Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ"

Transkript

1 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Soubor informací o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Kamenec Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Bohumínská 1056/ Ostrava - Slezská Ostrava Tel: (ústředna) jednání se zájemcem

2 Obsah strana 1. POSLÁNÍ UBYTOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ ÚKONY PÉČE ZDRAVOTNÍ PÉČE AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTÍ NAKLÁDÁNÍ S FINANCEMI INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ A ADAPTACE POŠTOVNÍ ZÁSILKY PODNĚTY, PŘIPOMÍNKY, STÍŽNOSTI PROSTORY ZAŘÍZENÍ POBYT MIMO ZAŘÍZENÍ NÁVŠTĚVY OCHRANA ZDRAVÍ A MAJETKU OSTATNÍ POPIS MÍSTNÍ DOSTUPNOSTI SLUŽBY A KONTAKTY DŮLEŽITÉ TELEFONNÍ KONTAKTY A PROVOZNÍ DOBA

3 1. POSLÁNÍ Aktivita, kvalita, seberealizace - náš společný cíl v chápání stáří. Našim posláním je poskytovat pobytovou službu osobám se sníženou soběstačností, zejména z důvodu věku, podporu při zajištění důstojného života s důrazem na individuální potřeby. Službu poskytujeme nepřetržitě. 3

4 2. UBYTOVÁNÍ 2.1 Ubytování se poskytuje v jednolůžkových nebo dvojlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením nebo společným sociálním zařízením a je nabízeno dle aktuálních kapacitních možností zařízení. V rámci ubytování je zajištěn úklid, praní, žehlení, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, topení, teplá a studená voda a přívod elektrického proudu. 2.2 Ubytování se poskytuje i v garsoniérách, které mohou využívat uživatelé s nízkou mírou podpory. V tomto případě ubytování nezahrnuje doprovodné služby jako je úklid a praní, žehlení a oprava prádla, které jsou zpoplatněny dle platného Ceníku. 2.3 Uživatel se sám rozhoduje, které služby a jak často bude využívat. Při úklidu si stanovuje, zda chce být přítomen. Při užívání prádelny je povinen si nechat prádlo označit. Před využitím možnosti samostatného praní prádla ve společné pračce, která je určena pro uživatele, je povinen se účastnit proškolení k její obsluze. Prádlo může sušit v místnosti, kde je pračka umístěna, nebo na pokoji se souhlasem spolubydlícího. 2.4 Uživatel se sám rozhoduje, zda konkrétní pokoj přijme. Během svého pobytu má možnost požádat o přestěhování. Jeho požadavek bude řešen ubytovací komisí dle ubytovacích možností zařízení. V průběhu pobytu lze uživatele přestěhovat na jiný pokoj pouze s jeho souhlasem. 2.5 Pokoj je vybaven postelí s matrací, polštářem, dekou a ložním prádlem, stolem a sedacím nábytkem, uzamykatelným nočním stolkem, poličkou, šatní a policovou skříní a záclonami. 2.6 Uživatel má možnost si doplnit vybavení pokoje drobným nábytkem (křeslo, věšák) nebo drobnými osobními doplňky (lampy, obrazy, zrcadlo), přičemž však musí respektovat prostorové možnosti s ohledem na příp. spolubydlícího a nutný prostor pro manipulaci s uživatelem. 2.7 Vlastní elektrické spotřebiče může uživatel užívat pouze na základě předchozího souhlasu ředitele zařízení a je povinen si na vlastní náklady zajistit revizi dle ČSN a její následné prodloužení. 4

5 2.8 Uživatel má možnost se v zařízení přihlásit k trvalému pobytu. 2.9 V zařízení není povolen chov domácího zvířectva v pokojích uživatelů Uživatel nemá povoleno umožnit cizí osobě přespání ve svém pokoji ani v budově zařízení Uživatel si zodpovídá za věci na pokoji. V případě většího obnosu si uživatel může finanční hotovost uložit na depozitní účet u finanční účetní oproti pokladnímu dokladu, který je mu vystaven vždy při uložení nebo vyzvednutí hotovosti. Vyzvednutí částky vyšší než Kč je třeba ohlásit finanční účetní alespoň dva dny dopředu Uživatel má právo se zamykat na pokoji. Náhradní klíč od pokoje je v zapečetěné obálce v trezoru u všeobecných sester na patře a je použit jen v případě záchrany života, k odvrácení nebezpečí nebo škody na majetku Uživatel dodržuje noční klid, který je od 22,00 do 6,00 hodin. Noční poslech rozhlasu a televize je možný jen tak, aby nerušil ostatní uživatele. 3. STRAVOVÁNÍ 3.1 Zajišťujeme celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. Máme vlastní kuchyni. 3.2 Uživatel má možnost si vybrat zda se bude stravovat ve společnosti ostatních uživatelů (v jídelně na patře či na vyhlídce) nebo sám ve svém pokoji. 3.3 Uživatel má právo se rozhodnout, zda bude stravu odebírat a zda bude respektovat nutričním terapeutem nebo lékařem stanovenou dietu. 3.4 Uživatel má právo volby ze dvou hlavních jídel a z pěti diet. Nabízíme stravu 5 x denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře - druhá večeře jen pro diabetiky): racionální, šetřící, diabetickou, nemléčnou, vegetariánskou. 3.5 Doba výdeje stravy trvá 1,5 hodiny a začíná u snídaně o 7,45 hod, u svačiny od 9,30 hod, u oběda od 11,30 hod, u druhé svačiny od 14,30 hod, u večeře od 17,30 hod a u druhé večeře pro diabetiky od 20,00 hod. 3.6 Po 1,5 hodině je strava ponechána a uskladněna v kuchyňce pracovníků a po 4 hodinách od začátku výdeje z hygienických důvodů znehodnocena. 3.7 Uživatel má možnost odhlášení stravy nejpozději dva dny dopředu do 9,00 hodin od pondělí do středy. 3.8 Při hospitalizaci je mu strava ihned odhlášena. 3.9 Týdenní jídelní lístek se nachází na nástěnce v jídelně na patře. Denní hlášení prostřednictvím rozhlasu informuje taktéž o jídelníčku pro daný den. 4. ÚKONY PÉČE 4.1 Úkony péče provádíme nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu prostřednictvím kvalifikovaného personálu. 4.2 Provádíme pomoc a podporu například u těchto úkonů péče: 5

6 osobní hygiena, mytí a úprava vlasů, koupání, oblékání, podání a příprava stravy, péči o tělo, doprovody, dohled při spánku, poradenství, a další úkony souvisejí se zajištěním ubytování - údržbářské práce, úklid, praní, žehlení a drobná oprava prádla. 4.3 Uživatel si může zvolit: Dobu, četnost a způsob provádění činností a pracovníka s ohledem na personální a organizační zajištění služby. Míru pomoci od samostatného provedení uživatelem, přes podporu až po vykonání pomoci pracovníkem. Míra je závislá na schopnosti uživatele k provedení úkonu. 4.4 Úkony se mění během pobytu dle potřeby uživatele změnou v plánu péče. 4.5 Úkony, které jsou poskytovány nad rámec přiznaného příspěvku na péči nebo uživateli, který nemá příspěvek na péči je uživatel povinen uhradit dle platného ceníku. 5. ZDRAVOTNÍ PÉČE 5.1 Uživatel má právo na volbu svého lékaře a zdravotní pojišťovny. Při nástupu je povinen informovat jakého má praktického lékaře a zdravotní pojišťovnu a provedené změny v registraci do 3 dnů. 5.2 Uživatelům napomáháme a umožňujeme navštěvovat zdravotnická zařízení, na která si zvykli již před nástupem do našeho zařízení. Rodinní příslušníci jsou podporováni, aby sami zajistili doprovod svým příbuzným do zdravotnických zařízení. Uživatelům napomáháme a umožňujeme dodržet jejich léčebný režim včetně pomoci s podáváním léků. 5.3 Uživatel je povinen se podrobit hospitalizaci při podezření na infekční choroby nebo nemoci, které by mohly ve společném ubytování způsobit epidemii. Je rovněž povinen dodržovat veškerá protiepidemiologická opatření. 5.4 Do zařízení pravidelně dochází odborní lékaři např. psychiatr, dermatolog, neurolog. 6

7 5.5 V zařízení ordinuje lékař 1 x týdně, a to ve středu od 13,00 hod do 15,00 hod v místnosti ambulance v přízemí. 5.6 V zařízení pracuje fyzioterapeut a rehabilitační pracovník. 5.7 Pro zajištění většího bezpečí má uživatel k dispozici signalizační zařízení, kterým si v případě potřeby přivolá pomoc. Signalizace je umístěna na každém pokoji. 6. AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTÍ 6.1 Uživatelům nabízíme následující volnočasové aktivity: podporu zájmové činnosti (ruční práce, hobby), promítání filmů, dokumentů, divadelních inscenací, služby knihovny s možností přístupu na internet, výtvarné dílny, možnost zapůjčení zvukových nahrávek, zpívání, společenské hry, ruční práce, kulturní a společenské akce, besedy, výlety, pobyt na zahradě, sportovní aktivity, rozvoj duchovní víry a podpora náboženství (návštěvy duchovních v zařízení). 6.2 Uživatelům nabízíme následující sociálně terapeutické a aktivizační činnosti: trénování paměti, poslech hudby, relaxaci vůněmi, reminiscenční techniky - upevňování vzpomínek, léčbu slovem, canisterapii - léčba psem, ergoterapii - léčba činností, arteterapii - léčba výtvarnými technikami, kontakt se zvířectvem, pohybová cvičená na hudbu a tanec, léčbu pomocí doteků, četbu, smyslovou aktivizaci, nácvik sociálních dovedností 7. NAKLÁDÁNÍ S FINANCEMI 7.1 Výplata důchodu probíhá dle přání uživatele a to, složenkou, kterou donese poštovní doručovatelka, která vyplatí důchod v hotovosti nebo převodem na bankovní účet uživatele nebo formou hromadného výplatního seznamu. Důchody se uživatelům, zařazeným do hromadného seznamu, vyplácí každého 15. dne v měsíci v kanceláři finančního účetního a u imobilních uživatelů na jejich pokoji. Připadne-li datum výplaty na sobotu, vyplácí se důchody v pátek, připadne-li na neděli, vyplácí se následující pracovní den. 7.2 Výše úhrady za ubytování a stravu je stanovena na základě aktuálního ceníku a dle aktuální délky měsíčního období (počtu dnů). Měsíční vyúčtování úhrady Uživatele za ubytování a stravu = (sjednaná denní úhrada za ubytování x počet kalendářních dnů vyúčtovávaného měsíce) + (sjednaná celodenní úhrada za stravu x počet kalendářních dnů) [(stanovená úhrada za potraviny odhlášené celodenní stravy nebo její části za vyúčtovávaný měsíc) + (stanovená režii u odhlášené celodenní stravy nebo její části za vyúčtovávaný měsíc)]. 7.3 Náhradní výživa přejde-li uživatel dočasně na stravu formou nutričních vaků nebo enterální výživou pro podání sondou nebo pegem, pak je náhradní denní strava hrazena uživatelem takto: a) za každý den odebírání denní náhradní stravy je uživateli vrácena poměrná část celodenní stravy dle ceníku. b) hodnota režie (materiální a režijní náklady) celodenní stravy, která je určena ceníkem, se v tomto případě stává příjmem organizace a slouží ke krytí materiálových nákladů a režijních nákladů spojených s aplikací nutriční výživy. 7

8 Je-li náhradní strava předepsána lékařem, je účtována dle platného Ceníku se zachováním režie stravy. 7.4 Příspěvek na péči - uživatel je povinen před nástupem do zařízení doložit kopii rozhodnutí o přiznaném stupni příspěvku na péči. Pokud dojde ke změně ve výplatě příspěvku na péči (změna stupně závislosti), je uživatel povinen nejpozději do 8 dnů od právní moci rozhodnutí informovat poskytovatele. Pokud uživatel zamlčí skutečnou výši přiznaného příspěvku, je povinen doplatit úhradu za poskytovanou péči ve výši přiznaného příspěvku. 7.5 Depozitní účet - Uživatel je povinen k 15. dni v měsíci dorovnat částku na depozitním účtu, ze které jsou hrazeny léky, regulační poplatky, případně další platby, které si přeje uživatel realizovat prostřednictvím depozitního účtu. Výše částky je sjednána ve smlouvě dle finančních možností a předpokládaných potřeb uživatele. 7.6 Platbu ubytování a stravování v hotovosti provádí uživatel na hlavní pokladně finančního účetního v její provozní době nejpozději do 25. dne v měsíci, za který se platba poskytuje. 7.7 Platbu ubytování a stravování bankovním převodem provádí uživatel na účet č /0100 pod variabilním číslem svého rodného čísla nejpozději do 25. dne v měsíci, za který se platba poskytuje. 7.8 Povinnost doložit příjmy - Uživatel je povinen doložit započitatelné příjmy do výše předpokládané úhrady jemu poskytovaných sociálních služeb. Výši příjmu je Uživatel povinen doložit při nástupu do domova pro seniory a dále při každé změně příjmu. Oznámení o změně ve výši příjmu musí Poskytovatel obdržet nejpozději do 8 pracovních dnů po posledním dni kalendářního měsíce, za který se platí úhrada. Tuto povinnost je možné omezit, pokud se obě strany, uživatel poskytovatel, dohodnou na tomto omezení a pouze v případě již zmíněných vyplacených důchodů z jiného státu. Zamlčel-li Uživatel skutečnost o výši svého příjmu, když nesplnil tuto svou povinnost a poskytovateli tím vznikla za Uživatele pohledávka, která se týká nedoplatku za již vyúčtovanou měsíční zálohou za ubytování a stravu, je Uživatel povinen Poskytovateli neprodleně po seznámení s výši vzniklé pohledávky, doplatit úhradu za ubytování a stravu do výše vypočtené vzniklé pohledávky. 7.9 Doplatková dohoda - V případě, že uživatel nemá dostatečné příjmy na plnou úhradu ubytování a stravování, je mu úhrada snížena tak, aby mu bylo k dispozici alespoň 15 % jeho příjmů. Vždy se snižuje úhrada za ubytování. V případě, že jde o uživatele, který má rodinné příslušníky nebo osobu blízkou, kteří jsou ochotni rozdíl doplatit, může být s nimi uzavřena doplatková dohoda. Pokud uživatel má jiné zdroje než přiznávané příjmy (důchod), např. úspory a chce si doplácet do plné nebo částečné úhrady, je taktéž s ním sjednaná doplatková dohoda. Poskytovatel akceptuje rozhodnutí uživatele, že nechce nebo nemůže doložit výši příjmů a chce platit plnou úhradu. Toto pravidlo platí pro uživatele, kterým je důchod vyplácen z jiného státu, kdy je výše důchodu ovlivněna aktuálním kurzem Kč. V tomto případě uživatel vyjadřuje písemný souhlas s plnou úhradou. Způsob úhrady pobytu je individuálně řešen v rámci smlouvy Vratky za stravu jsou uživateli vráceny nejpozději do 15. dne následujícího měsíce v hotovosti nebo převodem na jeho účet, tak jak si uživatel sám určí. 8. INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ A ADAPTACE 8

9 8.1 Uživateli je přistupováno individuálně, tzn. zaměstnanci se řídí konkrétními požadavky uživatele na průběh a rozsah péče. 8.2 V době adaptace na službu je uživateli věnována zvýšená pozornost na průběh jeho přizpůsobení se službě a provozu zařízení. 8.3 Uživateli je stanoven v době adaptace klíčový pracovník, který je jeho důvěrníkem a ochráncem. Klíčový pracovník dohlíží na to, aby bylo naplňováno osobní přání uživatele související se službou. Fotografii klíčového pracovníka může mít uživatel vyvěšenou na viditelném místě v pokoji. 9. POŠTOVNÍ ZÁSILKY 9.1 Poštovní zásilky má uživatel možnost si osobně vyzvednout u sociálních pracovnic v přízemí, případně mu budou doručeny vedoucím oddělení. 9.2 Zásilky, které jsou určeny do vlastních rukou, předá proti podpisu přímo zaměstnanec České pošty. Není-li uživatel schopen podpisu, zásilka není zaměstnancem České pošty předána. Doporučujeme v tomto případě si vyřídit plnou moc na jinou osobu, která bude poštovní zásilky přebírat (např. rodina). 9.3 Uživatel má také možnost si do zařízení nechat zasílat předplacený tisk. 10. PODNĚTY, PŘIPOMÍNKY, STÍŽNOSTI 10.1 Uživatel či jeho rodinný příslušník má právo si stěžovat ústně či písemně kterémukoliv zaměstnanci. Pokud si to bude uživatel přát, bude jeho ústní stížnost zaznamenána a předána zodpovědnému pracovníkovi. Připomínky může uživatel osobně zaznamenat do Knihy připomínek, které jsou umístěny na každém patře v kulturní místnosti Uživatel může využít také schránky důvěry, které jsou na každém oddělení u schodiště a v přízemí u vrátnice a vstupu na zahradu Připomínky, podněty či stížnosti mohou být anonymní, v těchto případech bude poté odpověď na ně vyvěšena na všech odděleních. Lhůta na vyřízení stížnosti je 28 dní. 11. PROSTORY ZAŘÍZENÍ 11.1 V zařízení jsou vymezeny tyto společné prostory: 4 jídelny, 1 kuchyňka na D0 a 4 kulturní místnosti na jednotlivých patrech D1 - D4, výtvarný ateliér na oddělení D2, knihovna v přízemí, multifunkční místnost (společenský sál, jídelna pro zaměstnance a uživatele D0) a zahrada s altánkem. Tyto prostory mohou užívat bez rozdílu všichni uživatelé a mohou si zde vodit své návštěvy, nejsou-li prostory uzamčeny Do provozních prostor (pracovny pečovatelů, pracovny všeobecných sester, dezinfekční místnosti, stravovací úsek, prádelna aj.) a do prostor označených zákazem vstupu, nesmí uživatel ani jiná osoba mimo personálu vstupovat. 9

10 12. POBYT MIMO ZAŘÍZENÍ 12.1 Uživatel má právo kdykoliv opustit zařízení bez časového omezení Z důvodu vlastní bezpečnosti doporučujeme uživateli či rodinnému příslušníkovi tuto skutečnost nahlásit vedoucímu oddělení a pracovníkovi na vrátnici s předpokládaným časem návratu V případě plánované nepřítomnosti si uživatel může odhlásit stravu a vyzvednout léky, které má uloženy u všeobecné sestry. 13. NÁVŠTĚVY 13.1 Uživatel může přijímat návštěvy každý den od 9,00 do 21,00 hodin ve svém pokoji či ve společných prostorech našeho zařízení. Na dvoulůžkovém pokoji může přijmout návštěvu jen se souhlasem spolubydlícího Návštěvy se zapisují na vrátnici v Knize návštěv Návštěva si může sebou vzít do zařízení psa nebo kočku, do dvoulůžkového pokoje jen se souhlasem spolubydlícího. O přítomnosti zvířete musí návštěva informovat vedoucího oddělení a pracovníka na vrátnici. Zvíře musí být zajištěno tak, aby neohrožovalo zdraví a bezpečnost ostatních. U psa, který se pohybuje ve společných prostorách zařízení, je povinný náhubek Při mimořádných událostech a opatřeních hygienicko-epidemiologické povahy, může ředitel návštěvy omezit, popř. je na určitou dobu zrušit Z návštěvy mohou být vyloučeny osoby v podnapilém stavu, které svým chováním ruší klidný chod zařízení nebo osoby, které mají rušivý vliv na pořádek a bezpečnost chodu zařízení a nedodržují Pravidla soužití a pokyny personálu v zařízení Návštěvy nesmí vstupovat do pokojů ostatních uživatelů bez jejich souhlasu, rušit uživatele nevhodným chováním nebo hlukem, odnášet vybavení, které je majetkem zařízení, znečišťovat prostory zařízení a přespávat v zařízení. 14. OCHRANA ZDRAVÍ A MAJETKU 14.1 Uživatel je povinen dodržovat základní pravidla bezpečnosti a požární ochrany, tj. kouřit jen na vyhrazených prostorech, manipulovat s otevřeným ohněm jen s použitím nehořlavých pomůcek nebo podložek, uzavírat přívody vody, používat bezpečně elektrickou síť Uživatel smí používat jen elektrické spotřebiče podrobené revizí Uživatel nesmí vhazovat předměty do záchodové mísy nebo zbytky jídla do sifonu nebo z okna Uživatel nesmí úmyslně zneužívat signalizační zařízení a s tím spojený příchod pracovníka, popř. jiné poskytované služby a zneužívat ji na úkor osob, které ji potřebují Uživatel nesmí úmyslně plýtvat energiemi (voda, topení, elektřina), je povinen je spotřebovávat účelně a šetrně. 10

11 14.6 Uživatel nesmí bez souhlasu jiného uživatele nebo bez jeho přítomnosti vstupovat do jeho pokoje, užívat jeho věci nebo jiným způsobem zasahovat do jeho práv Uživatel nesmí vstupovat do místností označených zákazem vstupu V případě, že nastane nouzová nebo havarijní situace se musí uživatel řídit pokyny personálu Poruchy, závady a nedostatky uživatel hlásí neprodleně při jejich zjištění, kterémukoliv pracovníkovi, které zabezpečí jejich nápravu Uživatel, který zaviní škodu na majetku zařízení úmyslně, z nedbalosti nebo neodpovídající manipulací, je povinen vzniklou škodu uhradit. 15. OSTATNÍ 15.1 Výbor obyvatel - je tvořen ze zástupců uživatelů. Zástupci jsou voleni samotnými uživateli jedenkrát ročně na Výroční schůzi obyvatel. Výbor obyvatel jedná s vedením organizace a přináší podněty a připomínky k chodu zařízení Dotazníky spokojenosti - jsou průběžně k dispozici a vždy jedenkrát ročně probíhá anketa, kdy jsou všichni uživatelé dotazováni na spokojenost s průběhem a kvalitou poskytované služby Setkání s vedením - minimálně dvakrát ročně probíhá setkání uživatelů s vedením domova Den otevřených dveří - minimálně jedenkrát ročně probíhá Den otevřených dveří, kdy se může široká veřejnost seznámit s chodem zařízení Dobrovolníci, praktikanti - uživatel si může sám vznést požadavek na přítomnost a návštěvu dobrovolníka nebo praktikanta jakémukoliv zaměstnanci Další informace - U vedoucích oddělení nebo u sociálních pracovníků si můžete vyžádat další informace. 16. Popis místní dostupnosti služby a kontakty Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organice (dále jen Domov pro seniory Kamenec) poskytuje pobytovou sociální službu pro seniory na Bohumínské ulici č.p. 1056/71 v městském obvodě Slezská Ostrava dle potřeb uživatele a individuálně dojednané podpory. Domov pro seniory Kamenec je příspěvkovou organizací Statutárního města Ostrava, zřizovatelem pobytové sociální služby je Magistrát města Ostravy odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit (viz Zřizovací listina zařízení ze dne a dodatek č. 2 ze dne ). Uživatelé zařízení jsou převážně obyvatelé městských obvodů Slezská Ostrava, 11

12 Heřmanice, Muglinov, Radvanice a Bártovice, Moravská Ostrava a Přívoz. Místní dostupnost služby je zajištěna prostřednictvím dopravní komunikace možnost osobní i hromadné dopravy (autobusová a trolejbusová zastávka Kamenec, trolejbus č. 103 a 105, autobus č. 22, 29, 30 a 82). Zařízení je rovněž v dostupnosti ústředního autobusového nádraží, vlakového nádraží (Ostrava- Střed a Ostrava-Stodolní) a centra Statutárního města Ostravy (dostupnost obchodní sítě a společenskokulturního vyžití). Popis časové dostupnosti služby Zařízení uživatelům poskytuje níže uvedené základní činnosti Ubytování - celoročně nepřetržitě (24 hodin denně), úklid (celoročně provoz - 7 dnů v týdnu včetně svátků), praní a žehlení (celoročně ranní směna - 5 dnů v týdnu). Stravování celoročně zabezpečen provoz 7 dnů v týdnu včetně svátků, strava je poskytována 5x denně dle vnitřních pravidel pro stravování. K obědu výběr ze dvou druhů jídla. Pomoc při zvládání hygieny a běžných úkonů péče o vlastní osobu službu poskytuje pracovník v sociálních službách. Celoročně směnný provoz - 7 dnů v týdnu včetně svátků. Běžná pracovní doba je 6,00-18,00 hod., 7,00 19,00 a 8,00 20,00, noční směna je od 18,30 6,30 hod. Zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím, sociálně terapeutické činnosti a aktivizační služby, pomoc při prosazování práv, volnočasové aktivity- celoročně ranní směna 5 dnů v týdnu mimo víkendy a svátky: od 7,30 do 16,00 hod. Službu poskytuje pracovník v sociálních službách pro aktivizační činnosti (dále jen PSS AČ), sociální pracovník, finanční referent a fyzioterapeut nebo vedoucí oddělení. 12

13 Vedoucí sociálního útvaru Tel.: Vedoucí oddělení přízemí patro patro patro patro Sociální pracovník Tel.: Tel.: Finanční účetní Tel.: Praktický ošetřující lékař Odborný lékař (psychiatr, neurolog a dermatolog) Ambulantní sestra Tel.: Reg.fyzioterapeut,reg.všeo becná sestra pro rehab.ošetřování Tel.: Registrovaný nutriční terapeut Tel.: Vedoucí ošetřovatel. útvaru Tel.: Registrované všeobecné sestry patro patro patro patro Minimarket Tel.: Kadeřnice Tel.: Pedikura Tel.: Důležité telefonní kontakty a provozní doba Telefonicky v pracovní době od 7,30 do 14,00 hod Každá středu od 7,30 hod. do 16,30 hod. Telefonicky lze dojednat i kontakt mimo toto časové rozmezí. Pondělí až pátek od 7,30 do 11,30 a od 12,00 do 14,30 hod. Telefonicky lze dojednat i kontakt mimo toto časové rozmezí. Pondělí od 9,00 do 14,30 hod., v úterý pokladna zavřená, ve středu od 9,00 do 16,30 hod., ve čtvrtek od 9,00 do 14,30 hod., v pátek od 9,00 do 11,30 hod. Telefonicky lze dojednat i kontakt mimo toto časové rozmezí. Každá středa od 13,00 do 15,00 hod. Dochází do zařízení dle aktuálních potřeb uživatelů Pondělí až pátek od 8:00 do 8,30 a od 13,30 do 14,00 hod., každá středa od 13,00 do 15,00 hod. Pondělí až pátek od 6,30 do 15,00 hod. Každý pátek schůzka s uživateli od 10,30 hod. na jednotlivých odděleních D1-D4 s výjimkou července a srpna. Telefonicky lze dojednat kontakt v pracovní době od 7,30 do 14,00 hod. Celoročně směnný provoz 7 dnů v týdnu včetně svátků. Běžná pracovní doba od 6,00 do 14,00 hod. - ranní směna, od 14,00 do 22,00 hod. odpolední směna, od 22,00 do 6,00 hod. noční směna. Směny s posunutým nástupem zavedeny v návaznosti na individuální potřeby uživatelů: od 6,00 do 14,30 hod., od 6,40 do19,10 hod., od 11,10 do 19,10 hod., od 13,40 do 22,10 hod., od 19,00 do 7,00 hod., od 22,00 do 7,00 hod. Pondělí až pátek 7,30 až 11,30 hod. a 13,00 až 17,00 hod., v sobotu od 8,00 do 12,00. Pondělí, středa, pátek od 8,30 do 12,00 hod a od 15,00 do 18,00 hod. Objednávky telefonicky. Pouze dle předchozí telefonní objednávky. 13

PRAVIDLA SOUŽITÍ. Soubor informací o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Kamenec

PRAVIDLA SOUŽITÍ. Soubor informací o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Kamenec PRAVIDLA SOUŽITÍ Soubor informací o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Kamenec Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Bohumínská 1056/71 710 00 Ostrava - Slezská

Více

Pravidla vzájemného soužití Informace o poskytované službě domov pro seniory

Pravidla vzájemného soužití Informace o poskytované službě domov pro seniory Pravidla vzájemného soužití Informace o poskytované službě domov pro seniory Domov Příbor, p. o. Masarykova 542 742 58 Příbor tel: 556 722 250 (ústředna) mobil:604 236 518 socialni@ddpribor.cz www.domovpribor.cz

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Domov pro osoby se zdravotním postižením CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava,

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY alternativní, zjednodušená forma + Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb uzavíráme smlouvu PODEPSAT

Více

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování DOMOV PRO SENIORY KLIMKOVICE příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844 Domácí řád Poslání Domov pro seniory Klimkovice poskytuje bezpečné a důstojné zázemí

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby Smluvní strany: Pan (paní) : Narozen/a: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel a Domov důchodců Velké Hamry příspěvková organizace, Sídlo: 468 45

Více

ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba (dále jen DDO, os).

ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba (dále jen DDO, os). SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko DUHOVÝ DŮM Ostrava Odlehčovací služba CENÍK SLUŽBY ÚČEL Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička Domácí řád Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička 1 Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy při poskytování sociální služby domovy pro seniory Domova

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy s mentálním

Více

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby NÁVRH SMLOUVY DZR - používaný od 1. 1. 2014 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/ %JMENO %PRIJMENI, nar., bydliště.., zastoupený(á)

Více

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domov Na Zámku Lysá nad Labem p. o. (dále jen domov) je zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje. Domov je určen seniorům se sníženou soběstačností, kteří dále

Více

Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, příspěvková organizace. Domácí řád stručně

Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, příspěvková organizace. Domácí řád stručně Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, příspěvková organizace Domácí řád stručně 1. Naše poslání: ubytování a celodenní poskytování podpory a pomoci při zajištění denních potřeb, včetně základních služeb

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 15.2.2011 Ceny sociálních služeb jsou

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

Stanovení podmínek a částek úhrady za poskytnutí pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče LDN Rybitví

Stanovení podmínek a částek úhrady za poskytnutí pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče LDN Rybitví Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, Činžovních domů 140, 533 54 Rybitví IČ: 00190560, tel. : 466 680 125 7, fax: 466 680 326, číslo bankovního účtu 32731561/0100 Stanovení podmínek a částek úhrady za

Více

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 Pracoviště: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chářovská 785/85, Krnov PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar......(datum narození), bydliště

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku Smolkov IČO 71196978, Tel/fax 553 773 233, E-mail : ddsmolkov@hajveslezsku.cz S M Ě R N I C E Věc: CENÍK SLUŽEB Registrační

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35 Tel.: 556 730 133, www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 12.1.2015 4. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2015 31.1.2016 Počet stran dokumentu

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

Vnitřní řád pobytové sociální služby

Vnitřní řád pobytové sociální služby Vnitřní řád pobytové sociální služby Posláním pobytové sociální služby v Nemocnici Valašské Meziříčí a. s. je zajistit uživatelům odbornou péči a podporu v jejich nečekané, nepříznivé zdravotní a sociální

Více

Domácí řád Domov pro seniory

Domácí řád Domov pro seniory Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou příspěvková organizace Liberecký kraj U Sila 321, 463 11 Liberec 30 Domácí řád Domov pro seniory Posláním zařízení je poskytovat pobytovou službu seniorům, jejichž

Více

Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory č.j. XX/XX/201X/XX Smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXXX narozena X.X.19XX, r.č. bydliště Domov důchodců

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1. Poslání Posláním Denního centra služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením (dále jen Denní centrum nebo poskytovatel ) je nabídnout

Více

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY.

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY. DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY Obsah Článek 1 Základní ustanovení 2 Článek 2 Ubytování 2 Článek 3 Doba

Více

NAŠE PRAVIDLA. Domova se zvláštním režimem

NAŠE PRAVIDLA. Domova se zvláštním režimem NAŠE PRAVIDLA Domova se zvláštním režimem Závaznost: Sociální pracovnice, PSS, SZP, vedoucí služby Zodpovědná osoba: Vedoucí služby Spoluúčast na tvorbě metodického postupu: zaměstnanci ÚOSS, PSS, vedoucí

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby číslo smlouvy:. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Paní/Pan, datum nar.., trvalé bydliště, (v textu této smlouvy dále jen Klient ) a 2. Dům sociálních

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v domově, práva a povinnosti klientů v rámci domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení

Více

S M L O U V A o poskytování sociálních služeb

S M L O U V A o poskytování sociálních služeb S M L O U V A o poskytování sociálních služeb v Soukromém senior centrum Nechanice s.r.o. (v textu této smlouvy dále jen smlouva ) mezi 1. Soukromé senior centrum Nechanice s.r.o., IČ: 28857089, DIČ: CZ28857089,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11, České Budějovice NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL V Českých Budějovicích dne 30. 6. 2011 Návštěvní řád: Upravuje pravidla chování

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY 1. ÚVOD 1.1 Domov důchodců byl uveden do provozu v

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.... uzavřená smluvními stranami: Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N

Více

Základní škola T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50

Základní škola T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50 Základní škola T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní řád vymezuje způsob školního stravování a podmínky jeho poskytování. Školní stravování zabezpečuje zařízení školního

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče

Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče číslo: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní): příjmení a jméno:... adresa:... narozen (á):... zastoupený (á):... v textu této smlouvy

Více

Směrnice ředitele č. 2/15

Směrnice ředitele č. 2/15 Směrnice ředitele č. 2/15 Ceníky placených služeb uživatele pro rok 2015 Stručný obsah Ceníky placených služeb uživatele pro rok 2015 Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 29. PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: ZŠ 201/2013-1 Vypracoval: Schválil: Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Kostelní 200, Žandov

Více

smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky podle 49 cit. zák.

smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky podle 49 cit. zák. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Domov důchodců Jablonecké

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace poskytuje sociální službu domov pro seniory a domov se zvláštním režimem na adrese,. Sociální služby jsou poskytované

Více

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Ubytování... 3 3. Stravování... 3 4. Sociální a zdravotní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená mezi SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY poskytovatelem sociální služby: Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Lipník 110, 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Zastoupený

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5.

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. 2015 Poslání odlehčovacích sluţeb Posláním odlehčovacích služeb

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem D O M O V N Í Ř Á D domova pro seniory Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Tel. kontakt: 573 503 001,734 263 400, e-mail: reditelka@cspzahrada.cz,

Více

Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86. Vnitřní (provozní) řád školní jídelny

Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86. Vnitřní (provozní) řád školní jídelny Základní škola a mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86 Vnitřní (provozní) řád školní jídelny Adresa: ZŠ a MŠ Dušejov, příspěvková organizace, Dušejov 86, 588 05 Dušejov Telefon: 567

Více

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar..., bydliště.., rodné číslo..

Více

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 A 13 a/3 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI ( 47) Úhrada za poskytované služby se hradí dle zákona č. 108/2006

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov Příspěvková organizace Golovinova 1559,432 01 Kadaň DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov Druh služby: Domovy se Zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem (dále

Více

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Tato nabídka je pouze rámcová, s každým uživatelem bude jednáno dle jeho individuálních potřeb, kterým bude přizpůsoben druh a četnost poskytování jednotlivých

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ (dále jen DS/domov) Tento Domácí řád upravuje vnitřní pravidla společného soužití osob žijících v domově (jejich základní práva a povinnosti) a popisuje způsob poskytování

Více