Nabídka pro společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka pro společnosti"

Transkript

1 Nabídka pro společnosti DigitalAd, s.r.o

2 Obsah příručky Nabídka pro společnosti... 4 Tipy oblastí výzkumu... 4 Průzkum trhu... 4 Průzkum spokojenosti zákazníků... 4 Průzkum lidských zdrojů... 4 Příležitostné... 5 Stránky 5 Akademické... 5 Řešení pro společnosti... 6 Účet Business... 6 Co odlišuje účet Business?... 6 Hlavní části účtu Business... 7 Případová studie... 7 Balíček Enterprise... 8 Hlavní části balíčku Enterprise... 8 Případová studie... 9 Galerie služeb Výběr typů otázek Obsah otázek a výběr funkcí Rozdělení ankety na stránky a rozlišovací otázky Výběr grafiky a loga Vedení seznamu respondentů Rozesílání pozvánek k vyplnění ankety a náhled vyplňování Souhrnné výsledky a filtrování výsledků Prohlížení jednotlivých vyplnění Konfigurace cyklického zasílání reportů a výsledků anket na Zpřístupnění anket ostatním uživatelům účtu Příprava reportu s výsledky ankety k tisku v barvách společnosti (soubor pdf, nebo docx) ipad Aplikace Bezpečnost dat Flexibilita Ceník a zkušební období Ceník Zákazníci O společnosti Příloha 1 Seznam funkcí účtu Business Vytváření ankety Sbírání výsledků Analýza výsledků Vzhled ankety Testy a hodnocení zaměstnanců

3 Zabezpečení Ostatní Příloha 2 Seznam funkcí balíčku Enterprise

4 Nabídka pro společnosti Řízení společnosti vyžaduje mnoho rozhodnutí, která mají vliv na klíčové oblasti jejího fungování. Odpovídající rozvoj produktu a značky, budování spokojenosti klientů a zaměstnanců, jsou příkladem otázek, se kterými se musí moderní organizace potýkat. Dnes již nestačí zkušenosti a intuice. Důkladný průzkum a analýza trhu, analýza postoje a potřeb zákazníků, jakož i výzkum organizace, stanovují klíč k odpovídajícím rozhodnutím. Netquest.cz umožňuje vést, řídit a analyzovat průzkumy, které pomáhají organizaci jít do předu. Pomáhá v každodenní práci analytikům, lidem z marketingu, HR a také vlastníkům společností. Internetová forma průzkumu dovoluje rychle a ekonomicky získat odpovědi na otázky, které Vás v daném momentě trápí. Tipy oblastí výzkumu 1. Průzkum trhu 2. Průzkum spokojenosti zákazníků 3. Lidské zdroje 4. Příležitostné 5. Stránky www 6. Akademický výzkum Průzkum trhu Průzkum trhu Vám dovolí provést vlastní rozhodnutí a efektivní akce v oblasti: Vnímání Vaší firmy v konkurenčním prostředí Úkonech k rozvoji produktu Hodnocení provedených změn produktu Preference a potřeby Vašich klientů Vzrůstu spokojenosti klientů Průzkum spokojenosti zákazníků Pravidelně prováděný průzkum spokojenosti zákazníku Vám dovolí odpovědět mimo jiné na otázky: Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky Co si zákazníci myslím o Vašem produktu Jak zákazníci oceňují přístup při prodeji a po prodeji Jak zákazníci oceňují Vaši iniciativu Jak zákazníci oceňují Vaši firmu v porovnání s konkurencí Průzkum lidských zdrojů Průzkum provedený v rámci této skupiny Vám dovolí: Zjistit potenciál kandidátů o pracovní pozici formou rekrutačních testů Poznat úroveň spokojenosti zaměstnanců Provést průzkum 360 stupňů (systém zpětné vazby) 4

5 Poznat silné a slabé stránky organizace Získat zpětnou vazbu od odcházejících zaměstnanců Provést hodnocení školení a jiných forem vzdělávání zaměstnanců Provést audit vnitřní komunikace Příležitostné Využití anket v tomto období Vám dovolí ušetřit čas, peníze a pomůže: Stabilizovat frekvenci během akce Popsat preference účastníků v době cateringu, programu akce, dodatečných zájmů/atrakcí Získat informace o akci v reálném čase a provést změny, nebo opravit chyby Získat zpětnou vazbu od účastníků akce a využít ji při organizaci následující akce Výhodou ankety při plánování setkání/akce je možnost provádění průzkumu v každé části etapy organizování akce: Před poznat preference účastníků V průběhu modifikace programu a eliminace případných chyb Po vybavený informacemi o proběhlé akci, můžete připravit následující akci ještě lepší Stránky www Příklady internetových formulářů: Kontaktní formulář Aplikační formulář Formulář o zpětné vazbě Formulář o předplatném bulletinu/newsletteru Akademické Jako student, naučný kroužek, studentská organizace, nebo přednášející, můžete využít internetové ankety pro: Shromáždění stanovisek, zjištění nezbytných informací pro napsání zápočtové, nebo diplomové práce. Komerční průzkumy Při provádění sond v řadách studentstva na téma předmětů, vedení školy, rozhodování vedení školy, nebo na nové nápady. Provádění konkurzů, voleb a anket. Vyhodnocování zájmových aktivit, fungování kroužků/organizace. 5

6 Řešení pro společnosti Pro potřeby podniků, veřejných a nevládních organizací, jsme vytvořili účty Business a balíček Enterprise. Obě řešení obsahují nástroje, které Vám umožňují provádět profesionální internetový průzkumy. V závislosti od měřítka potřeb a počtu osob využívající systém Vám rozdíl mezi prvním a druhým řešením představíme následně: Účet Business Účet Business jsme vytvořili s myšlenkou na osoby, kterým záleží na tom, aby jejich průzkumy vypadaly profesionálně a věrohodně. Žádná omezení v čase tvorby, sbírání a analýze dat, vytváří souhrn možností v získávání klíčových dat. Účet Business je obzvláště vhodný pro malé a střední firmy, nebo soukromé osoby, které provádějí komerční, nebo naučné průzkumy. Co odlišuje účet Business? Profesionalita účet Business umožňuje v průzkumech využívat vizuální identifikaci. Zachováním vlastního loga, barvy a fontu, odstraněním všech odkazů Netquest.cz, Vám umožní zachovat Vaši identitu. Důvěryhodnost dalším z prvků umožňujících udržení respondenta v domnění, že průzkum je realizován bezprostředně společností, je použití vlastní domény. Účet Business dovoluje uživateli změnit doménu vždy, podle toho jaký průzkum bude provádět. Žádná omezení umožňuje provádět hloubkový průzkum na velkém vzorku respondentů. Příkladem charakteristik v tomto ohledu je, mimo jiné, neomezený počet vytvořených otázek v anketě, počet respondentů účastnících se průzkumu, možnost výběru jazykové verze ankety (CZ, EN, DE, SK), nebo také přiřazení individuálního ID za účelem monitorování vyplnění ankety. Výhody obdržení reportu ve formátu PDF, nebo DOCX umožňuje prezentaci výsledků kolegům, nebo nadřízeným a také využití snadné archivace nasbíraných dat. 6

7 Hlavní části účtu Business Případová studie Poradenská společnost, která zaměstnává několik lidí a specializuje se na nábor a výběr zaměstnanců, má zájem o budování loajality svých klientů. Cílová skupina se skládá z obou skupin, kandidátů na zaměstnání a zaměstnavatelů. Aspekty ovlivňující loajalitu jsou, mimo jiné, profesionální služba, frekvence a způsob kontaktu s klienty společnosti z obou skupin, jakož i správnost výběru linky zaměstnanec - zaměstnavatel. Aby bylo možné zjistit názory obou skupin klientů, připravila společnost dvě studie spokojenosti zákazníků, týkající se tří otázek uvedených dříve (hodnocení současného stavu, popis očekávaného stavu). Obě studie a otázky vznesené v těchto studiích jsou přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly příslušné skupině klientů. Vzhledem k tomu, že průzkumy prezentují společnost a vyžadují citlivá data klienta, chce mít společnost průzkum postavený na interním systému s profesionálním vzhledem v očích respondentů. Společnost se obává, že zhlédnutí průzkumu umístěného na jiné doméně a s jiným logem by v očích respondentů mohlo vyvolat neprofesionálnost; mohli by se obávat úniku dat, což by mohlo vyústit ve ztrátu důvěry v klienta. Řešení Studie by měla být připravena s využitím Business účtu. Ve své rozšířené podobě garantuje Business účet přípravu průzkumu v souladu s barevným schématem a logem společnosti. Odstranění záhlaví Netquest.cz a jeho nahrazením logem firmy, společně s nastavením průzkumu na doméně klienta, má vliv na přijmutí studie a jejím dokončení. 7

8 Balíček Enterprise Balíček Enterprise byl vytvořen jako odpověď pro potřeby velikých organizací, které provádějí průzkum trhu v různých segmentech svého podnikání. Balíček umožňuje nezávislou práci v systému až pěti osobám, obsahující 5 účtů typu Business. Možnosti balíčku dovolují spolupracovníkům pracovat nezávisle na sobě, nebo sdílet dohromady jeden přístup pro vybranou anketu. Balíček Enterprise má mimo stejných vlastností jako účet Business navíc: Spolupráce balíček umožňuje provádět průzkum až pěti nezávislým uživatelům. Dovoluje rovněž omezit, nebo sdílet přístup ostatním uživatelům. Výhodná komunikace možnost zasílání pozvánek k průzkumu z libovolného poštovního serveru. Technická podpora v případě jakéhokoliv technického problému má uživatel balíčku Enterprise možnost telefonického kontaktu s konzultantem, který Vám pomůže vyřešit problémy. Integrace využitím API můžete vytvořit svoje vlastní řešení využívající a rozšiřující možnosti služeb Netquest.cz. Příklady přizpůsobení: Pracovník výzkumného oddělení zpřístupní anketu svému nadřízenému s možností plné kontroly, aby ten mohl anketu zkontrolovat a eventuálně provedl opravy. Po skončení výzkumu/průzkumu ten samý pracovník zpřístupní anketu s omezením (pouze pro čtení) ostatním spolupracovníkům, aby ti mohli začít vyhodnocovat průzkum a podívat se na výsledky, které je zajímají. Hlavní části balíčku Enterprise 8

9 Případová studie Společnost z FMCG oblasti plánuje provést výzkum v rámci oddělení lidských zdrojů, marketingu a prodeje. Personální oddělení se chystá provést 360-stupňové hodnocení, zatímco oddělení marketingu a obchodního oddělení se připravují na průzkum spokojenosti zákazníků. Pro oddělení lidských zdrojů je důležité, aby ostatní lidé by neměli přístup k výsledkům hodnocení zaměstnanců. Současně, pro oddělení marketingu a prodeje je důležitým faktorem schopnost sdílet jeden průzkum, protože spokojenost zákazníka je společnou iniciativou obou buněk. Všechna oddělení se rozhodla využít on-line průzkumů, které zaručují větší odezvu a jsou méně časově náročné než tradiční studie. Řešení Studie by měla být připravena s použitím Enterprise balíčku. Enterprise balíček umožňuje 5+ uživatelům simultánní přístup. Umožňuje HR oddělení provádět 360-stupňové hodnocení s omezeným přístupem pro vybrané uživatele, zatímco marketingové a ochodní oddělení budou moci vytvářet a upravovat svůj společný průzkum. 9

10 Galerie služeb Výběr typů otázek Obsah otázek a výběr funkcí 10

11 Rozdělení ankety na stránky a rozlišovací otázky Výběr grafiky a loga 11

12 Vedení seznamu respondentů 12

13 Rozesílání pozvánek k vyplnění ankety a náhled vyplňování 13

14 Souhrnné výsledky a filtrování výsledků Prohlížení jednotlivých vyplnění 14

15 Konfigurace cyklického zasílání reportů a výsledků anket na Zpřístupnění anket ostatním uživatelům účtu 15

16 Příprava reportu s výsledky ankety k tisku v barvách společnosti (soubor pdf, nebo docx) 16

17 ipad Aplikace Moc dobře víme, jak důležité je pro úspěch studie rychlé oslovení cílové skupiny v místě, kde se nachází. Nástroj, jehož prostřednictvím je anketa prováděna je neméně důležitý. V reakci na potřeby našich zákazníků jsme proto vyvinuli nové řešení. Aplikace pro ipad Umožňuje vyplnit a administrovat ankety na ipadu. Aplikace je od základu navržena pro klienty, aby mohli spravovat ankety i bez přístupu k PC. Úspěšná je také mezi respondenty, kteří si cení inovace a preferují vyplnění ankety pro ně v hodném čase a místě. 17

18 Bezpečnost dat O údaje našich klientů je velmi dobře postaráno. Zabezpečení neustále vylepšujeme a kromě toho, naše aplikace prochází také externí bezpečnostní kontrolou. Bezpečnostní požadavky obsažené v Netquest.cz Záložní server se záložní kopií Netquest.cz. V případě výpadku může být datový tok přesměrován na tento server v řádu desítek minut (naším cílem je snížit tyto práce do deseti minut) Každý den se provádí úplná záloha databáze, která může být kdykoliv použita. Díky tomu je možné obnovit data, o která by v případě výpadku uživatelé přišli. Záloha je uložena paralelně na hlavním i záložním serveru. V případě selhání hardwaru je zachována celá historie dat. Průběžně je prováděna replikace dat z hlavní databáze na záložní server. Servery jsou umístěny na kvalitním webhostingu. Průbežně provádíme externí bezpečnostní audity. Přihlašování i celá práce s rozhraním probíhá prostřednictvím zabezpečeného protokolu https. 18

19 Flexibilita Systém Netquest.cz byl vytvořen před několika lety skupinou studentů pro studenty. Na začátku se jednalo o jednoduchý a bezplatný nástroj a jeho hlavní myšlenkou byla pomoc studentům s realizací anket pro diplomové práce. Od té doby se systém značně změnil a jeho rozšířené funkce splňují potřeby velmi náročného podnikání. I přes provedené změny, jeho hlavní myšlenka zůstala zachována a to pomoc a reagovat na potřeby osob, které provádějí průzkum, poněvadž věříme tomu, že pracujeme s lidmi pro lidi. Záleží nám na názorech našich klientů, jelikož hlavně oni jsou architekti systému Netquest.cz. Zaměřujeme se na to co nám říkají a rozvíjíme nástroje v požadovaném směru. Kromě toho si vážíme potřeb a zálib našich klientů a jsme otevření požadavkům na přizpůsobení systému potřebám našich klientů. V tomto případě: Klientem nahlášená změna/vylepšení je analyzována s ohledem na soudržnost služby. Změna se měří počtem hodin potřebných k provedení modifikace. Hodinová sazba pro provedení takovýchto změn je vždy individuální. Navíc: Umožňujeme podepsání samotné smlouvy při nákupu služby na více než 3 měsíce. Nabízíme přístup do API Netquest.cz (funkce je přístupná v rámci balíčku Enterprise). Přístup do našeho API dovoluje integraci systému klienta v libovolné konfiguraci s naším systémem Netquest.cz. 19

20 Ceník a zkušební období 14denní bezplatné období umožňuje vyzkoušení všech možností účtu Business a balíčku Enterprise. Chcete-li využít zkušební období, stačí se registrovat na internetové stránce Netquest.cz. Každý nově založený účet je automaticky účtem zkušebním. Jak to funguje? Na dobu 14 dní máte přístup ke všem dostupným funkcím vybraného účtu Můžete si vybrat libovolný počet odpovědí ve svých anketách, ale dokud si účet nekoupíte, uvidíte pouze prvních deset. Účet si můžete koupit kdykoliv během zkušebního období. Po zakoupení účtu máte přístup ke všem výsledkům, které byly zaznamenány v průběhu zkušebního období. V případě nezakoupení účtu, se Vaše ankety po uplynutí zkušební doby znekativní a zůstanou zmrazeny do doby zakoupení účtu. Abyste mohli využít zkušebního období, stačí se zaregistrovat na stránce Netquest.cz. Každý založený účet je automaticky účtem zkušebním. Ceník Ceny za využívání účtu Business: Předplatné na 1 měsíc CZK vč. daně (511,57 CZK bez DPH) Předplatné na 2 měsíce CZK vč. daně (966,12 CZK bez DPH) Předplatné na 3 měsíce CZK vč. daně (1 412,40 CZK bez DPH) Předplatné na 6 měsíců CZK vč. daně (2 767,77 CZK bez DPH) Předplatné na 12 měsíců CZK vč. daně (5 346,28 CZK bez DPH) Ceny za využívání balíčku Enterprise: Předplatné na 1 měsíc CZK vč. daně (2 065,29 CZK bez DPH) Předplatné na 2 měsíce CZK vč. daně (3 900,00 CZK bez DPH) Předplatné na 3 měsíce CZK vč. daně (5 734,71 CZK bez DPH) Předplatné na 6 měsíců CZK vč. daně (11 106,61 CZK bez DPH) Předplatné na 12 měsíců CZK vč. daně (21 437,19 CZK bez DPH) Ceny za dodatečné nástroje pro podporu anket: * Anketa na vlastní doméně CZK vč. daně (495,87 CZK bez DPH) / doména * Schování Netquest.cz patičky CZK vč. daně (495,87 CZK bez DPH) / měsíčně Tyto služby jsou aplikovatelné puze pro účet Business, balíček Enterprise je již obsahuje. Platba může být provedena fakturou s čtrnáctidenní splatností. 20

21 Zákazníci Níže naleznete seznam vybraných klientů, kteří využili našich služeb: 21

22 O společnosti Od roku 2006 (v ČR od 2012) úspěšně dodáváme řešení na provádění online anket. Díky našemu systému tisíce lidí snadno sbírají informace, které jim pomáhají provádět správná rozhodnutí. Již více než 4,3 miliónu respondentů (číslo se neustále zvyšuje!) se zúčastnilo anket spravovaných společnostmi, studenty, neziskovými organizacemi a jednotlivci. Všichni vyjádřili své názory vyplněním on-line dotazníků. Chcete-li poznat, jak jednoduchá a zábavná může Vaše online anketa být, jste srdečně zváni k vyzkoušení systému Netquest.cz. S přátelským pozdravem, tým Netquest.cz 22

23 Příloha 1 Seznam funkcí účtu Business Vytváření ankety Otázky s jednou možností výběru (horizontální, nebo vertikální orientace) Otázky s více možnostmi výběru (horizontální, nebo vertikální orientace) Otevřené otázky (jedna odpověď na řádek) Maticové otázky (jedna odpověď na řádek) Maticové otázky (několik odpovědí na řádek) Výběr otázek z roletky Otázky na číslo Otázky na datum Otázky na ovou adresu Rankingové otázky Otázky s posuvníkem (stupnice) Otázky s přidělováním bodů Formuláře Textové (popisové) bloky oddělující otázky Možnost rozdělení ankety do stránek Definování přechodů mezi stránkami a filtračními otázkami Dynamická otázka, závislá na předchozích odpovědích Přidávání odkazů k otázkám a odpovědím Přidávání obrázků/videí/hudby k otázkám a odpovědím Stanovení minimálního a maximálního počtu odpovědí u otázek s více odpověďmi Náhodné pořadí zobrazování odpovědí Automatické uzamknutí ankety po splnění požadovaného počtu respondentů Automatické uzamknutí ankety po dosažení určitého data Sbírání výsledků Zasílání pozvánek ze systému na Blokování vícenásobného vyplnění z jednoho počítače Možnost prezentování ankety v databázi Netquest.cz Komentáře k anketě Možnost skrýt výsledky před respondenty Zabezpečení ankety heslem Přiřazení unikátních identifikátorů (tokenů) jednotlivým respondentům Vytváření a editace seznamu respondentů Zasílání oznámení o vyplněné anketě Možnost odložení vyplnění ankety na později Widget pro umístění ankety na Vaší stránce Prezentace ankety na Vaší stránce prostřednictvím iframe QR kód ankety 23

24 Analýza výsledků Prezentace výsledků v číselné podobě Prezentace výsledků v grafické podobě (sloupce) Generování reportu ve formátu PDF a DOCX Export souhrnných výsledků Export raw dat (jednotlivá vyplnění) Export výsledků do SPSS (syntaxe a databáze) Prohlížení jednotlivých dokončených vyplnění Filtrování výsledků podle nastavených kritérií Křížové tabulky Vzhled ankety Personalizace grafické podoby ankety Umístění vlastního loga Skrytí horního menu Netquest.cz Možnost prezentace ankety na všech webových stránkách Netquest (např. anketa.netquest.cz, anketa.nqvyzkum.cz, anketa.nqstude.cz, anketa.nqdotaznik.cz) Možnost vložení ankety na Vaší doménu (např. anketa.mojefirma.cz) Testy a hodnocení zaměstnanců Možnost přiřadit numerické váhy k výběrovým a maticovým otázkám Možnost prezentace bodových výsledků po skončení ankety Možnost definování neutrálních odpovědí (nezapočítávají se do konečného výsledku) Zabezpečení Přihlášení do služby prostřednictvím zabezpečeného protokolu SSL Vyplňování ankety prostřednictvím zabezpečeného protokolu SSL Ostatní Na nahlášený problém em odpovídáme do jedné hodiny Kompletní seznam všech funkcionalit nalezneze na https://www.netquest.cz/seznamte-se. 24

25 Příloha 2 Seznam funkcí balíčku Enterprise Kromě funkcí zahrnutých v účtu Business, balíček Enterprise obsahuje: Skrytí všech odkazů Netquest.cz (bílý štítek) Odeslání pozvánky k vyplnění ankety z vlastního mail serveru Možnost umístění anket na libovolný počet vnějších domén Konfiguraci cyklického zasílání reportů a výsledků anket na Možnost sdílet účet se 4 dalšími uživateli (v případě potřeby většího počtu nás prosím kontaktujte) Možnost společné práce na anketách pro více zaměstnanců firmy (dostupné módy: plný přístup a pouze čtecí) Přístup do API Netquest.cz Technická podpora na telefonu Kompletní seznam všech funkcionalit nalezneze na https://www.netquest.cz/seznamte-se 25

Návrh informačního systému pro řízení lidských zdrojů personální agentury a jeho zefektivnění. Bc. Jana Klváčková

Návrh informačního systému pro řízení lidských zdrojů personální agentury a jeho zefektivnění. Bc. Jana Klváčková Návrh informačního systému pro řízení lidských zdrojů personální agentury a jeho zefektivnění Bc. Jana Klváčková Diplomová práce 2006 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM http://www.microsoft.com/cze/crm Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM

Více

1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií

1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií Obsah 1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií... 2 1.1 Struktura plánu... 2 1.1.1 Aktuální stav... 3 1.1.2 Požadovaný stav... 5 1.1.3 Proces dosažení cílového stavu... 6 1.1.4 Zpětná

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

- 1 - Tento materiál vznikl překladem originálu Microsoft SharePoint 2010 Evaluation Guide Beta version firmy Microsoft ve firmě EMRIS, spol. s r.o.

- 1 - Tento materiál vznikl překladem originálu Microsoft SharePoint 2010 Evaluation Guide Beta version firmy Microsoft ve firmě EMRIS, spol. s r.o. - 1 - Obsah ÚVOD... - 4 - SHAREPOINT 2010... - 5 - SHAREPOINT FOUNDATION... - 5 - WEBY... - 8 - Uživatelské rozhraní... - 8 - Snadné úpravy webu... - 8 - Vícejazyčné uživatelské rozhraní (MUI)... - 9 -

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou

Více

Cloudové služby v chodu organizace

Cloudové služby v chodu organizace Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Cloudové služby v chodu organizace Bakalářská práce Jan Fuxa Vedoucí práce: Ing. Jiří Jelínek, CSc. České Budějovice 2013 Bibliografické

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

JOURNAL 19. Magazín pro zákazníky společnosti PREMIER system Prosinec 2013. 1. Úvod... 3. 2. Novinky verze X5... 4

JOURNAL 19. Magazín pro zákazníky společnosti PREMIER system Prosinec 2013. 1. Úvod... 3. 2. Novinky verze X5... 4 JOURNAL 19 Magazín pro zákazníky společnosti PREMIER system Prosinec 2013 ODVOZENÁ VARIANTA LOGOTYPU (BAREVNOSTI) PRO MULTIMÉDIA 1. Úvod....................................................... 3 2. Novinky

Více

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení...

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení... 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 5 Metodologie... 6 Obsah cenové mapy... 10 Karty činností... 18 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora... 19 Tvorba webových stránek...

Více

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS David Pertl Vedoucí práce: Ing. Pavel

Více

Vypracovala společnost MEDIARESEARCH, a.s. ve spolupráci s GEMIUS, S.A.

Vypracovala společnost MEDIARESEARCH, a.s. ve spolupráci s GEMIUS, S.A. 1 NetMonitor Výzkum návštěvnosti internetu Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu Základní metodika Verze s platností od 08/2013 Vypracovala společnost MEDIARESEARCH, a.s. ve spolupráci s GEMIUS,

Více

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů Verze: 1.7 Datum poslední úpravy dokumentu: 22. 12. 2012 Autoři: Miroslav Mikulec, Petr Vavřík 1 Obsah Úvod... 4 Specifikace informačního systému

Více

Fukce pro všechna oddělení

Fukce pro všechna oddělení Přehled funkcí Funkce pro všechna oddělení Fukce pro všechna oddělení Dashboardy pro vlastní přehled Každý pracovní den začíná dashboardem. Ihned po otevření CAS genesisworld získává každý zaměstnanec

Více

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT

Více

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ 3 2010 INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ SW PODPORA INTERNÍHO AUDITU ROZHOVOR SE STAROSTOU KUTNÉ HORY, IVO ŠALÁTKEM POZVÁNKA NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI

Více

Úvod. Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka

Úvod. Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka Úvod Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX je integrované a přizpůsobitelné řešení řízení podniku pro střední a velké společnosti, které zaměstnancům pomáhá přijímat

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz money informační systém S5 Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz Obsah Očima našich zákazníků Úvodem... 3... 4 Slovo ředitele... 5 Money S5: Podnikový informační sytém... 7 Systémová charakteristika...

Více

Nabídka na dodávku www prezentace perfolinea.cz

Nabídka na dodávku www prezentace perfolinea.cz Nabídka na dodávku www prezentace perfolinea.cz Technická dokumentace a popis díla Cenová nabídka díla Obsah Strategie webových prezentací 2 Jazykové verze webové prezentace 3 Analýza webových prezentací

Více

Internetový eshop inshop 4

Internetový eshop inshop 4 Internetový eshop inshop 4 Přehled funkcí zpracováno pro verzi aplikace 4.2.4 ZONER 4 in Obsah inshop 4 obecně... 4 Proč zvolit inshop 4?... 4 Reference... 5 Cenové podmínky... 7 Funkce Zoner inshopu...

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

1. Shrnutí. 1.1. Zadání projektu. 1.2. Shrnutí hlavních závěrů

1. Shrnutí. 1.1. Zadání projektu. 1.2. Shrnutí hlavních závěrů Srovnávací analýza vybraných modelů technických řešení sázkových her provozovaných prostřednictvím technických zařízení a návrh organizačního řešení státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstvo

Více