Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR"

Transkript

1 Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Pardubice, 20. července 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba Omluven: Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální sekretář ŠSČR), Jan Kolašín (sekretář ŠSČR), Martin Petr (předseda KMK), Petr Harasimovič (předseda KR), Jaroslav Šmíd (předseda KHŠS). 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu Schůzi zahájil v 17:13 předseda V. Novotný. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem Viktor Novotný. 2. Schválení zápisu z 99. schůze VV ŠSČR P. Pisk doporučil smazat zmínku o návrhu J. Prokopové jako potenciální rozhodčí pro Mitropu 2016 z důvodu, že to s ní nebylo předem projednáváno. V zápisu z 99. Schůze bude tato věta smazána. Usnesení 100/1: VV ŠSČR schvaluje zápis z 99. schůze VV ŠSČR. Úkol 100/1: Upravit zápis z 99. schůze VV sekretariát Příloha 1: Zápis z 99. schůze VV 3. Schválení programu 100. schůze VV ŠSČR Bod programu Předkladatel 1 Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu V. Novotný

2 2 Schválení zápisu 99. schůze VV ŠSČR V. Novotný 3 Schválení programu 100. schůze VV ŠSČR V. Novotný 4 Kolize MČR družstev v bleskovém/rapid šachu a 1. ligy P. Záruba 5 Odvolání ŠK Světlá nad Sázavou V. Novotný 6 Návrh koncepce soutěží dospělých P. Záruba 7 Zpráva předsedy ŠSČR V. Novotný 8 Potvrzení usnesení per rollam F. Štross 9 Zpráva sekretariátu F. Štross 10 Zpráva předsedy OK F. Štross 11 Kontrola úkolů F. Štross 12 Koncepce činnosti KR, nový Statut rozhodčích P. Harasimovič 13 Zpráva předsedy LK V. Novotný 14 Zpráva předsedy STK P. Záruba 15 Zpráva hospodáře R. Svoboda 16 Zpráva předsedy KMK M. Petr 17 Změna webu ŠSČR J. Havlíček 18 Zpráva předsedy KM J. Havlíček 19 Zpráva předsedy TMK M. Vokáč 20 Různé 21 Závěr Bylo dohodnuto, že bod Komise rozhodčích bude předřazen jako bod 4. Usnesení 100/2: VV ŠSČR schvaluje program 100. schůze VV ŠSČR.

3 4. Kolize MČR družstev v bleskovém/rapid šachu a 1. ligy O termínové kolizi MČR družstev v bleskovém/rapid šachu a 1. ligy informoval P. Záruba. Na rozšířené STK došlo k vytvoření pochybení, které jsem nebyl schopen uhlídat, kdy v mezidobí rozesílání materiálů před rozšířenou STK a samotnou schůzí došlo k uzavření smlouvy na pořádání MČR družstev v rapid a bleskovém šachu v termínu října 2015 a tak se obsazenost tohoto termínu neobjevila v materiálech, které měla rozšířená STK k dispozici. Na rozšířené STK poté došlo k přesunu 1. kola 1. ligy na termín MČR družstev v bleskovém a rapid šachu. Pořadatel MČR již má uzavřenou smlouvu s hotelem a nemůže s termínem hnout. Jedinou šancí jak z tohoto problému ven je změna Sportovního kalendáře a to konkrétně přesun 1. kola 1. lig na a ligy mládeže z tohoto termínu přesunout na Byly osloveny krajští předsedové STK, zdali přizpůsobí termíny lig navázaných na 1. ligu. Zatím přišla odpověď z 6 krajů a tyto potvrdily ochotu se přizpůsobit. V diskuzi zaznělo, že liga mládeže bude v tomto případě navazovat na ME mládeže, ale jde patrně o nejmenší zlo. Usnesení 100/3: VV ŠSČR schvaluje změnu Sportovního kalendáře ŠSČR dle předloženého návrhu a pověřuje komise aktualizací rozpisů. Úkol 100/2: Aktualizovat rozpisy lig STK, KM. 5. Odvolání ŠK Světlá nad Sázavou P. Buchníček informoval o odvolání ŠK Světlá nad Sázavou proti rozhodnutí KM ŠSČR neuznat Krajský přebor družstev starších žáků kraje Vysočina 2014/2015 jako soutěž o postup do 1. ligy mládeže 2015/2016 a zařadit do 1. ligy mládeže 2015/2016 družstvo TJ Žďár nad Sázavou, viz příloha. V diskuzi zdůrazněno, že se VV nezabývá souladem sehraného KP se SŘ, k tomu zná Odvolací řád dostatek prostředků na úrovni kraje, kde ale žádné oficiální protesty neproběhly. Ačkoliv byl KP sehrán nestandardně jako tzv. baráž, byl schválen řídícím orgánem (krajská KM) jako KP s postupem

4 do 1. ligy mládeže a KM ŠSČR neměla do pravomoci kraje zasahovat. Proto navrženo zrušit rozhodnutí KM ŠSČR a vyžádat si jméno oprávněného postupujícího od KŠS Vysočina. Usnesení 100/4: VV ŠSČR ruší rozhodnutí KM ŠSČR o zařazení družstva TJ Žďár nad Sázavou jako oprávněného postupujícího Kraje Vysočina do 1. ligy družstev mládeže 2015/2016 a ukládá KM ŠSČR vyžádat si stanovení postupujícího do 1. ligy družstev mládeže 2015/2016 od KŠS Vysočina. Úkol 100/3: Vyžádat si stanovení postupujícího do 1. ligy družstev mládeže 2015/2016 od KŠS Vysočina KM ŠSČR. Úkol 100/4: Vrátit odvolací poplatek ŠK Světlá nad Sázavou sekretariát. Příloha 2: Odvolání ŠK Světlá nad Sázavou 6. Návrh koncepce soutěží dospělých Vypracovanou koncepci soutěží dospělých předložil P. Záruba, viz příloha. V diskuzi zazněly následující náměty a připomínky na doplnění: snaha o eliminaci krátkých remíz pomocí sofijských pravidel, analýza a případné přehodnocení tříbodového systému a tří soupisek, podpora ženského šachu, zhodnocení možnosti na možnost zavedení Grand Prix ve vážném šachu (ženy!), podpora amatérských soutěží (soupeření se sobě rovnými), značka kvality pro turnaje Turnaj jak má být ze strany ŠSČR podle předem určených pravidel. Usnesení 100/5: VV ŠSČR bere na vědomí předložený návrh koncepce soutěží dospělých a pověřuje sekretariát jejím zveřejněním na webu ŠSČR k diskuzi. Úkol 100/5: Zveřejnit návrh koncepce soutěží dospělých na webu ŠSČR sekretariát. Příloha 3: Návrh koncepce soutěží dospělých 7. Zpráva předsedy ŠSČR Zprávu předsedy uvedl V. Novotný. Aktuality ze sportovního prostředí Nová paní ministryně se již seznámila i s problematikou sportu a na schůzce se zástupci sportovního prostředí deklarovala, že se jí nechce věnovat jen okrajově. Mezi priority patří nová koncepce sportu, kterou by MŠMT mělo připravit v létě (čímž znegovala prohlášení M. Chládka z VH ČUS). V září by měl

5 jít do parlamentu návrh zákona o sportu. Též by ráda co nejdříve spustila registr sportovců (problémy s okamžitým spuštěním jsou kvůli ochraně osobních údajů, neví se, zda se stihne uplatnit již letos). Náměstkem pro sport se stal Pavel Šulc. Výhled na 2016 v rozpočtu jsou již od počátku 3 mld., což je lepší výchozí situace než v předchozích letech, kdy se tam vždy během roku přesouvalo 800 mil. Kč z jiných kapitol. Plánuje se obdoba letošního roku, mezi jednotlivými programy jsou posuny pouze minimální. Probíhá politický boj o navýšení rozpočtu, hovoří se ale už jen o 1 miliardě, a to především na sport mládeže, k čemuž by byl patrně vytvořen nový program, aby směřovalo do nejnižších článků. Bude se řešit na podzim. Do konce července by mohla od ČOV přijít další splátka z loterií. FIDE Po nezařazení šachu na program OH v Tokiu 2020 se K. Iljumžinov při setkání s šéfem MOV Bachem vrátil k myšlence zařazení šachu na zimní OH. Oficiální zpráva FIDE k tomu více neuvádí, z mého pohledu je to naprosto nereálné, neboť Olympijská charta jasně vymezuje sporty zimních OH jako ty, které se týkají ledu či sněhu a nelze předpokládat, že by se toto zásadní pravidlo měnilo. ECU Přidruženým členem ECU je nově Kosovo, kde se v příštím roce bude konat ME jednotlivců. ECU oznámila přihlášky do konkurzů ohledně ME 2017, řada jich zůstává bez nabídky (prodlouženo do 7. 8.). Pokračují spory s bývalým vedením ECU s podezřením ze zpronevěry. Jako perlička obdrželi jsme mail s phishingovým útokem tvářící se jako pozvánka od prezidenta ECU Z. Azmaiparašvilliho ke sdílení souborů prostřednictvím Dropboxu. Obdrželi jsme od ECU dotazník k Šachu do škol koordinací jeho vyplnění byl pověřen GS. Financování z EU V kapitole sport programu Erasmus + platí, že se každého projektu v současné době musí účastnit nejméně 5 organizací z 5 různých zemí. Nicméně, od příštího roku zde s největší pravděpodobností budou určité změny, které by umožnily projektům s rozpočtem do 360 tisíc EUR mít pouze 3 partnery ze tří zemí. Konečné rozhodnutí, ale padne až v následujících měsících. Pokud jde o finanční management, tak je to tak, že v případě udělení grantu smlouvu s Komisí podepisuje jménem konsorcia pouze koordinátor (project leader), který pak ručí za to, že je projekt řádně spravován a zároveň je jediný, který přímo grant obdrží. Pak už záleží na něm, jak si nastaví administrativní a finanční systém např. kdy v průběhu projektu bude vyplácet partnerským organizacím peníze na jejich lidské zdroje atd.

6 Do konce července by měla být zveřejněna příručka pro koordinátory, kde by tomuto tématu mělo být více informací. Různé Předkládám návrh rozdělení rozpočtové položky V15_10 administrativní práce komisí. Vzhledem k uplynutí pololetí doporučuji předsedům neprodlené zahájení čerpání svých rozpočtů. Obdržel jsem dlouho avizovaný rezignační dopis od člena VV Petra Buchníčka, kterému jeho pracovní povinnosti nedovolují věnovat se práci pro ŠSČR tak, jak by si sám představoval. Petrovi velmi děkuji za jeho dlouholetou obětavou práci pro svaz a za jeho věcné připomínky a názory. Petr zatím zůstává řadovým členem LK, kde se věnuje především agendě odvolací. Dále jsem se věnoval spuštění maďarského serveru Learningchess.net v ČR, vypořádání s Online Arénou, anketě ŠSČR při Czech Openu, komunikaci s TMK nad KTCM, koncepcí a dalšími tématy, návrhům smluv, atd. Usnesení 100/6: VV ŠSČR schvaluje rozdělení rozpočtové položky V15_10 dle předloženého návrhu. Usnesení 100/7: VV ŠSČR bere na vědomí rezignaci Petra Buchníčka na člena VV ŠSČR a děkuje mu za jeho dlouholetou činnost pro ŠSČR. Usnesení 100/8: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy. Úkol 100/6: Vyplnit dotazník ECU k ŠdŠ sekretariát Úkol 100/7: Aktualizovat zápis ŠSČR ve veřejném rejstříku po odchodu M. Šindeláře a P. Buchníčka z VV sekretariát Příloha 4: Administrativní práce komisí 8. Potvrzení usnesení per rollam VV ŠSČR potvrzuje usnesení učiněná per rollam: Usnesení 100/9: VV ŠSČR schvaluje proplacení faktury za ME mládeže 2015 v celkové výši euro. 9. Zpráva sekretariátu F. Štross předložil zprávu sekretariátu za uplynulé období.

7 Hlavní náplně práce uplynulého období mimo běžnou agendu: Se všemi devíti kandidáty přihlášenými do konkurzu na sportovního sekretáře ŠSČR byly uskutečněny pohovory. Na základě těchto pohovorů byl jako nový zaměstnanec ŠSČR vybrán Milan Petras z Prahy. Datum nástupu je V příloze je předložen návrh pracovní smlouvy. Na Městský soud v Praze byla podána žádost o zařazení nového pobočného spolku Šachového svazu Plzeňského kraje do výpisu ŠSČR ve spolkovém rejstříku. Ve spolupráci s TMK byla objednána skupinová letenka na ME družstev na Islandu a dále letenka pro V. Jansu na Světový pohár. Trenér reprezentace mládeže D. Kaňovský byl potvrzen jako oprávněná osoba k registraci hráčů na MS mládeže. Byly vyplaceny ceny za Grand-Prix v rapid šachu 2014/2015 a příspěvky školám zapojeným do projektu Šachy do škol. Na FIDE byly podány a následně potvrzeny rozhodcovské licence pro Josefa Sýkoru a Jiřího Pyskatého. Společnost Chess Informant na základě uzavřené dohody s ECU zaslala na sekretariát dvě nejnovější tištěná čísla Informátorů. Připomínáme, že všechny kontaktní osoby klubů obdržely odkaz na elektronickou verzi Informátoru ke stažení. Na Extraligu družstev žen a Czech Open byl zapůjčen online materiál. Andrei Matsenko požádal o změnu federace z RUS na CZE. TMK i STK s přestupem souhlasí, jelikož dotyčný splňuje požadované podmínky (účast v českých soutěžích, dlouhodobý pobyt). Usnesení 100/10: VV ŠSČR schvaluje změnu federace A. Matsenka z RUS na CZE. Usnesení 100/11: VV ŠSČR bere na vědomí informace ze sekretariátu. Úkol 100/8: Zaslat žádost o změnu federace A. Matsenka na FIDE sekretariát. 10. Zpráva předsedy OK

8 F. Štross informoval o zprávě Organizační komise. Do ŠSČR byl přijat nový oddíl Šachová akademie VŠTE. K dnešnímu dni nemají uhrazenou fakturu za členské příspěvky oddíly: ŠK Spartak Ústí n.l., ŠK DDM Varnsdorf, TJ Semily, TJ Dvůr Králové nad Labem a ŠK Bohemia Pardubice o.s. Všem oddílům byla poslána mailem 2x urgence, pak byly informovány KŠS a nakonec zaslána upomínka. V přílohách je uveden aktuální stav přestupů a registrace cizinců. Usnesení 100/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. Příloha 5: Přestupy k Příloha 6: Registrace cizinců k Kontrola úkolů F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů. Usnesení 100/13: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 12. Koncepce činnosti KR, nový statut rozhodčích Zprávu KR předložil a okomentoval P. Harasimovič. KR schválila nový Statut rozhodčích a Směrnici pro vzdělávání rozhodčích a předkládá je VV ke schválení. Současně předkládáme návrh na změnu Klasifikačního řádu tak, aby reflektoval požadavek nového Statutu na kvalifikaci rozhodčích. Tyto dokumenty jsou přílohou této zprávy. Nový Statut rozhodčích dále předpokládá existenci zvláštní směrnice pro udělování mezinárodních titulů, která bude vytvořena dodatečně a posléze předložena VV ke schválení. KR obdržela žádost o titul IA od Jiřiny Prokopové. Jelikož žádost předpokládá IA normu z turnaje Czech Open 2015, který se teprve bude konat, KR žádost předjednala a schválí ji po ověření zbývající normy, až bude předložena. Poté KR předloží žádost VV ke schválení per rollam, aby bylo možné odeslat ji pro schválení na 86. kongresu FIDE v Abu Dhabi. KR schválila pořádání školení rozhodčích první třídy, které se bude konat září v Orlové. Propozice byly zveřejněny na webových stránkách ŠSČR. Dále KR zahájila jednání o pořádání školení rozhodčích FIDE (FA) v roce 2016.

9 Diskuze: některé body předložených dokumentů jsou sporné a bude potřeba je ještě prodiskutovat a pozměnit: kárná pravomoc KŠS a odvolání proti němu, rozhodčí a členství v ŠSČR (chceme aktivní rozhodčí), kdo co může rozhodovat (R3 může rozhodovat mistrovské soutěže družstev, ale již ne např. klubový přebor jednotlivců apod.), postavení kapitána družstva jako rozhodčího. Je důležité, abychom měli co nejvíc rozhodčích, a aby bylo hodně školení, protože z každého rozhodčí může být potenciální funkcionář, kterých stále ubývá. Zápočet na elo by měl ratingovému administrátorovi zasílat pouze kvalifikovaný rozhodčí. U KŠS je potřeba zjistit, do jaké míry jim předložený návrh nové koncepce bourá zavedená pravidla. Usnesení 100/14: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KR. Úkol 100/9: Zaslat předloženou koncepci, statut a směrnici rozhodčích na kraje k připomínkování KR. 13. Zpráva předsedy LK Zprávu předsedy LK představil V. Novotný. LK se zabývala odvoláním ŠK Světlá viz bod 5. J. Benák připravil vzorové stanovy pro šachové oddíly s komentářem. Zabýval jsem se hledáním dalších členů k personálnímu posílení LK budu rád, pokud se mi zájemci sami přihlásí. V rámci příprav na setkání s kraji též vztahům KŠS a ŠSČR. LK obdržela dopis od B. Adamčíka týkající se definování základních požadavků na hrací místnost, kde je v SŘ obecný odkaz na platné právní předpisy a pisatel by rád jasnější vymezení, zda lze hru v šachy dle hygienických předpisů přiřadit např. ke kancelářské práci atd. LK se bude problémem zabývat. Usnesení 100/15: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy LK. Úkol 100/10: Publikovat vzorové stanovy a rozeslat je oddílům sekretariát. 14. Zpráva předsedy STK Zprávu předsedy STK uvedl P. Záruba.

10 STK vyhlásila a vyhodnotila konkurz na pořadatele závěrečného trojkola Extraligy 15/16. Pořadatelství bylo přiděleno klubu Zikuda Turnov, který trojkolo uspořádá tak jako loni v místním kulturním domě. STK schválila rozpis Grand Prix v rapid šachu pro sezonu 15/16 a zároveň tím odstartovala konkurz na turnaje započítávané do tohoto seriálu. Konkurz končí Před schválením je konkurz na polofinále MČR juniorů a MČR juniorek STK schválila propozice MČR juniorů, juniorek a juniorských družstev v rapid šachu. Akce se koná ve Vyškově v termínu STK řešila propozice MČR družstev v rapid šachu a bleskovém šachu. Při této činnosti se odhalila kolize s prvním kolem 1. lig. Více v samostatném bodě. MČR v bleskovém šachu 2015 P. Pisk odmítl roli hlavního pořadatele MČR v bleskovém šachu 2015 z důvodu termínové kolize s ME v bleskovém a rapid šachu (Minsk, ), kde bude v roli turnajového ředitele. Z tohoto důvodu je nutné co nejdříve pověřit nového organizátora. Usnesení 100/16: VV ŠSČR pověřuje sekretariát zorganizováním MČR v bleskovém šachu Usnesení 100/17: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 15. Zpráva hospodáře R. Svoboda přednesl zprávu hospodáře. Stav účtů a pokladen k Bankovní účet GE: Bankovní účet ERA Aréna: Bankovní účet ERA ČOV: Bankovní účet ERA zasilatelství: Pokladna Praha, korunová: Pokladna Ostrava, korunová: Pokladna Praha, eurová Termínovaný účet, JaT: Termínovaný účet, Artesa: Běžný účet, Artesa: Celkem ,15 Kč 0,00 Kč ,06 Kč Kč Kč Kč ,94 Kč (378,97 euro) ,01 Kč Kč 0,14 Kč ,30 Kč

11 Stav hospodaření k Stav hospodaření k dokumentuje, že hospodaření svazu se vyvíjí dle schváleného rozpočtu. Smlouva Galerie Dolmen Byl zpracován návrh smlouvy s Galerií Dolmen, která zajišťuje skladování a distribuci Metodických materiálů ŠSČR. Tyto služby Galerie Dolmen pro svaz zajišťuje za reklamní služby. Návrh smlouvy je zpracován dle připomínek některých členů VV ŠSČR a je odsouhlasen smluvním partnerem. Ve smlouvě budou doladěny již jen technické detaily kolem reklamy v pořadu V šachu. Různé - byl dán do tisku šestý díl cvičebnice Šachového svazu, - bylo zpracováno daňové přiznání ŠSČR za rok Daň z příjmů je 0 Kč. Usnesení 100/18: VV ŠSČR bere na vědomí stav hospodaření k Usnesení 100/19: VV ŠSČR schvaluje předložený návrh smlouvy s Galerií Dolmen a pověřuje hospodáře jejím předložením k podpisu po doladění technických detailů. Usnesení 100/20: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře. Úkol 100/11: Předložit smlouvu s Galerií Dolmen k podpisu hospodář. Příloha 7: Stav hospodaření ŠSČR k Příloha 8: Smlouva s Galerií Dolmen 16. Zpráva předsedy KMK Zprávu KMK předložil M. Petr. Reprezentační dresy mládeže V uspořádaném výběrovém řízení jsme obdrželi několik velmi kvalitních nabídek, včetně hotových vzorků triček. Jako vítězná byla vyhodnocena nabídka Alpine Pro, nicméně po diskuzi s nimi vyplynulo, že jim došly dětské velikosti triček, proto se bude hledat jiný dodavatel. Anketa mezi členy ŠSČR

12 Na základě otázek od Viktora Novotného jsme připravili anketu, kterou rozdáme mezi účastníky pardubického turnaje družstev (cca 400 hráčů). Anketu najdete v příloze. Vyhodnocení proběhne do příštího VV, podle výsledků se uvidí, co dál. Příště by bylo dobré přidat i internetovou verzi ankety. Videosoutěž Ta se připravuje, předělali jsme pravidla loňské fotosoutěže a vymýšlíme krátké propagační video. Měl by to být komentář šachové partie. Robert Záruba slíbil něco namluvit přes video z ČT, ale jestli se to povede, to je ještě ve hvězdách. Soutěž bychom chtěli spustit do příštího VV. Usnesení 100/21: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KMK. Příloha 9: Anketa mezi členy ŠSČR Příloha 10: Monitoring médií za červen 17. Změna webu ŠSČR Aktuální informace ke změně webu ŠSČR zaslal J. Havlíček. Byly upřesněny smlouvy dle našich připomínek. Smlouva o dílo je k podepsání, servisní smlouva ke schválení, ještě je zapotřebí dojednat data plnění. Vývoj webu začal dle plánu. Je hotov návrh homepage včetně navigace. Dále i návrh titulní stránky tht Extraligy. Jsou programovány i verze pro mobilní zařízení. Proběhla schůzka s panem Paukertem, kde si dodavatel vyjasnil svoji roli vzhledem k databázi. Rozhodli jsme též o instalaci vývojového prostředí u společnosti Onebit, kde by měla být provozována i ostrá verze (www.onebit.cz). Vycházeli jsme z praktických zkušeností s touto firmou, které má pan Paukert i dodavatelská firma. Při analýze současného stavu webu jsme přišli na to, že složka diskuzního fóra je zavirovaná. Také je zapotřebí rozhodnout, zda budeme nadále poskytovat hosting pro krajské weby. Zabírají cca 2,5GB a některé nejsou aktivní. Vývoj prakticky ob den konzultuji s dodavatelem, tento pátek je schůzka v Českých Budějovicích ohledně návrhu některých obrazovek. Během víkendu připravím další návrhy, které se budou projednávat v úterý v Praze. V průběhu víkendu bych měl mít k dispozici odhad pracnosti od pana Paukerta. V první řadě se jedná o databázi soutěží, členskou databázi a databázi oddílů. Diskuze: myšlenka ohledně zrušení poskytování webhostingu krajským webům nepřichází v úvahu a ŠSČR bude krajům nadále webhosting zajišťovat.

13 Usnesení 100/22: VV ŠSČR schvaluje předloženou smlouvu s dodavatelem nového webu společností Litea Solution, s.r.o. Usnesení 100/23: VV ŠSČR pověřuje J. Havlíčka předložením návrhu smlouvy na webhosting společnosti Onebit. Usnesení 100/24: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu o změně webu ŠSČR. Úkol 100/12: Předložit návrh smlouvy na webhosting společnosti Onebit J. Havlíček. Příloha 11: Homepage preview Příloha 12: tht Extraliga preview 18. Zpráva předsedy KM Zprávu předsedy zaslal J. Havlíček. V KM SŠČR se právě schvalují propozice národních mistrovství a rozhoduje se o divokých kartách na MČR v rapid šachu. V průběhu turnajů v Českých Budějovicích jsem jednal s prezidentem Slovenského šachového svazu Františkem Jablonickým o možné vzájemné spolupráci v rámci mládežnických projektů, konkrétně Šachy do škol a Šachy a matematika. Také uvítal myšlenku uspořádat v rámci plánovaného celostátního kola Přeboru škol ve Zlíně mezinárodní konferenci na téma kolem mládeže, šachu a vzdělání. V průběhu víkendu bude předsedům krajských KM rozeslána pozvánka na rozšířenou KM ŠSČR, která se bude konat opět v Praze v sobotu 5. září. Na programu budou soutěže jednotlivců, družstev, olympiáda dětí a mládeže, projekty Šachy do škol, Podpora šachových kroužků. Současně bude o tomto víkendu rozeslán prvotní materiál k těmto tématům. Usnesení 100/25: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KM. Úkol 100/13: Zajistit prostory na rozšířenou schůzi KM sekretariát. 19. Zpráva předsedy TMK Reprezentační úsek

14 Mitropa cup 2015: Zpráva o sportovních výsledcích družstev mužů a žen Michala Konopky byla uveřejněna na webu ŠSČR. Zpráva Michala Konopky o organizačních detailech soutěže Mitropa 2015 se zaměřením na rok 2016 je v příloze. Dále je přiloženo konečné vyúčtování soutěže Mitropa V této souvislosti navrhuje Michal Konopka dodatečnou odměnu ve výši 2500 Kč pro Vlastimila Babulu za předvedený výkon a vzorný přístup k soutěži. Rozpočtový výsledek akce to umožňuje v rámci původního rozpočtu soutěže. ME družstev 2015 v Reykjavíku: byla přihlášena obě družstva (muži a ženy) a byly objednány letenky pro celou výpravu (12 osob bez jména) Mnichov Reykjavík Mnichov. MS HD 20 v Khanty-Mansijsku neobsazujeme. Naši potenciální reprezentanti mají v termínu soutěže buď jiný šachový program, nebo je odradily náklady akce a komplikovaná doprava do místa soutěže. Mládež Zprávu za reprezentační úsek mládeže předkládá RTM David Kaňovský viz příloha. V polském Karpaczi proběhlo ME družstev do 18 let. Junioři skončili na pěkném 3. místě ze 14, juniorky na 7. místě a 9. místě (Světlá nad Sázavou) z 10 družstev. V den schůze VV bude v Pardubicích zahájeno 2. soustředění mládeže (IT a reprezentanti MS/ME). V projektu KTCM byl schválen projekt Libereckého kraje (záloha Kč k vyplacení). V projektech Jihomoravského kraje a kraje Vysočina ještě chybí doplnit drobné technické údaje, projekt Plzeňského kraje bude vhodné prodiskutovat na schůzce s krajskými představiteli. Veřejná diskuse na téma návrhu dlouhodobé koncepce práce s mládeží prakticky neprobíhá (snad kromě otázek soutěží družstev mládeže). Kromě převážně anonymní diskuse na novoborském serveru při jejím publikování a jedné nevýznamné poznámky na fóru webu ŠSČR nemám žádné další reakce (doplněno o reakci od P. Chrze). Bude nezbytné probrat tuto problematiku na schůzce s představiteli krajů. Úsek vzdělávání trenérů Byl vypsán a zveřejněn na webu ŠSČR další cyklus školení trenérů 2. třídy, zahájení V projektu ČOV Díky trenére uspěl v závěrečném vyhodnocení Pavel Benčo, který postoupil mezi posledních 30 trenérů z celkového počtu 1503 přihlášených. Usnesení 100/26: VV ŠSČR schvaluje zvýšení odměny V. Babulovi o Kč z úspory Mitropa Cupu. Usnesení 100/27: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy TMK. Úkol 100/14: Proplatit zálohu projektu KTCM Libereckému kraji sekretariát Úkol 100/15: Zaslat výkaz výsledků z ME juniorských družstev na MŠMT sekretariát

15 Příloha 13: Organizační zpráva Mitropa cup 2015 Příloha 14: Zpráva o činnosti RTM duben červen 20. Různé Termín a místo 101. schůze VV 101. schůze VV ŠSČR se podle Plánu práce uskuteční 8. září v Brně. Hlavním tématem bude dlouhodobá koncepce reprezentace. 21. Závěr V. Novotný poděkoval všem za účast a ukončil schůzi ve 23: Zapsal: František Štross Ověřil: Viktor Novotný Soupis nových úkolů: Úkol 100/1: Upravit zápis z 99. schůze VV sekretariát Úkol 100/2: Aktualizovat rozpisy lig STK, KM. Úkol 100/3: Vyžádat si stanovení postupujícího do 1. ligy družstev mládeže 2015/2016 od KŠS Vysočina KM ŠSČR. Úkol 100/4: Vrátit odvolací poplatek ŠK Světlá nad Sázavou sekretariát. Úkol 100/5: Zveřejnit návrh koncepce soutěží dospělých na webu ŠSČR sekretariát. Úkol 100/6: Vyplnit dotazník ECU k ŠdŠ sekretariát Úkol 100/7: Aktualizovat zápis ŠSČR ve veřejném rejstříku po odchodu M. Šindeláře a P. Buchníčka z VV sekretariát Úkol 100/8: Zaslat žádost o změnu federace A. Matsenka na FIDE sekretariát. Úkol 100/9: Zaslat předloženou koncepci, statut a směrnici rozhodčích na kraje k připomínkování KR. Úkol 100/10: Publikovat vzorové stanovy a rozeslat je oddílům sekretariát.

16 Úkol 100/11: Předložit smlouvu s Galerií Dolmen k podpisu hospodář. Úkol 100/12: Předložit návrh smlouvy na webhosting společnosti Onebit J. Havlíček. Úkol 100/13: Zajistit prostory na rozšířenou schůzi KM sekretariát. Úkol 100/14: Proplatit zálohu projektu KTCM Libereckému kraji sekretariát Úkol 100/15: Zaslat výkaz výsledků z ME juniorských družstev na MŠMT sekretariát Přílohy: Příloha 1: Zápis z 99. schůze VV Příloha 2: Odvolání ŠK Světlá nad Sázavou Příloha 3: Návrh koncepce soutěží dospělých Příloha 4: Administrativní práce komisí Příloha 5: Přestupy k Příloha 6: Registrace cizinců k Příloha 7: Stav hospodaření ŠSČR k Příloha 8: Smlouva s Galerií Dolmen Příloha 9: Anketa mezi členy ŠSČR Příloha 10: Monitoring médií za červen Příloha 11: Homepage preview Příloha 12: tht Extraliga preview Příloha 13: Organizační zpráva Mitropa cup 2015 Příloha 14: Zpráva o činnosti RTM duben červen

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 4. 12. 2014; čas jednání 16:00-20:40 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013

Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013 Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Jiří Kadeřábek, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Jiří Krejnický, Petr Buchníček Omluven: Petr Záruba

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 94. schůze VV ŠSČR

Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Praha, 6. ledna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Milan Šindelář, Petr Buchníček, Petr Pisk Hosté: Jiří Kejval (předseda ČOV), Jan

Více

Ekonomická směrnice ŠSČR

Ekonomická směrnice ŠSČR Ekonomická směrnice ŠSČR Obsah: PREAMBULE A) ROZPOČET ŠSČR B) FINANCOVÁNÍ C) DAŇOVÝ SYSTÉM D) ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY, SPRÁVNÍ A JINÉ POPLATKY, NÁHRADY A ODMĚNY F) PLATNOST SMĚRNICE Přílohy směrnice: D1) ČLENSKÉ

Více

Zápis ze 72. schůze VV ŠSČR v Havlíčkově Brodu 30. 6. 2012

Zápis ze 72. schůze VV ŠSČR v Havlíčkově Brodu 30. 6. 2012 Zápis ze 72. schůze VV ŠSČR v Havlíčkově Brodu 30. 6. 2012 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Záruba, Jiří Krejnický, Petr Buchníček Omluveni: Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský

Více

5. Reprezentace. Cíl: r.2050 český mistr světa

5. Reprezentace. Cíl: r.2050 český mistr světa 5. Reprezentace Cíl: r.2050 český mistr světa Tématem pověřen generální sekretář svazu Marek Vokáč. Projekty nezahrnují dlouhodobý výhled, který by akceptoval návrhy ČK a věnují se pouze letošnímu roku.

Více

Ekonomická směrnice Šachového svazu České republiky

Ekonomická směrnice Šachového svazu České republiky - 1 - Ekonomická směrnice Šachového svazu České republiky Obsah: PREAMBULE A) ROZPOČET ŠSČR B) FINANCOVÁNÍ C) DAŇOVÝ SYSTÉM D) POPLATKY A NÁHRADY E) ODMĚŇOVÁNÍ F) PLATNOST SMĚRNICE Přílohy směrnice: D1)

Více

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Ostrava, 3. 5. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Buchníček (pověřen zastupováním SKŠ), Ladislav Palovský (od 14:00) Hosté: František

Více

Zápis z 95. schůze VV ŠSČR

Zápis z 95. schůze VV ŠSČR Zápis z 95. schůze VV ŠSČR Brno, 10. února 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba. Hosté: František Štross (generální sekretář ŠSČR), Jan

Více

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 2/2013

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 2/2013 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE Telefon/fax : 466 300 964 e-mail: kspce.cstv@quick.cz IČO 70926344 Bankovní spojení: Č.S. A.S. Č.Ú. 1206352399/0800 KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis

Více

Kanice 221, 664 01 Bílovice nad Svitavou. ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU datum: 14. 2. 2012 místo: Fryčajova 37, Brno

Kanice 221, 664 01 Bílovice nad Svitavou. ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU datum: 14. 2. 2012 místo: Fryčajova 37, Brno ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU datum: 14. 2. 2012 místo: Fryčajova 37, Brno Přítomni: Radim Vašík, František Košvica, Kateřina Nedbalcová Nepřítomni: - Zapisovatel: Roman Vašík Výkonný výbor je usnášeníschopný

Více

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Pavel Štefka, Josef Kozel Omluven: - Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů a usnesení Výboru RSHb (od poslední řádné schůze Výboru RSHb) 2. Rekapitulace

Více

Zápis z 90. schůze VV ŠSČR

Zápis z 90. schůze VV ŠSČR Zápis z 90. schůze VV ŠSČR Pardubice, 15. 7. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté:

Více

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE e-mail: pko.cus@seznam.cz IČO 70926344 Bankovní spojení: Č.S. A.S. Č.Ú. 1206352399/0800 KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 z 6. zasedání

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 7/2015 z jednání VV dne 6. 5. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav Borovský

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně. Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová.

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně. Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová. Z á p i s ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně Přítomni: Omluveni: Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová. Kupová, Koblížek, John, Matyášová

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č.11/2015 z jednání VV dne 19. 8. 2015 Místo jednání: Zbraslavice, Areál Kempu mládeže ČSRU Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav

Více

Zápis ze 76. schůze VV ŠSČR v Brně 3. 12. 2012

Zápis ze 76. schůze VV ŠSČR v Brně 3. 12. 2012 Zápis ze 76. schůze VV ŠSČR v Brně 3. 12. 2012 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Jiří Kadeřábek, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Jiří Krejnický, Petr Buchníček Omluven: Petr Záruba

Více

Zápis z 98. schůze VV ŠSČR

Zápis z 98. schůze VV ŠSČR Zápis z 98. schůze VV ŠSČR Havlíčkův Brod, 22. května 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček, Milan Šindelář Hosté: František

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

12/11 3.3 VSP ČSPS provedl výběrové řízení na organizátory soutěží řízených VSP ČSPS následovně: Semifinále MČR družstev Morava

12/11 3.3 VSP ČSPS provedl výběrové řízení na organizátory soutěží řízených VSP ČSPS následovně: Semifinále MČR družstev Morava Přítomní: Petr Ryška, Petr Adamec, Luboš Imryšek, Petr Vodák, Andrea Balášová Omluveni: Hosté: Schůzi zahájil a řídil: Petr Ryška předseda sekce plavání Program: 1. Kontrola zápisu 2. Reprezentace, SCM,

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Dne: Přítomni: Omluven: 13.10.2014, Sirákov Dita Dvořáková, Petr Videcký, Radek Číž, Petr Novák Michal Balhárek Program jednání: 1. Stávající úkoly 2. Nové úkoly

Více

ZÁPIS. z 59. schůze výkonného výboru Šachového svazu České republiky v Brně 13. 9. 2010

ZÁPIS. z 59. schůze výkonného výboru Šachového svazu České republiky v Brně 13. 9. 2010 - 1 Komuniké z 59. schůze VV ŠSČR: VV ŠSČR na své 59. schůzi dne 13. 9. 2010 v Brně, mj.: 1. schválil změny Soutěžního řádu ŠSČR, 2. vyslovili pro volbu prezidenta ECU podporu týmu A. Yaziciho, 3. vzal

Více

STATUT KOMISE PROPAGACE A MARKETINGU ČNS

STATUT KOMISE PROPAGACE A MARKETINGU ČNS STATUT KOMISE PROPAGACE A MARKETINGU ČNS Vydal: Komise propagace a marketingu ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 28. 10. 2014 1 ORGANIZAČNÍ STATUT Komise propagace a marketingu (dále jen Komise)

Více

Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Výkonného výboru SNH, které se konalo 20. března 2015 v Plzni

Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Výkonného výboru SNH, které se konalo 20. března 2015 v Plzni Svaz národní házené Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Výkonného výboru SNH, které se konalo 20. března 2015 v Plzni Přítomni: J. Cedidlo, I. Toman, J. Holý, Ing. M. Jelen, V. Šmídlová, M. Leugner, K. Schwarzer,

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Zápis z jednání Komise rozhodčích

Zápis z jednání Komise rozhodčích Zápis z jednání Komise rozhodčích konaného dne 19. Ledna 2013 v Mírové u Karlových Varů 10:00 hod. - 17:00 hod. Přítomni: Hosté: J. Dutka, M. Sachl ml., V. Pavlík D. Lechnýř, I. Králík, S. Vrátná Úvod:

Více

Zápis z 84. schůze VV ŠSČR

Zápis z 84. schůze VV ŠSČR Zápis z 84. schůze VV ŠSČR Praha, 15. 10. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Petr Buchníček, Jiří Krejnický Hosté: František Štross Omluveni: Ladislav

Více

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S.

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. 1 Úvod 1. Dle stanov Českého svazu kolečkového bruslení, z.s. (dále jen ČSKB) jsou definovány tyto orgány: a) členská

Více

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 ČLENSTVÍ VE FAČR a struktura dělení členských příspěvků Členství a struktura dělení ČP Na 13. řádné valné hromadě FAČR byly přijaty nové stanovy,

Více

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Brno, 21. dubna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální sekretář

Více

Zápis č. 2 /2012 ze schůze VV ČBaS dne 27. 3. 2012

Zápis č. 2 /2012 ze schůze VV ČBaS dne 27. 3. 2012 Zápis č. 2 /2012 ze schůze VV ČBaS dne 27. 3. 2012 Místo konání: Praha - Strahov Přítomni: Musil, Škácha, Osička, Nováková, Kotyza, Vorel, Procházková, Jurka, Scheiner, Drašnar, Fruehauf, Vokoun, Pavelka

Více

Zápis z 10. jednání Výkonného výboru ČNS

Zápis z 10. jednání Výkonného výboru ČNS Zápis z 10. jednání Výkonného výboru ČNS konaného dne 3.12.2013 v Praze 16.00-21.00 hodin Účastníci Výkonný výbor Sekretář Dozorčí rada Hosté Omluveni Kamil Kleník,Vlastimil Pabián, Ivan Králík, Vlastimil

Více

Zápis z 1.jednání Výkonného výboru konaného dne 19.01.2006 v Praze

Zápis z 1.jednání Výkonného výboru konaného dne 19.01.2006 v Praze Zápis z 1.jednání Výkonného výboru konaného dne 19.01.2006 v Praze Účastníci Výkonný výbor Sekretář Dozorčí rada Hosté O mluveni Gerhard Knop, Martin Maršálek, Martin Frélich, Vlastimil Pabián Dalibor

Více

Kanice 221, 664 01 Bílovice nad Svitavou ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU

Kanice 221, 664 01 Bílovice nad Svitavou ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU datum: 5. 6. 2012 místo: Fryčajova 37, Brno Přítomni: Radim Vašík, František Košvica, Kateřina Nedbalcová Nepřítomni: - Zapisovatel: Radim Vašík Výkonný výbor je usnášeníschopný

Více

Zápis z konference ČMGS z 21.3.2015 v Jabloňově u Velkého Meziříčí

Zápis z konference ČMGS z 21.3.2015 v Jabloňově u Velkého Meziříčí 1/ Úvod Zápis z konference ČMGS z 21.3.2015 v Jabloňově u Velkého Meziříčí Prezident ČMGS Tomáš Navrátil zahájil konferenci ČMGS v 9:28 hod po obdržení informace o počtu delegátů. 2/ Volba mandátové komise

Více

Zápis ze 101. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 101. schůze VV ŠSČR Zápis ze 101. schůze VV ŠSČR Brno, 8. září 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Záruba, Jiří Havlíček Omluven: Petr Pisk Hosté: František Štross (generální sekretář ŠSČR),

Více

Zápis ze 66. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 66. schůze VV ŠSČR Zápis ze 66. schůze VV ŠSČR Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Petr Buchníček, Jarmila Voráčková, Jaroslav Benák, Petr Pisk. Hosté: František Štross, Jitka

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 3 v mandátním období 2014 2018

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 3 v mandátním období 2014 2018 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 3 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 6. 8. 2014; čas jednání 16:00-20:30 Přítomni: D. Kantor, M. Komárek, J. Kozel, T. Macko, R. Novák Omluveni:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 28. PROSINCE 2013, JIHLAVA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 28. PROSINCE 2013, JIHLAVA ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 28. PROSINCE 2013, JIHLAVA 1. Správní rada Asociace malého fotbalu České republiky, o. s. (dále jen jako SR ) schválila program jednání

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 1. 6. 2015 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Ústecký krajský šachový svaz Zápis z konference ÚŠS roku 2011 strana 1 / 7

Ústecký krajský šachový svaz Zápis z konference ÚŠS roku 2011 strana 1 / 7 Ústecký krajský šachový svaz Zápis z konference ÚŠS roku 2011 strana 1 / 7 Z á p i s z konference Ústeckého krajského šachového svazu roku 2011 konané dne 21.1.2011 v Teplicích Konference byla zahájena

Více

Hospodaření a účtování v ČNS

Hospodaření a účtování v ČNS Hospodaření a účtování v ČNS Směrnice č.1/2014 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2014 Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaření a účtování ČNS se řídí touto

Více

Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR 68. schůze VV ŠSČR, Praha, 7. 2. 2012 1 Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Jarmila Voráčková, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Petr Buchníček, František Štross.

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2016 M L Á D E Ž

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2016 M L Á D E Ž Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2016 M L Á D E Ž 4. 1. 2016 OBSAH: Adresář členů VV str. 2 Všeobecná ustanovení str. 3 Krajský přebor jednotlivců Kategorie U19, U17 str. 4 Krajský přebor

Více

Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011

Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011 Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011 Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení: Přítomni: Kadlec J., Hušek, M.,Franc Dozorčí rada: Ing.Tvrdík L., Ing. Mráz P. Organizační komise:

Více

Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení Jihočeská krajská asociace ČSOS (JčAOS)

Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení Jihočeská krajská asociace ČSOS (JčAOS) Datum: 16. prosince 2011 Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení Jihočeská krajská asociace ČSOS (JčAOS) Místo: České Vrbné 2207, 370 11 České Budějovice Účast: ACB ABK České Budějovice Šumava

Více

Zápis z 83. schůze VV ŠSČR

Zápis z 83. schůze VV ŠSČR Zápis z 83. schůze VV ŠSČR Brno, 10. 9. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček, Petr Záruba Hosté: František Štross Omluveni:

Více

Zápis z 96. schůze VV ŠSČR

Zápis z 96. schůze VV ŠSČR Zápis z 96. schůze VV ŠSČR Praha, 26. března 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Záruba, Jiří Havlíček, Milan Šindelář Hosté: František Štross (generální

Více

Zápis z 87. schůze VV ŠSČR

Zápis z 87. schůze VV ŠSČR Zápis z 87. schůze VV ŠSČR Praha, 25. 3. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Ladislav Palovský, Milan Šindelář, Petr Buchníček, Hosté: Jan Lamser (prezident

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

B. EKONOMICKÁ OBLAST. Hospodaření sdružení se dělí do úseků s následujícím přidělením zodpovědnosti:

B. EKONOMICKÁ OBLAST. Hospodaření sdružení se dělí do úseků s následujícím přidělením zodpovědnosti: FUTSAL SÁ LO V Ý FO TB AL HOSPODÁŘSKÁ SMĚRNICE 1 Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává HOSPODÁŘSKOU SMĚRNICI platnou pro soutěže pořádané v rámci ČFSF s platností od 1. 9.

Více

Zasedání Výkonného výboru OFS Přerov

Zasedání Výkonného výboru OFS Přerov Okresní fotbalový svaz Přerov IČ 01540319 Sídlo: Petřivalského 1,750 02 Přerov Tel./fax: 581 207 000 e-mail: ofs@raz-dva.cz www.ofsprerov.cz Bankovní spojení: 153451945/0300 Zasedání Výkonného výboru OFS

Více

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 20. 22.3.2015 Praha

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 20. 22.3.2015 Praha Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 20 22.3.2015 Praha Přítomni: Hosté: Nedostavil se: L.Vondráčková, A.Pospíšil, M.Barda, L.Adámek, M.Bartoň, P.Novák, R.Bendl J.Sviták, V.Chalupa A.Staněk

Více

2012/ 60pr 2012/ 61pr

2012/ 60pr 2012/ 61pr SDRUŽENÍ KORESPONDENČNÍHO ŠACHU V ČESKÉ REPUBLICE Zápis ze schůze Řídicí komise SKŠ v ČR konané ve dnech 12. 13. 4. 2013 (pension Josefina, Nad Bořislavkou 355/34, 162 00 Praha 6 Vokovice) Členové ŘK SKŠ:

Více

Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru

Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru Účastníci Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru konaného dne 19.12.2006 v Praze Výkonný výbor Martin Maršálek, Vlastimil Pabián, Gerhard Knop, Ivan Králík, Martin Frélich, Aleš Opravil Sekretář Dalibor Nováček

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 4/2015 z jednání VV dne 18. 3. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV) Sportovní ředitel

Více

VNITŘNÍ USTANOVENÍ KLeM ČR

VNITŘNÍ USTANOVENÍ KLeM ČR Svaz modelářů České republiky Klub leteckých modelářů České republiky VNITŘNÍ USTANOVENÍ KLeM ČR platí od r. 2014 Tímto vydáním se ruší předcházející Vnitřní ustanovení platné od r. 2010 Obsah 1. KLUB

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013

Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013 Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tato pravidla mohou být změněna pouze Valným shromážděním (General Assembly - GA) na základě doporučení

Více

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 ČESKÝ POHÁR 2015 / SILNICE ROZPIS FORCE CUP Základní charakteristika ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 Český pohár mužů 2015 je celoroční soutěž v silniční cyklistice vypsaná pro kategorie ELITE, U23 a vybrané

Více

Zápis z konference Ústeckého krajského šachového svazu konané dne 6. 2. 2015 v Chomutově. Přítomno 22 z 28 delegátů s hlasem rozhodujícím.

Zápis z konference Ústeckého krajského šachového svazu konané dne 6. 2. 2015 v Chomutově. Přítomno 22 z 28 delegátů s hlasem rozhodujícím. Zápis z konference Ústeckého krajského šachového svazu konané dne 6. 2. 2015 v Chomutově. Přítomno 22 z 28 delegátů s hlasem rozhodujícím. Konference byla zahájena v 18.00 hodin a ukončena ve 21.50 hodin.

Více

Region HANÁ. občanské sdružení. 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích.

Region HANÁ. občanské sdružení. 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích. Region HANÁ občanské sdružení Z Á P I S 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích. Přítomni: viz prezenční listina Hosté: Ing. Hana Lebedová,

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 23 v mandátním období 2010 2014

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 23 v mandátním období 2010 2014 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 23 v mandátním období 2010 2014 Místo a termín: Praha, 25. 04. 2014; Čas jednání: 16:00-18:30 Přítomni: J. Kozel, V. Řezáč (16:52 17:39), J. Donauschachtl, M. Edl,

Více

K jednotlivým bodům shora uvedeného programu:

K jednotlivým bodům shora uvedeného programu: Z á p i s z valné hromady Západočeského badmintonového svazu, o.s. konané 3. června 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: zástupci

Více

Zápis z 85. schůze VV ŠSČR

Zápis z 85. schůze VV ŠSČR Zápis z 85. schůze VV ŠSČR Praha, 10. 12. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Jiří Krejnický Hosté: František Štross (sekretář ŠSČR),

Více

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Základními dokumenty, které řeší otázku organizačního a obsahového zabezpečení soutěží je Soutěžní řád moderní

Více

Svaz národní házené. Z Á P I S č. 1/2010. ze zasedání VV SNH, které se konalo 10. února 2010 od 9:30 hod. Praha Strahov

Svaz národní házené. Z Á P I S č. 1/2010. ze zasedání VV SNH, které se konalo 10. února 2010 od 9:30 hod. Praha Strahov Svaz národní házené Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539929 telefon a fax 220513274, telefon (GSM brána) 603646441, mobil 721820755, sekretář: Luboš Dlouhý e-mail: narodnihazena@cstv.cz

Více

Zápis z 99. schůze VV ŠSČR

Zápis z 99. schůze VV ŠSČR Zápis z 99. schůze VV ŠSČR Praha, 23. června 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk Omluveni: Petr Záruba, Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:15 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Tomáš Kovář,

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru klubu - Spartak Choceň [clubhouse Městský stadion Choceň, 31. 1. 2016]

Zápis z jednání Výkonného výboru klubu - Spartak Choceň [clubhouse Městský stadion Choceň, 31. 1. 2016] Zápis z jednání Výkonného výboru klubu - Spartak Choceň [clubhouse Městský stadion Choceň, 31. 1. 2016] Přítomní členové (VV): Omluvení členové (VV): Přítomní hosté: Omluvení: Chocholouš Vladimír, Novotný

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Místo a termín: Plzeň, hotel Marriott, 23. 9. 2012; čas jednání 11:00-15:00 Přítomni: J. Kozel, J. Donauschachtl, V. Řezáč, J. Badzik,

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

Česká Federace Kendó

Česká Federace Kendó Zápis z jednání Generálního shromáždění konaného dne 6.3.2010, Praha 6. března 2010 Zasedací místnost fy ComAp, Kundratka 2359/17, Praha 9 Poznámka úvodem: V případě hlasování je v zápise uveden pouze

Více

Soutěžní řád Českého svazu karate

Soutěžní řád Českého svazu karate ČESKÝ SVAZ KARATE SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE stk@czechkarate.cz www.czechkarate.cz www.karaterec.com Směrnice STK ČSKe č. 1/2014 Soutěžní řád Českého svazu karate Obsah Část první... - 3 - Úvodní ustanovení

Více

Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016

Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016 Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016 Česká softbalová asociace přišla v roce 2013 s novým motivačním programem Staň se rozhodčím softballu. Projekt vychází ze snahy vytvořit motivační prostředí

Více

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 24. 9. 2012 od 13 30 h v areálu Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Lukáš Volný,

Více

Zápis č. 1/2013 z Valné hromady SOTM, konané 7. března 2013 v budově sídla SOTM v 17.00 hodin

Zápis č. 1/2013 z Valné hromady SOTM, konané 7. března 2013 v budově sídla SOTM v 17.00 hodin Zápis č. 1/2013 z Valné hromady SOTM, konané 7. března 2013 v budově sídla SOTM v 17.00 hodin Přítomni: dle prezenční listiny 1. jednání Valné hromady Sdružení obcí Toulovcovy Maštale v roce 2013 proběhlo

Více

Zápis č. 3/2015 ze schůze VV ČBaS dne 22. 4. 2015

Zápis č. 3/2015 ze schůze VV ČBaS dne 22. 4. 2015 Zápis č. 3/2015 ze schůze VV ČBaS dne 22. 4. 2015 Místo konání: Praha-Strahov Přítomni: Provazník, Škácha, Pavelka, Nováková, Procházková, Douša, Osička, Dostál, Jurka, Kolář, Kašpárek, Drašnar, Votava

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 25. LEDNA 2015, MILOVICE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 25. LEDNA 2015, MILOVICE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 25. LEDNA 2015, MILOVICE 1. Valná hromada Asociace malého fotbalu České republiky (dále jen jako VH ) zvolila zapisovatelem jednání

Více

TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV

TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV ODDÍL STOLNÍHO TENISU ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE ze dne 22.5.2015 1. Vyhodnocení sezóny 2014/2015 1.1. Výsledky soutěží družstev mužů a žen - Konečné umístění družstev: Družstvo Soutěž

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 26.04.2009 Účast: počet členů: v čase: 15,00 hod 12 osob v čase: 15,05 hod 13 osob v čase: 15,10 hod 14 osob

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov HOSPODAŘENÍ A ÚČTOVÁNÍ V ČVS Číslo směrnice: 09/2011 změna 01/2015 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 17. května 2015

Více

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s. Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s. 1. 2. 2014, Praha, Hotel Svornost Přítomní členové výboru: Z. Coufalová, R. Dacejová, L. Jánský, R. Kopecká, K. Másilková, L. Richterová, V. Kracíková

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban Z á p i s z 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Mgr.

Více

Zápis z 69. schůze VV ŠSČR v Praze 10. 4. 2012

Zápis z 69. schůze VV ŠSČR v Praze 10. 4. 2012 Zápis z 69. schůze VV ŠSČR v Praze 10. 4. 2012 Přítomni: Viktor Novotný. Marek Vokáč, Jarmila Voráčková, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Ladislav Palovský, Jan Lamser, František Štross Omluven:

Více

Zpráva VV ŠSČR. na Konferenci 2016. Havlíčkův Brod, 27. 2. 2016. Hotel Slunce

Zpráva VV ŠSČR. na Konferenci 2016. Havlíčkův Brod, 27. 2. 2016. Hotel Slunce Zpráva VV ŠSČR na Konferenci 2016 Havlíčkův Brod, 27. 2. 2016 Hotel Slunce Vážení delegáti, dámy a pánové, předkládáme Vám zprávu o činnosti Výkonného výboru Šachového svazu České republiky, která hodnotí

Více

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené únor 2015 1 Článek I Systém Regionálních házenkářských center 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT )

Více

Z á p i s č. 10/2014 z 10. zasedání předsednictva sekce OB, které se konalo dne 27. 9. 2014 ve Stráži pod Ralskem

Z á p i s č. 10/2014 z 10. zasedání předsednictva sekce OB, které se konalo dne 27. 9. 2014 ve Stráži pod Ralskem Z á p i s č. 10/2014 z 10. zasedání předsednictva sekce OB, které se konalo dne 27. 9. 2014 ve Stráži pod Ralskem Přítomni: Petr Klimpl, Jan Netuka, Libor Slezák, Zdeněk Zuzánek Radek Novotný, Marek Cahel,

Více

Zápis 82. schůze VV ŠSČR

Zápis 82. schůze VV ŠSČR Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 1 Zápis 82. schůze VV ŠSČR Pardubice, 16. 7. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský,

Více

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS ZÁPIS Valné hromady Cyklo Klubu Kučera Konané dne 28. února 2014 Sál Lidového domu, Znojmo Dělnická ul. 18:00 hod. Přítomni: 4 x výkonný výbor CKK + 17 přítomných členů + 28 přítomných příznivců Omluveni:

Více