Dostavba areálu restaurátorského institutu v Litomyšli

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dostavba areálu restaurátorského institutu v Litomyšli"

Transkript

1 7. ROČNÍK a 1. MEZINÁRODNÍ ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTĚŽE 2000/2001, Téma : Dostavba areálu restaurátorského institutu v Litomyšli ze zasedání poroty : PROTOKOL Program zasedání : Hodnocení podaných prací a určení vítězů studentské soutěže Předseda poroty : Prof. ing.arch. Peter Gál Zapisovatel : Ing. Arch. Jan Paroubek Místo konání : Sál zámeckého pivovaru v Litomyšli Čas : Středa a čtvrtek, 20. a 21. března 2002, 10 : 00 hod. Přílohy : Seznam členů poroty Kritéria hodnocení Rámcový protokol ze zasedání poroty Hodnocení vítězných prací Seznam účastníků soutěže Podpisy členů poroty Litomyšl dne 22. března 2002 Hebel Porobeton, spol. s r.o. Chlumčany a Hebel Pórobetón Šaštín, spol. s r.o. 1

2 Členové soutěžní poroty : 1. Ing.arch. Josef Pleskot, AP Atelier 2. Ing.arch. Vlado Milunić, Studio VM 3. Ing.arch. Zdenka Vydrová, hlavní architekt Litomyšle 4. Prof. Ing.arch. Peter Gál, proděkan FA STU Bratislava 5. Ing.arch. Peter Jančo, architektonická kancelář Bruml and Consulting 6. Ing. arch. Darina Lalíková, Csc., šéfredaktorka časopisu EUROSTAV 7. Ing. arch. Pavel Jiroudek, REGIONPROJEKT Ústí n. Labem, autor zadání 8. Ing. arch. Otakar Chochola, redakce časopisu ARCHITEKT 9. Mgr. Petr Štoncner, Státní ústav památkové péče Tajemník : Ing. arch. Jan Paroubek 2

3 Rámcový protokol ze zasedání poroty soutěže Vypisovatel soutěže Soutěž Hebel Porobeton, spol s r. o., Chlumčany u Přeštic Soutěž pro studenty architektury na vysokých školách České republiky na téma : Dostavba areálu restaurátorského institutu v Litomyšli s použitím stavebního systému Hebel. Zápis ze zasedání poroty ze dne 20. a 21. března 2002 v sále zámeckého pivovaru v Litomyšli. Porota se schází v 11:00 hodin. Za vypisovatele soutěže vítá přítomné paní PaedDr. Hana Šimánová. Dostavili se : Jako členové poroty : viz příloha Jako tajemník soutěže : ing. arch. Jan Paroubek Předsedou poroty byl jednomyslně zvolen prof. ing. arch. Peter Gál. Za zapisovatele jednání je určen ing. arch. Jan Paroubek. Do 13:00 probíhá individuální studium jednotlivých návrhů porotci. Porota zahajuje svoje zasedání projednáním zadání soutěže. Všechny osoby přítomné zasedání poroty berou na vědomí důvěrný charakter jednání. Prohlašují, že neparticipovali na zpracování žádného ze soutěžních návrhů, nebyli o jednotlivých pracích informováni, a že s účastníky soutěže nekonzultovali zadání ani řešení soutěže. Všichni přítomní se zdrží jakýchkoli vyjádření o domnělých autorech hodnocených prací. Vůči vypisovateli soutěže, jejím účastníkům a veřejnosti slibuje předsedající jménem poroty nejvyšší možnou pečlivost a objektivitu. Dále je provedena kontrola formálních náležitostí odevzdaných prací : návrh č. 93 doručený osobně v 9:45 bude posuzován bez možnosti získat řádné ocenění (hlasování 6:1). Dále bylo konstatováno, že některé návrhy jsou popsány nikoli pouze anglicky. Bylo rozhodnuto, že pokud jsou jinojazyčné texty pouze součástí grafiky navrhovaných objektů, nejedná se o porušení soutěžních podmínek (9:0), pokud jsou jiným jazykem psány popisy či textové přílohy, je to porušení soutěžních podmínek a tyto návrhy budou posuzovány bez možnosti získat řádné ocenění. Jedná se o návrhy č. 47, 80,

4 V prvním posuzovacím kole jsou při rozpravě hlasováním vyřazeny z dalšího posuzování zřejmě nevhodné návrhy, které nezískaly žádný hlas. Jsou to návrhy č. : 1, 3, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36,38, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 106, 1107, 109, 110, 111, 112, 114, 115,116, 117, 118, 119, 120 a 121. Do druhého kola posuzování postupují návrhy č. 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 25, 29, 31, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 46, 55, 57, 60, 70, 73, 77, 79, 81, 89, 103, 104, 105 a 108. Ve druhém kole se práce vyřazují většinovým poměrem hlasů (počet hlasů pro postup). Jsou vyřazeny návrhy č. 2 (0), 5 (0), 6 (0) 8 (0), 10 (0), 19 (0), 21 (0), 22 (0), 25 (1), 29 (0), 31 (0), 34 (0), 36 (0), 36 (0), 37 (1), 39 (0), 40 (0), 43 (0), 46 (0), 55 (0), 57 (0), 60 (0), 77 (0), 79 (0), 81 (2), 89 (0), 103 (0), 104 (0), 105 (0), 113 (0), Postupují návrhy č. 12 (5), 13 (5), 41 (6), 70 (5), 73 (7), 108 (6), Při prohlídce návrhu č. 41 shledán český text : nápis název školy, předmětu řešení. Hlasováním 6:3 bylo rozhodnuto, že tento návrh bude i nadále posuzován. Druhý den, 21. března 2002, začalo jednání poroty v 9:30 hodin. Opět otevřena otázka anglických popisů. Po diskusi hlasováno, zda český titulek (název školy, nepřesný) na návrhu č. 41 je porušením soutěžních podmínek; hlasováno: 5:4, přesto bude posuzován. Následuje diskuse nad šesti postoupivšími návrhy. Rozhodnuto, že konkrétní jinojazyčné texty nejsou podstatné, návrhy neporušují soutěžní podmínky a budou posuzovány. Výsledné pořadí šesti postoupivších návrhů bylo zjištěno hlasováním přiřazením bodů jednotlivými porotci jednotlivým návrhům: 1. cenu získává návrh s největším součtem bodů atd. č. 12 č.13 č. 41 č. 70 č. 73 č. 108 Ing.arch. Josef Pleskot Ing.arch. Vlado Milunić Ing.arch. Zdenka Vydrová Prof. Ing.arch. Peter Gál Ing.arch. Peter Jančo Ing. arch. Darina Lalíková Ing. arch. Pavel Jiroudek Ing. arch. Otakar Chochola Mgr. Petr Štoncner Pořadí Výsledné pořadí potvrzeno hlasováním 9:0. 4

5 1. cena : č. 41 odměna : č cena : č. 73 odměna : č cena : č. 12 odměna : č. 70 Poté byly sepsány posudky na oceněné a odměněné práce. Po otevření obálek tajemníkem soutěže jsou zjištěna a zapsána jména autorů. 1. cena : Jakub Turek odměna : Kateřina Juráková 2. cena : Radim Rozehnal odměna : Radka Jínová 3. cena : Pavel Gryc odměna : Tomáš Amtmann Porota žádá vypisovatele, aby ověřil oprávněnost účasti jednotlivých účastníků. Posudky na oceněné a odměněné práce 1. cena Návrh č. 41 Příznivé strukturální řazení objektů kolmo k Zámecké ulici v opozici ke zbytkům městského opevnění a Klášterním zahradám. Příznivé měřítko hmot v nástupu do nového nádvoří před Červenou věží. Vzhledem k tomu, že autor se rozhodl k demolici historického nárožního objektu, vzniklý prostor je pak řešen optimálně. Vhodné uzavření celého areálu ze severní strany a vytvoření polouzavřeného pracovního dvora školy. Příznivé střídání materiálů, tvarů a hmot průčelí do Zámecké ulice, které odpovídá měřítkům objektů městské památkové rezervace. Čitelná jednoduchá dispozice, dobré umístění galerie do nově vzniklého prostoru definovaného fasádou barokního domu a Červenou věží. Nové schodiště na Červenou věž narušuje kontinuitu vzniklého vnitřního prostoru. Grafické zpracování je na dobré úrovni. 2. cena Návrh č. 73 Porota pozitivně ohodnotila originální tvář návrhu. Zejména urbanistická forma vnitřního atria a ulice, propojené s okolím uličkami, vytváří dojem svébytného celku a uměleckého městečka. Expresivní a uvolněný výraz jednotlivých pavilonů návrhu, který vytváří dojem uvolnění, je však v daném místě zavádějící. Náhrada ubouraného nároží v 5

6 původní půdorysné stopě uliční čáry novotvarem s volnou parafrází, je jednou z možností připojení nového areálu výstavby k objektu barokního domu v Jiráskově ulici. Návrh č cena Cenný urbanistický názor vychází z tušené modulace celého města. Nevtíravá architektura nepřebíjí hodnoty okolního prostředí m.j. také tím, že objem domu ustupuje od všech choulostivých směrů. Celkem banální disposiční řešení staví na utilitárnosti provozu školy. Nedostatečná práce se zelení, jakožto důležitým fenomenem místa, snižuje kvalitu řešení. Odměny Návrh č. 108 Návrh velmi vhodně řeší téma studentského prostředí s velkou mírou volnosti a vytváří inspirativní prostory pro všechny druhy výtvarné činnosti. Frontu uliční současně uzavírá a průchody mezi jednotlivými učebnami otevírá do ústředního prostoru s amfiteátrem. Vnitřní prostor je otevřen do prostoru rovnoběžného s barokním podlouhlým objektem, kde vytváří příjemné podlouhlé náměstí, kde vyznívá v průhledu věž existující restaurátorské školy. Nevýhodou návrhu je rohová parcela, kterou návrh považuje za vyřešenou zbouráním stávajícího domu. Zajímavá je také výšková gradace hmot s tvary, které přečnívají hmotu podél ulice Zámecká. Model řešení, přestože je schématický bez náznaku širšího kontextu, dostatečně ilustruje navržené řešení. Návrh č. 13 Napriek nie jasne definovanej a trochu rozpacitej urbanistickej koncepcii sutazneho navrhu, porota pozitivne hodnotila prepracovanost architektonickeho riesenia novotvaru do historickej struktury mesta. Zaroven ocenila aj velmi dobru graficku uroven spracovania sutazneho navrhu. Z mozaiky drobnych vizualizacii je jasne a jednoynacne citatelna autorova predstava architektonickeho riesenia priestoru sucasnymi prostriedkami, ktora vhodne komunikuje s okolitou historickou architekturou. Návrh č. 70 Súťažný návrh rieši dostavbu areálu vysokoškolského inštitútu reštaurovania a konzervačných techník v Litomyšli originálnym hmotovým konceptom. Asanáciou nadzemných objektov v línii Zámockej uvoľňuje pozemok a prezentuje riešenie formou hmotového novotvaru. Hmota pôsobí jednoducho a skulpturálne. Koncepcia cieľavedomo otvára nové priehľady na červenú vežu. Hmota auditoria vo východnej časti pozemku vhodne uzatvára priehľady do areálu zo Zámockej. Suterénne priestory sú zachované a zapojené do aktivít dostavby. Riešenie parkovania v suterénnych priestoroch koncepčne umocňuje zámer autora vstúpiť do historicky hodnotného prostredia jednoduchým a hmotovo pôsobivým riešením. Nedostatkom súťažného návrhu je absencia riešenia parteru a koncepčnej zelene. 6

7 Členové soutěžní poroty Podpisy Ing.arch. Josef Pleskot Ing.arch. Vlado Milunić Ing.arch. Zdenka Vydrová Prof. Ing.arch. Peter Gál Ing.arch. Peter Jančo Ing. arch. Darina Lalíková Ing. arch. Pavel Jiroudek Ing. arch. Otakar Chochola Mgr. Petr Štoncner 7

8 Tajemník : Ing. arch. Jan Paroubek 8

9 Předsedající uděluje absolutorium tajemníkovi soutěže a děkuje jemu a vypisovateli soutěže za pečlivou přípravu zasedání. Členům poroty děkuje za spolupráci. Po přečtení a podepsání protokolu je jednání poroty ukončeno v 13 : 00 hodin. Veřejná výstava všech prací zahájena na tomtéž místě tentýž den ve 14:00 hodin za účasti soutěžní poroty, jednatele firmy Hebel Porobeton, spol. s r.o. Chlumčany pana Ing. Geralda Frankeho, starosty města a zástupců MěÚ Litomyšl. Výstava potrvá 3 týdny. Slavnostní předání cen a odměn se uskuteční 25. dubna 2002 ve 13:00 hodin na stavebním veletrhu ibf v sále Morava v Brně na Výstavišti; vítězné projekty budou vystaveny v expozici stánku Hebel. 9

10 Seznam všech účastníků soutěže výsledné pořadí 1. cena (1 000,- EUR) Jakub Turek, VŠUP Praha, Architektura a design, Doc. ak. arch. Jiří Pelcl 2. cena (500,- EUR) Radim Rozehnal, FA VUT Brno, ing. arch. Jiří Knesl 3. cena (300,- EUR) Pavel Gryc, FA VUT Brno, u doc. ing. arch. Zdeňka Makovského odměny Kareřina Juráková, FA TU Liberec, konsultant ing. arch. Martin Šaml Radka Jínová, FSv PSA ČVUT Praha, ateliér: ing. arch. Ludmila Čajková, Doc. ing. arch. Václav Dvořák, ing. arch. Běla Menčlová Tomáš Amtmann, VŠVU Bratislava, Pedagóg: Doc. Ing. Arch. Ján M. Bahna do druhého kola postoupily ještě návrhy Martina Neubauerová, FSv PSA ČVUT Praha Čaková, Čajka, Dufková Lukáš Bureš, FSv PSA ČVUT Praha Jan Snášel, FA VUT Brno, pod vedením: doc. ing. arch. Zdeněk Makovský Soňa Huberová, FSv PSA ČVUT Praha, pod vedením: doc. ing. arch. Václav Dvořák, CSc, ing. arch Ludmila Čajková, ing. arch. Běla Menčlová Martina Brandejsová, FSv PSA ČVUT Praha, pedag. vedení L. Čajková, A. Dufková, P. Čajka Jiří Mátl, FSv PSA ČVUT Praha, konzultovali ing. arch. Ludmila Čajková, ing. arch. Běla Menčlová, doc. ing. arch. Václav Dvořák, CSc Helena Literová, FSv PSA ČVUT Praha, ateliér ing. arch. Ladislava Dufka Tomáš Bouma, FSv PSA ČVUT Praha, ateliér arch.: Dvořák Václav, Menčlo vá Běla Tomáš Filouš, Jakub Pachta, FA ČVUT Praha, ing. arch. Ladislav Tichý Jan Kadlas, FA TUL, ateliér Horatschke Drahomír Stroupek, FSv PSA ČVUT Praha, konzultanti ateliéru: ing. arch. L. Čajková, ing. arch. V. Dvořák, ing. arch. B. Menčlová Veronika Bartošová, FA TU Liberec, vypracováno v ateliéru akad.arch. Jana Hendrycha Jiří Novotný, VŠUP Praha, ateliér: doc. Jiří Pelcl Martin Vargan, FA STU Bratislava, pedagogický pracovník ing. arch. R. Špaček 10

11 Adam Horák, FA VUT Brno, ing. arch. Herzanová Pavla Jan Vodvárka, Sv PSA ČVUT Praha, pedagogické vedení: ing. arch. Čajka, ing. arch. Menčlová, ing. arch. Pátková Martin Hejl, FA TU Liberec, ateliér ing.arch. Filip Horatschke František Lehocký, FA STU Bratislava, pedag. pracovník: doc. ing. arch. Ju lián Keppl, PhD Radoslav Buzikay, Andrej Ferenčík, Peter Kopecký, FA STU Bratislava Martin Hádlík, FA VUT Brno, ing. arch. Ivo Boháč Vojtěch Navrátil, FSv PSA ČVUT Praha, vedoucí ateliéru: ing. arch. Ladislav Dufek Michal Berta, VŠVU Bratislava, ateliér doc. J. Bahnu Eva Šťávová, FSv PSA ČVUT Praha, pedagog: ing. arch. Ludmila Čajková, doc. ing. arch. Václav Dvořák, CSc, ing. arch. Běla Menčlová Martin Petrů, FSv PSA ČVUT Praha, pedagog: ing. arch. Ludmila Čajková, ing. arch. Běla Menčlová, doc. ing. arch. Václav Dvořák, CSc Heřman Habanec, VŠUP Praha, pedagog: doc. ak. arch.. Jiří Pelcl, asistent: mgr. Radim Babák Martin Štefanco, VŠVU Bratislava, pedagogický pracovník:doc. ing. arch. akad. arch. J. Bahna Libor Přeček, FSv PSA ČVUT Praha, konzultant: doc. ing. arch. V. Dvořák, CSc Petra Gescheidtová, FA VUT Brno, pod vedením ing. arch. Karla Doležela Michaela Rajčeková, FA STU Bratislava, konzultant: doc. ing. arch. Vodrážka posuzovány byly ještě návrhy Lenka Roštíková, FSv PSA ČVUT Praha, atelier: Ludmila Čajková, Běla Menčlová, Václav Dvořák Aleš Novák, FA TU Liberec konsultant: ing. arch. F Horatschke Jaroslav Mareš, FA VUT Brno, pod vedením: doc. ing. arch. Zdeněk Makov ský Jan Šprit, FA VUT Brno, vedoucí práce: ing. arch. Jiří Knesl Eva Brandová, FSv PSA ČVUT Praha, ateliér Čajková, Dvořák, Menčlová Eva Vopátková, Lukáš Blažek, FA ČVUT Praha Jan Macháček, FSv PSA ČVUT Praha, Doc. ing. Ladislav Dufek Markéta Hnušová, FSv PSA ČVUT Praha, konzultovali: Ludmila Čajková, Václav Dvořák, Běla Menčlová Alexandr Sláma, FA VUT Brno, vedoucí práce: Zdeněk Makovský Mahulena Svobodová, FA TU Liberec, ateliér ing. arch. Martina Šamla František Čekal, FA VUT Brno, vedoucí práce ing. arch. Karel Doležel Václav Horecký, VŠUP Praha, profesor: Petr Keil Markéta Němcová, FA TUL Liberec, ateliér ing. arch. Akad. arch. Jiřího Su chomela Pavla Gabrhelová, FSv PSA ČVUT Praha, ateliér: Běla Menčlová, Pavel Čaj ka, Irena Pátková Patricie Tůmová Turbová, FA VUT Brno, pedagogický pracovník: ing. arch. Jiří Knesl 11

12 Sandra Špačková, VŠUP Praha, doc. akad. arch. Jiří Pelcl Barbara Friedrichová, VŠUP Praha, doc. akad. arch. Jiří Pelcl, Mg.A. Radim Babák Jiří Novotný, VŠUP Praha, ateliér: doc. Jiří Pelcl Matej Gébert, Rudolf Lesňák, FA STU Bratislava Veronika Kapišinská, FA STU Bratislava, ved. ateliéru: ing. arch. Jarmila Lalková Mária Havajíková, FA STU Bratislava, pedag. pracovník: ing. arch. Polmová Marek Halinár, FA STU Bratislava, pedagogický pracovník: doc. ing. arch. Julián Keppl, CSc David Šorm, FA VUT Brno, vedoucí práce: ing. arch. Jiří Knesl Pavol Hrčka, FA STU Bratislava, pedagóg: doc. ing. arch. Julián Keppl, PhD Peter Vernarčík, FA STU Bratislava, pedagóg: ing. arch. Beata Polomová Lenka Stará, FA VUT Brno, vedoucí ateliéru: ing. arch. Jaroslav Vaněk Kamil Švorc, FSv PSA ČVUT Praha, ateliér: ing. arch. Čajková, ing. arch. Menčlová, ing. arch. Dvořák Michal Zlámaný, FSv PSA ČVUT Praha, konzultovali: doc. ing. arch.václav Dvořák, ing. arch. Ludmila Čajková, ing. arch. Běla Menčlová Jan Spurný, FA VUT Brno, ing. arch. Jitka Winklerová David Zajíček, FA VUT Brno, příslušný pedagogický pracovník: arch. Jiří Knesl Jiří Jeniš, FA VUT Brno, vedoucí práce: doc. ing. arch. Zdeněk Makovský Petra Brzobohatá, FSv PSA ČVUT Praha, pedagogický dozor: ing. arch. Čaj ková, ing. arch. Čajka, ing. arch. Dufková Lucia Rohalová, FA STU Bratislava, pedagóg: ing. arch. Jana Gregorová, CSc Hana Sedláčková, FA VUT Brno, v ateliéru arch. Karla Doležela Marek Jesenský, VŠVU Bratislava, prof. Ján Bahna Eva Eichlerová, FSv PSA ČVUT Praha, konzultace: ing. arch. J. Paroubková Zbyněk Lokvenc, FSv PSA ČVUT Praha, konzultanti: ing. arch. Ludmila Čaj ková, ing. arch. Běla Menčlová, doc. ing. arch. Václav Dvořák Anna Jirátová, FSv PSA ČVUT Praha, ateliér: ing. ak. arch. V. Suchá, ing. arch. L. Dufek, doc. ing. arch. P. Mezera, CSc Veronika Šustrová, FA VUT Brno, vedoucí práce: ing. arch. Jiří Knesl Martin Čelikovský, FA VUT Brno, pedag. pracovník: ing. arch. Jiří Knesl Zuzana Ondrová, FA STU Bratislava, pedagóg: ing. arch. Jarmila Lalková Kristýna Casková, FA VUT Brno, vedoucí práce: ing. arch. Karel Doležel Milan Markovič, FA STU Bratislava Petr Hájíček, FSv PSA ČVUT Praha, pedagogický dohled:, ing. arch. Ladi slav. Dufek, doc. ing. arch. Petr Mezera, ing. ak. arch. Věra Suchá Mojmír Kondr, FSv PSA ČVUT Praha, pedagogické vedení: ing. arch. Pavel Čajka, ing.arch. Ladislav Dufek, ing. arch. Jitka Paroubková Milan Kramoliš, FA VUT Brno, ing. arch. Karel Doležel Vladimíra Rosolová, FSv PSA ČVUT Praha, ateliér: ing.arch. Ladislav Dufek Lucie Černá, FSv PSA ČVUT Praha, vedoucí projektu: ing. arch. Ludmila Čajková, doc. ing. arch. Václav Dvořák, CSc, ing. arch. Běla Menčlová Iva Krupková, FSv PSA ČVUT Praha, pedag. pracovník: ing. arch. Dufek Karel Rothanzl, FA ČVUT Praha, konzultant: ing. arch. Tichý David Kazický, FA TU Liberec, konzultant: akad. arch. Jan Hendrych Matúš Gondek, Sabinov, Branislav Hantabal, Bratislava 12

13 Peter Stano, FA STU Bratislava, pedagóg: doc. ing. arch. Julián Keppl, CSc Lukáš Brom, FA TU Liberec, konsultant: ing. arch. Filip Horatschke Peter Hričovec, FA STU Bratislava Branislav Blažek, FA STU Bratislava, pedagóg: ing. arch. Jarmila Lalková, PHD Jaroslav Vlach, FSv PSA ČVUT Praha, konzultanti: doc. ing. arch. V. Dvo řák, ing. arch. L. Čajková, ing. arch. B. Menčlová Richard Pauer, FA STU Bratislava, konzultant: ing. arch. Rudolf Masný, CSc Katarína Ciglanová, Michal Krátký, Richard Černák, FA STU Bratislava David Hřebačka, FSv PSA ČVUT Praha, ateliér: ing. arch. Ludmila Čajková, doc. ing. arch. Václav Dvořák, ing. arch. Běla Menčlová Šimon Mika, FA ČVUT Praha, ateliér doc. ing. arch. Jan Štípek Michaela Čechová David Pulkrábek, FA ČVUT Praha Pter Škojec, Smrdáky, Bažej Bano, Košice Ondrej Pleidel, VŠVU Bratislava, pedagóg: prof. ing. arch. akad. arch. Rasti slav Janák Martina Němcová, FA VUT Brno, vedoucí práce: ing. arch. J. Knesl František Lebeda, FSv PSA ČVUT Praha Zuzana Kalinová, FA VUT Brno, pedagog: ing. arch. Hana Ryšavá STUDENT:VALLETTE Denis.Scool of Architecture of BRNO Martin Vaščák, FA STU Bratislava, pedagóg: ing. arch. Beata Polomová Eva Knížková, FSv PSA ČVUT Praha, ateliér: arch. Ladislav Dufek, arch. Čajka, arch. J. Paroubková Michal Kovářík, FSv PSA ČVUT Praha, ved. práce. Ing. arch. Irena Pátková Jan Velek, FA VUT Brno, vedoucí práce: ing. arch. Hana Ryšavá, CSc David Hahn, FSv PSA ČVUT Praha, vedoucí ateliéru: doc. ing. arch. V. Dvořák, CSc Václav Čihák, FA VUT Brno Tomáš Habel, FSv PSA ČVUT Praha, bez pedag. vedení Andrej Drgoňa, Palo Knapo, FA STU Bratislava, ing. arch. Ľubica Selcová Tereza Kučerová, FA ČVUT Praha, ateliér ing. arch. Vladimír krátký, ing. arch. Luis Marquéz Petr Brožek, FA ČVUT Praha, bez pedagogického vedení Libor Šupler, FA VUT Brno, v ateliéru doc. ing. arch. Jiljího Šidlara Per Tej, FA ČVUT Praha, Otakar Berdych, FSv PSA ČVUT Praha, atelier/ pedag. vedení/konzultace doc. ing. arch. Ladislav Tichý, CSc, FA ČVUT Praha Markéta Odvárková, FSv PSA ČVUT Praha, pedagogické vedení: ing. arch. Dufek, doc. ing. arch. Mezera, ing. arch.suchá mimo soutěž posuzován Ondřej Zemánek, FSv PSA ČVUT Praha, doc. ing. arch. Václav Dvořák 13

14 14

DENNÍ STACIONÁŘ S VENKOVNÍMI POBYTOVÝMI PROSTORY PRO SENIORY A OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, ŘÍČANY

DENNÍ STACIONÁŘ S VENKOVNÍMI POBYTOVÝMI PROSTORY PRO SENIORY A OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, ŘÍČANY PROTOKOL O PRŮBĚHU ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE P R O T O K O L O P R Ů B Ě H U anonymní architektonické soutěže DENNÍ STACIONÁŘ S VENKOVNÍMI POBYTOVÝMI PROSTORY PRO SENIORY A OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM,

Více

Protokol o průběhu. Architektonické soutěže o návrh na řešení území pod názvem PARK ČTYŘI DVORY ČESKÉ BUDĚJOVICE

Protokol o průběhu. Architektonické soutěže o návrh na řešení území pod názvem PARK ČTYŘI DVORY ČESKÉ BUDĚJOVICE Protokol o průběhu Architektonické soutěže o návrh na řešení území pod názvem PARK ČTYŘI DVORY ČESKÉ BUDĚJOVICE 1. Ustavující zasedání navržené soutěžní poroty Ustavující zasedání navržené poroty se konalo

Více

ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH

ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

www.diplomy.cz XI. přehlídka diplomových prací

www.diplomy.cz XI. přehlídka diplomových prací www.diplomy.cz XI. přehlídka diplomových prací OBSAH Partneři a sponzoři zvláštních cen: Partner: Mediální partneři: Školy: Editorial předsedy poroty Souhrnná informace 3 Oceněné práce bez uvedení pořadí

Více

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Vnitřní organizační struktura ústavu / 4 Přehled zaměstnanců v hlavním pracovním poměru / 5 Poradní orgány / 11 ODBORNÉ ČINNOSTI Hlavní úkoly NPÚ-ÚOP v Pardubicích

Více

10. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE 2012

10. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE 2012 VYHLAŠUJE v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a

Více

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 Cambridge, sídlo druhé nejstarší anglické univerzity (byla založena roku 1205 nespokojenými studenty z Oxfordu), je známo především architekturou starých univerzitních

Více

Město Klatovy. vyhlašuje ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH STAVBY PARKOVACÍHO DOMU U KD DRUŽBA

Město Klatovy. vyhlašuje ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH STAVBY PARKOVACÍHO DOMU U KD DRUŽBA Město Klatovy vyhlašuje s přihlédnutím k ustanovení 847 až 849 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ustanovení zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných

Více

B21. Soutěžní přehlídka studentských prací 2O11

B21. Soutěžní přehlídka studentských prací 2O11 B21 2O11 Soutěžní přehlídka studentských prací Bytový dům v 21. století v roce 2011 Program je inovací již 4. ročníku soutěže Bytový dům v 21. století vypisovaného SFRB a Nadací pro rozvoj architektury

Více

MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE

MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE ČESKÝ AEROHOLDING, a. s. URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ vyhlašuje SOUTĚŽ NA IDEOVÉ ŘEŠENÍ PROSTORU ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE s přihlédnutím

Více

CENA PARLÉŘE 8. SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY NÁRODNÍ URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

CENA PARLÉŘE 8. SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY NÁRODNÍ URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VYHLAŠUJE v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a

Více

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 CO KDY KDE JAK_ Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 2. Studium prakticky, str. 27 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str. 8 1. AVU, str. 9 AVU v 21. století,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3. Úsek ekonomického náměstka 13. Institucionální výzkumné úkoly 130

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3. Úsek ekonomického náměstka 13. Institucionální výzkumné úkoly 130 Slovo úvodem 1 Náplň činnosti ústavu 2 Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3 Seznam osob, které byly v průběhu roku 2005 zaměstnány v NPÚ ÚOPSČ v hlavním pracovním poměru 5 Úsek ředitele 11 Úsek ekonomického

Více

Z á p i s. z 6. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 16. července 2013. I. Fond obnovy a rozvoje

Z á p i s. z 6. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 16. července 2013. I. Fond obnovy a rozvoje 1 Z á p i s z 6. jednání Výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva městské části Praha 3 konaného dne 16. července 2013 I. Fond obnovy a rozvoje II. Územní plánování, stavební řád a životní prostředí III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2 0 0 9 Osnova: 1. Úvod... 3 2. Informace o fakultě, struktura a její orgány... 4 3. Studium...11 4. Kvalita akademického života...20 5. Internacionalizace...28 6. Věda, výzkum

Více

17/18 NOBLESSE OBLIGE FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9

17/18 NOBLESSE OBLIGE FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9 17/18 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9 NOBLESSE OBLIGE V Galerii Kinský, v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí byla vystavena Grand Prix architektů 2009

Více

VEŘEJNOU KOMBINOVANOU URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH REVITALIZACE ÚZEMÍ ČERNÁ LOUKA V OSTRAVĚ

VEŘEJNOU KOMBINOVANOU URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH REVITALIZACE ÚZEMÍ ČERNÁ LOUKA V OSTRAVĚ Město Ostrava vyhlašuje v souladu s ust. 847 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. v platném znění, občanského zákoníku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 1 OBSAH Úvodní slovo 5 Vědecká rada 7 Organizační schéma a seznam osob zaměstnaných v PÚ v roce 2000 8 Zpráva o plnění plánu hlavních a mimořádných

Více

P EHLED O POâTU AUTORIZOVAN CH OSOB PODLE OBORÒ A OBLASTÍ

P EHLED O POâTU AUTORIZOVAN CH OSOB PODLE OBORÒ A OBLASTÍ âeská KOMORA AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù Roãník 2003 Praha 17.3. 2003 âástka 1 VùSTNÍK âeská komora autorizovan ch inïen rû a technikû ãinn ch ve v stavbû Pro své ãleny vydává

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu OBSAH: VII

Více

věstník KLUBU ZA STAROU PRAHU

věstník KLUBU ZA STAROU PRAHU ROčNÍK XLIII. (XIV.) číslo 1 / 2013 věstník KLUBU ZA STAROU PRAHU Foto Kateřina Bečková, říjen 2013 Podzimní úsměv telefonní ústředny v Dejvicích. O historii a osudu pozoruhodné stavby čtěte na str. 16

Více

Listopad po 65 a 15 letech

Listopad po 65 a 15 letech Listopad po 65 a 15 letech 17. listopad v Praze Václavské náměstí u sochy sv. Václava v 15:00 hodin studenti s transparenty a podpis petice proti existenci komunistické strany Národní třída v 15:30 hodin

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ SVOČ 2014 STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST FAKULTNÍ SOUTĚŽ 2014 ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ SVOČ 2014 STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST FAKULTNÍ SOUTĚŽ 2014 ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ SVOČ 2014 STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST FAKULTNÍ SOUTĚŽ 2014 ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ BRNO, 24. DUBEN 2014 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

Slovo úvodem. www.gjo.cz

Slovo úvodem. www.gjo.cz Slovo úvodem Tento školní rok je rokem 110.výročí ústavu. 110 let v životě člověka hodně, ale je to také hodně v životě školy? Školy, která byla založena po památných volbách v r.1899, kdy v Litovli poprvé

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1 ISBN 80-86234-59-2 ISBN 80-86234-57-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-58-4 (NPÚ, ústřední pracoviště)

Více

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 1 Obsah 1 Úvod 2 Organizace a řízení Státního ústavu památkové péče 3 Souhrn hlavních činností 4 Rozbor hospodaření

Více