Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy"

Transkript

1 Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň Základní informace o obci V Tabulce 1 uvádíme základní údaje o obci dle datových zdrojů Českého statistického úřadu. Tabulka 1 Základní údaje o obci k (zdroj Český statistický úřad) Obec Světice Kraj Středočeský Okres Praha - Východ Město/obec s rozšířenými pravomocemi Říčany Nadmořská výška 370 m. n. m. Historicky první zpráva z roku 1318 Web obce Veřejný vodovod ano Veřejná kanalizace ano Plyn ne Mateřská škola ano Základní škola ano Celková výměra pozemků (ha) 117 Počet bydlících obyvatel k muži ženy 527 Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem muži ženy 80 Počet obyvatel ve věku let celkem muži ženy 377 Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem muži 57 - ženy 70 Průměrný věk 37,76 1

2 2. Vývoj počtu obyvatel obce V obci Světice došlo v posledních patnácti letech k velkému nárůstu obyvatelstva počet obyvatel obce se za tuto dobu zvýšil na dvojnásobek. Tento prudký rozvoj je dán především: - polohou v těsné blízkosti Hlavního města Prahy (3 km od hranice), - snadnou dostupností centra Prahy díky vlakové zastávce s frekvencí 4 vlaků za hodinu v době dopravní špičky a dobou jízdy do centra 30 minut, - blízkostí atraktivního prostředí Říčanského lesa, - ve srovnání se sousedními Říčany byla a stále je cena pozemků nižší, takže jsou pozemky dostupnější například i pro rodiny s malými dětmi. V Obrázku 1 je graficky zachycen vývoj počtu trvale hlášených obyvatel v letech 1991 až 2012 (zdroj: Český statistický úřad). Je vidět, že od roku 2000 se každoročně počet obyvatel zvyšuje, v průměru o 50 obyvatel za rok. Obrázek 1 Počet trvale hlášených obyvatel v jednotlivých letech Tabulka 2 charakterizuje vývoj počtu obyvatel v letech 1984 až Z této tabulky je vidět, že hlavní příčinou nárůstu počtu obyvatel není přirozený přírůstek, ale především migrační přírůstek. 2

3 Rok Stav 1.1. Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek přirozený Přírůstek migrační Přírůstek celkový Stav Tabulka 2 Vývoj počtu obyvatel obce za posledních 30 let (zdroj: Český statistický úřad))

4 3. Věková struktura obyvatel V Obrázku 2 je zobrazena věková struktura obyvatel obce k Nejvyšší počet obyvatel je ve věku let. Obrázek 2 Počet trvale hlášených obyvatel podle roku narození (zdroj Registr obyvatel obce) V Obrázku 3 porovnáváme věkovou strukturu obce Světice s průměrnou věkovou strukturou okresu Praha Východ. Je vidět, že po vyhlazení ročních výkyvů je zde velmi dobrá korespondence obou křivek. Jistý menší rozdíl nalezneme ve věkové kategorii obyvatel v penzijním věku, kde Světice jsou lehce pod průměrem okresu a v podílu mládeže a dětí, kde Světice jsou lehce nadprůměrné. Celkově lze říci, že Světice jsou obec s vysokým podílem obyvatel v produktivním věku a dětí. V Obrázku 4 je srovnání věkové struktury v celém okrese Praha Východ a v celé České republice. Z grafu je zřejmé, že okres Praha Východ má oproti celé České republice výrazně vyšší zastoupení obyvatel ve středním produktivním věku a mladších dětí. 4

5 Obrázek 3 Porovnání věkové struktury v obci a v celém okrese Praha Východ Obrázek 4 Porovnání věkové struktury v okrese Praha - Východ a v celé České republice 5

6 4. Předpokládaná výstavba nových domů Obrázek 5 Mapa územního plánu obce Obrázek 5 zobrazuje mapu územního plánu obce, v Obrázku 6 naleznete vysvětlivky pro označení různého funkčního využití ploch. V obci probíhá výstavba nových domů především v lokalitách označených písmeny B, C, F M. Některé z těchto lokalit jsou již téměř celé zastavěny (CH, L, M), některé jsou částečně zastavěny (B, C, F, G, H) a v některých lokalitách ještě nebyla výstavba téměř vůbec zahájena (J, K). Lze očekávat, že v dalších letech bude výstavba pokračovat podobným tempem jako v předchozích letech. Stávající zastupitelstvo obce neplánuje další rozšiřování zastavitelného území obce. Nové objekty pro trvalé bydlení vznikají také přestavbou rekreačních chat. Tento způsob je finančně méně náročný a je především využíván rodinami s malými dětmi. V obci je k Obrázek 6 Vysvětlivky mapy územního plánu

7 celkem 68 chat. Je velmi pravděpodobné, že každoročně tak, jak to bylo doposud, bude několik chat přestavěno na rodinný dům. Obrázek 7 Vývoj počtu domů s číslem popisných v posledních 10 letech Obrázek 7 zachycuje vývoj počtu domů s číslem popisným za posledních 10 let. Je zde zřejmý trvalý a stabilní nárůst. K bylo v obci celkem 386 čísel popisných. 5. Počet předškolních dětí Obrázek 8 zobrazuje počet dětí v obci, které mají zahájit školní docházku v letech 2014 až Je třeba ale doplnit, že počty v letech 2015 a 2016 se s vysokou pravděpodobností ještě výrazně zvýší, díky přistěhování rodin s malými dětmi a přihlášením předškolních dětí k trvalému pobytu v obci. Například během podzimu roku 2013 a zimy roku 2014 bylo do obce přihlášeno k trvalému pobytu 6 dětí, což vedlo k prudkému nárůstu počtu předškolních dětí o více jak 25%. 7

8 Obrázek 8 Počet předškolních dětí dle roku zahájení školní docházky 6. Předškolní zařízení v obci a v nejbližším okolí (do 1km) V obci nebo její těsné blízkosti (do 1 km od obce) se nachází tato předškolní zařízení: 1. Mateřská škola Světice kapacita 27 dětí + 27 dětí (od září 2014 dvě třídy) 2. Lesní klub Pramínek kapacita 15 dětí + 15 dětí (dvě skupiny) 3. Soukromá školka Penzion pro děti kapacita cca 30 dětí Celková kapacita těchto předškolních zařízení bude v září 2014 dosahovat celkem cca 120 dětí. Pokud budeme uvažovat, že tato zařízení navštěvují převážně děti ve věku 3-5 let, tak to znamená, že v průměru každoročně opustí tato předškolní zařízení cca 40 dětí. Již i 60% z tohoto počtu znamená plné naplnění připravované kapacity Základní školy Světice, která je 24 dětí v jednom ročníku. 7. Základní škola Světice Město Říčany, se kterým měla obec Světice dohodu o společném školském obvodu, s účinností od vypovědělo okolním obcím dohodu o společném školském obvodu. Důvodem je, že stávající kapacita říčanských škol nepostačuje ani pro děti s trvalým pobytem v Říčanech. Obec Světice, která má ze zákona povinnost zajistit základních vzdělávání dětí s trvalým pobytem v obci, musela tuto, naštěstí s předstihem avizovanou, situaci řešit. ZŠ Světice byla zřízena usnesením zastupitelstva obce Světice v prosinci roku Výuku zahájila otevřením jedné první třídy v září Výuku zahájilo 16 dětí, od září 2014 dojde s velkou 8

9 pravděpodobností k naplnění maximální kapacity této třídy na 20 dětí díky přestupům dětí z jiných škol. Od září 2014 měla být otevřena další třída o kapacitě 20 dětí. K zápisu však přišlo 39 dětí, z toho 28 dětí bylo ze školského obvodu školy. Tato situace vyvolala potřebu rychle realizované rekonstrukce prostor ve vlastnictví obce tak, aby mohlo být přijato co nejvíce dětí. Prostory umožnily vytvoření dvou tříd o maximální kapacitě 14 a 15 dětí. Obě třídy budou zcela naplněny. Přesto několik dětí, které byly v únoru 2014 u zápisu, nebylo možné přijmout. Pro další roky je naprosto nezbytné, aby v Základní škole Světice vznikly co nejdříve nové třídy. V připravované přístavbě školy je plánováno vytvořit 4 nové třídy, každou pro 24 dětí. Vzhledem k omezeným finančním možnostem malé obce je naprosto klíčové získání dotace od státu pro realizaci již projekčně připravené přístavby a realizovat tuto přístavbu na podzim roku 2014 nebo na jaře roku Vzhledem k nedostatku míst ve školách ve všech okolních obcích jiné alternativy nejsou. 8. Závěr Plánovaná roční kapacita Základní školy Světice je jedna třída pro 24 dětí. V případě výstavby nové budovy se 4 třídami bude škola moci v letech 2015, 2016, 2017 a 2018 přijmout každoročně 24 dětí. Na základě demografické analýzy je zřejmé, že tato plánovaná kapacita bude zcela naplněna. Vzhledem k: - další očekávané výstavbě v obci v příštích letech, - věkové struktuře obyvatel obce, - k odhadovanému přírůstku obyvatel obce migrací lze důvodně očekávat, že využitelnost nově vybudovaných prostor školy přesáhne 10 let. Navíc vzhledem k: - trvalému nárůstu obyvatel v obci a jejím blízkém okolí, - k výraznému zájmu o Základní školu Světice mezi obyvateli okolních obcí, - výhodné dopravní poloze obce Světice ve směru dojíždění z okolních obcí na Prahu lze očekávat, že navýšená kapacita školy bude trvale plně využita. Již nyní je třeba pamatovat na to, že během několika dalších let bude škola muset vybudovat další čtyři třídy a odborné učebny pro II. stupeň a také rozšířit svoji stávající jídelnu/výdejnu jídel. V Praze, dne 30. května 2014 Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. 9

4.4.2012 Petra Pecková, Marcela Erbeková, Věslav Michalik

4.4.2012 Petra Pecková, Marcela Erbeková, Věslav Michalik Hrozící kolaps zajištění základního vzdělávání v suburbanizačním prstenci okolo Prahy Nedostatečná kapacita základních škol, zejména v okresech Praha-východ a Praha-západ 4.4.2012 Petra Pecková, Marcela

Více

Demografická studie. MČ Praha 20. Tomáš Soukup. září 2013. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697

Demografická studie. MČ Praha 20. Tomáš Soukup. září 2013. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 Demografická studie MČ Praha 20 září 2013 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah 1. Resumé hlavní zjištění...

Více

Sociodemografická studie

Sociodemografická studie Sociodemografická studie MČ Praha 19 k.ú. Kbely červenec - srpen 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz

Více

Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014

Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014 Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014 Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 1 Integrovaná strategie

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ Analytická část Verze po zapracování připomínek z projednání 18.9.2013 Nebyla provedena jazyková ani stylistická úprava. Obsah: 1 Analytická část... 2 1.1 Poloha

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Závěrečná zpráva k projektu

Závěrečná zpráva k projektu Závěrečná zpráva k projektu NÁVRH OPTIMALIZACE SÍTĚ MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM LIBEREC www.gac.cz Praha, srpen 2007 GAC spol. s r. o. je zapsána v OR vedeném Městským soudem

Více

2.8 BYDLENÍ 2.8.1 STRUKTURA BYTOVÉHO FONDU 2.8.2 VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY. Bytový fond na sídlištích. Územně analytické podklady hl. m.

2.8 BYDLENÍ 2.8.1 STRUKTURA BYTOVÉHO FONDU 2.8.2 VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY. Bytový fond na sídlištích. Územně analytické podklady hl. m. 2.8 BYDLENÍ 2.8.1 STRUKTURA BYTOVÉHO FONDU Podle sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 z celkového počtu 551 tisíc bytů (v 88 tisících domech) činil počet bytů v rodinných domech 72 tisíc (56 tisíc domů).

Více

Demografická studie. MČ Praha 18. Tomáš Soukup. Březen 2014. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697

Demografická studie. MČ Praha 18. Tomáš Soukup. Březen 2014. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 Demografická studie MČ Praha 18 Březen 2014 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah 1. Resumé hlavní

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg.č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ OBCE DOLNÍ BŘEŽANY NA OBDOBÍ 2012 2030

PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE SPÁDOVÉHO ÚZEMÍ OBCE DOLNÍ BŘEŽANY NA OBDOBÍ 2012 2030 PROGNÓZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE A JEHO DŮSLEDKŮ PRO KVALITU ŽIVOTA OBYVATEL V DYNAMICKY SE MĚNÍCÍCH OBCÍCH V ZÁZEMÍ ČESKÝCH MĚST: APLIKACE V ROZVOJI A SPRÁVĚ ÚZEMÍ Program na podporu aplikovaného společenskovědního

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014 ZPRACOVATELÉ: Mgr. Zlatuše Rybářová Bc. Ladislav Marek Použité studie a analýzy: - P. Karmelitová, M. Týce, Sociálně

Více

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více

Místní akční skupina Brdy-Vltava

Místní akční skupina Brdy-Vltava Místní akční skupina Brdy-Vltava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy-Vltava na období 2014 2020 Pracovní verze Pojďme spolu podpořit rozvoj našeho regionu Zpracovala

Více

BYTOVÁ VÝSTAVBA NA ÚZEMÍ PRAŽSKÉHO METROPOLITNÍHO REGIONU V OBDOBÍ 2005-2010 A ODHAD JEJÍHO VÝVOJE DO ROKU 2016

BYTOVÁ VÝSTAVBA NA ÚZEMÍ PRAŽSKÉHO METROPOLITNÍHO REGIONU V OBDOBÍ 2005-2010 A ODHAD JEJÍHO VÝVOJE DO ROKU 2016 BYTOVÁ VÝSTAVBA NA ÚZEMÍ PRAŽSKÉHO METROPOLITNÍHO REGIONU V OBDOBÍ 2005-2010 A ODHAD JEJÍHO VÝVOJE DO ROKU 2016 Mgr. Michal Němec květen 2011 Bytová výstavba na území pražského metropolitního regionu v

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

Projekce demografického vývoje do roku 2025. Vzdělávání cizinců. Spokojenost investorů s kvalitou lidských zdrojů. číslo 4.

Projekce demografického vývoje do roku 2025. Vzdělávání cizinců. Spokojenost investorů s kvalitou lidských zdrojů. číslo 4. číslo 4 červen 2007 č t v r t l e t n í k o l i d e c h a p r á c i v P l z e ň s k é m k r a j i Projekce demografického vývoje do roku 2025 Vzdělávání cizinců Spokojenost investorů s kvalitou lidských

Více

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program

I P R M N o v ý J ičín S t r a n a 1. Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá. pro Integrovaný operační program S t r a n a 1 Integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín zóna sídliště Dlouhá pro Integrovaný operační program Listopad 2008 S t r a n a 2 OBSAH 1. SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY 5 2. ANALÝZA

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016)

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) leden 2012 Úvod... 4 I. Rozvoj společnosti a vzdělávání...

Více

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE Pracovní verze 2.3 30. 3. 2015 Olomoucká aglomerace Objednatel: statutární město Olomouc nositel ITI Olomoucké aglomerace, statutární město Přerov, statutární město Prostějov

Více

ÚAP ORP Český Brod II. aktualizace Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území U-24, s.r.o.

ÚAP ORP Český Brod II. aktualizace Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území U-24, s.r.o. ÚAP ORP Český Brod II. aktualizace Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území U-24, s.r.o. prosinec 2012 Objednatel Městský úřad Český Brod Nám. Husovo čp. 70, 282 24 Český Brod Zpracovatel U-24, s.r.o.,

Více

Strategický plán rozvoje obce Větrušice

Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice KONCEPCE Podlouhlá fotka na období 2015 2020 Fotky Obecní úřad Větrušice Vltavská 14 250 67 Větrušice Obsah : 1. Úvod Schváleno

Více

Dokument je zpracován na období 2014 až 2023

Dokument je zpracován na období 2014 až 2023 Strategie území správního obvodu ORP Blatná v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu Dokument je zpracován na období 2014 až 2023

Více

Úvod Jméno Nominace Ing. Ivo Palouš Martin Sepp Ing. Rudolf Jágr Ing. Tomáš Hampl JUDr. Marek ehá Ing. Pavel Bernát Ing.

Úvod Jméno Nominace Ing. Ivo Palouš Martin Sepp Ing. Rudolf Jágr Ing. Tomáš Hampl JUDr. Marek ehá Ing. Pavel Bernát Ing. 1 / 103 Obsah: Úvod... 3 Východiska pro zpracování studie... 7 Evropská úroveň... 7 Národní úroveň... 9 Krajská úroveň... 13 Obecní úroveň... 15 Socio-ekonomická analýza... 16 ÚVOD.... 16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...

Více

Zavedení povinného předškolního vzdělávání pro děti z rodin ohrožených sociální exkluzí se zapojením OSPOD. (Studie proveditelnosti)

Zavedení povinného předškolního vzdělávání pro děti z rodin ohrožených sociální exkluzí se zapojením OSPOD. (Studie proveditelnosti) Zavedení povinného předškolního vzdělávání pro děti z rodin ohrožených sociální exkluzí se zapojením OSPOD (Studie proveditelnosti) 1 Společnost Tady a teď, o.p.s. Demografické informační centrum, o.s.

Více

Plán rozvoje sociálních služeb na Vltavotýnsku 2013-2016

Plán rozvoje sociálních služeb na Vltavotýnsku 2013-2016 2012 Plán rozvoje sociálních služeb na Vltavotýnsku 2013-2016 Komunitní plánování sociálních služeb Sociodemografická analýza, Přehled sociálních služeb v mikroregionu Vltavotýnsko, Plán rozvoje sociálních

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 9 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Metodika odhadu důsledků nové bytové výstavby pro demografický vývoj a sociální infrastrukturu v suburbánních obcích

Metodika odhadu důsledků nové bytové výstavby pro demografický vývoj a sociální infrastrukturu v suburbánních obcích Metodika odhadu důsledků nové bytové výstavby pro demografický vývoj a sociální infrastrukturu v suburbánních obcích Předkladatelé metodiky Jana Temelová*, Jakub Novák*, Lucie Pospíšilová*, Petra Špačková*,

Více

Profil města Kopřivnice

Profil města Kopřivnice Profil města Kopřivnice Vybrané socioekonomické analýzy jako podklad pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Strategický plán rozvoje města Kopřivnice Zadavatel: Město Kopřivnice Zpracovatel:

Více

SUBURBANIZACE A SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ

SUBURBANIZACE A SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ SUBURBANIZACE A SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ 4 Sociální prostředí obcí v zázemí velkých měst se v souvislosti s příchodem nových obyvatel výrazně mění. Nově příchozí se vyznačují obvykle odlišným věkem, dosaženým

Více