Pardubičáci sobě. (Euro)novela autorského zákona Oslavy Mezinárodního dne stepu 2006 Na návštěvě v Jindřichovicích pod Smrkem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pardubičáci sobě. (Euro)novela autorského zákona Oslavy Mezinárodního dne stepu 2006 Na návštěvě v Jindřichovicích pod Smrkem"

Transkript

1 Ročník XVI Pardubičáci sobě (Euro)novela autorského zákona Oslavy Mezinárodního dne stepu 2006 Na návštěvě v Jindřichovicích pod Smrkem Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

2 2 čeká od 12. srpna 2006 na vaši návštěvu Divadelní soubor Erben, Miletín Tel: Hurá do Miletína Do městečka čilého divadelního ruchu, rodiště autora Kytice Karla Jaromíra Erbena, do místa, kde otvíráme v místním zámku, za spolupráce pražského NIPOS-Artama, první část expozice Národní divadlo českého Podkrkonoší. Chceme tak vzdát hold předchůdcům našich současných divadelních amatérských snah a připomenout si jejich záslužné dílo. Ujali jsme se realizace myšlenky zachránit doklady o jinak pomíjivé práci na jevišti a uchovat je pro potěšení. Vzniká tak první stálá divadelní expozice v naší zemi. Bude jistě přitažlivá pro širokou veřejnost, ale naším cílem je seznámit s ní hlavně amatérské divadelníky. Rádi bychom vytvořili tradici návštěv souborů putujících na divadelní přehlídky. Před současným divadelním kláním by si jejich členové mohli připomenout cestu, jakou se ubíralo ochotnické divadlo, a možná se i nad některými postupy pousmát. Přes Miletín ale můžete cestovat také za krásami hor do Krkonoš, přes Miletín může vést vaše cesta na divadelní přehlídky do Hronova, Náchoda, Červeného Kostelce, Kuksu, Trutnova. Konec konců prohlídku expozice můžete do vaší výletní trasy zařadit vždycky. A co všechno tam uvidíte? Unikátní sbírku malovaných opon, vstupní expozici rodícího se muzea českého amatérského divadla s pověstným slonem vysockých ochotníků, úpického anděla, jabloneckého rytíře i pokladničku, do které se sbíralo na stavbu Jiráskova divadla v Hronově. Oponu si tam sami vytáhnete, jeviště nasvítíte i masku si vyzkoušíte. Vstoupíte do tajemného zákulisí. Přijměte naše pozvání, slibujeme pěkný zážitek! Divadelní soubor Erben v Miletíně Místní Kultura

3 Místní kultura Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech, ročník XVI, rok 2006, dvojčíslo 7-8. Vydává Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. IČO Adresa redakce: NIPOS, redakce Místní kultury Praha 2, P.O.BOX 12, Blanická 4 Tel. ústředna: , fax Tel. redakce: Vedoucí redaktorka Ludmila Kučerová, tel Redakce: L. Kučerová, E. Veselá, I. Koušková, E. Horníčková. Úprava: M. Cais Redakční rada: F. Zborník (předseda), Z. Malcová, M. Beneš, J. Krist, J. Brůček, H. Jirkalová, M. Strotzer, V. Schollarová, Z. Kryfová, L. Kučerová. Redakce využívá databázi článkové bibliografie Centra informací o kultuře NIPOS. Tyto krátké anotace jsou převzaty bez úprav, s uvedením zdroje a data zveřejnění článku. Tiskne: R Studio, Jaromírova 530/7, Praha 2 Distribuce: A.L.L. production spol. s r.o., Poděbradská 24, Praha 9. Objednávky a reklamace: Pavlína Bočáková tel.: , fax: Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy Praha, č.j. 260/95 ze dne a Českou poštou, s.p. OZSeČ Ústí nad Labem ze dne , j.zn.p-328/98. Evid. číslo MK: E-6627 ISSN: Roční předplatné 250 Kč Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravit a krátit. Další útvary NIPOS: CIK centrum informací o kultuře tel.: Regis legislativa a ekonomika kultury tel.: Artama neprofesionální umělecké aktivity tel.: , zahr. styky: Na titulní straně: Secesní budova Východočeského divadla v Pardubicích. Foto: Jiří Duffek Uzávěrka čísla 9/ Uzávěrka čísla 10/ Termíny dalších uzávěrek naleznete na našich webových stránkách 7-8 / 2006 Obsah Společné průsečíky...4 (Euro)novela autorského zákona... 5 Kultura má zajištěné peníze z EU... 8 Knihovna jako krajské kulturní centrum... 9 Chtějí kraje vlastnit hrady a zámky? Folklor je součástí životního stylu v Podluží...14 Zlatá jeřabina...15 Lidé prahnou po něčem, co sami těžko definují...16 Pardubické kulturní menu...18 Valdštejnské slavnosti...19 Historické město roku Město Bohumín otevřené kostely Šumná Orlice Kaple znovu vysvěcená...21 Kronika psaná švabachem Kroniky, kronikáři, muzea a archivy kraje Vysočina...23 Jirkovské kulturní zařízení Do kina nejen za poezií stříbrného plátna...25 Muzicírování s Mikešem...26 Multimediální festival...27 Šebkův Nymburk...28 Živá a mrtvá voda...29 Společný svět...29 Dny umění nevidomých na Moravě Napřed krev a pak peníze Současné problémy památkové péče Drobné památky v krajině...32 Média na pomoc památkám Zámek v soukromých rukách Plastiky mezi paneláky nikomu nepatří Sdružení Via aurea zachraňuje křížovou cestu...35 Gloria musealis Muzeum spojené s TGM...37 Ve skanzenu je rušno...38 Fotoateliér Seidel a příhraniční spolupráce...39 Pardubičáci sobě...40 Rok divadla se statutem s.r.o Muzika v kraji blouznivců...42 Odvaha pořádat vlastní festival Oslavy Dne stepu...44 Galerie provozovaná na ŽL Divadelní galerii D je patnáct Představujeme o.s. Uff!Art...47 Kulturní krok na Nežárce

4 4 Téma Společné průsečíky Jistě se mnou budete souhlasit, že co se týče kultury, všichni ji považují za něco povznášejícího a nepostradatelného jak pro jednotlivce, tak pro společnost. Alespoň co se rétoriky týče. Je po volbách a předpokládejme, že zvolení politici dokážou využít mandát, který obdrželi od voličů, napoprvé. Ve hře je pět politických stran, jejichž kandidáti mají právo zasednout do lavic zákonodárného sboru. Podívejme se tedy, co slibují ve svých volebních programech pro oblast kultury. Hledala jsem v těchto dokumentech důležité společné průsečíky, ale i věci novátorské. Začněme u volebního programu vítěze voleb ODS. Nechybí slib většího podílu finančních prostředků na kulturu, tedy 1 % z výdajů státního rozpočtu. Takový cíl má i ČSSD a Strana zelených. KDU-ČSL slibuje, že bude usilovat, aby se výdaje na kulturu 1 % alespoň přiblížily. Ve svém programu má tento požadavek i KSČM. Z toho se dá jednoznačně vyvodit, že není důvod, aby na konci volebního období v roce 2010 nevykazoval výdaj státního rozpočtu minimálně jednoprocentní podíl ve prospěch kultury. Politici ODS si všimli nízkého ohodnocení odborných pracovníků muzeí, galerií a veřejných knihoven a hodlají jejich platové podmínky zlepšit. ČSSD to formuluje tak, že chce napravit společensky nevyvážené odměňování pracovníků v rezortu kultury. I tento palčivý problém má tedy naději na pozitivní změnu i bez stávek a demonstrací. Jinak je to u daňových asignací, o kterých se v uplynulém období hodně diskutovalo. Už v roce 2004 připravilo sdružení Fórum dárců návrh zákona, jehož obdoba mimochodem platí v Maďarsku i na Slovensku. Zdálo se, že tehdejší zákonodárci považovali tento nástroj přímé demokracie za prospěšný, hodný zavedení do našeho právního řádu. Ovšem to, co lze vyčíst z volebních programů stran ODS a ČSSD o asignacích, nasvědčuje tomu, že se v lepším případě vrátí debata na začátek. Z textu obou volebních programů totiž vyplývá, že podporu tomuto občanskému nástroji hodlají nově zvolení reprezentanti teprve zvažovat. Strana zelených hovoří v programu o standardech v kultuře, což by mělo znamenat každoroční jistotu přídělu peněz z rozpočtu. Zvýšení mandatorních výdajů do oblasti kultury hodlá zajistit reorganizací příspěvkových organizací, které si nyní citujeme z programu SZ tento druh podpory monopolizují. Zajímavostí v jejich programu, mimo jiné proto, že se o problematice nikdo jiný nezmiňuje, je odstavec dotýkající se radničních novin. Těm chtějí zelení věnovat zvláštní péči, protože podle nich jsou to média dotovaná z obecních rozpočtů, ale zneužívaná místními vládnoucími politiky. SZ slibuje podpořit nástroje umožňující zavést i v těchto médiích vyváženost a nestrannost. V programu KDU-ČSL mě zaujala teze o rozšíření mediální výchovy na školách všech stupňů s cílem zvýšit míru kritického vnímání masových médií. Co však ve mně vyvolává rozpačité pocity, je programově deklarovaná záruka tvůrčí svobody a ochrana před ideovými zásahy, zmiňovaná v několika programových dokumentech. Považuji totiž svobodu za úplnou samozřejmost. Ludmila Kučerová Ministerstvo kultury ČR oznamuje, že u příležitosti Týdne knihoven bude udělena cena Knihovna roku 2006 a vyzývá veřejnost k podávání návrhů na její udělení. Návrhy na udělení ceny mohou podávat fyzické nebo právnické osoby na níže uvedenou adresu ministerstva kultury do 5. srpna 2006 včetně. Cena Knihovna roku 2006 se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Bližší informace: Ministerstvo kultury, odbor umění a knihoven, Mgr. Skučková, Maltézské nám. 1, Praha 1. Celou zprávu najdete na Místní Kultura

5 7-8 / 2006 Legislativa (Euro)novela autorského zákona Dne 22. května 2006 nabyl účinnosti zákon č. 216/2006 Sb. 1), kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen AZ ). Předchozími novelami AZ byly zákon č. 81/2006 Sb., upravující zejména tzv. výjimku ve prospěch hotelových pokojů, zákon č. 61/2006 Sb., novelizující především zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/ 1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a několik dalších předpisů, a dále zákon č. 186/2006 Sb., související s novým stavebním zákonem. Poslední novela AZ č. 216/2006 Sb. obsahuje zmocnění pro vydání úplného znění AZ. Hlavním úkolem nejnovější novely AZ (označované někdy jako euronovela ) bylo provést další fázi harmonizace českého autorského práva s příslušnými směrnicemi ES. Na základě zkušeností z téměř pětileté praxe uplatňování AZ z roku 2000 se ukázalo jako nutné rovněž zpřesnit a doplnit ustanovení, jejichž dosavadní formulace činila výkladové problémy. Novela je velmi rozsáhlá, dotkla se většiny ustanovení AZ, některé úpravy jsou pouze formulačního rázu, jiné přinášejí podstatné obsahové změny. Zmíníme alespoň některé z nich. Velkých změn doznal Díl 4 upravující výjimky a omezení práva autorského, práv souvisejících s právem autorským a v příslušném rozsahu i zvláštního práva pořizovatele databáze. Nové znění této části AZ vychází ze směrnice 2001/ 29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti. I nadále platí, podle 30, že za užití díla se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby. To neplatí pro některé druhy děl uvedené v 30 odst. 3 (počítačový program, elektronickou databázi a pro zhotovení rozmnoženiny či napodobeniny architektonického díla stavbou). Nově to neplatí ani pro pořizování záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu (promítání v kinech). Takové jednání může nyní být přestupkem, popř. trestným činem. Ustanovením 30 nejsou dotčena ustanovení 25 o tzv. náhradních odměnách příslušejících nositelům práv v souvislosti s rozmnožováním předmětů ochrany pro osobní a vlastní vnitřní potřebu a ustanovení 43 a 44 týkající se technické ochrany práv a elektronické informace o správě práv. Nová úprava zákonné licence pro zhotovování tiskových rozmnoženin (rozmnoženin na tiskový nebo na podobný podklad, např. na fólie, tex- til, keramiku apod.) spočívá zejména v rozšíření možných podkladů, z nichž může poskytovatel rozmnožovacích služeb tisknout, a dále v rozšíření okruhu subjektů, které si mohou tiskovou rozmnoženinu zhotovit sami nebo nechat zhotovit na objednávku u jiné osoby. Podle nové úpravy může poskytovatel tiskových rozmnožovacích služeb zhotovovat rozmnoženiny nejen kopírováním (z papíru na papír), ale i tiskem z podkladu v elektronické podobě (např. z digitálního nosiče apod.). Rozšiřuje se i okruh oprávněných osob. Nově si mohou pořizovat tiskové rozmnoženiny i právnické osoby či podnikající fyzické osoby pro svou vlastní vnitřní potřebu (např. pro potřeby svých zaměstnanců apod.). Podstatnou změnou, kterou je nutno rovněž zmínit, je nové znění 25 upravujícího právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu a s ním související nová úprava v bodech 6 a 7 přílohy k AZ. Odměna, kterou platí poskytovatelé rozmnožovacích služeb, se nyní platí v závislosti na pravděpodobném počtu zhotovených tiskových rozmnoženin chráněných autorských děl, nikoliv ze všech rozmnoženin, přičemž v bodu 7 přílohy k AZ je pravděpodobný počet tiskových rozmnoženin děl u poskytovatelů rozmnožovacích služeb v prostorách knihoven, muzeí, galerií, školských a vzdělávacích zařízení stanoven ve výši 70 % z celkového počtu zhotovených rozmnoženin. Na základě 25 odst. 7 vznikla ministerstvu nová povinnost vydat vyhlášku, kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin děl a záznamů a typy nenahraných nosičů, z nichž se platí tzv. náhradní odměny. Vyhláška má rovněž stanovit výše některých odměn. Návrh 1) 5

6 6 Legislativa vyhlášky, připravovaný na základě konzultací se zástupci osob povinných platit tyto odměny (např. i se sdružením SPIS) a se zástupci nositelů práv (kolektivními správci), byl v polovině května rozeslán do připomínkového řízení. Zatím nelze přesně odhadnout, kdy vyhláška nabude účinnosti. Z dalších novinek můžeme uvést rozšíření licence pro propagaci výstavy uměleckých děl a jejich prodeje ( 32), novou licenci pro užití při úředních akcích pořádaných orgány veřejné správy ( 35 odst. 1), novou licenci pro nezisková sociální zařízení ( 38e) či rozšíření licence k vystavování originálů nebo rozmnoženin výtvarných děl a fotografií ( 39). Podstatných změn doznala knihovní licence, nově upravená v 37, vycházející ze směrnice Rady 92/100/EHS o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem. Upravuje podrobně podmínky pro zpřístupňování předmětů ochrany knihovnami, archivy, muzei, galeriemi, školami, vysokými školami a jinými nevýdělečnými a vzdělávacími zařízeními. Za absenční půjčování vydaných děl přiznává novela autorům právo na odměnu, kterou příslušnému kolektivnímu správci uhradí stát. Absenční půjčování zvukových a zvukově obrazových záznamů bude i nadále podmíněno uzavřením licenčních smluv s příslušnými kolektivními správci, popř. přímo s nositeli práv. Knihovní licence se nevztahuje na počítačové programy a i v případě těchto autorských děl je nutno uzavřít licenční smlouvu s nositeli práv. Zároveň však novela AZ přináší novou úpravu uzavírání licenčních smluv v 46 odst. 5 a 6, na základě kterého bude možno využívat nové typy licencí, např. k volně šiřitelným počítačovým programům, tzv. creative commons licence apod., nebudou-li tyto v rozporu s kogentními ustanoveními AZ (např. o nemožnosti vzdát se práva apod.). V rámci transpozice zatím poslední evropské směrnice 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví, týkající se jak práv chráněných AZ, ale i práv průmyslových (k vynálezům, ochranným známkám, průmyslovým vzorům apod.), byla posílena ochrana práv chráněných AZ upravená v 40 až 42a. Zpřesněna byla i již zmiňovaná ustanovení 43 a 44 týkající se technické ochrany práv a elektronické informace o správě práv. Také v ustanoveních AZ týkajících se kolektivní správy práv došlo k řadě změn, za zmínku stojí zejména nově formulovaná povinnost ministerstva kultury podle 98 odst. 7 zveřejňovat výrokovou část rozhodnutí o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy práv na internetových stránkách ministerstva či nově formulovaný 103 upravující dohled ministerstva kultury nad činností kolektivních správců práv. Výslovně je stanoveno, že uložením povinnosti k nápravě a pokuty podle AZ není dotčena odpovědnost kolektivního správce podle jiných právních předpisů a že dohledem ministerstva není dotčen dozor Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle zákona o ochraně hospodářské soutěže č. 143/2001 Sb. Závěrem uveďme ještě novou úpravu přestupků a správních deliktů. Dosavadní 32 odst. 1 písm. a) přestupkového zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je zrušen a platí úprava obsažená v Hlavě VI AZ ( 105a až 105c). V 105a jsou upraveny skutkové podstaty přestupků fyzických osob, v 105b jsou upraveny správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob, v 105c jsou upravena společná ustanovení vztahující se k oběma skupinám deliktů. Kromě dosavadní skutkové podstaty spočívající v neoprávněném užití díla či jiného předmětu ochrany je za splnění obecných podmínek přestupkem či správním deliktem rovněž neoprávněný zásah do práv definovaný v 43 odst. 1, 2 a v 44 odst. 1 a dále rovněž nesplnění oznamovací povinnosti podle 24 odst. 6 (v souvislosti s opětným prodejem originálu uměleckého díla). Podstatným způsobem byly zvýšeny peněžité sankce za přestupky a správní delikty. Za nesplnění oznamovací povinnosti podle 24 odst. 6 lze uložit pokutu do Kč, za neoprávněné užití díla lze uložit pokutu do výše Kč a za zásahy do práv podle 43 odst. 1 nebo 2 anebo podle 44 odst. 1 lze uložit pokutu do výše Kč. Dosavadní maximální výše pokuty za neoprávněné užití díla či jiného předmětu ochrany činila Kč. Adéla Faladová, samostatné oddělení autorského práva Ministerstva kultury ČR Místní Kultura

7 7 Zemřel Zdeněk Jírový, první šéfredaktor Místní kultury Kdo by to byl řekl, Zdeňku, že Tvůj článek, rekapitulující před rokem patnáctiletou cestu Místní kultury, bude Tvým článkem posledním. Procházel jsi v něm lety hledání smyslu a podoby časopisu. Dobře pamatuji, jak nespokojeně a zarputile jsi kladl celý ten čas úkoly a jak jsi je hned, bohužel většinou sám, také naplňoval. Měl jsem rád Tvoji nespokojenost a rád jsem se s Tebou někdy přel. Byl jsi z rodu pracovníků, kteří se dovedou na problémy kultury v místech podívat v širokých souvislostech, ne jen očima zaujatýma pro svoji specializaci, uměl jsi konfrontovat získané zkušenosti z různých míst. Vážil jsem si Tvých znalostí terénu a schopností dozvídat se, tvrdohlavě ověřovat informace ze všech oblastí kultury. Ten článek ale nebyl Tvým slovem posledním. Vzpomínám, s jakou vervou ses vrhl do důchodcovského úkolu prostudovat vznik, prostředí a funkci osvěty ve vývoji novodobé kultury českého národa. Necháváš nám knížku Osvětou k svobodě (NIPOS 2005, 186 stran), jejíž poctivá studijní příprava a sepsání naplnilo poslední léta Tvého bohatého života. Máme Ti vskutku za co poděkovat. Jiří Valenta Zdeněk Jírový Narozen Od Závody J. Švermy plánovač. Od Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti (ÚDLUT) Sněmovní ul. Metodik pro společenský tanec a lidovou zábavu. Od Pověřen vedením tanečního oddělení ÚDLUT. Od Jmenován do funkce vedoucího tanečního oddělení Od Zástupce ředitele ÚDLUT. Od Dochází z rozhodnutí MK ČR ke sloučení ÚDLUTu s Osvětovým ústavem do jedné organizace pod názvem Ústav pro kulturně výchovnou činnost (ÚKVČ). ÚDLUT jako 1 útvar ÚKVČ = ZUČ. Pan Jírový byl zařazen jako samostatný odborný pracovník vedoucí tanečního oddělení odboru/útvaru ZUČ. Od Jmenován vedoucím odboru ZUČ, od též zástupcem ředitele až do Po celou dobu externě spolupracoval s vydavatelstvím časopisu Taneční listy. Od IPOS vedoucí vnitropodnikového útvaru (informační útvar). Od Vedoucí redakce Místní kultura až do Od samostatný redaktor až do , kdy ukončil pracovní poměr a dále pokračoval ve spolupráci externě. sledujeme za vás Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR neschválila vládní návrh novely zákona o Státním fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie sněmovní tisk č Stalo se tak poté, kdy jej sněmovně vrátil prezident. Poprvé předložila vláda tento návrh zákona do sněmovny Pravidelná pracovní porada ministerstva kultury se zástupci krajů se koná ve čtvrtek 29. června 2006 v budově MK Nosticově paláci. Na programu jsou tyto body: Finanční mechanismy evropského prostoru/norska, Novela autorského práva, Změna zákona o státní památkové péči po přijetí nového stavebního zákona a další. 7-8 / 2006

8 8 Ekonomika Kultura má zajištěné peníze z EU na období Předmětem tiskové konference, kterou uspořádalo ministerstvo kultury 24. května, byla čtyři témata: Převod Arcidiecézního muzea v Olomouci z majetku kraje na stát a jeho otevření 1. června 2006 (informovali jsme v minulém čísle MíKu), dále Záměr ministerstva kultury a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR vytvořit projekt výuky tradičních řemesel využitelných v památkové péči a informace o udělení medailí ARTIS BOHEMIA AMICIS za šíření dobrého jména české kultury. Část konference patřila představení projektových záměrů vhodných pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie v letech Vláda schválila materiál, v němž určila finanční alokace pro operační programy v tomto období, a zajistila tak ze strukturálních fondů EU pro kulturu možnost čerpání téměř 7 miliard Kč, a to nad rámec státního rozpočtu. V příštích dnech bude vláda projednávat Integrovaný operační program, který se po schválení Evropskou komisí stane jakýmsi jízdním řádem pro zacházení s evropskými penězi ve prospěch kultury. Některé typové projekty vhodné pro čerpání finančních prostředků ze SF, které se zpracovávají formou projektového záměru, představil Ing. A. Grof. Panská Morava je projektovým záměrem NPÚ, který chce prostřednictvím reanimace navrátit vytčeným památkovým objektům jejich funkci přirozených socioekonomických center regionů a propagovat kvality dané lokality. Výběr prezentované oblasti se odvíjí od historických souvislostí panství hradu Veveří. Týká se tedy v Jihomoravském kraji situovaných státního zámku (SZ) Rájec nad Svitavou, státního hradu (SH) Pernštejn, zámku Boskovice, SZ Kunštát, SH Veveří, SZ Lysice a cisterciáckého kláštera Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova. Druhý projekt, který ing. Grof představil, počítá s rekonstrukcí a dostavbou dvou objektů užívaných Divadelním ústavem, nacházejících se ve Středočeském kraji. Vzniknout by zde mělo Centrum pro podporu výstavních, prezentačních, propagačních a projektových aktivit v oblasti divadla a dalších druhů umění, depozitáře a archivní pracoviště ČR. Další tři návrhy se týkaly záměrů na nové využití kláštera Doksany, kláštera Plasy a zámku Králův Dvůr. [ika] KNIHOVNY STŘÍŽOV (170 obyv., okres České Budějovice): Ve Střížově (m.č. obce Luka nad Jihlavou) byla slavnostně otevřena místní knihovna, která se přestěhovala do nových prostor. Na rekonstrukci budovy bylo vynaloženo 3,5 mil. Kč, z toho 2,7 mil. činil grant od státu a 900 tis. Kč poskytlo město Brtnice, kam jako připojená obec Střížov spadá. (Vysočina- -Noviny Jihlavska, ) DOLNÍ BEČVA (1,8 tis. obyv., okres Vsetín): O metodické zázemí místní knihovny v Dolní Bečvě se stará Středisková knihovna v Horní Bečvě, která ve spolupráci se Střediskem regionálních knihovnických služeb Vsetín pro ni buduje souborný katalog apod. Knihovní fond v r čítá 6717 knih, z toho odborné literatury je 1849 svazků. Knihovna má 187 registrovaných čtenářů. V r si za grant z ministerstva kultury pořídila multimediální počítač se samostatnou tiskárnou a knihovnickým programem KP-WIN pro služební potřeby. (Spektrum Rožnovska, ) MALÁ VELEŇ (450 obyv., okres Děčín), MALŠO- VICE (780 obyv., okres Děčín), HUNTÍŘOV (720 obyv., okres Děčín), CHŘIBSKÁ (1,5 tis. obyv., okres Děčín): Obecní zastupitelstva na Děčínsku investují do místních knihoven někdy až desetitisíce korun. Např. Chřibská vydala na knihovnu v r téměř 69 tis. Kč, z toho na nákup nových knih 35 tis. Pro zájemce je každé úterý dostupný internet. Knihovnu na OÚ v Malšovicích navštíví týdně 5 až 10 čtenářů. Knižní výměnné soubory získávají z děčínské knihovny. Obec vyčleňuje na knihovnu z rozpočtu částku ve výši 10 tis. Kč. Vlastní knihovnu má i Huntířov. Zato zastupitelstvo Malé Veleně z nedostatku čtenářů místní knihovnu zrušilo. (Děčínský deník, ) ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (24 tis. obyv.): Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou má jako jediná na okrese hudební oddělení. Zvukový fond čítá 3 tis. titulů, z toho 2,5 tis. kompaktních disků. Ostatní jsou gramodesky a audiokazety, 300 zvukových nosičů je určeno nevidomým a slabozrakým. (Vysočina-Noviny Žďárska, ) Místní Kultura

9 Knihovny 9 Knihovna jako krajské kulturní centrum Krajská knihovna v Pardubicích se od ostatních zařízení tohoto typu zcela odlišuje. Její specifikum totiž spočívá v práci Oddělení kulturních služeb (OKS). To, jak z označení vyplývá, například zajišťuje přehlídky národní, krajské i ostatní a pořádá celoroční či příležitostné akce, které jsou nedílnou součástí kulturního života zdejšího kraje. V MíKu č. 4/2006 jsme otiskli článek, který přiblížil vznik pardubické knihovny, rekonstrukci jejích budov a problematiku regionálních funkcí. Dnes se věnujeme průřezu činnosti OKS s přehledem nejdůležitějších letošních akcí. Tyto informace jsme čerpali z tiskovin nazvaných Bulletin a ijournal, které za finanční podpory ministerstva kultury vydala knihovna s cílem lépe informovat veřejnost. Oddělení kulturních služeb různými formami činnosti šíří a předává široké veřejnosti poznatky vědy a kultury, podílí se na zvyšování všeobecného i odborného vzdělávání a na růstu kulturní úrovně občanů, na rozvoji estetické výchovy, kulturně společenských a tvůrčích aktivit obyvatel regionu, vytváří příležitosti pro aktivní využívání volného času, rozvoj zájmových uměleckých aktivit a neprofesionálního umění takto jsou přiblíženy cíle, působnost a zaměření činnosti na webových stránkách knihovna-pardubice.cz. Na nich najdete také všechny aktivity, které knihovna v této oblasti vyvíjí. Z celoročních akcí Fotografické semináře umožní svým absolventům získat teoretické a praktické znalosti ve vybraných příslušných žánrech. Program nazvaný Hezky česky je určen pro ty, kteří se chtějí blíže seznámit s naším rodným jazykem. Semináře, pořádané pod názvem Cesta k filmu, jsou místem setkávání tvůrců amatérských dokumentárních filmů a letos přinesou i soutěžní přehlídku. Vzdělávací program pro učitele hudební výchovy a sbormistry má akreditaci MŠMT, navazuje na Kurz sbormistrů konaný v předchozích letech a nabízí nadstavbové vzdělávání ve třech tematických okruzích. Přehlídky i výstavy Aktivity v této oblasti vyvíjí OKS nejen přímo v Pardubicích, ale také na dalších místech regionu. Krajské postupové přehlídky jsou zaměřeny na různé obory recitaci, divadlo, film, fotografii atd. Převážnou část soutěžících tvoří žáci a studenti, ale některé přehlídky jsou doménou dospělých. V letošním roce proběhne přímo v objektu knihovny více než desítka výstav, především fotografických. Také čtyři výstavní akce v ČSOB Pojišťovně v Pardubicích mají jako společného jmenovatele fotografii. V sezoně se rovněž uskuteční výstavy instalované přímo na pardubickém dostihovém závodišti. Spolupráce se zahraničím V srpnu letošního roku proběhne 13. ročník setkání mladých fotografů nazvaný Česko-německá dílna mládeže. Organizuje ji NIPOS-Artama ve spolupráci s OKS a Českým svazem fotografů (viz strana 46). Akce navazuje na předchozí ročníky konané střídavě u nás a v Německu. Dvacítka mladých účastníků se po teoretických seminářích bude věnovat fotografování v terénu. Letošní téma zní: Pardubice, město minulosti i současnosti. V podzimních dnech navštíví Pardubice filmaři z Polska, z organizace s názvem Polsko-česká solidarita, aby se zúčastnili soutěžní filmové přehlídky Pardubický filmový podzim. Na osvědčené akce navazují zcela nové Dlouholetou tradicí se může pochlubit projekt zahájený v roce 1994 pod názvem Osobnosti Pardubicka. Během let vznikla unikátní databáze regionálních osobností, která přináší faktografické údaje, autentický záznam hlasu a tváře nebo osobitou výpověď o různých oborech lidské činnosti. Zatím je takto zpracována necelá třicítka videoprogramů, které jsou využívány při výchovné a vzdělávací práci. Soutěž Pardubický filmový podzim byla v letošním roce vyhlášena poprvé. Přihlásit je možné libovolný počet amatérských filmů na volné téma, délka jednotlivého záznamu nesmí přesáhnout 20 minut. Seznámení s výsledky proběhne v říjnu Eva Veselá 7-8 / 2006

10 10 Publikace Pohádková knížka v češtině i polštině Polská příhraniční obec Stronie Śląskie vydala pohádku Kamily Waleszkiewiczové Niedźwiadek Kletnuś. Na tom není nic zvláštního, ale tato sličně vypravená knížka vyšla v dobrém překladu Petra Neumana nákladem 2000 výtisků také v české verzi, za pomoci programu Evropské unie Phare CBC. Pohádka má český název Medvídek Kletník a je ilustrována obrázky, které namalovaly děti z partnerských mateřských a základních škol Stronie Śląskie a Staré Město pod Sněžníkem. Já se k publikaci dostal náhodou, ale docela rád bych ji viděl v našich knihkupectvích. P.S.: Pro ty, kteří mají internet, je polská i česká verze této pohádky na php?id=100. Redakčně kráceno Josef Krám Město Jirkov v publikacích Proměny Jirkova II autora Pavla Tříšky navazují na předchozí díl. Pomocí fotografií přibližují změny, kterými město prošlo za uplynulých 140 let. Tiskovina má 94 stran formátu B5 a autor ji vydal společně s městem Jirkov. Dokument byl vytvořen za finanční podpory Evropského společenství a projektu Interreg IIIA. Vladimír a Michal Bečvářovi jsou tvůrci titulu Společenské, kulturní a sportovní dění v dějinách Jirkova. Na 158 stranách textu s bohatým obrazovým doprovodem se čtenář může začíst např. do článků Divadelní soubor Tyl a amatérské divadlo, Ervěnické národní divadlo, Hudební soubory, Galerie Jirkov, Péče o kulturní památky. Také na vzniku této knihy, kterou vydalo město, se finančně podílelo ES. [ev] MÉDIA PŘEROV NAD LABEM (1,1 tis. obyv., okres Nymburk): V Přerově nad Labem začalo občanské sdružení Přerováci nadlabáci vydávat vlastní zpravodaj nazvaný Přerovský zpravodaj. První číslo vyšlo na konci dubna. Nový obecní časopis je občasník a bude vycházet nejméně jednou za tři měsíce. (Nymburský deník, ) Městské muzeum Sedlčany vydalo barevnou publikaci historika PhDr. Lubomíra Procházky a fotografa Martina Steckera o lidové architektuře na Sedlčansku. Na vydání publikace přispěly Fond kultury Středočeského kraje a Hornické muzeum Příbram. Publikace je k dostání v sedlčanském muzeu a v regionálních infocentrech (Sedlčany, Vysoký Chlumec, Petrovice, Kamýk nad Vltavou). PUBLIKACE KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY (3,3 tis. obyv., okres Kolín): Sdružení obcí mikroregionu Černokostelecko vydalo za podpory Středočeského kraje publikaci nazvanou Černokostelecký kalendář. Jedná se o faktický soupis všech významných událostí v Kostelci a jeho okolí od 17. století do dnešní doby. Každou přibližuje ukázka z příslušné kroniky nebo dobového tisku. Kniha je bohatě ilustrována kresbami B. Tesaře, jejím editorem je J. Hůla. (Černokostelecký zpravodaj, č.2, 2006) MARIÁNSKÉ LÁZNĚ (14 tis. obyv., okres Cheb): Zdeněk Buchtele z Velké Hleďsebi a Richard Švandrlík z Mariánských Lázní vydali v r knihu nazvanou Lohhäuser (Slatina), příběh zaniklé vesnice. Je rozdělena do 10 kapitol a podrobně zpracovává historii zaniklé obce na Mariánskolázeňsku až do jejího zániku na začátku 50. let 20. století. Text doprovázejí unikátní dobové snímky. Kniha je k dostání v Městském muzeu v Mariánských Lázních. Autoři se historií zaniklých obcí na Mariánskolázeňsku (bývalých Sudetách) věnují již delší dobu. V současnosti sbírají materiál o Novém Mohelnu, kdysi ležícím nedaleko obce Slatina. (Chebský deník, ) Místní Kultura

11 7-8 / 2006 Kraje Chtějí kraje vlastnit hrady a zámky? K problematice převodu hradů a zámků z majetku státu na kraje se v minulých číslech Místní kultury již vyjádřili představitelé osmi krajů. Náš seriál končí stanovisky zástupců pěti krajů, mimo Prahy, vzhledem k jejímu atypickému postavení. 1. Má Váš kraj zájem o převod hradů a zámků z majetku státu? Za jakých podmínek? Proč by měl být kraj lepším majitelem? 2. Které hrady či zámky kraj spravuje, jaké s tím má zkušenosti a co je v nich umístěno? Podařilo se již začít s revitalizací některých objektů? Pokusili jste se na jejich rekonstrukci získat evropské peníze? JIHOČESKÝ KRAJ Odpovídal Mgr. Filip Lýsek, odd. zřizovaných organizací Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Jihočeského kraje. Ad 1) Na základě výsledků jednání Asociace krajů a nabídky ministra kultury, pana Mgr. Vítězslava Jandáka, požádal Jihočeský kraj o převedení částí národní nemovité kulturní památky Zámek Hluboká se zámkem Ohrada z vlastnictví státu do vlastnictví Jihočeského kraje. V Hluboké se jedná o Zámeckou jízdárnu a zámeckou zimní zahradu. V zámecké jízdárně je umístěna Alšova jihočeská galerie, kterou Jihočeský kraj zřizuje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, jako svou příspěvkovou organizaci, zimní zahrada je vstupním prostorem do galerie. V současné době má právo hospodaření s tímto majetkem státu Národní památkový ústav. Dále projevil Jihočeský kraj zájem o převedení částí národní kulturní památky zámek Ohrada. Areál s hospodářskou budovou a pozemky ve vlastnictví státu navazuje na budovy a pozemky ve vlastnictví Jihočeského kraje, kde se nachází Zoologická zahrada Ohrada Hluboká nad Vltavou, kterou Jihočeský kraj zřídil jako svou příspěvkovou organizaci. V současné době má právo hospodaření s tímto majetkem státu Národní zemědělské muzeum v Praze. Jihočeský kraj zamýšlí získat do vlastnictví i další pozemky, které jsou součástí uceleného komplexu ZOO Ohrada a zámku Ohrada. V současné době vede dále jednání o převodu části národní nemovité kulturní památky Hrad Strakonice s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, který část objektu spravuje. Jedná se o hradní palác, kde jsou umístěny sbírky Muzea středního Pootaví ve Strakonicích, jehož zřizovatelem je rovněž Jihočeský kraj. Předpokládá se, že s převodem jmenovaných nemovitostí budou poskytnuty Jihočeskému kraji i finanční prostředky, které doposud na údržbu a obnovu uvedených památek vynakládal stát. V těchto speciálních případech, kdy zřizované organizace kraje působí v pronajatých objektech, považujeme za smysluplné, aby kraj dané objekty (i vzhledem ke snadnějšímu financování jejich provozu a možným investicím) vlastnil. Ad 2) Jihočeský kraj v současnosti přímo nespravuje žádné hrady ani zámky. PARDUBICKÝ KRAJ Odpovídal Ing. Miroslav Brýdl, člen Rady Pardubického kraje. Ad 1) Pardubický kraj požádal ministra kultury o převod zámku v Litomyšli do svého majetku, o převod dalších hradů a zámků na svém území neprojevil zájem. Podmínkou je, že současně se zámkem budou na kraj převedeny rovněž finanční prostředky, které na jeho správu a údržbu dosud vynakládal stát. Kraj je přesvědčen, že bude lepším vlastníkem tohoto objektu, jelikož je lépe seznámen s jeho prostředím a nejbližším okolím. Bude schopen jeho využití více přizpůsobit konkrétním potřebám v dané lokalitě. Ad 2) Pardubický kraj spravuje zámek v Pardubicích, v němž sídlí Východočeské muzeum a částečně rovněž Východočeská galerie. Kraj je jeho vlastníkem od roku 2002, kdy jej získal bezúplatným převodem od státu v souvislosti s převodem uvedených příspěvkových organizací. Každoročně vynakládá kraj na opravy a obnovu zámeckého areálu okolo 8 milionů korun. V roce 2005 byl zpracován a zatím v rámci ČR úspěšně posouzen projekt na pokračování oprav 11

12 12 Kraje pardubického zámku za pomoci prostředků finančních mechanismů Norska, po přijetí konečného rozhodnutí z Bruselu se předpokládá jeho realizace v roce MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odpovídal Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje. Ad 1) Moravskoslezský kraj má zájem o převod nemovitostí z majetku státu (zámek Hradec nad Moravicí, zámek Raduň, důl Michal), spravovaných doposud Národním památkovým ústavem, za podmínky převodu finančních prostředků na jejich provoz a údržbu do rozpočtu kraje. Muselo by se jednat i o převod finančních prostředků vkládaných do těchto nemovitostí z různých programů ministerstva kultury. Kraj je schopen zajistit efektivnější správu a využívání těchto objektů především díky svým kontrolním a řídícím mechanismům. Také je schopen cíleně hledat zdroje pro rozvoj svých organizací, jak se již projevilo u příspěvkových organizací, které kraj od ministerstva kultury převzal (Galerie výtvarného umění v Ostravě získání nové budovy, příprava rekonstrukce; Moravskoslezská vědecká knihovna architektonická soutěž na novou budovu, příprava výstavby nové budovy knihovny v hodnotě kolem 750 mil. Kč). Ad 2) Moravskoslezský kraj spravuje prostřednictvím zřizovaných muzeí hrady Hukvaldy a Sovinec, zámky v Bruntále, v Novém Jičíně, ve Frýdku a zajišťuje na základě nájemní smlouvy provoz na zámku v Kuníně (který je ve vlastnictví obce). V těchto objektech jsou převážně umístěna muzea. Některé ze jmenovaných hradů a zámků jsou provozovány jako instalované objekty. Další řadu bývalých zámeckých objektů vlastní a využívá kraj prostřednictvím svých organizací působících v oblasti sociální a v oblasti školství (sociální ústavy různého typu, školská zařízení). Kraj realizuje kromě průběžných oprav a investic do kulturních památek typu hrady a zámky tyto zásadní projekty revitalizace významných kulturních památek s využitím evropských strukturálních fondů: 1. Areál bývalého kapucínského kláštera s kostelem sv. Josefa ve Fulneku s plánovaným využitím jako multifunkční výstavní sál, výhledově s muzeem církevního umění. 2. Nové muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm v objektu bývalé chlapecké školy s jedinečnou expozicí vystěhovalectví do Ameriky. 3. Výstavbu Archeoparku v Chotěbuzi u Českého Těšína na významné archeologické lokalitě, který bude po dokončení fungovat jako přístupné hradisko s doprovodnými kulturními a výukovými programy. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odpovídal Ing. Jan Letocha, člen rady kraje pověřený zabezpečováním úkolů v oblasti kultury. Ad 1) Jihomoravský kraj se rozhodně nebrání převodu státních hradů a zámků do svého vlastnictví. Nezbytnou podmínkou je převedení odpovídajících finančních prostředků na jejich správu zákonem o rozpočtovém určení daní na kraje. Územní samosprávy jsou lepším hospodářem se svěřeným majetkem než stát a dokáží jej lépe využívat k veřejnému prospěchu. Vý- Sovinec. Kresba z , Zdeněk Horníček Místní Kultura

13 Kraje 13 znamné památkové objekty umějí kraje rychle integrovat do programů a projektů na rozvoj svého území a zapojit je do vhodných aktivit zejména v oblasti cestovního ruchu, ale i dalších služeb, jako např. lázeňství rozvíjející se v Lednicko-valtickém areálu. Samosprávy jsou také mnohem pružnější a schopnější ve vyhledávání vnějších finančních zdrojů, zejména z programů Evropské unie, na podporu svého rozvoje než stát. Po patnácti letech je zřetelně patrný rozdíl mezi stavem památek převedených na počátku 90. let na města a těmi, které spravuje stát. Dalším důkazem je neporovnatelná dynamika zvyšovaní výdajů veřejných rozpočtů na obnovu památek oproti výdajům z rozpočtu státního, které soustavně zaznamenávají značný pokles reálné hodnoty vzhledem k letům předchozím. Tento propad, postihující zejména značnou část nejvýznamnějších a nejohroženějších památek, je nutné okamžitě zastavit. Ad 2) Kraj spravuje řadu hradů a zámků, z nichž většina slouží školským, sociálním a zdravotním účelům. Jsou to zámky: Černá Hora, Jevišovice, Skalice, Plaveč, Višňové, Habrovany, Šebetov, Račice, Sokolnice, Tavíkovice, Božice, Nové Hvězdlice a Emin zámeček v Hrušovanech nad Jevišovkou. Pro kulturní účely jsou využívány zámky v Mikulově, Hodoníně a část zámku ve Vyškově. Krajská muzea ke své činnosti využívají i pronajatý zámeček v Kyjově a Znojemský hrad a dále části funkčních klášterů v Předklášteří u Tišnova a Rajhradě. Kraj ještě vlastní zříceninu hradu Cornštejna, která je v letní sezoně hojně navštěvována turisty díky pořádaným kulturním programům. Kraj ze svého rozpočtu financuje průběžnou údržbu těchto objektů a prostředky do nich vkládané se každoročně navyšují podstatně více, než je míra růstu inflace. V loňském roce Jihomoravský kraj např. zřídil novou pobočku Muzea Brněnska Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě s celkovými náklady cca 20 mil. Kč a dokončil rekonstrukci muzejních budov s historickým společenským sálem v Hodoníně nákladem cca 16 mil. Kč z rozpočtu kraje. V rámci kooperativního financování se na podpoře projektů rekonstrukce krajských objektů podílí stát prostřednictvím svých programů (program regenerace MPR), ale ještě více města, ve kterých se nacházejí. Na rekonstrukci čestného nádvoří se 7-8 / 2006 sochařskou výzdobou zámku v Mikulově jsme úspěšně podali žádost o grant z fondů EHP/Norsko. Lepšího využití jeho společenských prostor by mělo být dosaženo za pomoci projektu předkládaného na konci března do Iniciativy společenství Interreg IIIA. PLZEŇSKÝ KRAJ Odpovídal Mgr. Martin Baxa, člen rady pro oblasti kultura a památková péče. Ad 1) Odpověď na první dvě části otázky dává usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1189/05 ze dne , jímž rada bere na vědomí nabídku ministra kultury ČR, Mgr. V. Jandáka, k bezplatnému převodu památkových objektů z vlastnictví ČR do vlastnictví krajů a schvaluje podání žádostí o bezúplatný převod majetku, který tvoří areály zámků Manětín, Kozel a Horšovský Týn, včetně tam umístěných sbírkových předmětů, a o převod příslušných finančních prostředků vynakládaných na provoz a údržbu tohoto majetku. K otázce Proč by měl být kraj lepším majitelem si jen dovoluji sdělit, že se plně ztotožňuji se stanoviskem Rady Asociace krajů ČR k uvedené problematice, které je obsaženo v jejím usnesení č. 232 ze dne 3. března 2006 (viz webové stránky Ad 2) Plzeňský kraj je vlastníkem určitého počtu nemovitých kulturních památek různého charakteru, v nichž jsou umístěny příspěvkové organizace zřizované krajem (zejména školy a kulturní zařízení) nebo je tyto organizace využívají. Z těch známějších bych uvedl alespoň Mariánskou Týnici u Kralovic, stavbu církevní provenience, sídlo muzea a galerie; charakter zámku má např. sídlo Muzea jižního Plzeňska v Blovicích zámek Hradiště, spojení hradu a zámku představuje Klenová u Klatov, sídlo známé galerie. Obnova i údržba těchto objektů vychází z možností daných zákonem o rozpočtovém určení daní. Kraj však dokazuje, že se o tyto stavby postarat umí, což je u některých objektů možné snadno prokázat mimo jiné srovnáním jejich současného stavu se stavem, v jakém byly na kraj převedeny ze státu. Co se týče získávání financí z EU pro kulturní památky ve vlastnictví Plzeňského kraje, příkladem může být využití prostředků z PHARE pro zmiňovanou Mariánskou Týnici. Připravily: [ika], [ev]

14 14 Regiony Folklor je součástí životního stylu v Podluží Oblast Podluží se nachází v jihovýchodním cípu Moravy, sousedí se Slovenskem a Rakouskem. Vyznačuje se rovinatou krajinou, teplým podnebím a příslovečnou pohostinností zdejších lidí. V únoru 1999 byl v Kosticích (1,9 tis obyv., okres Břeclav) založen Svazek obcí Mikroregionu Podluží. Kostice se také staly jeho prvním sídlem. Od roku 2003 tuto štafetu převzalo město Lanžhot (3,8 tis. obyv.). Obce, které se k vytvoření tohoto uskupení odhodlaly, leží v Jihomoravském kraji, v oblasti mezi Břeclaví a Hodonínem. Jde o: Dolní Bojanovice, Hrušky, Josefov, Kostice, Lanžhot, Lužice, Moravskou Novou Ves, Moravský Žižkov, Nový Poddvorov, Prušánky, Starý Poddvorov, Tvrdonice a Týnec. Funkci předsedy svazku vykonává starosta Hrušek František Tichý. K poslání mikroregionu Myšlenka spojení obcí je zakotvena v rozvoji širší spolupráce mezi těmito obcemi. To znamená vzájemné setkávání jejich zástupců a výměnu zkušeností, také scházení se obyvatel regionu při různých příležitostech. Stále živá lidová kultura Podluží je typické uchováváním lidových tradic, s nimiž se můžeme setkat téměř na každém kroku. Je to dáno tím, že až do dnešních dnů zůstal folklor nedílnou součástí života. Například bohaté kroje dokládají zručnost místních vyšívaček, krajkářek a švadlen. V roce 1993 bylo v Lanžhotě založeno muzeum, v němž můžeme památky lidové kultury připomínající život zdejších obyvatel obdivovat. Na území mikroregionu působí celá řada folklorních souborů a téměř každá obec má nějakou takto zaměřenou akci. Ta nejznámější se koná v centru národopisného dění v Podluží, ve Tvrdonicích. Jde o slavnosti Podluží v písních a tancích, probíhající v areálu na konci vesnice. Z dalších připomínáme hody, většinou krojované v Dolních Bojanovicích, Kosticích, Lanžhotě, Lužici, Starém Poddvorově, Novém Poddvorově a Týnci. V Josefově probíhá tradiční vítání jara Smrtnica, v Moravské Nové Vsi jsou vystoupení folklorních souborů součástí Dne lidových řemesel, v Moravském Žižkově a Prušánkách se připomíná tradiční Zarážení hory slavnost vinařů. Nejde však pouze o folklorní setkávání, Díky mikroregionu se lépe prosazují a hájí společné zájmy samospráv, zlepšuje se příhraniční kooperace s Rakouskem a SR a podporují se společné aktivity sloužící k rozvoji, posílení a zvýraznění regionu. například na webu obce Hrušky cz dokonce najdeme jedinečný popis dívčího a chlapeckého kroje nebo česko-moravský slovník Podluží s více než šesti sty výrazy. Moravské vinařské stezky Také s objekty lidové architektury se setkáme ve všech zmiňovaných obcích např. v Lanžhotě najdeme typické stavby s malovaným žudrem a podlužáckými ornamenty. K Podluží rovněž neodmyslitelně patří vinohrady a vinné sklípky, ovocné sady, lužní lesy, přírodní chráněné rezervace z nichž unikátní Lužní prales v katastru Lanžhot objevíme na seznamu UNESCO, ale i nerostné bohatství (hnědé uhlí, ropa, zemní plyn). Pěstování a výroba vína daly podnět ke vzniku tzv. vinařských stezek, které představují jednu z novějších turistických nabídek. Moravská vinná stezka spojuje všechny vinařské oblasti jižní Moravy od Mikulova až po Uherské Hradiště. Zahrnuje i mikroregion Podluží jen v Moravské Nové Vsi najdeme kolem 170 vinných sklepů, v Prušánkách jsou soustředěny kousek od obce v oblasti zvané Nechory. Podluží jde dál Předsedy zmíněného mikroregionu, starosty obce Hrušky Františka Tichého jsem se zeptala: Co se zatím povedlo a jaké jsou nejbližší úkoly? Pomalu se nám daří překonávat léta pěstovanou rivalitu mezi obcemi. Hlavně na poli kulturním, a zejména pak v oblasti lidových tradic, umíme organizovat výjimečná setkání našich občanů. Za velký úspěch považuji vytvoření strategie rozvoje regionu Podluží, která vznikla na základě odpovědí obyvatel v anketě té se v některých obcích zúčastnilo až 75 % respondentů. Podařilo se vybudovat vlastní regionální internetovou síť za zmínku stojí i realizované projekty jednotlivých Místní Kultura

15 Regiony 15 obcí. V budoucnu chceme i nadále věnovat velkou pozornost internetu tak, aby se stal snadno dostupným pro všechny naše občany. Pokračovat bude i předkládání a realizace dalších projektů. V únoru letošního roku byl podán do Dispozičního fondu Česko-Rakousko návrh Vinné sklepy na Podluží zmapování vinných uliček. Následně v březnu jsme podali žádost do Fondu mikroprojektů Interreg IIIA Česko-Slovensko. Tentokráte se jednalo o projekt Život na dolním toku Moravy, jehož součástí je výstava dětských výtvarných prací. Nedávno vyšla publikace Druhá světová válka v kronikách regionu Podluží, průběžně probíhá doplňování kalendáře kulturních akcí v jednotlivých obcích našeho sdružení apod. Eva Veselá KRAJE STŘEDOČESKÝ KRAJ: O dotace kraje z fondu kultury a obnovy památek letos požádalo 721 zájemců, zatímco vloni jich bylo zhruba 600. Kraj z tohoto fondu rozdělí 26,6 mil. Kč mezi 393 projekty. Téměř 12 mil. získá z fondu kultury 316 žadatelů. Středočeský kraj tedy letos vyčlení na kulturu a památky přes 38 mil. Kč, což je zhruba stejná suma jako v minulých dvou letech. Největší částku z kulturního fondu, a to 584 tis., získá mladoboleslavské Městské divadlo na svou uměleckou tvorbu, přes 554 tis. dostane Středočeské divadlo Kladno a téměř 539 tis. obdrží Divadlo Příbram. Obec Obříství získá 300 tis. na pamětní síň Bedřicha Smetany, Sdružení profesionálních a dobrovolných pracovníků v Benešově 230 tis. na akci Podblanický hudební podzim atd. Z fondu obnovy památek získá prostředky několik římskokatolických farností např. 400 tis. Kč na rekonstrukci kostela sv. Václava a Klimenta ve Staré Boleslavi nebo 260 tis. na stavební úpravy kostelů sv. Petra a Pavla ve Slapech. (Právo, ) REGIONY ČESKÁ LÍPA (39 tis. obyv.): V České Lípě bylo založeno sdružení s názvem Českolipsko. O jeho vznik se zasloužily mikroregiony Máchův kraj, Peklo, Západ Českolipska, Novoborsko a Podještědí. Hlavní činností sdružení má být koordinace všech aktivit při společné propagaci cestovního ruchu s cílem zlepšit služby a podmínky pro turisty mimo jiné vytvoření koncepce kulturních aktivit v regionu. Českolipsko je příhraničním regionem Euroregionu Nisa. (Veřejná správa, č.5, 2006) Zlatá jeřabina Návštěvníci webových stránek kraje Vysočina rozhodli o nejlepším kulturním počinu roku 2005 ve svém regionu. Mezi třicítkou nominovaných na Zlatou jeřabinu získalo v kategorii kulturních aktivit největší podporu veřejnosti setkání uměleckých kovářů ve městě Brtnici s příznačným názvem Brtnické kovadliny. V kategorii péče o kulturní dědictví pak restaurovaný portál sýpky v Lukách nad Jihlavou. Do veřejné ankety bylo zasláno téměř 16 tis. hlasů. Odbor kultury a památkové péče krajského úřadu nás informoval o podrobnostech udílení ceny. Letos proběhl již druhý ročník soutěže, jejíž název vychází z krajského znaku (jedno ze čtyř polí zobrazuje jeřabiny). Uspořádání ankety umožňuje prezentaci grantových programů vyhlašovaných pro oblast kultury Regionální kultura a Klenotnice Vysočiny, regionálních postupových a národních přehlídek pořádaných v kraji a zviditelnění úspěchů v péči o kulturní dědictví. Dalším cílem akce je motivace organizátorů k novým aktivitám a vlastníků k účinnější péči o památky. Zlatá jeřabina také dokládá zájem veřejnosti o tuto oblast. Odbor kultury a pam. péče vyzval prostřednictvím více než devíti stovek ových adres zástupce měst a obcí, neziskových organizací na úseku kultury, turistických a informačních center, knihoven, uměleckých agentur a středních škol na Vysočině k nominování kulturních aktivit. Na základě došlých návrhů byl v obou kategoriích sestaven seznam třiceti akcí s největším počtem nominací. Prezentace všech navržených počinů probíhala v budově krajského úřadu, na jeho webových stránkách a v Českém rozhlase Region, který je mediálním partnerem letošního ročníku ankety. Hlasování veřejnosti probíhalo od začátku března do konce dubna. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne při slavnostním večeru koncem června v Horáckém divadle v Jihlavě. Vítězové si kromě diplomu odnesou také finanční odměnu ve výši 30 tis., za 2. místo je 20 tis. a za třetí 10 tis. Kč. Podrobnější informace naleznete na: cz/dbman/tiskove_zpravy Irena Koušková 7-8 / 2006

16 16 Místa Lidé prahnou po něčem, co sami těžko definují Obec proslavená nevolí k přebujelé byrokracii, větrnými elektrárnami, ekologickými farmami a záměry, které se proměňují v realitu. Obec, která má 652 obyvatel, i když oficiální statistika tvrdošíjně vykazuje 605. Obec, která má prapor, znak a místní ženy novodobé kroje. Obec, v jejímž čele stojí druhé volební období mladý starosta, vykonávající funkci zdarma. To jsou Jindřichovice pod Smrkem, které jsem navštívila 24. května, v době před volbami. A se starostou Petrem Pávkem jsem si o obci, kde končí vlak, povídala. Představte, prosím, obec, v jejímž čele stojíte. Jindřichovice pod Smrkem se nacházejí ve Frýdlantském výběžku, v zóně trojmezí Euroregionu Nisa a jsou ze tří stran obklopeny hranicí s Polskem. Je to obec s velmi bohatou historií, povědomí o ní sahá do 11. stol., první písemné zmínky pak pocházejí ze 13. stol. Těžké období zažila v době husitských nájezdů, kdy bylo zdevastováno obyvatelstvo a také vypálen kostel sv. Jakuba. Většina obyvatel měla německý původ a ti, kteří přežili spolu s novými přistěhovalci, založili o kilometr níže po proudu potoka novou obec, která se začala významně rozvíjet. V 18. století zde vzniká textilní továrna, ve které je o století později zaměstnáno asi 3,5 tisíce dělníků. Jindřichovice mají v té době statut městyse se 2,5 tis. obyvatel, vzniká mnoho spolků, sportovních a kulturních zařízení, hotelů atd. Vyslouží si přezdívku Malá Vídeň pro svou honosnou výstavbu, později ve stylu secese. Ač v té době neexistovala oficiálně stanovená Evropská unie, společnost byla multikulturní a obyvatelstvo zcela běžně cestovalo za prací po celém kontinentu. V Jindřichovicích se tím pádem vyskytovaly komunity holandské, irské, řecké, německé, polské a další, které žily společenským Foto: M. Cais životem. A konečná vlaku, kterou jste zmínila, byla v minulosti významným dopravním uzlem o šesti kolejích. Velká sláva a rozkvět Jindřichovic skončily v šedesátých letech 20. století, kdy došlo k brutálnímu odsunu původních obyvatel a československá lidová armáda dokončila dílo zkázy bořením všech domů, které nebyly v dané chvíli obývány, zničila veškerou infrastrukturu a vytrhala koleje vedoucí do Polska. Zplanýrovala pás pohraničí a zajistila, aby se zlý imperialista nedostal do socialistického tábora. Po vzoru sovětských bratří pak vznikaly státní statky, které za použití těžké techniky a meliorací devastovaly krajinu. To vše se snažíme napravovat. A co kultura...? Tato lokalita, bohužel, přišla o kulturní tradice, které existují např. na jižní Moravě. Smrtící ránu kulturnímu životu zasadila televize, přesněji řečeno komerční televize. Lidé bez protilátek se stali obětí telenovel a dalších seriálů, což se projevilo tím, že spolu přestali mluvit a vymýšlet, co podniknou. V některých časech je obec jak po vymření. Ale na druhou stranu, po patnácti letech, během kterých lidé zpohodlněli a naučili se konzumnímu životu, zjišťují, že je to vnitřně neuspokojuje a jsou vyprahlí po něčem, co sami těžko definují. Obec podporuje spolkovou činnost, a to nejenom fotbalisty a hasiče, ale i sdružení přátel dětí, pěvecký sbor, klub žen atd. To, o čem mluvím, nejsou žádné velké kulturní taháky, ale např. výlet Jindřichováků do partnerské obce Valeč na Karlovarsku nejen poskytl možnost společenské zábavy při kytarách, ale sblížil tři věkové generace. Pokud někdo chce navštívit kino či divadlo ve městě, je to pro něj stejně náročné, jako jet do supermarketu nakoupit. Veřejná doprava je zajištěna a organizace společných kulturních zájezdů, např. do divadel, se ujal klub žen, který dostává příspěvek z obecní pokladny. Místní Kultura

17 Místa 17 Jaký je rozpočet Jindřichovic v číslech celkové příjmy a výdaje. A kolik jde na kulturu? Přerozdělením peněz od státu dostanou Jindřichovice něco málo přes 3 mil. korun, což je o 4 mil. méně, než obec nutně potřebuje. Vlastní příjmy máme jen z provozu větrných elektráren, část těchto zisků je použita na splácení úvěru, díky kterému byly vybudovány, a část je nasměrována do ekologického fondu, ze kterého je možno poskytnout příspěvek či půjčku na ekologické potřeby obyvatel (např. zkvalitnění studny, pořízení domácí čističky, ekologické vytápěné apod.). Ostatní grantové či dotační peníze získáváme z dalších zdrojů. Přesto uvolňujeme z obecního rozpočtu % peněz na spolkovou činnost. Je v tom i podpora sportu, ale u nás není tato oblast tak dominantní jako jinde. Navíc to řešíme tak, že pokud požádá mužská část populace o příspěvek na fotbal, musí to zkonzultovat doma s manželkami, a řeknou-li i ony, že fotbal je důležitější než jiná spolková činnost, potom podpoříme fotbal. Samozřejmě, že záleží na stavu obecní pokladny v daném roce. Pracuje u vás kulturní komise, případně v jakém složení? Kulturní komisi ani radu nemáme, u nás rozhoduje zastupitelstvo v počtu devíti lidí. Vede obec kroniku, kdo ji píše a jak je odměňován? Nejstarší kroniku máme už z první poloviny 19. století a je vedena i v současnosti. V obci, kde je většina funkcí čestných, pracuje i kronikářka zadarmo. (O kronice viz str. 22) Mají jindřichovičtí prostor, kde by se mohli setkávat? Můj předchůdce prodal hospodu, bohužel i se sálem, který jsme si ještě před třemi roky pronajímali k zábavám, plesům a podobným společenským událostem. Nyní vlastní tento objekt noví majitelé a probíhá zde rekonstrukce. V obci tím pádem chybí nejen hospoda, ale hlavně prostor, kde bylo možné hrát např. divadlo. Doufám, že po dokončení rekonstrukce bude sál opět k dispozici. Jakou roli hraje v obci škola? V naší velkou. Ředitelka vede děti k tvořivosti a využívá každou příležitost, aby děti motivovala. Obec samozřejmě školu dotuje. Je obec členem nějakého sdružení či svazku? Jsme členem Euroregionu Nisa, Mikroregionu Frýdlantsko. Naopak jsme vystoupili ze Svazu měst a obcí, protože nereprezentuje tisíce menších obcí, ale v podstatě několik větších měst. Jaké možnosti vidíte pro vaši obec v cestovním ruchu? Já jsem zastáncem šetrného cestovního ruchu. Nemám rád megaprojekty, protože šetrná turistika koresponduje s udržitelným rozvojem. K nám do Jindřichovic přijede ročně cca 10 tis. lidí, zejména s cílem prohlédnout si větrné elektrárny a další ekologické projekty bydlení, farmy atd. Zatím tady chybí potřebná infrastruktura ubytování, stravování a další služby. Pane starosto, kandidujete za stranu zelených do PS Parlamentu, která má v programu vyčlenění 1 % ze státního rozpočtu na kulturu. Můžete krátce říci, kam by měla tato podpora směřovat? Stát by měl především plnit závazky, které přijal. Typickým příkladem naprostého selhání státu jsou památky, které, ač mnohdy chráněné, se rozpadají. Měla by být vypracována jasná evidence toho, co stát chrání, co eventuálně ochranu potřebuje a co chce stát chránit. Potom se ujmout péče o tyto objekty jako dobrý hospodář. Samozřejmě by měl podporovat ta kulturní zařízení, která neobstojí v konkurenci s komerčními aktivitami. Necítím se být úplně povolán k vyjmenovávání toho, co by měl stát podporovat, ale myslím, že by si mnozí mohli vzít příklad z ochotničení, kterému se lidé věnují s nadšením, protože chtějí, a nečekají za to peníze. Ale obecně vzato, kultura patří mezi oblasti hodné podpory. Někdy se zamýšlím nad tím, jestli nás příští generace budou vnímat jako kulturu, stejně jako některé dávno zašlé, nebo jestli naši společnost označí pouze jako civilizaci. A obávám se, že to bude spíš ta druhá varianta. Redakční slovo závěrem Když Petr Pávek nastoupil do funkce starosty Jindřichovic pod Smrkem, měla obec 583 obyvatel. Od té doby došlo k desetiprocentnímu nárůstu zejména mladší a střední věkové kategorie. Starosta to konstatuje s hrdostí, protože se mu daří nejen obrátit trend stárnutí a vymírání obce, ale také vytvářet podmínky k pospolitosti. A to je přinejmenším základ pro dobré kulturní klima. Ludmila Kučerová 7-8 / 2006

18 18 Pardubické kulturní menu Krajská metropole Pardubice s 93 tisíci obyvateli nabízí svým občanům i turistům množství různorodých kulturních aktivit. Na řadě z nich se město přímo či finanční podporou podílí. K osvědčeným a tradičním akcím stále přibývají nové, neotřelé. Lákají tak další zájemce, z nichž se občas dokonce stanou aktivní účastníci. Foto: E. Veselá Naopak obdivovatele dávných časů upoutá rozsáhlé historické jádro, vyhlášené městskou památkovou rezervací. Mezi hlavní památky patří zámek, který je druhým nejnavštěvovanějším objektem v kraji, dále Pernštýnské náměstí se Zelenou bránou, radnicí, měšťanskými domy a mariánským sloupem. Ministerstvo kultury zřizuje zdejší územní odborné pracoviště, součást Národního památkového ústavu, v režii Pardubického kraje působí Východočeská galerie, Krajská knihovna a Východočeské muzeum. Další městské kulturní instituce či zařízení provozované soukromými subjekty pak společně dávají základ příznivému kulturnímu klimatu. Rozpočet a kultura Město pamatuje pro letošní rok na kulturu částkou 61 milionů 643 tisíc Kč. Z toho je na granty dotace v rámci Kulturního fondu určeno 5 milionů 100 tisíc Kč. Obecná pravidla přesně stanovují podmínky pro čerpání těchto finančních prostředků. Kulturní komise se vyjadřuje k předloženým projektům, má i pravomoc vypsat tematický grant např. na otevřené prázdninové kulturní aktivity získal pořadatel 100 tisíc Kč, což představuje polovinu celkových nákladů. Nejvyšší dotaci 550 tisíc Kč letos obdržel Grand festival smíchu (velký soutěžní festival divadelní komedie). Avšak konečné slovo při přiznávání dotací patří zastupitelstvu. Město zřizuje čtyři příspěvkové organizace Východočeské divadlo (viz str. 40), Komorní filharmonii, Městské informační středisko a Kulturní dům Dubina, pod nějž spadá i Kulturní dům Hronovická a Divadlo 29. Evropský spolkový dům je součástí odboru kultury, sportu a cestovního ruchu magistrátu. Nová festivalová akce se osvědčila V loňském roce se Městské slavnosti nově rozrostly o jarní část, kdy proběhl nultý ročník festivalu Ostrovy/Islands. Festival oslovil zejména mladé publikum, ale díky kvalitě a pestrosti našel své diváky prakticky ve všech věkových kategoriích. Program nabízel workshopy, divadelní představení či pouliční koncerty. Nezvyklé bylo i využití městského rozhlasu k živému vysílání rozhlasové hry. Celá řada akcí proběhla v poněkud nezvyklém prostředí, například v supermarketu či kancelářích. Letošní Místní Kultura

19 Místa 19 slavnosti trvaly vzhledem ke kladnému ohlasu čtyři dny. Hlavním pořadatelem bylo statutární město Pardubice (na akci přispělo 300 tisíci Kč) ve spolupráci s o. s. Terra Madoda a Divadlem 29. Práce s menšinami se daří Důkazem je například dobře pracující Romské středisko nebo Společenský klub pro romskou mládež. Obě zařízení nabízejí romským dětem, mládeži i jejich rodičům nejrůznější možnosti, jak trávit volný čas. Jde např. o doučování, taneční, hudební či sportovní kroužky, edukační pobyty pro matky s dětmi, letní i zimní tábory. Činnost je financována z městského rozpočtu. Vedoucí odboru kultury, sportu a cestovního ruchu pardubického magistrátu MgrA. Martina Kulhavá si vzájemnou spolupráci pochvaluje a spokojeně dodává: V letošním roce do Pardubic zavítali v rámci programu ARION Univerzity Pardubice čtyři Britové a Rakušan. V našem městě sbírali zkušenosti při práci s etnickými a národnostními menšinami a největší zájem projevili právě o romskou problematiku. Mimo jiné navštívili komunitní centrum při občanském sdružení Darja a výše zmíněné Romské středisko. Romové však nejsou jediní, kdo zde má své zázemí, další organizovanou komunitu v Pardubicích představují Vietnamci. Město zve k návštěvě Otázky cestovního ruchu (CR) jsou řešeny ve strategickém plánu rozvoje města a v nově zpracované Koncepci rozvoje cestovního ruchu. Funkci poradního orgánu rady magistrátu vykonává Komise pro propagaci města a CR sestavená z příslušných odborníků. Na veletrzích se Pardubice prezentují zejména jako město perníků a koní. Ke zlepšení pohodlí přijíždějících turistů jistě přispěje i připravovaná certifikace služeb CR. Nově se chystá vydání čtyřicetistránkové brožury s řadou základních informací a tipů pro návštěvníky. Ti pak mohou další potřebné údaje získat v Městském informačním středisku, které dnes jako příspěvková organizace města funguje od října K dobré orientaci v krajské metropoli přispívá navigační systém tvořený směrovkami s nápisy a piktogramy, doplněný několika interaktivními mapami. Ti, co rádi jezdí na kole, mohou využívat téměř 30 km cyklostezek. Eva Veselá Valdštejnské slavnosti aktivizují Jičín Valdštejnské slavnosti se konají v Jičíně každý druhý rok. Letos je o víkendu 19. až 21. května pořádal Svazek obcí Valdštejnova zahrada ve spolupráci s městem. Nejcennější na celé akci byla velká aktivizace jičínských škol, spolků a souborů i nejrůznějších umělců. Ti dlouho před slavnostmi zkoušeli, studovali, malovali..., prostě připravovali svůj program. Už v pátek chodil vévoda po jičínských školách, aby se pak sešel v aule Lepařova gymnázia se studenty a historiky, dlouze si povídali o době, ve které žil, i o valdštejnských skutcích. Věru nebyly všechny jen chvályhodné. Což ostatně dokazuje i výstava obrazů Michaila Ščigola v Porotním sále zámku, nazvaná Návraty Valdštejna. Pan malíř, znalec vévodových osudů, malířskou výpovědí zachytil jednotlivé epizody Valdštejnova života. Zajímavá byla vévodova snídaně v lodžii, kam mu stavitel Sebrgondi v podání ředitele muzea Gottlieba přinesl ukázat model jičínských valdštejnských staveb. Zcela improvizovaný rozhovor byl krásným hereckým koncertem. Výtvarné oddělení ZUŠ připravilo výstavu obrazů a plastik inspirovanou vévodou a jeho dobou. Je dobře, že představenými návrhy na Valdštejnův pomník žáci připomněli stále otevřenou otázku vévodova monumentu. prochor MÍSTA JABLONEC NAD NISOU (45 tis. obyv.): Spolek přátel města Jablonec nad Nisou a Městská galerie MY iniciovaly k příležitosti letošních oslav 140. výročí povýšení Jablonce na město vypsání anonymní soutěže na umělecký návrh městských insignií. Vítězný návrh bude vystaven v září v Městské galerii MY. (Jablonecký měsíčník, č.4, 2006) OLOMOUC (101 tis. obyv.): Univerzita Palackého se snaží přiblížit veřejnosti romskou kulturu. Jednou z akcí je představení dokumentárního filmu o talentované romské zpěvačce, kterou uvedl klub Pastiche filmz v sále Uměleckého centra místní univerzity. Snímek se jmenuje Vierka a režíroval ho Miroslav Janek. Činnost klubu podporuje i magistrát. Vloni se podílel na výstavě Zapomenutá a současná romská řemesla, každoročně pořádá festival Umíme se domluvit, Romskou pouť na Svatý Kopeček atd. (Hranický den, ) 7-8 / 2006

20 20 Místa Historické město roku 2005 ČESKÁ KAMENICE: Představitelé města s 5,7 tis. obyv. (Ústecký kraj) převzali u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel (18. 4.) na Pražském hradě cenu za první místo v přípravě a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Získali tím také finanční prémii ve výši 1 milion Kč. O cenu se ucházela také další dvě města, a to Polná (5 tis. obyv., kraj Vysočina) a Uherské Hradiště (26,5 tis. obyv., Zlínský kraj), nominovaná z regionálních hodnocení čtyř desítek kandidátů. Česká Kamenice se dostala do konečné nominace společně s jihomoravskými Boskovicemi už loni, vítězem se však staly Františkovy Lázně. Letošní nejvýše oceněné město investovalo do obnovy městské památkové zóny od roku 1992, kdy celý program schválila svým usnesením tehdejší vláda, 85 mil. Kč. Ze státního programu regenerace letos radnice čeká 8,626 mil. Kč. Historické jádro zahrnuje 34 nemovitých kulturních památek, včetně náměstí Míru. Mezi nejvýraznější akce z hlediska regenerace města patřila v roce 2005 obnova interiéru v poutní kapli Narození Panny Marie, která navázala na stavební obnovu celého areálu. Na rok 2006 je v programu regenerace k dispozici na 160 mil. Kč, tedy částka stejná jako loni a výrazně nižší než předloňských 235 mil. Kč, přičemž v roce 1995 dosáhla až k hodnotě 350 mil. Kč. Trend úbytku peněz trvá od r. 2002, kdy stát věnoval nemalé prostředky na obnovu památek po povodních. [ika] Otevřené kostely BOHUMÍN: U příležitosti 750. výročí města se v neděli 28. května poprvé v historii otevřely všechny kostely v centru města. Stalo se tak v rámci kulturně-duchovní akce nazvané Kostely dokořán, kterou pořádalo občanské sdružení Premius spolek pro víru a kulturu Bohumína. Akce byla první svého druhu v historii města. Konala se s cílem představit bohumínským občanům chrámové prostory, ale i kulturní a duchovní historii Bohumína. Během dne se zpřístupnily prostory bohumínských chrámů, kostelů i modliteben, které nabídly netradiční pohled na duchovní život a duchovní hodnoty ve městě. Návštěvníci mohli obdivovat kněžská roucha, staré knihy i liturgické předměty, které se běžně nepoužívají. Měli šanci podívat se na kúry k varhanám či vystoupit na kazatelnu. Dobrovolné příspěvky, které se vybraly, se použijí na další opravy duchovních stánků. [luk] Šumná Orlice 2006 KOSTELEC NAD ORLICÍ: Město ve spolupráci se SK Rabštejn, ZUŠ F. I. Tůmy, Domem dětí a mládeže a za finanční podpory Královéhradeckého kraje pořádalo již čtvrtý ročník kulturně společenského happeningu Šumná Orlice Zahájení připadlo na sobotu Hlavním programem letošního roku byly Technické památky a stavby regionu. Cyklistický výlet s tematickými zastávkami a kulturním programem, za vydatné podpory protagonistů Šumné Orlice Davida Vávry a Radovana Lipuse, vedl z náměstí na rozhlednu ve Vrbici a končil na Novém zámku v Kostelci nad Orlicí. Během večerního programu byly oceněny nejlepší práce výtvarné soutěže: Vymodeluj, postav, slep technickou památku nebo stavbu. Závěr večera patřil promítání filmů z cyklu Šumná města. Tisková zpráva [luk] Inzertní web města MŠENO: Na webových stránkách města: cz/ je možnost vkládat nekomerční inzeráty pro region Mšenska a Kokořínska. Inzerát dlouhý nejvíce 250 znaků bude bezplatně vystaven po dobu 20 dnů. Ke komerční inzerci je možné využít stávajících rubrik Obchody, Služby, Výroba. Prostředky získané placenou inzercí jsou využívány výhradně k podpoře turistického ruchu v regionu, nebo na rozšiřování těchto stránek. Veškerou administraci na těchto inzertních stránkách spravuje obecně prospěšná společnost CESTOVNÍ RUCH KOKOŘÍN- SKA, o.p.s. Webové stránky města Mšena zaznamenávají od svého vzniku stále rostoucí návštěvnost od března již pravidelně dosahují přes 8 tisíc návštěv měsíčně. [luk] Místní Kultura

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění Ceny v oblasti kultury a umění 1) Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2013 projekt organizuje: Společnost Franze Kafky, o. s. termín předání ceny: každoročně ve IV. čtvrtletí roku celkové náklady:

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Město Česká Lípa nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428. Změna zřizovací listiny

Město Česká Lípa nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428. Změna zřizovací listiny Město Česká Lípa nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428 č.j. MUCL/.. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Česká Lípa, příspěvková organizace Zastupitelstvo města

Více

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Zásady jednotného vizuálního stylu a pravidla pro užívání symbolů a logotypu Jihočeského kraje

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Zásady jednotného vizuálního stylu a pravidla pro užívání symbolů a logotypu Jihočeského kraje JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Zásady jednotného vizuálního stylu a pravidla pro užívání symbolů a logotypu Jihočeského kraje ČÍSLO: SM/40/RK ZMĚNA Č.: 3 PLATNÁ OD: 17. 3. 2009 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Jihočeský

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 16. listopadu 2010 č. 818 ke Zprávě o Metodickém pokynu k přípravě a realizaci

Více

Struktura veřejné správy a samosprávy

Struktura veřejné správy a samosprávy Variace 1 Struktura veřejné správy a samosprávy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Struktura veřejné

Více

Náklady na reprezentaci školy

Náklady na reprezentaci školy XIV. Náklady na reprezentaci školy 1 Základní údaje o směrnici Název Název vyjadřuje samu podstatu a účel této směrnice. Určité výdaje, u kterých mohou vznikat pochybnosti, zda nejde o dary, je možné čerpat

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 1. Úvod Materiál byl zpracován na základě Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu

Více

I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor )

I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor ) S T A N O V Y Dětského folklórního souboru JAVORNÍČEK BRNO, z.s. I. NÁZEV A SÍDLO I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor ) I.2. Sídlo souboru JAVORNÍČEK BRNO

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek V souladu s Operačním programem přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2007-2013 a s regionální dokumentací Fondu mikroprojektů vyhlašuje

Více

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Co je Asociace profesionálních divadel ČR Je registrovaným zaměstnavatelským svazem Sdružuje většinu profesionálních divadel

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2013 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 42 Rozeslána dne 11. října 2013 Cena Kč 66, O B S A H : 70. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o provádění Rozhodnutí

Více

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města VELKÉ LÁZNĚ,, MALÉ MĚSTO A FINANCE Libuše Chrástová starostka města Úvod Finance města Příjmy a Výdaje Potřeba investic Obnova technické infrastruktury Programy a dotace Závěr Za posledních 10 let zaznamenalo

Více

STANOVY občanského sdružení Postřeh. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY občanského sdružení Postřeh. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení STANOVY občanského sdružení Postřeh čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Postřeh (dále jen sdružení ); 2) Sídlo sdružení: Opavská 680, 747 41 Hradec nad Moravicí 3)

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 73 Rozeslána dne 26. června 2013 Cena Kč 26, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 73 Rozeslána dne 26. června 2013 Cena Kč 26, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 73 Rozeslána dne 26. června 2013 Cena Kč 26, O B S A H : 173. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014 ze dne 29. května 2013,

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

1. Předmět a účel Rámcové licenční smlouvy

1. Předmět a účel Rámcové licenční smlouvy Veřejná vysoká škola adresa vč. PSČ jejímž jménem jedná (dále jen Nabyvatel ) a.. rodné číslo:.. adresa.. (dále jen Autor nebo Výkonný umělec ) uzavírají Rámcovou licenční smlouvu o užití školních děl

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Zásady jednotného vizuálního stylu a pravidla pro užívání symbolů a logotypu Jihočeského kraje

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Zásady jednotného vizuálního stylu a pravidla pro užívání symbolů a logotypu Jihočeského kraje JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Zásady jednotného vizuálního stylu a pravidla pro užívání symbolů a logotypu Jihočeského kraje ČÍSLO: SM/40/RK (ev.č. 9/05) ZMĚNA Č.: 1 PLATNÁ OD: 15. 3. 2005 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 23. 9. 2015 věc : Úprava zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace důvod předložení: Zákon č. 128/2000

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: bod programu: 10. 6. 2015 věc: Poskytnutí dotací v oblasti kultury a rozpočtové opatření OŠKSS dopad na rozpočet: Bez dopadu zpracoval: Bc. Klára Bayerová, referentka

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Právní aspekty knihovních služeb

Právní aspekty knihovních služeb Právní aspekty knihovních služeb Jaromír Šavelka Konf. EFI NTK, 21. 3. 2012 Přehled přednášky Knihovní databáze Citace Knihovní licence Novela autorského zákona a knihovny Právní aspekty knihovních služeb

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP Správa dokumentů OP Přednáška KGG/UOZP Ze zákona č. 114 Sb. Ústřední sbírku listin ochrany přírody (USOP) vede z pověření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz, www.drusop.cz Podrobnosti

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města

Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města Čj.: MULA 13676/2012 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56 6 V/5 Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města dle 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn.: 990/12/SÚ/JR V Sokolnicích dne 24. 7. 2012 Č.j.: 1151/12 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.2012 Vypraveno dne:

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury AKVIZICE Doplňování neperiodické literatury Cíl a předmět akvizice Akvizice se zabývá získáváním tištěných a jiných analogových dokumentů (nákupem, výměnou, darem nebo povinným výtiskem) a předplatným

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 131 Rozeslána dne 29. října 2013 Cena Kč 26, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 131 Rozeslána dne 29. října 2013 Cena Kč 26, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 131 Rozeslána dne 29. října 2013 Cena Kč 26, O B S A H : 337. Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 6/2015 Zásady vydávání, podpory, výroby a distribuce časopisů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení v programech nova péče připomínka budoucnost odškodnění PÉČE Program podpory projektů sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch,

Více

soutěžní přehlídku popularizace

soutěžní přehlídku popularizace Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje soutěžní přehlídku popularizace vědy SCIAP 2013 Motto: Svět vědy je světem poznávání a soustavného rozšiřování bohatství kultury lidstva. Cílem popularizace

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za rok 2014 1. Základní

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy.

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Usnesení ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Přítomni : viz prezenční listina, která je přiložena k originálu této

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014 Motto: Svět vědy je světem poznávání a soustavného rozšiřování bohatství kultury lidstva. Cílem popularizace

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více