MODERNÍ FORMY ŘÍZENÍ. Flexibilní zaměstnávání a rovné příležitosti. Lidské zdroje jsou naším největším bohatstvím.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODERNÍ FORMY ŘÍZENÍ. Flexibilní zaměstnávání a rovné příležitosti. Lidské zdroje jsou naším největším bohatstvím."

Transkript

1 MODERNÍ FORMY ŘÍZENÍ Flexibilní zaměstnávání a rovné příležitosti Lidské zdroje jsou naším největším bohatstvím.

2 Obsah Úvodní slovo 03 O mladých, starých a rodičích - rozhovor s Martinem Potůčkem 04 Moderní formy řízení - obecně Moderní formy řízení a rovné příležitosti 07 Moderní formy řízení a plán rovnosti 08 Diversity management 09 Osobní potenciál cílových skupin Moderní formy řízení a slaďování 12 Moderní formy řízení - shrnutí Flexibilní formy práce 16 Zavádění flexibilních forem 17 Flexibilní zaměstnávání - úspěšné řízení na dálku 18 Produktivita zaměstnance a péče o jeho zdraví Další vzdělávání zaměstnanců ve firmách Pozn.: Pojmy pracovník a zaměstnanec a další, se zaměřením textu související pojmy, jsou sice uvedeny v obvyklém mužském rodě, ale zahrnují muže i ženy. Vydává: ŠANGRI-LLA o.s., Vamberk, v roce Redakční rada: Ilona Jílková, Ing. Hana Prokopová Poděkování: Děkujeme všem, kteří tuto publikaci doplnili svými názory a zkušenostmi. Tisk a vazba: Zdeněk Šiffel - SET servis, Helvíkovice Vážení personalisté, manažeři a majitelé firem, ve svých rukou držíte odbornou publikaci, která vám přiblíží důvody, proč se zajímat o nové, moderní směry v oblasti řízení lidských zdrojů. Proč a jak řešit rovnost žen a mužů na pracovištích, jak postupovat při zavádění flexibilních pracovních režimů, jak plánovat další vzdělávání zaměstnanců a pečovat o produktivitu jejich práce. Publikace obsahuje nejen odborné informace, rady a doporučení, ale také názory z praxe personalistů a HR manažerů firem a organizací Královéhradeckého a Pardubického kraje. Řízení a vedení zaměstnanců je nejsložitější stránkou řízení firmy. Není jednoduché přizpůsobit firemní strategii současným změnám společenského i podnikatelského prostředí. Udržet si stabilitu a konkurenceschopnost na trhu, vybírat vhodné pracovníky, vytvářet a rozvíjet produktivní pracovní týmy za účelem zlepšení pracovního výkonu a odbornosti. Zavádění nových metod a forem řízení, založených na dodržování rovných příležitostí žen a mužů, respektování a uznání různorodosti zaměstnanců a ocenění jejich práce, může vaší firmě jednoznačně zajistit ekonomický růst a podpořit její stabilitu na trhu. Věříme, že uvedené informace budou pro vás užitečné a nabídnou vám nový pohled na řízení lidských zdrojů ve vaší firmě. Přejeme vám příjemné a přínosné čtení. Úvodní slovo Ilona Jílková a Ing. Hana Prokopová Vydáno v rámci projektu "Aktivní přístup k rodině i zaměstnání", CZ.1.04/3.4.04/ , který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 3

3 O mladých, starých a rodičích - rozhovor s Martinem Potůčkem Nabízíme vám několik věcných myšlenek k důchodovému systému, zaměstnávání starších osob a demografickému stárnutí profesora Martina Potůčka z Centra pro sociální a ekonomickou strategii. Jaký vnímáte problém demografického stárnutí obyvatel a zaměstnávání starších lidí nad padesát let věku. Má cenu přemýšlet o zaměstnávání starších osob v době, kdy je poměrně velká nezaměstnanost absolventek a absolventů Máme tady obecný problém nezaměstnanosti a ta se dotýká mladých, starých, mužů, žen, lidí z nejrůznějších profesí a regionů. Abychom tento problém dokázali zvládat, musíme koncipovat politiky, které budou pomáhat jak mladým, tak zároveň těm nad padesát tak, aby si nejenom neprotiřečily, ale aby se navzájem podporovaly. Manažeři, kteří říkají, že mohou substituovat práci a zkušenosti starších lidí zaměstnáváním mladých, nejsou dobří manažeři. Poněvadž starší pracovníci mají proti těm mladým komparativní výhody ve zkušenosti, často v sociálních kontaktech a ve schopnosti lépe rozumět způsobu fungování organizace. Myslíte si, že nedostatek mladých zaměstnanců a zaměstnankyň vyřeší vlna mladých imigrantů a imigrantek do ČR z ciziny Aby demografická reprodukce byla vyvážená, musíme uvažovat o statisících lidí. Takže, tento problém nám jen imigrace nevyřeší, a navíc, jak praví zkušenosti z mnoha jiných zemí, zejména imigrace z kulturně odlišných společností naopak může přinášet velké problémy do budoucna. Co říkáte neustále se zvyšujícímu věku odchodu do důchodu v České republice jako výsledku probíhající důchodové reformy Nabízejí se řešení, která se ve světě osvědčují. Například nemít pevnou věkovou hranici odchodu do důchodu. Když budete výši důchodu vázat na výši příspěvku do důchodového fondu, tak byste teoreticky mohla odejít do důchodu třeba ve čtyřiceti, ale za tu cenu, že Váš důchod by byl hodně malý... Více se dočtete na časopis Rovné příležitosti do firem (02/2014, Věk z různých perspektiv), ZPRAVODAJ GENDER STUDIES o.p.s. 4 Moderní formy řízení obecně Rychleji, než kdykoliv předtím v lidských dějinách, se mění prostředí, ve kterém se dnes obchoduje/podniká. Pro udržení si konkurenceschopnosti na trhu, je pro firmy nutností, věnovat dostatečnou pozornost vedení a řízení lidských zdrojů. JAKÉ ZMĚNY SE DOTÝKAJÍ VÁS A VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ Globalizace otevírá možnost pro obchodování se zahraničím, zvyšuje konkurenční tlaky, přijetí jednotné měny (EURA) tuto situaci ještě posiluje. Některé firmy, které chtějí se zahraničím obchodovat, neznají dostatečně právní systémy ostatních zemí. Nové technologie mění samotnou povahu světa, vysoká produktivita a mechanizace snižuje potřebu lidské pracovní síly. Nové pracovní postupy a politiku ovlivňují ostatní země politika firem je často ovlivňována tím, co přichází ze zahraničí (často z USA). Populační vývoj populace stárne, u osob v produktivním věku se posouvají hranice věku jejich odchodu do důchodu, nízká míra porodnosti vede k dlouhodobému snižování počtu obyvatel, společnost zaznamenává zvýšení aktivity žen a jejich rostoucí účasti na pracovním trhu. Více atypických pracovníků v souvislosti s hledáním finančních úspor nebo udržení si kvalitních zaměstnanců, se začíná ve firmách objevovat více pracovníků pracujících ve flexibilních pracovních režimech, nebo pracovníků pracujících v řadě různých zaměstnání a pro více zaměstnavatelů současně, kariéra u jednoho zaměstnavatele po celou pracovní dráhu je již minulostí. Celoživotní vzdělávání a osobní rozvoj v důsledku změn pracovního i tržního prostředí vzrůstají nároky na vzdělání, znalosti a dovednosti zaměstnaných, celoživotní vzdělávání a osobní rozvoj se stává nutností pro všechny, kteří se chtějí na pracovním trhu uplatnit. Firmy, které chtějí být na trhu úspěšné, věnují svoji pozornost změnám tržního prostředí a změnám řízení lidských zdrojů. 5

4 Moderní formy řízení obecně Moderní formy řízení a rovné příležitosti Současná koncepce řízení lidských zdrojů vychází ze základní myšlenky lidé jsou naším největším bohatstvím. Pokud chcete své zaměstnance vést v souladu s touto koncepcí, zaměřte se nejen na pouhé dodržování pravidel a pracovních řádů, ale také na podporu motivovanosti a oddanosti lidí, na využití veškerého potenciálu jednotlivých pracovníků a na jejich pečlivý výběr a rozvoj. Samozřejmostí by mělo být také uznání a docenění lidského kapitálu. Jak přispívá dobré řízení lidí k úspěšnosti organizace firmy, které uplatňují dobré řízení, mají významně nižší fluktuaci, vyšší produktivitu pracovníků a tím se jim zlepšily krátkodobé i dlouhodobé finanční výsledky firmy zvyšuje se oddanost pracovníků, motivace, angažovanost a zájem o výsledky firmy firmy jednodušeji získávají schopné a kvalifikované pracovníky, mají dobré jméno, stávající dobré zaměstnance si lehce udrží před odchodem např. ke konkurenci dobré řízení také přispívá k plnění pozitivní psychologické smlouvy - jedná se o nepsanou smlouvu představující vzájemná očekávání zaměstnavatele a pracovníků, zpravidla nad rámec normální pracovní smlouvy. Tato smlouva je založena na vzájemné víře, že to s námi druhá strana vztahu myslí dobře. Například zaměstnavatel umožní zaměstnanci odejít z rodinných důvodů z práce dříve následně očekává, že zaměstnanec bude aktivnější a v případě potřeby zůstane v práci nad rámec své pracovní doby. Schopnosti a dovednosti vašich zaměstnanců, jejich motivace, oddanost a loajálnost, způsob, jakým přistupují k vašim zákazníkům a k sobě navzájem, jejich podpora a chuť pracovat v souladu s firemní strategií to vše jsou klíčové faktory, které ovlivňují produktivitu, schopnost inovace a ziskový růst vaší firmy. 6 Chtějí-li české firmy přežít v globální ekonomice, posílit si svoji pozici a stabilitu na trhu, musí klást větší důraz na prosazování rovného přístupu na svých pracovištích. Pokud zaměstnavatelé využijí rozmanitou pracovní sílu, kterou trh práce nabízí, tedy bez ohledu na pohlaví, věk a zdravotní stav, budou mít ve správnou chvíli přístup k pracovní síle s odpovídající kvalifikací či praxí. Tento přístup se také odrazí ve formě zdravější a produktivnější pracovní síly zaměstnanci si budou vybírat práci, která je bude uspokojovat a bude jim vyhovovat. Dlouhodobého manažerského úspěchu nelze dosáhnout bez respektu k druhým a pochopení, v čem se individuální odlišnosti doplňují při dosahování cílů. Společnosti, které chtějí být efektivní a dlouhodobě úspěšné se cíleně snaží vytvářet různorodé týmy a dbají na to, aby na všech pozicích měli co nejkvalitnější zaměstnance bez ohledu na jejich osobní rozdíly. Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů Důležitá je různorodost Úspěšné pracovní týmy netvoří pouze osoby stejného pohlaví, stejné věkové kategorie, stejného vyznání apod. Úspěch přináší různorodost, tedy smíšený kolektiv - muži a ženy, mladí i staří, lidé různého původu, zdravotního stavu, barvy pleti, náboženského vyznání a sexuální orientace. Všichni zaměstnanci by měli mít možnost rozvinout svůj osobní potenciál a uplatnit svoje názory, přístupy a schopnosti, a to bez ohledu na individuální odlišnosti. Zeptali jsme se pana Milana Jasanského, Vedoucího útvaru EPP, Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí V čem spatřujete přínos různorodých pracovních týmů (starší i mladší pracující) Různorodost pracovních kolektivů je velmi žádaná. Služebně i věkově starší osoby předávají mladším zkušenosti a rozvahu. Naopak mladší generace přináší nové nápady a pohled na problematiku z jiné strany. Tím dochází k tomu, že se nejede ve stále stejných zaběhnutých kolejích. 7

5 Moderní formy řízení a plán rovnosti Pokud hledáte možnosti jak nastavit vhodná opatření podporující rovné příležitosti ve vaší organizaci, začněte vypracováním plánu rovnosti žen a mužů. Tento plán vám umožní přehledně zpracovat a následně i aplikovat postupy, které nediskriminují zaměstnance na základě pohlaví, věku či vzdělání a které poskytnou stejné šance všem zaměstnancům. Plán rovnosti žen a mužů by měl obsahovat Spolupráci zaměstnanců a zaměstnavatele na vyvíjení politiky RP, zohlednění RP v interních dokumentech Pracovní podmínky vhodné pro muže a ženy, zejména osoby se specifickými potřebami Sladění pracovního a rodinného života, možnosti flexibilních forem práce Boj proti obtěžování na pracovišti (včetně sexuálního obtěžování) Podporu rovného zastoupení žen a mužů na pracovišti Rovné podmínky při přijímání a kariérovém růstu žen a mužů Stejné odměňování za práci stejné hodnoty Než začnete plán rovnosti zpracovávat, proveďte podrobnou analýzu situace ve firmě, která vám pomůže nejen vyhodnotit současnou situaci z pohledu rovných příležitostí, ale také určit cíle a záměry, jak stávající situaci změnit či vylepšit. Doporučení: Udělejte malé šetření mezi vašimi zaměstnanci (např. dotazníky nebo řízené rozhovory). Zeptejte se, co je pro ně při sladění práce a rodiny nejobtížnější, co by jim usnadnilo kariérní postup, návrat po mateřské dovolené apod. Zpracování plánu rovnosti Při návrhu konkrétních opatření plánu rovnosti zohledněte cíle firmy i potřeby zaměstnanců. Opatření navrhujte tak, aby byla relevantní pro dané pracoviště a reálně splnitelná v určeném časovém horizontu. Při zavádění opatření využijte možnosti pilotního ověření. Plán rovnosti žen a mužů můžete vypracovat např. na základě příručky Proč a jak vypracovat plán rovnosti žen a mužů, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2003, více na 8 Změny ve společnosti, velká rozvodovost, nárůst osaměle žijících osob a ekonomická situace v rodinách nás vedou ke změně smýšlení. Je nutné změnit přístup k rodičovské péči, ocenit mateřství a péči o rodinu a vytvořit pracovní podmínky pro ženy (nebo muže) pečující o malé děti. Nenechte se při výběru zaměstnanců ovlivnit zažitými stereotypy nebo trendy společnosti, zachovejte si rovný přístup ke všem. Nabídněte pracovní příležitost starším i mladším zaměstnancům, zdravotně omezeným, ženám i mužům. Podporujte a vytvářejte různorodé pracovní týmy. Při výběru zaměstnanců vás mohou omezovat zažité stereotypy muž je živitel rodiny a žena pečovatelka příjem ženy je pouze doplňkovým příjmem k příjmu muže některé profese jsou pouze pro muže/ženy starší zaměstnanci nemají ochotu se vzdělávat diverzifikovaný tým vzniká málokdy náhodně tíhneme ke stejnorodosti Podstatou diversity je uznání, akceptování a ocenění rozdílů mezi lidmi. Při výběru zaměstnance se soustřeďte spíše na jeho kvalifikační a osobnostní předpoklady, než-li na pohlaví, věk apod. Přínosem vám bude obohacení týmové práce zvýšení efektivnosti a produktivity zvýšení flexibility a adaptability firmy Diversity management Přínos diverzity ve firemním prostředí se ukázal jako jednoznačný. Je to jako koncert, čím více nástrojů, tím lepší hudba, ale dirigent, tzn. manažer musí být schopný tento tým umět řídit, jinak se úspěch nedostaví Marie Jírů, majitelka společnosti Centrum Andragogiky 9

6 Osobní potenciál cílových skupin Péče přináší nové hodnoty, prohlubuje dovednosti a rozvíjí empatické i sociální cítění. Všechny tyto kvality vám mohou nabídnout rodiče malých dětí. Nebojte se zaměstnávat pečující rodiče, dítě nemusí být překážkou. Získáte loajální, zodpovědné a motivované zaměstnance a zaměstnankyně. Ženy a muži n RD Znají firmy a svou práci Loajální, vděční Částečný návrat jim udržuje odbornost Každý věk má své přednosti a je pouze na zaměstnavateli, jak dokáže využít jeho potenciálu. Mladí zaměstnanci Ochota učit se a přijímat změny Znalost nových technologií Odvaha a dravost Jazykové znalosti Flexibilita Odborná kvalifikace Nadšení, nové výzvy, přizpůsobivost Je smutné, že počet starších osob bez zaměstnání stále narůstá a to i přesto, že mají zaměstnavateli stále co nabídnout. Rodiče pečující o malé děti Ochotní učit se novému Snáší zátěž a stres Kreativní s dobrými organizačními schopnostmi Starší zaměstnanci Odborné znalosti a zkušenosti Profesní vazby a kontakty Dlouholetá praxe, pracovní návyky Zodpovědnost Nadhled, odstup, rozvaha Trpělivost Schopnost vyjednávání, vděčnost, pokora, důvěra Všímejte si kvalit starších osob a umožněte jim, angažovat se v zaměstnání dle jejich možností - fyzických, odborných apod. Případně jim můžete upravit pracovní podmínky a prostředí. Osobní potenciál cílových skupin Zdravotní omezení nepřispívá u osob zdravotně znevýhodněných k získání zaměstnání odpovídajícího jejich kvalifikaci. Absence pracovní příležitosti často zvyšuje u těchto osob pocity méněcennosti a neužitečnosti. Také tito lidé mají zájem o uspokojivé zaměstnání a naplněný život. Osoby se zdravotním postižením Jiný pohled na život i svět, neřeší malichernosti Zodpovědní, váží si práce Loajální, vděční, empatičtí Zdravotně znevýhodnění do pracovního týmu bezpochyby patří, je to součást diversity managementu, přinášejí do týmu sociální cítění, ukazují týmu úplně jiný pohled na svět, řeší situace jiným způsobem, neřeší malichernosti. Marie Jírů, majitelka společnosti Centrum Andragogiky Překonejte bariéry, které vám brání v zaměstnávání OZP nedostatek informací o možnostech zaměstnávání nedostatek informací o různých typech zdravotního postižení bariéry v komunikaci s postiženými uchazeči nedostatek informací o kompenzačních pomůckách o úpravách pracovního prostředí a pracovního místa Skloubení zaměstnání, péče o děti a stárnoucí rodiče se stává nedílnou součástí každodenních činností stále většího množství zaměstnanců. Pracovní vytížení a péče o více závislých osob může vést ke konfliktu rolí. Sandwichová generace - péče o děti a stárnoucí rodiče Znají dobře svoji práci Zodpovědní, vděční, spolehliví Loajální a motivovaní 10 11

7 Moderní formy řízení a slaďování Každý má právo na pracovní uplatnění i budování rodinného zázemí. V dnešní době jdou však často tyto dvě oblasti života proti sobě. Cílem společnosti i každého jedince by mělo být nalezení rovnováhy mezi prací a osobním či rodinným životem, která by přispěla k omezení stresu a zároveň zajistila vnitřní spokojenost a životní harmonii. Znázornění vztahu rovných šancí a slaďování pracovního a rodinného života Zdroj: Publikace Slaďování pracovního a rodinného života. Vít Skála Moderní formy řízení shrnutí Neexistuje jednoznačný recept na to, jak úspěšně řídit lidské zdroje ve firmách. Trh produktů, pracovních sil, technologie, struktura organizace to vše má vliv na řízení a to vše je v každé firmě individuální. Při řízení lidských zdrojů se zaměřte na pečlivý výběr zaměstnanců využití jejich potenciálu a různorodosti ocenění a uznání, rovné odměňování zajištění stejných pracovních podmínek pro muže i ženy další vzdělávání a rozvoj zavádění alternativních forem práce podporu prorodinných opatření Při náboru zaměstnanců věnujte pozornost Otázka slaďování pracovního a rodinného života se dotýká všech skupin zaměstnanců, například rodičů pečujících o děti nebo o jiné závislé členy rodiny, osob ve věku 50 +, osob zdravotně znevýhodněných, ale také sandwichové generace, osob bezdětných, apod. Své zaměstnance můžete v procesu slaďování podpořit kratší pracovní dobou neplaceným volnem nad rámec dovolené vstřícným přístupem k řešení rodinných záležitostí zpracováním plánu osobního a pracovního rozvoje plánu postupného návratu do zaměstnání po RD firemním vzděláváním programy na podporu diverzity a zejména pak zaváděním flexibilních forem zaměstnání sestavení přesného popisu pracovní pozice a charakteristiky zaměstnance (kvalifikace, praxe + osobnostní předpoklady) sestavení vhodného textu inzerátu konkrétním a přesným informacím (klíčové charakteristiky obrazu práce přesnost, konkrétnost, rozsah informací, důvěryhodnost organizace, přínos informací pro uchazeče) bonusům pro zaměstnance etice náboru (slušnost, vstřícnost, rovné zacházení a nediskriminační přístup) Co upřednostňujete při výběru nového zaměstnance Zajímají nás především takoví lidé, u nichž jsou předpoklady pro další růst. Z těchto důvodů klademe větší důraz na charakter, inteligenci a osobnost než na odborné vzdělání. zdroj: Myšlením k bohatství, Napoleon Hill 12 13

8 Moderní formy řízení - shrnutí Na základě průzkumů je dokázané, že firmy, které si váží svých zaměstnanců a uplatňují dobré řízení mají výrazně nižší fluktuaci zaměstnanců, vyšší produktivitu a tím i lepší finanční zisky. Jejich zaměstnanci jsou motivovaní, spokojení, loajální a mají zájem o výsledky firmy. Firmy mají také lepší přístup ke schopné a kvalifikované pracovní síle, zajistí si dobré jméno a pozitivní přístup k plnění psychologické smlouvy. Kolik může firma ušetřit, pokud sníží fluktuaci zaměstnanců Pro příklad zde uvádíme výši nákladů, které může firma vynaložit v souvislosti s odchodem zaměstnance na pracovní pozici obchodního zástupce. Náklady spojené s odchodem (ztráta znalostí, kvalifikace, osobních vazeb s klienty, pokles produktivity kolegů, pozice zůstala neobsazená apod.) Náklady na vyhledání nové osoby (inzerce, nábor nových zaměstnanců příprava na přijímací pohovor a účast personalisty a např. manažerky). Náklady související s nástupem a zaškolením (organizační náklady, vstupní školení, průběžné zaškolování) Náklady spojené se sníženou produktivitou (nový zaměstnaný 3 měsíce výkon 25%, 50% a 75%, tým kolegů 90% ve zkušební době) Ztráty v obchodní činnosti (získání nových zákazníků, prodej služeb, výrobků aj.) CELKEM Kč Kč Kč Kč Kč Kč *zdroj Gender Studies 2012, Náklady a zisky rovných příležitostí pro ženy a muže Moderní formy řízení - shrnutí Mezi některými zaměstnavateli stále panuje názor, že lidé vezmou jakoukoliv práci a není třeba se o ně nadstandardně starat každý je nahraditelný. Tento názor je však mylný. V dnešní době je obtížné na pracovním trhu sehnat kvalifikované a spolehlivé lidi, takových lidí je málo a své zaměstnání si vybírají mimo jiné také na základě benefitů a možností, jak skloubit práci a rodinu. Lidé jsou to nejcennější, co ve firmě máte, věnujte jim péči a pozornost zapojte své zaměstnance do dění ve firmě zpřístupněte informace všem, buďte transparentní proměňte firemní kulturu v kulturu vstřícnou rodinnému a osobnímu životu zaměstnaných zaveďte opatření, která podporují sladění rodinného a pracovního života buďte flexibilní a vytvořte zaměstnaným dobré a lidské pracoviště Vytvořte svým zaměstnancům motivující pracovní prostředí a umožněte jim slaďovat rodinný a pracovní život, budou u vás rádi pracovat. A pamatujte - čím raději pracují lidé u vás, tím hůře se cítí konkurence. Zeptali jsme se Mgr. Libora Košťála, MBA, vedoucího odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu v Hradci Králové Jaké aktivity zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů realizuje Vaše organizace V roce 2011 absolvoval krajský úřad genderový audit, na který jsme v roce 2012 navázali zpracováním Plánu podpory rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Za projekt implementace využívání práce z domu se stal Krajský úřad Královéhradeckého kraje jedním z držitelů ocenění za kvalitu a inovaci ve veřejné správě pro rok

9 Flexibilní formy práce nabízí zaměstnavateli větší variabilitu forem práce, dobrou kombinaci se standartními formami a také zvýšení příležitosti jednotlivců podávat optimální pracovní výkon s větší motivací. Nejžádanějším typem flexibilního zaměstnání je práce na kratší úvazek, dále pružná pracovní doba, práce z domova nebo práce na dohody (DPP, DPČ). Mezi další flexibilní formy méně známé i využívané patří Sdílení pracovního místa a rotace práce Na jednom pracovním místě působí více pracovníků, kteří sdílejí pracovní náplň připadající na jedno pracovní místo. Výhodou pro zaměstnavatele je zastupitelnost v době nemoci či dovolených, možnost sdílení informací a podpora kreativní činnosti, flexibilnější práce s časovým rozvrhem. Stlačený pracovní týden Jde o nerovnoměrné rozvržení pracovní doby během týdne. Zaměstnanec může pracovat méně dní po více hodinách. Flexibilní začátek pracovního dne Toto opatření se podobá pružné pracovní době, zaměstnavatel umožní zaměstnancům, aby si stanovili začátek pracovní doby podle vlastních potřeb. Konto pracovní doby Jde o systém, který reaguje na sezonní výkyvy v objemu práce, počet odpracovaných hodin se mění v návaznosti na potřeby zaměstnavatele. Zeptali jsme se paní Svatavy Kunstové, personalistky Kögel, s.r.o., Choceň Flexibilní formy práce Jaké alternativní formy práce nabízí Vaše organizace Alternativní formy práce jako je kratší pracovní doba, dohody o provedení práce běžně Kögel, s.r.o. praktikuje, důvodem k zamyšlení, ev. zavedení jsou sdílená pracovní místa hlavně u skupiny zaměstnanců v předdůchodovém věku. 16 Zavádění flexibilních forem Řešíte ve firmě/na pracovišti nějaký významný problém či hledáte úspory nebo možnosti jak efektivně využívat lidské zdroje Využijte flexibilní pracovní režimy, o které je v dnešní době velký zájem. Před zavedením flexibilních režimů doporučujeme zpracovat podrobnou analýzu jejich využití (forma a pracoviště) a následně pilotní ověření. Volte taková opatření, která nepovedou ke snižování konkurenceschopnosti a výkonnosti vaší firmy. Flexibilní zaměstnávání by mělo být výhodné pro obě strany jak pro zaměstnavatele tak i zaměstnance. Na zavedení flexibilních režimů připravte stávající zaměstnance a vedoucí pracovníky, upravte interní dokumenty a případně technické vybavení firmy. Přínos flexibilních režimů úspora nákladů (pronájem kanceláří, mzdy ) spokojený zaměstnanec, větší efektivita práce intenzivnější pracovní tempo zaměstnanců zastupitelnost zaměstnanců umožnění sladění rodinného a pracovního života Možná úskalí flexibilních režimů změny organizace práce úprava interních předpisů, pracovních smluv a dohod vysoké nároky na IT technologie, ochranu dat zvýšené nároky na manažerské dovednosti vedoucích pracovníků V případě práce z domova je nutné zohlednit BOZP dodržování pracovních a technologických postupů organizace práce uspořádání a vybavení pracoviště, používání ochranných pomůcek používání strojů, nářadí, zařízení a jejich údržba součinnost v případě kontroly aj. 17

10 Flexibilní zaměstnávání - úspěšné řízení na dálku Pokud se rozhodnete pro zavedení práce na dálku, proškolte vedoucí pracovníky a manažery novým způsobům komunikace, aby uměli úspěšně řídit své podřízené, kteří pracují z domova nebo z jiného místa mimo sídlo firmy. Pravidla úspěšného řízení pracovníků na dálku Nabírejte vhodné pracovníky ne každý má dostatečnou disciplínu a schopnost sebeřízení pro práci na dálku. Měl by být samostatný, komunikativní a asertivní. Nastavte správné očekávání bez ohledu na to, kde pracuje, potřebuje každý zaměstnanec vědět, co se od něho očekává. Komunikujte efektivně ujistěte se, že vaši zaměstnanci pracující na dálku mají k dispozici potřebné komunikační nástroje, a že je umějí využívat. Důvěřujte a nekontrolujte každý krok nesnažte se virtuální pracovníky kontrolovat při každém jejich kroku, z vaší strany potřebují důvěru. Odměňujte kvalitní práci zajistěte všem stejná kritéria odměňování. Zahrňte do firemní kultury vzdálené pracovníky dávejte jim najevo, že jsou součástí týmu, zvěte je na firemní akce apod. Maximálně využívejte dostupný software a hardware používejte nejrůznější software pro telefonování přes internet, chat nebo videokonference. O práci z domova se říká: Jaká je skutečnost: Zaměstnanci budou pracovat méně Zaměstnanci budou naopak více motivováni, či méně efektivně protože budou moci např. dohlédnout na někoho z rodiny či ušetřit čas strávený dojížděním. Zaměstanance nelze kontrolovat, zda opravdu pracují či nikoliv. Zaměstnanci se nebudou dostatečně soustředit na práci. Pro práci z domova je důležitá důvěra mezi zaměstnavatelem i zaměstnancem. Kontrola je pak čistě na tom, jak si ji nastavíte. V zájmu zaměstnance je odvést svou práci kvalitně, neboť o možnost pracovat z domova většinou nechce přijít. 18 Produktivita zaměstnance a péče o jeho zdraví Dobří zaměstnanci přináší firmě zisk, tedy jejich produktivita a výkonnost. Z tohoto důvodu by se firmy měly zaměřit při řízení lidských zdrojů nejen na nábor nových zaměstnanců a na jejich další vzdělávání, ale také na to, jak udržet zaměstnance spokojené, výkonné a zdravé. V souvislosti s demografickým stárnutím populace a prodlužujícím se věkem odchodu do důchodu, je z pohledu udržení produktivity a výkonnosti na trhu práce nejvíce ohrožená generace Husákových dětí. Tato generace nastoupila na pracovní trh v 18 až 20 letech a podle současného důchodového systému bude muset pracovat až do věku cca 70 let. V pracovním procesu bude tedy v porovnání s ostatními generacemi nejdelší dobu. Z tohoto důvodu je vhodné věnovat těmto mladým, ještě výkonným lidem s předstihem svoji pozornost a udržet tak jejich produktivitu co možná nejdéle, do předdůchodového věku. Otázka zajištění péče o zdraví zaměstnanců je proto aktuální. Únava a vyčerpání způsobené stresem, hektickým způsobem života a nestabilitou ve společnosti i v rodinách, ovlivňuje v dnešní době zdraví mnoha pracujících. Zeptali jsme se Mgr. Jany Hrachovinové (HRM), ERA a.s. Pardubice Jaké pracovní podmínky nabízíte (dlouholetým) zaměstnancům Služebně nejstarší zaměstnanci jsou pro naši společnost velmi důležití v mnoha případech přímo klíčoví. Těmto zaměstnancům nabízíme možnost práce ve formě snížených pracovních úvazků, dohod, příspěvky na sportovně-relaxační aktivity a zdravotní pomůcky či léky ve formě poukázek, odměny za odpracovaná léta a také při životním jubileu. 19

11 Produktivita zaměstnance a péče o jeho zdraví Syndrom vyhoření nemoc dnešní doby Fyzické i psychické přetížení se neprojevuje pouze běžnými tělesnými nemocemi, jako je například chřipka, angína a další virová onemocnění, ale také tzv. syndromem vyhoření, který je leckdy označován jako strašák dnešní doby. Příznaky, které onemocnění předcházejí chronická vyčerpanost a únava narůstající slabost a deprese ztráta motivace a nechuť (odpor) k práci práce je vnímána jako povinná rutina pocit marnosti a zbytečnosti únik do samoty (svých čtyř stěn ), vyhýbání se kolegům, odmítání pracovních schůzek, školení apod. Zaměstnavatelé mají nespočet možností (finančních i nefinančních), jak mohou uchránit své zaměstnance před onemocněním a mohou podpořit jejich zdraví. Nabízíme vám tipy poskytnutí příspěvku na regenerační a relaxační aktivity písemné či ústní ocenění a uznání práce zaměstnanců zajištění psychohygieny na pracovišti pravidelné dodržování přestávek, vytvoření příjemného prostředí, podpora dobrých vztahů na pracovišti zajištění společných kulturních či sportovních akcí, které u zaměstnanců podpoří pocit sounáležitosti, spokojenosti a sníží jejich stres zamezení šikany na pracovišti (bossingu či mobbingu) poskytnutí neplaceného volna pro načerpání sil Díky sabbatical - neplacené volno pro načerpání sil, jsme udrželi zkušeného manažera, který byl po náročném projektu vyčerpaný a cítil se vyhořelý. Chtěl odejít, alternativa s neplaceným volnem jej nenapadla. A vyšlo to! Jana Riebová, ředitelka úseku Lidských zdrojů v UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 20 Další vzdělávání zaměstnanců ve firmách V souvislosti s moderními formami řízení je nutné věnovat náležitou pozornost také dalšímu vzdělávání zaměstnanců. Další vzdělávání je nezbytné nejen pro zajištění stability firmy na trhu posílení konkurenceschopnosti, ale také pro udržení si kvalifikovaných zaměstnanců, kteří se chtějí dále rozvíjet a vzdělávat. Proč je nutné zaměstnance dále vzdělávat díky novým poznatkům a technologiím rychleji zastarávají znalosti a dovednosti zaměstnanců a zaměstnankyň ve firmách stále častěji dochází ke změnám v organizaci práce a způsobech řízení proměnlivost lidských potřeb má vliv na trh zboží a služeb a na kvalitu rozvíjí se informační technologie a jejich používání ve firmách vlivem globalizace hospodářských aktivit se musí firmy umět pohybovat a podnikat v mezinárodním prostředí mladí lidé mají zájem dále se vzdělávat, často si vybírají zaměstnání s ohledem na možnost dalšího vzdělávání Specifika vzdělávání dospělých Při vzdělávání dospělých je důležité nové poznatky a informace dávat do souvislosti s praxí a neopomíjet vlastní zkušenosti a poznatky účastníků vzdělávání. Důležité je časově přizpůsobit výuku potřebám skupiny, nové poznatky předávat po menších částech a několikrát je také zopakovat. Kontrolní otázky nastavení systému dalšího vzdělávání ve vaší firmě 1. Jsou vzdělávací akce otevřené všem zaměstnancům a všem věkovým skupinám. 2. Zaměřujete se při plánování kurzů a vzdělávacích akcí na potřeby a možnosti každého jednotlivce. 3. Diskutujete pravidelně se zaměstnanci o možnostech jejich profesního rozvoje. 4. Podporujete starší zaměstnance k účasti na vzdělávání. 5. Máte vytvořenou databázi pro vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň. 21

12 Další vzdělávání zaměstnanců ve firmách Závěrem Vzdělávání šité na míru zaměstnaným ve věku 50+ Zapojte své starší pracující do programů dalšího firemního vzdělávání. Pokud vytvoříte vzdělávací programy pouze pro tuto věkovou skupinu osob, pomůžete jim překonat potenciální bariéry, které omezují jejich motivaci dále se vzdělávat. A to například jejich nízkou sebedůvěru, obavy z nové situace, obavy z přílišné náročnosti vzdělávacího programu a obavy z negativního přístupu lektorů a dalších (především mladších) účastníků. Při vytváření programů pro věkovou skupinu 50+ dbejte na praktičnost (konkrétní výsledky vzdělávání) individuální přístup (motivace, ocenění) interaktivitu (v procesu učení je nezbytná aktivní účast dospělého člověka na řešení různých úkolů a problémů) provázanost s praxí - pracovním místem Můžete se inspirovat - výběr vzdělávací agentury Asociace institucí vzdělávání dospělých v ČR (AIVD ČR) jako největší profesní sdružení v dalším vzdělávání připravila a zveřejnila dva standardy kvality Desatero kvalitního lektora a Desatero kvalitní vzdělávací instituce. Oba dokumenty jasným a transparentním způsobem nastavují parametry kvality v dalším vzdělávání. Více na Zeptali jsme se paní Marie Hertlové, personalistky Jednoty, Spotřebního Družstva Hlinsko Jakým způsobem podporujete vzdělávání a zaměstnávání osob ve věku 50+ Tito lidé jsou našimi klíčovými zaměstnanci. Čím více se prodlužuje doba odchodu do důchodu, tím víc potřebujeme, aby byli co nejvíce schopni držet krok s dobou, proto je neustále vzděláváme, školíme a učíme novým postupům a metodám v jejich každodenní práci. 22 Zeptali jsme se pana Milana Jasanského, Vedoucího útvaru EPP, Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí Jak přistupuje organizace k řešení rovných příležitostí v praxi, a to například při náboru nových zaměstnanců Jaká kritéria jsou při výběru pro Vás stěžejní Přijímáme všechny věkové kategorie od absolventů po osoby v důchodovém věku. Výběr podle pohlaví není rozhodující, převážně se nám hlásí ženy. Je to dáno tím, že mzdy v obchodě nejsou tak lukrativní a muži se o zaměstnání uchází velmi málo.naše odměňování je postaveno na plnění výkonů pro konkrétní funkci a nikoliv podle toho, kdo tuto funkci zastává. Zdroje informací a literatura Michal Martoch - Práce na dálku, Ebook Blanka Junová - Čas pro změnu, Ebook Napoleon Hill - Myšlením k bohatství, nakladatelství Pragma Praha Gender Studies Náklady a zisky rovných příležitostí pro ženy a muže Jaroslava Hasmanová Marhánková - Matky samoživitelky a jejich situace v České republice - "Sandwichová generace" - kombinování práce a péče o závislé členy rodiny (děti a seniory) Vít Skála - Slaďování pracovního a rodinného života, publikace zpracovaná v rámci projektu "Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje", OP LZZ Václav Krása a Bohumila Miškovská - Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. - Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR, pracovní materiál vytvořený v rámci projektu "Diverzita pro OZP", OP LZZ Gender Studies Práce z domova aneb V práci jako doma Cecilía Asklöf, Helena Strandberg, Karin E. Wenander - Proč a jak vypracovat plán rovnosti žen a mužů (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2003) wwww.pracenadalku.cz, 23

13 Realizátor projektu ŠANGRI-LLA o.s. Tyršova Vamberk Tel. : Partneři projektu VASPO VAMBERK s.r.o. RC Srdíčko o.s., Ústí nad Orlicí Město Kostelec nad Orlicí Město Jablonné nad Orlicí CZ.1.04/3.4.04/ Aktivní přístup k rodině i zaměstnání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE

AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Ilona Štorová OBSAH A. Pojem AM, vývoj konceptu AM, demografický vývoj v ČR B. Pracovní schopnost, Dům pracovní schopnosti, Work Ability Index C. Předsudky zaměstnavatelů,

Více

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR Mgr. Ilona Štorová 16.11.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pilíře Age Managementu Pracovní schopnost

Více

Michal Šerák Ilona Štorová Lenka Klímová Michaela Kostelníková 4.11.2014 1

Michal Šerák Ilona Štorová Lenka Klímová Michaela Kostelníková 4.11.2014 1 AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE Michal Šerák Ilona Štorová Lenka Klímová Michaela Kostelníková 4.11.2014 1 OBSAH A. Pojem AM, vývoj konceptu AM, demografický vývoj v ČR B. Pracovní schopnost, Dům pracovní

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI Mgr. Ilona Štorová 5.12.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pracovní schopnost Index pracovní schopnosti Strategie Age Managementu v ČR Aktivní

Více

PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ

PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ KONFERENCE NA TÉMA: SLADĚNÍ

Více

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Mgr. Gabriela Mátéová Jak jsme začínali Od roku 2001 genderové statistiky Od roku 2006 zavedena

Více

Vliv prorodinné strategie a rovnováhy pracovního a soukromého života na spokojenost a angažovanost zaměstnanců DPD CZ

Vliv prorodinné strategie a rovnováhy pracovního a soukromého života na spokojenost a angažovanost zaměstnanců DPD CZ Vliv prorodinné strategie a rovnováhy pracovního a soukromého života na spokojenost a angažovanost zaměstnanců DPD CZ OBSAH Představení DPD CZ Od personální práce k prorodinně orientované firemní kultuře

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

PROBLEMATIKA SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA V ČR

PROBLEMATIKA SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA V ČR PROBLEMATIKA SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA V ČR Zahajovací konference Programu CZ 13 Praha 26. května 2014 Rut Kolínská předsedkyně Výboru sladění pracovního, soukromého a rodinného života I.

Více

Diverzita pro OZP a trh práce

Diverzita pro OZP a trh práce Diverzita pro OZP a trh práce Tomáš Sokolovský Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, Ostrava Název projektu: Výměna zkušeností a přenos dobré praxe při řešení sociálního začleňování zdravotně

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky MOPPS Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života kraj Vysočina Seminář Gender Mainstreaming

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE. Hana Salačová Svobodová

PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE. Hana Salačová Svobodová PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE Hana Salačová Svobodová Flexibilní formy práce zkrácený pracovní úvazek ( 78 až 80 ZP) nejčastěji 20 hod. za týden (4 hod./den) nebo 30 hod. za týden (6 hod./den)

Více

Aktivita A. Uskutečňování politiky přátelské k rodině a genderově příznivé politiky v podnicích

Aktivita A. Uskutečňování politiky přátelské k rodině a genderově příznivé politiky v podnicích Aktivita A Uskutečňování politiky přátelské k rodině a genderově příznivé politiky v podnicích Dotazníkové šetření rovných příležitostí ve firmách Realizace setkání se zaměstnavateli - akcí Kulatý stůl

Více

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o.

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o. Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy ENVIROCONT s.r.o. 1 I. Představení společnosti Historie 1998 založení 2005 změna právní formy podnikání na s.r.o.

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

PRŮMSTAV. Slaďování profesního a soukromého života

PRŮMSTAV. Slaďování profesního a soukromého života PRŮMSTAV Slaďování profesního a soukromého života PRŮMSTAV (www.prumstav.cz) 2 PRŮMSTAV: Naši zaměstnanci POHLAVÍ PŮVOD, NÁRODNOST SEXUÁLNÍ ORIENTACE VĚK HENDIKEP NÁBOŽENSTVÍ ROVNOVÁHA MEZI PRACOVNÍM A

Více

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky Hospodářská komora České republiky Proč a jak zaměstnávat OZP, kde hledat motivované pracovníky Michal Vokurka Cíl prezentace Uvedení souvislostí zaměstnávání OZP Rekapitulace důvodů proč zaměstnávat OZP

Více

Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky

Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky Blanka Brabcová Otázky dnešní personální politiky Vyplatí se zaměstnávat rodiče s malými dětmi po MD/RD? Jak udržet zaměstnatelnost rodičů během

Více

GE Rozmanitě. ... aneb Diverzita v GE Money Bank. Radka Pekelská Ředitelka oddělení lidských zdrojů Sandra Tomášková Manažerka zaměstnaneckých vztahů

GE Rozmanitě. ... aneb Diverzita v GE Money Bank. Radka Pekelská Ředitelka oddělení lidských zdrojů Sandra Tomášková Manažerka zaměstnaneckých vztahů GE Rozmanitě... aneb Diverzita v GE Money Bank Radka Pekelská Ředitelka oddělení lidských zdrojů Sandra Tomášková Manažerka zaměstnaneckých vztahů 22.11. 2013 GE - Globální společnost GE Money Bank Česká

Více

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe 1 Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe Jana Brabcová poradkyně a hodnotitelka Auditu rodina & zaměstnání jednatelka Grafia, s.r.o. 2 ZKUŠENOSTI Z AUDITOVANÝCH SUBJEKTŮ

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně

Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně Diverzita jako hnací motor ekonomiky ženy tvoří 51 % obyvatelstva (talent pool - zásobárna talentů); 59 % absolventů

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Praha, 26.5.2015 Pavel Puff

Praha, 26.5.2015 Pavel Puff MĚŘENÍ INDEXU PRACOVNÍ SCHOPNOSTI VE SKUPINĚ ČEZ Praha, 26.5.2015 Pavel Puff ÚČAST NA MĚŘENÍ ZAPADÁ DO STRATEGIE NAŠÍ ZAMĚSTNAVATELSKÉ ZNAČKY Skupina ČEZ je dobrým a odpovědným zaměstnavatelem Drží slovo

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Koncept aktivního stáří v Česku Média se starají o náklad, ne o osvětu Společnost LMC - portál HR kavárna

Koncept aktivního stáří v Česku Média se starají o náklad, ne o osvětu Společnost LMC - portál HR kavárna Koncept aktivního stáří v Česku Média se starají o náklad, ne o osvětu Společnost LMC - portál HR kavárna Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 2010 2011 5,5% 6,2% 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

budoucnost je V KVAlIFIKOVANýCH OdbORNíCíCH NáROdNí SOUSTAVA KVAlIFIKACí (NSK) VáM POMůžE MíT INVESTICE do ZAMĚSTNANCů POd KONTROlOU

budoucnost je V KVAlIFIKOVANýCH OdbORNíCíCH NáROdNí SOUSTAVA KVAlIFIKACí (NSK) VáM POMůžE MíT INVESTICE do ZAMĚSTNANCů POd KONTROlOU BUDOUCNOST JE V KVALIFIKOVANÝCH ODBORNÍCÍCH Národní soustava kvalifikací (NSK) vám pomůže mít investice do zaměstnanců pod kontrolou Hledáte odborníky z praxe? Jak je poznáte? Umíte si je udržet? Dokážete

Více

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory Petr Skondrojanis, LMC Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3% 4Q 2010 Porovnání s ostatními zeměmi

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Moderní vzdělávání dospělých

Moderní vzdělávání dospělých Moderní vzdělávání dospělých Záměrem společnosti Bravona je vzdělávání, přístupné jakékoli věkové kategorii, zájmům a potřebám klientů. Nabízíme kvalifikační kurzy uplatnitelné na trhu práce, dále vyhledávané,

Více

AGE MANAGEMENT ZAJÍMEJTE SE. o nový směr, který podporuje věkovou rozmanitost na pracovišti

AGE MANAGEMENT ZAJÍMEJTE SE. o nový směr, který podporuje věkovou rozmanitost na pracovišti AGE MANAGEMENT ZAJÍMEJTE SE o nový směr, který podporuje věkovou rozmanitost na pracovišti Obsah Úvodní slovo 03 Age management obecně 04-07 Proč právě Age management Cíle Age managementu Možnosti uplatnění

Více

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB

Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce na konkrétních příkladech ČSOB Flexibilní formy práce v ČSOB Co banka svým zaměstnancům nabízí: Aktuální stav: Flexibilní pracovní doba (od 6 do 9 a od 15 do 18) Home office pro

Více

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB

Program pro maminky a tatínky ČSOB. Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Program pro maminky a tatínky ČSOB Připravila: Alena Bořilová a Jana Skalková, Řízení lidských zdrojů ČSOB Co ČSOB motivuje k realizaci Programu pro rodiče? Podle statistik OECD patří ČR mezi země s nejnižší

Více

Průzkum preferencí studentů právnických fakult. Souhrnné výsledky Listopad 2014

Průzkum preferencí studentů právnických fakult. Souhrnné výsledky Listopad 2014 Průzkum preferencí studentů právnických fakult Souhrnné výsledky Listopad 2014 První ucelený průzkum preferencí studentů právnických fakult v ČR Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners, server EPRAVO.CZ

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Integrace osob s PAS na pracovní trh

Integrace osob s PAS na pracovní trh Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Integrace osob s PAS na pracovní trh Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Kadlová APLA-JM o.s.: Kdo jsme? Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem,

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

FIRMA ROKU: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 2011 Přihláška/ dotazník

FIRMA ROKU: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 2011 Přihláška/ dotazník FIRMA ROKU: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 2011 Přihláška/ dotazník Vážená paní, vážený pane, ceníme si Vaší ochoty a času, který věnujete vyplňování tohoto dotazníku. Dovolte na úvod pár poznámek k dotazníku. Jako

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Aktuální úkoly na trhu práce

Aktuální úkoly na trhu práce Aktuální úkoly na trhu práce Ing. Jan Marek Ministerstvo práce a sociálních věcí náměstek pro zaměstnanost AIVD 20.11.2014 Obsah vystoupení 1. Základní problémy na trhu práce v ČR 2. Strategie rozvoje

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Průzkum Milevsko - Písecko

Průzkum Milevsko - Písecko Firma: Základní a mateřská škola Bernartice První zmínka o škole je z roku 1691, kdy rektor Koleje jezuitské v Praze propustil z poddanství Annu Widmannovou, aby se mohla provdat za Jiříka Svobodu, kantora

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

ANNA KK, o. s. Závodní 353/88, budova B/127, 360 05 Karlovy Vary

ANNA KK, o. s. Závodní 353/88, budova B/127, 360 05 Karlovy Vary Strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 Karlovarský kraj Obsah Úvod... 3 Oblasti strategie... 3 Celoživotní učení... 4 Zdravé stárnutí... 5 Pracovní podmínky - agemanagement,

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: MANAGEMENT TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMĚ Manažeři uskutečňují cíle podniku prostřednictvím

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014

HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014 HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014 Prezentující: Mgr. Marian Ferenčík, ředitel Odboru lidské zdroje Datum: 12.04.2012 Strategický záměr ČRo v oblasti lidských zdrojů K zajištění rozhodujících činností

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Návrh systému odborného poradenství v oblasti rovných příležitostí na MěÚ Slaný klíčová aktivita 7 projektu Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Základní teze a cíle Cílem aktivity je nastavit systém

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

Alternativní nebo normální?

Alternativní nebo normální? Alternativní nebo normální? Koordinace nestandardních úvazků ve standardní organizaci Evropský Sociální Fond Cesta domů,2010 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OPPA- zastavení, reflexe, inspirace

Více

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua Gradua-CEGOS Veřejné kurzy Zakázkové kurzy na míru Profesní E-learning a blended learning Poradenství ve gradua.cz O Gradua-CEGOS Naše přístupy k řešení Gradua-CEGOS je původem česká vzdělávací a poradenská

Více

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci...

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci... Obsah Zadání studie... 1 Úvod... 16 I. OBECNÁ ČÁST... 17 1 Charakteristika živých umění v ČR... 17 1.1 Legislativa... 17 1.2 Organizační forma... 17 1.3 Vývoj základních ukazatelů v letech 1980-2010...

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení

Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Poslání a formy denní péče o děti - předmět diskusí a potřeba řešení Věra Kuchařová Příspěvek vznikl v rámci projektu č. CZ.1.04/5.1.01/77.00038 Nové formy denní péče o děti v České republice financovaného

Více

Podnik podporující zdraví s péčí o duševní zdraví zaměstnanců

Podnik podporující zdraví s péčí o duševní zdraví zaměstnanců Podnik podporující zdraví s péčí o duševní zdraví zaměstnanců Soňa Měrtlová Ivana Hanáková Kraj Vysočina veřejnoprávní korporace Projekt podpory zdraví Krajský úřad Kraje Vysočina (počet zaměstnanců: 415)

Více

Sekundární příležitosti práce na dálku. Mgr. David Surý

Sekundární příležitosti práce na dálku. Mgr. David Surý Sekundární příležitosti práce na dálku Mgr. David Surý Vymezení nových forem práce Změny v organizaci práce Zavedení technologický změn (synchronní a asynchronní komunikace) Dostupnost asynchronní komunikace

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích ÚISK FF UK PhDr. Zuzana Šidlichovská Konference EFI, 25/04/2012 Obsah příspěvku Moderní trendy personálního řízení Pracovní prostředí Formy pracovních

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích ÚISK FF UK PhDr. Zuzana Šidlichovská Příspěvek konference IKI 2012 17-01-2012 Obsah příspěvku Moderní trendy personálního řízení Pracovní prostředí Formy

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pečlivě se připravte na přijímací pohovor - Zhodnoťte své možnosti pro danou práci (porovnávejte je

Více

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné Úvodní dotazník Klastru českých nábytkářů Vážená paní, vážený pane, rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku. Tento dotazník nám pomůže určit bližší zaměření klastru podle Vašich preferencí,

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více