Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.12, číslo 7/2009 náklad/číslo: 22 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.12, číslo 7/2009 náklad/číslo: 22 Kč"

Transkript

1 Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.12, číslo 7/2009 náklad/číslo: 22 Kč ČEHO JSEM NIKDY NELITOVAL NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ CHVÍLE POZNÁMKY K PROROCKÝM KNIHÁM TÁBOR ETHERNA ANGLIČTINA AŤ ZŮSTÁVÁME VĚRNI, PANE VÍCE V OBSAHU NA STRANĚ 2 SBOR HAVÍŘOV BIBLICKÉ STUDIUM ČTVRTEK 18:00 DOROST PÁTEK 17:00 MLÁDEŽ KOINOIA SOBOTA 17:00 MODLITEBNÍ CHVÍLE NEDĚLE 8:30 SHROMÁŽDĚNÍ NEDĚLE 9:00 I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista. 1P 2,4-5 STANICE ORLOVÁ BIBLICKÉ STUDIUM ÚTERÝ 17:00 DOROST JABLKO STŘEDA 16:30 TĚLOCVIČNA ČTVRTEK 17:00 co 14 dní SHROMÁŽDĚNÍ NEDĚLE 10:00 MLÁDEŽ TABASCO NEDĚLE dle dohody

2 časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč. 12, č. 7/2009 Redakce: Jiřka Dršková Eva Feberová (ef), Libuše Poliačiková (LP), Foto na obálce: Míla Kočnar Příští uzávěrka: Vaše reakce na naši Bránu nebo příspěvky do Brány nám pište na S Boží pomocí nashledanou někdy příště, protože bez Pána to opravdu nejde. Redakce OBSAH ČLÁNKY -> okénko pro seniory POZNÁMKY K PROROCKÝM KNIHÁM 4 -> poezie AŤ ZŮSTÁVÁME VĚRNI, PANE -> úvodník... 3 ČEHO JSEM NIKDY NELITOVAL -> zamyšlení MÁME SUCHO 8 NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ CHVÍLE 14 KONTAKTY -> na sbor 25 -> na kazatele a starší > na vedoucí služeb SBOROVÉ INFORMACE -> angličtina 20 -> dorost 16 TÁBOR ETHERNA > evangelizace 9 TELEGRAFICKY VOLNÁ MÍSTA -> fotogalerie FREDI WINKLER 10 PŘÁNÍ K NAROZENINÁM 8 PŘIJÍMÁNÍ DO SBORU 9 SVATBA 11 TC 19 VAJEČINA 17 -> modlitební předměty > narozeniny > Orlová > oznámení a pozvánky 18, 21, 24 -> pravidelné akce > skupinka DEBORA A BARAK -> výsledky nedělních sbírek. 24 -> zprávy ze staršovstva.. 10 ZÁBAVA -> pro děti 22 Prodej knih 2 Hledáme někoho, kdo by si místo Lucky Wilčkové, která se teď stará o malého Kryštofa, vzal na starost prodej knih po nedělním shromáždění. Je to dobrá příležitost ke službě Pánu Bohu i lidem:-)

3 Čeho jsem nikdy nelitoval Nadpis zní strašně. Jak může člověk být tak pyšný a něčeho nelitovat? Přesto takové věci (oblasti) v mém životě existují. Nikdy jsem nelitoval času se svými dětmi, s manželkou, nelitoval jsem pochopitelně času s Bohem, nelitoval jsem času s přáteli, nelitoval jsem mnoha let, kdy se u nás doma scházela skupinka. Přesto, že si jsem všech těchto dobrých věcí vědom a rád si je zopakuji, stále mne něco tlačí, abych se k popisovaným oblastem nedostal. Je tolik věcí, které na mne doléhají a vypadají (a často nejen vypadají), velmi neodkladně. Musím se připravit na přednášky, musím připravit materiály, musím se sejít s tím či oním člověkem, musím včas napsat článek musím, musím, musím. Znáte to moc dobře, protože i vy spoustu věcí musíte. Musíte pracovat, chodit do školy, vyzvednout si doručenou zásilku, odpovědět na urgentní mail či telefon, připravit se na zkoušku jinak řečeno, aby člověk přežil, spoustu věcí musí. Ideální potom je, když nejen musí, ale zároveň i chce. Žel, někdy zůstane jen u ideálu. Existuje další rozměr činností, které na rozdíl od popisovaného nemusíme, ale jen můžeme. Nejedná se o oblasti nezbytné pro přežití, zároveň ale o oblasti neméně důležité, často pro život dokonce klíčové. Mám na mysli oblasti, o kterých jsem psal na začátku tohoto článku tedy především oblasti vztahů s lidmi a s Bohem. Všimněte si jednoho paradoxu mnoho manželů touží po dítěti a když už ho konečně mají, ve dvou či třech letech ho dají na celý den do školky. Vím, že to takto nedělají všichni, vím, že je někdy k tomuto kroku vede ekonomická nutnost, ale přesto Často je důvodem jen to, že prostě matka chce zpět do práce, být s lidmi, a na vztah, který by mohla budovat s dítětem, už moc času nezbude resp. zbude cca. 2 3 hodiny denně, zbylých 8 hodin vztahu přebírá jakási instituce. [ ] Je tolik aktivit a možností, které vám v konečném důsledku budou bránit v tom, abyste se svými nejbližšími trávili čas a třeba si jen povídali. Podobné věci ale prožíváme i ve vztahu s Bohem. V našich písních je tolik někdy až vášnivých vyjádření typu: hledám, toužím, miluji, můj Bůh, krásny jsi, přijď, znát tě, objímat atd. Skutečností potom často bývá, že pro mnoho práce, ale i nabízejícího se rozptýlení, se nám snadno stane, že náš vnitřní život se začne pomalu rozpadat. Záludné na tom je, že se vlastně jakoby nic neděje. Pokud nepřijdete do školy nebo do práce, pokud nedostudujete, velmi rychle se dostaví problémy. Pokud nepracujeme na vztahu s Bohem, ale na vztazích se svými blízkými, problémy sice přijdou, ale ne hned, navíc to nikdo většinou nepozná. A pokud pozná, potom určitě později, než když nepřijdete do školy nebo do práce. S popisovaným souvisí následující paradox. V životě nejde především o to, dělat věci správně, ale dělat správné věci. Jedna věc je, když správně řídíte, druhá potom řídit správným směrem, jet ke správnému cíli. Jedna věc je správně opřít žebřík, druhá potom opřít ho o strom, na kterém budete česat ovoce. Když se jedná o řízení auta, potom až tak o moc nejde. Možná si zajedete, ale nějak to nakonec dopadne. Stejné platí se žebříkem prostě ho jen přesunete. Horší je, když v životě děláte spousta věcí správně jste dobří ve škole, ve sportu, v zaměstnání, ve službě atd., ale míjíte se s tím, co od vás chce Bůh, protože jste od něj daleko. K tomu, abychom poznali správné věci, potřebujeme vztahy s blízkými lidmi a s Bohem. Zároveň to znamená naučit se žít tak, abych nebyl hnán dopředu tím, co musím, ale abych šel dopředu, ke správnému cíli, protože jsem věnoval čas tomu, co je nejdůležitější a co zároveň jen mohu. Zároveň abych poznával, jak ono jen je vlastně zavádějící. David Novák 3

4 Proroctví proroka Jeremiáše Jeremiáš byl synem kněze Helkiáše z malého městečka Anatot. Jeho otec byl jen obyčejným knězem. Když Hospodin zavolal Jeremiáše do prorockých služeb, byl ještě velmi mladým člověkem (Jr 1,1-10), nebyl tedy vyzrálým služebníkem. Lidé ho nemohli srovnávat s nebojácným Eliášem nebo výmluvným Izaiášem ani se vzdělaným Ezechielem. Když si Pán Bůh povolává své služebníky k práci a službě, bývá to často naprosto jiná volba, než jak by si zvolili lidé. Patrně ve svém útlém dětství (dorosteneckém věku) slýchával Jeremiáš kázat proroka Nahuma a Sofoniáše. Působil za vlády králů Joziáše, Joachaze, Joakima, Joachina a Sedechiáše. S jeho zvěstováním nesouhlasili nejen králové a kněží, ale ani lidé. Dostal zvláštní úkol: nejen sázet, ale také rozvracet, bořit, ničit. Doba, ve které prorokoval, byla posledním obdobím Boží milosti, pak přišly soudy Boží, o kterých mluvil ve svých proroctvích. Soudy v podobě vyhnanství ze zaslíbené země, vyhnanství do exilu, deportace z judského království do cizí země. Boží vzkazy a upozornění, které musel tlumočit, bylo prosáklé jeho slzami, protože byl citlivým člověkem, který miloval lidi judského království. Musel jim zvěstovat přicházející vichřice Božích soudů. Byl za to často pronásledován. Byl také v jeruzalémském vězení. Jeho prorocké řeči, které zapisoval jeho přítel a písař Baruch, nechal král Joakim spálit. (Jr 36,1-24) Byly však znovu ve spolupráci s Baruchem napsány. Konflikt krále a proroka Jeremiáše byl konflikt obecný. Do takových konfliktů se často dostávali judští a izraelští králové s proroky. Byl to konflikt dvojího vidění života a jeho problémů. Je možné se dívat na život a jeho problémy pohledem pragmatickým (jak se dnes všeobecně říká). Je to styl života, který touží po úspěchu, popularitě, uplatnění, prosperitě, bez ohledu na druhé. Je to život, který si vynucuje plno kompromisů. Jde o užívání života a jeho darů, šancí plně využitých s nenasytnými žádostmi sobce. Naproti tomu je možné vidět život pohledem, který vidí duchovní souvislosti. Život, který je založen ve vztahu k Bohu, život, který bere ohled na bližní, na vztah k Bohu, k jeho hodnotám a přikázáním. Většina judských králů viděla jen věci pozemské, které je třeba vykořistit, využít do maxima - co se z životního postavení využít dá. Naproti tomu Jeremiáš měl oči otevřené a viděl přicházet dobu Božích soudů a účtování za nevěru a zpronevěru toho, co Hospodin čekal od judského království. Takový životní styl napodoboval nejen král a knížata, kteří měli zemi spravovat, ale styl života napodobovali i lidé. Ne nadarmo se říká: ryba smrdí od hlavy. Pro hříchy všech Hospodin pošle své soudy spravedlivé. Jeremiáš byl očitým svědkem, jak se jím vyřizovaná Boží proroctví naplnila do puntíku. Ano, měl nadmíru těžký úkol: být nositelem zvěsti o soudu a zkáze uprostřed lidi, které měl rád, ale marně je volal k pokání. Zůstával nepochopen. V jeho kázání převládalo více téma soudu. Když babylonská armáda obléhala a dobývala Jeruzalém, byl ve vězení. Když armáda dobyla Jeruzalém, byl vysvobozen a propuštěn na svobodu. Dostal však na vybranou, zda chce s exulanty odejít do Babylona nebo zůstat v judské zemi. Jeremiáš se rozhodl zůstat se zbytkem obyvatel, který tu byl ponechán. (Jr 39,11-40,1-6). Když viděl zbořený chrám a Jeruzalém, složil pět žalozpěvů, které pak byly zařazeny do svitků knihy, která nese název Pláč Jeremiášův. Po odchodu armády babylonské byl ustaven nad Jeruzalémem místodržitel Godoliáš. Ten však byl nějakým fanatikem zavražděn a strach před novým příchodem armády, která se vrátila pomstít smrt, byl veliký. Než přišla, velká část zbylých Izraelců utekla do Egypta. Jeremiáš byl proti své vůli odvlečen do Egypta a tam asi i zemřel. Ještě před tím však vyslovil celou řadu proroctví a zaslíbení. (Jr 41, ,5-8) Jeremiáš však neoznamoval Boží soudy bez naděje na Boží milost 4

5 a spasení. V jeho poselství se ozývá, že Pán Bůh místo staré smlouvy, kterou lidé svojí nevěrou stále rušili, učiní s lidmi smlouvu novou (Jr 31,31-34). Tato nová smlouva bude vepsána do lidských srdcí. Tato prorocká slova mířila do daleké budoucnosti (NZ), kdy tato nová smlouva bude možná jen v obnovených srdcích, vepsaná skrze Ducha svatého. Proroctví proroka Ezechiele Stejně jako Izaiáš a Jeremiáš, má i Ezechiel na začátku své knihy zprávu o povolání za proroka. Kdybychom chtěli ty tři příklady navzájem srovnávat, viděli bychom, že každý z těch tří je odlišný. Ale vždy je v příběhu tentýž Bůh a vždy jde o povolání k službě Hospodinu, ale i lidem. Je to stejné v pátém, osmém či šestém století. Stejné za doby královské či v babylonském zajetí. V podstatě je to tatáž mocná zkušenost Božího zjevení a prorockého poslání či povolání. Mění se jen okolnosti vnější, podmínky a výrazové prostředky. Ezechiel byl synem kněze Buzi z rodu Sádochova (Ez 1,3) a v době zničení Jeruzalému je už několik let v babylonském zajetí (exilu). Když se objevil v dobytém Jeruzalémě babylonský král Nabuchodonozor, odvedl si judského krále a s ním nejlepších členů judského národa (šlechtu). Mezi nimi byli i kněží. (2 Kr 24,11-16) Některé usadil přímo v Babyloně, jiné usadil v průplavu Chebar nedaleko Babylona, aby byli na očích krále. (Ez 1,2) Ezechielovo povolání do prorockých služeb nás přenáší do babylonského světa. Stalo se to za situace, kdy byla ruka Hospodinova nad ním. V tomto stavu prorockého vytržení mysli byl nad ním otevřen Boží svět a on v té chvíli dostal vidění, které je plné podivuhodné symboliky. Nebylo to vidění Boha, nýbrž vidění Boží slávy. (Ez 1-3 kap. popisuje tuto zkušenost). Ezechiel je naplněn údivem, úctou, pokorou a bázní, pocitem vlastní lidské nicoty a padá k zemi. Cílem nebylo vidění Boha, nýbrž slyšení a naslouchání. Hospodin mluví a člověk slyší a poslouchá. Slyší hlas mluvícího, ale nevidí Ho - Bůh zůstává skrytým. Slyší hlas, aby povstal a nyní se dovídá účel Božího zjevení. Hospodin ho povolává za proroka. Posílá ho k Božímu lidu, aby vyřizoval poselství Božího Slova. Nemá mluvit svá slova, své myšlenky, nápady, domněnky, úvahy, ale má zvěstovat slovo Hospodinovo, má jim zvěstovat Boží vůli. Objevuje se ruka a v ní papyrový svitek popsaný písmem. Přichází rozkaz, aby ten svitek snědl, strávil, promyslil a naplnil se jím. Aby se celé jeho nitro naplnilo Boží vůlí a z této plnosti přesvědčivě zvěstoval, co mu bude sdělováno. Není jeho věc, jak lidé tuto Boží zvěst přijmou - to je jejich vlastní odpovědnost, jeho odpovědnost proroka spočívá v tom, aby byl věrným mluvčím Hospodina. Tyto zvláštní prožitky, vidění a oslovení ještě pokračují dál, Ezechiel se dovídá, že ho Bůh ustanovil za strážného nad domem judským (Božím lidem). Dostává úkol být pastýřem nad Božím lidem. Prožívá ještě jednu zkušenost, při které se dostaví zvláštní rozkaz: z vůle Boží na čas oněmí či z vůle Boží zase nabude schopnosti mluvit. Všechny tato symbolické úkony mu mají naznačit úhrnem prorocké poslání, ke kterému byl povolán. Vidění Boží slávy pomalu odchází, hlas umlká a vzdaluje se a on se vrací domů v úžasu nad nejmocnější a nejpodivuhodnější zkušeností života. Po otci byl dědičným právem knězem, nic podobného neslyšel a nezažil. Všechna tato vidění, obrazy, zkušenosti, o nichž vypravují první tři kapitoly, jakoby byly předznačením pro celou knihu proroctví Ezechiele. Způsob jeho prorockých kázání je zvláštní. Někdy má blíž k Jeremiášovi, jindy k Izaiášovi. Některá jeho proroctví jsou alegorická - obrazně vyjádřená, nesnadná k srozumění a výkladům. Jiná jsou vyjádřena apokalyptickým způsobem - prorok vidí velkolepé obrazy, vidí celé odehrávající se události a tyto obrazy zjevují, co se v budoucnu bude dít. Někdy má zvláštní výrazy: synu člověčí, lidský synu, dům vzpurný, ruka Hospodinova nade mnou (prorocké vytržení) atd. Jde o formulace, které nikde jinde nenajdeme. Jeho prorocké 5

6 působení je zvláštní i v tom, že uchovává Hospodinovo slovo i v písemné formě. Některé jeho prorocké řeči jsou uvedeny podrobným datováním (rok, měsíc a den, kdy byl osloven Hospodinem). Jedním z nejtěžších úkolů exilních proroků bylo vyložit Božímu lidu trestání v spravedlnosti. Ezechiel tomu věnuje mnoho různých proroctví (cca od 4-24 kap.). Abychom pochopili toto téma, nesmíme zapomínat, že judská emigrace byla rozdělena na dva tábory. Jedni (Daniel, jeho přátelé a další) se dívali k Jeruzalému a ve vší pokoře přijímali Boží činy s Jeruzalémem. Druhých byla veliká většina. Také hleděli k Jeruzalému, ale mysleli si, že Jeruzalém nepadne, ubrání se a oni se zase brzy do něho budou moci vrátit. Vždyť je to Boží město svaté, je tam Hospodinův chrám. Hospodin nedopustí jeho zničení. Navíc v tom byli utvrzováni falešnými proroky. Prorok Ezechiel měl za úkol rozptýlit jejich falešné naděje. Sloužily k tomu čtyři obrazy, které ukazují, jaké soudy Hospodin použije (meč, mor, hlad a rozptýlení). (Ez 4-14) Vykonání Božích soudů (kap. 8-14) prorok popisuje slovy: Seděl jsem v domě svém a starší judští seděli přede mnou (8,1). Je nesen od Ducha do Jeruzaléma a na vlastní oči vidí zkázu, která tam probíhá. Ve válce nebudou všichni zničeni. Kdo zůstane na živu, bude odvlečen do zajetí. Tam si uvědomí, že to, co ho stihlo, je zasloužený Boží trest za to, že opustili Hospodinovu cestu. Každý pyká za svou vinu, netrpí za hříchy svých otců, dědů. Netrpí za to, co zavinila minulá pokolení (tak si to někteří mysleli, nechtěli uznat svoji vinu, činit pokání, a pochybují o Boží spravedlnosti.) Hospodin však je spravedlivý, každý umírá za svůj vlastní hřích (kap ). Přestože to lidé ví, nechtějí to respektovat. Dvacátá kapitola proroka Ezechiele patří ke čtyřem důležitým kapitolám Bible, které představují historický přehled Božího dobrodiní, trpělivosti, snášenlivosti. Jde o tyto kapitoly: Nehemiáš 9, Žalm 78, Ezechiel 20, Skutky apoštolské 7. Příčinou zkázy Izraele je tedy jeho neposlušnost Hospodina v minulosti a účelem trestu zajetím v přítomnosti je připravit aspoň některé ( ostatky zbytek ) pokáním na budoucnost. Uprostřed knihy (kap ) jsou proroctví proti okolním nepřátelům a pohanům (Amon, Moáb, Edom, Filistinští, Týrus a Sidon a Egypt), jde o soudná proroctví, kterým Hospodin potrestá všechno lidské velikášství, pýchu a zpupnost. Kapitolami začíná druhá polovina knihy Ezechiele. Zpráva o vyvrácení Jeruzaléma došla Ezechielovi právě potom, kdy oznámil, že ho Bůh učinil strážným nad domem Izraelským (Ez 33,7 a 33,21). Po této zprávě se začíná měnit tón jeho proroctví. Druhý díl obsahuje proroctví mnoha potěšení s vyhlídkou na obnovení Božího lidu. Napomíná, potěšuje, ukazuje celému Božímu lidu slavnou budoucnost. Historie starého Izraele je pádem Jeruzaléma ukončena. Svaté město je zničeno a patří minulosti. Naděje se obrací k novým Božím zásahům a stvořitelským činům. Obrazy vidění se mění ve velkolepé obrazy uspořádání nového Jeruzalému, nového chrámu a nového řádu (způsobu) života. Nový začátek vyžaduje dívat se do budoucna. Nové prorocké poselství se rozvíjí: vidění nového chrámu - kap Hospodinova sláva se vrací do nové svatyně - 43 kap. služba ve svatyni kap Nový Jeruzalém kap. 47,1-22 \/ytékající voda, která dává život, proud živé vody, která vytéká od Boha - 47 kap. Obnova Božího království - 48 kap. Protože však návrat k novému životu není možný lidskými silami, zvěstuje, že Hospodin obnoví Boží lid skrze milost. Půjde o obnovení vnější i vnitřní. Místo kamenného srdce dá srdce masité (36,25-27). Vylije Ducha svého na Boží lid, v jeho síle a moci se budou schopni řídit Božím Slovem a jednat podle Jeho řádů (36,27-33). Darem nového srdce a nového ducha budou uchráněni od nových nevěrností a nepravostí. Účastníci Nového zákona mohou těmto prorockým viděním rozumět, protože po příchodu Ježíše na tuto zem, kde vykonal spásné dílo, a po vylití Ducha svatého tyto skutečnosti mohou prožívat na sobě. 6

7 Ale pro lid Starého Zákona spása Boží musela začít tím, že je Hospodin vyvedl ze zajetí zpět do jejich země, očistil je od hříchů modloslužby. Nešlo však o tu vnější nečistotu (že už nebudou toužit a sahat po pohanských bozích). Očistil je od hříchů modloslužby, v jakých vězeli před exilem. Prorocké obrazy tu mluví o tom, že Hospodin utvoří nový, zcela odlišný lid, jakým byl starý Izrael transplantací výměnou dosavadního srdce, které je vzpurné, neposlušné a tvrdé za srdce nové masité, v němž bude pulzovat život z Ducha. Tuto transplantaci si lidé nemohou udělat sami. Ta bude způsobena mocným, tvůrčím činem samého Hospodina. My dnes těm obrazům a proroctvím lépe rozumíme. Tvůrčím Božím skutkem je znovuzrození nového vnitřního člověka společným působením Ježíše a Ducha svatého. Teprve jejich působením a službou skrze Boží Slovo si člověk může uvědomit své minulé zlé cesty a škaredé činy, nedobré skutky, uznat ošklivost svých nepravostí, litovat jich v pokání a prosit Boží milost, aby je zlikvidovala a dala člověku novou kvalitu života. Jak se tento tvůrčí Boží skutek může stát, nedovedl si představit ani Ezechiel. A tak jej Hospodin znovu uvedl do prorockého vidění (Ez 37,1-14). Ezechiel stojí v údolí, které je plné kostí, v nichž není ani stopy života. Ozývá se hlas, který se táže proroka, zdali by ty kosti mohly ožít? Prorok odpovídá, že to ví jen Hospodin sám. Jen bude-li chtít a způsobí to, pak ty kosti ožijí. Údolí plné kostí, ve kterých není život, je obraz stavu judských. Judský lid se podobá hřbitovu kostí. Prorok dostává úkol ohlásit Boží vůli o tom, že ty kosti ožijí, když do nich Hospodin vdechne život. Prorok uposlechne a za chvíli s úžasem hledí, jak na kostech roste maso, potahují se kůži a maso se protkává žilami. S údivem hledí na proces vytváření lidského těla po Božím vdechnutí a najednou je tu veliký zástup lidí na místě, kde před tím bylo pohřebiště kostí. Zavanul Duch Boží a ze sídla mrtvých se stalo sídlo života. Ezechielovi se dostalo i výkladu tohoto vidění. Nejde o nejstarší doklad víry ve zmrtvýchvstání. Jde o obnovení pospolitosti Božího lidu ze smrti exilu k obnovenému životu. Suché kosti ožijí jen když do nich zavane duch Boží. Oživení je podáno tak jako stvoření prvního člověka, když Bůh učinil nejprve z kostí a masa tělo a potom do něho vdechl ducha života. Stejně tak jen mocným skutkem Božího tvůrčího Ducha může být obnovena již mrtvá pospolitost judského Božího lidu. V Hospodinu je iniciativa, zdroj života i síla. Samotnou skutečnost těchto všech velkolepých obrazů plných symbolů nemohl tušit ani prorok Ezechiel ani judský lid, protože měly přesah až do Nového zákona. Když čteme velké proroky, musíme myslit na to, že mnohá zaslíbení Starého zákona jsou určena Izraeli pro dobu jeho pokání, jež bude důsledkem Božích soudů, a také pro dobu obnovení Izraele v judském zajetí v Babyloně. Co se týká zaslíbení ve Starém zákoně - Pán Bůh v tomto období daroval Božímu lidu zaslíbení výrazně pozemského charakteru (Dt 28) - souviselo to s výchovným Božím procesem, který byl úzce spjat s vývojem Izraele v jeho zaslíbené zemi. Souviselo to s postupným zjevením Božím člověku a lidem. V Novém zákonu, kde Boží zjevení výrazně postoupilo a nabylo jiné kvality, je naproti tomu důraz položen na požehnání duchovní (Ef 1,3-6). Jako věřící novozákonní církve musíme pamatovat a rozlišovat, že doba Starého zákona a Nového zákona jsou dvě rozdílná období Božího jednání s člověkem a platí zde slovo z Žd 10,9: Bůh ruší první, aby ustanovil nové!!! Když to nerozeznáváme, máme při čtení Bible zmatek a nerozumíme velkým Božím činům. Prorok Ezechiel je exilový prorok, který je těsně spjat s osudy a životem exulantůzajatců, kteří byli mezi prvními deportováni do Babylonu. V exilu se rodil nový typ zbožnosti a duchovního života Božího lidu, k jehož zrodu a obnově svým zvláštním typem prorocké služby významně napomohl. Jeho služba a práce přinesla užitek. Zdeněk Chromčák 7

8 jsme popřáli k narozeninám bratru Miloslavu Kočnarovi, sestře Dagmar Siudové. Poznal jsem, že není pro něho nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro. A tak je tomu s každým člověkem: to, že jí a pije a okusí při veškerém svém pachtění dobrých věcí, je dar Boží. Kaz 3,12-13 Máme sucho Slyším odevšad, že neprší. Za měsíc září nespadla ani čtvrtina normálu, přitom bylo prakticky stále teplo. Co se to děje? Země je jako beton. Práší se, přitom stromy jsou většinou stále zelené, byť sem-tam začaly již opadat. Děje se něco mimořádného? Děje. Normál je suma všech mimořádností, některý chytrý člověk vymyslel tento bonmot, neboť věděl, že za čas se situace změní a daný meteorologický děj se opět s časem normálu přiblíží, nebo vychýlí přesně na opačnou stranu. Pršet opět začne, a nebude to trvat dlouho, v době, kdy vyjde Brána, by už mělo být krásně zamokřeno :-) Jenže není oněch výkyvů na jednu či druhou stranu nějak moc. Obzvláště v poslední době, někteří nezapomenou dodat. Je to pravděpodobné, nicméně toto má snad skrytý důvod v tom, aby i v rozbouřených extrémech normálu jsme nalezli Pána Boha a doufali v Něj. Možná právě proto máme (ne)normální počasí, neboť člověk až příliš často nalézá bezpečí ve vykonstruovaných grafech i křivkách, aby měl alespoň zdání toho, že problému rozumí a má na něj vliv. Snad proto se bavíme často ve svých soukromých rozhovorech o jevu, který někdo nazval 8 Globální oteplování. Adam Gamrot,Orlová

9 Za člena sboru byl přijímán Lukáš Hotový, který byl pokřtěn v červnu na Těrlické přehradě. Po složení členského slibu a modlitbách jsme ho postupně jeden po druhém přivítali a podali mu pravici. Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím; jsem vděčen za vaši účast na díle evangelia od prvního dne až doposud a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. F 1,3-6 Telegraficky Projekt FILIP po 2,5 letech skončil -STOP- Děkuji všem zúčastněným za jejich službu -STOP- Děkujeme sboru za modlitební podporu -STOP- Děkujeme Bethany church za spolupráci na Božím díle -STOP- Děkujeme Bohu za jeho vedení -STOP- Věříme, že to, co bylo zaseto, ponese ovoce -STOP- FILIP tým -STOP- Volná místa Nabízíme volná místa na pozici: Boží služebník v Evangelizační skupině. Náplní bude starostlivost (radost) o různé evangelizační "nástroje" v našem sboru. Práce v kolektivu, příjemné prostředí, žádný plat, žádné výhody, odměny až v nebi. Požadované vzdělání a schopnosti: křesťan /ka. Nábor se bude konat v neděli v 17:30 ve sboru. V případě zájmu, otázek, nejasností, kontaktujte Martina G. a Lukáše W. L. Wilček 9

10 Ze setkání staršovstva Zhodnotili jsme některé akce uplynulého období (vaječina, návštěva F. Winklera, TC) - Hovořili jsme o některých sborových aktivitách (mládež, dorost, manželská setkání, Orlová). - Zabývali jsme se průběhem setkání s hosty ze Vsetína. - Připravovali jsme program krátkého říjnového členského shromáždění. - Hovořili jsme s vedoucím mládeže o změnách v organizaci English campu pro rok Hlavním vedoucím EC 2010 bude Daniel Johnson. - Lukáš Wilček informoval o projektu Filip. Projekt byl ukončen s tím, že nezávisle na něm by mohla vzniknout nová evangelizační skupina, do níž jsou zváni všichni, komu leží evangelizace na srdci. - David Kubíček se po modlitbách rozhodl přijmout pozvání staršovstva z Brna- Královopolské. - Martin Grohman nás informoval o nové směrnici Rady CB ohledně ustanovování pracovníků na plný úvazek a ustanovování nových sborů. - Dozvěděli jsme se o ekumenickém setkání kazatelů a pastorů regionu. 'Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.' L 4, Naším hostem byl a Božím slovem nám posloužil Fredi Winkler z Izraele. Překládala Ludmila Hallerová. 10

11 V sobotu byli v naší modlitebně oddáni Vašek Müller a Terezka Juchelková, dnes už manželé Müllerovi. Oddávajícím byl náš kazatel Martin Grohman. Svědky byli Jitřenka Rajdusová a Daniel Katz. takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!" Mt 19,6 11

12 Září bylo teplé, slunné a suché. Prázdniny skončily a vše běží opět svým všedním, zrychleným rytmem. Tuhle byl někdo v zahraničí nebo v létě na dovolené a měl pocit zpomaleného času. jinde, totiž ten fakt, že JINDE tolik lidé nespěchají a vládne tam tolik žádaný artikl klidu a pohody. Je to možné, Ostravsko je typické tím, že lidé jsou zde tak nějak více, než jinde vystresovaní a žijí ve stálém spěchu. Tímto úvodem chci naznačit, že se toto týká i nás v Orlové, jen bláhový by řekl, že nikoli. Jsme součástí tohoto světa, kraje, regionu i města. Ovšem jak se s tím vypořádáme? Každý den, dnes a denně? Mnoho lidí tvrdí, že dobře, neboť naše shromáždění bývají pro mnohé oázou Božího pohlazení v rozbouřeném čase. Doufejme, že tomu bude tak i nadále. Mnoho nasvědčuje tomu, že tak nemusí být, neboť onen stav není samozřejmostí, je výsledkem modliteb, práce i zápasů a především prosté Boží přítomnosti mezi námi. Stručné dění v září u nás: - Všechny sborové aktivity od Tabasca, přes dorost i nedělní shromáždění, včetně horostěny a pozměněné verze sportování v tělocvičně. Chvilku se zastavím u onoho sportování, neboť tam došlo k významnější změně, a to nejenom v názvu, jenž se změnil na prostý a výmluvný název S.P.O.R.T. Aktivita S.P.O.R.T. zahrnuje sportování a hry v tělocvičně, a to každý sudý čtvrtek od 17-ti do 19-ti hodin. Nově je do něj zahrnuta tělocvička, jež se koná každou středu v 6 večer :-) Všichni, kteří se rozhodnete přijít, nezapomeňte na dobrou náladu i třeba své přátelé. A nezapomeňte - HO- ROLEZENÍ je adrenalinový sport podobně jako život křesťana :-) - Modlitby staronově se opět začínáme modlit v neděli ráno před shromážděním a to v Mám za to, že pokud nám něco chybí, tak jsou to modlitby, jež prohlubují vztah k Bohu a podstatně i k druhým lidem. Tato setkání by mohla pomoci tento deficit napravit. - S dalšími novinkami, možná ne tak příznivými, vás seznámím příště. Buďte s Pánem Bohem a děkuji za nás všechny za modlitby i podporu. Adam Gamrot, Orlová Debora a Barak Přišel podzim a s ním také naše první skupinka v tomto školním roce. Probíraly jsme téma z knihy Soudců a to konkrétně 4. a 5. kapitolu. Doporučuji přečíst si oba úryvky v novém Studijním překladu Bible. Povídaly jsme si o době soudců a o příběhu Debóry a Báraka. Tak jen připomenu, že u soudce se jednalo o člověka moudrého, který by schopen rozpoznat pohnutky, motivy lidí, mezi kterými se mělo rozhodnout, kdo je v právu, v případě Debóry o člověka s prorockými schopnostmi, o člověka, který byl zastáncem lidských práv, podobně jako je tomu v Žalmech, kde se lidé přímo dovolávají Božího soudu. (Jak je to s námi? Těšíme se také na Boží soud?) Debóra o sobě říká: Mé srdce je s veliteli Izraele, s dobrovolníky z lidu. Nebo také mluví o tom, že je matka v Izraeli. Jméno této postavy znamená včela nebo také výmluvná. Protože chceme být pilnými učednicemi našeho Pána a můžeme se charakterizovat i tou druhou Debóřinou vlastností, chceme se takto jako skupinka jmenovat. 12

13 Znovu se tak vracíme k verši, který nám vyplynul z četby z Broučků z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba a tak přineslo posluchačům milost. Ef. 4:30. Nastínily jsme si charakteristiku hlavních postav uvedených oddílů, např. Bárak znamená blesk, což se pravděpodobně vztahuje k verši Hospodin přivedl před Bárakem do zmatku Síseru a celou vozbu a celý tábor na ostří meče. Sísera sestoupil z vozu a utíkal pěšky. Sd. 4:15. Sísera a jeho vojsko byli patrně zasaženi nějakým mimořádným přírodním jevem: Z nebes bojovaly hvězdy, ze svých drah bojovaly se Síserou. Jedná se patrně o básnický obrat. Sísera znamená buď válečné pole nebo druh ptáka, který je zde symbolem bdělosti a prozřetelnosti. Ale jak to s ním vlastně dopadlo? Prozřetelný nebyl, protože vešel do stanu Jáel - myslel si, že mezi jejich rody panuje mír, ale nevěděl nic o tom, že Hospodin má s ním jiné plány. A bdělý také nebyl, protože byl znaven pěším úprkem k jejímu stanu a vypil mléko nebo smetanu, které mu podala ve džbánu, který se obvykle používal na víno - místo vody, o kterou žádal. (Co mu to vlastně namíchala?) A potom na něj padla mrákota. Mrákota je v Bibli buď pozitivním vyjádřením- když např. Bůh seslal mrákotu na Adama a vytvaroval z jeho žebra Evu nebo se jinde v Bibli používá slovo mrákota k vyjádření temnoty. A v mrákotě také Sísera zesnul. Jáel znamená kozorožec nebo horská koza. Podala Síserovi možná kozí mléko. Celý příběh si můžete přečíst sami. Začíná tím, že Izraelité dále páchali to, co je zlé v Hospodinových očích. Byli pak vydáni do rukou Jabína a Sísery, velitele jeho armády. V tu dobu se obrátili k Hospodinu a křičeli k němu. Bůh jim dal Debóru. Debóra přichází k Bárakovi se slovem od Boha, aby vyrazil do boje proti Síserovi. On odpovídá, že pokud půjde Debóra s ním, on půjde také, a pokud s ním nepůjde, také nepůjde. Co je to za poměry? Debóra odpovídá, že půjde. Také mu říká, že on se slávou na této cestě neproslaví, že Sísera padne do rukou ženy. Konkrétně do rukou ženy Jáel, která mu zabodne stanový kolík do hlavy. Tak jej tam také nalezne Bárak. Příběh je zakončen slovy: V onen den Bůh pokořil kenaanského krále Jabína před syny Izraele. Ruka synů Izraele doléhala stále a tvrdě na kenaanského krále Jabína, až i kenaanského krále Jabína vyhladili. Nebo země měla čtyřicet let klid. Pro nás je důležitý také chvalozpěv, který události bezprostředně následuje. Jakých principů si v textu všímáme? Lidé ze své bídy hříchu opět volají k Bohu, aby je zachránil. Pokud nepřeteče pohár Jeho hněvu, Bůh jim pomáhá. Pak mu lidé vzdávají chválu. Je jim dobře. Když zase na chvíli zapomenou, čím je pro ně Hospodin, mohou opět začít uvažovat nebo i jednat nerozumně. Však jistě víte, že po době soudců zatoužili lidé po králi. Nestačilo jim, že Hospodin je jejich králem a toužili po něčem, co měly okolní národy- chtěli lidského vůdce, kterého by mohli nazývat králem. Samuel se za lid přimlouvá a dostává pro něj útěchu a tu předává dál: Nebojte se, odpověděl jim Samuel. Provedli jste sice všechno to zlo, jen se ale neodvracejte od Hospodina,ale služte mu celým srdcem. Neodvracejte se k marnostem, které nemohou nijak prospět ani zachránit- vždyť jsou to marnosti! Hospodin pro své veliké jméno svůj lid neopustí, protože se rozhodl učinit vás svým lidem. Také mne ať ani nenapadne hřešit proti Hospodinu a přestat se za vás modlit. Budu vám ukazovat cestu dobrou a přímou. Jen ctěte Hospodina a služte mu věrně celým srdcem. Považte, jak veliké věci pro vás vykonal. Budete- li však přesto jednat zle, budete i se svým králem zničeni. 1.Sam. 12:8-25. Dalšími verši z Bible, které mohou provázet naši zbožnost, když uvažujeme nad tímto oddílem, jsou tyto: O všem, co vykonals, přemýšlím, přemítám o tom, cos učinil. Ž. 77:13 Zpívejte mu, hrejte mu, rozvažujte o všech 13

14 jeho zázracích. Ž. 105:2 Povstaň, Hospodine, v hněvu svém, postav se zuřivosti mých nepřátel, probuď se, Bože, nastol pořádek. Ž. 7:7 Probuď se, Pane, proč ještě spíš? Procitni, nezaháněj nás navěky! Proč skrýváš svoji tvář, nedbáš na naši bídu, na útlak náš? Do prachu naše duše klesají, naše těla leží na zemi. Povstaň a pomoz nám- ať nás vykoupí láska tvá! Ž. 44:24-27 Probuď se, probuď, Sione, svou silou obleč se! Obleč se rouchem krásy své, svaté město Jeruzaléme, neboť už do tebe nikdy nevstoupí neobřezaný a nečistý. Iz. 52:1 Hospodin je přece náš soudce, Hospodin je náš zákonodárce, Hospodin je náš král a spasitel. Iz. 33:22. Veršů bychom mohli najít ještě daleko více. Máme je zapsané v Bibli, tak se tam můžeme ještě podívat. Máme celý rok na to, abychom probraly témata jako jsou chvalozpěv a vděčnost, soudce jako obhájce lidských práv a život proroka Daniele ve světském prostředí, jména a jejich důležitost, osobní zbožnost, Duch svatý a jeho přítomnost v životě křesťana nebo třeba nebe, andělé, moudrost knihy Přísloví, Žalmy... Jistě to za celý rok všechno nestihneme, ale už se těšíme na příště. Další skupinka bude v 9 hodin v modlitebně. Irena Grohmanová Zavolej Bože, a já se ozvu, nebo budu mluvit já, a odpovíš mi. Kolik je mých nepravostí a mých hříchů? Dej mi poznat mou nevěrnost a hřích. Job 13, 22n Nedělní modlitební chvíle Nedělní modlitební chvíle. Poslední dobou prochází těžším obdobím. V září jsme se setkali ke společným modlitbám před nedělním shromážděním v podstatě jenom jednou. Tato skutečnost mne osobně mrzí. Cítím za tento stav svou zodpovědnost a tak hledám, ptám se Pána, kde se stala chyba. V hledání chyb chci vždy začít u sebe. Neodráží se v současném stavu modlitební skupinky můj vztah ke Kristu? Je zde všechno v pořádku? Anebo jsou oblasti ve vztahu k Bohu, které je třeba dále rozvíjet? Naslouchám Pánovu Slovu dostatečně? Pánovu Živému Slovu, které ke mne promlouvá? Prosím, neberte tento článek jako nějaké obviňování nechodičů, že se modlitebních setkání neúčastní. Sám jsem nedělní modlitební chvíle nenavštěvoval. Párkrát jsem sice zavítal, ještě když to vedl strýček Legát, potom jsme ještě jeden rok měli modlitební setkávání mládeže, kde jsme se přimlouvali za English camp. Ale jinak jsem i já byl nechodičem. Avšak i když jsem nechodil, přesto jsem si moc vážil toho, že nedělní chvíle fungují. Je to důležité i pro celý sbor, věřím tomu. Členové nedělní modlitební skupinky se vlastně nemodlí jenom sami za sebe, ale jménem celého našeho shromáždění. Bojujeme z pověření sboru, jménem sboru a s celým sborem. Proto je mi líto, že nedělní modlitební chvilku necítíme jako závažnou a významnou součást našeho společného sborového života. Nestojí nám za to, abychom přišli do sboru o pár desítek minut dříve. Zvlášť, když kolem sebe vidíme tolik modlitebních námětů. Milí bratři, milé sestry, nežijeme v době míru. My jsme pronásledováni. I v dnešní době. Nemyslím teď pronásledování ze strany státu, ale ze 14 strany satana. Jsme uprostřed války.

15 Mnozí z nás jsou nemocní. Vzpomeňme, jak modlitby našeho sboru nesly Toníka Matušinského. Díky Bohu za modlitby, kterými můžeme podpořit naše nemocné. Další z nás mají problémy s financemi, neboť se setkali se zlem, které se vtělilo do lidského sobectví, bezbožnosti a podvodů. Jiní zažívají ďáblovo namlouvání. Prožíváme problémy v zaměstnání. Na někoho si zasedl šéf. Naši učitelé zase potřebují podporu v dennodenním duchovním boji za katedrou. Promluvte si s některým z nich o současné situaci dnešního školství. A toto všechno není nic, co by se netýkalo ostatních členů sboru. Naopak, prožíváli bolest jeden úd těla, vždy to bolí (nebo mělo by bolet) tělo celé. Podívejme se také na naše nevěřící přátele a příbuzné. Oni, sami ze sebe, se nebudou modlit za vlastní obrácení, nebudou vyznávat svou hříšnost. To je náš úkol, nás, křesťanů. Mne hodně dojalo, když mi třeba Maruška řekla, že se na modlitebních setkáních modlili společně s tetou Libuškou i za mé obracení. A já věřím, že i to, že jsem dnes mezi vámi, je i díky těmto přímluvám. Můžeme se věnovat i současné politické situaci v naši zemi. Neměli bychom se jako sbor přimlouvat za moudrost a lásku našich politiků? V současné době žijeme uprostřed ekonomické krize srovnatelné s tou z 30. let, pamatujeme si, k čemu tato předchozí krize vedla? A co náš sbor? Naše jednota? Jsem v našem sboru velmi krátce. Mohl jsem se radovat z mnoha příchodů nových, Kristem zapálených lidí, ale také jsem se stal svědkem odchodu několika bratrů a sester. Není to také námětem ke kajícímu volání k Pánu? Vím, že mnohé modlitební potřeby jsou velmi intimního rázu. Někoho třeba může týrat partner, dítě, nebo mít zdravotní problém, se kterým se člověk moc nechlubí. Další může prohrávat boj s pornografií či jinou závislostí a cítit stud a hanbu. A tento stud a hanba může být na překážku k požádání svých bratrů a sester v modlitební podporu, i když by ji sám potřeboval a byl by za ní vděčný. Proto bych rád v nejbližších dnech dal na anonymní místo, kde by i císař pán pobýval sám, na záchod u vestibulu, krabičku, kde by každý mohl vhodit modlitební námět psaný na papíře. Nikým neviděn, nikým nepozorován. Ale Bohem zaregistrován. A kdybychom se nad takovýmto anonymním papírkem pak společně modlili, pak by Bůh velmi dobře věděl, o kom je řeč. Jistě, věřím tomu, že se všichni za náš sbor modlíváme, v našich rodinách i při jiných příležitostech. Ale přesto si myslím, že onen čas před začátkem bohoslužby má své modlitební kouzlo, nejenom pro onu provázanost se shromážděním, které následuje bezprostředně po něm. Jedná se jakoby o předvoj, o hlídku, která bojuje o ochranu kolony a dává pozor, nejde - li nepřítel, použiju li opět vojenské přirovnání. Vždyť to byla i jedna z příčin tragédie Titaniku, že noční hlídka neměla k dispozici dalekohledy. Proto zvu každého, malého i velkého, zkušeného i křesťanské nedochůdče, na nedělní modlitební chvilku. Modlitby nejsou jenom o nahlas vyslovovaných slovech. Modlitba je i chvíle ztišení před naším Pánem, chvíle třeba i bez hlasitých proslovů. Modlitbou projevujeme lásku. Kdo nemiluje, ten se nemodlí, neboť nemá důvod se modlit. Modlitbou se podřizujeme Pánu, s důvěrou se odevzdáváme do Jeho Rukou a do Jeho vůle. Modlitební chvíle je i místem, kde se můžeme sdílet vzájemně o modlitebních potřebách a námětech, se svými bratry a sestrami. Místem, kde se v pokoře a v tichosti setkáváme s Pánem a necháváme jej k sobě promlouvat. Lodi bez radarů, hlídce bez dalekohledu, telefonu bez sluchátka, bojové jednotce bez spojení s velitelem, vydané nepříteli napospas, se podobá sbor bez upřímné, kajícné, společné a naslouchavé, tiché chvíle modlitby. Kdož sú Boží bojovníci a zákona Jeho? Ze staré, středověké písně Vašek Müller 15

16 Tábor Etherna Tak tedy vám napíšu pár řádků o tom, co jsme mohli v létě společně zažít ) Etherna, (podle anglického eternity věčnost, věčné pravdy) snad podle toho, že Bible je ta věčná pravda. Protože kolem biblických hrdinů se to všechno točilo. Začínali jsme samozřejmě tím, že jsme dorazili do Edenu. Obrovské haldy skvělého ovoce a dortíků nechyběly. Potom ovšem Eva s Adamem nahlédli do jisté knihy, která nám byla zakázána otvírat. Dál to znáte Pokračovalo to Abrahamem, Josefem ty zážitky, z toho jak jsem museli hledat více než malinkaté zlaté spony faraóna na zemi na kolenou nebo jak jsme nosili vodu ve lžičkách mám v paměti doslova vryté, dále Mojžíš, kniha Soudců, Samuel, David atd. atd Nejednou nás nutili se klanět jiným Bohům, nebo prý pocítíme ostří meče (to nám vzali živůtek na provázku) a dokonce nám vyhrožovali ohnivou pecí. Znáte, ten příběh o těch třech mužích v ohnivé peci. Nakonec tedy těch pár odpůrců jakéhosi boha Baala zavřeli do zaprášeného krmelce, ve kterém bylo miliony pavučin (to vím, já tam totiž byla taky ) a venku spustili ohňostroje, které měli symbolizovat oheň. A hle, Bůh nás ochránil - nic se nám nestalo. Záživné bylo i malování Sodomy a Gomory, to jsme si všichni strašně moc užili, ale potom nám k našemu rozhořčení milované obrázky spálili. Předposlední večer zaznělo pár svědectví holek, jak uvěřili a výzva pro ty, kteří chtějí následovat ve svém životě Pána Ježíše. K radosti všech zareagovalo na tuto výzvu hrozně moc dorostenců a ti měli možnost jít na tzv. Kamennou horu a tam si mohli povídat s vedoucíma a modlit se s nimi. Byl to vážně požehnaný tábor. Myslím, že se všem vryl do paměti a zůstane v ní ještě hodně dlouho. Děkujeme za něj všem organizátorům a vedoucím! Kika S.

17 V sobotu odpoledne jsme se sešli na dvorku u modlitebny. Pozdní vaječina byla dobrá - a i když nás nebylo mnoho, strávili jsme spolu pěkné chvíle. 17

18 Ať zůstáváme věrni Tobě, Pane Léto už pomalu končí chladnými rány a večery. Zas potkal jsem lidi dobré i mizery. Stromy i země vydávají své plody a začínají opět dny plné nepohody. Po létu se lidé vrací do svých vyjetých kolejí a zase v hrozném tempu za svými cíli o překot spěchají. Boží lásku a Jeho pozvání k sobě slyšet nechtějí. A mne z toho všeho opět smutek přepadává, žloutne tráva a listí ze stromů opadává. Ten chlad pozdních rán a brzkých večerů se usazuje v mojí duši, co bude dál v životě lidském i mém nikdo netuší. Ptáci se shromažďují do hejn a k odletu na dalekou cestu do teplých krajin se připravují. Jak na tom naše srdce a duše opravdu teď si stojí? Vždyť ďábel a hřích všude kolem nás ve velkém teď brojí. Buď Pane nám štítem, oporou i zbrojí v každodenním, ó Bože, boji. Ať zůstáváme věrni Tobě, Pane, ať cokoli se v našem životě stane. Neboť Ty jsi Bůh věrný, i když život náš se nám zdá bezcenný. Ty jsi tělo své i krev na kříži nechal a vylil za každého z nás Abychom mohli zažívat svět plný krás. Za to vzdávám Ti, Pane, svůj vřelý dík, že Tvá svatá krev smyla můj hřích. Jarda Franek Spiritualita v materiálním světě (Evangelikální teologická konference) Místo a doba konání: Sbor Církve bratrské v Šeberově, Praha 4, Cena: 300 Kč předem převodem na účet, na místě 350 Kč. Studenti teologických škol po předložení indexu 50% sleva. Cena účasti na jeden den 150 Kč. Cena účasti na jedné přednášce 50 Kč. Platby převodem na účet ETS: /0100. Informace a přihláška: Mezinárodní den modliteb za pronásledovanou církev Již poněkolikáté vyhlašuje Světová evangelikální aliance Mezinárodní den modliteb za pronásledovanou církev, letos na 8. listopad. Spojme se s křesťany po celém světě v modlitbách za pronásledované bratry a sestry a připomeňme si utrpení věřících, aby nebyli zapomenuti ani opuštěni. Bližší informace, modlitební podněty a další materiály: 18 (anglicky)

19 Navštívila nás skupina bratří ze střediska Teen Challenge v Poštovicích. Ivan Vlachynský nám posloužil Božím slovem Kázání bylo povzbuzením k životu zaměřenému na Krista a na podstatné věci v životě, varováním před svody dnešní doby... Zazněla svědectví třech bratrů, které Pán zbavil závislostí a změnil jim tak život. Proběhla sbírka na činnost Teen Challenge. 19

20 20 Angličtina Celá země byla jednotná v řeči i činech. (1. Mojž. 11, 1). Ale když Hospodin viděl, jak lidé staví věž, jejíž vrchol má být až v nebi, rozhněval se a zmátl jim řeč, aby si navzájem nerozuměli a nemohli tak pokračovat ve stavbě, která nebyla Božím záměrem. A tak lidé mluví mnoha různými jazyky. V současné době se nejpoužívanějším, řekla bych mezinárodním jazykem k dorozumívání, stává angličtina. Angličtina je jazyk plný rytmu a není těžká k naučení. Pokud s její výukou začneme co nejdříve a co nejjednodušeji (begin simple but begin soon), což je velice dobrá moudrost i pro ostatní aspekty našeho života, budeme nejúspěšnější. Od října tohoto roku se v naší modlitebně bude angličtina vyučovat. Nabídka platí pro předškolní děti, prvňáčky a druháčky, šesťáky a sedmáky v kurzu KET, osmáky a deváťáky v kurzu PET, úplné začátečníky z řad dospělých, mírně pokročilé z řad dospělých a mezi tím budou probíhat také individuální kurzy pro ostatní zájemce (i děti, i dospělé). Kurzy pro děti se v Husinci těšily velké oblibě, poté co jsem naučila angličtinu jejich děti, se ke mně přihlásily na studium jejich maminky. Pro děti je připraven speciální kurz s vlastní výrobou pracovních listů. Kurz je zaměřen na první seznámení se s jazykem, příběhy, poslech, hry, stříhání, vybarvování, čtení pohádek, říkanky, písničky apod. Nejzajímavější náplň bude mít kurz pro mírně pokročilé studenty, kromě běžných výukových materiálů budeme pracovat tematicky- to znamená, že každý měsíc se budeme věnovat jednomu tématu. Budeme pracovat s klasickou učebnicí a dále budeme číst Bibli v angličtině (například nasycení pěti tisíců), konverzovat na dané téma (jídlo) a používat i zjednodušenou četbu a výkladový slovník. V dnešní době není jednoduché vyhradit si na kurz včetně dopravy na místo výuky čas. Pro některé jsou to zase finance, ale to by neměl být takový problém, uvědomíme- li si, že jazykové vzdělání je skutečně důležité. Individuální kurzy jsou velice výhodné pro ty, kdo chtějí pracovat s učitelem sami nebo jako manželský pár svým tempem, pomalejším či vysokým, chtějí se v klidu připravit na zkoušky i s jejich simulací v průběhu kurzu, chtějí pracovat se zajímavými výukovými materiály, např. zjednodušenou četbou, a mohou např. využít peněz, kterými jim zaměstnavatel přispívá na jejich jazykové vzdělání V této chvíli vůbec netuším, jak se jednotlivé kurzy naplní, je však jisté, že bych začít měla, aby kurzy vstoupily v povědomí co nejdříve- tak se mi zase vrací úvodní moudrost- začni jednoduše, ale brzo. Pro Vás tato informace může být impulsem k modlitební či jiné podpoře, můžete přemýšlet o tom, zda by pro Vás nebo Vaše známé uvedená nabídka připadala v úvahu. První říjnový týden bych měla přibližně vědět, jaký budu mít rozvrh hodin. Výuka by měla probíhat v jídelně. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen. (Ef. 3:20-21). To je verš, který mě provází od první chvíle, kdy jsem nad výukou začala přemýšlet. Irena Grohmanová

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného?

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného? poznejbibli Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. Příběh Vyvolení krále Přečti si: 16,1-13 Klíčový verš: 16,7 Požádej někoho, aby Ti

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011 Zjevení - úvod Srpen 2011 Úvod ke knize Zjevení Janovo Kniha Zjevení výrazně ovlivnila křesťanské dějiny. Zejména v dobách krizí. V průběhu dějin vybízela a i dnes vybízí k čistotě víry, hledání Božího

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE. Učíme se znát jejich pocity a respektovat je. Pomáháme jim, když jsou s námi.

MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE. Učíme se znát jejich pocity a respektovat je. Pomáháme jim, když jsou s námi. MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE JÁ A TY. TO JSME MY. DŮVĚŘUJEME SI, NEUBLIŽUJEME SI, NAŠE RUCE SI VZÁJEMNĚ POMÁHAJÍ, NEŠKODÍ. MÁM SVÉ POCITY A RESPEKTUJI POCITY DRUHÝCH, V ČEM JSME STEJNÍ A V ČEM JINÍ. UČÍME

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

dorost PoznejBibli / 6 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání biblické příběhy pro dorost O: Přečti si uvedené verše a pak odp ověz na následující otázky:

dorost PoznejBibli / 6 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání biblické příběhy pro dorost O: Přečti si uvedené verše a pak odp ověz na následující otázky: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro dorost PoznejBibli 1. LEKCE: Petr - Jeho povolání Šimon Petr byl představen Pánu Ježíši svým bratrem.

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

starší žáci PoznejBibli / 3

starší žáci PoznejBibli / 3 Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: Noe a potopa - Stavba archy Máte ve škole pravidla? Většinou nemáme

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Výchova k děkování ve všem. Oběť díků 3. část

Výchova k děkování ve všem. Oběť díků 3. část Výchova k děkování ve všem Oběť díků 3. část Podklady: Nedělní kázání: 21. 06. 2015 Použit: Český studijní překlad Bible (+ jiné překlady) Sloužil: Michal Beran Kde: Maranatha sbor Apoštolské církve v

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více