Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR"

Transkript

1 Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Pardubice, 20. července 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba Omluven: Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální sekretář ŠSČR), Jan Kolašín (sekretář ŠSČR), Martin Petr (předseda KMK), Petr Harasimovič (předseda KR), Jaroslav Šmíd (předseda KHŠS). 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu Schůzi zahájil v 17:13 předseda V. Novotný. Zapisovatelem byl určen František Štross, ověřovatelem Viktor Novotný. 2. Schválení zápisu z 99. schůze VV ŠSČR P. Pisk doporučil smazat zmínku o návrhu J. Prokopové jako potenciální rozhodčí pro Mitropu 2016 z důvodu, že to s ní nebylo předem projednáváno. V zápisu z 99. Schůze bude tato věta smazána. Usnesení 100/1: VV ŠSČR schvaluje zápis z 99. schůze VV ŠSČR. Úkol 100/1: Upravit zápis z 99. schůze VV sekretariát Příloha 1: Zápis z 99. schůze VV 3. Schválení programu 100. schůze VV ŠSČR Bod programu Předkladatel 1 Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu V. Novotný

2 2 Schválení zápisu 99. schůze VV ŠSČR V. Novotný 3 Schválení programu 100. schůze VV ŠSČR V. Novotný 4 Kolize MČR družstev v bleskovém/rapid šachu a 1. ligy P. Záruba 5 Odvolání ŠK Světlá nad Sázavou V. Novotný 6 Návrh koncepce soutěží dospělých P. Záruba 7 Zpráva předsedy ŠSČR V. Novotný 8 Potvrzení usnesení per rollam F. Štross 9 Zpráva sekretariátu F. Štross 10 Zpráva předsedy OK F. Štross 11 Kontrola úkolů F. Štross 12 Koncepce činnosti KR, nový Statut rozhodčích P. Harasimovič 13 Zpráva předsedy LK V. Novotný 14 Zpráva předsedy STK P. Záruba 15 Zpráva hospodáře R. Svoboda 16 Zpráva předsedy KMK M. Petr 17 Změna webu ŠSČR J. Havlíček 18 Zpráva předsedy KM J. Havlíček 19 Zpráva předsedy TMK M. Vokáč 20 Různé 21 Závěr Bylo dohodnuto, že bod Komise rozhodčích bude předřazen jako bod 4. Usnesení 100/2: VV ŠSČR schvaluje program 100. schůze VV ŠSČR.

3 4. Kolize MČR družstev v bleskovém/rapid šachu a 1. ligy O termínové kolizi MČR družstev v bleskovém/rapid šachu a 1. ligy informoval P. Záruba. Na rozšířené STK došlo k vytvoření pochybení, které jsem nebyl schopen uhlídat, kdy v mezidobí rozesílání materiálů před rozšířenou STK a samotnou schůzí došlo k uzavření smlouvy na pořádání MČR družstev v rapid a bleskovém šachu v termínu října 2015 a tak se obsazenost tohoto termínu neobjevila v materiálech, které měla rozšířená STK k dispozici. Na rozšířené STK poté došlo k přesunu 1. kola 1. ligy na termín MČR družstev v bleskovém a rapid šachu. Pořadatel MČR již má uzavřenou smlouvu s hotelem a nemůže s termínem hnout. Jedinou šancí jak z tohoto problému ven je změna Sportovního kalendáře a to konkrétně přesun 1. kola 1. lig na a ligy mládeže z tohoto termínu přesunout na Byly osloveny krajští předsedové STK, zdali přizpůsobí termíny lig navázaných na 1. ligu. Zatím přišla odpověď z 6 krajů a tyto potvrdily ochotu se přizpůsobit. V diskuzi zaznělo, že liga mládeže bude v tomto případě navazovat na ME mládeže, ale jde patrně o nejmenší zlo. Usnesení 100/3: VV ŠSČR schvaluje změnu Sportovního kalendáře ŠSČR dle předloženého návrhu a pověřuje komise aktualizací rozpisů. Úkol 100/2: Aktualizovat rozpisy lig STK, KM. 5. Odvolání ŠK Světlá nad Sázavou P. Buchníček informoval o odvolání ŠK Světlá nad Sázavou proti rozhodnutí KM ŠSČR neuznat Krajský přebor družstev starších žáků kraje Vysočina 2014/2015 jako soutěž o postup do 1. ligy mládeže 2015/2016 a zařadit do 1. ligy mládeže 2015/2016 družstvo TJ Žďár nad Sázavou, viz příloha. V diskuzi zdůrazněno, že se VV nezabývá souladem sehraného KP se SŘ, k tomu zná Odvolací řád dostatek prostředků na úrovni kraje, kde ale žádné oficiální protesty neproběhly. Ačkoliv byl KP sehrán nestandardně jako tzv. baráž, byl schválen řídícím orgánem (krajská KM) jako KP s postupem

4 do 1. ligy mládeže a KM ŠSČR neměla do pravomoci kraje zasahovat. Proto navrženo zrušit rozhodnutí KM ŠSČR a vyžádat si jméno oprávněného postupujícího od KŠS Vysočina. Usnesení 100/4: VV ŠSČR ruší rozhodnutí KM ŠSČR o zařazení družstva TJ Žďár nad Sázavou jako oprávněného postupujícího Kraje Vysočina do 1. ligy družstev mládeže 2015/2016 a ukládá KM ŠSČR vyžádat si stanovení postupujícího do 1. ligy družstev mládeže 2015/2016 od KŠS Vysočina. Úkol 100/3: Vyžádat si stanovení postupujícího do 1. ligy družstev mládeže 2015/2016 od KŠS Vysočina KM ŠSČR. Úkol 100/4: Vrátit odvolací poplatek ŠK Světlá nad Sázavou sekretariát. Příloha 2: Odvolání ŠK Světlá nad Sázavou 6. Návrh koncepce soutěží dospělých Vypracovanou koncepci soutěží dospělých předložil P. Záruba, viz příloha. V diskuzi zazněly následující náměty a připomínky na doplnění: snaha o eliminaci krátkých remíz pomocí sofijských pravidel, analýza a případné přehodnocení tříbodového systému a tří soupisek, podpora ženského šachu, zhodnocení možnosti na možnost zavedení Grand Prix ve vážném šachu (ženy!), podpora amatérských soutěží (soupeření se sobě rovnými), značka kvality pro turnaje Turnaj jak má být ze strany ŠSČR podle předem určených pravidel. Usnesení 100/5: VV ŠSČR bere na vědomí předložený návrh koncepce soutěží dospělých a pověřuje sekretariát jejím zveřejněním na webu ŠSČR k diskuzi. Úkol 100/5: Zveřejnit návrh koncepce soutěží dospělých na webu ŠSČR sekretariát. Příloha 3: Návrh koncepce soutěží dospělých 7. Zpráva předsedy ŠSČR Zprávu předsedy uvedl V. Novotný. Aktuality ze sportovního prostředí Nová paní ministryně se již seznámila i s problematikou sportu a na schůzce se zástupci sportovního prostředí deklarovala, že se jí nechce věnovat jen okrajově. Mezi priority patří nová koncepce sportu, kterou by MŠMT mělo připravit v létě (čímž znegovala prohlášení M. Chládka z VH ČUS). V září by měl

5 jít do parlamentu návrh zákona o sportu. Též by ráda co nejdříve spustila registr sportovců (problémy s okamžitým spuštěním jsou kvůli ochraně osobních údajů, neví se, zda se stihne uplatnit již letos). Náměstkem pro sport se stal Pavel Šulc. Výhled na 2016 v rozpočtu jsou již od počátku 3 mld., což je lepší výchozí situace než v předchozích letech, kdy se tam vždy během roku přesouvalo 800 mil. Kč z jiných kapitol. Plánuje se obdoba letošního roku, mezi jednotlivými programy jsou posuny pouze minimální. Probíhá politický boj o navýšení rozpočtu, hovoří se ale už jen o 1 miliardě, a to především na sport mládeže, k čemuž by byl patrně vytvořen nový program, aby směřovalo do nejnižších článků. Bude se řešit na podzim. Do konce července by mohla od ČOV přijít další splátka z loterií. FIDE Po nezařazení šachu na program OH v Tokiu 2020 se K. Iljumžinov při setkání s šéfem MOV Bachem vrátil k myšlence zařazení šachu na zimní OH. Oficiální zpráva FIDE k tomu více neuvádí, z mého pohledu je to naprosto nereálné, neboť Olympijská charta jasně vymezuje sporty zimních OH jako ty, které se týkají ledu či sněhu a nelze předpokládat, že by se toto zásadní pravidlo měnilo. ECU Přidruženým členem ECU je nově Kosovo, kde se v příštím roce bude konat ME jednotlivců. ECU oznámila přihlášky do konkurzů ohledně ME 2017, řada jich zůstává bez nabídky (prodlouženo do 7. 8.). Pokračují spory s bývalým vedením ECU s podezřením ze zpronevěry. Jako perlička obdrželi jsme mail s phishingovým útokem tvářící se jako pozvánka od prezidenta ECU Z. Azmaiparašvilliho ke sdílení souborů prostřednictvím Dropboxu. Obdrželi jsme od ECU dotazník k Šachu do škol koordinací jeho vyplnění byl pověřen GS. Financování z EU V kapitole sport programu Erasmus + platí, že se každého projektu v současné době musí účastnit nejméně 5 organizací z 5 různých zemí. Nicméně, od příštího roku zde s největší pravděpodobností budou určité změny, které by umožnily projektům s rozpočtem do 360 tisíc EUR mít pouze 3 partnery ze tří zemí. Konečné rozhodnutí, ale padne až v následujících měsících. Pokud jde o finanční management, tak je to tak, že v případě udělení grantu smlouvu s Komisí podepisuje jménem konsorcia pouze koordinátor (project leader), který pak ručí za to, že je projekt řádně spravován a zároveň je jediný, který přímo grant obdrží. Pak už záleží na něm, jak si nastaví administrativní a finanční systém např. kdy v průběhu projektu bude vyplácet partnerským organizacím peníze na jejich lidské zdroje atd.

6 Do konce července by měla být zveřejněna příručka pro koordinátory, kde by tomuto tématu mělo být více informací. Různé Předkládám návrh rozdělení rozpočtové položky V15_10 administrativní práce komisí. Vzhledem k uplynutí pololetí doporučuji předsedům neprodlené zahájení čerpání svých rozpočtů. Obdržel jsem dlouho avizovaný rezignační dopis od člena VV Petra Buchníčka, kterému jeho pracovní povinnosti nedovolují věnovat se práci pro ŠSČR tak, jak by si sám představoval. Petrovi velmi děkuji za jeho dlouholetou obětavou práci pro svaz a za jeho věcné připomínky a názory. Petr zatím zůstává řadovým členem LK, kde se věnuje především agendě odvolací. Dále jsem se věnoval spuštění maďarského serveru Learningchess.net v ČR, vypořádání s Online Arénou, anketě ŠSČR při Czech Openu, komunikaci s TMK nad KTCM, koncepcí a dalšími tématy, návrhům smluv, atd. Usnesení 100/6: VV ŠSČR schvaluje rozdělení rozpočtové položky V15_10 dle předloženého návrhu. Usnesení 100/7: VV ŠSČR bere na vědomí rezignaci Petra Buchníčka na člena VV ŠSČR a děkuje mu za jeho dlouholetou činnost pro ŠSČR. Usnesení 100/8: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy. Úkol 100/6: Vyplnit dotazník ECU k ŠdŠ sekretariát Úkol 100/7: Aktualizovat zápis ŠSČR ve veřejném rejstříku po odchodu M. Šindeláře a P. Buchníčka z VV sekretariát Příloha 4: Administrativní práce komisí 8. Potvrzení usnesení per rollam VV ŠSČR potvrzuje usnesení učiněná per rollam: Usnesení 100/9: VV ŠSČR schvaluje proplacení faktury za ME mládeže 2015 v celkové výši euro. 9. Zpráva sekretariátu F. Štross předložil zprávu sekretariátu za uplynulé období.

7 Hlavní náplně práce uplynulého období mimo běžnou agendu: Se všemi devíti kandidáty přihlášenými do konkurzu na sportovního sekretáře ŠSČR byly uskutečněny pohovory. Na základě těchto pohovorů byl jako nový zaměstnanec ŠSČR vybrán Milan Petras z Prahy. Datum nástupu je V příloze je předložen návrh pracovní smlouvy. Na Městský soud v Praze byla podána žádost o zařazení nového pobočného spolku Šachového svazu Plzeňského kraje do výpisu ŠSČR ve spolkovém rejstříku. Ve spolupráci s TMK byla objednána skupinová letenka na ME družstev na Islandu a dále letenka pro V. Jansu na Světový pohár. Trenér reprezentace mládeže D. Kaňovský byl potvrzen jako oprávněná osoba k registraci hráčů na MS mládeže. Byly vyplaceny ceny za Grand-Prix v rapid šachu 2014/2015 a příspěvky školám zapojeným do projektu Šachy do škol. Na FIDE byly podány a následně potvrzeny rozhodcovské licence pro Josefa Sýkoru a Jiřího Pyskatého. Společnost Chess Informant na základě uzavřené dohody s ECU zaslala na sekretariát dvě nejnovější tištěná čísla Informátorů. Připomínáme, že všechny kontaktní osoby klubů obdržely odkaz na elektronickou verzi Informátoru ke stažení. Na Extraligu družstev žen a Czech Open byl zapůjčen online materiál. Andrei Matsenko požádal o změnu federace z RUS na CZE. TMK i STK s přestupem souhlasí, jelikož dotyčný splňuje požadované podmínky (účast v českých soutěžích, dlouhodobý pobyt). Usnesení 100/10: VV ŠSČR schvaluje změnu federace A. Matsenka z RUS na CZE. Usnesení 100/11: VV ŠSČR bere na vědomí informace ze sekretariátu. Úkol 100/8: Zaslat žádost o změnu federace A. Matsenka na FIDE sekretariát. 10. Zpráva předsedy OK

8 F. Štross informoval o zprávě Organizační komise. Do ŠSČR byl přijat nový oddíl Šachová akademie VŠTE. K dnešnímu dni nemají uhrazenou fakturu za členské příspěvky oddíly: ŠK Spartak Ústí n.l., ŠK DDM Varnsdorf, TJ Semily, TJ Dvůr Králové nad Labem a ŠK Bohemia Pardubice o.s. Všem oddílům byla poslána mailem 2x urgence, pak byly informovány KŠS a nakonec zaslána upomínka. V přílohách je uveden aktuální stav přestupů a registrace cizinců. Usnesení 100/12: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy OK. Příloha 5: Přestupy k Příloha 6: Registrace cizinců k Kontrola úkolů F. Štross informoval o průběžném plnění úkolů. Usnesení 100/13: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 12. Koncepce činnosti KR, nový statut rozhodčích Zprávu KR předložil a okomentoval P. Harasimovič. KR schválila nový Statut rozhodčích a Směrnici pro vzdělávání rozhodčích a předkládá je VV ke schválení. Současně předkládáme návrh na změnu Klasifikačního řádu tak, aby reflektoval požadavek nového Statutu na kvalifikaci rozhodčích. Tyto dokumenty jsou přílohou této zprávy. Nový Statut rozhodčích dále předpokládá existenci zvláštní směrnice pro udělování mezinárodních titulů, která bude vytvořena dodatečně a posléze předložena VV ke schválení. KR obdržela žádost o titul IA od Jiřiny Prokopové. Jelikož žádost předpokládá IA normu z turnaje Czech Open 2015, který se teprve bude konat, KR žádost předjednala a schválí ji po ověření zbývající normy, až bude předložena. Poté KR předloží žádost VV ke schválení per rollam, aby bylo možné odeslat ji pro schválení na 86. kongresu FIDE v Abu Dhabi. KR schválila pořádání školení rozhodčích první třídy, které se bude konat září v Orlové. Propozice byly zveřejněny na webových stránkách ŠSČR. Dále KR zahájila jednání o pořádání školení rozhodčích FIDE (FA) v roce 2016.

9 Diskuze: některé body předložených dokumentů jsou sporné a bude potřeba je ještě prodiskutovat a pozměnit: kárná pravomoc KŠS a odvolání proti němu, rozhodčí a členství v ŠSČR (chceme aktivní rozhodčí), kdo co může rozhodovat (R3 může rozhodovat mistrovské soutěže družstev, ale již ne např. klubový přebor jednotlivců apod.), postavení kapitána družstva jako rozhodčího. Je důležité, abychom měli co nejvíc rozhodčích, a aby bylo hodně školení, protože z každého rozhodčí může být potenciální funkcionář, kterých stále ubývá. Zápočet na elo by měl ratingovému administrátorovi zasílat pouze kvalifikovaný rozhodčí. U KŠS je potřeba zjistit, do jaké míry jim předložený návrh nové koncepce bourá zavedená pravidla. Usnesení 100/14: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu KR. Úkol 100/9: Zaslat předloženou koncepci, statut a směrnici rozhodčích na kraje k připomínkování KR. 13. Zpráva předsedy LK Zprávu předsedy LK představil V. Novotný. LK se zabývala odvoláním ŠK Světlá viz bod 5. J. Benák připravil vzorové stanovy pro šachové oddíly s komentářem. Zabýval jsem se hledáním dalších členů k personálnímu posílení LK budu rád, pokud se mi zájemci sami přihlásí. V rámci příprav na setkání s kraji též vztahům KŠS a ŠSČR. LK obdržela dopis od B. Adamčíka týkající se definování základních požadavků na hrací místnost, kde je v SŘ obecný odkaz na platné právní předpisy a pisatel by rád jasnější vymezení, zda lze hru v šachy dle hygienických předpisů přiřadit např. ke kancelářské práci atd. LK se bude problémem zabývat. Usnesení 100/15: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy LK. Úkol 100/10: Publikovat vzorové stanovy a rozeslat je oddílům sekretariát. 14. Zpráva předsedy STK Zprávu předsedy STK uvedl P. Záruba.

10 STK vyhlásila a vyhodnotila konkurz na pořadatele závěrečného trojkola Extraligy 15/16. Pořadatelství bylo přiděleno klubu Zikuda Turnov, který trojkolo uspořádá tak jako loni v místním kulturním domě. STK schválila rozpis Grand Prix v rapid šachu pro sezonu 15/16 a zároveň tím odstartovala konkurz na turnaje započítávané do tohoto seriálu. Konkurz končí Před schválením je konkurz na polofinále MČR juniorů a MČR juniorek STK schválila propozice MČR juniorů, juniorek a juniorských družstev v rapid šachu. Akce se koná ve Vyškově v termínu STK řešila propozice MČR družstev v rapid šachu a bleskovém šachu. Při této činnosti se odhalila kolize s prvním kolem 1. lig. Více v samostatném bodě. MČR v bleskovém šachu 2015 P. Pisk odmítl roli hlavního pořadatele MČR v bleskovém šachu 2015 z důvodu termínové kolize s ME v bleskovém a rapid šachu (Minsk, ), kde bude v roli turnajového ředitele. Z tohoto důvodu je nutné co nejdříve pověřit nového organizátora. Usnesení 100/16: VV ŠSČR pověřuje sekretariát zorganizováním MČR v bleskovém šachu Usnesení 100/17: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu STK ŠSČR. 15. Zpráva hospodáře R. Svoboda přednesl zprávu hospodáře. Stav účtů a pokladen k Bankovní účet GE: Bankovní účet ERA Aréna: Bankovní účet ERA ČOV: Bankovní účet ERA zasilatelství: Pokladna Praha, korunová: Pokladna Ostrava, korunová: Pokladna Praha, eurová Termínovaný účet, JaT: Termínovaný účet, Artesa: Běžný účet, Artesa: Celkem ,15 Kč 0,00 Kč ,06 Kč Kč Kč Kč ,94 Kč (378,97 euro) ,01 Kč Kč 0,14 Kč ,30 Kč

11 Stav hospodaření k Stav hospodaření k dokumentuje, že hospodaření svazu se vyvíjí dle schváleného rozpočtu. Smlouva Galerie Dolmen Byl zpracován návrh smlouvy s Galerií Dolmen, která zajišťuje skladování a distribuci Metodických materiálů ŠSČR. Tyto služby Galerie Dolmen pro svaz zajišťuje za reklamní služby. Návrh smlouvy je zpracován dle připomínek některých členů VV ŠSČR a je odsouhlasen smluvním partnerem. Ve smlouvě budou doladěny již jen technické detaily kolem reklamy v pořadu V šachu. Různé - byl dán do tisku šestý díl cvičebnice Šachového svazu, - bylo zpracováno daňové přiznání ŠSČR za rok Daň z příjmů je 0 Kč. Usnesení 100/18: VV ŠSČR bere na vědomí stav hospodaření k Usnesení 100/19: VV ŠSČR schvaluje předložený návrh smlouvy s Galerií Dolmen a pověřuje hospodáře jejím předložením k podpisu po doladění technických detailů. Usnesení 100/20: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu hospodáře. Úkol 100/11: Předložit smlouvu s Galerií Dolmen k podpisu hospodář. Příloha 7: Stav hospodaření ŠSČR k Příloha 8: Smlouva s Galerií Dolmen 16. Zpráva předsedy KMK Zprávu KMK předložil M. Petr. Reprezentační dresy mládeže V uspořádaném výběrovém řízení jsme obdrželi několik velmi kvalitních nabídek, včetně hotových vzorků triček. Jako vítězná byla vyhodnocena nabídka Alpine Pro, nicméně po diskuzi s nimi vyplynulo, že jim došly dětské velikosti triček, proto se bude hledat jiný dodavatel. Anketa mezi členy ŠSČR

12 Na základě otázek od Viktora Novotného jsme připravili anketu, kterou rozdáme mezi účastníky pardubického turnaje družstev (cca 400 hráčů). Anketu najdete v příloze. Vyhodnocení proběhne do příštího VV, podle výsledků se uvidí, co dál. Příště by bylo dobré přidat i internetovou verzi ankety. Videosoutěž Ta se připravuje, předělali jsme pravidla loňské fotosoutěže a vymýšlíme krátké propagační video. Měl by to být komentář šachové partie. Robert Záruba slíbil něco namluvit přes video z ČT, ale jestli se to povede, to je ještě ve hvězdách. Soutěž bychom chtěli spustit do příštího VV. Usnesení 100/21: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KMK. Příloha 9: Anketa mezi členy ŠSČR Příloha 10: Monitoring médií za červen 17. Změna webu ŠSČR Aktuální informace ke změně webu ŠSČR zaslal J. Havlíček. Byly upřesněny smlouvy dle našich připomínek. Smlouva o dílo je k podepsání, servisní smlouva ke schválení, ještě je zapotřebí dojednat data plnění. Vývoj webu začal dle plánu. Je hotov návrh homepage včetně navigace. Dále i návrh titulní stránky tht Extraligy. Jsou programovány i verze pro mobilní zařízení. Proběhla schůzka s panem Paukertem, kde si dodavatel vyjasnil svoji roli vzhledem k databázi. Rozhodli jsme též o instalaci vývojového prostředí u společnosti Onebit, kde by měla být provozována i ostrá verze (www.onebit.cz). Vycházeli jsme z praktických zkušeností s touto firmou, které má pan Paukert i dodavatelská firma. Při analýze současného stavu webu jsme přišli na to, že složka diskuzního fóra je zavirovaná. Také je zapotřebí rozhodnout, zda budeme nadále poskytovat hosting pro krajské weby. Zabírají cca 2,5GB a některé nejsou aktivní. Vývoj prakticky ob den konzultuji s dodavatelem, tento pátek je schůzka v Českých Budějovicích ohledně návrhu některých obrazovek. Během víkendu připravím další návrhy, které se budou projednávat v úterý v Praze. V průběhu víkendu bych měl mít k dispozici odhad pracnosti od pana Paukerta. V první řadě se jedná o databázi soutěží, členskou databázi a databázi oddílů. Diskuze: myšlenka ohledně zrušení poskytování webhostingu krajským webům nepřichází v úvahu a ŠSČR bude krajům nadále webhosting zajišťovat.

13 Usnesení 100/22: VV ŠSČR schvaluje předloženou smlouvu s dodavatelem nového webu společností Litea Solution, s.r.o. Usnesení 100/23: VV ŠSČR pověřuje J. Havlíčka předložením návrhu smlouvy na webhosting společnosti Onebit. Usnesení 100/24: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu o změně webu ŠSČR. Úkol 100/12: Předložit návrh smlouvy na webhosting společnosti Onebit J. Havlíček. Příloha 11: Homepage preview Příloha 12: tht Extraliga preview 18. Zpráva předsedy KM Zprávu předsedy zaslal J. Havlíček. V KM SŠČR se právě schvalují propozice národních mistrovství a rozhoduje se o divokých kartách na MČR v rapid šachu. V průběhu turnajů v Českých Budějovicích jsem jednal s prezidentem Slovenského šachového svazu Františkem Jablonickým o možné vzájemné spolupráci v rámci mládežnických projektů, konkrétně Šachy do škol a Šachy a matematika. Také uvítal myšlenku uspořádat v rámci plánovaného celostátního kola Přeboru škol ve Zlíně mezinárodní konferenci na téma kolem mládeže, šachu a vzdělání. V průběhu víkendu bude předsedům krajských KM rozeslána pozvánka na rozšířenou KM ŠSČR, která se bude konat opět v Praze v sobotu 5. září. Na programu budou soutěže jednotlivců, družstev, olympiáda dětí a mládeže, projekty Šachy do škol, Podpora šachových kroužků. Současně bude o tomto víkendu rozeslán prvotní materiál k těmto tématům. Usnesení 100/25: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy KM. Úkol 100/13: Zajistit prostory na rozšířenou schůzi KM sekretariát. 19. Zpráva předsedy TMK Reprezentační úsek

14 Mitropa cup 2015: Zpráva o sportovních výsledcích družstev mužů a žen Michala Konopky byla uveřejněna na webu ŠSČR. Zpráva Michala Konopky o organizačních detailech soutěže Mitropa 2015 se zaměřením na rok 2016 je v příloze. Dále je přiloženo konečné vyúčtování soutěže Mitropa V této souvislosti navrhuje Michal Konopka dodatečnou odměnu ve výši 2500 Kč pro Vlastimila Babulu za předvedený výkon a vzorný přístup k soutěži. Rozpočtový výsledek akce to umožňuje v rámci původního rozpočtu soutěže. ME družstev 2015 v Reykjavíku: byla přihlášena obě družstva (muži a ženy) a byly objednány letenky pro celou výpravu (12 osob bez jména) Mnichov Reykjavík Mnichov. MS HD 20 v Khanty-Mansijsku neobsazujeme. Naši potenciální reprezentanti mají v termínu soutěže buď jiný šachový program, nebo je odradily náklady akce a komplikovaná doprava do místa soutěže. Mládež Zprávu za reprezentační úsek mládeže předkládá RTM David Kaňovský viz příloha. V polském Karpaczi proběhlo ME družstev do 18 let. Junioři skončili na pěkném 3. místě ze 14, juniorky na 7. místě a 9. místě (Světlá nad Sázavou) z 10 družstev. V den schůze VV bude v Pardubicích zahájeno 2. soustředění mládeže (IT a reprezentanti MS/ME). V projektu KTCM byl schválen projekt Libereckého kraje (záloha Kč k vyplacení). V projektech Jihomoravského kraje a kraje Vysočina ještě chybí doplnit drobné technické údaje, projekt Plzeňského kraje bude vhodné prodiskutovat na schůzce s krajskými představiteli. Veřejná diskuse na téma návrhu dlouhodobé koncepce práce s mládeží prakticky neprobíhá (snad kromě otázek soutěží družstev mládeže). Kromě převážně anonymní diskuse na novoborském serveru při jejím publikování a jedné nevýznamné poznámky na fóru webu ŠSČR nemám žádné další reakce (doplněno o reakci od P. Chrze). Bude nezbytné probrat tuto problematiku na schůzce s představiteli krajů. Úsek vzdělávání trenérů Byl vypsán a zveřejněn na webu ŠSČR další cyklus školení trenérů 2. třídy, zahájení V projektu ČOV Díky trenére uspěl v závěrečném vyhodnocení Pavel Benčo, který postoupil mezi posledních 30 trenérů z celkového počtu 1503 přihlášených. Usnesení 100/26: VV ŠSČR schvaluje zvýšení odměny V. Babulovi o Kč z úspory Mitropa Cupu. Usnesení 100/27: VV ŠSČR bere na vědomí zprávu předsedy TMK. Úkol 100/14: Proplatit zálohu projektu KTCM Libereckému kraji sekretariát Úkol 100/15: Zaslat výkaz výsledků z ME juniorských družstev na MŠMT sekretariát

15 Příloha 13: Organizační zpráva Mitropa cup 2015 Příloha 14: Zpráva o činnosti RTM duben červen 20. Různé Termín a místo 101. schůze VV 101. schůze VV ŠSČR se podle Plánu práce uskuteční 8. září v Brně. Hlavním tématem bude dlouhodobá koncepce reprezentace. 21. Závěr V. Novotný poděkoval všem za účast a ukončil schůzi ve 23: Zapsal: František Štross Ověřil: Viktor Novotný Soupis nových úkolů: Úkol 100/1: Upravit zápis z 99. schůze VV sekretariát Úkol 100/2: Aktualizovat rozpisy lig STK, KM. Úkol 100/3: Vyžádat si stanovení postupujícího do 1. ligy družstev mládeže 2015/2016 od KŠS Vysočina KM ŠSČR. Úkol 100/4: Vrátit odvolací poplatek ŠK Světlá nad Sázavou sekretariát. Úkol 100/5: Zveřejnit návrh koncepce soutěží dospělých na webu ŠSČR sekretariát. Úkol 100/6: Vyplnit dotazník ECU k ŠdŠ sekretariát Úkol 100/7: Aktualizovat zápis ŠSČR ve veřejném rejstříku po odchodu M. Šindeláře a P. Buchníčka z VV sekretariát Úkol 100/8: Zaslat žádost o změnu federace A. Matsenka na FIDE sekretariát. Úkol 100/9: Zaslat předloženou koncepci, statut a směrnici rozhodčích na kraje k připomínkování KR. Úkol 100/10: Publikovat vzorové stanovy a rozeslat je oddílům sekretariát.

16 Úkol 100/11: Předložit smlouvu s Galerií Dolmen k podpisu hospodář. Úkol 100/12: Předložit návrh smlouvy na webhosting společnosti Onebit J. Havlíček. Úkol 100/13: Zajistit prostory na rozšířenou schůzi KM sekretariát. Úkol 100/14: Proplatit zálohu projektu KTCM Libereckému kraji sekretariát Úkol 100/15: Zaslat výkaz výsledků z ME juniorských družstev na MŠMT sekretariát Přílohy: Příloha 1: Zápis z 99. schůze VV Příloha 2: Odvolání ŠK Světlá nad Sázavou Příloha 3: Návrh koncepce soutěží dospělých Příloha 4: Administrativní práce komisí Příloha 5: Přestupy k Příloha 6: Registrace cizinců k Příloha 7: Stav hospodaření ŠSČR k Příloha 8: Smlouva s Galerií Dolmen Příloha 9: Anketa mezi členy ŠSČR Příloha 10: Monitoring médií za červen Příloha 11: Homepage preview Příloha 12: tht Extraliga preview Příloha 13: Organizační zpráva Mitropa cup 2015 Příloha 14: Zpráva o činnosti RTM duben červen

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Němčice u Kolína, 03. 12. 2015; čas jednání 11:15-18:10 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, M. Komárek, R. Novák, P. Ticháček,

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 08. 10. 2015; čas jednání 15:00-19:57 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák Omluven:

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Beroun, 07. 04. 2015; čas jednání 15:00-20:29 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

Zápis ze setkání VV ŠSČR s KŠS Pardubice,

Zápis ze setkání VV ŠSČR s KŠS Pardubice, Zápis ze setkání VV ŠSČR s KŠS Pardubice, 17. 7. 2016 Přítomni: Viktor Novotný (VV + ŠSLK), Marek Vokáč (VV), Martin Petr (VV), Jan Malec (VV), Jiří Havlíček (VV), Jan Hruška (PŠS), Ladislav Sýkora (JŠS),

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 4. 12. 2014; čas jednání 16:00-20:40 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

KONKURZY NA POŘÁDÁNÍ POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ V ROCE 2017

KONKURZY NA POŘÁDÁNÍ POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ V ROCE 2017 KONKURZY NA POŘÁDÁNÍ POSTUPOVÝCH SOUTĚŽÍ V ROCE 2017 Všeobecné podmínky pro pořadatele soutěží: Zájemci o uspořádání soutěží odešlou svoji přihlášku do konkurzu do 31. prosince 2016. V přihlášce uveďte:

Více

Zápis z 94. schůze VV ŠSČR

Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Praha, 6. ledna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Milan Šindelář, Petr Buchníček, Petr Pisk Hosté: Jiří Kejval (předseda ČOV), Jan

Více

Zápis ze 72. schůze VV ŠSČR v Havlíčkově Brodu 30. 6. 2012

Zápis ze 72. schůze VV ŠSČR v Havlíčkově Brodu 30. 6. 2012 Zápis ze 72. schůze VV ŠSČR v Havlíčkově Brodu 30. 6. 2012 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Záruba, Jiří Krejnický, Petr Buchníček Omluveni: Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský

Více

Ekonomická směrnice ŠSČR

Ekonomická směrnice ŠSČR Ekonomická směrnice ŠSČR Obsah: PREAMBULE A) ROZPOČET ŠSČR B) FINANCOVÁNÍ C) DAŇOVÝ SYSTÉM D) ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY, SPRÁVNÍ A JINÉ POPLATKY, NÁHRADY A ODMĚNY F) PLATNOST SMĚRNICE Přílohy směrnice: D1) ČLENSKÉ

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013

Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013 Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Jiří Kadeřábek, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Jiří Krejnický, Petr Buchníček Omluven: Petr Záruba

Více

5. Reprezentace. Cíl: r.2050 český mistr světa

5. Reprezentace. Cíl: r.2050 český mistr světa 5. Reprezentace Cíl: r.2050 český mistr světa Tématem pověřen generální sekretář svazu Marek Vokáč. Projekty nezahrnují dlouhodobý výhled, který by akceptoval návrhy ČK a věnují se pouze letošnímu roku.

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 05. 05. 2015; čas jednání 16:08-18:38 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T.

Více

Ekonomická směrnice Šachového svazu České republiky

Ekonomická směrnice Šachového svazu České republiky - 1 - Ekonomická směrnice Šachového svazu České republiky Obsah: PREAMBULE A) ROZPOČET ŠSČR B) FINANCOVÁNÍ C) DAŇOVÝ SYSTÉM D) POPLATKY A NÁHRADY E) ODMĚŇOVÁNÍ F) PLATNOST SMĚRNICE Přílohy směrnice: D1)

Více

Návrh na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR

Návrh na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR Návrh na změnu Ekonomické směrnice ŠSČR Vzhledem k nesouladu dosavadního článku 2.3. přílohy D1) Ekonomické směrnice ŠSČR se Soutěžním řádem ŠSČR se navrhuje změna a doplnění tohoto článku, dále pak se

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 19 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 19 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 19 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 05. 04. 2016; čas jednání 15:00 20:00 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, P.

Více

1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ekonomická směrnice České boxerské asociace

1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ekonomická směrnice České boxerské asociace 1. ÚVOD Ekonomická směrnice České boxerské asociace (dále jen ES) vychází ze znění platných zákonů a je závazným dokumentem, který stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky v působnosti ČBA

Více

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 7. jednání

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 7. jednání ZÁPIS z 7. jednání konaného dne 17. 10. 2016 v 18:00 hod. salónek HF, Hotel Fabrika, Humpolec Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Zapsal: Přizváni: Petr Ditrich, Michal Hanuš, Pavel Jozek Pavel Chadim, Marek

Více

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Ostrava, 3. 5. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Buchníček (pověřen zastupováním SKŠ), Ladislav Palovský (od 14:00) Hosté: František

Více

Zápis z 95. schůze VV ŠSČR

Zápis z 95. schůze VV ŠSČR Zápis z 95. schůze VV ŠSČR Brno, 10. února 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba. Hosté: František Štross (generální sekretář ŠSČR), Jan

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 7/2015 z jednání VV dne 6. 5. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav Borovský

Více

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 2/2013

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 2/2013 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE Telefon/fax : 466 300 964 e-mail: kspce.cstv@quick.cz IČO 70926344 Bankovní spojení: Č.S. A.S. Č.Ú. 1206352399/0800 KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis

Více

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 1. jednání

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 1. jednání ZÁPIS z 1. jednání Výkonného výboru České baseballové asociace konaného dne 11. 1. 2017 v 18:00 hod. salónek HK, hotel Kotyza, Humpolec Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Zapsal: Přizváni: Petr Ditrich,

Více

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Pavel Štefka, Josef Kozel Omluven: - Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů a usnesení Výboru RSHb (od poslední řádné schůze Výboru RSHb) 2. Rekapitulace

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně. Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová.

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně. Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová. Z á p i s ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně Přítomni: Omluveni: Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová. Kupová, Koblížek, John, Matyášová

Více

Zápis ze 109. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 109. schůze VV ŠSČR Zápis ze 109. schůze VV ŠSČR Zlín, 21. června 2016 Přítomni: Viktor Novotný, Rostislav Svoboda, Jan Malec, Martin Petr, Jiří Havlíček Omluveni: Marek Vokáč, Petr Pisk Hosté: František Štross (generální

Více

Zápis z 90. schůze VV ŠSČR

Zápis z 90. schůze VV ŠSČR Zápis z 90. schůze VV ŠSČR Pardubice, 15. 7. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté:

Více

DR: Ing. S. Pacinda,Ph.D., J. Strouhal, Ing. L.Štekl, D. Pečenka-částečně - omluven: P. Hep

DR: Ing. S. Pacinda,Ph.D., J. Strouhal, Ing. L.Štekl, D. Pečenka-částečně - omluven: P. Hep Usnesení 9 2016 ze zasedání výkonného výboru Východočeského oblastního tenisového svazu zvoleného mimořádnou valnou hromadou dne 24. října 2015 v Ústí n. Orl, které se konalo dne 2. září 2016 od 8:30 hodin

Více

Zápis ze 76. schůze VV ŠSČR v Brně 3. 12. 2012

Zápis ze 76. schůze VV ŠSČR v Brně 3. 12. 2012 Zápis ze 76. schůze VV ŠSČR v Brně 3. 12. 2012 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Jiří Kadeřábek, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Jiří Krejnický, Petr Buchníček Omluven: Petr Záruba

Více

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Brně

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Brně ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6-Břevnov Z Á P I S ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 16. 1. 2014 v Brně Přítomni: Omluveni: Petr Vaňura, Naděžda Dobešová,

Více

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE e-mail: pko.cus@seznam.cz IČO 70926344 Bankovní spojení: Č.S. A.S. Č.Ú. 1206352399/0800 KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 z 6. zasedání

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č.11/2015 z jednání VV dne 19. 8. 2015 Místo jednání: Zbraslavice, Areál Kempu mládeže ČSRU Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav

Více

Zápis z 98. schůze VV ŠSČR

Zápis z 98. schůze VV ŠSČR Zápis z 98. schůze VV ŠSČR Havlíčkův Brod, 22. května 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček, Milan Šindelář Hosté: František

Více

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 4. jednání

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 4. jednání ZÁPIS z 4. jednání konaného dne 23. 5. 2016 v 18:00 hod. salónek HF, Hotel Fabrika, Humpolec Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Zapsal: Přizváni: Petr Ditrich, Michal Hanuš, Pavel Chadim, Pavel Jozek, Marek

Více

Kanice 221, 664 01 Bílovice nad Svitavou. ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU datum: 14. 2. 2012 místo: Fryčajova 37, Brno

Kanice 221, 664 01 Bílovice nad Svitavou. ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU datum: 14. 2. 2012 místo: Fryčajova 37, Brno ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU datum: 14. 2. 2012 místo: Fryčajova 37, Brno Přítomni: Radim Vašík, František Košvica, Kateřina Nedbalcová Nepřítomni: - Zapisovatel: Roman Vašík Výkonný výbor je usnášeníschopný

Více

12/11 3.3 VSP ČSPS provedl výběrové řízení na organizátory soutěží řízených VSP ČSPS následovně: Semifinále MČR družstev Morava

12/11 3.3 VSP ČSPS provedl výběrové řízení na organizátory soutěží řízených VSP ČSPS následovně: Semifinále MČR družstev Morava Přítomní: Petr Ryška, Petr Adamec, Luboš Imryšek, Petr Vodák, Andrea Balášová Omluveni: Hosté: Schůzi zahájil a řídil: Petr Ryška předseda sekce plavání Program: 1. Kontrola zápisu 2. Reprezentace, SCM,

Více

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 ČLENSTVÍ VE FAČR a struktura dělení členských příspěvků Členství a struktura dělení ČP Na 13. řádné valné hromadě FAČR byly přijaty nové stanovy,

Více

SDRUŽENÍ KORESPONDENČNÍHO ŠACHU V ČESKÉ REPUBLICE

SDRUŽENÍ KORESPONDENČNÍHO ŠACHU V ČESKÉ REPUBLICE SDRUŽENÍ KORESPONDENČNÍHO ŠACHU V ČESKÉ REPUBLICE Zápis ze schůze Řídicí komise SKŠ v ČR konané ve dnech 11. 12. 11. 2016 v pensionu Josefina, Nad Bořislavkou 355/34, 162 00 Praha 6 Vokovice Přítomni:

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Dne: Přítomni: Omluven: 13.10.2014, Sirákov Dita Dvořáková, Petr Videcký, Radek Číž, Petr Novák Michal Balhárek Program jednání: 1. Stávající úkoly 2. Nové úkoly

Více

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 5. jednání

Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 5. jednání ZÁPIS z 5. jednání Výkonného výboru České baseballové asociace konaného dne 30. 6. 2016 v 18:00 hod. zasedací místnost, ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, Praha 4 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Zapsal:

Více

Zápis z jednání Komise rozhodčích

Zápis z jednání Komise rozhodčích Zápis z jednání Komise rozhodčích konaného dne 19. Ledna 2013 v Mírové u Karlových Varů 10:00 hod. - 17:00 hod. Přítomni: Hosté: J. Dutka, M. Sachl ml., V. Pavlík D. Lechnýř, I. Králík, S. Vrátná Úvod:

Více

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J Zápis jednání Výkonného výboru RSHb Čechy Východ konaného dne 12.10.2016 v Pardubicích, ul. K Vinici 1901 Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Petr Špaček Omluven: Pavel Štefka Host:

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov STATUT RADY MLÁDEŽE ČVS Číslo směrnice: 14/2011 Směrnice kategorie: A Schváleno: Správní radou ČVS dne 20. července 2011 Účinnost od:

Více

Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Výkonného výboru SNH, které se konalo 20. března 2015 v Plzni

Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Výkonného výboru SNH, které se konalo 20. března 2015 v Plzni Svaz národní házené Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Výkonného výboru SNH, které se konalo 20. března 2015 v Plzni Přítomni: J. Cedidlo, I. Toman, J. Holý, Ing. M. Jelen, V. Šmídlová, M. Leugner, K. Schwarzer,

Více

ZÁPIS. z 59. schůze výkonného výboru Šachového svazu České republiky v Brně 13. 9. 2010

ZÁPIS. z 59. schůze výkonného výboru Šachového svazu České republiky v Brně 13. 9. 2010 - 1 Komuniké z 59. schůze VV ŠSČR: VV ŠSČR na své 59. schůzi dne 13. 9. 2010 v Brně, mj.: 1. schválil změny Soutěžního řádu ŠSČR, 2. vyslovili pro volbu prezidenta ECU podporu týmu A. Yaziciho, 3. vzal

Více

STATUT KOMISE PROPAGACE A MARKETINGU ČNS

STATUT KOMISE PROPAGACE A MARKETINGU ČNS STATUT KOMISE PROPAGACE A MARKETINGU ČNS Vydal: Komise propagace a marketingu ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 28. 10. 2014 1 ORGANIZAČNÍ STATUT Komise propagace a marketingu (dále jen Komise)

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Zápis z 10. jednání Výkonného výboru ČNS

Zápis z 10. jednání Výkonného výboru ČNS Zápis z 10. jednání Výkonného výboru ČNS konaného dne 3.12.2013 v Praze 16.00-21.00 hodin Účastníci Výkonný výbor Sekretář Dozorčí rada Hosté Omluveni Kamil Kleník,Vlastimil Pabián, Ivan Králík, Vlastimil

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 8. března 2016

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 8. března 2016 ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2 TEL. 224 266 235, 224 266 241 - WWW.CSOL.CZ Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 8. března 2016 Účast: Br. Pavel Budinský,

Více

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 19. ledna 2016 od 17:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň - jih. Termín:

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 19. ledna 2016 od 17:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň - jih. Termín: Zápis z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 19. ledna 2016 od 17:00 hod na kanceláři OSH Plzeň - jih 1) Zahájení Starosta OSH přivítal přítomné a zahájil jednání v 17:00hod - Program dnešního jednání 2)

Více

Zápis z 84. schůze VV ŠSČR

Zápis z 84. schůze VV ŠSČR Zápis z 84. schůze VV ŠSČR Praha, 15. 10. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Petr Buchníček, Jiří Krejnický Hosté: František Štross Omluveni: Ladislav

Více

Z á p i s č. 1/2015. z 1. zasedání P-ČSOS, které se konalo dne v Praze na Strahově

Z á p i s č. 1/2015. z 1. zasedání P-ČSOS, které se konalo dne v Praze na Strahově Z á p i s č. 1/2015 z 1. zasedání, které se konalo dne 21. 1. 2015 v Praze na Strahově Přítomni: Omluven: Host: Kamenický, Matějů, Klimpl, Škoda, Pospíšek, Vystavěl, Jirásek, Šubrt Zřídkaveselý Jiří Kejval

Více

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

Kanice 221, 664 01 Bílovice nad Svitavou ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU

Kanice 221, 664 01 Bílovice nad Svitavou ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU datum: 5. 6. 2012 místo: Fryčajova 37, Brno Přítomni: Radim Vašík, František Košvica, Kateřina Nedbalcová Nepřítomni: - Zapisovatel: Radim Vašík Výkonný výbor je usnášeníschopný

Více

Český baseballová asociace. ZÁPIS z 9. jednání

Český baseballová asociace. ZÁPIS z 9. jednání ZÁPIS z 9. jednání Českého baseballová asociace konaného dne 21.9.2015 v 17:30 hod. salónek,hotel Kotyza,Humpolec Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Zapsal: Přizváni: Petr Ditrich, Pavel Chadim, Pavel Jozek,

Více

FBS Olomouc, z. s. Zápis z jednání Valné hromady sportovního klubu. FBS Olomouc, o. s., Sukova 4, Olomouc IČO:

FBS Olomouc, z. s. Zápis z jednání Valné hromady sportovního klubu. FBS Olomouc, o. s., Sukova 4, Olomouc IČO: Zápis z jednání Valné hromady sportovního klubu FBS Olomouc, o. s., Sukova, 77900 Olomouc IČO: 658798 Program jednání: Zahájení valné hromady Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady Volba

Více

Zápis z konference ČMGS z 21.3.2015 v Jabloňově u Velkého Meziříčí

Zápis z konference ČMGS z 21.3.2015 v Jabloňově u Velkého Meziříčí 1/ Úvod Zápis z konference ČMGS z 21.3.2015 v Jabloňově u Velkého Meziříčí Prezident ČMGS Tomáš Navrátil zahájil konferenci ČMGS v 9:28 hod po obdržení informace o počtu delegátů. 2/ Volba mandátové komise

Více

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S.

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. 1 Úvod 1. Dle stanov Českého svazu kolečkového bruslení, z.s. (dále jen ČSKB) jsou definovány tyto orgány: a) členská

Více

Zápis z 1.jednání Výkonného výboru konaného dne 19.01.2006 v Praze

Zápis z 1.jednání Výkonného výboru konaného dne 19.01.2006 v Praze Zápis z 1.jednání Výkonného výboru konaného dne 19.01.2006 v Praze Účastníci Výkonný výbor Sekretář Dozorčí rada Hosté O mluveni Gerhard Knop, Martin Maršálek, Martin Frélich, Vlastimil Pabián Dalibor

Více

Zápis z Výroční valné hromady Českého svazu mužského lakrosu konané dne 14. února / 8

Zápis z Výroční valné hromady Českého svazu mužského lakrosu konané dne 14. února / 8 Český svaz mužského lakrosu Rektorská 9 108 00 Praha 10 IČO 00406732 DIČ CZ-00406732 Zápis z Výroční valné hromady Českého svazu mužského lakrosu konané dne 14. února 2009 od 17.00 hod. v zasedací místnosti

Více

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Brno, 21. dubna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální sekretář

Více

Svaz kulturistiky a fitness České republiky Zámecký okruh 8, Opava - tel.: , fax:

Svaz kulturistiky a fitness České republiky Zámecký okruh 8, Opava - tel.: , fax: Z Á P I S - 02/2010 ze 2. zasedání VV SKFČR, ze dne 02.03.2010 (od 11:00) v Praze Přítomni: František Porteš, Ing. Martin Jebas, Vjačeslav Vinogradov, Bc. Lukáš Roubík, Tomáš Dluhoš, sekretář - Martin

Více

Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR 68. schůze VV ŠSČR, Praha, 7. 2. 2012 1 Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Jarmila Voráčková, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Petr Buchníček, František Štross.

Více

Zápis č. 2 /2012 ze schůze VV ČBaS dne 27. 3. 2012

Zápis č. 2 /2012 ze schůze VV ČBaS dne 27. 3. 2012 Zápis č. 2 /2012 ze schůze VV ČBaS dne 27. 3. 2012 Místo konání: Praha - Strahov Přítomni: Musil, Škácha, Osička, Nováková, Kotyza, Vorel, Procházková, Jurka, Scheiner, Drašnar, Fruehauf, Vokoun, Pavelka

Více

Žádost o neinvestiční dotaci na rok 2017 z programu státní podpory sportu

Žádost o neinvestiční dotaci na rok 2017 z programu státní podpory sportu Žádost o neinvestiční dotaci na rok 2017 z programu státní podpory sportu ŽÁDOST K PROGRAMU Název poskytovatele dotace: Evidenční číslo: Dotační dotační program: MŠMT SPORT-V-0045/2017 Program V - Činnost

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2012

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2012 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2012 Dne: 4.6.2012 Přítomni: David Divoka, Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Jaromír Petřek Omluveni: Aleš Zwettler ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2016 M L Á D E Ž

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2016 M L Á D E Ž Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2016 M L Á D E Ž 4. 1. 2016 OBSAH: Adresář členů VV str. 2 Všeobecná ustanovení str. 3 Krajský přebor jednotlivců Kategorie U19, U17 str. 4 Krajský přebor

Více

Ústecký krajský šachový svaz Zápis z konference ÚŠS roku 2011 strana 1 / 7

Ústecký krajský šachový svaz Zápis z konference ÚŠS roku 2011 strana 1 / 7 Ústecký krajský šachový svaz Zápis z konference ÚŠS roku 2011 strana 1 / 7 Z á p i s z konference Ústeckého krajského šachového svazu roku 2011 konané dne 21.1.2011 v Teplicích Konference byla zahájena

Více

Zápis z 96. schůze VV ŠSČR

Zápis z 96. schůze VV ŠSČR Zápis z 96. schůze VV ŠSČR Praha, 26. března 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Záruba, Jiří Havlíček, Milan Šindelář Hosté: František Štross (generální

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

Zápis ze 101. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 101. schůze VV ŠSČR Zápis ze 101. schůze VV ŠSČR Brno, 8. září 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Záruba, Jiří Havlíček Omluven: Petr Pisk Hosté: František Štross (generální sekretář ŠSČR),

Více

Zápis ze 103. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 103. schůze VV ŠSČR Zápis ze 103. schůze VV ŠSČR Praha, 24. listopadu 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Jan Malec, Petr Pisk Hosté: František Štross (generální sekretář ŠSČR), Jan

Více

S T A N O V Y HC WIKOV HRONOV

S T A N O V Y HC WIKOV HRONOV S T A N O V Y HC WIKOV HRONOV Schválené valnou hromadou dne 19. 5. 2009 HC Wikov Hronov o.s. je společenskou organizací s právní subjektivitou, která sdružuje aktivní hráče ledního hokeje a další sportovce

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Zápis ze 66. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 66. schůze VV ŠSČR Zápis ze 66. schůze VV ŠSČR Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Petr Buchníček, Jarmila Voráčková, Jaroslav Benák, Petr Pisk. Hosté: František Štross, Jitka

Více

Hospodaření a účtování v ČNS

Hospodaření a účtování v ČNS Hospodaření a účtování v ČNS Směrnice č.1/2014 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2014 Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaření a účtování ČNS se řídí touto

Více

K jednotlivým bodům shora uvedeného programu:

K jednotlivým bodům shora uvedeného programu: Z á p i s z valné hromady Západočeského badmintonového svazu, o.s. konané 3. června 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni: zástupci

Více

B. EKONOMICKÁ OBLAST. Hospodaření sdružení se dělí do úseků s následujícím přidělením zodpovědnosti:

B. EKONOMICKÁ OBLAST. Hospodaření sdružení se dělí do úseků s následujícím přidělením zodpovědnosti: FUTSAL SÁ LO V Ý FO TB AL HOSPODÁŘSKÁ SMĚRNICE 1 Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává HOSPODÁŘSKOU SMĚRNICI platnou pro soutěže pořádané v rámci ČFSF s platností od 1. 9.

Více

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Základními dokumenty, které řeší otázku organizačního a obsahového zabezpečení soutěží je Soutěžní řád moderní

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 3 v mandátním období 2014 2018

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 3 v mandátním období 2014 2018 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 3 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 6. 8. 2014; čas jednání 16:00-20:30 Přítomni: D. Kantor, M. Komárek, J. Kozel, T. Macko, R. Novák Omluveni:

Více

Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013

Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013 Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tato pravidla mohou být změněna pouze Valným shromážděním (General Assembly - GA) na základě doporučení

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 28. PROSINCE 2013, JIHLAVA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 28. PROSINCE 2013, JIHLAVA ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 28. PROSINCE 2013, JIHLAVA 1. Správní rada Asociace malého fotbalu České republiky, o. s. (dále jen jako SR ) schválila program jednání

Více

Zasedání Výkonného výboru OFS Přerov

Zasedání Výkonného výboru OFS Přerov Okresní fotbalový svaz Přerov IČ 01540319 Sídlo: Petřivalského 1,750 02 Přerov Tel./fax: 581 207 000 e-mail: ofs@raz-dva.cz www.ofsprerov.cz Bankovní spojení: 153451945/0300 Zasedání Výkonného výboru OFS

Více

Zápis z 83. schůze VV ŠSČR

Zápis z 83. schůze VV ŠSČR Zápis z 83. schůze VV ŠSČR Brno, 10. 9. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček, Petr Záruba Hosté: František Štross Omluveni:

Více

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:15 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Tomáš Kovář,

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Místo a termín: Plzeň, hotel Marriott, 23. 9. 2012; čas jednání 11:00-15:00 Přítomni: J. Kozel, J. Donauschachtl, V. Řezáč, J. Badzik,

Více

Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram

Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram Datum konání: 13. ledna 2016 Čas zahájení: 14 hodin Místo: zasedací místnost MěU Příbram, Tyršova 108, 261 19 Přítomni: 12 členů

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 1. 6. 2015 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení Jihočeská krajská asociace ČSOS (JčAOS)

Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení Jihočeská krajská asociace ČSOS (JčAOS) Datum: 16. prosince 2011 Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení Jihočeská krajská asociace ČSOS (JčAOS) Místo: České Vrbné 2207, 370 11 České Budějovice Účast: ACB ABK České Budějovice Šumava

Více

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s. Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s. 1. 2. 2014, Praha, Hotel Svornost Přítomní členové výboru: Z. Coufalová, R. Dacejová, L. Jánský, R. Kopecká, K. Másilková, L. Richterová, V. Kracíková

Více

Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru

Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru Účastníci Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru konaného dne 19.12.2006 v Praze Výkonný výbor Martin Maršálek, Vlastimil Pabián, Gerhard Knop, Ivan Králík, Martin Frélich, Aleš Opravil Sekretář Dalibor Nováček

Více

Svaz národní házené. Z Á P I S č. 1/2010. ze zasedání VV SNH, které se konalo 10. února 2010 od 9:30 hod. Praha Strahov

Svaz národní házené. Z Á P I S č. 1/2010. ze zasedání VV SNH, které se konalo 10. února 2010 od 9:30 hod. Praha Strahov Svaz národní házené Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539929 telefon a fax 220513274, telefon (GSM brána) 603646441, mobil 721820755, sekretář: Luboš Dlouhý e-mail: narodnihazena@cstv.cz

Více

Soutěžní řád Českého svazu karate

Soutěžní řád Českého svazu karate ČESKÝ SVAZ KARATE SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE stk@czechkarate.cz www.czechkarate.cz www.karaterec.com Směrnice STK ČSKe č. 1/2014 Soutěžní řád Českého svazu karate Obsah Část první... - 3 - Úvodní ustanovení

Více

INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017

INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017 INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017 Vážení předsedové volejbalových oddílů, odpovědní pracovníci družstev a ostatní zájemci o působení v okresních soutěžích Frýdku Místku, věnujte prosím pozornost

Více

KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY

KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY Senovážné náměstí 23, Praha 1, PSČ 112 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SCHVÁLENÝ PREZÍDIEM KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY DNE 15. 10. 1999 DOPLNĚNÝ ZMĚNAMI SCHVÁLENÝMI HLASOVÁNÍM PREZÍDIA KUK

Více

Zápis z valné hromady, konané dne v Ostravě

Zápis z valné hromady, konané dne v Ostravě ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE Oblast Severní Morava 702 00 OSTRAVA Mor. Ostrava, Vítkovická 3083/1 TEL. 596 617 191, 733 553 177 E-mail:basketsm@seznam.cz Všechny údaje o basketu na Severní Moravě najdete

Více

Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016

Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016 Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016 Česká softbalová asociace přišla v roce 2013 s novým motivačním programem Staň se rozhodčím softballu. Projekt vychází ze snahy vytvořit motivační prostředí

Více

VNITŘNÍ USTANOVENÍ KLeM ČR

VNITŘNÍ USTANOVENÍ KLeM ČR Svaz modelářů České republiky Klub leteckých modelářů České republiky VNITŘNÍ USTANOVENÍ KLeM ČR platí od r. 2014 Tímto vydáním se ruší předcházející Vnitřní ustanovení platné od r. 2010 Obsah 1. KLUB

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Článek 1 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) 2) Soutěže se hrají podle platného

Více