6 Mezní stavy únosnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6 Mezní stavy únosnosti"

Transkript

1 6 Mezní stavy únosnosti U dřevěných onstrucí musíme ověřit jejich mezní stavy, teré se vztahují e zřícení nebo jiným způsobům pošození onstruce, při nichž může být ohrožena bezpečnost lidí. 6. Navrhování průřezů namáhaných v jednom hlavním směru Tato část příručy se zabývá jednoduchými prvy prostě namáhanými (prostý tah a tla apod.). 6.. Předpolady Kapitola 6. platí pro rovné rostlé dřevo, lepené lamelové dřevo nebo onstruční výroby na bázi dřeva s onstantním průřezem, jejichž vlána jsou orientována převážně rovnoběžně po délce prvu. Předpoládá se, že prve je namáhán napětím pouze ve směru své jedné hlavní osy viz obr. 6.. () Směr vláen Obr. 6. Osy prvu 6.. Tah rovnoběžně s vlány Musí být splněna následující podmína: (6.) t,0,d t,0,d de t,0,d je t,0,d návrhové napětí v tahu podél vláen; návrhová pevnost v tahu podél vláen Tah olmo vlánům Musí být uvážen vliv veliosti prvu. 8

2 6..4 Tla rovnoběžně s vlány Musí být splněna následující podmína: c,0,d c,0,d (6.) de c,0,d c,0,d je návrhové napětí v tlau podél vláen; návrhová pevnost v tlau podél vláen. Pravidla pro stabilitu prvů jsou uvedena v (6.3) Tla olmo vlánům Musí být splněna následující podmína: (6.3) c,90,d c,90 c,90,d de c,90,d je návrhové napětí v tlau olmo vlánům v dotyové ploše; c,90,d návrhová pevnost v tlau olmo vlánům; c,90 součinitel zohledňující uspořádání zatížení, možnost štěpení dřeva a stupeň jeho deormace v tlau. Hodnota c,90 se má uvažovat,0, poud se pro prve nepoužijí postupy podle následujících odstavců. V těchto případech může být použita vyšší předepsaná hodnota c,90 až do mezní hodnoty c,90 = 4,0. Jestliže se použije vyšší hodnota c,90 a doty přeročí plnou šířu prvu b, pa vznilá deormace v tlau při mezním stavu bude přibližně 0 % výšy prvu. Pro nosníový prve uložený na podpěrách (viz obr. 6.), se má součinitel c,90 vypočítat z následujících vztahů: Poud je vzdálenost od oraje podpěry e onci nosníu a h/3: l h c,90, l (6.4) U vnitřních podpěr: l h c,90, l (6.5) de l je dotyová déla v mm; h výša prvu v mm. 9

3 Obr. 6. Nosní na podpěrách Pro prve s výšou h,5b, de soustředěná síla s dotyem přes plnou šířu prvu b působí na jednom líci přímo přes průběžnou nebo loální podpěru na protilehlém líci (viz obr. 6.3), pro součinitel c,90 platí: 0,5 l l c,90,38 e 50 (6.6) l de l e je účinná déla roznesení v mm, viz dále; l dotyová déla (viz obr. 6.3) v mm. Účinná déla roznesení l e má být stanovena z přímy rozdělení napětí s odlonem od svislice :3 po výšce h, ale omezena vzdáleností a/ od aždého once, nebo vzdáleností l /4 od aždé přilehlé tlaové plochy, viz obr. 6.3a a obr. 6.3b. Pro jednotlivé polohy sil níže platí tyto účinné dély: pro břemena na straně once prvu (viz obr. 6.3a): h le l (6.7) 3 jestliže vzdálenost od oraje soustředěného břemene e onci prvu a h (viz obr. 6.3b): 3 h le l (6.8) 3 de h je výša prvu nebo 40 mm podle toho, co je větší. Pro prvy na loálních podpěrách, za předpoladu, že a h a l h (viz obr. 6.3c)), se má účinná déla vypočítat tato h le 0,5 lls 3 de h je výša prvu nebo 40 mm podle toho, co je větší. (6.9) Pro prve výšy h,5b zatížený soustředěnou tlaovou silou na dvou protilehlých stranách, ja je znázorněno na obr. 6.4b, nebo se soustředěnou tlaovou silou na jedné straně 30

4 a průběžnou podpěrou na straně druhé (viz obr. 6.4a), se má součinitel c,90 vypočítat podle vztahu (6.0) za předpoladu, že jsou splněny následující podmíny: působící tlaová síla se vysytuje přes celou šířu prvu b; dotyová déla l je menší než větší hodnota z h nebo 00 mm le c,90 (6.0) l de l je dotyová déla podle obr. 6.4, l e účinná déla roznesení podle obr Účinná déla roznesení nemá být větší o více než l za aždý z obou orajů dotyové dély. Pro prvy, jejichž výša se mění lineárně nad podpěrou (např. spodní pasy příhradových nosníů se seříznutým orajem), se má výša h uvažovat jao výša prvu v ose podpěry a účinná déla l e se má uvažovat rovna dotyové délce l. Tla olmo vlánům je ve změně A EN přepracován a je podstatně jednodušší, viz následující text (ap jsou ta pouze rovnice 6.3 a 6.4 a obr. 6.). (a) (b) (c) Obr. 6.3 Stanovení účinných déle pro prve s h/b,5, (a) a (b) průběžná podpěra, (c) loální podpěry 3

5 (a) (b) Obr. 6.4 Stanovení účinných déle pro prve s h/b >,5 na (a) průběžné podpěře, (b) loálních podpěrách 3

6 U tlau olmo vlánům musí být splněna následující podmína: (6.3) c,90,d c,90 c,90,d přičemž c,90,d F A c,90,d e (6.4) de c,90,d je návrhové napětí v tlau olmo vlánům v účinné dotyové ploše; F c,90,d návrhové zatížení v tlau olmo vlánům; A e účinná dotyová plocha v tlau olmo vlánům; c,90,d návrhová pevnost v tlau olmo vlánům; c,90 součinitel zohledňující uspořádání zatížení, možnost rozštěpení dřeva a stupeň jeho deormace v tlau. Účinná dotyová plocha olmo vlánům A e se má určit při uvážení účinné dotyové dély rovnoběžně s vlány, de sutečná dotyová déla l na aždé straně je zvětšena o 30 mm, ale ne o více než a, l nebo l /, viz obr. 6.. Hodnota c,90 se má uvažovat,0, poud se pro prve nepoužijí postupy podle následujících odstavců. V těchto případech může být použita vyšší c,90 až do mezní hodnoty c,90 =,75. Pro prvy na průběžných podpěrách, za předpoladu, že l h, viz obr. 6.a, se má hodnota c,90 uvažovat tato: c,90 =,5 pro rostlé dřevo z jehličnatých dřevin; c,90 =,5 pro lepené lamelové dřevo z jehličnatých dřevin; de h je výša prvu a l je dotyová déla. Pro prvy na loálních podpěrách, za předpoladu, že l h, viz obr. 6.b, se má hodnota c,90 uvažovat tato: c,90 =,5 pro rostlé dřevo z jehličnatých dřevin; c,90 =,75 pro lepené lamelové dřevo z jehličnatých dřevin, za předpoladu, že l 400 mm; de h je výša prvu a l je dotyová déla. a h h b a b (a) (b) Obr. 6. Prve na (a) průběžných a (b) loálních podpěrách 33

7 6..6 Ohyb Musí být splněny následující podmíny: m,y,d m,y,d m m,z,d m,z,d (6.) m m,y,d m,y,d m,z,d (6.) m,z,d de m,y,d a m,z,d jsou návrhová napětí v ohybu hlavním osám, vyznačeným na obr.6.; m,y,d a m,z,d odpovídající návrhové pevnosti v ohybu. Součinitel m bere v úvahu redistribuci napětí a vliv nehomogenit materiálu v průřezu. Hodnota součinitele m se má uvažovat tato: pro rostlé dřevo, lepené lamelové dřevo a LVL: o pro obdélníové průřezy: m = 0,7; o pro ostatní průřezy: m =,0; pro ostatní onstruční výroby na bázi dřeva, pro všechny průřezy m =,0. Musí se rovněž ověřit podmína stability, viz ap Smy Pro smy se složou napětí rovnoběžně s vlány (viz obr. 6.5a), právě ta jao pro smy s oběma složami napětí olmo vlánům (viz obr. 6.5b), musí být splněna následující podmína: (6.3) d v,d de d je návrhové napětí ve smyu; v,d návrhová pevnost ve smyu pro příslušný případ. Pevnost ve smyu pro valivý smy se přibližně rovná dvojnásobu pevnosti v tahu olmo vlánům. V podpěrách může být zanedbán příspěve do celové smyové síly od soustředěného zatížení F, působícího na horním oraji nosníu do vzdálenosti h nebo h e od oraje podpěry, viz obr Pro nosníy se zářezem v místě podpěry se tato reduce smyové síly použije pouze tehdy, je-li zářez na opačné straně než podpěra. 34

8 (a) (b) Obr. 6.5 (a) Prve se složou napětí ve smyu rovnoběžně s vlány (b) Prve s oběma složami napětí olmo vlánům dřeva (valivý smy) Obr. 6.6 Podmíny v podpěře, za terých může být ve výpočtu smyové síly zanedbán vliv soustředěného zatížení F Poznáma: U posouzení na smy změna A EN zavádí účinnou šířu průřezu be cr b (6.3a) de b je šířa příslušné části prvu; cr součinitel trhlin pro únosnost ve smyu. Doporučené hodnoty cr (vlivu výsušných trhlin) jsou tyto: cr 0,67 pro rostlé dřevo; cr 0,67 pro lepené lamelové dřevo; cr, 0 pro další výroby na bázi dřeva podle EN 3986 a EN

9 6..8 Kroucení Musí být splněna následující podmína: (6.4) tor,d shape v,d s de tor,d v,d shape h b shape, pro ruhový průřez h +0,5 min b,0 pro obdélníový průřez je návrhové napětí ve smyu od roucení; návrhová pevnost ve smyu; součinitel závislý na tvaru průřezu; větší rozměr průřezu; menší rozměr průřezu. (6.5) 6. Návrh průřezů vystavených ombinovaným napětím Něteré onstruční prvy jsou namáhány napětím od ombinovaného zatížení, nebo napětím působícím ve dvou či třech jeho hlavních osách. 6.. Všeobecně Kap. 6. platí pro rovné rostlé dřevo, lepené lamelové dřevo nebo onstruční výroby na bázi dřeva s onstantním průřezem, jejichž vlána jsou orientována převážně rovnoběžně po délce prvu. 6.. Napětí v tlau šimo vlánům Musí se uvážit interace napětí v tlau ve dvou či více směrech. Pro napětí v tlau pod úhlem vlánům (viz obr. 6.7) má být splněna následující podmína: c,α,d c,0,d c,0,d c,90 c,90,d sin cos (6.6) de c,,d c,90 je napětí v tlau pod úhlem vlánům; součinitel, uvedený v ap. 6..5, terý zohledňuje účine jaýcholiv napětí šimo vlánům. 36

10 Obr. 6.7 Napětí v tlau šimo vlánům 6..3 Kombinace ohybu a osového tahu Musí být splněny následující podmíny: t,0,d m,y,d m,z,d m (6.7) t,0,d m,y,d m,z,d t,0,d m,y,d m,z,d m t,0,d m,y,d m,z,d (6.8) Platí hodnoty m uvedené v ap Kombinace ohybu a osového tlau Musí být splněny následující podmíny: c,0,d m,y,d m,z,d m c,0,d m,y,d m,z,d c,0,d m,y,d m,z,d m c,0,d m,y,d m,z,d Platí hodnoty m uvedené v ap Metoda pro ověření podmíny stability je uvedena v ap (6.9) (6.0) 6.3 Stabilita prvů Při zatížení štíhlých onstručních prvů je nebezpečí, že se zbaví namáhání vybočením (sloupy), či vybočením a zroucením (nosníy) Všeobecně Musí se uvážit napětí v ohybu způsobená počáteční řivostí, excentricitami a vynuceným průhybem, současně s napětími způsobenými příčným zatížením. 37

11 Stabilita sloupu a příčná a torzní stabilita nosníu se musí ověřit při použití charateristicých vlastností, např. E 0,05. Stabilita sloupů vystavených buď tlau, nebo ombinaci tlau a ohybu, se má ověřit podle ap Příčná a torzní stabilita nosníů vystavených buď ohybu, nebo ombinaci ohybu a tlau, se má ověřit podle ap Sloupy vystavené buď tlau, nebo ombinaci tlau a ohybu Poměrné štíhlostní poměry se mají uvažovat tato: rel,y y E c,0, 0,05 (6.) a rel,z z E c,0, 0,05 (6.) de y a rel,y jsou štíhlostní poměry odpovídající ohybu olem osy y (průhyb ve směru osy z); z a rel,z štíhlostní poměry odpovídající ohybu olem osy z (průhyb ve směru osy y); E 0,05 je hodnota 5 % vantilu modulu pružnosti rovnoběžně s vlány. Jestliže oba rel,z 0,3 a rel,y 0,3, mají napětí splňovat podmíny (6.9) a (6.0) v ap Ve všech ostatních případech mají napětí, terá budou zvýšena v důsledu průhybu, splňovat následující podmíny: (6.3) c,0,d m,y,d m,z,d m c,y c,0,d m,y,d m,z,d 6.4) c,0,d m,y,d m,z,d m c,z c,0,d m,y,d m,z,d de značy jsou deinovány následovně: c,y y y rel,y c,z z z rel,z (6.5) (6.6) 38

12 y 0,5 c rel,y 0,3 rel,y Mezní stavy únosnosti (6.7) z 0,5 c rel,z 0,3 rel,z (6.8) de c je součinitel pro prvy, splňující amplitudy zařivení měřené uprostřed mezi podpěrami /500 dély prvu pro lepené lamelové dřevo, nebo LVL a /300 dély prvu pro rostlé dřevo: 0, pro rostlé dřeva c (6.9) 0, pro lepené lamelové dřevo a LVL m je uveden v ap Nosníy vystavené buď ohybu, nebo ombinaci ohybu a tlau Příčná a torzní stabilita se musí ověřit ja v případě existence pouze momentu M y ose větší tuhosti, ta v případě ombinace momentu M y a tlaové síly N c. Poměrné štíhlosti v ohybu se mají uvažovat tato: rel,m m, (6.30) m,crit de m,crit je riticé napětí v ohybu, vypočtené podle lasicé teorie stability s hodnotami 5 % vantilu tuhosti. Kriticé napětí v ohybu se má uvažovat tato: M y,crit E0,05IzG0,05Itor m,crit (6.3) W l W y e y de E 0,05 je hodnota 5 % vantilu modulu pružnosti rovnoběžně s vlány; G 0,05 hodnota 5 % vantilu modulu pružnosti ve smyu rovnoběžně s vlány; I z moment setrvačnosti ose menší tuhosti z, I tot moment setrvačnosti v roucení; l e účinná déla nosníu závislá na podmínách uložení a uspořádání zatížení podle tab. 6.; W y průřezový modul ose větší tuhosti y. Pro celistvý obdélníový průřez ze dřeva jehličnatých dřevin se má m,crit uvažovat tato: 0,78b m,crit E 0,05 hle (6.3) de b je šířa nosníu; h výša nosníu. 39

13 Tab. 6. Účinná déla jao poměr rozpětí Typ nosníu Typ zatížení l e/l a Prostě podepřený Konzola onstantní moment spojité zatížení soustředěná síla uprostřed rozpětí spojité zatížení soustředěná síla na volném onci a Poměr mezi účinnou délou l e a rozpětím l platí pro nosní, terý je zajištěn proti roucení v podpěrách a zatěžován v těžišti. Jestliže zatížení působí na tlačeném oraji nosníu, má se l e zvýšit o h a může se snížit o 0,5h pro zatížení na taženém oraji nosníu. V případě existence pouze momentu M y ose větší tuhosti y mají napětí splňovat následující podmínu: m,d crit m,d (6.33) de m,d je návrhové napětí v ohybu; m,d návrhová pevnost v ohybu; cri součinitel, terý bere v úvahu reduovanou pevnost v ohybu v důsledu příčné a torzní nestability. Pro nosníy s počáteční příčnou amplitudou zařivení splňující meze (viz ap. 6.3.) se může crit určit podle vztahu (6.34) pro rel,m 0,75,56 0,75 pro 0,75,4 pro, 4 rel,m rel,m crit rel,m rel,m,0 0,9 0,8 0,5 0,8 (6.34) Součinitel crit se může uvažovat,0 pro nosní, jehož tlačený oraj je po celé délce zajištěn proti vybočení, a u terého je zabráněno torznímu natočení v podpěrách. V případě, dy nastane ombinace momentu M y ose větší tuhosti y a tlaové síly N, mají napětí splňovat následující podmínu: m,d c,0,d crit m,d c,z c,0,d de m,d je návrhové napětí v ohybu; c,0,d návrhové napětí v tlau; c,0,d návrhová pevnost v tlau rovnoběžně s vlány; c,z uveden ve vztahu (6.6). (6.35) 40

14 6.4 Návrh průřezů u prvů s proměnným průřezem nebo zařiveným tvarem Napjatost v průřezech prvů s proměnnou výšou a se zařiveným tvarem je poměrně velmi ompliovaná. Rozdělení normálového napětí od ohybu je po výšce průřezu nelineární. Ohybové momenty navíc vyvolávají radiální napětí olmo vlánům. V oblastech zoseného oraje působí romě obou normálových napětí (rovnoběžně a olmo vlánům) i napětí smyová Všeobecně Musí se uvážit účiny ombinace osové síly a ohybového momentu. Prvy se mají posoudit i podle ap. 6. a 6.3. Napětí v průřezu od osové síly se může vypočítat ze vztahu: N N (6.36) A de N je normálové napětí; N osová síla; A plocha průřezu Pultové nosníy Musí se uvážit vliv náběhu na napětí v ohybu rovnoběžně s oraji nosníu. Obr. 6.8 Pultový nosní; () Průřez Návrhová napětí v ohybu m,,d a m,0,d (viz obr. 6.8) se mohou uvažovat tato: 6 M (6.37) bh d m,,d m,0,d V rajních vlánech na straně náběhu mají napětí splňovat následující podmínu: (6.38) m,α,d m,α m,d de m,,d m,d m, je návrhové napětí v ohybu šimo vlánům; návrhová pevnost v ohybu; se má vypočítat tato: 4

15 pro napětí v tahu rovnoběžně s orajem náběhu: m,α m,d m,d tg tg 0,75 v,d t,90,d pro napětí v tlau rovnoběžně s orajem náběhu: m,α m,d m,d tg tg, 5 v,d c,90,d (6.39) (6.40) Sedlové, zařivené a vylenuté nosníy 4 Tento odstavec platí pouze pro lepené lamelové dřevo a LVL. Požadavy uvedené v ap platí pro části nosníu, teré mají jednostranný náběh. Ve vrcholové části (viz obr. 6.) mají napětí v ohybu splňovat následující podmínu (6.4) m,d r m,d de r zohledňuje snížení pevnosti, způsobené ohybem lamel během výroby. U zařivených a vylenutých nosníů se vrcholová oblast vysytuje nad zařivenou částí nosníu. Napětí v ohybu ve vrcholu se má vypočítat následovně: de 6 M (6.4) ap,d m,d l bhap 3 hap hap hap l 3 4 r r r,4 tg ap 5,4 tg ap (6.43) (6.44) 0,35 8 tg ap (6.45) 3 0,6 8,3 tg ap 7,8 tg ap 4 6 tg ap (6.46) (6.47) r r 0,5 h (6.48) in ap de M ap,d je návrhový moment ve vrcholu; h ap výša nosníu ve vrcholu, viz obr. 6.9; b výša nosníu; r in vnitřní poloměr, viz obr. 6.9; ap úhel slonu náběhu ve středu vrcholové oblasti, viz obr. 6.9.

16 Pro sedlové nosníy r =,0. Pro zařivené a vylenuté nosníy se má r uvažovat tato: r rin pro 40 t rin rin 0, 76 0, 00 pro 40 t t de r in je vnitřní poloměr, viz obr. 6.9, t tloušťa lamely. (6.49) Největší napětí v tahu olmo vlánům ve vrcholové oblasti t,90,d má splňovat následující podmínu: t,90,d dis vol t,90,d (6.50), 0 pro rostlé dřevo pro lepené lamelové dřevo a LVL V se všemi dýhami rovnoběžně s osou nosníu 0, s vol V0 (6.5) dis,4 pro sedlové a zařivené nosníy,7 pro vylenuté nosníy (6.5) de dis je součinitel, terý zohledňuje účine rozdělení napětí ve vrcholové oblasti; vol součinitel objemu; t,90,d návrhová pevnost v tahu olmo vlánům; V 0 reerenční objem rovnající se 0,0 m³; V namáhaný objem vrcholové oblasti v m 3 (viz obr. 6.9), terý se nemá uvažovat větší než V b /3, de V b je celový objem nosníu. Pro ombinaci tahu olmo vlánům a smyu má být splněna následující podmína: d v,d t,90,d (6.53) dis vol t,90,d de d je návrhové napětí ve smyu; v,d návrhová pevnost ve smyu; t,0,d návrhové napětí v tahu olmo vlánům; dis a vol jsou uvedeny v předcházejícím textu. Největší napětí v tahu olmo vlánům způsobené ohybovým momentem se má vypočítat podle vztahu (6.54), terý je u nás oproti vztahu (6.55) doporučený: 6 M (6.54) t,90,d ap,d p b hap 43

17 nebo jao alternativa e vztahu (6.54) tato: de p d b 6 M pd 0,6 (6.55) t,90,d b M ap,d ap,d p b hap je spojité zatížení působící na horním oraji nosníu ve vrcholové oblasti; šířa nosníu; návrhový moment ve vrcholu, jehož výsledem jsou napětí v tahu rovnoběžně se spodním zařiveným orajem; de hap hap p56 7 r r 0, tg 5 ap (6.56) (6.57) 6 0, 5,5 tg ap,6 tg ap (6.58) 7, tg ap 4 tg ap (6.59) (a) (b) 44

18 (c) Obr. 6.9 Sedlový (a), zařivený (b) a vylenutý (c) nosní s orientací vláen rovnoběžně se spodním orajem nosníu; () vrcholová oblast U zařivených a vylenutých nosníů se vrcholová oblast vysytuje nad zařivenou částí nosníu. 6.5 Prvy se zářezy Zářezy mohou výrazně reduovat únosnost onstručních prvů, neboť v nich vyvolávají tah olmo vlánům, terý je u dřeva velmi nepříznivým způsobem namáhání Všeobecně Pro ověření únosnosti prvů se musí uvážit účiny oncentrací napětí v zářezu. Účine oncentrací napětí se může zanedbat v následujících případech: tahu nebo tlau rovnoběžně s vlány; ohybu s napětími v tahu v zářezu, jestliže náběh není strmější než :i = :0, což je pro i 0, viz obr. 6.0a; ohybu s napětími v tlau v zářezu, viz obr. 6.0b. (a) (b) Obr. 6.0 Ohyb v zářezu: (a) s napětími v tahu v zářezu, (b) s napětími v tlau v zářezu 45

19 6.5. Nosníy se zářezem v podpěře Pro nosníy s obdélníovými průřezy, u terých vlána probíhají hlavně rovnoběžně po délce prvu, se mají napětí ve smyu v podpěře se zářezem vypočítat při použití účinné (reduované) výšy h e viz obr. 6.. Má se ověřit, že:, 5V d v v,d (6.60) bh e de v je reduční součinitel deinovaný následovně: Pro nosníy se zářezem na opačné straně než je podpěra, viz obr. 6.b) v, 0 (6.6) Pro nosníy se zářezem na stejné straně jao je podpěra, viz obr. 6.a) v min,5, i n h x h ( ) 0, 8 h de i je slon náběhu (obr. 6.a); h výša nosníu v mm; x vzdálenost od působiště reace v podpěře rohu zářezu v mm; (6.6) h e h 4,5 pro LVL n 5 pro rostlé dřevo 6, 5 pro lepené lamelové dřevo (6.63) a) b) Obr. 6. Nosníy se zářezem na oncích 46

20 6.6 Pevnost soustavy Jestliže něoli podobných prvů, dílců nebo sestav se stejnou příčnou vzdáleností je příčně spojeno spojitým systémem schopným roznést zatížení, mohou být pevnostní vlastnosti prvu násobeny součinitelem pevnosti soustavy sys. Za předpoladu, že spojitý systém roznesení zatížení je schopen přenášet zatížení z jednoho prvu na přilehlé prvy, má se součinitel sys uvažovat,. Ověření pevnosti systému roznesení zatížení se má provést za předpoladu, že zatížení jsou rátodobá. U střešních příhradových nosníů s maximální osovou vzdáleností, m lze předpoládat, že laťování, vaznice nebo panely jsou schopny přenést zatížení na přilehlé příhradové nosníy za předpoladu, že tyto prvy roznesení zatížení jsou spojité alespoň přes dvě pole a jaéoliv spoje jsou rozmístěny střídavě. Pro lamelové dřevěné desy nebo stropy se mají používat hodnoty sys, uvedené na obr. 6.. Počet zatížených lamel Sbíjené nebo sešroubované lamely Předpjaté nebo slepené lamely Obr. 6. Součinitel pevnosti soustavy pro lamelové plošinové desy z rostlého dřeva nebo lepených lamelových prvů 47

21 Přílad 6. Posouzení sloupu na vzpěr Posouzení loubově uloženého sloupu čtvercového průřezu 00 x 00 mm, dély l = 3 m, centricy zatíženého střednědobou návrhovou silou N d = 30 N. Sloup je z rostlého dřeva a je zabudován v prostředí, ve terém průměrná vlhost dřeva bude %. Parametry pevnosti a tuhosti dřeva jsou c,0, = 0 MPa a E 0,05 = MPa. Návrhová pevnost v tlau c,0, 0 c,0,d mod 0,8,3 MPa, 3 M Normálové napětí v tlau = c,0, d Štíhlostní poměr l e i c,crit rel Nd A , 0 MPa ,8 0,8900 E c,crit 0,05 c,0, 0,8 6, Součinitel vzpěrnosti ,4 6, MPa 03,8 0,5 c rel 0,3 rel 0,5 0,,8 0,3,8, 7 c 0,9, 7, 7,8 rel Posouzení sloupu na vzpěr c,0,d c c,0,d 3, 0 0,83 0, 9, 4 Sloup na vzpěr vyhovuje. 48

22 Přílad 6. Posouzení prutu na vzpěr a ohyb Kloubově uložený prut čtvercového průřezu 00 x 00 mm, dély l = 4 m je zatížen návrhovou osovou silou N d = 00 N (dlouhodobou) a návrhovým příčným rovnoměrným zatížením q d = 5 Nm - (rátodobým). Prut je z rostlého dřeva a je zabudován ve třídě provozu. Parametry pevnosti a tuhosti dřeva jsou c,0, = 0 MPa, m, = MPa a E 0,05 = MPa. Návrhové pevnosti v tlau a v ohybu c,0, c,0,d = mod M = 0,9 0 = 3,85 MPa, 3 m, m,d = mod = 0,9 = 5,3 MPa, 3 M Normálové napětí v tlau a v ohybu 3 N c,0,d = d A 000,5 MPa qd l m,d = 7,5 MPa 8W Štíhlostní poměry l e 69, i E0,05 c,crit 3,8 MPa c,0, 0 rel 3,8, c,crit Součinitel vzpěrnosti 0,5 c rel 0,3 rel 0,5 0,, 0,3, c rel, 3, 3, 0,54,3 Vzpěr a ohyb c c,0,d c,0,d + m,d m,d,5 7,5 0,9 0,54, 4 3,7 Prut na vzpěr a ohyb vyhovuje. 49

23 Přílad 6.3 Posouzení nosníu na ohyb a smy Posouzení prostě podepřeného nosníu obdélníového průřezu 50 x 00 mm, o rozpětí 3,5 m, zatíženého střednědobým návrhovým rovnoměrným zatížením Nm -. Nosní je z rostlého dřeva a je zabudován v prostředí, ve terém průměrná vlhost dřeva bude %. Parametry pevnosti a tuhosti dřeva jsou m, = MPa, v, =,4 MPa a E 0,05 = MPa. Návrhová pevnost v ohybu a ve smyu m,,0 m,d mod 0,8 3,54 MPa, 3 v,d M v,, 4 mod 0,8, 48 MPa, 3 M a) Normálové napětí za ohybu (nosní je po celé délce zajištěn proti příčné a torzní nestabilitě) m,d m,d Normálová napětí za ohybu Md qd l m,d , MPa W 8 W < 3,54 MPa Nosní na ohyb vyhovuje. b) Normálové napětí za ohybu (nosní není po celé délce zajištěn proti příčné a torzní nesta-bilitě) m,d crit m,d Kriticé napětí za ohybu 0,78 b E 0,05 0, m,crit 8,4 MPa h 00 (0, ) Poměrná štíhlost m, rel,m, 06 8,4 m,crit e Součinitel příčné a torzní stability, 56 0, 75, 56 0, 75, 06 0, 76 crit rel,m Reduovaná návrhová pevnost crit m,d 0, 76 3, 54 0, 3 MPa Normálové napětí za ohybu Md qd l m,d 9, MPa W 8 W Nosní na ohyb vyhovuje. < 0,3 MPa 50

24 c) Smyové napětí v,d v,d účinná šířa průřezu be cr b cr 0, 67 3Vd v,d 0,78 MPa,48 MPa A 0, Nosní na smy vyhovuje. Přílad 6.4 Posouzení oapové vaznice na smy a roucení Vaznice průřezu 40x300 mm je z lepeného lamelového dřeva a je zabudována ve třídě provozu. Namáhána je návrhovou posouvající silou V d 5 N rátodobou a návrhovým routicím momentem M tor,d Nm rátodobým. Charateristicá pevnost dřeva ve smyu v,g,,7 MPa. Návrhová pevnost ve smyu v,g, v,g,d mod 0,9,7,94 MPa, 5 M Návrhová pevnost v roucení tor,g,d shape v,g,d, 3, 94, 56 MPa Smy za ohybu 3V d v,d A e < v,g,d v,d 0, ,80 MPa <,94 MPa Kroucení tor,d M tor,d hb tor,g,d tor,d tor 6 0 0, ,37 MPa <, 56 MPa Tab. 6. Součinitel tor h/b,, tor 0,08 0,9 0,3 0,46 0,67 0,9 0,33 0,333 Vaznice na smy a roucení vyhovuje. 5

25 Přílad 6.5 Posouzení čepu nosníu Nosní s čepem viz obr.6.3 je proveden z rostlého dřeva a zabudován je ve třídě provozu. Materiálové parametry dřeva jsou v,,4 MPa a c,90, 5, MPa. Čep je zatížen návrhovou posouvající silou V d,7 N střednědobou. Návrhové pevnosti dřeva ve smyu a v tlau olmo vlánům v, v,d mod 0,8, 4,48 MPa M, 3 c,90, c,90,d mod 0,8 5, 3,4 MPa M, 3 Součinitel oncentrace smyového napětí v místě čepu v,5, i n h x h 0,8 h , Posouzení čepu nosníu na smy a otlačení d v v,d 0,534,48 0,79 MPa c,90,d c,90 c,90,d 3,4 3,4 MPa d d, 5 V 3,7 0 bh, 5 0,68 MPa 0,79 MPa V c,90,d d,7 0 bl Čep nosníu vyhovuje. e 3 0,45 MPa 3,4 MPa 0,534 5

26 Přílad 6.6 Posouzení šimého jednoduchého zapuštění Šimé jednoduché zapuštění viz obr.4 je provedeno z rostlého dřeva. Materiálové parametry rostlého dřeva jsou c,0, 0 MPa, c,90, 5, MPa a v,,4 MPa. Šimý prve zapuštění svírá s vodorovným prvem úhel 45. V ose šimého prvu působí návrhová osová síla N d 55 N (střednědobá). Návrhové pevnosti dřeva v tlau rovnoběžně a olmo vlánům c,0, 0 c,0,d mod 0,8, 3 MPa, 3 c,90,d mod M c,90, M c,90 c,90,d 0,8 5,, 3 3,4 MPa Návrhová pevnost v tlau šimo vlánům vztahující se posouzení otlačení v čelní ploše zapuštění výšy 45 mm, c,90 =,0, =β/. c,0,d,3 c,,d 8,6 MPa c,0,d,3 sin cos sin,5 cos,5 3,4 Návrhová pevnost dřeva ve smyu v, v,d mod 0,8, 4,48 MPa, 3 M Posouzení zapuštění na otlačení a usmynutí 3 Nd cos 550 cos,5 c,,d 7,45 MPa 8,6 MPa btz Nd cos 550 cos 45 v,d, MPa,48 MPa blz 4050 Šimé jednoduché zapuštění vyhovuje. 53

27 Přílad 6.7 Posouzení pultového nosníu Obr. 6.5 Lepené lamelové dřevo GL4h (podle EN 4080), M, 5 Třída provozu, mod 0,90 Rozměry nosníu: b 40 mm, hs 57 mm, hap 00 mm, l 000 mm, a mm (vzdálenost příčných výztužných podpěr) Návrhové pevnosti m,g, 4,0 m,g,d mod 0,90 7, 8 N/mm, 5 v,g,d c,90,g,d M v,g,,7 mod 0,90,94 N/mm, 5 M c,90,g,,7 mod 0,90,94 N/mm, 5 M Vzdálenost průřezu s maximálním ohybovým napětím od podpěry l 000 xm 3869 mm hap 00 ( ) ( ) h 57 s Výša nosníu v místě maximálního napětí ( hap hs ) ( 00 57) hx h m s xm mm l

28 Návrhové vnitřní síly V d ( gd sd) l,83,00 76,95 N m 3,87 x Mx m,d Vd xm ( gd sd) 76,95 3,87,83 0,76 Nm Posouzení nosníu v místě maximálního ohybového napětí rajní vlána nosníu na tažené straně (vlána nejsou seříznuta) 6 6 M d 60,760 m,0,d 4,43 N/mm bh xm Pro 0,0 m,α m,0,d m,g,d m,α 4,43 0,84, 0,0 7, 8 rajní vlána nosníu na tlačené straně (vlána jsou seříznuta) m,α,d m,0,d 4, 43 N/mm Pro 3 : m,α m,d m,d tg tg, 5 v,d c,90,d 0,9 7,8 7,8 tg3,0 tg 3,0,5,94,94 m,α m,0,d m,g,d 4,43 0,9,0 0,97, 8 Nosní na ohyb vyhovuje. Posouzení nosníu na smy v podpěrách Vd 76,950 d, 5, 5, 44 bh 4057 d v,g,d, 44 0,74,0, 94 3 N/mm Nosní na smy vyhovuje. 55

29 Přílad 6.8 Posouzení sedlového nosníu 56 Lepené lamelové dřevo GL4h (podle EN 4080), M, 5 Třída provozu, mod 0,90 Rozměry nosníu: b 80 mm, hs 750 mm, hap 800 mm, l a mm (vzdálenost příčných výztužných podpěr) Návrhové pevnosti 4,0 m,g,d mod 0, 90 7, 8 N/mm, 5 v,g,d c,90,g,d t,90,g,d m,g, M,7 mod 0,90,94 N/mm, 5 v,g, M,7 mod 0,90,94 N/mm, 5 c,90,g, M 0, 4 mod 0,90 0, 9 N/mm, 5 t,90,g, M mm, Vzdálenost průřezu s maximálním ohybovým napětím od podpěry lhs xm mm h 800 ap Výša nosníu v místě maximálního napětí ( hap hs ) ( ) hx h m s xm mm l Návrhové vnitřní síly V d ( gd sd) l 3, 8 4,00 59,36 N m 5, 00 x Mx m,d Vdxm ( gd sd) 59, 365, 00 3, 8 630,80 Nm

30 M ap,d ( gd sd) l 3,8 4,00 956,6 Nm 8 8 Posouzení nosníu v místě maximálního ohybového napětí rajní vlána nosníu na tažené straně (vlána nejsou seříznuta) 6 6M d 6630,800 m,0,d bhx 8088 m 4,90 N/mm Pro 0,0 m,α m,0,d m,g,d m,α 4,90 0,86, 0,0 7,8 rajní vlána nosníu na tlačené straně (vlána jsou seříznuta) m,α,d m,0,d 4, 90 N/mm Pro 5, 0 : m,α m,d m,d tg tg, 5 v,d c,90,d 7,8 7,8 tg 5,00 tg 5,00,5,94,94 0,89 m,α m,0,d m,g,d 4,90 0,97,0 0,897,8 Nosní na ohyb vyhovuje. Posouzení nosníu na smy v podpěrách Vd 59,360 d, 5, 5, 77 N/mm² bh d, 77 0,9,0, 94 v,g,d Nosní na smy vyhovuje. Posouzení nosníu na ohyb ve vrcholové oblasti 6M ap,d bh m,ap,d l ap 3 57

31 Přičemž 3 hap hap hap 3 4, r r r ap 5, 0 a r = ap ap,4tg 5,4tg,4tg5,05,4tg 5,0,6 h r ap 0 6M 6 956,6 0 6 ap,d m,ap,d l,6, 4 N/mm bh ap Pro sedlový nosní r, 0 m,ap,d,4 0,66,0,0 7, 8 r m,g,d Nosní na ohyb vyhovuje. Posouzení nosníu na tah olmo vlánům 6 M ap,d t,90,ap,d p b hap Přičemž hap hap 0 h p r r, ap 5, 0 a r = r 0, tg 0, tg 5,0 0,075 p 5 ap 6M 6956,60 6 ap,d t,90,ap,d p 0, 075 0,7 N/mm bhap Pro reerenční objem V0 0,0 m a objem vrcholové oblasti V tg ap tg 5,0 V bhap 0,8,80 0,57 m 4 4 stanovíme součinitel objemu vol 3 0, 0, ap 0 V0 0,0 0, 45 a součinitel rozdělení napětí ve vrcholové oblasti V 0,57 dis, 4 pro sedlový nosní t,90,ap,d 0,7 0,93,0 dis vol t,90,g,d,40,450,9 Nosní na tah olmo vlánům vyhovuje. Poznáma Protože uprostřed nosníu je nulová posouvající síla, není nutné provést posouzení pro ombinaci smyu a tahu olmo vlánům. 58

32 Přílad 6.9 Posouzení zařiveného nosníu Obr. 6.7 Lepené lamelové dřevo GL8h (podle EN 4080), M, 5 Třída provozu, mod 0,90 Rozměry nosníu: b 80 mm, h hap 600 mm, l mm, r in mm, t 40 mm Návrhové pevnosti m,g, 8,0 m,g,d mod 0, 90 0,6 N/mm M, 5 0, 45 t,90,g,d mod 0,90 0,3 N/mm M, 5 Návrhové vnitřní síly V d t,90,g, ( gd sd) l 9,9 0,00 9,90 N ( gd sd) l 9,9 0, 00 Mmax,d Map,d 459,50 Nm 8 8 Posouzení nosníu na ohyb 6M ap,d bh m,max,d m,ap,d l ap 3 hap hap hap l Přičemž r r r a ap 0, 4 tg ap 5, 4 tg ap, 4 tg 0 5, 4 tg 0, 00 0,358tg 0,358tg 0 0,35 ap 3 ap ap 4 6tg ap 6tg 0 0 0,6 8,3tg 7,8tg 0,6 8,3tg 0 7,8tg 0 0,60 59

33 Pro r r 0,5h , mm in ap l,00 0,35 0,60 0, M 6459,500 6 ap,d m,ap,d l, 04 6, N/mm bhap rin je r, 00 t 40 m,ap,d 6, 0,3,0, 00 0,6 r m,g,d 60 Nosní na ohyb vyhovuje. Posouzení nosníu na tah olmo vlánům 6M ap,d t,90,ap,d p bh hap hap Přičemž p r r 0, tg 0, tg 0 0 ap a ap 0 5 ap 6 ap ap 7,tg ap 4tg ap,tg 0 4tg 0 0 0,5,5 tg,6 tg 0, 5,50tg 0,6 tg 0 0, p 0 0, 5 0 0, M ,50 0 t,90,ap,d p 0,053 0,5 N/mm bh ap,d ap 3 Pro reerenční objem V0 0,0 m a objem vrcholové oblasti V 5 V bhap rin hap 0,8,60 5,00,60,38m stanovíme součinitel objemu 0, 3 V0 0,0 vol 0,335 a V,38 dis, 4 pro zařivené nosníy t,90,ap,d 0,5, 00 disvol t,90,g,d,4 0,3350,3 Nosní na tah olmo vlánům vyhovuje. 0,

7.1 Úvod. 7 Dimenzování prvků dřevěných konstrukcí. σ max σ allow. σ allow = σ crit / k. Petr Kuklík

7.1 Úvod. 7 Dimenzování prvků dřevěných konstrukcí. σ max σ allow. σ allow = σ crit / k. Petr Kuklík Petr Kulí Dimenzování prvů dřevěných onstrucí 7 Dimenzování prvů dřevěných onstrucí 7.1 Úvod U dřevěných onstrucí musíme ověřit jejich stavy, teré se vztahují e zřícení nebo jiným způsobům pošození onstruce,

Více

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík 10 10.1 Úvod Obecná představa o chování dřeva při požáru bývá často zkreslená. Dřevo lze zapálit, může vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění

Více

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí 3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí Každému přetvoření stavební konstrukce odpovídá určitý druh namáhání, který poznáme podle výslednice vnitřních sil ve vyšetřovaném průřezu. Lze ji obecně nahradit

Více

Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy

Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy 0 V 06 7:4: - 06_Tramovy_strop.sm Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy Zatížení a součinitele: Třída_provozu Délka_trvání_zatížení Stálé zatížení (odhad vlastní tíhy stropu): g k Užitné zatížení: Užitné

Více

6 Mezní stavy únosnosti

6 Mezní stavy únosnosti 6 Mezní stavy únosnosti 6.1 Nosníky 6.1.1 Nosníky pozemních staveb Typické průřezy spřažených nosníků jsou na obr. 4. Betonová deska může být kompaktní nebo žebrová, případně může mít náběhy. Ocelový nosník

Více

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton 7 Prostý beton 7.1 Úvod Konstrukce ze slabě vyztuženého betonu mají výztuž, která nesplňuje podmínky minimálního vyztužení, požadované pro železobetonové konstrukce. Způsob porušení konstrukcí odpovídá

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 10 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 10 přednáška Prvy betonových onstrucí BL0 0 přednáša ŠTÍHLÉ TLAČENÉ PRVKY chování štíhlých tlačených prutů chování štíhlých onstrucí metody vyšetřování účinů 2. řádu ŠTÍHLÉ TLAČENÉ PRVKY POJMY ztužující a ztužené prvy

Více

STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC

STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC -1- STATICKÝ VÝPOČET: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 0 Veřejné WC A) SVISLÉ ZATÍŽENÍ STŘECHY: SKLON: 9 o ; sin 0,156; cos

Více

Navrhování dřevěnỳch konstrukcí podle Eurokódu

Navrhování dřevěnỳch konstrukcí podle Eurokódu PŘĺRUČKA Navrhování dřevěnỳch onstrucí podle Euroódu 5 Leonardo da Vinci Pilot Project CZ/06/B/F/PP/168007 Educational Materials or Designing and Testing o Timber Structures Leonardo da Vinci Pilot Projects

Více

Konstrukce dřevěné haly rozvržení kce

Konstrukce dřevěné haly rozvržení kce Konstrukce dřevěné haly rozvržení kce Zadání Jednopodlažní jednolodní dřevěná hala: rozpětí = polovina rozpětí zadané ocelové haly vzdálenost sloupů = poloviční vzdálenost oproti zadané ocelové hale vzdálenost

Více

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil.

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil. Směrnice Obsah Tato část se zabývá polyesterovými a vinylesterovými konstrukčními profily vyztuženými skleněnými vlákny. Profily splňují požadavky na kvalitu dle ČSN EN 13706. GDP KORAL s.r.o. může dodávat

Více

Před zahájením vlastních výpočtů je potřeba analyzovat konstrukci a zvolit vhodný návrhový

Před zahájením vlastních výpočtů je potřeba analyzovat konstrukci a zvolit vhodný návrhový 2 Zásady navrhování Před zahájením vlastních výpočtů je potřeba analyzovat onstruci a zvolit vhodný návrhový model. Model musí být dostatečně přesný, aby výstižně popsal chování onstruce s přihlédnutím

Více

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami. cvičení Dřevěné konstrukce Hřebíkové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího prostředku Na hřebíkové spoje se nejčastěji používají ocelové stavební hřebíky s hladkým dříkem kruhového průřezu se zápustnou

Více

ČKAIT 12.5.2011 - AGEL

ČKAIT 12.5.2011 - AGEL Euroó v přílaech Dřevěné onstruce Návrh a posouení jenotlivých prvů rovu ČKAIT 1.5.011 - AGEL Ing. Petr Agel, oc. Ing. Antonín Loaj, Ph.D. 1 1. Geometrie rovu. Zatížení rovu.1 Stálé atížení. Proměnné atížení.

Více

Úloha 5 - Návrh sedlového vazníku

Úloha 5 - Návrh sedlového vazníku Úloha 5 - Návredlového vazníku V 6 6:57:7-5_Sedlovy vaznik.sm Zatížení a součinitele: Třída_provozu Třída_trvání_zatížení Nejnepříznivější kominace návrhového zatížení, % stálého a 6% sněhu (ze zadání):...

Více

12.1 Návrhové hodnoty vlastností materiálu

12.1 Návrhové hodnoty vlastností materiálu 12 Prvy za požáru Chování prvů ze dřeva a materiálů na bázi dřeva při požáru není možné jednoduše popsat. Odlišuje se chování při rozhořívání a při plně rozvinutém požáru. Při rozhořívání se uplatní hořlavost

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

Dřevo představuje obnovitelný zdroj energie, je to druh biomasy.

Dřevo představuje obnovitelný zdroj energie, je to druh biomasy. 11. Dřevo, materiálové vlastnosti. Dřevo a materiály na bázi dřeva, vlastnosti, třídy trvání zatížení, třídy provozu, charateristicé hodnoty pro výpočty, MSÚ, MSP. Dřevo představuje obnovitelný zdroj energie,

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

4.1 Shrnutí základních poznatků

4.1 Shrnutí základních poznatků 4.1 Shrnutí základních poznatků V celé řadě konstrukcí se setkáváme s případy, kdy o nosnosti nerozhoduje pevnost materiálu, ale stabilitní stav rovnováhy. Tuto problematiku souhrnně nazýváme stabilita

Více

PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ

PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ Průběžná 74 100 00 Praha 10 tel: 02/67 31 42 37-8, 02/67 90 02 11 fax: 02/67 31 42 39, 02/67 31 53 67 e-mail:kovprof@ini.cz PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ verze

Více

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9.1 Všeobecně 9.1.1 Rozsah platnosti Tato kapitola normy se zabývá spřaženými stropními deskami vybetonovanými do profilovaných plechů, které

Více

Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce

Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce Vady hrázděných konstrukcí. chybné uložení prvku na sokl zapříčiňující

Více

6. Měření Youngova modulu pružnosti v tahu a ve smyku

6. Měření Youngova modulu pružnosti v tahu a ve smyku 6. Měření Youngova modulu pružnosti v tahu a ve smyu Úol : Určete Youngův modul pružnosti drátu metodou přímou (z protažení drátu). Prostudujte doporučenou literaturu: BROŽ, J. Zálady fyziálních měření..

Více

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ DOC. ING. LADISLAV ČÍRTEK, CSC PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL M05 NAVRHOVÁNÍ JEDNODUCHÝCH PRVKŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: dřevěné konstrukce) KOUNITNÍ CENTRU ATKY TEREZY V PRAZE . Základní inormace.. ateriály.. Schéma konstrukce. Zatížení 4. Návrh prvků 5.. Střecha 5.. Skleněná asáda KOUNITNÍ

Více

10 Navrhování na účinky požáru

10 Navrhování na účinky požáru 10 Navrhování na účinky požáru 10.1 Úvod Zásady navrhování konstrukcí jsou uvedeny v normě ČSN EN 1990[1]; zatížení konstrukcí je uvedeno v souboru norem ČSN 1991. Na tyto základní normy navazují pak jednotlivé

Více

Tloušťka stojiny t [mm] I-OSB 08 45/200 10804520 200. I-OSB 08 58/240 10805824 58 x 38

Tloušťka stojiny t [mm] I-OSB 08 45/200 10804520 200. I-OSB 08 58/240 10805824 58 x 38 STANDARDNÍ VÝROBNÍ PROGRAM: I-OSB nosníky z programu standardní výroby Vám můžeme nabídnout k okamžité expedici v závislosti dle počtu objednaných kusů a skladových zásob. V tomto programu naleznete sortiment

Více

1 Hřebíkový spoj dřevo-dřevo, jednostřižný, s nepředvrtanými otvory 15. 2 i Hřebíkový spoj dřevo-dřevo, jednostřižný, s předvrtanými otvory 17

1 Hřebíkový spoj dřevo-dřevo, jednostřižný, s nepředvrtanými otvory 15. 2 i Hřebíkový spoj dřevo-dřevo, jednostřižný, s předvrtanými otvory 17 Spoje s hřebíky 15 1 Hřebíkový spoj dřevo-dřevo, jednostřižný, s nepředvrtanými otvory 15 2 i Hřebíkový spoj dřevo-dřevo, jednostřižný, s předvrtanými otvory 17 3 Hřebíkový spoj dřevo-dřevo, dvojstřižný,

Více

Je-li poměr střední Ø pružiny k Ø drátu roven 5 10% od kroutícího momentu. Šroub zvedáku je při zvedání namáhán kombinací tlak, krut, případně vzpěr

Je-li poměr střední Ø pružiny k Ø drátu roven 5 10% od kroutícího momentu. Šroub zvedáku je při zvedání namáhán kombinací tlak, krut, případně vzpěr PRUŽINY Která pružina může být zatížena silou kolmou k ose vinutí zkrutná Výpočet tuhosti trojúhelníkové lisové pružiny k=f/y K čemu se používá šroubová zkrutná pružina kolíček na prádlo Lisová pružina

Více

Profily s vlnitou stojinou WT profily rev. 4.0-11/2013 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY

Profily s vlnitou stojinou WT profily rev. 4.0-11/2013 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY KONSTRUKČNÍ ZÁSADY Detaily jednotlivých prvků ocelové konstrukce, které byly navrženy s použitím WT profilů, se navrhují obdobně jako detaily klasických svařovaných I profilů. Při návrhu je nutné brát

Více

Telefon: +420 241 442 078 www.rib.cz email: info@rib.cz Zakázka: Agro Babiš Položka: D-05 Dílec: Hřebenová vaznice

Telefon: +420 241 442 078 www.rib.cz email: info@rib.cz Zakázka: Agro Babiš Položka: D-05 Dílec: Hřebenová vaznice Zakázka: Agro Babiš Položka: D05 Dílec: Hřebenová vaznice RIB Software AG BALKEN V16.0 BuildNr. 13062016 Typ: Dřevostavby Soubor: Vaznice.Bal Informace o projektu Zakázka Agro Babiš Popis Spojitý dřevěný

Více

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Doktorský studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ Studijní obor: POZEMNÍ STAVBY Ing. Jan RYBÍN THE STRESSED SKIN ACTION OF THIN-WALLED LINEAR TRAYS

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Příloha č. 01 VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP. SO 01.2 Statika - podpurné konstrukce jednotek VZT. Investor: Zpracovatel části:

STATICKÝ VÝPOČET. Příloha č. 01 VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP. SO 01.2 Statika - podpurné konstrukce jednotek VZT. Investor: Zpracovatel části: STATICKÝ VÝPOČET K dokumentaci pro výběr dodavatele Příloha č. 01 Stavba: Část: Objednatel: Investor: Zpracovatel části: Zodpovědný projektant : Vypracoval: VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP SO 01.2 Statika

Více

pracovní verze pren 13474 "Glass in Building", v níž je uveden postup výpočtu

pracovní verze pren 13474 Glass in Building, v níž je uveden postup výpočtu POROVNÁNÍ ANALYTICKÉHO A NUMERICKÉHO VÝPOČTU NOSNÉ KONSTRUKCE ZE SKLA Horčičová I., Netušil M., Eliášová M. Česé vysoé učení technicé v Praze, faulta stavební Anotace Slo se v moderní architetuře stále

Více

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17.

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17. Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Přístřešek pro 2 automobily (5x5m)

Přístřešek pro 2 automobily (5x5m) Technická fakulta ČZU Praha Autor: František Týr Semestr: letní 2009 Přístřešek pro 2 automobily (5x5m) Výpočet pevnosti - trámek stojka (120x120x2100) Zadané hodnoty L:= 2100mm b:= 120mm h:= 120mm M:=

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ MECHANIKY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL MECHANICS STATICKÉ ŘEŠENÍ KONSTRUKCÍ DŘEVĚNÝCH

Více

FYZIKÁLNĚ A TVAROVĚ ORTOTROPNÍ DESKY

FYZIKÁLNĚ A TVAROVĚ ORTOTROPNÍ DESKY YZIKÁLNĚ A TVAROVĚ ORTOTROPNÍ SKY Pon sestavování vstupních fziálních dat u mostních stropních a záladových dese s různými průřez ve dvou vzájemně olmých směrech Prof. Ing. r. techn. Vladimír Kolář rsc.

Více

VZDĚLÁVACÍ KURZ SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍPRAVU NA PROFESNÍ KVALIFIKACI PROJEKTANT LEŠENÍ INFORMACE

VZDĚLÁVACÍ KURZ SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍPRAVU NA PROFESNÍ KVALIFIKACI PROJEKTANT LEŠENÍ INFORMACE INFORMACE MÍSTO KONÁNÍ: HOTEL SLAVIA, VLADIVOSTOCKÁ 1460/10, PRAHA 10. Organizace kurzu Kurz je rozdělen do 8 seminářů pátek sobota vždy po 6-ti vyučovacích hodinách v kombinované formě studia prezenční

Více

χ je součinitel vzpěrnosti pro příslušný způsob vybočení.

χ je součinitel vzpěrnosti pro příslušný způsob vybočení. 6.3 Vpěrná únosnost prutů 6.3. Tlačené prut stálého průřeu 6.3.. Vpěrná únosnost () Tlačený prut se má posuovat na vpěr podle podmínk: Ed 0, (6.46),Rd Ed je návrhová hodnota tlakové síl;,rd návrhová vpěrná

Více

4. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

4. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 4. přednáška OCELOVÉ KOSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger VZPĚRÁ ÚOSOST TLAČEÝCH PRUTŮ 1) Centrický tlak - Vzpěrná únosnost

Více

5 Železobetonové sloupy a stěny

5 Železobetonové sloupy a stěny 5 Železobetonové sloupy a stěny 5.1 Úvod Z hlediska navrhování tlačenýh prvků (např. sloup, stěna, pilota, oblouk) rozlišujeme prvky masivní a štíhlé. U štíhlýh tlačenýh prvků a konstrukí je nutno respektovat

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ OBSAH STATICKÉ POSOUZENÍ OCELO-DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1.01 SCHÉMA KONSTRUKCE, POPIS ŘEŠENÍ 1.02 ZATÍŽENÍ STŘECHY, ZATĚŽOVACÍ STAVY 1.03 VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL - DŘEVO 1.04 VÝPOČET

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ MECHANIKY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL MECHANICS ANALÝZA TRADIČNÍCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

Více

PŘÍKLAD VÝPOČTU RÁMU PODLE ČSN EN

PŘÍKLAD VÝPOČTU RÁMU PODLE ČSN EN PŘÍKLAD VÝPOČTU RÁU PODLE ČS E 99-- Jaub Dolejš*), Zdeně Sool**).Zadání avrhněte sloup plnostěnného dvouloubového rámu, jehož roměr jsou patrné obráu. Horní pásnice příčle je po celé délce ajištěna proti

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Stabilita tenkostěnných za studena tvarovaných Z vaznic v oblasti nadpodporových momentů. Stability of Cold-formed Z purlins in Support Region.

Stabilita tenkostěnných za studena tvarovaných Z vaznic v oblasti nadpodporových momentů. Stability of Cold-formed Z purlins in Support Region. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Doktorský studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ Studijní obor: Konstrukce a dopravní stavby Stabilita tenkostěnných za studena tvarovaných Z vaznic

Více

Úloha 1 - Posouzení nosníku na ohyb, smyk a průhyb

Úloha 1 - Posouzení nosníku na ohyb, smyk a průhyb 8 II 06 3::35 - DK - Uloa.sm Úloa - Posouzení nosníku na oyb, smyk a průyb Zatížení a součinitele: Třída_provozu Délka_trvání_zatížení "Střednědobé" Stálé zatížení (včetně vlastní tíy nosníku):,5 kn m

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD Šroubové spoje patří mezi rozebíratelné spoje s tvarovým stykem (lícovaný šroub), popřípadě silovým stykem (šroub prochází součástí volně, je zatížený pouze silou působící kolmo k

Více

HALFEN STYKOVACÍ VÝZTUŽ HBT HBT 06 BETON. Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07

HALFEN STYKOVACÍ VÝZTUŽ HBT HBT 06 BETON. Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07 HBT 06 BETON Typově zkoušeno podle DIN 1045-1:20001-07 Popis systému HBT správné řešení pro stykovací výztuž Výhody výrobku Stykovací výztuž HALFEN HBT je typově zkoušena. Splňuje požadavky podle Merkblatt

Více

Úloha 1 - Posouzení nosníku na ohyb, smyk a průhyb

Úloha 1 - Posouzení nosníku na ohyb, smyk a průhyb Úloa - Posouzení nosníku na oyb, smyk a průyb Zatížení a součinitele: Dřevo Třída_provozu Délka_trvání_zatížení 0 V 06 :3: - 0_Proste-podepreny-nosnik.sm Stálé zatížení (včetně vlastní tíy nosníku): Užitné

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: +420 241 442 078 Praha 4 fax: +420 241 442 085 http://www.rib.cz email: info@rib.cz 21.

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: +420 241 442 078 Praha 4 fax: +420 241 442 085 http://www.rib.cz email: info@rib.cz 21. RIB Lepený dřevěný vazník (CSN EN 1995-1) PrimyNosnikSozubemAprostupem.RTbsh Protokol zadání Geometrie nosníku 0.00 1.08 0.00 1.08 0.50 20.00 Typ nosníku = N.konstatní výšky Délka nosníku = 21.00 m Sklon

Více

N únosnost nýtů (při 2 střižných krčních nýtech zpravidla únosnost plynoucí z podmínky otlačení) Pak platí při rozteči (nýtové vzdálenosti) e

N únosnost nýtů (při 2 střižných krčních nýtech zpravidla únosnost plynoucí z podmínky otlačení) Pak platí při rozteči (nýtové vzdálenosti) e Výpočet spojovacích prostředků a spojů (Prostý smyk) Průřez je namáhán na prostý smyk, působí-li na něj vnější síly, jejichž účinek lze ekvivalentně nahradit jedinou posouvající silou T v rovině průřezu

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 1. přednáška Program přednášek, literatura. Podstata betonu, charakteristika prvků. Zásady a metody navrhování konstrukcí. Zatížení, jeho dělení a kombinace. Idealizace

Více

Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN 1993-1-5). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn.

Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN 1993-1-5). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn. 3. Stabilita stěn. Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN 1993-1-5). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn. Boulení stěn Štíhlé tlačené stěny boulí.

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část Ing.Jiří Švec projektová kancelář Ing.Jiří Švec Sadová 275, 431 56 Mašťov Akce: stavební práce na RD Valtířov k.ú. Ústí nad Labem, č.par. 237 Investor : Dolanský Jan, Ústecká 152, 410 02 Malé Žernoseky

Více

þÿ Ú n o s n o s t o c e l o v ý c h o t e vy e n ý c h þÿ u z a vy e n ý c h p r o f i lo z a p o~ á r u

þÿ Ú n o s n o s t o c e l o v ý c h o t e vy e n ý c h þÿ u z a vy e n ý c h p r o f i lo z a p o~ á r u DSpace VSB-TUO http://www.dspace.vsb.cz þÿx a d a s t a v e b n í / C i v i l E n g i n e e r i n g S e r i e s þÿx a d a s t a v e b n í. 2 0 0 8, r o. 8 / C i v i l E n g i n e e r i n g þÿ Ú n o s n

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013 FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NMSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012 2013 OBOR: MANAGEMENT STAVEBNICTVÍ TEST A.1 MATEMATIKA 1) Je-li F distribuční funkce spojité náhodné veličiny

Více

edmluva ÍRU KA PRO NAVRHOVÁNÍ prvk stavebních konstrukcí podle SN EN stavební konstrukce Stavebnictví, Technické lyceum

edmluva ÍRU KA PRO NAVRHOVÁNÍ prvk stavebních konstrukcí podle SN EN stavební konstrukce Stavebnictví, Technické lyceum Předmluva Publikace PŘÍRUČKA PRO NAVRHOVÁNÍ prvků stavebních konstrukcí podle ČSN EN je určena pro výuku předmětu stavební konstrukce ve 4. ročníku SPŠ stavební v Havířově. Byla zpracována pro čtyřletý

Více

3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností

3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností 3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností Eurokód 5 společně s ostatními eurokódy neuvádí žádné hodnoty pevnostních a tuhostních vlastností materiálů. Tyto hodnoty se určují podle příslušných zkušebních

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009 FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2008 2009 OBOR: POZEMNÍ STAVBY (S) A. MATEMATIKA TEST. Hladina významnosti testu α při testování nulové hypotézy

Více

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny cvičení Dřevěné konstrukce Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny Úvodní poznámky Styčníkové desky s prolisovanými trny se používají pro spojování dřevěných prvků stejné tloušťky v jedné rovině,

Více

Použitelnost. Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí podle EC2: mezní stav omezení napětí, mezní stav trhlin, mezní stav přetvoření.

Použitelnost. Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí podle EC2: mezní stav omezení napětí, mezní stav trhlin, mezní stav přetvoření. Použitelnost Obvylé mezní stavy použitelnosti betonových onstrucí podle EC2: mezní stav omezení napětí, mezní stav trhlin, mezní stav přetvoření. je potřebné definovat - omezující ritéria - návrhové hodnoty

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ INFRAM a.s., Česká republika VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU Řešitel Objednatel Ing. Petr Frantík, Ph.D. Ústav stavební

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY O TECHNOLOGY KULT STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTV KONSTRUOVÁNÍ CULTY O MECHNICL ENGINEERING INSTITUTE O MCHINE ND INDUSTRIL DESIGN NÁVRH OKRUŽNÍ PILY DESIGN O CIRCULR

Více

JÍZDNÍ ÚSTROJÍ. transformace (změna) rotačního pohybu kola na posuvný pohyb vozidla.

JÍZDNÍ ÚSTROJÍ. transformace (změna) rotačního pohybu kola na posuvný pohyb vozidla. JÍZDNÍ ÚSTROJÍ Přenáší všechny síly mezi vozidlem a vozovou postřednictvím ol. Funce ola: přenos svislých (vetiálních) sil od tíhy vozidla přenos vodoovných (hoizontálních) hnacích, bzdících a bočních

Více

Funkce pružiny se posuzuje podle průběhu a velikosti její deformace v závislosti na působícím zatížení.

Funkce pružiny se posuzuje podle průběhu a velikosti její deformace v závislosti na působícím zatížení. Teorie - základy. Pružiny jsou konstrukční součásti určené k zachycení a akumulaci mechanické energie, pracující na principu pružné deformace materiálu. Pružiny patří mezi nejvíce zatížené strojní součásti

Více

EXPERIMETÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI DŘEVOBETONOVÝCH SPŘAŽENÝCH TRÁMŮ ZESÍLENÝCH CFRP LAMELAMI

EXPERIMETÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI DŘEVOBETONOVÝCH SPŘAŽENÝCH TRÁMŮ ZESÍLENÝCH CFRP LAMELAMI 19. Betonářské dny (2012) Sborník Sekce: Výzkum a technologie 2 ISBN 978-80-87158-32-6 EXPERIMETÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI DŘEVOBETONOVÝCH SPŘAŽENÝCH TRÁMŮ ZESÍLENÝCH CFRP LAMELAMI David Horák 1 Hlavní autor

Více

strol. s.ucasl. Joseph E. Shigley The Iowa State University of Science and Technology Richard G. Budynas Institute of Technology

strol. s.ucasl. Joseph E. Shigley The Iowa State University of Science and Technology Richard G. Budynas Institute of Technology Kon. ; ; nl strol. y; ; s.ucasl. Joseph E. Shigley University of Michigan Charles R. Mischke The Iowa State University of Science and Technology Richard G. Budynas Rochester Institute of Technology VYSOKE

Více

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 21. 4. 2013 Název zpracovaného celku: STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK Pevné látky dělíme na látky: a) krystalické b) amorfní

Více

Vzpěr, mezní stav stability, pevnostní podmínky pro tlak, nepružný a pružný vzpěr Ing. Jaroslav Svoboda

Vzpěr, mezní stav stability, pevnostní podmínky pro tlak, nepružný a pružný vzpěr Ing. Jaroslav Svoboda Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Mechanika, pružnost pevnost Vzpěr,

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

ŽELEZNIČNÍ STAVBY II

ŽELEZNIČNÍ STAVBY II VYSOKÉ UČEÍ TECHICKÉ V BRĚ FAKULTA STAVEBÍ OTTO PLÁŠEK, PAVEL ZVĚŘIA, RICHARD SVOBODA, VOJTĚCH LAGER ŽELEZIČÍ STAVBY II MODUL 6 BEZSTYKOVÁ KOLEJ STUDIJÍ OPORY PRO STUDIJÍ PROGRAMY S KOMBIOVAOU FORMOU STUDIA

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 02 STATICKÝ VÝPOČET VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES 02 STATICKÝ VÝPOČET

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky namáhané kroucením Typy kroucených prvků Prvky namáhané kroucením

Více

Příklad oboustranně vetknutý nosník

Příklad oboustranně vetknutý nosník Příklad oboustranně vetknutý nosník výpočet podle viskoelasticity: 4 L fˆ L w, t J t, t 384I 0 průhyb uprostřed co se změní v případě, fˆ že se zatížení M mění x t v čase? x Lx L H t t0 1 fl ˆ M fˆ 0,

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

1 Pružinové klece Pokyny pro projektování

1 Pružinové klece Pokyny pro projektování Pokyny pro projektování 1.1 Použití Použití pružinových závěsů a podpěr je nutné v případech, kde pomocí pevných konstrukcí není možné zachytit svislé nebo velké vodorovné vynucené posuvy potrubí. Pružinové

Více

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol řešte ve skupince 2-3 studentů. Den narození zvolte dle jednoho člena skupiny. Řešení odevzdejte svému cvičícímu. Na symetrické prosté krokevní

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

Přehled výrobků. www.ceresit.cz

Přehled výrobků. www.ceresit.cz Přehled výrobů www.ceresit.cz -atalog009.indd 1 15.6.009 19:05:35 PŘEHLED VÝROBKŮ CERESIT Obsah 1. Lepení, spárování a utěsňování obladů a dlažeb Montážní cement a malty CX 5, CX 15, CT 3, CT 11 Lepicí

Více

KOMPENZACE PŘI KONSTANTNÍM ČINNÉM VÝKONU

KOMPENZACE PŘI KONSTANTNÍM ČINNÉM VÝKONU OMPENZCE PŘ ONSTNTNÍM ČNNÉM VÝON sin Před ompenzaí Po ompenzai sin (Vr; V, ) ompenzaní výon sin sin (Vr; V, ) Veliost apaity ap C X ap ap C (; V, C (F; Vr, s 1, V) ) OMPENZCE PŘ ONSTNTNÍM ZDÁNLVÉM VÝON

Více

8 Spoje s kovovými spojovacími prostředky

8 Spoje s kovovými spojovacími prostředky 8 Spoje s kovovými spojovacími prostředky U dřevěných konstrukcí závisí jejich použitelnost a trvanlivost především na návrhu spojů mezi jednotlivými konstrukčními prvky. U běžně používaných spojů se rozlišují

Více

MATERIÁLY PROJEKTU ACCESS STEEL

MATERIÁLY PROJEKTU ACCESS STEEL MATERIÁLY PROJEKTU ACCESS STEEL František Wald, Zdeněk Sokol 1. Projekt STEEL V projektu STEEL (Supranational tool for enhancement of the Eurocodes) byl připraven internetový informační systém pro podporu

Více

NEXIS 32 rel. 3.70. Protlačení. Posouzení lokálně podepřených železobetonových konstrukcí na protlačení referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70. Protlačení. Posouzení lokálně podepřených železobetonových konstrukcí na protlačení referenční příručka SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

BETONOVÉ MOSTY II. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. DFJP Katedra dopravního stavitelství

BETONOVÉ MOSTY II. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. DFJP Katedra dopravního stavitelství Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera BETONOVÉ MOSTY II DFJP Katedra dopravního stavitelství doc. Ing. Jiří Pokorný, CSc. Ing. Vladimír Suchánek Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana

Více

Řešení úloh 1. kola 53. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B Autořiúloh:J.Thomas(1,4,7),M.Jarešová(3),I.ČápSK(2),J.Jírů(5) P.

Řešení úloh 1. kola 53. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B Autořiúloh:J.Thomas(1,4,7),M.Jarešová(3),I.ČápSK(2),J.Jírů(5) P. Řešení úloh. ola 53. ročníu fyziální olympiády. Kategorie B Autořiúloh:J.Thomas(,,7),M.Jarešová(3),I.ČápSK(),J.Jírů(5) P. Šedivý(6).a) Objem V ponořenéčástiválečuje63%objemu V celéhováleču.podle Archimedova

Více

Pružnost a pevnost. 2. přednáška, 10. října 2016

Pružnost a pevnost. 2. přednáška, 10. října 2016 Pružnost a pevnost 2. přednáška, 10. října 2016 Prut namáhaný jednoduchým ohybem: rovnoměrně ohýbaný prut nerovnoměrně ohýbaný prut příklad výpočet napětí a ohybu vliv teplotních měn příklad nerovnoměrné

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Objekt: SO 201 Sanace svahu 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Identifikační údaje... 2 1.1.1 Stavba... 2 1.1.2 Investor... 2 1.1.3 Projektant... 2 1.1.4 Ostatní... 2 1.2 Základní údaje o zdi... 3 1.3 Technický popis

Více

Sylabus k přednášce předmětu BK1 SCHODIŠTĚ Ing. Hana Hanzlová, CSc., Ing. Jitka Vašková, CSc.

Sylabus k přednášce předmětu BK1 SCHODIŠTĚ Ing. Hana Hanzlová, CSc., Ing. Jitka Vašková, CSc. Schodiště jsou souborem stavebních prvků (schodišťová ramena, podesty, mezipodesty, podestové nosníky, schodnice a schodišťové stěny), které umožňují komunikační spojení různých výškových úrovní. V budovách

Více

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB téma přednášek: KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY HALOVÝCH STAVEB Obsah přednášek: Funkce a součásti halových a velkoobjemových objektů Konstrukční systém halového objektu vývoj ohýbaný, tlačený a tažený konstrukční

Více

8 Předpjatý beton. 8.1 Úvod. 8.2 Zatížení. Předpjatý beton

8 Předpjatý beton. 8.1 Úvod. 8.2 Zatížení. Předpjatý beton 8 Předpjatý beton 8.1 Úvod Předpjatý beton se dříve považoval za zvláštní materiál, resp. předpjaté konstrukce byly považovány do jisté míry za speciální, a měly své zvláštní normové předpisy. Dnes je

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 PŘEKLADY HELUZ PŘEKLADY HELUZ Nosné překlady HELUZ 23,8 132 Keramické překlady HELUZ ploché 135 Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 2015-03-01 / Strana 131 Nosné překlady HELUZ 23,8 Použití Nosné překlady

Více