Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, Olomouc , IČO , tel./fax: ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, Olomouc 772 00, IČO 495 88 095, tel./fax: 585 222 689, e-mail: zcsol@volny.cz, www.zcsol."

Transkript

1 Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, Olomouc , IČO , tel./fax: , Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Na základě 10 zákona 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, předkládám Školské radě Základní školy sv. Voršily v Olomouci Radě školské právnické osoby Základní školy sv. Voršily v Olomouci výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2009/2010: 1. Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy Základní škola sv. Voršily v Olomouci Adresa školy Aksamitova 6, Olomouc IČO IZO ZŠ IZO ŠD IZO ŠJ - výdejny Telefon / fax Internetové stránky Právní forma Školská právnická osoba Vznik školy od Zápis do rejstříku školských právnických osob Název zřizovatele Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily, Ostrovní 11, Praha 1 Nové Město Vedoucí a hospodářští pracovníci: Ředitel Zástupce ředitele Ekonomka Mgr. Zdeněk Navrátil Mgr. Alena Nováčková Mgr. Lenka Dosoudilová Školská rada zřízena s účinností od Zástupce rodičů Mgr. Lucie Bednářová. Ivo Šálek Zástupce zřizovatele Mgr. Anežka Alice Macková, OSU Adeodata Jarmila Juřenčáková, OSU Zástupce pedagogických pracovníků Mgr. Vilém Lukáš Mgr. Alena Nováčková Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Činnost základní školy Činnost školní družiny Činnost školní jídelny - výdejny Součásti školy naplněnost v tomto školním roce Základní škola 226 Školní družina 50 Školní jídelna 192

2 2. Obor vzdělávání Učební plán Vzdělávací program Zařazené třídy Základní škola č.j / , 5., 9., Školní vzdělávací program ZŠ sv. Voršily v Olomouci 1., 1. B, 2., 3., 6., 7., 8. Předmět Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská v Výchova ke zdraví 1 1 Rodinná v. 1 1 Hudební v Výtvarná v Tělesná v Křesťanská v Pracovní činnosti Informatika Další cizí jazyk 3 3 Volitelný předmět Konverzace Aj 1 1 celkem Personální údaje 3.1. Zaměstnanci celkem: Učitelé 15 Sekretářka 1 Školník 1 Uklizečky 2 Kuchařky 2 28 Vychovatelka 1 Asistent 3 MD 3 Externisté 2-2

3 3.2. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let a více let Celkem % Průměrný věk ped. pracovníků: 36, Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace (bez pracovnic na RD) Odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje celkem % kvalifikovanosti kvalifikaci učitel I. stupně ZŠ % učitel II. stupně ZŠ % vychovatel % asistent pedagoga % celkem % 3.4. Přehled pedagogických pracovníků podle aprobovanosti Jméno a příjmení Vzdělání + aprobace zařazení vyučoval/a 1 Mgr. Babka Jaroslav VŠ, Nj Tv učitel 2. st. Tv, Nj, Př, Pč 2 Mgr. Brandýsová Vladimíra VŠ, 1. stupeň učitel 1. st 1. st. třída 1. B 3 Mgr. Chlup Lukáš VŠ, 1. stupeň učitel 1. st. 1. st. třída 1 4 Mgr. Chlupová Šárka VŠ, Aj Vv učitel 2. st. Aj, Vv, KoAj, 5 Mgr. Javoříková Miroslava VŠ, 1. stupeň učitel 1. st. 1. st. třída 2 6 Mgr. Kotková Zita VŠ, 1. stupeň učitel 1. st. RD 7 Lehečka Tomáš SŠ asistent ped. 8 Lehečková Eva SŠ vychovatel ŠD 9 Mgr. Lukáš Vilém VŠ, M Hv Inf učitel 2. st. M, Inf, Fy, Pč 10 Mgr. Lukaševičová Petra VŠ, Nj Ov, Aj učitel 2. st. RD 11 Mgr. Máčalová Růžena VŠ, Čj Hv učitel 1. st. RD 12 Musil Petr SŠ učitel 1. st. 1. st. třída 5, Tv 13 Mgr. Navrátil Zdeněk VŠ, Bi Z OTŽP ředitel Př, PPř 14 Mgr. Nechybová Lucie VŠ, Aj Čj učitel 2. st. Aj, Vkz 15 Mgr. Nešpor Martin VŠ, Čj Ov učitel 2. st. Čj, D, Ov 16 Mgr. Nováčková Alena VŠ, Čj Ov zástupkyně řed. Čj, Ov 17 Mgr. Pavlůsková Jana VŠ, M Dg učitel 2. st. M, Z, Pm, Pč 18 Rosa Adam SŠ asistent ped. Hv, Aj 29 Mgr. Rosová Alena VŠ, 1. stupeň, Kv učitel 1. st. 1. st. třída 4 20 Mgr. Smékalová Zuzana VŠ, 1. stupeň učitel 1. st. 1. st. třída 3 21 Mgr. Šímová Magdaléna VŠ, Kv učitel 2. st. Kv 22 Mgr. Šmídová Magdaléna VŠ, Vv M, Kv učitel 2. st. Fj, Kv 23 Mgr. Marie Černá VŠ, M - Tv Asistent ped. Březen červen 2010 Komentář

4 4. Údaje o přijímacím řízení a zápisu k povinné školní docházce 4.1. Žáci přijatí ke vzdělávání do střední školy Vycházelo celkem žáků na II. stupni ZŠ 19 Přijato celkem žáků 29 Přijato žáků z 5. ročníku 5 Přijato žáků ze 7. ročníku 5 typ školy počet přijatých žáků Osmileté gymnázium 5 Šestileté gymnázium 5 Čtyřleté gymnázium 10 Střední umělecká škola 1 Střední vzdělání s maturitou 7 Střední vzdělání s výučním listem Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy Počet zapsaných Přestup z jiné školy Počet odkladů Odchod na jinou školu Počet dětí přijatých do první třídy Počet prvních tříd Z kapacitních důvodů 2 žáci nepřijati 5. Údaje o žácích 5.1. Počty žáků školy třída počet žáků na začátku školního roku počet žáků na konci školního roku výjimka z počtu žáků ( ano - ne ) 1.A B celkem Žáci cizinci kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci Počet žáků - -

5 5.3. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Speciální vzdělávací potřeby Počet žáků Forma vzdělávání individuální integrace Individuální vzdělávací plán Počet asistentů s více vadami s vývojovými poruchami učení s vývojovými poruchami chování celkem Výsledky vzdělávání žáků 6.1. Celkové hodnocení žáků prospěch třída prospěli s prospěli opravné předmět Neprospělipočet nehodnoceni vyznamenáním zk. - žáci žáků B Čj 0 1 ( 38) ( 38) ZFj celkem Opravná zkouška se uskutečnila dne v hodin Výchovná opatření pochvaly NTU DTU DŘŠ 2. st. 3. st. 1. st st celkem Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka počet neomluvených hodin průměr na žáka , B , , , , , ,55 2 0, , , ,75 4 0, ,36 2 0,10 celkem , ,10

6 6.4. Úspěchy v soutěžích soutěž jméno třída umístění Konverzační soutěž v AJ krajské kolo Zahradník Mattew 9 2 Olympiáda z Čj okresní kolo Janíček Petr 9 10 Odpadová olympiáda Družstvo dívek 6 2 Rukodělná soutěž Jalůvková Mariana 8 2 Večeřa Vít 7 3 Doležel Jan 7 3 Zeměpisná olympiáda (kat. A) okresní kolo Flek Daniel 7 10 (kat. B) Palásek Dominik 8 17 Bible a my regionální Trajlinková Julia O putovní pohár primátora vybraní žáci z 1. a 2. stupně 2. Atletický čtyřboj okrskové kolo vybraní žáci 8. a 9. třídy 2. V tabulce jsou uvedeny pouze soutěže vyhlašované MŠMT. Naši žáci se zúčastnili i dalších soutěží, ve kterých rovněž dosáhli velmi pěkných výsledků. Tyto úspěchy jsou zveřejněny na internetových stránkách školy Povinně volitelné a nepovinné předměty Název povinně volitelného předmětu Třída Počet zařazených žáků Konverzace z Aj Praktický přírodopis 7. 8 Konverzace z Aj Praktická matematika Základy německého jazyka Základy francouzského jazyka 8. 6 Název nepovinného předmětu Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin Na prvním stupni jsou děleny hodiny angličtiny, počet žáků je vyšší než 24, hodiny křesťanské výchovy, které jsou kombinovány s jinými hodinami dle uvážení třídních učitelů (M, Čj, Tv) a hodina Informatiky v 5. ročníku. Na druhém stupni jsou děleny hodiny angličtiny a konverzace z Aj. Dále jsou děleny hodiny informatiky a pracovních činností, které probíhají paralelně. Děleny jsou též hodiny křesťanské výchovy a povinně volitelných předmětů. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1. Vzdělávání celého pedagogického sboru Téma semináře Datum uskutečnění Proškolení poskytnutí první pomoci Olomouc, Září 2009 Akademie rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Stará Voda, Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Mgr. Magdalena Šímová pracovník Speciální pedagogika, PdF UP Olomouc

7 7.3. Studium k prohlubování odborné kvalifikace pracovník Mgr. Zdeněk Navrátil Mgr. Alena Nováčková Mgr. Šárka Chlupová Mgr. Lucie Nechybová Mgr. Jana Pavlůsková Mgr. Martin Nešpor Mgr. Magdalena Šímová Mgr. Zuzana Smékalová Mgr. Alena Rosová Mgr. Magdalena Šmídová Mgr. Jaroslav Babka Mgr. Vilém Lukáš Téma semináře Právní předpisy ve školství EU peníze školám Litovelské Pomoraví jako učebnice Klimatické změny Za odpady kolem Olomouce Řešení kázeňských problémů aneb jak motivovat nemotivované žáky Stepní ostrovy vegetace Prostějovska Terénní exkurze Jeseníky E lerningové studijní opory s notebookem Kvalifikační studium pro vedoucí zaměstnance škol Setkání cvičných učitelů Čj Na jednom prkně Výrazové artetechniky Icebreakery a energizmy Grammer? No drill E lerningové studijní opory s notebookem Technika hlasu Setkání cvičných učitelů Čj Celostátní setkání katechetů Umění říkat NE Jak jednat s lidmi Geometrie hravě Icebreakery a energizmy Speciální poruchy učení v hodinách matematiky Kreativně k jazykové výuce Evoluční teorie v pohledu současné vědy a víry Celostátní stáž pro učitele francouzštiny Kreativní metody v Nj E lerningové studijní opory s notebookem 8. Další aktivity školy 8.1. Prevence sociálně patologických jevů Forma realizace ročník součást výuky 1. stupeň Prv, Vla, Čj čtení, Pří, Vv, Pč 2. stupeň Čj, Rv, Ov, Ch, Př, Tv, Vv škola v přírodě ročník lyžařský výcvik 7. ročník školní výlety ročník sportovní soutěže dle zájmu zájmové kroužky ve škole viz seznam kroužků jednorázové akce Hasičský záchranný sbor 2., 6. ročník My se ohně nebojíme

8 Městská policie Olomouc 4. ročník činnost Městské policie 5. ročník kompetence strážníků Městské policie Poradna pro ženy a dívky 4. ročník Jak jsme přišli na svět 6. ročník Dospívání přednáška (Poradna pro ženy a dívky) 7. ročník Jak si nenechat ublížit 8. ročník Anorexie 8. ročník Láska a sexualita 9. ročník Plánované rodičovství Sdružení D 5. ročník Klíče 6. ročník Velká změna 7. ročník Outsider 8. ročník Petřin příběh 9. ročník Drama s Linkem kino Metropol dle zájmu Filmová představení Dům armády 4. ročník Moje správná volba vícedenní akce ročník Evangelizační program projekty Masopustní karneval 1. stupeň Středověk 8.2. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Spolupráce a vzdělávání pedag. pracovníků EV ve výuce Integrovaná výuka Projekty Podpora zdravého způsobu života Ekologizace školy Volnočasové aktivity turistický kroužek 8.3. Akce doplňující výuku ustanoven koordinátor pro EV spolupráce s CEA Sluňákov spolupráce s Botanickou zahradou výstaviště Flora Začleněna do vzdělávacích oborů 1. a 2. st. 1. st. Škola v přírodě 3. a 5. ročník Ochrana ohrožených druhů 1., 2., 3., ročník Otvírání studánek ročník Den Země Ptáci kolem nás 1. ročník Stateček - Sluňákov 3. ročník přehlídka ovoce a zeleniny OLIMA 3. ročník Tajemství včel Sluňákov 5. ročník přírodovědná exkurze do hvězdárny, Prostějov 6. ročník Odpadová olympiáda 6. ročník Lesní ekosystém botanická exkurze 6. ročník Lesní ekosystém terénní exkurze Sluňákov 7. ročník Za rostlinami celého světa světové biomy 7. ročník Herbář 9. ročník Terénní exkurze do Litovelského Pomoraví aktivní prožití přestávek protidrogová prevence pitný režim třídění odpadu ročník název akce místo konání 1. ročník Výlet do pohádek Moravská filharmonie Olomouc 7. ročník Vídeňští klasikové 7. až 9. ročník Rock ročník Tři zlaté vlasy děda Vševěda Divadlo hudby 1. ročník Dobrodružství prince Světomila 9. ročník Holokaust

9 7. ročník W. A. Mozart 8., 9. ročník Dohráno s Otou Pavlem Moravské divadlo 8., 9. ročník Doma u Hitlerů ročník Simba 7. a 8. ročník Zkouška na operu Konzervatoř evang. akademie Olomouc ročník Mikulášovy patálie kino Metropol 9. ročník Naši furianti Národní divadlo Praha ročník dopravní výchova MMO + DDM ročník Zdobení vánočních stromků Horní náměstí ročník křížová cesta ročník bruslení zimní stadion + Horní náměstí ročník škola v přírodě Domašov nad Bystřicí ročník Turnaj v kopané hřiště školy hudebně dramatická přehlídka žáků Zlatý zvonek prostory školy 1. stupně hudebně dramatická přehlídka žáků Stage One prostory školy 2. stupně ročník setkání se svatým Mikulášem prostory školy Vánoční besídka prostory školy Velikonoční besídka prostory školy Další projekty: ročník Setkání před betlémem kostel sv. Mořice 1. ročník Večerníček prostory školy 8. ročník Den Evropy prostory školy 9. ročník Absolventské práce prostory školy Vesmírný týden prostory školy Volby 2010 prostory školy Exkurze tiskárna MAFRA 8.4. Zájmové kroužky Název kroužku Počet žáků 1 Angličtina 10 2 Dramatický 7 3 Flétnový I Flétnový II. 7 5 Geografický 7 6 Klub her 8 7 Modelářský 7 8 Počítačový 8 9 Sportovní I Sportovní II Sportovní III Sportovní IV Šikovné ruce Turistický Výtvarný 16 celkem Školní družina oddělení třídy Počet žáků pravidelná Počet žáků nepravidelná Počet vychovatelek docházka docházka 1 1., 2., , 4., 5., celkem Materiálně technické vybavení Prostory školní družiny Pro tuto činnost jsou vyčleněny speciální prostory pro 1. oddělení družiny. Pro druhé oddělení družiny speciální prostory nejsou, děti zůstávají ve třídě, která v době vyučování slouží jako odborná učebna Aj.

10 Vybavení školní družiny Místnosti pro pobyt dětí jsou vybaveny kobercem pro odpočinkové aktivity, Tv s video a DVD přehrávačem pro sledování dětských pořadů, dále kazetovým přehrávačem a CD přehrávačem. K dispozici jsou stolní hry, stavebnice, knihy i hudební nástroje. V případě příznivého počasí tráví děti větší část odpoledne na školním hřišti vybavené pro pohybové aktivity dětí. 9. Prezentace školy na veřejnosti typ prezentace určena pro konání akce školní mše svaté rodiče a děti po celý školní rok pouť ke Dni církevního školství rodiče a děti září Voršilský jarmark rodiče a děti prosinec setkání s psychologem rodiče budoucích prvňáčků leden den otevřených dveří rodiče a ostatní zájemce leden ples školy rodiče a ostatní zájemce leden internetové stránky rodiče a širokou veřejnost stále školní galerie rodiče a širokou veřejnost po celý školní rok prezentace fotografií rodiče a děti po celý školní rok Dramatický kroužek rodiče, děti a veřejnost po celý školní rok Den Evropy veřejnost květen Stage One přehlídka žáků 2. st. rodiče, děti květen fotbalový zápas ukončení šk. roku rodiče, žáky 9. ročníku, absolventy červen 10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2009/2010 se škola zapojila společně se školami z Itálie, Slovinska a Švédska do programu Comenius téma Poutníci, rytíři a švidlíři, a podala žádost o zapojení do EU programů: Etická výchova (partnerská organizace Cyrilometodějské gymnázium Prostějov) a Geoinformatika na ZŠ (partnerská organizace Univerzita Palackého Olomouc). 11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Ve školním roce 2009/2010 se škola nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání. 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Viz bod Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Ve školním roce 2009/2010 se škola nezapojila do spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.

11 14. Základní údaje o hospodaření školy: Tato kapitola je samostatnou přílohou této zprávy zpracovanou po uzavření účetní uzávěrky roku Zpráva o škole byla schválena pedagogickou radou dne: Mgr. Zdeněk Navrátil školskou radou dne: ředitel školy

12 Příloha výroční zprávy č. 1 Příjmy 2010 Celkové příjmy: ,- Kč Z toho: Dotace MŠMT ,- Kč Doplňková činnost (do ) ,- Kč Jiné dotace (do ) ,- Kč Sponzorské dary (do ) ,- Kč

13 Příloha výroční zprávy č. 2 - výsledovka za období

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola a mateřská škola DUBICKO, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a mateřská škola DUBICKO, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola DUBICKO, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2007-2008 1 Školní rok: 2007-2008 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace Sídlo školy U Kříže 28, Ostrava-Michálkovice,

Více

Zajišťujeme i ozdravné pobyty do zahraničí, při kterých je kladen důraz na prolomení jazykových bariér, poznávání různých kultur, pochopení

Zajišťujeme i ozdravné pobyty do zahraničí, při kterých je kladen důraz na prolomení jazykových bariér, poznávání různých kultur, pochopení Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2007-08 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2008 Školská rada schválila dne 22.10.2008 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2006 / 2007 Září 2007 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá 2 OBSAH:

Více

Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11

Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11 Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11 1 a) Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2010/2011 říjen 2011-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Základní škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2007/2008 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2010 /2011. Zpracovala: Mgr.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a Mateřské školy Nučice, okres Praha - západ. za školní rok 2010 /2011. Zpracovala: Mgr. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Nučice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Petrovice, okres Příbram Adresa školy 262 55 Petrovice 196 IČ 750 34 514 DIČ cz 750 34 514 IZO ředitelství 600 054 829 Telefon 318 856 370 1 E-mail

Více