CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA?"

Transkript

1 VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ

2 CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? Odborné znalosti Osobnostní charakteristiky Potenciál pracovníka Nutné stanovit si kritéria Prověřit jejich validitu a spolehlivost Zvolit vhodné metody

3 PROCES VÝBĚRU Příprava Provedení Vyhodnocení Plán zapracování Doporučení

4 CHARAKTERISTIKA PROCESU Příprava definice klíčových požadavků na profil uchazeče (zaměstnance) stanovení konkrétních cílů výběrového řízení příprava vlastních testovacích prostředků sestavení organizačního harmonogramu testování Provedení provedení výběrového řízení dle připraveného harmonogramu Vyhodnocení detailní rozbor a vyhodnocení jednotlivých fází řízení přehledné zpracování výsledků všech kandidátů Doporučení doporučení vhodných kandidátů s ohledem na klíčové požadavky doporučení dalšího jazykového vzdělávání zaměstnanců

5 POSUZOVANÉ VLASTNOSTI: Asertivita. Iniciativa. Zralost. Motivace a ambice. Stabilita. Podnikavost. Vytrvalost. Interpersonální dovednosti. Schopnost vycházet s lidmi. Schopnost vést lidí. Sebedůvěra, samostatnost.

6 STUPNĚ VÝBĚROVÉHO PROCESU rozhodnutí o přijetí lékařská prohlídka interview s nadřízeným, s pracovním týmem předběžný výběr v personálním oddělení další informace o uchazeči testy uchazečů úvodní rozhovor v personálním oddělení vyplnění přihlášky

7 METODY PRO VÝBĚR ZVENČÍ Životopisy Osobní dotazníky Životopisná data Reference Úvodní interview Testy Grafologie atd.

8 NEJČASTĚJŠÍ METODY VÝBĚRU Osobní pohovor 100% Hodnocení životopisu 85% Ověření referencí 44% Firemní dotazník 32% ZAMĚSTNANCŮ Technické /znalosti, jazyk/ testy 23% Osobnostní testy 19% Assessment Centrum 6% Nadpoloviční většina společností používá pouze zhodnocení životopisu (tj. přehled vzdělání a dosavadní praxe) a osobní pohovor (nebo několik pohovorů) s uchazečem jako dostačující postup pro zhodnocení schopností kandidáta.

9 PŘIJÍMACÍ POHOVOR - FÁZE Uvítání kandidáta Shrnutí obsahu pozice Položení profesních otázek Zjištění osobních vlastností uchazeče Otázky uchazeče Uzavření rozhovoru

10 INTERVIEW SE OBVYKLE SKLÁDÁ Z TĚCHTO FÁZÍ 1. Osobní přivítání uchazeče, představení se. Několik prvních chvil interview je vždy velmi důležitých, ne-li nejdůležitějších. 2. Několik minut nezávazného hovoru, určených k uvolnění a k navázání spojení. Zkušený tazatel mluví zpravidla o něčem jiném, než o počasí. Mnoho tazatelů se například zeptá: Jak jste nás našel?. 3. Získávání relevantních informací: předcházející zaměstnání, Jaké byly uchazečovy specifické úkoly a povinnosti v jeho minulých zaměstnáních? Nakolik úspěšný byl v minulých zaměstnáních a jaké přesně byly jeho úspěchy? Jakého postupu dosáhl a v čem selhal? Co neměl rád na minulých zaměstnáních? Co bylo příčinou kandidátova odchodu z minulých míst? Vzdělání.

11 VÝBĚROVÝ POSTUP: ZAMĚŘENÍ Základní oblasti: Inteligence a duševní čilost. Pracovní znalosti a dovednosti. Vzdělání. Praxe. Organizační schopnosti. Komunikační dovednosti. Vitalita/zdravotní stav.

12 Person ální anamn éza Odb orné test y Psycho logické dotazn íky Proj ekti vní test y Výk onov é test y Další metody AC Testy chování v přiroze ných podmínká ch Výběro vý pohovo r Proj ekt/ vize Refe renc e Lékařs ké vyšetře ní Zku šebn í doba TOP manažeři *** * * ** *** *** *** *** *** Manažeři střední úrovně řízení *** * ** ** *** *** * *** * *** * * Manažeři nižší úrovně řízení *** *** *** *** ** *** *** * *** ** Obchod-níci a prodejci *** *** *** ** *** * *** *** *** Administrativa *** *** ** * *** ** *** ** Specia-listé podpory *** *** * * * * *** * *** * Specia-listé produkce *** *** * * * * *** * *** * Výkonní pracov-níci *** * ** ** *** Pomocný personál *** ** ***

13 PŘIJÍMACÍ POHOVOR ČASTÉ OTÁZKY Proč jste odešel z předchozího místa? Jaký byl váš poslední plat? Jaké jsou vaše platové požadavky? Kde sám sebe vidíte za 5 let? Jaké jsou 3 vaše kladné vlastnosti? Jmenujte 3 záporné vlastnosti. Jaké je vaše vysněné zaměstnání? Kdy jste schopen nastoupit do práce? Pro jakou firmu by jste nemohl pracovat?

14 V RÁMCI INTERVIEW SE U UCHAZEČE ZJIŠŤUJE: znalosti ve vztahu k práci, dovednosti ve vztahu k práci, postoje k práci. Zaměstnavatelé hledají uchazeče především s těmito vlastnostmi: praktická inteligence, kreativita, vysoký výkon, vlastní motivace, citová zralost.

15 NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Přirozená chůze Přiměřená gestikulace Správné podání ruky Úsměv a pohled do očí Správná poloha těla při sezení Pozor na narušení privátní zóny protějšku Nehrát si s předměty

16 NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Nevhodná gesta, nepřiměřená gestikulace Správný tón, intenzita a barva hlasu a rychlost řeči Nepřetvařovat se Pozor na pohybový neklid během rozhovoru

17 ZÁZNAMOVÉ ARCHY Z INTERVIEW Používají se Pokud je více uchazečů Mezi rozhovory je časový odstup Více posuzovatelů Mají různé formáty, rubriky.

18 ZÁZNAMOVÉ ARCHY VYHODNOCENÍ VŘ Obsahuje: úsek a pozici Jméno uchazečů Účastníci VŘ Počet kol VŘ Co hodnotit? - Kvalifikaci (vzdělání, PC, jazyky, ŘP) - Kariéru (dosavadní praxe, reference, úroveň podkladů) - Osobnost (sebeprezentace, začlenění do týmu) - Podmínky (flexibilita, doprava do zaměstnání, možnost nástupu, finanční požadavky)

19 POSTUP Váha jednotlivých kritérií Posouzení vybraných uchazečů (personalista ve spolupráci s vedoucím pracovníkem) Rozhodnutí o pravděpodobně nejvhodnějším kandidátovi

20 ASSESSMENT CENTRA Cílem je poznat individualitu každého uchazeče a rozhodnout se, který se mezi stávající tým firmy nejvíce hodí Metoda se využívá zejména u pozic, kde se vyžadují specifické požadavky a kde zaměstnavatel vidí potenciál do budoucna Pokud je kandidát pozván do této fáze pohovoru, měl by počítat s tím, že mu to zabere čtyři až osm hodin. Hodnotí se sebevědomí, plynulost projevu, přirozenost, ale i schopnost navodit příjemnou atmosféru, vzbudit sympatie a podobně.

21 ASSESSMENT CENTRA Kandidáta posuzují nejméně tři hodnotitelé, z nichž se každý zaměří na jinou oblast: jeden sleduje věcný obsah jeho vystupování, druhý například neverbální komunikaci a nervozitu, třetí zase, jak jedná s ostatními osobami. Skupinové modelové situace úkol: vyřešit nějaký problém, ocitají se v různých rolích. Tyto modelové situace zkoumají například schopnost kandidáta prosadit své nápady, ujmout se vedení, vést debatu nebo mírnit konflikty, testují i schopnost týmové práce.

22 PLÁN ZAPRACOVÁNÍ Identifikační údaje Povinné kvalifikace pro výkon práce Opatření plán termín odpovědná osoba

Vstupní pohovor 1. Vzhled 2. Včasný příchod 3. První pohovor důkladně připravit Znalostí podniku a jeho aktivit

Vstupní pohovor 1. Vzhled 2. Včasný příchod 3. První pohovor důkladně připravit Znalostí podniku a jeho aktivit Vstupní pohovor 1. Vzhled Je nutné prezentovat Vaši osobu co možná nejlepším způsobem. Oblečení o člověku mnoho napoví a proto je nutné zvážit, zda chcete zvýraznit individualitu nebo se přikloníte ke

Více

5 Nábor. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Ú V O D

5 Nábor. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Ú V O D VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku 5 Nábor Ú V O D Každá společnost musí více či méně řešit potřebu obsazení pracovních míst. Je mnoho způsobů řešení

Více

Závěrečná práce. Manažerské minimum. Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Závěrečná práce. Manažerské minimum. Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu Závěrečná práce posluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Metody výběrového řízení zaměstnanců z vnějších a vnitřních zdrojů společnosti Autor: Bc. Kristýna Sokolová, DiS. Vedoucí práce: Martina

Více

Analýza získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve firmě ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.

Analýza získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve firmě ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. * Analýza získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve firmě ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. Markéta Stavinohová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou získávání,

Více

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Oblast Řízení lidských zdrojů PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. projekt Spolupráce krajů

Více

Příklad dobré praxe XI

Příklad dobré praxe XI INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XI z realizace kariérového

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků II PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie FF UP Volba metod získávání pracovníků Při volbě vhodné metody získávání pracovníků hledáme

Více

Efektivní metody výběrového řízení v hotelnictví a gastronomii

Efektivní metody výběrového řízení v hotelnictví a gastronomii Efektivní metody výběrového řízení v hotelnictví a gastronomii Bakalářská práce Veronika Fojtíková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra managementu Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 0 ÚVOD... 4 1 POJEM ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A JEHO VÝZNAM... 8 2 RECRUITING NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ... 9 2.1 EXTERNÍ VÝBĚR NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ... 10 2.2 PRŮBĚH PROCESU EXTERNÍHO

Více

KONCEPT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO VÝBĚR KANDIDÁTŮ NA PO- ZICI PRŮVODCE ZAVÁDĚNÍ SQSS

KONCEPT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO VÝBĚR KANDIDÁTŮ NA PO- ZICI PRŮVODCE ZAVÁDĚNÍ SQSS KONCEPT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO VÝBĚR KANDIDÁTŮ NA PO- ZICI PRŮVODCE ZAVÁDĚNÍ SQSS V RÁMCI PROJEKTU INICIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRŮ- VODCŮ V ZAVÁDĚNÍ NÁRODNÍCH STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB FIDES POPULI Duben

Více

ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195. Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet

ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195. Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195 Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ www.rodicedoprace.cz www.nsgmorison.cz www.facebook.com/rodicedoprace

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Vedení přijímacího rozhovoru

Vedení přijímacího rozhovoru Vedení přijímacího rozhovoru 1. Úvod Přijímací rozhovor (lépe snad rozhovor, který je vedený ještě před rozhodnutím o přijetí uchazeče na konkrétní pozici) jen jednou z několika příležitostí, kdy personalista

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010 Název práce: Přijímání nových pracovníků ve Středisku SOS pro vzájemnou pomoc občanů teorie a praxe Jméno a příjmení autora:

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Je třeba být pouze připravený! Posilte svoji mysl - ale své nervy nechte doma

Je třeba být pouze připravený! Posilte svoji mysl - ale své nervy nechte doma Článek pro Pharmbusiness Magazine Je třeba být pouze připravený! Posilte svoji mysl - ale své nervy nechte doma Doba, kdy se nábor nových pracovníků prováděl pouze prostřednictvím pohovorů, je pryč. Ctirad

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Manažerské kompetence v

Více

VIRTUÁLNÍ AC. www.motivp.com

VIRTUÁLNÍ AC. www.motivp.com VIRTUÁLNÍ AC www.motivp.com PROČ VIRTUÁLNÍ AC? Firmy chtějí dosahovat efektivních výsledků, proto potřebují mít správné lidi na správných místech. Pomocí spolehlivých metod tak můžeme zjišťovat potenciál

Více

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Vytvořila: Lenka Dvořáčková

Vytvořila: Lenka Dvořáčková Jak uspět u přijímacího pohovoru Vytvořila: Lenka Dvořáčková Rozvojové a poradenské centrum Vysoká škola ekonomická v Praze nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 1 tel.: +420 224 095 630 fax: +420 224 095

Více

Základní metody používané při výběru zaměstnanců. Úvod. Tvrdá data. Analýza životopisu. Využití referencí

Základní metody používané při výběru zaměstnanců. Úvod. Tvrdá data. Analýza životopisu. Využití referencí Základní metody používané při výběru zaměstnanců Úvod Úspěšný výběr zaměstnanců zejména jedná-li se o exponovanou pozici - může značně přispět k úspěšnosti celé firmy. V opačném případě to může vést nejen

Více

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Stránka 1 z 33 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Program: Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost Prioritní osa: Oblast podpory:

Více

Sborník příkladů dobré praxe

Sborník příkladů dobré praxe Sborník příkladů dobré praxe Cílená opatření na trhu práce ve Zlínském kraji III CZ.1.04/2.1.01/91.00066 Tato publikace je financována prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z

Více

OBSAH. 1 www.everesta.cz

OBSAH. 1 www.everesta.cz OBSAH 1. Potřeby organizace a potřeby jedince... 2 2. Vzdělávání pracovníků = součást personální práce... 3 3. Význam a přínos firemního vzdělávání... 5 4. Systematický přístup ke vzdělávání... 7 5. Realizace...

Více

STRUKTUROVANÝ PŘIJÍMACÍ POHOVOR JAKO SOUČÁST PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

STRUKTUROVANÝ PŘIJÍMACÍ POHOVOR JAKO SOUČÁST PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management STRUKTUROVANÝ PŘIJÍMACÍ POHOVOR JAKO SOUČÁST PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ The Structured Interview as a Part of Selection Process Bakalářská

Více

ANALÝZA A SYSTÉM HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V KONKRÉTNÍM PODNIKU

ANALÝZA A SYSTÉM HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V KONKRÉTNÍM PODNIKU Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Ekonomika a management ANALÝZA A SYSTÉM HODNOCENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V KONKRÉTNÍM PODNIKU The analysis of the evaluation and

Více

Personální management

Personální management Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Personální management Studijní opora Markéta Janíková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců Spokojenost zaměstnanců Manuál pro měření a vyhodnocení úrovně spokojenosti zaměstnanců Výzkumný Ústav Práce a Sociálních Věcí Research Institute for Labour and Social Affairs 2007 Vydal Výzkumný ústav

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Adaptace a adaptační program nových zaměstnanců ve vybraném podniku Makro Cash&Carry spol. s r.o. Jana Pokorná Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto

Více

Metodika pro motivační kurz

Metodika pro motivační kurz Metodika pro motivační kurz Zpracovala: Marie Rozsypalová E- mail: Projektzmpir3@seznam.cz Role v projektu: Kariérový poradce Aktivita číslo: 03 Datum zpracování: Listopad 2009 Cílová skupina: Skupiny

Více