1/2014 POZEMNÍ STAVBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/2014 POZEMNÍ STAVBY"

Transkript

1 1/2014 POZEMNÍ STAVBY

2 SPOLEČNOSTI A SVAZY PODPORUJÍCÍ ČASOPIS CO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, Praha 5 tel.: , fax: / DIVADLO VE FRANCOUZSKÉM SAINT-NAZAIRE 14 / TECHMANIA SCIENCE CENTRUM PLZEŇ PLANETÁRIUM BERLÍNSKÉ MUZEUM ARCHITEKTONICKÉ KRESBY /43 SVAZ VÝROBCŮ BETONU ČR Na Zámecké 9, Praha 4 tel.: SANATORIUM ZONNESTRAAL REKONSTRUKCE KULTURNÍ PAMÁTKY /56 SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ Sirotkova 54a, Brno tel.: , fax: mobil: / MUZEUM HISTORIE POLSKÝCH ŽIDŮ 26/ VILA NEDALEKO TURÍNA LEAN CENTER /32 ČESKÁ BETONÁŘSKÁ SPOLEČNOST ČSSI Samcova 1, Praha 1 tel.: fax:

3 OBSAH CONTENT ÚVODNÍK Michal Števula / 2 TÉMA NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 Iveta Sikorová / 3 NEJLEPŠÍ V BETONU HILL TOP HOUSE V OXFORDU / 8 NIZOZEMSKÁ OCENĚNÍ BETONPRIJS 2013 Jitka Prokopičová / 11 STAVEBNÍ KONSTRUKCE TECHMANIA SCIENCE CENTRUM PLZEŇ PLANETÁRIUM Jan Soukup, Roman Pánek, Milada Mazurová, Radek Syka, Jiří Voska / 14 DIVADLO VE FRANCOUZSKÉM SAINT-NAZAIRE / 20 VILA NEDALEKO TURÍNA / 26 LEAN CENTER Michal Ježek, Ivo Balcar, Hana Gattermayerová / 32 KAPLE JANA PAVLA II. V BUKOVANECH Jaroslav Vlach, Lenka Vlachová / 36 FITNESS PAVILON U RODINNÉHO DOMU V PODKRKONOŠÍ Ivo Balcar, Michal Ježek, Aleš Krtička / 40 MATERIÁLY A TECHNOLOGIE BERLÍNSKÉ MUZEUM ARCHITEKTONICKÉ KRESBY / 43 MUZEUM HISTORIE POLSKÝCH ŽIDŮ / 49 SANACE A REKONSTRUKCE SANATORIUM ZONNESTRAAL REKONSTRUKCE KULTURNÍ PAMÁTKY Jitka Prokopičová / 56 VĚDA A VÝZKUM MOŽNOSTI A LIMITY RECYKLOVÁNÍ BETONU Anette Müller / 64 OŠETROVANIE ČERSTVÉHO BETÓNU 11. LABORATÓRNA APLIKÁCIA PARAFÍNOVÉHO NÁSTREKU Peter Briatka, Peter Makýš / 70 PREDPOVEDANIE ODOLNOSTI ŠTÍHLYCH BETÓNOVÝCH STĹPOV PRI STABILITNOM ZLYHANÍ Vladimír Benko, Marián Kišac, Peter Kendický, Alfred Strauss, Tomáš Šalát, Ľubomír Lašán / 75 AKTUALITY ING. ALAIN ŠTĚRBA OSLAVÍ SVÉ DEVADESÁTINY / 25 OČEKÁVANÉ ZMĚNY V PŘÍPRAVĚ A REALIZACI INVESTIČNÍCH AKCÍ / 42 VZPOMÍNKA NA DOC. ING. VOJTĚCHA MENCLA, CSC. / 79 SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA / 80 FIREMNÍ PREZENTACE 12 TH ISCR / 25 Construsoft / 31 Betosan / 35 Dlubal Software / 45 Červenka Consulting / 71 Betonconsult / 80 Reckli / 3. strana obálky Štěrbův betonářský slovník / 4. strana obálky ROČNÍK: čtrnáctý ČÍSLO: 1/2014 (vyšlo dne ) VYCHÁZÍ DVOUMĚSÍČNĚ VYDÁVÁ BETON TKS, S. R. O., PRO: Svaz výrobců cementu ČR Svaz výrobců betonu ČR Českou betonářskou společnost ČSSI Sdružení pro sanace betonových konstrukcí VYDAVATELSTVÍ ŘÍDÍ: Ing. Michal Števula, Ph.D. ŠÉFREDAKTORKA: Ing. Jana Margoldová, CSc. PRODUKCE: Ing. Lucie Šimečková REDAKČNÍ RADA: prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Ing. Jan Gemrich, prof. Ing. Petr Hájek, CSc. (před seda), prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místo předseda), Ing. Jan Hrozek, Ing. Jan Hutečka, Ing. arch. Jitka Jadrníčková, Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., Ing. Milan Kalný, doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., doc. Ing. arch. Patrik Kotas, Ing. Pavel Lebr, Ing. Milada Mazurová, doc. Ing. Martin Moravčík, Ph.D., Ing. Hana Némethová, Ing. Milena Paříková, Petr Škoda, Ing. arch. Jiří Šrámek, Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA, prof. Ing. RNDr. Petr Štěpánek, CSc., Ing. Michal Števula, Ph.D., Ing. Vladimír Veselý, prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. GRAFICKÝ NÁVRH: 3P, spol. s r. o. Staropramenná 21, Praha 5 SAZBA: 3P, spol. s r. o. Staropramenná 21, Praha 5 ILUSTRACE NA TÉTO STRANĚ: Mgr. A. Marcel Turic TISK: Libertas, a. s. Drtinova 10, Praha 5 VYDAVATELSTVÍ A REDAKCE: Beton TKS, s. r. o. Na Zámecké 9, Praha 4 Redakce a inzerce: Předplatné (i starší výtisky): ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: základní: 720 Kč bez DPH, 828 Kč s DPH snížené pro studenty a nově i seniory nad 70 let: 270,- Kč bez DPH, 311 Kč s DPH pro slovenské předplatitele: 28 EUR bez DPH, 32,20 EUR s DPH (všechny ceny jsou včetně balného a distribuce) Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E ISSN Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., OZ Střední Čechy, Praha 1, čj. 704/2000 ze dne Za původnost příspěvků odpovídají autoři. Označené příspěvky byly lektorovány. FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: Divadlo v Saint-Nazaire, foto: Luc Boegly BETON TKS je přímým nástupcem časopisů Beton a zdivo a Sanace. 1/2014 technologie konstrukce sanace BETON 1

4 ÚVODNÍK EDITORIAL VÁŽENÉ DÁMY, PÁNOVÉ, ČTENÁŘKY A ČTENÁŘI, Znovu přišel čas, abych sepsal některé postřehy z našeho okolí, a tak Vám je nabízím k zamyšlení nebo kritice. O udržitelném rozvoji. Současná doba je i dobou trvale udr - ži telného rozvoje. Hlásím, že je mi myšlenka rozumného nakládání s přírodními zdroji velmi blízká. Ve veřejných sdělovacích prostředcích má však často podobu zaklínání a honu na čarodějnice. Jednou z největších čarodějnic je i, z jejich pohledu, stavebnictví a beton. Přitom beton sám přirozeně plní nároky na něj z tohoto titulu kladené. Průměrná pevnostní třída, a tudíž i trvanlivost, betonu s novými technologiemi roste (viz níže), některé konstrukce jsou zhotoveny z vysokohodnotných a vysokopevnostních betonů pevností okolo 200 MPa. Rozšiřuje se množství aplikací z pohledového betonu, tudíž není zapotřebí dalších vrstev materiálů, např. omítek. Avšak aby byla jakákoliv myšlenka a záměr realizovatelný, musí se jí zúčastnit celá společnost. Stavebnictví, tzn. investoři, architekti, projektanti, výrobci stavebních materiálů a stavební firmy, se musí chovat v souladu s tímto trendem, aby přežili. To ale nestačí, nepřežijí, nebude-li se trvale udržitelně chovat i státní správa. Nejkřiklavější příklad trvalé NEudržitelnosti z naší oblasti je personální vlnobití na jistém Ředitelství spadajícím pod Ministerstvo dopravy ČR. V následujících větách nehodnotím kvalitu a výkon jednotlivých osob, ale způsob jejich nominací, jmenování, odvolávání a zejména dobu jejich působení ve funkci. Každý, kdo stavěl rodinný dům, ví, že doba od prvních návrhů, přes zpracování projektu, obdržení všech povolení, výstavby a kolaudace se počítá i v těch nejpříznivějších případech na dva až tři roky. Po dobu přípravy a výstavby potřebují všichni zainteresovaní stabilní prostředí, pravidla, která platí kontinuálně několik let. To je ale velmi obtížné v situaci, kdy jsou jednotliví úředníci jmenováni na několik měsíců a po jejich odchodu přichází další, rovněž na několik měsíců. Ptám se tedy: Je povinnost chovat se dle zásad trvale udržitelného rozvoje daná pouze pro beton? O některých bádáních. Již dvakrát jsem si v minulosti vzal do úst některé výzkumné či vědecké práce, projekty a přístupy. A protože ještě stále nevymizely, uvádím další dva, které řadím do kategorie Bádání, nikoliv Věda či Výzkum. Příklad první: vyslechl jsem přednášku na téma Nestejnorodost betonu v závislosti na poloze v konstrukci nebo zkušebním tělese. V prezentaci bylo předvedeno, jak se pevnost betonu na jednom zkušebním tělese liší až o desítky procent. V první chvíli jsem jen zalapal po dechu. Můj betonářský život, mé betonářské přesvědčení, má betonářská hrdost se otřásaly a hrozily zhroucením. Pak mě ale zachránil pohotovější a všímavější kolega otázkou: Co je to za beton, který zkoušejí? (Díky Francesco!). V přednášce bylo uvedeno, ale nikterak zdůrazněno, množství použitého cementu i vody. Zkrátka, vodní součinitel onoho betonu byl 0,79 (sic!). Jen pro pořádek dodávám, že v současnosti je vodní součinitel alfou a omegou (pro příznivce Dana Browna úhelným kamenem ) všech hlavních mechanicko-fyzikálních a trvanlivostních parametrů ztvrdlého betonu. Lapidárně řečeno, čím je vodní součinitel nižší, tím je beton kvalitnější. Běžně je jeho hodnota někde mezi 0,4 a 0,5, přičemž jeho změna o 0,05 je veliká. A tady mi byla naservírována hodnota 0,79! Příklad druhý: prezentace na téma Použití alternativních příměsí do betonu. Závěr prezentace byl vyšperkován grafy, které působivě dokládaly o desítky procent vyšší pevnosti při použití oné zázračné příměsi ve srovnání s referenčním betonem. Zakopaný pes byl právě v referenčním betonu. Onen ubožák vykázal po 28 dnech pevnost okolo 15 MPa na krychli o hraně 100 mm (opět sic!). A opět pro pořádek dodávám, že standardní zkušební krychle má hranu délky 150 mm a na větších tělesech se obvykle naměří nižší pevnosti než na těch menších (size effect). Takže tu máme beton, který pravděpodobně nelze označit ani jako C12/15. A ten tudíž není podle české legislativy betonem, protože ten musí být třídy (rozuměj pevnosti) alespoň oné zmíněné C12/15. Pro úplnost uvádím graf sestavený z údajů ERMCO (Evropský svaz výrobců transportbetonu) ukazující výrobu transportbetonu v České republice v roce 2012 podle pevnostních tříd. Průměrná pevnostní třída transportbetonů v ČR v uvedeném období je někde mezi třídami C20/25 a C30/37. To je poněkud více než může dosáhnout beton s vodním součinitelem 0,79 a poněkud více než C12/15 nebo dokonce C8/10. Nezbývá, než se ptát, proč si autoři těchto bádání vybrali betony, které, mírně řečeno, nejsou betony běžnými, jsou-li to vůbec ještě betony. Odpověď je nasnadě: aby to hezky vyšlo. Zajímalo by někoho navýšení pevnosti například o 4 místo o 40 %, nebo rozdíly v pevnostech jednoho tělesa v jednotlivých procentech místo v desítkách? Mohli bychom nad tím vším mávnout rukou, pokud by tato bádání byla hrazena z prostředků badatelů. Má to však své jenže. Obvykle je pod každou z těchto prací uvedena věta: Vzniklo za podpory GAČR.. apod. Smutné je nejen to, že uvedené studie byly předem připraveny, aby vyhověly nějakému záměru, ale i to, že byly prezentovány jako obecná zjištění na základě vědeckých výzkumů. Prezentace tohoto typu dělají všem betonářům a všem betonům (i těm s pevností 200 MPa) pouze medvědí službu. O optimismu. Jedna definice praví: Optimismus je nedostatek informací. To je jistě velmi pragmatický popis úhlu pohledu, kterým někteří lidé nahlížejí na svět okolo sebe. Optimisté evidentně zaplňují tuto informační mezeru nadějí v lepší závěr. Přes všechny své bolístky a nespokojenosti se cítím být optimistou. Naději ve mně například vyvolávají někteří mladí lidé, kteří se, navzdory obecným stížnostem na chování současné mladé generace, vynořují z davu a s elánem a zdravým sebevědomím se hrnou do práce. Užijte si pěkných slunečných i těch ostatních dnů. Michal Števula, Svaz výrobců betonu ČR 2 BETON technologie konstrukce sanace 1/2014

5 TÉMA TOPIC NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 THE BEST ARCHITECTURE 2013 Iveta Sikorová Bytový dům Procházkova 3 v Praze získal na mezinárodním festivalu architektury a urbanismu Architecture Week v Praze v rámci soutěže Stavba roku 2013 cenu za nejlepší architektonickou realizaci roku Dům byl současně nominován na titul Stavba roku 2013 za vytvoření ojediněle velkorysé obytné stavby se zřetelem k citlivému vstupu mezi tradiční měšťanské vily. Pohledový beton v kombinaci se dřevem tvoří nejen fasádu, ale také hlavní povrch v interiérech. The apartment house in Procházkova street No. 3 in Prague obtained The Prague Architecture Week Award for the best architecture 2013 in the contest The Construction of the Year The house was also nominated for the title The Construction of the Year 2013 for having created an exceptionally grand residential building, taking also into account the traditional middle-class villas around. The facade and also the main surface in the interiors are created by the architectural concrete in combination with wood. Novostavba domu je situována v Praze 4 v Procházkově ulici mezi původními činžovními vilami, většími rodinnými vilami a malými obytnými domy. Okolní zástavba se pyšní kubistickými formami domů se střechami stanového nebo valbového typu, které se střídají s přístavbami s rovnou střechou a oblými nárožími, arkýři nebo balkóny. Domy jsou zasazené spíše doprostřed zahrad. Architekt řešil otázku jak koncipovat moderní dům do více než sedmdesát let stabilizované obytné zástavby. Architektonické a urbanistické zásady prostředí se podařilo tvůrcům projektu skloubit s novodobými technolo giemi. Oblé tvary vstupních nároží novostavby odkazují na oblé formy sousedních domů. Velmi těsná formální sounáležitost novostavby s okolními domy je také udržena respektováním základního kubického objemu a členěním fasád pomocí jednotlivých, byť velkých, okenních otvorů. Nový dům sice nemá šikmou střechu, ale pomocí ustupujícího patra předvádí klasickou gradaci stavební hmoty. Již na první pohled je patrné, že se jedná o ojedinělý a atypický dům. Od okolních staveb se liší svou konstrukcí, použitými materiály a složitostí konstrukčních detailů. Zvýšená niveleta terénu vůči chodníku umožňuje kontinuální propojení interiéru s exteriérem, a tím využití i prostoru kolem domu jako obytného. Dům má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Podzemní podlaží je určeno pro relaxaci obyvatel domu a pro jeho technické zázemí. V 1. NP je situována kuchyně, centrální obytný prostor a pracovna, venkovní terasa, garáž a kryté stání. Ve 2. NP jsou obytné prostory a venkovní terasa. Ve stropní konstrukci 1. NP jsou dva otvory tvořící galerii s průhledem do prvního nadzemního podlaží. Ve 3. NP je obytná místnost, koupelna, šatna a obytná terasa. NOSNÁ KONSTRUKCE Nosnou konstrukcí stavby je kombinovaný železobetonový systém (sloupy, stěny a pilíře). Již při statickém návrhu bylo třeba zohlednit, že veškeré stěny a sloupy jsou požadovány z pohledového betonu. S tím souvisí např. přísnější požadavek na šířku trhlin. Dům je založen na železobetonové desce. 80 % suterénu je pod úrovní terénu. Část přízemí, která není podsklepená, je založená na železobetonových pasech. Veškeré sloupy, stěny a pilíře Obr. 1 Uliční pohled s oblými tvary vstupních nároží odkazující na oblé formy sousedních domů Fig. 1 Street view with rounded shapes of the entry corners referring to the rounded forms of the neighbour houses Obr. 2 Situace Fig. 2 Situation jsou provedeny s pohledovou povrchovou úpravou. Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými obousměrně pnutými stropními deskami. Střechy jsou navrženy jako klasické, místy s přitěžovací vrstvou z kačírku nebo dřevěnou palubou. Části střechy nad 3. NP jsou navrženy jako soustava dvou železobetonových desek (vnitřní nosná deska a obkladová vnější deska), mezi které je vložena tepelněizolační vrstva z extrudovaného polystyrenu. Obě desky jsou propojeny nerezovými kotvami a seshora překryty geotextilií a hydroizolací /2014 technologie konstrukce sanace BETON 3

6 TÉMA TOPIC 3a 3c 3b 3d 3e Obr. 3 a) Půdorys 1. PP, b) půdorys 1. NP, c) půdorys 2. NP, d) půdorys 3. NP, e) řez schodištěm Fig. 3 a) Ground plan of the 1 st underground floor, b) ground plan of the ground floor, c) ground plan of the 1 st above-ground floor, d) ground plan of the 2 nd above-ground floor, e) section of the staircase Obr. 4 a) Fasáda z pohledového betonu s plochami dřevěného obkladu a velkými prosklenými plochami, b) pohled z obytné zahrady, která rozšiřuje plochu společenského přízemí domu Fig. 4 a) Façade of exposed concrete with areas of wooden cladding and big glass fields, b) view of the garden which extends the space of social area of the ground floor 4 BETON technologie konstrukce sanace 1/2014

7 TÉMA TOPIC Vertikální komunikaci v objektu zajišťuje monolitické železobetonové schodiště vetknuté do nosných schodišťových stěn a do stěny výtahové šachty. Mezipodesta mezi 2. a 3. NP je skleněná, což umožňuje průhled do nižších pater. Další vertikální komunikací v objektu je personální výtah umístěný v železobetonové šachtě. SENDVIČOVÁ KONSTRUKCE FASÁDY Část fasády má dřevěný obklad, ovšem dominantní část je z pohledového betonu. Plochy fasády z pohledového beto nu jsou provedeny jako sendvičová konstrukce, která byla realizována ve dvou krocích. V prvním betonáž interiérové nosné stěny a po opláštění tepelnou izolací ve druhém realizace venkovního finálního povrchu. Celá fasáda je zavěšena na speciálních nerezových závěsech, které byly umístěny do předem vložených profilů v nosných železobetonových stěnách. Na pohledovém betonu jsou otisknuta klasická prkna na svislo a části v místě stropních desek zůstaly hladké. Prkna do bednění byla pečlivě vybírána a upravována tak, aby konečný výsledek splňoval představu architekta. Přerušení tepelných mostů v konstrukcích vrchní stavby je řešeno sériově vyráběnými isokorby, ale i atypickými nerezovými svařenci nebo nerezovými spřahovacími trny v kombinaci s izolací. 4a 4b REALIZACE POHLEDOVÉHO BETONU Splnění pohledovosti železobetonových stěn v interiéru vyžadovalo pečlivou přípravu a důslednou kontrolu bednicích dílců. Dále bylo nutné veškeré instalace, rozvody a světla přesně rozměřit a umístit, a to vždy po jednotlivých bednicích dílcích. Následný posun těchto instalací, z důvodu zachování pohledovosti železobetonových stěn, by již nebyl možný. Pro pohledový beton byly použity nové bednicí desky a rastr bednicích dílců a spínacích tyčí byl konzultován s architekty, stejně jako typ bednění a materiál bednicích desek. Při provádění pohledových betonů bylo nutné důsledně dodržovat technologický postup, obzvláště ošetření bednicích dílců, ukládání betonu, dodržování předepsaného krytí výztuže a konzistence betonové směsi v době ukládání betonu. Důraz 1/2014 technologie konstrukce sanace BETON 5

8 TÉMA TOPIC 5a Obr. 5a, b Terasa ve 3. NP Fig. 5a, b Terrace on the 2 nd above-ground floor Obr. 6 Detail pohledových betonových ploch Fig. 6 Detail of the exposed concrete surface Obr. 7 Interiéry, a) vstup s proskleným zádveřím, b) schodiště s výhledem na pražské Podolí, c) koupelna, d) ložnice v 3. NP Fig. 7 Interiors, a) entrance with glass vestibule, b) staircase with a view to Podolí, a quarter of Prague, c) bathroom, d) bedroom on the 2 nd above-ground floor 6 5b byl také kladen na transport betonové směsi, odbedňování a následně i na kvalitní ošetřování uloženého betonu. Po celou dobu výroby směsi bylo nutno dodržovat konstantní podmínky, aby monolitická konstrukce měla jednotnou barvu. To znamená, že bylo potřeba zachovat stálou křivku zrnitosti kameniva s přihlédnutím k jemným frakcím a stálou vlhkost kameniva. Veškeré pohledové hrany železobetonových konstrukcí jsou na přání architekta pravoúhlé (bez vkládání lišt pro zkosení hrany). Proto bylo nutné velmi opatrné odbedňování a následná ochrana rohů před poškozením v průběhu další výstavby. Betonové konstrukce jsou opatřeny pouze hydrofobním bezbarvým nátěrem. POVRCHOVÉ ÚPRAVY A OSVĚTLENÍ Jako nášlapná vrstva podlahy vstupního 1. NP je provedena kamenná dlažba. Podlahy mají ve své skladbě instalováno teplovodní podlahové topení. V obytných prostorách 2. a 3. NP bylo použito jako nášlapná vrstva dřevo. V suterénu byla jako podlahová vrstva použita tónovaná stěrka vhodná do vlhkého prostředí. Podružné místnosti suterénu mají betonovou podlahu upravenou kletováním. Venkovní terasy jsou dřevěné palubové. Prostory vjezdu, parkování vozidel a prostor před vstupem do domu byly provedeny z drážkovaného (vymetaného) betonu. Do suterénních prostor přivádí světlo atypický anglický dvorek, který je založen na samostatné železobetonové desce, a jeho dno pokrývají říční kameny. Obytné a komunikační prostory prosvětlují velkoformátová okna. Velké prosklené plochy jsou vyplněny pevným bezrámovým zasklením se zvětšenou reflexí tak, aby jemně zrcadlila své okolí. Ostatní okna mají standardní průhlednost a jsou navržena s dřevěnými rámy z lepených europrofilů. Vnitřní výplně jsou dřevěné, provedené z masivního dřeva, vložené do dřevěných masivních (rámových) zárubní. Veškeré vnitřní dveře jsou atypické na výšku podlaží. Do interiéru byla na míru vyrobena světla, přímo dle návrhu architekta. PARKOVÁNÍ A ZAHRADA Objekt garáže je samostatný, od nosné konstrukce hlavního objektu oddilatovaný. Nosná konstrukce je kombinova- 6 BETON technologie konstrukce sanace 1/2014

9 TÉMA TOPIC 7a Investor Procházkova 3, s. r. o. Generální architekt a projektant AP Atelier, Ing. arch. Josef Pleskot Generální dodavatel STEP, spol. s r. o. Projektový manažer generálního Ing. Jiří Škabrada dodavatele stavby Hlavní stavbyvedoucí Ing. Karel Fišer Doba výstavby srpen 2011 až listopad b 7c ná ocelovo-železobetonová, založená na základové desce lemované základovými pasy. Svislé nosné konstrukce tvoří železobetonová stěna a ocelové sloupy z válcovaných profilů. Vodorovné nosné konstrukce tvoří ocelové příčle částečně spřažené s železobetonovou stropní deskou pomocí spřahovacích trnů. Na příčné hlavní nosné rámy jsou osazeny podélné nosníky z válcovaných profilů, které jsou přestřešené sklem s tabulemi vrstveného tepelně tvrzeného skla. 7d OCENĚNÍ Realizace bytového domu byla náročná řadou složitých konstrukčních detailů, použitých technologií a zejména prováděním betonových konstrukcí v pohledové kvalitě, přesto se vše podařilo úspěšně dokončit. Dům získal cenu Za nejlepší architektonickou realizaci roku 2013 na mezinárodním festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha v rámci soutěže Stavba roku 2013, byl nominován na titul Stavba roku 2013 a uspěl také v soutěži Realitní projekt roku 2013, kde získal cenu architektů, cenu odborné poroty a cenu veřejnosti. V textu jsou použity části Technické zprávy k projektové dokumentaci, jejímž autorem je Ing. arch. Josef Pleskot. Ing. Iveta Sikorová STEP, spol. s r. o. Malletova 1141, Praha 9 tel.: Fotografie: Tomáš Souček 1/2014 technologie konstrukce sanace BETON 7

10 TÉMA TOPIC NEJLEPŠÍ V BETONU HILL TOP HOUSE V OXFORDU EXCELENT IN CONCRETE HILL TOP HOUSE, OXFORD 1 Celkovým vítězem a nositelem ocenění Excellence in Concrete Awards 2013, udělovaným každoročně britskou betonářskou společností, se stal projekt Hill Top House v Oxfordu. Overall winner and the holder of the Excellence in Concrete Awards 2013, presented annually by The Concrete Society, become the project of Hill Top House, Oxford. Hill Top House Dům na vršku je moderní soukromé obydlí včleněné mezi dva starší domky v rezidenční čtvrti Oxfordu, kde se mísí různé architektonické styly. Sám architekt popisuje projekt jako malou, ale příkladnou etudu ve využití betonu k vytvoření celé konstrukce i interiéru domu. Dům je neústupně důkladný v používání betonu, využívá technologii prefabrikátů s jejími známými výhodami vysokého standardu povrchu a přesnosti rozměrů, snadnosti a rychlosti stavby a nejvýznamněji ceny. Dům také demonstruje, že beton je rozumný, trvale vyhovující materiál i pro jednorázovou stavbu domů v husté zástavbě a s běžným rozpočtem. Byl navržen tak, aby interiér nebyl rušen in - s talacemi, takže zbývá jen materiál vymezující prostor s tvary zdůrazněnými přirozeným světlem. PŘÍSTUP K PROJEKTU Klienti chtěli stavbu, kde konstrukční prvky jsou zároveň pohledovými prvky interiéru: syrovou konstrukci vyhlazenou pro bydlení. A navíc se musela začlenit do úzkého prostoru na terasovité ulici a vystačit s omezeným rozpočtem, odpovídajícím běžné stavbě. Řešení bylo nalezeno v použití technologie betonových prefabrikovaných prvků pro celou konstrukci a současně i jako finální povrchy v interiéru. Konstrukční systém příčných stěn vyvinutý firmou Cornish Concrete to umožnil, a nejen to. Výhodou systému jsou prefabrikované betonové prvky v profesionální pohledové kvalitě. Panelová stěnová konstrukce je oproti skeletu s jeho nedostatky, problémy při namáhání smykem a s dalšími výplňovými konstrukcemi, výhodnější. Použitý beton obsahuje cornwallský bílý písek, což přispívá ke světlému vzhledu stavby. Výsledný povrch zůstává takový, jaký je po odbednění: bez omývání kyselinou, jen s tenkou stěrkou k vyplnění dutin po bublinách a nátěrem průhledným lakem. Výsledkem je hladký povrch různých barev a textur: i přesto má dobrou kvalitu. Beton není bez poskvrnky. Místy má skvrny, hrubší zkosené hrany a zaspárovaná závěsná oka, ale není tam nic rušivého: spojovací mechanismy mezi panely nejsou viditelné a spáry obdivuhodně těsně přiléhají. Použitý stěnový systém byl vylepšován řadu let při stavbě hotelů, bytových domů i věznic. Panely stěny, podlahy, schodiště, zakřivené a lichoběžníkové stropní panely se odlévaly v Cornwallu a pak byly převezeny na sever a na místě sestaveny během několik dní. Dům je zasazen do terasovité ulice s různorodým architektonickým charakterem. Místní úřady podporovaly princip nového domu a moderního projektu, ale požadovaly, aby se začlenil mezi sousední domy s arkýřovými okny a sedlovými střechami. To vedlo k moderní interpretaci arkýřových oken, směřujících výhledy nahoru a dolu ulicí. DOMOVNÍ INSTALACE Aby projekt nebyl ohrožen špatnými detaily, nevzhlednými spoji nebo nezakrytými instalacemi, bylo zapotřebí dostatečné předvídavosti a koordinace projektu. Na makro úrovni je dům velmi dobře uspořádán se všemi rozvody v centrálních instalačních zónách a se zavěšenými stropními podhledy, zřetelně oddělenými od betonových stěn a podlah. Na mikro úrovni jsou boční 8 BETON technologie konstrukce sanace 1/2014

11 TÉMA TOPIC 2a 2b a příčné stěny kolem šachty schodiště udržovány prosté všech rušivých prvků žádné zásuvky ani vypínače. Hlavní boční stěny vedou světlo odrazem na hladkém povrchu skrz naskrz celým domem. ÚČELNOST NÁKLADŮ Bez použití prefabrikovaných panelů by dům nemohl splnit klientovy představy s jeho omezeným rozpočtem. Předpokládaná cena byla 2 500/m 2 za celou stavbu a nabídky přišly v této cenové úrovni. Nakonec stál dům víc, ale to bylo způsobeno jinými faktory, jako byl bankrot prvního stavitele. Celková cena byla těsně nad , což pro prostorný třípodlažní městský dům postavený na zakázku není špatné. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Každý projekt musí splňovat požadavky týkající se vlivu na životní prostředí. V tomto směru chtěl klient dům s výborným vysvědčením, s nízkou uhlíkovou stopou. Jde tak o postupný proces stavby s omezeným rozpočtem, a zařízení k využívání obnovitelné energie dosud není instalováno. Přesto je budova i v současném stavu dobrým příkladem ohledu na životní prostředí svým umístěním, konstrukcí, využitím i údržbou a životností: dům je ve středu města; není tam automobil; pohyb z domu je jen pěšky nebo na kole, má dvě společné boční stěny, jižní fasáda má velké zasklené prostory pro zisk solární energie, v projektu je pamatováno na umístění solárních panelů na střeše, použití prefabrikátů snížilo dobu výstavby a zátěž pro okolí při současném zvýšení kvality a bezpečnosti, projektovaná životnost je celý lidský život, dům je postaven z bezúdržbového solidního materiálu, který stárne nejen pomalu, ale i důstojně, všechny rozvody jsou soustředěny v dobře přístupných instalačních zónách. Dům ukazuje, jak je prefabrikovaný beton životaschopný, přizpůsobivý, vlídný k životnímu prostředí a ekonomický nejen pro velké projekty, ale i pro malé jednorázové stavby. Obr. 1 Zahradní fasáda Hill Top House Fig. 1 Hill top House, rear Obr. 2a, b Dokončený interior obytného prostoru Fig. 2a, b Completed interior living space Architekt Spolupracující inženýr Hlavní dodavatel Prefabrikovaný beton Podlahy z leštěného betonu Tmel pro beton Systém ploché střechy Dodavatel materiálu Dodavatel materiálu Adrian James Architects Price & Myers WG Carter Cornish Concrete Products EJ Lazenby Contracts Keim Mineral Paints RoofKrete Cotswold Metal Roofing Airseal Insulation VYJÁDŘENÍ POROTY Toto je výborné využití betonových prefabrikovaných prvků v domácím projektu zjednodušená, úsporná stavba, která upozorňuje na výhody betonu. Je tu velmi vysoký poměr plochy viditelného betonu na jednotku zastavěné plochy. Majitelé jsou velmi spokojeni se vzhledem i funkčností svého nového domu, který maximálně vy užil do- 1/2014 technologie konstrukce sanace BETON 9

12 TÉMA TOPIC 3a 3b 3c 4 Obr. 3a, b, c Schodiště Fig. 3a, b, c Staircase Obr. 4 Uliční pohled na Hill Top House Fig. 4 Hill Top House, front stupnou stavební plochu a dohodnutý rozpočet. Snaha o co nejlepší využití stavební plochy, zejména šířky, při dodržení potřebné tloušťky tepelné a zvukové izolace přispěla k volbě prefabrikované konstrukce. Základy, přízemí a potěr podlah jsou monolitické, vnější stěny, stropy, schodiště a příčné stěny jsou prefabrikované prvky. Přední fasáda se pokouší replikovat rysy sousedních domů v modernistické interpretaci arkýřových oken a sedlových střech. V zadní části velké prosklené plochy dovolují přirozenému světlu pronikat hluboko dovnitř domu. Všechny instalace jsou soustředěny v centrálním jádru, v kterém je i třípodlažní jednoramenné schodiště; osvětlení je v částečném podhledu. Na viditelném povrchu prefabrikátů nejsou už prakticky žádné instalace, což přispívá ke zvýraznění betonu. Původní článek vyšel v časopise Concrete, Vol. 47, November Issue 09. Redakce děkuje časopisu za laskavé svolení s českým přetiskem. 10 BETON technologie konstrukce sanace 1/2014

13 TÉMA TOPIC NIZOZEMSKÁ OCENĚNÍ BETONPRIJS 2013 DUTCH AWARDS BETONPRIJS 2013 Jitka Prokopičová V článku jsou představeny některé stavby, které získaly v loňském roce ocenění Betonprijs Ocenění jsou udělována každé dva roky nizozemskou asociací betonářů Betonvereniging. We present constructions which were awarded the Betonprijs 2013 last year. The prize is biannually awarded by the Dutch concrete association Betonvereniging. Cílem nizozemské asociace Betonvereniging je podpora rozvoje vzdělávání v oblasti betonového stavitelství, společné řešení výzkumných projektů a vzájemné sdílení informací. Vedle řady aktivit vyhlašuje asociace každé dva roky soutěž o nejlepší nizozemské betonové stavby. V roce 2013 bylo do soutěže přihlášeno celkem devadesát devět projektů v osmi kategoriích. Vítězové ročníku 2013 byli vyhlášeni v rámci konference Betonářské dny v Rotterdamu v listopadu loňského roku. jejíž výstavbě byly použity moderní technologie, jako např. systém tepelné aktivace betonových prvků nebo vylehčování jádra betonového průřezu použitím vložek z lehkých materiálů. Celkové provedení stavby je oslavou špičkového řemesla architektů a stavbařů, jehož výsledkem je tento kolos postavený v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. Při pohledu na architekturu a na kombinaci prefabrikovaného a monolitického betonu je vidět, že beton se do městského prostředí docela dobře hodí. Této v podstatě dvojbudově (jedná se o dvě v dolní části propojené věže) přiřkla porota i cenu za nejlepší konstrukční řešení. V kategorii užitných budov byla opravdu silná konkurence a mezi nominovanými byly další slavné stavby roku, jako renovované a po deseti letech znovu otevřené Rijksmuseum v Amsterodamu nebo renovované Ministerstvo obrany, jehož střecha nad atriem konstruovaná ze skla a betonu je nejen vynikajícím konstrukčním ale i uměleckým dílem. Zadavatel Architekt Projektant Dodavatel Další zúčastnění Rijksgebouwendienst, Den Haag Kollhoff Architecten GmbH, Berlín Zonneveld Ingenieurs b.v., Rotterdam Jubi b.v. (BAM Utiliteitsbouw, Rotterdam a Ballast Nedam Speciale Projecten, Bunnik) Inbo b.v., Woudenberg 1 KATEGORIE UŽITNÉ BUDOVY A KATEGORIE KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ: MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI A MINISTERSTVO VNITRA V DEN HAAG Nová, 146 m vysoká budova o 41 podlažích, v které sídlí dvě uvedená ministerstva, je jedním z největších a nejzajímavějších projektů uprostřed hlavního města Nizozemska (obr. 1). Celý objekt velkého objemu vznikl na malém stavebním prostoru ve složitém městském prostředí v samém centru města. Je to největší kancelářská budova v Nizozemsku s přibližně pěti tisíci pracovními místy, při Obr. 1 Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo vnitra v Den Haag, vítěz v kategoriích Užitné budovy a Konstrukční řešení Fig. 1 Ministry of Justice and Ministry of Interior in The Hague, winner in the Utility Buildings and Best Construction category 1/2014 technologie konstrukce sanace BETON 11

14 TÉMA TOPIC KATEGORIE OBYTNÉ DOMY: HUIZE HET OOSTEN ULTRA TENKÉ BALKONY V Bilthovenu nedaleko Utrechtu byly postaveny bytové jednotky pro seniory s ultratenkými Hi-Con balkony (obr. 2). Jedná se o nový typ balkonu vyvinutý pro nizozemský trh. Balkonové desky mají třetinovou tloušťku oproti tradičním. Jsou ze speciálního typu vláknobetonu s ocelovými vlákny s vysokou pevností (CRC Compact Reinforced Composite). Použitý materiál je vysoce ekologický a balkony s projektovanou životností sto let jsou navrženy na hraně možností, protože takto tenké desky jsou extrémně únosné. Projekt ukazuje, že dobrá architektura a moderní technologie ruku v ruce přinášejí kvalitní a zajímavé výsledky. Zadavatel Architekt Projektant Dodavatel Další zúčastnění Huize Het Oosten TenBrasWestinga architectuur interieur stedenbouw B.V., Amersfoort Pieters Bouwtechniek b. v., Haarlem i. c. m. Delft Van Norel Bouwgroep Hi-CON, Denemarken jako dodavatel balkonů 2 KATEGORIE REKONSTRUKCE: NEDINSCO BÝVALÁ TOVÁRNA PŘEMĚNĚNÁ NA BYTOVÝ KOMPLEX Bývalý industriální komplex ve Venlo je národní kulturní památkou (obr. 3). Byl postaven v roce 1923 architektem Hansem Schlagem pro německou firmu Carl Zeiss ve stylu Bauhaus. Vyráběly se v něm optické přístroje převážně pro vojenský průmysl a jeho věž sloužila k jejich zaměřování. Během druhé světové války byla budova bombardována a částečně zničena, po válce ale nadále sloužila pro průmyslové účely. Železobetonová konstrukce s jednoduchými liniemi je typickou ukázkou holandského industriálního funkcionalismu vedle jiných slavných továren jako Van Nelle Fa briek v Rotterdamu nebo Philipsova De Witte Dame v Eindhovenu. V posledních letech 20. století byla tato industriální národní památka opuštěná, ale již na začátku století bylo rozhodnuto ji revitalizovat a přeměnit na byty a kanceláře. Změna funkce z průmyslové budovy na bytový komplex byla provedena velmi citlivě a byly zachovány původní prvky včetně konstrukce a fasády. Při renovaci byly použity moderní technologie rekonstrukce betonu a plášť byl téměř kompletně obnoven do své původní podoby. Nedinsco je krásným příkladem, jak může být starým budovám vdechnut nový život. Zadavatel Woningcorporatie Woonwenz Architekt Diederendirrix b. v., Eindhoven Dodavatel Vogel b. v. KATEGORIE TECHNOLOGIE BETONU: MOST PŘES HOEKERSINGEL (ROTTERDAM) Z ULTRA VYSOKOPEVNOSTNÍHO BETONU Jako krajka natažená přes vodu vypadá tato ekologická lávka pro pěší a cyklisty v Rotterdamu (obr. 4). V roce 2011 zadalo zastupitelstvo v Rotter - damu úkol na návrh mostu, který by splňoval přísná kritéria trvale udržitelného rozvoje nízké emise CO 2 a životnost sto let. K tomu ještě nesměl stát více než stávající podobné projekty. Most je 19 m dlouhý a na jeho výstavbu bylo spotřebováno méně než 10 m 3 ultra vysokopevnostního betonu C170/200 (ve skutečnosti bylo dosaženo pevnosti betonu 240 MPa). Konstrukce je velmi subtilní, její tloušťka je pouhých 65 mm. Bylo velmi obtížné najít pro tuto stavbu dodavatele, protože nikdo nechtěl podstoupit tak velké riziko. A tak se architekt s projektantem rozhodli stavbu zorganizovat sami. Výsledkem je kouzelná lávka, která se jakoby vznáší nad vodou. Vzájemné propojení nosníku a zábradlí v jeden konstrukční prvek si podle poroty zaslouží ocenění. Porota také ocenila odvahu, vytrvalost a nadšení všech zúčastněných, kteří se pustili do tak smělého a inovativního projektu. Zadavatel Architekt Projektant Dodavatel Gemeente Rotterdam Chris Bosse FDN Engineering BV (Functional Design NL) FDN Construction BV KATEGORIE PROVEDENÍ: NOVÁ BUDOVA ERASMUS MEDICAL CENTRUM Nová výšková budova Lékařské fakulty s nemocnicí Univerzity Erasmus v Rotterdamu (Erasmus Medisch Centrum) BETON technologie konstrukce sanace 1/2014

15 TÉMA TOPIC stojí v těsné blízkosti stávající fakultní nemocnice (obr. 5). 120 m vysoká štíhlá stavba byla vybudována v rekordním termínu devíti měsíců. Konstrukce z betonových prefabrikátů, ocelových sloupů a bílých pohledových fasádních sendvičových prvků umožnila sestavit celou stavbu jako stavebnici přímo na místě. Postavení budovy a vysoká váha jednotlivých elementů (35 t) přimělo stavitele zvolit speciální techniku zvanou hijsloods. Jedná se o vybavení skládající se ze dvou 450t mostových jeřábů s hydraulickými zvedáky. Po každé dokončené úrovni byl schopen tento 60 m dlouhý a 25 m široký kolos zvednout sám sebe o jedno patro a pokračovat. Tímto způsobem mohlo být každý týden sestaveno jedno patro budovy. Vzhledem k tomu, že také logistika během výstavby fungovala výborně, byla stavba dokončena v krátkém termínu, aniž by narušila chod kolem přilehlých budov včetně nemocnice. Porotu nadchl tento úspěšný příklad kombinace znalostí, zkušeností a stavbařského fortelu. Investor Architekt Projektant Dodavatel Další zúčastnění 5 Erasmus MC EGM Architecten BV Aronsohn Constructies Raadgevend Ingenieurs BV Bouwcombinatie Erasmus MC Hurks Delphi Engineering, Hurks Prefabbeton, Adviesburo Snijders B.V., De Boer CT a Heidelberg Cement Group ČESTNÉ UZNÁNÍ: BETONOVÁ PLASTIKA V ARNHEMU Vždy se vyskytne pár projektů, které je obtížné zařadit do jednotlivých kategorií, které se vymykají nastaveným kritériím, ale jsou velmi inspirativní. Jedním z takových není ani most nebo věž, ale gigantická betonová socha zvířete žijícího v Africe zvaného česky Hrabáč (Orycteropus afer), kterou darovala městu Arnhem místní zoologická zahrada u příležitosti svého stého výročí. Hrabáč, jemuž se také někdy říká podzemní sele, je posledním přežívajícím druhem z řádu Hrabáčů, a tak v tom je jistá symbolika. Tento 30 m dlouhý, 9 m vysoký a 13 m široký kolos z betonu vážící 150 t si teď spokojeně pochrupuje na zádech na volné ploše uprostřed města k velké radosti dětí, které na něm dovádějí. Tvůrci se tak podařilo dostat beton doslova k lidem porota udělila projektu čestné uznání. Zadavatel Architekt Projektant Dodavatel Další zúčastnění Královská Zoologická zahrada Arnhem Florentijn Hofman (umělec) ABT BV Job Saltzherr JobArt Grouttech, Cantillana, Keim, RhineTech 6 Obr. 2 Obytné domy Huize het Oosten ultra tenké balkony, vítěz kategorie Obytné budovy Fig. 2 Residential buildings Huize het Oosten ultra thin balconies, winner in the Residential Buildings Obr. 3 Nedinsco bývalá továrna přeměněná na obytný komplex, vítěz kategorie Rekonstrukce Fig. 3 Nedinsco formerly a manufacture building converted in a residential complex, winner in the Reconstruction category Obr. 4 Most přes Hoekersingel v Rotterdamu z ultra vysokopevnostního betonu, vítěz kategorie Technologie betonu Fig. 4 Bridge over the Hoekersingel in Rotterdam built of ultra high strength concrete, winner in the Concrete Technology category Obr. 5 Nová budova Erasmus Medical Centrum, vítěz kategorie Provedení Fig. 5 New building of the Erasmus Medical Centre in Rotterdam, winner in the Performance category Obr. 6 Betonová plastika v Arnhemu, Čestné uznání Fig. 6 Concrete sculpture in Arnhem, Certificate of Merit ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ Do soutěže bylo přihlášeno celkem 99 projektů, z kterých porota vybrala třicet nominovaných. Při výběru posuzovala několik kritérií a jedním z nich byla technologie betonu. Mnoho projektů v soutěži ukázalo praktické použití progresivních technologií, jako je ultra vysokopevnostní beton, samozhutňující beton nebo samohojení betonu. Metoda samohojení betonu je velmi slibná technologie, která je teprve na počátku svého vývoje. Nizozemsko je v tomto ohledu na špičce zejména díky úsilí v oblasti výzkumu, který je prováděn na Technické univerzitě v Delftu. V následujících letech se dá očekávat, že tato progresivní technologie bude čím dál více pronikat do praxe. Přes uvedený pozitivní vývoj je ale třeba neustále pracovat na tom, aby se nové technologie více uplatňovaly v praxi, při realizaci nových projektů. Ultra vysokopevnostní beton, vláknobeton a samozhutňující beton velkou měrou přispívají k tomu, že vznikají lepší, odolnější, ale také levnější stavby. Stavební sektor by si měl více uvědomit, že dobrá spolupráce je zárukou úspěchu. Spolupráce je u oceněných staveb zřejmá téměř bez výjimky. Porota považuje za potěšující, že navzdory těžkostem, které v současné době ve stavebnictví přetrvávají, dokázali všichni zúčastnění vždy spojit své síly a znalosti k dosažení dobrého výsledku. Zkušenost a zručnost ve spojení s novými postupy jako je BIM a 3D modelování posunuje obor stavebnictví stále dál. Všechny přihlášené projekty měly společnou ekologickou šetrnost a soulad s principy trvale udržitelného rozvoje. Bez náročných ekologických kritérií se v podstatě již nedá stavět. Je to faktor, který je na jednu stranu výzvou pro stavebnictví, ale současně motivuje architekty, konstrukční inženýry i vědce přicházet s inovacemi, které se ve stále větší míře objevují v nových stavbách i rekonstrukcích. Mezi zaslanými projekty byla opravdu mistrovská díla, která ukazují, že stavbaři mají nejen vysoké znalosti, zkušenosti a dovednosti, ale také velkou dávku odvahy a vášeň, bez níž by tak úžasná díla nemohla vzniknout. Jitka Prokopičová autorka žije v Holandsku Fotografie: archiv asociace Betonvereniging 1/2014 technologie konstrukce sanace BETON 13

16 STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES 1 TECHMANIA SCIENCE CENTRUM PLZEŇ PLANETÁRIUM TECHMANIA SCIENCE CENTRUM PILSEN PLANETARIUM Jan Soukup, Roman Pánek, Milada Mazurová, Radek Syka, Jiří Voska Planetárium a virtuárium Techmania Science Center našlo své místo ve sto let staré budově bývalé závodní kantýny v areálu podniku Škoda Plzeň. Jako promítací plochy budou sloužit dvě nově postavené betonové kopule o průměru 11 a 17,5 m. Na jejich výstavbu byl z větší části použit samozhutnitelný beton, u něhož byl sledován vývoj modulů pružnosti v čase. Kulovité bednění kopulí nemá v našich zemích obdobu a běžné není ani v blízkém okolí. Planetarium and virtuarium Techmania Science Center found its place in a one-hundred-year-old building of a Škoda Pilsen manufacture canteen. Two newly built concrete domes of diameter 11 and 17,5 m respectively, will serve for screening. These were built of self compacting concrete where development of the modulus of elasticity in time was followed. Spherical formworks are absolutely unique in the Czech Republic and it is not commonly used even in the surrounding countries. Společnost Škoda Transportation, a. s., a Západočeská univerzita v Plzni založily v roce 2005 obecně prospěšnou společnost s cílem vybudovat v areálu plzeňské Škodovky moderní interaktivní centrum, v zahraničí označované jako science centrum. Zakladatelé se tak snaží reagovat na celospolečenský trend snížení zájmu o technické obory a science centra vnímají jako ve světě osvědčený způsob, vedoucí k posílení zájmu o vědu a techniku, přičemž hlavní cílovou skupinou jsou děti a mládež. Pro umístění Techmanie, jejíž součástí je i planetárium, byly vybrány dva objekty v areálu podniku Škoda v Plzni, při východní hranici průmyslové zástavby areálu. V roce 2007 byla v části objektu označeného č. 55 otevřena 1. etapa expozice Techmanie. V současné době je uzavřena a probíhají zde stavební práce na propojení menší původní části s již dokončovanou realizací celého centra. Pro účely planetária a vesmírné expozice byla vybrána budova č. 56, tzv. ASAP, která byla postavena v roce 1917 jako kantýna zaměstnanců Škoda (obr. 3). Později sloužila podniku ASAP, předchůdci mladoboleslavského automobilového podniku, jehož vlastníkem byla Škoda Plzeň. Po osamostatnění se mladoboleslavského podniku se do ní původní funkce vrátila. Jednalo se o první stavbu na území tehdejších Čech a Moravy, postavenou s použitím dřevěných lepených rámů tzv. Hetzerovy konstrukce (obr. 2). Rea lizátorem byla firma Müller a Kapsa, která byla pro Čechy nositelem patentu této konstrukce. Architektonický návrh vypracoval Ludwig Tremmel, profesor Německé průmyslové školy v Plzni. Objekt byl uzavřen v 90. letech z důvodu zhoršujícího se technického stavu. REKONSTRUKCE OBJEKTU Vlastní práce na obnově stavby jsou řešeny s ohledem na budoucí funkci, ale s respektem k původnímu konstrukčnímu řešení, které je jedním z mála objektů zmíněné konstrukce v České republice, jež se dodnes zachovaly. Nosná konstrukce z polokruhových vazníků byla zcela rozebrána a podrobena detailnímu průzkumu. Z deseti původních vazníků bylo možné zrekonstruovat a zachránit dva, zbývajících osm jsou repliky vyrobené pomocí moderních technologií. Plášť budovy byl znovu vystavěn s dostatečnými tepelným izolacemi. Hmota stavby a architekto- 14 BETON technologie konstrukce sanace 1/2014

17 STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES 2 3 pt=9.50 sociální zařízení zázemí zaměstnanci požární ut=8.52 únik pt=9.95 úklid garáž ut=8.52 dílny dílny dílny pt=11.00 sklady Obr. 1 Monolitické betonové konstrukce kopulí plzeňského Planetária Fig. 1 Cast-in-site concrete construction of the domes of the Pilsner Planetarium požární únik pt=8.58 expozice 0,000=11,92 (sklady) planetárium r - 4m kapacita cca 52 míst obslužný prostor Obr. 2 Letecký pohled na závod Škoda v Plzni z roku 1924, objekty současné Techmanie a Planetária uprostřed v dolní části Fig. 2 Aerial view of the Skoda Manufacture in Pilsen in 1924, present Techmania and Planetarium in the bottom middle 4a 4b c 4d hlavní vchod DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ Hlavními prezentačními prostorami jsou dvě kopule, vestavěné tak, aby konstrukce haly byla viditelná a plně se v prostoru uplatňovala. Ve velké kopuli je astronomický sál s hledištěm, sklopeným pod úhlem 35 a kapacitě 130 sedadel (obr. 4c), který je řešen jako multifunkční sál s kulovou zobrazovací plochou, tzv. virtuárium. V této kopuli je instalována 3D promítací technologie, která funguje jako digitální planetárium, první toho druhu v České republice. Pod touto kopulovitou stavbou je druhá menší kopule, kde je instalována technologie Science on a Sphere, tzv. inverzní planetárium s digitálním promítáním na zavěšenou kouli. V ostatních prostorech planetária jsou expozice z vývoje zkoumání vesmíru, kosmonautiky a interaktivní přístroje a zařízení pro seznámení se s problematikou kosmického prostoru. V přístavcích, které byly původně kuchyní se zázemím, jsou kanceláře, klubovny, knihovna a technické a hygienické zá- technické prostory, expozice (sklady) technické prostory, vzduchotechnika vzduchotechnika požární únik pt=7.96 pt= požární únik pt=9.50 sociální zařízení pt=8.58 vstupní hala pt=7.96 pt=10.24 požární únik vstupní prostor expozice expozice expozice expozice požární pt=9.95 únik zázemí zaměstnanci šatna pokladna suvenýry expozice pt=11.00 pt=11.48 sociální zařízení sociální studovna knihovna zařízení kuchyňka sekretariát ředitelna kancelář chodba kancelář kancelář expozice planetárium r 7m kapacita cca 160 míst kancelář pt=12.15 sklad pt=11.08 pt=11.16 pt=11.95 požární únik exponát - simulace - pohybu planet tisk - promítání expozice noční obloha (souhvězdí)- světelné efekty expozice klubovna garáž vstup - kanceláře 1m konstrukce kanceláře obslužný prostor klubovna velké planetárium r 7m garáž malé planetárium r 4m 5m Obr. 3 Pohled do interiéru objektu z roku 1951, kdy sloužil jako závodní kantýna Fig. 3 View into the interior of the building from 1951, when it was used as a canteen Obr. 4 a) Půdorys 1. PP, b) půdorys 1. NP, c) podélný řez, d) příčné řezy Fig. 4 a) Layout of the 1 st underground floor, b) layout of the ground floor, c) longitudinal section, d) cross sections nický výraz byl ponechán, včetně původních větracích věžiček (obr. 4). 1/2014 technologie konstrukce sanace BETON 15

18 S TAV E B N Í K O N S T R U K C E 5a STRUCTURES 5b 6a zemí. Hlavní vstup do budovy je ze severu, z mostu přes stávající vlečku, který budovu spojuje s objektem vlastní Techmanie. Pro potřeby návštěvníků byl v areálu vybudován i dvoupodlažní parkovací objekt, částečně zapuštěný, s kapacitou 180 míst. KOPULE Obě kopule byly navrženy jako monolitické betonové konstrukce bez vzájemného kontaktu, ale zasunuté do sebe v jedné třetině. Bednění kopulí Při průměrech kopulí 11 a 17,5 m bylo jasné, že nejde o jednoduchý stavební úkol a to od projektu bednění až po konečnou úpravu odbedněných ploch. Bednění kopulí bylo tvořeno deskami Doka 3SO, nařezanými na kónické proužky, které byly napruženy na kruhové ramenáty. Ty pak byly montovány na řadu paždíků. Právě kvůli kulovému tvaru bednění bylo v kopuli vysoké pnutí a ani letní výkyvy teplot a zejména proměnná vlhkost dřevěnému bednění pří16 liš neprospěly. S tím se ale při projektování počítalo, a tak byla konstrukce dostatečně tuhá, aby bednění všechny letní rozmary počasí vydrželo. U kupolovitého tvaru je více než kdy jindy důležité pečlivé plánování každého detailu bednění. Povrch není ani v jednom směru rovinný, není tak možné udělat jednoduchý rovný rošt s ramenáty s jedním zakřivením. Bylo třeba naplnit záměr architekta, ale s možnostmi bednicích forem, které musí být dimenzovány přesně podle typu použitého betonu. Kvůli prostorové křivosti bylo nutné plánovat a vytvářet projekt ve trojdimenzionálním pohledu. Obě kopule díky nemožnosti vibrování se z větší části betonovaly samozhutnitelným betonem (SCC). U něj sice odpadne starost s vibrováním, ale na druhou stranu beton vytváří vyšší tlak na bednění. Bylo třeba zajistit vyšší tuhost jeho konstrukce, a proto bylo provedeno zesílení ramenátů. Náročná byla i příprava nasazení podpůrných věží, které sice nebyly atypicky stavěné, ale musely být postaveny radiálně a podpírat každý jednotlivý panel. Menší kopule o průměru 11 m byla betonována ve dvou výškových taktech, přičemž vnitřní bednění kopule o povrchu 127 m2 bylo montováno najednou, vnější pak ve dvou krocích (obr. 5a, b). Poslední byl vybetonován vrchlík s podporou pouze vnitřního bednění. I když byl tento postup relativně finančně náročnější, rozhodně se vyplatil, protože byl pro realizační tým stavby jednodušší a celkově na staveništi ušetřil čas. Tab. 1 Receptura a požadavky na betonovou směs Tab. 1 Composition and requirements for fresh concrete Receptura Písek Kamenivo Cement Příměs (filer) Superplastifikační přísada Konzistence SCC Doba zpracovatelnosti Pevnost Modul pružnosti 0/4mm DTK pískovna Příšov 4/8 mm a 8/16 mm HTK, obě frakce pískovna Roztyly Radotín CEM I 42,5R Rozliv více než 500 mm, optimum 610 až 650 mm 90 min, pomalé a plynulé ukládání Odbednění po 48 h Požadavek dosáhnout 80 % normové hodnoty (26,4 GPa) po 3 d BETON technologie konstrukce sanace 1/2014

19 STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES 6b Obr. 5a, b Bednění malé kopule Fig. 5a, b Formworks of the small dome Obr. 6 Větší kopule, a) schéma výstavby bednění, b) pohled z jeřábu na bednění 3. taktu Fig. 6 The larger dome, a) formwork scheme, b) formwork of the 3 rd cycle from the crane Obr. 7 Průměrný vývoj pevnosti betonu a statického modulu pružnosti v závislosti na stáří betonu Fig. 7 Average development of the concrete strength and static elasticity modulus dependant on the age of concrete [MPa, GPa] Betonáž kopulí Pro některé takty byl u obou kopulí vzhledem k jejich rozměrům, tloušťce stěn a rozmístění výztuže použit samozhutnitelný beton SCC Easycrete SV. Tento beton se běžně na stavbách již využívá, ale dle požadavku projektanta bylo odbednění možné, až když beton dosáhl modulu pružnosti 26 GPa, tj. 80 % požadované hodstatický modul pružnosti [GPa] pevnost betonu v tlaku [MPa] [d] 7 U velké kopule byly vnější panely od třetího taktu zavěšeny na už odbedněném prstenci, vnitřní panely pak vyneseny podpůrnými věžemi Staxo 100 (obr. 6). Vzhledem k velikosti kopule by nebylo hospodárné bednit ji vcelku, a tak bylo nutné naplánovat správný počet taktů i vyrobit optimálně nasaditelné sady bednění. Na kulové ploše bylo nakonec šest taktů čtyři s oboustranným bedněním, kde byl opět použit samozhutnitelný beton (SCC), a dva takty s využitím pouze vnitřního bednění, kdy bylo betonováno tradiční betonovou směsí s vibrováním. Pro první čtyři výškové takty byly použity stejné sady bednění, které byly po odbednění předchozího taktu pouze na místě upraveny na menší průměr a větší sklon prstence. Všechny spáry v bednění musely být dokonale utěsněny proti vytékání cementového mléka. Pro odbednění byl použit olej Sika TR 15. Na stavbě byl průběžně přítomen nejen montážní technik z dílny na zakázkové bednění, ale také projektant, který bednění navrhoval. Budování bednění dohlížel i geodet, který sledoval správné umístění jednotlivých dílů dle plánů celé stavby. Bednění kopulí bylo připraveno na míru projektu a truhláři jeho výrobou strávili více než měsíc času. Pečlivá práce se ale vyplatila, protože např. obednění malé kopule trvalo pouhé čtyři dny a odbedňovat bylo možné za týden. 1/2014 technologie konstrukce sanace BETON 17

20 STAVEBNÍ KONSTRUKCE STRUCTURES 8c 8b 8a Obr. 8 a) Kopule po odbednění, b) detail spodního líce, viditelné jednotlivé takty betonáže, c) detail vzájemného zasunutí kopilí Fig. 8 a) Dome after removing the formwork, b) detail of the bottom side, visible individual cycles of the concreting, c) detail of the mutual insertion of the domes 9 Obr. 9 Budova Planetária, z části již opláštěna, v druhé části dřevěné lepené vazníky tzv. Hetzerovy konstrukce nad betonovými kopulemi Fig. 9 The Planetarium building partly cladded, in the second part wooden glued girders of the so called Hetzer s construction above the concrete domes Obr. 10 a) Pohled na dokončené Planetárium z Borské ulice, b) expozice Planetária s kopulemi virtuárií Fig. 10 a) Finished Planetarium form the Borská Street, b) Planetarium exhibition with the virtuarium domes 18 BETON technologie konstrukce sanace 1/2014

Kopule plzeňského planetária vytvořily samozhutnitelné betony od skupiny Českomoravský beton

Kopule plzeňského planetária vytvořily samozhutnitelné betony od skupiny Českomoravský beton Kopule plzeňského planetária vytvořily samozhutnitelné betony od skupiny Českomoravský beton Srdcem každého planetária je kopule napodobující pomyslnou nebeskou klenbu. A podobné kopule se rozhodně se

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY 22.10.2003 OBECNĚ Metody návrhu prefabrikovaných betonových konstrukcí jsou založeny na otevřeném modulárním systému. Příklady řešení řadových a věžových prefabrikovaných bytových

Více

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s.

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s. NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni Základní informace o stavbě První divadlo, které bylo v České republice postaveno od roku 1989, je celé zabaleno v našem betonu. Návštěvníky zve ke vstupu betonová

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12 STANDARD MODERN II. Standardy bytového domu/společných prostor 1 Standardy bytu 2 Standardní vybavení Standard MODERN II. 3-12 Standardy bytového domu / společných prostor Základy železobetonová základová

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Přitažlivost řešení bungalovu

Přitažlivost řešení bungalovu HAAS FERTIGBAU, S.R.O.: BASIC LINE 116 Přitažlivost řešení bungalovu TYP: Basic Line 116 POČET MÍSTNOSTÍ: 3+1 ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 138,3 m 2 PODLAHOVÁ PLOCHA: 116,0 m 2 VHODNÝ POČET OSOB: 3-4 OBESTAVĚNÝ PROSTOR:

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

36-47-M/01 Stavebnictví

36-47-M/01 Stavebnictví Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví ŠVP

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

Domácí stupnice slávy

Domácí stupnice slávy téma Architekt Tomáš Klanc navrhl do obývacího pokoje v dřevostavbě atypickou sestavu knihovny a schodiště z laminovaných a dřevěných desek. Jsou kotveny pomocí ocelových trnů přímo do nosné konstrukce

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

společnost HAAS FERTIGBAU spol. s r.o.

společnost HAAS FERTIGBAU spol. s r.o. společnost HAAS FERTIGBAU spol. s r.o. SPOLEHLIVOST, KVALITA, RYCHLOST VÝSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ A NADMÍRU SENÍ INVESTOŘI TAK LZE VE STRUČNOSTI CHARAKTERIZOVAT PŮSOBENÍ SPOLEČNOSTI HAAS FERTIGBAU, SPOL.

Více

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Jan Růžička*) **), Radek Začal**) *) Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG O KONTEJNEROVÝCH DOMECH. Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00. E-mail: axelag@seznam.cz. Url: www.corti.

CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG O KONTEJNEROVÝCH DOMECH. Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00. E-mail: axelag@seznam.cz. Url: www.corti. CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00 E-mail: axelag@seznam.cz Url: www.corti.cz Tel.1: +420 / 775 703 727 O KONTEJNEROVÝCH DOMECH Corti kontejnerový dům je druh stavebních

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola.

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola. pergola pergola pergola SITUACE 1:500, 1:1 G 5037/14 9350 = 346,5 m n.m. HRANICE POZEMKŮ 44/46 9351 Horníkova HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ (POZEMKY P.Č. 5037/30, 5037/3, K. Ú. LÍŠEŇ) HRANICE PLOCH STAVEBNÍ

Více

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ATYPICKÁ PRODUKCE Czech Republic Olomouc Praha Přerov Prostějov Olomouc Brno Tovačov Tovačov Kroměříž TOPOS PREFA Tovačov a.s. Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU

BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU HOLIDAY- PACIFIC HOMES BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU Stavíme v systému, který je velice flexibilní a otevřený, umožňuje reagovat na různé podmínky, lze jej rozličně kombinovat a modifikovat. Přitom si zachovává

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

Nosné ocelové konstrukce z hlediska udržitelného rozvoje ve výstavbě Řešený příklad. Září 2014

Nosné ocelové konstrukce z hlediska udržitelného rozvoje ve výstavbě Řešený příklad. Září 2014 Nosné ocelové konstrukce z hlediska udržitelného rozvoje ve výstavbě Řešený příklad Září 2014 Agenda 12/10/2014 2 12/10/2014 3 Rozsah studie Cílem této studie je porovnat dopad kancelářské budovy postavené

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

Úvodem. Vážení stavebníci!

Úvodem. Vážení stavebníci! Úvodem Vážení stavebníci! Dostává se Vám do rukou dřevocementová tvárnice velkého formátu pro suché zdění výrobek, který splňuje všechny požadavky na moderní a ekologické stavění, je šetrný k přírodním

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

REDISPO. Klient Projektant Datum. REDISPO www.redispo.cz tel: +420 604 665 755 email: info@redispo.cz leden 2013 13012301

REDISPO. Klient Projektant Datum. REDISPO www.redispo.cz tel: +420 604 665 755 email: info@redispo.cz leden 2013 13012301 REDISPO STUDIE DISPOZIČNÍ ZMĚNY BYTU P. NOVÁKA, PRAHA 10 Klient Projektant Datum Číslo zakázky Jan Novák, Francouzská 65, Praha 10, tel: +420 777 777 077 email: jan.novak@gmail.com REDISPO leden 2013 13012301

Více

HLAVNÍ VSTUP JE ZVÝRAZNĚN ZÁŘEZEM DO FASÁDY, KTERÝ JE ORÁMOVANÝ PORTÁLEM.

HLAVNÍ VSTUP JE ZVÝRAZNĚN ZÁŘEZEM DO FASÁDY, KTERÝ JE ORÁMOVANÝ PORTÁLEM. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVILOSTI PARCELA SE NACHÁZÍ V MĚSTE BRNĚ. LEŽÍ NA OKRAJI BRNĚNSKÉ OKRUŽNÍ TŘÍDY, NA KTERÉ SE NACHÁZEJÍ MĚSTSKÉ PARKY A DŮLEŽITÉ KULTURNÍ STAVBY. KONKRÉTNĚ JDE O KŘIŽOVATKU

Více

Autorská zpráva Administrativní nástavba a zastřešení vstupu ČEZ Aréna Pardubice Městský rozvojový fond Pardubice, a.s. architektonická studie

Autorská zpráva Administrativní nástavba a zastřešení vstupu ČEZ Aréna Pardubice Městský rozvojový fond Pardubice, a.s. architektonická studie Autorská zpráva Administrativní nástavba a zastřešení vstupu architektonická studie Úvod Předložená architektonická studie řeší administrativní nástavbu v prostoru přízemní, částečně zapuštěné, hmoty spojující

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

Více

pasivní dům v Hradci Králové

pasivní dům v Hradci Králové pasivní dům v Hradci Králové o b s a h p r o j e k t základní popis poloha architektonické modely architektonický koncept parametrický model studie výsledný návrh vizualizace skladby detaily vytápění,

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

Antverpy, Belgie. POLYCON AURA real3d. Základní informace. Tvarové a rohové prvky POLYCON AURA real3d

Antverpy, Belgie. POLYCON AURA real3d. Základní informace. Tvarové a rohové prvky POLYCON AURA real3d Aura Antverpy, Belgie POLYCON AURA real3d Základní informace Tvarové a rohové prvky POLYCON AURA real3d Sklovláknobeton POLYCON je nehořlavý (A1) betonový kompozit, který díky svým vlastnostem, rozšiřuje

Více

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Rezidence AURUM Na pláni, Praha 5 - Smíchov STUDIE PROSLUNĚNÍ A DENNÍHO OSVĚTLENÍ Vypracovala: Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Spolupráce:

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 1/2010 05.01.2010 bylo odsouhlaseno vypuštění dveří mezi schodištěm a učebnou výtvarné výchovy a za ně bude provedena výměna dveří z 2. NP do 3. NP 05.01.2010 dohodnuty detaily zateplení obvodového střešního

Více

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ Funkční řešení ZÁKLADOVÉ KALICHY A PATKY Použití a konstrukce: - Založení železobetonových sloupů skeletů, ale případně i ocelových sloupů - Založení a kotvení libovolných

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

SOŠT Mojmír 747, 686 06 Uherské Hradiště Obor: 11 Stavebnictví, architektura a design interiérů STUDIE PŘÍSTAVBY KNIHOVNY B.B.BUCHLOVANA Studentská práce do soutěže SOČ Vypracoval: Vedoucí práce: Miroslav

Více

se systémovou výhodou

se systémovou výhodou Podlahy Knauf 06/2008 Podlahy Knauf se systémovou výhodou Lze obkládat již po 24 hodinách Šetří energii Optimální pro podlahové topení Nejlepší tepelná izolace Hygienicky snadno udržovatelné Nejlepší zvuková

Více

Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku. Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2. Zastavěná plocha 271 m 2. Zpevněné plochy 145 m 2

Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku. Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2. Zastavěná plocha 271 m 2. Zpevněné plochy 145 m 2 Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2 Zastavěná plocha 271 m 2 Zpevněné plochy 145 m 2 Plocha bazén 24 m 2 Plocha zeleně 615 m 2 0 2 5 10 Koeficient

Více