Dostavba areálu restaurátorského institutu v Litomyšli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dostavba areálu restaurátorského institutu v Litomyšli"

Transkript

1 7. ROČNÍK a 1. MEZINÁRODNÍ ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTĚŽE 2000/2001, Téma : Dostavba areálu restaurátorského institutu v Litomyšli ze zasedání poroty : PROTOKOL Program zasedání : Hodnocení podaných prací a určení vítězů studentské soutěže Předseda poroty : Prof. ing.arch. Peter Gál Zapisovatel : Ing. Arch. Jan Paroubek Místo konání : Sál zámeckého pivovaru v Litomyšli Čas : Středa a čtvrtek, 20. a 21. března 2002, 10 : 00 hod. Přílohy : Seznam členů poroty Kritéria hodnocení Rámcový protokol ze zasedání poroty Hodnocení vítězných prací Seznam účastníků soutěže Podpisy členů poroty Litomyšl dne 22. března 2002 Hebel Porobeton, spol. s r.o. Chlumčany a Hebel Pórobetón Šaštín, spol. s r.o. 1

2 Členové soutěžní poroty : 1. Ing.arch. Josef Pleskot, AP Atelier 2. Ing.arch. Vlado Milunić, Studio VM 3. Ing.arch. Zdenka Vydrová, hlavní architekt Litomyšle 4. Prof. Ing.arch. Peter Gál, proděkan FA STU Bratislava 5. Ing.arch. Peter Jančo, architektonická kancelář Bruml and Consulting 6. Ing. arch. Darina Lalíková, Csc., šéfredaktorka časopisu EUROSTAV 7. Ing. arch. Pavel Jiroudek, REGIONPROJEKT Ústí n. Labem, autor zadání 8. Ing. arch. Otakar Chochola, redakce časopisu ARCHITEKT 9. Mgr. Petr Štoncner, Státní ústav památkové péče Tajemník : Ing. arch. Jan Paroubek 2

3 Rámcový protokol ze zasedání poroty soutěže Vypisovatel soutěže Soutěž Hebel Porobeton, spol s r. o., Chlumčany u Přeštic Soutěž pro studenty architektury na vysokých školách České republiky na téma : Dostavba areálu restaurátorského institutu v Litomyšli s použitím stavebního systému Hebel. Zápis ze zasedání poroty ze dne 20. a 21. března 2002 v sále zámeckého pivovaru v Litomyšli. Porota se schází v 11:00 hodin. Za vypisovatele soutěže vítá přítomné paní PaedDr. Hana Šimánová. Dostavili se : Jako členové poroty : viz příloha Jako tajemník soutěže : ing. arch. Jan Paroubek Předsedou poroty byl jednomyslně zvolen prof. ing. arch. Peter Gál. Za zapisovatele jednání je určen ing. arch. Jan Paroubek. Do 13:00 probíhá individuální studium jednotlivých návrhů porotci. Porota zahajuje svoje zasedání projednáním zadání soutěže. Všechny osoby přítomné zasedání poroty berou na vědomí důvěrný charakter jednání. Prohlašují, že neparticipovali na zpracování žádného ze soutěžních návrhů, nebyli o jednotlivých pracích informováni, a že s účastníky soutěže nekonzultovali zadání ani řešení soutěže. Všichni přítomní se zdrží jakýchkoli vyjádření o domnělých autorech hodnocených prací. Vůči vypisovateli soutěže, jejím účastníkům a veřejnosti slibuje předsedající jménem poroty nejvyšší možnou pečlivost a objektivitu. Dále je provedena kontrola formálních náležitostí odevzdaných prací : návrh č. 93 doručený osobně v 9:45 bude posuzován bez možnosti získat řádné ocenění (hlasování 6:1). Dále bylo konstatováno, že některé návrhy jsou popsány nikoli pouze anglicky. Bylo rozhodnuto, že pokud jsou jinojazyčné texty pouze součástí grafiky navrhovaných objektů, nejedná se o porušení soutěžních podmínek (9:0), pokud jsou jiným jazykem psány popisy či textové přílohy, je to porušení soutěžních podmínek a tyto návrhy budou posuzovány bez možnosti získat řádné ocenění. Jedná se o návrhy č. 47, 80,

4 V prvním posuzovacím kole jsou při rozpravě hlasováním vyřazeny z dalšího posuzování zřejmě nevhodné návrhy, které nezískaly žádný hlas. Jsou to návrhy č. : 1, 3, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36,38, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 106, 1107, 109, 110, 111, 112, 114, 115,116, 117, 118, 119, 120 a 121. Do druhého kola posuzování postupují návrhy č. 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 29, 31, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 46, 55, 57, 60, 70, 73, 77, 79, 81, 89, 103, 104, 105 a 108. Ve druhém kole se práce vyřazují většinovým poměrem hlasů (počet hlasů pro postup). Jsou vyřazeny návrhy č. 2 (0), 5 (0), 6 (0) 8 (0), 10 (0), 19 (0), 21 (0), 22 (0), 25 (1), 29 (0), 31 (0), 34 (0), 36 (0), 36 (0), 37 (1), 39 (0), 40 (0), 43 (0), 46 (0), 55 (0), 57 (0), 60 (0), 77 (0), 79 (0), 81 (2), 89 (0), 103 (0), 104 (0), 105 (0), 113 (0), Postupují návrhy č. 12 (5), 13 (5), 41 (6), 70 (5), 73 (7), 108 (6), Při prohlídce návrhu č. 41 shledán český text : nápis název školy, předmětu řešení. Hlasováním 6:3 bylo rozhodnuto, že tento návrh bude i nadále posuzován. Druhý den, 21. března 2002, začalo jednání poroty v 9:30 hodin. Opět otevřena otázka anglických popisů. Po diskusi hlasováno, zda český titulek (název školy, nepřesný) na návrhu č. 41 je porušením soutěžních podmínek; hlasováno: 5:4, přesto bude posuzován. Následuje diskuse nad šesti postoupivšími návrhy. Rozhodnuto, že konkrétní jinojazyčné texty nejsou podstatné, návrhy neporušují soutěžní podmínky a budou posuzovány. Výsledné pořadí šesti postoupivších návrhů bylo zjištěno hlasováním přiřazením bodů jednotlivými porotci jednotlivým návrhům: 1. cenu získává návrh s největším součtem bodů atd. č. 12 č.13 č. 41 č. 70 č. 73 č. 108 Ing.arch. Josef Pleskot Ing.arch. Vlado Milunić Ing.arch. Zdenka Vydrová Prof. Ing.arch. Peter Gál Ing.arch. Peter Jančo Ing. arch. Darina Lalíková Ing. arch. Pavel Jiroudek Ing. arch. Otakar Chochola Mgr. Petr Štoncner Pořadí Výsledné pořadí potvrzeno hlasováním 9:0. 4

5 1. cena : č. 41 odměna : č cena : č. 73 odměna : č cena : č. 12 odměna : č. 70 Poté byly sepsány posudky na oceněné a odměněné práce. Po otevření obálek tajemníkem soutěže jsou zjištěna a zapsána jména autorů. 1. cena : Jakub Turek odměna : Kateřina Juráková 2. cena : Radim Rozehnal odměna : Radka Jínová 3. cena : Pavel Gryc odměna : Tomáš Amtmann Porota žádá vypisovatele, aby ověřil oprávněnost účasti jednotlivých účastníků. Posudky na oceněné a odměněné práce 1. cena Návrh č. 41 Příznivé strukturální řazení objektů kolmo k Zámecké ulici v opozici ke zbytkům městského opevnění a Klášterním zahradám. Příznivé měřítko hmot v nástupu do nového nádvoří před Červenou věží. Vzhledem k tomu, že autor se rozhodl k demolici historického nárožního objektu, vzniklý prostor je pak řešen optimálně. Vhodné uzavření celého areálu ze severní strany a vytvoření polouzavřeného pracovního dvora školy. Příznivé střídání materiálů, tvarů a hmot průčelí do Zámecké ulice, které odpovídá měřítkům objektů městské památkové rezervace. Čitelná jednoduchá dispozice, dobré umístění galerie do nově vzniklého prostoru definovaného fasádou barokního domu a Červenou věží. Nové schodiště na Červenou věž narušuje kontinuitu vzniklého vnitřního prostoru. Grafické zpracování je na dobré úrovni. 2. cena Návrh č. 73 Porota pozitivně ohodnotila originální tvář návrhu. Zejména urbanistická forma vnitřního atria a ulice, propojené s okolím uličkami, vytváří dojem svébytného celku a uměleckého městečka. Expresivní a uvolněný výraz jednotlivých pavilonů návrhu, který vytváří dojem uvolnění, je však v daném místě zavádějící. Náhrada ubouraného nároží v 5

6 původní půdorysné stopě uliční čáry novotvarem s volnou parafrází, je jednou z možností připojení nového areálu výstavby k objektu barokního domu v Jiráskově ulici. Návrh č cena Cenný urbanistický názor vychází z tušené modulace celého města. Nevtíravá architektura nepřebíjí hodnoty okolního prostředí m.j. také tím, že objem domu ustupuje od všech choulostivých směrů. Celkem banální disposiční řešení staví na utilitárnosti provozu školy. Nedostatečná práce se zelení, jakožto důležitým fenomenem místa, snižuje kvalitu řešení. Odměny Návrh č. 108 Návrh velmi vhodně řeší téma studentského prostředí s velkou mírou volnosti a vytváří inspirativní prostory pro všechny druhy výtvarné činnosti. Frontu uliční současně uzavírá a průchody mezi jednotlivými učebnami otevírá do ústředního prostoru s amfiteátrem. Vnitřní prostor je otevřen do prostoru rovnoběžného s barokním podlouhlým objektem, kde vytváří příjemné podlouhlé náměstí, kde vyznívá v průhledu věž existující restaurátorské školy. Nevýhodou návrhu je rohová parcela, kterou návrh považuje za vyřešenou zbouráním stávajícího domu. Zajímavá je také výšková gradace hmot s tvary, které přečnívají hmotu podél ulice Zámecká. Model řešení, přestože je schématický bez náznaku širšího kontextu, dostatečně ilustruje navržené řešení. Návrh č. 13 Napriek nie jasne definovanej a trochu rozpacitej urbanistickej koncepcii sutazneho navrhu, porota pozitivne hodnotila prepracovanost architektonickeho riesenia novotvaru do historickej struktury mesta. Zaroven ocenila aj velmi dobru graficku uroven spracovania sutazneho navrhu. Z mozaiky drobnych vizualizacii je jasne a jednoynacne citatelna autorova predstava architektonickeho riesenia priestoru sucasnymi prostriedkami, ktora vhodne komunikuje s okolitou historickou architekturou. Návrh č. 70 Súťažný návrh rieši dostavbu areálu vysokoškolského inštitútu reštaurovania a konzervačných techník v Litomyšli originálnym hmotovým konceptom. Asanáciou nadzemných objektov v línii Zámockej uvoľňuje pozemok a prezentuje riešenie formou hmotového novotvaru. Hmota pôsobí jednoducho a skulpturálne. Koncepcia cieľavedomo otvára nové priehľady na červenú vežu. Hmota auditoria vo východnej časti pozemku vhodne uzatvára priehľady do areálu zo Zámockej. Suterénne priestory sú zachované a zapojené do aktivít dostavby. Riešenie parkovania v suterénnych priestoroch koncepčne umocňuje zámer autora vstúpiť do historicky hodnotného prostredia jednoduchým a hmotovo pôsobivým riešením. Nedostatkom súťažného návrhu je absencia riešenia parteru a koncepčnej zelene. 6

7 Členové soutěžní poroty Podpisy Ing.arch. Josef Pleskot Ing.arch. Vlado Milunić Ing.arch. Zdenka Vydrová Prof. Ing.arch. Peter Gál Ing.arch. Peter Jančo Ing. arch. Darina Lalíková Ing. arch. Pavel Jiroudek Ing. arch. Otakar Chochola Mgr. Petr Štoncner 7

8 Tajemník : Ing. arch. Jan Paroubek 8

9 Předsedající uděluje absolutorium tajemníkovi soutěže a děkuje jemu a vypisovateli soutěže za pečlivou přípravu zasedání. Členům poroty děkuje za spolupráci. Po přečtení a podepsání protokolu je jednání poroty ukončeno v 13 : 00 hodin. Veřejná výstava všech prací zahájena na tomtéž místě tentýž den ve 14:00 hodin za účasti soutěžní poroty, jednatele firmy Hebel Porobeton, spol. s r.o. Chlumčany pana Ing. Geralda Frankeho, starosty města a zástupců MěÚ Litomyšl. Výstava potrvá 3 týdny. Slavnostní předání cen a odměn se uskuteční 25. dubna 2002 ve 13:00 hodin na stavebním veletrhu ibf v sále Morava v Brně na Výstavišti; vítězné projekty budou vystaveny v expozici stánku Hebel. 9

10 Seznam všech účastníků soutěže výsledné pořadí 1. cena (1 000,- EUR) Jakub Turek, VŠUP Praha, Architektura a design, Doc. ak. arch. Jiří Pelcl 2. cena (500,- EUR) Radim Rozehnal, FA VUT Brno, ing. arch. Jiří Knesl 3. cena (300,- EUR) Pavel Gryc, FA VUT Brno, u doc. ing. arch. Zdeňka Makovského odměny Kareřina Juráková, FA TU Liberec, konsultant ing. arch. Martin Šaml Radka Jínová, FSv PSA ČVUT Praha, ateliér: ing. arch. Ludmila Čajková, Doc. ing. arch. Václav Dvořák, ing. arch. Běla Menčlová Tomáš Amtmann, VŠVU Bratislava, Pedagóg: Doc. Ing. Arch. Ján M. Bahna do druhého kola postoupily ještě návrhy Martina Neubauerová, FSv PSA ČVUT Praha Čaková, Čajka, Dufková Lukáš Bureš, FSv PSA ČVUT Praha Jan Snášel, FA VUT Brno, pod vedením: doc. ing. arch. Zdeněk Makovský Soňa Huberová, FSv PSA ČVUT Praha, pod vedením: doc. ing. arch. Václav Dvořák, CSc, ing. arch Ludmila Čajková, ing. arch. Běla Menčlová Martina Brandejsová, FSv PSA ČVUT Praha, pedag. vedení L. Čajková, A. Dufková, P. Čajka Jiří Mátl, FSv PSA ČVUT Praha, konzultovali ing. arch. Ludmila Čajková, ing. arch. Běla Menčlová, doc. ing. arch. Václav Dvořák, CSc Helena Literová, FSv PSA ČVUT Praha, ateliér ing. arch. Ladislava Dufka Tomáš Bouma, FSv PSA ČVUT Praha, ateliér arch.: Dvořák Václav, Menčlo vá Běla Tomáš Filouš, Jakub Pachta, FA ČVUT Praha, ing. arch. Ladislav Tichý Jan Kadlas, FA TUL, ateliér Horatschke Drahomír Stroupek, FSv PSA ČVUT Praha, konzultanti ateliéru: ing. arch. L. Čajková, ing. arch. V. Dvořák, ing. arch. B. Menčlová Veronika Bartošová, FA TU Liberec, vypracováno v ateliéru akad.arch. Jana Hendrycha Jiří Novotný, VŠUP Praha, ateliér: doc. Jiří Pelcl Martin Vargan, FA STU Bratislava, pedagogický pracovník ing. arch. R. Špaček 10

11 Adam Horák, FA VUT Brno, ing. arch. Herzanová Pavla Jan Vodvárka, Sv PSA ČVUT Praha, pedagogické vedení: ing. arch. Čajka, ing. arch. Menčlová, ing. arch. Pátková Martin Hejl, FA TU Liberec, ateliér ing.arch. Filip Horatschke František Lehocký, FA STU Bratislava, pedag. pracovník: doc. ing. arch. Ju lián Keppl, PhD Radoslav Buzikay, Andrej Ferenčík, Peter Kopecký, FA STU Bratislava Martin Hádlík, FA VUT Brno, ing. arch. Ivo Boháč Vojtěch Navrátil, FSv PSA ČVUT Praha, vedoucí ateliéru: ing. arch. Ladislav Dufek Michal Berta, VŠVU Bratislava, ateliér doc. J. Bahnu Eva Šťávová, FSv PSA ČVUT Praha, pedagog: ing. arch. Ludmila Čajková, doc. ing. arch. Václav Dvořák, CSc, ing. arch. Běla Menčlová Martin Petrů, FSv PSA ČVUT Praha, pedagog: ing. arch. Ludmila Čajková, ing. arch. Běla Menčlová, doc. ing. arch. Václav Dvořák, CSc Heřman Habanec, VŠUP Praha, pedagog: doc. ak. arch.. Jiří Pelcl, asistent: mgr. Radim Babák Martin Štefanco, VŠVU Bratislava, pedagogický pracovník:doc. ing. arch. akad. arch. J. Bahna Libor Přeček, FSv PSA ČVUT Praha, konzultant: doc. ing. arch. V. Dvořák, CSc Petra Gescheidtová, FA VUT Brno, pod vedením ing. arch. Karla Doležela Michaela Rajčeková, FA STU Bratislava, konzultant: doc. ing. arch. Vodrážka posuzovány byly ještě návrhy Lenka Roštíková, FSv PSA ČVUT Praha, atelier: Ludmila Čajková, Běla Menčlová, Václav Dvořák Aleš Novák, FA TU Liberec konsultant: ing. arch. F Horatschke Jaroslav Mareš, FA VUT Brno, pod vedením: doc. ing. arch. Zdeněk Makov ský Jan Šprit, FA VUT Brno, vedoucí práce: ing. arch. Jiří Knesl Eva Brandová, FSv PSA ČVUT Praha, ateliér Čajková, Dvořák, Menčlová Eva Vopátková, Lukáš Blažek, FA ČVUT Praha Jan Macháček, FSv PSA ČVUT Praha, Doc. ing. Ladislav Dufek Markéta Hnušová, FSv PSA ČVUT Praha, konzultovali: Ludmila Čajková, Václav Dvořák, Běla Menčlová Alexandr Sláma, FA VUT Brno, vedoucí práce: Zdeněk Makovský Mahulena Svobodová, FA TU Liberec, ateliér ing. arch. Martina Šamla František Čekal, FA VUT Brno, vedoucí práce ing. arch. Karel Doležel Václav Horecký, VŠUP Praha, profesor: Petr Keil Markéta Němcová, FA TUL Liberec, ateliér ing. arch. Akad. arch. Jiřího Su chomela Pavla Gabrhelová, FSv PSA ČVUT Praha, ateliér: Běla Menčlová, Pavel Čaj ka, Irena Pátková Patricie Tůmová Turbová, FA VUT Brno, pedagogický pracovník: ing. arch. Jiří Knesl 11

12 Sandra Špačková, VŠUP Praha, doc. akad. arch. Jiří Pelcl Barbara Friedrichová, VŠUP Praha, doc. akad. arch. Jiří Pelcl, Mg.A. Radim Babák Jiří Novotný, VŠUP Praha, ateliér: doc. Jiří Pelcl Matej Gébert, Rudolf Lesňák, FA STU Bratislava Veronika Kapišinská, FA STU Bratislava, ved. ateliéru: ing. arch. Jarmila Lalková Mária Havajíková, FA STU Bratislava, pedag. pracovník: ing. arch. Polmová Marek Halinár, FA STU Bratislava, pedagogický pracovník: doc. ing. arch. Julián Keppl, CSc David Šorm, FA VUT Brno, vedoucí práce: ing. arch. Jiří Knesl Pavol Hrčka, FA STU Bratislava, pedagóg: doc. ing. arch. Julián Keppl, PhD Peter Vernarčík, FA STU Bratislava, pedagóg: ing. arch. Beata Polomová Lenka Stará, FA VUT Brno, vedoucí ateliéru: ing. arch. Jaroslav Vaněk Kamil Švorc, FSv PSA ČVUT Praha, ateliér: ing. arch. Čajková, ing. arch. Menčlová, ing. arch. Dvořák Michal Zlámaný, FSv PSA ČVUT Praha, konzultovali: doc. ing. arch.václav Dvořák, ing. arch. Ludmila Čajková, ing. arch. Běla Menčlová Jan Spurný, FA VUT Brno, ing. arch. Jitka Winklerová David Zajíček, FA VUT Brno, příslušný pedagogický pracovník: arch. Jiří Knesl Jiří Jeniš, FA VUT Brno, vedoucí práce: doc. ing. arch. Zdeněk Makovský Petra Brzobohatá, FSv PSA ČVUT Praha, pedagogický dozor: ing. arch. Čaj ková, ing. arch. Čajka, ing. arch. Dufková Lucia Rohalová, FA STU Bratislava, pedagóg: ing. arch. Jana Gregorová, CSc Hana Sedláčková, FA VUT Brno, v ateliéru arch. Karla Doležela Marek Jesenský, VŠVU Bratislava, prof. Ján Bahna Eva Eichlerová, FSv PSA ČVUT Praha, konzultace: ing. arch. J. Paroubková Zbyněk Lokvenc, FSv PSA ČVUT Praha, konzultanti: ing. arch. Ludmila Čaj ková, ing. arch. Běla Menčlová, doc. ing. arch. Václav Dvořák Anna Jirátová, FSv PSA ČVUT Praha, ateliér: ing. ak. arch. V. Suchá, ing. arch. L. Dufek, doc. ing. arch. P. Mezera, CSc Veronika Šustrová, FA VUT Brno, vedoucí práce: ing. arch. Jiří Knesl Martin Čelikovský, FA VUT Brno, pedag. pracovník: ing. arch. Jiří Knesl Zuzana Ondrová, FA STU Bratislava, pedagóg: ing. arch. Jarmila Lalková Kristýna Casková, FA VUT Brno, vedoucí práce: ing. arch. Karel Doležel Milan Markovič, FA STU Bratislava Petr Hájíček, FSv PSA ČVUT Praha, pedagogický dohled:, ing. arch. Ladi slav. Dufek, doc. ing. arch. Petr Mezera, ing. ak. arch. Věra Suchá Mojmír Kondr, FSv PSA ČVUT Praha, pedagogické vedení: ing. arch. Pavel Čajka, ing.arch. Ladislav Dufek, ing. arch. Jitka Paroubková Milan Kramoliš, FA VUT Brno, ing. arch. Karel Doležel Vladimíra Rosolová, FSv PSA ČVUT Praha, ateliér: ing.arch. Ladislav Dufek Lucie Černá, FSv PSA ČVUT Praha, vedoucí projektu: ing. arch. Ludmila Čajková, doc. ing. arch. Václav Dvořák, CSc, ing. arch. Běla Menčlová Iva Krupková, FSv PSA ČVUT Praha, pedag. pracovník: ing. arch. Dufek Karel Rothanzl, FA ČVUT Praha, konzultant: ing. arch. Tichý David Kazický, FA TU Liberec, konzultant: akad. arch. Jan Hendrych Matúš Gondek, Sabinov, Branislav Hantabal, Bratislava 12

13 Peter Stano, FA STU Bratislava, pedagóg: doc. ing. arch. Julián Keppl, CSc Lukáš Brom, FA TU Liberec, konsultant: ing. arch. Filip Horatschke Peter Hričovec, FA STU Bratislava Branislav Blažek, FA STU Bratislava, pedagóg: ing. arch. Jarmila Lalková, PHD Jaroslav Vlach, FSv PSA ČVUT Praha, konzultanti: doc. ing. arch. V. Dvo řák, ing. arch. L. Čajková, ing. arch. B. Menčlová Richard Pauer, FA STU Bratislava, konzultant: ing. arch. Rudolf Masný, CSc Katarína Ciglanová, Michal Krátký, Richard Černák, FA STU Bratislava David Hřebačka, FSv PSA ČVUT Praha, ateliér: ing. arch. Ludmila Čajková, doc. ing. arch. Václav Dvořák, ing. arch. Běla Menčlová Šimon Mika, FA ČVUT Praha, ateliér doc. ing. arch. Jan Štípek Michaela Čechová David Pulkrábek, FA ČVUT Praha Pter Škojec, Smrdáky, Bažej Bano, Košice Ondrej Pleidel, VŠVU Bratislava, pedagóg: prof. ing. arch. akad. arch. Rasti slav Janák Martina Němcová, FA VUT Brno, vedoucí práce: ing. arch. J. Knesl František Lebeda, FSv PSA ČVUT Praha Zuzana Kalinová, FA VUT Brno, pedagog: ing. arch. Hana Ryšavá STUDENT:VALLETTE Denis.Scool of Architecture of BRNO Martin Vaščák, FA STU Bratislava, pedagóg: ing. arch. Beata Polomová Eva Knížková, FSv PSA ČVUT Praha, ateliér: arch. Ladislav Dufek, arch. Čajka, arch. J. Paroubková Michal Kovářík, FSv PSA ČVUT Praha, ved. práce. Ing. arch. Irena Pátková Jan Velek, FA VUT Brno, vedoucí práce: ing. arch. Hana Ryšavá, CSc David Hahn, FSv PSA ČVUT Praha, vedoucí ateliéru: doc. ing. arch. V. Dvořák, CSc Václav Čihák, FA VUT Brno Tomáš Habel, FSv PSA ČVUT Praha, bez pedag. vedení Andrej Drgoňa, Palo Knapo, FA STU Bratislava, ing. arch. Ľubica Selcová Tereza Kučerová, FA ČVUT Praha, ateliér ing. arch. Vladimír krátký, ing. arch. Luis Marquéz Petr Brožek, FA ČVUT Praha, bez pedagogického vedení Libor Šupler, FA VUT Brno, v ateliéru doc. ing. arch. Jiljího Šidlara Per Tej, FA ČVUT Praha, Otakar Berdych, FSv PSA ČVUT Praha, atelier/ pedag. vedení/konzultace doc. ing. arch. Ladislav Tichý, CSc, FA ČVUT Praha Markéta Odvárková, FSv PSA ČVUT Praha, pedagogické vedení: ing. arch. Dufek, doc. ing. arch. Mezera, ing. arch.suchá mimo soutěž posuzován Ondřej Zemánek, FSv PSA ČVUT Praha, doc. ing. arch. Václav Dvořák 13

14 14

9. ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTĚŽE 2003/2004. Téma : YTONG základní kámen nové horské promenády v Janských lázních PROTOKOL

9. ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTĚŽE 2003/2004. Téma : YTONG základní kámen nové horské promenády v Janských lázních PROTOKOL 9. ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTĚŽE 2003/2004 Téma : YTONG základní kámen nové horské promenády v Janských lázních ze zasedání poroty : PROTOKOL Program zasedání : Hodnocení podaných prací a určení vítězů studentské

Více

5. ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTĚŽE 1999/2000. Téma : Dům pro osobnost s použitím stavebního systému Hebel PROTOKOL

5. ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTĚŽE 1999/2000. Téma : Dům pro osobnost s použitím stavebního systému Hebel PROTOKOL 5. ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTĚŽE 1999/2000 Téma : Dům pro osobnost s použitím stavebního systému Hebel ze zasedání poroty : PROTOKOL Program zasedání : Hodnocení podaných prací a určení vítězů studentské soutěže

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

ROCKHOUSE 2007 PROTOKOL Z JEDNÁNÍ SOUTĚŽNÍ POROTY 7. března 2008

ROCKHOUSE 2007 PROTOKOL Z JEDNÁNÍ SOUTĚŽNÍ POROTY 7. března 2008 ROCKHOUSE 2007 PROTOKOL Z JEDNÁNÍ SOUTĚŽNÍ POROTY 7. března 2008 1. Zahájení a hlasování o složení poroty, volba předsedy. Monika Koliandrová zahájila jednání v 9:20 a přivítala přítomné. Od 9:00 hod.

Více

P R O T O K O L O P R Ů B Ě H U

P R O T O K O L O P R Ů B Ě H U P R O T O K O L O P R Ů B Ě H U veřejné anonymní architektonické soutěže DOMY NA MÍRU vyhlašované společností Haas Fertigbau Chanovice s. r.o. a vydavatelstvím HomeDeco SMP, a.s. 1. USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Adéla Pírková (4.C) pr. - Dějiny výtvarné kultury 8:20 8:40 {Vkre} Mgr. Martin Dvořák / MgA. Lubomír Ančinec / pr. - Technologie 9:10 9:30 {knih} Jaromíra Slívová

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

SEKCE 2. MĚSTSKÉ STAVITELSTVÍ, URBANISMUS A ARCHITEKTURA Pořadí Jméno a příjmení Ročník Odborný konzultant Název práce

SEKCE 2. MĚSTSKÉ STAVITELSTVÍ, URBANISMUS A ARCHITEKTURA Pořadí Jméno a příjmení Ročník Odborný konzultant Název práce Výsledky fakultního kola SVOČ 008/009 V 0. ročníku soutěže SVOČ na Fakultě stavební Ostrava se po zhodnocení odbornými komisemi v jednotlivých sekcí udělovala, a místa. Práce, které se umístily na prvních

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

10. ročník studentské soutěže 2. ročník mezinárodní soutěže 2004/2005. Téma : BRNĚNSKÉ CENTRUM MODERNÍ ARCHITEKTURY PROTOKOL

10. ročník studentské soutěže 2. ročník mezinárodní soutěže 2004/2005. Téma : BRNĚNSKÉ CENTRUM MODERNÍ ARCHITEKTURY PROTOKOL 10. ročník studentské soutěže 2. ročník mezinárodní soutěže 2004/2005 Téma : BRNĚNSKÉ CENTRUM MODERNÍ ARCHITEKTURY ze zasedání poroty : Program zasedání : PROTOKOL Hodnocení podaných prací a určení vítězů

Více

České akademické hry G2 KB 2007 Liberec 30.04.2007-01.05.2007 VÝSLEDKY ATLETIKY

České akademické hry G2 KB 2007 Liberec 30.04.2007-01.05.2007 VÝSLEDKY ATLETIKY České akademické hry G2 KB 2007 Liberec 30.04.2007-01.05.2007 VÝSLEDKY ATLETIKY hod kladivem 7,26kg Muži Finále 14:00) 1 Maška Libor 83 VŠ ekonomie a managementu s.r.o. - 65.15 6 2 Pavlíček Miroslav 87

Více

3.kolo MSLM 2015 Nový Jičín 18. 04. 2015 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

3.kolo MSLM 2015 Nový Jičín 18. 04. 2015 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 25 RP hoši D ~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Klimpar Jakub 02 N.Jičín 0:09.02 917 50 2. Novák Matěj 02 ČOCH.Žďár 0:10.00 752 46 3. Kremel David 03 N.Jičín 0:10.61 664 42 4. Janásek Jan 03 Zlín 0:10.77 643 39 5.

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební 2006 Doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava (do 17.11.2006) Doc. Ing. Radim Čajka, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Ing. František Kuda, CSc., FAST VŠB-TU

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 16

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 16 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Zápis č. 16 z 16. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 17. května 2012 od 14 hodin v zasedací místnosti

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Student zkratka oboru případně hodina obhajoby

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Student zkratka oboru případně hodina obhajoby Termín zasedání komise č.5: Datum: Středa 17. června 2015 Místnost: místnost B473, FSv ČVUT, Thákurova 7, P 6 Předseda: Ing. Milan Vacura Místopředseda: doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. Členové: doc. Ing. Petr

Více

P R O T O K O L O P RBHU. Architektonická soutž CENTRAL GROUP Bytový dm pro 21. století

P R O T O K O L O P RBHU. Architektonická soutž CENTRAL GROUP Bytový dm pro 21. století P R O T O K O L O P RBHU Jednokolové anonymní architektonické soutže pro vysokoškolské studenty obor architektura a pozemní stavby Architektonická soutž CENTRAL GROUP Bytový dm pro 21. století 1. USTAVUJÍCÍ

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Strana 1 z 7 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno Potřebné kvórum 1. 1. Volba zapisovatele, ověřovatele a programu ANO 2. 2. Schválení účetní

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

Zápis ze 143. jednání Sboru expertů

Zápis ze 143. jednání Sboru expertů Zápis ze 143. jednání Sboru expertů 4. 6. 2015 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Eva Dvořáková doc. Ing. arch. Michal Hexner Doc. akad. arch.

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 8. února 2007 ve 14.00 hodin v zasedací

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

PŘESTAVBA OBJEKTU KINA NA VÍCEFUNKČNÍ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

PŘESTAVBA OBJEKTU KINA NA VÍCEFUNKČNÍ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 13BPROTOKOL O PRŮBĚHU SOUTĚŽE O NÁVRH PŘESTAVBA OBJEKTU KINA NA VÍCEFUNKČNÍ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 0B1. Ustavující zasedání poroty Ustavující zasedání poroty proběhlo dne 11. 12. 2012. Záznam z ustavujícího

Více

1. benefiční aukce. www.zszebetin.cz Křivánkovo náměstí 11, Brno, T: 546 217 127, E: info@zszebetin.cz Zřizovatelem školy je městská část Brno-Žebětín

1. benefiční aukce. www.zszebetin.cz Křivánkovo náměstí 11, Brno, T: 546 217 127, E: info@zszebetin.cz Zřizovatelem školy je městská část Brno-Žebětín Třída: 5.A Bartoň Martin, 5. A Čmelová Klára, 5. A Bílá Marcela, 5. A Kohl Štěpán, 5. A Fraňková Romana, 5. A Třída: 5.A Kuchaříková Klára, 5. A Svobodová Simona, 5. A Zaplatilová Eva, 5. A Mička Filip,

Více

Sólový a komorní zpěv. Úterý 3.5. 2016 velký sál

Sólový a komorní zpěv. Úterý 3.5. 2016 velký sál Úterý 3.5. 2016 velký sál Sólový a komorní zpěv Kategorie 9-10 let 1. část 1 Pernica Josef ZUŠ Jedovnice Bronzové pásmo Hana Korčáková dipl.um. MgA. Radka Hreňová 2 Bednáříková Leona ZUŠ Zlín Zlaté pásmo

Více

23.ročník Chalupa Cup - Jindřichův Hradec

23.ročník Chalupa Cup - Jindřichův Hradec 23.ročník Chalupa Cup - Jindřichův Hradec pořadí 1. disciplína 1x žcim 11 10.00 1 VK VAJGAR J.Hradec NOVÁK Pavel 2 VK VAJGAR J.Hradec NESNÍDAL Otakar 3 VK VAJGAR J.Hradec JIROUŠEK Tomáš 4 VK JISKRA Třeboň

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Smetanovo nábřeží 995/1, 110 01 Praha 1 bakalářské studium: telefon 222 112 260, fax 222 112 219 bakalářské studium

Více

Kaplický Internship 2015

Kaplický Internship 2015 Nadace The Bakala Foundation ve spolupráci s Design Museum, London vyhlašuje 1. ročník architektonické studentské soutěže Kaplický Internship 2015 V Praze, dne 9. dubna, 2015 1. VYHLAŠOVATEL STUDENTSKÉ

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ Anglický jazyk, vyšší - didaktický test U1 u.. 120 - zadavatel Mgr. Daniel Martinek 3.5.2012 08:00 1. Faistaver Patrik Anglický jazyk, vyšší - písemná práce U1 u.. 120 - zadavatel Mgr. Daniel Martinek

Více

Seznam absolventů na promoce 5. 4. 2013 9.00 hod. Bankovnictví a pojišťovnictví 1. E Simona Ambrosová v Karviné 2. E Vít Bartošek v Litoměřicích 3.

Seznam absolventů na promoce 5. 4. 2013 9.00 hod. Bankovnictví a pojišťovnictví 1. E Simona Ambrosová v Karviné 2. E Vít Bartošek v Litoměřicích 3. Seznam absolventů na promoce 5. 4. 2013 9.00 hod. Bankovnictví a pojišťovnictví 1. E Simona Ambrosová v Karviné 2. E Vít Bartošek v Litoměřicích 3. E Veronika Cyprysová v Písku 4. E Klára Čejková v Praze

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600007081 Název školy: Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162 Zkušební místo: Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Lipová-lázně okres... Jeseník konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Kaplický Internship 2015

Kaplický Internship 2015 Nadace The Bakala Foundation ve spolupráci s Design Museum, London vyhlašuje 1. ročník architektonické studentské soutěže Kaplický Internship 2015 V Praze, dne 9. dubna, 2015 1. VYHLAŠOVATEL STUDENTSKÉ

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Přestupní karta hasičů. pro vyšší kola ročníku 2016. kategorie - Požární sport. Kraj - STŘEDOČESKÝ

Přestupní karta hasičů. pro vyšší kola ročníku 2016. kategorie - Požární sport. Kraj - STŘEDOČESKÝ Příjmení Jméno Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2016 kategorie - Požární sport Kraj - STŘEDOČESKÝ START POVOLEN START NEPOVOLEN ZA OKRES KRAJ ZA OKRES KRAJ Adamovská Klára Kolín Středočeský

Více

KOPES 2007. Seznam účastníků KONFERENCE PEDAGOGŮ ELEKTRICKÝCH STROJŮ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH UNIVERZIT

KOPES 2007. Seznam účastníků KONFERENCE PEDAGOGŮ ELEKTRICKÝCH STROJŮ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH UNIVERZIT Seznam účastníků KONFERENCE PEDAGOGŮ ELEKTRICKÝCH STROJŮ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH UNIVERZIT KOPES 2007 23. 1. 25. 1. 2007 Brno - Radešín Univerzita obrany, Brno Katedra elektrotechniky K217 Vedoucí katedry:

Více

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o.

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. 1 Architektonický návrh: Ing. Arch. Alena Šrámková Ing.arch. Tomáš Koumar Ing. Arch. Lukáš Ehl Návrh

Více

Přebory Ústeckého svazu karate 2015 6. června 2015 Ústí nad Labem 147 závodníků z 13 klubů

Přebory Ústeckého svazu karate 2015 6. června 2015 Ústí nad Labem 147 závodníků z 13 klubů KATA Přebory Ústeckého svazu karate 05 6. června 05 Ústí nad Labem 7 závodníků z klubů žáci do 9 let - 8.+7.kyu. Šmejkal Adam. Hnilička Ondřej. Kučera Matyáš. Filip Ondřej 5. Holovský Radim 5. Flajšinger

Více

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2855/2011-25-Ca-ÚŘSP-Vyro-/ Pozořice, dne: 19.9.2012 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Moravskoslezská liga mládeže 2016-3. kolo N. Jičín, 16. 4. 2016 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Moravskoslezská liga mládeže 2016-3. kolo N. Jičín, 16. 4. 2016 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 25 RP hoši D ~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Janásek Jan 03 Zlín 0:09.61 814 50 2. Hanzelka Jiří 03 N.Jičín 0:10.36 699 46 3. Palušík Jakub 04 N.Jičín 0:11.54 549 42 4. Přibyl Petr 03 ČOCH.Žďár 0:11.72 529 39 5.

Více

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium P. č Příjmení Jméno Typ studia Skupina Učebna Čas zahájení 1 Bednaříková Andrea čtyřleté Čtvrtek A 4117 14:30 2 Bednaříková Nikol čtyřleté Čtvrtek

Více

2.kolo Č eské ligy mládež e Most 28.3.2004

2.kolo Č eské ligy mládež e Most 28.3.2004 1. 100 PP hoši D ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Šuška Daniel 91 Liberec 0:54.63 636 50 2. Válek Libor 91 Most 0:56.33 586 46 3. Drašner Lukáš 92 Liberec 0:57.03 567 42 4. Olšar Jakub 91 Č.Lípa 0:57.20 562 39 Sojka

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno organizují již tradičně u př íležitosti stavebních veletrhů Brno 2015 22. 25.

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

Datum Přihlášení žáci tř. Název kurzu učebna

Datum Přihlášení žáci tř. Název kurzu učebna Datum Přihlášení žáci tř. Název kurzu učebna 25.6. Žáková Dominika 1.B Zážitková pedagogika s psychologií 105 Tichá Ester 2.C Zážitková pedagogika s psychologií Kirčevová Karolína 2.C Zážitková pedagogika

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky - V8.A

Rozpis studentů u maturitní zkoušky - V8.A Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Radim Kryštov pr. - Chemie 8:30 8:45 Mgr. Lenka Spilková / Ing. Věra Čapková / pr. - Biologie 10:00 10:15 Mgr. Kateřina Pavlasová / Halina Hendruková / Katrin Sedláčková

Více

mobil 736 175 575 Omlouvání žáků 481 131 071 Jmenný telefonní seznam od 1.9.2015 změny hlaste pí Štefkové

mobil 736 175 575 Omlouvání žáků 481 131 071 Jmenný telefonní seznam od 1.9.2015 změny hlaste pí Štefkové změny hlaste pí Štefkové Omlouvání žáků 481 131 071 Školní jídelna-rušení obědů 481 131 061 Svoj A Altman Josef 481 131 058 dílna 736 654 494 B Báchor Otto 481 131 079 7013 Luž.kab 132 720 519 750 Bajtl

Více

KAS Olomouc Atletické výkony 2011 TABULKY OLOMOUCKÉHO KRAJE 2011

KAS Olomouc Atletické výkony 2011 TABULKY OLOMOUCKÉHO KRAJE 2011 TABULKY OLOMOUCKÉHO KRAJE 2011 HALA - ženské kategorie 40 m 5.96 V Barbora Zatloukalová 030697 AK Olomouc Havířov 2503 sž 6.11 V Jana Sanetrníková 170496 AK Olomouc Havířov 2503 sž 6.26 V Veronika Jašíková

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Kamila Brůčková (4.A) pr. - Technologie 8:15 8:40 {Aj 1} MgA. Dagmar Jahodová / Akad. mal. Kamil Mikel / sp. - Anglický jazyk 9:10 9:35 {Aj 1} Mgr. Martina Dočekalová

Více

Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o.

Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o. Třída: 4.M - Ekonomika a podnikání Termín: pondělí 1. 6. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Martin Formánek, Ph.D. Místopředseda: Mgr. Taťána Vycpálková Třídní: Mgr. Milouš Veit Místnost: 6 - učebna Denní

Více

SEZNAM POKOJŮ V TURISTICKÉ UBYTOVNĚ TJ SLOVAN PŘÍZEMÍ

SEZNAM POKOJŮ V TURISTICKÉ UBYTOVNĚ TJ SLOVAN PŘÍZEMÍ číslo jméno ZUŠ míst číslo jméno ZUŠ číslo jméno ZUŠ Naďa Bubancová Havířov-Město Naďa Bubancová Havířov-Město Naďa Bubancová Havířov-Město Věra Bubancová Havířov-Město Věra Bubancová Havířov-Město Věra

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Petr Lukáš sp. - Český jazyk a literatura 8:15 8:40 {knih} Mgr. Simona Kukučová / Mgr. Lenka Ochránková / pr. - Dějiny výtvarné kultury 9:10 9:35 {Vkre} PhDr. Jarmila

Více

I. termín - středa 22. dubna 2015 1. SKUPINA

I. termín - středa 22. dubna 2015 1. SKUPINA I. termín - středa 2 dubna 2015 Čas SKUPINA 22015 Místo 00-10 Prezence učebna č. 6 30-00 Test fyzické zdatnosti sokolovna a 00-30 Přestávka 30-130 Psychologický test učebna č. 3 00 INFORMACE PRO RODIČE

Více

STUDENTSKÁ SOUTĚŽ ACTIVE HOUSE AWARD ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

STUDENTSKÁ SOUTĚŽ ACTIVE HOUSE AWARD ZNÁ SVÉ VÍTĚZE STUDENTSKÁ SOUTĚŽ ACTIVE HOUSE AWARD ZNÁ SVÉ VÍTĚZE /Praha 31. května 2013/ Společnost VELUX Česká republika vyhlásila výsledky 2. ročníku studentské soutěže Active House Award zaměřené na návrhy projektů

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno o r g a n i z u jí již tra d i č n ě u p ř í l e ž i t o s t i s t a v e b n

Více

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012 P L Z E Ň S K Ý povolen za okres / kraj ne Valečková Štěpánka Domažlice/Plzeňský Plzeň-jih/Plzeňský Růžková Pavla Domažlice/Plzeňský Plzeňs-sever/Plzeňský Kacerovská Kristýna Domažlice/Plzeňský Klatovy/Plzeňský

Více

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze Seznam nově jmenovaných profesorů 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie 2. doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. pro obor fyzika molekulárních a biologických struktur 3. doc. Ing.

Více

SPORTOVNÍ PLAVÁNÍ - SP 1 Pondělí 16,30-18,00 Trenéři : Úterý 17,00-19,00 René Lakomý Středa 17,00-18,00 Petra Kahánková Čtvrtek 16,30-18,00 Pátek

SPORTOVNÍ PLAVÁNÍ - SP 1 Pondělí 16,30-18,00 Trenéři : Úterý 17,00-19,00 René Lakomý Středa 17,00-18,00 Petra Kahánková Čtvrtek 16,30-18,00 Pátek SPORTOVNÍ PLAVÁNÍ - SP 1 Pondělí 16,30-18,00 Trenéři : Úterý 17,00-19,00 René Lakomý Středa 17,00-18,00 Petra Kahánková Čtvrtek 16,30-18,00 Pátek 15,00-17,00 Sobota 8,00-10,00 Duranová Duranová Dvořák

Více

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:15 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Tomáš Kovář,

Více

MORÁLNÍ TEOLOGIE STUDIJNÍ OBOR: TEOLOGICKÉ NAUKY (BC.)

MORÁLNÍ TEOLOGIE STUDIJNÍ OBOR: TEOLOGICKÉ NAUKY (BC.) STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (ÚSTNÍ ZKOUŠKA) STUDIJNÍ PROGRAM TEOLOGIE MORÁLNÍ TEOLOGIE STUDIJNÍ OBOR: TEOLOGICKÉ NAUKY (BC.) doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. (předseda komise) ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman,

Více

Stafeta. Čas Pořadí (sekundy kluci ) 18.16 36 14.06 5 15.73 22. Pořadí holky 16.06 15 13.78 4 13.22 1 16.17 28 20.16 40 15.95 14 14.26 9 21.

Stafeta. Čas Pořadí (sekundy kluci ) 18.16 36 14.06 5 15.73 22. Pořadí holky 16.06 15 13.78 4 13.22 1 16.17 28 20.16 40 15.95 14 14.26 9 21. Stafeta BĚH MLADŠÍ Jméno dítě Ackermann Lukáš Adamová Alena Adolt David Bareš Štěpán Bendáková Klára Boček Jáchym Čáp Sebastian Čechrák Tomáš Černá Anežka Dvořáková Apolena Elvy David Fiala Jakub Filgasová

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Protokol o jednání a rozhodnutí poroty urbanisticko-architektonické soutěže o

Protokol o jednání a rozhodnutí poroty urbanisticko-architektonické soutěže o Protokol o jednání a rozhodnutí poroty urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu nadace Proměny Datum a místo konání: 13. 5. 2009, KKCG, Vinohradská 1511/230, Praha 10 Přítomní členové poroty: Přítomní

Více

Klavír. 2 Duníková Barbora ZUŠ B. Jeremiáše Č. Budějovice. 3 Fialová Šárka ZUŠ Habrmanova Hradec Králové. 4 Koblin Anděla ZUŠ Chrudim Zlaté pásmo

Klavír. 2 Duníková Barbora ZUŠ B. Jeremiáše Č. Budějovice. 3 Fialová Šárka ZUŠ Habrmanova Hradec Králové. 4 Koblin Anděla ZUŠ Chrudim Zlaté pásmo Úterý 5.5. 2015 velký sál, výsledková listina Kategorie 5-6 let 8:05 Jméno: Škola/učitel: Umístění 1 Benešová Barbora ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem Eduard Makovský 2 Duníková Barbora ZUŠ B. Jeremiáše Č.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Ukončení činnosti Výborů Zastupitelstva města Liberec a správní rad fondů statutárního města

Více

Výsledky zpracoval Ski club Harrachov Sponzoři: : OPAVIA a BRUMÍK, Lissport, Wellness Hotel Centrum, Lyžařské školy JPK a Classic ski school

Výsledky zpracoval Ski club Harrachov Sponzoři: : OPAVIA a BRUMÍK, Lissport, Wellness Hotel Centrum, Lyžařské školy JPK a Classic ski school 1 Nikola Bisová a 18 19 17 54 2 Laura Laurichová a 20 19 15 54 3 Marie Grysniková a 18 18 16 52 4 Ema Mařáková a 17 16 12 45 5 Kateřina Hladíková a 20 20 40 6 Klára Faltusová a 20 19 39 7 Lucie Tůmová

Více

Výsledková listina 56. ročníku Běhu Černou Horou konaného 8.5.2014

Výsledková listina 56. ročníku Běhu Černou Horou konaného 8.5.2014 Výsledková listina 56. ročníku Běhu Černou Horou konaného 8.5.2014 Starší žáci 1999-2000 start.čís. čas 2 300m 1 KOTYZA Daniel VSK Univerzita Brno 1 8:27 2 PRÁŠEK Štefan VSK Univerzita Brno 6 8:54 3 HLADKÝ

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

Juříková Daniela 1.B PEL Baby masáže - (10:00-11:30) Pátek 26.6. Spáčilová Valentina 2.A PMP Baby masáže - (10:00-11:30) Pátek 26.6. Víchová Adéla 2.A PMP Baby masáže - (10:00-11:30) Pátek 26.6. Černá

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

Protokol o průběhu a výsledcích soutěže POROTHERM DŮM 2015 15. ročníku veřejné anonymní soutěže architektonických studií Bydlení ve vatě

Protokol o průběhu a výsledcích soutěže POROTHERM DŮM 2015 15. ročníku veřejné anonymní soutěže architektonických studií Bydlení ve vatě Protokol o průběhu a výsledcích soutěže POROTHERM DŮM 2015 15. ročníku veřejné anonymní soutěže architektonických studií Bydlení ve vatě Ustavující zasedání poroty soutěže Datum konání: 18. června 2014,

Více

"Petice proti stávající podobě změn v pražské MHD! "

Petice proti stávající podobě změn v pražské MHD! My níže podepsání považujeme současnou podobu změn v jízdních řádech MHD za předčasnou a nedomyšlenou. V prvních zářijových dnech městu hrozí dopravní kolaps, proto po magistrátu požadujeme, aby: 1.) Odložil

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

kat - SD - Ž Rozplavba / dráha 50 m Tažení figuríny s ploutvemi Kraul s pásem a ploutvemi Volný zpusob s podplaváním překážky 50 m Záchrana modelu

kat - SD - Ž Rozplavba / dráha 50 m Tažení figuríny s ploutvemi Kraul s pásem a ploutvemi Volný zpusob s podplaváním překážky 50 m Záchrana modelu kat - SD - Ž 8 Kneblová Julie 1993 1/2 01:12,60 9 01:19,40 5 00:45,50 1 01:25,80 5 20 Duspivová Kateřina 1993 1/3 01:08,30 4 01:15,70 3 00:49,30 4 01:23,60 2 34 Bímova Kateřina 1992 1/4 disk 10 disk 10

Více

Přebor škol ve veslování na trenažéru

Přebor škol ve veslování na trenažéru Žačky 4. 5. Ornela Šimková Komenského 2:12,9 Natálie Štvrtecká Kupkova 2:15,7 Ester Johnová Slovácká 2:19,6 Nina Myslivečková Valtice 2:21,4 Eliška Křapková Valtická 2:21,9 Svatana Vaňková Valtická 2:23,2

Více

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00 Vezměte prosím na vědomí, že od doby vypracování tohoto seznamu došlo ke značnému počtu změn (změny vlastníků nemovitostí, kolaudace staveb, změny adres apod.), z praktických důvodů byl seznam ponechán

Více

461203/054 485814/044 615122/0317 775930/0780 430627/010 660515/1894 500526/014 525812/345 555614/1800 525806/077 850705 873/40877

461203/054 485814/044 615122/0317 775930/0780 430627/010 660515/1894 500526/014 525812/345 555614/1800 525806/077 850705 873/40877 Vlastnictví domu s jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb. A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Bada Jan Ing. a Badová Ludmila Mgr., Jilmová 2682/4, Žižkov, 13000 Bartůňková

Více

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov.

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov. Velké letní soutěže se účastnilo přes 4000 soutěžících. Bohužel ne všichni si řádně přečetli pravidla a proto museli být z losování vyřazeni. Nicméně většina soutěžících odpověděla správně na všech 15

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

I. MEZINÁRODNÍ AKADEMICKÉ HASIČSKÉ HRY V POŽÁRNÍM SPORTU 4. 5. 2011 OSTRAVA Běh na 100m s překážkami - muži

I. MEZINÁRODNÍ AKADEMICKÉ HASIČSKÉ HRY V POŽÁRNÍM SPORTU 4. 5. 2011 OSTRAVA Běh na 100m s překážkami - muži 4. 5. 211 OSTRAVA Běh na 1m s překážkami - muži St. č. Jméno Škola D 1. pokus D 2. pokus výsledný čas pořadí body 12 Paulíček, Jakub Univerzita H.K. 3 33,72 3 16,21 16,21 1 6 13 Pěkný, Jakub VŠB-TU Ostrava

Více

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 3 376 098 Kč Žadatel Předmět žádosti Schválený příspěvek Adam H. z Lomnice nad Popelkou Dotykový tablet 7 925 Kč Adéla K. Praha Dotykový tablet

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Bělotín okres... Přerov konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2015

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2015 Soutěž: Dárkové balení (DB) 9 Aneta Veselá 3 Kateřina Vocelková 6 Alexandra Varadyová 375 1. 368 2. 360 3. 2 Kristýna Kostrunková Střední škola, Strážnice 358 4. 7 Ivana Baranová Obchodní akademie a Hotolevá

Více

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín:

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín: Pardubický kraj Pořadatel: Termín: Místo: Ředitel závodu: Sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s Klubem klasického lyžování Hlinsko 14.10.2009 areál KKL Hlinsko Rataje Petr Svoboda Petr Svoboda ředitel

Více

Memoriál Jindřicha Valhy kord žáci TJ Lokomotiva Karlovy Vary 4. 2. 2012

Memoriál Jindřicha Valhy kord žáci TJ Lokomotiva Karlovy Vary 4. 2. 2012 6. 2. 2012 13:56:42 Poules, tour no 1, page 1/2 Poule no 1 0:00 Arbitre : KRUPAŘ Petr JURKA Jakub DUKLA OLOMOUC 3 V V 4 V 1 3/6 1 23 4 MOUCHA František LITOMĚŘICE V 3 2 1 V 0 2/6-8 16 6 ČERNÍK Bartoloměj

Více

České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8

České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8 České akademické hry 2007 Liberec 2.5.2007-3.5.2007 50/8 1 50 m Volný způsob Ženy 1. Lefnerová Hana 85 UHK :27.99 2. Nývltová Alena 82 MU :29.25 3. Turická Veronika 83 OU :29.73 4. Žizlavská Monika 83

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o. ZN: MZ2016/008 Určení oponentů maturitních prací ve školním roce 2015/2016 Podle 15 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb. o podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitou, ve znění pozdějších

Více

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava -

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - FORUM, Nová Karolina Veronika Bartáková EURONICS, Otvice

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více