Seznam výzkumných prací a projektů z psychologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam výzkumných prací a projektů z psychologie"

Transkript

1 Seznam výzkumných prací a projektů, odborných statí, článků, recenzí a knih, metodických příruček a dotazníků z dopravní psychologie a psychologie práce z let PhDr.Mgr. Karel Havlík - (1937) Seznam výzkumných prací a projektů z psychologie Výzkum: 1. Účinků kysličníku uhelnatého na psychické procesy zaměstnanců autoopraven Klinika pracovního lékařství FN Plzeň Uplatnění Rorschachovy metody v psychologii práce Psychologická laboratoř (PL) ČSAD Plzeň Úspěšných a neúspěšných řidičů v aplikaci Zulligerova testu PL ČSAD Plzeň Aplikace Lüscherova osmibarevného subtestu u řidičů úspěšných a neúspěšných- PL ČSAD Sociálně psychologických aspektů dopravní nehodovosti u profesionálních řidičů PL ČSAD Plzeň Psychologického výběru žáků pro obor automechanik PL ČSAD Plzeň Uplatnění Lüscherova subtestu v psychosomatické medicíně Klinika pracovního lékařství-fn Plzeň Subjektivního hodnocení psychické zátěže u řidičů z povolání PL ČSAD Plzeň Subjektivního vnímání psychické zátěže u psychosomaticky nemocných PL ČSAD Plzeň Pracovního prostředí z hlediska bezpečnosti práce u řidičů z povolání PL ČSAD Plzeň K problematice kouření učňů- automechaniků ČSAD Plzeň PL ČSAD Plzeň Zařazovacího projektivního Dia Z testu v psychologii práce, zejména dopravní psychologii PL ČSAD Subjektivního vnímání psychické zátěže u nemocných hypertenzní chorobou KPL FN Plzeň + PL ČSAD Plzeň Rozbor psychodiagnostických faktorů pomocí dotazníku SPIDO u osob psychosomaticky nemocných KPL FN Plzeň Osobnostního profilu psychosomaticky nemocných KPL FN Plzeň + PL ČSAD Plzeň Zvláštností anamnestických dat u hypertoniků a normotoniků KPL FN Plzeň + PL ČSAD Plzeň Ischemické choroby srdeční z hlediska psychologie práce PL ČSAD Plzeň Psychologických a sociologických aspektů u učňů automechaniků v oblasti kouření PL ČSAD Analýza anamnestických dat řidičů hodnocených 4 a 5 1 a 2, - PL ČSAD Plzeň Postojů občanů okresů Domažlice a Klatovy k volbám do senátu v roce 2000 sociologie CPP Výzkum potenciální volební podpory Jaroslava Komory v rámci KDU Čsl CPP

2 22. Analýzy anamnestických dat u řidičů bez nehod a s nehodami Centrum psychologie práce (CPP) Plzeň - Klatovy Orientačního měření psychické zátěže u řidičů MKD soukromých dopravních firem CPP Plzeň Klatovy Hodnocení psychické zátěže řidičů MKD CPP Plzeň Klatovy Zpráva o výsledcích orientačního výzkumu dopravního chování dnešních řidiček amatérek, CPP Plzeň Klatovy Systém racionálního získávání dat o životní, profesionální a řidičské historii u různých druhů doprav CPP + ČSAD Plzeň O možnostech hypotetické diagnostiky psychosomatických příznaků pomocí Lüscherova osmibarevného testu a projektivního Selektivního testu ZRB zejména u řidičů z povolání CPP Klatovy O některých zvláštnostech psychologického profilu řidičů různých druhů doprav MKD, autobusů, ADR, technologické přepravy aj. CPP Plzeň Klatovy 2012 Zpracovali: 1 26 Karel Havlík Karel Havlík Věra Moulisová Projekty: 1. Projekt dopravně psychologické laboratoře ČSAD np. Plzeň 42 str Návrh pracoviště mentální hygieny a psychologie práce Klinika PL Plzeň Současné moderní metody efektivního výběru zaměstnanců CPP Klatovy K prevenci bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s psychickou zátěží CPP Klatovy Metodika personálního výběrového řízení u elektrotechnické firmy ILV- CPP Klatovy Metodické spisy z psychologie a psychodiagnostiky Autor - Karel Havlík 1. Poznámky k dopravní výchově u dětí Metodický materiál Krajské pedagogicko psychologické poradny v Plzni str K některým základním problémům dopravní psychologie Metodický materiál Psychologická laboratoř ČSAD Plzeň 1975 str Návrh dopravně psychodiagnostické vyšetřovací metodiky pro řidiče ČSAD, učně automechaniky a absolventy učiliště pro sk.c, - PL ČSAD np. Plzeň 1975 str.32 str. 4. Zkušenosti s aplikací Rorschachovy metody při psychologickém vyšetřování nehodových řidičů, Sborník USMD Praha 1976 str Stručný návod k aplikaci Zulligerova dia testu pro potřeby dopravních psychologů, Metodický materiál - Psychologická laboratoř ČSAD Plzeň 1976 str Der Baum Test překlad zkrácená příručka k aplikaci projektivního testu stromu v dopravní psychologii - Psychologická laboratoř ČSAD Plzeň 1976 str Stručný návod k užití Lüscherova osmibarevného subtestu pro potřeby dopravních psychologů, ÚSMD Praha 1977 str. 24 2

3 8. Některé sociálně psychologické aspekty dopravní nehodovosti profesionálních řidičů Psychologická laboratoř ČSAD Plzeň 77 str K psychodiagnostice pracovních selhání podmíněných psychicky a psychosomaticky u řidičů z povolání PL ČSAD Plzeň Poznámky k problematice adolescentních kuřáků PL - ČSAD Plzeň K otázkám validity psychologického vyšetřování řidičů z povolání Psychologická laboratoř ČSAD Plzeň 1980 str Zkušenosti z aplikace Lüscherova subtestu u psychosomaticky nemocných, Plzeňský lékařský sborník- 51, 1983 str K některým aspektům psychické zátěže u hypertenzní choroby Klinika pracovního lékařství FN Plzeň Pedagogicko psychologická problematika učení juda u žáků Metodický materiál KV ČSTV Hradec Králové 1984 str Současné moderní metody efektivního výběru zaměstnanců Centrum psychologie práce Klatovy 2001 str Příručka pro psychotrénink manažéra Centrum psychologie práce Klatovy str Nástin dopravně psychologického profilu vybodovaného řidiče (kh+js)..cpp- Klatovy PL - Ústí nad Labem 11/ str. ( dr. Havlík + dr. Sedlic) 18. Psychogram a psychologický profil řidiče hasič strojník Centrum psychologie práce Klatovy, 2 str. - 3/ Školení odborné způsobilosti řidičů - Psychologie pro řidiče Agakcent, Klatovy 280 hodin CD 4/ Systém psychodiagnostiky problémového vybodovaného řidiče Centrum psychologie práce Klatovy 10 str Vydané knihy a metodické příručky: Autor: Karel Havlík 1. Rorschchovské minipraktikum (určeno dopravním psychologům a psychologům práce) Psychologická laboratoř ČSAD Plzeň - vydalo ÚSMD Praha 1975 str Rorschachovské minipraktikum nové rozšířené vydání na CD (Rorschach + selektivní ZRB) Centrum psychologie práce pro jihozápadní Čechy Plzeň Klatovy 2011 str. 120 A Dia Zulliger Test pro potřeby dopravních psychologů 42 str. A4 - PL ČSAD Plzeň Dia Zulliger Test v psychologii práce a dopravní psychologii, nové rozšířené vydání - CD - CPP Klatovy, 2011, str.66 A4 5. Lüscherův osmibarevný subtest pro potřeby dopravních psychologů ČSAD Plzeň-1977 str. 30 A4 6. Psychologie na cestách CD - CPP Plzeň Klatovy 2004 str Psychologie pro řidiče odborně populární učebnice dopravní psychologie Portál Praha str Psychologie ve službách personalistů CD - CPP Klatovy 2003 str Jak komunikovat s medii a jak se přesvědčivě prezentovat, Ministerstvo pro místní rozvoj str. 48 Praha, Jak komunikovat s medii a jak se vyznat v novinářské duši CD - AGakcent Klatovy str. 50 3

4 11. Osudová setkávání na Šumavě o vyhnání Čechů a vysídlování sudetských Němců CD Nadace Konrád Adenauer- Praha Klatovy 2005, str Osudové střety Rozhovory s oběťmi a viníky dopravních nehod 150 str. Triton- Praha, Psychologie v řidičské praxi Vybrané kapitoly z dopravní psychologie Učebnice dopravní psychologie pro autoškoly Vogel Medium Klatovy 2011 str Lüscherův test v dopravní psychologii a psychologii práce nové rozšířené vydání v elektronické podobě - 46 str. 2012, CPP Klatovy 15. Projektivní selektivní test ZRB metodická příručka pro dopravní psychology k rozlišování řidičů na problémové a neproblémové 25 str. CPP Klatovy 4/ Vademecum postgraduálního studia dopravní psychologie, 90 str.+ přílohy - CPP Klatovy -7/ Nové přístupy v aplikaci Rorchachových metod pro skupinovou psychodiagnostiku v dopravní psychologii, 86 str.+ přílohy - CPP Klatovy 8/ Kompendium praktické dopravní psychologie a psychodiagnostiky str. 110 A4 Sdružení dopravních psychologů a dopravních specialistů + CPP Klatovy 8/ Selektivní projektivní test ZRB Zulliger- Rorschach Behn-Rorschach pro individuální a skupinovou dopravní psychodiagnostiku Metodická příručka 70 str. CPP 2/2014 Publikované odborné statě a recenze Autor Karel Havlík 1. Některé kořeny neprospěchu žáků pohledem sociologa, Výchovný poradce, SNP 1/ 74 Praha 2. Der Rorschach Test recenze Československá psychologie 4/ Problematika psychologického výběru u profese automechanik- opravář, Výchovný poradce 2/ Problematika dětských zájmů a zálib, Výchovný poradce, SNP 3/ Některé pedagogicko psychologické problémy učení juda u žáků, Trenér, 7/77 6. Nástin teoretických základů Rorschachovy metody, Železniční zdravotnictví, XX. 2-3/77 7. Psychologické aspekty řízení motorových vozidel, Praktický lékař, 24/77 8. Zulligerův dia test v dopravní psychologii, Československá psychologie, 1/78 9. Možnosti a meze aplikace Rorschachovy metody v psychologii práce, zejména v oblasti dopravy, Železniční zdravotnictví, XXI.2, / K problémům subjektivního hodnocení psychické zátěže u řidičů mezinárodní kamionové dopravy a vnitrostátní dálkové dopravy, Psychologie v ekonomické praxi, XV. 1/ Některé poznatky z uplatnění psychologie v pracovním lékařství, Praktický lékař - 60/ K problémům uplatnění Rorschachových technik v psychologii práce, Československá psychologie, XXV. 1/ Aplikace osobnostního dotazníku při psychologickém výběru u profese automechanik opravář, Výchovný poradce, SPN Praha, 1/ K problémům subjektivního vnímání psychické zátěže u řidičů mezinárodní kamionové dopravy a vnitrostátní dálkové dopravy, Železniční zdravotnictví, XXV. 3-4 / Zkušenosti z aplikace Lüscherova subtestu u psychosomaticky nemocných, Plzeňský lékařský sborník 51/ K některým aspektům psychické zátěže u hypertenzní choroby, Praktický lékař 64 / 84 4

5 17. K osobnostnímu profilu hypertonika z anamnestických dat, Praktický lékař 64 / Psychologické souvislosti mezi výkonem profese a vývojem hypertenzní choroby, Psychologie v ekonomické praxi XIX, 1/ Význam psychologického vyšetření pracujících vysílaných do ciziny (Hůzl,Jirsová,Havlík), Pracovní lékařství K psychodiagnostice pracovních selhání podmíněných psychicky a psychosomaticky u řidičů z povolání, Sborník referátů ze semináře Příčiny dopravních nehod v silniční dopravě Gottwaldov duben K osobnostnímu profilu hypertonika, Železniční zdravotnictví XXVII, Adolescentní kuřáci, Odborná výchova 8, roč.36, / Dějiny rorschachovskch technik v psychologii práce, Psychologie dnes, 10/ Zuligerův test při výběru osob pro exponované profese, Psychologie dnes, 9/ Správný klíč do správného zámku, Personál IX, 2/ Kdo se stává zajatcem manažerského syndromu, Personál IX. 9/ Psychologické poznatky ve službách personalistů, Personál IX. 11/ Kdo se vyzná sám v sobě, vyzná se v podřízených, Personál IX. 5/ Jak komunikovat s medii a nedopouštět se chyb, Personál X. 2/ Psychotesty nebo psychodiagnostické vyšetřování, Personál XI. 1/ Obrana proti psychoteroru na pracovišti má šanci, Personál XI. 4/ Psychologie barev a pracovní prostředí, Personál XI. 2/ Co může z psychologického hlediska napovědět životopis, Personál XI. 9/ Profesionální řidiči se musí podrobit psychologickému vyšetření, Personál XII. 5/ Zkušenosti s psychologickým vyšetřováním řidičů podle zákona, Personál XII. 10/ Nové poznatky z dopravně psychologických vyšetření pro personální práci, Personál XIII, 7-8/ Může psycholog nabízet alternativy? Numerologický rozbor mě přesvědčil, Psychologie dnes 4/ Zabijáci a sebevrazi na silných motocyklech 11/2008 Moje psychologie 39. Motorkáři: zabijí nezkušenost i charakter Psychologie dnes- 7/ Ženy za volantem:nechybí razance ani sebevědomí Psychologie dnes -9/ Alkohol za volantem Největší riziko začíná u půl promile- Psychologie dnes -9/ Měli by bohatší řidiči platit vyšší pokuty? Psychologie dnes 2/ Změny v silničním zákoně očima dopravního psychologa Psychologie dnes 6/ Kdo zvládne v sedmnácti řídit auto? Psychologie Dnes 12/ Vhodné metody pro výběr manažerů (RORSCHACH) Moderní řízení č. 7/ 2012 (Ekonomia Praha) Dotazníky k anamnéze a orientační psychodiagnostice Autor: Karel Havlík Psychodotazníky pro výběrová řízení: 1. absolventa absolventky střední školy 2. profesní dotazník pro výběr obchodního zástupce + klíč 25 str. 3. profesní dotazník pro výběr manažera středního stupně + klíč 25 str. 4. profesní dotazník pro výběr odborné asistentky 5. městského strážníka člena bezpečnostní agentury 6. komplexní dotazník pro výběr nového pracovníka + klíč 27 str. 5

6 Psychodotazníky pro orientační diagnostiku v psychologii práce: Dotazník: 1. vstupní - pro žadatele o práci 2. univerzální a komplexní personální dotazník pro výběr nového pracovníka + klíč 3. personální výběrová psychodiagnostika pozice manažér 4. personální výběrová psychodiagnostika pozice obchodní zástupce 5. chování v pozici manažera 6. psychopatologických projevů emoční labilita a nepřizpůsobivost, pocity méněcennosti, egocentrismu a hysterických reakcí, depresivního a manického reagování, úzkostných reakcí 7. stresové odolnosti 8. zvládání stresu 9. asertivity 10. sebeprosazování 11. komunikace 12. syndromu vyhoření 13. psychické zátěže 14. deprese 15. loajality Anamnestické dotazníky pro životní a profesní historii řidiče: 1. automechanik zkušební řidič 2. profesionální řidička 3. učitele autoškol zkušebního komisaře 4. řidičů autobusů (výběr) 5. řidiče autobusů ČSAD a MHD 6. řidiče autobusů ČSAD (kontrola) 7. řidičů MKD (výběr) 8. řidiče MKD (kontrola) 9. universální dotazník pro profesionální řidiče 10. řidiče vnitrostátní dopravy 11. hasič- strojník 12. řidiče- amatéry 13. nového řidiče sk. C a C+E 14. dotazník VB ( vybodovaný řidič) univerzální 15. dotazník VB - alkohol 16. dotazník VB - drogy Psychodotazníky a kvízy školení profesionálních řidičů: 1. Charakteristika chování, vlastností a schopností řidiče 2. Nedokončené věty pro řidiče 3. Analýza chování řidiče v dopravním provozu 4. Znalostí dopravní psychologie pro řidiče 5. Odborný kvíz pro řidiče ze znalostí dopravní psychologie 6. Psychologický kvíz o jednání řidiče autobusu s cestujícími 6

RORSCHACH V PSYCHOLOGII PRÁCE A ORGANIZACE

RORSCHACH V PSYCHOLOGII PRÁCE A ORGANIZACE RORSCHACH V PSYCHOLOGII PRÁCE A ORGANIZACE Karel Havlík Abstrakt: Přehledová studie o historii a aplikaci Rorschachovy metody v psychologii práce a organizace doplněná o nové praktické poznatky přináší

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Činnost dopravního psychologa v evropském kontextu

Činnost dopravního psychologa v evropském kontextu Činnost dopravního psychologa v evropském kontextu PhDr. Vlasta Rehnová Asociace dopravních psychologů ČR vlasta.rehnova.@seznam.cz Konference Psychologie práce a organizace v ČR Konference Praha, Psychologie

Více

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Odborný výcvik 1 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU... 6 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY... 11

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Informace o studijních oborech garantovaných a realizovaných Ústavem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 1. NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 6 Vydáno: SRPEN 2007 Cena: 201 Kč OBSAH:

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 6 Vydáno: SRPEN 2007 Cena: 201 Kč OBSAH: Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: SRPEN 2007 Cena: 201 Kč OBSAH: 1. Metodické pokyny k vyhlášce č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní

Více

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Profil absolventa Škola: Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Zřizovatel: Mgr. Josef Krysta Název ŠVP: Bezpečnostní služby Obor vzdělání: 68-42-L/51, Bezpečnostní služby Délka

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Program Celoživotní vzdělávání Akreditovaný kurz Doplňující pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Akademický rok 2014/2015 Tematické okruhy

Více

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel od 1.9.2009 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název

Více

DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání. Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL ON THE SAFE SIDE

DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání. Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL ON THE SAFE SIDE DEKRA CZ a.s. Akademie dopravního vzdělávání Školení, semináře a další služby NEJEN PRO ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZIDEL 2015 ON THE SAFE SIDE Úvodní slovo Akademie dopravního vzdělávání při společnosti DEKRA

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN-ÚNOR

KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN-ÚNOR vzdělávací agentura KATALOG SEMINÁŘŮ LEDEN-ÚNOR 2014 www.profesim.cz CENOVĚ VÝHODNÉ ZAKÁZKOVÉ SEMINÁŘE Chcete ušetřit a současně kvalitně vzdělávat zaměstnance? Uspořádáme pro Vás zakázkový seminář: -

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015 Akreditovaná instituce MV ČR Akreditované semináře MV ČR Akreditované semináře MPSV ČR KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015 www.profesim.cz FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ Chcete, aby pro Vás

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2007 Cena: 264 Kč OBSAH Část normativní Sdělení MŠMT o pokračování ověřování prvků ŠVP (č.j.

Více

II. stupeň ZŠ a speciálních škol ostatní školské zařízení

II. stupeň ZŠ a speciálních škol ostatní školské zařízení II. stupeň ZŠ a speciálních škol ostatní školské zařízení : ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE VE ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ Cílová skupina školní metodici prevence (ŠMP) ze školských zařízení Stručný obsah Základní činnosti

Více

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Autorský tým: PhDr. Maria Bezchlebová, Mgr. Jaroslav Dadok, Ing. Mgr. Jiřina Gabrielová, RNDr. Robert Gamba, Mgr.

Více

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ - 1 - 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 28-52-H/01 CHEMIK 1. NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy:

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Nabídka vzdělávacích programů pro rok 2013 APSS ČR je akreditovanou vzdělávací institucí u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona

Více

Andragogické poradenství

Andragogické poradenství Andragogické poradenství PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D. Vyléčit je možno někdy, potěšit vždy. Hlavní cíle Porozumění významu teoretických přístupů v andragogickém poradenství ve vztahu k praxi. Znalost základů

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost 1. Vymezení didaktických zásad a jejich aplikace v příslušných vyučovacích předmětech

Více

již 25 let s Vámi Vážení klienti...

již 25 let s Vámi Vážení klienti... již 25 let s Vámi Vážení klienti...... nově Vám přínášíme náš... KATALOG LEKTORŮ TSM, spol. s r. o. Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov tel.: 517 333 699, 517 330 543, 517 330 544; fax: 517 330 545 mobil: 736

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Věstník Ročník 2008 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 28. LISTOPADU 2008 Cena: 134 Kč ZPRÁVY A SDĚLENÍ OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup lékařů při poskytování zdravotní péče

Více