Nabídka pro společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka pro společnosti"

Transkript

1 Nabídka pro společnosti DigitalAd, s.r.o

2 Obsah příručky Nabídka pro společnosti... 4 Tipy oblastí výzkumu... 4 Průzkum trhu... 4 Průzkum spokojenosti zákazníků... 4 Průzkum lidských zdrojů... 4 Příležitostné... 5 Stránky 5 Akademické... 5 Řešení pro společnosti... 6 Účet Business... 6 Co odlišuje účet Business?... 6 Hlavní části účtu Business... 7 Případová studie... 7 Balíček Enterprise... 8 Hlavní části balíčku Enterprise... 8 Případová studie... 9 Galerie služeb Výběr typů otázek Obsah otázek a výběr funkcí Rozdělení ankety na stránky a rozlišovací otázky Výběr grafiky a loga Vedení seznamu respondentů Rozesílání pozvánek k vyplnění ankety a náhled vyplňování Souhrnné výsledky a filtrování výsledků Prohlížení jednotlivých vyplnění Konfigurace cyklického zasílání reportů a výsledků anket na Zpřístupnění anket ostatním uživatelům účtu Příprava reportu s výsledky ankety k tisku v barvách společnosti (soubor pdf, nebo docx) ipad Aplikace Bezpečnost dat Flexibilita Ceník a zkušební období Ceník Zákazníci O společnosti Příloha 1 Seznam funkcí účtu Business Vytváření ankety Sbírání výsledků Analýza výsledků Vzhled ankety Testy a hodnocení zaměstnanců

3 Zabezpečení Ostatní Příloha 2 Seznam funkcí balíčku Enterprise

4 Nabídka pro společnosti Řízení společnosti vyžaduje mnoho rozhodnutí, která mají vliv na klíčové oblasti jejího fungování. Odpovídající rozvoj produktu a značky, budování spokojenosti klientů a zaměstnanců, jsou příkladem otázek, se kterými se musí moderní organizace potýkat. Dnes již nestačí zkušenosti a intuice. Důkladný průzkum a analýza trhu, analýza postoje a potřeb zákazníků, jakož i výzkum organizace, stanovují klíč k odpovídajícím rozhodnutím. Netquest.cz umožňuje vést, řídit a analyzovat průzkumy, které pomáhají organizaci jít do předu. Pomáhá v každodenní práci analytikům, lidem z marketingu, HR a také vlastníkům společností. Internetová forma průzkumu dovoluje rychle a ekonomicky získat odpovědi na otázky, které Vás v daném momentě trápí. Tipy oblastí výzkumu 1. Průzkum trhu 2. Průzkum spokojenosti zákazníků 3. Lidské zdroje 4. Příležitostné 5. Stránky www 6. Akademický výzkum Průzkum trhu Průzkum trhu Vám dovolí provést vlastní rozhodnutí a efektivní akce v oblasti: Vnímání Vaší firmy v konkurenčním prostředí Úkonech k rozvoji produktu Hodnocení provedených změn produktu Preference a potřeby Vašich klientů Vzrůstu spokojenosti klientů Průzkum spokojenosti zákazníků Pravidelně prováděný průzkum spokojenosti zákazníku Vám dovolí odpovědět mimo jiné na otázky: Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky Co si zákazníci myslím o Vašem produktu Jak zákazníci oceňují přístup při prodeji a po prodeji Jak zákazníci oceňují Vaši iniciativu Jak zákazníci oceňují Vaši firmu v porovnání s konkurencí Průzkum lidských zdrojů Průzkum provedený v rámci této skupiny Vám dovolí: Zjistit potenciál kandidátů o pracovní pozici formou rekrutačních testů Poznat úroveň spokojenosti zaměstnanců Provést průzkum 360 stupňů (systém zpětné vazby) 4

5 Poznat silné a slabé stránky organizace Získat zpětnou vazbu od odcházejících zaměstnanců Provést hodnocení školení a jiných forem vzdělávání zaměstnanců Provést audit vnitřní komunikace Příležitostné Využití anket v tomto období Vám dovolí ušetřit čas, peníze a pomůže: Stabilizovat frekvenci během akce Popsat preference účastníků v době cateringu, programu akce, dodatečných zájmů/atrakcí Získat informace o akci v reálném čase a provést změny, nebo opravit chyby Získat zpětnou vazbu od účastníků akce a využít ji při organizaci následující akce Výhodou ankety při plánování setkání/akce je možnost provádění průzkumu v každé části etapy organizování akce: Před poznat preference účastníků V průběhu modifikace programu a eliminace případných chyb Po vybavený informacemi o proběhlé akci, můžete připravit následující akci ještě lepší Stránky www Příklady internetových formulářů: Kontaktní formulář Aplikační formulář Formulář o zpětné vazbě Formulář o předplatném bulletinu/newsletteru Akademické Jako student, naučný kroužek, studentská organizace, nebo přednášející, můžete využít internetové ankety pro: Shromáždění stanovisek, zjištění nezbytných informací pro napsání zápočtové, nebo diplomové práce. Komerční průzkumy Při provádění sond v řadách studentstva na téma předmětů, vedení školy, rozhodování vedení školy, nebo na nové nápady. Provádění konkurzů, voleb a anket. Vyhodnocování zájmových aktivit, fungování kroužků/organizace. 5

6 Řešení pro společnosti Pro potřeby podniků, veřejných a nevládních organizací, jsme vytvořili účty Business a balíček Enterprise. Obě řešení obsahují nástroje, které Vám umožňují provádět profesionální internetový průzkumy. V závislosti od měřítka potřeb a počtu osob využívající systém Vám rozdíl mezi prvním a druhým řešením představíme následně: Účet Business Účet Business jsme vytvořili s myšlenkou na osoby, kterým záleží na tom, aby jejich průzkumy vypadaly profesionálně a věrohodně. Žádná omezení v čase tvorby, sbírání a analýze dat, vytváří souhrn možností v získávání klíčových dat. Účet Business je obzvláště vhodný pro malé a střední firmy, nebo soukromé osoby, které provádějí komerční, nebo naučné průzkumy. Co odlišuje účet Business? Profesionalita účet Business umožňuje v průzkumech využívat vizuální identifikaci. Zachováním vlastního loga, barvy a fontu, odstraněním všech odkazů Netquest.cz, Vám umožní zachovat Vaši identitu. Důvěryhodnost dalším z prvků umožňujících udržení respondenta v domnění, že průzkum je realizován bezprostředně společností, je použití vlastní domény. Účet Business dovoluje uživateli změnit doménu vždy, podle toho jaký průzkum bude provádět. Žádná omezení umožňuje provádět hloubkový průzkum na velkém vzorku respondentů. Příkladem charakteristik v tomto ohledu je, mimo jiné, neomezený počet vytvořených otázek v anketě, počet respondentů účastnících se průzkumu, možnost výběru jazykové verze ankety (CZ, EN, DE, SK), nebo také přiřazení individuálního ID za účelem monitorování vyplnění ankety. Výhody obdržení reportu ve formátu PDF, nebo DOCX umožňuje prezentaci výsledků kolegům, nebo nadřízeným a také využití snadné archivace nasbíraných dat. 6

7 Hlavní části účtu Business Případová studie Poradenská společnost, která zaměstnává několik lidí a specializuje se na nábor a výběr zaměstnanců, má zájem o budování loajality svých klientů. Cílová skupina se skládá z obou skupin, kandidátů na zaměstnání a zaměstnavatelů. Aspekty ovlivňující loajalitu jsou, mimo jiné, profesionální služba, frekvence a způsob kontaktu s klienty společnosti z obou skupin, jakož i správnost výběru linky zaměstnanec - zaměstnavatel. Aby bylo možné zjistit názory obou skupin klientů, připravila společnost dvě studie spokojenosti zákazníků, týkající se tří otázek uvedených dříve (hodnocení současného stavu, popis očekávaného stavu). Obě studie a otázky vznesené v těchto studiích jsou přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly příslušné skupině klientů. Vzhledem k tomu, že průzkumy prezentují společnost a vyžadují citlivá data klienta, chce mít společnost průzkum postavený na interním systému s profesionálním vzhledem v očích respondentů. Společnost se obává, že zhlédnutí průzkumu umístěného na jiné doméně a s jiným logem by v očích respondentů mohlo vyvolat neprofesionálnost; mohli by se obávat úniku dat, což by mohlo vyústit ve ztrátu důvěry v klienta. Řešení Studie by měla být připravena s využitím Business účtu. Ve své rozšířené podobě garantuje Business účet přípravu průzkumu v souladu s barevným schématem a logem společnosti. Odstranění záhlaví Netquest.cz a jeho nahrazením logem firmy, společně s nastavením průzkumu na doméně klienta, má vliv na přijmutí studie a jejím dokončení. 7

8 Balíček Enterprise Balíček Enterprise byl vytvořen jako odpověď pro potřeby velikých organizací, které provádějí průzkum trhu v různých segmentech svého podnikání. Balíček umožňuje nezávislou práci v systému až pěti osobám, obsahující 5 účtů typu Business. Možnosti balíčku dovolují spolupracovníkům pracovat nezávisle na sobě, nebo sdílet dohromady jeden přístup pro vybranou anketu. Balíček Enterprise má mimo stejných vlastností jako účet Business navíc: Spolupráce balíček umožňuje provádět průzkum až pěti nezávislým uživatelům. Dovoluje rovněž omezit, nebo sdílet přístup ostatním uživatelům. Výhodná komunikace možnost zasílání pozvánek k průzkumu z libovolného poštovního serveru. Technická podpora v případě jakéhokoliv technického problému má uživatel balíčku Enterprise možnost telefonického kontaktu s konzultantem, který Vám pomůže vyřešit problémy. Integrace využitím API můžete vytvořit svoje vlastní řešení využívající a rozšiřující možnosti služeb Netquest.cz. Příklady přizpůsobení: Pracovník výzkumného oddělení zpřístupní anketu svému nadřízenému s možností plné kontroly, aby ten mohl anketu zkontrolovat a eventuálně provedl opravy. Po skončení výzkumu/průzkumu ten samý pracovník zpřístupní anketu s omezením (pouze pro čtení) ostatním spolupracovníkům, aby ti mohli začít vyhodnocovat průzkum a podívat se na výsledky, které je zajímají. Hlavní části balíčku Enterprise 8

9 Případová studie Společnost z FMCG oblasti plánuje provést výzkum v rámci oddělení lidských zdrojů, marketingu a prodeje. Personální oddělení se chystá provést 360-stupňové hodnocení, zatímco oddělení marketingu a obchodního oddělení se připravují na průzkum spokojenosti zákazníků. Pro oddělení lidských zdrojů je důležité, aby ostatní lidé by neměli přístup k výsledkům hodnocení zaměstnanců. Současně, pro oddělení marketingu a prodeje je důležitým faktorem schopnost sdílet jeden průzkum, protože spokojenost zákazníka je společnou iniciativou obou buněk. Všechna oddělení se rozhodla využít on-line průzkumů, které zaručují větší odezvu a jsou méně časově náročné než tradiční studie. Řešení Studie by měla být připravena s použitím Enterprise balíčku. Enterprise balíček umožňuje 5+ uživatelům simultánní přístup. Umožňuje HR oddělení provádět 360-stupňové hodnocení s omezeným přístupem pro vybrané uživatele, zatímco marketingové a ochodní oddělení budou moci vytvářet a upravovat svůj společný průzkum. 9

10 Galerie služeb Výběr typů otázek Obsah otázek a výběr funkcí 10

11 Rozdělení ankety na stránky a rozlišovací otázky Výběr grafiky a loga 11

12 Vedení seznamu respondentů 12

13 Rozesílání pozvánek k vyplnění ankety a náhled vyplňování 13

14 Souhrnné výsledky a filtrování výsledků Prohlížení jednotlivých vyplnění 14

15 Konfigurace cyklického zasílání reportů a výsledků anket na Zpřístupnění anket ostatním uživatelům účtu 15

16 Příprava reportu s výsledky ankety k tisku v barvách společnosti (soubor pdf, nebo docx) 16

17 ipad Aplikace Moc dobře víme, jak důležité je pro úspěch studie rychlé oslovení cílové skupiny v místě, kde se nachází. Nástroj, jehož prostřednictvím je anketa prováděna je neméně důležitý. V reakci na potřeby našich zákazníků jsme proto vyvinuli nové řešení. Aplikace pro ipad Umožňuje vyplnit a administrovat ankety na ipadu. Aplikace je od základu navržena pro klienty, aby mohli spravovat ankety i bez přístupu k PC. Úspěšná je také mezi respondenty, kteří si cení inovace a preferují vyplnění ankety pro ně v hodném čase a místě. 17

18 Bezpečnost dat O údaje našich klientů je velmi dobře postaráno. Zabezpečení neustále vylepšujeme a kromě toho, naše aplikace prochází také externí bezpečnostní kontrolou. Bezpečnostní požadavky obsažené v Netquest.cz Záložní server se záložní kopií Netquest.cz. V případě výpadku může být datový tok přesměrován na tento server v řádu desítek minut (naším cílem je snížit tyto práce do deseti minut) Každý den se provádí úplná záloha databáze, která může být kdykoliv použita. Díky tomu je možné obnovit data, o která by v případě výpadku uživatelé přišli. Záloha je uložena paralelně na hlavním i záložním serveru. V případě selhání hardwaru je zachována celá historie dat. Průběžně je prováděna replikace dat z hlavní databáze na záložní server. Servery jsou umístěny na kvalitním webhostingu. Průbežně provádíme externí bezpečnostní audity. Přihlašování i celá práce s rozhraním probíhá prostřednictvím zabezpečeného protokolu https. 18

19 Flexibilita Systém Netquest.cz byl vytvořen před několika lety skupinou studentů pro studenty. Na začátku se jednalo o jednoduchý a bezplatný nástroj a jeho hlavní myšlenkou byla pomoc studentům s realizací anket pro diplomové práce. Od té doby se systém značně změnil a jeho rozšířené funkce splňují potřeby velmi náročného podnikání. I přes provedené změny, jeho hlavní myšlenka zůstala zachována a to pomoc a reagovat na potřeby osob, které provádějí průzkum, poněvadž věříme tomu, že pracujeme s lidmi pro lidi. Záleží nám na názorech našich klientů, jelikož hlavně oni jsou architekti systému Netquest.cz. Zaměřujeme se na to co nám říkají a rozvíjíme nástroje v požadovaném směru. Kromě toho si vážíme potřeb a zálib našich klientů a jsme otevření požadavkům na přizpůsobení systému potřebám našich klientů. V tomto případě: Klientem nahlášená změna/vylepšení je analyzována s ohledem na soudržnost služby. Změna se měří počtem hodin potřebných k provedení modifikace. Hodinová sazba pro provedení takovýchto změn je vždy individuální. Navíc: Umožňujeme podepsání samotné smlouvy při nákupu služby na více než 3 měsíce. Nabízíme přístup do API Netquest.cz (funkce je přístupná v rámci balíčku Enterprise). Přístup do našeho API dovoluje integraci systému klienta v libovolné konfiguraci s naším systémem Netquest.cz. 19

20 Ceník a zkušební období 14denní bezplatné období umožňuje vyzkoušení všech možností účtu Business a balíčku Enterprise. Chcete-li využít zkušební období, stačí se registrovat na internetové stránce Netquest.cz. Každý nově založený účet je automaticky účtem zkušebním. Jak to funguje? Na dobu 14 dní máte přístup ke všem dostupným funkcím vybraného účtu Můžete si vybrat libovolný počet odpovědí ve svých anketách, ale dokud si účet nekoupíte, uvidíte pouze prvních deset. Účet si můžete koupit kdykoliv během zkušebního období. Po zakoupení účtu máte přístup ke všem výsledkům, které byly zaznamenány v průběhu zkušebního období. V případě nezakoupení účtu, se Vaše ankety po uplynutí zkušební doby znekativní a zůstanou zmrazeny do doby zakoupení účtu. Abyste mohli využít zkušebního období, stačí se zaregistrovat na stránce Netquest.cz. Každý založený účet je automaticky účtem zkušebním. Ceník Ceny za využívání účtu Business: Předplatné na 1 měsíc CZK vč. daně (511,57 CZK bez DPH) Předplatné na 2 měsíce CZK vč. daně (966,12 CZK bez DPH) Předplatné na 3 měsíce CZK vč. daně (1 412,40 CZK bez DPH) Předplatné na 6 měsíců CZK vč. daně (2 767,77 CZK bez DPH) Předplatné na 12 měsíců CZK vč. daně (5 346,28 CZK bez DPH) Ceny za využívání balíčku Enterprise: Předplatné na 1 měsíc CZK vč. daně (2 065,29 CZK bez DPH) Předplatné na 2 měsíce CZK vč. daně (3 900,00 CZK bez DPH) Předplatné na 3 měsíce CZK vč. daně (5 734,71 CZK bez DPH) Předplatné na 6 měsíců CZK vč. daně (11 106,61 CZK bez DPH) Předplatné na 12 měsíců CZK vč. daně (21 437,19 CZK bez DPH) Ceny za dodatečné nástroje pro podporu anket: * Anketa na vlastní doméně CZK vč. daně (495,87 CZK bez DPH) / doména * Schování Netquest.cz patičky CZK vč. daně (495,87 CZK bez DPH) / měsíčně Tyto služby jsou aplikovatelné puze pro účet Business, balíček Enterprise je již obsahuje. Platba může být provedena fakturou s čtrnáctidenní splatností. 20

21 Zákazníci Níže naleznete seznam vybraných klientů, kteří využili našich služeb: 21

22 O společnosti Od roku 2006 (v ČR od 2012) úspěšně dodáváme řešení na provádění online anket. Díky našemu systému tisíce lidí snadno sbírají informace, které jim pomáhají provádět správná rozhodnutí. Již více než 4,3 miliónu respondentů (číslo se neustále zvyšuje!) se zúčastnilo anket spravovaných společnostmi, studenty, neziskovými organizacemi a jednotlivci. Všichni vyjádřili své názory vyplněním on-line dotazníků. Chcete-li poznat, jak jednoduchá a zábavná může Vaše online anketa být, jste srdečně zváni k vyzkoušení systému Netquest.cz. S přátelským pozdravem, tým Netquest.cz 22

23 Příloha 1 Seznam funkcí účtu Business Vytváření ankety Otázky s jednou možností výběru (horizontální, nebo vertikální orientace) Otázky s více možnostmi výběru (horizontální, nebo vertikální orientace) Otevřené otázky (jedna odpověď na řádek) Maticové otázky (jedna odpověď na řádek) Maticové otázky (několik odpovědí na řádek) Výběr otázek z roletky Otázky na číslo Otázky na datum Otázky na ovou adresu Rankingové otázky Otázky s posuvníkem (stupnice) Otázky s přidělováním bodů Formuláře Textové (popisové) bloky oddělující otázky Možnost rozdělení ankety do stránek Definování přechodů mezi stránkami a filtračními otázkami Dynamická otázka, závislá na předchozích odpovědích Přidávání odkazů k otázkám a odpovědím Přidávání obrázků/videí/hudby k otázkám a odpovědím Stanovení minimálního a maximálního počtu odpovědí u otázek s více odpověďmi Náhodné pořadí zobrazování odpovědí Automatické uzamknutí ankety po splnění požadovaného počtu respondentů Automatické uzamknutí ankety po dosažení určitého data Sbírání výsledků Zasílání pozvánek ze systému na Blokování vícenásobného vyplnění z jednoho počítače Možnost prezentování ankety v databázi Netquest.cz Komentáře k anketě Možnost skrýt výsledky před respondenty Zabezpečení ankety heslem Přiřazení unikátních identifikátorů (tokenů) jednotlivým respondentům Vytváření a editace seznamu respondentů Zasílání oznámení o vyplněné anketě Možnost odložení vyplnění ankety na později Widget pro umístění ankety na Vaší stránce Prezentace ankety na Vaší stránce prostřednictvím iframe QR kód ankety 23

24 Analýza výsledků Prezentace výsledků v číselné podobě Prezentace výsledků v grafické podobě (sloupce) Generování reportu ve formátu PDF a DOCX Export souhrnných výsledků Export raw dat (jednotlivá vyplnění) Export výsledků do SPSS (syntaxe a databáze) Prohlížení jednotlivých dokončených vyplnění Filtrování výsledků podle nastavených kritérií Křížové tabulky Vzhled ankety Personalizace grafické podoby ankety Umístění vlastního loga Skrytí horního menu Netquest.cz Možnost prezentace ankety na všech webových stránkách Netquest (např. anketa.netquest.cz, anketa.nqvyzkum.cz, anketa.nqstude.cz, anketa.nqdotaznik.cz) Možnost vložení ankety na Vaší doménu (např. anketa.mojefirma.cz) Testy a hodnocení zaměstnanců Možnost přiřadit numerické váhy k výběrovým a maticovým otázkám Možnost prezentace bodových výsledků po skončení ankety Možnost definování neutrálních odpovědí (nezapočítávají se do konečného výsledku) Zabezpečení Přihlášení do služby prostřednictvím zabezpečeného protokolu SSL Vyplňování ankety prostřednictvím zabezpečeného protokolu SSL Ostatní Na nahlášený problém em odpovídáme do jedné hodiny Kompletní seznam všech funkcionalit nalezneze na https://www.netquest.cz/seznamte-se. 24

25 Příloha 2 Seznam funkcí balíčku Enterprise Kromě funkcí zahrnutých v účtu Business, balíček Enterprise obsahuje: Skrytí všech odkazů Netquest.cz (bílý štítek) Odeslání pozvánky k vyplnění ankety z vlastního mail serveru Možnost umístění anket na libovolný počet vnějších domén Konfiguraci cyklického zasílání reportů a výsledků anket na Možnost sdílet účet se 4 dalšími uživateli (v případě potřeby většího počtu nás prosím kontaktujte) Možnost společné práce na anketách pro více zaměstnanců firmy (dostupné módy: plný přístup a pouze čtecí) Přístup do API Netquest.cz Technická podpora na telefonu Kompletní seznam všech funkcionalit nalezneze na https://www.netquest.cz/seznamte-se 25

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Zadání grafického designu Trh poptávek

Zadání grafického designu Trh poptávek 2012 Zadání grafického designu Trh poptávek Dokument obsahuje shrnutí cílů webu Trh poptávek a požadavky na grafický design Zelinka Josef LogisCom s.r.o 1.1.2012 Obsah 1. Cíle dokumentu... 2 2. Cíle webu...

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT OBSAH Úvod... 4 Developerský projekt... 5 Seznam developerských projektů... 5 Základní údaje... 6 Popis... 7 Technické detaily... 8 Reality... 11 Foto... 13 Obchodní případ...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Uživatelská příručka Zaměstnavatelský portál AXA

Uživatelská příručka Zaměstnavatelský portál AXA Uživatelská příručka Zaměstnavatelský portál AXA Společnost AXA pro Vás připravila možnost využívat pro správu a zasílání příspěvků za zaměstnance na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

Více

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Microsoft.NET AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Přehled Země: Velká Británie Odvětví: Informační technologie Profil zákazníka Pantek Ltd.

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

Vyúčtování na míru. OneNet samoobsluha

Vyúčtování na míru. OneNet samoobsluha Vyúčtování na míru OneNet samoobsluha Vyúčtování na míru Rozdělte si útratu jak potřebujete S novým Vyúčtováním na míru si snadno zdarma v OneNet samoobsluze nastavíte flexibilní vyúčtování svých firemních

Více

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR:

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR: CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument TITLE: Manuál k webovému rozhraní hostingu P ub l i c URL: http://janforman.org/files/webhosting.pdf OFFICE NAME AND ADDRESS: --- IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001

Více

Popis služby MiniNET.cz. Výhody našeho řešení. Zadávání zakázky a průběh. Balíčky služeb

Popis služby MiniNET.cz. Výhody našeho řešení. Zadávání zakázky a průběh. Balíčky služeb Popis služby MiniNET.cz Služba MiniNET cz zpřístupní velmi efektně a profesionálně všechny důležité informace o Vás a Vaší činnosti v celosvětové síti Internet pomocí vlastní webové prezentace. Jestliže

Více

Internetové služby isenzor

Internetové služby isenzor Internetové služby isenzor Aktuální snímek z webové kamery nebo aktuální teplota umístěná na vašich stránkách představují překvapivě účinný a neotřelý způsob, jak na vaše stránky přilákat nové a zejména

Více

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru 10 KROKŮ K DOKONALOSTI Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru Firma budoucnosti je taková firma, která se v první řadě zaměřuje na kvalitu - plní přísné

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o.

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o. E-mailové kampaně 2013 Byznys CRM s.r.o. Zákazník: Dne: 31. 5. 2015 Vytvořil: Pavel Šlesingr Schválil: Petr Hampejs Verze: 5.0 Emailové kampaně v CRM 2011 Strana 2 z 15 Obsah Obsah... 3 1. Popis... 4 1.1.

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Stránky pro realitní kanceláře

Stránky pro realitní kanceláře Stránky pro realitní kanceláře () Obsah Co nabízíme nově vznikajícím i existujícím realitním kancelářím... 2 Webové stránky pro realitní kancelář... 2 Realitní program (software)... 2 Náhledy realitního

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení.

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení. Základní informace: CP Recorder je v Čechách vyvíjený systém pro sofistikované zaznamenávání telefonních hovorů. V prvé řadě je určen pro optimalizaci služeb, které poskytují u nás stále více populární

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Internetové školení opatření k uspokojení potřeb zákazníka

Internetové školení opatření k uspokojení potřeb zákazníka Internetové školení opatření k uspokojení potřeb zákazníka Březen, 2007 Přezkoumání 01 30.03.2007 Spokojenost zákazníka Spokojený zákazník je velmi důležitým základem pro další rozvoj: Spokojený zákazník

Více

Příručka řešitele AKS

Příručka řešitele AKS Příručka řešitele AKS Milí řešitelé, Astronomický klub Bratislava si pro vás připravil Astronomický korespondenční seminář, který vám umožní vyzkoušet si své znalosti v oblasti astronomie, porovnat si

Více

www.posticka.cz Jak to funguje?

www.posticka.cz Jak to funguje? Poštička.cz je webová aplikace, díky které budete moci ukládat kontaktní údaje svých zákazníků a přátel a následně je oslovit hromadně rozeslaným e-mailem. www.posticka.cz Jak to funguje? 1. Poštička.cz

Více

SeeMe MOBILE. Uživatelská příručka SeeMe Mobile. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

SeeMe MOBILE. Uživatelská příručka SeeMe Mobile. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby SeeMe MOBILE Uživatelská příručka SeeMe Mobile Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 SeeMe MOBILE... 3 Obsah

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Produkty a přehled služeb

Produkty a přehled služeb Produkty a přehled služeb NAVORA.CONSULTING s.r.o. Dvorecká 1162/2a 147 00 Praha 4 http://www.myjob.market service.jobrybnik@myjob.market Jobrybnik.cz / Produkty a přehled výkonu 1 Produkty a přehled služeb

Více

UPTIME s.r.o. not just another IT company

UPTIME s.r.o. not just another IT company UPTIME s.r.o. not just another IT company Technické zázemí Servery máme umístěné v GTS NOVERA Telehouse Želivského Jedná se o jedno z nejlepších datacenter v Praze. Je zde umístěn jeden ze čtyř uzlů NIXu.

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Hlavní stránka a přihlášení do systému 4 Neogenia s.r.o. +420 5 9 260 info@smsbrana.cz www.neogenia.cz Odesílač SMS Nejdůležitější část

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Open Sourceřešení správy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná aneb cesta, jak efektivně administrovat síť a její uživatele přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Modul msender message Sender. Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace

Modul msender message Sender. Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace Modul msender message Sender Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace Představení modulu msender je samostatně prodávaným modulem a rozšiřujícím doplňkem informačního systému Money S5. msender

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU zadávací dokumentace TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Stránka 1 z 6 Obsah 1. Specifikace požadavků webové stránky... 4 2. Specifikace technických

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

QAD Business Intelligence

QAD Business Intelligence QAD Business Intelligence Vladimír Bartoš, Pavel Němec Konzultanti 13.6.2012 Komponenty QAD BI Analytické tabule pro podporu rozhodování Spolupráce uživatelů nad analyzovanými daty Reporty Generátor analytických

Více

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 postupy a doporučení pro práci redaktorů Ivo Vrána, červen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Modul Ankety...3

Více

Návod k obsluze systému fakturace.no

Návod k obsluze systému fakturace.no Tým fakturace.no představuje: Návod k obsluze systému fakturace.no Vydáno: 25.06.2014 Registrace do systému Za účelem registrace do systému vyberte po vstupu na hlavní stranu zaregistrujte se. Zobrazí

Více

Nápověda pro systém eintranet.net

Nápověda pro systém eintranet.net www.eintranet.net Nápověda pro systém eintranet.net Obsah 1. Základní informace o eintranet.net... 2 2. Příručka pro správce aplikace eintranet.net... 2 2.1 Registrace do aplikace... 2 2.2 Přihlášení do

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Partnerský účet. Zřízení partnerského účtu probíhá na titulní straně portálu po vyplnění jednoduchého registračního formuláře:

Partnerský účet. Zřízení partnerského účtu probíhá na titulní straně portálu po vyplnění jednoduchého registračního formuláře: Partnerský účet 1. Zřízení partnerského účtu 2. Bezpečnost a zveřejňování dat 3. Přiřazení projektu inventarizace stromů 4. Práva Partnera 5. Sdílení přístupových práv Zřízení partnerského účtu Portál

Více

CENÍK DATONET PLATNÝ OD 1. 4. 2015 WIFI

CENÍK DATONET PLATNÝ OD 1. 4. 2015 WIFI Tarif Basic Cool Profi CENÍK DATONET PLATNÝ OD 1. 4. 2015 WIFI 297,50 366,94 495,86 Závazek 12 měsíců Rychlost Mbps (ročně/12) 360,- (324,-) 444,- (400,-) 600,- (540,-) až 15/15 až 20/20 (413,20) 250,-

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz

Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz Obsah Strana Ceník CMS 2 Ceník E-SHOP 3 Ceník BAZAR 4 Ceník Webhosting 5 Ceník Služby 5 1 CMS W1000 Základ

Více

HelpDesk. Uživatelská příručka verze 1.7. duben Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů Praha 1

HelpDesk. Uživatelská příručka verze 1.7. duben Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů Praha 1 HelpDesk Uživatelská příručka verze 1.7 duben 2009 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Seznam verzí dokumentu Verze Zpracoval Stav Stručný popis změn, dodatků Datum 1. 1.0

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Manuál Top Manažera Poslední aktualizace 06/2013

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Manuál Top Manažera Poslední aktualizace 06/2013 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Manuál Top Manažera Poslední aktualizace 06/2013 Centrum klientské podpory: Mobilní telefony: +420 733 530 680,

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

Modul Aspe. Vyšší agregace. Postup Novinky spuštění verze Aspe a přihlášení 9.5 k webovému on-line školení Aspe

Modul Aspe. Vyšší agregace. Postup Novinky spuštění verze Aspe a přihlášení 9.5 k webovému on-line školení Aspe Modul Aspe Vyšší agregace Parametry stavby byly rozšířeny o funkci použití vyšších agregací, které mění pohled na stavbu. Po aktivaci jsou všechny stavební díly ve stromové struktuře, tiskových sestavách

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015

GOOGLE APPS FOR WORK. TCL DigiTrade - 22.10.2015 GOOGLE APPS FOR WORK TCL DigiTrade - 22.10.2015 Seminář 22.10.2015 9.00-9.25 Co jsou Google Apps for Work (Stanislav Marszalek - TCL DigiTrade) 9.30 9.55 Praktické příklady použití Google Apps ve firmě

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

Přehledový manuál aplikace GABVAR (verze )

Přehledový manuál aplikace GABVAR (verze ) Základní informace: Vývojová skupina Gabvar byla založena v roce 2007. Náplní skupiny je vývoj aplikací pro podporu procesů v oblasti managmentu, údržby a logistiky. Jsme skupinou pracovníků s praxí na

Více

ELO ECM Suite 9 Just Better Business

ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business ELO Enterprise Content Management www.elo.com ELO ECM Suite 9 - Ve zkratce ELO ECM Suite 9 Just Better Business Z inteligentní správy informací

Více

Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH

Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH Připravte svůj obchod na rok 2013! Připravili jsme pro Vás postup, který ve Vašem e-shopu umožní efektivně nastavit změnu účtování DPH, která přichází 1.1.2013.

Více

Předkládání žádostí krok za krokem

Předkládání žádostí krok za krokem Předkládání žádostí krok za krokem Pro úspěšné předložení elektronické žádosti o grant je nutné projít čtyřmi kroky: A. Zaregistrovat svou organizaci či neformální skupinu do URF (jednotného registračního

Více

Software pro analýzu energetických dat W1000

Software pro analýzu energetických dat W1000 Software pro analýzu energetických dat W1000 Data pro snadný život vašich zákazníků Manage energy better Mít správné informace ve správný čas je základem úspěchu každého snažení, tedy i řízení spotřeby

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing.

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing. Systém DV Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců 1. Vítejte... 3 2. Moje aktivity... 3 3. Termíny aktivit... 4 4. Správa aktivit... 5 5. Karta aktivity...

Více

Reklama na serveru Ronnie.cz

Reklama na serveru Ronnie.cz Reklama na serveru Ronnie.cz Nabídka platná od 1. července 2008 do 31. prosince 2008 Následující dokument shrnuje základní reklamní možnosti serveru Ronnie.cz. Tato nabídka platí pro stávající i nově zavedené

Více

NOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

NOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA NOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Nová závěrečná zkouška Obsah prezentace 1. Rok 2015 povinné využívání JZZZ 2. Nové prvky v JZZZ 3. Banky úloh a otázek 4. Elektronická zkouška 5. Nové otázky ze světa práce 6. Závěr

Více

Návod na používání webmailu

Návod na používání webmailu Návod na používání webmailu Každý student a zaměstnanec UTB má svoji vlastní školní e-mailovou schránku. K té se lze připojit buď pomocí webového klienta http://webmail.utb.cz, nebo libovolného e-mailového

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka

db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka Deutsche Bank, pobočka Praha Verze 8.2 červenec 2009 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Detailní popis... 3 Zavedení

Více

PŘÍSTUP DO PORTÁLU NAMĚŘENÝCH DAT DALŠÍM OSOBÁM

PŘÍSTUP DO PORTÁLU NAMĚŘENÝCH DAT DALŠÍM OSOBÁM PŘÍSTUP DO PORTÁLU NAMĚŘENÝCH DAT DALŠÍM OSOBÁM Tento typ přístupu slouží výhradně k poskytnutí přístupu k naměřeným datům např. externímu energetikovi nebo obchodníkovi. Takový uživatel nemá přístup na

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Pokyny pro školy. Jak používat webový portál. informačního systému NZZ

Pokyny pro školy. Jak používat webový portál. informačního systému NZZ Pokyny pro školy Jak používat webový portál informačního systému NZZ NUOV Praha, duben 2009 Obsah Základní informace... 3 Přihlášení škol... 5 Změna účtu... 6 Změna hesla... 6 Vstup do systému... 7 Správa

Více

Proces vývoje HRIS Vema (Human Resources Information System) Jaroslav Šmarda

Proces vývoje HRIS Vema (Human Resources Information System) Jaroslav Šmarda Proces vývoje HRIS Vema (Human Resources Information System) Jaroslav Šmarda Proces vývoje HRIS Vema Vlastnosti HRIS (Human Resources Information System) HRIS Vema Proces vývoje HRIS Vema Vema, a. s. Přední

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Zakládání poukázek. Uživatelská př ír učka

Zakládání poukázek. Uživatelská př ír učka Zakládání poukázek Uživatelská př ír učka Leoš Krejčí Strana 1 15.08.2007 Obsah I. Úvod 3 II. Import certifikátů do Vašeho internetového prohlížeče 4 1) Certifikát certifikační autority 2) Certifikát www

Více

Dodatečné informace I. k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem: CRM systém pro potřeby PK KV

Dodatečné informace I. k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem: CRM systém pro potřeby PK KV Dodatečné informace I. k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem: CRM systém pro potřeby PK KV Identifikační údaje zadavatele Název: Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Marketingový plán pro B2B

Marketingový plán pro B2B Marketingový plán pro B2B ZDARMA od desinners.cz Úvod do vyplnění plánu Nyní máte k dispozici vzor marketingového plánu B2B. Tady je pár rad, jak plán vyplnit. Přejeme hodně úspěchů! 1. Nesnažte se vyplnit

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE VZP POINTEM PRO ZAMĚSTNAVATELE

STRUČNÝ PRŮVODCE VZP POINTEM PRO ZAMĚSTNAVATELE STRUČNÝ PRŮVODCE VZP POINTEM PRO ZAMĚSTNAVATELE 1 1. PŘIHLÁŠENÍ Odkaz pro přihlášení do VZP Pointu naleznete na webových stránkách VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY www.vzp.cz: v horním menu

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

Google Apps. Administrace

Google Apps. Administrace Google Apps Administrace Radim Turoň 2015 Administrátorská konzole Google Apps Místo, ve kterém se nacházejí administrační nástroje pro správu vašeho Google Apps Administrátorská konzole - kde ji naleznete

Více

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ INFORMAČNÍ SYSTÉM KONEČNÉHO PŘÍJEMCE 1. Jak vypadá a funguje IS KP14+ 2. Založení a vyplnění žádosti KDE HLEDAT INFORMACE Příručky OPZ Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+: http://www.esfcr.cz/file/9143/

Více

1. Základní specifikace produktu Kouzelná půjčka

1. Základní specifikace produktu Kouzelná půjčka 1 Obsah 1. Základní specifika produktu KOUZELNÁ PŮJČKA 3 2. Specifikace cílového zákazníka a podmínky schválení 4 3. Technická specifikace. 5 4. Pravidla prezentace SEO, SEM 8 5. Doporučené texty ke zveřejnění

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

Zrušení povinnosti zavedení registračních pokladen

Zrušení povinnosti zavedení registračních pokladen Vážení uživatelé systémů Mefisto GOURMET, GOURMET+, HOTEL, HOTEL +, GRAND a SPA, od 1.1.2008 dochází ke změně některých zákonů týkajících se fungování našich aplikací. Mezi hlavní změny patří: - zrušení

Více