Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ"

Transkript

1 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Soubor informací o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Kamenec Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Bohumínská 1056/ Ostrava - Slezská Ostrava Tel: (ústředna) jednání se zájemcem

2 Obsah strana 1. POSLÁNÍ UBYTOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ ÚKONY PÉČE ZDRAVOTNÍ PÉČE AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTÍ NAKLÁDÁNÍ S FINANCEMI INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ A ADAPTACE POŠTOVNÍ ZÁSILKY PODNĚTY, PŘIPOMÍNKY, STÍŽNOSTI PROSTORY ZAŘÍZENÍ POBYT MIMO ZAŘÍZENÍ NÁVŠTĚVY OCHRANA ZDRAVÍ A MAJETKU OSTATNÍ POPIS MÍSTNÍ DOSTUPNOSTI SLUŽBY A KONTAKTY DŮLEŽITÉ TELEFONNÍ KONTAKTY A PROVOZNÍ DOBA

3 1. POSLÁNÍ Aktivita, kvalita, seberealizace - náš společný cíl v chápání stáří. Našim posláním je poskytovat pobytovou službu osobám se sníženou soběstačností, zejména z důvodu věku, podporu při zajištění důstojného života s důrazem na individuální potřeby. Službu poskytujeme nepřetržitě. 3

4 2. UBYTOVÁNÍ 2.1 Ubytování se poskytuje v jednolůžkových nebo dvojlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením nebo společným sociálním zařízením a je nabízeno dle aktuálních kapacitních možností zařízení. V rámci ubytování je zajištěn úklid, praní, žehlení, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, topení, teplá a studená voda a přívod elektrického proudu. 2.2 Ubytování se poskytuje i v garsoniérách, které mohou využívat uživatelé s nízkou mírou podpory. V tomto případě ubytování nezahrnuje doprovodné služby jako je úklid a praní, žehlení a oprava prádla, které jsou zpoplatněny dle platného Ceníku. 2.3 Uživatel se sám rozhoduje, které služby a jak často bude využívat. Při úklidu si stanovuje, zda chce být přítomen. Při užívání prádelny je povinen si nechat prádlo označit. Před využitím možnosti samostatného praní prádla ve společné pračce, která je určena pro uživatele, je povinen se účastnit proškolení k její obsluze. Prádlo může sušit v místnosti, kde je pračka umístěna, nebo na pokoji se souhlasem spolubydlícího. 2.4 Uživatel se sám rozhoduje, zda konkrétní pokoj přijme. Během svého pobytu má možnost požádat o přestěhování. Jeho požadavek bude řešen ubytovací komisí dle ubytovacích možností zařízení. V průběhu pobytu lze uživatele přestěhovat na jiný pokoj pouze s jeho souhlasem. 2.5 Pokoj je vybaven postelí s matrací, polštářem, dekou a ložním prádlem, stolem a sedacím nábytkem, uzamykatelným nočním stolkem, poličkou, šatní a policovou skříní a záclonami. 2.6 Uživatel má možnost si doplnit vybavení pokoje drobným nábytkem (křeslo, věšák) nebo drobnými osobními doplňky (lampy, obrazy, zrcadlo), přičemž však musí respektovat prostorové možnosti s ohledem na příp. spolubydlícího a nutný prostor pro manipulaci s uživatelem. 2.7 Vlastní elektrické spotřebiče může uživatel užívat pouze na základě předchozího souhlasu ředitele zařízení a je povinen si na vlastní náklady zajistit revizi dle ČSN a její následné prodloužení. 4

5 2.8 Uživatel má možnost se v zařízení přihlásit k trvalému pobytu. 2.9 V zařízení není povolen chov domácího zvířectva v pokojích uživatelů Uživatel nemá povoleno umožnit cizí osobě přespání ve svém pokoji ani v budově zařízení Uživatel si zodpovídá za věci na pokoji. V případě většího obnosu si uživatel může finanční hotovost uložit na depozitní účet u finanční účetní oproti pokladnímu dokladu, který je mu vystaven vždy při uložení nebo vyzvednutí hotovosti. Vyzvednutí částky vyšší než Kč je třeba ohlásit finanční účetní alespoň dva dny dopředu Uživatel má právo se zamykat na pokoji. Náhradní klíč od pokoje je v zapečetěné obálce v trezoru u všeobecných sester na patře a je použit jen v případě záchrany života, k odvrácení nebezpečí nebo škody na majetku Uživatel dodržuje noční klid, který je od 22,00 do 6,00 hodin. Noční poslech rozhlasu a televize je možný jen tak, aby nerušil ostatní uživatele. 3. STRAVOVÁNÍ 3.1 Zajišťujeme celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. Máme vlastní kuchyni. 3.2 Uživatel má možnost si vybrat zda se bude stravovat ve společnosti ostatních uživatelů (v jídelně na patře či na vyhlídce) nebo sám ve svém pokoji. 3.3 Uživatel má právo se rozhodnout, zda bude stravu odebírat a zda bude respektovat nutričním terapeutem nebo lékařem stanovenou dietu. 3.4 Uživatel má právo volby ze dvou hlavních jídel a z pěti diet. Nabízíme stravu 5 x denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře - druhá večeře jen pro diabetiky): racionální, šetřící, diabetickou, nemléčnou, vegetariánskou. 3.5 Doba výdeje stravy trvá 1,5 hodiny a začíná u snídaně o 7,45 hod, u svačiny od 9,30 hod, u oběda od 11,30 hod, u druhé svačiny od 14,30 hod, u večeře od 17,30 hod a u druhé večeře pro diabetiky od 20,00 hod. 3.6 Po 1,5 hodině je strava ponechána a uskladněna v kuchyňce pracovníků a po 4 hodinách od začátku výdeje z hygienických důvodů znehodnocena. 3.7 Uživatel má možnost odhlášení stravy nejpozději dva dny dopředu do 9,00 hodin od pondělí do středy. 3.8 Při hospitalizaci je mu strava ihned odhlášena. 3.9 Týdenní jídelní lístek se nachází na nástěnce v jídelně na patře. Denní hlášení prostřednictvím rozhlasu informuje taktéž o jídelníčku pro daný den. 4. ÚKONY PÉČE 4.1 Úkony péče provádíme nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu prostřednictvím kvalifikovaného personálu. 4.2 Provádíme pomoc a podporu například u těchto úkonů péče: 5

6 osobní hygiena, mytí a úprava vlasů, koupání, oblékání, podání a příprava stravy, péči o tělo, doprovody, dohled při spánku, poradenství, a další úkony souvisejí se zajištěním ubytování - údržbářské práce, úklid, praní, žehlení a drobná oprava prádla. 4.3 Uživatel si může zvolit: Dobu, četnost a způsob provádění činností a pracovníka s ohledem na personální a organizační zajištění služby. Míru pomoci od samostatného provedení uživatelem, přes podporu až po vykonání pomoci pracovníkem. Míra je závislá na schopnosti uživatele k provedení úkonu. 4.4 Úkony se mění během pobytu dle potřeby uživatele změnou v plánu péče. 4.5 Úkony, které jsou poskytovány nad rámec přiznaného příspěvku na péči nebo uživateli, který nemá příspěvek na péči je uživatel povinen uhradit dle platného ceníku. 5. ZDRAVOTNÍ PÉČE 5.1 Uživatel má právo na volbu svého lékaře a zdravotní pojišťovny. Při nástupu je povinen informovat jakého má praktického lékaře a zdravotní pojišťovnu a provedené změny v registraci do 3 dnů. 5.2 Uživatelům napomáháme a umožňujeme navštěvovat zdravotnická zařízení, na která si zvykli již před nástupem do našeho zařízení. Rodinní příslušníci jsou podporováni, aby sami zajistili doprovod svým příbuzným do zdravotnických zařízení. Uživatelům napomáháme a umožňujeme dodržet jejich léčebný režim včetně pomoci s podáváním léků. 5.3 Uživatel je povinen se podrobit hospitalizaci při podezření na infekční choroby nebo nemoci, které by mohly ve společném ubytování způsobit epidemii. Je rovněž povinen dodržovat veškerá protiepidemiologická opatření. 5.4 Do zařízení pravidelně dochází odborní lékaři např. psychiatr, dermatolog, neurolog. 6

7 5.5 V zařízení ordinuje lékař 1 x týdně, a to ve středu od 13,00 hod do 15,00 hod v místnosti ambulance v přízemí. 5.6 V zařízení pracuje fyzioterapeut a rehabilitační pracovník. 5.7 Pro zajištění většího bezpečí má uživatel k dispozici signalizační zařízení, kterým si v případě potřeby přivolá pomoc. Signalizace je umístěna na každém pokoji. 6. AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTÍ 6.1 Uživatelům nabízíme následující volnočasové aktivity: podporu zájmové činnosti (ruční práce, hobby), promítání filmů, dokumentů, divadelních inscenací, služby knihovny s možností přístupu na internet, výtvarné dílny, možnost zapůjčení zvukových nahrávek, zpívání, společenské hry, ruční práce, kulturní a společenské akce, besedy, výlety, pobyt na zahradě, sportovní aktivity, rozvoj duchovní víry a podpora náboženství (návštěvy duchovních v zařízení). 6.2 Uživatelům nabízíme následující sociálně terapeutické a aktivizační činnosti: trénování paměti, poslech hudby, relaxaci vůněmi, reminiscenční techniky - upevňování vzpomínek, léčbu slovem, canisterapii - léčba psem, ergoterapii - léčba činností, arteterapii - léčba výtvarnými technikami, kontakt se zvířectvem, pohybová cvičená na hudbu a tanec, léčbu pomocí doteků, četbu, smyslovou aktivizaci, nácvik sociálních dovedností 7. NAKLÁDÁNÍ S FINANCEMI 7.1 Výplata důchodu probíhá dle přání uživatele a to, složenkou, kterou donese poštovní doručovatelka, která vyplatí důchod v hotovosti nebo převodem na bankovní účet uživatele nebo formou hromadného výplatního seznamu. Důchody se uživatelům, zařazeným do hromadného seznamu, vyplácí každého 15. dne v měsíci v kanceláři finančního účetního a u imobilních uživatelů na jejich pokoji. Připadne-li datum výplaty na sobotu, vyplácí se důchody v pátek, připadne-li na neděli, vyplácí se následující pracovní den. 7.2 Výše úhrady za ubytování a stravu je stanovena na základě aktuálního ceníku a dle aktuální délky měsíčního období (počtu dnů). Měsíční vyúčtování úhrady Uživatele za ubytování a stravu = (sjednaná denní úhrada za ubytování x počet kalendářních dnů vyúčtovávaného měsíce) + (sjednaná celodenní úhrada za stravu x počet kalendářních dnů) [(stanovená úhrada za potraviny odhlášené celodenní stravy nebo její části za vyúčtovávaný měsíc) + (stanovená režii u odhlášené celodenní stravy nebo její části za vyúčtovávaný měsíc)]. 7.3 Náhradní výživa přejde-li uživatel dočasně na stravu formou nutričních vaků nebo enterální výživou pro podání sondou nebo pegem, pak je náhradní denní strava hrazena uživatelem takto: a) za každý den odebírání denní náhradní stravy je uživateli vrácena poměrná část celodenní stravy dle ceníku. b) hodnota režie (materiální a režijní náklady) celodenní stravy, která je určena ceníkem, se v tomto případě stává příjmem organizace a slouží ke krytí materiálových nákladů a režijních nákladů spojených s aplikací nutriční výživy. 7

8 Je-li náhradní strava předepsána lékařem, je účtována dle platného Ceníku se zachováním režie stravy. 7.4 Příspěvek na péči - uživatel je povinen před nástupem do zařízení doložit kopii rozhodnutí o přiznaném stupni příspěvku na péči. Pokud dojde ke změně ve výplatě příspěvku na péči (změna stupně závislosti), je uživatel povinen nejpozději do 8 dnů od právní moci rozhodnutí informovat poskytovatele. Pokud uživatel zamlčí skutečnou výši přiznaného příspěvku, je povinen doplatit úhradu za poskytovanou péči ve výši přiznaného příspěvku. 7.5 Depozitní účet - Uživatel je povinen k 15. dni v měsíci dorovnat částku na depozitním účtu, ze které jsou hrazeny léky, regulační poplatky, případně další platby, které si přeje uživatel realizovat prostřednictvím depozitního účtu. Výše částky je sjednána ve smlouvě dle finančních možností a předpokládaných potřeb uživatele. 7.6 Platbu ubytování a stravování v hotovosti provádí uživatel na hlavní pokladně finančního účetního v její provozní době nejpozději do 25. dne v měsíci, za který se platba poskytuje. 7.7 Platbu ubytování a stravování bankovním převodem provádí uživatel na účet č /0100 pod variabilním číslem svého rodného čísla nejpozději do 25. dne v měsíci, za který se platba poskytuje. 7.8 Povinnost doložit příjmy - Uživatel je povinen doložit započitatelné příjmy do výše předpokládané úhrady jemu poskytovaných sociálních služeb. Výši příjmu je Uživatel povinen doložit při nástupu do domova pro seniory a dále při každé změně příjmu. Oznámení o změně ve výši příjmu musí Poskytovatel obdržet nejpozději do 8 pracovních dnů po posledním dni kalendářního měsíce, za který se platí úhrada. Tuto povinnost je možné omezit, pokud se obě strany, uživatel poskytovatel, dohodnou na tomto omezení a pouze v případě již zmíněných vyplacených důchodů z jiného státu. Zamlčel-li Uživatel skutečnost o výši svého příjmu, když nesplnil tuto svou povinnost a poskytovateli tím vznikla za Uživatele pohledávka, která se týká nedoplatku za již vyúčtovanou měsíční zálohou za ubytování a stravu, je Uživatel povinen Poskytovateli neprodleně po seznámení s výši vzniklé pohledávky, doplatit úhradu za ubytování a stravu do výše vypočtené vzniklé pohledávky. 7.9 Doplatková dohoda - V případě, že uživatel nemá dostatečné příjmy na plnou úhradu ubytování a stravování, je mu úhrada snížena tak, aby mu bylo k dispozici alespoň 15 % jeho příjmů. Vždy se snižuje úhrada za ubytování. V případě, že jde o uživatele, který má rodinné příslušníky nebo osobu blízkou, kteří jsou ochotni rozdíl doplatit, může být s nimi uzavřena doplatková dohoda. Pokud uživatel má jiné zdroje než přiznávané příjmy (důchod), např. úspory a chce si doplácet do plné nebo částečné úhrady, je taktéž s ním sjednaná doplatková dohoda. Poskytovatel akceptuje rozhodnutí uživatele, že nechce nebo nemůže doložit výši příjmů a chce platit plnou úhradu. Toto pravidlo platí pro uživatele, kterým je důchod vyplácen z jiného státu, kdy je výše důchodu ovlivněna aktuálním kurzem Kč. V tomto případě uživatel vyjadřuje písemný souhlas s plnou úhradou. Způsob úhrady pobytu je individuálně řešen v rámci smlouvy Vratky za stravu jsou uživateli vráceny nejpozději do 15. dne následujícího měsíce v hotovosti nebo převodem na jeho účet, tak jak si uživatel sám určí. 8. INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ A ADAPTACE 8

9 8.1 Uživateli je přistupováno individuálně, tzn. zaměstnanci se řídí konkrétními požadavky uživatele na průběh a rozsah péče. 8.2 V době adaptace na službu je uživateli věnována zvýšená pozornost na průběh jeho přizpůsobení se službě a provozu zařízení. 8.3 Uživateli je stanoven v době adaptace klíčový pracovník, který je jeho důvěrníkem a ochráncem. Klíčový pracovník dohlíží na to, aby bylo naplňováno osobní přání uživatele související se službou. Fotografii klíčového pracovníka může mít uživatel vyvěšenou na viditelném místě v pokoji. 9. POŠTOVNÍ ZÁSILKY 9.1 Poštovní zásilky má uživatel možnost si osobně vyzvednout u sociálních pracovnic v přízemí, případně mu budou doručeny vedoucím oddělení. 9.2 Zásilky, které jsou určeny do vlastních rukou, předá proti podpisu přímo zaměstnanec České pošty. Není-li uživatel schopen podpisu, zásilka není zaměstnancem České pošty předána. Doporučujeme v tomto případě si vyřídit plnou moc na jinou osobu, která bude poštovní zásilky přebírat (např. rodina). 9.3 Uživatel má také možnost si do zařízení nechat zasílat předplacený tisk. 10. PODNĚTY, PŘIPOMÍNKY, STÍŽNOSTI 10.1 Uživatel či jeho rodinný příslušník má právo si stěžovat ústně či písemně kterémukoliv zaměstnanci. Pokud si to bude uživatel přát, bude jeho ústní stížnost zaznamenána a předána zodpovědnému pracovníkovi. Připomínky může uživatel osobně zaznamenat do Knihy připomínek, které jsou umístěny na každém patře v kulturní místnosti Uživatel může využít také schránky důvěry, které jsou na každém oddělení u schodiště a v přízemí u vrátnice a vstupu na zahradu Připomínky, podněty či stížnosti mohou být anonymní, v těchto případech bude poté odpověď na ně vyvěšena na všech odděleních. Lhůta na vyřízení stížnosti je 28 dní. 11. PROSTORY ZAŘÍZENÍ 11.1 V zařízení jsou vymezeny tyto společné prostory: 4 jídelny, 1 kuchyňka na D0 a 4 kulturní místnosti na jednotlivých patrech D1 - D4, výtvarný ateliér na oddělení D2, knihovna v přízemí, multifunkční místnost (společenský sál, jídelna pro zaměstnance a uživatele D0) a zahrada s altánkem. Tyto prostory mohou užívat bez rozdílu všichni uživatelé a mohou si zde vodit své návštěvy, nejsou-li prostory uzamčeny Do provozních prostor (pracovny pečovatelů, pracovny všeobecných sester, dezinfekční místnosti, stravovací úsek, prádelna aj.) a do prostor označených zákazem vstupu, nesmí uživatel ani jiná osoba mimo personálu vstupovat. 9

10 12. POBYT MIMO ZAŘÍZENÍ 12.1 Uživatel má právo kdykoliv opustit zařízení bez časového omezení Z důvodu vlastní bezpečnosti doporučujeme uživateli či rodinnému příslušníkovi tuto skutečnost nahlásit vedoucímu oddělení a pracovníkovi na vrátnici s předpokládaným časem návratu V případě plánované nepřítomnosti si uživatel může odhlásit stravu a vyzvednout léky, které má uloženy u všeobecné sestry. 13. NÁVŠTĚVY 13.1 Uživatel může přijímat návštěvy každý den od 9,00 do 21,00 hodin ve svém pokoji či ve společných prostorech našeho zařízení. Na dvoulůžkovém pokoji může přijmout návštěvu jen se souhlasem spolubydlícího Návštěvy se zapisují na vrátnici v Knize návštěv Návštěva si může sebou vzít do zařízení psa nebo kočku, do dvoulůžkového pokoje jen se souhlasem spolubydlícího. O přítomnosti zvířete musí návštěva informovat vedoucího oddělení a pracovníka na vrátnici. Zvíře musí být zajištěno tak, aby neohrožovalo zdraví a bezpečnost ostatních. U psa, který se pohybuje ve společných prostorách zařízení, je povinný náhubek Při mimořádných událostech a opatřeních hygienicko-epidemiologické povahy, může ředitel návštěvy omezit, popř. je na určitou dobu zrušit Z návštěvy mohou být vyloučeny osoby v podnapilém stavu, které svým chováním ruší klidný chod zařízení nebo osoby, které mají rušivý vliv na pořádek a bezpečnost chodu zařízení a nedodržují Pravidla soužití a pokyny personálu v zařízení Návštěvy nesmí vstupovat do pokojů ostatních uživatelů bez jejich souhlasu, rušit uživatele nevhodným chováním nebo hlukem, odnášet vybavení, které je majetkem zařízení, znečišťovat prostory zařízení a přespávat v zařízení. 14. OCHRANA ZDRAVÍ A MAJETKU 14.1 Uživatel je povinen dodržovat základní pravidla bezpečnosti a požární ochrany, tj. kouřit jen na vyhrazených prostorech, manipulovat s otevřeným ohněm jen s použitím nehořlavých pomůcek nebo podložek, uzavírat přívody vody, používat bezpečně elektrickou síť Uživatel smí používat jen elektrické spotřebiče podrobené revizí Uživatel nesmí vhazovat předměty do záchodové mísy nebo zbytky jídla do sifonu nebo z okna Uživatel nesmí úmyslně zneužívat signalizační zařízení a s tím spojený příchod pracovníka, popř. jiné poskytované služby a zneužívat ji na úkor osob, které ji potřebují Uživatel nesmí úmyslně plýtvat energiemi (voda, topení, elektřina), je povinen je spotřebovávat účelně a šetrně. 10

11 14.6 Uživatel nesmí bez souhlasu jiného uživatele nebo bez jeho přítomnosti vstupovat do jeho pokoje, užívat jeho věci nebo jiným způsobem zasahovat do jeho práv Uživatel nesmí vstupovat do místností označených zákazem vstupu V případě, že nastane nouzová nebo havarijní situace se musí uživatel řídit pokyny personálu Poruchy, závady a nedostatky uživatel hlásí neprodleně při jejich zjištění, kterémukoliv pracovníkovi, které zabezpečí jejich nápravu Uživatel, který zaviní škodu na majetku zařízení úmyslně, z nedbalosti nebo neodpovídající manipulací, je povinen vzniklou škodu uhradit. 15. OSTATNÍ 15.1 Výbor obyvatel - je tvořen ze zástupců uživatelů. Zástupci jsou voleni samotnými uživateli jedenkrát ročně na Výroční schůzi obyvatel. Výbor obyvatel jedná s vedením organizace a přináší podněty a připomínky k chodu zařízení Dotazníky spokojenosti - jsou průběžně k dispozici a vždy jedenkrát ročně probíhá anketa, kdy jsou všichni uživatelé dotazováni na spokojenost s průběhem a kvalitou poskytované služby Setkání s vedením - minimálně dvakrát ročně probíhá setkání uživatelů s vedením domova Den otevřených dveří - minimálně jedenkrát ročně probíhá Den otevřených dveří, kdy se může široká veřejnost seznámit s chodem zařízení Dobrovolníci, praktikanti - uživatel si může sám vznést požadavek na přítomnost a návštěvu dobrovolníka nebo praktikanta jakémukoliv zaměstnanci Další informace - U vedoucích oddělení nebo u sociálních pracovníků si můžete vyžádat další informace. 16. Popis místní dostupnosti služby a kontakty Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organice (dále jen Domov pro seniory Kamenec) poskytuje pobytovou sociální službu pro seniory na Bohumínské ulici č.p. 1056/71 v městském obvodě Slezská Ostrava dle potřeb uživatele a individuálně dojednané podpory. Domov pro seniory Kamenec je příspěvkovou organizací Statutárního města Ostrava, zřizovatelem pobytové sociální služby je Magistrát města Ostravy odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit (viz Zřizovací listina zařízení ze dne a dodatek č. 2 ze dne ). Uživatelé zařízení jsou převážně obyvatelé městských obvodů Slezská Ostrava, 11

12 Heřmanice, Muglinov, Radvanice a Bártovice, Moravská Ostrava a Přívoz. Místní dostupnost služby je zajištěna prostřednictvím dopravní komunikace možnost osobní i hromadné dopravy (autobusová a trolejbusová zastávka Kamenec, trolejbus č. 103 a 105, autobus č. 22, 29, 30 a 82). Zařízení je rovněž v dostupnosti ústředního autobusového nádraží, vlakového nádraží (Ostrava- Střed a Ostrava-Stodolní) a centra Statutárního města Ostravy (dostupnost obchodní sítě a společenskokulturního vyžití). Popis časové dostupnosti služby Zařízení uživatelům poskytuje níže uvedené základní činnosti Ubytování - celoročně nepřetržitě (24 hodin denně), úklid (celoročně provoz - 7 dnů v týdnu včetně svátků), praní a žehlení (celoročně ranní směna - 5 dnů v týdnu). Stravování celoročně zabezpečen provoz 7 dnů v týdnu včetně svátků, strava je poskytována 5x denně dle vnitřních pravidel pro stravování. K obědu výběr ze dvou druhů jídla. Pomoc při zvládání hygieny a běžných úkonů péče o vlastní osobu službu poskytuje pracovník v sociálních službách. Celoročně směnný provoz - 7 dnů v týdnu včetně svátků. Běžná pracovní doba je 6,00-18,00 hod., 7,00 19,00 a 8,00 20,00, noční směna je od 18,30 6,30 hod. Zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím, sociálně terapeutické činnosti a aktivizační služby, pomoc při prosazování práv, volnočasové aktivity- celoročně ranní směna 5 dnů v týdnu mimo víkendy a svátky: od 7,30 do 16,00 hod. Službu poskytuje pracovník v sociálních službách pro aktivizační činnosti (dále jen PSS AČ), sociální pracovník, finanční referent a fyzioterapeut nebo vedoucí oddělení. 12

13 Vedoucí sociálního útvaru Tel.: Vedoucí oddělení přízemí patro patro patro patro Sociální pracovník Tel.: Tel.: Finanční účetní Tel.: Praktický ošetřující lékař Odborný lékař (psychiatr, neurolog a dermatolog) Ambulantní sestra Tel.: Reg.fyzioterapeut,reg.všeo becná sestra pro rehab.ošetřování Tel.: Registrovaný nutriční terapeut Tel.: Vedoucí ošetřovatel. útvaru Tel.: Registrované všeobecné sestry patro patro patro patro Minimarket Tel.: Kadeřnice Tel.: Pedikura Tel.: Důležité telefonní kontakty a provozní doba Telefonicky v pracovní době od 7,30 do 14,00 hod Každá středu od 7,30 hod. do 16,30 hod. Telefonicky lze dojednat i kontakt mimo toto časové rozmezí. Pondělí až pátek od 7,30 do 11,30 a od 12,00 do 14,30 hod. Telefonicky lze dojednat i kontakt mimo toto časové rozmezí. Pondělí od 9,00 do 14,30 hod., v úterý pokladna zavřená, ve středu od 9,00 do 16,30 hod., ve čtvrtek od 9,00 do 14,30 hod., v pátek od 9,00 do 11,30 hod. Telefonicky lze dojednat i kontakt mimo toto časové rozmezí. Každá středa od 13,00 do 15,00 hod. Dochází do zařízení dle aktuálních potřeb uživatelů Pondělí až pátek od 8:00 do 8,30 a od 13,30 do 14,00 hod., každá středa od 13,00 do 15,00 hod. Pondělí až pátek od 6,30 do 15,00 hod. Každý pátek schůzka s uživateli od 10,30 hod. na jednotlivých odděleních D1-D4 s výjimkou července a srpna. Telefonicky lze dojednat kontakt v pracovní době od 7,30 do 14,00 hod. Celoročně směnný provoz 7 dnů v týdnu včetně svátků. Běžná pracovní doba od 6,00 do 14,00 hod. - ranní směna, od 14,00 do 22,00 hod. odpolední směna, od 22,00 do 6,00 hod. noční směna. Směny s posunutým nástupem zavedeny v návaznosti na individuální potřeby uživatelů: od 6,00 do 14,30 hod., od 6,40 do19,10 hod., od 11,10 do 19,10 hod., od 13,40 do 22,10 hod., od 19,00 do 7,00 hod., od 22,00 do 7,00 hod. Pondělí až pátek 7,30 až 11,30 hod. a 13,00 až 17,00 hod., v sobotu od 8,00 do 12,00. Pondělí, středa, pátek od 8,30 do 12,00 hod a od 15,00 do 18,00 hod. Objednávky telefonicky. Pouze dle předchozí telefonní objednávky. 13

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Vypracoval: Tým pracovníků DS Schválila : Bc.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Zpracovali: Ing. Pavel Zelek, Bc. Pavla Hýžová, Datum

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory Přílohy Příloha č.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla SENIOR centra Blansko, příspěvkové organizace, se sídlem v Blansku, Pod Sanatorkou 2363/3 (dále jen SENIOR centrum Blansko) vychází ze zákona

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Kontakty: F: 271 198 404 www.dshaje.cz info@dshaje.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA Domov pro seniory Háje příspěvková organizace hlavního města Prahy K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje Informace o domově: IČO 708 75 111 Banka PPF, č. účtu 2001400005/6000 Domov pro

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Vydání: 10 Ze dne: 1. 7. 2014 Platnost od: 1. 7. 2014 Výtisk č.: 1 Název dokumentu: Domácí řád DATUM: 1. 7. 2014 SCHVÁLIL:

Více

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych

Více

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová

Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová IČ Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová IČO: 00194263 Tel. 461 318 252 Fax: 461 353 348 E-mail: soc.sluzby@mtrebova-city.cz Vnitřní pravidla Domácí řád domova pro

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením /příloha č. 5 smlouvy o poskytování

Více

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

Domovní řád v Charitním domově Moravec

Domovní řád v Charitním domově Moravec Česká katolická charita CHARITNÍ DOMOV MORAVEC Moravec 53, 592 54 Moravec Domovní řád v Charitním domově Moravec Platnost od: 1. března 2014 I. - 1 - OBECNÁ ČÁST 1. Úvod Vážená paní, vážený pane, vítáme

Více

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory Domácí řád pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách - Domově pro seniory Základní údaje o organizaci: Název a sídlo : Domov důchodců Sloup v Čechách p.o. Benešova 1, 471 52 Sloup

Více

Domov pro seniory SENIOR B

Domov pro seniory SENIOR B SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory SENIOR B Přílohy Příloha

Více

Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, 675 60 MYSLIBOŘICE, IČ : 00839345

Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, 675 60 MYSLIBOŘICE, IČ : 00839345 Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku Myslibořice 1, 675 60 MYSLIBOŘICE, IČ : 00839345 DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 Účel domovního řádu Domovní řád obsahuje zásady pro klidné a ohleduplné soužití

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Domov pro seniory Telč příspěvková organizace Špitální ul. 46, 588 56 Telč Základní informace o službě (pro zájemce a uživatele sociální služby) Aktualizace: 19. 1. 2015 Verze: 8 Poslání Domova pro seniory

Více

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY PRAVIDLA pro ubytované klienty v Geriatrickém centru DOMOV PRO SENIORY Vypracovala: Bc. Petra Šimečková vedoucí sociální 1. 10. 2007 pracovnice Spolupracovali Mgr. Jitka Hejnová Bc. Lýdie Plančíková Mgr.

Více

Domov pro seniory Iris. Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace

Domov pro seniory Iris. Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Domov pro seniory Iris Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace D o m á c í ř á d Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace 1. Úvod a cílová skupina Interní předpis č.

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o. U Lesíka3547/11, 669 02 Znojmo. Praktická příručka pro uživatele sociální služby domov pro seniory

Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o. U Lesíka3547/11, 669 02 Znojmo. Praktická příručka pro uživatele sociální služby domov pro seniory Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o. U Lesíka3547/11, 669 02 Znojmo Praktická příručka pro uživatele sociální služby domov pro seniory Telefon: 515 26 48 04 - ředitelka 515 22 53 67 sociální pracovnice

Více

DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory Příspěvková organizace Březinova 1093,432 01 Kadaň DOMÁCÍ ŘÁD - Domovy pro seniory Domov pro seniory (dále jen Domov) je zařízením DSSKM, příspěvkové organizace a je zřízen Krajským úřadem Ústeckého kraje.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Příloha č. 1 Metodický pokyn 4/1 SEN Smlouva o poskytnutí sociální služby VZOR Domov Březiny, příspěvková organizace Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald Smlouva o poskytnutí sociální služby č. 001/2015 uzavřená

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice příspěvková organizace, Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY CSS STAROMĚSTSKÁ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Seniorský dům - SD OŘECH VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Schváleno dne: 29.9.2014 Miloš Frýbert Iva Riegertová Strana 1 Vážení zájemci, Dovolte mi Vám představit, který stanovuje pravidla

Více