SOUHRN NÁZORŮ KOMISÍ MĚSTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRN NÁZORŮ KOMISÍ MĚSTA"

Transkript

1 1. REGIONÁLNÍ KONTEXT MĚSTA 1.1. SILNÉ STRÁNKY 1.2. SLABÉ STRÁNKY výhodná poloha města v rámci střední Evropy, Brna, Vídně, Bratislavy s dostupnými vzdálenostmi i dopravní obslužnosti výhodná dopravní poloha města v rámci střední Evropy (9x) výhodná poloha města v rámci Jihomoravského kraje, střední Evropy mezinárodní význam silnice D2 (10x) dostupná vzdálenost do okresního i krajského města vč. dopravní obslužnosti dostupná vzdálenost do hlavních měst sousedních států (Bratislava, Vídeň) vč. dopravní obslužnosti poměrně blízko do Břeclavi a Brna strategická poloha ve střední Evropě (turistický ruch) dobrá poloha města dobrá spádovost města výhodná poloha blízko Brna výhodná poloha města blízkost dálnice regionální centrum s koncentrací pracovních příležitostí v oblasti průmyslu a služeb, se správní funkcí obce s rozšířenou působností, středisko mikroregionu regionální centrum s koncentrací pracovních příležitostí v oblasti průmyslu a služeb středisko mikroregionu správní funkce obce s rozšířenou působností (10x) kompaktní, a výrazně profilovaná obytná, obslužná a výrobní funkce města s trendem dalšího rozvoje výrazně profilovaná obytná, obslužná a výrobní funkce města (9x) moderní průmysl výstavba nových továren = nové pracovní příležitosti kompaktní město koncentrace rozvojových fenoménů: bohatá historie (Masaryk), tradice, kulturní památky, pestrý kulturní život, sport a rekreace, zajímavé přírodní lokality, rozvoj turismu (9x), včetně dobrého organizačního a technického zázemí pro pořádání regionálních a nadregionálních akcí koncentrace rozvojových fenoménů: bohatá historie, tradice, kulturní památky, pestrý kulturní život, rozvoj turismu (9x) historie Masaryk dobré organizační a technické zázemí pro pořádání regionálních a nadregionálních akcí dobré podmínky pro sport a rekreaci tradice vinohradnictví, vinařství a ovocnářství - vstupní město do vinařského kraje v rámci ČR nedostatečná a účelová prezentace aktivit a činností ve městě pro obyvatele i navenek nekritická snaha o dominanci v regionu s malou provázaností aktivit s aktivitami obcí regionu i obcemi mimo něj, nedostatek lokálního patriotismu, sebestřednost obyvatel, zájmových skupin, představitelů malá provázanost aktivit s aktivitami obcí regionu a obcemi mimo něj nedostatek akcí pořádaných společně s jinými obcemi nedostatek lokálního patriotismu obyvatel navenek táhnutí za jeden provaz s potlačením individuálních a skupinových zájmů sebestřednost obyvatel, zájmových skupin, představitelů vnitřně vše, co dělám já, je správné, co dělá druhý, je špatné nízká úroveň spolupráce s úřady a orgány působícími ve městě a regionu v oblasti prevence negativních jevů a rozvoje nízká úroveň spolupráce s úřady a orgány působícími ve městě a regionu v oblasti prevence negativních jevů a rozvoje silný provoz ve městě, průjezd kamiónů městem, značná vzdálenost do Prahy silný provoz ve městě, zvláště poslední dobou, kolikrát není možné přejít silnici nebo vjet z vedlejší na hlavní sjezd z dálnice = průjezd kamiónů městem značná vzdálenost z regionu do hlavního města krajina poznamenaná intenzivním zemědělstvím bez orientace na biozemědělství včetně absence podniků zpracovávajících zemědělskou produkci krajina poznamenaná intenzivním zemědělstvím chybí orientace na biozemědělství absence podniků zpracovávajících zemědělskou produkci špatné a nedostatečné využití historických míst a budov včetně špatného kulturního života mládeže a nedostatečného informačního systému špatné a nedostatečné využití historických míst a budov špatný kulturní život - mládeže pokulhává informační sytém nedostatečná a účelová prezentace aktivit a činností ve městě pro obyvatele i navenek nekritická snaha o dominanci v regionu 1

2 zajímavé přírodní lokality tradice vinohradnictví, vinařství a ovocnářství vstupní město do vinařského kraje v rámci ČR 1.3. PŘÍLEŽITOSTI 1.4. OHROŽENÍ intenzivní rozvoj spolupráce s obcemi v rámci mikroregionu i ostatními městy obzvlášť při rozvoji cestovního ruchu, zapojování obyvatel i návštěvníků do života města kooperace a prohlubování kontaktů s ostatními městy (obzvlášť při rozvoji CR) (10x) větší kooperace obcí mikroregionu větší rovné spolupráce s obcemi v rámci mikroregionu rozvoj spolupráce s vnějším okolím bez potřeby mít z toho něco zapojování obyvatel i návštěvníků do života města intenzivnější a více prezentovaná spolupráce s městem Modra, novými partnerskými městy v tuzemsku i zahraničí intenzivnější a více prezentovaná spolupráce s městem Modra nová partnerská města blízkost hranic s Rakouskem a Slovenskem = možnost navázání kontaktů intenzivní propagace aktivit ve městě i města silnější propagace intenzivní propagace aktivit ve městě i města zlepšení podmínek pro rozvoj turistického ruchu (akce v letním období) zlepšení podmínek pro rozvoj turistického ruchu (akce v letním období) vznik nových výrobních podniků i do budoucnosti Vznik nových výrobních podniků i do budoucnosti rivalita a spory ve městě, v regionu, územní nadřazenost, s neochotou i k mikroregionálním a nadregionálním projektům rivalita mezi jednotlivými obcemi regionu rivalita a spory mezi jednotlivými městy městského regionu (8x) rivalita a spory ve městě, v regionu boj mezi obcemi malá ochota k mikroregionálním a nadregionálním projektům spory o kompetenci měst - rozšířená působnost, alibistické spoléhání na druhé - přenášení výkonu činností obcí na město spory o kompetenci měst (rozšířená působnost), alibistické spoléhání na druhé (přenášení výkonu činností obcí na město ) zvýšená hustota dopravy zvýšená hustota dopravy velký provoz malá propagace činnosti ve městě i navenek malá propagace činnosti ve městě i navenek nereagování na vývojové trendy nereagování na vývojové trendy postupně rušená zdravotní péče a její přesouvání do pohraniční Břeclavi postupně rušená zdravotní péče a její přesouvání do pohraniční Břeclavi 2. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 2.1. SILNÉ STRÁNKY 2.2. SLABÉ STRÁNKY Dopravní poloha města na významných dálničních, silničních trasách nebo v blízkosti hlavních železničních tras i v rámci střední Nedostatečné dopravní napojení do přilehlých obcí i center. Město není napojeno na IDS Jihomoravského kraje neprovázanost systémů autobusové a železniční dopravy (9x) 2

3 Evropy poloha města na křižovatce významných silničních a železničních tras (10x) výborná poloha města sjezd z dálnice D1 výhodná dopravní poloha města v rámci střední Evropy blízkost mezinárodního letiště v Brně (10x) blízko Brna letiště, veletrhy, velká cena nájezd na dálnici napojení na dálnici a její mezinárodní význam kvalitní silniční i železniční dopravní síť (Brno, Bratislav, Vídeň) Blízkost mezinárodního letišť Brno,Vídeň, Bratislava blízkost mezinárodního letiště ve Vídni blízko Brna letiště, veletrhy, velká cena Malý rozsah potřeby nových komunikací malý rozsah potřeby nových komunikací málo autobusových linek o víkendech, zejména v období dovolených nedostatečné dopravní napojení (autobus. a železniční spoje) o víkendu není možné se dopravit autobusem do přilehlých obcí. o železnici ani nehovořím. město není napojeno na IDS Jihomoravského kraje Poloha mimo hlavní železniční trasu, propojení žst. Šakvice a Hustopeče poloha mimo hlavní železniční trasu město odtržené od hlavního železničního tahu železnice mimo hlavní tah je sice výhodné být na železnižní mapě státu, propojení žst. Šakvice a Hustopeče je ale ostudou 21. století. 7 km dlouhá trať, kterou lokálka ujede za 12 min. patří do 19. Století (myslím, že jde o text stížnost- která nenabízí nějaká možná řešení) Nízká úroveň kvality komunikací mezi obcemi nízká úroveň kvality komunikací mezi obcemi Chybějící cyklostezky absence cyklostezek kolem páteřních a městských komunikací neexistence zvláštních cyklotras (pruhů) v intravilánu města (2x) konflikt cyklostezek se silnicemi absence cyklostezek ve městě cyklostezky nejsou neudržované cyklostezky nevyhovující stav hlavního průtahu městem dopravní zatížení se podstatně zvýší dokončením fabrik v Šakvicích zvýšená hladina hluku hlavní tah městem a další místní komunikace v nevyhovující kvalitě opravit silnice, kde je třeba vozovka ve špatném stavu Špatný stav komunikací a chodníků chodníky a silnice jsou v katastrofálním stavu neuspokojivý stav chodníků (po stavebních úpravách, nevracení do původního stavu) nevyhovující tech. stav chodníků (ne všech) není ohled na invalidní lidi chodníky jsou v hrozném stavu, v zimě často neudržované!! špatný stav chodníků a některých vozovek v některých místech chodníky chybí, v 50% jsou nekvalitní hrozný stav chodníků na místním hřbitově nedostatečná oprava místních komunikací (kpt. Jaroše, Na Hradbách, Komenského ) zapadnuté kanály ve vozovkách (v místních komunikacích) kvalita většiny vozovek je nevyhovující špatný stav vozovek státních i místních Nedostatek parkovacích ploch 3

4 nedostatek parkovacích míst (4x) (okolí ZŠ a SOU Masar. nám., na sídlištích, rod. domy, v centru i obytných zónách, u koupaliště v letních měsících) absence parkovacích míst pro autobusy u ubytovacích zařízení ve městě. Parkující autobusy ohrožují bezpečnost silničního provozu. málo bezplatných parkovacích míst Silná silniční nákladní přeprava nahrazuje neexistující železniční nákladní přepravu Vysoká míra zatížení města nákladní dopravou silná silniční nákladní přeprava nahrazuje neexistující železniční nákladní přepravu obrovské dopravní zatížení města (9x) dopravní zatížení města kamióny nadměrné dopravní zatížení a provoz kamiónové dopravy kamióny jezdí přes město sjezd kamiónů z dálnice omezit provoz! přetížení motorové dopravy a přepravy ve městě dopravní zatížení se podstatně zvýší dokončením fabrik v Šakvicích zvýšená hladina hluku Dopravní značení (nevhodné, špatně viditelné), osvětlení ulic a semafory nevhodné dopravní značení snížená viditelnost vodorovného značení mizerné osvětlení ulic a přechodů pro chodce častá nefunkčnost semaforů (hl. v ranních hodinách) špatný průjezd křižovatkami na Brněnské ul. Bez semaforů (u aut. Nádraží, u bazénu) špatné dopr. značení, např. obytná zóna ulice Alšova nechápu důvod, ale u hřiště, kde si hrají děti žádná podobná značka, auta zde velmi často poj. nepř. rychlostí!!! Bezbariérové přístupy chybějící bezbariérové přístupy pro občany se sníženou mobilitou dopravní bariéry pro zdravotně hendikepované destrukce (praskání zdí..) domů v blízkosti dálnice zcela nesmyslné jednosměrky v centru města nebezpečnost využívání nemotorové dopravy a přepravy při využívání pozemních komunikací i pro motorovou dopravu (při souběhu i křížení) absence regulujících zařízení pro omezení rychlosti motorové dopravy (např. příčné prahy) dopravní značení je nepostačující absence vymezujících pásů určených pro nemotorovou dopravu a přepravu nedostatečné sociální a hygienické zázemí u objektů přílišná centralizace dopravy a parkovišť na náměstí (snaha o vybudování dalšího parkoviště pod starou poštou => betonové náměstí 2.3. PŘÍLEŽITOSTI 2.4.OHROŽENÍ Rozvoj cyklostezek rozvoj místní a regionální sítě cyklostezek (9x) Nedostatek financí na řešení dopravní situace, na opravy cest a budování cyklostezek 4

5 zlepšení služeb a zázemí pro oblast cykloturistiky větší důraz na využití kol jako dopravního prostředku ve městě --> budování sítí cyklostezek (případně in-line stezek), MHD s rozvojem cyklostezek souhlasím. Po městě není žádná cyklostezka zbudování sil. pruhů pro cyklisty rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu a přepravu Navazující opravy kanalizace, silnic, chodníků a výsadby zeleně s projektem obnovy kanalizační sítě spojit opravy silnic, chodníků a navazující výsadbu zeleně koordinovaně při rekonstrukci i budování nových komunikací řešit komplexně (bezbariérovost, odpočinková místa apod) Bezbariérové chodníky dobudování bezbariérových vstupů na chodníky vč. povrchových značek pro nevidomé vybudování kvalitních bezbariérových chodníků opravy chodníků pro invalidy na vozíku zlepšení kvality chodníků silnic bezbariérovost Doprava mimo město schůdné řešení dopravního průtahu městem snížení přetížení motorové dopravy a přepravy přes město - vybudování dálničního sjezdu a pozemní komunikace od křižovatky na Horní Bojanovice podél železniční tratě Hustopeče-Šakvice do průmyslového areálu opravy silnic III. třídy mezi obcemi ( příp. rozšíření) opravit křižovatky na Brněnské ulici kruhový objezd u aut. nádraží absence výstavba kruhového objezdu vícezdrojové financování opravy komunikací a vybudování cyklostezek zpoplatnění parkovacích míst parkoviště sídliště i střed města vybudování podzemních a nadzemních garáží pěší zóna náměstí a Mrštíkova spolupráce s místními podnikateli umístění retardérů ke školám a sídlištím nové rozvojové plochy pro bydlení pojmout jako obytné zóny komplexní řešení nedostatek financí potřebných na řešení dopravní situace ve městě (8x) nedostatek financí potřebných na opravy cest mezi obcemi nedostatek financí potřebných na budování sítě cyklostezek nedostatek financí Ničení cyklotras těžkou technikou ničení stávajících cyklotras zemědělskou technikou Nárůst dopravy zvyšování dopravy, nároků na parkování zvyšování motorového dopravního a přepravního přetížení zvýšení nebezpečnosti pohybu po městě nárůst automobilové dopravy Převaha tranzitní dopravy nad cílovou převaha tranzitní dopravy nad cílovou děti nemají žádnou možnost, kde by bezpečně mohli jezdit po městě na kole sobeckost řidičů při parkování, kdy často stojí na 2 parkovacích místech, což vede při jejich nízkém kapacitě k nezaparkování 3. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 3.1. SILNÉ STRÁNKY 3.2. SLABÉ STRÁNKY Existence vodovodní a kanalizační sítě, ČOV ČOV (10x) vodovodní síť téměř po celém městě ( na farmu je třeba zavést vodovod ve správě VaK. Přípojka k bytovkám a podnikatelským subjektům je soukromá - Moravská agra) vodovodní síť po celém městě (9x) ucelená a funkční kanalizace Osvětlení nevyhovující parametry veřejného osvětlení v okrajových částech města (9x) osvětlení nových částí města nedostatečné osvětlení! Včetně okolí ZŠ a SOU (Masaryk. nám. a dále) špatné osvětlení některých ulic nutná rekonstrukce veřejného osvětlení, již nevyhovuje době 5

6 Inženýrské sítě osvětlení rozsah zabezpečení technických sítí ve městě ostatní inženýrské sítě SWOT ANALÝZA MĚSTA HUSTOPEČE Internet a kabelovka existence infokanálu (internet, kabel. televize, HTV) kabelová TV pokrytí internetem nedostatečné rozmístění a intenzita veřejného osvětlení v částech města, především na frekventovaných přechodech dopravních komunikací většinou staré typy veřejných osvětlení s dnes nevyhovující značnou spotřebou el. Energie a prošlou životností materiálu (následkem zcela zkorodované patky spadl sloup veř. osvětlení na Masarykově nám. dne ) na náměstí zbytečně svítí reflektory neosvěcují kostel, ale obtěžují v nočních hodinách žaluzie nepomáhají svítí to skrz a ruší noční klid! (sem nepatří) nevyhovuje stav VO z hlediska ochrany před světelným znečištěním vzdušné vedení NN a VO Stav vodovodní a kanalizační sítě některá území nejsou dosud napojena na vodovod kontrolovaný společností VAK a na ČOV nejsou inženýrské sítě u ploch určených pro rozvoj výstavby některá území nejsou dosud napojena na ČOV (8x) poruchovost starších vodovodních řádů (8x) poruchovost starších vodovodních a kanalizačních řádů poruchovost starších vodovodních řádů to má být starost VaK kanalizace špatný stav kanalizace (místy) havarijní stav kanalizace havarijní stav rozvodů vody v některých ulicích špatná kvalita vodovodních řádů = špatná kvalita vody samostatné vedené jednotlivé rozvody nevyužití kolektorového vedení špatná dostupnost užitkové vody na hřbitově kvalita technických sítí s dopadem na kvalitu dodávek (především vodovodní řád a z toho plynoucí kvalita dodávek pitné vody) závislost rozvodů infokanálu města (přesto, že město bylo spoluinvestorem) na provozovateli bez možnosti významného vlivu při ochraně zájmů města a jeho obyvatel 3.3. PŘÍLEŽITOSTI 3.4. OHROŽENÍ Oprava a modernizace vodovodní a kanalizační sítě napojení celého území města na ČOV (10x) údržba a modernizace stávající technické infrastruktury (10x) napojení celého území města na vodovodní řád VaK oprava a rozšíření kanalizační sítě snižování světelného znečištění nejen při zadávání oprav VO při rekonstrukcí kanalizační sítě uložit inženýrské sítě v tvarových nosičích (kolektorech) realizovat ve městě odkanalizování odloučením srážkových vod od splaškových údržba kanalizace před případnými přívalovými dešti Modernizace osvětlení zlepšení osvětlení města zvýšení bezpečnosti obyvatel modernizací veřejného osvětlení Neobsazení zainventovaných rozvojových ploch nevyužití, resp. neobsazení zainvestovaných rozvojových ploch (10x) Nezájem koordinovat výstavbu či opravy inženýrských sítí nezájem koordinovat výstavbu či opravy inženýrských sítí řevnivost Zhoršování kvality života z důvodů nedostatečné péče o kvalitu a funkčnost technické infrastruktury zhoršování kvality života z důvodů nedostatečné péče o kvalitu a funkčnost technické infrastruktury je současná kapacita infrastruktury dostačující i pro případy dostavění výstavby Za Pionýrskou a nad ZVOS (Záhumenice?) nedostatečné finanční zdroje ztráta konkurenceschopnosti infokabelu 6

7 Přeložky sítí do země, doplnit zákresy všech sítí a rozvodů do KM přeložky elektrických sítí do země doplnit zákresy všech sítí a rozvodů do katastrální mapy Kamerový systém v rizikových oblastech kamerový systém do rizikových zón zavedení kamerového systému v kriminálně-rizikových zónách (sídl. U Větrolamu, Supermarket Jednota, nádraží, parkoviště u koupaliště ) využití finančních prostředků EU ochránit území města před případnými záplavami prodloužit odhlučnění dálnice rozkopané chodníky (neohrožují, jsou jen důsledkem a mění nálady obyvatel) NENÍ OHROŽENÍ 4. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ O V Ě Ř I T 4.1. SILNÉ STRÁNKY 4.2. SLABÉ STRÁNKY Nízká míra úmrtnosti nízká míra úmrtnosti (9x) (je to pravda?? Jsme dlohověcí??) Vzdělanostní struktura obyvatelstva relativně vysoká vzdělanostní struktura obyvatelstva! (10x) Vysoká míra ekonomické aktivity obyvatel vysoká míra ekonomické aktivity obyvatel města! (10x) Atraktivita bydlení ve městě, technické vybavení bytů nadprůměrná atraktivita bydlení ve městě (10x) (vyšší ceny nemovitostí bytů nejsou přece výhodou!!) kvalitní technické vybavení bytů (úplná elektrifikace a plynofikace) (10x) Služby a Penzion pro důchodce penzion pro důchodce služby pro důchodce Nové sídliště budování nového sídliště (Za Pionýrskou) malý počet městských bytů!!!!!! Nedostatečná nabídka bytů (sociálních, startovacích) a jejich technický stav nedostatečná nabídka bydlení pro nebydlící, zejména pro mladé rodiny, sociálně slabé (např. absence startovacích bytů) (9x) emigrace obyvatel - nedostatečná nabídka bydlení pro nebydlící, zejména pro mladé rodiny (např. absence startovacích bytů) nedostatek bytů pro sociálně slabé rodiny málo sociálních bytů nedostatečná nabídka bytů řešení bydlení pro nepřizpůsobivé občany města úroveň bydlení je nedostačující nedostatečná nabídka pro mladé rodiny (ve dvoupokojovém bytě žijí i 2 generace) pro neplatiče holobyty. Ať dostanou šanci mladé rodiny, co by platily! nedostatek bytů 1+1 pro starší občany, kteří by mohli svůj větší byt uvolnit rušení bytových jednotek ve středu města a jejich nahrazování nebytovými prostorami nedostatek možností bydlení (byty) úroveň vybavenosti obyvatel města bytovým fondem (měřená počtem bytů na 1000 obyvatel) je podprůměrná ve srovnání s městy obdobné velikosti (10x) technický stav části bytového fondu - zejména ve vlastnictví města (9x) Nedostatek stavebních míst nedostatek míst pro stavby rodinných domů málo stavebních míst chybějící nabídka volných pozemků ke stavění Negativní dopady městského charakteru života rozvinuté negativní dopady městského charakteru života soustředění negativních jevů (individualismus, uzavřenost, specifický přístup k životu bezdomovci, nepracující), patologických jevů (drogy, vandalismus až kriminalita) 7

8 Nezájem obyvatel nezájem obyvatel na aktivní účasti při organizaci i výkonu činnosti města nezapojování mladých nebezpečí odlivu perel. mladých rodin (budoucí ekon. činná část obyv.) hluk z dálnice D2 stav a množství parkovacích ploch, občanské vybavenosti na sídlištích město znečištěné výkaly psů (především na sídlištích) vyšší pokuty za neuklízení slabé využití technologií šetřících energie 4.3. PŘÍLEŽITOSTI 4.4. OHROŽENÍ Nabídka bytů a volných ploch pro výstavbu atrakce absolventů škol a mladých rodin prostřednictvím nabídky bydlení (dostupné nájemní startovací, byty) (9x) územní a technická příprava nových lokalit pro rozvoj bydlení (9x) nabídka nových ploch pro výstavbu (obsaženo v předchozím bodě) nabídka nových ploch pro výstavbu územní a technickou připraveností nových lokalit pro rozvoj bydlení v rodinných domech (2x) nabídka nových ploch pro výstavbu (8x) nabídka nové výstavby nová výstavba bytů využití možnosti podnájmu (např. v rod. domcích) možnost půdních bytů (panelová sídliště) vybudovat byty pro sociálně slabší obyvatelstvo rozšíření bytové výstavby Za Pionýrskou výstavba sociálních bytů udržení absolventů škol a mladých rodin nabídkou vhodného bydlení Využití technologií pro šetření s energiemi využívání technologií pro šetření s energiemi podpora alternativních zdrojů energií Příležitosti pro zaměstnání seniorů vytvářet příležitosti pro zaměstnávání seniorů přiměřeně jejich možnostem a zdravotnímu stavu (nepatří sem) Komplexní řešení využití ploch komplexní řešení multifunkčního využití ploch v zastavěném i zastavitelném území (regulační plán, zastavovací studie) deregulace nájemného (9x) využívání státních programů podpory rozvoje bydlení (9x) hledat formy komunikace a aktivní spolupráce mezi občany města a vedením města řešení parkovacích ploch garážováním Snižování počtu obyvatelstva (pokles porodnosti, migrace) prohlubování negativních trendů populačního vývoje pokles porodnosti, demografické stárnutí obyvatel města a snižování podílu ekonomicky aktivního obyvatelstva po r (10x) prohlubování migračních ztrát obyvatelstva v důsledku nedostatečné nabídky pracovních míst a bytů (10x) migrační ztráty obyvatelstva v důsledku levnějšího bydlení i nedostatek pracovních nabídek hledání klidnějšího prostředí (vesnice) Neřešení problematiky sídlišť neřešení problematiky fungování sídlišť, především panelových (10x) nedostatek financí na řešení (rychlé) problémů v této oblasti kumulace finančně slabších rodin na sídlištích sociální problémy (vandalismus, nezájem o prostředí, ) Nedostatečná architektonická koordinace a usměrňování výstavby nových bytů nedostatečná architektonická koordinace a usměrňování výstavby nových bytů Odtažitost města od občanů odtažitost města od svých občanů a obráceně vzájemnou nekomunikací včetně zájmových skupin vybudované prostory pro bydlení se stanou noclehárnou pro přistěhovalce s nezájmem o aktivní zapojení do života města odprodávaní stát. bytů za neadekvátně nízkou cenu (dále nájemník prodá několikanásobně dráž! Město se tím zbytečně připravuje o spoustu peněz!) NENÍ OHROŽENÍ 5. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA 5.1. SILNÉ STRÁNKY 5.2. SLABÉ STRÁNKY Zařízení sociální péče Chybějící zařízení pro rizikové skupiny a prevenci 8

9 dostatek zařízení sociální péče (penzion, domov důchodců aj.) (9x) dostatek zařízení sociální péče (penzion, domov důchodců aj.) => zatím dostatek, do budoucna nedostatek v souvislosti s nárůstem stárnoucí populace domov důchodců a penzion zavedený systém sociální péče pro běžně se vyskytující skupiny obyvatel - důchodci Městská nemocnice a odborní lékaři městská nemocnice, Dům zdraví domácí péče výborná kvalitní lékaři až na výjimky také Zařízení pro děti a mládež dostatek prostor pro činnost mládeže (CVČ) funkční DDM - Pavučina zatím dostatečné pro občany soběstačné nejsou soc. jevů, azylový dům, denní stacionář nedostatek zařízení pro některé rizikové skupiny obyvatel (některé skupiny proto, protože v silných stránkách máme jiné rizikové skupiny dokonale pokryté službami) nedostatek zařízení pro rizikové skupiny obyvatel (9x) nedostatečná koordinace prevence sociálně patologických jevů (10x) chybí domov pro matky s dětmi chybějící azylový dům pro matky s dětmi chybí azylový dům Nedostatek center, zejména poradenských pro dorostence a dospívající mládež denní stacionář pro zdravotně postižené děti denní stacionář pro důchodce vyžadující dohled chybí zařízení pro dospělé těl. postižené, kde by trávili volný čas (chráněná dílna, denní stacionář) Bezbariérovost chybějící bezbariérové přístupy pro občany se sníženou mobilitou (některé veřejné budovy a komunikace) (10x) chybějící bezbariérové přístupy pro občany tělesně postižené bezbariérové chodníky dokonce některé zdrav. střediska (např. MUDr. Hrabovský) Nezaměstnanost starších nebo nepřizpůsobivých občanů a absolventů nedostatek míst pro staré občany nezaměstnanost nepřizpůsobivých občanů chybí chráněné pracovní dílny nabídka práce pro sociálně vyloučené občany absolventi spec. škol nenajdou uplatnění Bezdomovci, drogy město neřeší otázku bezdomovců výskyt drog ve městě Prostory pro mládež chybějící prostory pro mládež (16-26 let) diskotéka, kavárna s čítárnou ) chybějící zařízení pro mládež, jezdí za zábavou jinam nedostatek prostor pro volný čas mládež Zařízení pro seniory a nedostatek pracovníků pro práci se seniory chtělo by to rozšířit zařízení pro starší občany, přibývá jich a značné množství je odkázáno na pomoc druhých ve městě není domov důchodců, obyvatelstvo stárne a pro nemohoucí není místo! SHODNÉ SE SILNOU STRÁNKOU!! nedostatek kvalifikovaných pracovníků (především práce se seniory) nedostatek dobrovolníků chybí gerontologická péče pod lékařským dohledem nedostatek odpočívadel pro pěší, nedostatek laviček pro postižené při delší trase, nutno odpočnout! ve vnitřním (domovním) řádu Penzionu zákaz přenocování rod. příslušníků = velmi kruté zvlášť pro Ty, jejichž rodina bydlí daleko (nejde s tím něco dělat). 9

10 absence represivních složek ve dnech prac. klidu a v noci 5.3. PŘÍLEŽITOSTI 5.4. OHROŽENÍ Zřízení zařízení pro seniory, sociálně slabé, bezdomovce, nízkoprahové zařízení řešení bydlení pro bezdomovce a sociálně slabé zřídit pro velmi sociálně slabé noclehárnu s režimem (zejména pro zimní období) popř. azylový dům rozšíření kapacit pro služby občanům v důchodovém věku a zdravotně handicapované vyčlenění objektu pro ubytování nebydlících s režimem zaměstnání ubytovaných pro město či veřejně prospěšné práce ve městě chybí zařízení Dům pro seniory (velká poptávka po tomto zařízení v regionu) zřídit nízkoprahové zařízení (přes den) pro handicapované děti, pokrýt asistenční službou nemohoucích občanů i v případě těch, co od stáří chtějí, ale nic neodvádí (ÚP kontroly klientů nutnost!) malá srozumitelnost vybudování centra pro lidi s postižením, kde by trávili svůj volný čas budování zařízení pro ostatní sociálně postižené občany včetně poskytovaných služeb Péče o seniory rozšíření nabídky sociálních služeb v případě starých rozšíření sociálních lůžek v nemocnici i na úkor akutních lůžek zkvalitnění péče o seniory Koordinace služeb a prevence koordinace jednotlivých služeb v rámci městského regionu může rozšířit nabídku služeb sociální péče (10x) rozšíření koordinované prevence proti patologickým jevům protidrogová a kriminalistická prevence vytváření nových služeb a činností Lavičky pro pěší lavičky pro pěší kolem Coopu, na Bratislavské, Brněnské, u hřbitova, na náměstí horní část Centru pro děti, mládež a rodiče centrum pro děti, mládež a rodiče (zde by byl prostor pro osobnostní rozvoj, komunikaci, konaly by se různé besedy témata by byla vybírána klienty občany: pro mládež, dospělé, seniory..) práce by byla založena na individuálních plánech každého; odborné profesionální vedení ) integrace s postiženými (různé zážitkové programy) Zapojování mladých lidí do institucí města zapojení mladých lidí do institucí města Významnější informovanost činnost v sociální oblasti výraznější informovanost činnosti v sociálních oblastech Pavučina Nárůst společensky negativních jevů nepřipravenost systému sociálních služeb na případný nárůst společensky negativních jevů (sociální exkluze, drogy, kriminalita) (10x) nepřipravenost na negativní jevy drogy, kriminalita špatná pomoc orgánů, málo odborníků ve městě, kteří se touto problematikou zabývá! Absence kontaktního místa a absence kontaktního místa pro drogově závislé nedostatek dobrovolníků, kvalifikovaných osob nedostatek prostor, financí nezájem občanů o spolupráci s centrem (pasivita) nesprávně obsazený personál Absence legislativy o sociálních službách absence legislativy o poskytování sociálních služeb a pomoci (9x) Rozvoj zařízení pro seniory nedokáže sledovat demografický vývoj rozvoj zařízení pro seniory nedokáže sledovat demografický vývoj (10x) stejné podmínky všem!! (mám na mysli některé rómské spoluobčany zneužívající soc. péči města!!!) 10

11 Městská nemocnice SWOT ANALÝZA MĚSTA HUSTOPEČE 6. TRH PRÁCE 6.1. SILNÉ STRÁNKY 6.2. SLABÉ STRÁNKY Dostupná, kvalifikovaná a levná pracovní síla dostupná a kvalifikovaná pracovní síla (9x) levná pracovní síla vytváří konkurenční výhodu (9x) Poloha města, volné plochy pro výstavbu podniků, příchod nových investorů dostatek zaměstnavatelů snižování nezaměstnanosti s příchodem nových investorů výborná poloha města hodně pracovních příležitostí jsou zde lokality pro výstavbu velkých závodů, které umožní vyšší zaměstnanost dopravní dostupnost do zaměstnání budování nových závodů Úřad práce úřad práce ve městě začínající nabídka vzdělávacích kurzů na CCV začínající nabídka vzdělávacích kurzů na CCV Nárůst nezaměstnanosti (absolventů a mladých lidí) a nedostatek pracovních míst postupný nárůst nezaměstnanosti (9x) nárůst podílu absolventů škol a mladých lidí na celkovém počtu nezaměstnaných (9x) nárůst podílu absolventů škol a mladých lidí na celkovém počtu nezaměstnaných (souvislost se školstvím, nabídkou zájmových činností v průběhu dětství a dospívání, výchovou) nedostatek pracovních míst poptávka prac. míst převyšuje nabídku moc velká příležitost pracovních míst zde není, a když, tak není dostatečně ohodnocena (nízké platy) nedostatek práce pro brigádníky málo pracovních příležitostí produktivní lidé odjíždí za prací do města stabilizované vysoké procento nezaměstnanosti nekvalifikovaných a nízko kvalifikovaných pracovních sil Nedostatek ploch pro rozvoj výroby, obchod, služby a MSP nedostatek pozemků pro výrobu, obchod a služby nedostatek ploch pro rozvoj malého a středního podnikání Dlouhodobě nepracující ÚP eviduje klienty i více jak 10 let. Tito občané nechtějí pracovat, jen zneužívají systému. Někteří pracují i na černo a stát musí za ně odvádět daně. Lepší kontrolu klientů, kteří jsou delší dobu na ÚP koncentrace patologických nepracujících Chybějíc nabídka kvalifikovaných pracovníků chybějící nabídka kvalifikovaných pracovníků firmy musí hledat mimo město kovoprůmysl zaměřen na automobilní díly úzká specializace (nemyslím že by značná část produkce byla v tomto oboru, spíše naopak) rekvalifikační kurzy? Rychleji reagovat na potřeby regionu slabá podpora malých a středních podnikatelů 6.3. PŘÍLEŽITOSTI 6.4. OHROŽENÍ Přilákání nových investorů a udržení efektivní politiky zaměstnanosti přilákat nové investory a vytvořit nová pracovní místa (10x) udržení efektivního provádění aktivní politiky zaměstnanosti ze strany Úřadu práce (10x) spolupráce na rozvoji efektivního provádění aktivní politiky zaměstnanosti ze strany Úřadu práce výstavba nových provozoven (2x) vytvořit podmínky pro investory vytvářet nová pracovní místa např. LINDEN Recese ekonomiky, nízká dostupnost úvěrů ekonomická recese Česka s negativními dopady na regionální a lokální úrovni (9x) v důsledku regionální segmentace bankovního trhu nízká dostupnost bankovních úvěrů pro malé a střední podnikání (9x) Nedostatek pracovní síly a bytů, odliv investorů přestěhování firem do jiných měst či států nedostupná kvalifikovaná pracovní síla prohlubování počtů nekvalifikované levné pracovní síly nedostatek bytů Iniciace tvorby pracovních míst pro soc Nedostatek pozemků pro investory 11

12 znevýhodněné občany zjišťovat a iniciovat možnosti vytvoření nových pracovních míst pro konkrétní sociální, vzdělanostní skupiny střediska administrativní odborné činnosti, zdravotně postižené, nevyučené chráněné dílny Zajištění praxe pro absolventy, zapojení dlouhodobě nezaměstnaných, poradenství rozšíření nabídky pro praktikanty Úřadu práce (čerstvé absolventy škol) k získání praxe a tím snadnější uplatnění na trhu práce sezónní brigády ve vinohradech, úklidy pro přechodně nezaměstnané (občany nekvalifikované, sociálně slabé) využití nezaměstnaných dlouhodobě mladých lidí k úklidu, údržbě města zapojit nezaměstnané do veřejně prospěšných prací širší nabídka vzdělávání a poradenství nedostatek pozemků pro výrobu, obchod a služby nezájem a absence spolupráce města se zaměstnavateli a úřadem práce na vytváření pracovních míst nezájem a absence spolupráce města se zaměstnavateli a úřadem práce na vytváření pracovních míst případná revize automobilového průmyslu ztráta zaměstnanosti ubytovna Mostař (i do sociál. oblasti) úvěry si berou často Ti méně movití občané nemohou splácet = exekuce lepší zhodnocení finančních možností jsou zde příležitosti pro velké firmy, které platí daně jinde Rekvalifikační kurzy a projekty pro nezaměstnané příprava projektů pro nezaměstnané včetně osob postižených sociální exkluzí (vyléčení drogově závislí, lidé po výkonu trestu, matky po mateřské dovolené) zaškolení nezaměstnaných občanů města dle požadavků investorů ve spolupráci se školícími organizacemi spolupráce škol a místních firem (i z okolí) efektivní rekvalifikační kurzy rozšiřovat zpracovatelská zařízení na zemědělské produkty a vytvořit odbytové centrum podporovat živnostníky 7. ZDRAVOTNICTVÍ 7.1. SILNÉ STRÁNKY 7.2. SLABÉ STRÁNKY Nemocnice, poliklinika, Dům zdraví, odborní lékaři existence nemocnice dostatečně strukturovaná nabídka privátní lékařské praxe (10x) nemocnice, poliklinika, Dům zdraví dobré zajištění služeb kvalitními odborníky dům zdraví, poliklinika, nemocnice, lékárny = velmi kvalitní služby ordinační dny lékařů specialistů dojíždějících např. z Brna poměrně široká síť specialistů lékařů ve městě Lékárny, optiky dobrá síť lékáren dostatečná kapacita lékáren lékařská pohotovost dostatečná kapacita očních optik Pohotovost pohotovostní služba lékařská pohotovost hustě obydlené spádové území s dobrou dostupností Vytíženost privátní lékařské praxe privátní lékařská praxe je vytížená (nedostatečná) (7x) privátní lékařská praxe je vytížená (nedostatečná) povolit vytíženost, nabídnout provozování praxe hl. ženský lékař privátní lékařská praxe je vytížená (nedostatečná gynekologie, stomatologie) Nedostatek lékařů (odborných specialistů, obvodních lékařů) gynekologie, stomatologie nedostatek gynekologických ordinací privátní lékařská praxe je nedostatečná, lékaři mají hodně pacientů a nevěnují se jim tak, jak by měli, bagatelizování onemocnění zvláště starších lidí strukturovaná privátní lékařská praxe je nevyváženě přetížená počtem klientely málo odborných specialistů nedostatek obvodních lékařů dlouhé čekací doby u obv. lékaře dlouhé čekací doby u odborných lékařů nedostatečná odborná zdravotní péče absence zdravotní péče o děti v noci a ve dnech pracovního klidu především zubaři, oční 12

13 poliklinika do vlastnictví města v rámci nemocnice chybí strukturovaná privátní i neprivátní nabídka lékařské praxe, ta je bez návaznosti na nemocnici (SLABÁ STRÁNKA) nedostatečná kapacita některých zdravotnických služeb Neexistence dětské pohotovosti pohotovost pro děti až v brně nebo v Břeclavi dětská pohotovost není, každý nemá dopravní prostředek není dětská pohotovost Vybavení nemocnice a stav polikliniky vybavení nemocnice podprůměrné, chybí např. klimatizace, trpí zvlášť dlouhodobě ležící pacienti zastaralé vybavení nemocnic kvalita stravy stále podprůměrná ohrožení existence nemocnice oprava polikliniky získání dotací, vybudování nemocnice (zastaralé) havarijní stav místní polikliniky nesplňující hygienické parametry zejména rehabilitace nevhodné umístění ve sklepních prostorách vedle kotelny nevyhovující čekárny na Poliklinice nevzhledné okolí polikliniky (i interiér) nedostatečné přístrojové vybavení absence specializovaného pracoviště (kliniky) v působnosti městské nemocnice absence technologií šetřících náklady na provoz absence prostoru pro rozvoj (investiční) nutnost nákladných oprav nízká úroveň některých služeb optimální úroveň komplikované případy se tu neřeší. Musí se jezdit do Břeclavi nebo Brna (možná to souvisí s vybavením lékaře). úpadek zájmu o pacienty a jejich péči v důsledku zhoršení finanční situace ve zdravotnictví kvalifikovanost a fluktuace zdravotnického personálu 7.3. PŘÍLEŽITOSTI 7.4.OHROŽENÍ Vytvoření specializovaných pracovišť a kapacity vytvoření špičkového pracoviště nadregionální proslulosti a významu podpoří pozitivní image celé nemocnice (9x) rozšiřování zdravotnických specializací a zvyšování kapacit poliklinika bude majetkem města možnost rozšíření odborných ambulancí a zvyšování kapacit Zajištění pohotovostních služeb a zabezpečení pohotovosti i pro děti zajištění dobré úrovně pohotovostních služeb zabezpečení dětské pohotovosti ve spolupráci s obcemi regionu Získání polikliniky a dotací na rekonstrukci nemocnice a polikliniky získání polikliniky, získání prostor pro výstavbu nemocnice využití dotací pro rekonstrukci nemocnice a polikliniky Pokles významu nemocnice, ohrožení akutní péče ze strany pojišťoven možný pokles významu nemocnice a jejího postavení v rámci kraje s sebou ponese i omezení potřebných investic na údržbu a další rozvoj (9x) ohrožení akutní nemocniční péče ze strany objednatelů zdrav. pojišťoven smlouva s VZP (4x) Nedostupnost zdravotní péče, léků, lékařů ohrožení dostupnosti lékařské péče i léků pro seniory či sociálně slabé v souvislosti s reformou zdravotnictví (platby za návštěvy lékařů, za vydávání receptů ) zdražování léků, placení zdravotních úkonů, nedostupnost drahých účinných léků Město roste, ale je málo ženských lékařů (myšleno vážně, ženy hledají v širokém okolí). 2 na město velmi málo neochota lékařů otvírat si ordinace ve městě ( případně odchod stávajících privátních lékařů) registrace nemocnice pro potřeby poskytování sociálních služeb ve zdravotním zařízení zachování saturace praktických lékařů i odborníků generační problém lékařů Zrušení zdravotní péče úplné zrušení odborné zdravotní péče zrušení lékařské pohotovostní služby Nedostatek peněz 13

14 rozšiřování strukturované nabídky privátní lékařské péče s vyvážením ve vazbě na klientelu nedostatek financí na lepší vybavenost nemocnice a potřebných přístrojů (2x) investice malý uzavřený areál omezující rozvoj služeb absence zázemí (bytů) pro lékaře v bufetu nemocnice lze zakoupit cigarety a alkoholické nápoje neslučitelné!!! 8. KULTURA 8.1. SILNÉ STRÁNKY 8.2. SLABÉ STRÁNKY Kulturní a historické tradice kulturní a historické tradice města (10x) dobré kulturní i historické tradice města pořádání tradičních kulturních akcí přiláká každoročně více návštěvníků udržování tradic hody Organizování kulturních akcí velmi dobrá organizace subjektů zajišťujících kulturní dění vysoká podpora ze strany zastupitelstva města (MěÚ) velmi pestrá nabídka a vysoký zájem obyvatel o kulturu poměrně silný zájem o kulturní akce, přesahuje zájem místních pořádání kulturních akcí (Burčákové slavnosti, hody,.) i sportovních akcí velmi pestré, tradiční a dobře městem organizované burčákové slavnosti vytváření tradic burčákovky kulturní nabídka je pestrá, ale ne vždy se dostane ke všem potencionálním konzumentům organizace zajišťující kult. dění ve městě Činnost MěKS, knihovny, kina, CCV kino, MěKS existence, společné vedení kino knihovna citlivě opravená, krásná knihovna kroužky zájmové, sportovní funkční centrum celoživotního vzdělávání Historické památky historické památky Malá propagace akcí a města absence nadregionální propagace malá propagace kulturních akcí v rámci regionu, kraje i republiky kulturním akcím schází výraznější reklama, která by byla atraktivní pro co nejširší spektrum obyvatel nízká a pozdní informovanost nabídka pro potencionální zájemce malá reklama města Využití prostorů na Křížovém kopci nevyužívaný letní amfiteátr na Křížovém kopci je terčem vandalů, sprejerů nevyužívání prostor na Křížovém kopci ke kulturním akcím a jejich přesouvání na náměstí nevyužívání amfiteátru na křížovém kopci nevyužité letní kino Stav MěKS a kina katastrofální stav sálu MěKS (WC!!!) nevyhovující kulturní sál zázemí společenského domu by zasloužilo kulturnější podobu (např. nové toalety apod.) totéž platí pro vnější podobu a bezprostřední okolí společenského domu, které by mělo zvát ke vstupu kulturní zázemí = kulturní dům a kino rekonstrukce nedostatečná kapacita společenského domu, nedůstojné sociální zázemí nutná oprava kina (vytvořit víceúčelové zařízení) kvalita a využitelnost zařízení Chybí zařízení pro mladé pro mládež nejsou žádné kluby (diskotéky apod.) mladí vysedávají po restauracích kulturu a vybavenost zaměřit na skupinu letých občanů města chybějící akce pro mladé i zařízení málo akcí soustředěných na mládež Malý výnos pořádaných akcí, malé zdroje pro financování malý ekonomický výnos pořádaných akcí (9x) nízké zdroje pro financování sponzoring přílišná roztříštěnost a marginalita expozic marginalita expozic ztráty cenných sbírek ve vlastnictví obyvatel města CVČ by mohlo pořádat více zájezdů, 2-3 denních po 14

15 památkách nebo na různé výšlapy atd. jeho činnost by měla patřit mezi silné stránky města při pořádání akcí na náměstí nefungující pořadatelská služba (záleží, co si kdo představuje pod touto činností) málo kulturních akcí knihovna je sice krásná, ale potřebovala by rozšířit spektrum nabízených publikací nekoordinovanost v realizaci kulturních akcí 8.3. PŘÍLEŽITOSTI 8.4. OHROŽENÍ Využití kulturního potenciálu, posílení tradic a festivalů lépe využít kulturního potenciálu města, zejména v cestovním ruchu (9x) koordinovaně využít kulturního potenciálu města, zejména pro rozvoj cestovního ruchu včasná a kvalitní prezentace ve spolupráci organizátorů, města i jiných potencionálních partnerů lepší ekonomické a marketingové zhodnocení významných kulturních akcí (10x) posílení folklórních tradic a festivalů založení tradice 1 náročné (finančně) výstavy ročně Multikulturní zařízení chybí multikulturní zařízení s moderním sálem o kapacitě kolem návšť.. Spolák nevyhovuje, má jen malý sál; vybudování nového spol. centra sál, kino spíše úprava Zapojení obyvatel zapojení obyvatel pořádání akcí v různých částech města pro oslovení veřejnosti včetně zapojení (nesoustředit na jedno místo) Zajištění financí pro nákup expozic, prostor pro depozitáře zajištění expozic před odcizením či poškozením na podstatně vyšší úrovni zajištění zdrojů financí pro nákup exponátů do sbírek ve vlastnictví města nebo neziskových organizací zajištění nadčasových prostor pro depozitáře a pro restaurování exponátů Kultura pro mládež lepší využití kultury pro mládež hravou, interaktivní formou přitáhnout k nejrůznějším kulturním projevům mladší generace (např. v knihovně by se mohly konat tématické dny zaměřené na určitý kulturní fenomén) rozvoj kulturních aktivit spojených s vinařstvím využití křížového kopce areálu osvětovou a zábavnou formou přiblížit občanům a občánkům klasickou hudbu třeba prostřednictvím výchovných koncertů, které by zahrnovaly soutěž o ceny prostor pro kulturní setkání (malý amfiteátr) pod Kulturním střediskem (nevyužitý plac) Přístup shora i zdola, doplnit lavičkami, terasami Pokles zájmu o akce, tradice pokles zájmu mladých o folklór a udržování tradic (10x) nezájem mladých o udržení místních tradic, zvyků pokles zájmu o kulturní akce malý zájem o kulturní akce nezájem občanů o pořádané akce Nedostatek finančních zdrojů a neprofesionální řízení akcí nedostatek finančních zdrojů na udržení současného stavu (9x) neprofesionální řízení kulturních akcí a institucí zabrání jejich dalšímu rozvoji (9x) neprofesionální řízení kulturních akcí a institucí zabrání jejich dalšímu rozvoji ztráta, nedostatek a osamocenost tahounů Konkurence akcí okolních obcí, souběh akcí silná konkurence okolních obcí souběh akcí s okolními obcemi zničení (rozdělení) cenných sbírek obyvatel města či obcí regionu jejich rozprodejme (mnohdy pod cenou) nedostatečná úroveň evidence uměleckých děl a historických artefaktů či tiskovin ohrožení věcí stárnutím potřeba restaurování nutná modernizace kina (v této podobě již několik desítek let) nezájem města o podporu pořádání Václavských hodů HTV nefunguje jako Hustopečská TV, ale snaží se o regionální zprávy!!!! kulturní zařízení jsou malá Společenský dům (např. na hody se do sálu dostane rodina stárků a pár příbuzných) hodům škodí téměř stejný termín konání burčákovek 15

16 9. ŠKOLSTVÍ 9.1. SILNÉ STRÁNKY 9.2. SLABÉ STRÁNKY Existence ZŠ, speciální ZŠ, ZUŠ a Gymnázia nabídka předškolního, základního a středoškolského školství (10x) nabídka speciální ZŠ (10x) nabídka umělecké ZUŠ (2x) nabídka uměleckého vzdělávání - ZVŠ nadstandardní vybavení spec. školy! (na úkor ZŠ a gymnázia?) Zapojení škol do různých programů zapojení se škol do různých programů, spolupráce s jinými (i zahraničními) školami Budování sportovišť, vybavenost škol budování sportovišť, zlepšování (modernizace) vybavenosti školy stávající úroveň optimální dostatečná a kvalitní výuka ZŠ přiměřené středoškolské vzdělání DDM školské zařízení pro zájmovou činnost Obory na školách neodpovídají poptávce trhu práce oborové zaměření učňovského školství nekopíruje regionální poptávku na trhu práce (10x) nezájem rodičů (dětí) o učební obory hrozí v budoucnu nedostatek kvalifikovaných pracovníků (strojírenství, stavebnictví ) Technický stav školských zařízení, nemožnost dalšího rozvoje neuspokojivý stavebně technický stav některých školských zařízení (10x) zejména prostory gymnázia velmi neuspokojivý stav budovy, včetně vybavení! nedostatek prostoru pro rozvoj gymnázia Chybí širší nabídka celoživotního vzdělávání chybí širší nabídka celoživotního vzdělávání (10x) Chybí psychologická poradna neexistence sdružení, příp. psychologické poradny pro výuku dětí s poruchami učení (dislektici, disgrafici, hyperaktivní děti ) psychosoc. poradenství? je tu nějaké Malá spolupráce škol mezi sebou i s rodiči a nezájem o spolupráci mezi žáky a profesory při mimoškolních aktivitách malá spolupráce mezi školami nedostat. spolupráce školy + rodičů rivalita škol z větší části nezájem o spolupráci mezi žáky a profesory (učiteli) při mimoškolních aktivitách (pasivita) roztříštěnost řízení vysoké provozní náklady nestejná podpora města obou hudebních škol žák je veden spíše k pasivitě, než k aktivitě (projev na nezaměstnanosti mladých, ) špatné postoje vůči sobě (učitel k učiteli, žák k učiteli, učitel k žákovi, ) nezájem učitelů zavádět nové postupy, nové systémy výuky neinformovanost veřejnosti o službách? obtížné přijetí dětí do MŠ v průběhu roku odchod chytřejších dětí na víceleté gymnázium 9.3. PŘÍLEŽITOSTI 9.4. OHROŽENÍ Rozvoj celoživotního vzdělávání a rekvalifikací rozvoj forem celoživotního vzdělávání (10x) knihovna by mohla rozšířit nabídku celoživotního vzdělávání nabídka kurzů profesionalizace využití škol v oblasti celoživotního vzdělávání (prostory, učitelé, ) rozvoj rekvalifikačních kurzů ve spolupráci se zaměstnavateli Prodražení provozu škol v důsledku úbytku žáků předpokládaný úbytek žáků zapříčiní nedostatečné využití školských budov a prodražení jejich provozu (10x) negativní demografický vývoj vysoké náklady na údržbu 2 ZŠ Nevhodná oborová struktura středních škol nevhodná oborová struktura středního školství zvýší nezaměstnanost, případně způsobí odliv absolventů škol za prací mimo region (10x) 16

17 Slučování sloučení ZŠ pod 1 ředitele sloučení MŠ pod 1 ředitele příp. i s ZŠ sloučení učiliště a gymnázia za účelem lepšího využití kapacit Specializace odborného školství zaměření specializací odborného školství na regionální potřeby chybí specializované školství na vinařství, ovocnářství Dopravní hřiště dětské dopravní hřiště s případným využitím pro motoristický sport, třeba motokáry, minibyky vybudovat dopravní hřiště pro děti (výuka, zábava, soutěže) Přizpůsobení provozu MŠ a školních družin potřebám občanů (zaměstnaných) a zvyšování kapacity přizpůsobení provozu MŠ a školních družin potřebám občanů (zaměstnaných) zvyšování kapacity MŠ pro mladší děti i na kratší denní dobu Spolupráce škol, projekty škol projekty spolupráce, granty z fondů EU spolupráce škol (společné projekty) lepší propagace snížení provozních nákladů (hlavně energie) další možnosti rozšíření činnosti CCV (velmi dobře začalo pracovat) větší nabídka zážitkových programů a besed, činností zaměřených na osobní rozvoj mládeže, propojení školních a mimoškolních aktivit podpora aktivit žáků i studentů dle jejich představ se zatahováním do realizace včetně odpovědnosti nabídka služeb pro maminky (hlídání dětí od 1 roku) rozšíření školního klubu pro náctileté informační centrum mládeže výuka praktických dovedností pro žáky, studenty končící studium bez pokračování ( činnost na ÚP, MěÚ, FÚ, katastrálním úřadě.) výchova občana k občansko právním povinnostem občanská gramotnost Nezájem škol spolupracovat, nezájem žáků o zapojení se nechuť škol spolupracovat nezájem školáků o aktivity, zapojení odpor k zásadnějším změnám i učitelů absence nadčasových cílů při plánování investic Cíl: snížení nákladů, využívání drahých zařízení, specializovaných učeben, snížení spotřeby energií alternativní zdroje, tepelná čerpadla vysoký nájem v prostorách, kde se pořádá zájmová činnost nedostatek odborníků 10. CESTOVNÍ RUCH SILNÉ STRÁNKY 10.2.SLABÉ STRÁNKY Zajímavá místa v okolí množství zajímavých míst v blízkém okolí města (Lednice, Valtice, Mikulov, CHKO Pálava, Novomlýnské nádrže) (10x) zajímavé okolí provázanost se zajímavými místy mikroregionu (kostel Kurdějov, Mrštíkovy Diváky, Klobouky) Pořádání kulturně-společenských a sportovních akcí pestrost a bohatost zde pořádaných kulturněspolečenských akcí (10x) sportovní akce Nedostatečná infrastruktura pro rozvoj cykloturistiky nedostatečná infrastruktura pro rozvoj cykloturistiky (11x) nekvalitní cyklostezky absence cyklostezek Propagace CR nedostatečný marketing CR (10x) lepší propagace zviditelnit město přílišná prezentace města jako centra vinařství (s ohledem na skutečný počet aktivně podnikajících vinařů) nedostatečně fungující IC = jazykové bariéry informační servis neplní svou funkci 17

18 Burčákové slavnosti Městské informační centrum Městské informační centrum (10x) SWOT ANALÝZA MĚSTA HUSTOPEČE Rozvinutá infrastruktura cestovního ruchu rozvinutá infrastruktura cestovního ruchu stravovací zařízení, nabídka kulturních akcí, sportoviště (12x) vinařská oblast prezentace města a) vytvoření balíčků služeb b) www stránky AJ, NJ, RJ, polština chabá prezentace na veletrzích Krátkodobý pobyt návštěvníků krátkodobý pobyt návštěvníků kvůli omezené nabídce produktů CR (11x) Kvalitativně nedostatečně diverzifikovaná nabídka služeb, nedostatek ubytovacích kapacit kvalitativně nedostatečně diverzifikovaná nabídka ubytovacích a stravovacích zařízení (10x) restaurace s typicky českou kuchyní nedostatek ubytovacích kapacit Nedostatečná spolupráce aktérů působících v oblasti CR ve městě i okolí nedostatečná spolupráce aktérů působících v oblasti CR ve městě i okolí Absence informačních tabulí, směrníků a odpočinkových míst absence informačních směrníků chybí ucelená nabídka zajímavostí města na vlak. a autobus. nádraží chybí odpočinková místa (na náměstí, cyklostezkách) absence pestrých programů pro turisty absence komplexní péče o krajinu u rybníků i jinde nedokončení územních úprav vodního díla nové mlýny III. jako plnohodnotné rekreační oblasti (nejblíže městu Hustopeče) větší pozornost věnovat vodní nádrži Nové mlýny, víc ji popularizovat pro zahraniční turisty (vybudovat gastro zařízení, úprava zeleně a pláží, starost o vodu ke koupání, rybolov) turistické aktivity jsou příliš směřovány k vinařství omezený počet parkovacích míst u restauračních zařízení malá podpora místních podnikatelů v CR může turista během svého pobytu využít halu, stadion, tenisové kurty, poznávat památky? stav památek a péče o ně PŘÍLEŽITOSTI 10.4.OHROŽENÍ Rozvoj vinařské turistiky a cykloturistiky rozvoj vinařské turistiky a cykloturistika místní s napojením na mikroregion a dále programy rozvoje turistiky a cykloturistiky propojit s programy péče a rozvoje krajiny rozvoj vinařské turistiky a cykloturistiky (9x) Rozmístěn info tabulí a zvýšení propagace vybudování informačních panelů u stezek rozmístění informačních panelů okresu a města vč. informací o historických a kulturních památkách větší reklama regionu (tabule, média, internet) Rozvoj CR přinese nové pracovní příležitosti rozvoj cestovního ruchu přinese nové pracovní příležitosti Absence profesionálního managementu absence profesionálního managementu v cestovním ruchu neudržení profesionálního managementu CR (9x) Nedostatek financí na rozvoj CR, na opravu památek, na podnikání nedostatek prostředků na údržbu památek (9x) nedostatek prostředků na údržbu památek? jakých památek? nedostatek finančních zdrojů pro rozvoj podnikání v CR Řešení jen dílčích nebo lokálních problémů řešení jen dílčích nebo lokálních problémů Oslabení kulturního charakteru města oslabení kulturního charakteru města (9x) 18

19 a bude zdrojem příjmů (10x) SWOT ANALÝZA MĚSTA HUSTOPEČE Prodloužení délky pobytu turistů prodloužení průměrné délky pobytu turistů (10x) podmínky pro dlouhodobé pobyty v místě a zejména v celém mikroregionu Revitalizace sportovního a rekreačního areálu a přírodních lokalit revitalizace sportovního a rekreačního areálu (10x) revitalizace přírodních lokalit Výstavba nových ubytovacích kapacit, turistických zařízení a atraktivit vybudování rozhledny a turistických zařízení (bezpečná tábořiště) výstavba nových ubytovacích kapacit vytvoření atraktivity města (př. Skanzen vinařství) místa pro adrenalinové sporty (lezecká stěna ) Spolupráce aktérů v CR spolupráce podnikatelů mikroregionu v oboru cestovního ruchu a vinařství navázání komunikace a spolupráce aktérů působících v oblasti CR zpracování a udržování a rozšiřování produktů CR naučná stezka T.G.M. obnova starých tradic a jejich využití v CR (chráněná dílna šití krojů, malování kraslic, ) vytvoření jednotného image 11. SPORT malá vůle k regionálnímu propojování aktivit bezpečnost města vandalství pořádaných kulturně-společenských akcí je v našem městě dostatek, ale zájmu občanů o některé upadá, chtělo by to víc je nalákat oslabení povědomí města odliv turistů do okolních aktivnějších obcí SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY Nabídka sportovišť dostatek sportovišť dobrá nabídka sportovišť a kroužků dobrá nabídka sportovišť - fotbalové hřiště, tenisové kurty, hřiště na basketbal, letní koupaliště + tobogán,, krytý bazén, posilovna, sauna strukturovaná a bohatá nabídka sportovišť (10 x) nově otevřený SPINNING sportovní hala, tělocvičny jsou plně využívány, taktéž i bazén Koupaliště koupaliště Nabídka kroužků kdo má zájem sportovat, jistě si ze široké nabídky kroužků vybere přítomnost DDM konečně U-rampa u DDM Pavučina (jinde reagují již přes 10 let!!!) hřiště pro děti Dětská hřiště rozšíření dětských hřišť dětská hřiště chybí malá dětská hřiště málo hřišť pro malé děti málo dětských hřišť špatné vybavení hříští jediné snad Lipová plochy Na Sídlišti pro matky s dětmi nejsou nejsou žádné plochy na sídlištích (pískoviště, prolézačky atd.) Kapacita koupaliště nedostatečná kapacita letního koupaliště vč. parkovacích míst kapacita městského koupaliště nestačí (turisté z Brna) malá kapacita koupaliště Volně přístupná hřiště na sídlištích nedostatek a nedostatečná vybavenost volně přístupných ploch na sídlištích pro neorganizovaný sport (10x) hřiště na volejbal na sídlišti Nedostatek financí, nutnost oprav, chybějící prostory nedostatek finančních zdrojů využití tělocvičen škol (špatný stav nutnost oprav) neexistence fit centra s vyhovujícím vybavením, i sociálním 19

20 zaostalé zařízení některých sportovišť, s tím související bezpečnost před úrazy vysoké provozní náklady sportovní hala nedostačuje posilovna ve velmi špatném stavu (hygiena, prostory ) chybí posilovna pro ženy (slibováno v domě vedle gymnázia) absence atletického klubu (kroužku) absence sportovního zapojení střední a starší generace stárnoucí členská základna sportu - nízké zapojení mládeže hrozné ozvučení haly špatné využití nabídky sportovišť neohodnocená činnost dobrovolných cvičitelů, trenérů, funkcionářů nezájem veřejnosti o sportovní dění podpora formou pasivní účasti na sportovních akcích slabá propagace činnosti včetně akcí stadion pouze pro FC chybějící bazén 50 m přizpůsobení otvírací doby občanům (bazén zavřený v sobotu turisté jej nemohou téměř navštívit o víkendu PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ Pořádání sportovních akcí pořádání významných sportovních akcí nadregionálního významu (9x) pořádání významných sportovních akcí nadregionálního významu?? proč? Zajímá naprosto nepatrné množství lidí a snižuje možnost vyžití sportovních zařízení pro rekreační sport - pořádání takových akcí a soutěží, ve kterých se prakticky nevyskytují občané města by mělo být starostí sponzorů a ne města pořádání významných sportovních akcí nadregionálního významu spojených s partnerskými obcemi (soutěže škol) místní či mikroregionální sportovní akce (místní ligy) Ohodnocení trenérů placení cvičitelů, trenérů podpora činnosti dobrovolných cvičitelů, trenérů Akce pro všechny věkové skupiny, spolupráce škol spolupráce škol a sportovních organizací na zapojení dětí a mládeže pořádání společných náborových i rekreačně soutěžních akcí pro všechny věkové skupiny Větší propagace výsledků úspěšných sportovců větší prostor pro propagaci výsledků úspěšných i méně úspěšných zvýšení soutěživosti u všech generací využití technologií snižujících spotřebu energií a využití alternativních zdrojů Výstavba zimního stadionu (víceúčelové)! Nemuseli bychom jezdit bruslit do Břeclavi chtělo by to více využívat stadionu, ne jen na fotbalová utkání, ale třeba i k atletice dotace (vybudování cyklostezek, in line stezek) provázanost využití sportovních zařízení provozovaných Chátrání sportovišť nedostatek financí na provoz a údržbu zapříčiní postupné chátrání sportovních objektů (9x) chátrání sportovišť Nezájem občanů o sport, snižující se počet aktivních členů a nezájem o organizování akci nezachycení aktuálních trendů především v rekreačním sportu způsobí postupný odliv návštěvníků (10x) odklon od sportování k zábavě s moderní technikou snižující se počet aktivních členů tahounů (stárnutí) bez výchovy nástupnické generace pasivní přístup absence chuti k organizování akcí, odpovědnosti za ně riziko úrazů a odpovědnosti za ně zájemci o posilovnu z řad mužů už teď jezdí do Břeclavi nebo do Brna velká nespokojenost občanů k nedostatku možností sport. vyžití (rekreační sporty squash aj.) 20

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Finální verze prosinec 2008 Na přípravě a zpracování SWOT analýzy Nového Města na Moravě se podíleli: RNDr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Pracovní verze 2.0 září 2008 OBSAH: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA,

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Strategický plán rozvoje města Telč

Strategický plán rozvoje města Telč STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (SWOT ANALÝZA MĚSTA) Pracovní verze 1.0 - únor 2005 Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA, VZDĚLÁNÍ...

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Pozn. zvýrazněná hesla získala preferenční hlasy (počet) jako důležitá S Silné stránky Příroda, ŽP, environmentální výchova (EVVO) životní prostředí,

Více

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví SWOT analýza MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice Zpracováno v rámci roku 2014 SWOT analýza

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 3. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ A TRH PRÁCE... 7 6. VYUŽITÍ FONDŮ ČR A EU PRO ROZVOJOVÉ ZÁMĚRY MĚSTA...

Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 3. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ A TRH PRÁCE... 7 6. VYUŽITÍ FONDŮ ČR A EU PRO ROZVOJOVÉ ZÁMĚRY MĚSTA... STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (SWOT ANALÝZA MĚSTA) říjen 2007 Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ INFRASTRUKTURA, VZDĚLÁNÍ... 5 3. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ A TRH

Více

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek OBLAST: EKONOMIKA nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných

Více

Prioritní osa 1: Lidské zdroje a sociálně podpůrné mechanismy

Prioritní osa 1: Lidské zdroje a sociálně podpůrné mechanismy Prioritní osa 1: Lidské zdroje a sociálně podpůrné mechanismy 1. Zvyšování počtu obyvatel s vyšším a vysokoškolským vzděláním. 2. Dostatečná síť mateřských a základních škol, včetně základní a střední

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

SWOT analýza - silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby

SWOT analýza - silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - ZBRASLAV SWOT analýza - silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby Podkladem pro SWOT analýzu byly: - Profil Zbraslavi - další dříve zpracované studie a

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Připomínkový list: Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (analýzy vnějšího prostředí, SWOT analýza) 1 OSV/J.

Připomínkový list: Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (analýzy vnějšího prostředí, SWOT analýza) 1 OSV/J. Připomínkový list: Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (analýzy vnějšího prostředí, analýza) Číslo připomínky Odbor KÚ / osoba 1 OSV/J. Fiedlerová 2 OSV/J. Fiedlerová 3 OSV/J. Fiedlerová

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období 2014 2018 Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

SWOT analýzy. Ekonomika a zaměstnanost SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

SWOT analýzy. Ekonomika a zaměstnanost SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI HROZBY SWOT analýzy Ekonomika a zaměstnanost nízká míra nezaměstnanosti vzhledem k jiným částem MSK dobrá dopravní dostupnost mezi městy blízkost mezinárodní letiště v Mošnově významní průmysloví zaměstnavatelé

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Doprava a infrastruktura v České Skalici v roce 2030

Doprava a infrastruktura v České Skalici v roce 2030 Klíčová oblast 6: DOPRAVA, INFRASTRULTURA Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ: uvedené termíny jsou zatím pouze

Více

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 ANALYTICKÁ ČÁST charakteristika města (informace o městě) východiska pro návrhovou část zpracovaná na základě poznatků z charakteristiky města, SWOT analýzy

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 2. Příloha č. 2 - Dílčí SWOT analýzy města

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 2. Příloha č. 2 - Dílčí SWOT analýzy města Příloha č. 2 - Dílčí SWOT analýzy města 1 Dílčí SWOT analýzy vychází ze SWOT analýz prioritních oblastí stanovených v rámci strategického plánování města. Ekonomika + Vysoká různorodost ekonomických činností

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

STRATEGICKÝ PLÁN EKONOMICKÉHO ROZVOJE SLANÉHO ANALÝZA SWOT ANALÝZA SWOT

STRATEGICKÝ PLÁN EKONOMICKÉHO ROZVOJE SLANÉHO ANALÝZA SWOT ANALÝZA SWOT ANALÝZA SWOT Dne 10. února 2000 v 9:00 se sešla pracovní skupina pro stanovení silných a slabých stránek a zabývala se kritickými body (1) Doprava, (2) Podmínky pro podnikání, (3) Image města. V pracovní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Zápis z Fóra Zdravého města Opava Datum konání: 21. 3. 2012 od 16:00 Místo konání: Obecní dům Sál purkmistrů Přítomno: 67 občanů Program: - uvítání primátorem města Z. Jiráskem a

Více

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí Zápis z II. jednání Pracovní skupiny Životní prostředí Spálené Poříčí, 2.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na prvním setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy v oblasti kvality života

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více