Aktuální téma: 46 lokomotiv na cestě do Ameriky str. 19

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální téma: 46 lokomotiv na cestě do Ameriky str. 19"

Transkript

1 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER podzim 2011 Aktuální téma: 46 lokomotiv na cestě do Ameriky str. 19 Výběr zaměstnanců je otázkou dobrého odhadu jejich potenciálu 4 5 Ze Švédska do ČR za dva dny 6 Letošní MSV bude náročnější než obvykle 9 Úspěšná spolupráce s Happich GmbH Příležitost pro outsourcing 15 Minus 20 % CO 2 ve dvou letech 16 DB Schenker rozdává radost 21

2 Úvodník se v průběhu celého roku darovat 1 korunu z každé zásilky na charitu. Proto již nyní máme k dispozici Kč pro charitativní účely a věříme, že díky nadcházející spediční sezoně a především vaší přízni bude tato částka na konci tohoto roku významně vyšší. Nehodláme jenom mluvit o oblasti zelené logistiky, ale konkrétními činy dokazovat, že ochrana životního prostředí je naším zájmem. O některých našich aktivitách v této oblasti vás informujeme uvnitř Zpravodaje. Kromě toho jsme si pro rok 2011 stanovili jako další závazek vysadit 1 nový strom za každého zaměstnance naší společnosti v České republice. Proto na podzim zamíříme do českých lesů a vysadíme 800 nových stromků. Vážení obchodní partneři a příznivci DB Schenker, dovolte mi přivítat vás jménem naší společnosti u letošního druhého vydání Zpravodaje. Jak jistě víte, rok 2011 je v historii naší společnosti významným milníkem. Díky všem našim klientům slavíme 20. výročí založení společnosti. Věřím, že se s vámi osobně setkáme při výročních oslavách, které připravujeme. A pro ty z vás, kterým nebudeme mít příležitost osobně poděkovat za spolupráci, připravujeme vánoční vydání Zpravodaje. Jako každá logistická společnost se i my aktuálně připravujeme na předvánoční období, v němž chceme hlavně podpořit obchodní cíle našich klientů. K tomu nám pomůže i získání certifikátu AEO v oblasti celních služeb, a tak naši zákazníci mohou počítat s rychlým a bezproblémovým celním odbavením. Tu nejlepší kvalitu služeb chceme poskytovat i ve všech dalších oblastech naší činnosti. O tom, jaké metody kvality jsme aplikovali například ve skladové logistice, se také můžete dočíst v našem časopise. I na následujících stránkách dále najdete zajímavosti a naše úspěchy, o které se s vámi chceme podělit. Věřím, že každý z vás si v novém Zpravodaji najde něco zajímavého. Děkujeme vám za spolupráci a za to, že i díky vám jsme v České republice již 20 let. Věříme, že společně začneme další úspěšné desetiletí spolupráce. Letošní rok se pro nás vyvíjí velmi příznivě. Díky vám jsme během prvního pololetí přepravili zásilek. A protože se chceme podělit o tento úspěch i s potřebnými, rozhodli jsme Katarína Smrčeková, personální ředitelka 2 Zpravodaj podzim 2011

3 Obsah ROZHOVOR 4 Výběr zaměstnanců je otázkou dobrého odhadu jejich potenciálu INOVACE 12 Nastavení EDI pro SAP je nyní mnohem jednodušší 13 Mobilní sledování zásilek 20 Uwe Pögelt: Nejspíš jsem někde chytil virus Schenker. SLUŽBY 14 Kvalita a zlepšování v logistice 15 Příležitost pro outsourcing SLUŽBY 6 Ze Švédska do ČR za dva dny 6 Vnitrostátní přepravy s novými službami 7 DB Schenker získal certifikát AEO C ZELENÁ LOGISTIKA 16 Snížit emise CO 2 o 20 % ve dvou letech 17 Do centra Vídně jen na zemní plyn PODPORUJEME 21 Zásilky pro radost vynesly již Kč 21 Školní potřeby dětem do Konga 7 Projektové nadrozměrné přepravy 8 Vamos ao Brazil aneb Leťte s námi do Brazílie 9 Fairs veletržní logistika SPOLUPRÁCE 10 Happich v distribuci spoléhá na DB Schenker 17 E-freight aneb Bezpapírová letecká přeprava DB SCHENKER VE SVĚTĚ 18 Přímý vlak na severní polární kruh 18 Buddhistické umění do New Yorku 19 Precizní logistika: 46 lokomotiv do Ameriky AKCE 22 Logistika pro City Triathlon 22 Babím létem s DB Schenker Vydavatel SCHENKER spol. s r. o. K Vypichu Rudná u Prahy Tel.: Fax: Vaše názory a připomínky: tel.: , fax: Redakční rada: Tomáš Holomoucký, Linda Havránková, Martin Bacílek, Růžena Pileková, Tomáš Ťok, Michaela Blahutová Pro příznivce DB SCHENKER

4 Rozhovor Výběr zaměstnanců je otázkou dobrého odhadu jejich potenciálu DB Schenker je jedním z největších zaměstnavatelů v oboru logistiky v České republice. Na našich pobočkách pracuje přes 800 zaměstnanců. Logistika je služba a jako taková zahrnuje vysoký podíl manuální práce. Úspěch společnosti je tak do značné míry dán kvalitou jejích zaměstnanců. Kde a jak DB Schenker získává kvalitní zaměstnance, jak je motivuje a dále vzdělává, a to nejen po stránce odbornosti, ale i etiky, o tom jsme hovořili s Katarínou Smrčekovou, personální ředitelkou v DB Schenker ČR. Souhlasíte, že úspěch firmy závisí na lidech, kteří v ní pracují? Úspěch firmy je alchymie skládající se z mnoha ingrediencí. Jednou z nejdůležitějších přísad jsou nesporně i zaměstnanci. Je velmi důležité, jaké zaměstnance si společnost vybírá jak po stránce odborné, tak i po stránce lidské. Odborná stránka zajistí společnosti vysokou profesionalitu, inovace, a lidská stránka zaměstnanců zajistí firemní kulturu a celkový dojem ze spolupráce s danou firmou. Odkud DB Schenker získává odborníky na logistiku? Zdroje pro získávání nových zaměstnanců jsou různé a přímo souvisí s komplexitou pozice, pro kterou hledáme vhodného kandidáta. Logistika vyžaduje spolehlivé skladníky, které lze získat prostřednictvím doporučení i běžnou inzercí. Velice záleží na tom, jak odhadneme osobnost, a zejména spolehlivost uchazeče. V našem odvětví pracuje i řada specialistů. Znalosti a odbornost, které jsou pro výkon této práce potřeba, nelze vždy získat pouze prostřednictvím formálního vzdělání. Proto je výběr kandidátů otázka dobrého odhadu potenciálu kandidáta v kombinaci s jeho znalostmi a zkušenostmi. Využíváme doporučení našich vlastních zaměstnanců, které motivujeme k hledání nových kolegů i finančně. Spolupracujeme také se školami. Již několik let jsme partnerem VŠE v Praze v programu Honours Academy, kde se setkáváme s vybranými studenty, umožňujeme jim exkurze u nás i v zahraničí, praxe a stáže. Někteří studenti se stali našimi zaměstnanci. Požadavky zákazníků na kvalitu logistických služeb stále rostou. V souladu s tím by měla růst i kvalifikace pracovníků v logistice. Jak DB Schenker zvyšuje kvalifikaci svých zaměstnanců? Všichni jsme čím dál náročnější na jakékoliv služby, které používáme 4 Zpravodaj podzim 2011

5 a platíme jako jednotlivci i jako firma. Dnes máme každý osobního bankéře, poskytovatelé služeb nás oslovují jmény atd. Považujeme to za běžné. Je logické, že i naši zákazníci požadují kvalitnější, inovativnější a efektivnější službu ze strany naší společnosti. Proto se snažíme neustále revidovat procesy a s tím souvisí i naše znalosti. Podařilo se nám v uplynulých pěti letech získat dva významné granty z fondů EU, které byly zaměřeny na rozvoj a vzdělávání. Navíc jsme letos představili komplexní systém vzdělávání a rozvoje, který mapuje, jaké dovednosti a znalosti jsou potřebné pro výkon každé pracovní funkce v naší společnosti. Na základě porovnání znalostí a dovedností zaměstnanců s profilem jejich pracovních funkcí vzniká pro každého zaměstnance individuální plán rozvoje. Ten zahrnuje různá školení, jazykové kurzy a tréninkové programy. Jakým způsobem DB Schenker motivuje a stabilizuje své zaměstnance? Tato oblast je velmi citlivá. Někdy zaměstnanec opravdu odejde s cennými znalostmi a někdy firma nemá možnost nabídnout mu zajímavější uplatnění. Nicméně pracovat pro někoho je vztah mezi zaměstnancem a společností a obě strany musí znát důvod, proč v takovém vztahu setrvávají, a situace musí být pro oba win-win. Proto se snažíme nabídnout našim zaměstnancům stabilitu, přiměřenou odměnu za práci, rozvoj a vzdělávání, a pokud to příležitost umožní, i různé kariérní možnosti v rámci společnosti nebo i koncernu DB. Pro některé zaměstnance je zajímavá možnost mezinárodních rozvojových programů, jiné motivuje možnost vymýšlet systémy a procesy, a jiné zase to, jakého mají nadřízeného. Naším cílem je mluvit se zaměstnanci, poznat, co může způsobit jejich odchod, a pracovat na tom, abychom tyto hrozby odvrátili. Na druhou stranu chápeme, že je pro jednotlivce někdy důležité poznat i jiné prostředí, jiné společnosti atd. Existuje etický kodex zaměstnance DB Schenker? Jaké hlavní principy by měl každý zaměstnanec ctít? Samozřejmě existuje. Při velikosti naší společnosti se nemůžeme spoléhat na individuální chápání hodnot stovek lidí. Každý si nese jinou výchovu, jiné hodnoty. Naše společnost má jednoznačně popsáno, co jsou hodnoty DB Schenker a jak se máme chovat vůči zákazníkovi, k sobě navzájem i ke společnosti jako takové. Každý nový zaměstnanec je s našimi hodnotami seznámen a jsou i součástí každoročně prezentované strategie společnosti. Jsou to tradiční hodnoty slušnosti, úcty a ohleduplnosti. Rozvíjí společnost kromě etického kodexu u svých zaměstnanců etiku chování a jednání? Na co se v tomto ohledu zaměřuje? Jelikož jsme součástí velkého nadnárodního koncernu DB, máme širší základnu etických hodnot. Kombinujeme lokální kodex s koncernovým. Kromě pravidelných informací procházejí naši zaměstnanci jednou za dva roky i sérií elektronicky vyučovaných kurzů se zaměřením na etiku, kodex chování a jednání s dodavateli, zákazníky a konkurencí. Cílem těchto e-kurzů je nejenom zopakovat principy, ale ověřit na praktických příkladech, zda dokážeme tyto principy aplikovat v různých situacích. Naším cílem není zaměřit se na nové, lepší definice, ale zaměřit se na to, jak principy etiky aplikujeme v každodenních situacích. Jedině tak se nám podaří dosáhnout toho, že všichni naši partneři i zaměstnanci budou mít pocit slušného, etického a férového jednání a komunikace. Děkujeme za rozhovor. Pro příznivce DB SCHENKER 5

6 Služby Ze Švédska do ČR za dva dny DB Schenker zaujímá se sítí 50 poboček, 4000 zaměstnanců a ročním obratem téměř 1,5 mld. eur vedoucí postavení na logistickém trhu ve Švédsku. Vysoká kvalita dosahovaná v oblasti mezinárodních přeprav i vnitrostátní distribuce z něj činí ideálního partnera pro přepravy mezi Českou republikou a Švédskem. Více než 900 českých firem každoročně využívá sběrnou službu do a ze Švédska od DB Schenker. Spolehlivost doručení se dlouhodobě pohybuje nad 95 %. Sběrný kamion odjíždí z České republiky třikrát týdně a v opačném směru čtyřikrát týdně. Doba přepravy trvá tři až čtyři pracovní dny. Pro importní zásilky zavedl DB Schenker nově sobotní odjezd ze Stockholmu, který zkracuje dobu přepravy na pouhé dva pracovní dny. Pro zásilky větších objemů, tj. dokládkové a celovozové zásilky, jsou určeny přímé přepravy bez překládek. Ty jsou nastaveny přesně podle požadavků zákazníka včetně přeprav just-in-time, s nimiž má DB Schenker dlouhodobé zkušenosti. Navíc jako společensky odpovědná organizace uplatňuje DB Schenker ve svých přepravních řešeních ekologická hlediska, především v oblasti vnitrostátní distribuce ve Švédsku. Jde například o ekologické řízení vozidel, ekologický provoz terminálů a další. Pro více informací kontaktujte obchodního zástupce DB Schenker nebo zákaznické centrum. Vnitrostátní přepravy s novými službami DB Schenker neustále zdokonaluje a inovuje své přepravní systémy, aby splnil náročné požadavky zákazníků. V oblasti vnitrostátních přeprav připravil novou nabídku přepravních dispozic, doprovodných a dodatečných doprovodných služeb. Klienti DB Schenker tak mohou ke své přepravě nově přiobjednávat širokou škálu doplňkových služeb podle svých individuálních potřeb. Tento systém objednávání přeprav tak trochu připomíná třeba nákup nového automobilu, kdy si k vozu volíte doplňkovou výbavu, aby výsledek co nejvíce splňoval vaše požadavky. U DB Schenker k objednané přepravě z místa A do místa B nově přikupujete doplňkové služby ze široké nabídky. Protože tímto způsobem vzniká velké množství specifických přeprav, bylo nutné vytvořit dokonalý systém zaručující jejich kvalitu. Každá doplňková služba dostala svůj pas, ve kterém jsou přesně vymezeny její parametry, omezení, způsob provozního zpracování i detailní instrukce pro řidiče. Nová, rozšířená nabídka služeb obsahuje přepravní dispozice, doprovodné služby a dodatečné služby. Zatímco z přepravních dispozic si zákazník může vybrat zcela zdarma, doprovodné služby jsou za příplatek. Přepravní dispozice Jedná se o požadavky zadané zákazníkem v objednávce, které se vztahují k doručení či vyzvednutí zboží, k dopravním jednotkám a jejich vybavení a k dodacím lhůtám. Jde například o požadavek na dodání vozidlem s hydraulickým čelem, odbavení zásilky v definovaném časovém okně, telefonické avízo a další. Doprovodné služby I zde jde o požadavky, které byly dopředu smluveny a vztahují se k zásilkám nebo průvodní dokumentaci. Jedná se o dobírku za zboží a přepravné, požadavek na přepravu nebezpečného nákladu či administraci zákaznických listů a mnoho dalších. Dodatečné služby Na rozdíl od předchozích nebyly tyto služby dopředu objednány, ale požadavky na jejich realizaci vznikly v průběhu přepravy. Takovým požadavkem může být například čekání v místě nakládky či vykládky nad rámec definované doby. V případě zájmu žádejte kompletní nabídku doprovodných služeb od obchodních zástupců DB Schenker. 6 Zpravodaj podzim 2011

7 Služby DB Schenker získal certifikát AEO Certifikát uděluje Celní správa České republiky spolehlivým, celní problematiky znalým a finančně stabilním hospodářským subjektům. Získáním certifikátu AEO kategorie C potvrdil DB Schenker vysokou profesionalitu v oblasti celních služeb. Novelizované celní předpisy Evropské unie mění přístup celních orgánů zemí EU v oblasti bezpečnosti mezinárodního obchodu. Nové předpisy vedou ke zpřísnění fyzických kontrol zboží na vývozu či dovozu z EU. To vede ke zpomalení obchodních, ale i dopravních operací. Aby se minimalizoval dopad těchto nových celních opatření, byl zaveden statut oprávněný ekonomický subjekt (Authorised Economic Operator AEO). Pokud firma získá tento statut, vyhne se komplikacím v celním odbavování a naopak získá mnoho výhod, například přednostní celní odbavení. Díky tomuto osvědčení můžeme našim klientům garantovat rychlý a klidný průběh kontroly celními orgány, říká Pavel Ráž, manažer celních služeb. Získání certifikátu není snadná záležitost. Společnost musela prokázat dlouhodobou platební schopnost, vedení podrobných informací o společnosti a jejím hospodaření, používání účetních a logistických systémů, dodržování celních předpisů a zavedení a dodržování norem v oblasti bezpečnosti. A co čeká společnosti, které tento statut nemají? Musí počítat s častějšími kontrolami přepravovaného zboží. Kromě nedodržení termínu přepravy jim reálně hrozí i zdražení vývozních nebo dovozních operací. Evropská unie v této oblasti navíc úzce spolupracuje s ostatními zeměmi, jako jsou Spojené státy, Japonsko, Čína nebo země patřící do EFTA (Evropské sdružení volného obchodu). Projektové nadrozměrné přepravy Česká republika patří mezi vyspělé země těžkého strojírenství s dlouhou tradicí. Tuzemské výrobky se uplatňují především na trzích zemí BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína), USA, Středního východu a prakticky celé Evropy. Na těchto i dalších trzích po celém světě se mohou čeští výrobci plně spolehnout na speciální projektové přepravy nadrozměrných nákladů od DB Schenker. Týmy specialistů na nadrozměrné přepravy DB SCHENKERprojects působí ve více než padesáti pobočkách společnosti po celém světě včetně České republiky. Poskytují zákazníkům komplexní logistický servis od návrhu řešení přes vyřízení všech nutných povolení a zajištění bezpečnostních opatření až k samotné realizaci přepravy nadrozměrného nákladu a související manipulaci. Za nadrozměrné zásilky lze velmi orientačně považovat ty, které nelze naložit do standardního kamionu, klasického námořního kontejneru nebo u nichž přeprava vyžaduje říční transport právě kvůli vysoké hmotnosti nebo velkým rozměrům. Odborníci z DB SCHENKERprojects zapojují do logistických řešení veškeré druhy přeprav, jako jsou silniční, námořní, říční, železniční a exkluzivně i letecká přeprava. Přestože náklady obvykle nepřevyšují 50 tun, nejsou výjimkou ani přepravy zásilek o váze 70 až 100 tun, jako jsou například generátory a turbíny pro energetický průmysl, kondenzátory nebo vysokotlaké nádrže pro chemický průmysl. Do budoucna se chceme zaměřit na ještě náročnější a komplikovanější přepravy zboží o hmotnosti 130 tun a více. Opět se převážně jedná o komponenty pro energetický, případně chemický průmysl, říká Pavel Trnka, projektový manažer veletržních zásilek. Pro více informací o službě nás kontaktujte na Přeprava reaktoru o váze 55 tun pro chemičku Dukol v Ostravě pod taktovkou DB Schenker Pro příznivce DB SCHENKER 7

8 Služby Vamos ao Brazil aneb Leťte s námi do Brazílie Fakta Brazílie 8,5 milionu km 2 dvojnásobek rozlohy EU 190 milionů obyvatel největší a nejlidnatější stát Jižní Ameriky 5. největší ekonomika světa +5 % dosahuje udržitelné tempo růstu HDP +36 % činil nárůst dovozu v roce % činil nárůst průmyslové výroby v roce /4 průmyslové výroby tvoří automobilový průmysl Brazílie je jeden z nejrychleji rostoucích trhů na světě a skýtá velký potenciál pro evropské průmyslové podniky. DB Schenker zná dobře místní trh, neboť zde působí již téměř čtyřicet let. Jeho pobočky jsou rozmístěny ve dvanácti klíčových brazilských městech, jakými jsou Rio de Janeiro, Sao Paulo, Viracopos a další. Nyní DB Schenker přichází s novinkou v oblasti služeb. Ve spolupráci s leteckou společností Emirates SkyCargo zavádí nový přímý charterový let z Frankfurtu do Viracopos. Příležitosti pro podnikání V posledních letech se v ekonomických kruzích skloňuje Brazílie ve všech pádech. Nejenže má tato země velké zásoby surovin, jako je ropa, železná ruda, uran, zlato a další, ale jejích 190 milionů obyvatel vyprodukuje pátý nejvyšší HDP na světě. Mezi klíčová průmyslová odvětví patří automobilový a strojírenský průmysl, stavebnictví a energetika. Zajímavostí z oblasti automobilového průmyslu je skutečnost, že brazilské vozy mohou jezdit na benzin i alkohol, které lze kombinovat v libovolném poměru. Alkohol se zde vyrábí z cukrové třtiny, jíž je Brazílie největším pěstitelem. Značné příležitosti skýtá i stavebnictví, neboť podle odhadů chybí na brazilském realitním trhu až sedm milionů bytů. Kromě průmyslu zde klíčovou roli hraje také zemědělství, Brazílie je největším světovým vývozcem mnoha potravinových komodit. I tato skutečnost nabízí mnoho příležitostí například pro české výrobce zemědělské techniky. Hlavní výhody přímého leteckého spojení Nový charterový let od DB Schenker nabízí odlety dvakrát týdně letadlem typu Boeing 747F letecké společnosti Emirates SkyCargo. Přeprava zásilek na letiště Frankfurt je zajištěna pozemní cestou. Po přistání na letišti Viracopos zajistí DB Schenker také následnou distribuci buď letecky, nebo pozemní cestou do celé oblasti jižní Brazílie. Zákazníci mohou počítat s garantovanou kapacitou, bezpečným a spolehlivým servisem, krátkým tranzitním časem přepravy, možností sledování zásilky on-line během přepravy a zajímavými cenovými podmínkami. DB Schenker zajistí komplexní logistické služby od vyzvednutí zásilky u zákazníka po doručení konečnému příjemci včetně vyřízení celních formalit. Kvalita služby a bezpečnost zásilky jsou zaručeny, neboť zásilka je manipulována minimálně za celou dobu přepravy a pouze poskytovatelem služby DB Schenker. Pro více informací se obraťte na našeho obchodního zástupce nebo zákaznické centrum. 8 Zpravodaj podzim 2011

9 Spolupráce Miroslav Horák: Letošní MSV bude náročnější než obvykle Již podeváté bude DB Schenker působit v roli oficiálního speditéra Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se uskuteční ve dnech října v Brně. Miroslav Horák stojí v čele šestičlenného týmu specialistů na veletržní logistiku. Jak sám říká, letošní veletrh bude náročnější než obvykle, mnoho firem vystavuje těsně před MSV na EMO, mezinárodním fóru v odvětví obrábění kovů v Hannoveru. Nadrozměrné exponáty tak bude muset náš tým specialistů převézt z Hannoveru do Brna ve velmi krátké době. Partnerem Mezinárodního strojírenského veletrhu jsme již podeváté. Může vás po tolika letech ještě něco překvapit? DB Schenker byl speditérem MSV v Brně již od roku V roce 2003 jsme získali statut oficiální speditér pro veškeré akce konané na brněnském výstavišti. I po tolika letech mě čas od času něco překvapí. Závisí to vždy na tom, co který vystavovatel požaduje a s jakými exponáty manipulujeme. Každým rokem mají vystavovatelé odvážnější plány, jak přilákat pozornost poutače nejrůznějších tvarů a velikostí, patrové stánky. Zkrátka pokaždé se něco děje, někdy je to oříšek, ale my si umíme se vším poradit. Na veletrhu MSV se každoročně představí i poměrně vysoký počet zahraničních vystavovatelů. Ze kterých států každoročně přijíždí nejvíce vystavovatelů? Nejčastěji jsou to země, se kterými má Česká republika navázané intenzivní obchodní vztahy, tedy Německo, Rakousko, Itálie, Slovensko. Letos přibude i hodně firem ze sousedního Polska, neboť Polsko je partnerskou zemí veletrhu pro letošní rok. Co všechno obnáší logistická organizace takového veletrhu? Zákazníkům poskytujeme opravdu širokou škálu služeb od přeprav, manipulace, instalace až po skladování a celní služby. Disponujeme technikou od vysokozdvižných vozíků až po autojeřáby. Jednání s klienty obvykle zahajujeme již tři měsíce před veletrhem. Nejprve musíme podrobně zjistit, co všechno budou během veletrhu potřebovat, jaké služby a technika k tomu budou potřeba. Například v letošním roce před MSV v Brně proběhne vůbec největší strojírenská výstava v Evropě EMO v Hannoveru. Většina exponátů, které míří do Brna, tak bude vystavena i v Hannoveru. To znamená, že tyto exponáty budeme muset převézt během pouhých pár dnů z Hannoveru do Brna, a tomu také musíme přizpůsobit naše plány. Jaké exponáty budete například letos přepravovat a co si tyto přepravy vyžádají? Nejtěžším předmětem, který budeme letos na MSV přepravovat, je 18tunový lis pro švédskou firmu Pullmax Ursviken. Přeprava ze Švédska do České republiky proběhne standardně sníženým low-deck návěsem, ale největším logistickým oříškem bude jeho umístění na stánek, pro tento účel využijeme dva 20tunové vysokozdvižné vozíky. Po ukončení výstavy budeme lis přepravovat zase dále, kam, to ještě nevíme. Stroj může být prodán nebo pokračovat do světa na další výstavu. Úkoly spojené s veletrhem má na starosti tým specializovaný na veletržní logistiku jaké znalosti a schopnosti musí tito specialisté mít? Náš specializovaný tým má šest stálých pracovníků. Pokud se ale blíží veletrh či výstava, počty pracovníků navyšujeme. U rozsáhlých akcí může náš tým čítat přes 30 lidí. Ti musí mít především odpovídající jazykové znalosti, protože komunikují s celým světem, dále teoretické znalosti z oblasti logistiky a praktické zkušenosti. Naši stálí specialisté se v oboru veletržní spedice pohybují průměrně 10 let. Pro příznivce DB SCHENKER 9

10 Spolupráce Happich v distribuci spoléhá na DB Schenker Již šest let trvá úspěšná spolupráce mezi celosvětovým vývozcem automobilových dílů, německou firmou Happich GmbH, a dodavatelem logistických řešení DB Schenker v České republice. Komplexní logistické řešení na úrovni 3PL zahrnuje provoz distribučního centra v Boru u Tachova, mezinárodní i vnitrostátní přepravy, celní služby a logistické služby s přidanou hodnotou. Zahájení spolupráce Německá firma Happich patří mezi přední dodavatele interiérových prvků do automobilů. K jejím největším zákazníkům se řadí Daimler, EvoBus, MAN, Volvo, Scania a mnoho dalších. Ve výrobním sortimentu bychom našli obložení, rolety, zámky a kování, dveře, střešní okna a mnoho dalších dílů, se kterými se můžeme setkat nejen v osobních vozech, ale také autobusech, železničních vagonech, tramvajích, metrech, a dokonce i u vysokozdvižných vozíků nebo zemědělských a stavebních strojů. Před šesti lety se tato společnost s cílem zvýšit efektivitu své logistiky rozhodla přemístit centrální distribuční sklad z Německa do České republiky. Výhodou je dobré dopravní spojení do Německa a dalších evropských zemí, kvalitní dopravní infrastruktura a moderní logistické zázemí s nižšími provozními náklady. Pro umístění distribučního centra byl zvolen logistický park v Boru u Tachova, který leží v těsné blízkosti dálnice D5, pouhých 20 km od německých hranic. Ve výběrovém řízení na dodavatele logistického řešení zvítězil DB Schenker díky četným referencím z oblasti automobilového průmyslu a silné pozici na logistickém trhu v České republice. Ivana Mutzbauerová, manažerka LSC Bor u Tachova Komplexní 3PL řešení Jako 3PL dodavatel (Third Party Logistics Provider) převzal DB Schenker odpovědnost za komplexní zajištění dodavatelského řetězce z výrobních závodů Happich ke koncovým zákazníkům po celém světě. Důležitou součástí dodavatelského řetězce je distribuční centrum DB Schenker v Boru u Tachova o celkové ploše přes m². Logistické centrum je vybaveno regálovým systémem, který umožňuje kromě palet skladovat i přepravky a speciální dlouhé díly, dále moderní technikou a systémem SAP ERP (Enterprise Resource Planning). V současné době dodává do Boru zboží přibližně 200 dodavatelů z celého světa. Zboží je kromě Německa importováno například z Číny, Turecka a Tchaj-wanu. Export tvoří 60 % z celkového objemu zpracovaného zboží. Ze skladu se měsíčně odesílá přes 2500 zásilek, které směřují do více než 65 zemí celého světa 10 Zpravodaj podzim 2011

11 Spolupráce k přibližně dvěma tisícům zákazníků. Přepravu DB Schenker zajišťuje prostřednictvím své mezinárodní přepravní sítě a využívá pozemní, leteckou a námořní přepravu. V Evropě se jedná zejména o exporty do Německa, Polska, Francie, Španělska, Nizozemska, Maďarska, České republiky a dalších zemí EU. Mimo Evropu jsou zásilky zasílány například do Kanady, JAR, Keni, Singapuru, na Tchaj-wan, do USA, Íránu nebo Japonska. V rámci komplexních služeb zajišťuje DB Schenker také celní odbavení zásilek v exportu i v importu. Již na počátku logistického projektu získal DB Schenker pro distribuční centrum v Boru u Tachova status schváleného odesílatele a schváleného příjemce. Toto oprávnění umožňuje realizovat celní odbavení co nejrychlejší a nejjednodušší formou bez zvýšených nákladů. V Boru není výjimkou zpracování dokladů EUR1, dokladů A.T.R. pro příjemce v Turecku nebo zpracování dokladů karnet apod. Jednou z celních specialit je vystavování tranzitního celního dokladu T2L pro zboží určené do států, jako je například Monako, Kypr nebo Malta. V útrobách logistického centra Logistický sklad je rozdělen na několik zón: zóna pro příjem zboží, zóna pro zboží se statutem Kontrola (zde školený personál oddělení kontroly kvality zboží před uskladněním zkontroluje podle předem daných kontrolních kritérií), celní zóna, zóna malé a velké balírny a expediční zóna. Po uskladnění zásilek následuje fyzická přejímka včasné sestavení zásilky podle požadavků zákazníka, které jsou podle požadovaného termínu zákazníka evidovány systémem SAP ERP. V balírně se vytisknou nezbytné dodací listy a zabalené zásilky se označí etiketami. Dále se mohou z různých materiálů kompletovat sety podle specifikací zákazníků. Veškeré toky zboží zpracovává systém ERP, tj. SAP, který odesílá data přímo do informačního systému DB Schenker. O hladký průběh logistických operací se stará tým dvaceti pracovníků. Služby s přidanou hodnotou pro zákazníka Spolupráce mezi Happich GmbH a DB Schenker se každým rokem rozšiřuje o nové služby. Ke kompletaci zákaznických balení a sad podle požadavků a objednávek koncových příjemců se postupem času přidalo kompletní plánování a nákup veškerého obalového materiálu včetně speciálních certifikovaných dřevěných beden na dlouhé zboží. Každoročně také probíhá inventura zboží a obalových materiálů podle požadavků společnosti Happich. Pro příznivce DB SCHENKER 11

12 Inovace Nastavení EDI pro SAP je nyní mnohem jednodušší Schéma EDI komunikace SAP R/3 Objednávka přepravy IDoc Mnoho zákazníků DB Schenker již objevilo výhody elektronického objednávání a fakturace prostřednictvím EDI (Electronic Data Interchange). S cílem zjednodušit proces nastavení EDI u zákazníků používajících systém SAP vyvinul DB Schenker ve spolupráci s firmou Pregis unikátní standardizované řešení, které umožňuje jednodušší a ekonomicky méně náročné nastavení elektronické komunikace mezi SAP a provozními systémy DB Schenker. Jedním z prvních zákazníků, kde toto řešení bylo použito, je společnost Preciosa, a. s. Potvrzení objednávky IDoc Došlá faktura IDoc Převod formátu dat EDI komunikace, což je přímé propojení informačních systémů dvou obchodních partnerů, získává stále větší popularitu. Přináší totiž výhody rychlé, bezpečné a komfortní výměny informací, která minimalizuje chybovost lidského faktoru a umožňuje rychleji reagovat na pokyny zákazníka. EDI se nejčastěji využívá pro objednávání přeprav a elektronickou fakturaci. Proces nastavení EDI byl dříve spojován se značnou pracností na straně zákazníka. To přimělo DB Schenker hledat řešení, které by tuto nevýhodu odstranilo. Řešení poskytla odborná firma Pregis, a. s., jež vyvinula unikátní Shipping order XML Potvrzení objednávky XML Faktura ISDOC XML Informační systém DB Schenker modul pro výměnu dat mezi systémem SAP a provozními systémy DB Schenker. Výhoda řešení je ve standardizaci Hlavními výhodami tohoto řešení je standardizace, relativně nízká nákladovost a komfort při implementaci pro zákazníka. Standardizace znamená, že řešení je použitelné pro všechny společnosti, které používají SAP. Nízká nákladovost vychází opět ze standardizace a je dána tím, že se náklady na vývoj modulu rozdělí mezi mnoho současných i budoucích uživatelů. Zavádění modulu je pro zákazníka jednoduché a komfortní, neboť veškeré úkony zajistí odborníci z Pregisu. Diskrétnost ze strany Pregisu je samozřejmostí. První společností, kde toto řešení bylo s úspěchem implementováno, je Preciosa, a. s., přední světový výrobce broušeného křišťálového skla a dlouholetý zákazník DB Schenker. Sledování zásilek Pro společnost Preciosa přepraví DB Schenker ročně okolo 400 zásilek, což je průměrně sedm až osm objednávek týdně. Zásilky s broušeným křišťálem putují do celého světa a jsou nejčastěji přepravovány letecky či po moři. Důvody, pro které se Preciosa rozhodla pro EDI komunikaci, nám přiblížil Jiří Šťastný, vedoucí oddělení zahraniční přepravy a celních služeb: Po zavedení EDI jsme se vyhnuli chybám. Obtížné sledování stavu objednávek nám činilo hlavní problém. Neměli jsme k dispozici přehled požadavků ve vazbě na fakturaci a pro získání informací jsme se museli přihlašovat 12 Zpravodaj podzim 2011

13 Inovace Jiří Šťastný pouhé tři týdny. Přínosy EDI se objevily okamžitě. Po zavedení EDI nám klesla pracnost, čímž se zvýšila produktivita práce, a hlavně jsme se vyhnuli chybám, říká Jiří Šťastný. Proces objednávání a fakturace přeprav probíhá u zákazníka nyní daleko jednodušeji. K objednání dochází na jedno kliknutí přímo ze systému SAP. Data objednávky jsou okamžitě promítnuta do provozního systému DB Schenker a do několika minut má zákazník zpětné potvrzení objednávky. Zásilka se tak může dostat ještě téhož dne do sběrného kamionu. Po realizaci přepravy dostává zákazník fakturu v elektronické podobě přímo do systému SAP, kde je po schválení odpovědnou osobou automaticky zaúčtována. do více systémů a přepisovat údaje mezi nimi. To vše bylo nejen značně pracné, ale vznikaly také chyby při zadávání údajů do různých systémů. Řešení poskytla EDI a standardizovaný modul od Pregisu. Nastavení systému trvalo Mobilní sledování zásilek Od počátku roku představil DB Schenker zákazníkům již tři mobilní trackingové aplikace určené pro chytré telefony iphone, BlackBerry a Android. Řada podnikatelů tráví dnes mnoho času na cestách a potřebují mít k dispozici takové vybavení a nástroje, které jim umožní zůstat mobilní. Právě pro tyto případy vyvinul DB Schenker mobilní aplikace na sledování zásilek ve své přepravní síti. Nejprve společnost začátkem roku představila aplikaci pro chytré telefony typu iphone a krátce nato již oznamovala vylepšenou verzi 2.0, která umožňuje vybírat z více vyhledávacích kritérií a nabízí více jazykových mutací včetně češtiny. O pár měsíců později byly představeny i trackingové aplikace pro BlackBerry a Android. Ty již v první verzi nabízejí možnost zadat velmi širokou škálu vyhledávacích kritérií, například STT, číslo dodacího listu, číslo faktury, číslo leteckého nákladního listu (Air Waybill) nebo námořního konosamentu (Bill of Lading) a mnoho dalších a komunikovat v češtině. Všechny tyto aplikace lze vyhledat pod označením DB Schenker v příslušném obchodu s aplikacemi (App Store, BlackBerry App World, Android Market) a stáhnout si je zcela zdarma. Pro příznivce DB SCHENKER 13

14 Služby Kvalita a zlepšování v logistice Správně organizovaný sklad místo, které šetří čas i peníze. Již několik let probíhá na logistických terminálech DB Schenker v České republice implementace metod a systémů vedoucích k neustálému zlepšování služeb v oblasti skladové logistiky. Přestože tyto metody jsou především v automobilovém průmyslu známé již celá desetiletí, jejich zavedení do logistických provozů je ojedinělé. 5S značí vysokou míru pořádku a čistoty V roce 2008 zavedl DB Schenker do osmi logistických terminálů metodu 5S, která pochází z Japonska. Cílem této metody je zpřehlednění a uspořádání pracoviště. Název metody je odvozen od pěti japonských slov: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu a Shitsuke. Ve volném překladu se jedná o odstranění nepotřebných věcí (Seiri), správné umístění a označení potřebných věcí a pracovišť (Seiton), provádění pravidelných úklidů a třídění odpadů (Seiso), nastavení standardů a odpovědnosti za úklid (Seiketsu) a dodržování pravidel a vyžadování disciplíny (Shitsuke). POP zavádí permanentní zlepšování Další metoda, kterou jsme zavedli v roce 2010, je POP neboli program neustálého zlepšování (Permanent Optimization Program). Je určena především pro manažery logistických center, vedoucí skladů a vedoucí zákaznických servisů. V každém centru je vytvořen POP tým, jehož povinností je pravidelně se setkávat a navrhovat a implementovat změny, které prokazatelně povedou ke zlepšení procesu nebo k úspoře finančních prostředků. Od počátku zavedení programu POP byly v provozech DB Schenker v rámci celé České republiky implementovány již tři desítky zlepšovacích návrhů. Podílí se celý tým Zatím poslední metoda, která byla široce implementována v dubnu tohoto roku, je takzvaná metoda kaizen. Tato filozofie je opět japonského původu a spočívá ve stálých malých zlepšeních (kai = změna, zen = k lepšímu) a je určena především pro skladníky a referenty zákaznických servisů. Metoda spočívá v podávání návrhů na zlepšení, které jsou následně systematicky hodnoceny a odměňovány. Návrh se může týkat například lepšího uspořádání skladu nebo úpravy procesů či jiných pracovních činností, které povedou k usnadnění práce nebo úspoře finančních prostředků. Díky této metodě se zvyšování kvality stává dílem celého týmu pracovníků v logistice. Pro všechny klíčové zákazníky v oblasti kontraktační logistiky sledujeme individuální kvalitativní kritéria, která jsou dána požadavky zákazníka na nás jako poskytovatele služby. Nejčastěji jde například o přesnost vychystávání zboží nebo velikost inventurních rozdílů. Jdeme však dále, vytvořili jsme nástroje na kontinuální zlepšování, které vycházejí z interních programů a iniciativ uvnitř DB Schenker. Všechny popsané programy zapadají do korporátní strategie Business Excellence Program. Tato strategie přináší prospěch nejenom naší společnosti, ale i zákazníkovi. Vede totiž ke zdokonalování kvality služby, snižování počtu reklamací, omezení rizika úrazů a podobně, dodává Zdeněk Kašpar, ředitel provozu logistiky. Klíčem k úspěchu programu zlepšování kvality je zapojení všech pracovníků v logistických centrech. 14 Zpravodaj podzim 2011

15 Služby Příležitost pro outsourcing Vyčlenit skladovou logistiku ze svých činností a najmout si na ni odbornou firmu, tj. outsourcovat, je dnes rozšířenou praxí ve všech oborech podnikání. DB Schenker jen na území České republiky provozuje síť deseti logistických center s celkovou plochou přesahující m². Jedním z nich je i logistické centrum v areálu Point- Park Prague D1 ve Strančicích. O výhodách outsourcingu logistiky a potenciálu logistického centra ve Strančicích jsme si povídali s manažerem centra Danielem Katzem. Co považujete za hlavní důvod rostoucího zájmu o outsourcing logistiky? Důvody bych rozdělil na ekonomické a strategické. Nejenom v zahraničí, ale i u nás je stále vyvíjen vysoký tlak na snižování logistických nákladů. Stále více společností, které si zajišťují logistiku vlastními silami, se obrací právě na společnosti věnující se logistice profesionálně s poptávkou na zajištění komplexních logistických služeb. Společnostem ve většině případů umožní outsourcing podstatně snížit náklady, ale i více se věnovat hlavnímu předmětu jejich podnikání, čímž si zajistí i lepší konkurenceschopnost. u sjezdu z dálnice D1 na 15. km ve směru z Prahy do Brna. To umožňuje snadný příjezd kamionové dopravě 24 hodin denně sedm dnů v týdnu. K dispozici máme pro příjem dvě rampy, pro expedici tři rampy a nájezdovou plochu, která umožňuje nakládku a vykládku dodávkových aut přímo ve skladu. Jedná se o vytápěný sklad s vysokým stupněm zabezpečení. Pro naše zákazníky zajišťujeme v našich prostorách i veřejný celní sklad. Pro jaké zákazníky je logistické centrum vhodné? Velikostí skladové plochy (5900 m²) patří naše logistické centrum spíše mezi ta menší, z tohoto důvodu se zaměřujeme na více menších zákazníků, kteří nepožadují velké skladové kapacity a u nichž je možné regálové uskladnění. Portfolio našich hlavních zákazníků tvoří sedm společností jak českých, tak i zahraničních. Skladovaný sortiment je velice různorodý, počínaje spotřební elektronikou, značkovým alkoholem, barvami až po prostředky pro úklid. Díky rezervní kapacitě a sezonnostem našich zákazníků jsme schopni velice rychle reagovat i na poptávky krátkodobého či dlouhodobého skladování. Základní fakta o LSC Strančice hale C Lokalita: PointPark Prague D1, Strančice Skladová plocha: 5900 m 2 s možností rozšíření Počet ramp: nájezdová Vybavení: kancelářské zázemí, nákladní rampy, manipulační a balicí technika, regálový systém, temperování, moderní skladový IT systém, kamerový systém s přidanou hodnotou. Každý náš zákazník má své specifické potřeby, na které se snažíme okamžitě reagovat. Obecně lze říci, že mezi nejčastější služby přidané hodnoty, které poskytujeme, patří například kolkování a štítkování, tvorba různých prodejních nebo reklamních setů, bandlování, vkládání nebo lepení multijazyčných uživatelských návodů a mnoho dalších. Děkujeme za rozhovor. Jaké jsou hlavní přednosti logistického centra DB Schenker ve Strančicích? Především je to výborná dostupnost, logistické centrum leží přímo Jaké služby zde zákazníkům poskytujete? Jedná se o širokou paletu služeb od přeprav, skladování, celního odbavení až po množství služeb Pro příznivce DB SCHENKER Daniel Katz 15

16 Zelená logistika Snížit emise CO 2 o 20 % ve dvou letech Zdá se vám to nereálné? Tak přesně tento cíl si vytkl projekt Full Load Half the Emissions, který společně realizují DB Schenker, výzkumná pracoviště a státní správa ve Švédsku. Už nyní je zřejmé, že tento cíl bude nejen naplněn, ale dokonce překročen. Jak název napovídá, projekt má za cíl zredukovat emise CO 2 z přepravní činnosti DB Schenker ve Švédsku o 20 % do roku Za srovnatelnou základnu se přitom berou údaje z roku Již v roce 2009 se podařilo dosáhnout významného snížení emisí o tun. Už nyní víme, že tento náročný cíl dokonce překročíme, říká Tomas Johansson, district manager ze společnosti Schenker AB v Göteborgu. Myšlenka projektu Full Load Half the Emissions vznikla v rámci iniciativy KNEG (iniciativa pro klimaticky neutrální nákladní přepravu), na které se podílejí soukromé společnosti, výzkumníci a veřejná správa a jejímž hlavním představitelem je DB Schenker ve Švédsku. Projekt se geograficky zaměřil na snížení emisí oxidu uhličitého v centru Göteborgu, druhé nejlidnatější švédské aglomeraci. Naší vizí je, aby přeprava v tomto velkém městě probíhala zcela bez hluku a emisí znečišťujících vzduch a vodu. Nákladní dopravu vidíme v budoucnu jako nedílnou součást veřejné dopravy, která je bezpečná pro okolí a zajišťuje dodávky zboží z terminálů, které běží zcela na obnovitelné zdroje energie, vysvětluje Tomas Johansson. Před oznámením projektu veřejnosti bylo všech třináct nákladních vozů určených pro projekt pečlivě analyzováno a na základě jejich skutečné spotřeby paliva byl stanoven optimální náklad pro každý vůz z hlediska množství, objemu a rozměrů zásilek. V rámci projektu jsme nahradili tři dodávkové vozy zcela novými na bioplyn a jeden rozvozový kamion byl nahrazen vozem s hybridním pohonem typu bioplyn/nafta, dodává Tomas Johansson. Následným krokem byla optimalizace rozvozových tras. Tento projekt představuje skvělou iniciativu, která demonstruje, jaké příležitosti nabízejí chytrá ekologická řešení pro městskou dopravu, říká Bernt Svensen, projektový manažer v Business Region Göteborg. Zpravodaj podzim 2011

17 Zelená logistika Do centra Vídně jen na zemní plyn DB Schenker významně posiluje svou pozici poskytovatele ekologicky šetrných logistických služeb, a to mnoha konkrétními projekty, které tuto filozofii naplňují. Jedním takovým projektem je uvedení prvního nákladního vozidla na zemní plyn do provozu ve Vídni. DB Schenker v Rakousku uvedl v dubnu tohoto roku do provozu první nákladní vozidlo na zemní plyn určené pro svoz a distribuci v centru Vídně. Do konce roku 2011 jsou v plánu ještě další dvě vozidla. Ochrana životního prostředí má pro nás velký význam. Na jedné straně zde stojí zodpovědnost vůči zákazníkům za zajištění přepravních kapacit a na druhé zodpovědnost vůči budoucím generacím za zachování čistého životního prostředí. Proto jsme se rozhodli do vozového parku zapojit také vozidla na zemní plyn, která jsou ekologická, vysvětluje Alexander Schaffer, manažer pobočky Schenker & Co. AG ve Vídni-Albernu. Nové IVECO, typ Ecodaily 35 CI4G EEV, má nejen o 20 % nižší emise CO 2, ale nevylučuje do vzduchu prakticky žádné jemné prachové částice. Vyšší pořizovací náklady na IVECO Ecodaily ve srovnání s tradičním nákladním vozidlem představují náš příspěvek pro čistší vzduch ve Vídni, zdůrazňuje Alexander Schaffer. Tento projekt přispívá k plnění cílů programu Green Road, v jehož rámci se DB Schenker doposud soustředil především na školení ekologického řízení vozidel u smluvních dopravců a používání vozidel s minimální emisní třídou EURO 3. Záměrem společnosti je postupně revitalizovat vozový park o vozy vyšších emisních tříd a zavádět také ekologická vozidla především pro distribuci v centru velkých měst. Green Road je jedním z kolekce green programů, jejichž společným cílem je snížení emisí CO 2 z přepravní činnosti o 20 % do roku E-freight aneb Bezpapírová letecká přeprava DB Schenker jako první společnost na trhu zahájila implementaci e-freight neboli letecké přepravy zásilek bez papírových dokumentů. Po úspěšném otestování e-freight v Německu plánuje do konce tohoto roku zavést bezpapírovou přepravu také v dalších 50 zemích po celém světě. Nejen v USA, Austrálii, Chile a Japonsku, ale i na mnoha evropských letištích zavede DB Schenker tento program. Dohromady pak bude mít koncem letošního roku sto poboček, které mohou realizovat leteckou přepravu v bezpapírové formě. Program e-freight je iniciativa organizace IATA a několika předních leteckých přepravců včetně DB Schenker, oficiálně představená v roce Od té doby již DB Schenker přepravil více než 7000 leteckých zásilek v duchu e-freight. Cílem společného projektu je snížení dosavadního objemu dokumentů o 64 %. Ročně jde přibližně o 7800 tun papíru. Pro představu: toto množství by zaplnilo 80 letadel typu Boeing 747. Program e-freight nahrazuje papírové dokumenty elektronickou formou, což kromě ochrany životního prostředí přináší ještě další efekty. Jedním z nich je urychlení leteckých přeprav díky rychlému přenosu dat o zásilkách ještě před jejich příjezdem na terminál. Mezi další přidané hodnoty patří vyšší přesnost a spolehlivost dat a minimalizace chyb. Podle IATA dokáže program e-freight ušetřit celému leteckému průmyslu neuvěřitelných 4,9 miliardy dolarů ročně. Pro příznivce DB SCHENKER 17

18 DB Schenker ve světě Přímý vlak na severní polární kruh DB Schenker představil v lednu tohoto roku nové vlakové spojení v rámci Norska. Kontejnerový vlak s příznačným názvem North Rail Express jezdí na 1960 kilometrů dlouhé trase z Osla do Narviku, který se nachází na hranici severního polárního kruhu. Pět dnů v týdnu přiváží North Rail Express spotřební zboží, konsolidované zásilky a nové automobily pro trh na severu Norska. Na cestě zpět pak veze místní produkty a ryby z tamních lovišť. Příprava projektu trvala přes jeden rok a spojila dohromady obě divize DB Schenker, tj. divizi logistiky DB Schenker Logistics a divizi nákladní železniční dopravy největšího evropského železničního dopravce DB Schenker Rail. Kontejnerový vlak za rok přepraví na trase Oslo Narvik kontejnerů. Trasu dlouhou 1960 km urazí za 28 hodin, tedy výrazně rychleji než v případě kamionu. Trasa vede z terminálu Alnabru v Oslu přes Švédsko do Narviku. North Rail Express přepraví okolo 90 % veškerého nákladu DB Schenker určeného pro oblast severního Norska. To představuje ekvivalent kamionových návěsů. Mezi nákladem převládá spotřební zboží a nové automobily. Naše nové přepravní řešení zřetelně ukazuje směr, kterým se budeme v Norsku ubírat, říká Karl Nutzinger, člen představenstva společnosti Schenker AG se zodpovědností za rozvoj pozemní přepravy v evropském regionu. Železnice vždy hrála důležitou roli v distribuci zboží v rámci Norska. Ve prospěch zákazníků používáme všechny typy přeprav a kombinujeme flexibilitu kamionové přepravy s výhodami železniční nákladní přepravy, dodává Karl Nutzinger. Buddhistické umění do New Yorku Letošní léto bylo pro DB Schenker obdobím intenzivních příprav a realizace velmi náročné přepravy desítek uměleckých předmětů nevyčíslitelné hodnoty z Pákistánu do New Yorku na výstavu Buddhist Heritage of Pakistan: The Art of Ghandara. Celkem sedmdesát buddhistických uměleckých děl pochází z historické oblasti Ghandara, dnes území na pomezí Pákistánu a Afghánistánu, a vzniklo v období od 1. století před n. l. do 5. století n. l. Předměty jsou vyrobeny ze zlata, bronzu nebo břidlice. Nejtěžším a současně nejkřehčím exponátem celé sbírky je břidlicový reliéf o velikosti 120 x 100 x 35 cm vážící přes 350 kilogramů. O delikátní přepravu se postaral tým odborníků na přepravu uměleckých děl DB SCHENKERart z Německa. Nejenom díky jejich odbornosti a zkušenostem z obdobných projektů, ale také díky mezinárodní síti DB Schenker proběhla přeprava bez komplikací a exponáty byly včas doručeny do Asia Society Museum v New Yorku. 18 Zpravodaj podzim 2011

19 DB Schenker ve světě Precizní logistika: 46 lokomotiv do Ameriky Přesné plánování, neustálá kontrola trasy a manipulace na milimetr, to jsou hlavní výzvy pro sedmičlenný tým odborníků DB Schenker, který má na starosti hladký průběh ročního kontraktu na přepravu čtyřiceti šesti lokomotiv od německého výrobce Bombardier do USA a Kanady. První lokomotiva ALP-45DP na hybridní pohon byla již úspěšně přepravena na severoamerický kontinent a v týdenních odstupech následují všechny ostatní. Projekt bude ukončen až v polovině příštího roku. Náročnost projektu spočívá především v tom, že kvůli jejich váze 126 tun není možné lokomotivy přepravit do přístavu Hamburk po železnici, neboť takovou tonáž německé koleje neunesou. Proto museli logističtí odborníci přesně naplánovat silniční trasu nadrozměrného nákladu a prověřit každý most na trase, zda unese tíhu konvoje vážícího 200 tun. Stejně tak každý podjezd, který by znemožnil průjezd nákladu o výšce 4,06 metru a šířce 4,42 metru, musel být vyloučen. Nájezd na dálnici u Warburgu si dokonce vyžádal stavební úpravy, neboť musel být o šest metrů rozšířen. Přestože náš tým má s nadrozměrnými přepravami rozsáhlé zkušenosti, v minulosti jsme například přepravovali cementová sila, luxusní jachty nebo 400tunové bagry, kontrakt na přepravu lokomotiv je unikátní. Pravidelné přepravy v rámci tak dlouhého období jsou výjimečné, říká Karl Hammerschmidt, manažer oddělení speciálních přeprav v Schenker Deutschland AG v Hagenu. O tom svědčí i fakt, že jediným úkolem jednoho ze členů týmu je pravidelně kontrolovat celou trasu a sledovat, zda je průjezdná nebo jestli se někde neobjevily nové stavební práce, které by mohly nadrozměrný konvoj zastavit. Kromě stanovení pozemní trasy nákladu vyžadovaly roční přípravy také přesné naplánování manipulačních operací v závodu Bombardier v Kasselu a postup nakládání v hamburském přístavu. Námořní přepravy nákladu z Hamburku do New Yorku v USA a Halifaxu v Kanadě jsou rovněž součástí kontraktu, tedy plně v rukou DB Schenker. Pro příznivce DB SCHENKER 19

20 DB Schenker ve světě Uwe Pögelt: Nejspíš jsem někde chytil virus Schenker Historie i současnost DB Schenker ho fascinuje, a tak sbírá každý model kamionu, každý leták či každou fotografii. Za 22 let, kdy provozuje svůj koníček, nashromáždil přes 1220 modelů a v 50 pořadačích má srovnány tisíce písemností. Jak sám říká: Nejspíš jsem někde chytil virus Schenker. Jak jste přišel ke svému koníčku? Do roku 1989 jsem působil v tehdejším Dopravním kombinátu v Lipsku v oddělení pro přeshraniční přepravu. Tehdy jsem poznal Schenker jako smluvního partnera pro veletrhy a jiné přepravní aktivity. V roce 1989 jsem se začal velice intenzivně zabývat firemní historií této logistické společnosti. Považuji za fascinující, jak se takový podnik, který působí již skoro 140 let na celém světě, rozvíjel a rozvíjí. Má sběratelská vášeň začala prvním modelem kamionu této firmy, pak přišel druhý model, třetí Jak rozsáhlá je vaše sbírka? Za tu řadu let jsem vytvořil fundus vozů DB Schenker, který skutečně stojí za zhlédnutí. Nezahrnuje jen oněch 1224 modelů, které jsem nasbíral. Ve více než 50 pořadačích jsem archivoval i materiály o spedici DB Schenker a pečlivě jsem uchoval každý reklamní materiál této spedice. Vedle originálních písemností sahajících až do roku 1883 mohu posloužit skutečnými raritami, jako jsou staré firemní noviny a prospekty. Navíc mám vlastní databázi negativů asi 9000 fotografií vozů a poboček společnosti po celé Evropě. Jste v kontaktu s dalšími sběrateli? Na takového koníčka samozřejmě člověk nemůže být sám. Jsem v kontaktu i s jinými sběrateli, především se zaměstnanci společnosti. Už několik let jsem ve spojení s panem Ledererem z Centrály DB Schenker, který mi pomáhá s výstavami modelů. V neposlední řadě udržuji stálý kontakt s pobočkami DB Schenker v tureckém Istanbulu, v Nizozemsku, Česku a s řadou poboček v Německu. Kde vystavujete svou sbírku? Z pověření Schenker Deutschland AG již léta pořádám výstavy své sbírky především v pobočkách společnosti při nejrůznějších příležitostech, jako jsou otevření nových pracovišť, firemní akce pro zákazníky, výročí a další interní akce. Těší mě, že tyto výstavy měly doposud ze strany návštěvníků vždy velkou odezvu. Co plánujete do budoucna? Po více než 22 letech intenzivní práce na firemní historii spedice DB Schenker jsem se už dostal tak daleko, že nemohu a ani nechci přestat. Naopak jsem se začal cíleně zaměřovat na určité oblasti uvnitř spedice. Dokumentuji podle svých možností dění v podniku. Jako nejnovější příklad bych chtěl uvést výstavbu nového logistického centra DB Schenker pro BMW v Lipsku. I zde jsem vytvořil fotodokumentaci, která zahrnuje více než 160 fotografií, od položení základního kamene až po blížící se dokončení stavby. I v budoucnu se budu snažit využít všechny své možnosti, abych pokračoval ve svém nádherném koníčku. 20 Zpravodaj podzim 2011

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009 Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4 Balíková služba v ČR 5 Kombinace kamionu a železnice 6 7 Nové webové stránky 10

Více

Festival Smetanova Litomyšl. Logistika od začátku až do konce. Terminál budoucnosti ve Finsku. I jachty, lodě a čluny se prodávají v Česku

Festival Smetanova Litomyšl. Logistika od začátku až do konce. Terminál budoucnosti ve Finsku. I jachty, lodě a čluny se prodávají v Česku PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER JARO/LÉTO 2015 Festival Smetanova Litomyšl Logistika od začátku až do konce Terminál budoucnosti ve Finsku I jachty, lodě a čluny se prodávají v Česku Vyrazili jsme na turné se

Více

Aktuální téma: Evropské distribuční centrum ESAB str. 6-7

Aktuální téma: Evropské distribuční centrum ESAB str. 6-7 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER podzim - zima 2010 Aktuální téma: Evropské distribuční centrum ESAB str. 6-7 Rozhovor o nových trendech na trhu a službách pro zákazníky 4-5 Námořní přeprava

Více

Rok 2012 plný událostí v námořních přepravách str. 12

Rok 2012 plný událostí v námořních přepravách str. 12 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER podzim / zima 2012 Rok 2012 plný událostí v námořních přepravách str. 12 Úspěšný rok 2012 přinesl řadu novinek 4 Míří vaše obchodní aktivity na Východ? 6

Více

Zlatý klenot uprostřed lesů. Přeprava komponentů pro nový hotel v Davosu. Asii s námi máte na dosah ruky. 5 tipů pro bezpečnost v logistickém řetězci

Zlatý klenot uprostřed lesů. Přeprava komponentů pro nový hotel v Davosu. Asii s námi máte na dosah ruky. 5 tipů pro bezpečnost v logistickém řetězci Zlatý klenot uprostřed lesů Přeprava komponentů pro nový hotel v Davosu Asii s námi máte na dosah ruky 5 tipů pro bezpečnost v logistickém řetězci Rekordní přeprava do Ruska Úvodník Obsah Rozhovor 04 V

Více

Rozhovor s Nikolou Sudovou na str. 14 15. zima 2006. Dodavatelský řetězec roku 2020. 15 let v životě SCHENKER. 12 Rapid a jeho bratříček.

Rozhovor s Nikolou Sudovou na str. 14 15. zima 2006. Dodavatelský řetězec roku 2020. 15 let v životě SCHENKER. 12 Rapid a jeho bratříček. zima 2006 Rozhovor s Nikolou Sudovou na str. 14 15 Dodavatelský řetězec roku 2020 2 15 let v životě SCHENKER 12 Rapid a jeho bratříček 5 Mýtné v ČR 16 Kostičky do celé Evropy 6 7 MS motocyklů MOTO GP 19

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF STUDIE LOGISTICKÝCH SLUŽEB PRO KONKURENČNÍ VÝHODU THE STUDY OF LOGISTIC

Více

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě Úspěšný audit Str. 2 Radonové lázně Jáchymov Str. 5 Ř í j e n 2 0 1 1 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Provoz Zajímavosti Relax Zahájen výdej licencí

Více

Na obalu záleží! Inteligentní logistika pro automotiv Logistika pro E-shop: Mistr světa sází na Geis

Na obalu záleží! Inteligentní logistika pro automotiv Logistika pro E-shop: Mistr světa sází na Geis Noviny pro zákazníky a zaměstnance říjen 2010 www.geis-group.com Inteligentní logistika pro automotiv Logistika pro E-shop: Mistr světa sází na Geis Na obalu záleží! 2 editorial Milé čtenářky, milí čtenáři,

Více

Marketingový mix společnosti DHL Marketing Mix of DHL

Marketingový mix společnosti DHL Marketing Mix of DHL MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Ondřej Kastner Marketingový mix společnosti DHL Marketing Mix of DHL Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková, MBA Olomouc

Více

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá.

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá. výroční zpráva 2013 cesta k mobilitě Jsou cesty, na kterých jsme v cíli ještě dříve, než jsme vyjeli. Zatímco jsme tady, chceme už být tam. Cesta se stává otázkou času chceme být jinde co nejrychleji,

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 2 2012 Unikátní výtahy na Vysoké peci č.1 6 7 TÜV SÜD hodnotí elektromobily v reálném prostředí 8 9 Nezávislá kontrola jako nástroj investora k minimalizaci

Více

Logistika při řízení dopravy ve vybraném podniku

Logistika při řízení dopravy ve vybraném podniku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: N6208 Obchodní podnikání Marketing management Diplomové práce na téma:

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

Pneumatické a hydraulické systémy technika, která hýbe světem. Čeká evropskou energetiku válka sítí? Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění

Pneumatické a hydraulické systémy technika, která hýbe světem. Čeká evropskou energetiku válka sítí? Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2012 28 Kč 1 EUR Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění Netradiční robotické aplikace Čeká evropskou energetiku válka sítí? Pět inovací,

Více

Automatizace se bez robotů a pneumatických a hydraulických systémů již neobejde

Automatizace se bez robotů a pneumatických a hydraulických systémů již neobejde TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2014 30 Kč 1 EUR Sibiř, uran a bílí medvědi... Jak by mohl vypadat svět budoucnosti Česko má inovační potenciál, ale potřebuje jasnou strategii...

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

FORPRINT. Vlajková loď ekologie. OSPAP získal certifikáty FSC a PEFC, a stal se tak ekologicky odpovědným v oboru.

FORPRINT. Vlajková loď ekologie. OSPAP získal certifikáty FSC a PEFC, a stal se tak ekologicky odpovědným v oboru. FORPRINT Magazín o papírech, technologiích a materiálech pro tisk Zima 2009 Vlajková loď ekologie OSPAP získal certifikáty FSC a PEFC, a stal se tak ekologicky odpovědným v oboru. Novinka Revive OSPAP

Více

3 / 2007 VYVÁŽET INVESTICE ZNAMENÁ DRŽET KROK S VYSPĚLÝM SVĚTEM. Deset let Exportní ceny DHL, str. 12. Nebojte se obchodů v zemi půlměsíce, str.

3 / 2007 VYVÁŽET INVESTICE ZNAMENÁ DRŽET KROK S VYSPĚLÝM SVĚTEM. Deset let Exportní ceny DHL, str. 12. Nebojte se obchodů v zemi půlměsíce, str. 3 / 2007 VYVÁŽET INVESTICE ZNAMENÁ DRŽET KROK S VYSPĚLÝM SVĚTEM Nebojte se obchodů v zemi půlměsíce, str. 6 7 Deset let Exportní ceny DHL, str. 12 VYUŽIJTE ZKUŠENOSTÍ A SLUŽEB VÍCE NEŽ 30 ZAHRANIČNÍCH

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 4 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 4 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 4 2012 Měření hluku motorových vozidel 5 Z historie do současnosti automobilového průmyslu 6 7 Měření doběhů strojů 10 11 Systém řízení bezpečnosti práce

Více

Nová vláda nedávno předložila

Nová vláda nedávno předložila www.kompass.com Ročník Roãník 12 18 č. ã.1/2014 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu:

Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu: Čtvrtletník společnosti ČD Cargo, a. s. Ročník 2009 / Červen / Číslo 2 Hyundai Nošovice - šance pro ČD Cargo Nákladní doprava v Jihomoravském kraji Pokračování seriálu: Správné nakládání a zajištění zboží

Více

Už 40 CNG stanic na tak malou zemi není málo... Jak na leasing elektromobilů? Sandvik nabízí lepší parametry vrtání

Už 40 CNG stanic na tak malou zemi není málo... Jak na leasing elektromobilů? Sandvik nabízí lepší parametry vrtání TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ ČERVENEC 2012 28 Kč 1 EUR Sandvik nabízí lepší parametry vrtání Japonsko opět startuje jaderné reaktory Jak na leasing elektromobilů? Jízda na plný plyn

Více

Permanentní inovace a trendy ve vývoji řezných nástrojů str. 8 9. Paletové moduly pro robotické zakládání

Permanentní inovace a trendy ve vývoji řezných nástrojů str. 8 9. Paletové moduly pro robotické zakládání TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ ZÁŘÍ 2014 30 Kč 1,40 EUR Paletové moduly pro robotické zakládání Kvalitní 3D tisk nemůže být levnou záležitostí Permanentní inovace a trendy ve vývoji řezných

Více

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Červen 2009 Karel PERZL Evropský polytechnický institut, s. r. o. Kunovice Studijní obor: Ekonomická informatika Podnikový informační

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 6, SRPEN 2007

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 6, SRPEN 2007 ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 6, SRPEN 2007 česká elektřina míří na burzu Zelená energie úspory elektřiny cyklostezky v okolí Dukovan 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: DÁVÁTE PŘEDNOST ELEKTRONICKÝM,

Více