MODERNÍ FORMY ŘÍZENÍ. Flexibilní zaměstnávání a rovné příležitosti. Lidské zdroje jsou naším největším bohatstvím.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODERNÍ FORMY ŘÍZENÍ. Flexibilní zaměstnávání a rovné příležitosti. Lidské zdroje jsou naším největším bohatstvím."

Transkript

1 MODERNÍ FORMY ŘÍZENÍ Flexibilní zaměstnávání a rovné příležitosti Lidské zdroje jsou naším největším bohatstvím.

2 Obsah Úvodní slovo 03 O mladých, starých a rodičích - rozhovor s Martinem Potůčkem 04 Moderní formy řízení - obecně Moderní formy řízení a rovné příležitosti 07 Moderní formy řízení a plán rovnosti 08 Diversity management 09 Osobní potenciál cílových skupin Moderní formy řízení a slaďování 12 Moderní formy řízení - shrnutí Flexibilní formy práce 16 Zavádění flexibilních forem 17 Flexibilní zaměstnávání - úspěšné řízení na dálku 18 Produktivita zaměstnance a péče o jeho zdraví Další vzdělávání zaměstnanců ve firmách Pozn.: Pojmy pracovník a zaměstnanec a další, se zaměřením textu související pojmy, jsou sice uvedeny v obvyklém mužském rodě, ale zahrnují muže i ženy. Vydává: ŠANGRI-LLA o.s., Vamberk, v roce Redakční rada: Ilona Jílková, Ing. Hana Prokopová Poděkování: Děkujeme všem, kteří tuto publikaci doplnili svými názory a zkušenostmi. Tisk a vazba: Zdeněk Šiffel - SET servis, Helvíkovice Vážení personalisté, manažeři a majitelé firem, ve svých rukou držíte odbornou publikaci, která vám přiblíží důvody, proč se zajímat o nové, moderní směry v oblasti řízení lidských zdrojů. Proč a jak řešit rovnost žen a mužů na pracovištích, jak postupovat při zavádění flexibilních pracovních režimů, jak plánovat další vzdělávání zaměstnanců a pečovat o produktivitu jejich práce. Publikace obsahuje nejen odborné informace, rady a doporučení, ale také názory z praxe personalistů a HR manažerů firem a organizací Královéhradeckého a Pardubického kraje. Řízení a vedení zaměstnanců je nejsložitější stránkou řízení firmy. Není jednoduché přizpůsobit firemní strategii současným změnám společenského i podnikatelského prostředí. Udržet si stabilitu a konkurenceschopnost na trhu, vybírat vhodné pracovníky, vytvářet a rozvíjet produktivní pracovní týmy za účelem zlepšení pracovního výkonu a odbornosti. Zavádění nových metod a forem řízení, založených na dodržování rovných příležitostí žen a mužů, respektování a uznání různorodosti zaměstnanců a ocenění jejich práce, může vaší firmě jednoznačně zajistit ekonomický růst a podpořit její stabilitu na trhu. Věříme, že uvedené informace budou pro vás užitečné a nabídnou vám nový pohled na řízení lidských zdrojů ve vaší firmě. Přejeme vám příjemné a přínosné čtení. Úvodní slovo Ilona Jílková a Ing. Hana Prokopová Vydáno v rámci projektu "Aktivní přístup k rodině i zaměstnání", CZ.1.04/3.4.04/ , který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 3

3 O mladých, starých a rodičích - rozhovor s Martinem Potůčkem Nabízíme vám několik věcných myšlenek k důchodovému systému, zaměstnávání starších osob a demografickému stárnutí profesora Martina Potůčka z Centra pro sociální a ekonomickou strategii. Jaký vnímáte problém demografického stárnutí obyvatel a zaměstnávání starších lidí nad padesát let věku. Má cenu přemýšlet o zaměstnávání starších osob v době, kdy je poměrně velká nezaměstnanost absolventek a absolventů Máme tady obecný problém nezaměstnanosti a ta se dotýká mladých, starých, mužů, žen, lidí z nejrůznějších profesí a regionů. Abychom tento problém dokázali zvládat, musíme koncipovat politiky, které budou pomáhat jak mladým, tak zároveň těm nad padesát tak, aby si nejenom neprotiřečily, ale aby se navzájem podporovaly. Manažeři, kteří říkají, že mohou substituovat práci a zkušenosti starších lidí zaměstnáváním mladých, nejsou dobří manažeři. Poněvadž starší pracovníci mají proti těm mladým komparativní výhody ve zkušenosti, často v sociálních kontaktech a ve schopnosti lépe rozumět způsobu fungování organizace. Myslíte si, že nedostatek mladých zaměstnanců a zaměstnankyň vyřeší vlna mladých imigrantů a imigrantek do ČR z ciziny Aby demografická reprodukce byla vyvážená, musíme uvažovat o statisících lidí. Takže, tento problém nám jen imigrace nevyřeší, a navíc, jak praví zkušenosti z mnoha jiných zemí, zejména imigrace z kulturně odlišných společností naopak může přinášet velké problémy do budoucna. Co říkáte neustále se zvyšujícímu věku odchodu do důchodu v České republice jako výsledku probíhající důchodové reformy Nabízejí se řešení, která se ve světě osvědčují. Například nemít pevnou věkovou hranici odchodu do důchodu. Když budete výši důchodu vázat na výši příspěvku do důchodového fondu, tak byste teoreticky mohla odejít do důchodu třeba ve čtyřiceti, ale za tu cenu, že Váš důchod by byl hodně malý... Více se dočtete na časopis Rovné příležitosti do firem (02/2014, Věk z různých perspektiv), ZPRAVODAJ GENDER STUDIES o.p.s. 4 Moderní formy řízení obecně Rychleji, než kdykoliv předtím v lidských dějinách, se mění prostředí, ve kterém se dnes obchoduje/podniká. Pro udržení si konkurenceschopnosti na trhu, je pro firmy nutností, věnovat dostatečnou pozornost vedení a řízení lidských zdrojů. JAKÉ ZMĚNY SE DOTÝKAJÍ VÁS A VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ Globalizace otevírá možnost pro obchodování se zahraničím, zvyšuje konkurenční tlaky, přijetí jednotné měny (EURA) tuto situaci ještě posiluje. Některé firmy, které chtějí se zahraničím obchodovat, neznají dostatečně právní systémy ostatních zemí. Nové technologie mění samotnou povahu světa, vysoká produktivita a mechanizace snižuje potřebu lidské pracovní síly. Nové pracovní postupy a politiku ovlivňují ostatní země politika firem je často ovlivňována tím, co přichází ze zahraničí (často z USA). Populační vývoj populace stárne, u osob v produktivním věku se posouvají hranice věku jejich odchodu do důchodu, nízká míra porodnosti vede k dlouhodobému snižování počtu obyvatel, společnost zaznamenává zvýšení aktivity žen a jejich rostoucí účasti na pracovním trhu. Více atypických pracovníků v souvislosti s hledáním finančních úspor nebo udržení si kvalitních zaměstnanců, se začíná ve firmách objevovat více pracovníků pracujících ve flexibilních pracovních režimech, nebo pracovníků pracujících v řadě různých zaměstnání a pro více zaměstnavatelů současně, kariéra u jednoho zaměstnavatele po celou pracovní dráhu je již minulostí. Celoživotní vzdělávání a osobní rozvoj v důsledku změn pracovního i tržního prostředí vzrůstají nároky na vzdělání, znalosti a dovednosti zaměstnaných, celoživotní vzdělávání a osobní rozvoj se stává nutností pro všechny, kteří se chtějí na pracovním trhu uplatnit. Firmy, které chtějí být na trhu úspěšné, věnují svoji pozornost změnám tržního prostředí a změnám řízení lidských zdrojů. 5

4 Moderní formy řízení obecně Moderní formy řízení a rovné příležitosti Současná koncepce řízení lidských zdrojů vychází ze základní myšlenky lidé jsou naším největším bohatstvím. Pokud chcete své zaměstnance vést v souladu s touto koncepcí, zaměřte se nejen na pouhé dodržování pravidel a pracovních řádů, ale také na podporu motivovanosti a oddanosti lidí, na využití veškerého potenciálu jednotlivých pracovníků a na jejich pečlivý výběr a rozvoj. Samozřejmostí by mělo být také uznání a docenění lidského kapitálu. Jak přispívá dobré řízení lidí k úspěšnosti organizace firmy, které uplatňují dobré řízení, mají významně nižší fluktuaci, vyšší produktivitu pracovníků a tím se jim zlepšily krátkodobé i dlouhodobé finanční výsledky firmy zvyšuje se oddanost pracovníků, motivace, angažovanost a zájem o výsledky firmy firmy jednodušeji získávají schopné a kvalifikované pracovníky, mají dobré jméno, stávající dobré zaměstnance si lehce udrží před odchodem např. ke konkurenci dobré řízení také přispívá k plnění pozitivní psychologické smlouvy - jedná se o nepsanou smlouvu představující vzájemná očekávání zaměstnavatele a pracovníků, zpravidla nad rámec normální pracovní smlouvy. Tato smlouva je založena na vzájemné víře, že to s námi druhá strana vztahu myslí dobře. Například zaměstnavatel umožní zaměstnanci odejít z rodinných důvodů z práce dříve následně očekává, že zaměstnanec bude aktivnější a v případě potřeby zůstane v práci nad rámec své pracovní doby. Schopnosti a dovednosti vašich zaměstnanců, jejich motivace, oddanost a loajálnost, způsob, jakým přistupují k vašim zákazníkům a k sobě navzájem, jejich podpora a chuť pracovat v souladu s firemní strategií to vše jsou klíčové faktory, které ovlivňují produktivitu, schopnost inovace a ziskový růst vaší firmy. 6 Chtějí-li české firmy přežít v globální ekonomice, posílit si svoji pozici a stabilitu na trhu, musí klást větší důraz na prosazování rovného přístupu na svých pracovištích. Pokud zaměstnavatelé využijí rozmanitou pracovní sílu, kterou trh práce nabízí, tedy bez ohledu na pohlaví, věk a zdravotní stav, budou mít ve správnou chvíli přístup k pracovní síle s odpovídající kvalifikací či praxí. Tento přístup se také odrazí ve formě zdravější a produktivnější pracovní síly zaměstnanci si budou vybírat práci, která je bude uspokojovat a bude jim vyhovovat. Dlouhodobého manažerského úspěchu nelze dosáhnout bez respektu k druhým a pochopení, v čem se individuální odlišnosti doplňují při dosahování cílů. Společnosti, které chtějí být efektivní a dlouhodobě úspěšné se cíleně snaží vytvářet různorodé týmy a dbají na to, aby na všech pozicích měli co nejkvalitnější zaměstnance bez ohledu na jejich osobní rozdíly. Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů Důležitá je různorodost Úspěšné pracovní týmy netvoří pouze osoby stejného pohlaví, stejné věkové kategorie, stejného vyznání apod. Úspěch přináší různorodost, tedy smíšený kolektiv - muži a ženy, mladí i staří, lidé různého původu, zdravotního stavu, barvy pleti, náboženského vyznání a sexuální orientace. Všichni zaměstnanci by měli mít možnost rozvinout svůj osobní potenciál a uplatnit svoje názory, přístupy a schopnosti, a to bez ohledu na individuální odlišnosti. Zeptali jsme se pana Milana Jasanského, Vedoucího útvaru EPP, Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí V čem spatřujete přínos různorodých pracovních týmů (starší i mladší pracující) Různorodost pracovních kolektivů je velmi žádaná. Služebně i věkově starší osoby předávají mladším zkušenosti a rozvahu. Naopak mladší generace přináší nové nápady a pohled na problematiku z jiné strany. Tím dochází k tomu, že se nejede ve stále stejných zaběhnutých kolejích. 7

5 Moderní formy řízení a plán rovnosti Pokud hledáte možnosti jak nastavit vhodná opatření podporující rovné příležitosti ve vaší organizaci, začněte vypracováním plánu rovnosti žen a mužů. Tento plán vám umožní přehledně zpracovat a následně i aplikovat postupy, které nediskriminují zaměstnance na základě pohlaví, věku či vzdělání a které poskytnou stejné šance všem zaměstnancům. Plán rovnosti žen a mužů by měl obsahovat Spolupráci zaměstnanců a zaměstnavatele na vyvíjení politiky RP, zohlednění RP v interních dokumentech Pracovní podmínky vhodné pro muže a ženy, zejména osoby se specifickými potřebami Sladění pracovního a rodinného života, možnosti flexibilních forem práce Boj proti obtěžování na pracovišti (včetně sexuálního obtěžování) Podporu rovného zastoupení žen a mužů na pracovišti Rovné podmínky při přijímání a kariérovém růstu žen a mužů Stejné odměňování za práci stejné hodnoty Než začnete plán rovnosti zpracovávat, proveďte podrobnou analýzu situace ve firmě, která vám pomůže nejen vyhodnotit současnou situaci z pohledu rovných příležitostí, ale také určit cíle a záměry, jak stávající situaci změnit či vylepšit. Doporučení: Udělejte malé šetření mezi vašimi zaměstnanci (např. dotazníky nebo řízené rozhovory). Zeptejte se, co je pro ně při sladění práce a rodiny nejobtížnější, co by jim usnadnilo kariérní postup, návrat po mateřské dovolené apod. Zpracování plánu rovnosti Při návrhu konkrétních opatření plánu rovnosti zohledněte cíle firmy i potřeby zaměstnanců. Opatření navrhujte tak, aby byla relevantní pro dané pracoviště a reálně splnitelná v určeném časovém horizontu. Při zavádění opatření využijte možnosti pilotního ověření. Plán rovnosti žen a mužů můžete vypracovat např. na základě příručky Proč a jak vypracovat plán rovnosti žen a mužů, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2003, více na 8 Změny ve společnosti, velká rozvodovost, nárůst osaměle žijících osob a ekonomická situace v rodinách nás vedou ke změně smýšlení. Je nutné změnit přístup k rodičovské péči, ocenit mateřství a péči o rodinu a vytvořit pracovní podmínky pro ženy (nebo muže) pečující o malé děti. Nenechte se při výběru zaměstnanců ovlivnit zažitými stereotypy nebo trendy společnosti, zachovejte si rovný přístup ke všem. Nabídněte pracovní příležitost starším i mladším zaměstnancům, zdravotně omezeným, ženám i mužům. Podporujte a vytvářejte různorodé pracovní týmy. Při výběru zaměstnanců vás mohou omezovat zažité stereotypy muž je živitel rodiny a žena pečovatelka příjem ženy je pouze doplňkovým příjmem k příjmu muže některé profese jsou pouze pro muže/ženy starší zaměstnanci nemají ochotu se vzdělávat diverzifikovaný tým vzniká málokdy náhodně tíhneme ke stejnorodosti Podstatou diversity je uznání, akceptování a ocenění rozdílů mezi lidmi. Při výběru zaměstnance se soustřeďte spíše na jeho kvalifikační a osobnostní předpoklady, než-li na pohlaví, věk apod. Přínosem vám bude obohacení týmové práce zvýšení efektivnosti a produktivity zvýšení flexibility a adaptability firmy Diversity management Přínos diverzity ve firemním prostředí se ukázal jako jednoznačný. Je to jako koncert, čím více nástrojů, tím lepší hudba, ale dirigent, tzn. manažer musí být schopný tento tým umět řídit, jinak se úspěch nedostaví Marie Jírů, majitelka společnosti Centrum Andragogiky 9

6 Osobní potenciál cílových skupin Péče přináší nové hodnoty, prohlubuje dovednosti a rozvíjí empatické i sociální cítění. Všechny tyto kvality vám mohou nabídnout rodiče malých dětí. Nebojte se zaměstnávat pečující rodiče, dítě nemusí být překážkou. Získáte loajální, zodpovědné a motivované zaměstnance a zaměstnankyně. Ženy a muži n RD Znají firmy a svou práci Loajální, vděční Částečný návrat jim udržuje odbornost Každý věk má své přednosti a je pouze na zaměstnavateli, jak dokáže využít jeho potenciálu. Mladí zaměstnanci Ochota učit se a přijímat změny Znalost nových technologií Odvaha a dravost Jazykové znalosti Flexibilita Odborná kvalifikace Nadšení, nové výzvy, přizpůsobivost Je smutné, že počet starších osob bez zaměstnání stále narůstá a to i přesto, že mají zaměstnavateli stále co nabídnout. Rodiče pečující o malé děti Ochotní učit se novému Snáší zátěž a stres Kreativní s dobrými organizačními schopnostmi Starší zaměstnanci Odborné znalosti a zkušenosti Profesní vazby a kontakty Dlouholetá praxe, pracovní návyky Zodpovědnost Nadhled, odstup, rozvaha Trpělivost Schopnost vyjednávání, vděčnost, pokora, důvěra Všímejte si kvalit starších osob a umožněte jim, angažovat se v zaměstnání dle jejich možností - fyzických, odborných apod. Případně jim můžete upravit pracovní podmínky a prostředí. Osobní potenciál cílových skupin Zdravotní omezení nepřispívá u osob zdravotně znevýhodněných k získání zaměstnání odpovídajícího jejich kvalifikaci. Absence pracovní příležitosti často zvyšuje u těchto osob pocity méněcennosti a neužitečnosti. Také tito lidé mají zájem o uspokojivé zaměstnání a naplněný život. Osoby se zdravotním postižením Jiný pohled na život i svět, neřeší malichernosti Zodpovědní, váží si práce Loajální, vděční, empatičtí Zdravotně znevýhodnění do pracovního týmu bezpochyby patří, je to součást diversity managementu, přinášejí do týmu sociální cítění, ukazují týmu úplně jiný pohled na svět, řeší situace jiným způsobem, neřeší malichernosti. Marie Jírů, majitelka společnosti Centrum Andragogiky Překonejte bariéry, které vám brání v zaměstnávání OZP nedostatek informací o možnostech zaměstnávání nedostatek informací o různých typech zdravotního postižení bariéry v komunikaci s postiženými uchazeči nedostatek informací o kompenzačních pomůckách o úpravách pracovního prostředí a pracovního místa Skloubení zaměstnání, péče o děti a stárnoucí rodiče se stává nedílnou součástí každodenních činností stále většího množství zaměstnanců. Pracovní vytížení a péče o více závislých osob může vést ke konfliktu rolí. Sandwichová generace - péče o děti a stárnoucí rodiče Znají dobře svoji práci Zodpovědní, vděční, spolehliví Loajální a motivovaní 10 11

7 Moderní formy řízení a slaďování Každý má právo na pracovní uplatnění i budování rodinného zázemí. V dnešní době jdou však často tyto dvě oblasti života proti sobě. Cílem společnosti i každého jedince by mělo být nalezení rovnováhy mezi prací a osobním či rodinným životem, která by přispěla k omezení stresu a zároveň zajistila vnitřní spokojenost a životní harmonii. Znázornění vztahu rovných šancí a slaďování pracovního a rodinného života Zdroj: Publikace Slaďování pracovního a rodinného života. Vít Skála Moderní formy řízení shrnutí Neexistuje jednoznačný recept na to, jak úspěšně řídit lidské zdroje ve firmách. Trh produktů, pracovních sil, technologie, struktura organizace to vše má vliv na řízení a to vše je v každé firmě individuální. Při řízení lidských zdrojů se zaměřte na pečlivý výběr zaměstnanců využití jejich potenciálu a různorodosti ocenění a uznání, rovné odměňování zajištění stejných pracovních podmínek pro muže i ženy další vzdělávání a rozvoj zavádění alternativních forem práce podporu prorodinných opatření Při náboru zaměstnanců věnujte pozornost Otázka slaďování pracovního a rodinného života se dotýká všech skupin zaměstnanců, například rodičů pečujících o děti nebo o jiné závislé členy rodiny, osob ve věku 50 +, osob zdravotně znevýhodněných, ale také sandwichové generace, osob bezdětných, apod. Své zaměstnance můžete v procesu slaďování podpořit kratší pracovní dobou neplaceným volnem nad rámec dovolené vstřícným přístupem k řešení rodinných záležitostí zpracováním plánu osobního a pracovního rozvoje plánu postupného návratu do zaměstnání po RD firemním vzděláváním programy na podporu diverzity a zejména pak zaváděním flexibilních forem zaměstnání sestavení přesného popisu pracovní pozice a charakteristiky zaměstnance (kvalifikace, praxe + osobnostní předpoklady) sestavení vhodného textu inzerátu konkrétním a přesným informacím (klíčové charakteristiky obrazu práce přesnost, konkrétnost, rozsah informací, důvěryhodnost organizace, přínos informací pro uchazeče) bonusům pro zaměstnance etice náboru (slušnost, vstřícnost, rovné zacházení a nediskriminační přístup) Co upřednostňujete při výběru nového zaměstnance Zajímají nás především takoví lidé, u nichž jsou předpoklady pro další růst. Z těchto důvodů klademe větší důraz na charakter, inteligenci a osobnost než na odborné vzdělání. zdroj: Myšlením k bohatství, Napoleon Hill 12 13

8 Moderní formy řízení - shrnutí Na základě průzkumů je dokázané, že firmy, které si váží svých zaměstnanců a uplatňují dobré řízení mají výrazně nižší fluktuaci zaměstnanců, vyšší produktivitu a tím i lepší finanční zisky. Jejich zaměstnanci jsou motivovaní, spokojení, loajální a mají zájem o výsledky firmy. Firmy mají také lepší přístup ke schopné a kvalifikované pracovní síle, zajistí si dobré jméno a pozitivní přístup k plnění psychologické smlouvy. Kolik může firma ušetřit, pokud sníží fluktuaci zaměstnanců Pro příklad zde uvádíme výši nákladů, které může firma vynaložit v souvislosti s odchodem zaměstnance na pracovní pozici obchodního zástupce. Náklady spojené s odchodem (ztráta znalostí, kvalifikace, osobních vazeb s klienty, pokles produktivity kolegů, pozice zůstala neobsazená apod.) Náklady na vyhledání nové osoby (inzerce, nábor nových zaměstnanců příprava na přijímací pohovor a účast personalisty a např. manažerky). Náklady související s nástupem a zaškolením (organizační náklady, vstupní školení, průběžné zaškolování) Náklady spojené se sníženou produktivitou (nový zaměstnaný 3 měsíce výkon 25%, 50% a 75%, tým kolegů 90% ve zkušební době) Ztráty v obchodní činnosti (získání nových zákazníků, prodej služeb, výrobků aj.) CELKEM Kč Kč Kč Kč Kč Kč *zdroj Gender Studies 2012, Náklady a zisky rovných příležitostí pro ženy a muže Moderní formy řízení - shrnutí Mezi některými zaměstnavateli stále panuje názor, že lidé vezmou jakoukoliv práci a není třeba se o ně nadstandardně starat každý je nahraditelný. Tento názor je však mylný. V dnešní době je obtížné na pracovním trhu sehnat kvalifikované a spolehlivé lidi, takových lidí je málo a své zaměstnání si vybírají mimo jiné také na základě benefitů a možností, jak skloubit práci a rodinu. Lidé jsou to nejcennější, co ve firmě máte, věnujte jim péči a pozornost zapojte své zaměstnance do dění ve firmě zpřístupněte informace všem, buďte transparentní proměňte firemní kulturu v kulturu vstřícnou rodinnému a osobnímu životu zaměstnaných zaveďte opatření, která podporují sladění rodinného a pracovního života buďte flexibilní a vytvořte zaměstnaným dobré a lidské pracoviště Vytvořte svým zaměstnancům motivující pracovní prostředí a umožněte jim slaďovat rodinný a pracovní život, budou u vás rádi pracovat. A pamatujte - čím raději pracují lidé u vás, tím hůře se cítí konkurence. Zeptali jsme se Mgr. Libora Košťála, MBA, vedoucího odboru kanceláře ředitele Krajského úřadu v Hradci Králové Jaké aktivity zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů realizuje Vaše organizace V roce 2011 absolvoval krajský úřad genderový audit, na který jsme v roce 2012 navázali zpracováním Plánu podpory rovných příležitostí a slaďování pracovního a rodinného života Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Za projekt implementace využívání práce z domu se stal Krajský úřad Královéhradeckého kraje jedním z držitelů ocenění za kvalitu a inovaci ve veřejné správě pro rok

9 Flexibilní formy práce nabízí zaměstnavateli větší variabilitu forem práce, dobrou kombinaci se standartními formami a také zvýšení příležitosti jednotlivců podávat optimální pracovní výkon s větší motivací. Nejžádanějším typem flexibilního zaměstnání je práce na kratší úvazek, dále pružná pracovní doba, práce z domova nebo práce na dohody (DPP, DPČ). Mezi další flexibilní formy méně známé i využívané patří Sdílení pracovního místa a rotace práce Na jednom pracovním místě působí více pracovníků, kteří sdílejí pracovní náplň připadající na jedno pracovní místo. Výhodou pro zaměstnavatele je zastupitelnost v době nemoci či dovolených, možnost sdílení informací a podpora kreativní činnosti, flexibilnější práce s časovým rozvrhem. Stlačený pracovní týden Jde o nerovnoměrné rozvržení pracovní doby během týdne. Zaměstnanec může pracovat méně dní po více hodinách. Flexibilní začátek pracovního dne Toto opatření se podobá pružné pracovní době, zaměstnavatel umožní zaměstnancům, aby si stanovili začátek pracovní doby podle vlastních potřeb. Konto pracovní doby Jde o systém, který reaguje na sezonní výkyvy v objemu práce, počet odpracovaných hodin se mění v návaznosti na potřeby zaměstnavatele. Zeptali jsme se paní Svatavy Kunstové, personalistky Kögel, s.r.o., Choceň Flexibilní formy práce Jaké alternativní formy práce nabízí Vaše organizace Alternativní formy práce jako je kratší pracovní doba, dohody o provedení práce běžně Kögel, s.r.o. praktikuje, důvodem k zamyšlení, ev. zavedení jsou sdílená pracovní místa hlavně u skupiny zaměstnanců v předdůchodovém věku. 16 Zavádění flexibilních forem Řešíte ve firmě/na pracovišti nějaký významný problém či hledáte úspory nebo možnosti jak efektivně využívat lidské zdroje Využijte flexibilní pracovní režimy, o které je v dnešní době velký zájem. Před zavedením flexibilních režimů doporučujeme zpracovat podrobnou analýzu jejich využití (forma a pracoviště) a následně pilotní ověření. Volte taková opatření, která nepovedou ke snižování konkurenceschopnosti a výkonnosti vaší firmy. Flexibilní zaměstnávání by mělo být výhodné pro obě strany jak pro zaměstnavatele tak i zaměstnance. Na zavedení flexibilních režimů připravte stávající zaměstnance a vedoucí pracovníky, upravte interní dokumenty a případně technické vybavení firmy. Přínos flexibilních režimů úspora nákladů (pronájem kanceláří, mzdy ) spokojený zaměstnanec, větší efektivita práce intenzivnější pracovní tempo zaměstnanců zastupitelnost zaměstnanců umožnění sladění rodinného a pracovního života Možná úskalí flexibilních režimů změny organizace práce úprava interních předpisů, pracovních smluv a dohod vysoké nároky na IT technologie, ochranu dat zvýšené nároky na manažerské dovednosti vedoucích pracovníků V případě práce z domova je nutné zohlednit BOZP dodržování pracovních a technologických postupů organizace práce uspořádání a vybavení pracoviště, používání ochranných pomůcek používání strojů, nářadí, zařízení a jejich údržba součinnost v případě kontroly aj. 17

10 Flexibilní zaměstnávání - úspěšné řízení na dálku Pokud se rozhodnete pro zavedení práce na dálku, proškolte vedoucí pracovníky a manažery novým způsobům komunikace, aby uměli úspěšně řídit své podřízené, kteří pracují z domova nebo z jiného místa mimo sídlo firmy. Pravidla úspěšného řízení pracovníků na dálku Nabírejte vhodné pracovníky ne každý má dostatečnou disciplínu a schopnost sebeřízení pro práci na dálku. Měl by být samostatný, komunikativní a asertivní. Nastavte správné očekávání bez ohledu na to, kde pracuje, potřebuje každý zaměstnanec vědět, co se od něho očekává. Komunikujte efektivně ujistěte se, že vaši zaměstnanci pracující na dálku mají k dispozici potřebné komunikační nástroje, a že je umějí využívat. Důvěřujte a nekontrolujte každý krok nesnažte se virtuální pracovníky kontrolovat při každém jejich kroku, z vaší strany potřebují důvěru. Odměňujte kvalitní práci zajistěte všem stejná kritéria odměňování. Zahrňte do firemní kultury vzdálené pracovníky dávejte jim najevo, že jsou součástí týmu, zvěte je na firemní akce apod. Maximálně využívejte dostupný software a hardware používejte nejrůznější software pro telefonování přes internet, chat nebo videokonference. O práci z domova se říká: Jaká je skutečnost: Zaměstnanci budou pracovat méně Zaměstnanci budou naopak více motivováni, či méně efektivně protože budou moci např. dohlédnout na někoho z rodiny či ušetřit čas strávený dojížděním. Zaměstanance nelze kontrolovat, zda opravdu pracují či nikoliv. Zaměstnanci se nebudou dostatečně soustředit na práci. Pro práci z domova je důležitá důvěra mezi zaměstnavatelem i zaměstnancem. Kontrola je pak čistě na tom, jak si ji nastavíte. V zájmu zaměstnance je odvést svou práci kvalitně, neboť o možnost pracovat z domova většinou nechce přijít. 18 Produktivita zaměstnance a péče o jeho zdraví Dobří zaměstnanci přináší firmě zisk, tedy jejich produktivita a výkonnost. Z tohoto důvodu by se firmy měly zaměřit při řízení lidských zdrojů nejen na nábor nových zaměstnanců a na jejich další vzdělávání, ale také na to, jak udržet zaměstnance spokojené, výkonné a zdravé. V souvislosti s demografickým stárnutím populace a prodlužujícím se věkem odchodu do důchodu, je z pohledu udržení produktivity a výkonnosti na trhu práce nejvíce ohrožená generace Husákových dětí. Tato generace nastoupila na pracovní trh v 18 až 20 letech a podle současného důchodového systému bude muset pracovat až do věku cca 70 let. V pracovním procesu bude tedy v porovnání s ostatními generacemi nejdelší dobu. Z tohoto důvodu je vhodné věnovat těmto mladým, ještě výkonným lidem s předstihem svoji pozornost a udržet tak jejich produktivitu co možná nejdéle, do předdůchodového věku. Otázka zajištění péče o zdraví zaměstnanců je proto aktuální. Únava a vyčerpání způsobené stresem, hektickým způsobem života a nestabilitou ve společnosti i v rodinách, ovlivňuje v dnešní době zdraví mnoha pracujících. Zeptali jsme se Mgr. Jany Hrachovinové (HRM), ERA a.s. Pardubice Jaké pracovní podmínky nabízíte (dlouholetým) zaměstnancům Služebně nejstarší zaměstnanci jsou pro naši společnost velmi důležití v mnoha případech přímo klíčoví. Těmto zaměstnancům nabízíme možnost práce ve formě snížených pracovních úvazků, dohod, příspěvky na sportovně-relaxační aktivity a zdravotní pomůcky či léky ve formě poukázek, odměny za odpracovaná léta a také při životním jubileu. 19

11 Produktivita zaměstnance a péče o jeho zdraví Syndrom vyhoření nemoc dnešní doby Fyzické i psychické přetížení se neprojevuje pouze běžnými tělesnými nemocemi, jako je například chřipka, angína a další virová onemocnění, ale také tzv. syndromem vyhoření, který je leckdy označován jako strašák dnešní doby. Příznaky, které onemocnění předcházejí chronická vyčerpanost a únava narůstající slabost a deprese ztráta motivace a nechuť (odpor) k práci práce je vnímána jako povinná rutina pocit marnosti a zbytečnosti únik do samoty (svých čtyř stěn ), vyhýbání se kolegům, odmítání pracovních schůzek, školení apod. Zaměstnavatelé mají nespočet možností (finančních i nefinančních), jak mohou uchránit své zaměstnance před onemocněním a mohou podpořit jejich zdraví. Nabízíme vám tipy poskytnutí příspěvku na regenerační a relaxační aktivity písemné či ústní ocenění a uznání práce zaměstnanců zajištění psychohygieny na pracovišti pravidelné dodržování přestávek, vytvoření příjemného prostředí, podpora dobrých vztahů na pracovišti zajištění společných kulturních či sportovních akcí, které u zaměstnanců podpoří pocit sounáležitosti, spokojenosti a sníží jejich stres zamezení šikany na pracovišti (bossingu či mobbingu) poskytnutí neplaceného volna pro načerpání sil Díky sabbatical - neplacené volno pro načerpání sil, jsme udrželi zkušeného manažera, který byl po náročném projektu vyčerpaný a cítil se vyhořelý. Chtěl odejít, alternativa s neplaceným volnem jej nenapadla. A vyšlo to! Jana Riebová, ředitelka úseku Lidských zdrojů v UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 20 Další vzdělávání zaměstnanců ve firmách V souvislosti s moderními formami řízení je nutné věnovat náležitou pozornost také dalšímu vzdělávání zaměstnanců. Další vzdělávání je nezbytné nejen pro zajištění stability firmy na trhu posílení konkurenceschopnosti, ale také pro udržení si kvalifikovaných zaměstnanců, kteří se chtějí dále rozvíjet a vzdělávat. Proč je nutné zaměstnance dále vzdělávat díky novým poznatkům a technologiím rychleji zastarávají znalosti a dovednosti zaměstnanců a zaměstnankyň ve firmách stále častěji dochází ke změnám v organizaci práce a způsobech řízení proměnlivost lidských potřeb má vliv na trh zboží a služeb a na kvalitu rozvíjí se informační technologie a jejich používání ve firmách vlivem globalizace hospodářských aktivit se musí firmy umět pohybovat a podnikat v mezinárodním prostředí mladí lidé mají zájem dále se vzdělávat, často si vybírají zaměstnání s ohledem na možnost dalšího vzdělávání Specifika vzdělávání dospělých Při vzdělávání dospělých je důležité nové poznatky a informace dávat do souvislosti s praxí a neopomíjet vlastní zkušenosti a poznatky účastníků vzdělávání. Důležité je časově přizpůsobit výuku potřebám skupiny, nové poznatky předávat po menších částech a několikrát je také zopakovat. Kontrolní otázky nastavení systému dalšího vzdělávání ve vaší firmě 1. Jsou vzdělávací akce otevřené všem zaměstnancům a všem věkovým skupinám. 2. Zaměřujete se při plánování kurzů a vzdělávacích akcí na potřeby a možnosti každého jednotlivce. 3. Diskutujete pravidelně se zaměstnanci o možnostech jejich profesního rozvoje. 4. Podporujete starší zaměstnance k účasti na vzdělávání. 5. Máte vytvořenou databázi pro vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň. 21

12 Další vzdělávání zaměstnanců ve firmách Závěrem Vzdělávání šité na míru zaměstnaným ve věku 50+ Zapojte své starší pracující do programů dalšího firemního vzdělávání. Pokud vytvoříte vzdělávací programy pouze pro tuto věkovou skupinu osob, pomůžete jim překonat potenciální bariéry, které omezují jejich motivaci dále se vzdělávat. A to například jejich nízkou sebedůvěru, obavy z nové situace, obavy z přílišné náročnosti vzdělávacího programu a obavy z negativního přístupu lektorů a dalších (především mladších) účastníků. Při vytváření programů pro věkovou skupinu 50+ dbejte na praktičnost (konkrétní výsledky vzdělávání) individuální přístup (motivace, ocenění) interaktivitu (v procesu učení je nezbytná aktivní účast dospělého člověka na řešení různých úkolů a problémů) provázanost s praxí - pracovním místem Můžete se inspirovat - výběr vzdělávací agentury Asociace institucí vzdělávání dospělých v ČR (AIVD ČR) jako největší profesní sdružení v dalším vzdělávání připravila a zveřejnila dva standardy kvality Desatero kvalitního lektora a Desatero kvalitní vzdělávací instituce. Oba dokumenty jasným a transparentním způsobem nastavují parametry kvality v dalším vzdělávání. Více na Zeptali jsme se paní Marie Hertlové, personalistky Jednoty, Spotřebního Družstva Hlinsko Jakým způsobem podporujete vzdělávání a zaměstnávání osob ve věku 50+ Tito lidé jsou našimi klíčovými zaměstnanci. Čím více se prodlužuje doba odchodu do důchodu, tím víc potřebujeme, aby byli co nejvíce schopni držet krok s dobou, proto je neustále vzděláváme, školíme a učíme novým postupům a metodám v jejich každodenní práci. 22 Zeptali jsme se pana Milana Jasanského, Vedoucího útvaru EPP, Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí Jak přistupuje organizace k řešení rovných příležitostí v praxi, a to například při náboru nových zaměstnanců Jaká kritéria jsou při výběru pro Vás stěžejní Přijímáme všechny věkové kategorie od absolventů po osoby v důchodovém věku. Výběr podle pohlaví není rozhodující, převážně se nám hlásí ženy. Je to dáno tím, že mzdy v obchodě nejsou tak lukrativní a muži se o zaměstnání uchází velmi málo.naše odměňování je postaveno na plnění výkonů pro konkrétní funkci a nikoliv podle toho, kdo tuto funkci zastává. Zdroje informací a literatura Michal Martoch - Práce na dálku, Ebook Blanka Junová - Čas pro změnu, Ebook Napoleon Hill - Myšlením k bohatství, nakladatelství Pragma Praha Gender Studies Náklady a zisky rovných příležitostí pro ženy a muže Jaroslava Hasmanová Marhánková - Matky samoživitelky a jejich situace v České republice - "Sandwichová generace" - kombinování práce a péče o závislé členy rodiny (děti a seniory) Vít Skála - Slaďování pracovního a rodinného života, publikace zpracovaná v rámci projektu "Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje", OP LZZ Václav Krása a Bohumila Miškovská - Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. - Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR, pracovní materiál vytvořený v rámci projektu "Diverzita pro OZP", OP LZZ Gender Studies Práce z domova aneb V práci jako doma Cecilía Asklöf, Helena Strandberg, Karin E. Wenander - Proč a jak vypracovat plán rovnosti žen a mužů (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2003) wwww.pracenadalku.cz, 23

13 Realizátor projektu ŠANGRI-LLA o.s. Tyršova Vamberk Tel. : Partneři projektu VASPO VAMBERK s.r.o. RC Srdíčko o.s., Ústí nad Orlicí Město Kostelec nad Orlicí Město Jablonné nad Orlicí CZ.1.04/3.4.04/ Aktivní přístup k rodině i zaměstnání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR Mgr. Ilona Štorová 16.11.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pilíře Age Managementu Pracovní schopnost

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků 7% 4% 5% 15% 43% 26% do 19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 a více FIRMY PODLE ODVĚTVÍ I. odvětví počet % školství 80 13,9

Více

Age management. Projekt Mosty, CZ.1.04/3.4.04/ Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Age management. Projekt Mosty, CZ.1.04/3.4.04/ Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. Age management Projekt Mosty, CZ.1.04/3.4.04/76.00296 Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. Age management Age management jako řízení věkové skupiny zaměstnanců,

Více

VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI

VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Délka trvání projektu: 1. 8. 2012

Více

Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+

Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+ Age management a dosavadní výsledky výzkumu v oblasti zaměstnávání osob 50+ Praha, 22. 11. 2013 Nikola Šimandlová Alternativa 50+, o.p.s. +420 777 564 332 nikola.simandlova@alternativaplus.cz http://alternativaplus.cz

Více

Slaďování rodinného a pracovního života: nástroje, opatření, přínosy pro zaměstnavatele. Mgr. Nina Bosničová, Ph.D. Gender Studies, o.p.s.

Slaďování rodinného a pracovního života: nástroje, opatření, přínosy pro zaměstnavatele. Mgr. Nina Bosničová, Ph.D. Gender Studies, o.p.s. Slaďování rodinného a pracovního života: nástroje, opatření, přínosy pro zaměstnavatele Mgr. Nina Bosničová, Ph.D. Gender Studies, o.p.s. Work/Life Balance Téma flexibilního pracovního uspořádání je potřeba

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Mgr. Gabriela Mátéová Jak jsme začínali Od roku 2001 genderové statistiky Od roku 2006 zavedena

Více

Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/

Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/ Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Identifikace projektu Délka trvání projektu: 1. 8. 2012 1. 6. 2015 Projekt je financován z

Více

Vzdělávací semináře pro HR management a management firem

Vzdělávací semináře pro HR management a management firem ůl na půl: rovné příležitosti žen a mužů Vzdělávací semináře pro HR management a management firem Mgr. Kateřina Machovcová Projekt Půl na půl: rovné příležitosti žen a mužů je ispolufinancován Evropským

Více

AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE

AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Ilona Štorová OBSAH A. Pojem AM, vývoj konceptu AM, demografický vývoj v ČR B. Pracovní schopnost, Dům pracovní schopnosti, Work Ability Index C. Předsudky zaměstnavatelů,

Více

PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ

PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ KONFERENCE NA TÉMA: SLADĚNÍ

Více

Slaďování práce a rodiny Jak fungovalo v regionu nové téma?

Slaďování práce a rodiny Jak fungovalo v regionu nové téma? Slaďování práce a rodiny Jak fungovalo v regionu nové téma? O čem budeme mluvit? 1. Uskálí tématu 2. Černobílá 3. Co chtějí ženy? 4. Flexi úvazky - dilema zaměstnavatelů? 5. Logický vývoj a management

Více

Michal Šerák Ilona Štorová Lenka Klímová Michaela Kostelníková 4.11.2014 1

Michal Šerák Ilona Štorová Lenka Klímová Michaela Kostelníková 4.11.2014 1 AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE Michal Šerák Ilona Štorová Lenka Klímová Michaela Kostelníková 4.11.2014 1 OBSAH A. Pojem AM, vývoj konceptu AM, demografický vývoj v ČR B. Pracovní schopnost, Dům pracovní

Více

PROBLEMATIKA SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA V ČR

PROBLEMATIKA SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA V ČR PROBLEMATIKA SLADĚNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA V ČR Zahajovací konference Programu CZ 13 Praha 26. května 2014 Rut Kolínská předsedkyně Výboru sladění pracovního, soukromého a rodinného života I.

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE. Hana Salačová Svobodová

PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE. Hana Salačová Svobodová PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE Hana Salačová Svobodová Flexibilní formy práce zkrácený pracovní úvazek ( 78 až 80 ZP) nejčastěji 20 hod. za týden (4 hod./den) nebo 30 hod. za týden (6 hod./den)

Více

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052 50+ NENÍ HANDICAP metodika projektu Zpátky do práce lze i v mém věku CZ 2.17/2.1.00/37052 0 Identifikace projektu Název regionálního individuálního projektu Registrační číslo projektu Zpátky do práce lze

Více

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky Hospodářská komora České republiky Proč a jak zaměstnávat OZP, kde hledat motivované pracovníky Michal Vokurka Cíl prezentace Uvedení souvislostí zaměstnávání OZP Rekapitulace důvodů proč zaměstnávat OZP

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Vliv prorodinné strategie a rovnováhy pracovního a soukromého života na spokojenost a angažovanost zaměstnanců DPD CZ

Vliv prorodinné strategie a rovnováhy pracovního a soukromého života na spokojenost a angažovanost zaměstnanců DPD CZ Vliv prorodinné strategie a rovnováhy pracovního a soukromého života na spokojenost a angažovanost zaměstnanců DPD CZ OBSAH Představení DPD CZ Od personální práce k prorodinně orientované firemní kultuře

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života

Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Úvod do kampaně Koordinaci

Více

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI Mgr. Ilona Štorová 5.12.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pracovní schopnost Index pracovní schopnosti Strategie Age Managementu v ČR Aktivní

Více

Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě

Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě Eva Ferrarová Koordinátorka problematiky rovnosti žen a mužů v resortu Ministerstva vnitra Zákon 234/2014 Sb., o státní

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o.

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o. Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy ENVIROCONT s.r.o. 1 I. Představení společnosti Historie 1998 založení 2005 změna právní formy podnikání na s.r.o.

Více

Diverzita pro OZP a trh práce

Diverzita pro OZP a trh práce Diverzita pro OZP a trh práce Tomáš Sokolovský Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, Ostrava Výměna zkušeností a přenos dobré praxe při řešení sociálního začleňování zdravotně postižených na

Více

SLAĎOVÁNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA V PROSTŘEDÍ ÚŘADŮ STÁTNÍ SPRÁVY

SLAĎOVÁNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA V PROSTŘEDÍ ÚŘADŮ STÁTNÍ SPRÁVY SLAĎOVÁNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA V PROSTŘEDÍ ÚŘADŮ STÁTNÍ SPRÁVY MPO, 23. 9. 2015 Bc. Helena Skálová, ředitelka Gender Studies, o. p. s. SLAĎOVÁNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA VPROSTŘEDÍ ÚŘADŮ STÁTNÍ

Více

Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti. Lenka Formánková

Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti. Lenka Formánková Teorie a praxe slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Lenka Formánková Potřeba slaďování práce a rodiny v ČR Ekonomická aktivita žen o 18%, než u mužů. Rozdíl v platech žen a mužů čtvrtý

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Diverzita pro OZP a trh práce

Diverzita pro OZP a trh práce Diverzita pro OZP a trh práce Tomáš Sokolovský Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, Ostrava Název projektu: Výměna zkušeností a přenos dobré praxe při řešení sociálního začleňování zdravotně

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Proč se vyplatí zaměstnat ženu po rodičovské dovolené

Proč se vyplatí zaměstnat ženu po rodičovské dovolené Proč se vyplatí zaměstnat ženu po Marie Oujezdská Národní centrum pro rodinu Se zaměstnáváním žen, matek malých dětí, bývá problém Žena sama není připravena nebo lépe řečeno nemá odvahu považovat období

Více

Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky

Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky Audit Rodina a zaměstnání - nástroj personální politiky Blanka Brabcová Otázky dnešní personální politiky Vyplatí se zaměstnávat rodiče s malými dětmi po MD/RD? Jak udržet zaměstnatelnost rodičů během

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci

Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci Výsledky dotazníkového šetření Jak skloubit rodinu a práci Cílová skupina: Ženy/muži vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce Ženy/muži s malými dětmi do 15-ti

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU

PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU Hana Maříková a Lenka Formánková Sociologický ústav Akademie věd ČR v.v.i. 8/10/2015 WWW.GENDERPOWERMAP.EU

Více

PRŮMSTAV. Slaďování profesního a soukromého života

PRŮMSTAV. Slaďování profesního a soukromého života PRŮMSTAV Slaďování profesního a soukromého života PRŮMSTAV (www.prumstav.cz) 2 PRŮMSTAV: Naši zaměstnanci POHLAVÍ PŮVOD, NÁRODNOST SEXUÁLNÍ ORIENTACE VĚK HENDIKEP NÁBOŽENSTVÍ ROVNOVÁHA MEZI PRACOVNÍM A

Více

Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR?

Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR? Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR? Gender Studies, o.p.s. 8. 8. 2013 ppm factum research Tematické okruhy prezentace Metodika výzkumu Péče o blízké Slaďování práce a péče o blízké Alternativní formy

Více

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů VÝSLEDKY VÝZKUMU MEZI MOSTECKÝMI ZAMĚSTNAVATELI Kamila Svobodová Anna Šťastná Realizováno v rámci projektu Společné příležitosti

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

GE Rozmanitě. ... aneb Diverzita v GE Money Bank. Radka Pekelská Ředitelka oddělení lidských zdrojů Sandra Tomášková Manažerka zaměstnaneckých vztahů

GE Rozmanitě. ... aneb Diverzita v GE Money Bank. Radka Pekelská Ředitelka oddělení lidských zdrojů Sandra Tomášková Manažerka zaměstnaneckých vztahů GE Rozmanitě... aneb Diverzita v GE Money Bank Radka Pekelská Ředitelka oddělení lidských zdrojů Sandra Tomášková Manažerka zaměstnaneckých vztahů 22.11. 2013 GE - Globální společnost GE Money Bank Česká

Více

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe

Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe 1 Praktické zkušenosti z realizace auditu Nejčastějšípříklady/opatření z praxe Jana Brabcová poradkyně a hodnotitelka Auditu rodina & zaměstnání jednatelka Grafia, s.r.o. 2 ZKUŠENOSTI Z AUDITOVANÝCH SUBJEKTŮ

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti

Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Závěrečný workshop Praha, 16. června 2015 (TA ČR č. projektu TD020134) Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Projekt: Metodika řízení

Více

Profesní růst Školení pracovníků

Profesní růst Školení pracovníků EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Název projektu: Profesní růst Školení pracovníků UNO Praha Příjemce dotace UNO PRAHA spol. s r.o. Thámova 1, 186 00 Praha 8 www.uno.cz

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Age management příklady z dobré firemní praxe

Age management příklady z dobré firemní praxe Age management příklady z dobré firemní praxe Praha, 6. 8. 2013 Nikola Šimandlová Alternativa 50+, o.p.s. +420 777 564 332 nikola.simandlova@alternativaplus.cz http://alternativaplus.cz Alternativa 50+,

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Rovnost šancí na Vysočině

Rovnost šancí na Vysočině Rovnost šancí na Vysočině Slaďování pracovního a rodinného života Seminář pro veřejnou správu konaný dne 20.9.2012 Anna Machátová. Třebíčské centrum o.s. Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY

Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY Příloha č. 6 Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY Michaela Šojdrová michaela.sojdrova@csicr.cz Analýza silných a slabých

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod Personální strategie Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 S účinností od 1. 7. 2016 Největším bohatstvím každého zaměstnavatele jsou jeho zaměstnanci.

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM

Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM Petr Šebek IBM Česká republika Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM Podpora hodnot napříč generacemi E-mail: petr_sebek@cz.ibm.com Svět stárne = generační dopad na IBM populaci IBM populace rozdělená

Více

Příprava na stárnutí z pohledu vzdělávání seniorů Ivo Rašín Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Demografická tichá revoluce, se může stát trestem za nevšímavost Příprava na vlastní stáří a život

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené

Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené Citace: Jarolímek, J., Houšková Beránková, M., Houška, M.: Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené. Závěrečná konference ESF Zkušenosti a příklady dobré praxe

Více

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Balance Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Blance Work-life balance (zkráceně WLB), či český ekvivalent slaďování práce a rodiny, případně kombinace (nebo dokonce konflikt) pracovního

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: MANAGEMENT TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMĚ Manažeři uskutečňují cíle podniku prostřednictvím

Více

Age Management ve firemní praxi. Nina Bosničová, Gender Studies, o.p.s.

Age Management ve firemní praxi. Nina Bosničová, Gender Studies, o.p.s. Age Management ve firemní praxi Nina Bosničová, Gender Studies, o.p.s. CO TO JE? řízení s ohledem na věk zaměstnanců a zaměstnankyň pokud probíhá správně, minimalizuje tzv. ageistické postoje na pracovišti

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář)

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Organizační chování Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní organizace (mimo obce)

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní organizace (mimo obce) DOTAZNÍK Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní organizace (mimo obce) Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Odpovědný zástupce/odpovědná zástupkyně:

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích ÚISK FF UK PhDr. Zuzana Šidlichovská Konference EFI, 25/04/2012 Obsah příspěvku Moderní trendy personálního řízení Pracovní prostředí Formy pracovních

Více

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích ÚISK FF UK PhDr. Zuzana Šidlichovská Příspěvek konference IKI 2012 17-01-2012 Obsah příspěvku Moderní trendy personálního řízení Pracovní prostředí Formy

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Chybí vám profesní rozvoj a nábor kvalifikovaných zaměstnanců na jednom místě?*

Chybí vám profesní rozvoj a nábor kvalifikovaných zaměstnanců na jednom místě?* Chybí vám profesní rozvoj a nábor kvalifikovaných zaměstnanců na jednom místě?* Odpovědí je portál * www.vzdelavaniaprace.cz Národní soustava kvalifikací (NSK) se v praxi využívá stále více! Čísla hovoří

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně

Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně Diverzita jako hnací motor ekonomiky ženy tvoří 51 % obyvatelstva (talent pool - zásobárna talentů); 59 % absolventů

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. EFEKTIVNĚ VZDĚLÁVAT ZAMĚSTNANCE MŮŽE I MALÝ A STŘEDNÍ PODNIK Tomáš Langer Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání

Více