Radniční list. Druhá nominace Prachatic na cenu regenerace svědčí o kvalitní péči o památky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Druhá nominace Prachatic na cenu regenerace svědčí o kvalitní péči o památky"

Transkript

1 Měsíčník Města Prachatice IV. ročník, číslo 5 (květen 2002) Starostův sloupek Tvář našeho města a celého regionu byla po staletí utvářena tradicí obchodu se solí. Přeshraniční spolupráce, která probíhala už před staletími a která sbližovala a spojovala obyvatele tohoto česko-bavorsko-rakouského regionu, představovala nejen materiální, ale i kulturní a myšlenkové obohacení těch, kdo se na ní podíleli. Cílevědomá, poctivá a vzájemně výhodná spolupráce mezi českými a německými občany, kteří zde žili ve společném regionu, je podle mého soudu historická hodnota, na niž je třeba navazovat, hovoříme-li v současné době o srůstání Evropy. Znovu rozšířené a zjitřené diskuse a úvahy o česko-německém poměru v moderních dějinách mě nutí napsat vlastní názor na tuto problematiku. Na problémy, jako byla existence první ČSR, Mnichov, okupace, odsun Němců a další, se pohledy a stanoviska diametrálně rozcházejí a různí. Nicméně historická interpretace vycházející především z ověřených faktů by měla přispívat ke shodným objektivním závěrům. Vím, že odchod německého obyvatelstva z českých zemí znamenal ekonomické a kulturní ochuzení. Všeobecná devastace českého pohraničí není však pouze výsledkem odsunu, nýbrž především důsledkem čtyřicetiletého panství stalinského totalitarismu, jemuž otevřela bránu do Evropy právě nacistická agrese. Důsledky dodnes nese celá střední Evropa. Dobré sousedské vztahy, na kterých se město Prachatice aktivně podílí pořádáním různých festivalů a sympozií, byly, jsou a budou pozitivním příkladem přeshraniční regionální spolupráce. Představují fenomén, který patří k nosným prvkům Evropské unie. Evropa je přeci od zásadních změn v roce 1989 podstatně více v pohybu, než tomu bylo kdykoliv předtím. Ing. Jan Bauer, starosta města Z OBSAHU: Město vstupuje do svazku obcí Prachaticko (str. 2) Předseda oseckého výboru Vojtěch Stuchel rád schůzuje u piva (str. 3) Pozvánky na KOLOSHOW, BIKEMARATON, TRIATLON A MOTOSPRINT (str. 4) Radnice zavedla týdenní svoz plastů (str. 5) Pohled do historie Aeroklubu Prachatice: uvažovalo se o letišti u Zdenic (str. 6) Čeká nás kulturně a společensky bohatý červen (str. 7) Změna územního plánu: Největší diskuse nad Novou ulicí a autobusovým nádražím (příloha) Delegace města před Míčovnou Pražského hradu s oceněním a zástupci časopisu Moderní obec Druhá nominace Prachatic na cenu regenerace svědčí o kvalitní péči o památky Město můžeme chápat jako historickou podobu světa lidí. Jako významný rámec, v němž a vzhledem k němuž člověk uskutečňuje svůj život a jeho smysluplné naplnění. V záplavě praktických problémů zůstává jaksi opomenuta hlubší otázka vztahu města a lidské existence. A přece všechny problémy, které se zdánlivě nedotýkají některých důležitých procesů (jako je bydlení, doprava apod.), mají hlubší rovinu a nedílně souvisejí s tím, zda dnešní podoba města člověka obohacuje, či ochuzuje o podstatné hodnoty. V poslední instanci přece jde o to, jaký celkový smysl chceme vtisknout prostředí, v němž trávíme hodiny, dny, měsíce, roky. Z tohoto pohledu kulturní smysl města spočívá v tom, že město svou vnější podobou i vnitřní organizací všech procesů formuje systém a způsob složení a vnitřního uspořádání života jeho obyvatel, interakci, v níž se člověk svým každodenním životem ocitá. Město je tak kulturním výrazem celku života určité historické epochy a určité společnosti. Je vlastně jakýmsi dokumentem, dokladem minulosti. A tak napomáhá člověku chápat celek svého života a jeho podstatné souvislosti. Umožňuje mu konfrontovat svou časově omezenou existenci s nepřetržitou kontinuitou dějin. Ztvárnění kulturního řádu v prostoru města také spoluvytváří jeho identitu a vytváří předpoklady ztotožnění člověka s jeho prostředím. Je to to, co dává člověku nejen střechu nad hlavou, v níž je trvale více, či méně přítomen, ale také pocit domova. Protože jen tam, kde k nám budovy, dláždění, místa promlouvají, tam jsme doma. Jaký je postoj člověka přítomnosti k městu jako svědectví dějin? Zájem o dochované stavební památky a jejich ochranu na bázi vlastenectví a estetičnosti byl překonán. Nezajímají nás jen jako prostředky dokumentace slavných dějinných období, ale respektujeme je jako historické kořeny, o něž se opírá život daného místa a celého národa. Nevnímáme proto jednotlivosti, ale zajímají nás i soubory jako celky, včetně krajinného kontextu. Člověk bytostně potřebuje nacházet ve městě ozvuk své existence ve všech jejích podobách. Město musí tento smysl naplňovat. Proto by se uvažování o kulturních souvislostech mělo stát součástí všech řešení, týkajících se uspořádání hmotné i funkční struktury města. Výsledky rozhodnou i o tom, v jaké podobě zanecháme města svým potomkům. Ti z ní budou i po desetiletích moci vyčíst, jak jsme se vypořádali, či naopak nevypořádali s věčně lidským úkolem obnovovat ve svém prostředí i ve svém vlastním životě smysluplný řád. Tato slova, vystihující ve filosofické rovině smysl regenerace historických měst, zazněla v projevu předsedy Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Pavla Horáka na slavnostním shromáždění k Mezinárodnímu dni památek a sídel v Jízdárně Pražského hradu 17. dubna Toto shromáždění od roku 1996 svolává ministr kultury, ministr pro místní rozvoj, předseda SHS ČMS, předseda ICOMOS ve spolupráci s kanceláří presidenta republiky a je na něm každoročně vyhlašována Cena za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace MPR a MPZ. V letošním roce byla na cenu nominována města Františkovy Lázně, Nový Jičín a Prachatice. Cenu získalo město Nový Jičín. Přesto je nominace na cenu úspěchem a svědčí o kvalitě práce odváděné na poli péče o památky tato slova zazněla v odůvodnění nominace Prachatic. Naše město vedle nominace na cenu regenerace získalo jako jediné Cenu časopisu Moderní obce za rok 2001, která byla starostovi města Ing. Bauerovi předána rovněž během slavnostního shromáždění. Vladimír Hrabák

2 květen 2002 Radniční list Ministerský škrt odsouvá termín stěhování seniorů do nového Nový domov důchodců za desítky milionů, ale bez nábytku - prázdný, bez obyvatel. Jejich plánované stěhování se totiž odsouvá na neurčito. Taková je nejbližší budoucnost díla, které vyrostlo poblíž silnice na Husineckou přehradu. V prekérní situaci se ocitl Okresní úřad Prachatice coby investor tohoto sociálního zařízení. Stavba domova důchodců má být dokončena v červenci. Termín jeho vybavení je stanovený na konec září. Jenže... V investičních prostředcích na vybavení nám chybí přes jedenáct milionů korun. Z ministerstva práce a sociálních věcí nám řekli, že nám dávají tolik a tolik, že nás škrtají ze seznamu a považují stavbu za dokončenou. S tím okres nesouhlasí, přiblížil rozpor prachatický přednosta Karel Škácha. Jak dodal, dál jedná na ministerstvu. Kdy se situace vyřeší? Kdy se senioři nastěhují do nového? To nemohu říci. Nesouhlasím s tím, abychom šidili vybavení domova. Co se týče nákladů na jedno lůžko, nepřekročili jsme ani průměr, zatímco jinde se tak dělo podstatným způsobem. Proč zrovna my bychom měli doplácet, opřel se přednosta o řeči čísel. Připustil, že causu dokončeného, ale prázdného domova důchodců může vzhledem k ukončení existence okresních úřadů nakonec převzít kraj. Na krajském úřadu o tomhle stavu vědí. Třináctý dubnový den po druhé hodině ranní přijala městská policie zprávu, že v ulici SNP v letňáku, někdo podpálil promítací plátno. Tou dobou již na místě byla hlídka Policie ČR a hasiči. Dne 13. dubna v nočních hodinách došlo k požáru v letním kině, jehož Termín pro návrhy na cenu města: do začátku července Rada města Prachatice na svém zasedání dne schválila vyhlášení termínu pro podání návrhů na udělení Ceny města Prachatice. Návrhy na osoby, kterým má být cena udělena, mohou podávat všichni občané České republiky, kteří mají trvalé bydliště na území města Prachatice. Návrhy mohou občané podávat zastupitelstvu města prostřednictvím odboru vnitřních věcí v termínu nejpozději do 3. července Cena města Prachatice se uděluje příležitostně za dlouholetou aktivitu přinášející prospěch občanům i samotnému městu Prachatice v některých důležitých oblastech života města například v oblasti společenské, kulturní, sportovní, ekonomické, ekologické, nebo technické, zvláště v letech předcházejících udělení ceny. Cenu města tvoří finanční obnos ve výši Kč, pamětní list s podpisem starosty a věcný dar do výše Kč. Zdeněk Filip Volby přinesly změny ve vedení partnerských měst V Německu se v březnu konaly komunální volby a volby na post přednosty v okrese Freyung Grafenau. Jaké změny po nich nastaly v partnerských městech Prachatic? V obou partnerských městech města Prachatice Grainetu a Waldkirchenu, stejně jako ve spřáteleném městě Freyungu, se 1. května ujali funkcí noví starostové: Freyung: dosavadního starostu Fritze Wimmera nahradil Peter Kaspar (Freiwäller), Grainet: Josefa Grabmeiera vystřídal Kaspar Vogl (SPD), Waldkirchen: Peter Jarosch (Freiwäller) uvolnil post Josefu Höpplerovi (CSU). Přednosta okresního úřadu v okrese Freyung Grafenau Alfons Urban (CSU) předal funkci Alexandru Muthmannovi (Freiwäller). (rub, vam) Město vstupuje do svazku obcí Prachaticko Zastupitelé schválili na svém zasedání vstup města Prachatice do svazku obcí Prachaticko. Obdobně je vstup schvalován i v dalších obcích (Husinec, Chroboly, Ktiš, Nebahovy, Žernovice). Následně se počítá se sepsáním smlouvy o vytvoření Dobrovolného svazku obcí Prachaticko. Uvedené obce spolu spolupracovaly již v minulosti v rámci tzv. Mikroregionu Prachaticko. Důvodem transformace na svazek obcí jsou podmínky fondů Evropské unie (konkrétně program SAPARD). Z těchto fondů nebudou moci čerpat jednotlivé obce, ale pouze obce sloučené do svazků obcí. Tuto podmínku zdůvodňuje ministerstvo pro místní rozvoj záměrem EU, aby byl rozvoj na místní úrovni koordinován podle priorit, na kterých se obce sloučené do svazků dohodnou. Podle Evropské unie jsou totiž naše obce příliš malé. K vymezení priorit slouží strategický V pátek 5.dubna se v kanceláři starosty města konala malá slavnost u příležitosti ukončení úspěšné celostátní výtvarné výstavy dětí předškolního věku, kterou pořádal s městským KISem Nadační fond Josefa a Petry Vavrouškových. Jak řekla ředitelka fondu Jana Vrtílková, byla to výstava za tři roky konání druhá nejúspěšnější v Čechách a na Moravě. Oheň zničil plátno v letním kině Cesta mráčkového dráčka byla úspěšná Pokud peníze nebudou, tak to doplatí stát příští rok, nebo kraj ze svého rozpočtu. Jiná možnost není, uvedl přednosta Škácha. Průtahy s financováním přibrzdily nejen samotné stěhování, ale také aktivity občanského sdružení Svatého Jana Nepomuka Neumanna, které chce ve stávajících prostorách domova důchodců v Neumannově ulici zřídit hospic. Sdružení mělo slíbenou dotaci z ministerstva, patrně by ji dostalo, jenže když informovalo ministerské úředníky, že domov důchodců ještě není odstěhovaný, musí znovu žádat o státní příspěvek na rok Děláme maximum, ale nevíme, jak žádost o dotaci dopadne tentokrát, podotkla sestra Sebastiana z Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Kapacita hospicu by měla být 25 až 30 pacientů. Hospic se netýká jen péče o staré lidi, ale převážně o onkologicky nemocné, kteří mají před sebou třeba už jen pár měsíců života, rodina se o ně nemůže starat, a do nemocnice je nechce dát, naznačila sestra Sebastina s tím, že hospic slouží k tomu, aby pacient měl kolem sebe příjemné prostředí a mohl tam s ním pobýt i někdo z rodiny. S ohledem na situaci ve státní kase je jasné, že se prachatický hospic bez pomoci sponzorů neobejde. Václav Malina majitelem je Město Prachatice. Při požáru zcela shořelo promítací plátno, byly poškozeny dřevěné prvky a reproduktory. Výše škody se odhaduje zhruba na 200 tisíc korun. Příčina požáru je v šetření, uvedla v oficiálním vyjádření vedoucí odboru SVH Bc. Ivana Jeřábková. (vam) plán, který pro náš mikroregion vypracoval odbor stavebně-správní, architektury a životního prostředí na konci minulého roku. Pro letošní rok si svazek obcí stanovil jako prioritu úpravu povrchů cyklostezek. Žádá ze strukturálního fondu SAPARD dotaci ve výši více než 20 milionů korun. Většina z cyklostezek byla v minulých letech označena směrovkami, ale jejich povrch není ideální, a proto bude upraven. Na území města Prachatice by se z těchto dotací měla financovat stavba cyklotrasy vedoucí od Perlovické zatáčky k Libínskému Sedlu. To je úsek, kde dnes musí cyklisté jet po silnici Prachatice Volary a vzhledem k šíři vozovky i charakteru dopravy hrozí nebezpečí úrazu. Nová trasa půjde mimo silnici. Další opravovanou trasou by měla být trasa z Ostrova do Městské Lhotky a dále směrem na Dubovice. (vh) Celý výtěžek je vždy určen na pomoc sociálně slabým i jinak handicapovaným dětem. V Prachaticích se finanční suma vyšplhala na korun. Z rukou ing. Jana Bauera a paní Vrtílkové částku převzala vedoucí Azylového domu sv. Dominika Savia pro matku a dítě Pavla Rešlová. Poděkování patří všem, kterým osud těchto dětí nebyl lhostejný. (ava) Skřivánek si píská pro zdraví a pro radost sobě i druhým Sobota 6. dubna 2002 se stala dnem, kdy si někteří žáci kroužku Přípravného zpěvu z II. a III. tříd ze ZŠ Vodňanská jeli vyzkoušet své umění do Českých Budějovic. Semifinále celostátní soutěže ve hře na zobcovou flétnu bylo v pořadí již šesté. Náš soubor Skřivánek zde získal právě šesté místo. Jak příhodné být v šestém ročníku šestí! Hráli jsme v krásném prostředí zaplněného sálu ZUŠ v Jeremiášově ulici, jak nejlépe jsme dokázali. Pískání pro zdraví pro nás znamená pískání pro radost naši i našeho okolí, zhodnotila vystoupení za celý soubor paní učitelka Alena Bísková. (red) strana druhá

3 Přetavený Gottwald připomíná lidickou tragédii Kladno a Lidice se staly místy dubnového setkání Kruhu přátel česko-německého porozumění. O prvním dubnovém víkendu se sešli zástupci těchto kruhů na společném jednání v Kladně. Nechyběli zde ani členové Prachatické sekce Kruhu přátel, která po nedávném nečekaném odchodu svého předsedy ing. Vratislava Francla pokračuje v započaté práci. Členové Kruhů přátel česko-německého porozumění z obou stran hranic zasadili v Lidicích dub a na místě tragédie odhalili pamětní desku s nápisem Na podporu česko-německého usmíření v roce šedesátého výročí lidické tragédie věnuje Kruh přátel česko-německého porozumění. Pietnímu okamžiku byli přítomni i zástupci Ministerstva zahraničí České republiky, dále místostarosta obce Lidice a ředitel Lidického muzea obětí nacismu. Ne náhodou provedla všechny přítomné památníkem paní Šupíková, která byla za okupace jedním z devíti lidických dětí, jež byly dány do převýchovy. Přežila všechno, ale bohužel, dalších 82 dětí, které zahynuly v roce 1942 v plynové komoře, takové štěstí nemělo. Před dvěma roky byl definitivně dokončen a v Lidicích odhalen dojímavý pomník akademické sochařky Uchytilové-Kučerové. Pomník (na snímku) tvoří dvaaosmdesát dětských postaviček ulitých z bronzu, které lidickou tragédii připomínají. Pro nás nebylo bez zajímavosti, že několik postav je zhotoveno z bronzu pocházejícího z Prachatic, totiž z odstraněné sochy Klementa Gottwalda. Být přítomen takovému setkávání lidí z obou stran hranice, vidět na vlastní oči, co přinesla lidická tragédie, vede člověka k hlubokému zamyšlení. Zamyšlení především nad tím, jak potřebné je upevňovat vztahy obou našich národů tak, aby se tato ani jiné tragédie již nikdy neopakovaly. Za Kruh přátel česko německého porozumění v Prachaticích Jana Vítková, foto Ernesto Resch PŘEDSTAVUJEME: Předseda oseckého výboru rád schůzuje u piva Vojtěch Stuchel předseda osadního výboru Oseky Datum narození: v Milešici (samota pod Boubínem) Rodinný stav: ženatý, manželka Marie Děti: synové Miroslav (narozen 1967) a Vojtěch (narozen 1970) Vzdělání: Základní škola v Lažišti a Záblatí. Pochází z velmi početné rodiny ze 17 dětí. Poté, co otec zemřel, pracoval pět let v lese, aby se rodina uživila. Teprve pak se vyučil spojovým mechanikem v Rožmberku. Dosavadní kariéra: V roce 1961 nastoupil k Okresní správě spojů Prachatice. Zpočátku zde pracoval jako dělník, později vedoucí montáží a náměstek pro stavební montážní činnost. Stejné firmě, která měnila názvy a nyní se jmenuje Český Telecom, zůstal věrný 37 let až do odchodu do důchodu v roce Koníčky: rodina a vnoučata, procházky po lese, hodně se věnuje práci v osadním výboru Zkušenosti z veřejného života získáváte od roku Mimo jiné jste za minulého režimu čtyři volební období působil v radě Městského národního výboru Prachatice, po sametové revoluci jste tři roky zastával post starosty obce Oseky. Jak se vám v nových podmínkách spolupracuje s mladým vedením prachatické radnice starosta Bauer i místostarosta Zeman by mohli být vašimi syny? Popravdě řečeno s nimi moc často do styku nepřijdu. Nezbytné záležitosti projednávám na příslušných odborech. Pokud něco potřebujeme přímo od lidí z vedení radnice, vycházejí nám vstříc. V rámci finančních možností samozřejmě. Na co potřebujete peníze letos? Chceme opravit hasičárnu, položit asfaltový povrch na basketbalovém hřišti, doopravit kapličku v Kahově, vyasfaltovat komunikace, na kterých jsme prováděli rozvody vody a elektřiny, a taky dodělat chodník v Osekách a odvedení povrchové vody v Osekách v délce zhruba 110 metrů. V roce 1972 jsme vybudovali víceúčelovou požární nádrž, která by si po třiceti letech fungování zasloužila generálku. Záleží na finančních prostředcích, které uvolní Město Prachatice. Zatím to vypadá slibně. Zdá se, že prachatická radnice vám vycházela vstříc za starých časů i nyní Jsem rád, že spolupráce pokračuje. Z minulosti si nejvíc cením toho, že z bývalé české školy vznikl obchod, bytová jednotka a pohostinství s parkovištěm. Rovněž jsme položili části kabelu pro veřejné osvětlení v Osekách, Podolí i Kahově a hromadu metrů kanalizace, vybudovali chodníky, pěkné hřiště a zmíněnou víceúčelovou požární nádrž. Souhlasíte s tím, že pokud není v obci hospoda, život na vsi skomírá? Stoprocentně. Nebýt hospody v Podolí, bylo by to špatný. Lidi by se tolik nescházeli, neměli by si kde popovídat. Takhle si mají kde vyměnit názory, pravda mnohdy drobet bouřlivěji, ale to patří k věci. Proberou i politickou situaci, fotbal a všechno možný. Kromě toho řeknou, co by potřebovali. V hospodě při pivě se odbývají ty nejlepší schůze. Navíc máme už od roku 1984 šikovnýho šenkýře Honzu Slavíka. Do diskusí se nemíchá, jako zkušený diplomat jim nechává volný průběh, i kdybychom u něj seděli do rána, což se nám občas povede. Atmosféru pohostinství v Podolí ostatně znají u někteří Prachatičtí, kteří tady občas zorganizují nějakou oslavu. Společenský život se určitě neodbývá jenom u hospodského stolu? Rozhodně se nenudíme. Máme velice dobrý hasičský sbor, hodně omlazený. Pod hlavičkou Osek se zúčastňuje hasičských soutěží a vede si kroniku. Mladí sportovci i ta starší generace využívá sportovní hřiště. Především omladina se schází na bývalém obecním úřadě, kde si mohou zahrát ping pong. Pokud jde o tradice, k nim patří josefské a pouťové zábavy, stavění májky. Velikonoční čas letos připomnělo kolem pětadvaceti řehtáčů od čtyřletýho až po čtrnáctiletý. Kahov, Podolí a Oseky mají dohromady přibližně 110 obyvatel. Panuje mezi nimi rivalita? Myslím, že ne. Všude byli pracovití lidé, kteří po sobotách a nedělích dokázali mnohé vybudovat svépomocí. Brigádnicky udělali, co bylo pro obec třeba. Ta pracovitá generace už trochu zestárla. Po revoluci 1989 se už taková aktivita od občanů nevyžaduje, ale když za lidmi přijdeme, že je třeba něco udělat, udělají to. Požárníci v Osekách vyčistili třeba okolí rezervoáru. Zdejší lidé udržují pořádek kolem hřiště, ve všech vesnicích si sami uklízejí náves, hledí si zeleně, pořádku kolem baráků i fasád. Nejvíc se staví v Kahově, kde vyrostlo šest nových domků. Co další zájemci o výstavbu rodinného bydlení? Jsem pochopitelně rád, že se mladí lidé vracejí zpátky. Další zájemci i z Prachatic se hlásí o parcely a chtěli by stavět, ale nikdo zatím nemá zájem vhodné pozemky prodávat. Když se procházíte po lesích, vnímáte, že by nový systém placení poplatků za odpady omezil výskyt černých skládek? Nechci to zakřiknout, ale zdá se, že po zavedení paušálních poplatků za odpad na osobu, se výskyt nepovolených skládek trošku omezil. Ani už není vidět tolik odpadků kolem cest. Po zániku Obecního úřadu Oseky spadají vámi spravované osady pod Město Prachatice. Jak je to s tendencemi k osamostatnění? To v žádném případě. Coby obecní úřad jsme měli velké problémy s finančními prostředky. Není tady žádný podnikatel či firma, od kterých by do obecního rozpočtu plynuly větší daně. Náš rozpočet činil ročně kolem 20 tisíc korun. Co za takovou částku pořídíte? Z nich jsme sotva pokryli náklady na veřejné osvětlení. Pod křídly Prachatic je nám opravdu líp. Vyptával se Václav Malina strana třetí květen 2002

4 Májové dny jsou tady a vy možná přemýšlíte, jak strávit svátky, které nás hned z počátku května čekají. Nabízíme vám příležitost, jak se dobře pobavit a pro vaše děti i možnost prohnat po zimě kolo nebo koloběžku při prvních závodech, vyhrát pěknou keramickou medaili či jinou cenu a dosyta se vyřádit na čerstvém vzduchu. Tou příležitostí je sedmý ročník KOLOSHOW a první ročník PRACHATICKÉHO BIKEMARATONU, které se konají 8. května. Zároveň bude slavnostně zahájena hlavní turistická sezona v Prachaticích a na Šumavě Velké náměstí: O hudební zahájení se postará Beltina z prachatické Základní umělecké školy. Soubor složený z mladých muzikantů hraje převážně svižný irský folklór. Následovat bude křest nových propagačních materiálů pro turisty a další návštěvníky našeho města, které vydala prachatická radnice. Bude mezi nimi například i orientační mapa cyklotras regionu Prachatice. Poté se na scéně znovu objeví rekordní kšiltovky, totiž pokus o překonání dosavadního rekordu v počtu osob s čepicemi se štítkem na hlavně na jednom místě. Má hodnotu 202 čepic a my, Prachatičané, jsme zapsáni jako čeští rekordmani v Guinessově knize rekordů. Dohlížet na náš nový pokus budou komisaři z pelhřimovské agentury Dobrý den. Takže kšiltovky sebou! v 9.30 hod. slavnostně odstartuje z Velkého náměstí Prachatický maraton 1. závod šestidílné ANLEN jihočeské MTB maraton série. K pelotonu závodníků na nablýskaných kolech se mohou přidat i zájemci z řad příchozích. Pojede se pomalu, skoro krokem, před stadión TJ Tatran. květen 2002 Radniční list Středa, 8. května: KOLOSHOW A BIKEMARATON ZAČÍNÁME NA VELKÉM NÁMĚSTÍ, POKRAČUJEME PŘED TATRANEM Dětský triatlon po roce opět prověří malé závodníky Sportovní zařízení města Prachatice Plavecká škola je pořadatelem IX. ročníku dětského triatlonu. Koná se 19. května 2002 ve sportovním areálu Tatran. Kategorie plavání kolo běh předškolní děti 25 m 500 m 100 m 1. třída 25 m m 200 m 2. třída 50 m m 300 m 3. třída 100 m m 400 m 4. třída 200 m m 500 m Předškolní děti a děti 1. a 2. tříd mohou používat při plavání nadlehčovací pomůcky, které si mohou bezplatně vypůjčit! Podmínky startu : zaplacení poplatku ve výši 20 Kč řádné sportovní vybavení (dobrý technický stav kola, cyklistická přilba je povinná) za dobrý zdravotní stav odpovídá zákonný zástupce dítěte start je na vlastní nebezpečí Časový plán triatlonu: start plavání v 9.00 hodin mezi plaváním a jízdou na kole je povinná přestávka po jízdě na kole následuje ihned běh celkový časový plán bude upřesněn podle počtu startujících Přihlášky při prezenci dne od 8.00 do 8.45 hodin. Informace u cvičitelek plavecké školy, tel. 0338/ Plavecký bazén změní provozní dobu Od začátku prázdnin bude krytý plavecký bazén v Prachaticích otevřen i v neděli. Provozní doba červenec a srpen pondělí až pátek hodin sobota a neděle hodin Provozní doba od 1. září 2002 pondělí až pátek hodin sobota a neděle hodin Rozšíření víkendové provozní doby je hlavně nabídkou pro rodiny s dětmi, které budou i cenově zvýhodněny. Podrobnosti v příštích číslech Radničního listu před Tatranem: Ostrý start PRACHATICKÉHO BIKEMARATONU. Závodníci se vydají do terénu na trasu buď 45 kilometrů nebo 90 km dlouhou. V cíli před Tatranem se první bikeři začnou objevovat nejdříve po dvanácté hodině. Závodníci odjedou a vypukne KOLOSHOW, jako slavnost všeho, co má kola! Jejím jádrem budou cyklistické závody dětí a mládeže. Do programu Koloshow se letos vracejí také závody na minikoloběžkách. Podle věku závodníci na koloběžkách absolvují trať buď na 400 nebo 800 metrů. Samostatně se pak pojedou závody zdravotně postižených. I letos si na své přijdou vyznavači cyklistických atrakcí. O tu by se měla postarat především cyklistická akrobatická exhibice Michala Červenky, který se návštěvníkům Koloshow představí hned dvakrát. Chybět nebude ani hudební osvěžení po celou dobu vám budou hrát mladí hudebníci z velkého mládežnického dechového orchestru prachatické Základní umělecké školy. Klasické občerstvení pak bude rovněž na místě. TĚŠTE SE A SLEDUJTE ZVLÁŠTNÍ PLAKÁTY! Pořadatelem Koloshow a doprovodních akcí je Město Prachatice, hlavním organizátorem pak Kulturní a informační služby města a jejich Infocentrum. Právě tam se na tel./fax čísle 0338/ nebo e mailové adrese info.cz můžete zeptat na cokoliv, co vás zajímá. Informace o trati a dalších podmínkách Bikemaratonu a Koloshow poskytnou: Tomáš Novák mobil: 0603/ , e mail: Petr Müller mobil: 0602/ Mgr. Z. Přibyl a J. Vítková, Infocentrum Prachatice Časový program Motosprintu 2002 Bike s Bar Prachatice, Auto Donda Prachatice a klub Prachatických motorkářů pořádají na rovném úseku silnice u obce Žernovice motocyklový závod ve sprintu na 1/4 anglické míle (402,33 m). Program: hodin prezentace závodníků hodin rozprava s jezdci hodin měřený trénink hodin přestávka hodin finále hodin vyhlášení výsledků Kategorie: 1. Silniční motocykly s obsahem válců do 600 ccm 2. Silniční motocykly s obsahem válců do 750 ccm 3. Silniční motocykly s obsahem válců nad 750 ccm 4. Enduro 5. Chopper Přestávku vyplní řada zajímavých atrakcí, mimo jiné i vystoupení motocyklového kaskadéra Pavla Hanzlíka. Žáci malovali téma drogy, a také maskota V březnu se uskutečnila na prachatickém okrese výtvarná soutěž Co je to droga. Soutěž připravilo okresní ředitelství Policie ČR ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou Prachatice. Téma Drogy je velmi aktuální, ostře sledované a kritizované. Protože ani našemu městu se drogy nevyhnuly, rozhodli jsme se dát možnost vyjádřit se jakoukoliv výtvarnou technikou těm, kteří vstupují do života dospělých, žákům 8. a 9. tříd základních škol. Do soutěže zaslalo práce na 80 mladých tvůrců. Mnozí z nich mezi drogy zařadili i alkohol a tabákové výrobky. Vybrat pouze tři nejlepší nebylo možné. Rozhodli jsme se, že soutěž rozdělíme na kategorie. Vyhodnotili jsme zvlášť 8. a 9. třídy a samostatně kolektivní práce, uvedla prachatická policejní mluvčí Dagmar Mrázová s tím, že se v soutěži hráli prim zástupci Prachatic. V kolektivních pracích byli oceněni za 3. místo žáci 8. B ZŠ Zlatá stezka L. Šjenová a P. Hodinová. První místo získal kolektiv 8. A ZŠ Zlatá stezka v Prachaticích ve složení M. Jurečková a L. Křišťanová. V kategorii 8. tříd si 1. cenu odnesla žákyně 8. A ze ZŠ Zlatá stezka D. Koubová. V kategorii 9. tříd druhé místo obsadil J. Rosa a první D. Matějková (oba ZŠ Vodňanská). Originální ztvárněním nás upoutala práce jednoho z žáků ZŠ Zlatá stezka. Proto jsme se rozhodli vyhlásit ještě absolutního vítěze, kterým se stal P. Horský z 8. A ZŠ Zlatá stezka Prachatice, oznámila policejní mluvčí. Policie vyhlásila také výtvarnou soutěž Jak si přestavuješ policejního maskota. Na Prachaticku měla skutečně velký ohlas. Do konce března zaslalo své práce 120 dětí z celého okresu. Některé nápady byly vskutku originální. Od typicky policejního psa Rexe se děti přenesly přes páva, veverku, rybu či pokémona až ke znakům, které ztvárnily např. dvě spojené tomfy nebo policejní pouta, přiblížila D. Mrázová. (vam) strana čtvrtá

5 Slavného koně najdete v muzeu i na internetu Prachatické muzeum otevřelo novou stálou expozici Prachaticko ve středověku. Expozice je umístěna v části nové budovy muzea, kde byl při výstavbě této budovy objeven kamenný kanál středověký vodovod. Ten je zachován a je možné si jej prohlédnout přes skla umístěná v podlaze místnosti. V expozici jsou kromě jiného presentovány výsledky archeologických výz-kumů provedené v době rekonstrukce Velkého náměstí. Část výstavy je možno shlédnout na internetu na adrese /archeologie/, která vznikla ve spolupráci Prachatického muzea, města Prachatice a firmy Tribase Newtwork s. r. o. na Informačním serveru Text a foto ing. Vladimír Hrabák Uprostřed expozice se nachází slavný kůň soumar nalezený na prachatickém náměstí. Letošní Slavnosti Zlaté stezky pomalu klepou na dveře Přípravy Slavností solné Zlaté stezky jsou v plném proudu, a proto již s měsíčním předstihem přinášíme základní informace, co návštěvníky bude čekat a z čeho si mohou vybírat. V první řadě je důležitý datum konání, které se již ustálilo na posledním červnovém víkendu, tudíž letos 28. a 29. června Po dobrých zkušenostech z loňského ročníku budou opět zachována kulturně-společenská pracoviště, to znamená: hlavní pódium na Velkém náměstí, pódium na Kostelním náměstí, přední i zadní část v areálu Na Parkáně, Štěpánčin park Pivovarská zahrada, letní kino a sportovní areál města. Jedna novinka se ale objeví, a to prodloužení sobotní zábavy až do půlnoci. Ti, kdo se budou chtít ještě veselit, se mohou sejít na Velkém náměstí při dobré muzice, zpěvu a tanci, aby si užili půlnočního rozloučení s 12. ročníkem našich Slavností. A ještě dvě informace. Návštěvníci, kteří přijdou na Slavnosti v kostýmu, mají samozřejmě vstup zdarma za podmínky, že se zúčastní pátečního nočního a sobotního ranního průvodu. Druhá informace je o vstupenkách. Tak jako v loňském roce i letos bude v infocentru zajištěn předprodej vstupenek, konkrétně v době od 3. do 21. června za snížené vstupné. Podrobný program slavností najdete v příloze červnového Radničního listu, popřípadě bude k dispozici v městském divadle, v infocentru či v galerii Dolní brána. (ava) Uzavřená sportovní hala dostane nový povrch Od 1. května je uzavřena sportovní hala v areálu Tatranu z důvodu rekonstrukce podlahy, obložení a montáže lezecké stěny. Původní palubovou podlahu nahradí umělý povrch LOBADUR. Plánovaná doba uzavírky je do konce srpna Investorem je Město Prachatice. (mih) Do tanečních se hlaste nejlépe v páru Kulturní a informační služby města Prachatice přijímají přihlášky do kurzu společenského tance a výchovy Podzim 02 v kanceláři městského divadla od 1. května do 31. srpna Přihlašuje se v páru, chlapci mohou i jednotlivě. Děvčata bez partnera budou přijata až podle počtu jednotlivě přihlášených chlapců. Zápisné a kurzovné se platí hotově při odevzdání vyplněné přihlášky. Bližší informace Hana Tesařová, tel (kis) Město zavedlo ponovu týdenní svoz plastů Plastové obaly, zejména PET lahve, v posledních letech téměř zcela převažují na jinými druhy obalů. Naštěstí mnoho z nich končí díky třídění odpadu v kontejnerech na plast. Množství vytříděného odpadu se v Prachaticích každoročně zvyšuje a do třídění se zapojuje stále více domácností. Městský úřad Prachatice zaznamenával stále častější připomínky a stížnosti občanů na nedostatečnou kapacitu nádob na tříděný plast a na nepořádek, který v důsledku toho kolem nádob vzniká. Zejména v sídlištích nelze z prostorových důvodů navýšit počet kontejnerů. Proto byl od poloviny dubna zaveden týdenní svoz plastových odpadů. Plastový odpad bude svážen společně s odpadem z města Volyně, takže auto bude dostatečně vytíženo. Využívání nádob na tříděný odpad budeme i nadále sledovat a v lokalitách s přetrvávajícími problémy s nedostatečnou kapacitou budeme hledat v blízkém okolí místo pro zřízení dalšího sběrného místa. Marie Peřinková Vítěz jubilejní přehlídky Štít potvrdil svoji kvalitu Tři divadelní březnové týdny jubilejního ročníku Štít města Prachatic byly jak z pohledu pořadatelů tak i podle diváckých ohlasů opravdu svátkem amatérského divadla. Připomeňme si, že se na prknech městského divadla představily divadelní soubory ŠOS Prachatice, Velmi amatérské divadlo V. A. D. Kladno, PIKI Volyně, Tyl Rakovník a DUTAM Prachatice. Po slavnostním vyhlášení výsledků a předání cen celou přehlídku ukončili herci z D 111 z Českých Budějovic s Gogolovou hrou Hráči. A jak odborná porota rozhodla? Kdo je držitelem třicátého Štítu? Cena mladého talentu patří Janě Zemanové za roli Fatimy v Alchymistovi z místního Dutamu. Porota ocenila kulturu mluvy a velmi střídmou, působivou kulturu jevištního pohybu. Také vnitřní divadelní cítění dalo divákům možnost prožívat její lásku i zármutek velmi čistými divadelními prostředky, které herečka použila a její Fatima byla lidsky nejpůsobivější postavou hry. Druhá, a to mimořádná cena byla udělena Milanu Adamcovi za působivou scénickou hudbu k inscenaci Alchymisty, která ctí žánr, styl i příběh dramatizovaného textu a pokorně slouží celku. Přitom si uchovává svoji jedinečnost, originalitu a svébytnost, čímž jednoznačně potvrzuje svoji kvalitu. Za výtvarné ztvárnění inscenace udělila porota cenu Vladislavě Marii Zítové a Jiřině Dobřanské za invenční návrhy kostýmů pro hru Alchymista. Kostýmy spolu s líčením herců a výběrem rekvizit citlivě podpořily režisérčinu osobitou poetiku a pomáhaly v hledání Osobního příběhu inscenace i Osobního příběhu celého souboru. Ceny za ženský i mužský herecký výkon odjely do DS Tyl Rakovník. První k herečce Evě Kodešové za postavu Madlenky, kterou sehrála s přirozeným ženským půvabem. Ukázala, že je správné děvče do deště se srdcem na pravém místě. Během hry se jí podařilo naladit obecenstvo na láskyplnou strunu, které si spolu s ní přálo, aby všechno dobře dopadlo. Druhá cena k Ladislavu Zelenkovi za roli Nožejčka ve stejné hra Tvrdohlavá žena. Porota ocenila, že i když na malé ploše, ale herecky velmi zkušeně roztomilou komikou dosáhl úspěšného happyendu hry. Jeho zásluhou nebyl závěr hry sentimentálním objetím tří dvojic, ale jiskřivou nabídkou, že s ženskými draky a mužskými tvrdohlavci nebývá život vždycky jenom peříčko. Hlavní cenu Štít města Prachatic si také odvezli herci z Rakovníka. Porota na vítězném představení ocenila zdařilou úpravu textu, poučenou režii a práci se všemi složkami inscenace, tj. citlivé vedení herců, stylová čistota výpravy, kostýmů, svícení i hudby a jejich vzájemné fungování. Všechny tyto složky pracovaly výhradně pro příběh. Finále hry nebylo koncipováno ani moralistně ani sladkobolně, ale vycházelo z reálných životních vztahů. A právě proto docházelo k onomu příjemnému jiskření mezi jevištěm a hledištěm. Na závěr se ještě sluší připomenout, že diváckou cenu za nejúspěšnější pohádku VI. Štítku si odnesli herci místního ŠOSu, kterým patří i poděkování za organizační spolupráci celé přehlídky, tak jako i všem finančním partnerům a v neposlední řadě i vděčným divákům, bez jejichž potlesku by přehlídka neměla tak krásnou atmosféru jakou po třicáté opravdu měla. Alena Vandlíčková, ředitelka KIS strana pátá květen 2002

6 Pohled do historie Aeroklubu Prachatice: uvažovalo se o letišti u Zdenic V únoru 2002 uplynulo 50 let od založení Aeroklubu Prachatice. Byl založen jako základní organizace DOSLETU při národním podniku Jitona v Prachaticích. Ustavující schůze se konala Od samého začátku měl aeroklub 25 členů v modelářském oddělení a 20 členů v oddělení plachtařském. Již v roce 1951 skupina leteckých nadšenců připravovala podmínky k jeho založení. Jako první místo pro vybudování letiště v blízkosti Prachatic bylo zvažováno prostranství u Zdenic. Z plachtařského hlediska bylo svou polohou velmi výhodné, vysoko nad městem, avšak nebylo reálné shromáždit tolik finančních prostředků, kolik by si vyžádaly náročné terénní úpravy. Nakonec byl vybrán terén poblíž obce Strunkovice nad Blanicí. Letištní plocha se pak v průběhu let několikrát upravovala a zvětšovala, aby vyhověla podmínkám leteckého provozu. Letiště ve Strunkovicích bylo a je převážně plachtařské. Před plachtaři využívali plochy vojenští piloti práškaři. Perspektivně se proto zvažovalo, že letiště bude sloužit také jako základna pro letecké hnojení a ošetřování zemědělských kultur. I proto byl později v blízkosti letiště vybudován sklad hnojiv ve správě ACHP Strunkovice nad Blanicí. Slavnostní otevření letiště se konalo v den strunkovické pouti Byl uspořádán velký letecký den, na němž startovaly mimo kluzáky z domácího letiště i letouny z jiných aeroklubů. Ze známých osobností vystoupil se svou leteckou akrobacií štábní kapitán J. Kamarýt na C 104. Tento velitel cvičné letky vojenského útvaru z Plané u Českých Budějovic prováděl ve svých 57 letech všechny figury letecké akrobacie. Kromě něho startovali další piloti motorových letadel a konaly se také výsadky parašutistů. Letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí byl pro obyvatele okolí velikou a vzácnou podívanou, proto se na letiště sešlo a sjelo minimálně platících diváků. Počátky bezmotorového létání se datují do června 1952, kdy byl přivezen první kluzák Z 23 OK 5180 HONZA. Jako první instruktor bezmotorového létání působil Ing. Miroslav Trčka. Kluzáky se startovaly pomocí gumového lana do výšky asi půl metru. Nešlo ještě o létání v dnešním slova smyslu. Na kluzácích se nacvičovalo balancování, smyky po zemi, skoky apod. Také se hodně pracovalo a chodilo. (Podle starého zápisníku připadlo v té době na 1 vteřinu letu plných 24 brigádnických hodin.) O tom, že i na malém letišti mají piloti možnost zvyšovat si kvalifikaci, svědčí např. statistické údaje o počtu držitelů plachtařských odznaků FAI z řad členů Aeroklubu Prachatice: 20 pilotů stříbrné C, 3 piloti zlaté C a 1 pilot zlaté C se třemi diamanty. Podle materiálů rady AK připravila Ludmila Fiedlerová Létání pomáhá překlenout rizikový věk dospívajících dětí Od konce minulého roku se schází skupina leteckých nadšenců, zakládajících členů Aeroklubu Prachatice, aby připomněli, že před půl stoletím začal provoz na letišti ve Strunkovicích nad Blanicí. Protože mám tu čest s nimi spolupracovat, dostaly se mi do rukou četné historické materiály a zároveň jsem vyslechla desítky zajímavých leteckých příběhů. Ale co je hlavní: při pročítání starých seznamů mi před očima defilují jména našich bývalých žáků a vybavují se mi obrazy mladých, ba přímo dětských obličejů. Všichni dnes již dospělí mají jedno společné. Bez velkých problémů se přenesli přes léta dospívání a vyrostli z nich báječní lidé, kteří cílevědomě a bez výraznější publicity rozvíjejí svou činnost v leteckých sportech nebo v parašutismu. Kromě vlastního sportování se naučili pracovat, unést odpovědnost, zvyšovat svou kvalifikaci, vytrvat. Co víc si mohli jejich rodiče přát? Letecké sporty se nemohou stát sporty masovými. Jejich technická a fyzická náročnost i potřeba rychlého a správného rozhodování z nich dělá sporty výběrové. Avšak kdo jednou sám vzlétl mezi mraky, obvykle zůstal po celý život nadšeným zastáncem létání, sportu, jemuž se může jen málo jiných vyrovnat. Takže milí rodiče dospívajících dětí, buďte rádi, když vaše dítě vyřkne: Budu chodit na letiště. Ludmila Fiedlerová Budky od šikulů už visí v okolí města Tradiční soutěž o nej ptačí budku uspořádalo letos opět Centrum ekologické výchovy Dřípatka. Dvě desítky ptačích příbytků posuzoval na slovo vzatý odborník Bohuslav Nauš (na snímku s Helenou Klimešovou). Autoři nejzdařilejších výtvorů získali ocenění, a co je hlavní, ptačí budky již visí v okolí města. Další nahradily vysloužilé budky ve školní přírodní rezervaci. Jedná se o každoroční soutěž. Jsme rádi, že se do ní opět zapojili také žáci zvláštní školy. Budky vznikly v rámci školních dílen, jiné doma za pomoci rodičů, příbuzných nebo známých. Problémem totiž je shánění vhodného materiálu. Dřevotříska není zrovna ideální, pravila H. Klimešová. Důležité je, aby se budky nechaly čistit, poznamenal B. Nauš. (vam) květen 2002 Regenerace 2002: Hradby čeká další etapa rekonstrukce Město Prachatice v letošním roce bude v rámci regenerace městské památkové rezervace (MPR) provádět tři významné akce: restaurování fasády Staré radnice, restaurování fasády Husova domu a rekonstrukci další etapy hradeb. Znamená to, že Stará radnice i Husův dům budou v průběhu letošní sezony zahaleny lešením jedná se o nezbytnou nutnost z hlediska technologického. Restaurátorské práce nelze samozřejmě dělat v zimním období. Stará radnice bude podle smlouvy dokončena nejpozději 2. září 2002 a Husův dům 31. října Další etapu opravy hradeb bude provádět firma Václav Jiroušek stavební práce, která vyhrála výběrové řízení. Opravovat se bude úsek v místě parčíku za Policií ČR od místa, kde se hradba napojuje na ohradní zeď z Klášterní zahrady až k domu čp Spolu s opravou hradeb bude provedeno statické zajištění tzv. dělostřelecké bašty za čp Zastřešení bašty je v havarijním stavu a bude provedeno nově. Nová střecha bašty nebude zvenka patrná dešťová voda bude svedena do středu bašty mírně sklonitou střechou a odvedena okapem mimo baštu. Důvodem pro toto řešení, jsou především současné památkářské zásady, podle nichž je nevhodné na baštu posazovat jakékoliv novotvary původní vzhled zastřešení bašty totiž nejsme schopni přesně doložit. Zároveň s obnovou hradební zdi dojde k zamezení přístupu do sklepa vyhloubeného dodatečně (poté, co hradby ztratily svoji obrannou funkci) a jež se nachází asi uprostřed parku. Zároveň bude v šířce zhruba 50 cm odstraněn asfaltový chodník, který dnes doléhá až ke zdi a způsobuje nadměrné vnikání vlhkosti do hradeb. Jeho odstraněním se bude moci vlhkost přirozeně odpařovat do ovzduší. Součástí rekonstrukce hradeb je rovněž archeologický průzkum podél opravované části, který zajišťuje firma ARCHEOS s. r. o. zastoupená prachatickým občanem PhDr. Jaromírem Benešem. Část archeologického průzkumu hradí město, o další část financí požádala firma ARCHEOS z fondu Ministerstva kultury ČR. Náklady na stavební část rekonstrukce hradeb představují 945 tisíc korun, náklady na archeologický výzkum hrazený městem dalších 46,6 tisíce korun. Součástí akce je i majetkoprávní vypořádání města s vlastníky nemovitostí (pozemků) uvnitř hradeb. Hradby v 16. století jednoznačně postavilo město a z pozdějších dob jsou dochované účty, které město vynakládalo na jejich opravu. Poté, co hradby ztratily svůj obranný význam, se z hradeb po funkční stránce stala v podstatě opěrná zeď pro přilehlé zahrady, a proto byly pozemky pod hradbami majetkově přiřazeny k po-zemkům zahradám nacházejícím se uvnitř hradeb. Tím se stalo, že část pozemků pod hradbami není ve vlastnictví města. Aby město předešlo majetkoprávním sporům v budoucnosti, dohodlo se se soukromými vlastníky pozemků pod hradbami o odkoupení za symbolickou cenu (či v jednom případě na darování pozemku) a za závazek, že město hradby opraví a bude udržovat v řádném technickém stavu. Obdobně chceme postupovat i v ostatních případech. Termín dokončení rekonstrukce hradeb je 31. srpna Ing.Vladimír Hrabák strana šestá

7 Jubilea v květnu 75 let a více Nachlingerová Marie Koubová Zdeňka Wimberský Robert Merková Antonie Štarmanová Zdena Chlumecký Jan Pěsta Jan Hejmová Věra Sidor Jan Rothbauer Stanislav Marousek Jiří Kadlecová Dagmar Hopfinger František Hřebíková Ludmila Fišerová Vlasta Bušková Vlasta Kůsová Marie Děti narozené od do Hlouška Petr Pohanová Kristýna Stojka Kevin Kubincová Nikola Ferus Matyáš Součková Zlatuše Veber Josef Kunešová Vlasta Sochová Miroslava Špatná Emilie Kázecká Věra Motlová Jarmila Bernasová Anna Matoušková Annelies Hřebečková Anna Polák Adolf Kůs Adolf Jileček Jindřich Toman Vilém Záhorka Jan Harantová Jana Staňková Veronika Nachlingerová Eliška Výzva seniorům v osadách Staré Prachatice, Oseky, Libínské Sedlo Vážení senioři, už druhým rokem poskytuje seniorům a tělesně postiženým občanům Prachatic služby Středisko sociální pomoci a služeb místní organizace Svazu důchodců ČR. Jednotlivé činnosti střediska jsou stále více využívány obyvateli města. Jsou poskytovány buď zdarma, nebo za minimální příspěvek. Středisko chce sloužit ve prospěch všem příslušným občanům včetně osad spojených s městem, Starým Prachaticím, Osekám, Libínskému Sedlu. Vyzýváme proto seniory a tělesně postižené těchto osad k využívání činností dle programu Střediska sociální pomoci a služeb pravidelně zveřejňovaného ve Zpravodaji MO Svazu důchodců ČR v Prachaticích a ve vývěsních skříňkách. Jedná se o právní poradnu, farmaceutickou poradnu, měření krevního tlaku, měření cholesterolu, masáže, kosmetiku, manikúru, pedikúru, kadeřnické služby, tělocvik, cvičení ve vodě, pečovatelskou službu. Ve svém Senior klubu organizuje středisko přednášky zaměřené na tělesné a duševní zdraví, kondiční výlety a podobně. Zejména současná moderní doba vyžaduje péči o uchování svěžesti ve vyšším věku. Využijte proto tohoto podnětu a přijďte mezi nás. Ing. Čestmír Jiran Čeká nás kulturně a společensky bohatý červen Před hlavní kulturně společenskou událostí města, 12. ročníkem Slavností Zlaté stezky, jsou na červen připravovány i další významné pořady a společenská setkání. Například v sobotu 15. to bude slavnostní odhalení sochy Otto Herberta Hajeka za účasti významného českého sochaře Olbrama Zoubka, spojené s koncertem dechových orchestrů ze Stuttgartu a ZUŠ Prachatice. V pátek 21. bude opět znít ve města hudba, protože budeme slavit celoevropský Svátek hudby. O den později (22. v sobotu) se uskuteční v letním kině 3. Soumarrock. V době od 13. do je pro milovníky vážné hudby organizován VII. Festival duchovní hudby v kostele sv. Jakuba. Na čtyřech koncertech se představí Pošumavská komorní filharmonie, Jaroslav Svěcený (housle) a Josef Popelka (varhany), Linda Healy (zpěv) a Eduard Spáčil (varhany). Festival zakončí Rossiniho mše Messe solennelle na počest 25. výročí svatořečení Jana Neumanna. (ava) Dřípatka zve na kroužkování ptáků 4. května 2002 bude pošesté SVIS MŠMT CEV Dřípatka ve spolupráci s A Rocha v ČR a YMCA Husinec pořádat Vítání ptačího zpěvu. Na kroužkování, pozorování a povídání o ptactvu jsou zváni všichni milovníci přírody. V programu bude i krátká botanická vycházka. Akce se uskuteční na Rechlích ( Srub u Kulíška ). Bližší informace na telefonních číslech 0338/ (Mgr. Pavel Světlík) a 0338/ Věra Soukupová. (ves) Jednou větou Čestný občan města Prachatice prof. Otto Herbert Hajek převzal v pátek 12. dubna z rukou rektora Vysoké školy výtvarného umění v Bratislavě čestnou hodnost Doctor honoris causa. (ava) Prachatické ulice: Celistvost Krumlovské ulice narušila výstavba paneláků Družstevní ulice Počátky této ulice jsou spojeny se vznikem tzv. Nové brány, která vznikla po velkém požáru města v roce 1832 probouráním hradeb v prodloužení dnešní Husovy ulice po trpkých zkušenostech s evakuací obyvatel při požáru. Ta začala plnit funkci třetí výpadové ulice z vnitřního města. S prvním pojmenováním dnešní Družstevní ulice se setkáváme na plánu města z roku 1837, kde je uveden název Neuthorgasse, tedy ulice Novobranská. V seznamu ulic, pro něž byly v roce 1894 pořízeny tabulky, uvedena není a její název se neobjevuje ani na katastrální mapě. Bývala totiž označována někdy jako Školní, jindy jako Nádražní. V letech nesla označení Bahnhofstrasse, protože Nádražní ulici předcházela, resp. Nádražní ulice byla jejím přímým pokračováním. Po válce byl do roku 1947 užíván název Školní, poté až do roku 1968 nesla ulice název Husova. Tedy v obou případech byla považována za přímé pokračování dnešní Husovy ulice. Usnesením rady MěstNV ze dne bylo rozhodnuto přejmenovat tuto část Husovy ulice, od křižovatky s ulicí Zahradní po její vyústění do nové ulice Fučíkovy (dnešní Slámovy), na ulici Družstevní. Původní Krumlovská ulice Tato ulice již jako jeden celek dnes neexistuje. Vznikla v 18. století zástavbou krumlovské silnice ve směru od Malého náměstí. V tomto směru odsud vycházely až do konce 60. let minulého století dvě ulice: Zahradní (jako okružní a spojka s ulicí Jánskou ) a Krumlovská. V počáteční fázi byly tyto ulice téměř rovnoběžné, oddělené pouze několika domy v řadové zástavbě. Ulice Krumlovská pak v mírném odklonu dosáhla spojení s dnešní Družstevní ulicí a dále pak pokračovala jako Krumlovská silnice zhruba v místech, kudy dnes prochází ulice U stadionu. Název Krummauer gasse nalezneme na plánu města z r. 1837, název Krummauerstrasse v seznamu ulic z roku V souvislosti se zavedením železnice do města a vznikem prachatické železniční stanice stala se první část Krumlovské ulice (po vyústění dnešní Družstevní) zároveň ulicí, po které bylo možno dojít k nádraží. Zatím nevíme, kdy došlo k přejmenování této části Krumlovské ulice na ulici Nádražní. Tento název pro výše uvedený úsek se objevuje na katastrální mapě, ale vžitý název Krumlovská byl ještě dlouho používán. Pro druhou část ulice má katastrální mapa označení Krumlovská silnice/krummauerstrasse. V letech platil název Krummauerstrasse pro obě části. Po válce byl opět používán název Krumlovská ulice až do roku V té době byla již celistvost této komunikace narušena výstavbou Fučíkovy (dnešní Slámovy) ulice a výstavbou prvních pěti panelových domů č. p Od přestal platit název Krumlovská ulice a její první část, resp. zbytek první části získal název ulice Pod hradbami, část druhá je přejmenována na ulici U stadiónu. Původní Nádražní ulice Vznikla v souvislosti se zahájením provozu nádraží v devadesátých letech předminulého století. Na plánu města z roku 1837 nalezneme v místech počátku této ulice ve směru od města volné pokračování Neuthorgasse (dnešní Družstevní) s jakousi křižovatkou, z níž vychází jednak budoucí Mlýnská ulice, jednak slepá bezejmenná ulička vytvářející vzhledem ke své šířce malé náměstíčko. Název Nádražní ulice/bahnhofstrasse se objevuje na katastrální mapě, v německé verzi je používán v letech , pouze v české podobě pak od roku 1945 do zániku ulice koncem šedesátých let 20. století. Ulice zanikla výstavbou sídliště Pod hradbami a Fučíkovy ulice. V současné době je tento název používán pro krátký úsek bývalé Nádražní ulice. Vodňanská ulice Vznikla na dolním předměstí původně jako cesta vedoucí od Dolní brány směrem ke Starým Prachaticím, případně Vodňanům. V současné době už nenajdeme ani jeden z domů, které tuto ulici vroubily. Všechny ustoupily v průběhu let nové výstavbě. Na plánu města z roku 1837 nacházíme název Budweiser Strasse, tedy Budějovická ulice. V roce 1894 se již setkáváme s názvem Wodnanerstrasse. Katastrální mapa má pro tuto ulici pojmenování Vodňanská silnice/vodnanergasse. To bylo používáno v letech s variantou Vodňanská ulice. Ulice byla významná především pro dálkovou dopravu. Její místní význam stoupl v roce 1905 po otevření nemocnice a od září 1925, kdy byla uvedena do provozu nová škola. V říjnu 1938 byla ulice přejmenována na Gebirgjägerstrasse. Po válce byl opět užíván název Vodňanská ulice. Připravil Pavel Fencl strana sedmá květen 2002

8 Kulturní a společenský servis na květen 2002 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA (tel. 0338/ ) Petr Lískovec: SOUZNĚNÍ POCITŮ Výstava obrazů, které charakterizuje lyrické a poetické cítění. Prodejní galerie stálá expozice: Obrazy, grafika a keramika Otevřeno: Po Pá So FOYER MĚSTSKÉHO DIVADLA LET LETIŠTĚ V STRUNKO- VICÍCH NAD BLANICÍ Výstava pořádaná Aeroklubem Prachatice. Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 1. května 2002 v hodin. VELKÉ NÁMĚSTÍ, ZAHRADNÍ ULICE od do CONVOY OF REMEMBRANCE 1945 Průjezd kolony asi šedesáti amerických historických vojenských vozidel městem v rámci oslav osvobození jihozápadních Čech americkou armádou. VELKÉ NÁMĚSTÍ OKOLÍ AREÁLU TJ TATRAN od 8.30 hod. KOLOSHOW A BIKEMARATON Tradiční akce k zahájení turistické sezony. Podrobněji v příloze RL a na plakátech. MĚSTSKÉ DIVADLO hod. P. Petrovič: TA SPOUŠŤ Derniéra hry slovinského dramatika v podání Šumavského ochotnického spolku Prachatice nabízí těm, kteří doposud nevyužili šance, poslední možnost zhlédnout toto úspěšné divadelní představení. Vstupné: 40 Kč hod. E. Thompson: ZLATÉ JEZERO Divadelní představení Pražské divadelní agentury Václava Hanzlíčka přináší příběh, který světovou popularitu získal filmem režiséra Marka Ridella natočeným v roce 1981, který umocnily herecké výkony Henryho Fondy a Katherine Hepburnové, oceněné spolu se scénářem Oskary. Hrají: R. Brzobohatý, K. Fialová, D. Batulková n. M. Peňázová, J. Novotný n. L. Čtvrtlík n. O. Sládek, D. Vehražka n. P. Jílek, M. Loubal. Vstupné: 150 Kč hod. DEN MATEK MO Svazu důchodců připravila pestrý program k svátku matkám i pro ostatní veřejnost hod. O TIBETU Beseda spojená s promítáním filmu o Tibetu doplněná troubením na tibetský roh, ulitu, bubnováním a zvuky z tibetských obřadů. Přednáší p. Miroslav Kos. Vstupné: dospělí 60 Kč, důchodci a studenti 30 Kč hod. AKADEMIE PŘÁTELSTVÍ Přehlídka práce všech prachatických základních škol hod. ŠKOLA TROCHU JINAK Přehlídka zájmové umělecké činnosti práce souborů ZŠ Vodňanská Prachatice hod. SETKÁNÍ SBORŮ Pěvecký sbor Česká píseň připravil tradiční koncert. Jejími hosty jsou: CORO LAUDAMUS Piešťany (Slovensko), MUSIK VEREIN Bad Leonfelden (Rakousko) a Smíšený pěvecký sbor Přátelství Prachatice a Husinec. Informace: Městské divadlo (tel ) Předprodej vstupenek: út a čt hod., st 10 12, hod. a hodinu před představením. INFOCENTRUM Velké náměstí 1, Prachatice Otevírací doba: Po Pá hod. So Ne zavřeno Tel. 0338/ , tel. a fax. 0338/ , e mail: info.cz PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN Absolventský koncert ZUŠ Akademie ZŠ Národní Akademie ZŠ Zlatá stezka III. SOUMARROCK Slavnosti solné Zlaté stezky Svátek hudby VII. Festival duchovní hudby KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA Velké nám., tel. 0338/ Stálá galerie světoznámého německého výtvarníka O. H. Hajeka. Otevřeno: Út Ne hod. KINOKAVÁRNA HOTEL PARK Začátky představení vždy od hodin, není-li uvedeno jinak hod. Návrat do země Nezemě (USA) (animovaný film) hod. Taková zvláštní rodinka (USA) Z pekla (USA) Černý jestřáb sestřelen (USA) Andělská tvář (ČR) Kdo z koho (USA) Hrabě Monte Christo (GB/USA) Výlet (ČR) Vanilkové nebe (USA) Traffic nadvláda gangů (USA) ČAJOVNA U HRUŠKY otevřeno denně od do hod hod. KONCERT VÁŽNÉ HUDBY Hrají Jana Bezpalcová (akordeon) a Mlado Bucic (kytara). OKRESNÍ KNIHOVNA Výpůjční doba: Oddělení pro dospělé, studovna: Pondělí zavřeno úterý pátek denně Oddělení pro děti: Pondělí zavřeno úterý pátek denně Pobočka Národní: úterý a čtvrtek dubna 2002 od 9.00 hod. do hod. bude v klubovně Okresní knihovny prodávat zlevněné knihy Knihkupectví U Jakuba z Pelhřimova. Okresní knihovna bude v pátek 26. dubna 2002 z technických důvodů uzavřena. PRACHATICKÉ MUZEUM /muzeum/cz e mail: Návštěvní doba: pondělí zavírací den úterý pátek hod. sobota neděle hod. Stálé expozice: SKLO BEZ HRANIC ZLATÁ STEZKA (středověká obchodní cesta se solí) ARCHEOLOGIE REGIONU RENESANCE ZLATÝ VĚK MĚSTA SAKRÁLNÍ PAMÁTKY REGIONU A SV. JAN NEPOMUK NEUMANN MĚŠŤANSKÁ KULTURA 19. STOLETÍ SBÍRKA STŘELECKÝCH TERČŮ PRACHATICKO VE STŘEDOVĚKU Výstavy: do SVĚT KOLEM NÁS Výtvarná výstava dětí z Dětského domova v Žíchovci zvlášť vhodná pro MŠ a ZŠ MUZEUM KRAJKY Otevřeno: Út pá So Ne MO SVAZU DŮCHODCŮ hod. DEN MATEK Bohatý program k svátku matkám. Městské divadlo HOBBY ČESKÉ BUDĚJOVICE Odjezd autobusem z Malého nám. v 8.00 hodin, návrat v hodin. Jízdné: 70 Kč , neděle , pátek SPOLEČNÁ REKREACE KRATOCHVÍLŮV MLÝN Informace pro účastníky zájezdu kulturní referentka J. Benešová POLODENNÍ VÝLET K HRANICÍM Prachatice Strážný (přehradní hráz ze 16. století) České Žleby (procházka) Stožec (inf. středisko) Soumarský most (šance z 30tileté války) Volary Prachatice Průvodce RNDr. F. Peleška. Pěšky celkem 3 km. Odjezd z Malého náměstí v hodin. Jízdné: 55 Kč. KLUB ČESKÝCH TURISTŮ POCHOD CIKÁNSKÝM ÚDOLÍM Odjezd: BUS 8.10 hod CYKLOVÝLET Okruh okolo Netolic (60 km). Start od věžáku v 9.00 hodin, návrat asi hodin Pěkná Horní Sněžná Zbytiny (18 km) Odjezd: ČD, 5.21 hodin návrat: asi kolem hod ZÁJEZD: Hojsova Stráž Suché Studánky Hojsova Stráž (15; 24 km) Odjezd: Malé nám., 6.30 hodin. Návrat: asi hod MEDVĚDÍ STEZKA (16 km) Odjezd: ČD 5.21 hodin, návrat: hod. KATOLICKÁ CÍRKEV Děkanská 31, tel: , pt.webpark.cz e mail: Chrám sv. Jakuba ( výběr z programu) Út biblická hodina (výklady bible) 18 hod. So 18 hod. mše pro děti a mládež, Ne 7.30 a 18 hod. mše sv. Fara Děkanská 31, schůzky ve skupinkách: Společenství pro každého Středa 19 hod. + první neděle v měsíci 19 hod. Mládež Pátek h od. Nemocnice Úterý 14 hod. bohoslužba v kapli Křesťanská pomoc na faře pro lidi v nouzi Po Pá 9 16 hod., ve vážnějších případech i jindy Farní knihovna na faře (1600 svazků) Čtvrtek hod. Neděle: po bohoslužbách v 8.30 a 19h Radniční list měsíčník Města Prachatice. Ročník IV., číslo 5. Uzávěrka 18. dubna Vydává Městský úřad Prachatice. Adresa redakce: Husova 103, Prachatice. Šéfredaktor: ing. Karel Pašek (tel ). Rediguje: Václav Malina. Řídí redakční rada: Jan Bauer, Pavel Fencl, Vladimír Hrabák, Helena Klimešová, Alena Vandlíčková. Registrace MK ČR E Sazba AWA s. r. o., tisk Herbia, s. r. o. Pro občany města Prachatice zdarma.

9 Ze zápisu z jednání Rady města Prachatice dne 20. března 2002 Rada po projednání a hlasování bere na vědomí předloženou zprávu o separovaném odpadu v Prachaticích. pověřuje Ing. Vladimíra Hrabáka, vedoucího odboru SSAŽP MěÚ, aby prostřednictvím odboru SSAŽP prověřil možnost zvýšit četnost svozu tříděného odpadu (plastů) na 1x týdně po celý rok. bere na vědomí rozbor činnosti Kulturních a informačních služeb města Prachatice za rok Z přílohy k zápisu z jednání rady města dne Rada po projednání a hlasování nesouhlasí s výkupem parcely GP číslo 703 (7477m2) k. ú. Prachatice Městu Prachatice. Navrhuje: Helena Šartnerová, Nový Svět 12, Borová Lada souhlasí s prodloužením stavby dočasné na parcele KN číslo 842/5 k. ú. Prachatice na dobu do a současně s prodloužením nájemní smlouvy do této doby. Žádá: Drahomíra Velková, Smrková 892, Prachatice souhlasí se stavbou sloupu VN, trafostanice, vedení VN, demontáž sloupu na parcelách KN číslo 1269/36 a PK 1291 k. ú. Prachatice. Žádá: Zajíček Doležal, Ing. Luboš Doležal, Dlouhá 93, Prachatice souhlasí se zřízením parkovacího místa na parcele KN číslo 830/1 u objektu na stavební parcele KN číslo 2342/2 k. ú. Prachatice, dle podmínek stanovených MěÚ odborem SVH. Žádá: Václav Dejmek, Národní 1010, Prachatice doporučuje zastupitelstvu města zrušení předkupního práva Města Prachatice k objektu na stavební parcele KN číslo 2342/2 k. ú. Prachatice. Žádá: Václav Dejmek, Národní 1010, Prachaticše souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na akci Setkání důchodců rodáků ze Starých Prachatic, Ostrova a Městské Lhotky ve výši Kč. Žádá: za přípravný výbor Jan Bauer, Staré Prachatice 12 souhlasí se zveřejněním záměru prodeje dílu a (118 m 2 ) odděleného z parcely GP 1283/3 a sloučený do parcely KN číslo 1269/43 k. ú. Prachatice (která vznikla zaměřením skutečného stavu) průmyslová zóna Prachatice. Za cenu 110 Kč/m 2. Žádá: M Technika s. r. o., Prachatice souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části parcely KN číslo 195/2 (mez) k. ú. Prachatice. Za cenu: 50 Kč/m 2. Žádá: Machart Jan, Krumlovská 1211, Prachatice souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části parcely KN číslo 195/2 (mez) k. ú. Prachatice přiléhající k pozemku 195/3 ve vlastnictví žadatelů a části parcely 195/2 k. ú. Prachatice s bezplatným věcným břemenem přístupu a příjezdu pro Město Prachatice ke zbývající části parcely číslo 195/1 na náklady kupujícího za cenu: mez 50 Kč/m 2, ostatní 150 Kč/m 2. Žádá: Autocentrum s. r. o., Krumlovská ul., Prachatice, Machart Jan, jednatel nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje parcely KN číslo 6 (1045 m 2 ) k. ú. Perlovice vzhledem k tomu, že se přes tuto parcelu předpokládá bere na vědomí zprávu žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a schvaluje sazebník úhrad za informace poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb. bez připomínek. souhlasí se zadáním zpracování obrazů křížové cesty na Lázních sv. Markéty v Prachaticích Mgr. Václavu Kunešovi podle předloženého návrhu. vybudování vjezdu do lesa ve vlastnictví Města Prachatice. Žádají: manželé Ing.Petr Beneda, Ing. Miloslava Benedová, U Plátenice 3, Praha 5 souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku pro Šumavský ochotnický spolek Prachatice ve výši 5000 Kč jako ocenění činnosti spolku k jeho 10. výročí jeho založení. souhlasí s opravou a úpravou vstupu do pracoviště Pozemkového fondu ČR v Prachaticích dle přiloženého návrhu na parcele KN číslo 1119/1 k. ú. Prachatice. Žádá: Pozemkový fond ČR, U Stadionu 383, Prachatice souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části jižní plochy na Velkém náměstí vymezená litinovými sloupky a směrem ke kašně k pítku, které zůstane volně přístupné na zřízení předzahrádky za těchto podmínek: A/ na dobu určitou tj. na sezónu po ukončení výběrové řízení do s možností prodloužení smlouvy od (mimo slavnosti Zlaté stezky) B/ za cenu min. 10 Kč za 1 m 2 /měsíc C/ výběr bude proveden obálkovou metodou, kde musí být uveden podnikatelský záměr a cena za 1 m 2 /měsíc za těchto podmínek: 1) docházková vzdálenost musí být ze stálé provozovny 2) zázemí pro zaměstnance, vč. obsluhy předzahrádky (sociální zařízení, úklid atd.) musí být zajištěno ze stálé provozovny 3) zázemí pro hosty (sociální zařízení, které kapacitou odpovídá počtu hostů na stálé provozovně + v předzahrádce) 4) možnost údržby provozního zařízení předzahrádky v provozovně Požadavky na mobilitu zařízení: předzahrádka bude pronajata po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru a ukončení výběrového řízení vybranému nájemci na sezonu dobu určitou do s tím, že zařízení předzahrádky bude mobilní, mimo sezonu a v době do bude odstraněno Nabídky se přijímají v zapečetěné obálce v pracovní době na podatelně MěÚ Prachatice, Husova 103, Prachatice označené Nabídka Velké náměstí předzahrádka neotevírat po dobu nejdéle 20ti dnů od vyvěšení záměru. Město si vyhrazuje právo nevybrat žádného nájemce a od pronájmu odstoupit. souhlasí s pronájmem tělocvičny v ZŠ Prachatice pro ČSAD Prachatice. Žádá: ZŠ Prachatice, Vodňanská 287, ředitelka Mgr. Hana Weissová Ze zápisu z jednání Rady města Prachatice 3. dubna 2002 Rada po projednání a hlasování schvaluje vyhlášení termínu pro podání návrhů na udělení Ceny města Prachatice v termínu od do schvaluje užší seznam žadatelů o byt v Domě s pečovatelskou službou, Skalka 1120 a SNP 559, Prachatice dle důvodové zprávy. souhlasí s navýšením finančních prostředků na separovaný sběr plastů o 90 tisíc korun. doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu 90 tisíc korun na zajištění týdenního svozu plastů v Prachaticích. ukládá odboru SSAŽP zajistit týdenní svoz plastů v Prachaticích od schvaluje seznam akcí na úseku tepelného hospodářství v oblasti investic a zhodnocení majetku v celkové rozpočtové částce 2 mil. Kč. pověřuje Ing. Jana Bauera, starostu města: jednáním v rámci realizace protidrogové politiky v roce 2002; informovat o výsledku jednání radu města na příštím zasedání Z přílohy k zápisu z jednání rady města ze 3. dubna 2002 Rada po projednání a hlasování souhlasí s převodem nájemního vztahu z nebytových prostor kanceláří v čp. 394 a garáže v čp. 555 z Geodetické kanceláře Ing. M. Pitnerová, Za Baštou 394, Prachatice na Geodetickou kancelář Prachatice s. r. o. za stávajících podmínek. Žádá: Geodetická kancelář, sdružení podnikatelů, Za Baštou 394, Prachatice souhlasí se změnou účelu užívání části pronajatých nebytových prostor v čp. 192, Starokasárenská ul., Prachatice z kanceláří na ubytovnu na náklady žadatele. Žádá: Václav Jiroušek, Černohorská 581, Prachatice nesouhlasí s umístěním plynové přípojky na pozemku města číslo 542/ 14 k. ú. Prachatice. Žádá: Oděva výrobní družstvo, Mírové nám.5, Písek souhlasí s finančním příspěvkem na dětský křesťanský tábor ve výši Kč s tím, že na této akci bude prezentováno Prachatice. Žádá: Křesťanská tělovýchovná jednota Orel Prachatice, Ladislav Turek, Sokolovská 408, Prachatice souhlasí s vybudováním rozvodné skříně a položením kabelu na parcele KN číslo 1553/2 k. ú. Prachatice pro vybudování el. přípojek pro garáže. Za vlastníky garáží: František Vávra, Národní 1007, Prachatice souhlasí s finančním příspěvkem ve výši 2000 Kč pro Sdružení zdravotně postižených pro členy na rekondici, rehabilitaci, zdravotní pomůcky, přednášky apod. Žádá: Sdružení zdravotně postižených, smíšená organizace, Kasárenská 164, Prachatice, Růžena Nachlingerová, souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemků parcely KN číslo 212 (600 m 2 ) v majetku Města Prachatice za část parcely KN číslo 25/3 k. ú. Perlovice o stejné výměře v majetku Pozemkového fondu ČR. příloha i květen 2002

10 květen 2002 Radniční list Ze zápisu z jednání zastupitelstva města dne 25. března 2002 Starosta města Ing. Jan Bauer provedl kontrolu zápisu z minulého jednání a reagoval na v zápise uvedené připomínky. Jednou z opakovaných připomínek bylo zajištění veřejného pořádku ve městě Prachatice. Proto byl na jednání přizván okresní ředitel Policie ČR pplk. Mgr. Roman Svatoš, který informoval o činnosti policie v okrese Prachatice. Současně podal zprávu ředitel městské policie Ing. Ivo Novotný o činnosti městských strážníků na území města. Ing. Novotný konstatoval, že vandalismus ve městě se viníkům nedokáže, pokud nejsou svědci. Ze stran zastupitelů byla doporučena větší spolupráce mezi městskou policií a Policií ČR. Bylo též diskutováno posílení městské policie a stanovení posilové hlídky Policii ČR na pátky a soboty večer. K bodu č. 3 Zprávu o programu regenerace sídliště Šibeniční vrch v Prachaticích předložil vedoucí odboru stavebně správního, architektury a životního prostředí MěÚ Ing. Vladimír Hrabák. Na zpracování tohoto programu regenerace se podílel také ing. arch. Jan Sedlák, který přítomným projekt představil a odpovídal na položené dotazy. Program regenerace sídliště byl schválen. K bodu č. 4 Souborné stanovisko pro vypracování návrhu změny č. 3/94 územního plánu sídelního útvaru Prachatice předložil vedoucí odboru stavebně správního, architektury a životního prostředí MěÚ Ing. Vladimír Hrabák. Byl přizván též zpracovatel konceptu změny ing. arch. Jan Sedlák. V úvodu Ing. Hrabák konstatoval, že koncept změny byl zpracován v souladu se zadáním, které schválilo zastupitelstvo města dne Poté zastupitelé schválili, aby se o zařazení jednotlivých lokalit do souborného stanoviska hlasovalo zvlášť. V diskusi o lokalitě 3/2 zazněla připomínka RNDr. Krejsové k nezařazení této lokality do souborného stanoviska vzhledem k tomu, že se nachází v hygienickém ochranném pásmu 2. Rozsáhle se diskutovalo o lokalitě 3/8, kde ČSAD Prachatice a. s. požádalo o změnu funkčního využití části pozemku v prostoru autobusového nádraží na občanskou vybavenost. K lokalitě 3/8 byly vzneseny celkem čtyři návrhy na hlasování: návrh na nezařazení této lokality do souborného stanoviska, který nebyl schválen; návrh na zařazení této lokality do souborného stanoviska s tím, Z přílohy k usnesení z jednání zastupitelstva města 25. března 2002 K bodu č. 2 nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje části parcel KN číslo 1482/26 a 1494/6 k. ú. Prachatice. Žádá: Jan Hes, Topolová 809, Prachatice souhlasí s prodejem parcely číslo 595/11 (403 m 2 ) k. ú. Prachatice s bezplatným věcným břemenem práva chůze po stávajícím chodníku a bezplatným věcným břemenem práva vedení, údržby, výměny teplovodu. Za cenu: 100 Kč/m 2. Žádá: TranSoft a. s., Vrbenská 2082, České Budějovice souhlasí s prodejem části parcel KN číslo 594/3 a 597 tj parcela KN číslo 594/11 (20 m 2 ) k. ú. Prachatice dle GP číslo ze dne na výstavbu garáže. Za cenu: 150 Kč/m 2. Žádá: Pavel Šilhán, Husinecká 104, Prachatice souhlasí se směnou pozemků a sice část parcely KN číslo 1409/3 o výměře m 2 v majetku Reno Šumava s. r. o. za díl d (2145 m 2 ) a dílu c (602 m 2 ) dle GP číslo /84 tj. část parcel 1613/14 a 1412 k. ú.prachatice v majetku Města Prachatice. Žádá: Reno Šumava, Lom pod Libínem, Prachatice nesouhlasí se zřízením předkupního práva k části parcely KN číslo 830/1 k. ú. Prachatice dle přiložené situace. Žádá: MVDr. Petr Hrabák, Alice Hrabáková, Budovatelská 1001, Prachatice souhlasí s uvedeným převodem pozemků pod městskými hradbami a baštou do majetku Města Prachatice. Za navržené ceny a převzetí daru. souhlasí s prodejem dílu d o výměře 3 m 2 oddělený z parcely KN číslo 1486/2, dílu e o výměře 5 m 2 oddělený z parcely KN číslo 1483/2 a sloučený do parcely KN číslo 1704 k. ú. Prachatice dle GP číslo /297. Za cenu: 50 Kč/m 2. Žádají: manželé Ing. František Štěpán, Božena Štěpánová, Mírová 1012, Prachatice nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje objektu bývalého pivovaru čp. 203 se stavební parcelou 330/2 k. ú. Prachatice. Žádá: ACROSS s. r. o., Josef Zapoměl, Husova 260, Husinec souhlasí s věcným břemenem práva vedení a údržby sdělovacích kabelů dle GP číslo /1999. Za cenu Kč. Žádá: Vishay Electronic s. r. o., Mlýnská 1095, , Přeštice Ing.Jiří Velkoborský souhlasí s bezplatným převzetím níže uvedených staveb vybudované v rámci ZTV Pod Cvrčkovem, Prachatice po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. 1) Stavba komunikace s asfaltovým povrchem 2) Chodník se zámkovou dlažbou 3) Kanalizační řády DN 300, 200 4) Vodovodní řád DN 90 5) Veřejné osvětlení Žádá: Lubryco s. r. o., Jánská 151, Prachatice Sabbia s. r. o., Neumannova 158, Prachatice nesouhlasí s výkupem parcely GP číslo 703 (7477 m 2 ) k. ú. Prachatice Městu Prachatice. Navrhuje: Helena Šartnerová, Nový Svět 12, Borová Lada že budou dodrženy všechny navržené regulativy, tzn. i zachování povinné linie nebyl schválen; návrh zastupitele p. Faktora zařadit tuto lokalitu s tím, že podmínky pro výstavbu budou určeny stavebním úřadem při územním a stavebním řízení nebyl schválen; návrh zastupitele p. Šimáka a zastupitelky Mgr. Weissové zařadit tuto lokalitu s tím, že budou dodrženy navržené regulativy kromě stanovené povinné linie. Tento návrh byl schválen. Názory zastupitelů na varianty řešení u lokality 3/9 se shodovaly silniční propojení průjezdních úseků silnic II/141 (Bavorov Volary) a II/143 (Prachatice Český Krumlov). Většina byla pro variantu O, která ponechává územní plán beze změny. Další dvě navržené varianty by byly finančně příliš nákladné a problém v Nové ulici neřeší, pouze ho přesouvají jinam. Také z hlediska možného budoucího řešení celé komunikace směrem na Volary se zastupitelé rozhodli zatím tuto lokalitu sice neřešit, ale věnovat jí pozornost. K bodu č. 5 S návrhem na příspěvky města na obnovu kulturních nemovitých památek v rámci Programu regenerace MPR a MPZ vystoupil vedoucí odboru stavebně správního, architektury a životního prostředí MěÚ Ing. Vladimír Hrabák. Příspěvky byly schváleny dle návrhu. K bodu č. 6 Zprávu o schválení vstupu města Prachatice do dobrovolného svazku obcí Prachaticko předložil vedoucí odboru stavebně správního, architektury a životního prostředí MěÚ Ing. Vladimír Hrabák. Zastupitelé byli seznámeni jak se smlouvou o vytvoření dobrovolného svazku obcí Prachaticko, tak se stanovami. Vstup města Prachatice do tohoto svazku byl schválen. K bodu č. 7 Návrh na přísedící Krajského soudu v Českých Budějovicích předložil pověřený tajemník MěÚ Bc. Zdeněk Filip. Navržení kandidáti byli po tajné volbě schváleni. K bodu č. 8 Se zprávou o změně názvu ulice Bavorská vystoupil pověřený tajemník MěÚ Bc. Zdeněk Filip. Zastupitelstvo tuto změnu schválilo. K bodu č. 3 schvaluje program regenerace sídliště Šibeniční vrch v Prachaticích. K bodu č. 4 souhlasí s tím, aby se hlasovalo samostatně o zařazení jednotlivých lokalit do souborného stanoviska pro vypracování návrhu změny č. 3/94 územního plánu sídelního útvaru Prachatice. (15/0/4) souhlasí se zařazením lokality 3/1 do souborného stanoviska (8/5/6) k lokalitě 3/2 nebylo přijato usnesení vzhledem k potřebnému počtu hlasů (19/0/0) souhlasí se zařazením lokality 3/3 do souborného stanoviska (19/0/0) souhlasí se zařazením lokality 3/4 do souborného stanoviska (19/0/0) souhlasí se zařazením lokality 3/5 do souborného stanoviska (19/0/0) souhlasí se zařazením lokality 3/6 do souborného stanoviska (19/0/0) souhlasí se zařazením lokality 3/7 do souborného stanoviska (15/3/1) souhlasí se zařazením lokality 3/8 do souborného stanoviska (18/0/1) souhlasí se zařazením lokality 3/9 do souborného stanoviska příloha ii

11 Z přílohy k usnesení z jednání zastupitelstva města 25. března 2002 (18/0/1) souhlasí se zařazením lokality 3/10 do souborného stanoviska (19/0/0) souhlasí se zařazením lokality 3/11 do souborného stanoviska (19/0/0) souhlasí se zařazením lokality 3/12 do souborného stanoviska (19/0/0) souhlasí se zařazením lokality 3/13 do souborného stanoviska (13/0/6) souhlasí se zařazením lokality 3/14 do souborného stanoviska (19/0/0) souhlasí se zařazením lokality 3/15 do souborného stanoviska (19/0/0) souhlasí se zařazením lokality 3/16 do souborného stanoviska zařazení lokality 3/17 do souborného stanoviska je pozastaveno (19/0/0) souhlasí se zařazením lokality 3/18 do souborného stanoviska (19/0/0) souhlasí se zařazením lokality 3/19 do souborného stanoviska bere na vědomí a) výsledek projednání konceptu řešení Změny č. 3/94 Územního plánu sídelního útvaru Prachatice obsažený v příloze č. 1 tohoto usnesení. b) vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování, tj. OkÚ Prachatice, referátu regionálního rozvoje, k soubornému stanovisku čj. RR 326 0/ 332/02 ze dne (příloha č. 2 tohoto usnesení). schvaluje podle ust. 21 odst. 5 stavebního zákona v platném znění souborné stanovisko pro vypracování návrhu Změny č. 3/94 Územního plánu sídelního útvaru Prachatice (viz. příloha č. 3 tohoto usnesení): a) u lokality 3/8 variantu B v návrhu dopracovat kruhovou křižovatku a vymezit pruh pro občanskou vybavenost, která bude respektovat tyto regulativy: zásobování a parkování bude za objektem občanské vybavenosti směrem JV s vjezdem z Nádražní ulice, bude respektována navržená přeložka silnice II/141 směrem na Těšovice na přilehlé JV straně pozemku, bude zachována dostatečná kapacita autobusového nádraží i s ohledem na výhledové trendy veřejné autobusové dopravy i s ohledem na vytvoření stanovišť pro cizí dopravce, zmenšit počet stanovišť je možné pouze na základě podrobnějšího rozboru. b) u lokality 3/9 variantu O s tím, že ukládá tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím příslušného odboru věnoval této problematice trvalou pozornost. rozhodlo a) o podaných připomínkách a námitkách ze strany vlastníků pozemků a staveb dotčených konceptem řešení Změny č. 3/94 ÚpnSÚ Prachatice tak, že: 1) žádosti Petra a Jany Koubových, Česká 678, Prachatice se nevyhovuje (15/0/4) 2) žádosti Radka Bicana RABID, Zvolenská 22, Prachatice se nevyhovuje (17/0/2) 3) žádosti Hynka a Marcely Oklešťkových, Zvolenská 525, Prachatice se vyhovuje 4) žádosti Jiřího Kneifla, U Stadionu 19, Prachatice se vyhovuje 5) žádosti Martina Malinovského, U Rybníčku 707, Prachatice se nevyhovuje (18/0/1) 6) připomínce JUDr. Igora Nitrianského, Vitějovice 190 se nevyhovuje neboť lokalita 3/2 nebyla zařazena do souborného stanoviska hlasováním: (8/5/6) 7) námitce ČSAD Prachatice a. s., Žernovická 257, se vyhovuje 8) námitce občanů bydlících v ulici Nová ze dne se nevyhovuje neboť v lokalitě 3/9 byla schválena varianta O, ve které se územní plán ponechává beze změny a občané žádali řešení 9) námitce občanů bydlících v ulici Krumlovská ze dne se vyhovuje Od poloviny dubna do 17. května provádí odborná firma Agrochema Žitná na území města jarní ohniskovou deratizaci. Na základě výsledků předchozích deratizací prováděných od roku 1992 byla vytipována jednotlivá ohniska v domech, provozovnách, skladech, veřejných prostranstvích, podzemních sítích, apod. Odborný pracovník posoudí na místě samém, zda je nutno pokládat požerovou nástrahu. Povinnost k provádění ochranné deratizace na území města stanovuje obecně závazná vyhláška Města Prachatice ze dne ) námitce JČE, a. s. České Budějovice se vyhovuje neboť v lokalitě 3/9 byla schválena varianta O, ve které se územní plán ponechává beze změny 11) připomínce občanů formou petice se vyhovuje neboť v lokalitě 3/9 byla schválena varianta O, ve které se územní plán ponechává beze změny a občané nesouhlasili s navrženou změnou územního plánu výstavbou propojující komunikace mezi Krumlovskou ulicí a silnicí na Volary 12) připomínce manželů Hájkových, Krumlovská 128, Prachatice se nevyhovuje 13) žádosti Ing. Bohumila Ondřicha, Horní 136, Prachatice se nevyhovuje K bodu č. 5 schvaluje příspěvky na obnovu kulturních nemovitých památek v rámci Programu regenerace MPR a MPZ majitelům uvedených nemovitostí v MPR Prachatice v tomto rozsahu: čp. 5 p. Melichar Kč čp. 20 p. Hlava Kč čp. 36 p. Rosenfelder Kč čp. 49 p. Dragoun Kč čp. 109 p. Čapek Kč kaple u čp. 126 p. Turek Kč Kostel sv. Jakuba Římskokatolická farnost Prachatice Kč Městské opevnění č. parc. 68 bašta Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Praha Kč Odborná firma vyrukovala na hlodavce K bodu č. 6 schvaluje vstup města Prachatice do dobrovolného svazku obcí Prachaticko. souhlasí s předloženou Smlouvou o vytvoření dobrovolného svazku obcí Prachaticko a Stanovami dobrovolného svazku obcí Prachaticko. K bodu č. 7 Zastupitelstvo města po projednání a tajné volbě schvaluje dle 9 zákona č.436/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů navržené kandidáty na přísedící Krajského soudu v Českých Budějovicích: Mgr. Karel Pecháček, Malé náměstí 26, Prachatice Jan Mádl, Žižkova 172, Prachatice K bodu č. 8 schvaluje a) revokaci usnesení č. 8 z jednání zastupitelstva města dne v části důvodové zprávy s návrhem názvu ulice Bavorská. b) návrhy názvů ulic tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě tj. objekty čp. 663 a 664 Náměstí Přátelství, nový objekt domova důchodců ulice Bavorská. Deratizace je prováděna za úplatu, kterou hradí vlastník, nájemce nebo správce objektu, prostranství, apod. V době probíhající deratizace je možný výskyt přiotrávených hlodavců a je nutná zvýšená opatrnost při styku s nimi. V případě, že by došlo k některým problémům, obraťte se okamžitě na firmu Agrochema, případně na MěÚ Prachatice, č. tel. 0338/ , 0338/ Ing. Jaroslav Mráz Sportovní zařízení města Prachatice s. r. o. Plavecká škola opět nabízí prázdninové táboření v prachatickém bazénu s výukou plavání pro děti 1. až 4. tříd ve dvou obdobích: 1) (4 dny) cena 640 Kč 2) (5 dní) cena 800 Kč O prázdninách začne plavecká škola Program v době od 8.00 do hodin obsahuje plavání, výlety, sportovní hry na stadionu a v hale atd. V ceně je zahrnut oběd, odpolední svačina a vstupné do bazénu. Informace a přihlášky jsou u cvičitelek plavecké školy, telefonní číslo 0338/ (mih) příloha iii květen 2002

12 Změna územního plánu: Největší diskuse nad Novou ulicí a autobusovým nádražím Městské zastupitelstvo schválilo souborné stanovisko k změně č. 3/1994 územního plánu města Prachatic. Toto souborné stanovisko je závazným dokumentem pro zpracování navrhovaných změn do konečného návrhu změny územního plánu, který ještě musí proběhnout veřejným projednáváním a schválením zastupitelstvem. Největší diskuse proběhla kolem konceptu dvou změn: ULICE NOVÁ resp. způsob připojení komunikace II/141 (Prachatice Volary) na II/143 (Prachatice Český Krumlov). Podnět k vypracování podala rada města. Cílem byla snaha o zlepšení stávajícího nevyhovujícího propojení přes Novou ulici. Úkol velice nelehký, neboť území je stísněné z jedné strany železniční tratí (kterou silnice nesmí křížit úrovňově) a na druhé straně je limitované zástavbou. Protože jsme věděli o obtížnosti úlohy nechali jsme zaměřit celé okolí v měřítku 1:1000 a do něj projektant zakresloval možné varianty. Technicky reálné a z hlediska dopravní bezpečnosti možné tři varianty potom předložil stavební úřad zastupitelstvu: Variantu O která ponechává současný stav beze změn Variantu A která ponechává propojení obou silnic přes ulici Novou, ale navrhuje odstranit RD v křižovatce Nová Krumlovská, neboť tvoří dopravní závadu Variantu B která překládá propojení silnic do areálu JČE. Tento areál by potom bylo nutno umístit včetně likvidace bytového domu čp. 20. Nad navrženými variantami proběhla diskuse ve které zastupitelé vážili míru zatížení rodinných domů dopravou, finanční náročnost varianty A a B i reálnost získat finanční prostředky na realizaci. Nakonec převážil názor zatím ponechat územní plán beze změn s tím, že zastupitelstvo uložilo tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím příslušného odboru věnoval problematice Nové ulice trvalou pozornost. ŘEŠENÍ PROSTORU AUTO- BUSOVÉHO NÁDRAŽÍ Z podnětu ČSAD byla v rámci konceptu územního plánu prověřována možnost zmenšení autobusového nádraží a na uvolněné prostranství umístit obchodní dům. Zpracovatel územního plánu ing. arch. Jan Sedlák stanovil ve spolupráci se stavebním úřadem několik požadavků na řešení celého území: 1. Musí být respektovaná trasa přeložky II/141 (Volary Prachatice Vodňany), která bude umístěna mezi současným vlakovým a autobusovým nádražím a to včetně vynucené přeložky Živného potoka. 2. Musí být zachována dostatečná kapacita autobusového nádraží, které je z hlediska dostupnosti na jedné straně a z hlediska zatěžování města autobusovou dopravou na druhé straně v optimální poloze. 3. Prostor křižovatky Nemocniční Nádražní Nebahovská Zvolenská je vstupním prostorem do města a proto je nutné mít na něj zvýšené architektonické nároky mělo by zde vzniknout náměstí (názvoslovná komise pro něj již dokonce předběžně vybrala název Dolní náměstí). Jedná se vlastně o potvrzení již nastoupeného trendu při stavbě Penny kdy směrem do ulice (budoucího náměstí) byla směřována kvalitnější architektura včetně malých obchůdků. Na základě těchto zásad zpracoval ing. arch. Sedlák studii organizace zástavby uvedeného prostoru s cílem ověřit zda je požadavek ČSAD reálný. S výsledkem prostorové studie bylo možné se seznámit při projednávání konceptu územního plánu. Studie prokázala, že pokud bude zlikvidována plechová hala na jiho východním okraji autobusového nádraží, je možno nástupiště posunout směrem jiho východním (samozřejmě tak, aby byla respektována přeložka II/141). Tím se uvolní prostor v předpolí nádraží. Na uvolněném prostoru potom vzniká možnost umístění provozní budovy autobusového nádraží spolu s dalšími budovami a provozy. Aby byl dodržen požadavek vytvoření náměstí projektant vyslovil požadavek na to, aby veškeré nové budovy byly čelní fasádou směřovány směrem ke křižovatce a teprve za nimi (směrem k novému autobusovému nádraží) bylo umístěno příslušné parkování. Přičemž podle představ projektanta měla přední část fasády objektu probíhat v místě čelní fasády současné provozní budovy ČSAD. (viz. přiložená situace). Křižovatka je uvažovaná kruhová. Při tomto uspořádání ovšem není prostor vzniklý přesunutím autobusového nádraží velký a nebude stačit na výstavbu obchodního domu. Proto stavební úřad předložil dvě varianty řešení: 1. ponechat autobusové nádraží v současné podobě a do územního plánu zanést pouze kruhovou křižovatku 2. umožnit posunutí autobusového nádraží směrem jiho-východním a na uvolněném prostoru umožnit dostavbu občanskou vybaveností (např. obchodů, služeb ) při respektování regulativů vymezených ve zmíněné studii. Písemně a na veřejném jednání zastupitelstva též ústně ani s jedním z navržených řešení nesouhlasili zástupci ČSAD, kteří prosazovali jinou organizaci zástavby území směrem do křižovatky umístit parkoviště a teprve ze něj budovu. Za tuto změnu nabídli městu, že ve vlastní režii vybudují kruhovou křižovatku. Tato změna organizace území by totiž umožnila využití většího prostoru pro obchodní aktivity (parkoviště se s ohledem na rozhledové parametry může více přiblížit ke křižovatce než budova) a vyhovuje obchodní filozofii obchodních domů. Toto řešení však z architektonických důvodů nedoporučil jak zpracovatel územního plánu, tak stavební úřad, tak také komise pro architekturu a územní plánování. Došlo by tím k popření záměru vytvoření důstojného nástupního prostoru do města. Uvedený způsob řešení je vhodný na okraj města a nikoliv do městského prostoru v blízkosti městské památkové rezervace. Zastupitelé po obsáhlé diskusi ve které hodnotili vzrostlou zeleň v areálu autobusového nádraží a také nepříjemné zvýšení dopravy v části města kde je doprava již dnes hustá. Nakonec upřednostnili architektonické řešení akcentující vznik Dolního náměstí a uložili projektantovi dopracovat územní plán podle urbanistické studie, přičemž změkčili požadavek stavebního úřadu na striktní stanovení stavební čáry v úrovni fasády stávající provozní budovy. Tím pádem se otevírá možnost část území určené pro autobusové nádražní využít pro občanskou vybavenost. S ohledem na stanovené podmínky lze očekávat, že se bude jednat spíš o drobnější podnikatelské aktivity na umístění obchodního domu zde zbývá málo místa. (vh) Legenda: 1. Kruhová křižovatka 2. Penny 3. Budova pro občanskou vybavenost 4. Parkoviště 5. Nové autobusové nádraží 6. Provozní budova autobusového nádraží 7. Nezastavěná plocha a) současná plechová hala (k demolici) b) současná provozní budova autobusového nádraží květen 2002 příloha iv

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 Zpracoval MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Únor 2014 INVESTICE

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Činnost KORM za rok 2014

Činnost KORM za rok 2014 Činnost KORM za rok 2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2014. Zasedání KORM se doposud uskutečnilo celkem třikrát, čtvrtá rada

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013 Setkání Škol obnovy venkova 23. a 24. 5. 2013 Strategické plánování na venkově Strategické plánování představuje systematické řízení jakékoliv organizace, podniku, obce či regionů. Zaměřuje se na to, aby

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Veřejný program 2010

Veřejný program 2010 Veřejný program 2010 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 e-mail: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Veřejný program v Centru Bavaria Bohemia

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Zápis č.6. Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Mgr. Pavel Fencl, PaedDr. Jan Klimeš, Václav Rosa, MUDr. Ivan Říha, Ing. Robert Zeman. Bod č.

Zápis č.6. Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Mgr. Pavel Fencl, PaedDr. Jan Klimeš, Václav Rosa, MUDr. Ivan Říha, Ing. Robert Zeman. Bod č. Přítomni: Zápis č.6 ze 6. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.5.2003, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Objekty v minulosti převážně zestátněné a zdevastované, po restitucích bez zázemí (zdroje financí) rozebrané a ponechané náhodě

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001.

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Příloha USNESENÍ z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Pořad jednání: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Rozpočtová opatření

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2008 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008 KONANÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE RNDr. Jana Zahradníka Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH Jihočeského

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice 5. dubna 2013 Základní údaje: Obec Věžnice 582 52 Věžnice 9 IČO: 00268461 Tel. 569 451 268 www.obecveznice.cz Veřejné fórum k celkovému rozvoji

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012. Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012. Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012 Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice www.facebook.com/icm.prachatice Kontakt: Informační centrum pro mládež Prachatice Zlatá stezka 145 383 01 Prachatice Tel./fax:

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku

Více