Technické památky Moravskoslezska

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické památky Moravskoslezska"

Transkript

1 XIX. ročník, 2-3/2014 Turistické informace z České republiky a Slovenska Velikonoce přijeďte prožít do Smiřic str. 7 Na kole vinohrady Uherskohradišťska str. 9 Ještě jednou do Olomouce Na jarní Floru str. 11 Severovýchod Slovenska Region zdravých vod str Technické památky Moravskoslezska Čtěte na str. 17

2 Není pro vás Ïádn m tajemstvím, Ïe uï del í ãas mûïete ãíst TRAVEL profi nejen v klasické ti tûné podobû, ale i ve verzi elektronické v na í knihovnû na adrese Fenomén elektronick ch médií nabírá s dynamick m rozvojem poãítaãové gramotnosti a nov ch technologií na rozmûrech a není rozumné tyto trendy ignorovat. Spoleãnost Floowie International patfií v oboru digitálních publikací a jejich distribuce ke piãce. ŠANCE PRO MĚSTA, OBCE I REGIONY FLOOWIE.COM Distribuce informací ke konečnému adresátovi, spotřebiteli, klientovi patří k nejdůležitějším technikám v marketingu, ale také v komunální a státní správě. Každý z nás potřebuje své obchodní nabídky, organizační informace nebo jiná důležitá sdělení pravidelně dostat ke konkrétním firmám, obyvatelům, podnikatelům. Nikterak nezatracujeme tisk papírových obecních nebo městských novin mají svůj půvab, mnoho lidí na ně nedá dopustit a pro mnoho z nich, hlavně ty dříve narozené jsou jedinými dostupnými. Kromě jiného dávají možnost udělat si chvilku klidu, vzít do ruky svoje oblíbené noviny či časopis a cítit v prstech strukturu papíru a nenapodobitelnou vůni tiskařských barev. Na druhé straně tablet, chytrý telefon nebo notebook máme sebou neustále, v hotelu, v práci nebo ve vlaku na pracovní cestě a tudíž se k nám aktuální informace mohou dostat takřka bezprostředně, bez čekání. A co víc, digitální publikace vycházejí v nákladech na výrobu a distribuci nepoměrně levněji. Je jen na vás, jakou verzi upřednostníte. Pokud se ale pro digitální podobu svých pravidelných bulletinů rozhodnete, pak byste měli vědět, že jejich technická příprava je stejná jako pro tisk ve formátu PDF je do vaší vlastní knihovny na Floowie umístíte během dvou minut. A nejen to, základní informace můžete doplnit o další fotografie nebo videa a je prostor i pro bezprostřední diskuzi s respondenty. Ti mohou vkládat své komentáře, připomínky a náměty. Můžete tak v klidu své kanceláře diskutovat s obyvateli města, regionu nebo obce. Že se k některým tématům dají vložit i internetové odkazy nebo zvukové záznamy, je samozřejmostí. Knihovna na Floowie vám k tomu všemu bude sloužit jako veřejně přístupný archiv publikací i komunikace o důležitých tématech. Propojení s vašimi web stránkami nebo sociálními sítěmi není žádný technický problém a zvládnutí administrace je velmi snadné. Možností, jak distribuovat vlastní publikace prostřednictvím Floowie, je mnoho. Kromě standardního umístění do vaší knihovny se dále nabízí třeba propojení s časopisem TRAVEL profi vzájemnými odkazy na rozšířené informace pro návštěvníky a turisty, nebo naopak poměrně komfortní možnost získávání zpětných vazeb a informací o tom, jak byli spokojeni, nebo co jim při pobytu u vás chybělo, co by doporučovali. Než se rozhodnete vytvořit si na adrese vlastní knihovnu, nabízíme vám možnost využít k distribuci vhodných informací časopis TRAVEL profi v tištěné i elektronické podobě a ověřit si tak efektivnost moderního způsobu komunikace s obyvateli i mnohem širší veřejností. Informace, které chcete zařadit, zpracujeme a postaráme se i o jejich umístění do elektronického prostoru. Sami pak můžete sledovat jejich využitelnost, dopady a efektivitu. Pro další informace se můžete obrátit přímo na společnost Floowie. t teelektronické publikace kdekoliv a kdykoliv jste t te TRAVEL profi v elektronické podob na Stáhn te si aplikaci Floowie pro ios (iphone, ipad), Android nebo t te na PC a Mac Publikuj. ti.sdílej.vyd lávej Floowie International s.r.o. Mlýnská 326/13, Brno tel.: nebo kontaktujte redakci TRAVEL profi tel.:

3 Veletrhy skonãily, hurá do práce Témat, která by stála na prahu letní turistické sezóny za pozornost, je víc než dost. Které vybrat, kterému se věnovat, aby bylo opravdu přínosem k aktuálnímu dění, to je vždycky problém. Díky tomu, že účastí na jabloneckém Euroregiontouru jsme ukončili dlouhou a poměrně vyčerpávající veletržní šňůru trvající od ledna, začnu tentokrát kritikou mířící do vlastních řad. Určitě jste nepřehlédli, že se k vám, jak tomu bylo vždy v předchozích osmnácti letech, nedostalo únorové vydání TRAVEL profi. Omlouváme se za to a přiznáváme, že jsme stáli před nesnadnou volbou: buď omezíme účast na veletrzích, nebo se rozhodneme vydat o měsíc později dvojčíslo 2-3/2014. Zvolili jsme druhou variantu a kromě toho, že věříme ve vaši shovívavost, uvádíme ještě jeden důvod. Již v lednu jsme zahájili redakční šetření v terénu mezi vystavovateli a hlavně návštěvníky veletrhů s cílem zjistit, jak vidí současný stav prezentace českých regionů, jejich propagaci a práci informačních center. Mnozí jste zaznamenali již některé z postřehů, které jsme použili při vystoupení na konferenci k 20. výročí založení A.T.I.C. ČR v Ostravě. Ucelené závěry přineseme v dohledné době. Zatím ale rádi přidáváme další dílčí poznatky získané právě v Jablonci. S využitím prakticky úplně stejných otázek jsme na veletrhu Euroregiontour hovořili s více jak třicítkou dalších návštěvníků a nebyli jsme nijak překvapeni, že výsledky byly hodně podobné těm předchozím. I zde by většina dotázaných ocenila, pokud by mohla přímo na místě zakoupit krátký pobyt někde v Česku. Poměrně často třeba projevovali lítost, že se společně s Asociací kempů ČR neprezentují některé konkrétní kempy u nich by se nákup zdál jako celkem nekomplikovaný. Ale pravda, neděje se tak. Otázkou je, kudy na to. Přitom nabídka by mohla být až neskutečně pestrá a cenově určitě i nenáročná, tudíž pro českého turistu hodně zajímavá. To nakonec celkem srozumitelně naznačilo i setkání infocenter regionu na jabloneckém veletrhu. Bratru patnáct íček předvedlo novinky ze svého okolí. Srdce turistovo by zaplesalo, kdyby mohlo zakoupit víkendový pobyt třeba v Chrastavě, Kamenickém Šenově, Rumburku, Železném Brodě, České Lípě či v samotném statutárním městě Liberci nebo v Jablonci. My sami už máme vybráno. Jedna z prvních našich cest do regionu povede právě do Kamenického Šenova, kde nás zaujaly dva produkty opravená Křížová cesta vybudovaná sedlákem Franzem Kreibichem v roce 1846, jejíž součást tvoří i skalní Boží hrob a kaple Nejsvětější Trojice. Druhým důvodem je Cyklostezka Varhany 17 kilometrů pohodlné jízdy i vás může zavést až do blízkosti slavné Panské skály čedičových varhan. Že to není zdaleka všechno, co Kamenický Šenov může nabídnout, není třeba zdůrazňovat. Hned nato se vypravíme do Podještědí za zajímavostmi Naučné stezky Karolíny Světlé a po Stopách v krajině. Neméně zajímavá a lákavá byla vystoupení také všech ostatních účastníků a pozornost si bezesporu zasloužilo i to poslední, paní Otto ze Žitavy, která informovala o dobře fungujících smluvních vztazích podnikatelů a jejich regionálního infocentra. Katalog, který máme k dispozici, je přesně tím, co by muselo fungovat i u nás přehlídka informací s cenou za ubytování a s dalšími službami hotový a prodejný produkt. Informační centrum pak inkasuje provize, které používá na podporu propagace města nebo celého regionu, může je využít k daleko intenzivnějším aktivitám na veletrzích a snad i najmout a zaplatit opravdu kreativní odborníky, kteří zvládnou tvorbu publikací a propagačních materiálů... Jak snadné! Naše legislativa to však nedovoluje nebo alespoň komplikuje. Vytváří jakési málo praktické mantinely a místo toho, aby se odpovědné instituce pustily do práce, která by tuto situaci napravila, mluvíme o zákonu o cestovním ruchu přes dvacet let. V této souvislosti se nezdá charakteristika dosavadní podoby zákona o CR, jako normy o pojištění, zas tak za vlasy přitažená. Aby toho opravdu nebylo málo, podle informace, která proběhla některými médii před dvěma týdny, se asi dočkáme dalšího překvapení: kdesi se zrodil nápad, že pojištění budou muset platit i cestovní agentury a dokonce i úplně malí soukromníci organizující třeba jednodenní zájezdy seniorů. Nevím, kdo je jeho autorem, ale svědčí to o jednom do oboru mluví lidé, kteří o jeho struktuře a praktické náplni mají jen velmi mlhavé povědomí. Že se u nás kdejaký nápad může ujmout, dokazuje i jeden ze zveřejněných argumentů, že toto opatření pročistí podnikatelské prostředí. Je to názor, který snad nemohl brát vážně ani sám jeho autor. Laco Kučera Šance pro města, obce i regiony floowie.com Veletrhy skončily, hurá do práce Ve znamení česko-polské spolupráce Z Litoměřic do Terezína muzea Křišťálový dotek Velikonoce přijeďte prožít do Smiřic Proč se ráda vracím do Jindřichova Hradce Na kole vinohrady Uherskohradišťska Zprávy z nového pavilonu A Ještě jednou do Olomouce, na jarní Floru Poznávejte naše regiony Zaznamenáno mezi expozicemi Holiday World Technické památky Moravskoslezska , 1 Veletržní show na Černé louce Zrcadlo turizmu Postřehy z veletrhu Slovakiatour Severovýchod Slovenska region zdravých vod Degustační expozice Salonu vín ČR otevřena Spojte se s TRAVEL profi na facebooku TRAVEL profi časopis pro cestovní ruch, Šéfredaktorka: Eva Kovářová, Ediční rada a spolupracovníci redakce: Tereza Šťastná, Jan Šťastný, Mgr. Marie Kysilková, Bořek Homola, Laco Kučera, Vydavatelství: Eva Kovářová TRAVEL profi, IČO: Sídlo: Horčičkova 546, Praha 4, tel./fax: , vedení redakce mobilní telefon: , DTP a tisk: Ivan Vopelák polygrafická výroba, Starý Kolín. Distribuce: SEND Předplatné spol. s r.o., Praha MK ČR E 5591, ISSN TRAVEL profi vychází 10 x ročně vždy poslední týden v měsíci (v prázdninových měsících nevychází). Za podklady reportáží a inzerátů odpovídá autor či zadavatel. Přebírání informací a zpráv je možné pouze se souhlasem vydavatele! 2-3/2014 3

4 Není Ïádn m tajemstvím, Ïe turistika a cestovní ruch umí efektivnû bofiit hranice, nabízí bezpoãet pfiíleïitostí k navazování nov ch pfiátelství, která pfietrvávají, a umoïàuje lidem, institucím, podnikatelsk m subjektûm, ale také mûstûm a regionûm hledat stále nová témata pro spolupráci. Jak se právû v tûchto mûsících ukazuje na pfiíkladu rodící se dohody mezi Ústeck m krajem a Powiatem Ostródzkim z Wojewódstwa Warmiƒsko Mazurskiego. Na veletrhu Holiday World se sešli zástupci Ústeckého kraje a Powiatu Ostródzkiego, aby se odtud společně vydali za poznáním části Ústeckého kraje. Na začátku ještě malé dárky od polských přátel, které přebírají paní Ellen Herzogová z oddělení CR Ústeckého kraje a radní Jan Szántó (vlevo a uprostřed) od paní Wandy Łaszkowskiej, starosty Włodzimierza Brodiuka a vedoucího odboru propagace Henryka Kropidlowskiego. Historie vznikajícího partnerství se začala psát před třičtvrtě rokem na prvním ročníku veletrhu Arena Tourism Poland v Ostródě, v kraji turisticky nesmírně bohatém a českou klientelou ještě stále málo objeveném. Jsme pyšní na to, že TRAVEL profi byl iniciátorem první účasti Ústeckého kraje na této nové akci, jejíž perspektivy se jeví jako hodně zajímavé. Těší nás, že reportáže z našich cest do Ostródy, Ostródskiego regionu, do kraje Kanału Elbląskiego nesou pozitivní výsledky. K těm nejaktuálnějším bezesporu patří setkání, ke kterému došlo v souvislosti s veletrhem Holiday World. Reprezentativní delegace Powiatu Ostródzkiego, vedená jeho starostou Włodzimierzem Brodiukem, vedoucím odboru propagace Henrykem Kropidlowskim a jejich dvěma kolegy, se setkala s představiteli Ústeckého kraje, radním Janem Szántó a Ellen Herzogovou z oddělení cestovního ruchu, nejdříve v krajské expozici, poté na stánku TRAVEL profi. Na sluncem prozářenou sobotu byl pro polské partnery připraven celodenní program přímo v terénu, tedy v Ústeckém kraji. Představit ale jeho čtyři destinace České středohoří, České Švýcarsko, Dolní Poohří a Krušné hory, by nebyl splnitelný úkol. Plán cesty tedy postavili tak, aby polští přátelé a budoucí partneři poznali co nejvíce a odvezli si domů jen ty nejlepší dojmy. V únoru nemohlo být prvním zastavením nic jiného než Krušné hory. Reprezentativním cílem se stal lyžařský areál Klíny, který svými službami, technickým vybavením a nabídkou aktivit polské přátele doslova nadchl. Krajina Warmii a Mazur je rovinatá, sice bohatá i na sníh, ale sjezdovka je tam opravdu široko a opravdu Ve znamení ãesko-polské spolupráce daleko jen jedna ke všemu i na české poměry malá. Klíny, jak nám řekl Henryk Kropidlowski, by se pro polské lyžaře, hlavně pak pro vyznavače snowboardingu, mohly brzy stát zajímavým cílem jen je třeba je pořádně představit a kromě jiného zdůraznit, že z Ostródy je to na Klíny blíž než do Alp. Navíc zde pobyt přijde levněji. Posezení v hotelu Emeran s majitelem areálu je v tom jen utvrdilo. Ovšem nejen samotný areál přiváděl polské hosty v nadšení. Panoráma Krušných hor, které se rýsovalo na pozadí šmolkově modré zimní oblohy, přirovnali k návštěvě galerie plné uměleckých děl nezpochybnitelné krásy a hodnot. Henryk Kropidlowski, který s naší redakcí poprvé navštívil Litoměřice a Portu Bohemicu před dvěma roky, popsal pobyt na Klínech a v Krušných horách, pak i cestu Českým středohořím s panoramatem zříceniny hradu Hazmburk jediným slovem: úchvatné! To je ale ještě čekalo nejedno milé překvapení návštěva krajského města Ústí nad Labem, cesta na Větruši, z jejíž terasy krajské město, hrad Střekov a pod ním klidně plynoucí řeka Labe dodává Ústeckému kraji, Bráně do Čech, Zahradě Čech novou dimenzi. Jasný a chladný zimní den sice nebyl ideálním časem k projížďce na palubě lodi Porta Bohemica 1, zato přímo vyzýval k návštěvě klenutých a šerých prostorů vinařského sklepa Zámeckého vinařství ve Velkých Žernosekách. Prohlídka se samozřejmě nemohla obejít bez degustace se zasvěceným výkladem a pak dlouhými chvílemi povídání, otázek a odpovědí v čase, který u skleničky nádherného Tramínu nebo Ryzlinku utíká tak rychle /2014

5 Viděno ze strany představitelů Ústeckého kraje pro oblast cestovního ruchu: Radní Jan Szántó a Ellen Herzogová, oba účastníci loňského veletrhu Arena Tourism Poland a průvodci polské delegace, nám k průběhu návštěvy a k plánům, čeho by se budoucí spolupráce Powiatu Ostródzkiego a Ústeckého kraje měla týkat, řekli: Už při prvním pracovním setkání na veletrhu Arena Tourism Poland jsme pojali představu, že budoucí spolupráce Ústeckého kraje a Powiatu Ostródzkiego by se měla týkat nejen samotné turistiky nebo vzájemné propagace památek, ale také dalších společenských a hlavně podnikatelských aktivit. Obě strany si mají mnoho co nabídnout. Nemá smysl teď vyjmenovávat všechny turistické, sportovní nebo relaxační aktivity, které by přicházely v ú- vahu za všechny snad jedinou už dnes připravujeme koncepci, jak by se Ústecký kraj a především jeho čtyři destinace České středohoří, České Švýcarsko, Dolní Poohří a Krušné hory měly v plné šíři prezentovat. Nemusí se jednat jen o veletrhy cestovního ruchu i když ty mohou patřit k nejefektivnějším. Jak jsme sami poznali, bude třeba obohatit standardní expozici nejen o nové propagační materiály připravené speciálně pro polský turistický trh, ale do poslední kapky využít loňskou zkušenost a přivézt do Ostródy naši, krajskou podnikatelskou delegaci. Budeme oslovovat a vyzývat ke spoluúčasti cestovní kanceláře, ubytovatele, poskytovatele atraktivních služeb, provozovatele lodní dopravy a vinaře, tedy subjekty, které na rozdíl od kraje nebo destinační agentury mohou a chtějí nejen navázat kontakty, ale také uzavřít konkrétní obchodní dohody. Bez jejich aktivní účasti by se nám zdařila jen polovina záměru, kterého hodláme dosáhnout. Kromě toho jsme se s našimi budoucími partnery shodli, že další významnou součástí se může stát výměna studentů středních i vysokých škol v oborech, které budou pro obě strany zajímavé. Jen namátkou určitě by pro naše studenty škol s programem zaměřeným na cestovní ruch, hotelnictví a gastronomii bylo inspirativní, kdyby mohli strávit svůj studijní pobyt v některém z moderních ubytovacích zařízení v Ostródě nebo Starych Jablonkach a přivézt si nové zkušenosti, profesionalitu a vstřícnost, kterými jsou hotely, jako například Willa Port, Sajmino, Miłomlyn nebo Spa a Wellness resort Dr. Irena Eris, proslulé. O pečlivě udržovaném, rozvíjeném a přísně hlídaném projektu Dziedzictwo kulinarne ani nemluvě Naše jednání s představiteli Powiatu Ostródzkiego se blíží ke zdárnému závěru a lze s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že smlouvu o partnerství podepíšeme už letos v květnu, kdy se do Ostródy chystáme na další velkou prezentační akci. Přejeme si, aby se naše spolupráce neomezovala jen na občasné oficiální návštěvy, ale aby byla naplňována konkrétními aktivitami, pečlivě naplánovanými a realizovanými až do plnohodnotné realizace. Hovořili jsme i o tom, že bychom na některých zahraničních veletrzích uměli spojit síly a vytvořili společnou expozici, ve které by přijali účast i další partneři jak Powiatu Ostródzkiego, tak i naši. Umíme si představit, že na takových akcích, jako jsou veletrhy v Berlíně nebo Miláně, bychom postavili skutečně velkolepě pojatou prezentaci pokrývající atraktivní terény z různých koutů Evropy, a nejen Evropy. Přitom promyšleným spojením finančních účastí bychom dokázali zaujmout návštěvníky všech zájmů, věkových kategorií i sociálních vrstev. Jsou to sice zatím jen představy, ale proč by neměly být reálné? Bylo nám ctí být do jisté míry mezi prvními, kdo se rozhodl znovu objevovat dávno zapomenuté Polsko Polsko kulturní, turistické i společenské. Sami jsme netušili, že budeme moci přispět a komentovat vznik nového partnerství, o jehož smysluplnosti a perspektivách nemáme nejmenších pochyb. Ze všeho, co jsme v posledních letech prožili jak v Ústeckém kraji, tak i v Powiatu Ostródzkim a Województwie Warmińsko Mazurskim, si můžeme dovolit konstruovat reálný závěr: Když se sejdou dva týmy, které umí najít společnou řeč a společné cíle, když mají podporu svých institucí a především odvahu realizovat něco nového, nemohou se dočkat zklamání. V případě spolupráce mezi Ústeckým krajem a Powiatem Ostródzkim tomu tak je. Laco Kučera 2-3/2014 5

6 Centrum cestovního ruchu Litoměřice Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice tel.: Z Litomûfiic Hrad Litoměřice Tyršovo náměstí 68, Litoměřice tel.: do Terezína - muzea K I ËÁLOV DOTEK Kvalitní, zajímavá a atraktivní propagace, to nejsou Ïádná kouzla. Pokud si subjekty pûsobící v daném regionu umí najít k sobû cestu a jsou ochotni spolupracovat, pak je radost o takov ch aktivitách psát a pfiiná et vám informace otevírající nûkteré nové perspektivy, ale také odpovûdi na ãasté otázky co tam ãi onde budu cel víkend dûlat? Centrum cestovního ruchu Litomûfiice mûïe slouïit jako vzor, jako pfiíklad dobré a promy lené expanze na turistick trh. Až pojedete do Litoměřic, až si prohlédnete historické centrum, podíváte se na Dómské návrší, navštívíte Gotický hrad a jeho vinné sklepy a až se projedete po Labi kaňonem Brána do Čech, nebude se vám chtít jet domů. Pak si v informačním centru na náměstí nebo na hradě vyžádejte informace, jak se dostanete do sotva čtyři kilometry vzdáleného Terezína, kde na vás čeká pořád ještě úplně nová unikátní expozice Křišťálový dotek. Od poloviny loňského roku je muzeum Křišťálový dotek otevřeno veřejnosti. Můžete zde zhlédnout nevídanou kolekci skutečně vzácných exponátů z českého křišťálu. Co je podstatou celé sbírky, která se neustále rozšiřuje? Úžasný nápad zakladatele muzea Alexandera Huňáta pořídit více méně nekonečnou sbírku otisků rukou, které dokázaly pro svět, lidstvo, kulturu, vědu nebo sport něco mimořádného udělat. Otisků, které šikovné ruce jeho syna Jana Huňáta, designéra a skláře přetvoří do působivé podoby skleněné sochy ruky. Kohokoliv, kdo se do muzea Křišťálový dotek vypraví, čeká neuvěřitelně silný zážitek. Uvidíte zde ruce osobností, které se mohly i nemohly potkat. Vedle sebe najdete dlaně, které se vzájemným stiskem ujistily o přátelství a upřímnosti. Ale i dlaně, které se nikdy nesetkaly. Kdo z nás vlastně kdy viděl skutečnou ruku mistra nad mistry Olbrama Zoubka, jehož dlaně uhnětly tolik nádherných soch? Měli jsme vůbec možnost si prohlédnout ruku Ringo Starra, geniálního bubeníka slavné kapely Brouků, kteří nejdříve zbořili zažité představy o moderní hudbě, aby se nakonec stali klasiky rock n rollu? Jak by asi zněl potlesk, který by třeba právě jim nebo cestopisům Miroslava Zikmunda zatleskaly křišťálové ruce legendárního Ivana Lendla, šachového velmistra Anatolie Karpova nebo malíře Adolfa Borna? Jak by zaznělo, kdyby si zde své křišťálové ruce znovu podali Lech Wałęsa a Václav Havel? Umíte si představit ozvěny křišťálového stisku rukou hokejové legendy Vladislava Treťjaka s našimi hokejisty Dominikem Haškem či Jaromírem Jágrem jak by to cinklo? Jako skleněný zvon? Mnohem jemnější zvuk by asi vydalo podání rukou Arnošta Lustiga a sira Nicholase Wintona jako odezva dávných, ale neustále příliš živých vzpomínek. Co otisk ruky, to samostatná a velká legenda, to dlouhý, dramatický příběh, to kus odvahy, kumštu, vědění a krásné lidské práce. Vše natrvalo zakleto v materiálu, se kterým čeští skláři uměli a umí pracovat s citem a fantazií, jakou jen těžko hledat jinde ve světě. Křišťálových otisků neustále přibývá a přibývat bude. Vždyť osobností, které si čest přidat svoji křišťálovou ruku k dílu nebo jak se říká v jednom českém a poučném pořekadle přidat ruku k ruce zasluhují, je stále ještě dost a dost. A na konec jeden unikát. Svůj otisk ruky má v muzeu i zástupce našich nejbližších příbuzných, gorilí samec Richard z pražské ZOO jediný zástupce zvířecí říše na světě, který má tak unikátní potvrzení své existence. Přijeďte se podívat! Laco Kučera Muzeum Křišťálový dotek Kavalír II, Terezín, 6 2-3/2014

7 Mûsto Smifiice moïná znáte, moïná je tû ne. AÈ uï jste ve Smifiicích byli nedávno, nebo je tû nikdy, zveme vás do pûvabného mûsteãka leïícího v pûli cesty mezi Hradcem Králové a Jaromûfií, do místa, kde Labe kdysi dávno vytvofiilo jedno ze sv ch slep ch ramen. V rovinû s pfiívûtiv mi klimatick mi podmínkami se lidé usadili uï v dávnovûku. VELIKONOCE P IJEëTE PROÎÍT DO SMI IC Lidé zde za staletí přetvořili krajinu k obrazu svému, z někdejší tvrze je dodnes elegantní zámek a v jeho sousedství kaple Zjevení Páně jedno z nejkrásnějších děl slavného stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera, kterou nechal postavit tehdejší majitel panství Jan Josef, hrabě ze Šternberka v letech Zámek sice prochází náročnou rekonstrukcí, ale kaple je už řadu let vyhledávaným turistickým cílem. Její půdorys je inspirován rodovým znakem Šternberků šesticípou hvězdou a také výzdoba respektuje tento hlavní motiv. Nádherné fresky na stěnách pocházejí od J. J. Steinfelse, sochy vytvořil F. J. Pacák a k opravdovým chloubám kaple patří i obrazy P. J. Brandla Klanění tří králů a Sv. Blažej. Kapli je možné navštívit v doprovodu průvodce, jehož výklad vám přinese ucelenou představu nejen o kapli samotné, ale také o unikátních varhanách a akcích, které se v kapli a ve Smiřicích pořádají. Na jednu z nejvýznamnějších vás zveme i my na sérii velikonočních koncertů Mistra Jaroslava Svěceného a jeho přátel, na Smiřické svátky hudby 2014 Festival tónů, vizí a pozitivní energie. Právě ve Smiřicích a právě na Velikonoce lze koncerty prováděné od 12. do 21. dubna 2014 považovat za zážitek mimořádného významu. Vstupenky si můžete koupit prostřednictvím e-shopu na webu festivalu popřípadě na Městském úřadě Smiřice, Palackého 106, Ladislava Reichová, tel.: , mob.: , Také by vás mohlo zajímat, odkud vzalo jméno Smiřice svůj počátek. Je hned několik legend: Dva rytíři se dostali do sporu a vesnice, u které se slovně střetli, nazvali Hněvčeves. Protože to byli skuteční rytíři bez bázně a hany, litovali svého sporu měli z něho hoře i přejmenovali ves na Hořeněves / Hořiněves. Nakonec se smířili a věrni tradici přejmenovali vesnici na Smiřice. Jiná pověst vypráví o krajině, tenkrát asi nezastavěné, ale protkané řekami, slepými rameny a potoky. Po staročesku jmenované jako kraj, kde jsou samé říce, tedy samé řeky odtud tedy Smiřice. Třetí pověst se odvolává na neznámou kroniku rodu Zárubů, ve které měl být zaznamenán spor mezi vladykou Budivojem a županem Červeného Hradce o zdejší kraj protkaný řekami a potoky o kraj úrodný, příjemný a k životu přívětivý. I zde se objevuje slovo říce. Váda byla urovnána za vlády knížete Boleslava I. v roce 839 jako smír o říce. Budivoj získal přídomek Smír ze Smírříce a založil rod, jež se pak objevuje v zápisech i z roku 1330 jako Smírové ze Smírříce Svatobor pak už je jmenován coby Svatobor ze Smiřic. Od roku 1359 znají historické prameny pět bratrů: Myslibora, Mikuláše, Soběslava, Ješka a Břetislava jmenované Smiřickými ze Smiřic. První osobností nezpochybnitelně historicky a listinou z roku 1361 doloženou je Eliška ze Smiřic. Přijeďte tedy do Smiřic a nejen na Velikonoce! Zve vás starosta města Luboš Tuzar. 11. ročník velikonočního festivalu v zámecké kapli ve Smiřicích dubna 2014 Předprodej a rezervace vstupenek od Kulturní středisko DVORANA Smiřice, tel , nebo na e-shopu na webových stránkách festivalu 2-3/2014 7

8 My lenka, nápad poskytnout vám také jin pohled na ãeská mûsta a regiony, neï jen ná redakãní, se ujala. Jako dal í díl pfiiná íme povídání vedoucí Informaãního centra mûsta Daãice Mgr. Nadi Mastné o Jindfiichovû Hradci. Budeme rádi, pokud nám vy sami nabídnete nûkolik postfiehû, které jste naãerpali pfii sv ch cestách po âechách, Moravû a Slezsku. Proã se ráda vracím do JIND ICHOVA HRADCE Do Jindřichova Hradce to mám z místa svého bydliště necelých čtyřicet kilometrů. Je to město, kam jsem dřív jezdila s rodiči za nákupy, na úřady, k lékařům. Později jsem tam s přáteli vyrážela za zábavou a na kulturní akce a na prahu dospělosti se Jindřichův Hradec stal místem, kde jsem nastoupila do svého prvního zaměstnání. Na práci v okresním archivu, který měl tehdy sídlo v objektu zámku, stále ráda vzpomínám. Slabost pro jindřichohradecký státní hrad a zámek, který patří k nejrozsáhlejším památkovým komplexům v České republice a v roce 1996 byl prohlášen národní kulturní památkou, mám dodnes. Pravidelně se tam vracím v období Vánoc na adventní dny, kdy všechna zámecká nádvoří ožívají jarmarečním ruchem a zpod arkád se line vůně svařeného vína a vánočního punče. V létě si tam vychutnávám s rodinou a přáteli vždy jedinečnou atmosféru hudebního festivalu Folková růže. Pokud se dívám na Jindřichův Hradec z profesního hlediska, jsou hned dvě oblasti, které mě zajímají a které sleduji. Tou první je péče o památky. Jindřichův Hradec udělal v této oblasti ohromný kus práce. Za posledních dvacet let město rozkvetlo před očima. Jako člověk činný na úseku státní správy v oblasti památkové péče dokážu ocenit mravenčí a vytrvalou činnost při obnově kulturního dědictví. Je znát jak na 8 2-3/2014 celkové koncepci a u velkých projektů, tak na malých detailech, které dotváří místní genius loci. Návštěvníkům, kteří zamíří do Jindřichova Hradce, se díky tomu nabízí kompaktní historické centrum i četná zákoutí, která si i v dnešní hektické době u- chovala svou poklidnou atmosféru a nabízí řadu zastavení v čase. Kvalitu péče o kulturní dědictví dokládá i ocenění Historické město roku, které Jindřichův Hradec získal před sedmi lety. Druhou oblastí, ve které se pohybuji, je cestovní ruch. Jindřichův Hradec nabízí ohromnou škálu možností a osloví jak milovníky historie, tak příznivce aktivní dovolené, sportovního vyžití a zážitkové turistiky. Z vlastní zkušenosti můžu doporučit návštěvu zámku, prohlídku expozic Muzea fotografie a moderních obrazových médií, světově proslulých Ateliérů tapiserií nebo Krýzových jesliček v muzeu Jindřichohradecka, které jsou největším lidovým mechanickým betlémem na světě zapsaným do Guinnessovy knihy rekordů. A koho unaví krása památek, nebo je spíš dobrodružnějšího ražení, ten má jedinečnou možnost nasednout na jindřichohradeckou úzkokolejku a vydat se třeba parním vláčkem na výlet do České Kanady. Jsem velký fanda turistických infocenter. Kdekoliv při svých cestách zahlédnu logotyp i, vydávám se na průzkum. Sama jsem se před jedenácti lety podílela na založení Infocentra v Dačicích. Informační středisko v Jindřichově Hradci má ideální polohu v centru města. S jeho pracovnicemi se znám už řadu let a oceňuji jejich kolegialitu, s jakou přistupují k vzájemné spolupráci. Nejenže se potkáváme pravidelně na veletrzích cestovního ruchu Regiontour Brno nebo Holiday World Praha, ale spolupracujeme zcela samozřejmě i v průběhu roku na propagaci akcí a výletních cílů. Vyměňujeme si propagační materiály a zkušenosti, hledáme inspiraci k vylepšení služeb a rozšíření turistické nabídky. Kdykoliv jsem v Jindřichově Hradci, snažím se najít chvilku času a své kolegyně a kamarádky na íčku pozdravit. Do města u Vajgaru (rybník pozn. red.) prostě jezdím ráda. Mám tu svá oblíbená místa, mám tu své přátele. A pokud se mě kdokoliv zeptá, které město bych mu doporučila k návštěvě, nikdy nezapomenu říct: A jeďte se podívat také do Jindřichova Hradce. Naďa Mastná

9 Cyklistická akce Na kole vinohrady Uherskohradi Èska si za osm let své existence získala velkou oblibu. Kdo jsme kdy okusili, jak chutná osvûïující jarní vítr podél BaÈova kanálu, jak voní vinohrady, na nichï vyráïejí první jasnû zelené lísteãky a tu a tam se ke slunci obracejí rozkvetlé broskvonû, zaãínáme b t kaïd rok touto dobou neklidní touhou uï zase vyrazit na kole mezi vinice. CHYSTEJTE KOLA, POJEDE SE VINOHRADY Letošní devátý ročník celodenního cyklistického toulání Na kole vinohrady Uherskohradišťska se nezadržitelně blíží. Bicykly jsou připraveny, zkontrolovány a nám nezbývá než se zamyslet, odkud a kam vyrazíme. Budete si moct vybrat, zda odstartujete z Masarykova náměstí v Uherském Hradišti 26. dubna v 08:30 hod., nebo zvolíte jako startovací čáru prostor před Panským domem v Uherském Brodě o hodinu později. Ať tak nebo tak, všechno, co za celý den prožijete, ocení vaše tělo i duše. Čekat vás bude necelá desítka tras delších i kratších, náročnějších i pohodlnějších. Trasy, nesoucí jména buď podle typických odrůd vín či podle mikroregionů, kterými vedou, jsou dlouhé od 26 po 66 kilometrů. Je jen na vás, zda vás zláká Stezka Muškátu moravského, Rulandského bílého nebo Blatnického Roháče. Anebo si radši vyberete Stezku Za Moravú, Dolní Poolšaví, Velehradskou či se vydáte z Uherského Brodu na Stezku Komenského. Ať už pojedete kteroukoliv, vždy se můžete těšit nejen na krásný sportovní výkon, ale také na celou spoustu přátelských setkání v jednotlivých zastaveních většinou u vinohradu, u vinařského sklepa, kde dojde třeba i na koštovku s certifikovaným logem Tradiční výrobek Slovácka. Zastavení budou značena viditelnými panely s informacemi, co zajímavého se nachází v okolí. Připravte se na to, že za naplnění sklínečky můžete někde zaplatit doporučenou cenu 10,- Kč, ale skutečnou sumu si určuje vinař sám. Víno, které vám zachutná, si můžete hned na místě koupit. Okoštujete, oddechnete si a na mnoha místech nebude chybět ani občerstvení klobásy, vynikající koláčky, opravdu jen malá sklenička slivovice tu prosím užívejte jen jako lék! Kromě toho poznáte celou řadu turistických novinek, které na Uherskohradišťsku budou připraveny po celou letní sezónu. Z bohatého programu, který se připravuje na všech trasách, vybíráme alespoň malou ochutnávku: Víte, jaké to je, Když Tvarožka vaří?! Pokud ne, pak neváhejte a vyberte si trasu vedoucí do Tvarožné Lhoty. Bude na vás čekat guláš a mnoho dalších dobrot. V Kozojídkách se projdete sklepní uličkou a do sklepů věřte nebo nevěřte nejen nahlédnete. Populární Vnorovy zde kromě koštu vín můžete posedět a chvilku odpočívat a zamyslet se, kdy se sem vypravíte na Baťák Tak by se dalo pokračovat ještě dlouho, ale ochudili bychom vás o nejedno překvapení, která na vás na letošní akci Na kole vinohrady Uherskohradišťska čekají. Po návratu zpět do Uherského Hradiště se můžete od půl čtvrté do půl šesté zaposlouchat do písní folklorního sdružení Buchlovice a počkat na losování registračních kuponů třeba vyhrajete některou z vinných nebo nevinných cen. Stihnete-li se zúčastnit fotosoutěže na facebooku infocentra, také máte naději být vylosováni a oceněni. Na závěr přijměte pozvání na malý dojezdový vinný trh. Přijeďte a prožijte krásný den ve společnosti lidí naladěných na stejnú notečku na tu slováckou! Laco Kučera Městské informační centrum Uherské Hradiště Masarykovo náměstí 21, Uherské Hradiště tel.: , /2014 9

10 V STAVI Tù FLORA OLOMOUC se po roce a pûl vrací dûstojnû a s noblesou do seriálu ãesk ch a moravsk ch veletrhû cestovního ruchu. Leto ní TOURISM EXPO byl premiérovou akcí v pavilonu A, kter se po zásadní rekonstrukci a modernizaci doslova zaskvûl ve své plné kráse. A nejen to. Organicky byl spojen s novû postaven mi v stavními prostory, technick m zázemím a salonky. Pfiitom byla dûslednû zachována jeho architektura odpovídající stylu, kterému se dodnes fiíká Brusel. ZPRÁVY Z NOVÉHO PAVILONU A TOURISM EXPO se tak vrací do veletržního seriálu v dobré kondici a s nabídkou služeb, která se ukazuje jako příslib do dalších ročníků. Na tomto místě stojí za zdůraznění několika skutečností: město Olomouc a Olomoucký kraj získávají moderní možnost vlastní propagace a daleko aktivnějšího působení na turistickou veřejnost v důstojném, a pro všechny zúčastněné, komfortním prostředí. Vystavovatelům, i těm ze vzdálenějších destinací, pak ideální šanci prezentace turistické veřejnosti a samotnému Výstavišti Flora Olomouc příležitost využít všech prostředků k ještě intenzivnější propagaci turistického veletrhu, který by podle našeho odhadu mohl být až třikrát větší, co se týče počtu vystavovatelů. A jak úzce s /2014 bohatostí nabídky souvisí i zájem veřejnosti, není třeba nijak extra zdůrazňovat. Jako v poslední době už několikrát, i v Olomouci na Tourism Expo 2014 jsme vystavěli spojené expozice TRAVEL profi a Hanácké gront Ochotnéte Hanó. Že se u okének gronto tvořily fronty, není divu zelňačka a hříbková klechtanka podle prababičke Hedvičke se staly velice rychle populární pochoutkou podobně jako klobásy, uzené, špek a světe div se zdravý chleba se škvarkovým sádlem ochuceným pažitkou. Olomoucké turistické publikum ale nezklamalo ani nás a určitě ani ostatní vystavovatele. Jak jsme byli zvyklí z dob před rekonstrukcí, návštěvníci přicházeli, ptali se, chtěli zvědět novinky a poradit. Pro všechny, kdo uvažují o účasti na Tourism Expo v roce 2015, můžeme předat seriózní informaci přijeďte, bude o vás postaráno s profesionální péčí a pokud se sami dobře připravíte a přivezete nápadité a hlavně obsahově kvalitní materiály a nabídky, máte šanci zvýšit efektivitu své práce turisté z Olomoucka, z Hané, ale také ze vzdálenějších míst k vám rádi přijedou. Určitě to mohou potvrdit vystavovatelé nejen z Chrudimska-Hlinecka, Východní Moravy, Zlínského a Moravskoslezského kraje, ale i z Mořského světa Praha Holešovice nebo z exotické Dominikánské republiky a ze slovenských lázní Kúpele Lúčky či z hotelu Odevák Piešťany a mnoho dalších. Co se odehrálo na letošním Tourism Expo? Bylo toho mnoho. Kromě několika hodně zajímavých, byť nevelkých expozic to určitě byla i souběžně probíhající Čokoládová show. Zde návštěvníci mohli nejen zavzpomínat, jak vypadaly čokolády před dvaceti a více lety, ale i ochutnat a nakoupit sladké lahůdky vyráběné moderními technologiemi a dlužno podotknout v opravdu vysoké kvalitě. Pořadatelský tým si dal záležet, aby veletrh začal, probíhal i končil v pracovním i zábavném duchu. Návštěvníci kromě Čokoládové show mohli sledovat i celkem pestrý a bohatý doprovodný program. Jen možná s malou poznámkou složení programu bylo tak různorodé, že divácky atraktivní ukázky cyklistických dovedností, módní přehlídky nebo taneční vystoupení trochu zastínily další, ryze turisticky orientovaná vystoupení. Ale i ta si našla svoje vděčné publikum, jak můžeme potvrdit i my. Vedli jsme dvě besedy jednu o historii a současnosti polského města Lodž, které v předminulém století zbohatlo na textilní výrobě a dnes je nádherným kulturním centrem s úžasnými paláci významných podnikatelů, jako byly rodiny Poznaňských nebo Sheiblerů, kde se někdejší fabriky postupně mění v galerie, muzea nebo centra zábavy a relaxace. Druhá beseda patřila malé, ale významné rekreační obci Suchý ležící na samé hranici Jihomoravského a Olomouckého kraje uprostřed lesů, pod vrcholem Skalky. Vesnice s rybníkem, stovkami kilometrů cyklotras a solidní turistickou infrastrukturou. Závěr veletrh TOURISM EXPO 2014 byl jednoznačným úspěchem Výstaviště Flora Olomouc a stal se dobrou startovací plochou pro další ročníky, které by vás neměly nechat netečnými. Laco Kučera

11 VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC, a. s. Staré ãeské pfiísloví praví: Bfiezen, za kamna vlezem, duben, je tû tam budem. To uï ale neplatí. Nejen proto, Ïe k modernímu stylu Ïivota uï dávno nepatfií respektování povûtrnostních podmínek. Pfiedev ím ale proto, Ïe kaïdé roãní období nabízí neskonale vût í mnoïství moïností, pfiíleïitostí a lákav ch nabídek, kam a za jak mi záïitky vyrazit i v dubnu. Je tû jednou do Olomouce NA JARNÍ FLORU Současným turistou se může stát i zahrádkář, kutil, pěstitel květin nebo zeleniny a třeba i jen prostý milovník barevných a voňavých záhonů. To všechno bude už za několik dnů k vidění, k obdivu i k nakoupení na Výstavišti Flora Olomouc, kdy se nově opravený pavilon A a vlastně celý areál výstaviště změní k nepoznání. Po zimě se rozzáří pestrými barvami květinových záhonů, floristickými kreacemi a expozicemi plnými výstavních kolekcí jarní zeleniny. V dalších pavilonech se pak najdou expozice semen, okrasných rostlin, školkařských výpěstků a zahradnických potřeb a nářadí. Nebudou chybět ani výstavky a předváděcí akce drobné zahradnické mechanizace počínaje srpy nebo kosami, přes ruční sekačky až po malotraktory, motorové pily a vůbec všechno nad čím srdce malých i větších pěstitelů zaplesá. FLORA OLOMOUC 2014 Jarní zahradnické trhy a souběžně probíhající prodejní trhy květin společně s veletrhem zahradnické mechanizace, pomůcek a potřeb pro zahradníky a zahrádkáře HORTIFARM budou slavnostně otevřeny 24. až 27. dubna Expozice všeho druhu najdete v pavilonech A, E, G a H. Všechny jsou vybaveny bezbariérovým vstupem. Další expozice a prodejní stánky budou podél pěšin a cest takřka na celé ploše Smetanových sadů. Jarní květinové výstavy a trhy na Floře Olomouc jsou nejstaršími akcemi svého druhu v České republice. Letos otevřou svoje brány již po pětatřicáté a veletrh Hortifarm po dvacáté prvé. Staňte se i vy jejich aktivním účastníkem, přijeďte, prohlížejte, vybírejte, nakupujte a pokud budete mít zájem, zúčastněte se i některé ze zajímavých a inspirativních besed, seminářů či přednášek. Jarní Flora Olomouc, veletrh Hortifarm a Jarní zahradnické trhy 2014 se i pro vás mohou stát nejen akcí zahajující letošní pěstitelskou sezónu, ale také jedním z prvních impulzů nastávajícího turistického období. Spojte návštěvu Flory Olomouc s pobytem v hanácké metropoli, obdivujte její památky a znovu se vraťte na výstaviště a ochutnávejte z bohaté nabídky vystavovatelů. Možná, že se i vám přihodí to, co jsme před lety na Floře Olomouc prožili my zamilujete se do akce, kterou byste jen obtížně hledali kdekoliv jinde. Prožijete den, dva mezi květinami, můžete navštívit sbírkové tropické skleníky plné exotických rostlin vyžadujících vlhko a teplo nebo naopak sucho a výheň skoro pouštní. Jistě se vám podaří se zblízka podívat do kalichů květů, jejichž jména budou znít exoticky, a alespoň pohledem pohladit vysoký ostnatý kaktus, který jako by se do skleníku přestěhoval odněkud z Mexika nebo amerického westernu. Neméně působivou podívanou vám nabídne i dlouhá květinová promenáda ve Smetanových sadech, jejíž střední pás záhonů budou zdobit tisíce, desetitisíce květin, jejichž jména zatím neznáme o to větší a příjemnější překvapení to bude. A až unaveni zatoužíte po chutné krmi nebo jen po doušku studeného piva či horké kávy, najdete v celém areálu výstaviště stánky s domácími dobrotami, uzeninami i sladkostmi nebo klidné prostředí restaurací s domácí kuchyní. Výstaviště Flora Olomouc je připraveno se o vás postarat. Takže nelezme za kamna a v dubnu hurá do Olomouce na Floru! -lk- Výstaviště Flora Olomouc, a. s. Wolkerova 17, Olomouc tel.: výstavnický úsek: /

12 POZNÁVEJTE NA E REGIONY Jízdy králů na Slovácku Kdy se poprvé stalo, že v jednom roce se uskutečnily všechny tři jízdy králů na Slovácku v Kunovicích, ve Vlčnově a Hluku? Nevíme, kdy to bylo, ale víme, že se tak stane letos. VLČNOV Následující víkend musíte přijet do Vlčnova. V pátek 23. května 2014 si už po páté odpoledne můžete prohlédnout výstavu a po osmé večer si užívat s verbíři z Uherskobrodska IX. Sobotní program začne v jednu po poledni ve dvoře usedlosti čp. 57, pak můžete zhlédnout rukodělné ukázky v památkových usedlostech a hodinu nato zahájí jarmark. Muzika, zábava, folklor, zpěvy a tanec vás budou provázet až do večera. Ve dvacet hodin buďte připraveni na Předání vlády králů komponovaný pořad s královskou družinou. A ve vlčnovských búdách se můžete bavit až do bílého rána. Jízda králů slavnostní a velkolepý průvod proběhne v neděli 25. května od 11:30. Předcházet mu bude mše svatá, Zpívání pro krála a poté již začne objížďka krojovaného průvodu, Královský vínek a Muzikantská rozlučka taneční zábava s dechovou hudbou. Jízda králů v Hluku se bude konat od 3. do 6. července Zprávu o ní zveřejníme v 5. čísle, které vyjde na přelomu měsíců května a června. KUNOVICE Jízda králů v Kunovicích se letos rozjede 16. a potrvá do 18. května Pořádá ji město a návštěvníky čeká bohatý program. Už v pátek 16. května o půl páté odpoledne přijme královskou družinu starostka města, pak jste zváni na vernisáž výstavy a Besedování u cimbálu. Sobotní program zahájí v deset hodin Královské střílení a hodinu po poledni bude celebrována mše svatá za Jízdu králů. Po ní proběhne Formanské odpoledne až do pozdních večerních hodin a v devět večer se můžete zúčastnit folklorního pořadu Na krála, matičko, na krála. V neděli v osm vás probudí budíček dechové hudby, potom si nenechejte ujít řazení koní, Žádání o krála u domu rodičů, Žádání u paní starostky a Jízdu králů městem se vším vyvoláváním, tancem a hudbou. Odpoledne a večer budou bohaté vyjížďkami v kočárech, Koštem vína ve Slováckém sklepě a nakonec Odevzdáním krála rodičům. Dne 27. listopadu 2011 byla Jízda králů zapsána do reprezentativního Seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Cimrman, kam se podíváš Jak nejasný je rok narození českého génia nevídané velikosti a těžko odhadnutelného dosahu, tak nevyzpytatelná jsou místa jeho pohybu a pobytů. Vzpomeňme dnes, kam byste se mohli vypravit a němou vzpomínkou uctít vynálezce, umělce, dramatika, básníka, cestovatele, filozofa, sportovce a vůbec člověka rozměrů přímo kosmických. Na Tanvaldsku bylo Foto: Tanvald.cz zbudováno několik cyklostezek vedoucích po místech, kde velikán dlel, nebo se alespoň zastavil. V Příchovicích v areálu U Čápa vloni otevřeli první oficiální Muzeum Cimrmanovy doby a na paměť jeho myšlenky vztyčit zde věž ne nepodobnou té pařížské byl na tomto místě postaven Maják Járy Cimrmana. Sluší se připomenout i jedno z jeho nehynoucích děl poetických: Tady pobudu Tam kde teče Kamenice, tam kde teče Jizera, hodných lidí na tisíce, skoro žádný mizera. Jsou tu lidé dobří, pilní jako bobři. Velmi málo pobudů, tady asi pobudu... Tož přijeďte a taky pobuďte! Město, kde mají spoustu času Na veletrhu Tourism Expo v Olomouci jsme si zase jednou prohlédli expozici města Šternberka města, kde i vy najdete svůj čas. V EXPOZICI ČASU je nainstalováno na 250 strojů, kterými si lidé odpočítávali dobu na práci, na odpočinek, spánek Nemáte-li stále čas, nelitujte toho, který vám ještě zbývá, a vy /2014

13 ALE I U NÁS NA SLOVENSKU Je to marné. Uplynulo už jednadvacet let od doby, kdy došlo k rozdělení Československa na dva samostatné státy, ale dlouholeté přátelské vazby zpřetrhány nebyly. Stále častěji se k nám dostávají požadavky na to, abychom uveřejňovali více informací ze slovenských regionů. Vyhovíme tedy alespoň trochu. O Severovýchodě Slovenska to bude celoroční seriál a za dalšími zajímavostmi půjdeme krok za krokem. dejte se do Šternberka. Možná, že právě zde najdete jeho podstatu a příčiny, proč vám stále chybí. Jako důrazný akcent potřeby zamyslet se nad vlastním časem vám zazní údery zvonů pocházejících z různých koutů země. Orlické hory a Podorlicko Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko dává v poslední době o sobě vědět stále častěji a viditelněji. Nejen sympatickou účastí na veletrzích, ale také pěkně a nápaditě zpracovanými propagačními materiály kolekcí skládaček, jejichž společným mottem je Na křídlech Orlice řeky, která vás jako bystrý průvodce zavede Po stopách tradic řemesel, za Vojenskými památkami, po stopách Zapomenuté historie, Vodním světem, na cyklotrasy i do bílých stop a na sjezdovky. A nebylo zapomenuto ani na to, jak region viděly i vidí slavné osobnosti. Dačice, město sladké kostky V nejvýchodnějším cípu Jihočeského kraje leží Dačice, město jak říkanka se sladkou příchutí, kterou mu dává jedno unikátní prvenství. Právě zde se zrodila kostka cukru. Přijeďte přímo na místo zjistit, jak k tomu v roce 1843 došlo. Přitom si prohlédnete zámek, můžete navštívit klášterní kostel sv. Vavřince a rozhlédnout se z jeho barokní věže po krajině hustě protkané cyklotrasami. V Dačicích strávíte víkend a až na jeho konci poznáte důvod, proč se sem budete muset ještě několikrát vrátit. Třeba proto, abyste na bicyklu projeli všech sedm atraktivních cyklotras. Salamandrové dni v Banskej Štiavnici Legendu připomínající vznik starobylého hornického města Banskej Štiavnice, města chráněného zápisem do seznamu UNESCO, můžete přijet prožít o druhém víkendu v září Tuto tradici založili studenti zdejší Baníckej Akadémie v devadesátých letech minulého století. V čele dlouhého historického průvodu kráčí pastier nesoucí ještěrku. Průvod se pak vlní hlavní ulicí města v iluminaci pochodní jako oslava všech horníků, geologů a naftařů. Součástí Salamandrových dnů je také multižánrový festival. Dolina na kopci Najdete ji pár kilometrů od Banskej Bystrice a její plné jméno je Špania Dolina. A skutečně, abyste do této prastaré hornické obce dojeli, musí se vaše auto, kolo nebo motorka doslova vyšplhat do pořádného kopce. V cíli vás ale bude čekat víc než jen překvapení. Najdete zde krásnou přehlídku historického hornictví zdejšího kraje. Návsi vévodí budova s původní klopačkou, o svátcích se otevírá hornický orloj, můžete se procházet mezi domky po stezkách vedoucích po levé straně kolem malých okének a po pravé musíte dávat pozor, abyste nešlápli do okapu. Pak si prohlédnete vstupy do starých štol, můžete projít po krytém schodišti ke kostelíku a pak se vrátit na náves na dobrý oběd nebo večeři a poklábosit v hospodě s místními obyvateli jako se starými známými. Galantní Galanta Není sice známo, že by jméno města Galanta mělo svůj původ v galantnosti. Je ale pravdou, že ke svým návštěvníkům se dnešní, moderní Galanta umí chovat s galantností možná zděděnou po slavném rodu svých někdejších majitelů Esterházyovců. Leží v krásné rovině Podunajské nížiny. Galanta je proslulá mnoha termálními prameny a vrty, které zásobují bazény teplou a v několika případech i léčivou nebo alespoň pozitivně působící vodou. Bylo tedy jen přirozené, že zde vzniklo Termál centrum Galandia. A s vodními hrátkami, které si jen umíte představit. Laco Kučera 2-3/

14 ZAZNAMENÁNO MEZI EXPOZICEMI Veletrh stíhal veletrh, stûhovali jsme se s na imi expozicemi, vybavením a cel mi t my z místa na místo, zkrátka za turistickou vefiejností, za vámi milí ãtenáfii, cestovatelé, cyklisté, lyïafii, rekreanti, motoristé, milovníci památek nebo toulek otevfienou krajinou, vinicemi a po bfiezích fiek. Na veletrhu Holiday World jsme se se li s mnoh mi z vás a s mnoh mi jsme také hovofiili. Krátce i dlouze jsme s vámi turistickou veřejností i odborníky diskutovali o turizmu v českých, moravských, slezských, ale také slovenských a polských regionech i v zemích exotických nebo zdánlivě turisticky méně atraktivních. Mezi stánky i u stolů v naší expozici jsme letos sesbírali celou kolekci názorů vycházejících z vašich vlastních turistických zkušeností i z naplnění nebo nenaplnění očekávání, se kterými jste na letošní Holiday World přišli a jak spokojeni jste odcházeli. I přes značnou různorodost vašich jednotlivých turistických priorit se nám podařilo najít u některých odpovědí jisté typové znaky a seřadit je tak do několika okruhů. Dovolili jsme si je i co nejvýstižněji pojmenovat ovšem s výhradou nevyhnutelné nepřesnosti dané přímo fantastickou bohatostí názorů a postojů, zkušeností, naplněných očekávání i zklamání. Turisté výhradně domácí tedy ti, kdo naprosto promyšleně a systematicky vyhledávají turistické cíle v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Mladý pár, ona studentka VŠ, on pracovník zahraniční firmy v ČR: Už jsme byli na jihu, na západě i v exotických destinacích. V posledních letech hledáme zajímavá místa u nás doma. Nechceme se obracet na cestovní kanceláře těch, které mají nabídku domácí dovolené, je jako šafránu, tak si hledáme sami, kam pojedeme. Je to Křest publikace Labská stezka Elbe Radweg v expozici Ústeckého kraje trochu složitější, protože jsme neposední a preferujeme různorodou dovolenou dva dny zde, tři dny jinde. Ale daří se. Pokud by ale někdo nabídl širší škálu domácích pobytů, budeme rádi. Aktivní senioři (50+): Pro nás už dovolená u moře není tolik atraktivní. Rádi chodíme pěšky z místa na místo. Ani internet už nám není tak blízký, tak jezdíme na veletrhy a hledáme inspiraci. Jsme čtenáři vašeho časopisu, dostáváme jej domů, a podle něj se opravdu dá najít mnoho zajímavého. Kolikrát na jeho stránkách nacházíme i to, co máme skoro doma, jen si to neuvědomujeme. Hodně se nám líbí články z Ústeckého kraje tam jsme doma a na některá zajímavá místa jsme fakt už zapomněli. Turisté českoslovenští je dobře, že jich stále přibývá, chápou cestování po Česku a Slovensku jako domácí turistiku. Rodina s dvěma dětmi ona v domácnosti, on podnikatel střední velikosti, děti 8 a 5 let: Nejméně jednou do roka chceme trávit dovolenou doma a jednou někde v zahraničí. Veletrhy jsou pro nás inspirací při hledání nových možností. Znovu začínáme objevovat Slovensko, které nechápeme jako zahraničí, i když musíme platit eurem. To není problém. Mrzí nás ale, že informací o možnostech turistiky na Slovensku je u nás tak málo. Chceme-li se něco nového dozvědět, musíme se hodně snažit. Zaujala nás vaše titulní strana se Severovýchodem Slovenska a další informace uvnitř. Jsme rádi, že nám váš časopis budete posílat domů. Muž, 31 let, podnikatel, svobodný: Mám zájem hlavně o destinace vhodné pro extrémní sporty horolezectví, rafting, adrenalinové zážitky. Začal jsem jezdit na Slovensko před třemi, čtyřmi lety a našel jsem mnoho zajímavého. Možnosti v Tatrách, ale i ve východních partiích Slovenska jsou úžasné. Jen se o nich u nás málo ví. Poraďte, kde hledat, na koho se obracet. Nerad jezdím s cestovní kanceláří, spíš si hledám svoje vlastní cesty. Letos pojedu až ke Košicím ale i zde, na veletrhu, jsem nenašel to, co hledám. Turisté evropští Nelákají je exotické země, spíš je lze charakterizovat jako širokou skupinu alpských lyžařů, milovníky památek a umění a výletníky za nákupy. Patří mezi ně turisté všech věkových kategorií, /2014

15 Starosta Powiatu Ostródzkiego Włodzimierz Brodiuk a paní Wanda Łaszkowska se na památku zvěčnili s Maxipsem Fíkem, kadaňským rodákem a maskotem zaměstnanci i podnikatelé, kteří se rádi spoléhají na léty prověřené destinace a služby. Jezdí často opakovaně na stejná místa, ať k moři nebo na hory či do Drážďan. Na otázku, zda byli už také třeba v Míšni, odpověděli až na dvě výjimky záporně. Protože jsme v expozici měli návštěvu z polské Ostródy a v sousedních stáncích polští zástupci prezentovali Dolní Slezsko, Opoli, Vratislav i polskou stranu Krkonoš, zeptali jsme se také, zda už byli v zemi našich severních sousedů. Z deseti odpovědí byla polovina kladných, ale tři z nich uvedli, že z Polska znají jen tržiště za hranicí. Nestojí to za úvahu? Turisté exotičtí v Česku jsou a budou. Pobyt někde v Asii, na Aljašce, v jižní Africe nebo Chile považují kromě jiného za znamení své společenské úrovně. Muž (30+), manažer, svobodný: Evropu jsem projel mnohokrát už od studentských let. Teď mne láká nepoznané, ale také luxus Dubaje nebo hektický život Hongkongu. Počítám, že k domácím dovoleným se vrátím tak za pět, deset let. Zatím si chci užívat. Na veletrhu jsem toho bohužel moc nenašel. Chybí zde prezentace ze vzdálených destinací. Asi by se pořadatel veletrhu mohl trochu víc snažit sem dostat skutečně exotické nabídky Turisté sportovní mladí, středního věku i senioři obrovským fenoménem je stále cykloturistika. Z mikrorozhovorů by se dal sestavit obecný názor. V Česku máme strašnou spoustu cyklotras, což je moc fajn. Bez problémů jsou k dostání cyklomapy, podle kterých se docela dobře jezdí. Co ale považují za nedostatek, je málo a kvalitně zpracovaných informací o dalších službách podél cyklotras hospody, hospůdky, restaurace, malé penziony, servisy kol, ale třeba i zdravotnická zařízení nebo informace o obchodech, kde by mohli dokoupit to, co nechtějí vozit celou dobu v baťohu. Jako nedostatek vidí také málo informací o kempech nebo tábořištích, kde by mohli rozbít třeba stan a přespat v přírodě. Nicméně v tomto směru byla většina odpovědí pozitivních. Cykloturisté, ale i pěší by sice přivítali větší komfort, ale jistou míru nepohodlí chápou jako integrální součást cykloturistiky a toho, čemu jeden z nich říká blátošlapectví. Turisté nároční spíše stále nespokojení. Pro ně bylo vstupné na Holiday World neúměrně drahé, nabídka špatná, veletrh stále horší, stánky nezajímavé a lidé v nich nevstřícní a někde i protivní. Ale z toho si není třeba dělat hlavu. Kverulanty najdeme všude a vždycky. Co pro ně můžeme udělat? Nenechat se otrávit a rozloučit se s nimi s úsměvem. Turisté hraví všechno je zajímá, nemají příliš vyhraněné požadavky a rádi se nechají zaujmout něčím nečekaným anebo i tím, co už znají a na co se těší. Spousta takových rok co rok přichází k naší expozici, kterou tradičně připravujeme s královským městem Kadaní, za Maxipsem Fíkem. Fotografují se s ním a mnozí za ním do Kadaně jezdí na jeho oslavu narozenin. On Fík je tak populární figura, že si jak nám mnozí řekli bez něj Holiday World už neumí představit. Určitě by se kdekoliv v Česku dala najít podobně fungující lákadla. A nemusí se vždycky jednat o postavu z večerníčků. Pohádek, pověstí, historických postav máme všude přehršle. Pak už jen stačí připravit vhodný program jako třeba na stánku Libereckého kraje nebo města Most, kde hráli dokonce maňáskové divadlo. Chce to jen trochu odvahy a nápad. Turisté tolerantní kategorie, do které je možné zařadit všechny ostatní, kdo nemají nijak vyhraněný názor na to, co chtějí o dovolené dělat nebo poznat a ani nemají své oblíbené destinace. Zařadili bychom do této kategorie i ty, kterým říkáme turisté teoretici mnohdy také nazývané sběrači. Zajímá je všechno a nic, vezmou, co jim přijde pod ruku. Někteří, nejsme si jisti, kolik jich je, dokonce všechny prospekty prohlídnou. Jiní je donesou domů a přečtou. Jsou mezi nimi ale i tací, kteří po prohlídce veletrhu zjistí, že si na hřbet naložili víc, než jsou ochotni nosit, a obsah batohů, tašek nebo kufrů vysypou do nejbližšího kontejneru i takové jsme na veletrhu viděli. Co tedy s tím? Pokud jste dočetli až sem, asi vás napadá tato krátká otázka, na kterou existuje mnoho dlouhých odpovědí. Pokusili jsme se některé z nich zaznamenat mezi vystavovateli a návštěvníky profesionály. Skutečně, každá odpověď by vydala na jednu tiskovou stranu. Nezbývá tedy, než z nich co nejpečlivěji sestavit jakýsi souhrn, který lze srovnat do přehledu a který je derivátem odpovědí vzorku všech oslovených, mezi nimiž byli představitelé krajů a destinačních společností, měst, soukromého sektoru služeb, novináři pracující v oboru i zahraniční vystavovatelé. Dodržujeme slib a jména oslovených neuvádíme. 2-3/

16 Spokojenost na veletrhu Holiday World 2014: Spokojených byla menšina, ostatní vyjadřovali pádnější nebo méně vážné výhrady. Nejčastějšími důvody nespokojenosti byl nepoměr mezi vysokou cenou a stále klesající návštěvností i kvalitou služeb poskytovaných vystavovatelům. Následovaly výhrady k technickým podmínkám ve Veletržní hale, málo komfortní přístup k expozicím v době instalace a návozu materiálů a v době likvidace, nekvalitní úklid expozic a další. Pozitiva veletrhu: Praha jako místo konání je do značné míry garantem celkem solidní návštěvnosti i když panuje názor, že návštěvníků i vystavovatelů trvale ubývá, jeho perspektivy nejsou chápány zásadně negativisticky. Řečeno charakteristikou Jana Wericha: pozitivní těsto hnětené negativistickou vařečkou Negativa veletrhu: Statistikám o návštěvnosti věří jen slabá pětina ze všech respondentů. Přesto všichni z dotazovaných budou i v roce 2015 hledat cesty, jak se Holiday World zúčastnit. Na otázku proč, následovala nejčastěji odpověď, že Praha je Praha. S jistou dávkou nevole je hodnocena také propagace veletrhu ve velkých sdělovacích prostředcích, třeba ve veřejnoprávní televizi. Nejčastěji zmiňovaným negativem je vysoká cena. Co zlepšit: Dotazovaní by ocenili nějaké zajímavé a vstřícné kroky veletržní správy například novější a čistější mobiliář, nové prvky třeba v doprovodném programu, kde by mohly dostat prostor české regiony formou besed, cestovatelských zážitků z ČR, dále také ze Slovenska, Německa, Polska, ale třeba i Rumunska na Rumunsko se nás ptalo hned několik návštěvníků. Nápadů by bylo víc, než by bylo možné realizovat. Co podpořit: Jednoznačně vyšší úroveň veletrhu expozic, nabídek v expozicích, možná by stálo za úvahu s předstihem a alespoň v elementárních otázkách více spolupracovat na koncepci jednotlivých expozic. Nějakou formou předávat vystavovatelům zkušenosti a poznatky organizátora, najít společný modus operandi a pracovat na jeho co nejefektivnějším uplatnění. To nejlepší na konec tedy hodnocení veletrhu Holiday World 2014 redakcí TRAVEL profi. V textu, který jste právě přečetli, jsme se pokusili co nejpřesněji a bez zaujatosti tlumočit poznatky, jejichž sběru jsme na veletrhu Holiday World 2014 věnovali nemálo času. V mnohém souhlasíme, u jiných názorů musíme přiznat, že jejich řešení není ani snadné ani jednoduché a hlavně není v rukou jen jedné strany. Bylo by třeba, aby se jej účasnila jak veletržní správa, tak i vystavovatelé. Přidat na invenci, nebát se nových nápadů a jejich realizace. Mnohdy se utkat s úředním názorem nebo postojem a prosadit svou. Přesvědčit starostu, městskou radu, krajské instituce, že s metodami, které se na veletrzích používaly před deseti a více lety, se dnes už nevystačí. Že ani internet není všemocný a že takzvaná šuškanda tedy předávání informací od klienta klientovi, se nemusí vyplatit. Vždyť v současné době, která je tak hluboce poznamenaná různými blbými náladami a ve které byste pozitivní zprávy v TV nebo velkých tiskovinách či na internetu i v poledne se silnou led lampou hledali marně, se negativní zprávy, polo nebo čtvrt pravdy šíří tak rychle, až se z toho někdy hlava točí. Pojďme tedy společně hledat to skutečně kladné, opravdu pozitivní, oprávněně hodné chvály a připravujme se už teď na další ročník Holiday World, abychom si za rok mohli říci, že v roce 2015 byl po několika letech lepší než ten předchozí. To přejeme Inchebě Praha, ale především všem vystavovatelům a hlavně jeho veličenstvu návštěvníkovi, vašemu budoucímu klientovi, hostu, který se k vám bude rád vracet. A také trochu nám, novinářům, kteří si přejí psát jen o tom dobrém, krásném, perfektně připraveném a odpovědně a nápaditě prezentovaném. Laco Kučera /2014

17 Hledání nov ch témat a zpûsobû, jak efektivnû oslovit turistickou vefiejnost, je proces bez konce. Podobnû jako v jin ch oborech, ani v cestovním ruchu neexistuje Ïádné definitivní fie ení. Zaujmout mûïe vïdy jen nov nápad, téma, netradiãní a odváïné fie ení obsahu i grafiky propagaãních materiálû, neotfiel zpûsob prezentace. Moravskoslezsk kraj vsadil na technické památky a to je dobfie. TECHNICKÉ PAMÁTKY MORAVSKOSLEZSKA Dolni oblast Vítkovice Plynojem Srub Na Trati Muzeum Tatra Kopřivnice Landek Park Jsou tomu sotva dva týdny, co se v Dolní oblasti Vítkovice sešla reprezentativní společnost při slavnostním otevření nové budovy Velkého světa techniky, do které se během několika měsíců nastěhují expozice Světa vědy a objevů, Dětského světa, Světa civilizace a Světa přírody. Již fungující Malý svět techniky U6 tak bude obohacen zcela unikátními celky, které se stanou organickou součástí Dolní oblasti Vítkovice Národní kulturní památky, včetně tako vých turistických atrakcí, jako je adrenalinový výstup na Vysokou pec. Z ní se otevírají pohledy na celé ocelové panorama někdejších železáren, Ostravy a pěkného kusu Moravskoslezského kraje, které prostý smrtelník zatím neměl možnost vidět. Na tomto místě nesmíme zapomenout ani na Plynojem přebudovaný na fantastický koncertní sál. Národní kulturní památku Důl Hlubina od Vítkovických železáren dělí koksovna dnes jediný komplex svého druhu na světě. Tím ale výčet technických památek Moravskoslezského kraje, které může nabídnout jako turistické cíle, teprve začíná. Kdo by po prohlídce Dolní oblasti Vítkovice chtěl skutečně do podzemí, musí do Landek Parku, do Hornického muzea, letos slaví dvacetiny. Zde sfáráte do dolu Anselm, projedete se na důlní mašince, ale projdete také naprosto unikátní expozicí s důlní technikou, potěžkáte sbíječku a poznáte místo, kam i horník chodil sám. Až se vrátíte na povrch pod hřejivé paprsky slunce a modrou oblohu, jistě nepohrdnete posezením v tradiční hornické Harendě U Barborky. Na zdraví a na Zdař Bůh si můžete připít skleničkou hornické vlajky mistrně naservírovaného fernetu a zelené tak, že ve sklenici je nahoře hnědá, symbolizující uhlí, a zelená, jako tráva, dole. Ještě mnoho stránek by bylo možné popsat o Dolní oblasti Vítkovice o zájmovém sdružení právnických osob, jehož významným partnerem jsou také Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava. Ale to bychom se už nedostali k několika dalším a neméně zajímavým technickým památkám, které i vy můžete zvolit jako netradiční, ale o to zajímavější turistický cíl. Z jiného soudku pocházejí technické památky na území kraje zbudované před druhou světovou válkou. I zde vzniklo několik větších a menších betonových objektů patřících do systému pohraničního opevnění. Dodnes se jim říká bunkry. Takových neuvěřitelně odolných staveb tu najdeme několik, některé zrekonstruované s celým členitým systémem chodeb, ubikací, strojoven i zbraní. Třeba pevnost pěchotní srub MO S-5 Na Trati u Bohumína. Jde o unikátní dvoupodlažní monolit, jehož dva objekty spojuje tunel pod dnešní silnicí. Prohlídka je unikátním zážitkem. Můžete si sáhnout na kulomety, podívat se, kde pracoval radista, kde spalo mužstvo, jak se přepravoval vojenský materiál. Dojem je tak autentický, až se nechce věřit, že jej začali budovat skoro před osmdesáti lety. To ale stále není všechno. Kdo se chce vydat po technických památkách, měl by navštívit také vodní mlýn Wesselsky, Kosárnu v Karlovicích ve Slezsku, Vagonářské muzeum ve Studénce, Areál opevnění Hlučín-Darkovičky, nevynechat Technické muzeum Tatra Kopřivnice a mnoho dalších. Technické památky Moravskoslezského kraje jsou turistický program na celé prázdniny nebo na celý rok. Foto: archiv Moravskoslezského kraje a TP 2-3/

18 VELETRÎNÍ SHOW NA âerné LOUCE V stava Dovolená a Region, LázeÀství byly v leto ním veletrïním seriálu po Brnû, Praze a Olomouci ãtvrt m dílem. Seãteme-li ale v echna pro a proti, sv m v znamem, pracovní atmosférou a oblibou mezi vystavovateli i náv tûvníky patfií k nejlep ím. T m pracovníkû Ostravsk ch v stav, a. s. letos na âerné louce zase posunul laèku kvality o pûkn kousek nahoru. A to je moc dobfie. Podobně jako stovky dalších subjektů, i TRAVEL profi se snažil připravit co nejlepší prezentaci. Jak už je naším zvykem, místo velkých řečí raději usilujeme o praktické výstupy. Uvítali jsme tedy, že naše pozvání do společné expozice přijali představitelé Krajské organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska Prešovského samosprávneho kraja a subjekty působící v regionu Orlické hory a Podorlicko. Strávili jsme v Ostravě tři veletržní, až po okraj prací naplněné dny a jsme přesvědčeni, že jejich efektivita se brzy projeví ve zvýšeném zájmu o jarní nebo letní pobyty někde v Orlických horách nebo na Severovýchodě Slovenska. My sami oba dva regiony důvěrně známe a jejich návštěvu můžeme než doporučit. Není třeba nijak zdůrazňovat, že hlavní náplní výstavy Dovolená a Region, Lázeňství bylo, je a i nadále bude propagace turistických produktů. K těm zajímavým a ještě zajímavějším se v této reportáži vrátíme dále. Letošní ročník veletrhu alespoň jeho první den, se ale nesl v duchu konference uspořádané k dvacátému výročí vzniku Asociace turistických center ČR (A.T.I.C. ČR). Celodenní program byl rozplánován do celé řady vystoupení a referátů. Při zahájení konference, kterého se zúčastnili kromě představitelů A.T.I.C. ČR bývalého prezidenta Mirka Foltýna a jeho současného nástupce Pavla Hlaváče, také náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ivan Strachoň a ředitel Ostravských výstav, a.s. Karel Burda, sedělo v konferenčním centru 157 účastníků. I když jejich počet v průběhu dne kolísal a kolem 16. hodiny už hrála prázdná sedadla přesilovku, přece jen i naše vystoupení mělo své pozorné posluchače jak nakonec potvrdily i následné diskuze vedené v naší expozici. Pro ty, kdo do pozdních odpoledních hodin nevydrželi, přinášíme alespoň několik podstatných bodů příspěvku připraveného TRAVEL profi: Informační centrum jako výkladní skříň turizmu. Inspirací pro obsah našeho příspěvku se staly výsledky šetření na veletrzích cestovního ruchu v Brně a Praze, následně pak i v Olomouci oslovili jsme cca 180 návštěvníků, profesionálů i laiků, několika otázkami. Mimo jiné jsme se zeptali, do jaké míry jsou spokojeni s prací informačních center a co by si přáli najít na veletrzích. Odpovědi jasně ukázaly, že ve většině případů jsou IC schopna podat informace, poradit, zajistit to, co inzerují. Navíc se ale více jak často opakoval názor, někdy dokonce znějící až jako požadavek: možnost nakoupit hotový produkt domácího cestovního ruchu přímo v místě, z domu prostřednictvím internetu nebo na veletrhu, v expozicích infocenter. Tedy vyladit obsah výkladních skříní turizmu v regionech až do ideální praktické podoby. Jinými slovy, založit v regionu vlastní cestovní kancelář schopnou uspokojit požadavky turistů toužících strávit víkend nebo týden dovolené někde v Česku, v místech, která jsou organizovaně na prodej buď velice sporadicky nebo vůbec. Možná je to téma pro dalších několik let práce A.T.I.C. ČR, možná pro radnici nebo /2014

19 pro destinační společnost. Nevěřím, že by to nebylo možné. Věřím však, že by vlastní CK subjekt s licencí na incoming a DCR specializovaná na místní produkty dokázala vylepšit většinou dost mizerné rozpočty infocenter. Ovšem nejzajímavější bylo, že ač byl kongresový sál poloprázdný, probírali jsme toto téma v dalších dvou dnech s mnohými vystavovateli ještě několikrát. Nebylo zbytí, i v Ostravě jsme tedy v započatém šetření v terénu pokračovali a neodložili jsme toto téma ani na veletrzích v Hradci Králové a Jablonci nad Nisou zpracované výsledky opět zveřejníme. Tolik tedy stručně. Zpátky na veletrh mezi expozice, k lidem, kteří si zasluhují, abychom se jim věnovali s plným nasazením. Říká se, že štěstí přeje připraveným a zdá se, že staré přísloví stále platí. I letos v Ostravě, tak jako na mnoha jiných veletrzích, jsme našli expozice připravené i ty méně nachystané. Je zajímavé, že na pultech českých, moravských a slezských regionů mnoho materiálů, map nebo publikací nezbylo spíš si mnozí vystavovatelé posteskli, že sebou vzali toho či onoho málo. Na druhé straně jsme několikrát zaslechli, že zájem o prodej té či oné destinace nejde tak, jak by bylo žádoucí. Zdálo by se, že i taková zjištění by bylo možné chápat jako další potvrzení toho, co jsme uvedli v předchozích odstavcích. Nemá smysl příliš dlouze rozebírat, je-li na vině současná krize nebo měnící se nálady turistické veřejnosti. To jediné, co smysl má, je pečlivá a důsledná práce ve prospěch cestovního ruchu a jeho veličenstva klienta. Výstava Dovolená a Region, Lázeňství 2014 k tomu opět dala nepřeberné množství příležitostí. Návštěvnost veletrhu byla více jak solidní. V sobotu ráno stála před pavilonem fronta lidí, kteří od desáté hodiny až do pozdních odpoledních hodin působili jako malé tsunami. U stánků se hromadily celé hrozny zájemců o informace. K těm nejvíce obleženým tradičně patřilo Slovácko s ochutnávkou vín z Moravského Žižkova od vinaře Maděřiče, samozřejmě Moravskoslezský kraj, ale i expozice s gastronomickými krajovými specialitami slovenská Salaš Zbojská a Hanácké gront aneb Ochotnéte Hanó z Prostějova. Není zbytí, potvrzuje se, že turistika prochází žaludkem. Za pravdu nám dali i naši spoluvystavovatelé z Orlických hor a Podorlicka, kteří kromě komplexní nabídky turistických produktů a služeb hotelu Tvrz z Letohradu přivezli nabídku dobrot vyráběných v Hostinci U Hubálků. Za jiný a také zajímavý konec vzali další tradiční vystavovatelé ze Slovenska Región Senec a Slnečné jazerá. Jejich nabídka byla stejně jako v předchozích letech profesionálně připravena a trojice muzikantů, kteří společně s představiteli Regiónu Senec obešli snad všechny stánky veletrhu, udělali pořádný kus marketingové práce. Inu, dobrý nápad nezklame. Zaslouženou pozornost budila také enkláva tvořená několika desítkami menších, malých i větších stánků informačních center z celé republiky účastníků konference A.T.I.C. ČR. I zde se projevoval rozdílný přístup Hořičtí dělali trubičky, IC z vinařských oblastí měla ochutnávky vín, jiní se spolehli jen na skládačky a mapy. Leč každý jinak, ale všichni společně vytvořili novou možnost pro další ročníky výstavy Dovolená a Region, Lázeňství. Domníváme se, že A.T.I.C. ČR by společnými silami se svými členskými IC mohla založit novou a efektivní prezentační tradici. V Ostravě na Černé louce jsou k tomu ideální podmínky. Manažerský tým Ostravských výstav nenechává nic náhodě, jak jste sami mnozí měli možnost poznat. Vše bylo perfektně připraveno a pokud se nějaká drobná chybička vloudila, vždy byla rychle a profesionálně vyřešena. Tak jako my vystavovatelé se snažíme držet zásady vše pro turistu, tak se všichni na Černé louce, počínaje ředitelem Karlem Burdou a jeho náměstkem Danem Tylečkem až po manažerku Denisu Hudziakovou a všechen technický a organizační personál, řídí principem vše pro klienta. A to se dá říct i o společenském večeru, který se opět odehrával v prostoru Slezskoostravského hradu, v objektu, kterým se Ostrava může právem pyšnit. V průběhu veskrze příjemného večera došlo i na tradiční ceremoniál ocenění expozic a velice nás potěšilo, že jednu z cen si převzali i manželé Burdovi za Hanácké gront Ochotnéte Hanó z restaurace Na Špalíčku z Prostějova, se kterými jsme opět měli propojenou expozici. Škoda jen, že se k jejich aktivitě zatím nepřidalo Statutární město Prostějov víme, že má hodně co nabídnout. Snad příště. A to je výzva pro vás všechny, kdo jste, ať už z jakýchkoliv důvodů, do Ostravy na výstavu Dovolená a Region, Lázeňství se svojí nabídkou nepřijeli. Tak tedy příští rok, není dobré váhat. Ostravské publikum je zvídavé, zvědavé a rádo cestuje. O tom není pochyb. Laco Kučera Výstaviště Černá louka Manažerka výstavy Denisa Hudziaková, DiS. tel.: , /

20 ZRCADLO TURIZMU Zpracoval: Bořek Homola SVĚT V seznamu zemí, které by letos mohly zaznamenat největší hospodářský růst, není podle anglického časopisu The Economist žádná těžká váha : Čína, o níž se často mluví, se letos pravděpodobně stane zemí s přírůstkem, který příliš nevzroste. Naopak Mongolsko půjde nahoru díky svému důlnímu boomu. Také africká Sierra Leone, Turkmenistán či Východní Timor využijí k růstu svého podzemního bohatství, Macao zisků ze svých kasin. POLSKO Ve vojvodství Opolském u města Krasiejów otevřeli v roce 2010 rozlehlý JURAPARK. Skutečně obrovský. Pocit, že jste se náhle ocitli v triasu, je zde velice intenzivní. Můžete postát ve stínu obrovských dinosaurů, obdivovat instalace vykopávek a prožít i s dětmi poučné a hodnotné výlety do minulosti naší planety ve 3D provedení. Od letošního léta zde pro vás návštěvníky připravují nové překvapení, a sice Park vědy. S využitím všech nejmodernějších technických prostředků bude možné vstoupit na palubu kosmické lodi, přenášet se v čase i prostoru. Na vlastní oči budete svědky vymírání dinosaurů, vstoupíte do éry savců a ptáků, setkáte se s našimi lidskými předky, kteří vám budou vyprávět, jak jsme se my mohli stát moderními lidmi. Čekají vás zde zážitky, na které dlouho nezapomenete. FRANCIE V Paříži vyšel koncem minulého roku Historický slovník Paříže, v němž se na více jak 800 stránkách prezentují dějiny francouzského hlavního města od zániku římské Galie (obývané tehdy Galy z kmene Parisi) a bitvy u Alesie, kterou skončily Caesarovy Galské války. Pro návštěvníky Paříže z řad milovníků historie však zůstává i dnes několik otazníků: kde se odehrála bitva u Lutecie a kde bychom na současných mapách mohli Lutecii hledat? Na některém ostrůvku v řece Seině, který už dávno zmizel erozí? Nebo na pláni Grenell v současném XV. okrese, nedaleko Periferního bulváru? Či více na západ v Nanterre, kde se nacházejí archeologické zbytky významné aglomerace? Jen jedno je jisté: galsko-římská Lutecia se rozkládala na levém břehu řeky, na kopci Saint-Genevieve mezi dnešním ostrůvkem La Cité a náměstím Beaubourg. RUSKO Podnikatel Roman Abramovič, u nás známý především jako majitel anglického fotbalového klubu Chelsea, prý hodlá vybudovat na poloostrově Krym jeden z největších prázdninových komplexů v Evropě. Zpráva o tom se objevila v ruském listu Kommersant a celková investice do tohoto projektu má činit 100 milionů euro. Hotov má pak být v roce Starosta Jalty prý listu řekl, že peníze na projekt (v přepočtu 2,6 miliard korun) poskytne firma Millarford, která patří do Abramovičova impéria. Krym se tím způsobem snaží opět získat ruské turisty, kteří sem jezdili v době Sovětského svazu a dnes prý dávají přednost Turecku či Egyptu. MAROKO Každé pondělí, středu a pátek můžeme od letošního února počítat s letem do Casablanky marockým dopravcem Royal Air Maroc. Přímé spojení s tímto největším marockým městem, jež je zároveň nejdůležitějším hospodářským a obchodním centrem země, je letadlem typu Embraer s kapacitou 96 míst. Casablanca se tak stává po třiceti letech další destinací s přímým leteckým spojením s Prahou. NEPÁL Na kole s doprovodným vozidlem se můžete projet i po pověstném malém himálajském království Mustang. Také tam zhlédnete známé osmitisícovky Dhaulágirí či Anapurnu, ale z letadla uvidíte i nejhlubší údolí světa Gandaki. Tři noci přitom strávíte v Lo-Mantangu, středověkém opevněném hlavním městě Mustangu, zpřístupněném pro turisty až v roce Tento výlet je ovšem určen jen pro zdatné cyklisty, cesta totiž vede většinou ve výšce tři tisíce i více metrů a na horských kolech trvá 3 až 6 hodin denně. Ještě cena: v obou případech to přijde na i více korun. TIBET Cyklistika v horách je prý určitým způsobem meditace. S majestátem velehor se zdají všechny běžné problémy a starosti nicotné. Týká se to zvláště pohoří Himálaje, které určité cestovní kanceláře zařazují do svých aktivit. Jedna z takových cest míří letadlem přes Peking do tibetské Lhasy a potom již na kole je v plánu přejezd mostu přes Brahmaputru a dále přes pět vysokohorských sedel s návštěvou nejvýznamnějších klášterů. Úžasným zážitkem při jízdě je příležitost kochat se pohledem na nebetyčné osmitisícovky. Cyklisty po celou dobu doprovází auto se zavazadly a v případě potřeby pomáhá unaveným. Z nepálského Káthmándú, kde se kola opět zabalí, se nočním letem dostanete zpět do Prahy. AFRIKA Po řadě let, kdy Afrika jižně od Sahary měla jiné starosti než zpřístupňovat další oblasti svého území, se zdá, že nastala doba rekonstrukcí a staveb nových železničních tras, jež mají přispět k rozvoji tamní dopravy nákladů i osob, což by prospělo i cestovnímu ruchu. Začalo to tratí z keňského přístavu Mombasa do hlavního města Nairobi a dále do ugandské Kampaly, do Kigali v Ruandě a Džuby v Jižním Súdánu. Tato trasa má stát deset miliard euro, z toho jen první část, Mombasa Nairobi, jež má být hotova do roku 2017, asi tři miliardy. Připraven je také projekt trasy z Dar es-salamu v Tanzanii do Kigali směrem z jihu. Další projekty se týkají oblasti zemí v Guinejském zálivu (Nigérie, Pobřeží slonoviny, Burkina Fasso, Benin) a spojení vnitroafrických oblastí Konga a Angoly s přístavy na Atlantiku. První trasu v Keni financují čínské banky, do dalších mají být zapojeny banky z jižní Afriky, Brazílie a některé mezinárodní finanční instituce /2014

Za zábavou na Slezskoostravsk hrad

Za zábavou na Slezskoostravsk hrad XVII. ročník, 4/2012 Turistické informace z Česka a Polska www.travel-profi.cz Quo vadis, České středohoří str. 5 Regiontour 2013 štěstí přeje připraveným str. 10 Křížem krážem Uherským Hradištěm str.

Více

Do Krušných hor, do Loučné pod Klínovcem vás zve Après restaurant

Do Krušných hor, do Loučné pod Klínovcem vás zve Après restaurant XIX. ročník, 12/2014 Jak vypadá zima v Živém kraji? str. 5 Roudnice jako výchozí bod str. 8 Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska www.travel-profi.cz Co pro vás připravuje Severovýchod

Více

XII. ročník - 2/2007. Turistické informace z regionů České republiky The turistic information of the Czech regions

XII. ročník - 2/2007. Turistické informace z regionů České republiky The turistic information of the Czech regions XII. ročník - 2/2007 Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4 E-mail: travel-profi@volny.cz Turistické informace z regionů České republiky The turistic information of the Czech regions Internetové, datové

Více

I hvûzdy se toãí kolem Karlovarského kraje

I hvûzdy se toãí kolem Karlovarského kraje XIX. ročník, 8-9/2014 Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska www.travel-profi.cz Putování nás dovedlo do Olomouckého kraje str. 10-11 Pozvánka k Moravskoslezské turistické tabuli str.

Více

Z Českého Švýcarska po železnici do Saského Švýcarska a zpět

Z Českého Švýcarska po železnici do Saského Švýcarska a zpět XIX. ročník, 6-7/2014 Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska www.travel-profi.cz Karel IV. se chystá do Kadaně str. 10 Starostové v Šatlavě str. 12 Víte, kde leží Valchov? str. 14 Powiat

Více

Sobotním expresem za historií a přírodou až do 19. září 2015

Sobotním expresem za historií a přírodou až do 19. září 2015 XX. ročník, 5-6/2015 Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska www.travel-profi.cz Několik vět z Bruselu str. 2 Řeka Ohře slaví v Kadani str. 8 Felix Holzmann včera, dnes a zítra str.

Více

Litomûfiice. a loì Porta Bohemica 1. XIV. ročník, 4/2009. Turistické informace z Česka, Slovenska a Polska. www.kr-ustecky.cz, www.litomerice.

Litomûfiice. a loì Porta Bohemica 1. XIV. ročník, 4/2009. Turistické informace z Česka, Slovenska a Polska. www.kr-ustecky.cz, www.litomerice. XIV. ročník, 4/2009 Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4 E-mail: travel-profi@volny.cz Turistické informace z Česka, Slovenska a Polska Foto: Miroslav Kukla Litomûfiice a loì Porta Bohemica 1 www.kr-ustecky.cz,

Více

Co skr valy zdi franti kánského klá tera v královské Kadani. XIII. ročník, 3/2008

Co skr valy zdi franti kánského klá tera v královské Kadani. XIII. ročník, 3/2008 XIII. ročník, 3/2008 Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4 E-mail: travel-profi@volny.cz Webové stránky jsou v současné době v rekonstrukci Turistické informace z regionů České republiky Mûstské muzeum

Více

Labské pískovce. Tiské stûny. XVIII. ročník, 4/2013. Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska www.travel-profi.

Labské pískovce. Tiské stûny. XVIII. ročník, 4/2013. Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska www.travel-profi. XVIII. ročník, 4/2013 Turistické informace z České republiky, Slovenska a Polska www.travel-profi.cz Hornické muzeum Příbram str. 6-7 Co ještě můžete v Lomnici zažít? str. 8-9 Kam...? Jedině do Prostějova

Více

XII. ročník - 4/2007. Turistické informace z regionů České republiky The turistic information of the Czech regions

XII. ročník - 4/2007. Turistické informace z regionů České republiky The turistic information of the Czech regions XII. ročník - 4/2007 Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4 E-mail: travel-profi@volny.cz Turistické informace z regionů České republiky The turistic information of the Czech regions Internetové, datové

Více

Nejznámûj í turistick cíl Znojemska vinice obes v Národním parku Podyjí. XV. ročník, 5/2010. www.znovin.cz

Nejznámûj í turistick cíl Znojemska vinice obes v Národním parku Podyjí. XV. ročník, 5/2010. www.znovin.cz XV. ročník, 5/2010 Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4 E-mail: travel-profi@volny.cz Turistické informace z Česka, Slovenska a Polska Foto: Jifií Sláma Nejznámûj í turistick cíl Znojemska vinice obes

Více

Nav tivte pfiívûtivé Polsko

Nav tivte pfiívûtivé Polsko XII. ročník, 10/2007 Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4 E-mail: travel-profi@volny.cz Turistické informace z regionů České republiky The turistic information of the Czech regions Internetové, datové

Více

NOVÝ PENZION PIVOVARU ČERNÁ HORA. XII. ročník, 8-9/2007. Turistické informace z regionů České republiky The turistic information of the Czech regions

NOVÝ PENZION PIVOVARU ČERNÁ HORA. XII. ročník, 8-9/2007. Turistické informace z regionů České republiky The turistic information of the Czech regions XII. ročník, 8-9/2007 Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4 E-mail: travel-profi@volny.cz Turistické informace z regionů České republiky The turistic information of the Czech regions Internetové, datové

Více

www.e-vsudybyl.cz třetí vydání 2014 S L E V Y 12 % D ti až do let ZDARMA * * Podrobné podmínky pro uplatn ní jsou uvedeny www.eximtours.

www.e-vsudybyl.cz třetí vydání 2014 S L E V Y 12 % D ti až do let ZDARMA * * Podrobné podmínky pro uplatn ní jsou uvedeny www.eximtours. www.e-vsudybyl.cz třetí vydání 2014 WWW.EXIMTOURS.CZ S L E V Y 12 % až do.. D ti až do let ZDARMA * * Podrobné podmínky pro uplatn ní jsou uvedeny www.eximtours.cz č a s o p i s n a p o d p o r u c e s

Více

Senioři mají svátek, mohou si vybrat z řady akcí, jak ho oslaví. Podzimní Flora Olomouc chystá lákadla pro malé i velké návštěvníky

Senioři mají svátek, mohou si vybrat z řady akcí, jak ho oslaví. Podzimní Flora Olomouc chystá lákadla pro malé i velké návštěvníky TÉMA MĚSÍCE: Senioři mají svátek, mohou si vybrat z řady akcí, jak ho oslaví PŘEDSTAVUJEME: Podzimní Flora Olomouc chystá lákadla pro malé i velké návštěvníky Olomouc = město pro všechny generace Přijďte

Více

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín ZDARMA Turistický magazín ročník 2, březen 2008 Příští stanice jaro! Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století Ústecký kraj, brána do Čech Uvnitř časopisu

Více

Biosférická rezervace Šumava. Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5.

Biosférická rezervace Šumava. Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5. Zima 2013 číslo 13 ZDARMA Biosférická rezervace Šumava Dobrá adresa pro život. Více se dočtete na stranách 4 a 5. Výrobky, řemesla, lidé Značkou ŠUMAVA originální produkt se pyšní již 80 výrobců. Nováčky

Více

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Slovo na úvod Obsah Ústecký a Karlovarský kraj nabízejí návštěvníkům

Více

12 Slovácko patřilo vínu a památkám

12 Slovácko patřilo vínu a památkám Magazín Zlínského kraje listopad 2014 ročník X 12 Slovácko patřilo vínu a památkám 7 Nejlepší jsou Kateřinice Pokud chcete vidět, jak to vypadá v nejlepší obci v zemi, nemusíte jezdit daleko. Vesnicí roku

Více

foto: m-ark Budou mít návštěvníci Olomouce možnost vidět toto úchvatné panoráma na vlastní oči? Jak na nápady v cestovním ruchu Ivan Marek

foto: m-ark Budou mít návštěvníci Olomouce možnost vidět toto úchvatné panoráma na vlastní oči? Jak na nápady v cestovním ruchu Ivan Marek Budou mít návštěvníci Olomouce možnost vidět toto úchvatné panoráma na vlastní oči? Jak na nápady v cestovním ruchu Ivan Marek Ročně se ubytuje v Olomouckém kraji okolo 400 tisíc hostů. V Olomouci je to

Více

COLOURS 2012 V DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVIC?

COLOURS 2012 V DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVIC? COLOURS 2012 V DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVIC? ROČENKA 2012 rozhovory zlata Holušová Jan Světlík ilona Rozehnalová Petr hruška Eva Dřízgová 1 NAVŠTIVTE NÁS NA POBOČCE GE MONEY BANK. Nabízíme bankovní produkty

Více

KAM. Zimní cestou za betlémskou hvězdou. po Česku. Advent na zámku v Hořovicích Čas svařáku a zimních radovánek ZDARMA

KAM. Zimní cestou za betlémskou hvězdou. po Česku. Advent na zámku v Hořovicích Čas svařáku a zimních radovánek ZDARMA KAM ročník IV., vydání listopad prosinec 2010 Turistický magazín po Česku ZDARMA Advent na zámku v Hořovicích Čas svařáku a zimních radovánek Zimní cestou za betlémskou hvězdou www.kampocesku.cz KAM na

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA OSTROŽSKÁ

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

TÉMA: Jak na cestovní ruch? PUNK pro Bakču nebyl póza. Psí domov SÍRIUS PROSINEC 2014

TÉMA: Jak na cestovní ruch? PUNK pro Bakču nebyl póza. Psí domov SÍRIUS PROSINEC 2014 PROSINEC 2014 TÉMA: Jak na cestovní ruch? PUNK pro Bakču nebyl póza Psí domov SÍRIUS Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz www.eeagrants.cz www.piseckysvet.cz

Více

NA ZÁPAD OD HOSTĚTÍNA O VÍNĚ NA SEVERU ČECH EUROREGION KRUŠNOHOŘÍ ZAPIL DVACETINY ČERVENEC SRPEN 2012

NA ZÁPAD OD HOSTĚTÍNA O VÍNĚ NA SEVERU ČECH EUROREGION KRUŠNOHOŘÍ ZAPIL DVACETINY ČERVENEC SRPEN 2012 04 ročník 18 2012 cena 49 Kč, 2 ČERVENEC SRPEN 2012 O VÍNĚ NA SEVERU ČECH STAVBA ZÁMECKÉHO VINAŘSTVÍ TŘEBÍVLICE POZVÁNKA NA VINOBRANÍ PRVNÍ ÚRODA V BŘEZNĚ NA ZÁPAD OD HOSTĚTÍNA CHOVAJÍ SE MĚSTA A OBCE

Více

jednali o budoucím rozdělení odpovědnosti v krajské koalici a hledali nový model rozdělení kompetencí či novou strukturu výborů

jednali o budoucím rozdělení odpovědnosti v krajské koalici a hledali nový model rozdělení kompetencí či novou strukturu výborů srpen 2010 www.listyjm.cz 8 Jižní Moravou za prací i zábavou Jihomoravský kraj v následujících dvou letech povede nová koalice tvořená ČSSD a KDU-ČSL. Poté, co 17. června skončila dosavadní krajská koalice

Více

KAM. Školní výlety za poznáním aneb Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat! po Česku

KAM. Školní výlety za poznáním aneb Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat! po Česku KAM ročník IV., vydání březen 2010 Turistický magazín po Česku ZDARMA Školní výlety za poznáním aneb Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat! J. A. Komenský Pozor, zima ještě nekončí Objevte kouzlo

Více

VE FRONTĚ NA TUČŇÁKY ODNES JEN FOTKY, ZANECH JEN STOPY OBCE V MASKÁCH JARO 2015 O CESTOVÁNÍ NA NEJJIŽNĚJŠÍ VÝSPĚ SVĚTA RUBRIKA TRENDY NA TÉMA URBEX

VE FRONTĚ NA TUČŇÁKY ODNES JEN FOTKY, ZANECH JEN STOPY OBCE V MASKÁCH JARO 2015 O CESTOVÁNÍ NA NEJJIŽNĚJŠÍ VÝSPĚ SVĚTA RUBRIKA TRENDY NA TÉMA URBEX 01 ročník 21 2015 cena 49 Kč, 2 JARO 2015 VE FRONTĚ NA TUČŇÁKY O CESTOVÁNÍ NA NEJJIŽNĚJŠÍ VÝSPĚ SVĚTA OBCE V MASKÁCH MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY POMÁHAJÍ V ROZVOJI VENKOVA ODNES JEN FOTKY, ZANECH JEN STOPY RUBRIKA

Více

STRÁŽNICKO ČERVEN 2011 6. Kraj dobrého vína, folklóru a orchidejí. Nová expozice na výklopníku v Sudoměřicích čeká na své návštěvníky

STRÁŽNICKO ČERVEN 2011 6. Kraj dobrého vína, folklóru a orchidejí. Nová expozice na výklopníku v Sudoměřicích čeká na své návštěvníky STRÁŽNICKO MAS STRÁŽNICKO Kraj dobrého vína, folklóru a orchidejí STRÁŽNICE Nová expozice na výklopníku v Sudoměřicích čeká na své návštěvníky www.straznicko.cz TASOV HROZNOVÁ LHOTA TVAROŽNÁ LHOTA KNĚŽDUB

Více