Dostavba areálu restaurátorského institutu v Litomyšli

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dostavba areálu restaurátorského institutu v Litomyšli"

Transkript

1 7. ROČNÍK a 1. MEZINÁRODNÍ ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTĚŽE 2000/2001, Téma : Dostavba areálu restaurátorského institutu v Litomyšli ze zasedání poroty : PROTOKOL Program zasedání : Hodnocení podaných prací a určení vítězů studentské soutěže Předseda poroty : Prof. ing.arch. Peter Gál Zapisovatel : Ing. Arch. Jan Paroubek Místo konání : Sál zámeckého pivovaru v Litomyšli Čas : Středa a čtvrtek, 20. a 21. března 2002, 10 : 00 hod. Přílohy : Seznam členů poroty Kritéria hodnocení Rámcový protokol ze zasedání poroty Hodnocení vítězných prací Seznam účastníků soutěže Podpisy členů poroty Litomyšl dne 22. března 2002 Hebel Porobeton, spol. s r.o. Chlumčany a Hebel Pórobetón Šaštín, spol. s r.o. 1

2 Členové soutěžní poroty : 1. Ing.arch. Josef Pleskot, AP Atelier 2. Ing.arch. Vlado Milunić, Studio VM 3. Ing.arch. Zdenka Vydrová, hlavní architekt Litomyšle 4. Prof. Ing.arch. Peter Gál, proděkan FA STU Bratislava 5. Ing.arch. Peter Jančo, architektonická kancelář Bruml and Consulting 6. Ing. arch. Darina Lalíková, Csc., šéfredaktorka časopisu EUROSTAV 7. Ing. arch. Pavel Jiroudek, REGIONPROJEKT Ústí n. Labem, autor zadání 8. Ing. arch. Otakar Chochola, redakce časopisu ARCHITEKT 9. Mgr. Petr Štoncner, Státní ústav památkové péče Tajemník : Ing. arch. Jan Paroubek 2

3 Rámcový protokol ze zasedání poroty soutěže Vypisovatel soutěže Soutěž Hebel Porobeton, spol s r. o., Chlumčany u Přeštic Soutěž pro studenty architektury na vysokých školách České republiky na téma : Dostavba areálu restaurátorského institutu v Litomyšli s použitím stavebního systému Hebel. Zápis ze zasedání poroty ze dne 20. a 21. března 2002 v sále zámeckého pivovaru v Litomyšli. Porota se schází v 11:00 hodin. Za vypisovatele soutěže vítá přítomné paní PaedDr. Hana Šimánová. Dostavili se : Jako členové poroty : viz příloha Jako tajemník soutěže : ing. arch. Jan Paroubek Předsedou poroty byl jednomyslně zvolen prof. ing. arch. Peter Gál. Za zapisovatele jednání je určen ing. arch. Jan Paroubek. Do 13:00 probíhá individuální studium jednotlivých návrhů porotci. Porota zahajuje svoje zasedání projednáním zadání soutěže. Všechny osoby přítomné zasedání poroty berou na vědomí důvěrný charakter jednání. Prohlašují, že neparticipovali na zpracování žádného ze soutěžních návrhů, nebyli o jednotlivých pracích informováni, a že s účastníky soutěže nekonzultovali zadání ani řešení soutěže. Všichni přítomní se zdrží jakýchkoli vyjádření o domnělých autorech hodnocených prací. Vůči vypisovateli soutěže, jejím účastníkům a veřejnosti slibuje předsedající jménem poroty nejvyšší možnou pečlivost a objektivitu. Dále je provedena kontrola formálních náležitostí odevzdaných prací : návrh č. 93 doručený osobně v 9:45 bude posuzován bez možnosti získat řádné ocenění (hlasování 6:1). Dále bylo konstatováno, že některé návrhy jsou popsány nikoli pouze anglicky. Bylo rozhodnuto, že pokud jsou jinojazyčné texty pouze součástí grafiky navrhovaných objektů, nejedná se o porušení soutěžních podmínek (9:0), pokud jsou jiným jazykem psány popisy či textové přílohy, je to porušení soutěžních podmínek a tyto návrhy budou posuzovány bez možnosti získat řádné ocenění. Jedná se o návrhy č. 47, 80,

4 V prvním posuzovacím kole jsou při rozpravě hlasováním vyřazeny z dalšího posuzování zřejmě nevhodné návrhy, které nezískaly žádný hlas. Jsou to návrhy č. : 1, 3, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36,38, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 106, 1107, 109, 110, 111, 112, 114, 115,116, 117, 118, 119, 120 a 121. Do druhého kola posuzování postupují návrhy č. 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 29, 31, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 46, 55, 57, 60, 70, 73, 77, 79, 81, 89, 103, 104, 105 a 108. Ve druhém kole se práce vyřazují většinovým poměrem hlasů (počet hlasů pro postup). Jsou vyřazeny návrhy č. 2 (0), 5 (0), 6 (0) 8 (0), 10 (0), 19 (0), 21 (0), 22 (0), 25 (1), 29 (0), 31 (0), 34 (0), 36 (0), 36 (0), 37 (1), 39 (0), 40 (0), 43 (0), 46 (0), 55 (0), 57 (0), 60 (0), 77 (0), 79 (0), 81 (2), 89 (0), 103 (0), 104 (0), 105 (0), 113 (0), Postupují návrhy č. 12 (5), 13 (5), 41 (6), 70 (5), 73 (7), 108 (6), Při prohlídce návrhu č. 41 shledán český text : nápis název školy, předmětu řešení. Hlasováním 6:3 bylo rozhodnuto, že tento návrh bude i nadále posuzován. Druhý den, 21. března 2002, začalo jednání poroty v 9:30 hodin. Opět otevřena otázka anglických popisů. Po diskusi hlasováno, zda český titulek (název školy, nepřesný) na návrhu č. 41 je porušením soutěžních podmínek; hlasováno: 5:4, přesto bude posuzován. Následuje diskuse nad šesti postoupivšími návrhy. Rozhodnuto, že konkrétní jinojazyčné texty nejsou podstatné, návrhy neporušují soutěžní podmínky a budou posuzovány. Výsledné pořadí šesti postoupivších návrhů bylo zjištěno hlasováním přiřazením bodů jednotlivými porotci jednotlivým návrhům: 1. cenu získává návrh s největším součtem bodů atd. č. 12 č.13 č. 41 č. 70 č. 73 č. 108 Ing.arch. Josef Pleskot Ing.arch. Vlado Milunić Ing.arch. Zdenka Vydrová Prof. Ing.arch. Peter Gál Ing.arch. Peter Jančo Ing. arch. Darina Lalíková Ing. arch. Pavel Jiroudek Ing. arch. Otakar Chochola Mgr. Petr Štoncner Pořadí Výsledné pořadí potvrzeno hlasováním 9:0. 4

5 1. cena : č. 41 odměna : č cena : č. 73 odměna : č cena : č. 12 odměna : č. 70 Poté byly sepsány posudky na oceněné a odměněné práce. Po otevření obálek tajemníkem soutěže jsou zjištěna a zapsána jména autorů. 1. cena : Jakub Turek odměna : Kateřina Juráková 2. cena : Radim Rozehnal odměna : Radka Jínová 3. cena : Pavel Gryc odměna : Tomáš Amtmann Porota žádá vypisovatele, aby ověřil oprávněnost účasti jednotlivých účastníků. Posudky na oceněné a odměněné práce 1. cena Návrh č. 41 Příznivé strukturální řazení objektů kolmo k Zámecké ulici v opozici ke zbytkům městského opevnění a Klášterním zahradám. Příznivé měřítko hmot v nástupu do nového nádvoří před Červenou věží. Vzhledem k tomu, že autor se rozhodl k demolici historického nárožního objektu, vzniklý prostor je pak řešen optimálně. Vhodné uzavření celého areálu ze severní strany a vytvoření polouzavřeného pracovního dvora školy. Příznivé střídání materiálů, tvarů a hmot průčelí do Zámecké ulice, které odpovídá měřítkům objektů městské památkové rezervace. Čitelná jednoduchá dispozice, dobré umístění galerie do nově vzniklého prostoru definovaného fasádou barokního domu a Červenou věží. Nové schodiště na Červenou věž narušuje kontinuitu vzniklého vnitřního prostoru. Grafické zpracování je na dobré úrovni. 2. cena Návrh č. 73 Porota pozitivně ohodnotila originální tvář návrhu. Zejména urbanistická forma vnitřního atria a ulice, propojené s okolím uličkami, vytváří dojem svébytného celku a uměleckého městečka. Expresivní a uvolněný výraz jednotlivých pavilonů návrhu, který vytváří dojem uvolnění, je však v daném místě zavádějící. Náhrada ubouraného nároží v 5

6 původní půdorysné stopě uliční čáry novotvarem s volnou parafrází, je jednou z možností připojení nového areálu výstavby k objektu barokního domu v Jiráskově ulici. Návrh č cena Cenný urbanistický názor vychází z tušené modulace celého města. Nevtíravá architektura nepřebíjí hodnoty okolního prostředí m.j. také tím, že objem domu ustupuje od všech choulostivých směrů. Celkem banální disposiční řešení staví na utilitárnosti provozu školy. Nedostatečná práce se zelení, jakožto důležitým fenomenem místa, snižuje kvalitu řešení. Odměny Návrh č. 108 Návrh velmi vhodně řeší téma studentského prostředí s velkou mírou volnosti a vytváří inspirativní prostory pro všechny druhy výtvarné činnosti. Frontu uliční současně uzavírá a průchody mezi jednotlivými učebnami otevírá do ústředního prostoru s amfiteátrem. Vnitřní prostor je otevřen do prostoru rovnoběžného s barokním podlouhlým objektem, kde vytváří příjemné podlouhlé náměstí, kde vyznívá v průhledu věž existující restaurátorské školy. Nevýhodou návrhu je rohová parcela, kterou návrh považuje za vyřešenou zbouráním stávajícího domu. Zajímavá je také výšková gradace hmot s tvary, které přečnívají hmotu podél ulice Zámecká. Model řešení, přestože je schématický bez náznaku širšího kontextu, dostatečně ilustruje navržené řešení. Návrh č. 13 Napriek nie jasne definovanej a trochu rozpacitej urbanistickej koncepcii sutazneho navrhu, porota pozitivne hodnotila prepracovanost architektonickeho riesenia novotvaru do historickej struktury mesta. Zaroven ocenila aj velmi dobru graficku uroven spracovania sutazneho navrhu. Z mozaiky drobnych vizualizacii je jasne a jednoynacne citatelna autorova predstava architektonickeho riesenia priestoru sucasnymi prostriedkami, ktora vhodne komunikuje s okolitou historickou architekturou. Návrh č. 70 Súťažný návrh rieši dostavbu areálu vysokoškolského inštitútu reštaurovania a konzervačných techník v Litomyšli originálnym hmotovým konceptom. Asanáciou nadzemných objektov v línii Zámockej uvoľňuje pozemok a prezentuje riešenie formou hmotového novotvaru. Hmota pôsobí jednoducho a skulpturálne. Koncepcia cieľavedomo otvára nové priehľady na červenú vežu. Hmota auditoria vo východnej časti pozemku vhodne uzatvára priehľady do areálu zo Zámockej. Suterénne priestory sú zachované a zapojené do aktivít dostavby. Riešenie parkovania v suterénnych priestoroch koncepčne umocňuje zámer autora vstúpiť do historicky hodnotného prostredia jednoduchým a hmotovo pôsobivým riešením. Nedostatkom súťažného návrhu je absencia riešenia parteru a koncepčnej zelene. 6

7 Členové soutěžní poroty Podpisy Ing.arch. Josef Pleskot Ing.arch. Vlado Milunić Ing.arch. Zdenka Vydrová Prof. Ing.arch. Peter Gál Ing.arch. Peter Jančo Ing. arch. Darina Lalíková Ing. arch. Pavel Jiroudek Ing. arch. Otakar Chochola Mgr. Petr Štoncner 7

8 Tajemník : Ing. arch. Jan Paroubek 8

9 Předsedající uděluje absolutorium tajemníkovi soutěže a děkuje jemu a vypisovateli soutěže za pečlivou přípravu zasedání. Členům poroty děkuje za spolupráci. Po přečtení a podepsání protokolu je jednání poroty ukončeno v 13 : 00 hodin. Veřejná výstava všech prací zahájena na tomtéž místě tentýž den ve 14:00 hodin za účasti soutěžní poroty, jednatele firmy Hebel Porobeton, spol. s r.o. Chlumčany pana Ing. Geralda Frankeho, starosty města a zástupců MěÚ Litomyšl. Výstava potrvá 3 týdny. Slavnostní předání cen a odměn se uskuteční 25. dubna 2002 ve 13:00 hodin na stavebním veletrhu ibf v sále Morava v Brně na Výstavišti; vítězné projekty budou vystaveny v expozici stánku Hebel. 9

10 Seznam všech účastníků soutěže výsledné pořadí 1. cena (1 000,- EUR) Jakub Turek, VŠUP Praha, Architektura a design, Doc. ak. arch. Jiří Pelcl 2. cena (500,- EUR) Radim Rozehnal, FA VUT Brno, ing. arch. Jiří Knesl 3. cena (300,- EUR) Pavel Gryc, FA VUT Brno, u doc. ing. arch. Zdeňka Makovského odměny Kareřina Juráková, FA TU Liberec, konsultant ing. arch. Martin Šaml Radka Jínová, FSv PSA ČVUT Praha, ateliér: ing. arch. Ludmila Čajková, Doc. ing. arch. Václav Dvořák, ing. arch. Běla Menčlová Tomáš Amtmann, VŠVU Bratislava, Pedagóg: Doc. Ing. Arch. Ján M. Bahna do druhého kola postoupily ještě návrhy Martina Neubauerová, FSv PSA ČVUT Praha Čaková, Čajka, Dufková Lukáš Bureš, FSv PSA ČVUT Praha Jan Snášel, FA VUT Brno, pod vedením: doc. ing. arch. Zdeněk Makovský Soňa Huberová, FSv PSA ČVUT Praha, pod vedením: doc. ing. arch. Václav Dvořák, CSc, ing. arch Ludmila Čajková, ing. arch. Běla Menčlová Martina Brandejsová, FSv PSA ČVUT Praha, pedag. vedení L. Čajková, A. Dufková, P. Čajka Jiří Mátl, FSv PSA ČVUT Praha, konzultovali ing. arch. Ludmila Čajková, ing. arch. Běla Menčlová, doc. ing. arch. Václav Dvořák, CSc Helena Literová, FSv PSA ČVUT Praha, ateliér ing. arch. Ladislava Dufka Tomáš Bouma, FSv PSA ČVUT Praha, ateliér arch.: Dvořák Václav, Menčlo vá Běla Tomáš Filouš, Jakub Pachta, FA ČVUT Praha, ing. arch. Ladislav Tichý Jan Kadlas, FA TUL, ateliér Horatschke Drahomír Stroupek, FSv PSA ČVUT Praha, konzultanti ateliéru: ing. arch. L. Čajková, ing. arch. V. Dvořák, ing. arch. B. Menčlová Veronika Bartošová, FA TU Liberec, vypracováno v ateliéru akad.arch. Jana Hendrycha Jiří Novotný, VŠUP Praha, ateliér: doc. Jiří Pelcl Martin Vargan, FA STU Bratislava, pedagogický pracovník ing. arch. R. Špaček 10

11 Adam Horák, FA VUT Brno, ing. arch. Herzanová Pavla Jan Vodvárka, Sv PSA ČVUT Praha, pedagogické vedení: ing. arch. Čajka, ing. arch. Menčlová, ing. arch. Pátková Martin Hejl, FA TU Liberec, ateliér ing.arch. Filip Horatschke František Lehocký, FA STU Bratislava, pedag. pracovník: doc. ing. arch. Ju lián Keppl, PhD Radoslav Buzikay, Andrej Ferenčík, Peter Kopecký, FA STU Bratislava Martin Hádlík, FA VUT Brno, ing. arch. Ivo Boháč Vojtěch Navrátil, FSv PSA ČVUT Praha, vedoucí ateliéru: ing. arch. Ladislav Dufek Michal Berta, VŠVU Bratislava, ateliér doc. J. Bahnu Eva Šťávová, FSv PSA ČVUT Praha, pedagog: ing. arch. Ludmila Čajková, doc. ing. arch. Václav Dvořák, CSc, ing. arch. Běla Menčlová Martin Petrů, FSv PSA ČVUT Praha, pedagog: ing. arch. Ludmila Čajková, ing. arch. Běla Menčlová, doc. ing. arch. Václav Dvořák, CSc Heřman Habanec, VŠUP Praha, pedagog: doc. ak. arch.. Jiří Pelcl, asistent: mgr. Radim Babák Martin Štefanco, VŠVU Bratislava, pedagogický pracovník:doc. ing. arch. akad. arch. J. Bahna Libor Přeček, FSv PSA ČVUT Praha, konzultant: doc. ing. arch. V. Dvořák, CSc Petra Gescheidtová, FA VUT Brno, pod vedením ing. arch. Karla Doležela Michaela Rajčeková, FA STU Bratislava, konzultant: doc. ing. arch. Vodrážka posuzovány byly ještě návrhy Lenka Roštíková, FSv PSA ČVUT Praha, atelier: Ludmila Čajková, Běla Menčlová, Václav Dvořák Aleš Novák, FA TU Liberec konsultant: ing. arch. F Horatschke Jaroslav Mareš, FA VUT Brno, pod vedením: doc. ing. arch. Zdeněk Makov ský Jan Šprit, FA VUT Brno, vedoucí práce: ing. arch. Jiří Knesl Eva Brandová, FSv PSA ČVUT Praha, ateliér Čajková, Dvořák, Menčlová Eva Vopátková, Lukáš Blažek, FA ČVUT Praha Jan Macháček, FSv PSA ČVUT Praha, Doc. ing. Ladislav Dufek Markéta Hnušová, FSv PSA ČVUT Praha, konzultovali: Ludmila Čajková, Václav Dvořák, Běla Menčlová Alexandr Sláma, FA VUT Brno, vedoucí práce: Zdeněk Makovský Mahulena Svobodová, FA TU Liberec, ateliér ing. arch. Martina Šamla František Čekal, FA VUT Brno, vedoucí práce ing. arch. Karel Doležel Václav Horecký, VŠUP Praha, profesor: Petr Keil Markéta Němcová, FA TUL Liberec, ateliér ing. arch. Akad. arch. Jiřího Su chomela Pavla Gabrhelová, FSv PSA ČVUT Praha, ateliér: Běla Menčlová, Pavel Čaj ka, Irena Pátková Patricie Tůmová Turbová, FA VUT Brno, pedagogický pracovník: ing. arch. Jiří Knesl 11

12 Sandra Špačková, VŠUP Praha, doc. akad. arch. Jiří Pelcl Barbara Friedrichová, VŠUP Praha, doc. akad. arch. Jiří Pelcl, Mg.A. Radim Babák Jiří Novotný, VŠUP Praha, ateliér: doc. Jiří Pelcl Matej Gébert, Rudolf Lesňák, FA STU Bratislava Veronika Kapišinská, FA STU Bratislava, ved. ateliéru: ing. arch. Jarmila Lalková Mária Havajíková, FA STU Bratislava, pedag. pracovník: ing. arch. Polmová Marek Halinár, FA STU Bratislava, pedagogický pracovník: doc. ing. arch. Julián Keppl, CSc David Šorm, FA VUT Brno, vedoucí práce: ing. arch. Jiří Knesl Pavol Hrčka, FA STU Bratislava, pedagóg: doc. ing. arch. Julián Keppl, PhD Peter Vernarčík, FA STU Bratislava, pedagóg: ing. arch. Beata Polomová Lenka Stará, FA VUT Brno, vedoucí ateliéru: ing. arch. Jaroslav Vaněk Kamil Švorc, FSv PSA ČVUT Praha, ateliér: ing. arch. Čajková, ing. arch. Menčlová, ing. arch. Dvořák Michal Zlámaný, FSv PSA ČVUT Praha, konzultovali: doc. ing. arch.václav Dvořák, ing. arch. Ludmila Čajková, ing. arch. Běla Menčlová Jan Spurný, FA VUT Brno, ing. arch. Jitka Winklerová David Zajíček, FA VUT Brno, příslušný pedagogický pracovník: arch. Jiří Knesl Jiří Jeniš, FA VUT Brno, vedoucí práce: doc. ing. arch. Zdeněk Makovský Petra Brzobohatá, FSv PSA ČVUT Praha, pedagogický dozor: ing. arch. Čaj ková, ing. arch. Čajka, ing. arch. Dufková Lucia Rohalová, FA STU Bratislava, pedagóg: ing. arch. Jana Gregorová, CSc Hana Sedláčková, FA VUT Brno, v ateliéru arch. Karla Doležela Marek Jesenský, VŠVU Bratislava, prof. Ján Bahna Eva Eichlerová, FSv PSA ČVUT Praha, konzultace: ing. arch. J. Paroubková Zbyněk Lokvenc, FSv PSA ČVUT Praha, konzultanti: ing. arch. Ludmila Čaj ková, ing. arch. Běla Menčlová, doc. ing. arch. Václav Dvořák Anna Jirátová, FSv PSA ČVUT Praha, ateliér: ing. ak. arch. V. Suchá, ing. arch. L. Dufek, doc. ing. arch. P. Mezera, CSc Veronika Šustrová, FA VUT Brno, vedoucí práce: ing. arch. Jiří Knesl Martin Čelikovský, FA VUT Brno, pedag. pracovník: ing. arch. Jiří Knesl Zuzana Ondrová, FA STU Bratislava, pedagóg: ing. arch. Jarmila Lalková Kristýna Casková, FA VUT Brno, vedoucí práce: ing. arch. Karel Doležel Milan Markovič, FA STU Bratislava Petr Hájíček, FSv PSA ČVUT Praha, pedagogický dohled:, ing. arch. Ladi slav. Dufek, doc. ing. arch. Petr Mezera, ing. ak. arch. Věra Suchá Mojmír Kondr, FSv PSA ČVUT Praha, pedagogické vedení: ing. arch. Pavel Čajka, ing.arch. Ladislav Dufek, ing. arch. Jitka Paroubková Milan Kramoliš, FA VUT Brno, ing. arch. Karel Doležel Vladimíra Rosolová, FSv PSA ČVUT Praha, ateliér: ing.arch. Ladislav Dufek Lucie Černá, FSv PSA ČVUT Praha, vedoucí projektu: ing. arch. Ludmila Čajková, doc. ing. arch. Václav Dvořák, CSc, ing. arch. Běla Menčlová Iva Krupková, FSv PSA ČVUT Praha, pedag. pracovník: ing. arch. Dufek Karel Rothanzl, FA ČVUT Praha, konzultant: ing. arch. Tichý David Kazický, FA TU Liberec, konzultant: akad. arch. Jan Hendrych Matúš Gondek, Sabinov, Branislav Hantabal, Bratislava 12

13 Peter Stano, FA STU Bratislava, pedagóg: doc. ing. arch. Julián Keppl, CSc Lukáš Brom, FA TU Liberec, konsultant: ing. arch. Filip Horatschke Peter Hričovec, FA STU Bratislava Branislav Blažek, FA STU Bratislava, pedagóg: ing. arch. Jarmila Lalková, PHD Jaroslav Vlach, FSv PSA ČVUT Praha, konzultanti: doc. ing. arch. V. Dvo řák, ing. arch. L. Čajková, ing. arch. B. Menčlová Richard Pauer, FA STU Bratislava, konzultant: ing. arch. Rudolf Masný, CSc Katarína Ciglanová, Michal Krátký, Richard Černák, FA STU Bratislava David Hřebačka, FSv PSA ČVUT Praha, ateliér: ing. arch. Ludmila Čajková, doc. ing. arch. Václav Dvořák, ing. arch. Běla Menčlová Šimon Mika, FA ČVUT Praha, ateliér doc. ing. arch. Jan Štípek Michaela Čechová David Pulkrábek, FA ČVUT Praha Pter Škojec, Smrdáky, Bažej Bano, Košice Ondrej Pleidel, VŠVU Bratislava, pedagóg: prof. ing. arch. akad. arch. Rasti slav Janák Martina Němcová, FA VUT Brno, vedoucí práce: ing. arch. J. Knesl František Lebeda, FSv PSA ČVUT Praha Zuzana Kalinová, FA VUT Brno, pedagog: ing. arch. Hana Ryšavá STUDENT:VALLETTE Denis.Scool of Architecture of BRNO Martin Vaščák, FA STU Bratislava, pedagóg: ing. arch. Beata Polomová Eva Knížková, FSv PSA ČVUT Praha, ateliér: arch. Ladislav Dufek, arch. Čajka, arch. J. Paroubková Michal Kovářík, FSv PSA ČVUT Praha, ved. práce. Ing. arch. Irena Pátková Jan Velek, FA VUT Brno, vedoucí práce: ing. arch. Hana Ryšavá, CSc David Hahn, FSv PSA ČVUT Praha, vedoucí ateliéru: doc. ing. arch. V. Dvořák, CSc Václav Čihák, FA VUT Brno Tomáš Habel, FSv PSA ČVUT Praha, bez pedag. vedení Andrej Drgoňa, Palo Knapo, FA STU Bratislava, ing. arch. Ľubica Selcová Tereza Kučerová, FA ČVUT Praha, ateliér ing. arch. Vladimír krátký, ing. arch. Luis Marquéz Petr Brožek, FA ČVUT Praha, bez pedagogického vedení Libor Šupler, FA VUT Brno, v ateliéru doc. ing. arch. Jiljího Šidlara Per Tej, FA ČVUT Praha, Otakar Berdych, FSv PSA ČVUT Praha, atelier/ pedag. vedení/konzultace doc. ing. arch. Ladislav Tichý, CSc, FA ČVUT Praha Markéta Odvárková, FSv PSA ČVUT Praha, pedagogické vedení: ing. arch. Dufek, doc. ing. arch. Mezera, ing. arch.suchá mimo soutěž posuzován Ondřej Zemánek, FSv PSA ČVUT Praha, doc. ing. arch. Václav Dvořák 13

14 14

8. ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTĚŽE 2002/2003. Téma : Obnova polabské vesnice s použitím stavebního systému z pórobetonu PROTOKOL

8. ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTĚŽE 2002/2003. Téma : Obnova polabské vesnice s použitím stavebního systému z pórobetonu PROTOKOL 8. ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTĚŽE 2002/2003 Téma : Obnova polabské vesnice s použitím stavebního systému z pórobetonu ze zasedání poroty : PROTOKOL Program zasedání : Hodnocení podaných prací a určení vítězů

Více

9. ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTĚŽE 2003/2004. Téma : YTONG základní kámen nové horské promenády v Janských lázních PROTOKOL

9. ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTĚŽE 2003/2004. Téma : YTONG základní kámen nové horské promenády v Janských lázních PROTOKOL 9. ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTĚŽE 2003/2004 Téma : YTONG základní kámen nové horské promenády v Janských lázních ze zasedání poroty : PROTOKOL Program zasedání : Hodnocení podaných prací a určení vítězů studentské

Více

6. ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTĚŽE 2000/2001. Téma : Zástavba předmostí Kamenného mostu v Písku. s použitím stavebního systému Hebel PROTOKOL

6. ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTĚŽE 2000/2001. Téma : Zástavba předmostí Kamenného mostu v Písku. s použitím stavebního systému Hebel PROTOKOL 6. ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTĚŽE 2000/2001 Téma : Zástavba předmostí Kamenného mostu v Písku s použitím stavebního systému Hebel ze zasedání poroty : PROTOKOL Program zasedání : Hodnocení podaných prací a

Více

5. ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTĚŽE 1999/2000. Téma : Dům pro osobnost s použitím stavebního systému Hebel PROTOKOL

5. ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTĚŽE 1999/2000. Téma : Dům pro osobnost s použitím stavebního systému Hebel PROTOKOL 5. ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTĚŽE 1999/2000 Téma : Dům pro osobnost s použitím stavebního systému Hebel ze zasedání poroty : PROTOKOL Program zasedání : Hodnocení podaných prací a určení vítězů studentské soutěže

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

ROCKHOUSE 2007 PROTOKOL Z JEDNÁNÍ SOUTĚŽNÍ POROTY 7. března 2008

ROCKHOUSE 2007 PROTOKOL Z JEDNÁNÍ SOUTĚŽNÍ POROTY 7. března 2008 ROCKHOUSE 2007 PROTOKOL Z JEDNÁNÍ SOUTĚŽNÍ POROTY 7. března 2008 1. Zahájení a hlasování o složení poroty, volba předsedy. Monika Koliandrová zahájila jednání v 9:20 a přivítala přítomné. Od 9:00 hod.

Více

P R O T O K O L O P R Ů B Ě H U

P R O T O K O L O P R Ů B Ě H U P R O T O K O L O P R Ů B Ě H U veřejné anonymní architektonické soutěže DOMY NA MÍRU vyhlašované společností Haas Fertigbau Chanovice s. r.o. a vydavatelstvím HomeDeco SMP, a.s. 1. USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ

Více

zasedá dne od 8:30 v místnosti č. A433 FSv ČVUT, Thákurova 7, Praha 6

zasedá dne od 8:30 v místnosti č. A433 FSv ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 Komise č. 1 zasedá dne 14. 2. 2017 od 8:30 v místnosti č. A433 Předseda: doc. Ing. Jiří Sedlák, Ph.D VUT Brno Místopředseda: Ing. Jan Klečka Metrostav a.s. Členové: Ing. Eva Zezulová FSv Ing. Daniel Adamovský,

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Adéla Pírková (4.C) pr. - Dějiny výtvarné kultury 8:20 8:40 {Vkre} Mgr. Martin Dvořák / MgA. Lubomír Ančinec / pr. - Technologie 9:10 9:30 {knih} Jaromíra Slívová

Více

Tisková zpráva , Praha

Tisková zpráva , Praha Tisková zpráva 11. 3. 2009, Praha 14. ročník studentské soutěže zná své vítěze Náročné, ale atraktivní zadání 14. ročníku studentské soutěže Xella přilákalo letos 73 jednotlivců i týmů z českých a slovenských

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

SEKCE 2. MĚSTSKÉ STAVITELSTVÍ, URBANISMUS A ARCHITEKTURA Pořadí Jméno a příjmení Ročník Odborný konzultant Název práce

SEKCE 2. MĚSTSKÉ STAVITELSTVÍ, URBANISMUS A ARCHITEKTURA Pořadí Jméno a příjmení Ročník Odborný konzultant Název práce Výsledky fakultního kola SVOČ 008/009 V 0. ročníku soutěže SVOČ na Fakultě stavební Ostrava se po zhodnocení odbornými komisemi v jednotlivých sekcí udělovala, a místa. Práce, které se umístily na prvních

Více

Protokol z hodnotícího zasedání poroty. veřejné architektonické soutěže. Vodňany obnova kulturního domu

Protokol z hodnotícího zasedání poroty. veřejné architektonické soutěže. Vodňany obnova kulturního domu Protokol z hodnotícího zasedání poroty veřejné architektonické soutěže Vodňany obnova kulturního domu Datum a místo konání: Řádní závislí členové poroty: Řádní nezávislí členové poroty: Náhradník poroty:

Více

výbor kultury a sportu předseda Bc. Vojtěch Luža členové Anna Kremplová, Mgr. Pavla Zábranská, Miroslav Mazůrek, Mgr.

výbor kultury a sportu předseda Bc. Vojtěch Luža členové Anna Kremplová, Mgr. Pavla Zábranská, Miroslav Mazůrek, Mgr. U s n e s e n í č. 1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 7. listopadu 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velehradě Zastupitelstvo obce Velehrad v souladu s ustanovením

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

České akademické hry G2 KB 2007 Liberec 30.04.2007-01.05.2007 VÝSLEDKY ATLETIKY

České akademické hry G2 KB 2007 Liberec 30.04.2007-01.05.2007 VÝSLEDKY ATLETIKY České akademické hry G2 KB 2007 Liberec 30.04.2007-01.05.2007 VÝSLEDKY ATLETIKY hod kladivem 7,26kg Muži Finále 14:00) 1 Maška Libor 83 VŠ ekonomie a managementu s.r.o. - 65.15 6 2 Pavlíček Miroslav 87

Více

3.kolo MSLM 2015 Nový Jičín 18. 04. 2015 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

3.kolo MSLM 2015 Nový Jičín 18. 04. 2015 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 25 RP hoši D ~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Klimpar Jakub 02 N.Jičín 0:09.02 917 50 2. Novák Matěj 02 ČOCH.Žďár 0:10.00 752 46 3. Kremel David 03 N.Jičín 0:10.61 664 42 4. Janásek Jan 03 Zlín 0:10.77 643 39 5.

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

15. ročník Přehlídky diplomových prací Zápis ze zasedání poroty

15. ročník Přehlídky diplomových prací Zápis ze zasedání poroty 15. ročník Přehlídky diplomových prací Zápis ze zasedání poroty 1. Porota zasedala dne 12. srpna 2014 a svoji činnost zahájila v 9.30 hodin v sídle kanceláře ČKA, Josefská 34/6, Praha 1. 2. Porota zasedala

Více

čtvrtek dopoledne Denní porada vyučujících: 12:30 Denní vyhlášení výsledků: 12:35

čtvrtek dopoledne Denní porada vyučujících: 12:30 Denní vyhlášení výsledků: 12:35 Rozpis studentů u maturitní zkoušky Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o. Třída: 4.D - Ekonomika a podnikání Třída: 4.M - Ekonomika a podnikání, Management

Více

Řešení mostu přes ulici Mezibořská v Litvínově. Architektonická soutěž

Řešení mostu přes ulici Mezibořská v Litvínově. Architektonická soutěž Řešení mostu přes ulici Mezibořská v Litvínově Architektonická soutěž Soutěžní návrh č.1 udělena odměna za pozoruhodné dílčí podněty a řešení Autoři: Refuel s.r.o., Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Velehrad bylo zahájeno v 19,00

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

SLOŽENÍ KOMISE - OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ 2015/2016

SLOŽENÍ KOMISE - OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ 2015/2016 SLOŽENÍ KOMISE - OBHAJOBY ROČNÍKOVÝCH PRACÍ 2015/2016 Komise se sejde v pondělí a úterý (13 a 14. 6. 2016) v 8:45 hodin v uvedeném ateliéru ke krátké poradě. V 9 hodin začínají obhajoby jednotlivých studentů.

Více

10. ročník studentské soutěže 2. ročník mezinárodní soutěže 2004/2005. Téma : BRNĚNSKÉ CENTRUM MODERNÍ ARCHITEKTURY PROTOKOL

10. ročník studentské soutěže 2. ročník mezinárodní soutěže 2004/2005. Téma : BRNĚNSKÉ CENTRUM MODERNÍ ARCHITEKTURY PROTOKOL 10. ročník studentské soutěže 2. ročník mezinárodní soutěže 2004/2005 Téma : BRNĚNSKÉ CENTRUM MODERNÍ ARCHITEKTURY ze zasedání poroty : Program zasedání : PROTOKOL Hodnocení podaných prací a určení vítězů

Více

Zápis. z 1. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. listopadu 2014 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno

Zápis. z 1. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. listopadu 2014 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zápis z 1. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. listopadu 2014 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: Přítomni: 18:20 hodin Ing. Pavel Tyralík Mgr. Filip Leder

Více

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební 2006 Doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava (do 17.11.2006) Doc. Ing. Radim Čajka, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Ing. František Kuda, CSc., FAST VŠB-TU

Více

výsledky 24.ročníku Chalupa Cupu

výsledky 24.ročníku Chalupa Cupu výsledky 24.ročníku Chalupa Cupu Místo Jindřichův Hradec Datum 01.10.2016 1. disciplína 1x žáci mladší - 11 let WINKLER Radek 00:55,7 PÍŠA Matyáš 01:04,3 2. disciplína 1x žáci mladší - 12 let NOVÁK Pavel

Více

Členové: doc. Ing. Luděk Novák, CSc. (K124) Ing. Karel Mikeš, Ph.D. Ing. Jan Salák, CSc.

Členové: doc. Ing. Luděk Novák, CSc. (K124) Ing. Karel Mikeš, Ph.D. Ing. Jan Salák, CSc. Komise č. K124-1-Mgr-SI zasedá dne 24. 1. 2012 od 8:30 hod v místnosti A433 Předseda: doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. (VUT Brno) Místopředseda: prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. (K124) Členové: doc. Ing.

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK. dívky 1-3. datum

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK. dívky 1-3. datum PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK I ředitel závodu Miroslava Pšornová datum 21.2.2012 dívky 1-3 1 Anežka Daňková ZŠ Resslova Hlinsko 31,02 2 Vašková ZŠ Ležáků Hlinsko 34,45

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 16

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 16 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Zápis č. 16 z 16. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 17. května 2012 od 14 hodin v zasedací místnosti

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Student zkratka oboru případně hodina obhajoby

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Student zkratka oboru případně hodina obhajoby Termín zasedání komise č.5: Datum: Středa 17. června 2015 Místnost: místnost B473, FSv ČVUT, Thákurova 7, P 6 Předseda: Ing. Milan Vacura Místopředseda: doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. Členové: doc. Ing. Petr

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Strana 1 z 7 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno Potřebné kvórum 1. 1. Volba zapisovatele, ověřovatele a programu ANO 2. 2. Schválení účetní

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

P R O T O K O L O P RBHU. Architektonická soutž CENTRAL GROUP Bytový dm pro 21. století

P R O T O K O L O P RBHU. Architektonická soutž CENTRAL GROUP Bytový dm pro 21. století P R O T O K O L O P RBHU Jednokolové anonymní architektonické soutže pro vysokoškolské studenty obor architektura a pozemní stavby Architektonická soutž CENTRAL GROUP Bytový dm pro 21. století 1. USTAVUJÍCÍ

Více

Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky

Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky Kategorie: předškolní děti chlapci 60 m Václav Bryndza 1. Kounice 14,42 2007 Matěj Kadeřábek 2. IAK Chocerady 16,86 2007 Jan Jirkovský 3. Praha 18,37 2008

Více

Členové Plánovací komise programu dílčí pro PO3

Členové Plánovací komise programu dílčí pro PO3 Členové Plánovací komise programu dílčí pro PO3 Organizace Funkce Zástupce organizace Náhradník zástupce organizace 1. MŠMT - Sekce řízení operačních programů (řídicí orgán OPVVV) předseda PKP PhDr. Mgr.

Více

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( )

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( ) Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Katedrou dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vás zve na sympozium s mezinárodní

Více

Zápis ze 143. jednání Sboru expertů

Zápis ze 143. jednání Sboru expertů Zápis ze 143. jednání Sboru expertů 4. 6. 2015 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Eva Dvořáková doc. Ing. arch. Michal Hexner Doc. akad. arch.

Více

Věc: Zápis ze zasedání volební komise Akademického senátu FAPPZ dne

Věc: Zápis ze zasedání volební komise Akademického senátu FAPPZ dne Č.j.: 7/2011 V Praze, dne 10. 11. 2011 Věc: Zápis ze zasedání volební komise Akademického senátu FAPPZ dne 10. 11. 2011 Přítomni: viz prezenční listina (příloha 1) Omluveni: Králíčková, Kaplan Hosté: Křivohlávková

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

Soutěž o logo českého předsednictví ve Visegrádské čtyřce V4. abecední seznam soutěžních návrhů

Soutěž o logo českého předsednictví ve Visegrádské čtyřce V4. abecední seznam soutěžních návrhů Soutěž o logo českého předsednictví ve Visegrádské čtyřce V4 abecední seznam soutěžních návrhů Abecední seznam autorů BALÁŽ Kamil 4 BELÁK Petr 5 BÍBOVÁ Magdaléna 6 BLAŽKOVÁ Martina 7 BOŘÁNKOVÁ Karolína

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 8. A - oktáva (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016, dopoledne Předseda: Mgr. Hana Novotná Místopředseda: Mgr. Dušan Drexler Třídní: Mgr. Bohdana Hellmichová Místnost: 305 Slavnostní zahájení:

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 8. února 2007 ve 14.00 hodin v zasedací

Více

PŘESTAVBA OBJEKTU KINA NA VÍCEFUNKČNÍ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

PŘESTAVBA OBJEKTU KINA NA VÍCEFUNKČNÍ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 13BPROTOKOL O PRŮBĚHU SOUTĚŽE O NÁVRH PŘESTAVBA OBJEKTU KINA NA VÍCEFUNKČNÍ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 0B1. Ustavující zasedání poroty Ustavující zasedání poroty proběhlo dne 11. 12. 2012. Záznam z ustavujícího

Více

BOWLING A - chlapci děti do 8 let včetně ( , 2007) Příjmení a jméno 40,- Kč Body Umístění Jílek Jonáš 91 Lev Daniel 88 Havlíček David 84

BOWLING A - chlapci děti do 8 let včetně ( , 2007) Příjmení a jméno 40,- Kč Body Umístění Jílek Jonáš 91 Lev Daniel 88 Havlíček David 84 BOWLING A - chlapci děti do 8 let včetně (... 2008, 2007) Příjmení a jméno 40,- Kč Body Umístění Jílek Jonáš 91 Lev Daniel 88 Havlíček David 84 Blaňár Patrik 79 Široký Ondřej 76 Plaček Nikolas 74 Litinský

Více

1. benefiční aukce. www.zszebetin.cz Křivánkovo náměstí 11, Brno, T: 546 217 127, E: info@zszebetin.cz Zřizovatelem školy je městská část Brno-Žebětín

1. benefiční aukce. www.zszebetin.cz Křivánkovo náměstí 11, Brno, T: 546 217 127, E: info@zszebetin.cz Zřizovatelem školy je městská část Brno-Žebětín Třída: 5.A Bartoň Martin, 5. A Čmelová Klára, 5. A Bílá Marcela, 5. A Kohl Štěpán, 5. A Fraňková Romana, 5. A Třída: 5.A Kuchaříková Klára, 5. A Svobodová Simona, 5. A Zaplatilová Eva, 5. A Mička Filip,

Více

23.ročník Chalupa Cup - Jindřichův Hradec

23.ročník Chalupa Cup - Jindřichův Hradec 23.ročník Chalupa Cup - Jindřichův Hradec pořadí 1. disciplína 1x žcim 11 10.00 1 VK VAJGAR J.Hradec NOVÁK Pavel 2 VK VAJGAR J.Hradec NESNÍDAL Otakar 3 VK VAJGAR J.Hradec JIROUŠEK Tomáš 4 VK JISKRA Třeboň

Více

Sólový a komorní zpěv. Úterý 3.5. 2016 velký sál

Sólový a komorní zpěv. Úterý 3.5. 2016 velký sál Úterý 3.5. 2016 velký sál Sólový a komorní zpěv Kategorie 9-10 let 1. část 1 Pernica Josef ZUŠ Jedovnice Bronzové pásmo Hana Korčáková dipl.um. MgA. Radka Hreňová 2 Bednáříková Leona ZUŠ Zlín Zlaté pásmo

Více

Okresní finále PČR Semily II.

Okresní finále PČR Semily II. Výsledky Okresní finále PČR Semily II. Turnov (. -.. ) Skok daleký - Žáci (Finále) Finále (st,..) Umí. Jméno Ročník Poř. Výkon Reg. výk...... 6. Body Václav Korotvička Jaroslav Šmíd Tomáš Čibik Milan Havlík

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Zákupy okres... Česká Lípa konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Protokol ze závěrečného zasedání soutěžní poroty. Revitalizace historického centra Orlové

Protokol ze závěrečného zasedání soutěžní poroty. Revitalizace historického centra Orlové Protokol ze závěrečného zasedání soutěžní poroty veřejné ideové urbanisticko-architektonické soutěže Revitalizace historického centra Orlové v rámci projektu o Cenu Petra Parléře 2014 Datum a místo konání:

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

Konečné výsledky voleb do AS ZČU

Konečné výsledky voleb do AS ZČU Západočeská univerzita v Plzni Volební komise VK AS ZČU Konečné výsledky voleb do AS ZČU Volební celek FAV 1 Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová 39 2 RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. 32 3 Ing. Marek Brandner, Ph.D.

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600007081 Název školy: Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162 Zkušební místo: Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ Anglický jazyk, vyšší - didaktický test U1 u.. 120 - zadavatel Mgr. Daniel Martinek 3.5.2012 08:00 1. Faistaver Patrik Anglický jazyk, vyšší - písemná práce U1 u.. 120 - zadavatel Mgr. Daniel Martinek

Více

Aloy Vojtěch Plzeň. Matěj Bajer Plzeň

Aloy Vojtěch Plzeň. Matěj Bajer Plzeň Aloyovi Aloyová Jana Plzeň Aloy Vojtěch Plzeň ALTÍNA Dominik Kraft Plzeň Miroslav Kraft Plzeň AOEL TEAM Vávra Roman Plzeň Vávrová Anděla Plzeň Bajerovi Tomáš Bajer Plzeň Matěj Bajer Plzeň Baumlovi Bauml

Více

Seznam absolventů na promoce 5. 4. 2013 9.00 hod. Bankovnictví a pojišťovnictví 1. E Simona Ambrosová v Karviné 2. E Vít Bartošek v Litoměřicích 3.

Seznam absolventů na promoce 5. 4. 2013 9.00 hod. Bankovnictví a pojišťovnictví 1. E Simona Ambrosová v Karviné 2. E Vít Bartošek v Litoměřicích 3. Seznam absolventů na promoce 5. 4. 2013 9.00 hod. Bankovnictví a pojišťovnictví 1. E Simona Ambrosová v Karviné 2. E Vít Bartošek v Litoměřicích 3. E Veronika Cyprysová v Písku 4. E Klára Čejková v Praze

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Bitozeves okres... Louny konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2855/2011-25-Ca-ÚŘSP-Vyro-/ Pozořice, dne: 19.9.2012 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

Startovní a výsledková listina z obřího slalomu. o Štít města Chrudimi

Startovní a výsledková listina z obřího slalomu. o Štít města Chrudimi Kategorie: ŠKOLKA - DĚVČATA I. kolo II. kolo 32 Kalíková Kateřina 2002 LO Tesla Pardubice 1:36,04 01:37,12 03:13,16 1 63 Daňková Anežka 2003 SKI Klub Hlinsko 01:37,25 01:36,46 03:13,71 2 2 Pfefferová Zuzana

Více

Přestupní karta hasičů. pro vyšší kola ročníku 2016. kategorie - Požární sport. Kraj - STŘEDOČESKÝ

Přestupní karta hasičů. pro vyšší kola ročníku 2016. kategorie - Požární sport. Kraj - STŘEDOČESKÝ Příjmení Jméno Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2016 kategorie - Požární sport Kraj - STŘEDOČESKÝ START POVOLEN START NEPOVOLEN ZA OKRES KRAJ ZA OKRES KRAJ Adamovská Klára Kolín Středočeský

Více

Fulín František Neštětice 9 *1763

Fulín František Neštětice 9 *1763 František Neštětice 9 1763-12.12.1853 Fulínová Kateřina - Tisem1 28.6.1775-25.5.1855 Fulín Vít-v Dl.Lhotě 14 roz. z Neštětic 9 asi 1803 - Magdalena roz. Nerad. z Tomic 7.10.1826-8.6.1830-20.4.1900 Majdalena

Více

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o.

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. 1 Architektonický návrh: Ing. Arch. Alena Šrámková Ing.arch. Tomáš Koumar Ing. Arch. Lukáš Ehl Návrh

Více

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Smetanovo nábřeží 995/1, 110 01 Praha 1 bakalářské studium: telefon 222 112 260, fax 222 112 219 bakalářské studium

Více

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium P. č Příjmení Jméno Typ studia Skupina Učebna Čas zahájení 1 Bednaříková Andrea čtyřleté Čtvrtek A 4117 14:30 2 Bednaříková Nikol čtyřleté Čtvrtek

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006 - výsledky hlasování Zastupitelstvo města, Kraj: Jihomoravský kraj, Okres: Brno-venkov Obec: Oslavany Počet volených členů zastupitelstva Počet volebních

Více

Moravskoslezská liga mládeže 2016-3. kolo N. Jičín, 16. 4. 2016 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Moravskoslezská liga mládeže 2016-3. kolo N. Jičín, 16. 4. 2016 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 25 RP hoši D ~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Janásek Jan 03 Zlín 0:09.61 814 50 2. Hanzelka Jiří 03 N.Jičín 0:10.36 699 46 3. Palušík Jakub 04 N.Jičín 0:11.54 549 42 4. Přibyl Petr 03 ČOCH.Žďár 0:11.72 529 39 5.

Více

Přebory Ústeckého svazu karate 2015 6. června 2015 Ústí nad Labem 147 závodníků z 13 klubů

Přebory Ústeckého svazu karate 2015 6. června 2015 Ústí nad Labem 147 závodníků z 13 klubů KATA Přebory Ústeckého svazu karate 05 6. června 05 Ústí nad Labem 7 závodníků z klubů žáci do 9 let - 8.+7.kyu. Šmejkal Adam. Hnilička Ondřej. Kučera Matyáš. Filip Ondřej 5. Holovský Radim 5. Flajšinger

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S S T E J N O P I S N 734/2013 Nz 634/2013 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný jménem JUDr. Josefa Kawuloka, notáře se sídlem v Ostravě, kancelář na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Milíčova 1670/12dne dvacátého

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) v/e ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) větrný Jenikov okres. konaných ve dnech (dne).~949:.i4j9:?9~r4.

Více

2.kolo Č eské ligy mládež e Most 28.3.2004

2.kolo Č eské ligy mládež e Most 28.3.2004 1. 100 PP hoši D ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Šuška Daniel 91 Liberec 0:54.63 636 50 2. Válek Libor 91 Most 0:56.33 586 46 3. Drašner Lukáš 92 Liberec 0:57.03 567 42 4. Olšar Jakub 91 Č.Lípa 0:57.20 562 39 Sojka

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Nižbor okres... Beroun konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno organizují již tradičně u př íležitosti stavebních veletrhů Brno 2015 22. 25.

Více

10. ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY Praha

10. ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY Praha 10. ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY Praha 5. - 10. 6. 2011 Vodní slalom, sjezd (výsledková listina) Termín soutěže: 3. 6. 2011 Místo konání soutěže: USD Troja Ředitel soutěže: Michal Makovský, Mgr. Počet účastníků:

Více

Datum Přihlášení žáci tř. Název kurzu učebna

Datum Přihlášení žáci tř. Název kurzu učebna Datum Přihlášení žáci tř. Název kurzu učebna 25.6. Žáková Dominika 1.B Zážitková pedagogika s psychologií 105 Tichá Ester 2.C Zážitková pedagogika s psychologií Kirčevová Karolína 2.C Zážitková pedagogika

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky - V8.A

Rozpis studentů u maturitní zkoušky - V8.A Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Radim Kryštov pr. - Chemie 8:30 8:45 Mgr. Lenka Spilková / Ing. Věra Čapková / pr. - Biologie 10:00 10:15 Mgr. Kateřina Pavlasová / Halina Hendruková / Katrin Sedláčková

Více

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 11.4.2016 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

mobil 736 175 575 Omlouvání žáků 481 131 071 Jmenný telefonní seznam od 1.9.2015 změny hlaste pí Štefkové

mobil 736 175 575 Omlouvání žáků 481 131 071 Jmenný telefonní seznam od 1.9.2015 změny hlaste pí Štefkové změny hlaste pí Štefkové Omlouvání žáků 481 131 071 Školní jídelna-rušení obědů 481 131 061 Svoj A Altman Josef 481 131 058 dílna 736 654 494 B Báchor Otto 481 131 079 7013 Luž.kab 132 720 519 750 Bajtl

Více

Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o.

Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o. Třída: 4.M - Ekonomika a podnikání Termín: pondělí 1. 6. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Martin Formánek, Ph.D. Místopředseda: Mgr. Taťána Vycpálková Třídní: Mgr. Milouš Veit Místnost: 6 - učebna Denní

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Velké Opatovice okres... Blansko konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Lipová-lázně okres... Jeseník konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Kamila Brůčková (4.A) pr. - Technologie 8:15 8:40 {Aj 1} MgA. Dagmar Jahodová / Akad. mal. Kamil Mikel / sp. - Anglický jazyk 9:10 9:35 {Aj 1} Mgr. Martina Dočekalová

Více

SEZNAM POKOJŮ V TURISTICKÉ UBYTOVNĚ TJ SLOVAN PŘÍZEMÍ

SEZNAM POKOJŮ V TURISTICKÉ UBYTOVNĚ TJ SLOVAN PŘÍZEMÍ číslo jméno ZUŠ míst číslo jméno ZUŠ číslo jméno ZUŠ Naďa Bubancová Havířov-Město Naďa Bubancová Havířov-Město Naďa Bubancová Havířov-Město Věra Bubancová Havířov-Město Věra Bubancová Havířov-Město Věra

Více

zasedá dne od 8:30 v místnosti č. A433 FSv ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 Statika Čížek s.r.o. Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.

zasedá dne od 8:30 v místnosti č. A433 FSv ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 Statika Čížek s.r.o. Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. Komise č. 1 zasedá dne 27. 1. 2015 od 8:30 v místnosti č. A433 Předseda: doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. VUT Brno Místopředseda: doc. Ing Václav Brabec, CSc. ext. Členové: doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D. FSv Ing.

Více

KAS Olomouc Atletické výkony 2011 TABULKY OLOMOUCKÉHO KRAJE 2011

KAS Olomouc Atletické výkony 2011 TABULKY OLOMOUCKÉHO KRAJE 2011 TABULKY OLOMOUCKÉHO KRAJE 2011 HALA - ženské kategorie 40 m 5.96 V Barbora Zatloukalová 030697 AK Olomouc Havířov 2503 sž 6.11 V Jana Sanetrníková 170496 AK Olomouc Havířov 2503 sž 6.26 V Veronika Jašíková

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218 Třída: 4.A čtvrtá A (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Rudolf Brucháček Místopředseda: Mgr. Tomáš Pavlica, Ph.D. Třídní:

Více

I. termín - středa 22. dubna 2015 1. SKUPINA

I. termín - středa 22. dubna 2015 1. SKUPINA I. termín - středa 2 dubna 2015 Čas SKUPINA 22015 Místo 00-10 Prezence učebna č. 6 30-00 Test fyzické zdatnosti sokolovna a 00-30 Přestávka 30-130 Psychologický test učebna č. 3 00 INFORMACE PRO RODIČE

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky SOŠ cestovního ruchu Pardubice, U Josefa 118 Třída: 4.A - cestovní ruchu (rok nástupu 2011) Třída: 4.B - cestovní ruch (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - cestovní ruch (rok nástupu 2010) Termín: pondělí

Více