou doladěny již jen technické detaily kolem reklamy v pořadu V šachu. Různé - byl dán do tisku šestý díl cvičebnice Šachového svazu, - bylo zpracováno daňové přiznání ŠSČR za rok Daň z příjmů je 0 Kč. Usnesení 100/18: VV ŠSČR bere na vědomí stav hospodaření k Usnesení 100/19: VV ŠSČR schvaluje předložený návrh smlouvy s Galerií Dolmen a pověřuje hospodáře jejím předložením k podpisu po doladění technických detailů. Usnesení 100/20: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře. Úkol 100/11: Předložit smlouvu s Galerií Dolmen k podpisu hospodář. Příloha 7: Stav hospodaření ŠSČR k Příloha 8: Smlouva s Galerií Dolmen 16. Zpráva předsedy KMK Zprávu KMK předložil M. Petr. Reprezentační dresy mládeže V uspořádaném výběrovém řízení jsme obdrželi několik velmi kvalitních nabídek, včetně hotových vzorků triček. Jako vítězná byla vyhodnocena nabídka Alpine Pro, nicméně po diskuzi s nimi vyplynulo, že jim došly dětské velikosti triček, proto se bude hledat jiný dodavatel. Anketa mezi členy ŠSČR

12 Na základě otázek od Viktora Novotného jsme připravili anketu, kterou rozdáme mezi účastníky pardubického turnaje družstev (cca 400 hráčů). Anketu najdete v příloze. Vyhodnocení proběhne do příštího VV, podle výsledků se uvidí, co dál. Příště by bylo dobré přidat i internetovou verzi ankety. Videosoutěž Ta se připravuje, předělali jsme pravidla loňské fotosoutěže a vymýšlíme krátké propagační video. Měl by to být komentář šachové partie. Robert Záruba slíbil něco namluvit přes video z ČT, ale jestli se to povede, to je ještě ve hvězdách. Soutěž bychom chtěli spustit do příštího VV. Usnesení 100/21: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KMK. Příloha 9: Anketa mezi členy ŠSČR Příloha 10: Monitoring médií za červen 17. Změna webu ŠSČR Aktuální informace ke změně webu ŠSČR zaslal J. Havlíček. Byly upřesněny smlouvy dle našich připomínek. Smlouva o dílo je k podepsání, servisní smlouva ke schválení, ještě je zapotřebí dojednat data plnění. Vývoj webu začal dle plánu. Je hotov návrh homepage včetně navigace. Dále i návrh titulní stránky tht Extraligy. Jsou programovány i verze pro mobilní zařízení. Proběhla schůzka s panem Paukertem, kde si dodavatel vyjasnil svoji roli vzhledem k databázi. Rozhodli jsme též o instalaci vývojového prostředí u společnosti Onebit, kde by měla být provozována i ostrá verze (www.onebit.cz). Vycházeli jsme z praktických zkušeností s touto firmou, které má pan Paukert i dodavatelská firma. Při analýze současného stavu webu jsme přišli na to, že složka diskuzního fóra je zavirovaná. Také je zapotřebí rozhodnout, zda budeme nadále poskytovat hosting pro krajské weby. Zabírají cca 2,5GB a některé nejsou aktivní. Vývoj prakticky ob den konzultuji s dodavatelem, tento pátek je schůzka v Českých Budějovicích ohledně návrhu některých obrazovek. Během víkendu připravím další návrhy, které se budou projednávat v úterý v Praze. V průběhu víkendu bych měl mít k dispozici odhad pracnosti od pana Paukerta. V první řadě se jedná o databázi soutěží, členskou databázi a databázi oddílů. Diskuze: myšlenka ohledně zrušení poskytování webhostingu krajským webům nepřichází v úvahu a ŠSČR bude krajům nadále webhosting zajišťovat.

13 Usnesení 100/22: VV ŠSČR schvaluje předloženou smlouvu s dodavatelem nového webu společností Litea Solution, s.r.o. Usnesení 100/23: VV ŠSČR pověřuje J. Havlíčka předložením návrhu smlouvy na webhosting společnosti Onebit. Usnesení 100/24: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu o změně webu ŠSČR. Úkol 100/12: Předložit návrh smlouvy na webhosting společnosti Onebit J. Havlíček. Příloha 11: Homepage preview Příloha 12: tht Extraliga preview 18. Zpráva předsedy KM Zprávu předsedy zaslal J. Havlíček. V KM SŠČR se právě schvalují propozice národních mistrovství a rozhoduje se o divokých kartách na MČR v rapid šachu. V průběhu turnajů v Českých Budějovicích jsem jednal s prezidentem Slovenského šachového svazu Františkem Jablonickým o možné vzájemné spolupráci v rámci mládežnických projektů, konkrétně Šachy do škol a Šachy a matematika. Také uvítal myšlenku uspořádat v rámci plánovaného celostátního kola Přeboru škol ve Zlíně mezinárodní konferenci na téma kolem mládeže, šachu a vzdělání. V průběhu víkendu bude předsedům krajských KM rozeslána pozvánka na rozšířenou KM ŠSČR, která se bude konat opět v Praze v sobotu 5. září. Na programu budou soutěže jednotlivců, družstev, olympiáda dětí a mládeže, projekty Šachy do škol, Podpora šachových kroužků. Současně bude o tomto víkendu rozeslán prvotní materiál k těmto tématům. Usnesení 100/25: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KM. Úkol 100/13: Zajistit prostory na rozšířenou schůzi KM sekretariát. 19. Zpráva předsedy TMK Reprezentační úsek

14 Mitropa cup 2015: Zpráva o sportovních výsledcích družstev mužů a žen Michala Konopky byla uveřejněna na webu ŠSČR. Zpráva Michala Konopky o organizačních detailech soutěže Mitropa 2015 se zaměřením na rok 2016 je v příloze. Dále je přiloženo konečné vyúčtování soutěže Mitropa V této souvislosti navrhuje Michal Konopka dodatečnou odměnu ve výši 2500 Kč pro Vlastimila Babulu za předvedený výkon a vzorný přístup k soutěži. Rozpočtový výsledek akce to umožňuje v rámci původního rozpočtu soutěže. ME družstev 2015 v Reykjavíku: byla přihlášena obě družstva (muži a ženy) a byly objednány letenky pro celou výpravu (12 osob bez jména) Mnichov Reykjavík Mnichov. MS HD 20 v Khanty-Mansijsku neobsazujeme. Naši potenciální reprezentanti mají v termínu soutěže buď jiný šachový program, nebo je odradily náklady akce a komplikovaná doprava do místa soutěže. Mládež Zprávu za reprezentační úsek mládeže předkládá RTM David Kaňovský viz příloha. V polském Karpaczi proběhlo ME družstev do 18 let. Junioři skončili na pěkném 3. místě ze 14, juniorky na 7. místě a 9. místě (Světlá nad Sázavou) z 10 družstev. V den schůze VV bude v Pardubicích zahájeno 2. soustředění mládeže (IT a reprezentanti MS/ME). V projektu KTCM byl schválen projekt Libereckého kraje (záloha Kč k vyplacení). V projektech Jihomoravského kraje a kraje Vysočina ještě chybí doplnit drobné technické údaje, projekt Plzeňského kraje bude vhodné prodiskutovat na schůzce s krajskými představiteli. Veřejná diskuse na téma návrhu dlouhodobé koncepce práce s mládeží prakticky neprobíhá (snad kromě otázek soutěží družstev mládeže). Kromě převážně anonymní diskuse na novoborském serveru při jejím publikování a jedné nevýznamné poznámky na fóru webu ŠSČR nemám žádné další reakce (doplněno o reakci od P. Chrze). Bude nezbytné probrat tuto problematiku na schůzce s představiteli krajů. Úsek vzdělávání trenérů Byl vypsán a zveřejněn na webu ŠSČR další cyklus školení trenérů 2. třídy, zahájení V projektu ČOV Díky trenére uspěl v závěrečném vyhodnocení Pavel Benčo, který postoupil mezi posledních 30 trenérů z celkového počtu 1503 přihlášených. Usnesení 100/26: VV ŠSČR schvaluje zvýšení odměny V. Babulovi o Kč z úspory Mitropa Cupu. Usnesení 100/27: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy TMK. Úkol 100/14: Proplatit zálohu projektu KTCM Libereckému kraji sekretariát Úkol 100/15: Zaslat výkaz výsledků z ME juniorských družstev na MŠMT sekretariát

15 Příloha 13: Organizační zpráva Mitropa cup 2015 Příloha 14: Zpráva o činnosti RTM duben červen 20. Různé Termín a místo 101. schůze VV 101. schůze VV ŠSČR se podle Plánu práce uskuteční 8. září v Brně. Hlavním tématem bude dlouhodobá koncepce reprezentace. 21. Závěr V. Novotný poděkoval všem za účast a ukončil schůzi ve 23: Zapsal: František Štross Ověřil: Viktor Novotný Soupis nových úkolů: Úkol 100/1: Upravit zápis z 99. schůze VV sekretariát Úkol 100/2: Aktualizovat rozpisy lig STK, KM. Úkol 100/3: Vyžádat si stanovení postupujícího do 1. ligy družstev mládeže 2015/2016 od KŠS Vysočina KM ŠSČR. Úkol 100/4: Vrátit odvolací poplatek ŠK Světlá nad Sázavou sekretariát. Úkol 100/5: Zveřejnit návrh koncepce soutěží dospělých na webu ŠSČR sekretariát. Úkol 100/6: Vyplnit dotazník ECU k ŠdŠ sekretariát Úkol 100/7: Aktualizovat zápis ŠSČR ve veřejném rejstříku po odchodu M. Šindeláře a P. Buchníčka z VV sekretariát Úkol 100/8: Zaslat žádost o změnu federace A. Matsenka na FIDE sekretariát. Úkol 100/9: Zaslat předloženou koncepci, statut a směrnici rozhodčích na kraje k připomínkování KR. Úkol 100/10: Publikovat vzorové stanovy a rozeslat je oddílům sekretariát.

16 Úkol 100/11: Předložit smlouvu s Galerií Dolmen k podpisu hospodář. Úkol 100/12: Předložit návrh smlouvy na webhosting společnosti Onebit J. Havlíček. Úkol 100/13: Zajistit prostory na rozšířenou schůzi KM sekretariát. Úkol 100/14: Proplatit zálohu projektu KTCM Libereckému kraji sekretariát Úkol 100/15: Zaslat výkaz výsledků z ME juniorských družstev na MŠMT sekretariát Přílohy: Příloha 1: Zápis z 99. schůze VV Příloha 2: Odvolání ŠK Světlá nad Sázavou Příloha 3: Návrh koncepce soutěží dospělých Příloha 4: Administrativní práce komisí Příloha 5: Přestupy k Příloha 6: Registrace cizinců k Příloha 7: Stav hospodaření ŠSČR k Příloha 8: Smlouva s Galerií Dolmen Příloha 9: Anketa mezi členy ŠSČR Příloha 10: Monitoring médií za červen Příloha 11: Homepage preview Příloha 12: tht Extraliga preview Příloha 13: Organizační zpráva Mitropa cup 2015 Příloha 14: Zpráva o činnosti RTM duben červen

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Brno, 21. dubna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální sekretář

Více

Zápis 82. schůze VV ŠSČR

Zápis 82. schůze VV ŠSČR Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 1 Zápis 82. schůze VV ŠSČR Pardubice, 16. 7. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský,

Více

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

Zápis z 98. schůze VV ŠSČR

Zápis z 98. schůze VV ŠSČR Zápis z 98. schůze VV ŠSČR Havlíčkův Brod, 22. května 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček, Milan Šindelář Hosté: František

Více

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Ostrava, 3. 5. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Buchníček (pověřen zastupováním SKŠ), Ladislav Palovský (od 14:00) Hosté: František

Více

Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky.

Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky. Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky. Obecně: Webové stránky mají sloužit primárně široké šachové obci. Především se jedná o informace z probíhajících soutěží a pak informace

Více

ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V ROCE 2010

ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V ROCE 2010 ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V RCE 2010 VÁŽENÉ ČLENKY, VÁŽENÍ ČLENVÉ ČVS. Moje třetí zpráva volejbalovému hnutí bude rozsáhlá a bude hodnotit období od mého zvolení do funkce předsedy ČVS, přičemž některé body

Více

Zápis ze 70. schůze VV ŠSČR v Brně 26. 4. 2012

Zápis ze 70. schůze VV ŠSČR v Brně 26. 4. 2012 Zápis ze 70. schůze VV ŠSČR v Brně 26. 4. 2012 Přítomni: Viktor Novotný. Marek Vokáč, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček, Petr Pisk. Omluveni: Jan Lamser, Jarmila Voráčková, Jiří

Více

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR 68. schůze VV ŠSČR, Praha, 7. 2. 2012 1 Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Jarmila Voráčková, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Petr Buchníček, František Štross.

Více

...NOVÁ CESTA K VÍTĚZSTVÍ ENCYKLOPEDIE

...NOVÁ CESTA K VÍTĚZSTVÍ ENCYKLOPEDIE PROČ VZNIKLA FOTBALOVÉ (R)EVOLUCE A JAK V NÍ ČÍST VÁŽENÍ FOTBALOVÍ FANOUŠCI, k Vašim rukám se právě dostává FOTBALOVÉ (R)EVOLUCE. FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE (FRE), jeden z nejdůležitějších projektů v historii

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

ZPRAVODAJ ČSTV. Úrazové pojištění ČSTV. Na mladou Evropu čeká 216 medailí. MS jednotlivců v kuželkách A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

ZPRAVODAJ ČSTV. Úrazové pojištění ČSTV. Na mladou Evropu čeká 216 medailí. MS jednotlivců v kuželkách A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA 9 2010 ZPRAVODAJ ČSTV A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Úrazové pojištění ČSTV Na mladou Evropu čeká 216 medailí Koncepce mládežnického volejbalu v letech 2008 2013 MS jednotlivců v kuželkách Zpráva z jednání 7.

Více

P O Z V Á N K A na konferenci České golfové federace

P O Z V Á N K A na konferenci České golfové federace VŠEM ČLENŮM ČGF P O Z V Á N K A na konferenci České golfové federace Výbor České golfové federace svolává na sobotu 10. března 2012 do Prahy konferenci ČGF. Konference se bude konat v konferenčním sále

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

č. 200 1/ 2015 Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

č. 200 1/ 2015 Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 1/ 2015 č. 200 www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Ledový začátek zimy. Na začátku prosince nás zaskočil nebývalý mrznoucí déšť,

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Boj s daňovými úniky VHP se zpoplatňují i nadále Jak dál po komunálních

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady Změny v postavení auditorů, které přinesl zákon o přezkoumávání hospodaření Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který byl v červenci

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A. ------------------------------------------------------------- 6. volební období

P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A. ------------------------------------------------------------- 6. volební období P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2012 ------------------------------------------------------------- 6. volební období výbor pro vědu, vzdělání, kulturu,

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Olomouc, 14. července 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů Výboru, 1 náhradník (Jitka Doubnerová MAS Frýdlantsko, z.s.) Hosté: Markéta Dvořáková (Brdy Vltava o.p.s.), Ivana Vanická (Orlicko z.s.),

Více

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Praha, 9. června 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů Výboru Hosté: Anna Vilímová (Vedoucí odboru řízení operačních programů MMR), Jaroslava Saifrtová (Přemyslovské střední Čechy), Olga Špiková

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 17 v mandátním období 2010 2014

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 17 v mandátním období 2010 2014 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 17 v mandátním období 2010 2014 Místo a termín: Praha-Strahov, 17. 2. 2013; čas jednání 9:00-16:00 Přítomni: J. Kozel, V. Řezáč, J. Badzik, J. Donauschachtl, P. Falta,

Více

Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč

Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ - DOMNĚNKY A FAKTA Stejně jako mnozí z Vás, také já jsem si kladl v souvislosti s aktuálním stavem autobusového nádraží (AN)

Více