Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově"

Transkript

1 Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, Tisk: STUDIO TRINITY, s. r. o., Dolní Novosadská 65a, Olomouc, Olomouc 2012

2 Tento dokument byl vytištěn v rámci individuálního projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/ Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení realizace projektu: Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj procesu plánování sociálních služeb komunitní formou, a to jak na úrovni ORP, tak na úrovni celého Ol. kraje. Podstatou projektu je přitom zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se dle potřeb těch, kteří je využívají a potřebují. Hlavním cílem projektu je nejenom zachovat, ale hlavně dále rozvíjet proces KPSS (a jeho výstupy) v Ol. kraji. Obecným cílem projektu je zamezit sociálnímu vyloučení ohrožených osob i skupin obyvatel pomocí stávajících dostupných sociálních služeb a posílit tak sociální soudržnost komunity v kraji. Projekt významně a přímo navazuje na priority Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ol. kraji pro roky a na aktivity projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který Ol. kraj realizoval v letech 2010 a 2011.

3

4 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROV... 5 DOMOV PRO SENIORY... 5 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA... 5 DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DPS... 6 DPS FÜGNEROVA A MERVARTOVA... 6 DPS JIŽNÍ ČTVRŤ... 6 DPS U ŽEBRAČKY... 6 DPS TRÁVNÍK... 6 DPS U STRHANCE... 7 DPS PŘEDMOSTÍ... 7 DPS NA HRÁZI... 7 DENNÍ POBYT... 7 DENNÍ STACIONÁŘ... 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENTSVÍ... 8 OSOBNÍ ASISTENCE... 8 KLUBY DŮCHODCŮ... 8 NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE... 9 AGENTURA 4U... 9 ALFA HANDICAP... 9 ARMÁDA SPÁSY V ČR SBOR A KOMUNTNÍ CENTRUM PŘEROV AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI KOMUNITNÍ CENTRUM HUSOVA ULICE KOMUNITNÍ CENTRUM JIŽNÍ ČTVRŤ CENTRUM SETKÁVÁNÍ, O.S ČLOVĚK V TÍSNI, O.P.S PROGRAMY SOCIÁLNÍ INTEGRACE DUHA KLUB RODINKA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, O.P.S JSME TADY, O.S AKTIVAČNÍ CENTRUM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY O.S. KAPPA-HELP KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ TERÉNNÍ PROGRAMY KAPPA-HELP KLUB STOMIKŮ, O.S MAMMA HELP PŘEROV NAŠE SRDCE O.S OBLASTNÍ CHARITA PŘEROV CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OBČANSKÁ PORADNA SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU ROMSKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM LAČO JILO DOBRÉ SRDCE ROMSKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM ŽÍŽALKA OBLASTNÍ SPOLEK ČČK PŘEROV UBYTOVNA PRO BEZDOMOVCE

5 OŠACOVACÍ STŘEDISKO DALŠÍ SLUŽBY ROSKA PŘEROV REGIONÁLNÍ ORGANIZACE UNIE ROSKA ČR SDRUŽENÍ MOST K ŽIVOTU CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE INTEGROVANÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST SLUŽBY OBČANŮM SDRUŽENÍ SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH KROUŽEK SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH ČR OBLASTNÍ ODBOČKA PŘEROV ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ SNADNO, O.S SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČR, O. S., OKRESNÍ ORGANIZACE SPMP ČR PŘEROV STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE OLOMOUC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SVAZ DIABETIKŮ ČR ÚZEMNÍ ORGANIZACE PŘEROV SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR, ZÁKLADNÍ ORGANIZACE PŘEROV SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR, O.S. OKRESNÍ ORGANIZCE PŘEROV SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR, O.S. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE (ZO 1) SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR, ZÁKLADNÍ ORGANIZACE PŘEROV 2 (ZO 2) SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR, ZÁKLADNÍ ORGANIZACE SPCCH 3 (ZO 3) SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ČR, O.S., OKRESNÍ ORGANIZACE PŘEROV SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR, O.S. MÍSTNÍ ORGANIZACE PŘEROV INFO-CENTRUM TYFLOCENTRUM OLOMOUC, O.P.S ÚŘADY A INSTITUCE MAGISTRÁT MĚSTA PŘEROVA ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ ODDĚLENNÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE A POMOCI OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PŘEROV (OSSZ ÚŘAD PRÁCE ČR KRAJSKÁ POBOČKA OLOMOUC - KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ PŘEROV STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, PŘÍSPĚVEK NA PÉČI DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ŽIVOTNÍ A EXISTENČNÍ MINIMUM HMOTNÁ NOUZE

6 Vážení spoluobčané, každý z nás je individualitou se svými jedinečnými vlastnostmi, postoji, názory a svými potřebami, které však nezůstávají neměnné. V průběhu života se dostáváme do nejrůznějších sociálních situací, kdy ty radostné, pozitivní střídají ty obtížné v podobě nemoci, ztráty blízkého člověka, ztráty zaměstnání, ztráty bydlení, vztahových či finančních problémů a často tak můžeme dojít k závěru, že bez rady a pomoci nedokážeme zvládnout stávající sociální situaci vlastními silami ani za pomoci svých blízkých. Mohu tedy konstatovat, že každý z nás se tak prakticky od svého narození až do své smrti setkává s různými sociálními instituty, institucemi a opatřeními při řešení svých sociálních situací. Nezastupitelnou a prakticky nejvýznamnější roli v systému sociálního zabezpečení v České republice sehrává stát. I sociální služby jsou v současnosti u nás součástí systému sociálního zabezpečení a jsou zařazovány do oblasti tzv. sociální pomoci. Mohou být poskytovány i mimo státní sociální pomoc, tj. mohou být hrazeny příjemcem na základě kontraktu jako každá jiná služba a jejich poskytovatelem může být i nestátní subjekt, který je uživateli poskytuje bezplatně. Poskytují je instituce veřejnoprávní nebo soukromoprávní, stát je však vždy garantem dodržování lidských práv, prověřuje činnost těchto subjektů a přiděluje licence zaručující, že tyto instituce budou vykonávat ty činnosti, ke kterým se zavázaly. Statutární město Přerov v současné době disponuje širokou a stabilní sítí poskytovatelů sociálních služeb a dlouhodobě finančně či metodicky podporuje činnost nestátních neziskových organizací, které svou nezastupitelnou činností významně doplňují místní síť poskytovatelů sociálních služeb. Za účelem poskytnutí konkrétních informací a usnadnění orientace v současné nabídce služeb sociální pomoci v daném regionu si Vám, vážení spoluobčané, dovoluji předložit publikaci Poskytovatelé sociálních služeb v Přerově. Zároveň bych jménem svým i jménem všech jejích budoucích čtenářů chtěl vyslovit upřímné poděkování týmu autorů této publikace. Mgr. Dušan Hluzín náměstek primátora 4

7 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROV Adresa: Kabelíkova 3217/14a, Přerov (Domov pro seniory) Telefon: ředitelka organizace zástupce ředitelky DOMOV PRO SENIORY Adresa: Kabelíkova 3217/14a, Přerov Telefon: spojovatel Kapacita: 82 lůžek Typ služby: dvě pobytové služby sociální péče - domov pro seniory s kapacitou 42 uživatelů, domov se zvláštním režimem s kapacitou 40 uživatelů. Cílová skupina: senioři od 60 let se sníženou soběstačností a senioři s jiným zdravotním postižením (demence, Alzheimerova choroba) PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Adresa: U Žebračky 18, Přerov Telefon: , Typ služby: pečovatelská služba ve všední i volné dny v DPS od hodin v omezeném rozsahu ve dnech pracovního klidu a o svátcích v době od 7.00 do hodin Popis služeb: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz obědů), pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Cíl služeb: podporovat a pomáhat udržovat soběstačnost uživatelů, kteří potřebují pomoc druhé osoby a umožnit jim setrvat v domácím, přirozeném prostředí co možná nejdéle. Cílová skupina: senioři, kteří potřebují pomoc druhé osoby, dále osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. 5

8 DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DPS Evidenci žádostí zabezpečuje Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Přerova, Smetanova 7a Cílová skupina: osoby, které z důvodu věku nebo zdravotního postižení nejsou schopné zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí a jejich situaci není možné řešit s pomocí rodiny ani terénních sociálních služeb. DPS FÜGNEROVA A MERVARTOVA Adresa: Fügnerova 1, Mervartova Přerov Telefon: Kapacita: 26 bytů (2 bezbariérové byty) Vzájemně propojené objekty, bezbariérový přístup, 2 výtahy, společenská místnost, středisko osobní hygieny, parčík DPS JIŽNÍ ČTVRŤ Adresa: Jižní čtvrt I/25, Přerov Telefon: Kapacita: 36 obytných jednotek z toho 2 bezbariérové byty Objekt se nachází ve starší sídlištní zástavbě jižní části města, má bezbariérový přístup, výtah, společenskou místnost, středisko osobní hygieny, centrální prádelnu pro klienty pečovatelské služby, parčík a relaxační centrum DPS U ŽEBRAČKY Adresa: U Žebračky 18, Přerov Telefon: , Kapacita: 90 obytných jednotek, z toho 2 bezbariérové byty Popis služeb: k dispozici je středisko osobní hygieny, relaxační středisko vybavené fitness přístroji a společenská místnost se šipkami a kulečníkem, kolárny, parkoviště pro motorová vozidla, bezbariérový přístup a výtah DPS TRÁVNÍK Adresa: Trávník 1, Přerov Telefon: Kapacita: 71 bytových jednotek Objekt se nachází v sídlištním komplexu Trávník, má bezbariérový přístup, výtah, společenskou místnost, středisko osobní hygieny. 6

9 DPS U STRHANCE Adresa: U Strhance 13, Přerov Telefon: Kapacita: 20 obytných jednotek, z toho 3 bezbariérové Objekt je v klidné části města, bezbariérový přístup, výtah, společenská místnost, parčík s pergolou DPS PŘEDMOSTÍ Adresa: Tyršova 68, Přerov-Předmostí Telefon: Kapacita: 46 obytných jednotek Objekt se nachází na okraji příměstské části města, má bezbariérový přístup, menší společenskou místnost, středisko osobní hygieny, parčík, zahradu a relaxační centrum DPS NA HRÁZI Adresa: Na Hrázi 2255/32, Přerov Telefon: Kapacita: 19 obytných jednotek Objekt je v klidné části města s výtahem, bezbariérovým přístupem, společenskou místností, menší zahradou DENNÍ POBYT Adresa: Purkyňova 16, Přerov Telefon: DENNÍ STACIONÁŘ poskytuje ambulantní sociální služby třiceti uživatelům s mentálním, tělesným postižením a kombinovanými vadami bez omezení věkové hranice. Cílem denního stacionáře je kvalitní poskytování služeb, které vychází ze specifických potřeb a přání uživatelů. Zajistit pro ně nabídku činností umožňující jejich osobnostní, fyzický, psychický i sociální rozvoj a zlepšení kvality života jedinců s těžkým zdravotním postižením. Provozní doba: denně hodin 7

10 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENTSVÍ zajišťuje základní poradenství, které poskytuje osobám se zdravotním postižením potřebné informace, přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace a odborné sociální poradenství, které je poskytováno osobám se zdravotním postižením s ohledem na jejich individuální potřeby. Součástí odborného sociálního poradenství je zapůjčování kompenzačních pomůcek. Provozní doba: pondělí a středa hodin, v ostatní dny hodin OSOBNÍ ASISTENCE je terénní služba, která poskytuje sociální služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Osobní asistent podporuje uživatele a pomáhá mu při zvládání běžných životních potřeb a úkolů. Provozní doba: pondělí až pátek od 6.00 do hodin, soboty, neděle svátky ve výjimečných případech. Cílová skupina: děti a mládež se zdravotním postižením - držitelé průkazky ZTP, ZTP/P, občané starší 18 let s mentálním postižením KLUBY DŮCHODCŮ Posláním klubů důchodců je setkávání se seniorů v Přerově a pěti jeho místních částech a jejich aktivizace. Pomoc Sociálních služeb města Přerova klubům spočívá v organizování a zajišťování zejména společenských, vzdělávacích, kulturních akcí, v omezené míře za finanční spoluúčasti některých z nich. Tato činnost není registrována jako sociální služba, provozní náklady jsou hrazeny z rozpočtu organizace. Přerov- Město: p. Šmehlíková Přerov-Dluhonice: p.dokoupilová Přerov-Újezdec: p. Běhalíková Přerov-Čekyně: p. Vančurová Přerov-Henčlov: p.pavlica Přerov-Žeravice: p.ščepitová 8

11 NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE AGENTURA 4U Adresa: Chemoprojekt, Trávník 30, Přerov Kontakt: Provozní doba: úterý a čtvrtek: a (možný i jiný termín po telefonické či osobní domluvě) Typ služby: sociální a pracovní poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek Cílová skupina: osoby zdravotně znevýhodněné, osoby z vyloučených lokalit Cíl služeb: vytváření pracovních a podnikatelských příležitostí pro zdravotně hendikepované a jinak znevýhodněné občany. Navazující poradenské služby a otevření trhu práce pro nějak znevýhodněné občany. ALFA HANDICAP - Sdružení občanů se zdravotním postižením Přerovského regionu, místní organizace Vozíčkáři Přerov Adresa: Nám. Svobody 1963/4, Přerov Telefon: , Provozní doba: pondělí a středa od 8.00 do hodin, v ostatní dny na objednání telefonicky nebo osobně Popis služeb: Poradenství: všeobecné sociální poradenství při řešení obtížné sociální situace, orientace ve službách a pomoc při jednání s úřady, dále při bezbariérových úpravách bytů, výběru vhodných kompenzačních pomůcek a prodej drobných pomůcek pro sluchově postižené. Půjčovna kompenzačních pomůcek: mechanické vozíky, chodítka, toaletní židle, schodolezy, nástavce WC, polohovací postel. Osobní asistence: registrovaná služba osobní asistence, terénní služba v bydlištích uživatelů v dohodnutém rozsahu dle uzavřených smluv v pracovní dny, služba osobní asistence pomáhá uživatelům zvládat běžné životní potřeby, udržovat kontakt se společenským a kulturním prostředím. Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením bez rozdílu věku 9

12 ARMÁDA SPÁSY V ČR SBOR A KOMUNTNÍ CENTRUM PŘEROV Adresa: 9. května 107, Přerov Telefon: , AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI Adresa: 9. května 107, Přerov Telefon: , Kapacita: 80 lůžek Typ služby: pobytová služba časově omezená, základní výchovná a poradenská péče a další sociální služby Cílová skupina: osamělé matky s dětmi do 18 let v sociální tísni a osamělé zletilé těhotné ženy KOMUNITNÍ CENTRUM HUSOVA ULICE Popis služby: programy pro děti a mládež ve věku 6 18 let. Aktivity: výpomoc při přípravě do školy, doučování, výtvarné a sportovní aktivity, výlety, pomoc sociálního pracovníka Provozní doba: po pá hodin KOMUNITNÍ CENTRUM JIŽNÍ ČTVRŤ Programy pro seniory a osoby se zdravotním postižením Popis služby: senior klub, rehabilitační cvičení, internetová kavárnička, výuka angličtiny, výlety, tematicky zaměřené slavnosti Provozní doba: út pá hodin Programy pro děti a mládež ve věku 6 18 let Popis služby: výpomoc při domácí přípravě do školy, PC s internetem, výtvarné a sportovní aktivity, výlety, pomoc sociálního pracovníka. Provozní doba: po pá hodin Sociální poradenství: kdykoliv po domluvě ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ V ČR, o.s., Klub KORÁLEK Adresa: Nám. Svobody 4, Přerov Telefon:

13 Popis služeb: práce se zdravotně postiženými dětmi s vadami sluchu a kombinovanými vadami a jejich rodiči, klubová setkání, besedy s odborníky a psychorehabilitační kurzy, tábory Cíl služeb: pomoc rodinám a dětem se zapojením do společenského života, individuální pomocí v rodinách vytvářet podmínky pro plnohodnotný život CENTRUM SETKÁVÁNÍ, o.s. Adresa: Kosmákova 46, Přerov Telefon: Popis služeb: zařízení poskytuje sociální služby formou denního stacionáře Cílem je podpora samostatnosti uživatelů a integrace do běžného života Kapacita zařízení: 20 Provozní doba: hodin Cílová skupina: mládež a dospělí s mentálním handicapem a kombinovanými vadami ČLOVĚK V TÍSNI, O.P.S. Adresa: Kojetínská 36, Přerov Tel: , Provozní doba: pondělí pátek hodin Konzultační hodiny pro Přerov: pondělí a středa hodin Mimo konzultační hodiny jsou pracovníci k zastižení na telefonu. Popis a cíl služeb: posláním sociální služby je předcházení sociálnímu vyloučení a snižování míry sociálního vyloučení jednotlivců prostřednictvím kvalitních a profesionálních terénních sociálních služeb. Naši pracovníci bezplatně poskytují službu terénní programy podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Smyslem této služby je pomoci klientovi začlenit se do společnosti. Organizace v Přerově poskytuje dvě registrované sociální služby terénní programy a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. PROGRAMY SOCIÁLNÍ INTEGRACE Terénní sociální práce - návštěva sociálních pracovníků v místě bydliště nebo využití jejich služeb v kanceláři 11

14 Sociální poradenství - podpora při vyplňování listin, sepisování žádostí, doprovod a asistence při jednání na úřadech. Zprostředkování kontaktů s dalšími organizacemi. Sociálně-právní poradenství - bezplatné sociálně - právní konzultace, jejichž cílem je zorientovat klienta v jeho situaci po právní stránce a nabídnout možnost, jak dále postupovat, pomoc při sepisování podání k soudu, uzavírání smluv apod. Dluhové poradenství - zmapování dluhové situace, návrh možnosti řešení, pomoc při jednání s věřiteli nebo exekutory Pracovní poradenství - pomoc při výběru a vyhledávání vhodného zaměstnání, popř. rekvalifikačního kurzu. Zajišťování potřebné dokumentace, pomoc při kontaktu s úřadem práce, vyjednávání s potenciálními zaměstnavateli a doprovod na schůzky. Sociální asistence v trestním řízení - poradenství obětem, svědkům i pachatelům trestné činnosti. Doprovod na úřady i policii, včetně zprostředkování kontaktu. Cílová skupina: osoby v nepříznivé sociální situaci DUHA KLUB RODINKA Klubovna: Želatovská 12, Přerov Adresa: tř. 17. listopadu 16, Přerov Mobil: Popis služeb: sociálně aktivizační služby a rodinné centrum nabízí programy pro rodiny s dětmi a jejich příznivce od jednodenních přes víkendové až po týdenní pobyty v přírodě, nebo u moře. Pro mladé rodiny nabízí přípravu plavání kojenců v domácím prostředí, plavání na pobytových akcích, cvičení rodičů s dětmi od 3 měsíců, hudebně-výtvarno-dramatický program s prvky jógy zaměřený ke zklidnění, uvolnění a soustředění. V nabídce klubu jsou také přednášky a besedy s odborníky z nejrůznějších oblastí zdravé výživy, logopedie, astrologie, numerologie, kineziologie, relaxace a psychologie. DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, O.P.S. Název služby: Klub Denního stacionáře Adresa: nám. Přerovského povstání 2803/1, Přerov I-Město Telefon: (mob ) 12

15 Popis služby: posláním služby je podporovat osoby s chronickým duševním onemocněním tak, aby mohly vést plnohodnotný život dle svých představ podpora nezávislosti a samostatnosti ve zvládání každodenních činností, podpora žádoucích změn ve stavu uživatele, k nimž došlo v důsledku léčby, posílení osobních kompetencí a schopností uživatele služby. Služba je poskytována celoročně, bezplatně, ambulantní formou - umožňuje flexibilně reagovat na dosavadní léčbu a vhodnými aktivitami snižovat počet relapsů choroby. Cílová skupina: Osoby s chronickým duševním onemocněním ve věku let, které podstoupily psychiatrickou léčbu nebo se podrobují ambulantní psychiatrické léčbě. Provozní doba: po st čt pá Kapacita služby: počet uživatelů je 15 osob Poznámka ke kapacitě služby: jedná se o okamžitou kapacitu zařízení, nikoliv o počet uživatelů denně JSME TADY, O.S. Adresa: Sokolská 26, Přerov Telefon: AKTIVAČNÍ CENTRUM Popis služeb: pomoc při zajišťováni integrace osob s kombinovanými vadami do vzdělávacích institucí a do pracovních procesů a na pomoc při zdokonalováni dovednosti a upevňování získaných znalostí a zkušeností osob s kombinovanými vadami Provozní doba: Pondělí Čtvrtek: 8:00 15:00 Pátek: 8:00 13:00 Služba je určena: muži a ženy s kombinovaným postižením ve věku let, se zaměřením na zrakové vady, případně přidružená tělesná postižení 13

16 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Pondělí: 15:00 24:00 Úterý: 00:00 08:00 15:00 24:00 Středa: 00:00 08:00 15:00 24:00 Čtvrtek: 00:00 08:00 15:00 24:00 Pátek: 00:00 08:00 Popis služeb: poskytnutí pomoci při dosahování v rámci co nejvyšší míry soběstačnosti uživatelů, schopnosti péče o vlastní osobu, samostatnosti, získání sociálních dovedností, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů uživatelů, při obstarávání osobních záležitostí uživatelů a v neposlední řadě zprostředkovat kontakt se společenským prostředím. Služba je určena: muži a ženy s kombinovaným postižením ve věku let, se zaměřením na zrakové vady, případně přidružená tělesná postižení o.s. KAPPA-HELP Adresa vedení. Škodova 96/11, Přerov Adresa sídla: Nám. Přerovského povstání 1, Přerov Telefon: , KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM Adresa: Kojetínská 382/11, Přerov Telefon: , Provozní doba: pondělí, středa, pátek: 10,00 15,30 hod úterý, čtvrtek: 11,00 18,00hod Kontaktní místnost otevřena po, út., čt., pá: 11,00 15,00hod Popis služeb, cíl: Služby poskytované zdarma a anonymně: výměna použitého injekčního náčiní za čisté, dále zdravotnický materiál pro potřeby bezpečného braní, kondomy a vitamíny, orientační testy na HIV a žloutenku typu B a C, informace o bezpečném braní a problematice spojné s užíváním drog a bezpečném sexu, sociální, právní poradenství dluhové poradenství, poradenství v občanskoprávních a trestně právních věcech, asistenční služby, návštěva kontaktní místnosti, pravidelné 14

17 edukační aktivity, terapeutické rozhovory, zprostředkování jiných odborných, sociálních a zdravotních služeb, podpora bývalých uživatelů při udržení abstinence. Zpoplatněné služby: hygienický servis - možnost sprchy a praní osobního prádla, potravinový servis možnost dát si polévku, kávu, čaj Služby pro osoby blízké: služby jsou anonymní a bezplatné: informace o drogové problematice, rizicích spojených s užíváním drog a testech na přítomnost drogy, individuální poradenství o způsobech komunikace a chování k osobě, která užívá drogy, rodinné, párové poradenství pro rodinné příslušníky a uživatele drog Cílová skupina: uživatelé nealkoholových drog, osoby experimentující s návykovými látkami, problémoví uživatelé drog, závislí, příležitostní uživatelé nealkoholových drog a jejich okolí/osoby blízké NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ Adresa: Škodova 96/11, Přerov Telefon: , Provozní doba: pondělí čtvrtek: 13,30 18,30hod. Popis služeb: Volnočasové aktivity v klubu: kroužky filmový, hudební, výtvarný, taneční, gastronomický ad., Sportovní aktivity fotbal, ping-pong, šipky, tanec Volnočasové aktivity mimo klub - zajímavé akce turistické, vzdělávací, pohybové, kulturní Individuální poradenská práce informační servis, primární prevence, poradenství sociální, psychologické, právní, pedagogické, krizová intervence, případová práce, zprostředkování dalších služeb, individuální terapie, komunitní aktivity, pravidelné doučování, vzdělávací aktivity PC kroužek, anglický jazyk ad. Cílová skupina: děti a mládež ve věku let, ze sociálně znevýhodněného prostředí, ohrožené sociálním vyloučením, ze sociálně vyloučených lokalit v Přerově pro děti a mládež, kterým nejsou dostupné běžné mimoškolní aktivity a kroužky. 15

18 TERÉNNÍ PROGRAMY KAPPA-HELP Adresa zázemí: Kojetínská 382/11, Přerov Telefon: , Provozní doba: pondělí - Přerov 15,00-18,00hod Úterý - Lipník n. Bečvou hod Středa - Kojetín hod Čtvrtek - Hranice hod Popis služeb cíl: vyhledávání populace uživatelů drog, snižování zdravotních rizik, které plynou z užívání drog; motivace ke změně životního stylu; snížení a omezení rizik plynoucích ze šíření krví přenosných chorob; snížení kriminality související s užíváním drog. Služba terénní programy je poskytována podle potřeb uživatelů, probíhá ve městech a jejich okolí; jde o města: Přerov, Kojetín, Lipník n. Bečvou, Hranice Cílová skupina: uživatelé nealkoholových drog, příležitostní uživatelé nealkoholových drog a jejich osoby blízké rodiče a partneři, známí, učitelé apod. KLUB STOMIKŮ, O.S. Adresa: Čapka Drahlovského 13, Přerov Doručovací adresa: Josef Matoušek, Svatopluka Čecha 1233, Lipník nad Bečvou Telefon: Popis služeb: poradenská služba, besedy, rekondiční pobyty, kulturně společenské vyžití. Pomoc postiženým zvládat psychicky zdravotní postižení. Cílová skupina: osoby postižené stomií 16

19 MAMMA HELP PŘEROV Adresa: Dr. Skaláka 14, Přerov Telefon: , Popis služeb: poradenská a informační služba, praktické rady, předávání zkušeností, klidné zázemí pro rozhovor Provozní doba: středa hodin čtvrtek hodin Cílová skupina: ženy s rakovinou prsu a jejich blízcí NAŠE SRDCE O.S. Adresa: Husova 1697/13, Přerov Telefon: Popis služeb: sdružení je dobrovolná, nezávislá a nepolitická organizace sdružující členy na základě společného zájmu Cíl služeb: zájmová činnost členů kulturní (hudba, tanec, divadlo), sportovní (turistika, míčové hry), podpora romských tradic ve městě, spolupráce s jinými organizacemi, zapojení všech věkových a sociálních skupin, pomoc při řešení bydlení, vzdělávání, zahájení podnikání a dluhové problematiky rodin, prevence besedy protidrogové a kriminality OBLASTNÍ CHARITA PŘEROV Adresa: 9. května 82, Přerov Telefon: CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA Adresa: Šířava 27, Přerov Telefon:

20 Provozní doba: pondělí 14:00 16:00 hodin středa 8:00 10:00 hodin Popis služeb: zajištění odborné domácí zdravotní péče tak, aby lidé vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí, s cílem obnovit a zachovat co nejvyšší míru soběstačnosti a nezávislosti. Ošetřovatelská služba je poskytována na základě indikace praktického lékaře a je poskytována 7 dní v týdnu. Služba je hrazena zdravotní pojišťovnou. CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Adresa: Šířava 27, Přerov Telefon: Provozní doba: pondělí 14:00 16:00 hodin středa 8:00 10:00 hodin Popis služby: Posláním je pomocí praktické podpory pomáhat lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo chronického onemocnění, aby mohli důstojně žít ve svém domácím prostředí. Charitní pečovatelská služba zajišťuje péči na území přerovského děkanátu mimo Kojetína. Pečovatelská služba zajišťuje: úkony osobní hygieny, dovoz obědů, úklid domácnosti, nákupy, nutné pochůzky, doprovod na vyšetření, dovoz léků a receptů, praní a žehlení prádla a další služby dle dohody. Služba je zajišťována v pracovní dny od 7.00 do hodin, v případě potřeby i ve dnech pracovního volna. Službu si částečně hradí klienti. Cílová skupina Pečovatelská služba je poskytována občanům se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech z důvodu věku nebo chronického onemocnění. Služba je poskytována v domácím prostředí uživatelů na území přerovského děkanátu mimo Kojetína. OBČANSKÁ PORADNA Odborné sociální poradenství Adresa: 9. května, Přerov Telefon: Popis služeb Občanská poradna je sociální služba, jejímž posláním je poskytovat poradenství v občanskoprávních záležitostech lidem v nouzi, přispět k jejich lepší informovanosti, znalosti svých práv a povinností a pomoci jim účinně prosazovat 18

21 svá práva. Cílem služby je informovat o právech a povinnostech, poskytovat poradenství v občansko-právních otázkách, v oblasti zdravotnictví, školství a vzdělávání, v oblasti rodinného práva, podávat rady a informace. Služby občanské poradny jsou bezplatné, nezávislé, diskrétní a nestranné. Jsou určeny všem lidem bez rozdílu. Cílová skupina Uživateli Občanské poradny jsou lidé v nouzi a lidé, kteří ve své sociální a životní situaci potřebují poradenské služby, zejména poradenství v oblasti sociálně-právní, pracovně-právní, občansko-právní, v oblasti sociálních dávek, rodinného práva aj., a kteří vzhledem ke své sociální situaci trpí sníženou schopností a dovedností uplatňovat svá práva. Provozní doba: pondělí úterý středa čtvrtek Dle předchozí domluvy i mimo tuto dobu. SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU Sociálně aktivizační služby pro seniory Adresa: Centrum SONUS, Palackého 17a/2833, Přerov Telefon: Popis služeb Posláním je poskytnout seniorům takové činnosti, které přispějí k aktivnímu prožití jejich života, podporují vzájemné setkávání a nabízejí seniorům společenské a individuální aktivity. Cílem Setkávání seniorů SPOLU je nabídnout seniorům aktivity směřující k vytváření společenství vrstevníků a navazování nových kontaktů, k posílení soběstačnosti, aktivity pozitivně ovlivňující jejich zdravotní a psychický stav, vedoucí k rozvoji a udržení fyzických i duševních schopností seniorů a k vytvoření osobního pocitu pohody. Cílová skupina Uživatelem Setkávání seniorů SPOLU se může stát kterýkoliv senior, který je vzhledem ke svému zdravotnímu a duševnímu stavu schopen se do aktivit zapojit. Ostatní zájemci (např. příjemci částečného a plného invalidního důchodu) se mohou stát uživateli služby po individuální domluvě a posouzení možností s vedoucí zařízení. Provozní doba: pondělí a čtvrtek hodin úterý hodin 19

22 ROMSKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM LAČO JILO DOBRÉ SRDCE Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Adresa: Kojetínská 1946, Přerov Telefon: Popis služeb Posláním Romského komunitního centra je poskytovat zázemí, pomoc a podporu dětem a mládeži, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Centrum slouží ke smysluplnému využívání volného času, vytváří prostor pro aktivity dětí a mládeže. Cílem služby je zlepšit kvalitu života dětí a mládeže (zejména romské), předcházet nebo snížit rizika související s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v běžném životě a řešit vlastní problémy. Cílová skupina Centrum je určeno pro děti a mládež ve věku 6 18 let (především z romské lokality Kojetínská), které jsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopny se do aktivit zapojit. Provozní doba: pondělí až pátek 12:30 16:30 ROMSKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM ŽÍŽALKA Aktivizačních služby pro rodiny s dětmi Telefon: Popis služby Posláním je poskytnout rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace aktivity, které pomáhají předcházet nebo zmírnit důsledky jejich vyloučení ze společnosti. Vycházíme z individuálních potřeb rodiny a služby poskytujeme ambulantně nebo v domácím prostředí rodiny v regionu města Přerova. Cílem je nabídnout rodinám s dětmi max. ve věku do 15 let (především romským), aktivity, při kterých se rodina v nepříznivé sociální situaci naučí základní návyky, dovednosti, schopnosti a naučí se předcházet krizové sociální situaci. Cílová skupina Romské rodiny s dětmi ve věku 0-15 let, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace, žijící v regionu města Přerova především obyvatelé lokality Kojetínská. Do ambulantních aktivit se mohou zapojit i děti bez doprovodu rodičů starší tří let, jestliže mají vypěstované základní hygienické návyky a jsou schopny se do aktivit zapojit. 20

23 Provozní doba: terénní forma ambulantní forma Další služby Dětský charitativní šatník farní garáž vedle kostela v Předmostí otevřen vždy v pondělí a ve čtvrtek od do hodin OBLASTNÍ SPOLEK ČČK PŘEROV Adresa: U Bečvy 1, Přerov Telefon: UBYTOVNA PRO BEZDOMOVCE Adresa: U Výstaviště 12, Přerov Telefon: Kapacita: 65 osob muži i ženy nad 18 let Popis služeb: zajištění ubytování, osobní hygieny, praní, vaření, poradenská činnost a další služby dle potřeby s cílem návratu k běžnému způsobu života Provoz zařízení celoroční Cílová skupina: osoby bez přístřeší, v sociální tísni OŠACOVACÍ STŘEDISKO Adresa: U Bečvy 1, Přerov Popis služeb: příjem ošacení od občanů, třídění, opravy. Poskytování ošacení sociálně potřebným osobám. Příjem: pondělí 8 15 hodin Výdej: sudá středa hodin Cílová skupina: občané v tíživé sociální situaci, bezdomovci, osoby přicházející z výkonu trestu, osoby postižené přírodními katastrofami DALŠÍ SLUŽBY Cíl služeb: poskytnout klientům podmínky a informace ke zdravému způsobu života, vzdělávání a seberealizaci. Cílová skupina: senioři: rekondiční pobyty pro kardiaky, přednášky a besedy, společenské a kulturní akce Cílová skupina: děti a mládež: rekondiční pobyty zahraniční pro zdravotně oslabené děti s diagnosami alergie, astma, kožní choroby. Cílová skupina: všechny věkové kategorie: výuka první pomoci 21

24 ROSKA PŘEROV REGIONÁLNÍ ORGANIZACE UNIE ROSKA ČR Adresa: U Výstaviště 5, Přerov Telefon: Popis služeb: poradenská činnost, sociálně-právní minimum, rehabilitační pobyty a cvičení, rehabilitační plavání, odborné přednášky a literatura, klubová činnost. Poradenské dny: každé pondělí hodin Info-centrumPřerovanka první úterý v měsíci hodin ČČK, U Bečvy 1 Cíl služeb: pomoc postiženým roztroušenou sklerózou a jejich rodinným příslušníkům, s cílem naučit je žít a vyrovnat se s touto nemocí, s progresí onemocnění, zvládat denní činnosti a zapojovat je do běžného života SDRUŽENÍ MOST K ŽIVOTU Adresa: B. Němce 4, Přerov Telefon: , CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA zaměstnávání zdravotně postižených osob (keramická, šicí, tkalcovská a dřevařská dílna), prodej výrobků sídlo organizace, Info-centrum Přerovanka, Hotel FIT SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE sociální rehabilitace formou podporovaného zaměstnávání informace a pomoc při získávání pracovního místa, sociálně terapeutická dílna - zdokonalování sociálních a pracovních návyků a dovedností INTEGROVANÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST keramický ateliér pro zájemce všech věkových kategorií SLUŽBY OBČANŮM mandlování a žehlení prádla, kopírování, šití a opravy oděvů 22

25 SDRUŽENÍ SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH KROUŽEK Adresa: Na Loučkách 3, Přerov Telefon: , Popis služeb: zprostředkování informací k osobám s narušenou komunikační schopností, rekondiční pobyty, tlumočnické služby, vzdělávací a kulturně společenské aktivity, kurzy v oblasti interpersonální komunikace Cíl služeb: integrace sluchově postižených a zvyšování úrovně komunikační pragmatiky sluchově postižených SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH ČR OBLASTNÍ ODBOČKA PŘEROV Adresa: Čechova 2, Přerov Telefon: , ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Poradna poskytuje osobám se zrakovým postižením od 15 let a jejich rodinným příslušníkům (osobám blízkým) základní a odborné sociální poradenství směřující k řešení nepříznivé sociální situace vzniklé nebo hrozící v důsledku zrakového postižení. Součástí poradny je půjčovna kompenzačních pomůcek. Konzultační hodiny: Pondělí 8:00 12:00 12:30 16:30 Středa 8:00 12:00 12:30 16:30 Čtvrtek 8:00 10:00 Mimo konzultační hodiny jsou pracovníci k zastižení na telefonu. Volnočasové aktivity Pletení košíků, sportovní aktivity, návštěva kulturních akcí, přednášky, posezení u kávy, výlety, exkurze. Cíl služeb: začlenit nevidomé a těžce zdravotně postižené občany do společnosti, dosažení psychické pohody a sebedůvěry 23

26 SNADNO, o.s Adresa: U Výstaviště 523/1, Přerov Mobil: Popis služeb: sjednotit společný zájem rodičů, příbuzných a příznivců z řad laické i odborné veřejnosti i samotných duševně nemocných na pomoc osobám s duševním onemocnění. Upravit vztah veřejnosti k duševním nemocem a předávat vlastní cenné zkušenosti s různými druhy duševních nemocí. SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČR, o. s., OKRESNÍ ORGANIZACE SPMP ČR PŘEROV Adresa: Kosmákova 46, Přerov Telefon: Popis služeb: sdružování občanů s mentálním postižením a jejich rodinných příslušníků. Klubová a zájmová setkání, kulturní a sportovní akce, osvětová činnost, rehabilitační pobyty. Cíl služeb: prosazování rovnoprávného postavení, zlepšení podmínek života, napomáhat prolínání života osob s handicapem s životem zdravé populace STŘEDISKO SOCIÁLNÍ PREVENCE OLOMOUC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Pracoviště: Poradna pro rodinu PŘEROV Adresa: Velká Dlážka 44, Přerov Telefon: , Popis služeb: bezplatné psychologické, částečně sociální a sociálněprávní poradenství lidem v nepříznivé životní situaci. Hlavní problematikou jsou rodinné, partnerské problémy včetně domácího násilí, řešení předrozvodové, rozvodové a porozvodové situace, vztahové problémy mezi rodiči a dětmi, problémy v mezilidských vztazích obecně, případně osobní problémy, krize. 24

27 Kvalifikovanými rozbory situace nastiňují klientům možná řešení, pomáhají orientovat se v dané problematice a činit rozhodnutí v souladu se svými potřebami a přáními. Provozní doba: pondělí,čtvrtek hodin, úterý, středa hodin, pátek hodin. Po dohodě poskytují služby nad rámec uvedené provozní doby. Klienti se k návštěvě objednávají telefonicky, případně osobně. Cílová skupina: především občané, jež prožívají manželské a rodinné problémy, dále lidé v tíživé životní situaci např. v důsledku společenských změn, změn v oblasti profesionální, při ztrátě zaměstnání, nebo při setkání s traumatickými událostmi jako jsou povodně, havárie, úmrtí v rodině či těžká nemoc. Rodiny se zdravotně postiženými členy. SVAZ DIABETIKŮ ČR ÚZEMNÍ ORGANIZACE PŘEROV Adresa: Dr. M. Horákové 19/4, Přerov II - Předmostí Telefon: Popis služeb: rehabilitační tělocvik (1x týdně), plavání, turistika, rekondiční pobyty, vzdělávání v rámci Akademie III. věku, předávání informací o zdravotním postižení Cíl služeb: integrace zdravotně postižených do společenského života, zlepšení fyzických schopností s cílem vést plnohodnotný život SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR, ZÁKLADNÍ ORGANIZACE PŘEROV Adresa: Nám. Svobody 4, Přerov Telefon: , Popis služeb: klubové aktivity, specifické sociální poradenství, tlumočnická služba, půjčovna pomůcek pro sluchově postižené, víkendový pobyt dle zájmu kurz odezírání, kurz znakového jazyka Cíl služeb: Odstraňovat komunikační bariéru mezi světem slyšících a sluchově postiženými 25

28 SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR, O.S. OKRESNÍ ORGANIZCE PŘEROV Adresa: Kratochvílova 35, Přerov Telefon: Zastřešuje 3 základní organizace v Přerově: ZO 1 - sdružuje zdravotně postižené onkologickými a respiračními chorobami ZO 2 - sdružuje zdravotně postižené kardiovaskulárním onemocněním ZO 3 - sdružuje zdravotně postižené vertebrogenním onemocněním (funkční a degenerativní onemocnění páteře) Členská základna: 230 členů SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR, O.S. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE (ZO 1) Adresa: Nám. Svobody 4, Přerov Telefon: Popis služeb: sdružuje cca 60 zdravotně postižených onkologickým a respiračním onemocněním Pro své členy poskytuje a zajišťuje: pravidelné rehabilitační cvičení, ozdravné akce, přednášky, kulturní akce SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR, ZÁKLADNÍ ORGANIZACE PŘEROV 2 (ZO 2) Adresa: Kratochvílova 35, Přerov Telefon: , Popis služeb: vzdělávání a volnočasové aktivity, klubová a poradenská činnost, zvládání stravovacích a jiných návyků pro zdravotně postižené Cíl služeb: začlenění klientů do aktivní činnosti a vést plnohodnotný život 26

29 SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR, ZÁKLADNÍ ORGANIZACE SPCCH 3 (ZO 3) Adresa: Přerov, Želatovská 22 Telefon: Popis služeb: sdružuje cca 60 zdravotně postižených vertebrogenním onemocněním (funkční a degenerativní onemocnění páteře) Pro své členy poskytuje a zajišťuje: pravidelné rehabilitační cvičení, ozdravné akce, přednášky, kulturní akce SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ČR, o.s., OKRESNÍ ORGANIZACE PŘEROV Adresa: Kratochvílova 35, Přerov Telefon: Popis služeb: zajišťování specifických potřeb klientům podle druhu a typu zdravotního postižení, rehabilitace, sociální poradenství, výchovně vzdělávací akce, zprostředkovávání kontaktů se společenským prostředím, terapeutická a informační činnost pro jednotlivé skupiny vad. Cíl služeb: vytvářet podmínky pro plnohodnotný způsob života a odstranit izolovanost občanů s handicapem SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR, o.s. MÍSTNÍ ORGANIZACE PŘEROV Adresa: Kratochvílova 35, Přerov Telefon: INFO-CENTRUM Typ služeb: sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Popis služeb: informace, podpora, integrace a pomoc osobám se zdravotním postižením a seniorům; bezplatný internet, informace o činnosti, prezentace činnosti a prodej výrobků nestátních neziskových organizací (NNO), vydávání Zpravodaje, kulturní a vlastivědné akce, aktivizační pobyty, přednášková činnost 27

30 Provozní doba: po pá Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením a senioři Další služby: půjčovna kompenzačních pomůcek pondělí a středa hodin/ hodin TYFLOCENTRUM OLOMOUC, O.P.S. Adresa: Čechova 2, Přerov Telefon: Popis služeb: Provozování centra denních služeb pro nevidomé a slabozraké občany: sociálně právní a pracovně právní poradenství, pomoc při jednání na úřadech, pomoc při výběru kompenzačních pomůcek, zprostředkování zvukových knih, časopisů, zprostředkování asistenčních služeb, klubové, vzdělávací, sportovní a další aktivity, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora zaměstnávání zrakově postižených a vydávání zpravodaje Cíl služeb: integrace nevidomých a slabozrakých do běžného života, posílení samostatnosti a nezávislosti ÚŘADY A INSTITUCE MAGISTRÁT MĚSTA PŘEROVA ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ Sídlo: Přerov, Bratrská 34 Telefon: Přerov, Smetanova 7 vedoucí odboru kl. 700 ODDĚLENNÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Pracoviště: Smetanova 7a, dvorní trakt, přízemí a 1. patro vedoucí oddělení Úřední hodiny: Pondělí / hodin Úterý / hodin Středa / hodin Čtvrtek / hodin Pátek / hodin 28

31 Provádí zejména následující činnosti: - zajišťuje podklady pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům, bezbariérovým bytům a k bytům v domech s pečovatelskou službou - zajišťuje vypravení pohřbu u osamělých občanů - připravuje návrhy smluv o poskytnutí dotací v oblasti sociální a zdravotnické v rámci přímých podpor, grantového programu i mimořádných podpor koordinuje proces komunitního plánování v sociální oblasti - spolupracuje s neziskovými organizacemi působícími v oblasti sociální a sociálně zdravotní - řeší problematiku národnostních menšin - poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením - ustanovuje zvláštního příjemce dávky důchodového zabezpečení ORGÁN SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Koordinátor agend Mgr. Alena Skácelová Telefon: Mobil: Zabezpečuje komplexní výkon sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu působnosti obce, obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů: - sleduje nepříznivé vlivy působící na děti, zjišťuje příčiny jejich vzniku a činí opatření k omezování nepříznivých vlivů na děti - pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě - v rámci poradenské činnosti sepisuje návrhy na úpravu práv a povinností k nezletilým dětem, - řeší problematiku dětí z neúplných rodin, nedostatečnou péči o dítě, problematiku dítěte zneužívaného, zanedbávaného, týraného a dítěte narozeného mimo manželství - poskytuje rodiči pomoc po umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - podává návrh soudu na rozhodnutí o splnění podmínky osvojení, na omezení, zbavení nebo pozastavení rodičovské zodpovědnosti, na prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy, poskytuje součinnost soudu při výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí - rozhoduje o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů nebo do péče budoucího pěstouna, přijímá písemný souhlas rodiče s osvojením dítěte - zabývá se nezletilými dětmi do 15-ti let, které se dopustily činu jinak trestného 29

32 - zabývá se mladistvými (15-18 let), u nichž bylo zahájeno trestní stíhání nebo kteří se dopustili přestupku - zabývá se dětmi a mladistvými s opakovanými poruchami chování závažného rázu (záškoláctví, útěky z domova, agresivita, toxikomanie, alkoholismus, prostituce) - zabezpečuje činnost komise pro sociálně-právní ochranu dětí - spolupracuje se státními i nestátními organizacemi, fyzickými i právnickými osobami působícími na úseku péče o rodinu a děti - formou přednášek a besed ve školách a školských zařízeních provádí osvětovou činnost v oblastech preventivních jevů a nealkoholické toxikomanie, koordinuje prevenci nealkoholové toxikomanie u dětí a mládeže na území města (ve smyslu zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi). ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE A POMOCI Pracoviště: Smetanova 7, 1. patro Úřední hodiny: Pondělí / hodin Úterý /12.00 Středa / hodin Čtvrtek /12.00 Vedoucí oddělení Bc. Marta Šintáková Telefon: Mobil: AGENDA SOCIÁLNÍ PRÁCE PRO RODINY S DĚTMI A NEZAMĚSTNANÉ Koordinátor agend: Bc. Ivana Kapustková Telefon: Mobil: Cílová skupina: nezaměstnaní, rodiny, rodiny s dětmi, Popis služeb: - sociální poradenství zejména při těchto sociálních událostech: sociální vyloučení v důsledku chudoby, nemoci, příslušnosti k národnostní menšině, rizikovému způsobu života, ztráty přístřeší, materiálních problémech, při uplatňování nároků na dávky státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, nemocenského a důchodového pojištění - vyhledává klienty v jejich přirozeném prostředí a poskytuje komplexní činnosti přímé sociální práce na základě individuálních potřeb jednotlivců i skupin, spočívajících zejména v posouzení životní situace klienta, individuálním plánování cílů a kroků, které povedou k jejich naplnění, realizaci přímé sociální 30

33 práce s klientem zaměřené na jeho změnu, zplnomocnění k tomu, aby sám dokázal ovlivňovat své sociální prostředí a měnit podmínky svého života - realizuje osvětové a preventivní aktivity s cílem předcházet vzniku nepříznivých životních situací klientů formou přednášek a besed - spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi v oblasti nastavení a efektivní realizace sociální sítě v dané lokalitě AGENDA SOCIÁLNÍ PRÁCE PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ Koordinátor agend: Mgr. Bc. Kateřina Steffanová Telefon: Mobil: Cílová skupina: senioři a osoby zdravotně znevýhodněné. Popis služeb: - sociální poradenství zejména při těchto sociálních událostech: zdravotní postižení nebo duševní onemocnění, závislost na péči jiné osoby, péče o osobu závislou na péči jiné osoby, sociální vyloučení v důsledku stáří, zdravotního postižení, chudoby, nemoci, příslušnosti k národnostní menšině, rizikový způsob života zneužívání alkoholu, závislost na hracích automatech, zneužívání omamných a psychotropních látek, trestná činnost, oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí, ztráta přístřeší, nejisté či neadekvátní bydlení, materiální problémy nízké příjmy, nekompetence hospodařit s finančními prostředky, zadlužení, poradenství a pomoc při uplatňování nároku na dávky státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, pro občany zdravotně znevýhodněné a příspěvku na péči, nemocenského a důchodového pojištění - vyhledává klienty v jejich přirozeném prostředí a poskytuje komplexní činnosti přímé sociální práce na základě individuálních potřeb jednotlivců i skupin, spočívajících zejména v posouzení životní situace klienta, individuálním plánování cílů a kroků, které povedou k jejich naplnění, realizaci přímé sociální práce s klientem zaměřené na jeho změnu, zplnomocnění k tomu, aby sám dokázal ovlivňovat své sociální prostředí a měnit podmínky svého života - realizuje osvětové a preventivní aktivity s cílem předcházet vzniku nepříznivých životních situací klientů formou přednášek a besed - spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi v oblasti nastavení a efektivní realizace sociální sítě v dané lokalitě - vydává a eviduje parkovací průkazy náležející držitelům průkazů ZTP, ZTP/P 31

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3.

Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3. Zápis č. 3 z jednání Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova ze dne 1.3.2011 Přítomni: Ing. Slivka Jan Černocká Ludmila JUDr. Dutko Petr RNDr. Karabina

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO MĚSTO RALSKO ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Katalog RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM poskytovatelů sociálních služeb SENIOŘI pro území města Ralsko OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU

KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU 2013 Obsah: Str. 1 Co je sociální služba? Str. 4 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace Str. 6

Více

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉ ZÁSADY K informování potenciálních zájemců o poskytování sociálních služeb jsou využívány všechny dostupné prostředky: webové stránky www.krcentrum.cz propagační letáky informace v regionálních

Více

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, podruhé Vám předáváme Katalog sociálních služeb poskytovaných v Kopřivnici. Tento katalog nabízí cestu z tíživé situace, ve které se může ocitnout každý z nás. Věk, zdravotní

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K A T A L O G I N F O R M A Č N Í H O C E N T R A P A P R S E K ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH SLUŽBY VE VYŠKOVĚ... 5 APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV... 5 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K A T A L O G I N F O R M A Č N Í H O C E N T R A P A P R S E K ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH SLUŽBY VE VYŠKOVĚ... 5 APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV... 5 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ

Více

Přehled poskytovatelů města Aš

Přehled poskytovatelů města Aš Přehled poskytovatelů města Aš Nestátní neziskové organizace: 1. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 2. Farní charita Aš - Domov sv. Zdislavy pro matky dětmi v tísni 3. FOKUS-Mladá Boleslav,

Více

Katalog poskytovatelů služeb města Aše

Katalog poskytovatelů služeb města Aše Kontakty: Infocentrum Aš Neumannova 1 352 01 Aš Tel.: +420 354 525 714 Tel./fax: +420 354 525 492 e-mail: infocentrumas@tiscali.cz www.mestoas.cz template.cz 2006 (777296092) Katalog poskytovatelů služeb

Více

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Sociální služby - co se za tímto pojmem skrývá? Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného

Více

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí . Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí Průvodce je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Společného regionálního operačního programu a státním rozpočtem ČR. Průvodce sociálních

Více

výroční zpráva za rok 2013 Obsah

výroční zpráva za rok 2013 Obsah výroční zpráva za rok 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele................................... 4 Organizace........................................... 5 Základní informace o organizaci..........................

Více

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost 17. Sociální oblast Ve městě Pardubice slouží celá řada sociálních různým cílovým skupinám obyvatel. V souvislosti s rostoucím průměrným věkem populace a zvyšujícím se podílem občanů důchodového věku právě

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 1 Obsah Úvod... 3 A. Analytická část... 4 A. 1 Východiska zpracování, podklady a vstupy... 4 A. 2 Základní demografické a socioekonomické

Více

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Rádi bychom Vám tímto způsobem představili poskytovatele sociálních služeb působících v regionu Rakovnicko. Z přehledu zjistíte, jaké

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více

ze dne 15. listopadu 2006,

ze dne 15. listopadu 2006, VYHLÁŠKA MPSV č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Ministerstvo

Více

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Městský úřad Vrchlabí Odbor sociální a zdravotní Zámek 1, Tel.: 499 405 749 PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Vážení občané Vrchlabska, dostává se vám do rukou

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 jsou v dosahu max. 40 km, poskytují služby přímo v regionu Novobydžovska nebo jsou v dosahu ickém osobně známe, máme s

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5. MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.2015) V rámci MAS Lednicko-valtický areál, z.s je identifikována 1

Více

PÉČE O POTŘEBNÉ V SOUČASNOSTI

PÉČE O POTŘEBNÉ V SOUČASNOSTI Nauka o stavbách III Život v běžném PÉČE O POTŘEBNÉ V SOUČASNOSTI doc. Ing.arch. Irena Šestáková každý člověk se během dne a týdne pohybuje na různých místech, v různých ch setkává se s různými lidmi Terénní

Více

Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Tábora Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Březen 2011 Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích (včetně služeb, které nejsou registrovány dle z. 108/2006 Sbírky) Vydáno v rámci procesu komunitního plánování

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK Prosinec 2014

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK Prosinec 2014 KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK Prosinec 2014 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává Katalog sociálních a návazných služeb města Nymburk. Od jeho prvního vydání

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Berouna

Přehled poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Berouna Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb - Beroun Registrační číslo projektu: CZ.04.1.05/3.2.04.3/4240 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Přehled poskytovatelů sociálních služeb

Více

CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN

CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN Centrum sociálních služeb Hrabyně, se sídlem Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, zastoupena MUDr.

Více

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 3.8.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Volarsku - Netolicku 3.8.1.1 Opatření 1 - Podpora terénních služeb Ve Netolicích a ve Volarech je zajištěna pečovatelská služba. Poskytuje jí Domov pro seniory Pohoda (Netolice)

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Červen 2013 Obsah 1. Základní informace o šetření o poskytovaných

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO Domov SENIOR Otrokovice Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Telefon: 577 924 126 E-mail: pavel.malik@muotrokovice.cz Zřizovatelem je město Otrokovice.

Více

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích

Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ Katalog poskytovatelů služeb v Břeclavi a ve spádových obcích (včetně služeb, které nejsou registrovány dle z. 108/2006 Sbírky)

Více

Děti ohrožené odebráním do dětských domovů ve věku 0-15 let a jejich rodiče 3. STŘEP

Děti ohrožené odebráním do dětských domovů ve věku 0-15 let a jejich rodiče 3. STŘEP Příloha k usnesení Zastupitelstva č.u08_0178 ze dne 18.03.2008: Rozdělení finančních prostředků ve výši 5 000 000 Kč JEDNIČKA PRO ROK 2008 sociální oblast Č í s l o P r o j e k t u Č. p. Organizace Název

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Charita Svaté rodiny Luhačovice Druh služby: pečovatelská služba Forma služby: terénní i ambulantní Název zařízení a místo poskytování:

Více

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 Tento přehled představuje poskytovatele, kteří zajišťují své služby ve městě Berouně. Přehled poskytovatelů je

Více

Současný stav životní fáze A: Těhotenství a narození dítěte

Současný stav životní fáze A: Těhotenství a narození dítěte Současný stav životní fáze A: Těhotenství a narození dítěte A.1 Příprava na porod -příprava na porod v rámci poradenství nabízí J. Strieglerová 4 Dúm dětí a mládeže (dále jen DDM) dříve nabízel cvičení

Více

Katalog sociálních a dalších služeb

Katalog sociálních a dalších služeb Aktualizováno k 31. 1. 2015 Účel a užití Katalogu sociálních a dalších služeb Katalog, který držíte v rukou, je jedním z výstupů komunitního plánování v Jirkově. Materiál vznikal ve spolupráci s řídící

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou Sociální služby a služby související ve městě a regionu Rychnov nad Kněžnou Obsah: str.2 1. Sociální služby obecně... 3 2. Základní a odborné sociální poradenství... 4-7 2.1 základní sociální poradenství...

Více

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ PO3 JIČÍN BŘEZEN 2014 POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Pracovní skupina č. 2 Sociální oblast a školství

Pracovní skupina č. 2 Sociální oblast a školství Pracovní skupina č. 2 Sociální oblast a školství SWOT analýza Sociální oblast a školství Silné stránky široká nabídka mimoškolních aktivit (4 body) lepší vybavení ve školách (3 body) dostatek míst ve školách

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s.

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Základní informace o organizaci Lidé a pobočky Poslání a cíle společnosti

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež,

Více

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí.

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. Katalog sociálních služeb města Doksy 2008 Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. V ážení přátelé, katalog, který právě držíte

Více

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014 Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014 rok 2014 Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska Posláním komunitního plánování je zajistit,

Více

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví telefon: fax: adresa: web: IČO: 416 571 200 416 532 130 Školní 407/2, 410 30 Lovosice www.meulovo.cz 00263991

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 Obsah: 1. Základní údaje organizace...... 3 2. Personální zajištění 4 3. Veřejný závazek.. 7 4. Poskytované úkony a úhrady za pečovatelskou

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla (Domácí řád) Poslání zařízení Posláním Domova se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. je poskytnout uživatelům, převážně seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Poskytovatel: Roska Praha Ohnivcova 16/1334 147 00 Praha 4 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Druh sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách): sociální rehabilitace Cílová

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

Město Černošice. Komunitní plán sociálních služeb města Černošice

Město Černošice. Komunitní plán sociálních služeb města Černošice Město Černošice Komunitní plán sociálních služeb města Černošice Pro plánovací období 2011-2014 Zpracoval: Miroslav Strejček --2-- Úvodní slovo místostarostky Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou

Více

MĚSTO JABLUNKOV. Průvodce. sociálními a souvisejícími. službami. pro občany města Jablunkova

MĚSTO JABLUNKOV. Průvodce. sociálními a souvisejícími. službami. pro občany města Jablunkova MĚSTO JABLUNKOV Průvodce sociálními a souvisejícími službami pro občany města Jablunkova ÚVODNÍ SLOVO OBSAH Úvodní slovo Vážení a milí spoluobčané, připravili jsme pro Vás Průvodce sociálními a souvisejícími

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. www.jabok.cz

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. www.jabok.cz Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická www.jabok.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE ADRESA: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 TELEFON: 211 222 440 (sekretariát) 211 222 404 (studijní oddělení) E-MAIL:

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 Výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti na území MČ Praha 12 pro číslo 1. 2. 3. 4. 5. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.

Více

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Listopad 2012 OBECNÉ CÍLE Cíl 1: USILOVAT O DOSTATEČNOU INFORMOVANOST.

Více

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 1 1. Úvod 1.1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Komunitní plánování

Více

Tento projekt je spoluþnancován Evropskou unií

Tento projekt je spoluþnancován Evropskou unií Tento projekt je spoluþnancován Evropskou unií Komunitní plánování sociálních služeb ve Vyškově Vyškov 2007 II. vydání Seznam použitých zkratek OSVZ...odbor sociálních věcí a zdravotnictví ZTP...zdravotně

Více

MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem

MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem ÚČEL Manuál pro vykazování indikátorů v sociálních službách byl vytvořen s cílem sjednotit

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Sociálně aktivizační služby pro

Více

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby Název žadatele: Služby obce Blatnice, příspěvková organizace Druh poskytované služby: pečovatelská služba Název a místo poskytované služby: Služby obce Blatnice, Dům s pečovatelskou službou, Blatnice pod

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sestavila: Emilie Třísková, ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. V Poděbradech 29. června 2010 Výroční zpráva za rok 2009

Více

PŘEHLED INSTITUCÍ. Obsah :

PŘEHLED INSTITUCÍ. Obsah : PŘEHLED INSTITUCÍ Obsah : 1. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností... 2 2. Školská a zdravotnická zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc...

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 0 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV POSKYTOVATELE: Společnost Podané ruce o.p.s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 59 kontaktní centra IDENTIFIKÁTOR: 5807132 NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Kontaktní centrum ve Znojmě, Horní

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb pro obce

Adresář poskytovatelů sociálních služeb pro obce Adresář poskytovatelů sociálních služeb pro obce Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo: Kolešovice 180, 270 02 Telefon, mob. tel. 313 582 287, 731 173 502 reditel@domovkolesovice.cz Internetová

Více

adra@adra.cz http://www.adra.cz pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase

adra@adra.cz http://www.adra.cz pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase ADRA, o.p.s. obecně prospěšná společnost IČ: 61388122 Klikatá 1238/90c, 158 00 Praha 5 - Jinonice Telefon: 257 090 641 adra@adra.cz o udělení http://www.adra.cz pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Analýza neprošla jazykovou korekturou ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮOKRESU

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014)

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) Obec Chrást zahájila ke dni 1.4.2003 poskytování pečovatelské služby na území obce Chrást vlastními zaměstnanci. V současné době zde pracují

Více

Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb

Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb Poskytovatel IČ Druh Výše v na "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" "Boétheia

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno IČO: 70887276 Zřizovatel: Statutární město Brno Ředitel:

Více

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Dotačního programu na rok 2016 Oblast: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ Tab. č. 01

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Dotačního programu na rok 2016 Oblast: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ Tab. č. 01 Tab. č. 1 DSZ-A-1/16 Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace Olomouc, Na Vozovce 26, PSČ 779 : 754437 Činnost Poradny pro rodinu Přerov v roce 216 DSZ-A-2/16 Sjednocená organizace nevidomých

Více

Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory. Domovinka pro seniory - denní stacionář denní stacionáře ( 46) 350 000

Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory. Domovinka pro seniory - denní stacionář denní stacionáře ( 46) 350 000 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Syllabova 1278/19 IČ 41035526 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Syllabova 1278/19 IČ 41035526 Mobilní hospic Ondrášek,

Více