LISTY ODS. Informační bulletin Občanské demokratické strany 22. října 2003 ÚVODNÍ SLOVO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTY ODS. Informační bulletin Občanské demokratické strany 22. října 2003 ÚVODNÍ SLOVO"

Transkript

1 LISTY ODS Informační bulletin Občanské demokratické strany 22. října ÚVODNÍ SLOVO Jedeme dál ODS se vyprofilovala jako zřetelná a viditelná opoziční politická síla. Pro občany se však vedle konkrétní kritiky stávající vlády stáváme i čitelnou a reálnou alternativou. Kroky vlády související s tzv. reformou veřejných financí jsou popřením předvolebních slibů vládních stran i porušením vládního programového prohlášení. Vláda nereformuje, ale tahá z lidí peníze, zdražuje a zvyšuje složenou daňovou kvótu. A to za nadšeného souhlasu rádoby středopravicové KDU-ČSL a US. Z bývalých odpadlíků ODS, kteří tvořili jádro nově vznikající Unie svobody, se dnes stalo nejtvrdší jádro Špidlových příznivců. Socialista Vladimír Špidla nemá loajálnější poslance a ministry, než jsou ti z řad druhdy pravicové US. Oč méně lze mluvit o tzv. vládní reformě, kterou za reformu nepovažují nejen politici z řad ODS, ale i nezávislí ekonomové a dokonce i členové bankovní rady ČNB, o to zuřivěji útočili a útočí představitelé vládní koalice na ODS a její Modrou šanci. Ve vystoupeních představitelů vládní koalice prakticky nelze naleznout obhajobu vlastních kroků, ale většinou jen zběsilé útoky na ODS. PETR NEČAS Jasně to dosvědčuje, že na rozdíl od vládního souboru škrtů a zdražování je ekonomický koncept ODS založený na zastavení růstu veřejných dluhů a povzbuzení ekonomického růstu zavedením rovné daně tou skutečnou šancí pro naši zemi a její občany. Vyvolat hlasování o nedůvěře vládě bylo naší povinností. Jestliže vláda neměla dost odvahy sama vyvolat hlasování o důvěře vládě ve spojitosti s tzv. reformou veřejných financí, jako opozice jsme tím byli povinováni našim voličům i příznivcům. Navíc bylo nutné demonstrovat převzetí osobního dílu odpovědnosti každého poslance vládní koalice za kroky i nekroky vlády při řešení problémů naší země. Pokus vyslovit vládě nedůvěru se nakonec nezdařil. Byl však velmi užitečný. Ukázal, že kdyby vláda požádala o vyslovení důvěry, neobstála by. Ukázal však také na jedno slabé místo v našich řadách. A před dalšími politickými bitvami je dobře, že jsme se o tomto slabém místě dozvěděli a také jsme tuto naši slabinu vyřešili. (pokračování na str. 3) CHCETE BÝT MILIONÁŘEM? Tato otázka se sugestivně ozývá z televizních obrazovek dvakrát týdně.mnohé vyburcuje k tomu, aby předvedli své znalosti a zkusili štěstí. Myslím, že tato otázka nedává spát ani premiérovi Špidlovi. Ale nejde do soutěže jako ostatní. A také nechce být jenom tak ledajakým milionářem, hraje hru o miliardy. Jeho vláda bude mít tragický primát. Zatímco v maratónu premiér nejrychlejší není, v zadlužování si to vynahrazuje. Nejrychleji a téměř nezvládnutelně nás zadlužuje.každý den o 500 miliónů korun! Říká tomu budování sociálního státu.za největší hrozbu označuje ODS, která chce jeho sociální stát zrušit. Odpovídáme mu, že sociální stát nepřenáší na budoucí generace takové břemeno, které nebudou moci zvládnout. Do klatby uvrhla lidovecko-socialistická vláda zejména podnikatele. Ale její chtivosti neunikne nikdo. V tom má ministr financí pravdu. Opatření vlády doléhají na všechny vrstvy naší společnosti. Na pětisetmiliónový dluh denně se skládáme všichni. Aby to lidem nedošlo, je třeba odlákat pozornost. Proto vypukla akce Kryštof. Stanislav Gross obsadil na týden silnice a obrazovky. Milionáře vystřídala hra Riskuj. Moc se nepovedla a tak následovala další. Tentokrát thriller. V noci z pátku na sobotu svolává ministr vnitra mimořádnou tiskovou konferenci. Občany vyděsí k smrti. Čekají osudové sdělení, něco jako vyhlášení stavu ohrožení. Co uslyší? Že policie vyráží na kontrolu veřejných domů! Tedy, že jde dělat to, co je její zcela samozřejmou každodenní povinností. Po prvotní úlevě následuje vlna vzteku. Jak to, že si s námi může vláda takto pohrávat? Jde o válku uvnitř ČSSD? Bojí se Gross, že mu na paty šlape kandidát na nového korunního prince Sobotka? Nebo jde o daleko vážnější rozkol ve vládní koalici? Asi od všeho trochu. Ale my nejsme rukojmím vlády! Nesmí vůči občanům této země používat metody, jakými pracuje uvnitř koalice a uvnitř sociální demokracie. Nejsme Hojdarové a nenecháme si líbit odposlechy, vydírání,vyhrožování smrtí dětí, okrádání a nasazování tajných služeb na každého s odlišným názorem. Je načase, aby se v duchu televizních seriálů premiér občanů zeptal: Chcete mě? Já odpovídám: Již ani minutu! Miroslava Němcová místopředsedkyně ODS

2 Senát LISTY ODS 2003/5 S 2 K EVROPSKÉ ÚSTAVĚ enátoři ODS z Výboru pro evropskou integraci se zabývali návrhem Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu na výjezdním zasedání v Loučni u Nymburku a na 22. schůzi VEI Senátu nepřísluší úkolovat ani interpelovat vládu. Povinnost projednání konventních stanovisek si Senát určil sám při jmenování svého zástupce v Konventu a při vzniku Podvýboru pro Konvent a Mezivládní konferenci. Příloha usnesení výboru má sice 15 stránek, není to však nudný text a stojí za přečtení. Je na Konvent především nesplnil svůj hlavní úkol. Nenavrhl přesné rozdělení kompetencí mezi evropskými institucemi a členskými státy. Obsažný a nepřehledný Návrh není ani mezivládní smlouvou ani ústavním dokumentem. Prolíná se zde obojí. Říká se v jednoduchosti je krása, o ústavní smlouvě to platí dvojnásob. Krásu zde ale zatím nehledejte. Při jednání VEI jsme v textu přílohy usnesení hlasováním vyloučili jakoukoliv pochybnost o způsobu ratifikace Smlouvy, tj. posouzení podle čl. 10 hlavy I a čl 39. odst. 4 hlavy II. Ústavy ČR tedy ratifikací ústavní většinou tj. minimálně 120 poslanci a třemi pětinami přítomných senátorů. Představa, že by text přijatý mezivládní konferencí mohl být schválen naším Parlamentem jako normální mezivládní smlouva byla pro senátory ODS a některé další členy výboru neúnosná a odporující Ústavě ČR. Předložil jsem ve výboru návrh na konání referenda o Smlouvě ustavující Ústavu Evropy a to z následujícího důvodu. Vládní koaliční strany už v době posledních voleb zdůrazňovaly svůj jiný postoj v evropských otázkách. Ke škodě všech nebraly nikdy v úvahu postoj opoziční ODS, který nebyl protievropský, ale byl ostražitý. Diskuse s opozicí před volbami do PS a i po nich byla na hony vzdálená standardním postupům tvorby mezinárodní politiky. Když nemohou strany komunikovat mezi sebou (v mezinárodní politice je to vždy ke škodě všem), tak musí komunikovat s autoritou největší, tj. s občany voliči. Referendum jsem specifikoval jako konzultativní a nepřál bych si, aby nahrazovalo rozhodnutí parlamentní ústavní většinou. Nebylo by dobré snímat prostřednictvím referenda zodpovědnost z rozhodnutí politické reprezentace v tak složité oblasti, jako je pozice ČR v budoucím uspořádání Evropy. Občané by však měli být do diskuse více vtaženi a politická reprezentace ať koaliční či opoziční by jim měla dát prostor k vyjádření svého převažujícího postoje. Luděk Sefzig senátor ODS Z jednání mezivládní konference v Římě Ústava není totéž v jiném balení V parlamentní diskusi k návrhu evropské ústavy opakovali představitelé koalice jako na kolovrátku, že vlastně nejde o nic kvalitativně nového. Že tím, že jsme se k EU přihlásili v červnovém referendu, de facto jsme se přihlásili i k této ústavě. Že ústava je pro ČR další pozitivní proevropský krok, protože, jak řekl Špidla, v zájmu ČR je, aby EU byla více efektivní a demokratická, což ústava zaručuje. Zejména ministr zahraničí Svoboda vystupoval jako obhájce zájmů čehokoliv jiného, jen ne Českého státu. V naprosté nahotě se to projevilo v debatě o změně tzv. hlasovací procedury v Radě ministrů. Rada je důležitý orgán složený z ministrů členských zemí. Rozhoduje o návrzích evropské komise a prakticky to je nejvyšší zákonodárný orgán Unie schvalující směrnice, nařízení, atd., podle kterých se pak musí řídit všechny členské země. Dosavadní model je dán smlouvou z Nice. Jeho klíčovou charakteristikou je, že síla hlasu jednotlivých členských zemí není odvozena od jejich velikosti, ale je dána politickou dohodou tak, aby velké země nebyly příliš silné a malé zase příliš slabé. Tak například Německo má nyní 9% hlasů a 8x menší Česko 3,7% hlasů. Tak je dosaženo jisté křehké rovnováhy, i když i tak disponuje šest největších zemí dohromady nadpoloviční většinou. Podle návrhu nové ústavy má dojít k zásadní změně. Váha hlasu bude vypočtena podle počtu obyvatel té které země. V praxi to bude znamenat, že Německo bude disponovat téměř pětinou hlasů (18,1%) a spolu s Francií jim bude stačit dohoda ještě s jednou ze čtyř velkých zemí (Británie, Itálie, Španělsko, Polsko) k zablokování jakéhokoliv návrhu, i kdyby s ním zbývajících 22 zemí nakrásně souhlasilo! A tady je vidět propastný rozdíl mezi myšlením naší a např. polské vlády. Zatímco se naše vláda bez jakéhokoliv boje smířila s tím, že váha českého hlasu poklesne skoro na polovinu (z 3,7 na 2,2%) a že se vzhledem k výše uvedenému stane prakticky bezcenným, Poláci postavili zachování původního hlasovacího modelu jako klíčovou podmínku. A to přesto, že váha jejich hlasu nepoklesne, ale dokonce o pár desetinek stoupne! Pochopili zřejmě, že přijetí nových vah (spolu s přesunem mnoha oblastí z jednomyslného do většinového hlasování) fakticky znamená ustavení německo francouzského protektorátu nad zbytkem Evropy. (Mimochodem, setkal jsem se na mnoha místech s otázkami, jak to myslel prezident, když napsal, že základem EU má být stát a ne občan. Příběh hlasovací procedury je myslím jasnou odpovědí). Když člověk poslouchal několikrát opakované vyprávěnky ministra Svobody o tom, že tento model je přece spravedlivý, protože v něm má každý občan EU stejně silný hlas, měl opravdu pocit, že poslouchá ministra zahraničí Německa a ne České republiky. Jednodenní diskuse o návrhu ústavy ve Sněmovně byla po mém soudu téměř historickou události. Naplno, bez jakéhokoliv balastu ukázala fatální propast mezi vnímáním zahraničních priorit ODS a ČSSD (stále více je zřejmější, že KDU a především US jsou v politickém střetu dnešních dnů jen v rolích statistů). Pokud někteří novináři na druhý den psali, že debata byla o ničem, tak jen na sebe prozradili, že ničemu nerozumí oni. MARTIN ŘÍMAN poslanec ODS

3 2003/5 LISTY ODS Zásadní přelom v evropské integraci Ústava EU je zásadním přelomem v evropské integraci. Pokračuje v dráze, lemované zastávkami Maastricht-Amsterdam-Nice, na níž se stále a kontinuálně posiluje nadnárodní složka EU a naopak oslabuje složka mezivládní. Nejde však o pouhé prodloužení zmíněné dráhy. K posunu dalo by se dokonce říci k předělu - dochází totiž také v oblasti pojmové a symbolické. Použití termínu Ústava v názvu dokumentu implikuje, že něco jako stát tady má vzniknout. Tento termín, jakkoliv se lze přít o jeho přesnou definici, byl v politice vždy vyhrazen pro základní zákon státu. Vznik funkce prezidenta (který ve skutečnosti žádným prezidentem není, pouze předsedá Evropské radě) a ministra zahraničí (který také není žádným ministrem, nýbrž jedním z členů Evropské komise) opatřuje Evropskou unii dalšími formálními atributy skutečného státu. Pro větší hodnověrnost se zdůrazňuje přímá legitimita EU, odvozená od jejích občanů (občanství je také zakotveno ve smlouvě). Implicitně se zde předpokládá existence evropského politického národa či lidu schopného přímo, nezprostředkovaně artikulovat své zájmy. Konečně vedle údajného evropského národa jako nositele evropské suverenity je třeba Evropě vytvořit samonosný obsah. Nejčastěji se v této souvislosti hovoří o lidských (občanských) právech jako o základu, na němž je Evropa postavena. Jedinečnou evropskou hodnotou má být tzv. sociální stát. Zejména v poslední době nabývá také vrchu snaha interpretovat Evropu jako protipól Ameriky. Se všemi těmito definičními jevy předpokládaného společného evropského státu lze polemizovat. Především existence evropského národa se zdá být velkou fikcí, protože k němu nejsou splněny základní předpoklady: společný komunikační prostředek (jazyk), spojující historická zkušenost, společně utvářený typ demokracie a z něj pramenící politická kultura, vnitřně procítěná společná identita. Ve skutečnosti je reprezentantem tohoto evropského národa relativně úzká vrstva, skládající se z politiků a státní administrativy, top manažerů a businessmanů, části intelektuálních, akademických a vzdělaneckých elit. Tato vrstva své evropanství zřejmě skutečně prociťuje a domnívá se, že tak smýšlí i zbývající výrazná většina obyvatel členských států EU. Stejně tak občanská práva nepatří dávno jen Evropě, přestože v ní vznikla. Dnes se celý koncept těchto práv v Evropě smrskl na prosazování tzv. práv 3. generace, tedy kolektivních hospodářských a sociálních nároků, které de facto tvoří základ dalšího evropského specifika : sociálního státu. Ten se však pro změnu transformoval na pouhý stroj pro přerozdělování stále většího množství veřejných prostředků stále většímu množství zájmových skupin. A Evropa jako protipól Ameriky? Ať už tato představa pramení z idealistického pacifismu a multilateralismu nebo naopak z mocenských choutek a komplexů některých evropských velmocí, je to pouze cesta k marginalizaci a zbezvýznamnění Evropy. Ale nejde jen o konstrukci něčeho, jako stát. Jde také o to, kdo v ní bude mít rozhodující vliv. Vlivovými nástroji, umožňujícími získat náskok ve výstavbě takového státu, je zavedení principu posílené a strukturované spolupráce do smlouvy o ústavě. Oba tyto principy umožní vznik Unie v Unii, tedy vytvoření jakéhosti tvrdého, gravitačního jádra, které se bude stále hlouběji politicky a ekonomicky integrovat a svou silou bude postupně nasávat své bližší i vzdálenější okolí. Netřeba snad dodávat, že na vzniku takového jádra mají zájem zejména Německo s Francií (ale i některé další evropské mocnosti), které si tak chtějí udržet svůj rozhodující vliv i uvnitř rozšířené EU a vytvořit předpoklady pro uchování tohoto vlivu i během případného dalšího prohlubování EU. Dalším takovým vlivovým nástrojem, který tyto státy prosazují, je úplné odstranění degresivního principu z Evropské rady, díky němuž byly doposud menší státy zvýhodněny vůči velkým co do své hlasovací váhy v tomto orgánu. Toto opatření je zdůvodňováno právě argumentem o evropském národě když jsme přece všichni občany jedné Evropy, proč by měl být některý národ (třeba Češi) zvýhodněn při hlasování proti jinému národů (třeba Němcům) jen proto, že je menší. Ve skutečnosti se zde hraje o to, aby uvnitř evropského státu zněl nejsilnějším tónem koncert velmocí. Jistě, takové uspořádání Evropy, které naznačuje smlouva o ústavě, je uskutečnitelné. Vážnou otázkou však je, zda stojí na reálných základech, směřuje k realizovatelným cílům a zda skutečně přinese efektivnější a demokratičtější Evropu, jak slibuje. O tom všem lze mít závažné pochybnosti, které by neměly být ani zesměšňovány, ani karikovány, jak se to zhusta děje. Sepisováním podobných dokumentů v EU neklesne ani vysoká nezaměstnanost, ani se nezvýší nevalný ekonomický růst. Naopak, lze se obávat toho, že prohlubování integrace může sloužit jako účinná zbraň pro ty, kteří si nepřejí zpružnit pracovní trh, omezit přerozdělovací procesy nebo redukovat přebujelou komunitární legislativu. Heslo více Evropy a navíc takové Evropy, v níž si někteří budou zcela zjevně rovnější než jiní tak rozhodně nemůže být univerzálním řešením na současné problémy evropských zemí. JAN ZAHRADIL 1. místopředseda ODS (pokračování ze str. 1) Počet poslanců ODS se snížil z 58 na 57. Ztráty mandátu nám je sice líto, a to zvláště za těsných počtů ve sněmovně, přesto jsme však neměli a nesměli mít jiné řešení. A tohoto řešení nemusíme litovat. Jen další budoucí hlasování poslance Petra Kotta ukáže, zda se jednalo o selhání sebekontroly vůči alkoholu, či o selhání charakteru. Jeho mandát totiž morálně patří ODS a pan Petr Kott ho drží díky voličům ODS a získal ho díky programu ODS. Budeme pokračovat v naší práci. Budeme kritizovat vládu tam, kde škodí naší zemi a jejím občanům. Současně budeme vypracovávat a předkládat vlastní věcné návrhy a recepty na řešení problémů ČR. Jsme a budeme čitelnou opozicí. Jsme a také budeme věrohodnou alternativou stávající socialistické vládní koalice. PETR NEČAS místopředseda ODS 3

4 z Poslanecké sněmovny LISTY ODS 2003/5 ROZHOVOR S POSLANCEM HYNKEM FAJMONEM O EVROPSKÉ ÚSTAVĚ Poslanecký klub ODS inicioval mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny k pozici vlády ČR na mezivládní konferenci EU o Evropské ústavě. Do sněmovní diskuse se zapojilo několik poslanců ODS včetně Hynka Fajmona. Proto jsme mu položili několik otázek. Pane poslanče, eurofederalisté tvrdí, že další prohlubování evropské integrace je nutné mimo jiné z toho důvodu, aby byl v Evropě zajištěn mír a možnost účinně bojovat s mezinárodním terorismem. Co si o tomto argumentu myslíte? Jsem přesvědčen o tom, že se jedná o falešný argument. Mír je v Evropě od roku 1945 na mezistátní úrovni díky jiným faktorům než byla evropská integrace. Hlavním garantem míru do roku 1989 byla vojenská rovnováha mezi NATO a Varšavskou smlouvou a po roce 1989 je hlavním garantem evropského míru Aliance. To, že spolu Němci s Francouzi již neválčí není důsledkem evropské integrace, ale poznání, že dohoda těmto zemím přináší velmi hmatatelný hospodářský prospěch. Je tedy pravda, že evropská integrace přináší řešení etnických a jiných konfliktů? Myslím si, že to pravda není. Podívejme se na situaci v Severním Irsku, v Baskicku nebo na Korsice. Británie, Španělsko a Francie jsou účastníky evropské integrace již řadu desetiletí a přesto se tyto krvavé konflikty dodnes nepodařilo vyřešit. Často také slyšíme argument,že Evropa se musí integrovat z toho důvodu, aby mohla čelit výzvám globalizace. Je více Evropy řešením problému globalizace? Klíčovým slovem dle mého soudu není globalizace, ale konkurenceschopnost. Levicoví politikové a ideologové mluví záměrně o nedefinovatelné globalizaci. My naopak musíme mluvit o zcela konkrétní konkurenceschopnosti, protože o tu dle mého soudu ve skutečnosti jde. Pokud chtějí evropské národy v budoucnosti uspět, musí především posilovat svou konkurenceschopnost a to se dělá odbouráváním obchodních a byrokratických překážek. Tímto směrem se musí zaměřit i politika EU. Zatím je tomu ale spíše naopak. EU spíše posiluje regulaci a konkurenceschopnost evropských subjektů se tak snižuje. KANDIDÁTI ODS V DOPLŇOVACÍCH VOLBÁCH DO SENÁTU 2003 Ing. Pavel Pavel volební obvod 12, Strakonice Ing. Pavel Pavel se narodil ve Strakonicích, je mu 46 let. Po absolvování zdejší střední průmyslové školy pokračoval ve studiu na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni. Po jejím dokončení nastoupil v roce 1981 jako projektant do Zemědělského stavebního sdružení ve Strakonicích. Od odborné práce byl jen malý krůček k řešení tajemství starých transportních metod. Záhy se stal známým svými pokusy s dopravou soch Moai na Velikonočním ostrově či rozřešením stavebního postupu tvůrců pravěkého Stonehenge v Anglii. Po deseti letech se pak vrátil zpět na průmyslovku. Ovšem ne už jako žák, ale coby učitel odborných předmětů. Po dvou letech školství opustil a dal se na podnikání. Navázal na své zkušenosti a založil firmu na manipulaci s těžkými a rozměrnými břemeny. Ta během několika následujících let nastěhovala tisíce trezorů do většiny českých bank, desítky těžkých strojů a lisů do výrobních hal a stovky komponentů pro Jadernou elektrárnu Temelín. Čas zbyl i na romantické transporty. Šlo například o přesun božích muk v Oslově či záchranu spadlého viklanu v Boudách na Písecku nebo o přenesení kapliček ve Vodňanech či Miroticích. O své práci napsal dvě knihy, desítky článků a absolvoval přes tři sta přednášek. Karel Jarůšek volební obvod 58, Brno-město Karel Jarůšek se narodil v Brně, je mu 50 let. Základní školu absolvoval v Blansku kde se v místním ČKD vyučil strojním zámečníkem. Přijetím do tohoto učebního oboru začala i jeho fotbalová kariéra. V roce 1968 následoval přestup z Blanska do tehdejší Zbrojovky Brno, kde s výjimkou vojny v Dukle Tábor ( ) jako aktivní fotbalista působil až do roku V 70. a 80. letech patřil jako tvořivý záložník k fotbalové špičce. V roce 1985 následoval odchod do Řecka a od roku 1987 působil jako hráč a později trenér devět roků v Rakousku. Po návratu z tohoto angažmá v zahraničí pokračoval ve funkci trenéra v Brně, Drnovicích aopavě. Při aktivním fotbalovém působení ve Zbrojovce Brno byl mezi hráči, kteří se mohou pochlubit ziskem Do politiky vstoupil v roce 1998, kdy byl zvolen místostarostou města Strakonice. V následujících letech tak měl příležitost dopodrobna poznat problémy obyvatel města, sousedních obcí, ale i celého regionu. Po volbách do krajských zastupitelstev tak mohl své znalosti a zkušenosti využívat i jako zastupitel Jihočeského kraje a člen kontrolního výboru. Pavel Pavel je ženatý, má dvě děti. Manželka Soňa, narozená ve Vimperku, je zubní lékařkou. Volný čas rodina tráví u rodičů na Horské Kvildě. Když přeje počasí, patří mezi oblíbené činnosti vodní turistika, výlety pěšky, na kolech, v zimě na běžkách. Pavel Pavel je autorem projektu Otavská plavba spojující pootavská města, Sušici, Horažďovice, Strakonice a Písek. V senátních volbách v roce 2002 těsně prohrál ve druhém kole (o pouhých 672 hlasů) s Pavlem Rychetským. Mistrovského titulu v roce V letech působil v reprezentačním výběru Československa. Během fotbalové kariéry vystudoval večerní školu Sociálně právní a po skončení aktivní činnosti získal nejvyšší možné evropské trenérské vzdělání UEFA profi-licence. V současné době působí při 1. FC Brno a.s. jako sportovní ředitel. Zároveň je prezidentem hokejové Komety a se svými kolegy se snaží o její postupný návrat mezi hokejovou elitu. V roce 1974 se oženil a se svojí manželkou Janou má čtyři děti. Gabrielu, Karla, Jolanu a Ondřeje. 4

5 STÍNOVÁ VLÁDA Důvěra a příležitost Modrá šance pro vzdělávání Motto: úlohou vlády, ministerstva školství a veřejné správy při zajišťování vzdělávání není sloužit systému, ale žákům, jejich rodičům a studentům... Vzdělání je nesporně důležitou podmínkou osobní prosperity. Vzdělanostní úroveň občanů pak je jedním z klíčových zdrojů ekonomického růstu. Vzdělání je proto i důležitým veřejným statkem a zajištění vzdělávání je významnou veřejnou službou. Pět let socialisticko-odborářského vládnutí resortu školství, charakteristického sliby po nichž nenásledovaly skutky a nesystémovostí přijímaných opatření, bylo obdobím, které škodilo a škodí nejen školám a učitelům. Především pak škodí těm, kterým má vzdělávání sloužit, tedy občanům. Základním a středním školám chybí peníze nejen na zaplacení učitelů, ale i na kvalitní vybavení. Ředitelé škol místo řízení třídí papíry a uctivě smekají před úředníkem. Být dobrým učitelem se vyplácí stále méně. Přání žáka nebo jeho rodiče a možnost jejich volby, je stále zřetelněji veličinou, se kterou se nepočítá. A tak jediným, komu stav prospívá, je byrokrat a jeho šiml. Vysoké veřejné školy jsou sice formálně zadarmo, ale peněz se nedostává nejen na rozvoj, ale i na prostou obnovu. Mezi počtem zájemců o vysokoškolské vzdělávání a přijatých je stále stejně velký rozdíl. Změnit tento neblahý stav vyžaduje iniciovat a prosadit zásadní systémové změny reflektující jak naše tradice, tak nové trendy a potřeby. Především pak změny podmiňující pravomoc rozhodovat osobní odpovědností, změny ve způsobu financování vzdělávání, vědy a bádání z prostředků státního rozpočtu a v neposlední řadě pak změny rolí a funkcí samotného ministerstva a orgánů školské státní správy. A) Navrhujeme proto, aby změny v oblasti regionálního školství byly založeny na respektování zejména následujících principů: Princip jednoty vzdělávacího systému tedy kategorické NE možnosti vzniku 14 různých vzdělávacích systémů Princip volby občan nesmí být nadbytečně omezován ve své volbě vzdělávání Princip rovných práv i povinností práva všech, pokud jim lze zákonem uložit stejné povinnosti, mají být rovná Princip autonomie škol za způsob jak v mezích zákona organizačně, ekonomicky i personálně zajistit vzdělávání je odpovědný ředitel, a to včetně stanovení výše platu učitelů Princip centrálně stanovené části maturitní zkoušky v decentralizovaném systému řízení škol představuje důležitý svorník jednoty základního rámce výstupů Princip financování vzdělávání primárně má být předmětem podpory vzdělávání žák, případně jeho speciální vzdělávací potřeby... Princip financování školských služeb a nadstandardních podmínek pro vzdělávání služby související se vzděláváním mají být financovány z veřejných rozpočtů příslušných samospráv 2003/5 B) Budeme usilovat o to, aby vysokoškolské vzdělávání bylo přístupné většímu počtu občanů, a to kdykoliv v průběhu života. Vysoké školy musí být nejen motivovány, ale i účinně podporovány k nabídce různých forem studia, umožňujících mimo jiné i studium při zaměstnání nebo studijní stáže v zahraničí. Do financování vysokoškolského vzdělávání musí být významněji zapojeny i další zdroje, včetně zdrojů privátních. Požadovaný podíl studentů na financování vlastního vzdělávání pak musí být doplněn o podporu a produkty omezující selektivnost přístupu ke vzdělání. Současně s návrhem na zavedení finanční spoluúčasti studentů navrhuje ODS zavedení několika podpůrných programů a nástrojů pro studenty: Jednotná studentská dávka (JSD) Příspěvek stanovený v jednotné výši pro každého studenta terciárního vzdělávání, tedy i studenta vyšší odborné školy, pokud nemá vlastní příjem. Příspěvek státu na studentské spoření - Podobně jako stát z řady dobrých důvodů přispívá občanům na stavební spoření, navrhujeme zavedení speciálního bankovního produktu se státní spoluúčastí, který by umožnil přístup ke vzdělání bez LISTY ODS Grafické znázornění základních možností financování terciárního vzdělávání a podpory studentů nutnosti příslušnou částkou v daném okamžiku disponovat. Možnost odkladu úhrady poplatků za studium Na základě smlouvy studenta se školou.. Prospěchové stipendium Je chápáno jako selektivní příspěvek studentům s vynikajícím prospěchem, poskytovaný vysokou školou. Dalším významným zdrojem rozvoje vysokých škol je potenciální kapacita vysokých škol využitelná při práci na nejrůznějších projektech rozvoje lidské společnosti. Vytvořením příležitostí k využití této kapacity může být nejen významným zdrojem financování, ale také naplněním Humboldtova ideálu univerzitního vzdělávání, které má být spojeno s řešením úkolů výzkumu. Tak se vysoká škola může stát nejen zdrojem poznatků, ale také prostředím vytvářejícím potřebné sociální prostředí pro občany a být skutečnou ALMA MATER. WALTER BARTOŠ poslanec ODS stínový ministr školství 5

6 LISTY ODS 2003/5 VZDĚLÁVÁNÍ V ODS Pilotního projektu letní akademie se zúčastnilo 62 komunálních a krajských politiků. Jeho základní náplní bylo školení z práva, politologie, mezinárodních vztahů a ekonomie, doplněné výukou jazyků a mediatréninkem. Organizátoři nezapomněli ani na oddechové aktivity účastníků a připravili pro ně řadu zajímavých soutěží i společenských setkání. Liberálně-konzervativní akademie odstartovala V sobotu 20. září 2003 se ve Vzdělávacím centru Mladých konzervativců a v oblastní kanceláři ODS Praha 5 uskutečnily první přednáškové bloky Liberálně-konzervativní akademie. Ty jsou součástí jednoročního mezioborového studia ekonomie, mezinárodních vztahů, politologie, práva, komunikace a veřejné prezentace, které letos poprvé otevírá CEVRO Liberálně-konzervativní akademie. V této souvislosti jsme položili jejímu zakladateli Ivanu Langerovi několik otázek. Co je smyslem Liberálně-konzervativní akademie a jakým tématům se studium letos věnuje? Studium, které se skládá z osmi přednáškových bloků, je určeno všem osobám pravicové názorové orientace, které mají chuť či potřebu na sobě dále pracovat. Absolventi studia, zakončeného závěrečnou zkouškou a obhajobou eseje, získají v červnu příštího roku Certifikát absolventa. Kolik posluchačů v tuto chvíli Liberálně-konzervativní akademii navštěvuje? V letošním roce bylo vybráno 45 posluchačů tzv. nultého ročníku. Těchto čtyřicet pět lidí bylo vybráno z více než osmdesáti uchazečů o studium z celé ČR. Výuka na Liberálně-konzervativní akademii bude pokračovat i v příštím roce, a to nejen v Praze. Pokusíme se o to, aby akademie nalezla své zázemí také v jednom z velkých moravských měst. Jak chcete zaručit kvalitu studia? Kvalita studia na této škole je zaručena spoluprací s významnými odborníky z oborů psychologie, ekonomie, mezinárodního práva a z dalších oborů. V prvním přednáškovém bloku v úvodu do sociální psychologie seznámila studenty s jejími základy psycholožka Milena Blaháková, základní principy tržního systému a názory jeho propagátorů a myslitelů přednesl ekonomický analytik Josef Šíma z Liberálního institutu. Vít Hloušek z brněnského Mezinárodního politologického ústavu vysvětlil studentům základní pojmy spojené s fenoménem velmoc, mocnost, hegemonie, bipolarita atd. Ústavně-právní expert Jiří Hřebejk z pražské Právnické fakulty přednesl základy ústavního systému ČR. V dalších blocích se svými přednáškami vystoupili: Robert Holman, Jiří Schwarz a Petr Mach, politologové Mirtoslav Novák, Petr Robejšek, Markéta Pitrová, Pavel Pšeja, Josef Mlejnek, Petr Sokol, Ladislav Mrklas, právníci Alena Macková, Jiří Jelínek, Markéta Štalmachová a Petr Kolář. Zájemci o studium v dalším roce se mohou hlásit již nyní na adrese: CEVRO (Janáčkovo nábřeží 9, Praha 5), nebo em na adresu 6

7 Předseda ODS Mirek Topolánek ve Španělsku Mirek Topolánek navštívil na přelomu září a října v rámci posilování komunikace s budoucími partnery v rámci Evropské unie Španělsko. Sešel se s generálním tajemníkem španělské lidové strany Mariano Rajoyem těsně před mimořádným římským summitem, kde se začalo jednat o podobě budoucí evropské ústavy. Španělsko bude ratifikovat evropskou ústavu referendem souběžně s volbami do evropského parlamentu v červnu roku Předpokládá se, že Mariano Rajoy, který nedávno vyměnil současného španělského premiéra Aznara ve vedení strany, se stane v případě volebního úspěchu v příštím roce předsedou vlády. ZAHRANIČNÍ KONTAKTY Z REDAKČNÍ POŠTY Původ, problémy a následky sociálního státu 2003/5 Sociální demokracie má možnost již šestým rokem naplňovat svoji vizi státu blahobytu. Státu, ve kterém se v čím dál častějších případech vyplácí obrnit se trpělivostí a s trochou drzosti obejít nejrůznější úředníky, vyplnit pár formulářů a pak se v klidu domova těšit na podpory, přídavky, dotace a půjčky. Státu, ve kterém je moderní a výhodné hledat skulinky, mezery a příležitosti, jak dostat z peněz, mocnými úředníky přerozdělovaných, co nejvíce. Tento stav má za následek problémy, které z něj nevyhnutelně plynou. OECD zveřejnila zprávu o stavu české ekonomiky. Tato zpráva je velice nelichotivá zejména v pasážích politiky zaměstnanosti a stavu veřejných financí. Doporučení, jež OECD ČR dává, zní ovšem značně nelevicově a tudíž v rozporu s kroky nynějšího vládního kabinetu. Nápravy problémových pasáží se za současného stavu a složení vládní koalice zřejmě nedočkáme. Výsledky investičních pobídek a jimi zapříčiněného přílivu zahraničních firem jsou též nepřímým důsledkem a určitou zárukou dlouhodobější stagnace hladiny nezaměstnaných. Sérií zvýhodnění, které zahraniční firmy dostanou, musí stát kompenzovat vyšším zdaněním firem ostatních. To zrovna nezní jako rovnost příležitostí. Zpráva, že firma, která se rozhodne postavit výrobní závod a vytvoří 100 pracovních míst neznamená, že těch 100 pracovníků bude pocházet z úřadu práce. Nezanedbatelná část těchto zaměstnanců odejde z jiných firem. Tento odchod, zvláště v případě odborných pracovníků, může způsobit původní, většinou ryze české firmě (která nikdy žádnou podporu od státu nedostala) výrazné problémy. Cena práce se v republice neustále zvyšuje a už nyní dosahuje takové úrovně, že firmy které využily nemalých investičních výhod v ČR, se nyní přesouvají za výhodnějšími podmínkami a zanechávají za sebou stovky nezaměstnaných. Peníze, získané od státu, jsou ovšem nenávratně pryč. Vládní podpora zaměstnanosti nemůže spočívat v experimentech a pochybných krocích typu častější docházka na úřad práce, nábor dalších úředníků na tento úřad a zaváděním dalších pasivních opatření. Aktivní politika znamená důraz na motivaci. Změna sociálního systému by měla spočívat v podpoře nezaměstnaných, kteří jsou ochotni vykonávat i hůře placenou práci pod jejich kvalifikaci (třeba jen dočasně). Pokud tito lidé vykáží vlastní příjem, budou mít nárok na sociální dávky. A naopak poskytnout naprosté existenční minimum lidem, kteří pracovat nechtějí, ne nemohou. Před rokem byla polovina nezaměstnaných bez práce déle než rok! Opravdu je všechno v takovém pořádku, aby bylo možno s reformou otálet? Domnívám se, že v současné době není možné, abychom se snažili vyrovnat mírou sociální politiky nejblahobytnějším evropským státům, pokud nedosahujeme požadované výkonnosti a pokud nejsou občané vychováni v prostředí, kde je normální pracovat, kde je normální být samostatný, kde je normální spoléhat se na sebe sama a kde je normální neparazitovat na státu. I tyto země už otáčejí kormidlo směrem k zeštíhlování a efektivitě. Česká sociální demokracie a spol. svoji ekonomiku ani trochu nepřibližuje k těmto moderním sociálním státům, ale přes prosazování tzv. reformy veřejných financí udržuje zastaralý, mocný a nehospodárně přerozdělující moloch. MICHAL KADLEC, MS ODS Tišnov LISTY ODS STÍNOVÁ VLÁDA PRACUJE Stínová vláda ODS má za sebou od svého vzniku devět společných zasedání. Kromě řady individuálních vystoupení stínových ministrů a společných usnesení k aktuální politické situaci do této doby vypracovala dva základní materiály. Poziční dokumenty ke vstupu do EU byly prezentovány jako příspěvek do diskuse o evropské integraci na IV. ideové konferenci ODS dne v Praze ve snaze alespoň částečně vyvážit nepřesvědčivou a jednostranně pojatou vládní kampaň při příležitosti referenda ke vstupu do Evropské unie. Druhým dokumentem byla Modrá šance, představující základní teze reformy veřejných financí, která byla zveřejněna v rámci projednávání vládní reformy v Poslanecké sněmovně. Na tento úvodní materiál budou navazovat resortní koncepce, které podrobněji nastíní programové záměry ODS v nadcházejícím období s výhledem na nejbližší volby do Poslanecké sněmovny. Jako první dokument tohoto typu je prezentován materiál stínového ministra školství Waltera Bartoše s názvem Důvěra a příležitost Modrá šance pro vzdělávání. Stínovou vládou byl schválen na výjezdním zasedání v Teplicích dne Materiál je v tomto okamžiku jen rámcovým nástinem představ ODS o tom, jak a jakými prostředky dnešní neblahý stav školství zlepšit. Nebude jen odrazem diskusí na stranické půdě, ale může se k němu vyjádřit odborná i laická veřejnost. Při této příležitosti je zveřejněn na přičemž připomínky jsou očekávány do Poté bude prostřednictvím médií oficiálně představen veřejnosti. poznámka 7

8 LISTY ODS 2003/5 víte, že PREFERENCE POLITIKŮ V žebříčku popularity politiků, prováděném agenturou STEM v průběhu září, byli poprvé hodnoceni předseda a všichni místopředsedové ODS. Tři z nich se umístili mezi prvními deseti. První a druhé místo obsadili Stanislav Gross (65%) a Petra Buzková (54%), kteří na druhou stranu oproti poslednímu průzkumu nejvíce ztratili. Třetí místo náleží předsedovi ODS Mirkovi Topolánkovi se 49%. Z dalších představitelů ODS se na 7.místě umístil Petr Nečas (40%), na 8. místě Jan Zahradil (38%), na 11. místě Miroslava Němcová (36%) a na 15. místě ze 24 hodnocených Petr Bendl (26%). Předseda vlády Vladimír Špidla v tomto porovnání poklesl na 12.místo (34%), přičemž ještě v lednu letošního roku mu důvěřovalo 63% respondentů. Pokud by sněmovní volby dopadly jako průzkum předvolebních preferencí politických stran podle stejné agentury za stejné období, ODS by mohla sestavit většinovou vládu s KDU-ČSL. Odhadem by ve Sněmovně ODS získala 88 křesel, ČSSD 47, KSČM 44 a lidovci 21. USNESENÍ STÍNOVÉ VLÁDY ODS ZE DNE Stínová vláda konstatuje, že ODS v žádném případě nepodpoří změnu kompetenčního zákona, který by znamenal převod církevní agendy z Ministerstva kultury ČR na místopředsedu vlády Petra Mareše. Snaha vlády o tento přesun znamená, že premiér je natolik slabý, že není schopen přimět ministry, aby účinně řešili úkoly svých resortů a že naopak ustupuje tlaku zájmových skupin. TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ POSLANECKÉHO KLUBU ODS ZE DNE Poslanecký klub ODS považuje chování poslance Petra Kotta, který se při pátečním jednání opil a nezúčastnil se hlasování, za nepřijatelné a neomluvitelné. Významně tím poškodil pověst ODS i Poslanecké sněmovny. Poslanecký klub ODS považuje za stejně skandální i snahu Petra Kotta dodatečně se ze svého pochybení vylhat. Poslanecký klub ODS vyzývá Petra Kotta, aby ze svého chování vyvodil osobní zodpovědnost a rezignoval na svůj poslanecký mandát. Poslanecký klub ODS požádal o svolání mimořádné schůze sněmovny k projednání vládní pozice na nadcházející mezivládní konferenci EU. došlo po uzávěrce Předseda ODS Mirek Topolánek v USA NEW YORK, 15.října Předseda Mirek Topolánek, který vede stranickou delegaci na návštěvě Spojených států, vyzdvihl setkání s floridským guvernérem Jebem Bushem, bratrem prezidenta George Bushe, a čtyřmi představiteli kubánské opozice se sídlem v Miami.Topolánek prohlásil, že ODS byla jedinou stranou z politického spektra ČR, která jednoznačně podpořila preventivní akci USA a jejích spojenců v Iráku. Přijel posílit zájem ODS na dobré euroatlantické vazbě. Předseda hovořil se čtyřmi zástupci kubánského exilu, Joem Garcíou, Diegem Suárezem, Jesúsem Permuym a Angelem de Saná. Jak řekl ČTK, vysvětlil jim české zkušenosti z politického a ekonomického přechodu, mimo jiné i restituční záležitosti. S Jebem Bushem se sešel Topolánek a delegace ODS dne 13. října. S guvernérem jednal o hospodářské spolupráci a obchodní výměně s Českou republikou, která dosahuje neuspokojivých 40 milionů dolarů ročně, přičemž Florida vyváží více, než dováží. Delegace věnovala pozornost floridskému vzdělávacímu systému a tomu, jak se tento stát vypořádává s mocným přílivem imigrantů. Zdroj ČTK + red. Podle výsledků tohoto průzkumu si zatím ODS udržuje 1. místo 32% s 32% před ČSSD (17,2%), KSČM (16%), KDU-ČSL (7,9%) a US-DEU 17,2% 16% (2,6%). ODS Informační bulletin LISTY ODS 7,9% 2,6% ČSSD KSČM KDU-ČSL US-DEU vydává Občanská demokratická strana Sněmovní 3, Praha 1 IČO připravuje tisková sekce ODS registrace u MK ČR E Vážené kolegyně a kolegové, v posledních dnech se v několika denících zejména v HN dne 8. října objevily informace, zpochybňující koupi objektu pro sídlo HK ODS v Praze. Tyto informace je třeba uvést na pravou míru. VR ODS na svém posledním zasedání dne 22. září tohoto roku schválila koupi nebytového domu v ulici Jánský vršek č. 13, Praha-Malá Strana pro umístění hlavního sídla ODS v Praze od dosavadního majitele, společnosti Jánský vršek s. r. o. Tento objekt byl vybrán z řady dalších jako nejvhodnější pro svou polohu, rozlohu, technický stav, kupní cenu a možnost koupě objektu na splátky. Kupní smlouva na tento objekt zaručuje několikanásobně jeho přechod od původního majitele na ODS: vymazáním dosavadního zástavního práva k objektu před splacením první splátky ODS, vložením zástavního práva ve prospěch ODS, souhlasem dosavadního majitele s prodejem objektu Občanskou demokratickou stranou v případě, kdyby majitel nesplnil podmínky, nájemní smlouvou k objektu, opravňující ODS užívat nemovitosti bezplatně až do doby navrácení všech peněz prodávajícím. Byly využity všechny právní možnosti pro uskutečnění dobré a jisté investice. Média zpochybnila bezpečnost obchodu kvůli zástavnímu právu k objektu a osobu jednatele prodávající společnosti. Zástavního práva se zástavní věřitel vzdal, tento jeho akt je v současné době sdělen katastrálnímu úřadu. Prodávající společnost ve smlouvě pod sankcí prohlašuje, že nemá žádné daňové ani jiné závazky, které by mohly vést k zpochybnění prodeje. Soudní jednání, probíhající k osobě jednatele, nemají v žádném případě souvislost s domem kupovaným ODS, ani s činností dotyčného u prodávající společnosti Jánský vršek s. r. o., navíc tato osoba nebyla pravomocně odsouzena. Odpovědné orgány ODS neměly ani důvod ani nástroje ke zjišťování osobních údajů dotyčné osoby, ale soustředily se zejména na všestranné prověření prodávající společnosti jako právnické osoby, aby se předešlo jakémukoliv obchodnímu i politickému riziku. Praha Mirek Topolánek, v. r. předseda ODS 8

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 1. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je součástí tematického celku Člověk a právo, je zaměřen na Ústavu České republiky.

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Popularita politiků TISKOVÁ ZPRÁVA

Popularita politiků TISKOVÁ ZPRÁVA TISKOVÁ ZPRÁVA Popularita politiků Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 84 129, 13 E-mail: glasova@soc.cas.cz Technické parametry Výzkum:

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

Schéma vzdělávání ODS

Schéma vzdělávání ODS STRATEGIE ÚSPĚCHU MOTTO»Žijeme ve světě tvrdé konkurence ekonomických, profesních, společenských a politických zájmů a názorů. V tomto světě může uspět pouze ten, kdo je na konkurenci dobře připraven psychicky,

Více

Pracovní list. Mgr. Ing. Šárka Dytková

Pracovní list. Mgr. Ing. Šárka Dytková Ústava ČR 1. část Pracovní list Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 25. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_331 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Popis volebního systému - schéma: volební systém -

Popis volebního systému - schéma: volební systém - Popis volebního systému - schéma: volební systém - Navrhovaný volební systém vychází z postulátu, že všechny moc patří lidu. Státní moc je rozdělena na 4 samostatné pilíře státní moci, které jsou na sobě

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014 STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 201 V červnovém volebním modelu STEM by se do Poslanecké sněmovny nedostalo hnutí Úsvit, sněmovna by tak byla složena ze šesti stran. Poslední tři měsíce před prázdninami

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky

Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky Lisabonská smlouva Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 EU 2 Evropská ústava 2003 Návrh EÚ červen 2003 na summitu EU v Řecku (v

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených OFICIÁLNÍ ZÁZNAM 1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených konaný v Lidovém domě (Steinerově sále), ulici Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1 dne 4.

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.05 Integrovaná střední škola

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr.

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. Robert Vyklický Studie č. 1.180 srpen 2013 PI 1.180 2 Obsah: 1. VOLEBNÍ

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec V Praze, 25. dubna 2009 Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl Ing. Kamil Srnec Odborná skupina pro státní správu. ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD Pro oblast veřejné správy Návrh programových priorit v oblasti veřejné správy

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Vývoj strany 1989-2007

Vývoj strany 1989-2007 České parlamentní strany 2007 - křižovatky a cesty Strana zelených Vývoj strany 1989-2007 PhDr. Petr Sokol, CEVRO sokol@cevro.cz Strana zelených Složitý vývoj východoevropský osud Několik etap vývoje Dvakrát

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny?

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Ing. Jan Mládek, CSc. předseda představenstva FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny Prezentace na semináři: Perspektivy EU a eurozóny Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Obsah prezentace 1. Současná eurozóna 2. Interní

Více

LEGISLATIVNÍ PROCES,

LEGISLATIVNÍ PROCES, LEGISLATIVNÍ PROCES, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. LEGISLATIVNÍ PROCES, pracovní list 1. Doplňte text na základě

Více

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA NOVELA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ 2015-2020 REFORMA FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO

Více

VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR

VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR PhDr. Petr Kolář, Ph.D. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Informační podklad č. 1.172

Více

VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ,

VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ, TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/12 VYDÁNO DNE 7. 6. 12 VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ, ŢE DÁVKY V NEZAMĚSTNANOSTI BY MĚLY BÝT TAKOVÉ, ABY LIDÉ NEZTRÁCELI MOTIVACI HLEDAT SI PRÁCI. Více neţ

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

9. ročník Složky státní moci (pracovní list)

9. ročník Složky státní moci (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 9. ročník Složky státní moci (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.18-1 - Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Spojené království Velké Británie a Severního Irska Spojené království Velké Británie a Severního Irska Britský politický systém VB je konstituční parlamentní monarchie, tento systém je považován za nejstarší demokracii světa. Jedná se o příklad země, která

Více

Moravské gymnázium Brno s. r.o. Mgr. Kateřina Proroková. Státní moc legislativa pracovní list

Moravské gymnázium Brno s. r.o. Mgr. Kateřina Proroková. Státní moc legislativa pracovní list Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenských věd Téma Státní moc legislativa pracovní list Ročník

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů 1 Svolávání Sněmu 1. Sněm svolává Předseda nebo Místopředseda oznámením zveřejněným na internetových stránkách Unie a rozeslaném Delegátům a Komisařům na e-maily zřízené

Více

Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti

Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti Jiřího Paroubka považuje za důvěryhodného po jeho odchodu do čela nové strany pouze pětina veřejnosti Za důvěryhodného považuje bývalého premiéra Jiřího Paroubka, který po odchodu z ČSSD stanul v čele

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

Přímá volba prosazena jinou koaliční stranou do koaliční smlouvy

Přímá volba prosazena jinou koaliční stranou do koaliční smlouvy Přímá volba prosazena jinou koaliční stranou do koaliční smlouvy Odpovědný rezort MV V koaliční smlouvě úkoly pro MV: - důkladná analýza s cílem vytvořit podmínky pro přímou volbu starostů v malých obcích

Více

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 I. Důvodová zpráva: Současná vláda pod vedením premiéra Bohuslava Sobotky ve svém programovém prohlášení a zejména

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_346 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ 18. ROČNÍK KONFERENCE

ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ 18. ROČNÍK KONFERENCE 18. ROČNÍK KONFERENCE 1,0 ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ WWW.ISSS.CZ, WWW.V4DIS.EU KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS ELIŠČINO NÁBŘEŽÍ 375 KONFERENCE ISSS Konference

Více

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Pracovní list 03 24 VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Úkol č. 1: Doplňování 1. Volby v ČR jsou jednou z možností, jak se mohou občané aktivně účastnit na 2. Prostřednictvím voleb občané rozhodují, kdo bude..a kdo

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace FORMY DEMOKRACIE Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH OK4EU Michaela Vráželová Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc vrazelova@ok4eu.cz Olomouc, prosinec 2011 OBSAH 2 STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 3 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Výkonná moc v ČR. Moc výkonná dle Ústavy ČR. Prezident republiky 7.12.2011. pátek 11. listopadu 2011

Výkonná moc v ČR. Moc výkonná dle Ústavy ČR. Prezident republiky 7.12.2011. pátek 11. listopadu 2011 Výkonná moc v ČR pátek 11. listopadu 2011 výkonná dle Ústavy ČR Prezident republiky (čl. 54 66 Úst.) Vláda (čl. 67 78 Úst.) Ministerstva (čl. 79) Správní úřady (čl. 79) Státní zastupitelství (čl. 80) Prezident

Více

pro studenty Praha, 25. května 2010

pro studenty Praha, 25. května 2010 Řešení ODS pro studenty Východiska o co nám jde Usilujeme o to, aby ve vzdělávání fungovalo liberální a konkurenční prostředí Vzdělávaným umožníme volbu školy a školám volbu vzdělávací nabídky Vzdělávat

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

Česká republika a EU. Portrét Václava Havla v rukou sametových revolucionářů

Česká republika a EU. Portrét Václava Havla v rukou sametových revolucionářů Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 24. března 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ČSSD by si mohla vybírat

ČSSD by si mohla vybírat 4. dubna 2013 ČSSD by si mohla vybírat Vládu by ČSSD mohla vytvořit s účastí, podporou nebo tolerancí TOP 09 a Starostů (104 mandátů), KSČM (102 mandátů) nebo ODS (101 mandátů). Volební model, který ppm

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 2. 6. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_336 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU 26. dubna 2013 autor: Petr Nečas zdroj: Parlamentnilisty.cz Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vážený pane předsedo Evropské

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Návrh systému odloženého školného. Radim Valenčík

Návrh systému odloženého školného. Radim Valenčík Návrh systému odloženého školného Radim Valenčík 1 Otázky, které si - ke škodě věci ne vždy klademe: Školné - co je důležitější, zda či jak zavést? Víme a shodneme se v odpovědi, proč zavést školné? Kdo

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více