Shared Services Centre

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Shared Services Centre"

Transkript

1 odborná konference IIR Shared Services Centre Od vize po realitu aneb co přináší sdílení služeb? Centralizací k vyšší efektivitě! Jaké jsou základní aspekty a principy realizace centra sdílených služeb? Proč a jakým způsobem kombinovat procesy, systémy a personál v jednom středisku? Které faktory rozhodují pro a kde lze vidět rizika centralizace služeb? Jak organizačně, personálně a smluvně zabezpečit efektivní chod centra? Referují: Roman Albrecht DHL Information Services (Europe) s.r.o., Praha Mgr. Kamil Blažek Linklaters v.o.s., Praha Ing. Milan Bojanovský Siemens s.r.o., Praha Ron Clarke Český Telecom a.s., Praha Ing. Ilona Dubová Plzeňský Prazdroj, a.s., Plzeň Dr. Ing. Ján Fabián Roland Berger Strategy Consultants GmbH, organizační složka, Praha Ing. Petr Gryga, CSc. Consulting České spořitelny, a.s., Praha Jarmila Horská CzechInvest, Praha dubna 2006, andel s hotel Prague Speciální den 27. dubna 2006 Ing. Dean Brabec, Arthur D.Little International GmbH, org.složka, Praha Další referenti kontaktováni Ing. Ivan Machala, MBA ČEZData, s.r.o., Hradec Králové Ing. Petr Mervart E.ON IS Czech Republic s.r.o., Praha Sylvie Samková CzechInvest, Praha Jiří Sedlák Český Telecom, a.s., Praha Ing. Libor Toman Brano Group, a.s., Hradec nad Moravicí Využití servisních regionálních center v sektoru energetiky Workshop 16. května 2006 Sjednávání a realizace Service Level Agreements Mgr. Kamil Blažek, Linklaters v.o.s., Praha Ing. Eva Pecháčová, LMC s.r.o., Praha Mediální partner: Know how to achieve Institute for International Research IIR PŘIHLASTE SE ON-LINE: PŘIHLÁŠKA: FAX:

2 focus Praha, únor 2006 Vážené dámy, vážení pánové, zatímco se chystají nové investiční záměry v oblasti offshoringu, Vy máte jedinečnou příležitost seznámit se s prvními praktickými příklady, nechat se inspirovat osvědčenými metodami a posoudit i zajímavé možnosti, které Vám nabízí společné využívání zdrojů uvnitř koncernu! Informujte se, jakým způsobem fungují centralizovaná střediska sdílených služeb a jak Vám pomohou zefektivnit podpůrné procesy! Institute for International Research Vás zve na odbornou konferenci s titulem Shared Services Centre! Zřízení Shared Services Centre je na první pohled krokem vedoucím k centralizaci. Úkoly, funkce a činnosti, které byly doposud vykonávány na více místech v podniku, jsou sloučeny do jednoho (nebo někdy i více) středisek. Přináší toto spojení jasné výhody a nákladovou transparentnost? Přijďte se dozvědět víc! Zvýší se kvalita procesů díky orientaci na zákazníka? Dochází ke snižování procesních a personálních nákladů? Eliminuje konsolidace funkcí a procesů nadbytečné činnosti a duplicity? Přijďte diskutovat o otázkách, které Vás nejvíce pálí! Na nárůst offshorových aktivit nadnárodních firem má vliv i připravenost investičních pobídek a podpůrných programů. Jak CzechInvest podporuje tyto aktivity? Vzhledem ke geografickému umístění, členství v EU, ceně pracovní síly a vzdělání lidí má ČR velký potenciál! Spolu s projekty SSC nadnárodních firem, které jsou aktuálně zařazeny do programu konference, se budeme na speciálním dni věnovat i tomu, jakým způsobem se řídí centra na regionální úrovni. Těším se na setkání s Vámi ve dnech dubna 2006 v andel s hotel prague. Se srdečným pozdravem Ing. Hana Němejcová Conference Producer Institute for International Research PS: Přijďte položit otázky, které řešíte při implementaci a realizaci SSC! PŘIHLASTE SE ON-LINE: PŘIHLÁŠKA: FAX:

3 úterý 25. dubna 2006 Od 8.30 hod. Přivítání a výdej podkladů ke konferenci 9.00 hod. Uvítací projev Institute for International Research a předsedy 9.10 hod. Centrum sdílených služeb jeho strategie a koncepce Jak funguje SSC, co přináší a jaké jsou jeho základní funkce? Pro které služby se může využít? Selekce podpůrných činností versus core business Výhody a nevýhody, které centralizace určitých podnikových činností přináší Důvody, proč budovat SSC a zdroje, ze kterých vychází a čerpá Kdy se vyplatí centralizovat určité služby? Faktory rizikové a faktory úspěchu Dr. Ing. Ján Fabián, project manager, Roland Berger Strategy Consultants GmbH, organizační složka, Praha hod. Přestávka na kávu hod. Výhody ČR potenciál z hlediska možnosti využití offshorových aktivit Jaké podmínky můžeme nabídnout? Jaká je struktura a přínos investičních pobídek a podpůrných programů? Nakolik výhodné jsou aspekty daňové, geografické a personální pro nadnárodní společnost? Kdo jsou naši konkurenti? Jarmila Horská, ředitelka odboru investičních projektů, CzechInvest, Praha Sylvie Samková, projektová manažerka marketingového odboru, CzechInvest, Praha hod. Co si představit pod pojmem Shared Services Centre? Budování SSC aneb Jak na to? Jaké postupy a procedury musí být splněny? volba místa hlavní vlastnosti řídícího týmu odlišnost realizačního a provozního týmu resilience technického řešení úskalí recruitmentu Vytváření virtuálních týmů Řízení projektového portfolia a organizace ucelených procesů Proces pro přenos služeb do centra Knowledge transfer a skills matrice Jaká rizika můžeme očekávat v oblasti personální, procesní, technologické a organizační? Roman Albrecht, Head of EITT Program Office, DHL Information Services (Europe) s. r. o., Praha hod. Společný oběd hod. Výběr služby a stanovení rozsahu klíčových služeb, které fungují v rámci SSC Do jaké míry úrovně řízení lze zapojit externí službu? Proces definice služby Které procesy musíme změnit nebo optimalizovat před stanovením služby Stanovení interních pravidel finančního ohodnocení služeb Vyjednávání o službách a parametrech služeb s jednotlivými business jednotkami Jak eliminovat rizikovost poskytování služeb? Referent kontaktován hod. Přestávka na kávu hod. Shared Services v menší organizaci Důvody, proč budovat SSC a zdroje, ze kterých vychází a čerpá Do jaké míry úrovně řízení lze zapojit externí službu? Vyjednávání o službách a parametrech služeb s jednotlivými business jednotkami Faktory rizikové a faktory úspěchu Ron Clarke, Director Human Resources Sales and Marketing, Český Telecom a.s., Praha hod. Výstavba SSC v IT cesta k vyšší efektivitě Rozhodování výhody proti rizikům sdílená centra vers. centralizace Realizace předpoklady bariéry hardware, software, peopleware Provoz Ing. Petr Mervart, Corporate Development, E.ON IS Czech Republic s.r.o., Praha hod. Znáte správné mechanismy jak, kde, proč a za kolik?! Zkušenosti s budováním a řízením SSC pro společnost Pfizer Consumer Healthcare, Toronto Canada Právní otázky SSC Strategické rozhodnutí: právní kritéria pro rozhodnutí o aplikaci outsourcingu a jeho výhody Pozice SSC v rámci skupiny: pohled koncernového práva Shrnutí právních otázek při zařizování a provozování SSC Mgr. Kamil Blažek, advokát, Linklaters v.o.s., Praha PŘIHLÁŠKA:

4 17.25 hod. Závěrečné shrnutí prvního dne konference předsedou hod. Následuje koktejl KOKTEJL Na závěr prvního dne konference Vás IIR srdečně zve na skleničku vína. Využijte této příležitosti k neformální výměně názorů s kolegy v příjemné atmosféře. středa 26. dubna 2006 Předsednictví: Ing. Petr Gryga, CSc., manažer pro strategické projekty, Consulting České spořitelny, a.s., Praha 9.00 hod. Úvodní řeč předsedy 9.10 hod. Co vede k rozhodnutí: outsourcing x insourcing? Vazba oblasti IT na klíčové aktivity firmy a její dlouhodobé cíle známe existující a požadovaný rozsah a kvalitu IT služeb ve firmě? známe náklady spojené s existující a požadovanou úrovní poskytovaných IT služeb ve firmě? zajistí externí dodavatel vyšší efektivitu a nižší náklady poskytovaných služeb? zajistí externí dodavatel požadovanou kvalitu dodávaných služeb? jak pružně zareaguje v případě náhlých výpadků v procesu dodávky služeb? jak se vyrovnat s touto změnou ve firmě a které procesy a kompetence bude nutno ve firmě změnit před realizací IT outsourcingu? Jak nastavit v případě IT outsourcingu model efektivní a bezproblémové spolupráce? Jak přistupovat k hodnocení efektivity outsourcovaných IT služeb z pohledu jejich příjemce? Ing. Ivan Machala, MBA, vedoucí odd. Architektura IT řešení, ČEZData, s.r.o., Hradec Králové hod. Přestávka na kávu hod. Společnosti skupiny Siemens v ČR a Shared Service (SSC) Siemens European SSC HR initiative (EPIC European Personell Initiative for Competitiveness) jako báze pro projekt SSC HR projekt implementace Samoobslužný portál HR IT epeople SSC HR Servisní model Ing. Milan Bojanovský, personální ředitel, Siemens s.r.o., Praha hod. Organizační a personální zabezpečení SSC samostatnost právní a hospodářské jednotky Postup zavádění procesů v SSC, organizační struktura Kontrolní mechanismy Které bariéry je nutné překonat? Personální zabezpečení role, kompetence a odpovědnosti výběr zaměstnanců vzdělávání zaměstnanců a jejich motivace Rizika procesní a organizační rizika personální rizika SLA Service level agreement Ing. Ilona Dubová, Shared Service Centre manager, Plzeňský Prazdroj a.s., Plzeň hod. Společný oběd hod. Růst firmy (v čase a velikosti) změna způsobu zajišťování servisních služeb Výchozí stav před rokem 2000, více funkčních pozic, servisních útvarů a středisek, různé filosofie, normy a postupy, nejednotná data Rok 2000 jedny funkční, jednotné normy, finance, MIS Excell, více servisních útvarů, různé filosofie a postupy, částečně sjednocená data Současná situace fúzování, jedny funkční, jednotné normy, informační systém, data, postupy efektivnější vnitrofiremní komunikace e-learning, e-training využití nových technologií v komunikaci Přístup k informacím, zálohování, bezpečnost pokrok přináší vznik nových problémů Outsourcing činností částečný či totální, kdy ano a kdy ne? Propojení na dodavatele, odběratele Ing. Libor Toman, finanční ředitel, Brano Group, a.s., Hradec nad Moravicí hod. Smluvní zajištění dojednaných služeb Jak nastavit SLA, aby nenastávaly problémy s firemními procesy? Formát a struktura standardní SLA. Co vše musí ošetřit servisní smlouva? Mohou SLA nahrazovat vnitřní předpisy? Nastavení podmínek Jakých chyb se vyvarovat při vyjednávání a tvorbě SLA Uzavírat SLA formálně a písemně nebo stačí neformální dohody? Výhody a nevýhody. Jaké existují možnosti postihů za nedodržení parametrů smlouvy? Jiří Sedlák, specialista pro projektovou a procesní podporu transformace, Český Telecom, a.s., Praha hod. Závěrečné shrnutí konference předsedou hod. Konec konference PŘIHLASTE SE ON-LINE:

5 čtvrtek 27. dubna 2006 úterý 16. května 2006 Speciální den hod. Využití servisních regionálních center v sektoru energetiky Definice servisního střediska, jak funguje takové centrum? Proč a jak centralizovat určité podpůrné služby? Základní kritéria pro rozhodování. Jaké výhody přináší centrum sdílených služeb? Jakým způsobem takové centrum implementovat? Jak se vyhnout rizikům a problémům s tím spojeným? Postupné kroky a procesy v jednotlivých fázích Lidské zdroje struktura, výběr a znalosti zaměstnanců Dopady do informačního systému společnosti Smluvní zajištění, použití vnitřních předpisů a dohod Ing. Dean Brabec, senior manažer, Arthur D. Little International GmbH, organizační složka, Praha Další referenti kontaktováni S KÝM SE NA KONFERENCI SETKÁTE: Se zástupci TOP managementu společností ze všech sektorů ekonomiky, zejména pak: s vedoucími Centra sdílených služeb s finančními řediteli s řediteli IT s generálními a obchodními řediteli s personálními řediteli s manažery interních služeb se zástupci poradenských společností partner konference Workshop hod. Sjednávání a realizace Service Level Agreements Poskytování služeb dle SLA Forma SLA versus obsah SLA Koncept SLA ve firmě Provázanost interních (OLA) a externích SLA (UC) Rozdíly mezi interními a externími SLA Základní struktura SLA a typy SLA (příklady) Úloha SLA v outsourcingu Katalog služeb a specifikace služby Jasná specifikace předmětu smlouvy a definování úrovně služeb klíčové parametry SLA Vymezení smluvní povinnosti Service Levels Měření, monitoring a reporting SLA (příklady metrik/reportů) Průběžné vyhodnocování a aktualizace SLA (zpětná vazba) Možnosti sankcí při neplnění nebo špatném plnění služeb definovaných SLA Mgr. Kamil Blažek, advokát, Linklaters v.o.s., Praha Ing. Eva Pecháčová, Company Operation Officer, LMC s.r.o., Praha Partnerství & výstavnictví Naše publikum je Vaše cílová skupina! Konference IIR jsou vynikající příležitostí pro cílený marketing Vaší firmy! V případě zájmu o partnerství & výstavnictví Vám rád poradí: Bc. Martin Kabát, tel.: , Roland Berger Strategy Consultants (RBSC) je jednou z největších poradenských společností na světě poskytující služby vrcholovému managementu svých klientů. Mezi poradenskými společnostmi se zaměřením na vrcholový management zaujímá 5. místo na světě a 3. místo v Evropě, avšak jako jediná má evropský původ. Společnost byla založena v roce Má 31 kanceláří ve 22 zemích. RBSC působí ve všech průmyslových odvětvích a poskytuje poradenské služby ve všech oblastech důležitých pro vrcholový management. RBSC podporuje své klienty z nejrůznějších průmyslových odvětví v celé škále strategických a provozních otázek v následujících oblastech, jako např.: Strategie Zvyšování efektivity a kvality Nákup apod. Podnikové řízení Snižování nákladů na výrobu Marketing a prodej Restrukturalizace Logistika Informační technologie a komunikace Řešení RBSC jsou vždy šitá na míru. Metody, které používá, upravuje dle potřeb svých klientů, jejich zaměstnanců a poradců zapojených do projektu. Koncepce jsou vytvářeny tak, aby byly použitelné v prostředí, v němž klient působí, a aby jejich realizace podporovala samotného klienta. V České republice působí RBSC od začátku 90. let a spolupracuje s řadou renomovaných tuzemských i zahraničních klientů a státních institucí. Realizovalo projekty v řadě průmyslových odvětví, např. v chemickém a petrochemickém, hutním, automobilovém, energetickém a leteckém průmyslu, stavebnictví a v oblasti finančních služeb. FAX:

6 přihláška: Shared Services Centre fax: tel.: adresa: Institute for International Research GmbH., org. složka Praha, Rumunská 1, Praha 2 Kód konference: C0581 PROSÍME, VYPLŇTE ÚDAJE PRO REGISTRACI 5 % sleva pro 3 účastníky z jedné firmy na konferenci Ano, závazně se přihlašuji na telefon Ano, závazně se přihlašuji na telefon Ano, závazně se přihlašuji na telefon firma IČ DIČ ulice/poštovní přihrádka město/psč počet zaměstnanců v podniku oblast podnikání datum podpis konferenci speciální den křestní jméno fax konferenci speciální den křestní jméno fax konferenci speciální den křestní jméno fax workshop Přeji si informace em z oblasti general management Pokud si máte zájem dostávat informace z jiných oblastí, zaregistrujte se na Konference se nemohu zúčastnit, objednávám dokumentaci ke konferenci v ceně 3.990, Kč + DPH Objednávám dokumentaci z minulých konferencí: ITIL Forum 2006 (1/2006), cena 3.990, Kč + DPH CRM & Call Centra (2/2006), cena 3.990, Kč + DPH workshop workshop V případě, že pro Vaše přihlášení nepoužijete formulář IIR, uveďte, prosím, následující mailkód: Kdo povolil Vaši účast na této konferenci? jméno jméno Kdo je zodpovědný za vzdělávání ve Vaší firmě? WEBC0581 TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE Konference: Shared Services Centre Úterý 25. dubna 2006, hod., následuje koktejl Středa 26. dubna 2006, hod. Speciální den: Využití servisních regionálních center v sektoru energetiky Čtvrtek 27. dubna 2006, hod. Workshop: Sjednávání a realizace Service Level Agreements Úterý 16. května 2006, hod. Hotel/Ubytování: Ubytování není zahrnuto v účastnickém poplatku. Pro účastníky konference nabízíme možnost využití omezeného kontingentu pokojů za speciální cenu v hotelu, ve kterém se konference koná. Tento kontingent je možné využít při rezervaci nejpozději 4 týdny před začátkem konference. Rezervujte, prosíme, přímo v hotelu s odvoláním na Vaši účast na konferenci IIR: andel s hotel Prague, Stroupežnického 21, Praha 5 Tel.: , Fax: , IIR Institute for International Research je celosvětová úspěšně operující nezávislá konferenční organizace s kancelářemi v klíčových hospodářských centrech. Obzvláště v době rostoucího přívalu informací a globalizace trhů potřebují vedoucí pracovníci ze všech hospodářských odvětví odborné vědomosti a informace na vysoké úrovni. Všechna konferenční témata jsou prověřena řádným průzkumem s cílem nabídnout informace potřebné pro řešení Vašich problémů. ODSTOUPENÍ Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 2.000, Kč. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem konference bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel konference si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. Program vytištěn dne VÁŠ KONTAKT NA NÁS Přihláška: Obsah konference: Ing. Hana Němejcová Změny adresy/marketing: Ing. Kateřina Švarcová Partnerství & výstavnictví: Bc. Martin Kabát ÚČASTNICKÝ POPLATEK Účastnický poplatek zahrnuje dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanoven na osobu za: Registrace: cena snížená: do cena základní: do cena zvýšená: od konferenci: , Kč + DPH , Kč + DPH , Kč + DPH workshop: , Kč + DPH , Kč + DPH , Kč + DPH speciální den: , Kč + DPH , Kč + DPH , Kč + DPH konferenci + workshop: , Kč + DPH , Kč + DPH , Kč + DPH konferenci + speciální den: , Kč + DPH , Kč + DPH , Kč + DPH Po obdržení Vaší přihlášky dostanete do 14 dnů písemné potvrzení o přihlášení. Uvedenou částku poukažte, prosím, po obdržení faktury na uvedené konto v České republice. Prosíme uveďte bezpodmínečně na stvrzenku o zaplacení: variabilní symbol, jméno účastníka a firmy a kód konference C0581. Uvedenou částku zaplaťte, prosím, před začátkem konference. Přístup na konferenci může být umožněn jen tehdy, došla-li platba na naše konto. Při zaplacení účastnického poplatku později než 14 dní před začátkem konference Vás prosíme o předložení kopie dokladu o zaplacení v konferenčním sekretariátu. PŘIHLASTE SE ON-LINE:

Řízení nákladů a měření výkonnosti IT

Řízení nákladů a měření výkonnosti IT odborná konference IIR Řízení nákladů a měření výkonnosti IT Optimalizujte IT náklady ve Vaší společnosti! www.konference.cz/it.cfm Jakou roli hraje IT v globální strategii firmy Efektivní plánování a

Více

ITIL FORUM 2007. 25. 26. září 2007 Corinthia Panorama Hotel, Praha

ITIL FORUM 2007. 25. 26. září 2007 Corinthia Panorama Hotel, Praha Odborná konference IIR ITIL FORUM 2007 25. 26. září 2007 Corinthia Panorama Hotel, Praha Tolik příkladů z praxe tu ještě nebylo! Vyhnete se slepým uličkám implementace Vedoucí publikací itsmf v Německu:

Více

Business Continuity Planning

Business Continuity Planning odborná konference IIR Business Continuity Planning A krize nemá šanci! www.konference.cz/it.cfm Zajistěte bezpečí a kontinuitu klíčovým procesům své organizace BCP v akci! Definujte rizika, jejich dopady

Více

Logistika v automobilovém průmyslu

Logistika v automobilovém průmyslu odborná konference IIR Logistika v automobilovém průmyslu Optimalizujte efektivně vaše procesy! www.konference.cz/industry.cfm 5 konkrétních řešení logistických procesů Jaký nás čeká vývoj v dopravní infrastruktuře

Více

Logistika v potravinářském průmyslu

Logistika v potravinářském průmyslu Odborná konference IIR Logistika v potravinářském průmyslu 19. 20. října 2010 Hotel IBIS Karlín, Praha Jak reagovat na změny v nákupním chování zákazníků Je možné mít Vaši logistiku ještě levnější? Optimalizace

Více

Právo v IT. 2. 3. února 2010 Hotel Diplomat, Praha

Právo v IT. 2. 3. února 2010 Hotel Diplomat, Praha Odborná konference IIR Právo v IT 2. 3. února 2010 Hotel Diplomat, Praha Nové nároky na IT právo plynoucí z ekonomické nestability Minimalizujte rizikové oblasti ve smlouvách Prevence IT sporů a trendy

Více

Výroba 2010. 15. 16. června 2010 Hotel Diplomat, Praha

Výroba 2010. 15. 16. června 2010 Hotel Diplomat, Praha Odborná konference IIR Výroba 2010 15. 16. června 2010 Hotel Diplomat, Praha Jak ještě více zeštíhlit štíhlou výrobu? Řízení nákladů ve výrobě hledejte skryté rezervy! Jak využít výrobní controlling ke

Více

Business Continuity Management a krizové řízení v praxi

Business Continuity Management a krizové řízení v praxi Odborná konference IIR Business Continuity Management a krizové řízení v praxi Být dobře připraven znamená nejen přežít 11. 12. prosince 2007 Prague Marriott Hotel, Praha Business Continuity a krizové

Více

Public Private Partnership 2008

Public Private Partnership 2008 Odborná konference IIR Public Private Partnership 2008 23. 24. června 2008 Dorint Hotel Don Giovanni, Praha Praktické příklady fungování PPP v ČR Slovensko a PPP o krok napřed PPP v Maďarsku poučme se

Více

Stavebnictví 2010. ve znamení optimismu a očekávání? 19. 20. ledna 2010 Hotel Diplomat, Praha

Stavebnictví 2010. ve znamení optimismu a očekávání? 19. 20. ledna 2010 Hotel Diplomat, Praha Odborná konference IIR Stavebnictví 2010 ve znamení optimismu a očekávání? 19. 20. ledna 2010 Hotel Diplomat, Praha Trendy a prognózy stavebního trhu v České a Slovenské republice Novinky v legislativě:

Více

HR Know How & Fórum personalistů

HR Know How & Fórum personalistů Společná výroční konference IIR a ČSRLZ www.hr-konference.cz www.lidske-zdroje.org HR Know How & Fórum personalistů Personalisté v čele dynamického trhu Sekce: Elektroenergetika Plynárenství Teplárenství

Více

Biotechnologie a biosimilars

Biotechnologie a biosimilars Odborná konference IIR Biotechnologie a biosimilars 6. 7. prosince 2011 Hotel Jurys Inn, Praha Jak si vede biotechnologický trh v ČR? Biotechnologická léčiva ve světle legislativních změn Biosimilars jak

Více

Právo v IT. Odstraňte nedostatky a zvyšte svoji právní jistotu! 17. 18. března 2009 Prague Marriott Hotel, Praha

Právo v IT. Odstraňte nedostatky a zvyšte svoji právní jistotu! 17. 18. března 2009 Prague Marriott Hotel, Praha Odborná konference IIR Právo v IT Odstraňte nedostatky a zvyšte svoji právní jistotu! 17. 18. března 2009 Prague Marriott Hotel, Klíčová úskalí v IT smlouvách Pracovněprávní problematika v IT Elektronické

Více

egovernment 2007 Moderní úřad = jednoduchý, funkční a efektivní

egovernment 2007 Moderní úřad = jednoduchý, funkční a efektivní Odborná konference IIR 4. 5. prosince 2007, Prague Marriott Hotel, Praha egovernment 2007 Moderní úřad = jednoduchý, funkční a efektivní Seznamte se s novinkami v oblasti egovernmentu! Propojení registrů

Více

Efektivní nákup ve zdravotnictví veřejné zakázky elektronizace distribuce

Efektivní nákup ve zdravotnictví veřejné zakázky elektronizace distribuce IIR 15. 16. října 2013 Kongresové centrum U Hájků, Praha Odborná konference IIR Efektivní nákup ve zdravotnictví veřejné zakázky elektronizace distribuce Seznamte se s pokračujícími reformami v českém

Více

9. výroční konference IIR 6. 7. prosince 2011, OREA Hotel Pyramida, Praha. egovernment 2011

9. výroční konference IIR 6. 7. prosince 2011, OREA Hotel Pyramida, Praha. egovernment 2011 9. výroční konference IIR 6. 7. prosince 2011, OREA Hotel Pyramida, egovernment 2011 Záštitu nad konferencí převzal: JUDr. Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti, Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Více

Certifikovaný finanční manager

Certifikovaný finanční manager IIR Management Education www.konference.cz Certifikovaný finanční manager 17. 21. srpna 2009 Tréninkové centrum IIR, Praha Získejte přehled o současné finanční a ekonomické situaci Moderní nástroje finančního

Více

Specialista veřejných zakázek

Specialista veřejných zakázek IIR Management Education www.konference.cz Specialista veřejných zakázek s certifikátem IIR 14. 18. června 2010 Hotel IBIS Praha Karlín, Praha Seznamte se s příslušnou terminologií a současným stavem veřejného

Více

CIO Executive Forum 2006 Rozvoj business příležitostí pomocí ICT

CIO Executive Forum 2006 Rozvoj business příležitostí pomocí ICT CIO Executive Forum 2006 Rozvoj business příležitostí pomocí ICT hotel Crowne Plaza, Praha 21. 22. září 2006 THE NEW CIO LEADER NOVÉ KOMPETENCE CIO V EXEKUTIVNÍM TÝMU INDUSTRY INSIGTS KLÍČOVÉ VÝHLEDY PRO

Více

16. června 2010 17. června 2010 doprovodné workshopy Hotel Akademie Chocerady. CFO, manažeři a majitelé firem

16. června 2010 17. června 2010 doprovodné workshopy Hotel Akademie Chocerady. CFO, manažeři a majitelé firem 13. CONTROLLINGOVÉ FÓRUM CASH IS K NG! Tlak na firemní výkonnost v období stagnace 16. června 2010 17. června 2010 doprovodné workshopy Hotel Akademie Chocerady CFO, manažeři a majitelé firem Controlleři

Více

it governance Inovace podnik ání

it governance Inovace podnik ání V I. r o č n í k o d b o r n é k o n f e r e n c e it governance Inovace podnik ání 14. a 15. října 2009 Hotel Svatá Kateřina Resort ****, Počátky u Pelhřimova generální partner: pod záštitou: partneři

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Outsourcing personálních činností Outsourcing HR activities Pavlína Vlachová Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Nabídka školení. leden - červen 2006. www.ait.cz

Nabídka školení. leden - červen 2006. www.ait.cz Nabídka školení leden - červen 2006 www.ait.cz Základy managementu projektů Metody a techniky managementu projektů I. Metody a techniky managementu projektů II. Management projektů pro top managery Business

Více

únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ

únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ 31 4 8 14 20 38 Obsah 4 Skupina ČEZ ŠKODA PRAHA Invest / ŠKODA PRAHA 6 O čem se

Více

Sborník. Radosti a strasti projektového řízení aneb co v teorii nezazní, ale v praxi naleznete. 4. ročník odborné konference projektového řízení

Sborník. Radosti a strasti projektového řízení aneb co v teorii nezazní, ale v praxi naleznete. 4. ročník odborné konference projektového řízení Sborník 4. ročník odborné konference projektového řízení Radosti a strasti projektového řízení aneb co v teorii nezazní, ale v praxi naleznete 26. - 27. září 2012 Hotel Diplomat, Praha Záštita Ing. Evžen

Více

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup ODBORNÉ SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ 2015 Actill Vnitrofiremní vzdělávání Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup Marketing Daně Six Sigma Management Actill semináře z praxe pro praxi www.actill.cz

Více

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní management Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Jana Žemličková Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora, CSc.

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více