INŽENÝRSKÁ ODYSSEA BESÍDEK ANEB INŽENÝRSKÁ KYBERKULTURA S UMĚLECKÝM PATOSEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INŽENÝRSKÁ ODYSSEA BESÍDEK ANEB INŽENÝRSKÁ KYBERKULTURA S UMĚLECKÝM PATOSEM"

Transkript

1 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ 22 l i s t o p a d INŽENÝRSKÁ ODYSSEA BESÍDEK ANEB INŽENÝRSKÁ KYBERKULTURA S UMĚLECKÝM PATOSEM Zajímavou fúzi, týkající se využití volného času, provedl Český svaz stavebních inženýrů, když se spojil s Obcí architektů a pozval její členy na představení s názvem Inženýrská Odyssea besídek. Pořadatelé nekonvenčního nápadu jistě netušili, jak skvěle se jim v podání hvězdného obsazení divadla Sklep podaří naplnit její obsah. Mimořádné celovečerní divadelní představení se totiž vrhlo na využití moderních technologií, které tvoří nedílnou součást dnešního bytí. Inženýrské myšlenky tak roztočily půldruhé hodiny trvající proud zábavy, který přinášel jeden neotřelý skeč za druhým. Přinesl však také jedno neúprosné zjištění: jazyk kultury se přizpůsobuje technologiím.

2 2. STRANA INŽENÝRSKÁ ODYSSEA BESÍDEK IS 22 / 2006 způsobem skladbu svého večerního hereckého rituálu. Odstaví do off, co právě nefrčí, naopak zprovozní hit současnosti. Hraná představení jsou ustavičně pod nadvládou on-line společenských parametrů a neustále tak vyzařují svou aktuálností. Ideální kyberkulturní myšlenka. Modularita uvedeného představení Poslední dvě dekády prošly transformací, kterou nemohli předpovědět ani spisovatelé science fiction v padesátých letech minulého století. Slova jako internet, multimédia, interaktivita, bioinženýrství, umělá inteligence, kyberprostor, nano- a giga prezence, digitální technologie či virtuální architektura ukazují, že náš svět jako kultura a civilizace prochází rozsáhlou a stěží popsatelnou, ale přitom nezpochybnitelnou mutací. High-technology versus kultura Změny v současné civilizaci a kultuře jsou vázány na změny techniky, která je od svého vzniku spjata s uměním. Pro antické Řeky neexistovalo zvláštní slovo pro řemeslné dovednosti, technologie, a zvláštní slovo pro umění. Slovo techné obsahovalo oba tyto významy. Kyberkultura dneška se vyznačuje nástupem digitálních technologií. Tato povodeň novosti měla svůj počátek v oblasti počítačů, informatiky a genetiky. Na přelomu dvou století se z ní vytváří nová kulturně - civilizační realita, postupně nahrazující předchozí mutace Inženýrská Odyssea besídek svým scénářem do určité míry připomínala modularitu podnikových informačních systémů. Asi si kladete otázku: v čem? Jeden z moderních trendů současnosti je založen na přidávání či odebírání jednotlivých aplikačních modulů, ze kterých se skládá příslušný systém a jejichž složení může dotyčný podnik ovlivňovat dle svých potřeb. Stejně tak mohou protagonisté Odyssey pozměňovat dílčím

3 IS 22 / 2006 INŽENÝRSKÁ ODYSEA BESÍDEK 3. STRANA tzv. Facility management, jsou této budově poskytovány. Jasným důkazem je skutečnost, že se objekt dosud nesložil pod salvami smíchu, kterými ho v jeho útrobách velmi často častují návštěvníci tamních představení. Ani Odyssea neporušila danou tradici. Totiž to, že plný sál svými nespoutanými reakcemi na poskytnutý humor ani trochu nenarušil statiku dané nemovitosti Co více dodat k úrovni českého stavebnictví. Bohumír Kotora Foto: Alexandra M. Videmannová komunikace. Sumárně řečeno: kyberkultura vyjadřuje vzestup nového univerza, odlišného od předchozích kulturních forem. Když dnes mluvíme o high-technology, zdaleka se nejedná jen o vyšší stupeň efektivity nebo produktivity při jejich využití. Tyto technologie mají mnohem blíže k povaze umělecké produkce, jsou ekologicky šetrnější, flexibilnější, rozevírají vějíř uměleckých alternativ. V high-technology začíná splývat technologie a umění, vytváří se i nová logika umělecké produkce a estetika. Stavební vizitka Divadlo Sklep sídlí v nenápadném přízemním objektu na Praze 4. Je pozoruhodné, jaké kvalitní služby, Zápis z jednání ROA dne Přítomni: Ak. arch. Fuchs, ing. arch. Haman, ing. arch. Mastný, Doc. ing. arch. Mojžíš, ing. arch. Krejčí, ing. arch. Parma, sl. Rafajová, ing. arch. Kopečný. Za DR OA: Ing. arch. Melichar, ing. arch. Galan Omluveni: ing. arch. Kotík, ing. arch. Štulc, ak. arch. Čejka, ing. arch. Šafář, ing. arch. Všetičková. Program jednání 1.Schválení navrženého programu a kontrola plnění úkolů z minulého jednání. 2. Salon OA č. 9 - aproximativní rozpočet a stav po odevzdání prací 3. GP OA Zvací dopisy pro porotce a jejich adresy od ROA, zajištění produkce GP - projednání nabídky FOIBOS a.s. 4. Stěhování sekretariátu - skladové prostory a náklady s tím spojené 5. Časopis Architekt 6. Různé a) Ing.arch.Šafář - možnost navrhovat kandidáty na cenu ministra kultury, cenu při příležitosti 28.října atp. b) Zveřejnění čestných členů OA v Architektu c) Ing.ak.arch.Štulc - Porušení autorského zákona z pořádané soutěže pro farmu v Číně d) Zajištění podpisových vzorů pro účet OA v Ostravě, nyní není možné provádět úhrady z Prahy. Podpisový vzor má jen ing.arch.chválek e) Ing.arch.Melichar - zřízení oficiální pobočky v Brně (bez finančních nákladů) f) J. Horský g) www stránky h) Finanční stav i) Pracovní náplně 1. Zahájení Zahájení ROA provedl ing.arch. Haman. Přistoupilo se

4 4. STRANA ROA + BEST OF REALITY IS 22 / 2006 ke schválení navrženého programu. Schváleno 8/0/0 2. Salon OA č.9 Aproximativní rozpočet a stav po odevzdání. K bodům z minulého zápisu: Byla požádána pí Iva Brunclíková o předložení rozpočtu. Ten byl přednesen. Smlouvy budou uzavírány i na společnost Architekt OA, s.r.o. 3. GP OA 2007 Zvací dopisy pro porotce a jejich adresy od ROA, zajištění produkce GP, projednání nabídky FOIBOS a.s. Ing. arch. Haman informuje o pořádání GP OA navrhuje k hlasování další postup při pořádání dalších ročníků dle původních podmínek. Katalog a film musí být hotov do , kdy bude vernisáž. ROA odsouhlasila 7/1/0. 4. Stěhování sekretariátu Skladové prostory a náklady s tím spojené. Ing. arch. Haman seznamuje s jednáním Dozorčí rady OA z a ing. arch. Melichar seznamuje s vyřazením části nábytku a vybavení. Část byla uložena u člena Dozorčí rady OA ing. arch. Galana. Dále bylo hlasováno o rozšíření nebytových prostor o sklepní skladové. Následovalo jednání o pronajatých výkladcích. Ak.arch.Fuchs se nabídnul, že se bude starat o jejich využití.. 5. Časopis Architekt Časopis Architekt má uzavřenou smlouvu s Mgr. Macháčkem do na vedení redakce. Další postup bude projednán zvolenými zástupci ROA (Haman, Štulc, Parma) dne v sekretariátu OA od hodin. 6. Různé : a) ing.arch.šafář - možnost navrhovat kandidáty na cenu ministra kultury, cenu při příležitosti 28. října. Navrhování těchto jmen bude ROA projednávat a prostřednictvím předsedy budou tato jména navrhována na MK. b) Zveřejnění čestných členů OA v Architektu Bude zpracováno a publikováno v časopisu Architekt. c) ing.ak.arch.štulc - Porušení autorského zákona z pořádané soutěže pro farmu v Číně Autorská práva děl nerealizovaných v Číně. Pokud bude vítězný návrh realizován se souhlasem autora a ostatní návrhy budou realizovány bez souhlasu autorů, bude zaslán dopis do Číny s upozorněním na autorská práva. f) Horský Kolik nás dosud stála kauza JH Archys. Termín do příští ROA. Ing.Čundrlík bude dále spolupracovat s ing. arch. Hamanem a sekretářem OA. g) www stránky sl.rafajová seznamuje s tvorbou www stránek. Uvažuje se do budoucna o tržbách z těchto stránek. Z časových důvodů jsou poslední dva body přesunuty na příští jednání ROA. Příští jednání bude v hodin v sekretariátu v Revoluční 23. Zapsal: Jan Danko Schválil: Ing.arch. Oleg Haman Nejlepší z realit BEST OF REALTY Na slavnostním večeru v pražském Kongresovém centru na Vyšehradě byly vyhlášeny výsledky a předána ocenění nejlepším projektům českého realitního trhu za uplynulý rok. O vítězích již 8. ročníku soutěže Nejlepší z realit Best of Realty rozhodovala odborná devítičlenná porota, která pracovala ve složení: Ing. K. Kosman, předseda poroty (Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, Česká spořitelna) S. Davis (Orco Property Group) Dr. T. Drtina (Incoma Research) Ing. arch. O. Haman (Obec architektů, Casua) Ing. P. Hlinka (Národní federace hotelů a restaurací ČR) Ing. R. Pokorný (Agana Group) T. Sabongui (Jones Lang LaSalle) J. Sedmihradský (Lexxus) P. Urbánek (Europolis Real Estate Asset Management) Nejvyšší ocenění porota udělila v jednotlivých kategoriích těmto projektům: kategorie - Hotelové projekty 1. místo - Chateau Mcely, Mcely Za citlivý přístup při obnově chátrajícího zámku, jeho zdařilou proměnu v hotel a úspěšné architektonické zapojení v rámci obce. 2. místo - Mandarin Oriental Prague, Praha 1 Tímto počinem Praha rozšířila ubytovací možnosti o jedinečnou architektonickou perlu, která zcela jistě zvýší prestiž města v oblasti cestovního ruchu. 3. místo - Hotel Nautilus, Tábor Za unikátní řešení rekonstrukce budovy s využitím tradičních i moderních prvků architektury. Město Tábor tímto počinem získalo jedinečný hotel.

5 IS 22 / 2006 BEST OF REALITY 5. STRANA kategorie - Nová administrativní centra 1. místo - Luxembourg Plaza, Praha 3 Za zdařilou kombinaci kancelářské a hotelové funkce vhodně zasazené do tradiční rezidenční lokality. 2. místo - Spielberk Office Centre, Brno Za realizaci komerčně úspěšného projektu, který svým designem přispívá ke kultivaci prostředí v obchodněprůmyslové lokalitě. 3. místo - Nestlé Česko, Praha 4 Za obchodně úspěšný projekt nastavující vysokou laťku kvality pro další rozvoj lokality. kategorie - Obchodní centra 1. místo - Obchodní centrum Chodov, Praha 4 Za rozvoj velikostí i rozsahem nájemního mixu výjimečného centra v exponované a komplikované lokalitě. 2. místo - Charlotta Nouvelle, Praha 2 Za vysokou kvalitu luxusního projektu v prvotřídní lokalitě a jeho citlivé začlenění do okolní zástavby. 3. místo - Kollárova 14, Praha 8 Za zdařilou rekonstrukci a vestavbu, za kvalitní řešení projektu, jeho vysoký standard a komerční úspěch. Zvláštní cena poroty Rekonstrukce usedlosti Ladronka Zvláštní cenu poroty letos získala rekonstrukce usedlosti Ladronka v Praze 6. Tento bývalý statek ze 17. století díky iniciativě Městské části Praha 6, která spolu s Hlavním městem Prahou také rekonstrukci financovala, vytvořil spolu s přilehlým parkem mezi Vypichem a Strahovem ideální prostředí pro odpočinek, sportovní aktivity i společenský život místních občanů. Projekt byl oceněn i pro výjimečnou a spontánní pozitivní odezvu, jakou si získal ihned po svém dokončení. Držitelem ceny Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí se stal Petr Urbánek, ředitel společnosti Europolis Real Estate Asset Management, s.r.o.. Cena čtenářů mediálních partnerů patří projektu Lofty Palmovka společnosti Immo Group Development. 2. místo - Nákupní centrum Čepkov Zlín, Zlín Za naplnění potenciálu dlouho nevyužitého území v centru Zlína a obohacení regionální metropole o plnohodnotné nákupní centrum. 3. místo - Obchodní centrum Šestka, Praha 6 Za originální architektonické řešení, které širokou nabídku obchodních jednotek zakomponuje do prostředí plného zeleně. kategorie - Rezidenční projekty 1. místo - Bydlení Mazanka, Praha 8 Za maximální využití potenciálu lokality, vysokou kvalitu projektu středního segmentu, za estetickou atraktivitu a zároveň i komerční úspěch. Cena čtenářů mediálních partnerů Lofty Palmovka, Praha 8 O ocenění letos usilovalo celkem 33 projektů ve čtyřech kategoriích. Rozhodujícími kritérii při posuzování kvality přihlášených projektů byly výběr lokality, urbanistické a architektonické řešení, kvalita realizace a zejména úspěšnost na realitním trhu.

6 6. STRANA SOUTĚŽE IS 22 / 2006 Předseda odborné jury a zároveň předseda dozorčí rady ARTN Ing. Kamil Kosman 8. ročník soutěže zhodnotil slovy: Nejvýše postavenou laťku kvality měla letos kategorie hotelů, ve které se vzácně sešlo několik projektů výjimečné úrovně. Právě zvyšující se kvalita byla průvodním znakem většiny nominovaných. Tím soutěž odráží vývoj na realitním trhu, který roste nejenom co do rozsahu, ale i do kvality. Další informace o soutěži získáte na: SOUTĚŽE PROBÍHAJÍCÍ Možnosti využití modulární výstavby Anonymní, projektová, jednokolová architektonická soutěž pro studenty českých a slovenských vysokých škol architektonického zaměření. Termín: Vyhlašovatel: Koma Modular Construction, s.r.o., Říčanská 1180, Vizovice, tel: , fax: , Předmět soutěže: tvoří zpracování soutěžního návrhu využitím nových možností výstavby objektů různého charakteru z prostorových modulů o půdorysných rozměrech x mm, x mm nebo x mm a venkovní výšce mm. Bytový dům pro 21. století Jednokolová, anonymní, soutěž pro studenty architektury a pozemního stavitelství. Termín: Vyhlašovatel: Central group a.s., Na Strži 65/1702, Praha 4 Sekretář soutěže: Ing. Michaela Andrejsová, Na Strži 65/1702, Praha 4, tel: , mobil: Předmět soutěže: nízkopodlažní bytový dům do 4 NP s podzemním parkováním, situovaný v rovině. Plzeň - Jižní město Vyzvaná, anonymní, jednokolová, ideová, urbanistická soutěž. Termín: Vyhlašovatel: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, Plzeň Předmět soutěže: návrh urbanistického řešení území Plzeň - Jižní město, které se nachází v jihozápadní okrajové části města Plzně. Rozloha vymezeného území je cca 650 ha. urbanistické, architektonické, technické a provozní řešení nové budovy Národní Knihovny ČR v Praze. Xella ročník studentské soutěže, tentokrát na téma Zahrady pivovaru Eggenberg v Českém Krumlově. Termín: Vyhlašovatel: Xella Porobeton CZ, s.r.o., Vodní 550, Hrušovany u Brna, tel.: , fax: Předmět soutěže: urbanistické a architektonické vyřešení areálu pivovarských zahrad pivovaru Eggenberg včetně nové zástavby, oživení prostoru levobřežní Náplavky, propojení významných veřejných ploch zeleně v centru města a nové pěší přemostění Vltavy. Soutěž divadelní architektury OISTAT Architektonická soutěž pro studenty architektury a začínající mladé architekty, vyhlášená v rámci 11. ročníku mezinárodní výstavy scénografie a divadelní architektury Pražské Quadriennale Termín: Vyhlašovatel: Pražské Quadriennale ve spolupráci s Mezinárodní organizací scénografie, divadelní architektury a techniky OISTAT. Kontakt: PQ Sekretariát, Daniela Pařízková, Celetná 17, Praha 1, tel: , fax: , mobil: , Předmět soutěže: Soutěž je zaměřená na návrhy nových divadelních budov a originálních prostor pro divadelní představení projektovaných v místě dle vlastního výběru soutěžících. Doporučena je spolupráce architekta s dalšími divadelními profesemi. Podrobné informace: PŘIPRAVOVANÉ Plavecký bazén v Kaplicích Veřejná anonymní, ideová, jednokolová, architektonická soutěž Vyhlašovatel: Město Kaplice Předmět soutěže: zpracování soutěžního návrhu na architektonické řešení novostavby plaveckého bazénu v Kaplici. Předpokládaný termín vyhlášení: prosinec 2006 VÝSTAVY BIG - BJARKE INGELS GROUP Nová budova Národní knihovny ČR Mezinárodní, projektová, architektonická soutěž na zpracování návrhu a vyhledání zhotovitele projektové dokumentace nové stavby. Termín: Vyhlašovatel: Národní Knihovna České Republiky Zplnomocněný zástupce: Mgr. Vlastimil Ježek, Klementinum 190, Praha 1, tel.: , fax.: Sekretář soutěže: Ing. Lili Langová, referát investic NK ČR, Klementinum 190, Praha 1, tel.: ( pro české soutěžící), fax.: , Předmět soutěže: zpracování soutěžního návrhu na

7 IS 22 / 2006 AKTUÁLNĚ 7. STRANA Místo konání: Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské nám. 5a, Praha 1 Termín výstavy: do Galerie Jaroslava Fragnera pokračuje v představování progresivní mladé evropské architektury. Po prezentaci projektů MVRDV, Querkraft, FOA, Neutelings Riedijk a Bartlet Schooll of Architecture pořádá v Praze výstavu, která seznámí s projekty a realizacemi předního dánského ateliéru B.I.G. Další informace naleznete na: BRNĚNSKÁ ARCHITEKTURA Místo konání: Centrum architektury, Starobrněnská 16, Brno Termín výstavy: do Autor: August Prokop Další informace naleznete na: které vyznačoval rozkvět gotického umění. Následující oddíl V záři rudolfínské Prahy se týká časů císaře Rudolfa II. ( ). Třetí téma výstavy se vztahuje k éře vrcholného baroka, konkrétně k době od ukončení Třicetileté války (1648) až po připojení většiny Slezska k Prusku před polovinou 18. století. Hlavním cílem projektu je představit významnou kulturní oblast střední Evropy, jejíž historické dědictví je společné několika národům a právě proto bylo z řady důvodů v moderní době opomíjeno a různě interpretováno. Více informací naleznete na: Dorit Margreiter Místo konání: Moravská galerie v Brně, Husova 18, Brno Termín výstavy: do 3. prosince 2006 Název: Skupina nájemních domů Jana Bareše, Marešova 8,10,12,14, Údolní 4, r. 1886, Brno Foto: David Židlický Rakouská umělkyně Dorit Margreiter (1967) se zaměřuje hlavně na vztah filmu a televize k pojmu architektonického a sociálního prostoru. Ve své videoinstalaci, ve které figuruje architektura amerického architekta Johna Lautnera, proslavená zásluhou hollywoodských filmů jako "místo hříchu", se umělkyně obrací ke konvenci kinematografické reprezentace, aby nabídla nové pohledy a způsoby existence této architektury. Strategie v jejímž rámci kombinuje dokumentárnost s prvky performance či hraného filmu, míří k znejistění hranice mezi realitou a fikcí. Více informací naleznete na: Slezsko perla v České koruně Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů Místo konání: Národní galerie v Praze - Sbírka starého umění. Valdštejnská jízdárna Pražského Hradu, Valdštejnská 3, Praha 1 Termín výstavy: do 8. dubna Výstava přibližuje veřejnosti rozsáhlé a rozmanité umělecké a kulturně-historické vztahy českých zemí a Slezska. Těžiště spočívá ve třech epochách rozkvětu oboustranně plodných kontaktů. První část výstavy, nazvaná Zlatá doba Lucemburků, se věnuje období vlády této dynastie (kolem ), PŘEDNÁŠKY O současné architektuře Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze - Katedra dějin umění a estetiky připravila nový cyklus přednášek pro veřejnost věnovaný současné architektuře. Místo konání: VŠUP, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, přednášková místnost č. 115 vždy od hodin. Plánované přednášky o současné architektuře: Jana Tichá, Mediální fasáda Adam Gebrian, Za hranicí očekávaného Rostislav Koryčánek, Management jako nová strategie architektury Další informace naleznete na:

8 8. STRANA AKTUÁLNĚ IS 22 / 2006 VERSUS ARCHITEKT - SETKÁNÍ A ROZHOVORY NAD ARCHITEKTUROU České centrum Praha při sestavování programu na akademický rok 2006/2007 ve spolupráci s A1Architects připravilo řadu setkání a rozhovorů nad architekturou. Místo konání: České centrum, Rytířská ul. 31, Praha 1. Termín setkání: od listopadu do června, každý první čtvrtek v měsíci od 19 hodin. Vstup volný. Jedná se o osm večerů, čtyřikrát na téma architektura vytvářená, čtyřikrát architektura reflektovaná. Na každé liché setkání jsou pozváni architekti - tvůrci ke stručné prezentaci vybrané části své tvorby a jejich individuálnímu náhledu dotčené problematiky. Na sudá setkání jsou naopak pozvaní hosté, kteří architekturu reflektují - vytvářejí její virtuální obraz, interpretují ji uměním či slovy. Cílem cyklu je shromáždit mozaiku pohledů a osobitých postřehů jako podklad pro zvýšení obecné informovanosti, otevřenou diskusi a přátelskou konfrontaci umožňující vzájemnou korekci. Každý večer probíhá individuálně podle dohody, požadavků a počtu sezvaných hostů. Po oficiálním ukončeni zůstávají prostory centra k dispozici pro volné pokračování večera. Nejbližší akce: 7. prosince 2006: MÉDIA VERSUS ARCHITEKT jaký je virtuální obraz architektury? Kdo jej tvoří a komu je určen? Více informací naleznete na: Moravská galerie v Brně připravuje rekonstrukci Jurkovičovy vily Vila Dušana Samo Jurkoviče v Brně-Žabovřeskách (ul. Jana Nečase 2) je jednou z nejvýznamnějších architektonických památek přelomu 19. a 20. století v Brně. "Moravská galerie v Brně nabyla oprávnění s ní hospodařit dne , kdy nabyl právní účinek vklad do katastru, ve kterém je Česká republika uvedena jako vlastník této nemovitosti, říká její ředitel Marek Pokorný. Jurkovičova vila (dokončena v roce 1906) je od roku 1965 zapsaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Stavba je ukázkou uměleckého díla spojujícího prvky architektury, užitého umění, malířství, sochařství i lidové tvorby. Rovněž je ojedinělým příkladem uměleckého díla s pevnou vazbou na brněnskou komunitu umělců přelomu 19. a 20. století. Dům není v havarijním stavu, k přesnému určení stavu budovy však bude nutné vypracovat stavebně-historický průzkum, který je již naplánován. Na jeho základě bude provedena rekonstrukce objektu, při níž půjde o jeho uvedení do maximálně možného původního stavu. Na způsob provedení rekonstrukce bude kladen velký důraz. Celý proces se zdokumentuje, výstup vytvoří manuál určený odborné veřejnosti. MG rovněž plánuje postupné umísťování informací o průběhu rekonstrukce v on-line projektu na webových stránkách. Ve zrekonstruované vile vznikne stálá expozice týkající se D. Jurkoviče, pojatá jako dialog charakterizovaný vazbou umělec-prostředí-komunita, kde kromě autora budou zmíněny i ostatní osobnosti secesního Brna, včetně umělců podobného ražení jako Jurkovič. Bývalý hostinský pokoj zpestří virtuální výstava zaměřená na zařazení autorova díla do mezinárodních souvislostí. igalerie zase veřejnosti nastíní vývoj architektury u nás na přelomu 19. a 20. století. Vlastní vila se nachází v malebném prostředí čtvrti Žabovřesky. V jejím okolí najdeme řadu významných realizací secesní a moderní architektury, jež formovaly a ovlivňovaly hlavní tendence českého a moravského stavitelství první poloviny 20. století. K dalším aktivitám týkajících se vily tak patří vznik naučné architektonické stezky, která by veřejnosti přiblížila jeden ze stavebních fenoménů moravské metropole. Jurkovičova vila se nachází v blízkosti další jeho realizace - rodinného domu J. Kunce (ul. Jana Nečase 6), v pěším dosahu je však celá řada dalších významných budov v areálu Kraví hory a Masarykovy čtvrti. Z odborného hlediska by se vila měla v budoucnu stát též sídlem badatelského centra Dušana Jurkoviče. Všechny uvedené cíle shrnula MG v projektu nazvaném Centrum Dušana Samo Jurkoviče v Brně, s nímž se uchází o podporu ve 2. výzvě žádostí o granty z Finančních mechanismů EHP/Norska (tzv. Norské fondy). V případě zisku potřebných financí z těchto fondů plánuje Moravská galerie zahájení samotné rekonstrukce koncem roku 2007, otevření stálé expozice je pak naplánováno na podzim OZNÁMENÍ S lítostí sdělujeme, že 30. října 2006 ve věku 85 let opustil řady architektů Ing. arch. Jan Slaměník z Olomouce. Obec architektů Vás zve na vernisáž výstavy 9. SALON OBCE ARCHITEKTŮ 2006 v úterý 5. prosince 2006 v 17 hodin Martinický palác, Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Hradčanské nám. 8, Praha 1 Hudba - Vladimír Merta a Jiří Dědeček v rámci Smlouvy o radostné spolupráci s PEN klubem. Módní přehlídka - studenti University Tomáše Bati ve Zlíně. Pohoštění - team hospody U zavěšeného kafe. Překvapení. Výstava bude otevřena od do denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin (zavřeno , 23., a a ) Na zahájení promluví prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, president Spolku architektov Slovenska, Ing. Václav Mach, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Ing. arch. Oleg Haman, předseda Obce architektů Výstava se koná za podpory a účasti ČKAIT, AIA ČR, FA ČVUT, AVT, FMK ÚTB Zlín, Českých center, PEN klubu, Útvar rozvoje hl. m. Prahy Jako hosté architekti ze Slovenska a Srbska. INformační servis Členský bulletin Obce architektů.vychází 2x měsíčně. Neprodejné. Redakce: Alexandra M. Videmannová, Bohumír Kotora Adresa redakce: Revoluční 23, Praha 1, Mobil:

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 Cambridge, sídlo druhé nejstarší anglické univerzity (byla založena roku 1205 nespokojenými studenty z Oxfordu), je známo především architekturou starých univerzitních

Více

17/18 NOBLESSE OBLIGE FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9

17/18 NOBLESSE OBLIGE FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9 17/18 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9 NOBLESSE OBLIGE V Galerii Kinský, v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí byla vystavena Grand Prix architektů 2009

Více

VEŘEJNOU KOMBINOVANOU URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH REVITALIZACE ÚZEMÍ ČERNÁ LOUKA V OSTRAVĚ

VEŘEJNOU KOMBINOVANOU URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH REVITALIZACE ÚZEMÍ ČERNÁ LOUKA V OSTRAVĚ Město Ostrava vyhlašuje v souladu s ust. 847 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. v platném znění, občanského zákoníku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

III. Koncepce účasti České republiky na. Světové výstavě EXPO 2010 Šanghaj. 1. května 2010 31. října 2010

III. Koncepce účasti České republiky na. Světové výstavě EXPO 2010 Šanghaj. 1. května 2010 31. října 2010 III. Koncepce účasti České republiky na Světové výstavě EXPO 2010 Šanghaj 1. května 2010 31. října 2010 OBSAH 1. Hlavní téma EXPO 2010 2 2. Téma národní účasti České republiky na EXPO 2010 4 3. Prezentace

Více

OBSAH a. Poslání a cíle nadace 5 b. Vznik a historie nadace 7 C. zpráva o činnosti nadace v roce 2007 9. E. nif 27

OBSAH a. Poslání a cíle nadace 5 b. Vznik a historie nadace 7 C. zpráva o činnosti nadace v roce 2007 9. E. nif 27 OBSAH a. Poslání a cíle nadace 5 b. Vznik a historie nadace 7 C. zpráva o činnosti nadace v roce 2007 9 D. granty 15 E. nif 27 F. Spolupráce s veřejností 31 G. Struktura nadace 33 H. Finanční zpráva nadace

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu OBSAH: VII

Více

Marketingová strategie Musea Kampa. Žaneta Vávrová, DiS.

Marketingová strategie Musea Kampa. Žaneta Vávrová, DiS. Marketingová strategie Musea Kampa Žaneta Vávrová, DiS. Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT V předkládané bakalářské práci analyzuji fungování marketingocé strategie muzea umění. Součástí práce je teoretický

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury. Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury. Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ PRESENTATION, POPULARIZATION AND PROMOTION OF CULTURAL HERITAGE ZKRÁCENÁ

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 PSJ ZMĚNILO BRNĚNSKOU KANCELÁŘ A PŘESTĚHOVALO SE DO BUDOVY

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ

FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ 13/14 www.architekt.cz obecarch@architekt.cz č e r v e n e c 2 0 1 1 KÁMEN V ARCHITEKTUŘE V podvečer 8. června se v prostorách Nadace ABF v Praze uskutečnila slavnostní

Více

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj. Ústav územního rozvoje

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj. Ústav územního rozvoje sborník ze semináře litomyšl 2010 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 4/2010 Letecký pohled

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2002

V ý r o č n í z p r á v a 2002 Výroční zpráva 2 0 0 2 Vážení přátelé, touto výroční zprávou se završuje jedna éra v historii Pražského hradu, první etapa budování nové české státnosti. Tato doba je pevně spjata s osobou Václava Havla,

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

PAMÁTKOVÁ KOMORA # $

PAMÁTKOVÁ KOMORA # $ Výroční zpráva O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ! " PAMÁTKOVÁ KOMORA # $ V ROCE 2004 PRAHA květen 2005 % & Fotografie z Rudolfova Ondřej Hájek z Třebíče a Českého Krumlova Ing. Karel Liška, CSc. a Věra Lišková

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

uměleckoprůmyslové museum v praze) koncepce rozvoje 2010 2017)

uměleckoprůmyslové museum v praze) koncepce rozvoje 2010 2017) uměleckoprůmyslové museum v praze) koncepce rozvoje 2010 2017) Koncepce rozvoje Uměleckoprůmyslového musea v Praze na léta 2010 2017) Motto) Museum se zřizuje, aby účastenství obecenstva pro výrobky uměleckého

Více

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 10 2004 Všichni jsme původně z venkova Městská knihovna Slavonice Malá sonda do kultury Středočeského kraje Aš město tří výrazných kultur Jak se žije kronikáři

Více

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska Rozvoj moravského venkova Informace o maďarském Krajský úřad Olomouc: 9. dubna LEADERu + Strana 2 Na straně 3 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS

Více

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 11 2005 Granty Ministerstva kultury Týden knihoven skončil Město si poradilo se zámkem Praha 10 má kroniku Nová kulturní epicentra v Českých Budějovicích

Více

A K T U A L I T Y 6 4 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

A K T U A L I T Y 6 4 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Proměny středoevropského prostoru výroční konference Evropské rady urbanistů (ECTP) a konference Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, včetně shromáždění

Více

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 3 ročník 13 Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz Vlastivědné muzeum Jesenicka a Arnošt Goldflam zvou do nové

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Realitní magazín. příloha deníku E15. listopad 2014 samostatně neprodejné

Realitní magazín. příloha deníku E15. listopad 2014 samostatně neprodejné Realitní magazín. příloha deníku E15 listopad 2014 samostatně neprodejné 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Nejlepší ceny www.trigema.cz / informace na byty.trigema.cz nebo na bezplatné lince 800 340 350 1 EKOCITY

Více

Téma: Velká válka v muzeích

Téma: Velká válka v muzeích v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 5 ročník 14 Téma: Velká válka v muzeích Jak hospodaří muzea umění Doporučení OMG k vydávání sbírek www.cz-museums.cz Moderní komunikace s návštěvníky

Více

téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků

téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků 3 2009 téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků Titul stavba roku karlovarského kraje získala stavba letištní terminál karlovy vary Končí III. běh celoživotního

Více