SOUHRN NÁZORŮ KOMISÍ MĚSTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRN NÁZORŮ KOMISÍ MĚSTA"

Transkript

1 1. REGIONÁLNÍ KONTEXT MĚSTA 1.1. SILNÉ STRÁNKY 1.2. SLABÉ STRÁNKY výhodná poloha města v rámci střední Evropy, Brna, Vídně, Bratislavy s dostupnými vzdálenostmi i dopravní obslužnosti výhodná dopravní poloha města v rámci střední Evropy (9x) výhodná poloha města v rámci Jihomoravského kraje, střední Evropy mezinárodní význam silnice D2 (10x) dostupná vzdálenost do okresního i krajského města vč. dopravní obslužnosti dostupná vzdálenost do hlavních měst sousedních států (Bratislava, Vídeň) vč. dopravní obslužnosti poměrně blízko do Břeclavi a Brna strategická poloha ve střední Evropě (turistický ruch) dobrá poloha města dobrá spádovost města výhodná poloha blízko Brna výhodná poloha města blízkost dálnice regionální centrum s koncentrací pracovních příležitostí v oblasti průmyslu a služeb, se správní funkcí obce s rozšířenou působností, středisko mikroregionu regionální centrum s koncentrací pracovních příležitostí v oblasti průmyslu a služeb středisko mikroregionu správní funkce obce s rozšířenou působností (10x) kompaktní, a výrazně profilovaná obytná, obslužná a výrobní funkce města s trendem dalšího rozvoje výrazně profilovaná obytná, obslužná a výrobní funkce města (9x) moderní průmysl výstavba nových továren = nové pracovní příležitosti kompaktní město koncentrace rozvojových fenoménů: bohatá historie (Masaryk), tradice, kulturní památky, pestrý kulturní život, sport a rekreace, zajímavé přírodní lokality, rozvoj turismu (9x), včetně dobrého organizačního a technického zázemí pro pořádání regionálních a nadregionálních akcí koncentrace rozvojových fenoménů: bohatá historie, tradice, kulturní památky, pestrý kulturní život, rozvoj turismu (9x) historie Masaryk dobré organizační a technické zázemí pro pořádání regionálních a nadregionálních akcí dobré podmínky pro sport a rekreaci tradice vinohradnictví, vinařství a ovocnářství - vstupní město do vinařského kraje v rámci ČR nedostatečná a účelová prezentace aktivit a činností ve městě pro obyvatele i navenek nekritická snaha o dominanci v regionu s malou provázaností aktivit s aktivitami obcí regionu i obcemi mimo něj, nedostatek lokálního patriotismu, sebestřednost obyvatel, zájmových skupin, představitelů malá provázanost aktivit s aktivitami obcí regionu a obcemi mimo něj nedostatek akcí pořádaných společně s jinými obcemi nedostatek lokálního patriotismu obyvatel navenek táhnutí za jeden provaz s potlačením individuálních a skupinových zájmů sebestřednost obyvatel, zájmových skupin, představitelů vnitřně vše, co dělám já, je správné, co dělá druhý, je špatné nízká úroveň spolupráce s úřady a orgány působícími ve městě a regionu v oblasti prevence negativních jevů a rozvoje nízká úroveň spolupráce s úřady a orgány působícími ve městě a regionu v oblasti prevence negativních jevů a rozvoje silný provoz ve městě, průjezd kamiónů městem, značná vzdálenost do Prahy silný provoz ve městě, zvláště poslední dobou, kolikrát není možné přejít silnici nebo vjet z vedlejší na hlavní sjezd z dálnice = průjezd kamiónů městem značná vzdálenost z regionu do hlavního města krajina poznamenaná intenzivním zemědělstvím bez orientace na biozemědělství včetně absence podniků zpracovávajících zemědělskou produkci krajina poznamenaná intenzivním zemědělstvím chybí orientace na biozemědělství absence podniků zpracovávajících zemědělskou produkci špatné a nedostatečné využití historických míst a budov včetně špatného kulturního života mládeže a nedostatečného informačního systému špatné a nedostatečné využití historických míst a budov špatný kulturní život - mládeže pokulhává informační sytém nedostatečná a účelová prezentace aktivit a činností ve městě pro obyvatele i navenek nekritická snaha o dominanci v regionu 1

2 zajímavé přírodní lokality tradice vinohradnictví, vinařství a ovocnářství vstupní město do vinařského kraje v rámci ČR 1.3. PŘÍLEŽITOSTI 1.4. OHROŽENÍ intenzivní rozvoj spolupráce s obcemi v rámci mikroregionu i ostatními městy obzvlášť při rozvoji cestovního ruchu, zapojování obyvatel i návštěvníků do života města kooperace a prohlubování kontaktů s ostatními městy (obzvlášť při rozvoji CR) (10x) větší kooperace obcí mikroregionu větší rovné spolupráce s obcemi v rámci mikroregionu rozvoj spolupráce s vnějším okolím bez potřeby mít z toho něco zapojování obyvatel i návštěvníků do života města intenzivnější a více prezentovaná spolupráce s městem Modra, novými partnerskými městy v tuzemsku i zahraničí intenzivnější a více prezentovaná spolupráce s městem Modra nová partnerská města blízkost hranic s Rakouskem a Slovenskem = možnost navázání kontaktů intenzivní propagace aktivit ve městě i města silnější propagace intenzivní propagace aktivit ve městě i města zlepšení podmínek pro rozvoj turistického ruchu (akce v letním období) zlepšení podmínek pro rozvoj turistického ruchu (akce v letním období) vznik nových výrobních podniků i do budoucnosti Vznik nových výrobních podniků i do budoucnosti rivalita a spory ve městě, v regionu, územní nadřazenost, s neochotou i k mikroregionálním a nadregionálním projektům rivalita mezi jednotlivými obcemi regionu rivalita a spory mezi jednotlivými městy městského regionu (8x) rivalita a spory ve městě, v regionu boj mezi obcemi malá ochota k mikroregionálním a nadregionálním projektům spory o kompetenci měst - rozšířená působnost, alibistické spoléhání na druhé - přenášení výkonu činností obcí na město spory o kompetenci měst (rozšířená působnost), alibistické spoléhání na druhé (přenášení výkonu činností obcí na město ) zvýšená hustota dopravy zvýšená hustota dopravy velký provoz malá propagace činnosti ve městě i navenek malá propagace činnosti ve městě i navenek nereagování na vývojové trendy nereagování na vývojové trendy postupně rušená zdravotní péče a její přesouvání do pohraniční Břeclavi postupně rušená zdravotní péče a její přesouvání do pohraniční Břeclavi 2. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 2.1. SILNÉ STRÁNKY 2.2. SLABÉ STRÁNKY Dopravní poloha města na významných dálničních, silničních trasách nebo v blízkosti hlavních železničních tras i v rámci střední Nedostatečné dopravní napojení do přilehlých obcí i center. Město není napojeno na IDS Jihomoravského kraje neprovázanost systémů autobusové a železniční dopravy (9x) 2

3 Evropy poloha města na křižovatce významných silničních a železničních tras (10x) výborná poloha města sjezd z dálnice D1 výhodná dopravní poloha města v rámci střední Evropy blízkost mezinárodního letiště v Brně (10x) blízko Brna letiště, veletrhy, velká cena nájezd na dálnici napojení na dálnici a její mezinárodní význam kvalitní silniční i železniční dopravní síť (Brno, Bratislav, Vídeň) Blízkost mezinárodního letišť Brno,Vídeň, Bratislava blízkost mezinárodního letiště ve Vídni blízko Brna letiště, veletrhy, velká cena Malý rozsah potřeby nových komunikací malý rozsah potřeby nových komunikací málo autobusových linek o víkendech, zejména v období dovolených nedostatečné dopravní napojení (autobus. a železniční spoje) o víkendu není možné se dopravit autobusem do přilehlých obcí. o železnici ani nehovořím. město není napojeno na IDS Jihomoravského kraje Poloha mimo hlavní železniční trasu, propojení žst. Šakvice a Hustopeče poloha mimo hlavní železniční trasu město odtržené od hlavního železničního tahu železnice mimo hlavní tah je sice výhodné být na železnižní mapě státu, propojení žst. Šakvice a Hustopeče je ale ostudou 21. století. 7 km dlouhá trať, kterou lokálka ujede za 12 min. patří do 19. Století (myslím, že jde o text stížnost- která nenabízí nějaká možná řešení) Nízká úroveň kvality komunikací mezi obcemi nízká úroveň kvality komunikací mezi obcemi Chybějící cyklostezky absence cyklostezek kolem páteřních a městských komunikací neexistence zvláštních cyklotras (pruhů) v intravilánu města (2x) konflikt cyklostezek se silnicemi absence cyklostezek ve městě cyklostezky nejsou neudržované cyklostezky nevyhovující stav hlavního průtahu městem dopravní zatížení se podstatně zvýší dokončením fabrik v Šakvicích zvýšená hladina hluku hlavní tah městem a další místní komunikace v nevyhovující kvalitě opravit silnice, kde je třeba vozovka ve špatném stavu Špatný stav komunikací a chodníků chodníky a silnice jsou v katastrofálním stavu neuspokojivý stav chodníků (po stavebních úpravách, nevracení do původního stavu) nevyhovující tech. stav chodníků (ne všech) není ohled na invalidní lidi chodníky jsou v hrozném stavu, v zimě často neudržované!! špatný stav chodníků a některých vozovek v některých místech chodníky chybí, v 50% jsou nekvalitní hrozný stav chodníků na místním hřbitově nedostatečná oprava místních komunikací (kpt. Jaroše, Na Hradbách, Komenského ) zapadnuté kanály ve vozovkách (v místních komunikacích) kvalita většiny vozovek je nevyhovující špatný stav vozovek státních i místních Nedostatek parkovacích ploch 3

4 nedostatek parkovacích míst (4x) (okolí ZŠ a SOU Masar. nám., na sídlištích, rod. domy, v centru i obytných zónách, u koupaliště v letních měsících) absence parkovacích míst pro autobusy u ubytovacích zařízení ve městě. Parkující autobusy ohrožují bezpečnost silničního provozu. málo bezplatných parkovacích míst Silná silniční nákladní přeprava nahrazuje neexistující železniční nákladní přepravu Vysoká míra zatížení města nákladní dopravou silná silniční nákladní přeprava nahrazuje neexistující železniční nákladní přepravu obrovské dopravní zatížení města (9x) dopravní zatížení města kamióny nadměrné dopravní zatížení a provoz kamiónové dopravy kamióny jezdí přes město sjezd kamiónů z dálnice omezit provoz! přetížení motorové dopravy a přepravy ve městě dopravní zatížení se podstatně zvýší dokončením fabrik v Šakvicích zvýšená hladina hluku Dopravní značení (nevhodné, špatně viditelné), osvětlení ulic a semafory nevhodné dopravní značení snížená viditelnost vodorovného značení mizerné osvětlení ulic a přechodů pro chodce častá nefunkčnost semaforů (hl. v ranních hodinách) špatný průjezd křižovatkami na Brněnské ul. Bez semaforů (u aut. Nádraží, u bazénu) špatné dopr. značení, např. obytná zóna ulice Alšova nechápu důvod, ale u hřiště, kde si hrají děti žádná podobná značka, auta zde velmi často poj. nepř. rychlostí!!! Bezbariérové přístupy chybějící bezbariérové přístupy pro občany se sníženou mobilitou dopravní bariéry pro zdravotně hendikepované destrukce (praskání zdí..) domů v blízkosti dálnice zcela nesmyslné jednosměrky v centru města nebezpečnost využívání nemotorové dopravy a přepravy při využívání pozemních komunikací i pro motorovou dopravu (při souběhu i křížení) absence regulujících zařízení pro omezení rychlosti motorové dopravy (např. příčné prahy) dopravní značení je nepostačující absence vymezujících pásů určených pro nemotorovou dopravu a přepravu nedostatečné sociální a hygienické zázemí u objektů přílišná centralizace dopravy a parkovišť na náměstí (snaha o vybudování dalšího parkoviště pod starou poštou => betonové náměstí 2.3. PŘÍLEŽITOSTI 2.4.OHROŽENÍ Rozvoj cyklostezek rozvoj místní a regionální sítě cyklostezek (9x) Nedostatek financí na řešení dopravní situace, na opravy cest a budování cyklostezek 4

5 zlepšení služeb a zázemí pro oblast cykloturistiky větší důraz na využití kol jako dopravního prostředku ve městě --> budování sítí cyklostezek (případně in-line stezek), MHD s rozvojem cyklostezek souhlasím. Po městě není žádná cyklostezka zbudování sil. pruhů pro cyklisty rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu a přepravu Navazující opravy kanalizace, silnic, chodníků a výsadby zeleně s projektem obnovy kanalizační sítě spojit opravy silnic, chodníků a navazující výsadbu zeleně koordinovaně při rekonstrukci i budování nových komunikací řešit komplexně (bezbariérovost, odpočinková místa apod) Bezbariérové chodníky dobudování bezbariérových vstupů na chodníky vč. povrchových značek pro nevidomé vybudování kvalitních bezbariérových chodníků opravy chodníků pro invalidy na vozíku zlepšení kvality chodníků silnic bezbariérovost Doprava mimo město schůdné řešení dopravního průtahu městem snížení přetížení motorové dopravy a přepravy přes město - vybudování dálničního sjezdu a pozemní komunikace od křižovatky na Horní Bojanovice podél železniční tratě Hustopeče-Šakvice do průmyslového areálu opravy silnic III. třídy mezi obcemi ( příp. rozšíření) opravit křižovatky na Brněnské ulici kruhový objezd u aut. nádraží absence výstavba kruhového objezdu vícezdrojové financování opravy komunikací a vybudování cyklostezek zpoplatnění parkovacích míst parkoviště sídliště i střed města vybudování podzemních a nadzemních garáží pěší zóna náměstí a Mrštíkova spolupráce s místními podnikateli umístění retardérů ke školám a sídlištím nové rozvojové plochy pro bydlení pojmout jako obytné zóny komplexní řešení nedostatek financí potřebných na řešení dopravní situace ve městě (8x) nedostatek financí potřebných na opravy cest mezi obcemi nedostatek financí potřebných na budování sítě cyklostezek nedostatek financí Ničení cyklotras těžkou technikou ničení stávajících cyklotras zemědělskou technikou Nárůst dopravy zvyšování dopravy, nároků na parkování zvyšování motorového dopravního a přepravního přetížení zvýšení nebezpečnosti pohybu po městě nárůst automobilové dopravy Převaha tranzitní dopravy nad cílovou převaha tranzitní dopravy nad cílovou děti nemají žádnou možnost, kde by bezpečně mohli jezdit po městě na kole sobeckost řidičů při parkování, kdy často stojí na 2 parkovacích místech, což vede při jejich nízkém kapacitě k nezaparkování 3. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 3.1. SILNÉ STRÁNKY 3.2. SLABÉ STRÁNKY Existence vodovodní a kanalizační sítě, ČOV ČOV (10x) vodovodní síť téměř po celém městě ( na farmu je třeba zavést vodovod ve správě VaK. Přípojka k bytovkám a podnikatelským subjektům je soukromá - Moravská agra) vodovodní síť po celém městě (9x) ucelená a funkční kanalizace Osvětlení nevyhovující parametry veřejného osvětlení v okrajových částech města (9x) osvětlení nových částí města nedostatečné osvětlení! Včetně okolí ZŠ a SOU (Masaryk. nám. a dále) špatné osvětlení některých ulic nutná rekonstrukce veřejného osvětlení, již nevyhovuje době 5

6 Inženýrské sítě osvětlení rozsah zabezpečení technických sítí ve městě ostatní inženýrské sítě SWOT ANALÝZA MĚSTA HUSTOPEČE Internet a kabelovka existence infokanálu (internet, kabel. televize, HTV) kabelová TV pokrytí internetem nedostatečné rozmístění a intenzita veřejného osvětlení v částech města, především na frekventovaných přechodech dopravních komunikací většinou staré typy veřejných osvětlení s dnes nevyhovující značnou spotřebou el. Energie a prošlou životností materiálu (následkem zcela zkorodované patky spadl sloup veř. osvětlení na Masarykově nám. dne ) na náměstí zbytečně svítí reflektory neosvěcují kostel, ale obtěžují v nočních hodinách žaluzie nepomáhají svítí to skrz a ruší noční klid! (sem nepatří) nevyhovuje stav VO z hlediska ochrany před světelným znečištěním vzdušné vedení NN a VO Stav vodovodní a kanalizační sítě některá území nejsou dosud napojena na vodovod kontrolovaný společností VAK a na ČOV nejsou inženýrské sítě u ploch určených pro rozvoj výstavby některá území nejsou dosud napojena na ČOV (8x) poruchovost starších vodovodních řádů (8x) poruchovost starších vodovodních a kanalizačních řádů poruchovost starších vodovodních řádů to má být starost VaK kanalizace špatný stav kanalizace (místy) havarijní stav kanalizace havarijní stav rozvodů vody v některých ulicích špatná kvalita vodovodních řádů = špatná kvalita vody samostatné vedené jednotlivé rozvody nevyužití kolektorového vedení špatná dostupnost užitkové vody na hřbitově kvalita technických sítí s dopadem na kvalitu dodávek (především vodovodní řád a z toho plynoucí kvalita dodávek pitné vody) závislost rozvodů infokanálu města (přesto, že město bylo spoluinvestorem) na provozovateli bez možnosti významného vlivu při ochraně zájmů města a jeho obyvatel 3.3. PŘÍLEŽITOSTI 3.4. OHROŽENÍ Oprava a modernizace vodovodní a kanalizační sítě napojení celého území města na ČOV (10x) údržba a modernizace stávající technické infrastruktury (10x) napojení celého území města na vodovodní řád VaK oprava a rozšíření kanalizační sítě snižování světelného znečištění nejen při zadávání oprav VO při rekonstrukcí kanalizační sítě uložit inženýrské sítě v tvarových nosičích (kolektorech) realizovat ve městě odkanalizování odloučením srážkových vod od splaškových údržba kanalizace před případnými přívalovými dešti Modernizace osvětlení zlepšení osvětlení města zvýšení bezpečnosti obyvatel modernizací veřejného osvětlení Neobsazení zainventovaných rozvojových ploch nevyužití, resp. neobsazení zainvestovaných rozvojových ploch (10x) Nezájem koordinovat výstavbu či opravy inženýrských sítí nezájem koordinovat výstavbu či opravy inženýrských sítí řevnivost Zhoršování kvality života z důvodů nedostatečné péče o kvalitu a funkčnost technické infrastruktury zhoršování kvality života z důvodů nedostatečné péče o kvalitu a funkčnost technické infrastruktury je současná kapacita infrastruktury dostačující i pro případy dostavění výstavby Za Pionýrskou a nad ZVOS (Záhumenice?) nedostatečné finanční zdroje ztráta konkurenceschopnosti infokabelu 6

7 Přeložky sítí do země, doplnit zákresy všech sítí a rozvodů do KM přeložky elektrických sítí do země doplnit zákresy všech sítí a rozvodů do katastrální mapy Kamerový systém v rizikových oblastech kamerový systém do rizikových zón zavedení kamerového systému v kriminálně-rizikových zónách (sídl. U Větrolamu, Supermarket Jednota, nádraží, parkoviště u koupaliště ) využití finančních prostředků EU ochránit území města před případnými záplavami prodloužit odhlučnění dálnice rozkopané chodníky (neohrožují, jsou jen důsledkem a mění nálady obyvatel) NENÍ OHROŽENÍ 4. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ O V Ě Ř I T 4.1. SILNÉ STRÁNKY 4.2. SLABÉ STRÁNKY Nízká míra úmrtnosti nízká míra úmrtnosti (9x) (je to pravda?? Jsme dlohověcí??) Vzdělanostní struktura obyvatelstva relativně vysoká vzdělanostní struktura obyvatelstva! (10x) Vysoká míra ekonomické aktivity obyvatel vysoká míra ekonomické aktivity obyvatel města! (10x) Atraktivita bydlení ve městě, technické vybavení bytů nadprůměrná atraktivita bydlení ve městě (10x) (vyšší ceny nemovitostí bytů nejsou přece výhodou!!) kvalitní technické vybavení bytů (úplná elektrifikace a plynofikace) (10x) Služby a Penzion pro důchodce penzion pro důchodce služby pro důchodce Nové sídliště budování nového sídliště (Za Pionýrskou) malý počet městských bytů!!!!!! Nedostatečná nabídka bytů (sociálních, startovacích) a jejich technický stav nedostatečná nabídka bydlení pro nebydlící, zejména pro mladé rodiny, sociálně slabé (např. absence startovacích bytů) (9x) emigrace obyvatel - nedostatečná nabídka bydlení pro nebydlící, zejména pro mladé rodiny (např. absence startovacích bytů) nedostatek bytů pro sociálně slabé rodiny málo sociálních bytů nedostatečná nabídka bytů řešení bydlení pro nepřizpůsobivé občany města úroveň bydlení je nedostačující nedostatečná nabídka pro mladé rodiny (ve dvoupokojovém bytě žijí i 2 generace) pro neplatiče holobyty. Ať dostanou šanci mladé rodiny, co by platily! nedostatek bytů 1+1 pro starší občany, kteří by mohli svůj větší byt uvolnit rušení bytových jednotek ve středu města a jejich nahrazování nebytovými prostorami nedostatek možností bydlení (byty) úroveň vybavenosti obyvatel města bytovým fondem (měřená počtem bytů na 1000 obyvatel) je podprůměrná ve srovnání s městy obdobné velikosti (10x) technický stav části bytového fondu - zejména ve vlastnictví města (9x) Nedostatek stavebních míst nedostatek míst pro stavby rodinných domů málo stavebních míst chybějící nabídka volných pozemků ke stavění Negativní dopady městského charakteru života rozvinuté negativní dopady městského charakteru života soustředění negativních jevů (individualismus, uzavřenost, specifický přístup k životu bezdomovci, nepracující), patologických jevů (drogy, vandalismus až kriminalita) 7

8 Nezájem obyvatel nezájem obyvatel na aktivní účasti při organizaci i výkonu činnosti města nezapojování mladých nebezpečí odlivu perel. mladých rodin (budoucí ekon. činná část obyv.) hluk z dálnice D2 stav a množství parkovacích ploch, občanské vybavenosti na sídlištích město znečištěné výkaly psů (především na sídlištích) vyšší pokuty za neuklízení slabé využití technologií šetřících energie 4.3. PŘÍLEŽITOSTI 4.4. OHROŽENÍ Nabídka bytů a volných ploch pro výstavbu atrakce absolventů škol a mladých rodin prostřednictvím nabídky bydlení (dostupné nájemní startovací, byty) (9x) územní a technická příprava nových lokalit pro rozvoj bydlení (9x) nabídka nových ploch pro výstavbu (obsaženo v předchozím bodě) nabídka nových ploch pro výstavbu územní a technickou připraveností nových lokalit pro rozvoj bydlení v rodinných domech (2x) nabídka nových ploch pro výstavbu (8x) nabídka nové výstavby nová výstavba bytů využití možnosti podnájmu (např. v rod. domcích) možnost půdních bytů (panelová sídliště) vybudovat byty pro sociálně slabší obyvatelstvo rozšíření bytové výstavby Za Pionýrskou výstavba sociálních bytů udržení absolventů škol a mladých rodin nabídkou vhodného bydlení Využití technologií pro šetření s energiemi využívání technologií pro šetření s energiemi podpora alternativních zdrojů energií Příležitosti pro zaměstnání seniorů vytvářet příležitosti pro zaměstnávání seniorů přiměřeně jejich možnostem a zdravotnímu stavu (nepatří sem) Komplexní řešení využití ploch komplexní řešení multifunkčního využití ploch v zastavěném i zastavitelném území (regulační plán, zastavovací studie) deregulace nájemného (9x) využívání státních programů podpory rozvoje bydlení (9x) hledat formy komunikace a aktivní spolupráce mezi občany města a vedením města řešení parkovacích ploch garážováním Snižování počtu obyvatelstva (pokles porodnosti, migrace) prohlubování negativních trendů populačního vývoje pokles porodnosti, demografické stárnutí obyvatel města a snižování podílu ekonomicky aktivního obyvatelstva po r (10x) prohlubování migračních ztrát obyvatelstva v důsledku nedostatečné nabídky pracovních míst a bytů (10x) migrační ztráty obyvatelstva v důsledku levnějšího bydlení i nedostatek pracovních nabídek hledání klidnějšího prostředí (vesnice) Neřešení problematiky sídlišť neřešení problematiky fungování sídlišť, především panelových (10x) nedostatek financí na řešení (rychlé) problémů v této oblasti kumulace finančně slabších rodin na sídlištích sociální problémy (vandalismus, nezájem o prostředí, ) Nedostatečná architektonická koordinace a usměrňování výstavby nových bytů nedostatečná architektonická koordinace a usměrňování výstavby nových bytů Odtažitost města od občanů odtažitost města od svých občanů a obráceně vzájemnou nekomunikací včetně zájmových skupin vybudované prostory pro bydlení se stanou noclehárnou pro přistěhovalce s nezájmem o aktivní zapojení do života města odprodávaní stát. bytů za neadekvátně nízkou cenu (dále nájemník prodá několikanásobně dráž! Město se tím zbytečně připravuje o spoustu peněz!) NENÍ OHROŽENÍ 5. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA 5.1. SILNÉ STRÁNKY 5.2. SLABÉ STRÁNKY Zařízení sociální péče Chybějící zařízení pro rizikové skupiny a prevenci 8

9 dostatek zařízení sociální péče (penzion, domov důchodců aj.) (9x) dostatek zařízení sociální péče (penzion, domov důchodců aj.) => zatím dostatek, do budoucna nedostatek v souvislosti s nárůstem stárnoucí populace domov důchodců a penzion zavedený systém sociální péče pro běžně se vyskytující skupiny obyvatel - důchodci Městská nemocnice a odborní lékaři městská nemocnice, Dům zdraví domácí péče výborná kvalitní lékaři až na výjimky také Zařízení pro děti a mládež dostatek prostor pro činnost mládeže (CVČ) funkční DDM - Pavučina zatím dostatečné pro občany soběstačné nejsou soc. jevů, azylový dům, denní stacionář nedostatek zařízení pro některé rizikové skupiny obyvatel (některé skupiny proto, protože v silných stránkách máme jiné rizikové skupiny dokonale pokryté službami) nedostatek zařízení pro rizikové skupiny obyvatel (9x) nedostatečná koordinace prevence sociálně patologických jevů (10x) chybí domov pro matky s dětmi chybějící azylový dům pro matky s dětmi chybí azylový dům Nedostatek center, zejména poradenských pro dorostence a dospívající mládež denní stacionář pro zdravotně postižené děti denní stacionář pro důchodce vyžadující dohled chybí zařízení pro dospělé těl. postižené, kde by trávili volný čas (chráněná dílna, denní stacionář) Bezbariérovost chybějící bezbariérové přístupy pro občany se sníženou mobilitou (některé veřejné budovy a komunikace) (10x) chybějící bezbariérové přístupy pro občany tělesně postižené bezbariérové chodníky dokonce některé zdrav. střediska (např. MUDr. Hrabovský) Nezaměstnanost starších nebo nepřizpůsobivých občanů a absolventů nedostatek míst pro staré občany nezaměstnanost nepřizpůsobivých občanů chybí chráněné pracovní dílny nabídka práce pro sociálně vyloučené občany absolventi spec. škol nenajdou uplatnění Bezdomovci, drogy město neřeší otázku bezdomovců výskyt drog ve městě Prostory pro mládež chybějící prostory pro mládež (16-26 let) diskotéka, kavárna s čítárnou ) chybějící zařízení pro mládež, jezdí za zábavou jinam nedostatek prostor pro volný čas mládež Zařízení pro seniory a nedostatek pracovníků pro práci se seniory chtělo by to rozšířit zařízení pro starší občany, přibývá jich a značné množství je odkázáno na pomoc druhých ve městě není domov důchodců, obyvatelstvo stárne a pro nemohoucí není místo! SHODNÉ SE SILNOU STRÁNKOU!! nedostatek kvalifikovaných pracovníků (především práce se seniory) nedostatek dobrovolníků chybí gerontologická péče pod lékařským dohledem nedostatek odpočívadel pro pěší, nedostatek laviček pro postižené při delší trase, nutno odpočnout! ve vnitřním (domovním) řádu Penzionu zákaz přenocování rod. příslušníků = velmi kruté zvlášť pro Ty, jejichž rodina bydlí daleko (nejde s tím něco dělat). 9

10 absence represivních složek ve dnech prac. klidu a v noci 5.3. PŘÍLEŽITOSTI 5.4. OHROŽENÍ Zřízení zařízení pro seniory, sociálně slabé, bezdomovce, nízkoprahové zařízení řešení bydlení pro bezdomovce a sociálně slabé zřídit pro velmi sociálně slabé noclehárnu s režimem (zejména pro zimní období) popř. azylový dům rozšíření kapacit pro služby občanům v důchodovém věku a zdravotně handicapované vyčlenění objektu pro ubytování nebydlících s režimem zaměstnání ubytovaných pro město či veřejně prospěšné práce ve městě chybí zařízení Dům pro seniory (velká poptávka po tomto zařízení v regionu) zřídit nízkoprahové zařízení (přes den) pro handicapované děti, pokrýt asistenční službou nemohoucích občanů i v případě těch, co od stáří chtějí, ale nic neodvádí (ÚP kontroly klientů nutnost!) malá srozumitelnost vybudování centra pro lidi s postižením, kde by trávili svůj volný čas budování zařízení pro ostatní sociálně postižené občany včetně poskytovaných služeb Péče o seniory rozšíření nabídky sociálních služeb v případě starých rozšíření sociálních lůžek v nemocnici i na úkor akutních lůžek zkvalitnění péče o seniory Koordinace služeb a prevence koordinace jednotlivých služeb v rámci městského regionu může rozšířit nabídku služeb sociální péče (10x) rozšíření koordinované prevence proti patologickým jevům protidrogová a kriminalistická prevence vytváření nových služeb a činností Lavičky pro pěší lavičky pro pěší kolem Coopu, na Bratislavské, Brněnské, u hřbitova, na náměstí horní část Centru pro děti, mládež a rodiče centrum pro děti, mládež a rodiče (zde by byl prostor pro osobnostní rozvoj, komunikaci, konaly by se různé besedy témata by byla vybírána klienty občany: pro mládež, dospělé, seniory..) práce by byla založena na individuálních plánech každého; odborné profesionální vedení ) integrace s postiženými (různé zážitkové programy) Zapojování mladých lidí do institucí města zapojení mladých lidí do institucí města Významnější informovanost činnost v sociální oblasti výraznější informovanost činnosti v sociálních oblastech Pavučina Nárůst společensky negativních jevů nepřipravenost systému sociálních služeb na případný nárůst společensky negativních jevů (sociální exkluze, drogy, kriminalita) (10x) nepřipravenost na negativní jevy drogy, kriminalita špatná pomoc orgánů, málo odborníků ve městě, kteří se touto problematikou zabývá! Absence kontaktního místa a absence kontaktního místa pro drogově závislé nedostatek dobrovolníků, kvalifikovaných osob nedostatek prostor, financí nezájem občanů o spolupráci s centrem (pasivita) nesprávně obsazený personál Absence legislativy o sociálních službách absence legislativy o poskytování sociálních služeb a pomoci (9x) Rozvoj zařízení pro seniory nedokáže sledovat demografický vývoj rozvoj zařízení pro seniory nedokáže sledovat demografický vývoj (10x) stejné podmínky všem!! (mám na mysli některé rómské spoluobčany zneužívající soc. péči města!!!) 10

11 Městská nemocnice SWOT ANALÝZA MĚSTA HUSTOPEČE 6. TRH PRÁCE 6.1. SILNÉ STRÁNKY 6.2. SLABÉ STRÁNKY Dostupná, kvalifikovaná a levná pracovní síla dostupná a kvalifikovaná pracovní síla (9x) levná pracovní síla vytváří konkurenční výhodu (9x) Poloha města, volné plochy pro výstavbu podniků, příchod nových investorů dostatek zaměstnavatelů snižování nezaměstnanosti s příchodem nových investorů výborná poloha města hodně pracovních příležitostí jsou zde lokality pro výstavbu velkých závodů, které umožní vyšší zaměstnanost dopravní dostupnost do zaměstnání budování nových závodů Úřad práce úřad práce ve městě začínající nabídka vzdělávacích kurzů na CCV začínající nabídka vzdělávacích kurzů na CCV Nárůst nezaměstnanosti (absolventů a mladých lidí) a nedostatek pracovních míst postupný nárůst nezaměstnanosti (9x) nárůst podílu absolventů škol a mladých lidí na celkovém počtu nezaměstnaných (9x) nárůst podílu absolventů škol a mladých lidí na celkovém počtu nezaměstnaných (souvislost se školstvím, nabídkou zájmových činností v průběhu dětství a dospívání, výchovou) nedostatek pracovních míst poptávka prac. míst převyšuje nabídku moc velká příležitost pracovních míst zde není, a když, tak není dostatečně ohodnocena (nízké platy) nedostatek práce pro brigádníky málo pracovních příležitostí produktivní lidé odjíždí za prací do města stabilizované vysoké procento nezaměstnanosti nekvalifikovaných a nízko kvalifikovaných pracovních sil Nedostatek ploch pro rozvoj výroby, obchod, služby a MSP nedostatek pozemků pro výrobu, obchod a služby nedostatek ploch pro rozvoj malého a středního podnikání Dlouhodobě nepracující ÚP eviduje klienty i více jak 10 let. Tito občané nechtějí pracovat, jen zneužívají systému. Někteří pracují i na černo a stát musí za ně odvádět daně. Lepší kontrolu klientů, kteří jsou delší dobu na ÚP koncentrace patologických nepracujících Chybějíc nabídka kvalifikovaných pracovníků chybějící nabídka kvalifikovaných pracovníků firmy musí hledat mimo město kovoprůmysl zaměřen na automobilní díly úzká specializace (nemyslím že by značná část produkce byla v tomto oboru, spíše naopak) rekvalifikační kurzy? Rychleji reagovat na potřeby regionu slabá podpora malých a středních podnikatelů 6.3. PŘÍLEŽITOSTI 6.4. OHROŽENÍ Přilákání nových investorů a udržení efektivní politiky zaměstnanosti přilákat nové investory a vytvořit nová pracovní místa (10x) udržení efektivního provádění aktivní politiky zaměstnanosti ze strany Úřadu práce (10x) spolupráce na rozvoji efektivního provádění aktivní politiky zaměstnanosti ze strany Úřadu práce výstavba nových provozoven (2x) vytvořit podmínky pro investory vytvářet nová pracovní místa např. LINDEN Recese ekonomiky, nízká dostupnost úvěrů ekonomická recese Česka s negativními dopady na regionální a lokální úrovni (9x) v důsledku regionální segmentace bankovního trhu nízká dostupnost bankovních úvěrů pro malé a střední podnikání (9x) Nedostatek pracovní síly a bytů, odliv investorů přestěhování firem do jiných měst či států nedostupná kvalifikovaná pracovní síla prohlubování počtů nekvalifikované levné pracovní síly nedostatek bytů Iniciace tvorby pracovních míst pro soc Nedostatek pozemků pro investory 11

12 znevýhodněné občany zjišťovat a iniciovat možnosti vytvoření nových pracovních míst pro konkrétní sociální, vzdělanostní skupiny střediska administrativní odborné činnosti, zdravotně postižené, nevyučené chráněné dílny Zajištění praxe pro absolventy, zapojení dlouhodobě nezaměstnaných, poradenství rozšíření nabídky pro praktikanty Úřadu práce (čerstvé absolventy škol) k získání praxe a tím snadnější uplatnění na trhu práce sezónní brigády ve vinohradech, úklidy pro přechodně nezaměstnané (občany nekvalifikované, sociálně slabé) využití nezaměstnaných dlouhodobě mladých lidí k úklidu, údržbě města zapojit nezaměstnané do veřejně prospěšných prací širší nabídka vzdělávání a poradenství nedostatek pozemků pro výrobu, obchod a služby nezájem a absence spolupráce města se zaměstnavateli a úřadem práce na vytváření pracovních míst nezájem a absence spolupráce města se zaměstnavateli a úřadem práce na vytváření pracovních míst případná revize automobilového průmyslu ztráta zaměstnanosti ubytovna Mostař (i do sociál. oblasti) úvěry si berou často Ti méně movití občané nemohou splácet = exekuce lepší zhodnocení finančních možností jsou zde příležitosti pro velké firmy, které platí daně jinde Rekvalifikační kurzy a projekty pro nezaměstnané příprava projektů pro nezaměstnané včetně osob postižených sociální exkluzí (vyléčení drogově závislí, lidé po výkonu trestu, matky po mateřské dovolené) zaškolení nezaměstnaných občanů města dle požadavků investorů ve spolupráci se školícími organizacemi spolupráce škol a místních firem (i z okolí) efektivní rekvalifikační kurzy rozšiřovat zpracovatelská zařízení na zemědělské produkty a vytvořit odbytové centrum podporovat živnostníky 7. ZDRAVOTNICTVÍ 7.1. SILNÉ STRÁNKY 7.2. SLABÉ STRÁNKY Nemocnice, poliklinika, Dům zdraví, odborní lékaři existence nemocnice dostatečně strukturovaná nabídka privátní lékařské praxe (10x) nemocnice, poliklinika, Dům zdraví dobré zajištění služeb kvalitními odborníky dům zdraví, poliklinika, nemocnice, lékárny = velmi kvalitní služby ordinační dny lékařů specialistů dojíždějících např. z Brna poměrně široká síť specialistů lékařů ve městě Lékárny, optiky dobrá síť lékáren dostatečná kapacita lékáren lékařská pohotovost dostatečná kapacita očních optik Pohotovost pohotovostní služba lékařská pohotovost hustě obydlené spádové území s dobrou dostupností Vytíženost privátní lékařské praxe privátní lékařská praxe je vytížená (nedostatečná) (7x) privátní lékařská praxe je vytížená (nedostatečná) povolit vytíženost, nabídnout provozování praxe hl. ženský lékař privátní lékařská praxe je vytížená (nedostatečná gynekologie, stomatologie) Nedostatek lékařů (odborných specialistů, obvodních lékařů) gynekologie, stomatologie nedostatek gynekologických ordinací privátní lékařská praxe je nedostatečná, lékaři mají hodně pacientů a nevěnují se jim tak, jak by měli, bagatelizování onemocnění zvláště starších lidí strukturovaná privátní lékařská praxe je nevyváženě přetížená počtem klientely málo odborných specialistů nedostatek obvodních lékařů dlouhé čekací doby u obv. lékaře dlouhé čekací doby u odborných lékařů nedostatečná odborná zdravotní péče absence zdravotní péče o děti v noci a ve dnech pracovního klidu především zubaři, oční 12

13 poliklinika do vlastnictví města v rámci nemocnice chybí strukturovaná privátní i neprivátní nabídka lékařské praxe, ta je bez návaznosti na nemocnici (SLABÁ STRÁNKA) nedostatečná kapacita některých zdravotnických služeb Neexistence dětské pohotovosti pohotovost pro děti až v brně nebo v Břeclavi dětská pohotovost není, každý nemá dopravní prostředek není dětská pohotovost Vybavení nemocnice a stav polikliniky vybavení nemocnice podprůměrné, chybí např. klimatizace, trpí zvlášť dlouhodobě ležící pacienti zastaralé vybavení nemocnic kvalita stravy stále podprůměrná ohrožení existence nemocnice oprava polikliniky získání dotací, vybudování nemocnice (zastaralé) havarijní stav místní polikliniky nesplňující hygienické parametry zejména rehabilitace nevhodné umístění ve sklepních prostorách vedle kotelny nevyhovující čekárny na Poliklinice nevzhledné okolí polikliniky (i interiér) nedostatečné přístrojové vybavení absence specializovaného pracoviště (kliniky) v působnosti městské nemocnice absence technologií šetřících náklady na provoz absence prostoru pro rozvoj (investiční) nutnost nákladných oprav nízká úroveň některých služeb optimální úroveň komplikované případy se tu neřeší. Musí se jezdit do Břeclavi nebo Brna (možná to souvisí s vybavením lékaře). úpadek zájmu o pacienty a jejich péči v důsledku zhoršení finanční situace ve zdravotnictví kvalifikovanost a fluktuace zdravotnického personálu 7.3. PŘÍLEŽITOSTI 7.4.OHROŽENÍ Vytvoření specializovaných pracovišť a kapacity vytvoření špičkového pracoviště nadregionální proslulosti a významu podpoří pozitivní image celé nemocnice (9x) rozšiřování zdravotnických specializací a zvyšování kapacit poliklinika bude majetkem města možnost rozšíření odborných ambulancí a zvyšování kapacit Zajištění pohotovostních služeb a zabezpečení pohotovosti i pro děti zajištění dobré úrovně pohotovostních služeb zabezpečení dětské pohotovosti ve spolupráci s obcemi regionu Získání polikliniky a dotací na rekonstrukci nemocnice a polikliniky získání polikliniky, získání prostor pro výstavbu nemocnice využití dotací pro rekonstrukci nemocnice a polikliniky Pokles významu nemocnice, ohrožení akutní péče ze strany pojišťoven možný pokles významu nemocnice a jejího postavení v rámci kraje s sebou ponese i omezení potřebných investic na údržbu a další rozvoj (9x) ohrožení akutní nemocniční péče ze strany objednatelů zdrav. pojišťoven smlouva s VZP (4x) Nedostupnost zdravotní péče, léků, lékařů ohrožení dostupnosti lékařské péče i léků pro seniory či sociálně slabé v souvislosti s reformou zdravotnictví (platby za návštěvy lékařů, za vydávání receptů ) zdražování léků, placení zdravotních úkonů, nedostupnost drahých účinných léků Město roste, ale je málo ženských lékařů (myšleno vážně, ženy hledají v širokém okolí). 2 na město velmi málo neochota lékařů otvírat si ordinace ve městě ( případně odchod stávajících privátních lékařů) registrace nemocnice pro potřeby poskytování sociálních služeb ve zdravotním zařízení zachování saturace praktických lékařů i odborníků generační problém lékařů Zrušení zdravotní péče úplné zrušení odborné zdravotní péče zrušení lékařské pohotovostní služby Nedostatek peněz 13

14 rozšiřování strukturované nabídky privátní lékařské péče s vyvážením ve vazbě na klientelu nedostatek financí na lepší vybavenost nemocnice a potřebných přístrojů (2x) investice malý uzavřený areál omezující rozvoj služeb absence zázemí (bytů) pro lékaře v bufetu nemocnice lze zakoupit cigarety a alkoholické nápoje neslučitelné!!! 8. KULTURA 8.1. SILNÉ STRÁNKY 8.2. SLABÉ STRÁNKY Kulturní a historické tradice kulturní a historické tradice města (10x) dobré kulturní i historické tradice města pořádání tradičních kulturních akcí přiláká každoročně více návštěvníků udržování tradic hody Organizování kulturních akcí velmi dobrá organizace subjektů zajišťujících kulturní dění vysoká podpora ze strany zastupitelstva města (MěÚ) velmi pestrá nabídka a vysoký zájem obyvatel o kulturu poměrně silný zájem o kulturní akce, přesahuje zájem místních pořádání kulturních akcí (Burčákové slavnosti, hody,.) i sportovních akcí velmi pestré, tradiční a dobře městem organizované burčákové slavnosti vytváření tradic burčákovky kulturní nabídka je pestrá, ale ne vždy se dostane ke všem potencionálním konzumentům organizace zajišťující kult. dění ve městě Činnost MěKS, knihovny, kina, CCV kino, MěKS existence, společné vedení kino knihovna citlivě opravená, krásná knihovna kroužky zájmové, sportovní funkční centrum celoživotního vzdělávání Historické památky historické památky Malá propagace akcí a města absence nadregionální propagace malá propagace kulturních akcí v rámci regionu, kraje i republiky kulturním akcím schází výraznější reklama, která by byla atraktivní pro co nejširší spektrum obyvatel nízká a pozdní informovanost nabídka pro potencionální zájemce malá reklama města Využití prostorů na Křížovém kopci nevyužívaný letní amfiteátr na Křížovém kopci je terčem vandalů, sprejerů nevyužívání prostor na Křížovém kopci ke kulturním akcím a jejich přesouvání na náměstí nevyužívání amfiteátru na křížovém kopci nevyužité letní kino Stav MěKS a kina katastrofální stav sálu MěKS (WC!!!) nevyhovující kulturní sál zázemí společenského domu by zasloužilo kulturnější podobu (např. nové toalety apod.) totéž platí pro vnější podobu a bezprostřední okolí společenského domu, které by mělo zvát ke vstupu kulturní zázemí = kulturní dům a kino rekonstrukce nedostatečná kapacita společenského domu, nedůstojné sociální zázemí nutná oprava kina (vytvořit víceúčelové zařízení) kvalita a využitelnost zařízení Chybí zařízení pro mladé pro mládež nejsou žádné kluby (diskotéky apod.) mladí vysedávají po restauracích kulturu a vybavenost zaměřit na skupinu letých občanů města chybějící akce pro mladé i zařízení málo akcí soustředěných na mládež Malý výnos pořádaných akcí, malé zdroje pro financování malý ekonomický výnos pořádaných akcí (9x) nízké zdroje pro financování sponzoring přílišná roztříštěnost a marginalita expozic marginalita expozic ztráty cenných sbírek ve vlastnictví obyvatel města CVČ by mohlo pořádat více zájezdů, 2-3 denních po 14

15 památkách nebo na různé výšlapy atd. jeho činnost by měla patřit mezi silné stránky města při pořádání akcí na náměstí nefungující pořadatelská služba (záleží, co si kdo představuje pod touto činností) málo kulturních akcí knihovna je sice krásná, ale potřebovala by rozšířit spektrum nabízených publikací nekoordinovanost v realizaci kulturních akcí 8.3. PŘÍLEŽITOSTI 8.4. OHROŽENÍ Využití kulturního potenciálu, posílení tradic a festivalů lépe využít kulturního potenciálu města, zejména v cestovním ruchu (9x) koordinovaně využít kulturního potenciálu města, zejména pro rozvoj cestovního ruchu včasná a kvalitní prezentace ve spolupráci organizátorů, města i jiných potencionálních partnerů lepší ekonomické a marketingové zhodnocení významných kulturních akcí (10x) posílení folklórních tradic a festivalů založení tradice 1 náročné (finančně) výstavy ročně Multikulturní zařízení chybí multikulturní zařízení s moderním sálem o kapacitě kolem návšť.. Spolák nevyhovuje, má jen malý sál; vybudování nového spol. centra sál, kino spíše úprava Zapojení obyvatel zapojení obyvatel pořádání akcí v různých částech města pro oslovení veřejnosti včetně zapojení (nesoustředit na jedno místo) Zajištění financí pro nákup expozic, prostor pro depozitáře zajištění expozic před odcizením či poškozením na podstatně vyšší úrovni zajištění zdrojů financí pro nákup exponátů do sbírek ve vlastnictví města nebo neziskových organizací zajištění nadčasových prostor pro depozitáře a pro restaurování exponátů Kultura pro mládež lepší využití kultury pro mládež hravou, interaktivní formou přitáhnout k nejrůznějším kulturním projevům mladší generace (např. v knihovně by se mohly konat tématické dny zaměřené na určitý kulturní fenomén) rozvoj kulturních aktivit spojených s vinařstvím využití křížového kopce areálu osvětovou a zábavnou formou přiblížit občanům a občánkům klasickou hudbu třeba prostřednictvím výchovných koncertů, které by zahrnovaly soutěž o ceny prostor pro kulturní setkání (malý amfiteátr) pod Kulturním střediskem (nevyužitý plac) Přístup shora i zdola, doplnit lavičkami, terasami Pokles zájmu o akce, tradice pokles zájmu mladých o folklór a udržování tradic (10x) nezájem mladých o udržení místních tradic, zvyků pokles zájmu o kulturní akce malý zájem o kulturní akce nezájem občanů o pořádané akce Nedostatek finančních zdrojů a neprofesionální řízení akcí nedostatek finančních zdrojů na udržení současného stavu (9x) neprofesionální řízení kulturních akcí a institucí zabrání jejich dalšímu rozvoji (9x) neprofesionální řízení kulturních akcí a institucí zabrání jejich dalšímu rozvoji ztráta, nedostatek a osamocenost tahounů Konkurence akcí okolních obcí, souběh akcí silná konkurence okolních obcí souběh akcí s okolními obcemi zničení (rozdělení) cenných sbírek obyvatel města či obcí regionu jejich rozprodejme (mnohdy pod cenou) nedostatečná úroveň evidence uměleckých děl a historických artefaktů či tiskovin ohrožení věcí stárnutím potřeba restaurování nutná modernizace kina (v této podobě již několik desítek let) nezájem města o podporu pořádání Václavských hodů HTV nefunguje jako Hustopečská TV, ale snaží se o regionální zprávy!!!! kulturní zařízení jsou malá Společenský dům (např. na hody se do sálu dostane rodina stárků a pár příbuzných) hodům škodí téměř stejný termín konání burčákovek 15

16 9. ŠKOLSTVÍ 9.1. SILNÉ STRÁNKY 9.2. SLABÉ STRÁNKY Existence ZŠ, speciální ZŠ, ZUŠ a Gymnázia nabídka předškolního, základního a středoškolského školství (10x) nabídka speciální ZŠ (10x) nabídka umělecké ZUŠ (2x) nabídka uměleckého vzdělávání - ZVŠ nadstandardní vybavení spec. školy! (na úkor ZŠ a gymnázia?) Zapojení škol do různých programů zapojení se škol do různých programů, spolupráce s jinými (i zahraničními) školami Budování sportovišť, vybavenost škol budování sportovišť, zlepšování (modernizace) vybavenosti školy stávající úroveň optimální dostatečná a kvalitní výuka ZŠ přiměřené středoškolské vzdělání DDM školské zařízení pro zájmovou činnost Obory na školách neodpovídají poptávce trhu práce oborové zaměření učňovského školství nekopíruje regionální poptávku na trhu práce (10x) nezájem rodičů (dětí) o učební obory hrozí v budoucnu nedostatek kvalifikovaných pracovníků (strojírenství, stavebnictví ) Technický stav školských zařízení, nemožnost dalšího rozvoje neuspokojivý stavebně technický stav některých školských zařízení (10x) zejména prostory gymnázia velmi neuspokojivý stav budovy, včetně vybavení! nedostatek prostoru pro rozvoj gymnázia Chybí širší nabídka celoživotního vzdělávání chybí širší nabídka celoživotního vzdělávání (10x) Chybí psychologická poradna neexistence sdružení, příp. psychologické poradny pro výuku dětí s poruchami učení (dislektici, disgrafici, hyperaktivní děti ) psychosoc. poradenství? je tu nějaké Malá spolupráce škol mezi sebou i s rodiči a nezájem o spolupráci mezi žáky a profesory při mimoškolních aktivitách malá spolupráce mezi školami nedostat. spolupráce školy + rodičů rivalita škol z větší části nezájem o spolupráci mezi žáky a profesory (učiteli) při mimoškolních aktivitách (pasivita) roztříštěnost řízení vysoké provozní náklady nestejná podpora města obou hudebních škol žák je veden spíše k pasivitě, než k aktivitě (projev na nezaměstnanosti mladých, ) špatné postoje vůči sobě (učitel k učiteli, žák k učiteli, učitel k žákovi, ) nezájem učitelů zavádět nové postupy, nové systémy výuky neinformovanost veřejnosti o službách? obtížné přijetí dětí do MŠ v průběhu roku odchod chytřejších dětí na víceleté gymnázium 9.3. PŘÍLEŽITOSTI 9.4. OHROŽENÍ Rozvoj celoživotního vzdělávání a rekvalifikací rozvoj forem celoživotního vzdělávání (10x) knihovna by mohla rozšířit nabídku celoživotního vzdělávání nabídka kurzů profesionalizace využití škol v oblasti celoživotního vzdělávání (prostory, učitelé, ) rozvoj rekvalifikačních kurzů ve spolupráci se zaměstnavateli Prodražení provozu škol v důsledku úbytku žáků předpokládaný úbytek žáků zapříčiní nedostatečné využití školských budov a prodražení jejich provozu (10x) negativní demografický vývoj vysoké náklady na údržbu 2 ZŠ Nevhodná oborová struktura středních škol nevhodná oborová struktura středního školství zvýší nezaměstnanost, případně způsobí odliv absolventů škol za prací mimo region (10x) 16

17 Slučování sloučení ZŠ pod 1 ředitele sloučení MŠ pod 1 ředitele příp. i s ZŠ sloučení učiliště a gymnázia za účelem lepšího využití kapacit Specializace odborného školství zaměření specializací odborného školství na regionální potřeby chybí specializované školství na vinařství, ovocnářství Dopravní hřiště dětské dopravní hřiště s případným využitím pro motoristický sport, třeba motokáry, minibyky vybudovat dopravní hřiště pro děti (výuka, zábava, soutěže) Přizpůsobení provozu MŠ a školních družin potřebám občanů (zaměstnaných) a zvyšování kapacity přizpůsobení provozu MŠ a školních družin potřebám občanů (zaměstnaných) zvyšování kapacity MŠ pro mladší děti i na kratší denní dobu Spolupráce škol, projekty škol projekty spolupráce, granty z fondů EU spolupráce škol (společné projekty) lepší propagace snížení provozních nákladů (hlavně energie) další možnosti rozšíření činnosti CCV (velmi dobře začalo pracovat) větší nabídka zážitkových programů a besed, činností zaměřených na osobní rozvoj mládeže, propojení školních a mimoškolních aktivit podpora aktivit žáků i studentů dle jejich představ se zatahováním do realizace včetně odpovědnosti nabídka služeb pro maminky (hlídání dětí od 1 roku) rozšíření školního klubu pro náctileté informační centrum mládeže výuka praktických dovedností pro žáky, studenty končící studium bez pokračování ( činnost na ÚP, MěÚ, FÚ, katastrálním úřadě.) výchova občana k občansko právním povinnostem občanská gramotnost Nezájem škol spolupracovat, nezájem žáků o zapojení se nechuť škol spolupracovat nezájem školáků o aktivity, zapojení odpor k zásadnějším změnám i učitelů absence nadčasových cílů při plánování investic Cíl: snížení nákladů, využívání drahých zařízení, specializovaných učeben, snížení spotřeby energií alternativní zdroje, tepelná čerpadla vysoký nájem v prostorách, kde se pořádá zájmová činnost nedostatek odborníků 10. CESTOVNÍ RUCH SILNÉ STRÁNKY 10.2.SLABÉ STRÁNKY Zajímavá místa v okolí množství zajímavých míst v blízkém okolí města (Lednice, Valtice, Mikulov, CHKO Pálava, Novomlýnské nádrže) (10x) zajímavé okolí provázanost se zajímavými místy mikroregionu (kostel Kurdějov, Mrštíkovy Diváky, Klobouky) Pořádání kulturně-společenských a sportovních akcí pestrost a bohatost zde pořádaných kulturněspolečenských akcí (10x) sportovní akce Nedostatečná infrastruktura pro rozvoj cykloturistiky nedostatečná infrastruktura pro rozvoj cykloturistiky (11x) nekvalitní cyklostezky absence cyklostezek Propagace CR nedostatečný marketing CR (10x) lepší propagace zviditelnit město přílišná prezentace města jako centra vinařství (s ohledem na skutečný počet aktivně podnikajících vinařů) nedostatečně fungující IC = jazykové bariéry informační servis neplní svou funkci 17

18 Burčákové slavnosti Městské informační centrum Městské informační centrum (10x) SWOT ANALÝZA MĚSTA HUSTOPEČE Rozvinutá infrastruktura cestovního ruchu rozvinutá infrastruktura cestovního ruchu stravovací zařízení, nabídka kulturních akcí, sportoviště (12x) vinařská oblast prezentace města a) vytvoření balíčků služeb b) www stránky AJ, NJ, RJ, polština chabá prezentace na veletrzích Krátkodobý pobyt návštěvníků krátkodobý pobyt návštěvníků kvůli omezené nabídce produktů CR (11x) Kvalitativně nedostatečně diverzifikovaná nabídka služeb, nedostatek ubytovacích kapacit kvalitativně nedostatečně diverzifikovaná nabídka ubytovacích a stravovacích zařízení (10x) restaurace s typicky českou kuchyní nedostatek ubytovacích kapacit Nedostatečná spolupráce aktérů působících v oblasti CR ve městě i okolí nedostatečná spolupráce aktérů působících v oblasti CR ve městě i okolí Absence informačních tabulí, směrníků a odpočinkových míst absence informačních směrníků chybí ucelená nabídka zajímavostí města na vlak. a autobus. nádraží chybí odpočinková místa (na náměstí, cyklostezkách) absence pestrých programů pro turisty absence komplexní péče o krajinu u rybníků i jinde nedokončení územních úprav vodního díla nové mlýny III. jako plnohodnotné rekreační oblasti (nejblíže městu Hustopeče) větší pozornost věnovat vodní nádrži Nové mlýny, víc ji popularizovat pro zahraniční turisty (vybudovat gastro zařízení, úprava zeleně a pláží, starost o vodu ke koupání, rybolov) turistické aktivity jsou příliš směřovány k vinařství omezený počet parkovacích míst u restauračních zařízení malá podpora místních podnikatelů v CR může turista během svého pobytu využít halu, stadion, tenisové kurty, poznávat památky? stav památek a péče o ně PŘÍLEŽITOSTI 10.4.OHROŽENÍ Rozvoj vinařské turistiky a cykloturistiky rozvoj vinařské turistiky a cykloturistika místní s napojením na mikroregion a dále programy rozvoje turistiky a cykloturistiky propojit s programy péče a rozvoje krajiny rozvoj vinařské turistiky a cykloturistiky (9x) Rozmístěn info tabulí a zvýšení propagace vybudování informačních panelů u stezek rozmístění informačních panelů okresu a města vč. informací o historických a kulturních památkách větší reklama regionu (tabule, média, internet) Rozvoj CR přinese nové pracovní příležitosti rozvoj cestovního ruchu přinese nové pracovní příležitosti Absence profesionálního managementu absence profesionálního managementu v cestovním ruchu neudržení profesionálního managementu CR (9x) Nedostatek financí na rozvoj CR, na opravu památek, na podnikání nedostatek prostředků na údržbu památek (9x) nedostatek prostředků na údržbu památek? jakých památek? nedostatek finančních zdrojů pro rozvoj podnikání v CR Řešení jen dílčích nebo lokálních problémů řešení jen dílčích nebo lokálních problémů Oslabení kulturního charakteru města oslabení kulturního charakteru města (9x) 18

19 a bude zdrojem příjmů (10x) SWOT ANALÝZA MĚSTA HUSTOPEČE Prodloužení délky pobytu turistů prodloužení průměrné délky pobytu turistů (10x) podmínky pro dlouhodobé pobyty v místě a zejména v celém mikroregionu Revitalizace sportovního a rekreačního areálu a přírodních lokalit revitalizace sportovního a rekreačního areálu (10x) revitalizace přírodních lokalit Výstavba nových ubytovacích kapacit, turistických zařízení a atraktivit vybudování rozhledny a turistických zařízení (bezpečná tábořiště) výstavba nových ubytovacích kapacit vytvoření atraktivity města (př. Skanzen vinařství) místa pro adrenalinové sporty (lezecká stěna ) Spolupráce aktérů v CR spolupráce podnikatelů mikroregionu v oboru cestovního ruchu a vinařství navázání komunikace a spolupráce aktérů působících v oblasti CR zpracování a udržování a rozšiřování produktů CR naučná stezka T.G.M. obnova starých tradic a jejich využití v CR (chráněná dílna šití krojů, malování kraslic, ) vytvoření jednotného image 11. SPORT malá vůle k regionálnímu propojování aktivit bezpečnost města vandalství pořádaných kulturně-společenských akcí je v našem městě dostatek, ale zájmu občanů o některé upadá, chtělo by to víc je nalákat oslabení povědomí města odliv turistů do okolních aktivnějších obcí SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY Nabídka sportovišť dostatek sportovišť dobrá nabídka sportovišť a kroužků dobrá nabídka sportovišť - fotbalové hřiště, tenisové kurty, hřiště na basketbal, letní koupaliště + tobogán,, krytý bazén, posilovna, sauna strukturovaná a bohatá nabídka sportovišť (10 x) nově otevřený SPINNING sportovní hala, tělocvičny jsou plně využívány, taktéž i bazén Koupaliště koupaliště Nabídka kroužků kdo má zájem sportovat, jistě si ze široké nabídky kroužků vybere přítomnost DDM konečně U-rampa u DDM Pavučina (jinde reagují již přes 10 let!!!) hřiště pro děti Dětská hřiště rozšíření dětských hřišť dětská hřiště chybí malá dětská hřiště málo hřišť pro malé děti málo dětských hřišť špatné vybavení hříští jediné snad Lipová plochy Na Sídlišti pro matky s dětmi nejsou nejsou žádné plochy na sídlištích (pískoviště, prolézačky atd.) Kapacita koupaliště nedostatečná kapacita letního koupaliště vč. parkovacích míst kapacita městského koupaliště nestačí (turisté z Brna) malá kapacita koupaliště Volně přístupná hřiště na sídlištích nedostatek a nedostatečná vybavenost volně přístupných ploch na sídlištích pro neorganizovaný sport (10x) hřiště na volejbal na sídlišti Nedostatek financí, nutnost oprav, chybějící prostory nedostatek finančních zdrojů využití tělocvičen škol (špatný stav nutnost oprav) neexistence fit centra s vyhovujícím vybavením, i sociálním 19

20 zaostalé zařízení některých sportovišť, s tím související bezpečnost před úrazy vysoké provozní náklady sportovní hala nedostačuje posilovna ve velmi špatném stavu (hygiena, prostory ) chybí posilovna pro ženy (slibováno v domě vedle gymnázia) absence atletického klubu (kroužku) absence sportovního zapojení střední a starší generace stárnoucí členská základna sportu - nízké zapojení mládeže hrozné ozvučení haly špatné využití nabídky sportovišť neohodnocená činnost dobrovolných cvičitelů, trenérů, funkcionářů nezájem veřejnosti o sportovní dění podpora formou pasivní účasti na sportovních akcích slabá propagace činnosti včetně akcí stadion pouze pro FC chybějící bazén 50 m přizpůsobení otvírací doby občanům (bazén zavřený v sobotu turisté jej nemohou téměř navštívit o víkendu PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ Pořádání sportovních akcí pořádání významných sportovních akcí nadregionálního významu (9x) pořádání významných sportovních akcí nadregionálního významu?? proč? Zajímá naprosto nepatrné množství lidí a snižuje možnost vyžití sportovních zařízení pro rekreační sport - pořádání takových akcí a soutěží, ve kterých se prakticky nevyskytují občané města by mělo být starostí sponzorů a ne města pořádání významných sportovních akcí nadregionálního významu spojených s partnerskými obcemi (soutěže škol) místní či mikroregionální sportovní akce (místní ligy) Ohodnocení trenérů placení cvičitelů, trenérů podpora činnosti dobrovolných cvičitelů, trenérů Akce pro všechny věkové skupiny, spolupráce škol spolupráce škol a sportovních organizací na zapojení dětí a mládeže pořádání společných náborových i rekreačně soutěžních akcí pro všechny věkové skupiny Větší propagace výsledků úspěšných sportovců větší prostor pro propagaci výsledků úspěšných i méně úspěšných zvýšení soutěživosti u všech generací využití technologií snižujících spotřebu energií a využití alternativních zdrojů Výstavba zimního stadionu (víceúčelové)! Nemuseli bychom jezdit bruslit do Břeclavi chtělo by to více využívat stadionu, ne jen na fotbalová utkání, ale třeba i k atletice dotace (vybudování cyklostezek, in line stezek) provázanost využití sportovních zařízení provozovaných Chátrání sportovišť nedostatek financí na provoz a údržbu zapříčiní postupné chátrání sportovních objektů (9x) chátrání sportovišť Nezájem občanů o sport, snižující se počet aktivních členů a nezájem o organizování akci nezachycení aktuálních trendů především v rekreačním sportu způsobí postupný odliv návštěvníků (10x) odklon od sportování k zábavě s moderní technikou snižující se počet aktivních členů tahounů (stárnutí) bez výchovy nástupnické generace pasivní přístup absence chuti k organizování akcí, odpovědnosti za ně riziko úrazů a odpovědnosti za ně zájemci o posilovnu z řad mužů už teď jezdí do Břeclavi nebo do Brna velká nespokojenost občanů k nedostatku možností sport. vyžití (rekreační sporty squash aj.) 20

I.A Slovo starosty 3 I.B Východiska a metoda zpracování 4 I.C Postup zpracování 6 I.D Základní pojmy 7

I.A Slovo starosty 3 I.B Východiska a metoda zpracování 4 I.C Postup zpracování 6 I.D Základní pojmy 7 Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 září 2007 Obsah I. Úvod 2 I.A Slovo starosty 3 I.B Východiska a metoda zpracování 4 I.C Postup zpracování 6 I.D Základní pojmy 7 II. Analytická

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA SWOT analýza Programová část Listopad 2014 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA ÚVOD... 3 Vize a globální cíl Programu rozvoje Kraje Vysočina... 5 Struktura programové

Více

Další formulované problémy a potřeby nezahrnuté do výše uvedených opatření a aktivit

Další formulované problémy a potřeby nezahrnuté do výše uvedených opatření a aktivit Prioritní oblast 1: Priorita 1.1. Region atraktivní Životní prostředí a přírodní dědictví regionu Opatření 1.1.1. 1.1.1.1.Likvidace černých skládek Existence černých skládek Odpady 1.1.1.2.Osvěta a motivace

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová. Akční plán. Vypracovali: Městský úřad Moravská Třebová. AQE advisors, a. s. Tvorba: duben 2008

Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová. Akční plán. Vypracovali: Městský úřad Moravská Třebová. AQE advisors, a. s. Tvorba: duben 2008 Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová 2007 2020 Akční plán Vypracovali: Městský úřad Moravská Třebová AQE advisors, a. s. Tvorba: duben 2008 Obsah: 1. Úvod...3 1.1. Teoretická východiska... 3

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA SEMILY AKTUALIZACE PRO OBDOBÍ 2012-2015. Strategie. Analýza - vize. Příjemce (nositel projektu): Město Semily

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA SEMILY AKTUALIZACE PRO OBDOBÍ 2012-2015. Strategie. Analýza - vize. Příjemce (nositel projektu): Město Semily Strategie PROGRAM ROZVOJE MĚSTA SEMILY AKTUALIZACE PRO OBDOBÍ 2012-2015 Analýza - vize Příjemce (nositel projektu): Město Semily Konzultant: SPF Group, v.o.s. OBSAH Obsah...2 1 Úvod...Chyba! Záložka není

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Strategický plán rozvoje území MAS Slezská brána v období 2014+ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 +

Strategický plán rozvoje území MAS Slezská brána v období 2014+ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 + STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 + Verze k 21.7. 2015 1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slezská brána, z.s. byla projednána a schválena Valnou hronadou MAS

Více

Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 3. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ A TRH PRÁCE... 7 6. VYUŽITÍ FONDŮ ČR A EU PRO ROZVOJOVÉ ZÁMĚRY MĚSTA...

Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 3. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ A TRH PRÁCE... 7 6. VYUŽITÍ FONDŮ ČR A EU PRO ROZVOJOVÉ ZÁMĚRY MĚSTA... STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (SWOT ANALÝZA MĚSTA) říjen 2007 Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ INFRASTRUKTURA, VZDĚLÁNÍ... 5 3. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ A TRH

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 1 2 OBSAH 1 ÚVOD... 6 1.1 Strategie rozvoje MAS Slezská BRána... 6 1.2 Způsob budoucích Aktualizací strategického plánu... 6 2 ZÁKLADNÍ

Více

STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS

STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS Duben 2002 1 STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS OBSAH: I. Stručné shrnutí profilu regionu II. SWOT analýza III. Strategická vize a globální cíle IV. Strategické

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

HRÁDEK ROZVOJOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU V LETECH 2005 2015

HRÁDEK ROZVOJOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU V LETECH 2005 2015 HRÁDEK 2015 ROZVOJOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU V LETECH 2005 2015 HRÁDEK 2015 HRÁDEK NAD NISOU PLNOHODNOTNÉ MENŠÍ MĚSTO, KDE JSOU USPOKOJIVĚ Z ABEZPEČENY Z ÁKLADNÍ POTŘEBY VŠECH OBČ ANŮ (ŠKOLST VÍ,

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU SÍDLIŠTĚ SLEZSKÁ

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU SÍDLIŠTĚ SLEZSKÁ INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Obsah 1. Soulad IPRM s nadřazenými strategickými dokumenty... 5 2. Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza, vize, cíle...

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategy Community-Led Local Development of Local Action Group Šipka Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE KVĚTEN 2007 1 OBSAH : 1. DEFINICE STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ 2. ZHODNOCENÍ VÝCHOZÍCH DOKUMENTŮ 3. CÍLE A PRIORITY 4. IPRM 5. IMPLEMENTACE PŘÍLOHA : PROFIL

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR PO 1: Evropský a národohospodářský

Více

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program S t r a n a 1 Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá pro Integrovaný operační program Listopad 2008 S t r a n a 2 OBSAH 1. SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY 5 2. ANALÝZA

Více