INŽENÝRSKÁ ODYSSEA BESÍDEK ANEB INŽENÝRSKÁ KYBERKULTURA S UMĚLECKÝM PATOSEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INŽENÝRSKÁ ODYSSEA BESÍDEK ANEB INŽENÝRSKÁ KYBERKULTURA S UMĚLECKÝM PATOSEM"

Transkript

1 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ 22 l i s t o p a d INŽENÝRSKÁ ODYSSEA BESÍDEK ANEB INŽENÝRSKÁ KYBERKULTURA S UMĚLECKÝM PATOSEM Zajímavou fúzi, týkající se využití volného času, provedl Český svaz stavebních inženýrů, když se spojil s Obcí architektů a pozval její členy na představení s názvem Inženýrská Odyssea besídek. Pořadatelé nekonvenčního nápadu jistě netušili, jak skvěle se jim v podání hvězdného obsazení divadla Sklep podaří naplnit její obsah. Mimořádné celovečerní divadelní představení se totiž vrhlo na využití moderních technologií, které tvoří nedílnou součást dnešního bytí. Inženýrské myšlenky tak roztočily půldruhé hodiny trvající proud zábavy, který přinášel jeden neotřelý skeč za druhým. Přinesl však také jedno neúprosné zjištění: jazyk kultury se přizpůsobuje technologiím.

2 2. STRANA INŽENÝRSKÁ ODYSSEA BESÍDEK IS 22 / 2006 způsobem skladbu svého večerního hereckého rituálu. Odstaví do off, co právě nefrčí, naopak zprovozní hit současnosti. Hraná představení jsou ustavičně pod nadvládou on-line společenských parametrů a neustále tak vyzařují svou aktuálností. Ideální kyberkulturní myšlenka. Modularita uvedeného představení Poslední dvě dekády prošly transformací, kterou nemohli předpovědět ani spisovatelé science fiction v padesátých letech minulého století. Slova jako internet, multimédia, interaktivita, bioinženýrství, umělá inteligence, kyberprostor, nano- a giga prezence, digitální technologie či virtuální architektura ukazují, že náš svět jako kultura a civilizace prochází rozsáhlou a stěží popsatelnou, ale přitom nezpochybnitelnou mutací. High-technology versus kultura Změny v současné civilizaci a kultuře jsou vázány na změny techniky, která je od svého vzniku spjata s uměním. Pro antické Řeky neexistovalo zvláštní slovo pro řemeslné dovednosti, technologie, a zvláštní slovo pro umění. Slovo techné obsahovalo oba tyto významy. Kyberkultura dneška se vyznačuje nástupem digitálních technologií. Tato povodeň novosti měla svůj počátek v oblasti počítačů, informatiky a genetiky. Na přelomu dvou století se z ní vytváří nová kulturně - civilizační realita, postupně nahrazující předchozí mutace Inženýrská Odyssea besídek svým scénářem do určité míry připomínala modularitu podnikových informačních systémů. Asi si kladete otázku: v čem? Jeden z moderních trendů současnosti je založen na přidávání či odebírání jednotlivých aplikačních modulů, ze kterých se skládá příslušný systém a jejichž složení může dotyčný podnik ovlivňovat dle svých potřeb. Stejně tak mohou protagonisté Odyssey pozměňovat dílčím

3 IS 22 / 2006 INŽENÝRSKÁ ODYSEA BESÍDEK 3. STRANA tzv. Facility management, jsou této budově poskytovány. Jasným důkazem je skutečnost, že se objekt dosud nesložil pod salvami smíchu, kterými ho v jeho útrobách velmi často častují návštěvníci tamních představení. Ani Odyssea neporušila danou tradici. Totiž to, že plný sál svými nespoutanými reakcemi na poskytnutý humor ani trochu nenarušil statiku dané nemovitosti Co více dodat k úrovni českého stavebnictví. Bohumír Kotora Foto: Alexandra M. Videmannová komunikace. Sumárně řečeno: kyberkultura vyjadřuje vzestup nového univerza, odlišného od předchozích kulturních forem. Když dnes mluvíme o high-technology, zdaleka se nejedná jen o vyšší stupeň efektivity nebo produktivity při jejich využití. Tyto technologie mají mnohem blíže k povaze umělecké produkce, jsou ekologicky šetrnější, flexibilnější, rozevírají vějíř uměleckých alternativ. V high-technology začíná splývat technologie a umění, vytváří se i nová logika umělecké produkce a estetika. Stavební vizitka Divadlo Sklep sídlí v nenápadném přízemním objektu na Praze 4. Je pozoruhodné, jaké kvalitní služby, Zápis z jednání ROA dne Přítomni: Ak. arch. Fuchs, ing. arch. Haman, ing. arch. Mastný, Doc. ing. arch. Mojžíš, ing. arch. Krejčí, ing. arch. Parma, sl. Rafajová, ing. arch. Kopečný. Za DR OA: Ing. arch. Melichar, ing. arch. Galan Omluveni: ing. arch. Kotík, ing. arch. Štulc, ak. arch. Čejka, ing. arch. Šafář, ing. arch. Všetičková. Program jednání 1.Schválení navrženého programu a kontrola plnění úkolů z minulého jednání. 2. Salon OA č. 9 - aproximativní rozpočet a stav po odevzdání prací 3. GP OA Zvací dopisy pro porotce a jejich adresy od ROA, zajištění produkce GP - projednání nabídky FOIBOS a.s. 4. Stěhování sekretariátu - skladové prostory a náklady s tím spojené 5. Časopis Architekt 6. Různé a) Ing.arch.Šafář - možnost navrhovat kandidáty na cenu ministra kultury, cenu při příležitosti 28.října atp. b) Zveřejnění čestných členů OA v Architektu c) Ing.ak.arch.Štulc - Porušení autorského zákona z pořádané soutěže pro farmu v Číně d) Zajištění podpisových vzorů pro účet OA v Ostravě, nyní není možné provádět úhrady z Prahy. Podpisový vzor má jen ing.arch.chválek e) Ing.arch.Melichar - zřízení oficiální pobočky v Brně (bez finančních nákladů) f) J. Horský g) www stránky h) Finanční stav i) Pracovní náplně 1. Zahájení Zahájení ROA provedl ing.arch. Haman. Přistoupilo se

4 4. STRANA ROA + BEST OF REALITY IS 22 / 2006 ke schválení navrženého programu. Schváleno 8/0/0 2. Salon OA č.9 Aproximativní rozpočet a stav po odevzdání. K bodům z minulého zápisu: Byla požádána pí Iva Brunclíková o předložení rozpočtu. Ten byl přednesen. Smlouvy budou uzavírány i na společnost Architekt OA, s.r.o. 3. GP OA 2007 Zvací dopisy pro porotce a jejich adresy od ROA, zajištění produkce GP, projednání nabídky FOIBOS a.s. Ing. arch. Haman informuje o pořádání GP OA navrhuje k hlasování další postup při pořádání dalších ročníků dle původních podmínek. Katalog a film musí být hotov do , kdy bude vernisáž. ROA odsouhlasila 7/1/0. 4. Stěhování sekretariátu Skladové prostory a náklady s tím spojené. Ing. arch. Haman seznamuje s jednáním Dozorčí rady OA z a ing. arch. Melichar seznamuje s vyřazením části nábytku a vybavení. Část byla uložena u člena Dozorčí rady OA ing. arch. Galana. Dále bylo hlasováno o rozšíření nebytových prostor o sklepní skladové. Následovalo jednání o pronajatých výkladcích. Ak.arch.Fuchs se nabídnul, že se bude starat o jejich využití.. 5. Časopis Architekt Časopis Architekt má uzavřenou smlouvu s Mgr. Macháčkem do na vedení redakce. Další postup bude projednán zvolenými zástupci ROA (Haman, Štulc, Parma) dne v sekretariátu OA od hodin. 6. Různé : a) ing.arch.šafář - možnost navrhovat kandidáty na cenu ministra kultury, cenu při příležitosti 28. října. Navrhování těchto jmen bude ROA projednávat a prostřednictvím předsedy budou tato jména navrhována na MK. b) Zveřejnění čestných členů OA v Architektu Bude zpracováno a publikováno v časopisu Architekt. c) ing.ak.arch.štulc - Porušení autorského zákona z pořádané soutěže pro farmu v Číně Autorská práva děl nerealizovaných v Číně. Pokud bude vítězný návrh realizován se souhlasem autora a ostatní návrhy budou realizovány bez souhlasu autorů, bude zaslán dopis do Číny s upozorněním na autorská práva. f) Horský Kolik nás dosud stála kauza JH Archys. Termín do příští ROA. Ing.Čundrlík bude dále spolupracovat s ing. arch. Hamanem a sekretářem OA. g) www stránky sl.rafajová seznamuje s tvorbou www stránek. Uvažuje se do budoucna o tržbách z těchto stránek. Z časových důvodů jsou poslední dva body přesunuty na příští jednání ROA. Příští jednání bude v hodin v sekretariátu v Revoluční 23. Zapsal: Jan Danko Schválil: Ing.arch. Oleg Haman Nejlepší z realit BEST OF REALTY Na slavnostním večeru v pražském Kongresovém centru na Vyšehradě byly vyhlášeny výsledky a předána ocenění nejlepším projektům českého realitního trhu za uplynulý rok. O vítězích již 8. ročníku soutěže Nejlepší z realit Best of Realty rozhodovala odborná devítičlenná porota, která pracovala ve složení: Ing. K. Kosman, předseda poroty (Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, Česká spořitelna) S. Davis (Orco Property Group) Dr. T. Drtina (Incoma Research) Ing. arch. O. Haman (Obec architektů, Casua) Ing. P. Hlinka (Národní federace hotelů a restaurací ČR) Ing. R. Pokorný (Agana Group) T. Sabongui (Jones Lang LaSalle) J. Sedmihradský (Lexxus) P. Urbánek (Europolis Real Estate Asset Management) Nejvyšší ocenění porota udělila v jednotlivých kategoriích těmto projektům: kategorie - Hotelové projekty 1. místo - Chateau Mcely, Mcely Za citlivý přístup při obnově chátrajícího zámku, jeho zdařilou proměnu v hotel a úspěšné architektonické zapojení v rámci obce. 2. místo - Mandarin Oriental Prague, Praha 1 Tímto počinem Praha rozšířila ubytovací možnosti o jedinečnou architektonickou perlu, která zcela jistě zvýší prestiž města v oblasti cestovního ruchu. 3. místo - Hotel Nautilus, Tábor Za unikátní řešení rekonstrukce budovy s využitím tradičních i moderních prvků architektury. Město Tábor tímto počinem získalo jedinečný hotel.

5 IS 22 / 2006 BEST OF REALITY 5. STRANA kategorie - Nová administrativní centra 1. místo - Luxembourg Plaza, Praha 3 Za zdařilou kombinaci kancelářské a hotelové funkce vhodně zasazené do tradiční rezidenční lokality. 2. místo - Spielberk Office Centre, Brno Za realizaci komerčně úspěšného projektu, který svým designem přispívá ke kultivaci prostředí v obchodněprůmyslové lokalitě. 3. místo - Nestlé Česko, Praha 4 Za obchodně úspěšný projekt nastavující vysokou laťku kvality pro další rozvoj lokality. kategorie - Obchodní centra 1. místo - Obchodní centrum Chodov, Praha 4 Za rozvoj velikostí i rozsahem nájemního mixu výjimečného centra v exponované a komplikované lokalitě. 2. místo - Charlotta Nouvelle, Praha 2 Za vysokou kvalitu luxusního projektu v prvotřídní lokalitě a jeho citlivé začlenění do okolní zástavby. 3. místo - Kollárova 14, Praha 8 Za zdařilou rekonstrukci a vestavbu, za kvalitní řešení projektu, jeho vysoký standard a komerční úspěch. Zvláštní cena poroty Rekonstrukce usedlosti Ladronka Zvláštní cenu poroty letos získala rekonstrukce usedlosti Ladronka v Praze 6. Tento bývalý statek ze 17. století díky iniciativě Městské části Praha 6, která spolu s Hlavním městem Prahou také rekonstrukci financovala, vytvořil spolu s přilehlým parkem mezi Vypichem a Strahovem ideální prostředí pro odpočinek, sportovní aktivity i společenský život místních občanů. Projekt byl oceněn i pro výjimečnou a spontánní pozitivní odezvu, jakou si získal ihned po svém dokončení. Držitelem ceny Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí se stal Petr Urbánek, ředitel společnosti Europolis Real Estate Asset Management, s.r.o.. Cena čtenářů mediálních partnerů patří projektu Lofty Palmovka společnosti Immo Group Development. 2. místo - Nákupní centrum Čepkov Zlín, Zlín Za naplnění potenciálu dlouho nevyužitého území v centru Zlína a obohacení regionální metropole o plnohodnotné nákupní centrum. 3. místo - Obchodní centrum Šestka, Praha 6 Za originální architektonické řešení, které širokou nabídku obchodních jednotek zakomponuje do prostředí plného zeleně. kategorie - Rezidenční projekty 1. místo - Bydlení Mazanka, Praha 8 Za maximální využití potenciálu lokality, vysokou kvalitu projektu středního segmentu, za estetickou atraktivitu a zároveň i komerční úspěch. Cena čtenářů mediálních partnerů Lofty Palmovka, Praha 8 O ocenění letos usilovalo celkem 33 projektů ve čtyřech kategoriích. Rozhodujícími kritérii při posuzování kvality přihlášených projektů byly výběr lokality, urbanistické a architektonické řešení, kvalita realizace a zejména úspěšnost na realitním trhu.

6 6. STRANA SOUTĚŽE IS 22 / 2006 Předseda odborné jury a zároveň předseda dozorčí rady ARTN Ing. Kamil Kosman 8. ročník soutěže zhodnotil slovy: Nejvýše postavenou laťku kvality měla letos kategorie hotelů, ve které se vzácně sešlo několik projektů výjimečné úrovně. Právě zvyšující se kvalita byla průvodním znakem většiny nominovaných. Tím soutěž odráží vývoj na realitním trhu, který roste nejenom co do rozsahu, ale i do kvality. Další informace o soutěži získáte na: SOUTĚŽE PROBÍHAJÍCÍ Možnosti využití modulární výstavby Anonymní, projektová, jednokolová architektonická soutěž pro studenty českých a slovenských vysokých škol architektonického zaměření. Termín: Vyhlašovatel: Koma Modular Construction, s.r.o., Říčanská 1180, Vizovice, tel: , fax: , Předmět soutěže: tvoří zpracování soutěžního návrhu využitím nových možností výstavby objektů různého charakteru z prostorových modulů o půdorysných rozměrech x mm, x mm nebo x mm a venkovní výšce mm. Bytový dům pro 21. století Jednokolová, anonymní, soutěž pro studenty architektury a pozemního stavitelství. Termín: Vyhlašovatel: Central group a.s., Na Strži 65/1702, Praha 4 Sekretář soutěže: Ing. Michaela Andrejsová, Na Strži 65/1702, Praha 4, tel: , mobil: Předmět soutěže: nízkopodlažní bytový dům do 4 NP s podzemním parkováním, situovaný v rovině. Plzeň - Jižní město Vyzvaná, anonymní, jednokolová, ideová, urbanistická soutěž. Termín: Vyhlašovatel: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, Plzeň Předmět soutěže: návrh urbanistického řešení území Plzeň - Jižní město, které se nachází v jihozápadní okrajové části města Plzně. Rozloha vymezeného území je cca 650 ha. urbanistické, architektonické, technické a provozní řešení nové budovy Národní Knihovny ČR v Praze. Xella ročník studentské soutěže, tentokrát na téma Zahrady pivovaru Eggenberg v Českém Krumlově. Termín: Vyhlašovatel: Xella Porobeton CZ, s.r.o., Vodní 550, Hrušovany u Brna, tel.: , fax: Předmět soutěže: urbanistické a architektonické vyřešení areálu pivovarských zahrad pivovaru Eggenberg včetně nové zástavby, oživení prostoru levobřežní Náplavky, propojení významných veřejných ploch zeleně v centru města a nové pěší přemostění Vltavy. Soutěž divadelní architektury OISTAT Architektonická soutěž pro studenty architektury a začínající mladé architekty, vyhlášená v rámci 11. ročníku mezinárodní výstavy scénografie a divadelní architektury Pražské Quadriennale Termín: Vyhlašovatel: Pražské Quadriennale ve spolupráci s Mezinárodní organizací scénografie, divadelní architektury a techniky OISTAT. Kontakt: PQ Sekretariát, Daniela Pařízková, Celetná 17, Praha 1, tel: , fax: , mobil: , Předmět soutěže: Soutěž je zaměřená na návrhy nových divadelních budov a originálních prostor pro divadelní představení projektovaných v místě dle vlastního výběru soutěžících. Doporučena je spolupráce architekta s dalšími divadelními profesemi. Podrobné informace: PŘIPRAVOVANÉ Plavecký bazén v Kaplicích Veřejná anonymní, ideová, jednokolová, architektonická soutěž Vyhlašovatel: Město Kaplice Předmět soutěže: zpracování soutěžního návrhu na architektonické řešení novostavby plaveckého bazénu v Kaplici. Předpokládaný termín vyhlášení: prosinec 2006 VÝSTAVY BIG - BJARKE INGELS GROUP Nová budova Národní knihovny ČR Mezinárodní, projektová, architektonická soutěž na zpracování návrhu a vyhledání zhotovitele projektové dokumentace nové stavby. Termín: Vyhlašovatel: Národní Knihovna České Republiky Zplnomocněný zástupce: Mgr. Vlastimil Ježek, Klementinum 190, Praha 1, tel.: , fax.: Sekretář soutěže: Ing. Lili Langová, referát investic NK ČR, Klementinum 190, Praha 1, tel.: ( pro české soutěžící), fax.: , Předmět soutěže: zpracování soutěžního návrhu na

7 IS 22 / 2006 AKTUÁLNĚ 7. STRANA Místo konání: Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské nám. 5a, Praha 1 Termín výstavy: do Galerie Jaroslava Fragnera pokračuje v představování progresivní mladé evropské architektury. Po prezentaci projektů MVRDV, Querkraft, FOA, Neutelings Riedijk a Bartlet Schooll of Architecture pořádá v Praze výstavu, která seznámí s projekty a realizacemi předního dánského ateliéru B.I.G. Další informace naleznete na: BRNĚNSKÁ ARCHITEKTURA Místo konání: Centrum architektury, Starobrněnská 16, Brno Termín výstavy: do Autor: August Prokop Další informace naleznete na: které vyznačoval rozkvět gotického umění. Následující oddíl V záři rudolfínské Prahy se týká časů císaře Rudolfa II. ( ). Třetí téma výstavy se vztahuje k éře vrcholného baroka, konkrétně k době od ukončení Třicetileté války (1648) až po připojení většiny Slezska k Prusku před polovinou 18. století. Hlavním cílem projektu je představit významnou kulturní oblast střední Evropy, jejíž historické dědictví je společné několika národům a právě proto bylo z řady důvodů v moderní době opomíjeno a různě interpretováno. Více informací naleznete na: Dorit Margreiter Místo konání: Moravská galerie v Brně, Husova 18, Brno Termín výstavy: do 3. prosince 2006 Název: Skupina nájemních domů Jana Bareše, Marešova 8,10,12,14, Údolní 4, r. 1886, Brno Foto: David Židlický Rakouská umělkyně Dorit Margreiter (1967) se zaměřuje hlavně na vztah filmu a televize k pojmu architektonického a sociálního prostoru. Ve své videoinstalaci, ve které figuruje architektura amerického architekta Johna Lautnera, proslavená zásluhou hollywoodských filmů jako "místo hříchu", se umělkyně obrací ke konvenci kinematografické reprezentace, aby nabídla nové pohledy a způsoby existence této architektury. Strategie v jejímž rámci kombinuje dokumentárnost s prvky performance či hraného filmu, míří k znejistění hranice mezi realitou a fikcí. Více informací naleznete na: Slezsko perla v České koruně Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů Místo konání: Národní galerie v Praze - Sbírka starého umění. Valdštejnská jízdárna Pražského Hradu, Valdštejnská 3, Praha 1 Termín výstavy: do 8. dubna Výstava přibližuje veřejnosti rozsáhlé a rozmanité umělecké a kulturně-historické vztahy českých zemí a Slezska. Těžiště spočívá ve třech epochách rozkvětu oboustranně plodných kontaktů. První část výstavy, nazvaná Zlatá doba Lucemburků, se věnuje období vlády této dynastie (kolem ), PŘEDNÁŠKY O současné architektuře Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze - Katedra dějin umění a estetiky připravila nový cyklus přednášek pro veřejnost věnovaný současné architektuře. Místo konání: VŠUP, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, přednášková místnost č. 115 vždy od hodin. Plánované přednášky o současné architektuře: Jana Tichá, Mediální fasáda Adam Gebrian, Za hranicí očekávaného Rostislav Koryčánek, Management jako nová strategie architektury Další informace naleznete na:

8 8. STRANA AKTUÁLNĚ IS 22 / 2006 VERSUS ARCHITEKT - SETKÁNÍ A ROZHOVORY NAD ARCHITEKTUROU České centrum Praha při sestavování programu na akademický rok 2006/2007 ve spolupráci s A1Architects připravilo řadu setkání a rozhovorů nad architekturou. Místo konání: České centrum, Rytířská ul. 31, Praha 1. Termín setkání: od listopadu do června, každý první čtvrtek v měsíci od 19 hodin. Vstup volný. Jedná se o osm večerů, čtyřikrát na téma architektura vytvářená, čtyřikrát architektura reflektovaná. Na každé liché setkání jsou pozváni architekti - tvůrci ke stručné prezentaci vybrané části své tvorby a jejich individuálnímu náhledu dotčené problematiky. Na sudá setkání jsou naopak pozvaní hosté, kteří architekturu reflektují - vytvářejí její virtuální obraz, interpretují ji uměním či slovy. Cílem cyklu je shromáždit mozaiku pohledů a osobitých postřehů jako podklad pro zvýšení obecné informovanosti, otevřenou diskusi a přátelskou konfrontaci umožňující vzájemnou korekci. Každý večer probíhá individuálně podle dohody, požadavků a počtu sezvaných hostů. Po oficiálním ukončeni zůstávají prostory centra k dispozici pro volné pokračování večera. Nejbližší akce: 7. prosince 2006: MÉDIA VERSUS ARCHITEKT jaký je virtuální obraz architektury? Kdo jej tvoří a komu je určen? Více informací naleznete na: Moravská galerie v Brně připravuje rekonstrukci Jurkovičovy vily Vila Dušana Samo Jurkoviče v Brně-Žabovřeskách (ul. Jana Nečase 2) je jednou z nejvýznamnějších architektonických památek přelomu 19. a 20. století v Brně. "Moravská galerie v Brně nabyla oprávnění s ní hospodařit dne , kdy nabyl právní účinek vklad do katastru, ve kterém je Česká republika uvedena jako vlastník této nemovitosti, říká její ředitel Marek Pokorný. Jurkovičova vila (dokončena v roce 1906) je od roku 1965 zapsaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Stavba je ukázkou uměleckého díla spojujícího prvky architektury, užitého umění, malířství, sochařství i lidové tvorby. Rovněž je ojedinělým příkladem uměleckého díla s pevnou vazbou na brněnskou komunitu umělců přelomu 19. a 20. století. Dům není v havarijním stavu, k přesnému určení stavu budovy však bude nutné vypracovat stavebně-historický průzkum, který je již naplánován. Na jeho základě bude provedena rekonstrukce objektu, při níž půjde o jeho uvedení do maximálně možného původního stavu. Na způsob provedení rekonstrukce bude kladen velký důraz. Celý proces se zdokumentuje, výstup vytvoří manuál určený odborné veřejnosti. MG rovněž plánuje postupné umísťování informací o průběhu rekonstrukce v on-line projektu na webových stránkách. Ve zrekonstruované vile vznikne stálá expozice týkající se D. Jurkoviče, pojatá jako dialog charakterizovaný vazbou umělec-prostředí-komunita, kde kromě autora budou zmíněny i ostatní osobnosti secesního Brna, včetně umělců podobného ražení jako Jurkovič. Bývalý hostinský pokoj zpestří virtuální výstava zaměřená na zařazení autorova díla do mezinárodních souvislostí. igalerie zase veřejnosti nastíní vývoj architektury u nás na přelomu 19. a 20. století. Vlastní vila se nachází v malebném prostředí čtvrti Žabovřesky. V jejím okolí najdeme řadu významných realizací secesní a moderní architektury, jež formovaly a ovlivňovaly hlavní tendence českého a moravského stavitelství první poloviny 20. století. K dalším aktivitám týkajících se vily tak patří vznik naučné architektonické stezky, která by veřejnosti přiblížila jeden ze stavebních fenoménů moravské metropole. Jurkovičova vila se nachází v blízkosti další jeho realizace - rodinného domu J. Kunce (ul. Jana Nečase 6), v pěším dosahu je však celá řada dalších významných budov v areálu Kraví hory a Masarykovy čtvrti. Z odborného hlediska by se vila měla v budoucnu stát též sídlem badatelského centra Dušana Jurkoviče. Všechny uvedené cíle shrnula MG v projektu nazvaném Centrum Dušana Samo Jurkoviče v Brně, s nímž se uchází o podporu ve 2. výzvě žádostí o granty z Finančních mechanismů EHP/Norska (tzv. Norské fondy). V případě zisku potřebných financí z těchto fondů plánuje Moravská galerie zahájení samotné rekonstrukce koncem roku 2007, otevření stálé expozice je pak naplánováno na podzim OZNÁMENÍ S lítostí sdělujeme, že 30. října 2006 ve věku 85 let opustil řady architektů Ing. arch. Jan Slaměník z Olomouce. Obec architektů Vás zve na vernisáž výstavy 9. SALON OBCE ARCHITEKTŮ 2006 v úterý 5. prosince 2006 v 17 hodin Martinický palác, Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Hradčanské nám. 8, Praha 1 Hudba - Vladimír Merta a Jiří Dědeček v rámci Smlouvy o radostné spolupráci s PEN klubem. Módní přehlídka - studenti University Tomáše Bati ve Zlíně. Pohoštění - team hospody U zavěšeného kafe. Překvapení. Výstava bude otevřena od do denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin (zavřeno , 23., a a ) Na zahájení promluví prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, president Spolku architektov Slovenska, Ing. Václav Mach, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Ing. arch. Oleg Haman, předseda Obce architektů Výstava se koná za podpory a účasti ČKAIT, AIA ČR, FA ČVUT, AVT, FMK ÚTB Zlín, Českých center, PEN klubu, Útvar rozvoje hl. m. Prahy Jako hosté architekti ze Slovenska a Srbska. INformační servis Členský bulletin Obce architektů.vychází 2x měsíčně. Neprodejné. Redakce: Alexandra M. Videmannová, Bohumír Kotora Adresa redakce: Revoluční 23, Praha 1, Mobil:

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

STAVBA ROKU 2011 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2011 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR za odborné spolupráce České komory architektů, vypisuje 5.

Více

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Soutěžní podmínky Vyhlašovatel Vyhlašovatel: Centrum české architektury, občanské sdružení, Závěrka 3, 169

Více

Nejkrásnější dřevostavba roku 2008

Nejkrásnější dřevostavba roku 2008 Terinvest, spol. s r.o. ve spolupráci s DataLite, spol. s r.o., Časopisy pro volný čas s.r.o., Golem group s.r.o., vyhlašuje 3. ročník dvoukolové neanonymní soutěžní přehlídky V Praze dne 30. května 2008

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Centrum Háje zastavovací studie

Centrum Háje zastavovací studie Centrum Háje 04.2016 zastavovací studie Identifikace autorů: Casua spol. s r.o. Ing. arch. Oleg Haman Ing. Aleš Poděbrad Běžecká 2407 169 00 Praha 6 T +420 274 810 745-7 F +420 274 812 181 M +420 603 232

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

DOPROVODNÝ PROGRAM STAVEBNÍ VELETRHY BRNO 2006

DOPROVODNÝ PROGRAM STAVEBNÍ VELETRHY BRNO 2006 DOPROVODNÝ PROGRAM STAVEBNÍ VELETRHY BRNO 2006 24. 4. 2006, pondělí 18.00 22.00 hod OUVERTURA Stavebních veletrhů Brno 2006 Pořadatel: Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Organizátor: Svaz podnikatelů

Více

Investiční Příležitost

Investiční Příležitost Investiční Příležitost Divadelní 24, Praha 1 - Staré Město Výjimečná novostavba na nábřeží Vltavy citlivě propojená s kompletně rekonstruovanou historickou budovou v ulici Karolíny Světlé. Objekt nabízí

Více

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí vypisuje první ročník soutěžní přehlídky o nejlepší projekt revitalizace těžebních prostor (rekultivace, renaturalizace,

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014 Motto: Svět vědy je světem poznávání a soustavného rozšiřování bohatství kultury lidstva. Cílem popularizace

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/01.06095 Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Konference 2013 ZF Mendelova univerzita v Brně Lednice, 7. 8. 3. 2013 Nositel projektu Multifunkční centrum

Více

OBSAH. 1. Úvod Hospodářské výsledky za 1. čtvrtletí Výnosy ČKA za 1. čtvrtletí Náklady ČKA za 1.

OBSAH. 1. Úvod Hospodářské výsledky za 1. čtvrtletí Výnosy ČKA za 1. čtvrtletí Náklady ČKA za 1. OBSAH 1. Úvod 2 2. Hospodářské výsledky za 1. čtvrtletí 2011 2 2.1. Výnosy ČKA za 1. čtvrtletí 2011 2 2.2. Náklady ČKA za 1. čtvrtletí 2011 5 3. Činnost ČKA v 1. čtvrtletí 2011 7 3.1. Činnost samosprávných

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit. Konference - Ostrava 2010

Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit. Konference - Ostrava 2010 Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit Konference - Ostrava 2010 Využití technických staveb a zařízení v cestovním ruchu Doc. Ing. Václav Lednický, CSc. Obchodně podnikatelská fakulta Slezské

Více

Investiční memorandum. Rašínovo nábřeží 66. Praha 2 Nové Město

Investiční memorandum. Rašínovo nábřeží 66. Praha 2 Nové Město Investiční memorandum Rašínovo nábřeží 66 Praha 2 Nové Město Představení Klasická budova z přelomu století, která je jednou z dominant pravého břehu Vltavy, stojí na rohu Rašínova nábřeží a Trojanovy ulice.

Více

SEKYRA GROUP PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI. 1

SEKYRA GROUP PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI. 1 SEKYRA GROUP PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 1 www.sekyragroup.cz Sekyra Group Real Estate reference (1/2) Historie: Společnost založená v roce 1996 navázala na advokátní praxi dr. Sekyry v oboru nemovitostí Společnost

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

investiční memorandum dlouhá 7 praha 1 - staré město "Prémiová investiční příležitost

investiční memorandum dlouhá 7 praha 1 - staré město Prémiová investiční příležitost investiční memorandum dlouhá 7 praha 1 - staré město "Prémiová investiční příležitost představení Dlouhá 7 je jedna z nejvýznamějších nárožních budov pražského centra, která se nachází uprostřed luxusní

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA KRAJ MÍSTO AKCE OBJEKT POZEMEK MAJITEL OBJEDNATEL STUPEŇ STAVEBNÍK UŽIVATEL ZHOTOVITEL AUTORIZACE REALIZACE OLOMOUCKÝ NÁMĚŠŤ NA HANÉ REVITALIZACE LOKALITY NA HRADĚ LOKALITA NA HRADĚ

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje Písek 14.11.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 24.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Schválení výsledku architektonické soutěže o návrh III. etapa konverze a rekonstrukce

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Czech Event Awards 2015. Informace pro soutěžící 2015

Czech Event Awards 2015. Informace pro soutěžící 2015 Czech Event Awards 2015 Informace pro soutěžící 2015 Czech Event Awards O soutěži CEA je národní soutěž o nejlepší počiny v oblasti event marketingu, jejímž cílem je ocenit mimořádné eventové projekty,

Více

soutěžní přehlídku popularizace

soutěžní přehlídku popularizace Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje soutěžní přehlídku popularizace vědy SCIAP 2013 Motto: Svět vědy je světem poznávání a soustavného rozšiřování bohatství kultury lidstva. Cílem popularizace

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Národní technická knihovna

Národní technická knihovna Národní technická knihovna občasník o výstavbě Národní technické knihovny (NTK) v Praze 6-Dejvicích http://www.stk.cz/ntk 1Co je Národní technická knihovna? moderní technická knihovna v areálu technických

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Denní lázně BLISS DAY SPA

Denní lázně BLISS DAY SPA 1E831 Denní lázně BLISS DAY SPA Registrační číslo projektu: CZ.1.11/2.1.00/28.01394 Předmět zakázky: stavební práce Oblast podpory: 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Druh zadávacího řízení:

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

Statut České ceny za architekturu

Statut České ceny za architekturu Statut České ceny za architekturu Článek 1 Preambule Architektonická díla, která někdo navrhl a dbal na jejich realizaci, tvoří jen malou část celkové stavební produkce a snad ještě menší část zásahů člověka

Více

Zápis ze 133. jednání Sboru expertů

Zápis ze 133. jednání Sboru expertů Zápis ze 133. jednání Sboru expertů 4. 7. 2013 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Otto Dvořák doc. Ing. arch. Michal Hexner JUDr. Tomáš Homola

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK

Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK Přestavba objektu bývalé menzy kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií

Více

Moravská galerie v Brně Husova Brno

Moravská galerie v Brně Husova Brno Moravská galerie v Brně Husova 18 622 26 Brno Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2015 a 2016 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět

Více

společenská setkání semináře, přednášky firemní prezentace svatby oslavy, hostiny filmové produkce teambuilding

společenská setkání semináře, přednášky firemní prezentace svatby oslavy, hostiny filmové produkce teambuilding společenská setkání semináře, přednášky firemní prezentace svatby oslavy, hostiny filmové produkce teambuilding Nabízíme Vám k pronájmu atraktivní prostory v Pisárkách v areálu vily Stiassni (během socialistické

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Aktualizovaná verze ke dni 14. 9. 2015 O anketě Soutěžní anketu Dřevěná stavba roku (DSR) vyhlašuje Nadace dřevo pro život. Účelem ankety je prezentovat

Více

Penta Investments divize Real Estate. Kanceláře od kvantity ke kvalitě

Penta Investments divize Real Estate. Kanceláře od kvantity ke kvalitě Penta Investments divize Real Estate Kanceláře od kvantity ke kvalitě 4.března 2014 I. KVANTITA - Pražský kancelářský trh na konci roku 2013 'Hlavní indikátory Velikost trhu 2,96 milionu m2 kancelářských

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

3) Vybudování cyklostezky 4) Naučná stezka Dolní Počernice

3) Vybudování cyklostezky 4) Naučná stezka Dolní Počernice 3) Vybudování cyklostezky Nová cyklostezka v délce cca 3km propojila ul. Národních hrdinů s objektem hájovny v Xaverovském háji. Je vedena v klidném přírodním prostředí. Náklady na tuto cyklostezku činily

Více

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT DIPLOMOVÁ PRÁCE ZS 2011/2012 AUTOR: BC. MONIKA BOŠTIČKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. ARCH. ALEŠ LANG STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM AREÁLU ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU ZPRACOVAL DOC. ING. ARCH.

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Příloha monitorovací zprávy: Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář 9. listopadu

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Protokol z hodnotícího zasedání poroty. veřejné architektonické soutěže. Vodňany obnova kulturního domu

Protokol z hodnotícího zasedání poroty. veřejné architektonické soutěže. Vodňany obnova kulturního domu Protokol z hodnotícího zasedání poroty veřejné architektonické soutěže Vodňany obnova kulturního domu Datum a místo konání: Řádní závislí členové poroty: Řádní nezávislí členové poroty: Náhradník poroty:

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Nehoří! Pravá kamenná vlna. vyhlašuje 1. ročník soutěže ČESKÝ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM

Nehoří! Pravá kamenná vlna. vyhlašuje 1. ročník soutěže ČESKÝ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Společnost Rockwool jednička v oblasti výroby izolačních materiálů na bázi kamenné vlny Pravá kamenná vlna Nehoří! vyhlašuje 1. ročník soutěže ČESKÝ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM < PŘEDMĚT SOUTĚŽE Projekty nízkoenergetických

Více

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží Příručka pro porotce podnikatelských soutěží o Ceny Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2011 Era Živnostník roku 2011 Obsah Soutěžící Podmínky a způsob přihlášení do soutěže Výběr finalistů krajského

Více

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Změna: 98/2006 Sb. Změna: 126/2009 Sb. Změna: 26/2015 Sb. 5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. prosince 2002 o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury Vláda nařizuje k provedení

Více

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s agenturou CzechTourism, Svazem léčebných lázní, Lázněmi Luhačovice a městem Luhačovice pořádají 14.KONFERENCI SLM ČR Hotel Společenský dům, Lázně Luhačovice

Více

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s.,

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE platný pro rok 2016 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy v České republice (dále

Více

do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007

do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007 do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007 K účasti jsou zvány všechny firmy, které používají firemní tašky s vlastní reklamou, právě tak jako jejich kreativní tvůrci či výrobci. Bližší informace na internetových

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

residential golf lifestyle

residential golf lifestyle residential golf lifestyle AURA je prvním rezidenčním resortem v České republice, který svým obyvatelům přináší unikátní řešení venkovského, ale zároveň moderního životního stylu a bydlení uprostřed přírody

Více

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více

časopis ediční plán 2017

časopis ediční plán 2017 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR časopis ediční plán 2017 www.casopisstavebnictvi.cz Profil časopisu

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole 3.5 Kultura Praha je již od středověku významnou křižovatkou obchodních a diplomatických cest, důležitým strategickým bodem, místem setkávání lidí z blízkých i vzdálených zemí a v neposlední řadě i průsečíkem

Více

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2 Plzeň 2015 ve spolupráci s Košice 2013 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar Termín rezidence: 23. července 21. září 2013 Počet účastníků rezidence: 2 Profil

Více

7. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ 2006

7. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ 2006 Přehlídka diplomových prací absolventů škol a fakult architektury 7. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ 2006 VYHLAŠOVATEL PŘEHLÍDKY Česká komora architektů, Josefská 34/6, 118 00 Praha 1 Malá Strana SEKRETÁŘ

Více

Development na Ostravsku

Development na Ostravsku Development na Ostravsku Ing. Radka Demčáková account manager S.K. Neumanna 608/7 702 00 Ostrava e-mail: radka.demcakova@stingcommerce.cz www.rksting.cz Cílem prezentace je: Úvod Seznámit Vás s vývojem

Více

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY Prezentace projektu Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9 20. květen 2009 1 Velké rozvojové území Vysočany zahrnuto do územního plánu Prahy teprve v roce 2006. 250 hektarů pozemků veškerá technická

Více

PREZENTACE _ FASÁDNÍ SYSTÉMY PRAHA _ ČESKÁ REPUBLIKA 03_2014

PREZENTACE _ FASÁDNÍ SYSTÉMY PRAHA _ ČESKÁ REPUBLIKA 03_2014 PREZENTACE _ FASÁDNÍ SYSTÉMY PRAHA _ ČESKÁ REPUBLIKA 03_2014 OBSAH PREZENTACE 1 CIGLER MARANI ARCHITECTS 2 OBOROVÉ ZKUŠENOSTI 3 NAŠE SOUČASNÉ REALIZACE _ ADMINISTRATIVNÍ OBJEKTY 4 QUADRIO 5 DALŠÍ REALIZACE

Více

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT STAVO Hradčanská Office Center Milady Horákové 116/109 160 00 Praha 6 domov@yit.cz www.yit.cz Hyacint Modřany A (II. fáze) Váš domov rozkvétá v Modřanech

Více

Statut Ceny za aplikaci Age managementu

Statut Ceny za aplikaci Age managementu Číslo: NPK 19 Číslo vydání: 1 Strana: 1 Název: Celkem stran: 6 Platnost od: 13.06.2013 Počet příloh: 0 Statut Cena Rady kvality ČR za aplikaci Age managementu (v rámci projektu Společenské odpovědnosti)

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

administrativní budova

administrativní budova administrativní budova Římská 14, Praha 2, Vinohrady INVESTIČNÍ MEMORANDUM Investiční příležitost koupit kompletně zrekonstruovanou budovu situovanou v městské části Praha 2 - Vinohrady. Ideální pro kupujícího,

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE ZAMĚŘENÍ VELETRHU dvoudenní vzájemný dialog účastníků stavebního a realitního trhu ve formě akce Business-to-business (B2B) spolu s představiteli veřejné správy obcí, kraje

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 9. 3. 2015 v přízemí Grabovy vily Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing.

Více

5.roč ník. Architektonické soutě že BRNO JUNDROV

5.roč ník. Architektonické soutě že BRNO JUNDROV vyhlašuje 5.roč ník Architektonické soutě že pro vysokoškolské studenty architektonických oborů a pro absolventy těchto oborů s názvem NÁVRH VYSOKOŠKOLSKÉHO OBJEKTU STING BRNO JUNDROV a vydává k tomu tyto

Více

1. Ostrava, Vítkovice, průmyslové závody s Rudolfovou hutí, druhá polovina 19. století, Ernst Wilhelm Knippel

1. Ostrava, Vítkovice, průmyslové závody s Rudolfovou hutí, druhá polovina 19. století, Ernst Wilhelm Knippel Obrazová příloha 1. Ostrava, Vítkovice, průmyslové závody s Rudolfovou hutí, druhá polovina 19. století, Ernst Wilhelm Knippel 2. Ostrava, Přívoz, regulační plán, 1894, Camillo Sitte 3. Salomon Mayer Rothschild

Více

Jižní Morava destinace kongresové a incentivní turistiky

Jižní Morava destinace kongresové a incentivní turistiky Jižní Morava destinace kongresové a incentivní turistiky Jižní Morava je regionem, kde se po Praze koná nejvíce kongresových akcí Výsledky 2006 a 2007 dle ČSÚ (akce od 100 účastníků): 1. 4.Q 2006 1. 4.Q

Více

Profesní komora požární ochrany

Profesní komora požární ochrany Profesní komora požární ochrany ve spolupráci s pořádají 5. mezinárodní konferenci POŽÁRNÍ OCHRANA HMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Konference se koná pod záštitou místopředsedy vlády ministra vnitra a ministra

Více

ZÁPIS VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 21. 5. 2013 ČAS 10 18.30 HOD.

ZÁPIS VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 21. 5. 2013 ČAS 10 18.30 HOD. ZÁPIS VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 21. 5. 2013 ČAS 10 18.30 HOD. Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička (do 12.50), P. Janda, L. Kuba (12.50 až 14.50 přestávka), P. Lešek (od 11.15), J. Panna, J. Sapák

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

CZ-Kladruby nad Labem: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby 2011/S OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Služby

CZ-Kladruby nad Labem: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby 2011/S OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Služby 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94354-2011:text:cs:html CZ-Kladruby nad Labem: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby 2011/S 58-094354

Více

robust architects zhodnocení projektu pro stavební povolení prostor bývalých kasáren, krnov draft / 2012

robust architects zhodnocení projektu pro stavební povolení prostor bývalých kasáren, krnov draft / 2012 obsah stávající stav a předloený projekt pro stavební povolení text - úvod ortofoto mapa s vyznačením řešeného území fotografie současného stavu území situace z projektu pro sp pohledy z projektu pro sp

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 655/2016. č. 607 ze dne Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV č.j.: 655/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 607 ze dne 31.08.2016 Vyhlášení literární soutěže SEIFERTŮV ŽIŽKOV Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s vyhlášením literární

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Celoživotní profesní vzdělávání České komory architektů Základní informace o vzdělávací akci. Centrum pasivního domu. Údolní 33, Brno

Celoživotní profesní vzdělávání České komory architektů Základní informace o vzdělávací akci. Centrum pasivního domu. Údolní 33, Brno I. Pořadatel (základní informace o pořadateli akce) Obchodní jméno Adresa Kontaktní osoba Tel. číslo E-mail Webové stránky Centrum pasivního domu Údolní 33, Brno 602 00 Vendula Tušerová 511 111 810 seminare@pasivnidomy.cz

Více

Titul Vítěz studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2015. Finanční odměnu 10 000 Kč.

Titul Vítěz studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2015. Finanční odměnu 10 000 Kč. Nadace dřevo pro život se záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu vypisuje soutěž Stavby s vůní dřeva 2015 Soutěž je určena studentům vyšších odborných a

Více

můj katalog nemovitostí

můj katalog nemovitostí můj katalog nemovitostí exkluzivní lokalita kvalita & design výjimečnost trvalá hodnota nadčasovost bezpečnost dětská hřiště služby pohodlí Do svého katalogu jste si vybrali tyto nemovitosti: nemovitost

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

Zápis z řádné VALNÉ HROMADY ČFAI 22.8. 2015

Zápis z řádné VALNÉ HROMADY ČFAI 22.8. 2015 Zápis z řádné VALNÉ HROMADY ČFAI 22.8. 2015 Valná hromada byla zahájena v 13,30 hod. prezidentem ČFAI, který přivítal všechny zúčastněné. Poté byl přednesen program VH sekretářem organizace v následujícím

Více

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SCIence APproach Soutěžní přehlídka pro ty, kteří přibližují vědu široké veřejnosti Soutěžní přehlídka OCENĚNÉ PŘÍSPĚVKY Soutěžní přehlídka KATEGORIE: EXPOZICE 2. místo

Více

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK BOJIŠTĚ II.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK BOJIŠTĚ II. Veřejná zakázka: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky

Více

Péče o národní kulturní poklad

Péče o národní kulturní poklad Péče o národní kulturní poklad Program Péče o národní kulturní poklad 2007-2017 10 323 mil. Kč e - Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II - Sanační práce do zahájení rekonstrukce - Rekonstrukce

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více