LISTY ODS. Informační bulletin Občanské demokratické strany 22. října 2003 ÚVODNÍ SLOVO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTY ODS. Informační bulletin Občanské demokratické strany 22. října 2003 ÚVODNÍ SLOVO"

Transkript

1 LISTY ODS Informační bulletin Občanské demokratické strany 22. října ÚVODNÍ SLOVO Jedeme dál ODS se vyprofilovala jako zřetelná a viditelná opoziční politická síla. Pro občany se však vedle konkrétní kritiky stávající vlády stáváme i čitelnou a reálnou alternativou. Kroky vlády související s tzv. reformou veřejných financí jsou popřením předvolebních slibů vládních stran i porušením vládního programového prohlášení. Vláda nereformuje, ale tahá z lidí peníze, zdražuje a zvyšuje složenou daňovou kvótu. A to za nadšeného souhlasu rádoby středopravicové KDU-ČSL a US. Z bývalých odpadlíků ODS, kteří tvořili jádro nově vznikající Unie svobody, se dnes stalo nejtvrdší jádro Špidlových příznivců. Socialista Vladimír Špidla nemá loajálnější poslance a ministry, než jsou ti z řad druhdy pravicové US. Oč méně lze mluvit o tzv. vládní reformě, kterou za reformu nepovažují nejen politici z řad ODS, ale i nezávislí ekonomové a dokonce i členové bankovní rady ČNB, o to zuřivěji útočili a útočí představitelé vládní koalice na ODS a její Modrou šanci. Ve vystoupeních představitelů vládní koalice prakticky nelze naleznout obhajobu vlastních kroků, ale většinou jen zběsilé útoky na ODS. PETR NEČAS Jasně to dosvědčuje, že na rozdíl od vládního souboru škrtů a zdražování je ekonomický koncept ODS založený na zastavení růstu veřejných dluhů a povzbuzení ekonomického růstu zavedením rovné daně tou skutečnou šancí pro naši zemi a její občany. Vyvolat hlasování o nedůvěře vládě bylo naší povinností. Jestliže vláda neměla dost odvahy sama vyvolat hlasování o důvěře vládě ve spojitosti s tzv. reformou veřejných financí, jako opozice jsme tím byli povinováni našim voličům i příznivcům. Navíc bylo nutné demonstrovat převzetí osobního dílu odpovědnosti každého poslance vládní koalice za kroky i nekroky vlády při řešení problémů naší země. Pokus vyslovit vládě nedůvěru se nakonec nezdařil. Byl však velmi užitečný. Ukázal, že kdyby vláda požádala o vyslovení důvěry, neobstála by. Ukázal však také na jedno slabé místo v našich řadách. A před dalšími politickými bitvami je dobře, že jsme se o tomto slabém místě dozvěděli a také jsme tuto naši slabinu vyřešili. (pokračování na str. 3) CHCETE BÝT MILIONÁŘEM? Tato otázka se sugestivně ozývá z televizních obrazovek dvakrát týdně.mnohé vyburcuje k tomu, aby předvedli své znalosti a zkusili štěstí. Myslím, že tato otázka nedává spát ani premiérovi Špidlovi. Ale nejde do soutěže jako ostatní. A také nechce být jenom tak ledajakým milionářem, hraje hru o miliardy. Jeho vláda bude mít tragický primát. Zatímco v maratónu premiér nejrychlejší není, v zadlužování si to vynahrazuje. Nejrychleji a téměř nezvládnutelně nás zadlužuje.každý den o 500 miliónů korun! Říká tomu budování sociálního státu.za největší hrozbu označuje ODS, která chce jeho sociální stát zrušit. Odpovídáme mu, že sociální stát nepřenáší na budoucí generace takové břemeno, které nebudou moci zvládnout. Do klatby uvrhla lidovecko-socialistická vláda zejména podnikatele. Ale její chtivosti neunikne nikdo. V tom má ministr financí pravdu. Opatření vlády doléhají na všechny vrstvy naší společnosti. Na pětisetmiliónový dluh denně se skládáme všichni. Aby to lidem nedošlo, je třeba odlákat pozornost. Proto vypukla akce Kryštof. Stanislav Gross obsadil na týden silnice a obrazovky. Milionáře vystřídala hra Riskuj. Moc se nepovedla a tak následovala další. Tentokrát thriller. V noci z pátku na sobotu svolává ministr vnitra mimořádnou tiskovou konferenci. Občany vyděsí k smrti. Čekají osudové sdělení, něco jako vyhlášení stavu ohrožení. Co uslyší? Že policie vyráží na kontrolu veřejných domů! Tedy, že jde dělat to, co je její zcela samozřejmou každodenní povinností. Po prvotní úlevě následuje vlna vzteku. Jak to, že si s námi může vláda takto pohrávat? Jde o válku uvnitř ČSSD? Bojí se Gross, že mu na paty šlape kandidát na nového korunního prince Sobotka? Nebo jde o daleko vážnější rozkol ve vládní koalici? Asi od všeho trochu. Ale my nejsme rukojmím vlády! Nesmí vůči občanům této země používat metody, jakými pracuje uvnitř koalice a uvnitř sociální demokracie. Nejsme Hojdarové a nenecháme si líbit odposlechy, vydírání,vyhrožování smrtí dětí, okrádání a nasazování tajných služeb na každého s odlišným názorem. Je načase, aby se v duchu televizních seriálů premiér občanů zeptal: Chcete mě? Já odpovídám: Již ani minutu! Miroslava Němcová místopředsedkyně ODS

2 Senát LISTY ODS 2003/5 S 2 K EVROPSKÉ ÚSTAVĚ enátoři ODS z Výboru pro evropskou integraci se zabývali návrhem Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu na výjezdním zasedání v Loučni u Nymburku a na 22. schůzi VEI Senátu nepřísluší úkolovat ani interpelovat vládu. Povinnost projednání konventních stanovisek si Senát určil sám při jmenování svého zástupce v Konventu a při vzniku Podvýboru pro Konvent a Mezivládní konferenci. Příloha usnesení výboru má sice 15 stránek, není to však nudný text a stojí za přečtení. Je na Konvent především nesplnil svůj hlavní úkol. Nenavrhl přesné rozdělení kompetencí mezi evropskými institucemi a členskými státy. Obsažný a nepřehledný Návrh není ani mezivládní smlouvou ani ústavním dokumentem. Prolíná se zde obojí. Říká se v jednoduchosti je krása, o ústavní smlouvě to platí dvojnásob. Krásu zde ale zatím nehledejte. Při jednání VEI jsme v textu přílohy usnesení hlasováním vyloučili jakoukoliv pochybnost o způsobu ratifikace Smlouvy, tj. posouzení podle čl. 10 hlavy I a čl 39. odst. 4 hlavy II. Ústavy ČR tedy ratifikací ústavní většinou tj. minimálně 120 poslanci a třemi pětinami přítomných senátorů. Představa, že by text přijatý mezivládní konferencí mohl být schválen naším Parlamentem jako normální mezivládní smlouva byla pro senátory ODS a některé další členy výboru neúnosná a odporující Ústavě ČR. Předložil jsem ve výboru návrh na konání referenda o Smlouvě ustavující Ústavu Evropy a to z následujícího důvodu. Vládní koaliční strany už v době posledních voleb zdůrazňovaly svůj jiný postoj v evropských otázkách. Ke škodě všech nebraly nikdy v úvahu postoj opoziční ODS, který nebyl protievropský, ale byl ostražitý. Diskuse s opozicí před volbami do PS a i po nich byla na hony vzdálená standardním postupům tvorby mezinárodní politiky. Když nemohou strany komunikovat mezi sebou (v mezinárodní politice je to vždy ke škodě všem), tak musí komunikovat s autoritou největší, tj. s občany voliči. Referendum jsem specifikoval jako konzultativní a nepřál bych si, aby nahrazovalo rozhodnutí parlamentní ústavní většinou. Nebylo by dobré snímat prostřednictvím referenda zodpovědnost z rozhodnutí politické reprezentace v tak složité oblasti, jako je pozice ČR v budoucím uspořádání Evropy. Občané by však měli být do diskuse více vtaženi a politická reprezentace ať koaliční či opoziční by jim měla dát prostor k vyjádření svého převažujícího postoje. Luděk Sefzig senátor ODS Z jednání mezivládní konference v Římě Ústava není totéž v jiném balení V parlamentní diskusi k návrhu evropské ústavy opakovali představitelé koalice jako na kolovrátku, že vlastně nejde o nic kvalitativně nového. Že tím, že jsme se k EU přihlásili v červnovém referendu, de facto jsme se přihlásili i k této ústavě. Že ústava je pro ČR další pozitivní proevropský krok, protože, jak řekl Špidla, v zájmu ČR je, aby EU byla více efektivní a demokratická, což ústava zaručuje. Zejména ministr zahraničí Svoboda vystupoval jako obhájce zájmů čehokoliv jiného, jen ne Českého státu. V naprosté nahotě se to projevilo v debatě o změně tzv. hlasovací procedury v Radě ministrů. Rada je důležitý orgán složený z ministrů členských zemí. Rozhoduje o návrzích evropské komise a prakticky to je nejvyšší zákonodárný orgán Unie schvalující směrnice, nařízení, atd., podle kterých se pak musí řídit všechny členské země. Dosavadní model je dán smlouvou z Nice. Jeho klíčovou charakteristikou je, že síla hlasu jednotlivých členských zemí není odvozena od jejich velikosti, ale je dána politickou dohodou tak, aby velké země nebyly příliš silné a malé zase příliš slabé. Tak například Německo má nyní 9% hlasů a 8x menší Česko 3,7% hlasů. Tak je dosaženo jisté křehké rovnováhy, i když i tak disponuje šest největších zemí dohromady nadpoloviční většinou. Podle návrhu nové ústavy má dojít k zásadní změně. Váha hlasu bude vypočtena podle počtu obyvatel té které země. V praxi to bude znamenat, že Německo bude disponovat téměř pětinou hlasů (18,1%) a spolu s Francií jim bude stačit dohoda ještě s jednou ze čtyř velkých zemí (Británie, Itálie, Španělsko, Polsko) k zablokování jakéhokoliv návrhu, i kdyby s ním zbývajících 22 zemí nakrásně souhlasilo! A tady je vidět propastný rozdíl mezi myšlením naší a např. polské vlády. Zatímco se naše vláda bez jakéhokoliv boje smířila s tím, že váha českého hlasu poklesne skoro na polovinu (z 3,7 na 2,2%) a že se vzhledem k výše uvedenému stane prakticky bezcenným, Poláci postavili zachování původního hlasovacího modelu jako klíčovou podmínku. A to přesto, že váha jejich hlasu nepoklesne, ale dokonce o pár desetinek stoupne! Pochopili zřejmě, že přijetí nových vah (spolu s přesunem mnoha oblastí z jednomyslného do většinového hlasování) fakticky znamená ustavení německo francouzského protektorátu nad zbytkem Evropy. (Mimochodem, setkal jsem se na mnoha místech s otázkami, jak to myslel prezident, když napsal, že základem EU má být stát a ne občan. Příběh hlasovací procedury je myslím jasnou odpovědí). Když člověk poslouchal několikrát opakované vyprávěnky ministra Svobody o tom, že tento model je přece spravedlivý, protože v něm má každý občan EU stejně silný hlas, měl opravdu pocit, že poslouchá ministra zahraničí Německa a ne České republiky. Jednodenní diskuse o návrhu ústavy ve Sněmovně byla po mém soudu téměř historickou události. Naplno, bez jakéhokoliv balastu ukázala fatální propast mezi vnímáním zahraničních priorit ODS a ČSSD (stále více je zřejmější, že KDU a především US jsou v politickém střetu dnešních dnů jen v rolích statistů). Pokud někteří novináři na druhý den psali, že debata byla o ničem, tak jen na sebe prozradili, že ničemu nerozumí oni. MARTIN ŘÍMAN poslanec ODS

3 2003/5 LISTY ODS Zásadní přelom v evropské integraci Ústava EU je zásadním přelomem v evropské integraci. Pokračuje v dráze, lemované zastávkami Maastricht-Amsterdam-Nice, na níž se stále a kontinuálně posiluje nadnárodní složka EU a naopak oslabuje složka mezivládní. Nejde však o pouhé prodloužení zmíněné dráhy. K posunu dalo by se dokonce říci k předělu - dochází totiž také v oblasti pojmové a symbolické. Použití termínu Ústava v názvu dokumentu implikuje, že něco jako stát tady má vzniknout. Tento termín, jakkoliv se lze přít o jeho přesnou definici, byl v politice vždy vyhrazen pro základní zákon státu. Vznik funkce prezidenta (který ve skutečnosti žádným prezidentem není, pouze předsedá Evropské radě) a ministra zahraničí (který také není žádným ministrem, nýbrž jedním z členů Evropské komise) opatřuje Evropskou unii dalšími formálními atributy skutečného státu. Pro větší hodnověrnost se zdůrazňuje přímá legitimita EU, odvozená od jejích občanů (občanství je také zakotveno ve smlouvě). Implicitně se zde předpokládá existence evropského politického národa či lidu schopného přímo, nezprostředkovaně artikulovat své zájmy. Konečně vedle údajného evropského národa jako nositele evropské suverenity je třeba Evropě vytvořit samonosný obsah. Nejčastěji se v této souvislosti hovoří o lidských (občanských) právech jako o základu, na němž je Evropa postavena. Jedinečnou evropskou hodnotou má být tzv. sociální stát. Zejména v poslední době nabývá také vrchu snaha interpretovat Evropu jako protipól Ameriky. Se všemi těmito definičními jevy předpokládaného společného evropského státu lze polemizovat. Především existence evropského národa se zdá být velkou fikcí, protože k němu nejsou splněny základní předpoklady: společný komunikační prostředek (jazyk), spojující historická zkušenost, společně utvářený typ demokracie a z něj pramenící politická kultura, vnitřně procítěná společná identita. Ve skutečnosti je reprezentantem tohoto evropského národa relativně úzká vrstva, skládající se z politiků a státní administrativy, top manažerů a businessmanů, části intelektuálních, akademických a vzdělaneckých elit. Tato vrstva své evropanství zřejmě skutečně prociťuje a domnívá se, že tak smýšlí i zbývající výrazná většina obyvatel členských států EU. Stejně tak občanská práva nepatří dávno jen Evropě, přestože v ní vznikla. Dnes se celý koncept těchto práv v Evropě smrskl na prosazování tzv. práv 3. generace, tedy kolektivních hospodářských a sociálních nároků, které de facto tvoří základ dalšího evropského specifika : sociálního státu. Ten se však pro změnu transformoval na pouhý stroj pro přerozdělování stále většího množství veřejných prostředků stále většímu množství zájmových skupin. A Evropa jako protipól Ameriky? Ať už tato představa pramení z idealistického pacifismu a multilateralismu nebo naopak z mocenských choutek a komplexů některých evropských velmocí, je to pouze cesta k marginalizaci a zbezvýznamnění Evropy. Ale nejde jen o konstrukci něčeho, jako stát. Jde také o to, kdo v ní bude mít rozhodující vliv. Vlivovými nástroji, umožňujícími získat náskok ve výstavbě takového státu, je zavedení principu posílené a strukturované spolupráce do smlouvy o ústavě. Oba tyto principy umožní vznik Unie v Unii, tedy vytvoření jakéhosti tvrdého, gravitačního jádra, které se bude stále hlouběji politicky a ekonomicky integrovat a svou silou bude postupně nasávat své bližší i vzdálenější okolí. Netřeba snad dodávat, že na vzniku takového jádra mají zájem zejména Německo s Francií (ale i některé další evropské mocnosti), které si tak chtějí udržet svůj rozhodující vliv i uvnitř rozšířené EU a vytvořit předpoklady pro uchování tohoto vlivu i během případného dalšího prohlubování EU. Dalším takovým vlivovým nástrojem, který tyto státy prosazují, je úplné odstranění degresivního principu z Evropské rady, díky němuž byly doposud menší státy zvýhodněny vůči velkým co do své hlasovací váhy v tomto orgánu. Toto opatření je zdůvodňováno právě argumentem o evropském národě když jsme přece všichni občany jedné Evropy, proč by měl být některý národ (třeba Češi) zvýhodněn při hlasování proti jinému národů (třeba Němcům) jen proto, že je menší. Ve skutečnosti se zde hraje o to, aby uvnitř evropského státu zněl nejsilnějším tónem koncert velmocí. Jistě, takové uspořádání Evropy, které naznačuje smlouva o ústavě, je uskutečnitelné. Vážnou otázkou však je, zda stojí na reálných základech, směřuje k realizovatelným cílům a zda skutečně přinese efektivnější a demokratičtější Evropu, jak slibuje. O tom všem lze mít závažné pochybnosti, které by neměly být ani zesměšňovány, ani karikovány, jak se to zhusta děje. Sepisováním podobných dokumentů v EU neklesne ani vysoká nezaměstnanost, ani se nezvýší nevalný ekonomický růst. Naopak, lze se obávat toho, že prohlubování integrace může sloužit jako účinná zbraň pro ty, kteří si nepřejí zpružnit pracovní trh, omezit přerozdělovací procesy nebo redukovat přebujelou komunitární legislativu. Heslo více Evropy a navíc takové Evropy, v níž si někteří budou zcela zjevně rovnější než jiní tak rozhodně nemůže být univerzálním řešením na současné problémy evropských zemí. JAN ZAHRADIL 1. místopředseda ODS (pokračování ze str. 1) Počet poslanců ODS se snížil z 58 na 57. Ztráty mandátu nám je sice líto, a to zvláště za těsných počtů ve sněmovně, přesto jsme však neměli a nesměli mít jiné řešení. A tohoto řešení nemusíme litovat. Jen další budoucí hlasování poslance Petra Kotta ukáže, zda se jednalo o selhání sebekontroly vůči alkoholu, či o selhání charakteru. Jeho mandát totiž morálně patří ODS a pan Petr Kott ho drží díky voličům ODS a získal ho díky programu ODS. Budeme pokračovat v naší práci. Budeme kritizovat vládu tam, kde škodí naší zemi a jejím občanům. Současně budeme vypracovávat a předkládat vlastní věcné návrhy a recepty na řešení problémů ČR. Jsme a budeme čitelnou opozicí. Jsme a také budeme věrohodnou alternativou stávající socialistické vládní koalice. PETR NEČAS místopředseda ODS 3

4 z Poslanecké sněmovny LISTY ODS 2003/5 ROZHOVOR S POSLANCEM HYNKEM FAJMONEM O EVROPSKÉ ÚSTAVĚ Poslanecký klub ODS inicioval mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny k pozici vlády ČR na mezivládní konferenci EU o Evropské ústavě. Do sněmovní diskuse se zapojilo několik poslanců ODS včetně Hynka Fajmona. Proto jsme mu položili několik otázek. Pane poslanče, eurofederalisté tvrdí, že další prohlubování evropské integrace je nutné mimo jiné z toho důvodu, aby byl v Evropě zajištěn mír a možnost účinně bojovat s mezinárodním terorismem. Co si o tomto argumentu myslíte? Jsem přesvědčen o tom, že se jedná o falešný argument. Mír je v Evropě od roku 1945 na mezistátní úrovni díky jiným faktorům než byla evropská integrace. Hlavním garantem míru do roku 1989 byla vojenská rovnováha mezi NATO a Varšavskou smlouvou a po roce 1989 je hlavním garantem evropského míru Aliance. To, že spolu Němci s Francouzi již neválčí není důsledkem evropské integrace, ale poznání, že dohoda těmto zemím přináší velmi hmatatelný hospodářský prospěch. Je tedy pravda, že evropská integrace přináší řešení etnických a jiných konfliktů? Myslím si, že to pravda není. Podívejme se na situaci v Severním Irsku, v Baskicku nebo na Korsice. Británie, Španělsko a Francie jsou účastníky evropské integrace již řadu desetiletí a přesto se tyto krvavé konflikty dodnes nepodařilo vyřešit. Často také slyšíme argument,že Evropa se musí integrovat z toho důvodu, aby mohla čelit výzvám globalizace. Je více Evropy řešením problému globalizace? Klíčovým slovem dle mého soudu není globalizace, ale konkurenceschopnost. Levicoví politikové a ideologové mluví záměrně o nedefinovatelné globalizaci. My naopak musíme mluvit o zcela konkrétní konkurenceschopnosti, protože o tu dle mého soudu ve skutečnosti jde. Pokud chtějí evropské národy v budoucnosti uspět, musí především posilovat svou konkurenceschopnost a to se dělá odbouráváním obchodních a byrokratických překážek. Tímto směrem se musí zaměřit i politika EU. Zatím je tomu ale spíše naopak. EU spíše posiluje regulaci a konkurenceschopnost evropských subjektů se tak snižuje. KANDIDÁTI ODS V DOPLŇOVACÍCH VOLBÁCH DO SENÁTU 2003 Ing. Pavel Pavel volební obvod 12, Strakonice Ing. Pavel Pavel se narodil ve Strakonicích, je mu 46 let. Po absolvování zdejší střední průmyslové školy pokračoval ve studiu na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni. Po jejím dokončení nastoupil v roce 1981 jako projektant do Zemědělského stavebního sdružení ve Strakonicích. Od odborné práce byl jen malý krůček k řešení tajemství starých transportních metod. Záhy se stal známým svými pokusy s dopravou soch Moai na Velikonočním ostrově či rozřešením stavebního postupu tvůrců pravěkého Stonehenge v Anglii. Po deseti letech se pak vrátil zpět na průmyslovku. Ovšem ne už jako žák, ale coby učitel odborných předmětů. Po dvou letech školství opustil a dal se na podnikání. Navázal na své zkušenosti a založil firmu na manipulaci s těžkými a rozměrnými břemeny. Ta během několika následujících let nastěhovala tisíce trezorů do většiny českých bank, desítky těžkých strojů a lisů do výrobních hal a stovky komponentů pro Jadernou elektrárnu Temelín. Čas zbyl i na romantické transporty. Šlo například o přesun božích muk v Oslově či záchranu spadlého viklanu v Boudách na Písecku nebo o přenesení kapliček ve Vodňanech či Miroticích. O své práci napsal dvě knihy, desítky článků a absolvoval přes tři sta přednášek. Karel Jarůšek volební obvod 58, Brno-město Karel Jarůšek se narodil v Brně, je mu 50 let. Základní školu absolvoval v Blansku kde se v místním ČKD vyučil strojním zámečníkem. Přijetím do tohoto učebního oboru začala i jeho fotbalová kariéra. V roce 1968 následoval přestup z Blanska do tehdejší Zbrojovky Brno, kde s výjimkou vojny v Dukle Tábor ( ) jako aktivní fotbalista působil až do roku V 70. a 80. letech patřil jako tvořivý záložník k fotbalové špičce. V roce 1985 následoval odchod do Řecka a od roku 1987 působil jako hráč a později trenér devět roků v Rakousku. Po návratu z tohoto angažmá v zahraničí pokračoval ve funkci trenéra v Brně, Drnovicích aopavě. Při aktivním fotbalovém působení ve Zbrojovce Brno byl mezi hráči, kteří se mohou pochlubit ziskem Do politiky vstoupil v roce 1998, kdy byl zvolen místostarostou města Strakonice. V následujících letech tak měl příležitost dopodrobna poznat problémy obyvatel města, sousedních obcí, ale i celého regionu. Po volbách do krajských zastupitelstev tak mohl své znalosti a zkušenosti využívat i jako zastupitel Jihočeského kraje a člen kontrolního výboru. Pavel Pavel je ženatý, má dvě děti. Manželka Soňa, narozená ve Vimperku, je zubní lékařkou. Volný čas rodina tráví u rodičů na Horské Kvildě. Když přeje počasí, patří mezi oblíbené činnosti vodní turistika, výlety pěšky, na kolech, v zimě na běžkách. Pavel Pavel je autorem projektu Otavská plavba spojující pootavská města, Sušici, Horažďovice, Strakonice a Písek. V senátních volbách v roce 2002 těsně prohrál ve druhém kole (o pouhých 672 hlasů) s Pavlem Rychetským. Mistrovského titulu v roce V letech působil v reprezentačním výběru Československa. Během fotbalové kariéry vystudoval večerní školu Sociálně právní a po skončení aktivní činnosti získal nejvyšší možné evropské trenérské vzdělání UEFA profi-licence. V současné době působí při 1. FC Brno a.s. jako sportovní ředitel. Zároveň je prezidentem hokejové Komety a se svými kolegy se snaží o její postupný návrat mezi hokejovou elitu. V roce 1974 se oženil a se svojí manželkou Janou má čtyři děti. Gabrielu, Karla, Jolanu a Ondřeje. 4

5 STÍNOVÁ VLÁDA Důvěra a příležitost Modrá šance pro vzdělávání Motto: úlohou vlády, ministerstva školství a veřejné správy při zajišťování vzdělávání není sloužit systému, ale žákům, jejich rodičům a studentům... Vzdělání je nesporně důležitou podmínkou osobní prosperity. Vzdělanostní úroveň občanů pak je jedním z klíčových zdrojů ekonomického růstu. Vzdělání je proto i důležitým veřejným statkem a zajištění vzdělávání je významnou veřejnou službou. Pět let socialisticko-odborářského vládnutí resortu školství, charakteristického sliby po nichž nenásledovaly skutky a nesystémovostí přijímaných opatření, bylo obdobím, které škodilo a škodí nejen školám a učitelům. Především pak škodí těm, kterým má vzdělávání sloužit, tedy občanům. Základním a středním školám chybí peníze nejen na zaplacení učitelů, ale i na kvalitní vybavení. Ředitelé škol místo řízení třídí papíry a uctivě smekají před úředníkem. Být dobrým učitelem se vyplácí stále méně. Přání žáka nebo jeho rodiče a možnost jejich volby, je stále zřetelněji veličinou, se kterou se nepočítá. A tak jediným, komu stav prospívá, je byrokrat a jeho šiml. Vysoké veřejné školy jsou sice formálně zadarmo, ale peněz se nedostává nejen na rozvoj, ale i na prostou obnovu. Mezi počtem zájemců o vysokoškolské vzdělávání a přijatých je stále stejně velký rozdíl. Změnit tento neblahý stav vyžaduje iniciovat a prosadit zásadní systémové změny reflektující jak naše tradice, tak nové trendy a potřeby. Především pak změny podmiňující pravomoc rozhodovat osobní odpovědností, změny ve způsobu financování vzdělávání, vědy a bádání z prostředků státního rozpočtu a v neposlední řadě pak změny rolí a funkcí samotného ministerstva a orgánů školské státní správy. A) Navrhujeme proto, aby změny v oblasti regionálního školství byly založeny na respektování zejména následujících principů: Princip jednoty vzdělávacího systému tedy kategorické NE možnosti vzniku 14 různých vzdělávacích systémů Princip volby občan nesmí být nadbytečně omezován ve své volbě vzdělávání Princip rovných práv i povinností práva všech, pokud jim lze zákonem uložit stejné povinnosti, mají být rovná Princip autonomie škol za způsob jak v mezích zákona organizačně, ekonomicky i personálně zajistit vzdělávání je odpovědný ředitel, a to včetně stanovení výše platu učitelů Princip centrálně stanovené části maturitní zkoušky v decentralizovaném systému řízení škol představuje důležitý svorník jednoty základního rámce výstupů Princip financování vzdělávání primárně má být předmětem podpory vzdělávání žák, případně jeho speciální vzdělávací potřeby... Princip financování školských služeb a nadstandardních podmínek pro vzdělávání služby související se vzděláváním mají být financovány z veřejných rozpočtů příslušných samospráv 2003/5 B) Budeme usilovat o to, aby vysokoškolské vzdělávání bylo přístupné většímu počtu občanů, a to kdykoliv v průběhu života. Vysoké školy musí být nejen motivovány, ale i účinně podporovány k nabídce různých forem studia, umožňujících mimo jiné i studium při zaměstnání nebo studijní stáže v zahraničí. Do financování vysokoškolského vzdělávání musí být významněji zapojeny i další zdroje, včetně zdrojů privátních. Požadovaný podíl studentů na financování vlastního vzdělávání pak musí být doplněn o podporu a produkty omezující selektivnost přístupu ke vzdělání. Současně s návrhem na zavedení finanční spoluúčasti studentů navrhuje ODS zavedení několika podpůrných programů a nástrojů pro studenty: Jednotná studentská dávka (JSD) Příspěvek stanovený v jednotné výši pro každého studenta terciárního vzdělávání, tedy i studenta vyšší odborné školy, pokud nemá vlastní příjem. Příspěvek státu na studentské spoření - Podobně jako stát z řady dobrých důvodů přispívá občanům na stavební spoření, navrhujeme zavedení speciálního bankovního produktu se státní spoluúčastí, který by umožnil přístup ke vzdělání bez LISTY ODS Grafické znázornění základních možností financování terciárního vzdělávání a podpory studentů nutnosti příslušnou částkou v daném okamžiku disponovat. Možnost odkladu úhrady poplatků za studium Na základě smlouvy studenta se školou.. Prospěchové stipendium Je chápáno jako selektivní příspěvek studentům s vynikajícím prospěchem, poskytovaný vysokou školou. Dalším významným zdrojem rozvoje vysokých škol je potenciální kapacita vysokých škol využitelná při práci na nejrůznějších projektech rozvoje lidské společnosti. Vytvořením příležitostí k využití této kapacity může být nejen významným zdrojem financování, ale také naplněním Humboldtova ideálu univerzitního vzdělávání, které má být spojeno s řešením úkolů výzkumu. Tak se vysoká škola může stát nejen zdrojem poznatků, ale také prostředím vytvářejícím potřebné sociální prostředí pro občany a být skutečnou ALMA MATER. WALTER BARTOŠ poslanec ODS stínový ministr školství 5

6 LISTY ODS 2003/5 VZDĚLÁVÁNÍ V ODS Pilotního projektu letní akademie se zúčastnilo 62 komunálních a krajských politiků. Jeho základní náplní bylo školení z práva, politologie, mezinárodních vztahů a ekonomie, doplněné výukou jazyků a mediatréninkem. Organizátoři nezapomněli ani na oddechové aktivity účastníků a připravili pro ně řadu zajímavých soutěží i společenských setkání. Liberálně-konzervativní akademie odstartovala V sobotu 20. září 2003 se ve Vzdělávacím centru Mladých konzervativců a v oblastní kanceláři ODS Praha 5 uskutečnily první přednáškové bloky Liberálně-konzervativní akademie. Ty jsou součástí jednoročního mezioborového studia ekonomie, mezinárodních vztahů, politologie, práva, komunikace a veřejné prezentace, které letos poprvé otevírá CEVRO Liberálně-konzervativní akademie. V této souvislosti jsme položili jejímu zakladateli Ivanu Langerovi několik otázek. Co je smyslem Liberálně-konzervativní akademie a jakým tématům se studium letos věnuje? Studium, které se skládá z osmi přednáškových bloků, je určeno všem osobám pravicové názorové orientace, které mají chuť či potřebu na sobě dále pracovat. Absolventi studia, zakončeného závěrečnou zkouškou a obhajobou eseje, získají v červnu příštího roku Certifikát absolventa. Kolik posluchačů v tuto chvíli Liberálně-konzervativní akademii navštěvuje? V letošním roce bylo vybráno 45 posluchačů tzv. nultého ročníku. Těchto čtyřicet pět lidí bylo vybráno z více než osmdesáti uchazečů o studium z celé ČR. Výuka na Liberálně-konzervativní akademii bude pokračovat i v příštím roce, a to nejen v Praze. Pokusíme se o to, aby akademie nalezla své zázemí také v jednom z velkých moravských měst. Jak chcete zaručit kvalitu studia? Kvalita studia na této škole je zaručena spoluprací s významnými odborníky z oborů psychologie, ekonomie, mezinárodního práva a z dalších oborů. V prvním přednáškovém bloku v úvodu do sociální psychologie seznámila studenty s jejími základy psycholožka Milena Blaháková, základní principy tržního systému a názory jeho propagátorů a myslitelů přednesl ekonomický analytik Josef Šíma z Liberálního institutu. Vít Hloušek z brněnského Mezinárodního politologického ústavu vysvětlil studentům základní pojmy spojené s fenoménem velmoc, mocnost, hegemonie, bipolarita atd. Ústavně-právní expert Jiří Hřebejk z pražské Právnické fakulty přednesl základy ústavního systému ČR. V dalších blocích se svými přednáškami vystoupili: Robert Holman, Jiří Schwarz a Petr Mach, politologové Mirtoslav Novák, Petr Robejšek, Markéta Pitrová, Pavel Pšeja, Josef Mlejnek, Petr Sokol, Ladislav Mrklas, právníci Alena Macková, Jiří Jelínek, Markéta Štalmachová a Petr Kolář. Zájemci o studium v dalším roce se mohou hlásit již nyní na adrese: CEVRO (Janáčkovo nábřeží 9, Praha 5), nebo em na adresu 6

7 Předseda ODS Mirek Topolánek ve Španělsku Mirek Topolánek navštívil na přelomu září a října v rámci posilování komunikace s budoucími partnery v rámci Evropské unie Španělsko. Sešel se s generálním tajemníkem španělské lidové strany Mariano Rajoyem těsně před mimořádným římským summitem, kde se začalo jednat o podobě budoucí evropské ústavy. Španělsko bude ratifikovat evropskou ústavu referendem souběžně s volbami do evropského parlamentu v červnu roku Předpokládá se, že Mariano Rajoy, který nedávno vyměnil současného španělského premiéra Aznara ve vedení strany, se stane v případě volebního úspěchu v příštím roce předsedou vlády. ZAHRANIČNÍ KONTAKTY Z REDAKČNÍ POŠTY Původ, problémy a následky sociálního státu 2003/5 Sociální demokracie má možnost již šestým rokem naplňovat svoji vizi státu blahobytu. Státu, ve kterém se v čím dál častějších případech vyplácí obrnit se trpělivostí a s trochou drzosti obejít nejrůznější úředníky, vyplnit pár formulářů a pak se v klidu domova těšit na podpory, přídavky, dotace a půjčky. Státu, ve kterém je moderní a výhodné hledat skulinky, mezery a příležitosti, jak dostat z peněz, mocnými úředníky přerozdělovaných, co nejvíce. Tento stav má za následek problémy, které z něj nevyhnutelně plynou. OECD zveřejnila zprávu o stavu české ekonomiky. Tato zpráva je velice nelichotivá zejména v pasážích politiky zaměstnanosti a stavu veřejných financí. Doporučení, jež OECD ČR dává, zní ovšem značně nelevicově a tudíž v rozporu s kroky nynějšího vládního kabinetu. Nápravy problémových pasáží se za současného stavu a složení vládní koalice zřejmě nedočkáme. Výsledky investičních pobídek a jimi zapříčiněného přílivu zahraničních firem jsou též nepřímým důsledkem a určitou zárukou dlouhodobější stagnace hladiny nezaměstnaných. Sérií zvýhodnění, které zahraniční firmy dostanou, musí stát kompenzovat vyšším zdaněním firem ostatních. To zrovna nezní jako rovnost příležitostí. Zpráva, že firma, která se rozhodne postavit výrobní závod a vytvoří 100 pracovních míst neznamená, že těch 100 pracovníků bude pocházet z úřadu práce. Nezanedbatelná část těchto zaměstnanců odejde z jiných firem. Tento odchod, zvláště v případě odborných pracovníků, může způsobit původní, většinou ryze české firmě (která nikdy žádnou podporu od státu nedostala) výrazné problémy. Cena práce se v republice neustále zvyšuje a už nyní dosahuje takové úrovně, že firmy které využily nemalých investičních výhod v ČR, se nyní přesouvají za výhodnějšími podmínkami a zanechávají za sebou stovky nezaměstnaných. Peníze, získané od státu, jsou ovšem nenávratně pryč. Vládní podpora zaměstnanosti nemůže spočívat v experimentech a pochybných krocích typu častější docházka na úřad práce, nábor dalších úředníků na tento úřad a zaváděním dalších pasivních opatření. Aktivní politika znamená důraz na motivaci. Změna sociálního systému by měla spočívat v podpoře nezaměstnaných, kteří jsou ochotni vykonávat i hůře placenou práci pod jejich kvalifikaci (třeba jen dočasně). Pokud tito lidé vykáží vlastní příjem, budou mít nárok na sociální dávky. A naopak poskytnout naprosté existenční minimum lidem, kteří pracovat nechtějí, ne nemohou. Před rokem byla polovina nezaměstnaných bez práce déle než rok! Opravdu je všechno v takovém pořádku, aby bylo možno s reformou otálet? Domnívám se, že v současné době není možné, abychom se snažili vyrovnat mírou sociální politiky nejblahobytnějším evropským státům, pokud nedosahujeme požadované výkonnosti a pokud nejsou občané vychováni v prostředí, kde je normální pracovat, kde je normální být samostatný, kde je normální spoléhat se na sebe sama a kde je normální neparazitovat na státu. I tyto země už otáčejí kormidlo směrem k zeštíhlování a efektivitě. Česká sociální demokracie a spol. svoji ekonomiku ani trochu nepřibližuje k těmto moderním sociálním státům, ale přes prosazování tzv. reformy veřejných financí udržuje zastaralý, mocný a nehospodárně přerozdělující moloch. MICHAL KADLEC, MS ODS Tišnov LISTY ODS STÍNOVÁ VLÁDA PRACUJE Stínová vláda ODS má za sebou od svého vzniku devět společných zasedání. Kromě řady individuálních vystoupení stínových ministrů a společných usnesení k aktuální politické situaci do této doby vypracovala dva základní materiály. Poziční dokumenty ke vstupu do EU byly prezentovány jako příspěvek do diskuse o evropské integraci na IV. ideové konferenci ODS dne v Praze ve snaze alespoň částečně vyvážit nepřesvědčivou a jednostranně pojatou vládní kampaň při příležitosti referenda ke vstupu do Evropské unie. Druhým dokumentem byla Modrá šance, představující základní teze reformy veřejných financí, která byla zveřejněna v rámci projednávání vládní reformy v Poslanecké sněmovně. Na tento úvodní materiál budou navazovat resortní koncepce, které podrobněji nastíní programové záměry ODS v nadcházejícím období s výhledem na nejbližší volby do Poslanecké sněmovny. Jako první dokument tohoto typu je prezentován materiál stínového ministra školství Waltera Bartoše s názvem Důvěra a příležitost Modrá šance pro vzdělávání. Stínovou vládou byl schválen na výjezdním zasedání v Teplicích dne Materiál je v tomto okamžiku jen rámcovým nástinem představ ODS o tom, jak a jakými prostředky dnešní neblahý stav školství zlepšit. Nebude jen odrazem diskusí na stranické půdě, ale může se k němu vyjádřit odborná i laická veřejnost. Při této příležitosti je zveřejněn na přičemž připomínky jsou očekávány do Poté bude prostřednictvím médií oficiálně představen veřejnosti. poznámka 7

8 LISTY ODS 2003/5 víte, že PREFERENCE POLITIKŮ V žebříčku popularity politiků, prováděném agenturou STEM v průběhu září, byli poprvé hodnoceni předseda a všichni místopředsedové ODS. Tři z nich se umístili mezi prvními deseti. První a druhé místo obsadili Stanislav Gross (65%) a Petra Buzková (54%), kteří na druhou stranu oproti poslednímu průzkumu nejvíce ztratili. Třetí místo náleží předsedovi ODS Mirkovi Topolánkovi se 49%. Z dalších představitelů ODS se na 7.místě umístil Petr Nečas (40%), na 8. místě Jan Zahradil (38%), na 11. místě Miroslava Němcová (36%) a na 15. místě ze 24 hodnocených Petr Bendl (26%). Předseda vlády Vladimír Špidla v tomto porovnání poklesl na 12.místo (34%), přičemž ještě v lednu letošního roku mu důvěřovalo 63% respondentů. Pokud by sněmovní volby dopadly jako průzkum předvolebních preferencí politických stran podle stejné agentury za stejné období, ODS by mohla sestavit většinovou vládu s KDU-ČSL. Odhadem by ve Sněmovně ODS získala 88 křesel, ČSSD 47, KSČM 44 a lidovci 21. USNESENÍ STÍNOVÉ VLÁDY ODS ZE DNE Stínová vláda konstatuje, že ODS v žádném případě nepodpoří změnu kompetenčního zákona, který by znamenal převod církevní agendy z Ministerstva kultury ČR na místopředsedu vlády Petra Mareše. Snaha vlády o tento přesun znamená, že premiér je natolik slabý, že není schopen přimět ministry, aby účinně řešili úkoly svých resortů a že naopak ustupuje tlaku zájmových skupin. TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ POSLANECKÉHO KLUBU ODS ZE DNE Poslanecký klub ODS považuje chování poslance Petra Kotta, který se při pátečním jednání opil a nezúčastnil se hlasování, za nepřijatelné a neomluvitelné. Významně tím poškodil pověst ODS i Poslanecké sněmovny. Poslanecký klub ODS považuje za stejně skandální i snahu Petra Kotta dodatečně se ze svého pochybení vylhat. Poslanecký klub ODS vyzývá Petra Kotta, aby ze svého chování vyvodil osobní zodpovědnost a rezignoval na svůj poslanecký mandát. Poslanecký klub ODS požádal o svolání mimořádné schůze sněmovny k projednání vládní pozice na nadcházející mezivládní konferenci EU. došlo po uzávěrce Předseda ODS Mirek Topolánek v USA NEW YORK, 15.října Předseda Mirek Topolánek, který vede stranickou delegaci na návštěvě Spojených států, vyzdvihl setkání s floridským guvernérem Jebem Bushem, bratrem prezidenta George Bushe, a čtyřmi představiteli kubánské opozice se sídlem v Miami.Topolánek prohlásil, že ODS byla jedinou stranou z politického spektra ČR, která jednoznačně podpořila preventivní akci USA a jejích spojenců v Iráku. Přijel posílit zájem ODS na dobré euroatlantické vazbě. Předseda hovořil se čtyřmi zástupci kubánského exilu, Joem Garcíou, Diegem Suárezem, Jesúsem Permuym a Angelem de Saná. Jak řekl ČTK, vysvětlil jim české zkušenosti z politického a ekonomického přechodu, mimo jiné i restituční záležitosti. S Jebem Bushem se sešel Topolánek a delegace ODS dne 13. října. S guvernérem jednal o hospodářské spolupráci a obchodní výměně s Českou republikou, která dosahuje neuspokojivých 40 milionů dolarů ročně, přičemž Florida vyváží více, než dováží. Delegace věnovala pozornost floridskému vzdělávacímu systému a tomu, jak se tento stát vypořádává s mocným přílivem imigrantů. Zdroj ČTK + red. Podle výsledků tohoto průzkumu si zatím ODS udržuje 1. místo 32% s 32% před ČSSD (17,2%), KSČM (16%), KDU-ČSL (7,9%) a US-DEU 17,2% 16% (2,6%). ODS Informační bulletin LISTY ODS 7,9% 2,6% ČSSD KSČM KDU-ČSL US-DEU vydává Občanská demokratická strana Sněmovní 3, Praha 1 IČO připravuje tisková sekce ODS registrace u MK ČR E Vážené kolegyně a kolegové, v posledních dnech se v několika denících zejména v HN dne 8. října objevily informace, zpochybňující koupi objektu pro sídlo HK ODS v Praze. Tyto informace je třeba uvést na pravou míru. VR ODS na svém posledním zasedání dne 22. září tohoto roku schválila koupi nebytového domu v ulici Jánský vršek č. 13, Praha-Malá Strana pro umístění hlavního sídla ODS v Praze od dosavadního majitele, společnosti Jánský vršek s. r. o. Tento objekt byl vybrán z řady dalších jako nejvhodnější pro svou polohu, rozlohu, technický stav, kupní cenu a možnost koupě objektu na splátky. Kupní smlouva na tento objekt zaručuje několikanásobně jeho přechod od původního majitele na ODS: vymazáním dosavadního zástavního práva k objektu před splacením první splátky ODS, vložením zástavního práva ve prospěch ODS, souhlasem dosavadního majitele s prodejem objektu Občanskou demokratickou stranou v případě, kdyby majitel nesplnil podmínky, nájemní smlouvou k objektu, opravňující ODS užívat nemovitosti bezplatně až do doby navrácení všech peněz prodávajícím. Byly využity všechny právní možnosti pro uskutečnění dobré a jisté investice. Média zpochybnila bezpečnost obchodu kvůli zástavnímu právu k objektu a osobu jednatele prodávající společnosti. Zástavního práva se zástavní věřitel vzdal, tento jeho akt je v současné době sdělen katastrálnímu úřadu. Prodávající společnost ve smlouvě pod sankcí prohlašuje, že nemá žádné daňové ani jiné závazky, které by mohly vést k zpochybnění prodeje. Soudní jednání, probíhající k osobě jednatele, nemají v žádném případě souvislost s domem kupovaným ODS, ani s činností dotyčného u prodávající společnosti Jánský vršek s. r. o., navíc tato osoba nebyla pravomocně odsouzena. Odpovědné orgány ODS neměly ani důvod ani nástroje ke zjišťování osobních údajů dotyčné osoby, ale soustředily se zejména na všestranné prověření prodávající společnosti jako právnické osoby, aby se předešlo jakémukoliv obchodnímu i politickému riziku. Praha Mirek Topolánek, v. r. předseda ODS 8

CÍL PROJEKTU > TERMÍN > POâET STUDENTÒ > PROST EDEK > HARMONOGRAM ROâNÍKU > REALIZÁTOR > GARANT > ZAKONâENÍ STUDIA >

CÍL PROJEKTU > TERMÍN > POâET STUDENTÒ > PROST EDEK > HARMONOGRAM ROâNÍKU > REALIZÁTOR > GARANT > ZAKONâENÍ STUDIA > CÍL PROJEKTU > příprava osob se zájmem o aktivní účast ve veřejném životě, se zaměřením na osoby s liberálně-konzervativní orientací PROST EDEK > jednoleté mezioborové studium ekonomie, mezinárodních vztahů,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Český politický systém Liberálně-konzervativní akademie 26/27 Struktura přednášky Moderní česká politika několik úvodních poznámek Ústavní předpoklady Politické strany a stranický systém Volební systémy

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti. občané se podílejí na politickém rozhodování

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti. občané se podílejí na politickém rozhodování Otázka: Občan v demokratické společnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): LucieK 1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti občané se podílejí na politickém rozhodování

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran Úvod... 13 I. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH VOLEB 1.1 Základy volebního práva A. K některým pojmům a principům volebního práva 1. K pojmu

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.05 Integrovaná střední škola

Více

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Důchodová reforma je horkým bramborem všech polistopadových vlád a je i jednou z hlavních priorit nynější vlády, která disponuje

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny Prezentace na semináři: Perspektivy EU a eurozóny Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Obsah prezentace 1. Současná eurozóna 2. Interní

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Pracovní list 03 24 VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Úkol č. 1: Doplňování 1. Volby v ČR jsou jednou z možností, jak se mohou občané aktivně účastnit na 2. Prostřednictvím voleb občané rozhodují, kdo bude..a kdo

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Švédsko Obecné informace Švédsko vstoupilo do EU v roce 1995, spolu s Finskem a Rakouskem. Švédsko patří mezi státy, které do evropského rozpočtu více přispívají, než z něj dostávají. Švédsko nevstoupilo

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie.

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PODOBY DEMOKRACIE PŘÍMÁ DEMOKRACIE = možnost občanů bezprostředně rozhodovat

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 25. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_331 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Přímá volba prosazena jinou koaliční stranou do koaliční smlouvy

Přímá volba prosazena jinou koaliční stranou do koaliční smlouvy Přímá volba prosazena jinou koaliční stranou do koaliční smlouvy Odpovědný rezort MV V koaliční smlouvě úkoly pro MV: - důkladná analýza s cílem vytvořit podmínky pro přímou volbu starostů v malých obcích

Více

9. ročník Složky státní moci (pracovní list)

9. ročník Složky státní moci (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 9. ročník Složky státní moci (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.18-1 - Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Komentář ke změnám francouzské ústavy ze dne 21. července 2008

Komentář ke změnám francouzské ústavy ze dne 21. července 2008 Komentář ke změnám francouzské ústavy ze dne 21. července 2008 JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie č. 1.193 prosinec 2008 Studie č.

Více

Ženy jsou pro 43,9% dotázaných důvěryhodnějšími politiky, než muži. Opačného názoru je pak 39,1% dotázaných.

Ženy jsou pro 43,9% dotázaných důvěryhodnějšími politiky, než muži. Opačného názoru je pak 39,1% dotázaných. Většina obyvatel ČR považuje ženy za méně zkorumpovatelné, třetina Čechů by pak uvítala, pokud by se novou hlavou státu stala žena. Nejznámější a nejdůvěryhodnější političkou je podle většinového názoru

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více

Volby do EP by nyní vyhrálo ANO 2011

Volby do EP by nyní vyhrálo ANO 2011 V Praze 22.4.2014 Volby do EP by nyní vyhrálo ANO 2011 Tisková zpráva Předpokládaná účast ve volbách do EP činí 32,4 %, zvyšují ji příznivci ANO 2011 a Úsvitu. Pětiprocentní hranici nutnou pro přidělení

Více

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_022 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Sociální stát - prezentace Vyučovací předmět:

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Poslanecký návrh ZÁKON. ze dne... kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a

Poslanecký návrh ZÁKON. ze dne... kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a Poslanecký návrh ZÁKON ze dne... kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 424/1991

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

Usnesení 22. kongresu ODS

Usnesení 22. kongresu ODS Usnesení 22. kongresu ODS Praha 22. 10. 2010 I. Technická část usnesení 1. Vnitřní záležitosti 22. kongresu ODS 1.1. zapisovatelkami určuje Kateřinu Pokornou a Kateřinu Filipiovou 1.2. schvaluje Marka

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 2. 6. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_336 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Politika zaměstnanosti

Politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu, ODS Českomoravská elektrotechnická asociace Třeboň, 24. listopadu 2005 Milan Cabrnoch 2004 poslanec EP, ODS, výbor pro zaměstnanost

Více

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Nezávislost centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Politická krátkozrakost V praxi lze často pozorovat jednání politiků, které popisuje tzv. teorie politického cyklu Vládnoucí

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

o rozpočtové kázni České republiky

o rozpočtové kázni České republiky ÚSTAVNÍ ZÁKON ze dne. o rozpočtové kázni České republiky PREAMBULE Parlament České republiky, vědom si své odpovědnosti vůči současným i budoucím generacím občanů České republiky, je přesvědčen, že jednou

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF

Spolek přátel ETF Association of Friends of the PTF. Vnitřní řády Spolku přátel ETF Vnitřní řády Spolku přátel ETF Část A. Volební řád Článek I. Volby do předsednictva a revizní komise Spolku přátel ETF 1. 1.Volební shromáždění je totožné s Členskou konferencí. 2. Volební období všech

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3. Kamionová doprava. Bleskový průzkum STEM pro Ministerstvo životního prostředí

STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3. Kamionová doprava. Bleskový průzkum STEM pro Ministerstvo životního prostředí STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 13 2 Praha 3 Kamionová doprava Bleskový průzkum STEM pro Ministerstvo životního prostředí V Praze dne 15. srpna 28 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: bleskový

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem 6/2 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem Úplné znění s barevně vyznačenými změnami Schváleno

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

Stanovy ODS schválené 19. Kongresem ODS v Praze dne 7. 12. 2008

Stanovy ODS schválené 19. Kongresem ODS v Praze dne 7. 12. 2008 Stanovy ODS schválené 19. Kongresem ODS v Praze dne 7. 12. 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název politické strany je Občanská demokratická strana, její zkratka je ODS. 2. Sídlem strany je Praha 1, Jánský

Více

Organizované zájmy v politice Liberálně-konzervativní akademie 2008/2009 Struktura přednášky Odlišnost zájmových a nátlakových skupin od politických stran Typy skupin Současné vývojové trendy Základní

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ

Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Mandát poslance, senátora, prezidenta Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 V Poslanecké sněmovně 2 Neslučitelnost - inkompatibilita

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Návštěva evropských institucí

Návštěva evropských institucí Návštěva evropských institucí Ve dnech 9. až 13. 10. 2011 se uskutečnila ve spolupráci se ZŠ Mitušova 8, Ostrava Hrabůvka a CK Hambálek vzdělávací akce exkurze do Bruselu, Štrasburku a Lucemburku, které

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení daní č.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

Jaký model financování vysokého školství pro Českou republiku?

Jaký model financování vysokého školství pro Českou republiku? Mezinárodní konference Systémy financování vysokého školství Praha, 10. listopadu 2005 Jaký model financování vysokého školství pro Českou republiku? PhDr. Walter Bartoš předseda Výboru pro vědu, vzdělání,

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ

Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Volby Akt, při kterém volí právoplatní voliči své

Více

Vládní krize Bleskový výzkum (CAPI, CATI)

Vládní krize Bleskový výzkum (CAPI, CATI) Vládní krize Bleskový výzkum (CAPI, CATI) 18. června 2013 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

PARLAMENTNÍ VOLBY 2010

PARLAMENTNÍ VOLBY 2010 PARLAMENTNÍ VOLBY 2010 Příloha č. 1 ke smlouvě uzavřené mezi Nadací Open Society Fund, Praha a Naši politici, o.s. 1/ Nadační příspěvek bude vyplacen v Kč příjemci nadačního příspěvku ve 2 splátkách, a

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005)

Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005) Zpráva o činnosti vedení ČNDT od sjezdu 2004 (přednesená na sjezdu ČNDT ve Znojmě dne 8.11.2005) V období od minulého sjezdu ve Špindlerově Mlýně vycházela činnost vedení ČNDT z plánu činnosti na rok 2005,

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KRS Jč KRAJE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI KRS Jč KRAJE ZA ROK 2013 ZPRÁVA O ČINNOSTI KRS Jč KRAJE ZA ROK 2013 Pro zpracování zprávy o činnosti krajské rady byla využita metodika zvolená při rozpracování závěrů 2. Sjezdu Rady a naší krajské konference, kterou tvoří 7 oblastí.

Více

Výsledky voleb do EP jsou velmi nejisté, ANO 2011 by ovšem jasně vyhrálo

Výsledky voleb do EP jsou velmi nejisté, ANO 2011 by ovšem jasně vyhrálo V Praze 16.5.2014 Výsledky voleb do EP jsou velmi nejisté, ANO 2011 by ovšem jasně vyhrálo Tisková zpráva Předpokládaná účast ve volbách do EP činí 29,6 %. Pětiprocentní hranici nutnou pro přidělení mandátů

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Úvod Jednou z alternativ povinné školní docházky je domácí vzdělávání. Tento fenomén, historicky pocházející z potřeby rodičů zajistit svým

Více

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování:

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování: Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/214 vydáno dne. 11. 214 OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU ZAMĚŘENOU NA ROZŠIŘOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NIKOLI NA ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍCH DÁVEK Více než polovina

Více