Cyrilometodějský Velehrad v literatuře

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cyrilometodějský Velehrad v literatuře"

Transkript

1 Cyrilometodějský Velehrad v literatuře V roce 2013 uplyne 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. U příležitosti tohoto výročí vydává Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně výběrovou bibliografii na téma Cyrilometodějský Velehrad v literatuře. Bibliografie vznikla v rámci projektu Velehrad 2013, jehož cílem je vybudování obecného povědomí o Cyrilu a Metoději, o přínosech jejich misie v oblasti kultury, náboženství, písma, vzdělanosti apod. Bibliografie poskytuje ucelený přehled základních prací k tématům vztahujícím se k cyrilometodějské tradici a dějinám Velehradu. Cílovou skupinou jsou žáci, studenti a široká veřejnost. Během zpracování výběru literatury se vycházelo z již publikovaných prací: Bibliografie cyrilometodějské tradice z publikace Svatí Cyril a Metoděj mezi námi od Tomáše Špidlíka a Pavla Ambrose a Bibliografie okresu Uherské Hradiště od Jaroslava Vlacha (obsahuje literaturu po rok 1982). Chybějící časové období 80. let 20. století bylo doplněno ze záznamů ze Souborného katalogu ČR. Z množství dostupné literatury byly vybrány pouze monografie v českém a slovenském jazyce. Vyloučena byla také většina archeologických prací. Bibliografie 1. BAGIN, Anton. Cyrilometodská tradícia u Slovákov. 1. vyd. Bratislava: Slovak Academic Press, s. ISBN BAGIN, Anton. Apoštolé Slovanů Cyril a Metoděj a Velká Morava. 2., dopln. vyd. Praha: Česká katolická Charita, s. 3. BAHOUNEK, Jiří. Kde je srdce Evropy. [Brno: Sdružení přátel bl. Hyacinta M. Cormiera, 2011]. 249 s. ISBN BÁRTA, Oldřich. Almanach Velká Morava. Brno: Mor. muzeum, s. 5. BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Latinské prameny k dějinám Velké Moravy: Určeno pro posl. fak. fil., Brno. 1. [díl], Anály a kroniky. 1. vyd. Praha: SPN, s. Učební texty vys. škol. 6. BARTOŠ, Peter. Pramene k dejinám Veľkej Moravy. 2. vyd., upr. a rozšíř. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, s. Odkazy našej minulosti, zv BAŠČAN, Michal, JILÍK, Jiří a ŽIŽLAVSKÝ, Bořek. Chřiby záhadné a mytické. 1. vyd. Uherské Hradiště: Futuro, sv. 8. BAŠČAN, Michal, JILÍK, Jiří a ŽIŽLAVSKÝ, Bořek. Svatý Kliment u Osvětiman v zrcadle dějin. 1. vyd. Hýsly: Alcor Puzzle ve spolupráci s občanským sdružením Neolit, s. ISBN

2 9. BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, HOMOLA, Aleš a MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Stěhování národů a Východ Evropy: Byzanc, Slované, Arabové. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, s., [8] s. barev. obr. příl. Historica. ISBN BERANOVÁ, Magdalena a LUTOVSKÝ, Michal. Slované v Čechách: archeologie století. 1. vyd. Praha: Libri, s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN BEZDĚČKA, Pavel et al. Velehrad: dějiny obce. Velehrad: Obec Velehrad, s. ISBN BEZDĚČKA, Pavel. Staré Město v proměnách staletí. Staré Město: Město Staré Město, s. ISBN BLÁHOVÁ, Marie, FROLÍK, Jan a PROFANTOVÁ, Naďa. Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. I., Do roku Vyd. 1. Praha: Paseka, ISBN BONHARDOVÁ, Nina. Misie. Vyd. 1. Praha: Daemon, 1997, c s. ISBN X. 15. BOSÁK, L'ubomír a KÝŠKA, Patrik. Svätý Goradz - učený muž našej zeme. Bratislava: Lúč, xvi s. obr. příl., 343 s. Libri historiae Slovaciae. Monographiae, zv. 3. ISBN BRANDL, Vincenc. Poloha Starého Velehradu. V Brně: Nákladem Antonína Nitsche, s. 17. BRÁZDIL, František. Jezuité na Velehradě: příchod Tovaryšstva Ježíšova na Velehrad a jeho působení do druhé světové války: (historickoprávní pojednání). 1. vyd. Svitavy: Trinitas, s. Studium, sv ISBN BUBENÍK, Josef. Archeologické prameny k dějinám osídlení Čech v 7. až polovině 9. století: (katalog nalezišť). Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, s. ISBN Cesty a stezky do časů Velké Moravy: sborník statí o komunikacích z dob velkomoravských i předvelkomoravských. Vyd. 1. Brno: Moravskoslezský archeologický klub, s. Knižnice Moravskoslezského archeologického klubu, sv. 4. ISBN CIBULKA, Josef. Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křesťanství na Moravě. 1. vyd. Praha: ČSAV, , [4] s. Monumenta archaeologica, tomus CINEK, František. Velehrad víry: duchovní dějiny Velehradu. V Olomouci: Lidové knihkupectví a nakladatelství, [14] s. 22. Cisterciáci na Moravě: sborník k 800. výročí příchodu cisterciáků na Moravu a počátek Velehradu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. Sborníky. ISBN Cisterciáci ve středověkém českém státě = Les cisterciens dans le royaume médiéval de Boheme. Brecht: Cîteaux VZW, s. Cîteaux: revue d'histoire cistercienne, T. 47/1996, fasc

3 24. Cyrilometodějské papežské dokumenty z let : výběr. Vyd. 1. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, s. Hlas Velehradu, 14. ISBN Cyrilometodějský sborník = Ćirilometodski zbornik: k uctění výročí úmrtí sv. Metoděje ( ). Záhřeb: Chorvátská katolická církev, s. 26. ČERVINKA, Inocenc Ladislav. Slované na Moravě a Říše Velkomoravská: jejich rozsídlení, památky a dějiny. Brno: Pravěk, s., 22 l. obr. příl. 27. Česká slavistika: osoby a instituce. 1. vyd. Praha: Národní knihovna ČR, Slovanská knihovna, s. Edice Slovanské knihovny. ISBN DACÍK, Tomáš. Otazníky nad hrobem sv. Metoděje. 1. vyd. Brno: CERM, s. ISBN DEKAN, Ján. Velká Morava: doba a umění. 3. vyd. Bratislava: Tatran, s. 30. DLUGOŠ, František. Vplyv byzantskej misie sv. Cyrila a Metoda na kresťanský život Spiša. Spišské Podhradie: Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, s. ISBN Duchovné, intelektuálne a politické pozadie cyrilometodskej misie pred jej príchodom na Veľkú Moravu: monografia príspevkov z medzinárodného vedeckého sympózia, Nitra, 2. júl Vyd. 1. V Nitre: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, s. ISBN DVORNÍK, František. Zrod střední a východní Evropy: mezi Byzancí a Římem. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, s. Obzor, sv. 21. ISBN Fórum Velehrad I.: Communio ecclesiarum - očištění paměti: sborník příspěvků z vědeckého semináře ( března 2007) katedry pastorální a spirituální teologie CMTF UP a Centra Aletti v Olomouci. Vyd. 1. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, s. Hlas Velehradu, 17. ISBN GALUŠKA, Luděk. Slované: doteky předků: o životě na Moravě století. [Zlín]: Krajská knihovna Františka Bartoše, s. ISBN GALUŠKA, Luděk. Uherské Hradiště - Sady: křesťanské centrum Říše velkomoravské. Brno: Moravské zemské muzeum, Litera, s., [24] s. il. (většinou barev.). ISBN GALUŠKA, Luděk a FROLEC, Ivo. Průvodce expozicí Velká Morava. V Uherském Hradišti: Slovácké muzeum, s. ISBN GALUŠKA, Luděk, KOUŘIL, Pavel a MITÁČEK, Jiří. Východní Morava v 10. až 14. století. Vyd. 1. Brno: Moravské zemské muzeum, Archeologický ústav AV ČR Brno, s. ISBN GALUŠKA, Luděk a VAŠKOVÝCH, Miroslav. Památník Velké Moravy: Staré Město, Uherské Hradiště, Modrá, sv. Kliment u Osvětiman. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, s. ISBN GÓRKA, Leonard. Svatí Cyril a Metoděj: ekumenická dimenze smíření. Vyd. 1. Olomouc: 3

4 Refugium Velehrad-Roma, s. Hlas Velehradu, 16. ISBN HAVLÍK, Lubomír Emil. Velká Morava a středoevropští Slované. 1. vyd. Praha: SPN, , [2] s. Na pomoc učiteli. 41. Historická Olomouc: 12. Sborník příspěvků ze sympózia Historická Olomouc XII., zaměřeného k problematice zakladatelských mýtů a mýtů počátků ve světle kritiky pramenů Muzeum umění Olomouc - sál Beseda října Univerzita Palackého: Olomouc, ISSN HNILICA, Ján. Svätí Cyril a Metod horlivý hlásatelia Božieho slova a verní pastieri cirkvi. 1. vyd. na Slovensku. Bratislava: Alfa, s. ISBN HORA-HOŘEJŠ, Petr. Cyril a Metoděj. In: Toulky českou minulostí. První díl, [Od nejstarší doby kamenné po práh vrcholného středověku]. 3., upr. vyd. Praha: Baronet, 1995, s ISBN X. 44. HRUBÝ, Vilém. Staré Město - Velehrad: ústředí z doby Velkomoravské říše. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, s., 28 s. obr. příl., 1 mapa. Památníky naší minulosti, HRUBÝ, Vilém. Staré Město - Velkomoravský Velehrad. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, s. Monumenta archeologica, Tomus HUDEC, Petr. Nové objevy na Velehradě: sborník: Velehrad - Trnava, společné kořeny jezuitské kultury a vzdělávání. Velehrad: Římskokatolická farnost Velehrad ve spolupráci s Historickou společností Starý Velehrad se sídlem na Velehradě, s. ISBN HUDEC, Petr. Zapomenuté příběhy. Velehrad: Římskokatolická farnost Velehrad, Občanské sdružení Matice Velehradská, s. 48. HURT, Rudolf. Dějiny cisterciáckého kláštera na Velehradě. I, V Olomouci: Akademie velehradská, s., [12] s., 1 složený l. obr. příl. Spisy Akademie velehradské, sv CHARVÁTOVÁ, Kateřina. Dějiny cisterckého řádu v Čechách svazek, Fundace 12. století. Vyd. 1. Praha: Karolinum, s. ISBN JAKOBSON, Roman. Cyrilometodějské studie: [soubor statí z let ]. Vyd. 1. Praha: Euroslavica, 1996, c s. ISBN JAN PAVEL II., papež. Apoštolé Slovanů = [Slavorum apostoli: Encyklika Jana Pavla II. adresovaná biskupům, kněžím, řeholním společnostem a všem křesťanským věřícím při příležitosti výročí jedenácti století evangelizačního díla svatých Cyrila a Metoděje]. Řím: Velehrad: Křesťanská akademie, s. Skála, JAROŠOVÁ, Jindra. Svatí kacíři, aneb, Reportáž nejen z Velké Moravy. 1. vyd. Praha: Radioservis, , xvi s., [8] s. obr. příl. ISBN JAŠEK, Adolf. Výklad idey cyrillo-methodějské. Velehrad: Nakladatelství Cyrillo- Methodějské literatury a památek velehradských M. Melichárka, s. 54. KADLEC, Jaroslav. Přehled českých církevních dějin. [Sv.] 1. Praha: Zvon, s. 4

5 ISBN KLANICA, Zdeněk. Tajemství hrobu moravského arcibiskupa Metoděje. 3. vyd. Praha: Futura, s. ISBN KOCIÁN, Václav. Svetlo zo Solúna: úvaha o svätom Metodovi na základe staroslovienskych prameňov Žitia Metoda a Pochvaly Cyrilovi a Metodovi. 1. vyd. Zvolen: Jas, s. ISBN Křesťanský Východ a my. Velehrad: Societas, s. Hlas Velehradu, č KUČERA, Matúš. Postavy veľkomoravskej histórie. 3. dopl. a uprav. vyd., ve vydav. Perfekt 1. Bratislava: Perfekt, s. Cesta dejinami. ISBN KÚTNIK ŠMÁLOV, Jozef. Prvý učiteľ slovienskeho národa: [život Konštantína Filozofa, rehoľným menom Cyrila]. 1. vyd. Bratislava: Lúč, c s. ISBN KVĚT, Radan. Atlas starých stezek a cest na území České republiky. Brno: Studio VIDI, s. ISBN KVĚT, Radan. Staré stezky v České republice. 2. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, s. ISBN LACKO, Michal. Svätí Cyril a Metod. 7. vyd. Trnava: Dobrá kniha, s. ISBN Magnae Moraviae fontes historici = Prameny k dějinám Velké Moravy. I. Vyd. 1. Pragae: Brunae: Státní pedagogické nakladatelství, s., [3] l. obr. příl. Opera Universitatis Purkynianae Brunensis. Facultas philosophica, Magnae Moraviae fontes historici = Prameny k dějinám Velké Moravy. II, [Textus biographici, hagiographici, liturgici]. 1. vyd. Brno: Univ. J. E. Purkyně - filosof. fak., , [1] s. Spisy Univ. J. E. Purkyně v Brně. Filosofická fak., čís Magnae Moraviae fontes historici = Prameny k dějinám Velké Moravy. III, [Diplomata, epistolae, textus historici varii]. Vyd. 1. Brno: Universita J. E. Purkyně, s. Spisy University J. E. Purkyně v Brně. Filosofická fakulta Opera Universitatis Purkynianae Brunensis. Facultas philosophica, Magnae Moraviae fontes historici = Prameny k dějinám Velké Moravy. IV, Leges, textus iuridici supplementa. 1. vyd. Brno: Univ. J. E. Purkyně - filosof. fak., s. Spisy Univ. J. E. Purkyně v Brně. Filozof. fakulta, č MÁCHA, Karel. Nová identita: (Sociálně-antropologické aspekty cyrilometodějské misie). Velehrad: Societas, s. Hlas Velehradu, č MAREK, Pavel a HANUŠ, Jiří. Osobnost v církvi a politice. Praha: Českobratrská církev evangelická v Praze, s. Knižnice studijních textů Českobratrské církve evangelické. ISBN MAREK, Pavel. Apologetové nebo kacíři?: studie a materiály k dějinám české Katolické moderny. Vyd. 1. Rosice u Brna: Gloria, s. ISBN MAREŠ, František Václav. Cyrilometodějská tradice a slavistika. Vyd. v tomto 5

6 uspořádání 1. Praha: Torst, s. ISBN MARINČÁK, Šimon. Veľkomoravský kánon sv. Demetrovi Solúnskemu. Ružomberok: Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, s. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, č. 4. ISBN MARSINA, Richard. Metodov boj. Vyd. 2., vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov 1. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, s. ISBN MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu II. 1. vyd. Praha: Libri, s. ISBN Dějiny českých zemí. 74. Moravský historický sborník: ročenka Moravského národního kongresu. Moravský národní kongres: Brno, [1995-]. (Roč a ) 75. Nejstarší prameny k životopisům sv. Cyrila a Metoděje. [Olomouc: Arcibiskupství olomoucké, 1985]. 44 s. 76. Odkaz soluňských bratří: sborník k výročí úmrtí sv. Metoděje. Praha: Česká katolická charita, s. Teologické studie. 77. OLIVA, Otmar. Opus Velehradensis - znamení naděje: : Otmar Oliva - sochy, Jiří Rohel - fotografie: [katalog výstavy]. V Uherském Hradišti: Slovácké muzeum, c s. ISBN Osobnosti moravských dějin. (1). 1. vyd. Brno: Matice moravská, s. ISBN PIŤHA, Petr. Slyšte slovo a zpívejte píseň: život svatých Cyrila a Metoděje a příběh Velehradu. České Budějovice: Poustevník, s. ISBN PIŤHA, Petr. Svatí Cyril a Metoděj: Velehrad - symbol a úkol: četba k přípravě na výročí příchodu slovanské misie na Velkou Moravu. Vyd. 1. V Českých Budějovicích: Poustevník v nakl. Studio Gabreta, s. Postavy, sv. 2. ISBN POJSL, Miloslav. Průvodce Velehradem. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, s. Průvodce. ISBN POJSL, Miloslav. Velehrad v památkách osmi století. Praha: T.R.S., s. 83. POJSL, Miloslav. Velehrad: Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Velehrad: Historická společnost Starý Velehrad se sídlem na Velehradě, s., [12] s. barev. obr. příl. Církevní památky, sv. 37. ISBN POJSL, Miloslav. Velehrad: bývalý cicterciánský klášter a jeho románské památky. Velehrad: Historická společnost Starý Velehrad, s. Církevní památky, sv. 29. ISBN POJSL, Miloslav. Velehrad: stavební památky bývalého cisterciáckého kláštera. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s. Vlastivědná knihovna moravská, sv. 65. ISBN POJSL, Miloslav. Velehrad: Sv. Cyril a Metoděj v ikonografii baziliky. Velehrad: 6

7 Historická společnost Starý Velehrad, s., [12] s. barev. obr. příl. Církevní památky, sv. 36. ISBN POLÁCH, Antonín. Bratři ze Soluně: život Konstantina a Metoděje: historický román. Vyd. 1. Praha: Granit, s. ISBN POULÍK, Josef. Staroslovanská Morava. Praha: St. ústav archeol., Společ. čs. prehistoriků [distributor], , [1] s. Monumenta archaeologica, Tom I. 89. Prameny k dějinám Velké Moravy. II, Texty biografické, hagiografické, liturgické. 2., rev. a rozš. vyd. Praha: KLP, xiv, 315 s. ISBN Přemyslovský stát kolem roku 1000: na paměť knížete Boleslava II. (+ 7. února 999). Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, s. ISBN RATKOŠ, Peter. Slovensko v dobe Velkomoravskej. 2. vyd. Košice: Východoslovenské nakladateĺstvo, s., tab., resumé ger., rus., hun. ( História). ISBN X. 92. Řád cisterciáků v českých zemích ve středověku: sborník vydaný k 850. výročí založení kláštera v Plasech. 1. vyd. Praha: Unicornis, s. ISBN Sborník Velehradský. Roč. 1 (1880)-6 (1896); nová řada: č. 1 (1930)-16 (1948); třetí řada: 1/1992-2/1996, V Brně: J. Vykydal, 1880-; Dočasný nakl.: : V Praze: J. Vykydal; 1885: V Brně: J. Vykydal; : Na Velehradě: Archeologický spolek Starý Velehrad; 1992: Břeclav: Moraviapress. Poslední nakl.: 1996-: Velehrad: Historická společnost Starý Velehrad. (Sborník nevycházel v letech , a ) 94. SLÁDEK, Karel. Význam cyrilometodějství pro integraci slovanských národů do evropských struktur: [sborník příspěvků]. Praha: Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v České republice, s. ISBN SLAVÍK, Karel V. Průvodce po Velehradě a okolí. V Napajedlích: Nákladem Frant. Foltina, s., [1] l. obr. příl., [1] složená mapa. 96. SMAHEL, Rudolf a MARI, Arturo. Velehrad: [Fotogr. publ.]. 1. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, s. 97. SOKOLOVÁ, Františka. Cyrilské a hlaholské staré tisky v českých knihovnách: katalog. 1. vyd. Praha: Slovanská knihovna při Národní knihovně České republiky, s. ISBN Soluňští bratři: 1100 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu: Sborník. 2. vyd. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, , [1] s. Spisy Římskokat. Cyrilometodějské bohosl. fak. v Praze-Litoměřicích. 99. SOMMER, Petr. Začátky křesťanství v Čechách: kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury. Praha: Garamond, s. Historica. ISBN Svätec a jeho funkcie v spoločnosti. Vyd. 1. Bratislava: Chronos, Centrum pre štúdium kresťanstva, sv. (440; 332 s.). Studia Christiana, vol ISBN SVOBODA, Jan. Přes propasti věků: tři kapitoly z našich nejstarších dějin. Vyd. 1. Praha: 7

8 Vyšehrad, s., [4] s. barev. obr. příl. ISBN ŠOLLE, Miloš. Od úsvitu křesťanství k sv. Vojtěchu. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, s., [8] s. il. Historica. ISBN ŠPIDLÍK, Tomáš a AMBROS, Pavel. Svatí Cyril a Metoděj mezi námi: vybrané otázky cyrilometodějské tradice: bibliografie Vyd. 1. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, s. Hlas Velehradu, 26. ISBN ŠULEŘ, Petr. Východní křesťanství: doprovodné texty k výstavě z cyklu Velká světová náboženství pořádané Vyd. 1. Brno: Moravské zemské muzeum, s. ISBN TKADLČÍK, Vojtěch. Cyrilometodějský kult na křesťanském Západě. Vyd. 1. Olomouc: Matice cyrilometodějská, s TKADLČÍK, Vojtěch. Minulost a budoucnost velehradských kongresů. Velehrad: Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, [1993]. 35 s. Hlas Velehradu, č TŘEŠTÍK, Dušan. Počátky Přemyslovců: vstup Čechů do dějin ( ). Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, s. Česká historie, sv. 1. ISBN TŘEŠTÍK, Dušan. Vznik Velké Moravy: Moravané, Čechové a střední Evropa v letech Praha: Lidové noviny, s. Česká historie, sv. 8. ISBN Uherskohradišťsko. 2., upr. vyd. V Uherském Hradišti: Slovácké muzeum, s., [40] s. obr. příl. Vlastivěda moravská, sv. 63. ISBN VÁLKA, Josef. Dějiny Moravy. [Díl] 1, Středověká Morava. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, s., [16] s. barev. fotogr. Vlastivěda moravská. Nová řada Země a lid, sv. 5. ISBN VAŠICA, Josef. Literární památky epochy velkomoravské Praha: Lidová demokracie, s., [16] s. faksimilií VAŠKO, Václav. Dům na skále. 1, Církev zkoušená: začátek Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, s. ISBN VAVŘÍNEK, Vladimír. Církevní misie v dějinách Velké Moravy. Praha: Lidová demokracie, , [4] s. Politická knih. Čs. strany lid., sv VEČERKA, Radoslav. K pramenům slov: uvedení do etymologie. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, s. ISBN VEČERKA, Radoslav. Počátky slovanského spisovného jazyka: studie z dějin staroslověnského písemnictví a jazyka do konce 11. století. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, s. ISBN VEČERKA, Radoslav. Staroslověnská etapa českého písemnictví. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, s. ISBN VEČERKA, Radoslav. Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků. 1. vyd. Praha: 8

9 Euroslavica, s. Učebnice. ISBN VEČERKA, Radoslav. Základy slovanské filologie a staroslověnštiny. 5., nezm. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, s. ISBN Velehrad : V Uherském Hradišti - Starém Městě: ČSL, OF, [1990]. [4] s Velehrad - filologoi versus filosofoi: příspěvek spirituální teologie k 800letému výročí. Vyd. 1. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, s., [16] s. obr. příl. Studijní texty, 35. ISBN Velká Morava mezi východem a západem = Großmähren zwischen West und Ost: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference: Uherské Hradiště, Staré Město Brno: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, s. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, 17. ISBN Velká Morava: Tisíciletá tradice státu a kultury. 1. vyd. Praha: ČSAV, , [2] s Vel'komoravské legendy a povesti. Druhé vydanie. Bratislava: Tatran, s. Hviezdoslavova knižnica, 312 zv. ISBN VEPŘEK, Miroslav. Česká redakce církevní slovanštiny z hlediska lexikální analýzy. Vyd. 1. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, s. ISBN VESELÝ, Jiří Maria. Co dává Velehrad Evropě. 1. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, s VLACH, Jaroslav. Bibliografie okresu Uherské Hradiště. 1. vyd. Brno: Státní vědecká knihovna, Muzejní a vlastivědná společnost, s., [32] s. fot. Bibliografie a prameny k vývoji Moravy, 8. Kapitoly Velká Morava (s ) a Velehrad (s ) VOPATRNÝ, Gorazd. Dědictví otců: osudy svaté pravoslavné víry na území bývalého Československa. Vyd. 1. V Praze: Knižní dílna Rubato, s. ISBN VRAGAŠ, Štefan. Život sv. Konštantína Cyrila a Život sv. Metoda. 2., uprav. vyd. Martin: Matica slovenská, s. Teória a výskum. Monografie. ISBN VYCHODIL, Jan. Popis obnovené svatyně velehradské. 2., rozmnožené vyd. Uherské Hradiště: Jan Vychodil, s VYCHODIL, Jan. Popis velehradských památností. V Brně: J. Vychodil, s VYCHODIL, Jan. Velehrad: na oslavu úmrtní památky sv. Cyrilla 14. února i sv. Methoděje 6. dubna. Praze [sic]: J. Andrejev, s VYCHODIL, Jan. Velehradský kostel a klášter. V Praze: J. Vychodil, s Význam kultúrného dedičstva sv. Cyrila a Metoda pre Európu. 1. vyd. Nitra: Ústav pre výskum kultúrného dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF, s. ISBN WIHODA, Martin. Morava v době knížecí: Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, s. Česká historie, sv. 21. ISBN

10 135. ZAVADIL, Josef. Velehrady Děvín a Nitra: příspěvky k určení polohy hlavního města velkomoravského. Kroměříž: J. Zavadil, , [I] s ZELNITIUS, Antonín. Velehrad - pravdou!: k otázce o poloze Velehradu velkomoravského: k oslavám cyrilo-metodějským v roce Na Velehradě: Antonín Zelnitius, s ZLÁMAL, Bohumil. Svatí Cyril a Metoděj. Řím: Křesťanská akademie, s. Sůl země, sv ZOZUĽAK, Ján. Vplyv unionizmu na odklon od svätootcovskej tradície a návrat k štúdiu diel svätých otcov. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity, s. ISBN Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace 10

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222 R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Historie českého státu v 10.-11. století. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů)

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) / Milan M. Buben, Pavel R. Pokorný.-- 1. vyd.-- Praha : Libri, 2014.-- 223 s. ; 21 cm.-- Encyklopedie

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 1 Velkomoravská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Velká Morava první státní útvar na našem území existuje okolo

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz AOB16HSD X16HSD X16HT3 Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz Témata přednášek a seminářů 1. Úvod do studia hospodářské historie a historie techniky s historickou topografie technických

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA Václava Horčáková Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov Pezinok 5. - 7.

Více

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

R e š e r š e. Kresba postavy u dětí. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Kresba postavy u dětí Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Velehradská bazilika od severovýchodu.

Velehradská bazilika od severovýchodu. Velehradská bazilika od severovýchodu. Pohled na areál kláštera Velehrad od východu. Kovové předměty z doby Velkomoravské. Nahoře vlevo: gombík a prsten zdobený granulací, Mikulčice, 9. stol. Nahoře vpravo:

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_11

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

UMĚNÍ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE

UMĚNÍ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE UMĚNÍ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE Výtvarné umění zahrnuje složku 1. monumentální (kamenná církevní architektura, freska) 2. užitou (zlatnictví, kovářství) ARCHITEKTURA Mikulčická trojlodní bazilika Velkomoravský

Více

Projektový záměr k uctění výročí 1100 let mučednické smrti sv. Ludmily

Projektový záměr k uctění výročí 1100 let mučednické smrti sv. Ludmily Tradice rodina víra kořeny Projektový záměr k uctění výročí 1100 let mučednické smrti sv. Ludmily Svatá Ludmila první česká křesťanská panovnice první česká světice zakladatelka českého státu zakladatelka

Více

ANTONÍN CHITTUSSI. Personální bibliografie

ANTONÍN CHITTUSSI. Personální bibliografie ANTONÍN CHITTUSSI Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU CHITTUSSIM Knihy A. Chittussi. Výbor z obrazů. Úvod napsal K. Novotný. Upravil F. Muzika. P., Melantrich 1939. Prameny, sbírka dobrého

Více

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE OBSAH Úvodem 11 I. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ Pozdrav prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., předsedy Akademie věd ČR 15 Pozdrav prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc., prorektora University Karlovy 19 Pozdrav prof.

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

Použité prameny pro pojednání Pravěké ženy a jejich velké tajemství

Použité prameny pro pojednání Pravěké ženy a jejich velké tajemství Použité prameny pro pojednání Pravěké ženy a jejich velké tajemství seznam použitých pramenů PODBORSKÝ, Vladimír a kol. Pravěké dějiny Moravy. V Brně: Muzejní a vlastivědná společnost, 1993. 543 s., [24]

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr.

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr. VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ Personální bibliografie Z LITERATURY O VÍTĚZSLAVĚ KAPRÁLOVÉ Knihy FEMINA. Portréty českých žen. 1. vyd. Brno, Barrister & Principal 1998. [318] s. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985.

Více

Historické muzeum NÁRODNÍHO MUZEA si Vás dovoluje pozvat na konferenci SPOLEČNOST A KULTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH 1939 1949

Historické muzeum NÁRODNÍHO MUZEA si Vás dovoluje pozvat na konferenci SPOLEČNOST A KULTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH 1939 1949 Historické muzeum NÁRODNÍHO MUZEA si Vás dovoluje pozvat na konferenci SPOLEČNOST A KULTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH 1939 1949 Národopisné muzeum Musaion Letohrádek Kinských, Praha 5 - Smíchov 7. 8. prosince 2012

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Po stopách svatých Cyrila a Metoděje informace a zamyšlení na téma Cyril a Metoděj 1150 let od jejich příchodu

Po stopách svatých Cyrila a Metoděje informace a zamyšlení na téma Cyril a Metoděj 1150 let od jejich příchodu Po stopách svatých Cyrila a Metoděje informace a zamyšlení na téma Cyril a Metoděj 1150 let od jejich příchodu Životopis Sv. Cyrila a Metoděje Svatí Cyril a Metoděj se narodili v řecké Soluni. Pocházeli

Více

KONCEPCE KRAJSKÉHO BIBLIOGRAFICKÉHO SYSTÉMU

KONCEPCE KRAJSKÉHO BIBLIOGRAFICKÉHO SYSTÉMU KONCEPCE KRAJSKÉHO BIBLIOGRAFICKÉHO SYSTÉMU Jan Kaňka, Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín Tento příspěvek má za cíl popsat z bibliografického hlediska situaci jednoho ze čtyř krajů, jehož území bylo

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM

CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM Martin Peterka martin.peterka@cyril-methodius.eu 1 www.cyril-methodius.eu Plán aktivit na rok 2015 PROJEKTY CERTIFIKACE EKSCM AKCE SDRUŽENÍ KOMUNIKACE

Více

Obsahová a strukturální analýza českých učebnic dějepisu

Obsahová a strukturální analýza českých učebnic dějepisu Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

ARCHEOLOGIE PRAVĚKÁ ARP / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń

ARCHEOLOGIE PRAVĚKÁ ARP / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń ARCHEOLOGIE PRAVĚKÁ ARP ARP / DVOUOBOROVÉ STUDIUM PREZENČNÍ Ń Celkový plán studia I. cyklus 201. Dějiny pravěku 2/- Zk 202. Neolit v ČR a SR 2/- Kv 203. Eneolit a doba bronzová v ČR a SR 3/- Kv 204. Doba

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku je autokefální, tzn. zcela samostatnou církví, nezávislou na pravoslavných církvích v jiných zemích.

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Výtvarná a typografická úprava Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu

Více

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Církev : průvodce českou historií / Alena a Vlastimil Vondruškovi -- Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2014 -- 199 s. -- cze ISBN 978-80-7429-441-9

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci TOMÁŠ HUBÁLEK, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: Soudobé české dějiny, pedagogika, etika Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP,

Více

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 Činnost Sekce dějin farmacie ČFS Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 POČÁTKY HISTORIE SEKCE 1954 zahájeny práce na dějinách farmacie ( Drábek, Hanzlíček,, Rusek)

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

OSOBNOSTI MODERNÍ PEDAGOGIKY O DĚJINÁCH PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ

OSOBNOSTI MODERNÍ PEDAGOGIKY O DĚJINÁCH PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ OSOBNOSTI MODERNÍ PEDAGOGIKY O DĚJINÁCH PEDAGOGIKY A ŠKOLSTVÍ V této kapitole představujeme významné české a slovenské historiky současnosti, ale i nedávné minulosti. Představujeme zde také odborníky,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Podmínky III. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže

Podmínky III. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Podmínky III. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Jihomoravský kraj v zájmu podpory regionálního cítění a povědomí mladé generace o historii a přírodě vyhlašuje malířskou soutěž pro děti a mládež.

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

tředověká literatura na našem území

tředověká literatura na našem území tředověká literatura na našem území Pojem středověk je užíván pro období od r., tzn. od (událost), do století. Poté následovalo období. V období středověku vzkvétaly některé nádherné umělecké slohy, např.

Více

Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva

Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva Dne 26. září 2012 tomu bude přesně 800 let, kdy designovaný císař Fridrich II. potvrdil v Basileji českému králi Přemyslu Otakarovi

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Bohumil Baxa (1874 1942)

Bohumil Baxa (1874 1942) Bohumil Baxa (1874 1942) Monografie Baxa, B.: K dějinám veřejného práva v zemích koruny české od restaurace Leopoldovské až do počátku moderních převratů [1790-1848]. Knihovna Sborníku věd právních a státních,

Více

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. pořádá muzikologickou konferenci k 90. narozeninám skladatele Karla Husy na téma K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II.

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II. VÝTVARNÁ KULTURA 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3 Listopad 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

ANTONÍN REJCHA. Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU REJCHOVI. Knihy

ANTONÍN REJCHA. Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU REJCHOVI. Knihy ANTONÍN REJCHA Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU REJCHOVI Knihy ŠOTOLOVÁ, Olga: Antonín Rejcha. 1. vyd. P., Supraphon 1977. 254 s. Noty v textu. Souborná díla CODR, Milan: Přemožitelé času.

Více

Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN

Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN Knihovna = dokumenty Písmo a písemnictví (paleografie) Předstupeň písma např. piktografy, uzlové, klínové, hieroglyfy Vznik písma před cca 5000 lety Materiály kámen,

Více

Mgr. Jarmila Havlíčková NAŠE VLAST kulturní památky, památná místa Učební pomůcky:

Mgr. Jarmila Havlíčková NAŠE VLAST kulturní památky, památná místa Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_09_Vla4E_5 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Nahoře: půdorysy kostelů v Mikulčicích. Dole: rekonstrukce trojlodní baziliky (čís. 6) podle J. Pošmourného.

Nahoře: půdorysy kostelů v Mikulčicích. Dole: rekonstrukce trojlodní baziliky (čís. 6) podle J. Pošmourného. Nahoře: půdorysy kostelů v Mikulčicích. Dole: rekonstrukce trojlodní baziliky (čís. 6) podle J. Pošmourného. Dochované základy kostela na Vrchu sv. Klimenta u Osvětiman. Jednoduchá úprava pro poutní mše

Více

Literatura o Karlu IV., bez článků

Literatura o Karlu IV., bez článků Literatura o Karlu IV., bez článků rýdek rýdek naučná např. rýdek dětské rýdek sklad rýdek 11. ZŠ rýdek 11. ZŠ dětské Místek M SK RY RYM Místek naučné Místek dětské Lískovec Skalice Chlebovice ANDM LIC

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Odešel JUDr. Zdenìk Franc

Odešel JUDr. Zdenìk Franc Odešel JUDr. Zdenìk Dne 3. ledna letošního roku jsme se rozlouèili s JUDr. Zdeòkem em, který nás bohužel opustil v nedožitých 74 letech. Narodil se 8. února 1927 v Prostìjovì. Po absolvování tamního klasického

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více