Výroční zpráva 2011 Úvodní slovo ředitelky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2011 Úvodní slovo ředitelky"

Transkript

1 Výroční zpráva 2011 Úvodní slovo ředitelky Stojí, stojí v mlze dům, jmenuje se muzeum. V něm je plno zvířátek, památek a vědy. Jan Vodňanský Muzeum je stálá nevýdělečná instituce ve službách společnosti a jejího rozvoje, otevřená veřejnosti, která získává, uchovává, zkoumá, zprostředkuje a vystavuje hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, vzdělávání, výchovy a potěšení. citace z ICOM při UNESCO. Městské muzeum splnilo v roce 2011 cíle, které si vytyčilo. Sbírkotvorná činnost byla velmi zdařilá. V oblasti sbírkotvorné činnosti zapsalo do sbírek 13 tištěných grafických listů s tematikou Lanškrouna a okolí akademické malířky Evy Milotové a 5 akvarelů, ilustrací k lanškrounským pověstem, Evy Vaškové. Rozšířili jsme hřebečský betlém o další darovníky, typické řemeslníky na Lanškrounsku, a stavby o kapli sv. Františka, Boží muka, vyrobené již druhým rokem řezbářkou Jarmilou Haldovou. Také lanškrounský řezbář Bedřich Šilar vyřezal další osobnosti města - porodníka a gynekologa Stanislava Kapouna, Jana Adama Ondřeje z Lichtenštejna, stavebníka pivovaru a Nového zámku a vědce Herwiga Schoppera. Z drobnějších akvizic jsme do přírůstkové knihy zapsali strojky na broušení žiletek, lamačku na len z poč. 20. století, psací stroj Consul z 70. let 20. století atd. Obohatili jsme fotoarchiv o další fotografie o počtu 220 ks. Městské muzeum uspořádalo celkem 8 výstav Vily Pardubického kraje a Lanškrounské vily, Sběratelé Lanškrounska, Vladimír Skalický fotografie (k jubileu autora) a Jindřich Cink fotoaparáty ze soukromé sbírky, výstava chorvatských malířů Željka Uremoviče a Niny Bešlić, Zdeněk Bukáček - dřevěné hračky, Jiří Křiklava obrazy, vánoční stromky a betlémy. Ke komorním výstavám instalovaným v hale muzea patřily Věci kolem nás (výtvarné práce žáků DDM), 150 let historie školy na náměstí Aloise Jiráska, Čokoláda a jiné cukrovinky ve spolupráci s Múzeem obchodu Bratislava. Uspořádali jsme dokumentární večer o generálu Rastislavu Štefánikovi a letectví (Jiří Tesař) v zámeckém sále. Byli jsme také hlavními organizátory tří významných akcí v kalendáři našeho města masopustního průvodu a veselice, zámeckých oslav a 150 let školy a adventních trhů s doprovodným hudebním programem. Zámecké oslavy a 150 let školy byly velmi navštívené a úspěšné, spojené s interaktivními programy pro děti a mládež a ukázkami cvičení pruských a rakouských jednotek z války Uskutečnili jsme konferenci Lanškroun historický V., na které se prezentovaly nejlepší středoškolské studentské práce a byl vydán také sborník. Nejlepší studentské práce byly také oceněny. Ředitelka muzea byla členkou hodnotící komise okresního a oblastního kola Festivalu vědy a techniky. Vydali jsme vlastivědný časopis Lanškrounsko č. 9, podíleli jsme se také na přípravě nástěnných kalendářů na rok 2012 a na natáčení pořadu Cyklotoulky s Michalem Jančaříkem a psem Rudlou pro TV Barrandov v městském muzeu a zámku, na náměstí J. M. Marků a v Krčmě. Prováděli jsme další odborné činnosti. Poskytovali informační a průvodcovské služby na památkách města a v muzeu (školy ze Serocku, zájezd z Bischofsheimu, Waldkraiburku, Stuttgartu atd.). Vyřídili jsme 70 badatelských návštěv. Zapůjčili jsme 16 sbírkových předmětů jiným institucím. Řešili jsme desítky badatelských dotazů prostřednictvím elektronické komunikace a po telefonu. Využívali jsme pravidelnou prezentaci muzea na regionální a krajské úrovni. Prováděli jsme běžnou údržbu objektů. Dali jsme vymalovat 2 místnosti, které jsme získali pro výstavní fundus v galerii muzea (bývalé konírně). Proběhly také pravidelné revize EZS, EPS, kamerového systému, elektrických přístrojů a revize elektrické instalace budov. V muzeu byla provedena finanční veřejnoprávní kontrola hospodaření organizace za rok 2010 a první čtvrtletí 2011, kontrola placení sociálního a zdravotního pojištění a kontrola provedena Českou obchodní inspekcí. Zúčastnili jsme se metodického školení ředitelů Pardubického kraje, zdravotního školení o poskytování první pomoci, školení řidičů a BOZP a cvičení Hasičského záchranného sboru. Rada města schválila koncepci muzea pro období dne usnesením č. 297/2011.

2 V letošním roce jsme požádali o čtyři granty: Pardubický kraj restaurování 2 stolů ve stylu historismu a Ministerstvo kultury taktéž na restaurování a na přípravu publikace Lanškrounský betlém osobností ze sbírky Městského muzea Lanškroun z dílny řezbáře Bedřicha Šilara ( grafickou úpravu, sazbu a překlady) a na její tisk. Do majetku muzea jsme nakoupili předměty související s digitalizací sbírek počítač, software (program na úpravu fotek), scaner, fotoaparát, stojan atd. Protože jsme neobdrželi finanční prostředky z grantu, podařilo se nám zajistit sponzora. Doplnili jsme také výstavní fundus. Byly dodrženy a splněny závazné ukazatele stanovené zřizovatelem. Personální obsazení muzea bylo stejné 5 pracovníků (4 celé úvazky a 0,5 úvazku uklízečka). Děkujeme svému zřizovateli městu Lanškroun, Radě města, Zastupitelstvu města, vedoucí odboru finančního, školství a kultury, investičního, externím spolupracovníkům a sponzorům za podporu a pomoc. PaedDr. Marie Borkovcová FINANČNÍ PROSTŘEDKY Příjmy rok 2011 Rok 2010 (pro srovnání) Příspěvek na provoz od zřizovatele Kč (včetně odvodu z odpisů Kč) Kč Kč Investice ( výměna objektového zařízení PZM-1) MK ČR ISO/A Kč MK ČR (publikace o betlému) Kč MK ČR ISO/D Kč restaurování Pardubický kraj Kč restaurování Pardubický kraj Kč Láska k vlasti Sponzorské dary a smlouvy Kč Kč o reklamě Příjmy z vlastní činnosti Kč ,00 Kč Příjmy z doplňkové činnosti Kč Kč Vstupné celkem Kč Kč Celkem Kč Kč Další příjmy pro MÚ odvod za komisní prodej knih a CD a navracení dotace za prodané knihy Kč Kč

3 NÁVŠTĚVNOST MUZEA A DALŠÍCH AKCÍ rok 2011 rok 2010 (pro srovnání) Celkem návštěvníků Platící: Návštěvníci expozic a galerie (dospělí, děti důchodci) Školní a hromadné výpravy Neplatící: Návštěvníci vernisáží, zájezdy z partnerských měst a další delegace, děti z Dětského domova Dolní a Horní Čermné a chovanci Anenské Studánky, děti ze Speciální školy Lanškroun Účinkující při adventních trzích a ostatní Zámecké slavnosti Návštěvníci masopustu Vybráno vstupné Z toho vstupné dobrovolné Kč Kč Pozn.: Celkové vstupné je nižší v porovnání s rokem 2010 z důvodu nevybírání vstupného do areálu při zámeckých slavnostech a oslavách školy, bylo vybíráno pouze vstupné dobrovolné o výši Kč. V roce 2010 při 750 let od první písemné zmínky o městě se vybralo při vstupu do areálu Kč. SPONZOŘI INA s.r.o. Lanškroun, ALEMA Lanškroun a.s., Šplíchal, s.r.o., Pelcl Vlastimil broušení kovů, Pekařství a cukrářství Sázava s.r.o., Jiřina Straková - fotoateliér PRACOVNÍCI MUZEA ŘEDITELKA PaedDr. Marie Borkovcová Zodpovídá za celkovou odbornou činnost, hospodaření, provoz, koncepci a rozvoj instituce památkového objektu, provádí v muzeu odbornou činnost specializovanou na muzejnictví, muzikologii, etnografii a historii spolupracuje s ostatními subjekty v rámci republiky i v zahraničí ediční, vzdělávací, sbírkotvorné a výstavnické činnosti, propagace a spolupráce s médii. Zasluhuje se o bohatou publikační činnost muzea, zajišťuje odbornou praxi studentů, odborné konzultace při psaní seminárních a diplomových prací. Poskytování průvodcovských

4 služeb v rámci muzea a po památkách města. Zajišťuje obnovování tradic ve městě, kulturní a historické akce města. Karel Uhlíř Zajišťuje odbornou správu sbírek uložených v depozitáři a odbornou práci s nimi katalogizaci a odborný popis sbírek, realizace výstav a expozic, zabezpečuje také tvorbu a správu fotoarchivu,digitalizaci, dále spravuje sklad publikací. Svou specializací se zaměřuje na filokartii, archeologii a militaria. Poskytuje průvodcovské služby, podílí se na zabezpečení doprovodných etnografických a historických akcích muzea. Hana Kozubová Administrativní a asistenční činnosti, realizace výstav po stránce aranžérské a výtvarné, inventarizace sbírek, odborná správa muzejní knihovny, vedení badatelské agendy, tvorba pozvánek a plakátů. Specializuje se na textilní techniky a výtvarné umění, konzervátorka textilií, předvádění textilních technik. Poskytuje průvodcovské služby, podílí se na zabezpečení doprovodných etnografických a historických akcí muzea. Jana Hajzlerová Vedení účetnictví a pokladny, daňové přiznání, tvorba rozpočtu a směrnic, zabezpečuje prodej publikací, zásobování muzea. Vypracovává přehledy a analýzy jednotlivých činností muzea. Pořizování evidence sbírkových předmětů včetně systematické evidence a fotografií do počítače. Evidence publikací, brožur, CD, videokazet, vyřizování komisního prodeje, prodeje uměleckých děl v tzv. muzejní prodejně (vstupní hala) a prodeje na dobírku. Poskytuje průvodcovské služby. Eva Skalická Zajišťuje úklid všech prostor muzea, pomáhá při realizaci výstavní činnosti. SPOLUPRACOVNÍCI MUZEA Vedení města Lanškroun, vedoucí odborů a úředníci města, Městská knihovna, Kulturní centrum, ZUŠ Jindřicha Pravečka Lanškroun, TG TISK s.r.o. Lanškroun, redakce Listů Lanškrounska, Římskokatolické děkanství - farář Dr. Zbigniew Czendlik, základní a střední školy v Lanškrouně a regionu Lanškrounsko, školky, místní spolky, Obecní úřady (odborná pomoc, distribuce sborníků a knih), lidoví a umělečtí řemeslníci, výtvarníci, Klub sběratelů, Lanškrounský fotoklub, Svaz chovatelů drobného zvířectva, Svaz včelařů, místní hudební sbory a hudební skupiny, Technické služby, Městská policie, Společnost česko-německého porozumění W. Hensela v Moravské Třebové, Hřebečské muzeum a archiv v Göppingenu, Fotoateliér paní Jiřiny Strakové, fotograf Radek Lepka, grafik Břetislav Dadák a Břetislav Vašek, PhDr. Jitka Boučková, Doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D., Soňa Uhlířová, Karel Uhlíř sen., akademický sochař Zdeněk Kolářský a jeho syn Petr, Mgr. Petr Boček, Bc. Dagmar Tenenková, Tomáš Thun, Petr Vávra, Michal Borkovec, Šimon Knápek, Jaroslav Killar a další externí spolupracovníci. Odborné instituce: Asociace muzeí a galerií (AMG), Východočeské muzeum v Pardubicích (oblastní muzeum), muzea a galerie v ČR a Evropě. VÝSTAVNÍ ČINNOST Stálé expozice: Historie města Lanškrouna a okolí Sklářství na pomezí Čech a Moravy Pamětní síň hudebního skladatele Jindřicha Pravečka Kabinet mincí, medailí a sochařských prací Zdeňka Kolářského Císařský pokoj

5 Scénáře sezónních výstav, uspořádání vernisáží s hudebním a dalšími doprovodnými programy, instalace sbírkových předmětů a výtvarných děl Stěhování sbírek včetně jejich zabalení, výstavního fundusu, přivezení a odvoz exponátů, stavění a rozebírání stánků Výběr kolekce fotografií s námětem historie a současnost radnice pro výstavu ke Dnům historického dědictví ČR na radnici Upoutávka ke konání 43. ročníku Lanškrounské kopy na černobílých a barevných fotografiích z fotoarchivu muzea u vchodu do České pošty v Lanškrouně VÝSTAVY A AKCE NA ROK G: Vily Pardubického kraje a Lanškrouna Masopustní průvod a veselice G: Lanškrounští sběratelé M: Výtvarné práce Dům dětí a mládeže Lanškroun Konference Lanškroun historický V. v zámeckém sále vyhlášení výsledků středoškolské soutěže (NE) G: Vladimír Skalický - fotografie Fotografický happening Zámecké slavnosti spojené se 150. výročím základní školy na nám. A. Jiráska ukázky povelové techniky,prezentace výstroje a výzbroje včetně střelby z dobových zbraní rakouských a pruských jednotek z války 1866,přehlídka dobových oděvů,doktorská pohádka, hry pro děti, koncert folkové skupiny MADAM Č.Třebová, výstava drobného zvířectva, interaktivní vzdělávací programy atd G: Željko Uremovic a Nina Beslić - obrazy M: Čokoláda a jiné pochutiny ze sbírek Múzea obchodu Bratislava Jiří Tesař Milan Rastislav Štefánek a příběh vrtule dokumentární večer ke vzniku samostatného československého státu G: Jiří Křiklava - obrazy a fotografie Zdeněk Bukáček - dřevěné hračky Vánoční stromky ozdobené přírodninami a betlémy , , , Adventní trhy s kulturním programem SBÍRKY MĚSTSKÉHO MUZEA Počet přírůstkových předmětů k fotografií, skleněných desek a negativů Počet přírůstkových předmětů zapsaných v roce Z toho získané darem 35 koupí 5 Poslední zápis do Centrální evidence MK ČR Počet evidenčních předmětů zapůjčených od jiného zařízení 138 Počet evidenčních předmětů zapůjčených jinému zařízení 16 Počet nakonzervovaných sbírkových předmětů 15

6 Organizace spravuje sbírky a sbírkové předměty ve vlastnictví města na základě zákona o ochraně sbírek 122/2000 Sb. a vyhlášky MK ČR pod evidenčním číslem MLA/ / ve vlastnictví města Lanškroun s názvem : Podsbírka 1, jiná - souhrnná. K bylo zapsáno 40 sbírek a 220 fotografií. Ke konci roku byly provedeny inventury části sbírkového fondu tak, aby za 10 let byla splněna inventura celého sbírkového fondu. Získané darem: 13 garfických listů s tematikou města Lanškrouna malířky Evy Milotové, 2011 Strojky na broušení žiletek, značky Sharpex Allegro, kov, 30. léta 20. století Lamačka na len, počátek 20. století, Psací stroj Consul, 70. léta 20. století Pamětní deska Anna Letenská, černý mramor, 1948 Kronika divadelního spolku Anna Letenská, Filmová kamera Admira 16 mm s příslušenstvím, 60. léta 20. století Bavorský ženský kroj, 80. léta 20. století Medaile jednostranná, Městské muzeum Žamberk, založeno 1911, bronz, prům. 8 cm, autor Zdeněk Kolářský 3 darovníci do Lanškrounského betlému osobností města porodník a gynekolog Stanislav Kapoun a Jan Adam Ondřej z Lichtenštejna, majitel panství, stavebník pivovaru a Nového zámku u Rudoltic a vědec Herwig Schopper, 2011 Získané koupí: 5 akvarelů ilustrací k lanškrounským pověstem Ludmily Vaškové Rozšíření hřebečského betlému o další řemeslníky, kapli sv. Františka a Boží muka řezbářkou Jarmilou Haldovou, 2011 EVIDENCE SBÍREK V chronologické evidenci zpracováno V systematické (druhostupňové) evidenci zpracováno Inventarizace byla provedena u Digitalizace 40 sbírkových předmětů 69 sbírkových předmětů 247 sbírkových předmětů 360 sbírkových předmětů (mincí) FOTOARCHIV Fotoarchiv muzea obsahuje V roce 2011 bylo zaregistrováno položek 220 nových položek Fotoarchiv obsahuje skleněné fotodesky, historické a současné fotografie (portrétní, místopisné), plakáty, fotoalba, diapozitivy, dokumentární filmy z let 1947 až 2010, černobílé i barevné pohlednice ( staré i nové ) Lanškrouna i Lanškrounska a mapy, projekty, CD souborů, vyhlášky a restaurátorské zprávy. Dokumentární soubory obohacujeme průběžně o snímky zachycující urbanistický vývoj města, registrujeme nově vydané pohlednice Lanškrouna, plakáty, reklamy Pořizování výstřižků z Orlického deníku a ostatních tiskovin Digitalizace videofilmů významné akce města, vernisáže výstav, masopust, rekonstrukce objektů. Průběžně je prováděna fotodokumentace stavebního vývoje města, která je součástí fotoarchivu..

7 BADATELSKÁ KNIHOVNA Počet nakoupených odborných knih 0 Na základě rozpočtové kapitoly nákupu knih je průběžně doplňována muzejní badatelská knihovna, která obsahuje 1940 publikací. Jedná se o knihovnu volně přístupnou badatelům za účelem studia. Knihovna obsahuje oddělení regionalistika, periodika, encyklopedie, dějiny výtvarného umění, české dějiny, světové dějiny, vojenství, geografie, osobnosti, etnografie, starožitnosti, fond německé literatury slovníky a německá beletrie. KULTURNĚ - VÝCHOVNÉ AKCE Průvodcovství po stálých expozicích a sezónních výstavách v muzeu pro školní výpravy a zájezdy, exkurze po památkách města, archeologické semináře pro žáky základních škol Obnovování tradic ve městě Masopustní průvod a veselice 11. ročník Ukázka zabijačky Prasátko paní starostky Vystoupení skupiny Makadam Uspořádání průvodu masek, jízda Bacchusa s milou na kočáře taženém koňmi, program na nádvoří zámku: představení masek, předání klíče od města starostou, vystoupení Lanškrounské smíšeného sboru a Komo/K/ráku ZUŠ J. Pravečka Lanškroun, souboru valašských písní a tanců Vizovjánek, skupiny scénického šermu BALESTRA, Josefa Pepino Matury zpěv a hra na akordeon Dramaturgie Zámecké slavnosti a 150 let školy na náměstí A. Jiráska trh lidových a uměleckých řemesel, výstava drobného zvířectva, interaktivní vzdělávací programy pro děti, fotografické ateliéry, pohádka pro děti Divadlo 5. Patro Praha, vystoupení Vojensko historického spolku Trutnov (Inf.Reg.No.43) a Pátého praporu polních myslivců Česká Skalice (FJB No.5), dělostřelce Božeje Urbanovského,živé sochy Adventní trhy, konané čtyři adventní neděle. Zajištění vystoupení pěveckých sborů a folklorních souborů (Baldrián Pardubice a Jitřenka Dolní Čermná), řemeslníků a dalšího kulturního programu PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST Jiří Tesař dokumentární večer o Miroslavu Rastislavu Štefánikovi ( k výročí vzniku Československého státu) v zámeckém sále Ústecký papírový, ručně malovaný betlém a další betlémy ze sbírek muzea u příležitosti 4 adventních nedělí Karel Uhlíř Archeologické semináře pro žáky základních škol ČINNOST PUBLIKAČNÍ Vlastivědný sborník Lanškrounsko č. 9, 52 stran Sborník se věnuje historii i současnosti města Lanškrouna a regionu Lanškrounsko. Obsahuje články z dějin raného středověku, církevních dějin, dějin umění, lidové kultury, památkové péče, architektury a přírody a zachycuje osudy lidí. Mapuje také činnost muzea za uplynulý rok (restaurované sbírky, nové přírůstky, fotoarchiv, výstavy a významné kulturní akce). Důležitou součástí je bohatý obrazový materiál. Autory odborných i naučně populárních článků je 15 dopisovatelů. Záměrem redakční rady je, aby se svázané ročníky (10 čísel) staly pokračováním Vlastivědy.

8 Lanškroun historický V., sborník nejlepších studentských prací ze soutěže Příprava kalendářů na rok 2011 a 2012 Příprava knihy Lanškrounský betlém osobností ze sbírky Městského muzea Lanškroun z dílny řezbáře Bedřicha Šilara Několikeré korektury všech vydávaných knih, sborníků a propagačních materiálů ČINNOST BADATELSKÁ Pracovníci Městského muzea Lanškroun poskytli během roku 2011 konzultace a jiné badatelské služby v 26 případech při osobních návštěvách a odpověděli ovou poštou 44 dotazů. Badatelské dotazy byly na muzeum směrovány formou písemných, elektronických, telefonických či osobních návštěv badatelů. Jednalo se většinou o středoškolské a vysokoškolské studenty, kteří vypracovávali seminární, bakalářské a diplomové práce. Nejčastější témata u osobních návštěv: Prokletá místa Čech a Moravy správce Rieder v pověstech, památky města Lanškrouna, kramářské tisky, vznik města Lanškrouna, B. Modrý, jubilejní kámen, vlastníci lanškrounských vil, medaile Lucie Bílé (autor Zdeněk Kolářský), Verměřovice správní vývoj, Bořivoj Bartoníček, odsun Němců, užitá tvorba, projektové vyučování v rámci 1. stupně, Lanškrounský betlém osobností B. Šilara, výchovně vzdělávací činnost muzeí, vyhledávání informací o odsunuté rodině Starek (dříve hostinec U Jelena), lidové soudy v Lanškrouně a okolí, sochy vzniklé v letech , Společenský dům Lanškroun, sklářství na pomezí Čech a Moravy, mrazírny v Lanškrouně. ČINNOST PROPAGAČNÍ Aktualizace webových stránek muzea Pozvánky a plakáty k výstavám a akcím v muzeu, články do Listů Lanškrounska, do regionálního tisku (Orlický deník, Mladá fronta dnes), Ateliéru výstavy Článek do časopisu Folkloru ČR Natáčení pořadu Cyklotoulky s Michalem Jančaříkem a psem Rudlou pro TV Barrandov muzeum a památky města Turistické noviny Věstník Asociace muzeí a galerií Rozhovory prezentace výstav a akcí muzea do Českého rozhlasu Pardubického kraje a Praha ČINNOST ODBORNÁ, vědecko-výzkumná Příprava scénářů výstav včetně doprovodných textů a popisek, úvodních slov k autorským výstavám, výstavám z vlastních sbírek, výtvarného umění, řemesel, fotografií, starých pohlednic i víceoborových Chronologická, systematická evidence sbírek/ (II. stupeň), uložení sbírek, zajištění restaurování sbírek Články do Listů Lanškrounska: Lanškrounské vily z první třetiny 20. století, 4/XI. Sběratelé Lanškrounska, 8/XI. Lanškroun historický popáté rozhovor, 10/XI. Úvodní slovo do sborníku Lanškroun historický V. Otevření nové školní budovy na náměstí A. Jiráska č.p. 139, 11/XI. Chorvatští malíři vystavují v městském muzeu Vánoční výstava Zdeněk Bukáček dřevěné hračky, Jiří Křiklava obrazy a fotografie

9 Brožkův papírový, ručně malovaný betlém Články do Lanškrounska č. 9: Historie škol na Lanškrounsku Osobnost Východních Čech jubilant Zdeněk Kolářský Překlad: Poslední uhlíř v revíru Albrechtice ( Schönhengsterheimat 59/707 s ) Kolekce svatých obrázků z fondu grafiky Městského muzea Lanškroun Článek do časopisu Folklor ČR, Genus loci Marie Borkovcové (rozhovor) Historie lanškrounského zámku Masopustní průvod a veselice v Lanškrouně Kultura ve Společenském domě Život ve městě Lanškroun v letech Odborný dohled nad seminárními a diplomovými pracemi Vyplnění grantů Průvodcovské činnosti s odborným výkladem po expozicích Psaní odborných posudků Realizace výstav práce aranžérské a výtvarné Vyplnění výkazu o muzeu KULT (MK) za rok 2010 Kalendárium výstav Článek do Lanškrounska č.10: 20 let od znovuotevření lanškrounského muzea a 10. vydání vlastivědného sborníku Lanškrounsko VÝZNAČNÉ OSOBNOSTI V MUZEU Zdeněk Pšenica, předseda folklorního sdružení ČR, PhDr. Kazimír Janoška, Michal Jančařík ( pořad Cyklotoulky), akademický sochař Zdeněk Kolářský, Doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D., delegace z města Dzierzoniów, krajané ze SRN, Ing. Helena a Jaroslav Ženíškovi, Ing. Rudi Janisch, Gerhard Müller, předseda Hřebečského krajanského spolku v Göppingenu, herec Jan Potměšil a další. ODBORNÉ ČASOPISY A NOVINY Věstník českých a moravských muzeí, Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, Orlický deník, Listy Lanškrounska, Schönhengster Jahrbuch, Schönhengster Heimat. ÚDRŽBA OBJEKTU památkového objektu zámku, galerie (bývalé konírny) Pravidelné revize (elektrických přístrojů a elektroinstalace, zabezpečovacího a kamerového systému, hasicích přístrojů, požární signalizace, oprava komínu, střech, oplechování, nátěry oken budovy muzea, údržba stálých expozic Otevírací doba: celoročně Vstupné: ÚT- PÁ dospělí 30 Kč SO NE děti, důchodci, školní výpravy 20 Kč Městské muzeum Lanškroun

10 VÝSTAVY A AKCE NA ROK G: Domácí umění, ve spolupráci s o. s. Praha Jak jsme žili v Lanškrouně v letech 20. století Masopustní průvod a veselice G: Anna Šlesinger - Panenky se soukromé sbírky Hudební program: Zpěváci ZUŠ J. Pravečka Lanškroun Křest vlastivědného sborníku Lanškrounsko č. 10 Oslavy 20 let od znovuotevření muzea po rekonstrukci Slavnostní průvod,střelba z mušket a děl před zámkem a scénické vystoupení a historický šerm skupiny Magna Moravia,trh dobových řemesel pohádka pro děti na nádvoří zámku, setkání spolupracovníků a příznivců muzea, promítáním filmů, komorní koncert ve stálé expozici o historii města G: Karel Balcar obrazy leden 2013 G: Veronika Balcarová dětské ilustrace, betlémy, vánoční stromky Marionety ve spolupráci s Muzeem loutkářských kultur Chrudim Křest knihy Lanškrounský betlém osobností ze sbírky Městského muzea Lanškroun z dílny řezbáře Bedřicha Šilara 2., 9., 16. a Adventní trhy s kulturním programem,živý betlém

11 MĚSTSKÉ MUZEUM LANŠKROUN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Městské muzeum Lanškroun

Městské muzeum Lanškroun Městské muzeum Lanškroun Výroční zpráva 2012 Úvodní slovo ředitelky Museum jest sídlo Mus, kde v síních a sálech chovají se sbírky věcí vědeckých a uměleckých, obrovskému dílu podrobuje se musejník, práce

Více

Úvodní slovo ředitelky Hodnocení roku 2009

Úvodní slovo ředitelky Hodnocení roku 2009 Úvodní slovo ředitelky Hodnocení roku 2009 Za nejpodstatnější zkušenosti roku povaţujeme přípravu, realizaci a vyúčtování mikroprojektu o příhraniční spolupráci Euroregion Glacensis s názvem Řemesla neznají

Více

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel.

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel. MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel.: +420461532704 Vypracovala a předkládá: Mgr. Blanka Čuhelová, ředitelka Městského

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2011

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2011 Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2011 1. Úvod Činnost Východočeského muzea (VČM) byla v roce 2011 nejpodstatnějším způsobem dotčena těmito událostmi a skutečnostmi: 1. Na původní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam.

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam. 1 Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2007 Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ: CZ 00075078

Více

Muzeum Kroměřížska, p. o.

Muzeum Kroměřížska, p. o. ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2010 Muzeum Kroměřížska, p. o. Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval (a): Telefon: Muzeum Kroměřížska, p. o. Velké náměstí

Více

Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014

Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014 Zpráva o činnosti Muzea Vyškovska, příspěvkové organizace, za rok 2014 Muzeum Vyškovska, Tel.: 517 348 040 příspěvková organizace IČ: 00092401 nám. Československé armády 475/2 mv@muzeum-vyskovska.cz 682

Více

Výroční zpráva. Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. za rok 2011

Výroční zpráva. Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. za rok 2011 Výroční zpráva Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem za rok 2011 Ve Dvoře Králové nad Labem 27. 3. 2012 Vyhotovil: Mgr. Alexandra Jiřičková, ředitelka muzea Obsah: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Více

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 1877) a následně Muzea Wocel. Od r. 2003 je muzeum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Milada Valečková, ředitelka muzea, a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, květen 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Milada Valečková, ředitelka muzea, a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, květen 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Zpracovala Ing. Milada Valečková, ředitelka muzea, a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, květen 2012 2 MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU KONTAKT

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2007 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav se středisky : muzeum ( galerie, výstavní síň, Žižkova síň), knihovna,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY ZA ROK 2012 ISBN 978-80-87261-80-4 2 OBSAH: I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI. 4 1. Zpracovatel Národní ústav lidové kultury 2. Zřizovatel, způsob zřízení

Více

Výroční zpráva rok 2004

Výroční zpráva rok 2004 České muzeum stříbra v Kutné Hoře Výroční zpráva rok 2004 Motto: aby písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich a tím i větší šetrnost k nim v lidu

Více

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk.

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk. NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VE STRÁŽNICI ZA ROK 2003 Předkladatel: Adresa: Národní ústav lidové kultury Zámek č. 672, 696 62 Strážnice IČO: 00094927 Ředitel organizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Husitské muzeum v Táboře nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husitskemuzeum.cz www.husitskemuzeum.cz Výroční zpráva za rok

Více

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST 1) Činnost sbírkotvorná a péče o sbírky A) Souhrnná statistika 1.1. Průběžná evidence I. stupně předmětů

Více

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2014 ÚVOD I 1. ÚVOD 1.1. Slovo úvodem 1.2. Základní identifikační údaje 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace 1.4.

Více

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008 1. Úvod Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008 Za nejpodstatnější skutečnosti z průběhu r. 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích (dále jen VČM) považujeme: 1. VČM dokončilo

Více

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2013

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2013 Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2013 Kladno, březen 2014 Obsah 1. Základní údaje s. 1 2. Hospodaření SVMK s. 1 3. Správa a ochrana sbírek s. 2 4. Vlastní badatelská činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, červen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, červen 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Zpracovala Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, červen 2010 2 MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU KONTAKT

Více

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2009

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2009 Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2009 Kladno, březen 2010 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2. REKONSTRUKCE NOVÉHO OBJEKTU MUZEA...2 3. HOSPODAŘENÍ SVMK... 3 4. STÁLÉ EXPOZICE A

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2010 (Originál zprávy s fotografiemi z akcí uložen v muzeu, kopie na MěÚ) Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav

Více

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2010

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2010 Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně za rok 2010 Kladno, březen 2011 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2. POSTUPNÁ REKONSTRUKCE HORNICKÉHO SKANZENU MAYRAU VE VINAŘICÍCH... 3 3. HOSPODAŘENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 EXPOZICE A POBOČKY 3 HODNOCENÍ ROKU 2010 3 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2010 3 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Regionální muzeum v Kolíně příspěvková organizace Středočeského kraje Zpráva o činnosti za rok 2010 zprávu zpracoval: Bc. Zdeněk Mazač náměstek ředitele zprávu schválil: Mgr. Vladimír Rišlink ředitel RMK

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Přemysla Otakara II. 37, 688 12 Uherský Brod, IČO 00092142, není plátce DPH. Tel: 572 632 288, Fax: 572 634 078, e-mail: muzeum@mjakub.cz,

Více