HVOZDĚNÍ. Ing. Josef Prokeš

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HVOZDĚNÍ. Ing. Josef Prokeš"

Transkript

1 HVOZDĚNÍ Ing. Josef Prokeš Cílem hvozdění je převést zelený slad s vysokým obsahem vody do skladovatelného a stabilního stavu. Zastavit životní projevy a luštící pochody v zrně a během hvozdění vytvořit aromatické a barevné látky, charakteristické pro druhy sladu za minimálních nákladů a ztrát. Teorie hvozdění Hvozdění je nezastupitelnou operací při výrobě sladu z těchto důvodů: zelený slad není v důsledku vysokého obsahu vody skladovatelný, snížením obsahu vody během hvozdění se slad stává skladovatelným a stabilním. Hvozdění zastavuje životní pochody zárodku, tzn. zastavuje se klíčení a další luštění zrna. Během hvozdění se tvoří barevné a aromatické látky, které jsou charakteristické pro jednotlivé druhy sladů a piv. Při hvozdění probíhají ve sladu hluboké fyzikální a chemické změny, které závisí na tom, při kterých teplotách, při jakém obsahu vody a jakou rychlostí dochází k odsoušení vody. Podle těchto kritérií se dají při hvozdění odlišit dvě různé fáze: - fáze předsoušení sladu - fáze zvyšování teplot a dotahování sladu. U světlých sladů se při předsoušení sníží obsah vody z % až na % do tzv. prošlápnutí lísky. Je to fáze předsoušení sladu, které by mělo u světlých sladů probíhat při teplotách vstupujícího vzduchu max. 55oC a při dostatečném tahu ventilátoru. Rychlost sušení stoupá s klesající relativní vlhkostí vstupujícího vzduchu. Druhá fáze - zvyšování teplot a dotahování sladu je velmi důležitá pro tvorbu aromatických a barevných látek, charakteristických pro druh sladu. Zde dochází k odsoušení již vázané vlhkosti ze zrna. Odsoušení závisí na kvalitě hvozděného sladu, nebo-li na stupni rozluštění zrna (kyprosti endospermu). Rychlost proudění vzduchu má již význam pouze pro lepší přenos tepla, rozhodující je však teplota vzduchu. Z hlediska chemických a biochemických změn se dají při hvozdění rozlišit tři fáze: 1. Fáze růstová - obsah vody v zrně je ještě vysoký a teplota nepřekročila 40oC, takže jsou příznivé podmínky pro další luštění zrna a pro růst kořínků a střelky 2. Fáze enzymatická - při snížení obsahu vody v zrně pod 20 % a při teplotách 40 až 60oC dochází k zastavení růstu kořínků a střelky, ale v zrně pokračují dále enzymatické reakce, především amylolytické, proteolytické a v menší míře i cytolytické. 3. Fáze chemická - při obsahu vody v zrně pod 10 % a při teplotách nad 60oC, probíhají v zrně chemické reakce za vzniku barevných a aromatických látek, charakteristických pro daný typ sladu. Fyzikální změny zrna při hvozdění jsou: 1. snížení obsahu vody 2. zvětšení objemu v důsledku odstranění vody z prostorů, které vznikly při rozluštění zrna 3. změny objemové hmotnosti a hmotnosti 1000 zrn 4. změny povahy endospermu - u dobře rozluštěných sladů a technologicky správně hvozděných je křehký, u špatně rozluštěných sladů a nesprávně hvozděných je tvrdý, sklovitý 5. zvýšení barvy - zelený slad 1,8-2,5 j EBC světlý slad 2,3-4,0 j EBC tmavý slad 9,5-21 j EBC Chemické změny zrna při hvozdění jsou: 1. Přerušení luštění a inaktivace enzymů Při chemické fázi hvozdění (teploty na 60oC) se zastavují enzymové reakce v zrně. Dochází k inaktivaci

2 enzymů, ať již v důsledku úbytku vody v zrně nebo vnějším teplotním zásahem. Ztráta aktivity enzymů je tím větší, čím více zrno obsahuje vody při vysokých teplotách v důsledku nesprávného průběhu hvozdění. Aktivita endopeptidáz se zvyšuje do 50oC a v zásadě se neničí ani během dotahování. Aktivita exopeptidáz nejprve výrazně vzrůstá, ale v hotovém sladu je aktivita přibližně stejná, jako v zeleném sladu. Endo-ð-glukanázy a lipázy jsou během hvozdění málo poškozovány, naopak fosfatázy se ničí až o 50 %. Polyfenoloxidázy a peroxidázy jsou výrazně inaktivovány při teplotách nad 80oC. Dusíkaté látky jsou procesem hvozdění značně ovliněny. Mění se jejich disperzita zejména u výšemolekulárních, nastává koagulace určitých frakcí, což hraje roli v chuti, pěnivosti a koloidní stabilitě piva. Důležité jsou změny enzymů odbourávající škrob: obsah alfa-amylázy se během předsoušení zvyšuje až o 30 %, ale při dotahování klesá na svou původní hodnotu v zeleném sladu. ð-amyláza je na teplotu citlivější a její obsah v hotovém sladu je 40 až 50 % obsahu v zeleném sladu. Tvorba barevných a aromatických látek patří k nejdůležitějším reakcím při procesu hvozdění, které určují charakter sladu. Barevné a aromatické látky obsahující dusík - melanoidiny jsou sloučeniny vznikající při dotahování sladu při tzv. Maillardových reakcích. Mají sladovou aromatickou chuť a vůni, reagují kysele a mají oxido-redukční vlastnosti. Jednotlivé fáze tvorby melanoidinů jsou složité chemické reakce typu kondenzací, aldolových kondenzací a dehydratací, štěpení aminokyselin a termického štěpení cukrů. Rozdělení hvozdů Nejobvyklejší rozdělení hvozdů je: a/ podle uspořádání lísek hvozdy horizontální, hvozdy vertikální b/ podle počtu a tvaru lísek hvozdy s jednou, dvěma nebo třemi lískami hvozdy pravoúhlé nebo kruhové c/ podle zatížení lísek hvozdy běžné, normální a nebo hvozdy vysokovýkonné d/ podle způsobu a druhu ohřevu hvozdy s přímým a nebo nepřímým ohřevem hvozdy plynové, parní, horkovodní e/ podle plynulosti pracovního procesu hvozdy pracující periodicky hvozdy pracující přetržitě a kontinuálně Vybavení hvozdů Hvozd s nepřímým ohřevem se skládá z těchto funkčních prvků: Tepelný výměník Líska Ventilátor, tahy hvozdu Nastírací, vyklízecí a příp. zchlazovací zařízení Dálková čidla, regulační prvky hvozdu Zařízení na zpětné získávání a vracení tepla Tepelný výměník Při nepřímém ohřevu hvozdu se spaliny nebo pára vedou soustavou kovových trub, nebo desek a o jejich povrch se ohřívá vstupující vzduch. Mohou být různých tvarů a velikostí. Lísky Líska hvozdu je buď pevná nebo sklopná. Lísky typu KIPP jsou do 100 m2 velikosti jednodílné a sklápějí se k jedné straně hvozdu, kde je umístěn zásobník na slad. Větší lísky jsou již dvoudílné, sklopné ke středu spojení lísek. Kruhové hvozdy mají pevné lísky. Odhvozděný slad je vyklízen pomocí nastíracího a vyklízecího dopravníku, stroje, který je součástí hvozdu. Šnekový dopravník zelený slad nastírá a po skončení hvozdění a změně chodu dopravníku jej vyklízí otvorem ve středu lísky do zásobníku pod lískou a odtud je slad dopraven na odklíčení. Ventilátor, tahy hvozdu Výkon ventilátoru a množství vzduchu přepočtené na 1 tunu sbíraného sladu je rozhodující činitel pro

3 technologicky správné a úspěšné hvozdění. U jednolískových hvozdů je specifická spotřeba vzduchu pro předsoušení, které má být ukončeno do h hvozdění nejméně m3 na h a tunu sbíraného sladu. Při dotahování je z důvodu úspor energie množství vzduchu sníženo až na m3 na h a tunu sbíraného sladu, jiné zdroje uvádí až na 50 % původního množství vzduchu. Tlačný radiální ventilátor, u velkých kruhových hvozdů dva ventilátory jsou zabudovány v rovině tepelných ohřívačů. Venkovní vzduch je nasáván přes soustavu skleněných trubic rekuperátoru, jimiž je odváděn teplý nasycený vzduch z hvozdu. V rekuperátoru je toto teplo předáno nasávanému čerstvému vzduchu. Takto předehřátý vzduch je pak veden k následnému ohřevu na požadovanou teplotu hvozdění. Dvoulískové hvozdy, které jsou ještě v některých našich sladovnách, mají sací ventilátor nebo sadu ventilátorů umístěnou v párníku hvozdu. Ventilátor nebo ventilátory by měly mít zpravidla výkon m3 na h a tunu sbíraného sladu. - Přívod vzduchu do hvozdu je přes žaluzii, která umožňuje vstup čerstvého venkovního vzduchu do hvozdu. V zimním období lze tuto žaluzii spolehlivě uzavřít a tak zabránit přílišnému prochlazení hvozdu v době sbírání a nastírání sladu a také zamezit zamrznutí ohřívačů vzduchu. Studenými tahy se přivádí čerstvý vzduch pod horní lísku. Vzduch je potřebný ke snížení teploty vzduchu mezi lískami, která ani v závěrečné fázi, tzn. při dotahování nesmí překročit 60 st. C. Celková plocha studených tahů má být 1/20 až 1/15 z plochy hvozdu. Studené tahy jsou regulovatelné pomocí klapek, jejichž ovládání je vně hvozdu a jsou pravidelně rozmístěny po obvodě hvozdu. Nastírací a vyklízecí zařízení Nastírání sladu je na menších hvozdech prováděno ručně, na rekonstruovaných a velkých hvozdech pomocí automatického nastíracího zařízení. Automatické nastírací zařízení se skládá z podélného klapkového a příčného šnekového dopravníku. Výška nástěru, t.j. výška pojezdu stroje je nastavitelná pomocí hydrauliky. Stroj je opatřen koncovým spínačem, což umožňuje provoz bez obsluhy. Sbírání hotového sladu Ve většině našich sladoven je prováděno výhradně sklápěním lísek do sběrných košů na slad, které jsou pod lískou. U kruhových hvozdů, jak již bylo uvedeno, a u hvozdů s pevnou lískou je slad vyklízen šnekovým dopravníkem do otvoru ve středu lísky. U pravoúhlých typů hvozdů je jedno pole lísky samostatně sklopné. Vyklízecí šnek postupně přihrne odhvozděný slad do dopravníku, který je umístěn pod sklopeným dílem lísky. Dopravník vynáší neodklíčený slad do zásobníku a odtud se transportuje slad na odkličování. Výhoda pevné lísky spočívá zejména v tom, že pod lískou nejsou umístěny sběrné koše, které brání prostupu vzduchu. Navíc tyto koše se během hvozdění ohřívají a zvyšují tak spotřebu tepla, po ukončení hvozdění naopak mohou přibarvit do nich sklopený odhvozděný slad. Zchlazování sladu Je velmi důležité, jinak dochází k přibarvování sladu, připalování sladového květu a k poškozování enzymatické aktivity sladu. Na jednolískových hvozdech je zchlazování prováděno tak, že hotový, odhvozděný slad je automaticky větrán na teplotu 55oC venkovním, neohřátým vzduchem a teprve potom je z hvozdu vyklizen. U dvoulískových hvozdů není tento postup obvyklý. K úplnému zchlazení dojde až při odkličování a transportu sladu do sil nebo na sladové půdy. Odklíčený a uskladňovaný slad má mít teplotu vzduchu ve sladovně. Dálková čidla, regulační prvky a automatika hvozdu Dálkovými čidly měříme a registrujeme: teplotu vzduchu venkovního, teplotu vzduchu pod, mezi a nad lískami a ev. teplotu spalin. U jednolískového hvozdu, vybaveného rekuperátorem jakéhokoliv typu, je vhodné měřit a také registrovat teploty před a za rekuperátory. Zařízení na zpětné získávání a vracení tepla Při výstavbě a provozu sladoven se dříve věnovalo velmi málo pozornosti šetření energií. Od 80.let došlo ke zvratu v koncepcích ve prospěch samostatného hvozdu, neboť je oproti kombinovaným

4 skříním asi o 15 % méně energeticky náročný. Je povinně vybaven rekuperací tepla a plnou automatizací. Hvozdění je energeticky nejnáročnější úsek výroby sladu a představuje až 90 % nákladů při sladování. Proto je patrná snaha snižovat maximální měrou náklady na hvozdění. Hlavní faktory ovlivňující spotřebu tepla při hvozdění jsou: Množství odpařené vody a teplota, vlhkost a množství vstupujícího vzduchu Opatření k úspoře energie vede ke snižování výrobních nákladů. V zásadě je využívána možnost předehřívání vstupujícího vzduchu odcházejícím vzduchem, u hvozdů s ohřevem plynem i se spalinami plynu v nerezovém nebo skleněném výměníku tepla. V průměru lze dosáhnout až 25-35% úspor tepelné energie..dnes patří rekuperátory ke standardnímu vybavení hvozdů. Typy hvozdů Jednolískový hvozd Jednolískové hvozdy lze dnes charakterizovat jako hvozdy vysokovýkonné. Výška nastřené vrstvy nastřeného sladu se minimálně pohybuje od 0,8 do 1,2 m, což odpovídá zatížení lísky 300 až 450 kg.m-2 v přepočtu na hotový slad. Větrání hvozdu je prováděno tlakovým ventilátorem o specifickém výkonu vzduchu nejméně 4500 m3.h-1a tunu sbíraného sladu. Při dotahování je potřeba vzduchu snížena až na 50 % původního množství, což je prováděno snižováním otáček motoru ventilátoru. Regulace hvozdu je prováděna pomocí teploty nad lískou. Jednolískový hvozd má tyto výhody: jednoduché nastírání a vyklízení, jednoduchá regulace a řízení umožňující plně automatizovaný provoz bez lidské obsluhy. Největší výhodou jsou ve srovnání s dvoulískovým hvozdem nižší investiční náklady. Nevýhodou je odsoušení ve vysoké vrstvě, což způsobuje nehomogenitu hvozdění a sladu. Dvoulískový hvozd Dvoulískové hvozdy patřily dříve k převládajícím typům hvozdů. Z technologického hlediska dvoulískové hvozdy více vyhovují k výrobě světlého sladu. Hvozdy jsou vybaveny sklopnými lískami a dvěma v podlísčí umístěnými sběrnými koši. Sběrné koše jsou umístěny tak, aby příliš nebránily dobrému tahu hvozdu. V párníku hvozdu je umístěn sací ventilátor nebo několik sacích ventilátorů, jejíchž výkon má být zpravidla 2200 až 2500 m3.h-1a tunu hotového sladu. Při hvozdění světlých sladů na dvoulískovém hvozdě je nutné zelený slad na horní lísce předsušit na 10 až 12 % obsahu vody při teplotě 60 lépe 55 C. Teplota pod spodní lískou by na začátku hvozdění neměla být vyšší než 55 až 60oC s ohledem na předsoušení zeleného sladu na spodní lísce. Ostatní zásady pro vyhřívání a dotahování sladu jsou shodné jako u hvozdů jednolískových, ať se hvozdí režimem 2 x 12 nebo 2 x 24 h. Dvoulískový hvozd je výhodnější z hlediska menší spotřeby tepla a vyšší homogenity sladu, protože se používají nižší vrstvy nastřeného sladu. Hlavní nevýhodou dvoulískového hvozdu je vysoká investiční náročnost, větší nároky na obsluhu hvozdu, po sklopení horní lísky je nutno slad na spodní lísce urovnat, obtížnější je také regulace a automatizace hvozdícího procesu. Výhody jednolískového a dvoulískového hvozdu spojuje řešení zdvojeného jednolískového hvozdu. V podstatě jde o dva vedle sebe stojící jednolískové hvozdy, které jsou vzduchotechnicky spojeny takže každý hvozd pracuje střídavě jako horní líska a následně jako líska spodní. Výhoda je v tom, že odpadají problémy se sklápěním a urovnáváním lísky, spotřeba tepla je stejná jako u hvozdu dvoulískového a řešení je méně investičně náročné než je klasický dvoulískový hvozd. Třílískový hvozd Hvozdy třílískové - se dříve ojediněle vyskytovaly. Jsou nákladnější stavebně i provozně. Jejich tepelná účinnost je asi o 10 % vyšší než u hvozdů dvoulískových. Spodní líska slouží k dotahování sladu, střední líska umožňuje dokonalé předsušení sladu. Slad na horní lísce je po nástěru předsoušen vzduchem o teplotě vzduchu vystupujícího ze střední lísky. Kruhový hvozd Hvozdy kruhové jsou součástí věžových sladoven, ale pro svoje přednosti jsou stavěny i samostatné kruhové hvozdy, jedno i dvoulískové. Ve prospěch kruhových hvozdů hovoří nižší investiční náklady, vysoká homogenita plochy i vrstvy nastřeného zeleného a hotového sladu.

5 Technologie hvozdění světlého sladu plzeňského typu Hlavní zásadou pro hvozdění sladů plzeňského typu je omezení nadměrného vzniku barevných a aromatických sloučenin a maximální uchování enzymové aktivity a křehkosti sladu. K dosažení tohoto cíle je nutné: - rychlé snížení obsahu vody v zeleném sladu vysokým tahem vzduchu ventilátorem na % při teplotách do 55oC - pozvolné vyhřátí sladu - dokonalé dotažení sladu při teplotě max. 85 oc Hvozdění světlého sladu na dvoulískovém hvozdu technologie 2 x 12 h Zelený slad se nastírá na horní lísku hvozdu v rovnoměrné vrstvě po celé ploše lísky. Nerovnoměrnost vrstvy nastíraného sladu způsobuje nestejnoměrné odsoušení sladu, zhoršuje jakost sladu (homogenitu sladu) a ekonomiku hvozdění. Výška vrstvy nastírání je závislá na typu sladu, konstrukci hvozdu, jeho tahu a výhřevnosti, době hvozdění, naklíčení (nárůstu) zeleného sladu, teplotě a relativní vlhkosti venkovního vzduchu. Slad se během hvozdění neobrací. Po prošlápnutí horní lísky za h ( po ukončení přesoušení sladu), když došlo ke snížení vláhy na cca % se slad spustí na dolní lísku. Slad se urovná a hvozdí se dalších 11 h, přičemž musí proběhnout fáze vyhřátí sladu a fáze dotahování sladu. Po skončení hvozdění se spustí slad s dolní lísky do sladových košů. technologie 2 x 24 hodin Tento způsob hvozdění není typický pro slady plzeňského typu, byl však v našich sladovnách dříve rozšířen pro nesporné ekonomické přednosti a to: - zvýšením nástěru se zlepší hospodaření s tepelnou energií - zjednoduší se organizace práce /1 x nastírání a sbírání za 24 h/ Hvozdění musí probíhat za stejných technologických zásad jako technologie hvozdění 2 x 12 h. Na horní lísce musí proběhnout rychlé předsušení nastřeného zeleného sladu při dostatku hvozdícího vzduchu při teplotách do 55oC. Na spodní lísce musí proběhnout šetrné vyhřátí na dotahovací teplotu a dokonalé dotažení sladu při teplotách C. Hvozdění světlého sladu na jednolískovém hvozdě technologie 1 x 24 h Doba hvozdění na jednolískovém vysokovýkonném hvozdě je při výšce nastřeného sladu okolo 1 m asi 18 až 20 hodin. Během této doby musí proběhnout všechny hlavní technologicky významné fáze hvozdění sladu plzeňského typu jako na dvoulískového hvozdě. Technologie hvozdění sladu bavorského typu Cílem hvozdění je podpoření tvorby melanoidinů. První polovina hvozdění - předsoušení - probíhá při zavřených tazích hvozdu. Cílem fáze předsoušení je pomalu snížit obsah vody jen asi na 30 % a dále tak umožnit činnost enzymů ve sladu. Činností enzymů vzniknou další štěpné produkty, které jsou nezbytné pro vznik melanoidů. Po následném předsušení a vyhřátí sladu se vyšší teplotou dotahování podpoří tvorba melanoidinů. Zpracovává se ječmen s vyšším obsahem bílkovin, klíčení probíhá při vyšším stupni domočení % a při vyšší teplotě klíčení. Hvozdění bavorského sladu na dvoulískovém hvozdě probíhá ve fázích: 1. Slad po nastření se za sníženého tahu předsouší při teplotách do 45oC, takže pokles obsahu vody je velmi pomalý, neboť za 10 h poklesne obsah vody asi na 30 %. 2. Po zvýšení teploty na 55 až 60oC se slad dále předsouší asi 10 h, až je slad "neúlpně prošlápnutelný" a takto se spouští na spodní lísku. 3. Po urovnání na spodní lísce se slad dosouší při teplotách 55 až 60oC na obsah vláhy kolem 10 %, čímž se ukončí předsoušení sladu. 4. Předsušený slad se vyhřeje na teplotu 70oC, obsah vody se sníží asi na 5 %, zvyšování trvá asi 6 h, aby zrna neztvrdla. 5. Slad se dotahuje při 102 až 105oC po dobu 4 h, obsah vody v hotovém sladu je asi 2 %.

6 Kontrola průběhu hvozdění Nutnou podmínkou pro úspěšné a ekonomické hvozdění je instalace a bezporuchový chod teplotních čidel na vstupu vzduchu do hvozdu, pod lískou, mezi lískami a na výstupu z hvozdu a případně před a za rekuperátorem. Teplotní čidla nesmí být umístěna ve sladu, protože slad ovlivňuje teplotu čidla (zvláště pokud je slad neodsušený - chová se jako teploměr adiabatický). Teploměry musí být umístěny tak, aby nebyly ovlivňovány sálavým teplem z konstrukcí případně komínu hvozdu, nebo naopak ochlazovány proudícím vzduchem s netěsností okolo dveří, dopravníků a zařízení na sklápění lísek. 1. Kontrola obsahu vody 2. Kontrola tahu hvozdu 3. Kontrola teplot a účinnosti hvozdění 1. Stanovení obsahu vody v nastíraném, předsušeném a hotovém sladu. Pracovní postup stanovení obsahu vody je shodný se stanovením obsahu vody v ječmeni a v zeleném sladu při klíčení /viz Analytika/. 2. Stanovení množství vzduchu Tah hvozdu (rychlost vzduchu) měříme nejlépe na několika místech lísky. Je třeba zvolit kompromis mezi počtem měření a nebo utužením lísky, které vzniká chůzí po hvozdě. K měření používáme anemometry, které jsou kalibrované k různým tahoměrům, aby se rychlost vzduchu integrovala z větší plochy a tak byla chyba měření co nejmenší. Měření provádíme nejméně 2 h po zahájení hvozdění, kdy se již teplota na hvozdě vyrovnala. Během měření tahu nesmí dojít ke změně teploty pod lískou a k jakékoliv manipulaci na hvozdě. Měření rychlosti vzduchu v párníku nebo ve výdechu hvozdu není vždy proveditelné, navíc je třeba přesně určit plochu, kterou vzduch prochází. Za předpokladu, že tlakové rozdíly (mezi vnitřní částí hvozdu a prostředím vně hvozdu) jsou minimální, lze počítat: P. v. 60 V = M kde : V... objem vzduchu přepočítaný na 1 hodinu a tunu sbíraného sladu v m3 P... plocha lísky v m2 v... průměrná rychlost proudění vzduchu v m-1.min M... hmotnost sbíraného sladu v tunách 3. Stanovení tepelné bilance a účinnosti hvozdu Je vhodné, aby se kontrolní zkouška hvozdění opakovala alespoň dvakrát při dodržení stejného technologického postupu hvozdění a zatížení hvozdu. Je nutné zjistit: a) hmotnost a vláhu nastíraného zeleného sladu: hmotnost sladu se většinou zjišťuje výpočtem, na malých hvozdech i vážením, vláha se stanoví standardní metodou dvojího sušení z průměrného odebraného vzorku zeleného sladu b) hmotnost a vláhu odklíčeného sladu a sladového květu: hotový slad se běžně váží automatickou vahou, hmotnost sladového květu se nejčastěji počítá jako 4 % z celkové hmotnosti sladu c) spotřebu paliva a jeho výhřevnost: - u hvozdů vytápěných plynem se zjistí spotřeba plynu a na plynárenském dispečinku se zjistí jeho výhřevnost - u hvozdů vytápěných parou je nutné znát tlak páry a množství a teplotu kondenzátu d) počáteční teplotu zeleného sladu a teplotu dotahovaného sladu: počítá se vždy s průměrnou teplotou v celé vrstvě, která je zjištěna nejméně pěti až osmi teploměry e) teplotu a relativní vlhkost vstupujícího a odcházejícího vzduchu: průměrné hodnoty se získají z údajů měření termohygrografů umístěných v sání a výdechu hvozdu f) množství vzduchu prošlého hvozdem. Stanovení účinnosti hvozdění: Postup měření a jeho výpočtu QT = Q1 + Q2 + Q3 kde QT... teplo spotřebované (GJ)

7 Q1... teplo potřebné k ohřátí sladu (GJ) Q2... teplo potřebné k odpaření vody (GJ) Q3... teplo potřebné k ohřátí vzduchu (GJ) Účinnost hvozdu: QT. l00 (Q1 + Q2 + Q3). 100 q = = Q Q kde q... účinnost hvozdu v % Q... teplo dodané spálením paliva Ztráty tepla jsou: Q - QT (GJ) Účinnost hvozdu se pohybuje od 60 do 75 %. Technologicky využité teplo lze rozdělit na : - teplo potřebné k ohřátí sladu - 2,5 až 5 %...(Q1) - teplo potřebné k odpaření vody - 38 až 41%...(Q2) - teplo potřebné k ohřátí vzduchu - 22 až 29 %...(Q3) Technické normy pro hvozdění Hmotnostní a objemové změny: 100 kg ječmene poskytne 78 kg odsušeného sladu 100 kg ječmene poskytne 140 l odsušeného sladu 100 l ječmene poskytne 98 l odsušeného sladu Celoroční výrobní kapacita hvozdu - k k = a. f. P kde a... množství odklíčeného sladu sbíraného z l m2 lísky za 24 h f... počet dní provozu hvozdu v kampani P... plocha lísky hvozdu v m2 Tepelná účinnost hvozdu účinnost hvozdu se pohybuje mezi 60 až 75 % a teplo je využíváno na: - odpaření vody - ze 38 až 41 % - ohřátí vzduchu - ze 22 až 29 % - ohřátí sladu - ze 2,5 až 5 %. Sladovací ztráty při hvozdění Ztráta sladovým květem 3 až 5 % a je závislá na: - vytřídění ječmene - typu vyráběného sladu - rozluštění sladu - průběhu hvozdění Při výrobě tmavého sladu jsou ztráty o 1 až 2 % vyšší. Nejdůležitější data hvozdů jednolískový hvozd: - doba hvozdění 1 x h - výška nástěru 0,8-1,2 m - zatížení lísky kg.m-2 - výkon ventilátoru m3.t-1.h-1 - spotřeba energie - nepřímý ohřev 4,40-5,02 GJ.t-1 - nepřímý ohřev + výměník 2,93-3,50 GJ.t-1 - nepř. ohřev + výměník + tep.čerp. 1,91-2,50 GJ.t-1 zdvojený jednolískový hvozd: - spotřeba energie - nepřímý ohřev + výměník 3.27 GJ.t-1 vícelískový hvozd: - doba hvozdění na dvoulískovém hvozdě 2 x 12, 2 x 24 h - doba hvozdění na třílískovém hvozdě 3 x h

8 - zatížení lísky kg. m-2 - výška nástěru - světlý slad, bez vent. 0,12-0,15 m tj kg.m-2 tmavý slad, bez vent. 0,20-0,25 m tj kg.m-2 světlý slad, s vent. 0,30-0,35 m tj kg.m-2 vysokovýkonný dvoulískový hvozd - výška nástěru 0,60 m tj. 200 kg.m-2

CHEMIE. Pracovní list č. 12 žákovská verze Téma: Závislost rychlosti kvašení na teplotě. Mgr. Lenka Horutová

CHEMIE. Pracovní list č. 12 žákovská verze Téma: Závislost rychlosti kvašení na teplotě. Mgr. Lenka Horutová www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 12 žákovská verze Téma: Závislost rychlosti kvašení na teplotě Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075

Více

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1 Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle Tekla. Prosíme Vás, abyste věnovali

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

3 Rozúčtování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce

3 Rozúčtování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce 269 VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 14a zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé

Více

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles Stejně jako celé soustavy vytápění, tak i otopná tělesa dělíme na lokální tělesa a tělesa ústředního vytápění. Lokální tělesa přeměňují energii v teplo a toto předávají

Více

Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů - TZB-info

Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů - TZB-info 1 z 5 16. 3. 2015 17:05 Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů Datum: 2.4.2004 Autor: Zdeněk Fučík Text je úvodem do problematiky využívání spalného tepla u kondenzačních kotlů. Obsahuje

Více

Regulované soustavy Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012

Regulované soustavy Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Informace o kontrolách kotlů

Informace o kontrolách kotlů Informace o kontrolách kotlů Informace je určena provozovatelům spalovacích stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci, a provozovatelům zdrojů umístěných

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 17.1.2016 do částky 2/2016 Sb. a 1/2016 Sb.m.s. - RA816 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze

Více

Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov

Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov SOLÁRNÍ TERMICKÉ SYSTÉMY A ZDROJE TEPLA NA BIOMASU MOŽNOSTI INTEGRACE A OPTIMALIZACE 29. října 2007, ČVUT v Praze, Fakulta strojní Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění

Více

Dotované kotle splňují EKODESIGN a 5. třídu

Dotované kotle splňují EKODESIGN a 5. třídu NOVINKA Dotované kotle splňují EKODESIGN a 5. třídu K VA L I TA A S P O L E H L I V O S T Výroba a montáž generátorů na dřevoplyn Souprava generátoru DOKOGEN r. 1938 Kompresory ATMOS r. 1945 T R A D I

Více

Logano G334. 2029 Technický katalog 2011/1 2012/1. Popis a zvláštnosti. Změny vyhrazeny

Logano G334. 2029 Technický katalog 2011/1 2012/1. Popis a zvláštnosti. Změny vyhrazeny Popis a zvláštnosti nízkoteplotní kotel podle DIN EN 656 s plynulou regulací teploty kotlové vody bez omezení minimální teploty vody v kotli 7 velikostí kotle se jmenovitým výkonem od 71 do 260 kw provedení

Více

ČLÁNKY 3, 4. Petr Sopoliga. ENVIROS, s.r.o. 8. ledna 2006. Operativní hodnocení energetické náročnosti budovy Referenční budova

ČLÁNKY 3, 4. Petr Sopoliga. ENVIROS, s.r.o. 8. ledna 2006. Operativní hodnocení energetické náročnosti budovy Referenční budova ČLÁNKY 3, 4 energetické náročnosti budovy budova Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. 8. ledna 2006 ČLÁNKY 3, 4 Obsah přednášky Směrnice evropského parlamentu a rady č. 2002/91/ec zákona č. Návrh vyhlášky, kterou

Více

LÍDR LITINOVÝCH KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA.

LÍDR LITINOVÝCH KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA. 1 PŘEDNOSTI 2 KLIMOSZ WALLY LITINOVÝ kotel s ručním plněním paliva s možností instalace regulátoru s dmýchacím ventilátorem a dále modernizace na kotel automatický. Modulová stavba umožňuje snadnou výměnu

Více

Hydraulické a ruční lisy. Hydraulické lisy Unicraft Hydraulické lisy Metallkraft Ruční lisy quantum

Hydraulické a ruční lisy. Hydraulické lisy Unicraft Hydraulické lisy Metallkraft Ruční lisy quantum 10 Hydraulické a ruční lisy Hydraulické lisy Unicraft Hydraulické lisy Metallkraft Ruční lisy quantum 10 Manipulační technika Hydraulické lisy Unicraft s dobrým poměrem cena/výkon pro mnohostrané použití

Více

Modifikace VUT R EH EC Rekuperační jednotky s elektrickým ohřevem. VUT WH EC Rekuperační jednotky s vodním ohřevem (voda, glykol).

Modifikace VUT R EH EC Rekuperační jednotky s elektrickým ohřevem. VUT WH EC Rekuperační jednotky s vodním ohřevem (voda, glykol). Rekuperační jednotky VUT R EH VUT R WH Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 1500 m 3 /h, integrovaným elektrickým (VUT R EH ) nebo vodním (VUT R WH ) ohřívačem a účinností rekuperace až

Více

SOLAR POWER CZ, s.r.o., Tel./Fax: 518 321 158, Mob. 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz WWKS 300 WWKS 500

SOLAR POWER CZ, s.r.o., Tel./Fax: 518 321 158, Mob. 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz WWKS 300 WWKS 500 WWKS 300 WWKS 500 Zásobníkový ohřívač pro přípravu teplé vody se zabudovaným solárním výměníkem, s výměníkem pro doplňkový ohřev vody z dalšího zdroje a s možností zapojení el. topné patrony. Vnitřní povrch

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 7/2001. Pokyny k obsluze tlakových nádob na plyny

SMĚRNICE REKTORA č. 7/2001. Pokyny k obsluze tlakových nádob na plyny SMĚRNICE REKTORA č. 7/2001 Pokyny k obsluze tlakových nádob na plyny Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, TPO, ředitel KMZ Zpracovala: Libuše Křesálková Anotace: Pokyny k obsluze jsou zpracovány

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle 2015.10.08

Návod k obsluze a instalaci kotle 2015.10.08 1 1 Technické údaje kotle KLIMOSZ DUO Tab. 1. Rozměry a technické parametry kotle KLIMOSZ DUO NG 15-45 a KLIMOSZ DUO B 15 35. Parametr SI Klimosz Klimosz Klimosz Klimosz Duo 15 Duo 25 Duo 35 Duo 45 Max/Jmenovitý

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní. Semestrální práce z Matematického Modelování

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní. Semestrální práce z Matematického Modelování Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní Semestrální práce z Matematického Modelování Dynamika pohybu rakety v 1D Vypracoval: Pavel Roud Obor: Technologie obrábění e mail:stu85@seznam.cz 1 1.Úvod...

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

Akumulace tepla do vody. Havlíčkův Brod

Akumulace tepla do vody. Havlíčkův Brod Akumulace tepla do vody Havlíčkův Brod Proč a kdy potřebujeme akumulovat energii? Období přebytku /možnosti výroby/ energie Přenos v čase Období nedostatku /potřeby/ energie Akumulace napomáhá srovnat

Více

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi OBSAH ŠKOLENÍ 1) základy stavební tepelné techniky pro správné posuzování skladeb 2) samotné školení práce v aplikaci TEPELNÁ TECHNIKA 1D Internet DEK netdekwifi 1 Základy TEPELNÉ OCHRANY BUDOV 2 Legislativa

Více

KOTEL NA ZPLYNOVÁNÍ KUSOVÉHO DŘEVA KOTLE DĚLAT FLEXIBILNĚJŠÍMI

KOTEL NA ZPLYNOVÁNÍ KUSOVÉHO DŘEVA KOTLE DĚLAT FLEXIBILNĚJŠÍMI BIOSMART KOTEL NA ZPLYNOVÁNÍ KUSOVÉHO DŘEVA KOTLE DĚLAT FLEXIBILNĚJŠÍMI 2 GUNTAMATIC HEIZTECHNIK GMBH JSME JEDNÍM Z HLAVNÍCH VÝROBCŮ INOVATIVNÍCH A VYSOCE HOSPODÁRNÝCH TOPNÝCH KOTLŮ NA DŘEVO A BIOMASU

Více

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (10. část) Ing. Josef Kunc

Systémové elektrické instalace KNX/EIB (10. část) Ing. Josef Kunc Systémové elektrické instalace KNX/EIB (10. část) Ing. Josef Kunc Doplňkové vybavení spínacích akčních členů Spínací akční členy pro montáž na nosné lišty do rováděčů jsou v posledních letech často vybavovány

Více

Návod k použití a montáži

Návod k použití a montáži KOTEL-SPORÁK NA TUHÁ PALIVA Návod k použití a montáži Dovozce PechaSan spol.s r.o. Písecká 1115 386 01 Strakonice tel. 383 411 511 fax 383 411 512 www.pechasan.cz TEMY PLUS KOTEL- SPORÁK NA TUHÁ PALIVA

Více

KATALOG PRODUKTŮ. www.thermona.cz. Český výrobce kotlů. ekonomika technologie komfort

KATALOG PRODUKTŮ. www.thermona.cz. Český výrobce kotlů. ekonomika technologie komfort Český výrobce kotlů www.thermona.cz KATALOG PRODUKTŮ Plynové kotle Elektrokotle Kondenzační kotle Kaskádové kotelny Příslušenství ke kotlům Zásobníky teplé vody ekonomika technologie komfort LEGENDA Třída

Více

D. Praxe kontrolní seznam č. 8 chléb a pečivo

D. Praxe kontrolní seznam č. 8 chléb a pečivo D. Praxe kontrolní seznam č. 8 chléb a pečivo Následující tabulka obsahuje informace o skupinách výrobků uvedených v části C. V prvním sloupci je popsán problém, nedostatek výrobku nebo jeho příznaky,

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích Cíle studie Provést emisní bilanci vybrané obce Analyzovat dopad

Více

Logano GE434 - Ecostream

Logano GE434 - Ecostream nízkoteplotní kotel podle DIN EN 656 s technologií Thermostream bezpečný provoz bez směšovacího čerpadla a bez omezení minimální teploty kotlové vody 10 velikostí kotle se jmenovitým výkonem od 150 do

Více

1. Základy plotové konstrukce

1. Základy plotové konstrukce BETONOVÉ PLOTY V posledních letech si stále na větší oblibě získávají ploty z betonových štípaných tvarovek a nebo z dutinových betonových tvarovek s povrchem napodobujícím pískovec a nebo jiný kámen.

Více

TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY

TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY TEPLÁRNA LIBEREC, akciová společnost Dr. M. Horákové 641/34a, 460 01 Liberec 4 TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro odběrná tepelná zařízení, připojovaná k tepelným sítím soustavy centralizovaného zásobování

Více

SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ŠROTOVNÍKŮ

SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ŠROTOVNÍKŮ SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ ŠROTOVNÍKŮ Šrotování (drcení krmiv) je prakticky využíváno relativně krátkou historickou dobu. Největšího rozmachu a technického zdokonalování toto odvětví zažilo až v průběhu

Více

Tradiční zdroj tepla. Kotle na tuhá paliva

Tradiční zdroj tepla. Kotle na tuhá paliva Tradiční zdroj tepla Kotle na tuhá paliva Plynové kotle Elektrokotle tuhá paliva Kondenzační kotle Tradiční kotle na tuhá paliva jsou spolehlivým zdrojem tepla. Oblíbená řada kotlů DOR se stala ikonou

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Rodinný dům Účel budovy: Rodinný dům Kód

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: BYTOVÝ DŮM NA p.č. 2660/1, 2660/5. 2660/13, k.ú. ČESKÉ

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOLA 200. hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOLA 200. hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOLA 200 hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 1 VITOLA 200 Typ VB2A, 18 až 63 kw Hlubokoteplotní

Více

Dotované kotle EKODESIGN

Dotované kotle EKODESIGN K O M B I N O V A N É K O T L E Dotované kotle EKODESIGN ATMOS KOMBI DŘEVO PELETY PŘEDNOSTI KOTLŮ ATMOS n možná kombinace jednotlivých druhů paliv střídání paliva dřevo + pelety, dřevo + topný olej, uhlí

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV. Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV. Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

Nerezové boilery TUV řady UB

Nerezové boilery TUV řady UB NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI Nerezové boilery TUV řady UB Výrobce : Dovozce : 420 41 BRESCELO (RE), ITALY Via Cisa Ligure 95 9 / 2009 460 06 LIBEREC 6 Na Bělidle 1135 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU Děkujeme za Vaše rozhodnutí

Více

SIZE DISTRIBUTION REARRANGEMENT VIA TRANSPORT ROADS IN THE SAND TRANSPORT APPLICATION. Petr Bortlík a Jiří Zegzulka b

SIZE DISTRIBUTION REARRANGEMENT VIA TRANSPORT ROADS IN THE SAND TRANSPORT APPLICATION. Petr Bortlík a Jiří Zegzulka b ZMĚNY GRANULOMETRIE SYPKÉ HMOTY NA DOPRAVNÍCH TRASÁCH V APLIKACI NA DOPRAVU PÍSKU SIZE DISTRIBUTION REARRANGEMENT VIA TRANSPORT ROADS IN THE SAND TRANSPORT APPLICATION Petr Bortlík a Jiří Zegzulka b a

Více

Příklady použití. Vzduchové clony elektrické Viento E. PR-2009-0200-CZ Změny vyhrazeny 12/2009

Příklady použití. Vzduchové clony elektrické Viento E. PR-2009-0200-CZ Změny vyhrazeny 12/2009 1 Příklady použití Vzduchové clony elektrické Viento E 2 Vzduchové clony elektrické Viento E Obsah 4 Typový klíč 5 Rychlý výběr 6 Viento se představuje 7 Příklady montáží 8 Závěsné výšky do 2,5 m Stavební

Více

ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU

ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU Vydala: Èeská energetická agentura Vinohradská 8 1 Praha tel: / 1 777, fax: / 1 771 e-mail: cea@ceacr.cz www.ceacr.cz Vypracoval: RAEN spol.

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0233 Výukový materiál zpracován v rámci projektu

EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0233 Výukový materiál zpracován v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0233 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_129 Název školy: Jméno autora: Hotelová škola

Více

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle materiálu kotlového tělesa;

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle materiálu kotlového tělesa; Přednáška č. 1 Kotle, hořáky, spalovací zařízení [1] Kotle rozdělení: Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle kotlové konstrukce; Podle materiálu

Více

Teplo pro váš domov od roku 1888

Teplo pro váš domov od roku 1888 PRODUKTOVÝ KATALOG Teplo pro váš domov od roku 1888 katalog produktů společnosti viadrus KATALOG PRODUKTŮ PROFIL, MEZNÍKY SPOLEČNOSTI Profil společnosti VIADRUS je tradičním ryze českým výrobcem produktů

Více

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha. zrnin

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha. zrnin Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha Skladování a ošetøování zrnin Prosinec 2002 Autor: Ing.Josef Dvoøák Zpracováno na základì pokynu è.j. 29620/02-2010/372/St k projektu Zemìdìlská technika - pøíruèky

Více

Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. A. Identifikační údaje zadavatele

Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. A. Identifikační údaje zadavatele Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách A. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. Sídlo: Holovousy

Více

Příloha č. 1. Přehled nákladů na výtapění při spotřebě tepla 80 GJ

Příloha č. 1. Přehled nákladů na výtapění při spotřebě tepla 80 GJ Příloha č. 1 Přehled nákladů na výtapění při spotřebě tepla 80 GJ Druh paliva Výhřevnost Cena paliva Spalovací zařízení Účinnost Cena tepla Cena tepla (MJ/kg) (Kč) - průměrná (%) (Kč/kWh) (Kč/GJ) hnědé

Více

6302 9235 11/2002 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. ovládací jednotky RC30. Před obsluhou přístroje pozorně přečtěte!

6302 9235 11/2002 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. ovládací jednotky RC30. Před obsluhou přístroje pozorně přečtěte! 6302 9235 11/2002 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze ovládací jednotky RC30 Před obsluhou přístroje pozorně přečtěte! Úvodem Přístroj vyhovuje základním požadavkům příslušných norem a směrnic. Shoda byla prokázána.

Více

Příklady otázek ke zkoušce Kominík - Revizní technik spalinových cest

Příklady otázek ke zkoušce Kominík - Revizní technik spalinových cest Příklady otázek ke zkoušce Kominík - Revizní technik spalinových cest 1) Které hlavní hořlavé prvky jsou obsaženy v palivech? 2) Které hlavní složky obsahuje vzduch a v jakém podílu? 3) Co je oxid uhličitý,

Více

ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 4/5 dle ČSN EN 303 5. Kombinace ručního a automatického provozu. Ekologické a komfortní vytápění

ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 4/5 dle ČSN EN 303 5. Kombinace ručního a automatického provozu. Ekologické a komfortní vytápění ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Emisní třída 4/5 dle ČSN EN 303 5 Kombinace ručního a automatického provozu Ekologické a komfortní vytápění Dřevo až do délky 55 cm! ZPLYŇOVACÍ KOTEL hnědé uhlí ořech 2,

Více

01.00 Úvod. 02.00 Princip ohřevu užitkové vody

01.00 Úvod. 02.00 Princip ohřevu užitkové vody Předávací stanice tepla ve vodních soustavách CZT (II) Objektově tlakově závislé předávací stanice tepla s ohřevem užitkové vody - směšovací čerpadlo, ejektor Datum: 21.7.2008 Autor: Ing. Miroslav Kotrbatý

Více

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5. Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm!

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5. Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm! ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5 Ekologické a komfortní vytápění Dřevo až do délky 55 cm! Vysoká účinnost až 92 % ZPLYŇOVACÍ KOTEL dřevo Úspory na vytápění až 40 % Nerezové

Více

Hospodárný provoz plynových kotlů u ČD a jejich měření

Hospodárný provoz plynových kotlů u ČD a jejich měření VĚDECKOTECHNICKÝ SBORNÍK ČD ROK 1998 ČÍSLO 6 Zbyněk Hejlík Hospodárný provoz plynových kotlů u ČD a jejich měření klíčová slova: analýza spalin,tepelná účinnost kotle, komínová ztráta, emisní limit, kontrolní

Více

Grizzly Stacionární litinový kotel pro velké výkony

Grizzly Stacionární litinový kotel pro velké výkony Grizzly Stacionární litinový kotel pro velké výkony GRIZZLY Nejsilnější z medvědů... GRIZZLY představuje řadu výkonných litinových kotlů s velmi nízkými hodnotami emisí. Nespočet možných variant a celkový

Více

OSVĚDČENÉ POSTUPY Z PRAXE PLYNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP-A (VZDUCH/VODA)

OSVĚDČENÉ POSTUPY Z PRAXE PLYNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP-A (VZDUCH/VODA) OSVĚDČENÉ POSTUPY Z PRAXE PLYNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP-A (VZDUCH/VODA) GAHP-A HT S1 TEPELNÁ ČERPADLA ROBUR GAHP-A Plynové tepelné čerpadlo vzduch/voda pro ohřev teplé vody až na 65 C pro vnitřní a venkovní

Více

Teplovzdušný výměník - opláštění

Teplovzdušný výměník - opláštění 801 Krbová vložka Ferlux 801 je díky své velikosti vhodným topidlem na vytápění větších nebo hůře izolovaných prostor. Kromě svého vyššího výkonu nabízí zákazníkovi také velké prosklení a tím i mimořádný

Více

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015

Ceník. Vytápěcí systémy. platné od 1. 8. 2015 Ceník Vytápěcí systémy platné od 1. 8. 2015 2 Kondenzační kotle do 100 kw Strana 5 Stacionární kondenzační kotle do 630 kw Strana 69 Společné příslušenství kotlové techniky Strana 97 Stacionární nekondenzační

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 3 Obsah: str. 1. Popis regulátoru RKU3...... 3 2. Popis programu regulátoru RKU3........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 4. Gravitační

Více

Pracovní postup Cemix: Omítání pórobetonového zdiva

Pracovní postup Cemix: Omítání pórobetonového zdiva Pracovní postup Cemix: Omítání pórobetonového zdiva Pracovní postup Cemix: Omítání pórobetonového zdiva Obsah 1 Požadavky na stavební dokončenost... Požadavky na maximální vlhkost pórobetonového zdiva...

Více

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou

Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou Montážní návod CZ Zásobníky s jednoduchou spirálou Zásobníky s dvojitou spirálou CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

M Sens 2 On line měření vlhkosti pevných látek

M Sens 2 On line měření vlhkosti pevných látek M Sens 2 On line měření vlhkosti pevných látek Použití Systém M-sens 2 je speciálně vyroben pro kontinuální měření vlhkosti pevných látek během jejich dávkování. Tento systém zajišťuje nepřetržité monitorování.

Více

Zkušenosti s bypassy plynů pecních linek v cementárnách České republiky

Zkušenosti s bypassy plynů pecních linek v cementárnách České republiky Zkušenosti s bypassy plynů pecních linek v cementárnách České republiky Zkušenosti s bypassy pecních linek v cementárně Radotín Miroslav Novák, inženýr výpalu, Českomoravský cement, a.s., Cementárna Radotín

Více

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 Nerezové zásobníky teplé vody (TUV) řady UB-2 Návod k montáži a použití s kotli Immergas NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) - řada UB-2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Více

SÝRAŘ. Výrobky z mléka. Řada Domácí sýrař

SÝRAŘ. Výrobky z mléka. Řada Domácí sýrař SÝRAŘ Výrobky z mléka Řada Domácí sýrař Respektujte prosím to, že jakékoli šíření ebooku jako celku nebo jeho částí je zakázáno a chráněno autorským zákonem. Zároveň chci upozornit, že veškeré informace

Více

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv Stacionární kotle VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmovit Stacionární litinové kotle, ekvitermní regulace, zásobníkové ohřívače a další příslušenství nabízí mnoho způsobů komplexního řešení topných systémů

Více

P R O D U K T O V Ý L I S T

P R O D U K T O V Ý L I S T P R O D U K T O V Ý L I S T NILAN Gott 2600 Větrání, aktivní + pasivní rekuperace Rodinné domy a byty Pasivní rekuperace Aktivní rekuperace Větrací výkon 400 m3/h Topný výkon 2,6 kw Chladící výkon 2,3

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

1. Čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3 2. Vystrojení čerpacích šachet 3. Rozvaděč, ovládání, přenosy 4. Návrh hydraulických parametrů

1. Čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3 2. Vystrojení čerpacích šachet 3. Rozvaděč, ovládání, přenosy 4. Návrh hydraulických parametrů Obsah: 1. Čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3 2. Vystrojení čerpacích šachet 3. Rozvaděč, ovládání, přenosy 4. Návrh hydraulických parametrů D.2.1.1 - Technická zpráva TDW.doc Strana 1 (celkem 9) 1.1 Čerpací

Více

Metodický pokyn pro návrh větrání škol

Metodický pokyn pro návrh větrání škol Metodický pokyn pro návrh větrání škol Metodicky pokyn obsahuje základní informace pro návrh větrání ve školách s důrazem na učebny. Je určen žadatelům o podporu z Operačního programu životní prostředí

Více

Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling

Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling Toman, Z., Hajkr, Z., Marek, J., Horáček, J, Babinec, A.,VŠB TU Ostrava, Czech Republic 1. Popis problému Technický pokrok v oblasti vysokotlakých

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Návod k obsluze PacMaster

Návod k obsluze PacMaster Návod k obsluze PacMaster Strana 1 PacMaster Obsah Dùležité bezpeènostní pokyny... 3 Uvedení do provozu... 3 Provoz pøístroje... 4 Porucha... 5 Údržba... 5 Technické údaje... 6 Doplòkové pøíslušenství...

Více

Vyvážecí traktory 810E/1010E

Vyvážecí traktory 810E/1010E Vyvážecí traktory 810E/1010E PRODUCTIVITY UPTIME LOW DAILY OPERATING COSTS REVOLUTION LOGGING WILL NEVER BE THE SAME REVOLUTION John Deere přichází s novou modelovou řadou vyvážecích traktorů E s ojedinělou

Více

VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR

VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY Karel Trtík ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR Abstrakt Článek je zaměřen na problematiku vyztužování

Více

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC

Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC tepelná čerpadla Tepelná čerpadla vzduch-voda AWX ECONOMIC Technické informace 09. 2014 verze 2.10 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost

Více

P R O D U K T O V Ý L I S T

P R O D U K T O V Ý L I S T P R O D U K T O V Ý L I S T NILAN VPL 28 Větrání, aktivní rekuperace Rodinné domy a byty Aktivní rekuperace Řízené větrání Dohřev vzduchu Chlazení POPIS ZAŘÍZENÍ Větrací jednotky řady NILAN VPL 28 jsou

Více

Určování parametrů sušícího prostředí. Hydrotermická úprava dřeva CV 5

Určování parametrů sušícího prostředí. Hydrotermická úprava dřeva CV 5 Určování parametrů sušícího prostředí Proč? Proč určujeme parametry prostředí? odpovídající plánování / řízení sušícího procesu určuje tvrdost sušících řádů rychlost rušení podle zjištěných hodnot se určuje

Více

Výroba dřevotřískových desek (DTD)

Výroba dřevotřískových desek (DTD) Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výroba dřevotřískových desek, VY_32_INOVACE_IND110

Více

Orientační (domácí) přepočet na MWh. Co je 1 MWh zemního plynu? Jak se zákazník dozví skutečnou hodnotu spalného tepla v jeho obci a městě?

Orientační (domácí) přepočet na MWh. Co je 1 MWh zemního plynu? Jak se zákazník dozví skutečnou hodnotu spalného tepla v jeho obci a městě? ZEMNÍ PLYN Spotřeba se i nadále měří v m 3, ale při fakturaci je spotřeba přepočítávána na MWh. 1 MWh zemního plynu je takové jeho množství, které odpovídá 1 MWh tepelné energie uvolněné jeho dokonalým

Více

VT čističe s ohřevem třída střední HDS 9/18-4 MX

VT čističe s ohřevem třída střední HDS 9/18-4 MX VT čističe s ohřevem třída střední HDS 9/18-4 MX Nové vysokotlaké čističe s ohřevem střední třídy a třídy Super nejen prvotřídně čistí, ale jsou také extrémně robustní. Nový Eco-stupeň existuje v této

Více

Příloha č. 4 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY DODAVATELE pro dodávku tepelné energie

Příloha č. 4 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY DODAVATELE pro dodávku tepelné energie Příloha č. 4 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY DODAVATELE pro dodávku tepelné energie vydané držitelem licence na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie společností RWE Energo, s.r.o., Prosecká 855/68,

Více

Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy

Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy Doc. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. Prof. Ing. Vladimír Švachula,DrSc. Prof. Ing. Josef Šroller, CSc. Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze Věříme,

Více

Destilační kolony. www.kovodel.cz. Jednokotlový systém. Hlavní výhody jednokotlového systému

Destilační kolony. www.kovodel.cz. Jednokotlový systém. Hlavní výhody jednokotlového systému Destilační kolony Jednokotlový systém Hlavní výhody jednokotlového systému menší nároky a náklady na stavební připravenost možnost ovlivnit kvalitu výsledného destilátu úspora provozních energií nižší

Více

ENERGETICKÝ DISPEČINK. základní informace o službě

ENERGETICKÝ DISPEČINK. základní informace o službě ENERGETICKÝ DISPEČINK základní informace o službě EnD - Energetický dispečink Energetický dispečink EnD Služba pro vlastníky a provozovatele budov Primárně zaměřena na budovy státní správy, místní samosprávy,

Více

Ručně vedené podlahové mycí stroje s odsáváním B 80 W Bp Pack DOSE R 65. Vybavení: Válcové kartáče Zametací funkce Pohon pojezdu Trakční motor 575 W

Ručně vedené podlahové mycí stroje s odsáváním B 80 W Bp Pack DOSE R 65. Vybavení: Válcové kartáče Zametací funkce Pohon pojezdu Trakční motor 575 W Ručně vedené podlahové mycí stroje s odsáváním B 80 W Bp Pack DOSE R 65 Podlahový mycí stroj s odsáváním s pohonem pojezdu. Ideální pro plochy 1.500-3.000 m². S kontrarotujícími válcovými kartáči se zametací

Více

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OPRAVA KOTELNY V OBJEKTU MŠ Střelecká 1067/14, Jablonec nad Nisou Investor : Stupeň : Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467

Více

Kotel na dřevní štěpku

Kotel na dřevní štěpku Kotel na dřevní štěpku 20 - Kvalita je náš úspěch... Firma HERZ Armaturen Ges.m.b.H., založena v roce 1896 disponuje víc jak 110 letou historií působení na trhu. HERZ Armaturen Ges.m.b.H. má v Rakousku

Více

Tato příručka je přílohou k návodu k použití a je poskytována pouze na vyžádání. Vysvětlení pojmů (názvosloví dle normy EN 50438)...

Tato příručka je přílohou k návodu k použití a je poskytována pouze na vyžádání. Vysvětlení pojmů (názvosloví dle normy EN 50438)... Příručka pro připojení elektrického generátoru HERON 8896311, 8896312, 8896313, 8896314, 8896315, 8896315, 8896316 do domovní elektrické instalace pro zálohování dodávky elektrického proudu popř. ostrovní

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): ZŠ Dušejov, č.p. 8, 88 Účel budovy: základní

Více

Jak snížit náklady na vytápění bytu? Váš praktický rádce. Odborný garant publikace: Ing. Karel Zubek energetický specialista. www.energyprukaz.

Jak snížit náklady na vytápění bytu? Váš praktický rádce. Odborný garant publikace: Ing. Karel Zubek energetický specialista. www.energyprukaz. člen skupiny Zásobování teplem Vsetín a.s. Jiráskova 1326, 755 01 Vsetín Tel.: +420 571 815 111 E-mail: zasobovani-teplem-vsetin@mvv.cz www.vsteplo.mvv.cz člen skupiny Odborný garant publikace: Ing. Karel

Více

BIOMASA OBNOVITELNÝ ZDROJ ENERGIE

BIOMASA OBNOVITELNÝ ZDROJ ENERGIE INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 BIOMASA OBNOVITELNÝ ZDROJ ENERGIE

Více

12012011a-CZ. TECHNICKÁ DOKUMENTACE Novara Novara 17 s výměníkem

12012011a-CZ. TECHNICKÁ DOKUMENTACE Novara Novara 17 s výměníkem TECHNICKÁ DOKUMENTACE Novara Novara 17 s výměníkem Technický list pro krbovou vložku Novara Novara 17 s výměníkem 330 330 Rozměr topeniště Rozměr topeniště Vhodné palivo: Pro používání vhodného paliva

Více

KOMINEK OS (RT-08G-OS)

KOMINEK OS (RT-08G-OS) KOMINEK OS (RT-08G-OS) OPTIMALIZÁTOR SPALOVÁNÍ PRO KRBOVÁ KAMNA S AKUMULAČNÍ HMOTOU NÁVOD K OBSLUZE V1.0 (30.01.2012 k programu v1.0) 1 Princip činnosti Regulátor pomoci vzduchové klapky kontroluje spalovací

Více

Technologický postup. Technologický postup 7.3.2015. Funkční návrh procesní technologie. Funkční návrh procesní technologie

Technologický postup. Technologický postup 7.3.2015. Funkční návrh procesní technologie. Funkční návrh procesní technologie Funkční návrh procesní technologie Technologie procesní kontinuálně zpracovávají látky a energie (elektrárny, rafinérie, chemické závody, pivovary, cukrovary apod.) jednotlivá zařízení jsou propojena potrubím

Více

Dodávka "Chemického a bilogického laboratorního vybavení" Soupis prvků dodávky - investice. Soupis prvků dodávky - neinvestice. cena položky, bez DPH

Dodávka Chemického a bilogického laboratorního vybavení Soupis prvků dodávky - investice. Soupis prvků dodávky - neinvestice. cena položky, bez DPH Dodávka "Chemického a bilogického laboratorního vybavení" Soupis prvků dodávky - investice číslo místnost standardu název jednotková cena ks 1.014 P5 biologie Klimabox 1 1.057 P7 biologie Flow box (laminární

Více