Windows Server 2012 R2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Windows Server 2012 R2"

Transkript

1 Windows Server 2012 R2 Informační list k licencování Přehled produktu Nový Windows Server 2012 R2 poskytuje serverovou a cloudovou platformu a k tomu využívá zkušenosti společnosti Microsoft s poskytováním cloudových služeb v celosvětovém rozsahu. Umožňuje uživatelům optimalizovat výkon pro nejdůležitější úlohy. Zároveň zajišťuje ochranu těchto služeb proti výpadkům prostřednictvím robustních možností obnovy. Snižuje náklady a komplexnost díky ucelenému řešení automatizace, virtualizaci sítí a úložiště dat, a to vše na běžně dostupném standardním hardware. Windows Server 2012 R2 vám umožní navrhnout, provozovat a rozšiřovat aplikace, které je možné přenášet mezi vaším datacentrem a cloudem. Přitom poskytuje uživatelům flexibilní vzdálený přístup prakticky odkudkoliv a z libovolného zařízení při zachování vysoké úrovně ochrany informací. Přehled edicí Skupina produktů Windows Server 2012 R2 byla optimalizována a zjednodušena, což zákazníkům usnadňuje výběr edice odpovídající jejich potřebám. Datacenter Edition pro vysoce virtualizovaná prostředí privátního cloudu. Standard Edition pro lehce nebo zcela nevirtualizovaná prostředí. Essentials Edition pro malé firmy s maximálně 25 uživateli na serverech až se dvěma procesory. Foundation Edition pro malé firmy s maximálně 15 uživateli na serverech s jedním procesorem. Další informace o rozdílech mezi funkcemi podle edice produktu získáte kliknutím sem. Edice Datacenter Standard Essentials Foundation Porovnání funkcí Neomezený počet virtuálních OSE Všechny funkce Dvě virtuální OSE Všechny funkce 2 procesory Jedno OSE Omezené funkce 1 procesor Omezené funkce OSE: Prostředí operačního systému Licenční model Procesor + CAL** Procesor + CAL** Server Limit 25 uživatelů Server Limit 15 uživatelů Ceny* EUR 940 EUR 450 EUR Pouze OEM *Předpokládaná koncová cena (ERP) za licenci Open No Level (NL). (Konkrétní informace o cenách získáte od prodejce produktů Microsoft. Společnost Microsoft neurčuje ceny ani platební podmínky pro licence zakoupené prostřednictvím prodejců.) **Pro každého uživatele nebo zařízení přistupující k serveru je nutná licence pro klientský přístup (CAL). Další informace naleznete v dokumentu Práva na používání produktů (PUR). Přehled licencování Struktura licencování pro edice operačního systému Windows Server 2012 R2 zůstává nezměněna a poskytuje zjednodušený proces nákupu pro zákazníky a snížené požadavky na správu licencí.

2 Windows Server Standard a Datacenter jsou: Dvě edice, odlišné pouze na úrovni virtualizačních práv dvě virtuální instance pro edici Standard a neomezený počet virtuálních instancí pro edici Datacenter. Jednotný model licencování vázaného na procesor, který pokrývá až dva fyzické procesory na server Windows Server 2012 Essentials Edition a Windows Server 2012 Foundation Edition zůstávají beze změny. Model licencování vázaného na server edice Foundation je určena pro servery s jedním procesorem a edice Essentials pro servery s jedním nebo dvěma procesory. Pro přístup nejsou vyžadovány licence CAL součástí edice Foundation je 15 uživatelských účtů a součástí edice Essentials 25 uživatelských účtů. Licence pro klientský přístup (CAL) Edice Windows Server Standard a Windows Server Datacenter budou i nadále vyžadovat licence CAL pro Windows Server pro všechny uživatele nebo zařízení přistupující k serveru. (Informace o výjimkách naleznete v dokumentu Práva na používání produktů (PUR). Informace o licencování v případě nepřímého přístupu naleznete v dokumentu white paper Multiplexing požadavky na licence pro klientský přístup (CAL).) Některé další nebo pokročilé funkce budou i nadále vyžadovat zakoupení doplňkových licencí CAL. Jde o licence CAL, které jsou nutné navíc k licenci CAL pro Windows Server, aby bylo možné využívat takové funkce, jako je Vzdálená plocha nebo služba Active Directory Rights Management Services (AD RMS). (Další informace o těchto licencích CAL naleznete v dokumentu white paper Základní a doplňkové licence pro klientský přístup.) Poznámka: Pro přístup k instanci systému Windows Server 2012 je nutné mít licenci CAL pro Windows Server Určení počtu licencí pro Datacenter Edition a Standard Edition Každá licence pokrývá až dva fyzické procesory v jednom serveru. Minimální počet licencí požadovaný pro každý server je určen počtem fyzických procesorů. Pro edici Standard můžete přidat další virtuální instance tak, že k serveru přiřadíte další licence (pro každou licenci jsou přidány dvě přírůstkové virtuální instance). Příklady licencování Jeden 1procesorový, nevirtualizovaný server Jeden 4procesorový, nevirtualizovaný server Jeden 2procesorový server se 3 virtuálními prostředími OSE Jeden 2procesorový server s 12 virtuálními prostředími OSE Požadované licence Datacenter Práva Software Assurance Požadované licence Standard Pokud disponujete pokrytím aktivní Software Assurance na vašich současných licencích Windows Server, získáte v době všeobecné dostupnosti Windows Server 2012 R2 následující přechodové licence k Windows Sever 2012 R2. Současná licence Převodní poměr Nové licence Datacenter 1:1 Datacenter Standard 1:1 Standard Essentials 1:1 Essentials

3 Plánování nasazení systému Windows Server 2012 R2 Pokud budete plánovat nasazení systému Windows Server 2012 R2, měli byste mít na paměti následující: Vyberte si edici systému Windows Server 2012 R2 na základě svých potřeb virtualizace a funkcí dané edice: o Datacenter Edition pro vysoce virtualizované privátní cloudy o Standard Edition pro lehce nebo zcela nevirtualizovaná prostředí o Essentials Edition pro malé firmy s maximálně 25 uživateli (provozovaná na serverech s až dvěma procesory) o Foundation Edition pro malé firmy s maximálně 15 uživateli při zakoupení jednoprocesorových serverů od výrobců OEM Prodloužení členství v programu Software Assurance je nejlepší způsob, jak ochránit své investice a zároveň si zajistit přístup k novým verzím, technické podpoře a službě Deployment Planning Services. Nejlepší hodnotu z pohledu ceny produktů pro správu privátního cloudu a datacentra i nadále přinášejí licence Core Infrastructure Suite (CIS). Nákladově nejvýhodnějším způsobem pořízení licencí Windows Server CAL pro přístup k oběma edicím Windows Server 2012 R2 Standard nebo Datacenter jsou i nadále sady Core CAL a Enterprise CAL Suite.

4 Příloha Porovnání edicí na základě provozovaných instancí Provozované instance mohou existovat buď ve fyzickém prostředí operačního systému (physical operating system environment, POSE), nebo ve virtuálním prostředí operačního systému (virtual operating system environment, VOSE). Edice Provozované instance v prostředí POSE Provozované instance v prostředí VOSE Datacenter 1 Bez omezení Standard 1* 2 Essentials 1* 1** Foundation 1 0 *Když zákazník provozuje všechny povolené virtuální instance, lze fyzickou instanci používat pouze ke správě virtuálních instancí. Další informace o licencování ve virtuálních prostředích naleznete v dokumentu white paper Microsoft Volume Licensing Brief: Licencování serverových produktů společnosti Microsoft ve virtuálních prostředích. **Edici Essentials je jedinou edicí, kterou lze provozovat ve VOSE Porovnání edicí podle rolí serverů Zde je shrnutí klíčových rolí serverů podle edice. Role serveru Datacenter Standard Essentials Foundation Aplikační server DHCP server DNS server Faxový server Souborová služba 5 5 Hyper-V Síťové zásady a přístup Tiskové a dokumentové služby Vzdálený přístup 6 6 Vzdálená plocha UDDI služby Webové služby (IIS) Služba nasazení systému Windows Role Essentials Služba Windows Server Update Services (WSUS) Role serveru Datacenter Standard Essentials Foundation Úplná Částečná/omezená Automaticky nainstalována/nakonfigurována Není k dispozici AD Certificate Services AD Domain Services AD Federation Services AD Lightweight Directory Services AD RMS AD = Active Directory DNS = Domain Name System RMS = Rights Management Service 1 Omezení na vytváření certifikačních autorit k dispozici nejsou žádné jiné funkce služby Active Directory Certificate Services (Služba zápisu síťových zařízení, služba Online respondér). Další informace naleznete v dokumentaci k roli ADCS na webu TechNet. 2 Musí být kořenem ADDS struktury a domény a mít všechny FSMO role. 3 Pokud je nainstalována role ADDS, musí být kořenem doménové struktury nebo domény a mít všechny FSMO role 4 Vyžaduje dodatečné AD RMS CALy 5 Funkce Deduplikace dat není dostupná 6 Omezení na 50 připojení RRAS a 10 připojení IAS; DirectAccess a VPN jsou podporovány

5 7 Vyžaduje dodatečné RDS CALy, s výjimkou využití funkce Remote Web Access v edici Essentials 8 Instalovaná je pouze služba role RD Gateway, ostatní role včetně RD Session Host nejsou instalovány a podporovány. 9 Omezení na 50 připojení ke Vzdálené ploše Distribuční kanály Dostupnost každé edice se bude lišit podle distribučního kanálu. Edice Multilicence OEM Maloobchod SPLA Datacenter Standard Essentials Foundation

6 Nejčastější licenční otázky (FAQ) Otázka: Jak je Windows Server 2012 R2 licencován? Windows Server 2012 R2 pokračuje ve shodném licenčním modelu jako Windows Server Nabízí dvě edice dostupné v rámci licenčních programů, Standard a Datacenter. Edice se odlišují pouze virtualizačními právy (dvě OSE pro Standard a neomezeně OSE pro Datacenter). Jedna licence pokrývá až dva fyzické procesory v serveru. Klientské přístupové licence (CAL) jsou vyžadovány pro každého uživatele nebo zařízení. Windows Server 2012 CAL poskytují oprávnění přistupovat a využívat funkcionality Windows Server 2012 R2. Otázka: Jaký je rozdíl mezi edicemi Windows Server 2012 R2 Standard a Windows Server 2012 R2 Datacenter? Jak edice Standard, tak i Datacenter poskytují stejnou sadu funkcí a shodnou škálovatelnost. Jediným rozdílem je počet podporovaných virtuálních počítačů. Licence na edici Standard umožňuje provozovat maximálně dva virtuální počítače na maximálně dvou procesorech (v souladu s právy na používání virtuálních počítačů uvedenými v dokumentu Užívací práva k produktu). Licence na edici Datacenter umožňuje provozovat neomezený počet virtuálních počítačů na maximálně dvou procesorech. Otázka: Zůstává licenční model Windows Server 2012 R2 sladěný s licencováním System Center 2012 R2? Ano. Jako součást sladění licenčních modelů produktů Microsoft pro privátní cloud budou Windows Server 2012 R2 a System Center 2012 R2 používat stejnou strukturu licencování a balení. Mezi ně patří: Dvě edice, Standard a Datacenter Každá licence pokrývá až dva fyzické procesory. Edice se liší pouze na úrovni virtualizačních práv dvě virtuální instance pro edici Standard a neomezený počet pro edici Datacenter. I nadále budou pro přístup k serverům Windows Server 2012 R2 požadovány licence pro klientský přístup (CAL) a pro správu koncových zařízení prostřednictvím řešení System Center budou i nadále vyžadovány Client management license (CML). Otázka: Jaké funkce jsou například dostupné v edicích Windows Server 2012 R2 Datacenter a Standard? V edicích Windows Server 2012 R2 Datacenter a Standard je mnoho nových funkcí. Níže uvádíme pouze několik příkladů: Vynikající výkon, mobilita a hustota virtuálních počítačů spolu s nejlepší možným výkonem a škálovatelností pro aplikace od Microsoftu. Vysoce výkonné souborové úložiště dat, využívající nákladově efektivní, standardní hardware spolu s integrovanou virtualizací úložiště a tieringem. Integrovaná vysoce dostupné hybridní síťování pro propojení fyzických a virtuálních sítí v multiuživatelském prostředí a napříč datacentry a cloudem. Nástroje pro ochranu a obnovu pro všechny úlohy s jednoduchými a dostupnými nástroji pro disaster recovery. Flexibilní vzdálený přístup k firemním zdrojům v podstatě odkudkoliv a z libovolného zařízení při zachování ochrany firemních informací.

7 Otázka: Jak se máme rozhodnout, která z edicí systému Windows Server 2012 je pro nás vhodná? Vzhledem k tomu, že edice Windows Server 2012 Standard i Datacenter nabízejí shodné funkce, rozhodnutí závisí pouze na virtualizační strategii, neboť virtualizační práva tvoří jediný rozdíl mezi oběma edicemi. Jestliže chcete vybudovat vysoce virtualizované prostředí, edice Datacenter vám poskytne optimální flexibilitu, protože umožňuje neomezenou virtualizaci. Pokud o virtualizovaném prostředí momentálně neuvažujete, je pro vás vhodnou volbou edice Standard. Jestliže si zakoupíte edici Standard a později budete potřebovat vyšší kapacitu, budete mít pro rozšíření virtualizační kapacity vašeho licencovaného serveru dvě možnosti: 1. Dokoupit si další licence na edici Standard a přiřadit je stejnému fyzickému serveru, čímž získáte práva na provozování dalších instancí systému Windows Server, nebo 2. Pokud máte pro licenci na edici Standard zřízený program Software Assurance, můžete zakoupit balíček Software Assurance Step-Up a migrovat daný server na edici Datacenter. Jestliže provozujete vysoce virtualizované prostředí, budete pravděpodobně také potřebovat nástroje pro správu. Měli byste zvážit zakoupení řešení System Center 2012 spolu se systémem Windows Server 2012 v sadě Core Infrastructure Suite. Otázka: Jestliže máme licenci na edici Windows Server 2012 Standard, jak můžeme rozšířit virtualizační práva? V rámci licenčního modelu edice Windows Server 2012 Standard můžete zvětšovat své virtualizované prostředí tak, že pokud máte program Software Assurance, povýšíte svou licenci na edici Datacenter, nebo jednoduše tak, že si dokoupíte další licence na edici Standard a přiřadíte je stejnému fyzickému serveru. Pokud tedy například máte 2procesorový server a chcete na něm provozovat 4 virtuální počítače, můžete si pořídit dvě licence na edici Standard a obě přiřadit stejnému serveru. Další příklady jsou uvedeny v tabulce níže. Počet licencí na edici Standard na jednom serveru Celkový počet VOSE Otázka: Jak vypočítáme počet licencí, které potřebujeme pro server? Potřebný počtu licencí závisí na počtu fyzických procesorů v daném serveru a počtu instancí serveru, které budete provozovat. (Toto platí pouze pro edici Standard, protože edice Datacenter umožňuje neomezený počet virtuálních počítačů.) Vyšší z těchto čísel určuje celkový počet potřebných licencí. Nejprve určete počet licencí pro fyzické procesory Každá licence pokrývá až dva fyzické procesory, takže pro určení počtu licencí potřebných k plnému licencování fyzického serveru stačí jednoduše spočítat počet fyzických procesorů v serveru a vydělit tento počet dvěma. Výsledek pak určuje potřebný počet licencí.

8 Zde je několik příkladů: Máte 2procesorový server. 2 fyzické procesory / 2 (počet procesorů pokrytých licencí) se rovná 1. K pokrytí 2procesorového serveru budete potřebovat jednu licenci. Máte 4procesorový server. 4 fyzické procesory / 2 (počet procesorů pokrytých licencí) se rovná 2. K pokrytí 4procesorového serveru budete potřebovat dvě licence. Máte 8procesorový server. 8 fyzických procesorů / 2 (počet procesorů pokrytých licencí) se rovná 4. K pokrytí 8procesorového serveru budete potřebovat čtyři licence. Určení počtu provozovaných virtuálních instancí Chcete-li provozovat další virtuální počítače, ale nepožadujete vysoce virtualizované prostředí, jaké poskytuje edice Datacenter (která nabízí neomezený počet virtuálních počítačů), pak jednoduše můžete zakoupit další licence na edici Standard a přiřadit je stejnému fyzickému serveru, čímž zvýšíte počet virtuálních počítačů, které je možné provozovat na tomto serveru. Každá licence na edici Standard poskytuje práva na provozování až dvou virtuálních počítačů, takže pro stanovení potřebného počtu licencí na edici Windows Server Standard jednoduše spočítejte celkový počet virtuálních počítačů, které chcete provozovat na daném serveru, tento počet vydělte dvěma a výsledek zaokrouhlete na nejbližší vyšší celé číslo. Pokud tedy například jednomu serveru přiřadíte 2 licence na edici Standard, budete na něm moci provozovat maximálně 4 virtuální počítače. Jestliže tomuto serveru přiřadíte další licenci na edici Standard, počet virtuálních počítačů, které na něm budete moci provozovat, vzroste o dva na celkem 6 virtuálních počítačů. Jakmile určíte počet licencí potřebných k pokrytí fyzických procesorů a dalších virtuálních počítačů, vyšší z těchto čísel představuje celkový potřebný počet licencí. Pokud například provozujete 4 virtuální počítače na 2procesorovém serveru, budete k pokrytí těchto 2 procesorů potřebovat 1 licenci, ovšem pro provozování 4 virtuálních počítačů potřebujete další licenci, a tedy celkem budete potřebovat 2 licence. Otázka: Můžeme použít jednu licenci na edici Standard k pokrytí 1procesorového serveru? Ano. Licence na edici Standard umožňuje licencovat až dva fyzické procesory na jednom serveru. Není ovšem požadováno, aby měl tento server dva fyzické procesory. Otázka: Je možné využít jednu licenci na Windows Server 2012 R2 pro více serverů? Ne. Každou licenci je možné přiřadit pouze jednomu fyzickému serveru. Otázka: Je možné přiřadit licenci na Windows Server 2012 R2 virtuálnímu počítači? Ne. Licenci je možné přiřadit pouze fyzickému serveru. Každá licence přitom pokrývá až dva fyzické procesory. Po přiřazení licence(í) fyzickému serveru máte právo provozovat VOSE na tomto serveru. Otázka: Je možné na jednom serveru používat licenci na edici Datacenter i Standard? Ne. Všechny procesory v jednom fyzickém serveru musejí být licencovány stejnou verzí a edicí. Je možné provozovat různé edice či starší verze softwaru Windows Server jako hosty v rámci virtuálních počítačů, není ale možné přiřadit licence na různé verze a edice stejnému fyzickému serveru za účelem licencování procesorů v serveru. Otázka: Mohu přidělit další licence odlišné verze nebo edice Windows Serveru pro zvýšení virtalizačních práv? Ano, můžete přidělit další licence Windows Serveru fyzickému serveru pro navýšení virtualizačních práv. Nicméně nově přiřazené licence musí splňovat svá licenční pravidla. Například, pokud máte licenci staré verzi Windows Server Enterprise (již se nenabízí) přidělenou čtyřprocesorovému serveru a chcete tomuto serveru přidělit licenci Windows

9 Server 2012 R2 Standard, abyste navýšili virtualizační práva, musíte zajistit, že všechny procesory toho serveru jsou taktéž licencovány licencí Windows Server 2012 R2 Standard. V tomto příkladě tedy 2 licence Windows Server 2012 R2 Standard. Otázka: Pokud chceme používat součásti ze starší verze či edice, jaké máme možnosti? Pokud máte edici Windows Server 2012 R2 Datacenter, máte právo na downgrade na jakoukoli předchozí verzi i nižší edici. Máte-li edici Windows Server 2012R2 Standard, máte právo na downgrade na jakoukoli předchozí verzi edice Standard či Enterprise. Možnost provozování nižší verze či edice nemění podmínky licencování ani podpory z hlediska používání produktu platí práva odpovídající zakoupenému produktu (Windows Server 2012 R2). To znamená, že licence stále pokrývá dva fyzické procesory, a nemění se ani virtualizační práva. Uvádíme několik příkladů: Zakoupená licence Downgradovaná verze či edice Platná práva na součásti Platná licenční práva Datacenter 2012 R2 Datacenter 2008 Datacenter 2008 Datacenter 2012 R2 1 Standard 2012 R2 Enterprise 2008 R2 Enterprise 2008 R2 Standard 2012 R2 1,2 Standard 2012 R2 Standard 2008 Standard 2008 Standard 2012 R2 1,2 Standard 2012 R2 Essentials 2012 Essentials 2012 Standard 2012 R2 1,2 1 Licence pokrývá až dva fyzické procesory. 2 Licence umožňuje provozovat až dva virtuální počítače Otázka: Pokud máme v době obecné dostupnosti systému Windows Server 2012 R2 členství v programu Software Assurance, kdy se náš nárok na tento systém projeví v našich licenčních záznamech? I když budete moci nový produkt používat okamžitě a budete vlastnit trvalá práva na edici systému Windows Server 2012 R2, na kterou přecházíte, váš nárok se v licenční databázi projeví až po prodloužení smlouvy a zakoupení programu Software Assurance pro takto získané licence. Jestliže program Software Assurance neprodloužíte, váš nárok se v licenční databázi neprojeví. Ovšem skutečnost, že jste měli program Software Assurance v okamžiku obecné dostupnosti systému Windows Server 2012 R2, pro vás znamená doklad o licenci na tento nový produkt. Otázka: Jestliže máme v okamžiku vydání systému Windows Server 2012 R2 licenci na edici Datacenter s programem Software Assurance, na jakou edici budeme mít nárok? Jestliže máte program Software Assurance pro edici Datacenter, budete mít nárok na edici Windows Server 2012 R2 Datacenter. Za každou licenci Windows Server 2012 Datacenter s programem Software Assurance tedy obdržíte jednu licenci na Windows Server 2012 R2 Datacenter. Otázka: Jestliže máme v okamžiku vydání systému Windows Server 2012 R2 licenci na edici Standard s programem Software Assurance, na jakou edici budeme mít nárok? Jestliže máte program Software Assurance pro edici Standard, budete mít v okamžiku obecné dostupnosti systému Windows Server 2012 R2 nárok na licenci edice Standard. Obdržíte jednu licenci na edici Windows Server 2012 Standard za každou licenci Windows Server 2012 Standard, kterou vlastníte v současnosti.

10 Otázka: Jaká migrační práva se nabízejí v rámci programu Software Assurance pro jednotlivé multilicenční programy společnosti Microsoft? Každý z multilicenčních programů společnosti Microsoft má odlišná pravidla pro migrační práva v rámci programu Software Assurance na konci prováděcí smlouvy. Podrobnosti naleznete v tabulce níže. Program Enterprise Agreement Enterprise Agreement Subscription Enrollment for Education Solutions School Enrollment Open Value Open Value Subscription Open Value Subscription Education Solutions Select/Open Program Software Assurance v okamžiku vydání Obdržíte trvalá práva na aktuální edici (Windows Server 2012 R2). Po dobu vaší prováděcí smlouvy budete moci používat licencovanou edici systému Windows Server 2012 R2. Na konci prováděcí smlouvy si budete moci zvolit odkoupení nového produktu Windows Server 2012 R2 za cenu uvedenou ve vašem v zákaznickém ceníku (CPS) nebo v prodejním ceníku v okamžiku vypršení platnosti vaší prováděcí smlouvy, nebo prodloužení prováděcí smlouvy za novou cenu ročního předplatného systému Windows Server 2012 R2. Po dobu vaší prováděcí smlouvy budete moci používat licencovanou edici systému Windows Server 2012 R2. Na konci prováděcí smlouvy si budete moci zvolit buď odkoupení původního produktu Windows Server 2012, odkoupení nového produktu Windows Server 2012 R2 za cenu uvedenou v ceníku v okamžiku vypršení platnosti vaší prováděcí smlouvy, pokud jste Windows Server licencovali v rámci jedné nebo více smluv (včetně rozšíření) alespoň po dobu 36 měsíců bezprostředně předcházejících konci smlouvy, nebo prodloužení prováděcí smlouvy za novou roční cenu předplatného systému Windows Server 2012 R2. Obdržíte trvalá práva na aktuální edici (Windows Server 2012 R2). Po dobu vaší prováděcí smlouvy budete moci používat licencovanou edici systému Windows Server 2012 R2. Na konci prováděcí smlouvy si budete moci zvolit buď odkoupení původního produktu Windows Server 2012, který jste používali v rámci své smlouvy, a to za původní cenu uvedenou v zákaznickém ceníku (CPS), nebo prodloužení prováděcí smlouvy za novou roční cenu předplatného systému Windows Server 2012 R2. Po dobu vaší prováděcí smlouvy budete moci používat licencovanou edici systému Windows Server 2012 R2. Na konci prováděcí smlouvy si budete moci zvolit buď odkoupení původního produktu Windows Server 2012, odkoupení nového produktu Windows Server 2012 R2 za cenu uvedenou v ceníku v okamžiku vypršení platnosti vaší prováděcí smlouvy, pokud jste Windows Server licencovali v rámci jedné nebo více smluv (včetně rozšíření) alespoň po dobu 36 měsíců bezprostředně předcházejících konci smlouvy, nebo prodloužení prováděcí smlouvy za novou roční cenu předplatného systému Windows Server 2012 R2. Obdržíte trvalá práva na aktuální edici (Windows Server 2012 R2).

11 Otázka: Kolik budou stát Windows Server 2012 Standard a Datacenter? Konkrétní informace o cenách získáte od prodejce produktů Microsoft. Skutečné ceny se mohou lišit. Společnost Microsoft neurčuje ceny ani platební podmínky pro licence zakoupené prostřednictvím prodejců. Edice Datacenter Standard Multilicenční program Open, bez cenové úrovně Předpokládaná koncová cena EUR 940 EUR Otázka: Proč se mění cena licence Windows Server 2012 Datacenter? Společnost Microsoft licenční a cenové změny velmi seriózně zvažuje. Všechna rozhodnutí o změnách cen zohledňují měnící se hodnotu produktu, zpětnou vazbu od zákazníků a partnerů a také tržní podmínky. Edice Windows Server Datacenter je optimalizovaná pro vysoce virtualizovaná prostředí a obsahuje neomezená práva virtualizace. Ty umožňují pružně přidávat a přesouvat virtuální OSE napříč licencovanými servery bez potřeby sledovat počet virtuálních OSE na vašich serverech. Zároveň Windows Server v rámci několika posledních vydání přidal obrovské množství nových funkcí a možností spolu s výrazným posílením výkonu a kapacity tak, aby podporoval vysoce virtualizovaná datacentra a prostředí cloudu. Pro ilustraci uvedeme několik příkladů: Rozšíření pro vysoce škálovatelný výkon obsahují podporu pro: o 320 logických procesorů v rámci hardwaru o 4 TB fyzické paměti o 64 virtuálních procesorů ve virtuálním počítači (VM) o 1 TB paměti ve virtuálním počítači o 1024 aktivních VM na fyzickém hostiteli Rozšíření Migrací za provozu obsahující podporu migrací napříč různými verzemi, komprese migrací za provozu a migrace za provozu s využitím RDMA Možnost zvětšovat nebo zmenšovat virtuální disky VHDX za provozu Rozšíření možností technologie Hyper-V Replica o podporu třetího umístění a minimálního intervalu synchronizace 30 vteřin. A mnoho dalších Na serverech, kde nepředpokládáte vysokou úroveň virtualizace, představuje optimální volbu Windows Server Standard poskytující dvě virtuální instance na jednu licenci. Zároveň umožňuje přiřazení více licencí jednomu serveru za účelem zvýšení povolené hustoty virtuálních OSE na tomto serveru. Pamatujte na to, že server licencovaný Windows Serverem Standad bude vyžadovat přiřazení patřičného počtu licencí tak, aby byla v každém okamžiku pokryta všechna provozovaná virtuální OSE. Otázka: Jaké klientské přístupové licence (CAL) můžeme použít pro přístup k Windows Server 2012 R2? Pro přístup k instanci systému Windows Server 2012 R2 je nutné mít licenci Windows Server 2012 CAL. Nepotřebujete mít Software Assurance pro vaše Windows Server 2012 CAL, abyste je mohli využít k přístupu k Windows Server 2012 R2. Windows Server 2012 R2 vyžaduje shodnou verzi CAL jako Windows Server 2012.

12 Otázka: Musíme mít samostatné licence CAL pro přístup ke službě Vzdálená plocha (Remote Desktop Services, RDS) a Active Directory Rights Management Service (ADRMS)? Ano. Licenční požadavky pro službu Vzdálená plocha (Remote Desktop Services, RDS) a Active Directory Rights Management Service (ADRMS) se ve verzi Windows Server 2012 R2 nezměnily. Pro přístup ke službě ADRMS či RDS si zákazníci stále nad rámec licencí Windows Server CAL musejí pořídit také licence ADRMS CAL či RDS CAL. Na příklad pro přístup k funkcím RDS ve Windows Server 2012 R2 potřebujete licence Windows Server 2012 CAL a Windows Server 2012 RDS CAL spolu s licencí serveru. Otázka: Jaká je cena provozu Windows Server 2012 R2 ve Windows Azure v rámci Preview a v době všeobecné dostupnosti? V rámci Preview budou VOSE provozující Windows Server 2012 R2 zpoplatněna stejnou sazbou jako ta, na kterých je provozován Linux. V době všeobecné dostupnosti budou VOSE provozující Windows Server 2012 R2 zpoplatněna stejnou sazbou jako ta, na kterých je provozován Windows Server Otázka: Mohu přesunout licence a obrazy serverů mezi Hyper-V a Windows Azure? Licence Windows Server 2012 R2, stejně jako Windows Server 2012 nejsou způsobilé pro využití výhody Licenční mobility pro Software Assurance. Můžete využívat výhod práva Licenční mobility pro ostatní serverové aplikace; nicméně Windows Server i nadále bude nutné zakoupit zvlášť od poskytovatele služeb nebo v rámci Windows Azure. Otázka: Jaké jsou licenční požadavky pro System Center při správě instancí Windows Serveru 2012 R2 provozovaných ve Windows Azure? Můžete využít výhody Licenční mobility pro Software Assurance a přiřadit vaše licence System Center 2012 R2 k instancím Windows Serveru provozovaným ve Windows Azure. Otázka: Jak mohu licencovat Windows Server 2012 R2 v rámci Core Infrastructure Suite pro provoz některých instancí ve Windows Azure? Nemůžete využít licence Core Infrastructure Suite pro provoz Windows Serveru ve Windows Azure, protože Windows Server nenabízí práva licenční mobility ani jako samostatná licence ani jako součást balíčku Core Infrastructure Suite. Edice Windows Server Essentials a Foundation Otázka: Jsou nějaké změny v licencování Windows Server 2012 R2 Essentials? Windows Server 2012 R2 Essentials je i nadále licencí pokrývající jeden server s až dvěma fyzickými procesory. CALy nejsou požadovány, ale limit je 25 uživatelských účtů. U předcházejících verzí edice Windows Server Essentials bylo potřeba získat hypervizor samostatně v případě potřeby provozovat virtuální počítače možnosti obsahovaly bezplatný Microsoft Hyper-V Server nebo využití edice Windows Server Standard pro nasazení Hyper-V. Licenční podmínky pro Windows Server 2012 R2 Essentials byly rozšířeny tak, aby vám umožnily provozovat jednu instanci operačního systému na fyzickém serveru pro Hyper-V, plus druhé prostředí operačního systému (OSE) na tomto serveru za účelem provozování Essentials jako virtuální server. Zároveň byl připraven instalační průvodce, který zjednodušuje proces nasazení virtuálních serverů prostřednictvím automatizace potřebných kroků pro vytvoření a konfiguraci prostředí hostitelského serveru. To vše dělá využití výhod Hyper-V a jeho funkcí, jako jsou Migrace za provozu nebo Hyper-V Replica, jednodušší než kdykoliv předtím.

13 Otázka: Jaké nové funkce nabízí Windows Server 2012 R2 Essentials? Windows Server 2012 R2 Essentials obsahuje nejlepší 64bitové technologie, které zajišťují serverové prostředí vhodné pro téměř všechny malé a střední organizace. Mezi přínosy tohoto produktu patří: Ochrana dat Bezpečný přístup odkudkoli Integrace se službami cloudu Zákazníci mohou používat Windows Server 2012 R2 Essentials jako platformu pro nepostradatelné obchodní aplikace a další lokálně provozované úlohy. Poskytuje také integrované prostředí pro správu při provozování cloudových aplikací a služeb, jako jsou , funkce pro spolupráci, online zálohování a další. Otázka: Jaké edice se nabízejí pro Windows Server 2012 Essentials? Existuje pouze jedna edice Windows Server 2012 Essentials, která představuje flexibilní řešení platformy pro místní a cloudové aplikace. Otázka: Kolik bude stát Windows Server Essentials? Konkrétní informace o cenách získáte od prodejce produktů Microsoft. Skutečné ceny se mohou lišit. Společnost Microsoft neurčuje ceny ani platební podmínky pro licence zakoupené prostřednictvím prodejců. Edice Essentials Foundation Multilicenční program Open, bez cenové úrovně Předpokládaná koncová cena 450 EUR Pouze OEM Otázka: Dochází k nějakým změnám v licencování edice Foundation systému Windows Server 2012? V licenčním modelu a cenách edice Foundation nedošlo k žádným změnám. Úplný seznam funkcí a možností licencování naleznete na webu Foundation Server 2012.

březen 2014 Office 365 SQL Server Windows Azure SAM CRM Altaro MSDN magazín zákazníků společnosti DAQUAS 88

březen 2014 Office 365 SQL Server Windows Azure SAM CRM Altaro MSDN magazín zákazníků společnosti DAQUAS 88 magazín zákazníků společnosti DAQUAS s o f t w a r o v ý březen Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem Office SQL Server Windows Azure SAM CRM Altaro MSDN Důvěrnosti Když jsem před více než dvaceti

Více

86 ZÁŘÍ 2013 Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem

86 ZÁŘÍ 2013 Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem magazín zákazníků společnosti DAQUAS S O F T W A R O V Ý ZÁŘÍ Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem Windows Windows Server R System Center R SQL Server MSDN SAM This song says No matter who

Více

Jak zacházet s licencemi k softwaru Microsoft: Průvodce pro poskytovatele IT služeb

Jak zacházet s licencemi k softwaru Microsoft: Průvodce pro poskytovatele IT služeb strana 1 Jak zacházet s licencemi k softwaru Microsoft: Průvodce pro poskytovatele IT služeb Východiska, která potřebuje znát každý Software je předmětem autorského práva. Autor (výrobce) uděluje práva

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Ivan Brchaň.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Ivan Brchaň. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Ivan Brchaň Implementace vybraných síťových produktů Windows SBS Bakalářská práce 2011 Prohlášení

Více

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

ČERVEN 2013. Office 365 Hybridní scénáře License Mobility MSDN SAM SaaS. magazín azí zákazníků zníků společnosti DAQUAS

ČERVEN 2013. Office 365 Hybridní scénáře License Mobility MSDN SAM SaaS. magazín azí zákazníků zníků společnosti DAQUAS magazín azí zákazníků zníků společnosti DAQUAS AS S O F T W A R O V Ý ČERVEN Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem Office Hybridní scénáře License Mobility MSDN SAM SaaS Sňatky z nerozumu emít

Více

Magazín zákazníků společnosti DAQUAS. Kterou edici Windows Vista si vybrat? Na co si dát pozor? Co je MAK a KMS?

Magazín zákazníků společnosti DAQUAS. Kterou edici Windows Vista si vybrat? Na co si dát pozor? Co je MAK a KMS? březen 2007 softwarový 60 Magazín zákazníků společnosti DAQUAS Kterou edici Windows Vista si vybrat? Na co si dát pozor? Co je MAK a KMS? Snad vám pomůže článek na straně 10. Základní informace o edicích,

Více

Průvodce zakoupením a podporou služby Windows Intune

Průvodce zakoupením a podporou služby Windows Intune Průvodce zakoupením a podporou služby Windows Intune PRŮVODCE PRO ZÁKAZNÍKY EURO Průvodce zakoupením a podporou služby Windows Intune Přehled Tento průvodce obsahuje informace o službě Windows Intune a

Více

Softwarový QUAS 72 KOMPLETNÍ SPRÁVA POD JEDNOU STŘECHOU DRŽTE SVÉ VIRTUÁLY NA UZDĚ OPERAČNÍ SYSTÉM NA DESKTOPECH JE ZÁKLAD ZDRAVÁ A BEZPEČNÁ POŠTA

Softwarový QUAS 72 KOMPLETNÍ SPRÁVA POD JEDNOU STŘECHOU DRŽTE SVÉ VIRTUÁLY NA UZDĚ OPERAČNÍ SYSTÉM NA DESKTOPECH JE ZÁKLAD ZDRAVÁ A BEZPEČNÁ POŠTA OPERAČNÍ SYSTÉM NA DESKTOPECH JE ZÁKLAD Již skoro ke každému se donesly zprávy o tom, že Windows 7 šetří čas, zlepšují bezpečnost, zvyšují produktivitu práce na PC. Kdo se tedy pro ně nyní rozhodl a vlastní

Více

GTS Virtual Hosting. 1 Přehled služby. Popis služby GTS Virtual Hosting

GTS Virtual Hosting. 1 Přehled služby. Popis služby GTS Virtual Hosting GTS Virtual Hosting 1 Přehled služby Každá organizace požadující profesionální webové stránky či aplikace k podpoře svého podnikání, zejména veškeré subjekty využívající internet jako prodejní, distribuční

Více

Windows a Linux v podnikové síti

Windows a Linux v podnikové síti Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva Obor: Aplikovaná informatika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Windows a Linux v podnikové síti Windows and Linux in small enterprise Vypracoval: Pavel Müller Vedoucí

Více

Návrh privátní IaaS cloudové platformy

Návrh privátní IaaS cloudové platformy Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh privátní IaaS cloudové platformy Diplomová práce Autor: Bc. Aleš Komárek Studijní obor: Informační

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Exchange ZÁLOHOVÁNÍ DAT APLIKACE MICROSOFT EXCHANGE SERVER Obsah 1 Důležité poznámky... 4 2 Přehled... 5

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

KONVERTIBILNÍ ULTRABOOK TM INTEL vpro TM

KONVERTIBILNÍ ULTRABOOK TM INTEL vpro TM CELKOVÉ NÁKLADY NA VLASTNICTVÍ: KONVERTIBILNÍ ULTRABOOK INTEL vpro NAMÍSTO SAMOSTATNÉHO NOTEBOOKU A TABLETU PŘINÁŠÍ ÚSPORY KONVERTIBILNÍ ULTRABOOK TM INTEL vpro TM TABLET A NOTEBOOK V JEDINÉM ZAŘÍZENÍ

Více

Krabicové produkty (FPP) SA dostupné do 90 dní od. nákupu OEM licence* SA dostupné do 90 dní od

Krabicové produkty (FPP) SA dostupné do 90 dní od. nákupu OEM licence* SA dostupné do 90 dní od Software Assurance Program je služba, která vám zaručí nejen přístup k nejnovějším verzím, ale i další výhody. Jedná se sice o placenou službu, avšak při porovnání ceny, kterou zaplatíte, a investic, které

Více

Použití služby Active Directory

Použití služby Active Directory KAPITOLA 7 Použití služby Active Directory V této kapitole: Úvod do služby Active Directory.............................. 241 Práce s doménovými strukturami............................. 244 Doménové struktury

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Diplomová práce Autor: Bc. Petr Pejša Informační technologie

Více

Inovace LAN ve firmě MS technik. Mojmír Sedlář

Inovace LAN ve firmě MS technik. Mojmír Sedlář Inovace LAN ve firmě MS technik Mojmír Sedlář Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Abstrakt česky Tato bakalářská práce řeší problematiku zavedení doménového serveru 2003 ve firmě MS technik s.r.o. a s tím

Více

Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace

Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace Services of Windows Server 2008 and their configuration Zdeněk Habrman Bakalářská práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011

Více

Přehled aplikací a komponent SAP

Přehled aplikací a komponent SAP Lekce 5 Přehled aplikací a komponent SAP Co se v této lekci naučíte: Seznámíme vás s aplikacemi SAP Business Suite Poté přejdeme k řešením společnosti SAP pro malé a středně velké podniky Dozvíte se, jaké

Více

Nový Office. Pro střední a velké organizace. Služba. Ovládání dotykem. zařízení

Nový Office. Pro střední a velké organizace. Služba. Ovládání dotykem. zařízení Nový Pro střední a velké organizace. Na každé zařízení Roaming Ovládání dotykem Služba Hlavní principy Nový nová verze přichází na trh na přelomu roku 2012 a 2013 ve formě služby i ve formě klasických

Více

NASAZENÍ IP TELEFONIE VE FIRMĚ

NASAZENÍ IP TELEFONIE VE FIRMĚ NASAZENÍ IP TELEFONIE VE FIRMĚ NOVÁ VERZE OBLÍBENÉHO OS PRO SÍŤOVÉ PRVKY NOVINKY AKTUALITY Z PODNIKOVÉHO IT DVA SVOBODNÍ VOIP PŘES JABBER A SIP DARČEK PRE ZAMESTNANCOV VYUŽITÍ IPADU VE FIRMĚ VOIP V PRAXI

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

Úvod. Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka

Úvod. Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka Úvod Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX je integrované a přizpůsobitelné řešení řízení podniku pro střední a velké společnosti, které zaměstnancům pomáhá přijímat

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2009 Petr Gregor Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a

Více